WIELKIE OSTRZEŻENIE - OŚWIETLENIE SUMIEŃ

 

Księga Prawdy - orędzia "Ostrzeżenie" przekazane Marii Bożego Miłosierdzia

(org. "The Warnig" - Maria Divine Mercy)

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

 

strona główna

Orędzia do przeczytania

(*najnowsze orędzia na dole strony głównej)

Massages to read http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg

Wybrane ważne orędzia

Świadectwa

Sprawdzone proroctwa

Więcej informacji

modlitwy

Orędzia do pobrania

komunikaty

linki

kontakt

Polecana strona z orędziami "Ostrzeżenie"

(m. in. orędzia czytane z lektorem)

http://www.paruzja.info

 

Wszystkie orędzia (2010-2015) w jednym pliku do pobrania tutaj

Księga Prawdy - orędzia Ostrzeżenie (The Warning) wszystkie orędzia do końca lipca 2013 PDF

Księga Prawdy - orędzia Ostrzeżenie (The Warning) wszystkie orędzia do końca lipca 2013 (Word)

Maria Divine Mercy "The Book of Truth" - all messages in English PDF
Messages from 8 November 2010 to 23 August 2013
http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg

Maria Divine Mercy "The Book of Truth" - all messages in English PDF Messages from 8 November 2010 to 4 march 2015 http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg (The file is packaged in a ZIP archive. You need this program to open - click here)

jeżeli nie możesz odczytać plików zapisanych w formacie PDF, pobierz bezpłatny czytnik plików pdf Adobe Reader i zainstaluj go na swoim komputerze

 

Wydarzenia zapowiadane w orędziach które później miały miejsce

 

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524592_229192773881735_1461344169_n.jpg

Zaraz tez po ucisku owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielka mocą i chwała. [Mt 24,29-24,30]

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/408403_232451233555889_1103764170_n.jpg

 

http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg English page (click here) http://fundraising.org.pl/en/wp-content/uploads/2013/03/flag_english.jpg

Strona poświęcona jest orędziom, które otrzymuje od Jezusa Chrystusa katoliczka, wizjonerka z Irlandii, Maria Bożego Miłosierdzia. Mają one nas przygotować do wielkiego wydarzenia, którym ma być Ostrzeżenie - ukazanie wszystkim ludziom na ziemi ich grzechów, w taki sposób w jaki one są odbierane przez Boga. W tym samym czasie, na niebie, w wyniku zderzenia komet, ma się utworzyć znak Krzyża, który będzie widoczny dla każdego człowieka na ziemi. Ma to być dar od Boga dla ludzkości, ostatnie ostrzeżenie i wezwanie do nawrócenia przed Sądem Ostatecznym.

 

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_413/12463223665FIK71.jpg

 

 

"Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolidować będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny. Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym świecie."  Orędzie nr 106  z serii Ostrzeżenie

 

 

 

Również o wydarzeniu, jesteśmy informowani w dzienniczku św. Faustyny:

 

"nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzien. sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krotki czas przed dniem ostatecznym."

Z Dzienniczka św. Faustyny nr.83

 

 

Jesteśmy również informowani o zbliżającym się wybuchu wojny nuklearnej. Rosja i Chiny połączą siły, Europa znajdzie się pod ich wpływem i z powrotem zapanuje komunizm, prześladowani będą ludzie wierzący, kościoły będą zamykane. Chiny już obmyślają plan tej wojny i zniszczą miasta na Zachodzie. Wielkim Babilonem (Bestią z dziesięcioma rogami) będzie Unia Europejska, która upadnie i znajdzie się pod wpływem Chin i ich sojusznika Rosji. Ludziom będą wczepiane specjalne chipy, które będą miały m. in. umożliwiać dostęp do pieniędzy, robienie zakupów, a w rzeczywistości będą służyć do kontrolowania nas. Jesteśmy ostrzegani, żeby pod żadnym pozorem się na to nie zgadzać, to będzie znak bestii opisany w Apokalipsie św. Jana. i ze nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.” Jest realizowany spisek, który ma zmusić Ojca Świętego, Benedykta XVI do opuszczenia Watykanu, będzie on ostatnim prawdziwym Papieżem, a na jego miejscu pojawi się fałszywy prorok. Informują nas również o pojawieniu się antychrysta, istnieniu światowej grupy bardzo wpływowych ludzi, która zamierza wprowadzić Nowy Porządek Świata, rozwoju konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz zagrożeniu wojną nuklearną w Iranie. Prześladowania te nie będą trwać długo, zło zostanie ostatecznie pokonane, a Jezus Chrystus powróci w Chwale na ziemie.

 

 

 

 

Zaraz tez po ucisku owych dni słonce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku;
gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać
wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach
niebieskich z wielka mocą i chwała. [Mt 24,29-24,30]

 

 

 

 

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/24492/islandia_wulkan_afp_550.jpeghttp://i.wp.pl/a/f/jpeg/24758/rzeka_powodz_francja_afp_512.jpeg

 

 

Wiele wydarzeń zapowiedzianych w orędziach Marii Bożego Miłosierdzia później faktycznie miało miejsce, m. in. abdykacja Benedykta XVI, wybuch wulkanu na Islandii, trzęsienia ziemi w Hiszpanii, Anglii, Norwegii, Ameryce Płd. powódź we Francji czy fala upałów w Turcji w 2011 roku.

Szczegóły tych wydarzeń można znaleźć tutaj

 

 

 

orędzie zapowiadające odejście Benedykta XVI sprawdza się równo po roku -  11.02.2013 roku o godz. 11:30: "Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie Orędzie nr 343 z serii Ostrzeżenie Sobota, 11.02.2012, godz.11.30" link do orędzia: Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie

 

 

 

Papież Benedykt XVI wypowiada się o prywatnych objawieniach:

http://famvin.org/pl/files/2009/03/benedykt-xvi.jpg

Przypominamy, że sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czytamy tam:
 

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19- 21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

 

Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.


 

 

Tutaj są zamieszczone najnowsze orędzia:

źródła orędzi:

(paruzja.info  i  ostrzezenie.wordpress.com)

 

 

 

Medaliki zbawienia i Księga Prawdy (tom I) dostępne do nabycia w Polsce szczegóły poniżej
http://armiajezusachrystusa.pl/zamowienia

 

Wszystkie orędzia (2010-2015) w jednym pliku do pobrania tutaj

 

 

Nigdy przedtem od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania

orędzie nr 1333 z serii Ostrzeżenie

06.05.2015, godz. 22:31

Moja szczerze umiłowana córko, w tym czasie, gdy Święte Słowo Boże jest rozrywane, Moje Łzy spływają wielkimi strugami.‬

‪Miłość do Mnie, Jezusa Chrystusa zanika, a duch Mojego Kościoła usycha tak, że wkrótce stanie się niczym więcej jak pustynią.‬ ‪Będzie on pozbawiony życia i tylko prawdziwi wierni w Moim Kościele będą utrzymywali stałe bicie Serca Mojej Miłości, podczas gdy wszystko inne, co go otacza, będzie usychało wraz wysysaną z niego każdą kroplą życia..‬

‪Nigdy przedtem, od czasu Mojego Ukrzyżowania, chrześcijaństwo nie cierpiało takiego prześladowania z powodu pogardy wobec Słowa Bożego.‬

‪Wszystko, co jest uważane za święte w Królestwie Niebieskim Mojego Ojca jest dziesiątkowane przez człowieka, którego serce już nie odczuwa miłości do swojego Stwórcy, Boga Najwyższego.‬ ‪Ci, którzy pozostają Mu wierni i którzy kochają Go i miłują, będą odczuwali Jego Ból w swoich sercach, przeszywający jak miecz, który zadaje straszliwe cierpienia, ale nie zabija.‬ ‪Ci z prawdziwą miłością do Boga, nie będą w stanie oddzielić się od Niego, ponieważ są z Nim złączeni pępowiną, której nie da się odciąć. 

‪Bóg przez swoje Miłosierdzie zniszczy swoich wrogów, którzy próbują ukraść dusze tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia.‬ ‪Mój Czas już prawie dla was nadszedł.‬

‪Nigdy nie traćcie nadziei ani nie rozpaczajcie, gdy będziecie świadkami działań Mojego wroga i szybkości z jaką jego przebiegłe i nikczemne metody działania są akceptowane przez niczego nie podejrzewające dusze.‬ ‪Jestem przede wszystkim Bogiem Wielkiej Cierpliwości, a Moje Miłosierdzie zostanie obficie wylane na ludzki rodzaj pośród płomieni Mojej Miłości.‬ ‪Te płomienie wzbudzą odnowę wiary we Mnie u tych, którzy odpadli ode Mnie, jak również zniszczą szatana i każdego demona i upadłego anioła, którzy trzymają jako zakładników te dusze, które należą do Mnie, ale które oddzieliły się ode Mnie.‬

‪Mój Czas nadejdzie, ale najpierw świat zobaczy znaki przepowiedziane w Księdze Apokalipsy i Księdze Prawdy.‬ ‪Nie bójcie się Mnie.‬ ‪Przygotujcie się na Mnie.‬ ‪Odrzućcie fałszywe obietnice składane przez Moich wrogów.‬ ‪Zawsze pozostańcie wierni Mojemu Słowu.‬ ‪Moi wrogowie nie będą mieli udziału w Moim Królestwie.‬ ‪Moi ukochani wierni, w tym ci, którzy będą Mnie wzywali podczas Ostrzeżenia, nigdy nie umrą.‬ ‪Ponieważ do nich należy Nowe Królestwo - Moje Królestwo - to, które zostało obiecane Mnie, Mesjaszowi, Królowi na wszystkie czasy - świat bez końca.‬

‪Dla tych, którzy reprezentują Mnie na tej ziemi, by głosić Prawdę, może to być czas zamętu, podziału, smutku i tęsknoty.‬ ‪Jednak wiedzcie o tym.‬ ‪Ja Jestem Prawdą.‬ ‪Prawda nigdy nie umiera.‬ ‪Moje Królestwo jest wieczne, a wy, Moje ukochane dzieci, należycie do Mnie.‬ ‪Przyjdźcie.‬ ‪Trzymajcie się blisko Mnie.‬ ‪Poprowadzę was do waszego prawowitego dziedzictwa.‬ ‪Ufajcie Mi.‬ ‪Posłuchajcie Mnie w tych Orędziach - Księdze Prawdy.‬ ‪Jest to dar Boga dla was, abyście nigdy nie zapomnieli Mojej Obietnicy ponownego przyjście, by sądzić żywych - tych, którzy żyją na tej ziemi, jak i tych, którzy umarli w Mojej Łasce.‬

‪Pokażę teraz wszelkiego rodzaju znaki na całym świecie.‬ ‪Ci, którzy są pobłogosławieni darem Ducha Świętego, będą wiedzieli, że zostały one zesłane z Rozkazu Mojego ukochanego Ojca.‬

‪Idźcie w pokoju.‬ ‪Słuchajcie Mnie tylko przez te orędzia w obecnym czasie.‬

‪Kocham was wszystkich serdecznie i upominam się o was, bo jesteście Moi.‬ ‪Niech żaden człowiek nie próbuje ukraść Mi ani jednej duszy, bo będzie cierpiał wieczne męki za swoje czyny.‬

‪Wasz Jezus‬

 

Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, powstaną i poprowadzą was

orędzie nr 1332 z serii Ostrzeżenie

04.03.2015, godz. 22:12

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos został stłumiony przez ducha ciemności w czasie, gdy ludzkość najbardziej Mnie potrzebuje.

Walka duchowa jest zacięta i Moje Królestwo toczy ją przeciwko siłom złego ducha. Jednak wiele osób nie jest świadomych tego faktu, ponieważ zły duch rozlewa nową fałszywą doktrynę, która z pozoru będzie wyglądała na popularną, podziwianą, gorąco przyjmowaną i oklaskiwaną przez tych, którzy twierdzą, że głoszą Moje Słowo, ale którzy nie należą do Mnie.

Zły duch jest ostrożny, sprytny i przebiegły, więc gdy jego pomocnicy przedstawiają nowe podejście do Mojego Nauczania, możecie być pewni, że zostanie to opakowane w godny podziwu sposób, tak by było ono postrzegane jako słuszne. Moc Moich wrogów dławi wiarę Mojego ludu i nie widzą oni tego, co mają przed sobą.

Zamieszanie nie pochodzi ode Mnie. Moje Słowo jest jasne, Moje Nauczanie jest na wieczność. Ludzkość przyjęła humanizm i ateizm jako substytut Mnie. Zostałem odrzucony, a Moje Słowo jest tolerowane tylko częściowo, a pozostałe części zostały przekręcone, by dopasować je do potrzeb grzeszników, którzy chcą usprawiedliwić swoje winy. Mogą oni pośród siebie akceptować herezję, ale Ja Jestem wszechwidzący i będę sądził chrześcijan stosowne do sposobu, w jaki odrzucili oni Moje Słowo i zaakceptowali działania, które są przeciwko Mnie.

Chrześcijanie w świecie są szybko wykluczani ze społeczeństwa i będą cierpieli wielkie trudności ze względu na nienawiść, która istnieje w świecie wobec Mnie. Ja Jestem pogardzany przez tych, którzy kiedyś Mnie znali, ale teraz Mnie odrzucają. Ja Jestem ledwo tolerowany przez tych, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, ale którzy odrzucają niektóre z Moich Nauk, ponieważ Prawda jest dla nich niewygodna.

Wielu mnie unikało podczas Mojego Czasu na ziemi, a zwłaszcza te pyszne dusze, które kierowały Moją Owczarnią w świątyniach. Głosili Słowo Boże, ale nie lubili słuchać Prawdy z Moich Ust, Prawdziwego Mesjasza.

I dziś istnieją tacy Moi niewierni słudzy, którzy nie trzymają się Prawdy. Wielu z nich już nie akceptuje Mojego Świętego Słowa, które jak woda źródlana pozostaje krystalicznie czyste. Oni zamulają tę wodę, która tryska z Ducha Świętego, a niewinne dusze będą ją piły. Prawda zostanie zniekształcona i wielu będzie musiało przełknąć doktrynę ciemności, która będzie świeciła jasno, jak błyszcząca gwiazda. Ta nowa fałszywa doktryna nie będzie miała nic wspólnego ze Mną i tylko ci, którzy wierzą w Świętą Ewangelię i którzy nie godzą się od niej odstąpić, znajdą Życie Wieczne.

Przyszedłem przynieść wam Prawdę, by was uratować, a wy ukrzyżowaliście Mnie za to. Jednak przez Moją Śmierć na Krzyżu, pokonałem śmierć. Wszystko, co zrobiłem, było dla was i wszystko, co pochodzi z Mojego Zwycięstwa nad śmiercią jest wasze. Życie ciała staje się wasze, kiedy uwierzycie we Mnie, a wasze dusze żyć będą wiecznie. Gdy odrzucicie Mnie przed Moim Powtórnym Przyjściem, nie będziecie gotowi, by Mnie przyjąć. Gdy przyjmiecie kłamstwa, choć znacie już Prawdę Mojego Słowa, wpadniecie w rozpacz. A teraz Ja mam być krzyżowany ponownie i tym razem prawie nie będzie żałoby po Moim Ciele - Moim Kościele - bo do czasu, kiedy przyjdę tego Wielkiego Dnia, opuścicie Mnie. Zostanę zapomniany, ale oszust będzie wielbiony, czczony i witany po królewsku, gdy Ja będę leżał w rynsztoku i będą po Mnie deptali.

Tylko przez Moc Ducha Świętego Moi prawdziwi naśladowcy będą w stanie wytrwać w walce o dusze i Ja daję wam wszelkie Łaski, by otworzyć wam oczy na Prawdę i nie dopuścić, byście padli ofiarą oszustwa.

Moi wierni wyświęceni słudzy, którzy pozostaną wierni Mojemu Słowu, powstaną i poprowadzą was Drogą Prawdy. Ci Moi dzielni wyświęceni słudzy otrzymają nadzwyczajne Łaski, aby umożliwić chrześcijanom wyraźnie dostrzeżenie różnicy między dobrem a złem. Wy wszyscy nabierzcie otuchy i wiedzcie, że Łaski te są obecnie wylewane na te Moje sługi, ponieważ bez ich przywództwa trudno będzie wam głosić Prawdę.

Kocham was wszystkich. Nigdy was nie opuszczę. Przyciągam was do Siebie i zachęcam do odmawiania Moich Modlitw Krucjaty, by otrzymać Błogosławieństwa, które są konieczne w tej wędrówce, która was czeka. Duch Święty spoczywa na was i zostaniecie napełnieni każdym możliwym Darem, dla podtrzymania waszego oddania dla Mnie.

Zawsze wołajcie do Mnie o pomoc; żebym dał wam odwagę, siłę i zdolność do traktowania waszych wrogów z miłością i współczuciem, co jest niezbędne, jeśli chcecie stać się Moimi prawdziwymi uczniami. Kochać Moich wrogów, nie znaczy przyjąć herezję. Proszę także, abyście nie brali udziału w czymkolwiek, co łączyłoby się z nienawiścią w Moje Święte Imię.

Głoście Moje Słowo. Nie ma żadnej potrzeby go bronić.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

Zbawiciel i Odkupiciel całej Ludzkości

 

Matka Zbawienia: Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna

orędzie nr 1331 z serii Ostrzeżenie

17.02.2015, godz. 17:00

Moje drogie dzieci, otrzymaliście Modlitwy, Dary i zbroję, aby posuwać się do przodu w przygotowaniach do Powtórnego Przyjścia mojego Drogiego Syna, Jezusa Chrystusa.

Jego Reszta została utworzona i nadal będzie rosła na całym świecie, aby dusze mogły zostać uratowane. W czasach, które są przed wami, Reszta Boga w każdym zakątku świata zachowa Prawdę Jego Świętego Słowa. Reszta pobłogosławiona łaską Ducha Świętego poprzez swoje modlitwy i ofiary, złagodzi gniew Boga, gdy Wielki Dzień Pański zstąpi na świat.

Nigdy nie zapominajcie, że Bóg kocha wszystkich i ze względu na opozycję, która będzie okazywana dzieciom Bożym, nie będzie wam łatwo pozostać wiernymi Słowu.

Reszta Boga, bez względu na wyznanie czy przynależność narodową, zjednoczy się w nadchodzących dniach, gdy wszystkie wzmianki o Świętym Słowie będą tłumione. Bóg kontaktuje się z wami przez tę Misję, kiedy potrzebujecie pocieszenia, aby mógł wylać na was Łaski potrzebne do podtrzymania waszej wiary.

Odwagi, moje drogie dzieci, wszystko jest w Rękach mojego Syna, Który poszukuje każdej duszy, łącznie z najbardziej zatwardziałymi. Moja miłość do was wszystkich jest wieczna i pragnę, abyście skorzystali z każdego Daru otrzymanego dzięki Świętym Ewangeliom i dzięki tym Orędziom, by ratować dusze.

Bóg nigdy nie opuści swojej Reszty, a dzięki waszym grupom modlitewnym oraz wszystkim innym grupom modlitewnym, które wywodzą się z mojego komunikowania ze światem, za pośrednictwem innych misji, dusze mogą zostać uratowane.

Pocieszajcie się wzajemnie w czasach duchowych prób, a Bóg poprowadzi was na każdym etapie tej drogi. Ja, Matka Zbawienia, pozostanę waszą opiekunką i będę odpowiadała na każdą prośbę, którą do mnie skierujecie. Pozostanę u waszego boku aż do dnia, gdy mój Syn powróci, by odzyskać swoje Królestwo na ziemi.

Dziękuję, że odpowiedzieliście z wiarą, nadzieją i ufnością na moje wezwanie i wezwanie mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Moja Misja ocalenia ludzkość jest prawie ukończona

orędzie nr 1330 z serii Ostrzeżenie

13.02.2015, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, przez moc Trójcy Przenajświętszej, oświadczam, że dałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi darami, udzielonymi wam przez tę Misję i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie w zgodzie z nimi.

Moja Misja ocalenia ludzkości jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. Będą one waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi. Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu i poprzez Resztę. Jesteście gotowi na przyjęcie swojej zbroi, by walczyć o utrzymanie Mojego Słowa żywym w miejscu spustoszenia.

Moim Planem jest zapewnienie, aby wszyscy z was rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam dałem. Nigdy nie opuszczę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi zaufajcie. Te Orędzia przyniosą wam wielkie pocieszenie i ukojenie w czasach ogromnych doświadczeń duchowych. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, jakiego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, które staną przed wami w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam Moje maleństwa za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz głoszenie Prawdy zależy od was. Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości.

 

Modlitwa przeraża złego ducha‬

orędzie nr 1329 z serii Ostrzeżenie

12.02.2015, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej czasu poświęcali modlitwie o moc pokonania grzechu, który dusi świat i przynosi cierpienie i wszelkiego rodzaju utrapienia.‬

‪Grzech może zostać zniszczony przez modlitwę.‬ ‪Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i im częściej się zwracacie do Mnie, waszego Jezusa, tym bardziej będę mógł pokonać Mojego przeciwnika.‬ Niczego od was nie żądam, co obciążałoby wasze serca, proszę jednak tylko o to, byście wołali do Mnie, bym pomagał grzesznikom unikać niegodziwości, które w każdej chwili mogą się rodzić w ich sercach.‬

‪Moc Szatana jest w obecnym czasie tak wielka, że z łatwością manipuluje on tymi, którym brak wiary czy zaufania do Boga. ‪Przy każdej okazji prowokuje ich on i kusi.‬ ‪Człowiek w oczach szatana jest lustrzanym odbiciem Boga, który stworzył człowieka na swój Obraz.‬ ‪Szatan nienawidzi każdego człowieka z intensywnością, która zaparłaby wam dech w piersiach.‬ ‪Tylko człowiek, który ma się na baczności przed jego taktykami, widzi Prawdę, kiedy zło przybiera różne formy.‬ ‪Tylko człowiek, który jest otwarty na Słowo Boga - który Go zna i kocha - może odeprzeć wpływ zwodziciela przez moc modlitwy.‬

‪Modlitwa przeraża złego ducha i osłabia uścisk w jakim trzyma on ludzkość.‬ ‪Modlitwa jest potężniejsza niż miecz, którego używamy w walce, bo nie tylko rani on wroga, ale go niszczy.‬

‪Wasz Jezus‬

Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę owce od kozłów

orędzie nr 1328 z serii Ostrzeżenie

11.02.2015, godz. 15:16

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i odrzucało Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi i robią to do dziś dnia.

Każdy Dar, który został dany ludzkości poprzez widzących, wizjonerów i proroków od Boga, został przez większość odrzucony. Wkrótce trudno będzie człowiekowi znaleźć Płomień Prawdy, choćby nawet go poszukiwał. Moi wrogowie będą się radowali i świętowali, gdy Moi Świadkowie w świecie zostaną powaleni na ziemię i podeptani. O, jak niewdzięczne są zimne serca ludzi i jak mało miłości mają dla Mnie.

Moja kara jest nieuchronna i oddzielę tych, których miłość do Mnie pozostaje żywa, od dusz, które Mnie odrzucają. Moja Interwencja będzie szybka i biada człowiekowi, który Mnie przeklina, ponieważ odetnę go od wnętrza Mojego Najświętszego Serca i zostanie pozostawiony pośród bestii, które wędrują po ziemi szukając dusz, których pożądają, by je zniszczyć.

Dziś wasz Pan przemówił i dziś jest ten dzień, gdy rozpoczynają się zmiany, tak jak przepowiedziano. Moje Miłosierdzie popłynie do was wielkimi strumieniami, ale potem wybierzecie swój własny los. Ci, którzy pozwolili, aby nienawiść jątrzyła się w ich duszach, odrzucą Mnie całkowicie. Ci z oziębłymi duszami nie będą mieli Łask, by pozostać Mi wiernymi i oni też Mnie odrzucą.

Dałem wam Słowo, Prawdę, i wielu przeklina Mnie z tego powodu. Tylko tyle mogę wam dać przed tym Wielkim Dniem. A więc, weźcie to, co wam daję i pamiętajcie każde Słowo, gdyż Mój Czas jest bliski i tylko tyle mogę wam ujawnić, zanim oddzielę owce od kozłów.

Ci z was, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy wierzą we Mnie, będą mieli Życie Wieczne. Gdy będziecie cierpieli w Moje Imię, wywyższę was w Moim Królestwie, które nadchodzi.

Nadchodzi Dzień Pierwszego Zmartwychwstania i ci, którzy Mnie nie przyjmują zostaną odrzuceni na wieczność. Mój gniew jest obecnie wielki, a gdybyście mogli zobaczyć jak zszarzałe i ściemniałe są dusze tych, których serca są letnie, to byście się popłakali. Niestety, większość dusz pozostaje w ciemności i jeśli byście to zobaczyli, umarlibyście z powodu wstrząsu - taki jest stan dusz ludzkości.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi

orędzie nr 1327 z serii Ostrzeżenie

10.02.2015, godz. 14:36

Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.

Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy lekceważyć jej siły.

Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować. Ten Kościół - Ciało i Świątynia mojego Syna - to droga, przez którą cała chwała będzie oddana Bogu. Nauczanie, Słowo i Eucharystia, to znaczy Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, były Darami danymi ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie strzec Prawdy i przygotować się do przyjęcia Miłosierdzia mojego Syna.

Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.

Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.

Dusze, które są rozświetlone miłością i pokorą, niezbędnymi do przyjęcia mojego Syna, uradują się. Ci, z ciemnościami w duszach będą unikali tego Światła, ponieważ ujrzenie Prawdy będzie dla nich bolesne. Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.

Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.

Zostawiam was z moją miłością, moją ochroną i moim pokojem. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie do ratowania dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka

orędzie nr 1326 z serii Ostrzeżenie

08.02.2015, godz. 20:31

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te orędzia, Moje Słowo, to jest tak, jak było podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się on jak błyskawica. Szybkość z jaką Duch Święty rozprzestrzenia się jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas, gdy Paraklet przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła podąża wszędzie tam, gdzie jest on obecny.

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka, ale jest bezsilny wobec dzieci Boga, które Mu zaufały. Duch zła zawsze ma jeden motyw działania, a jest nim oszustwo. Szatan, wielki oszust, posłuży się pychą w duszy, aby przekonać człowieka, że jego błędne rozumowanie może dyktować mu, co jest dobre a co złe. Ofiara ta uwierzy, że ma kontrolę nad własnym losem,  dlatego wiara takiego człowieka, a ma jej niewiele, będzie drugorzędna.

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga. Inne dusze, które przyjmują istnienie Boga, pozwolą, aby ich osobiste opinie dyktowały im własną interpretację tego  Kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg podchodzi do grzeszników.  Zarówno jedni jak i drudzy odrzucą Autorytet Boga na rzecz tego, w co będą chcieli uwierzyć. Pycha doprowadzi ich do upadku.

Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom "rób to, co mówi ci sumienie" i przekona ich, aby dali temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz więcej o Mnie ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać. Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.

Wszędzie, gdzie zachowywane jest  Moje Słowo, diabeł będzie krążył czając się, by pożreć dusze, które będą bardziej ceniły swoje własne poglądy niż  Słowo Boże. Każdy człowiek, który trwa mocno w Prawdzie dozna strasznych prób od oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby sprowadzić go na manowce. Wszędzie gdzie Duch Święty rozpostrze swoje skrzydła, tam zły duch podąży krok w krok. Nieugięty, sfrustrowany i zdeterminowany będzie dręczył te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.

Przekonacie się, że  duch zła nie próbuje  ingerować w dusze,  które  już opanował, ponieważ ich nie potrzebuje. Człowiek, który Mnie kocha i postępuje według Słowa Bożego jest na to narażony, bo to on jest najcenniejszą zdobyczą. Jednak nigdy nie wolno wam uwierzyć, że jesteście na tyle silni, abyście wytrzymali takie ataki na swoją wiarę, bo każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy, jeśli nie będziecie regularnie oczyszczali swoich dusz przez spowiedź, wy też Mnie zdradzicie, bo nie będziecie wystarczająco silni, żebyście sami z siebie mogli wytrzymać naciski, by Mnie odrzucić. 

Nigdy nie zapominajcie o tym, przed czym was ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej duchowej walki wszechczasów. Tylko najsprawniejsze, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przetrwają.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie

orędzie nr 1325 z serii Ostrzeżenie

07.02.2015, godz. 21:37

Moja szczerze umiłowana córko, wzmaga się Moja walka o przyniesienie pokoju wszystkim dzieciom Bożym i przyprowadzenie każdego człowieka do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od niegodziwości, która została im wyrządzona przez Mojego przeciwnika.

Proszę, abyście wszyscy, którzy Mnie miłujecie i podtrzymujecie Moje Słowo pozostali silni w obliczu nienawiści wobec Mojego Świętego Słowa, której będziecie musieli doświadczyć. Jeśli odrzucicie Moje Słowo, wtedy odrzucicie Mnie. Nie zrozumiecie sensu Mojej Śmierci na Krzyżu.

Przeżywanie swojego życia we Mnie wymaga wielkiej odwagi i wytrwałości, ponieważ nigdy nie pozostawią was w spokoju, kiedy otwarcie będziecie wyznawali swoją wiarę we Mnie.

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie. Ja Jestem waszą ostatnią deską ratunku w tych burzliwych czasach. Ja Jestem samym Życiem, a wszystkie rzeczy, które są dobre, pochodzą ode Mnie. Zło w jakiejkolwiek formie nie może pochodzić ode Mnie, bo to niemożliwe. Dopóki świat nie zaakceptuje, że szatan istnieje, to nigdy nie zaakceptuje też istnienia Boga.

Szatan i każdy upadły anioł wyrzucony z Nieba przez Mojego ukochanego Ojca wywołuje nienawiść w duszach tych, którzy pozwalają, aby dławił ich grzech. Z grzechu pychy powstają wszystkie inne grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek zrównuje się ze złym duchem. Pycha będzie upadkiem ludzkości.

Jeśli macie Mnie kochać, to nie możecie stawiać warunków, a to nie jest łatwe. Kochać Mnie oznacza przestrzegać Słowa Bożego. Jeśli odchodzicie od tego, wasza miłość do Mnie będzie więdnąć, aż w końcu będziecie żyli według swoich własnych zasad.

Wasz Jezus

 

Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami

orędzie nr 1324 z serii Ostrzeżenie

04.02.2015, godz. 20:06

Moja szczerze umiłowana córko, ogromna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, włącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość w sercu człowieka, która w sposób naturalny jest obecna w duszy każdego dziecka przychodzącego na świat, oziębła w sercach ludzkości.

Dobroczynność i miłość wzajemna uleciała i jak przepowiedziano, człowiek zwróci się przeciwko swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce i bliźniemu, gdy ostateczna bitwa o dusze sięgnie zenitu. Dobrzy, cisi i pokorni będą deptani, a złośliwcy o duszach pozbawionych miłości, będą tyranizowali tych, którzy ośmielą się mówić Prawdę.

Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami. Ci o wrażliwych sercach, których dusze są pełne miłości do innych zostaną nagrodzeni Darami, które tego dnia Ja przyniosę ze sobą. Do pozostałych mówię to. Za każde nikczemne działanie, słowo lub uczynek, którego się dopuściliście wobec innych i za ból, który im zadaliście, doświadczycie bólu waszych nieprawości, tak jak są one widziane Moimi Oczami. Ponieważ tak wielu będzie w szoku, gdy zobaczą stan swoich dusz, proszę, abyście się nie lękali. Po prostu zaufajcie Mojemu Miłosierdziu. Nie przychodzę, by was karać czy sądzić, ale by obudzić w was miłość do Mnie, którą utraciliście.

Przyjdźcie wszyscy, gdyż czas Interwencji Boga jest bliski, a tym, którzy przygotują swoje dusze, poprzez akt pojednania i Spowiedzi, oszczędzony będzie ból oczyszczenia.

Wasz Jezus

 

Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci

orędzie nr 1323 z serii Ostrzeżenie

29.01.2015, godz. 21:30

Moja szczerze umiłowana córko, rzymscy katolicy i żydzi będą tymi, którzy napotkają największy sprzeciw w czasach, które są przed nami. Będą oni cierpieli dyskryminację, sprzeciw i nienawiść, gdy apostazja ściśnie ludzkość za gardło. Ich głosy będą tłumione, kiedy fałszerstwa będą pożerały umysły dzieci Bożych, a zły duch będzie zwodził świat, by odrzucił on Słowo Boże.

Ci dwaj świadkowie nadal będą głosili Prawdę przez tych, którzy będą na tyle silni, aby rozprzestrzeniać ogień Ducha Świętego, do czasu aż Wielki Dzień Pana zstąpi na ludzkość. Duchy Enocha i Eliasza napełnią dusze tych świadków i będą oni wywoływać wielkie zgorszenie, kiedy będą dawać świadectwo o Bogu, Prawdzie i Życiu, które odrzucą miliardy. Tak jak przepowiedziano, tych dwóch świadków spotka się ze sprzeciwem i będą oni zwalczani, ale biada człowiekowi, który będzie usiłował ich zniszczyć, gdyż Bóg ukarze swoich wrogów, aby pozwolić tym dwóm podtrzymywać żywy płomień Jego Miłości w świecie, który będzie pokryty ciemnością apostazji.

Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci, ale wiedzcie o tym. Będą oni obecni w duchu tych dwóch świadków i przez ich cierpienia Bóg odkupi tych, którzy są ślepi na Prawdę.

Nigdy nie bójcie się Prawdy, bójcie się jedynie tych, którzy są przepełnieni nienawiścią do Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy zniżą się oni do wszelkiego niegodziwego czynu, by uciszyć tych dwóch świadków. Ale nie będą oni mieli wpływu na Ogień Ducha Świętego, który wyleje się z ust tych świadków niczym miecz i przeszyje serca tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Potem, gdy nadejdzie czas, te dwie religie zostaną zakazane, a ci, którzy odważą się je otwarcie praktykować, zostaną oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Świątynie spalone do gruntu staną się stosami popiołów, a świat będzie czerpał przyjemność z wyniszczania Wiernych Bożych i będzie świętował ich zagładę.

Gdy to nastąpi, w każdym zakątku świata rozlegnie się dźwięk Bożego Głosu, a z popiołów powstanie Nowy Początek, Nowe Jeruzalem, nowy czysty świat bez grzechu.

Wasz Jezus

 

Znalezienie Pisma Świętego będzie prawie niemożliwe

orędzie nr 1322 z serii Ostrzeżenie

28.01.2015, godz. 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, zostałem odrzucony na pustynię i czuję się niepocieszony w Moim smutku widząc w jaki sposób chrześcijaństwo jest w świecie oczerniane.

Mój Głos jest jedynie szeptem pośród ryku bestii i tych, którzy Mną pogardzają. Te głosy niezadowolenia zwielokrotnią się i zagłuszą Słowo, które pochodzi z Mojego Życia. Heretycy, poganie, fałszywi wizjonerzy i prorocy, zdrajcy i wielbiciele odlanych ze złota bożków powstaną jednomyślnie buntując się przeciwko Mnie. Ci, którzy pójdą w Moje Ślady będą uciskani i obciążeni ciężarem Mojego Krzyża i będą musieli wspinać się na stromą górę, jeśli drogie jest im to wszystko, czego ich nauczyłem.

Znalezienie Pisma Świętego będzie prawie niemożliwe, zanim stanie się całkowicie nieosiągalne. Będą czynione wszelkie próby zanegowania Boga dopóki Słowo nie zostanie zastąpione doktryną ciemności. Wam, którzy wierzycie we Mnie, waszego Jezusa, nigdy nie wolno poddać się czemukolwiek, co nie pochodzi ode Mnie. Tylko Ja chronię was przed złem i tylko przeze Mnie odnajdziecie Zbawienie Wieczne.

Uważajcie na fałszywe modlitwy, które mogą zostać wam przedstawione, nie powstały one pod natchnieniem Ducha Świętego i należy się ich wystrzegać. Jakieś drobne słówko, niepozorny zwrot lub zwyczajne pominięcie, tu i tam, mogą zamienić modlitwę w fałsz. Zło jest cichym zabójcą ducha i nie jest łatwe do rozpoznania, kiedy udaje ono Prawdę. Nadszedł czas, byście wyplewili swój ogród i pozostali wierni wszystkiemu, czego was nauczyłem, gdyż wszystko inne jest nieistotne i może sprawić, że utracicie wiarę.

Nigdy nie porzucajcie wiary we Mnie i ufności w Moją Obietnicę powrotu w Wielkiej Chwale, ulegając fascynacji fałszywymi prorokami, czarownikami, poganami i heretykami. Moi wrogowie, aby was oszukać i choć większość z nich doskonale zdaje sobie sprawę z tego Kim Ja Jestem, za wszelką cenę dążą do tego, żebyście Mnie odrzucili. Musicie pozostać jak małe i ufne dzieci, gdy Mnie wołacie, a poprowadzę was Drogą do Mojego Królestwa. Będę chronił was wszystkich, którzy w pełni ufacie Mojej Miłości i Mojej Świętej Woli. Dopiero wtedy będę mógł interweniować, aby zgładzić Moich wrogów i szerzyć Prawdę tak, aby w tym nowym świecie, który nadchodzi mogło zamieszkać każde dziecko Boże.

Zaufanie, wiara, nadzieja i miłość są niezbędne, jeśli macie znaleźć siłę, by pozostać u Mego Boku. Miłość do Mnie, bez stawiania warunków, przysporzy wam wiele Łask w wędrówce do Mojego Chwalebnego Królestwa - świata, który nie będzie miał końca.

Wasz umiłowany Jezus

 

Albo Mnie kochacie pozostając w zgodzie z Moim Słowem albo nie kochacie Mnie wcale

orędzie nr 1321 z serii Ostrzeżenie

27.01.2015, godz. 14:35

Moja szczerze umiłowana córko, rozsądek nie będzie odgrywał żadnej roli w umysłach tych, którzy zawzięcie będą odrzucali Święte Słowo Boga, a także tych, którzy, tak czy inaczej, będą przeciwko Mnie oraz tych, którzy nie w pełni pozostają wierni Słowu. Tylko wtedy możecie powiedzieć, że jesteście Moi, gdy jesteście ze Mną jak jedno ciało - nie tylko częściowo. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie tylko częścią siebie. Albo Mnie kochacie pozostając w zgodzie z Moim Słowem albo nie kochacie Mnie wcale.

Kiedy Mnie zdradzicie, będziecie tłumaczyć przyczyny swojej zdrady przyjętymi przez siebie kłamstwami o tym Kim Ja Jestem, Czym Ja Jestem i Co powiedziałem. Zrobicie po prostu tak, jak zrobili wasi przodkowie, odrzucicie Mnie i będziecie preparować fałszywe oskarżenia przeciwko Mnie. Wykorzystacie Moje Słowo dając do niego swoją własną interpretację, a następnie oskarżycie sprawiedliwych o brak miłosierdzia. Ubiczujecie Mnie przez zdradę Mojego Ciała i będziecie zadawali straszny ból i cierpienie tym, których będziecie oskarżali o herezję w Moje Święte Imię.

Rozsądek zostanie odrzucony, gdy będziecie szukać wszelkich pretekstów, by podążać ścieżką w kierunku przeciwnym do tego, który został wyryty dla was przez Moją Śmierć na Krzyżu.

Szatan jest wielkim oskarżycielem dzieci Bożych i jeśli jest obecny w duszach tych, których zaatakuje, dopuści się każdego oskarżenia przeciw dzieciom Bożym w celu wyszydzenia Mojego Słowa. Będzie was oszukiwał, byście pozostawali nieświadomi Miłości, jaką Bóg ma dla was. Zniszczy on każdą odrobinę wiary jaką posiadacie, jeśli się jemu poddacie. Wykorzysta waszą wolną wolę - prawo otrzymane od Boga - i sprawi, że uwierzycie, iż możecie żyć bez Boga.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Przyjmę każdą osobę, rasę, wyznanie i religię

orędzie nr 1320 z serii Ostrzeżenie

25.01.2015, godz. 15:45

Moja najdroższa córko, przybliża się Moja interwencja, aby Moim dzieciom otworzyć oczy na Miłość Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Kocham wszystkie Moje dzieci i wezwę każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w wieku powyżej siedmiu lat do Światła Miłosierdzia Mojego Syna. Przygotujcie się na Moją Interwencję, gdyż nastąpi ona szybciej niż myślicie i bądźcie wdzięczni za ten Wielki Dar. Walka duchowa, której jesteście świadkami w świecie objawia się na ziemi i dojdzie do bitwy między Moimi wrogami, którzy starają się uciszyć tych, którzy nie chcą być wciągnięci w kłamstwa, a tymi, którzy zdradzają Mojego Syna.

Gdy Ręka Mojej Sprawiedliwości opadnie, zostanie wypróbowana wiara tych, którzy twierdzą, że podążają za Moim Synem i tylko ci, którzy są zdecydowani, by iść za Krzyżem pozostaną na tyle silnymi, aby głosić Prawdę. Wkrótce zostaną zerwane pajęczyny i ukazany wam będzie pełen zakres waszego dziedzictwa. Moi wrogowie w większości odrzucą tę Interwencję i zacięcie będą walczyli do końca, zapierając się Jezusa Chrystusa.

Przyjmę każdą osobę, rasę, wyznanie i religię do Światłości Mojego Syna i wielu Go ujrzy. W rezultacie będzie to oznaczało, że wielu się nawróci i poprosi o prawo do życia wiecznego w Chwale Królestwa Mojego Syna na ziemi.

Obiecałem, że Mój Syn zajmie swoje Miejsce na Jego Tronie i to się stanie. Ci, którzy nie chcą stać się częścią Jego Królestwa, podejmą swoją decyzję opartą na wolnej woli, którą dałem każdemu z was.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, Stwórca wszystkiego co jest i będzie, błagam, abyście nie zaprzepaścili swojego dziedzictwa przysługującego wam z urodzenia. Jeśli bowiem to zrobicie, zostaniecie pochłonięci przez szatana, który jest tak samo bezlitosny jak kłamliwy, oszukujący i oskarżający. Ofiarowany jest wam Dar, jakiego nie udzielono żadnemu pokoleniu przed wami i musicie się modlić, abyście otrzymali Łaski, by przyjąć Moją Dobroć.

Przyjdźcie do Światła, bo jeśli tego nie zrobicie, zostaniecie oślepieni przez ciemności na wieczność. To rozdarłoby Mi Serce na pół, ponieważ Ja nie chcę stracić żadnego z was.

Błogosławię was. Prowadzę was poprzez tę Świętą Misję, która dana jest wam przez Trójcę Świętą, tak jak przepowiedziano.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź

orędzie nr 1319 z serii Ostrzeżenie

25.01.2015, godz. 14:40

Moje drogie dzieci, Dar rozeznania pochodzi z mocy Ducha Świętego i nie jest tak po prostu rozdawany. Trzeba na niego zapracować. Jest on dawany jedynie tym, którzy pozostają w jedności z Chrystusem i są wolni od wszelkich rozproszeń z powodu pokus stawianych przed nimi przez złego ducha. Zły duch nie może oszukać tych, którzy są pobłogosławieni tym Darem.

Biada człowiekowi, który został oszukany, ponieważ pozwoli poprowadzić się do przyjęcia nieprawdy. Oszustwo pochodzi od samego szatana i od tych, których on opanował. Każdy, kto nie akceptuje istnienia Jezusa Chrystusa przekona się, że prawie niemożliwe będzie przeciwstawienie się oparom szatana, który zaślepi każdego i każdą z was, którzy jesteście winni grzechu pychy, aby was pożreć. Każdy wyświęcony sługa Boży, który błąka się z dala od Prawdy poprowadzi do błędu tych wszystkich, którzy zwracają się do niego o przewodnictwo. Z tego powodu będzie cierpiał wielką karę w Dniu Sądu.

Wpływ świeckiego świata przypomina wielką powódź, a dusze, które pozwolą, aby on zmienił ich pogląd lub opinię o Słowie Bożym utoną. Oszustwo jest narzędziem złego ducha, a jego głównym celem jest zniszczenie Kościoła mojego Syna na ziemi przez zwodzenie tych, którzy są wewnątrz niego. Otwórzcie oczy na nowe zmiany, które zostaną wprowadzone, a które przeklinają Imię Boga.

Nigdy nie wolno wam dopuścić, aby fałszerstwa wpłynęły na to, czego uczył was mój Syn, gdyż mój Syn nigdy nie odejdzie od swojego Słowa Spisanego ani nigdy od niego nie odstąpi. Prawda podtrzyma was podczas prób, które są przed wami i które będą biczowały Kościół mojego Syna na ziemi. Musicie przygotować się na te czasy, gdyż one już prawie nadeszły.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg jest wszechobecny - On jest wszędzie

orędzie nr 1318 z serii Ostrzeżenie

22.01.2015, godz. 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, apostazja pochwyciła świat i wyciąga swoje macki po każdą religię, która uznaje Mnie, Jezusa Chrystusa, jak również po te, które uznają Mojego ukochanego Ojca.

Ci, którzy szerzą apostazję, robią to w sposób niejawny, a oszuści będą subtelnie zabiegali o to, by dusze przyjęły fałszywą doktrynę. Doprowadzi to dwie trzecie chrześcijan do apostazji, czego oni nie będą w ogóle świadomi. Każde Prawo Boże zostanie nagięte i przedstawione jako odpowiednie dla współczesnego świata. Moi wrogowie będą wydawać się tak przekonujący, tak opiekuńczy i skromni, że przekonają nawet Moich najbardziej oddanych i wiernych wyznawców, że zmiany te są do przyjęcia w Oczach Bożych.

Kiedy już chrześcijanin odejdzie od Prawdy, będzie on winny przyjęcia kłamstw. Skoro tylko przyjmie on fałszywą naukę, wtedy bardzo szybko odpadnie od Wiary. Kiedy nadejdzie odpowiedni czas, człowiek zatracenia przekona wszystkich chrześcijan, którzy odrzucają Prawdziwe Słowo Boga, aby dołączyli do nowej jednej światowej religii. I oto w ten sposób zostanie ukrzyżowany Mój Kościół. Ale Światło Boga będzie wylane na chrześcijan i Żydów i inspirowani przez Enocha i Eliasza, ustami swymi będą oni głosić Słowo Boże. Te dwie religie staną się celem prześladowań i bezwzględnego traktowania przez Moich wrogów, zanim ich praktykowanie w miejscach publicznych zostanie zakazane. W końcu ich kościoły i świątynie zostaną przejęte. Ale oni napełnieni ogniem Ducha Świętego, będą głosili Słowo Boże. Odnajdą odwagę i siłę, by pozostać wiernymi Bogu.

Kapłani wierni Prawdzie nadal będą sprawowali codzienną Ofiarę w Moje Imię tak jak powinni. Za nimi pójdzie reszta w każdym narodzie, ci którzy odpowiedzą Duchowi Ognia. Nigdy nie wolno lekceważyć Mocy Boga. On poprowadzi Swoich w marszu do zwycięstwa. Odsunie wszelkie cierniste krzaki, które zagrodzą im drogę. Nakryje ich Kręgiem swojej Niebiańskiej Opieki i napełni ich dusze mądrością i Prawdą.

Bóg jest wszechobecny - On jest wszędzie i widzi wszystko. Moc szatana jest przerażająca, ale on nie jest wszechobecny. Może on tylko rozszerzać swój wpływ poprzez te dusze, które jemu i jego kohortom udało się oszukać. Moc Boga może się pomnażać w każdej części świata w jednej chwili. Każde działanie, dobre, złe czy obojętne, jest podejmowane z wolnej woli człowieka, na którą wpływa albo Duch Święty albo duch zła.

Moc Boża zwycięży i w ten Wielki Dzień Pana Jego wrogowie będą bezsilni i z Ręki Mojego Ojca zostaną wrzuceni do otchłani. Największa kara będzie wymierzona wyświęconym sługom Bożym, którzy głoszą fałszerstwa. Ponieważ zostali pobłogosławieni Prawdą, ale odrzucili ją na rzecz świadomego odciągania dusz od Słowa Bożego, ich grzech będzie najgorszym ze wszystkich i dlatego nigdy nie ujrzą Oblicza Boga.

Wasz Jezus

 

Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy

orędzie nr 1317 z serii Ostrzeżenie

21.01.2015, godz. 20:24

Moja szczerze umiłowana córko, mądrość jest Darem danym człowiekowi przez moc Ducha Świętego. Wszystkie bogactwa, władza i kamienie szlachetne znajdujące się na ziemi, które człowiek może zdobyć, są dla niego niczym, jeśli nie posiada on Daru mądrości.

Wraz z mądrością przychodzi zdolność widzenia Prawdy, którą Bóg przekazał ludzkości przez proroków. Mądrość jest niestety rzadkością w dzisiejszym świecie. Ulegając wszystkim rzeczom stworzonym przez człowieka dla człowieka, nie uda wam się zobaczyć tego wszystkiego, co jest ukryte pod warstwami kusząco kojących oparów, które spowijają świat z powodu pogoni człowieka za wszelkimi przyjemnościami, czynami, słowami i duchowym pobudzeniem nie pochodzącymi od Boga.

Człowiek przychodzi na ten świat nagi, wrażliwy i zdany na innych, aby go karmili i ubierali. Rodzi się on z duszą i ciałem, a odejdzie ze świata z niczym, także bez strojów, które go okrywają. Człowiek uczy się od człowieka, ale musi także uczyć się ze Słowa Bożego. Każda dodatkowa wiedza może być wielkim plusem, ale jeśli jest używana nierozważnie, może sprawić innym straszny ból. Jeśli wiedza jest wykorzystywana mądrze, może ona wypełniać Plan Boga, aby pomagać Jego dzieciom i je wychowywać.

Rodzaj ludzki jest oszukiwany jeśli chodzi o Prawdę. To wielkie oszustwo wysysa wiedzę i wysusza ducha ludzkiego. Grzech jest już nie tylko akceptowany, ale uchodzi za cnotę. Na cnotę teraz się krzywo patrzy, a wkrótce już samo publicznie wspomnienie Mojego Imienia będzie uznawane za przestępstwo.

Wpływ diabła deformuje ludzki umysł i wszystko wywraca do góry nogami. Diabeł jest przeciwieństwem Boga i gdy Bóg powie, że coś jest dobre, wtedy zły duch będzie was przekonywał, że to jest złe. To, co prawe zostanie uznane za błędne, a zły uczynek lub słowo zostaną uznane za prawidłowe. Wszelki grzech, który w oczach Boga jest godny pożałowania, zostanie usprawiedliwiony, a będzie to dotyczyło każdej formy zła.

O grzechu nigdy nie będzie się wspominać w nowym światowym kościele, który nadchodzi, a czyny dokonywane przez tych, którzy pragną podtrzymywać Słowo Boże staną się nielegalne. I tak zabraknie w społeczeństwie mądrości, Daru od Boga, ponieważ ludzki rodzaj przystanie na czyny, które są potępione przez Boga.

Jeśli świat mówi, że Słowo Boże powinno być ignorowane i nalega, byście brali udział w czynach, które stanowią grzech śmiertelny, wówczas nie będę mógł was uratować. Na człowieka wywierany jest nacisk, by przyklasnął każdemu przewrotnemu prawu, które odrzuca Słowo Boże i Moi wrogowie są niezwykle aktywni w zmienianiu biegu historii.

Wszystkie dobre rzeczy, które pochodzą z wiary chrześcijańskiej, wkrótce zanikną, aż przyjdzie dzień, kiedy będziecie prześladowani za przyjmowanie Świętych Sakramentów. Ale za każdym razem kiedy ci, którzy Mną gardzą dokonają niegodziwego czynu, Bóg wyleje swego Ducha na swoich, aby przeciwdziałać temu złu. Gdyby tego nie zrobił, byłaby niewielka nadzieja na ocalenie Jego dzieci z uścisku ciemności. Szatan ujawnia swoje wpływy w każdym zakątku świata. Ci, których uwodzi są jego chętnymi agentami i sprawia im uciechę łamanie każdego oporu ze strony ludu Bożego, by powalić świat na kolana. Jednak Bóg ze względu na swoją Miłość do was, sprawi, aby mądrość udzielona człowiekowi przez moc Ducha Świętego, stała się zbroją, której Jego wierni słudzy użyją do poprowadzenia ludzi z dala od oparów szatana.

Światło Boga będzie świeciło jasno pośród Jego ludu i pod Jego Opieką będą podtrzymywali Jego Słowo i prowadzili innych do Ducha mądrości. Dusze, które naprawdę Mnie znają, będą przyciągane do Bożego Daru mądrości, gdyż ona świeci jak słońce i przyniesie pociechę wszystkim Bożym ludziom, doznającym wzgardy, gdy otwarcie będą wyznawali swoją miłość do Boga.

Zło nie może pokonać, ani też nie pokona Daru mądrości, którego Bóg wkrótce udzieli tym wszystkim, którzy Go kochają. Wtedy nic nie stanie Bogu na drodze, gdy będzie On kroczył naprzód, by zebrać wszystkie narody w swoje Miłosierne i Bezpieczne Ramiona.

Wszystkie religie, wszystkie dusze, wszystkie narody otrzymają Dar mądrości. Ale będą mogli go przyjąć jedynie ci, którzy naprawdę kochają Boga, gdyż tylko dzięki ich miłości do Niego będą oni w stanie modlić się za tych, którzy nie chcą mieć z Nim nic do czynienia.

Wasz Jezus

 

Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów

orędzie nr 1316 z serii Ostrzeżenie

20.01.2015, godz. 20:40

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to pierwszy etap przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia. Ci, którzy Mnie nie przyjmą, otrzymają niezwykłą szansę uzyskania czasu na refleksję nad Prawdą, tak wielkie jest Moje Miłosierdzie.

Proszę oczekujcie tego Dnia z wielką radością, gdyż wtedy niewierzący w końcu uświadomią sobie Kim Ja Jestem. Pozbędą się swojej nieczułości i będą przejęci zdumieniem.

Ostrzeżenie pomoże światu zwalczać największą apostazję wszechczasów. Zwracając się do Mnie podczas tych 15 minut całkowitej samotności i prosząc Mnie o przebaczenie wam, zostaniecie napełnieni Darem Ducha Świętego. Wtedy musicie przygotować się do walki, aby pomóc innym w osiągnięciu ich chwalebnej przyszłości.

Chociaż Ostrzeżenie rozpali wiarę wiernych i nawróci wielu, będzie też wielka liczba ludzi, w tym księży i wyższych członków duchowieństwa, którzy zaprzeczą, że miało ono miejsce. Odciągną oni wielu od Mnie, a za to zostaną oni surowo osądzeni. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wielkie wylanie miłości na tych, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Są to ludzie - a wśród nich jest wielu niewierzących - którzy się nawrócą i którzy będą walczyli, aby uratować swoich braci i siostry.

Mój Czas zostanie wykorzystany do przyciągnięcia do Mnie tych, którzy w ogóle Mnie nie znają, ale którzy jeszcze do Mnie przyjdą, gdy doświadczą tego wielkiego wydarzenia. Natychmiast Mnie rozpoznają i zareagują najlepiej jak będą potrafili.

Wszystkie te wydarzenia nastąpią już wkrótce, a kiedy proroctwa od początku przekazywane człowiekowi zaczną się realizować, ukaże się ich pełne znaczenie. Wiele przepowiedni podanych w Księdze Apokalipsy zostało napisanych w taki sposób, aby ludzie je pojmowali poprzez użyte w nich symbole. Rzeczywistość jest inna, ale wiedzcie o tym. Moja Interwencja na zawsze zmieni świat. Po niej, ci którzy są przeznaczeni dla Mnie i którzy Mnie kochają, pomogą Mi przynieść Życie Wieczne miliardom.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Ludzie wybierają swoje przeznaczenie

orędzie nr 1315 z serii Ostrzeżenie

20.01.2015, godz. 15:30

Moje drogie dzieci wkrótce nastąpi wielkie oszustwo, które opadnie na świat jak kurtyna. To oszustwo prawie zatrze Prawdę, ale pobłogosławieni Światłem Miłosierdzia Mojego Syna rozpoznają kłamstwa, które zakryją Słowo Boże.

Od czasu stworzenia człowieka, Bóg dopiero teraz dopuści, aby Jego wrogowie ulegli temu oszustwu - oszustwu, które ma tylko jeden cel. Jest nim zatarcie wszelkich śladów Boga w waszym społeczeństwie, aby ci wszyscy, którzy od Niego nie pochodzą zostali wywyższeni do wysokich pozycji na szczeblach władzy. Bóg dopuszcza to jako największy sprawdzian dla ludzkiego rodzaju, aby ustalić kto jest z Nim, a kto przeciw Niemu.

Świat popełnił poważne przestępstwa wobec mojego Ojca Przedwiecznego i nadal coraz głębiej pogrąża się w grzechu śmiertelnym. Wyświęceni słudzy, w tym księża, biskupi i kardynałowie, od ponad czterdziestu lat nie uczą dzieci Bożych Prawdy. Wielu z nich nie uznaje istnienia grzechu, ani nie ostrzega ludzi o poważnych zagrożeniach, jakie grzech śmiertelny przynosi duszom. Słudzy Boży mają jeden obowiązek, a jest nim pouczanie wiernych o wszystkim, co dotyczy moralności i ukazywanie duszom niebezpieczeństw jakie przynosi zaniechanie dobrego przeżywania życia. Grzech nie jest już określany jako największy wróg, który doprowadza do oddzielenia się człowieka od Boga.

Dzieci, Bóg nie chce was straszyć, ale też nigdy nie powinniście ulegać pokusie, by uwierzyć, że piekło nie istnieje, ponieważ ono istnieje. Ludzie wybierają swoje własne przeznaczenie i tym duszom które nie proszą Boga, by im przebaczył ich grzechy będzie bardzo trudno przejść przez bramy Królestwa mojego Syna.

Zawsze trzymajcie się Prawdy. Bóg objawił Prawdę przez swoich proroków. Nie odwracajcie się od Prawdy, gdyż jeśli to zrobicie, przyjmiecie fałszywą doktrynę i błędnie uwierzycie, że to otworzy wam bramy do waszego dziedzictwa.

Tak wielu ludzi tkwi w błędzie i wierzy, że troska o materialny dobrobyt dzieci Bożych jest wszystkim, co się liczy. Troszczcie się o swoje dusze, drogie dzieci, ponieważ każdy z was ją posiada i będzie ona istniała na wieki, bez względu na to czy będziecie mieszkali z moim Synem w Jego Królestwie czy będziecie od Niego odrzuceni. Nigdy nie zaniedbujcie własnych dusz, gdyż wtedy trudno będzie wam zjednoczyć się z moim Synem.

Prawda będzie żyła wiecznie, gdyż jest Słowem Bożym. Ono nigdy nie może się zmienić.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Tylko Ja znam dzień lub godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie

orędzie nr 1314 z serii Ostrzeżenie

18.01.2015, godz. 12:45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek odchodzi ode Mnie z jakiegokolwiek powodu, to nigdy nie odnajdzie prawdziwego pokoju. Kiedy człowiek odkryje Kim Ja Jestem, jego serce napełni się miłością do Mnie. Człowiek, który pokłada całą swoją ufność we Mnie, zniesie wszelki rodzaj cierpienia, bo Ja go oswobodzę.

Słowo Boże wywołuje wielką niezgodę wśród tych, których wiara jest słaba. Ci, którzy wierzą we Mnie, odczują ogromny ból w swoich sercach, gdy będą świadkami sprzeciwu wobec Słowa Bożego. To jest Mój ból. Jeśli uwierzycie we Mnie, to w swoich duszach odczujecie miłość jaką mam dla was. Zawsze otwierajcie dla Mnie swoje serca. Witajcie Mnie nie ze strachem, lecz z niecierpliwością. Przyjmijcie Mnie takiego jakim Ja Jestem i przyjmijcie dane wam Słowo; a potem przeżywajcie swoje życie dokładnie tak, jak zostało to ukazane w Biblii, a Ja będę na was czekał.

Odrzucenie Mojego Nauczania i przystanie na grzech, będzie waszym upadkiem. Tylko Ja znam dzień i godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie. W każdej chwili musicie być gotowi. Musicie prosić Mnie tak często, jak to możliwe, abym przebaczył wam wasze grzechy. Wybaczam najbardziej zatwardziałym grzesznikom, a więc nie musicie bać się Mojego Miłosierdzia. Bójcie się jedynie tej godziny, gdy będziecie musieli stanąć przede Mną i odpowiedzieć za wszystkie nieprawości popełnione przeciwko Bogu. Jeśli nie odkupicie się w Oczach Bożych do tego czasu, nie będzie drugiej szansy, aby to zrobić.

Wasz Jezus

 

Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie

orędzie nr 1313 z serii Ostrzeżenie

17.01.2015, godz. 18:18

Moja szczerze umiłowana córko, to mówię Ja, wasz Jezus, wasz Zbawiciel.

Wielu ludzi, którzy czytają te orędzia jest przestraszonych. Strach niesie ze sobą pewien rodzaj nienawiści, z tego powodu tak wielu nie chce Mnie uznać. Strach jest zrozumiały, ale nie wolno dopuścić do tego, by przyćmił on wasze zaufanie. Ja tylko wołam was, abyście do Mnie przyszli. Nie pragnę wprowadzać was w niepokój. Wasz czas na ziemi jest krótki, ale ten czas który spędzicie ze Mną jest na wieczność.

Skoro was kocham, to dlaczego miałbym was nie ostrzec przed konsekwencjami odrzucenia Mojego Miłosierdzia? Moją jedyną potrzebą i pragnieniem jest doprowadzenie was wszystkich do Mojego Królestwa. Nie mówię o rzeczach, które nie są zawarte w Mojej Świętej Księdze. Nie. Raczej po prostu przypominam wam o Prawdzie i o wszystkich rzeczach, które mają nadejść, abyście do Mnie przyszli.

Przyjdźcie, Moje maleństwa, nie lękajcie się Mojej Miłości. Nie lękajcie się Mojego Królestwa, gdyż prawo do niego przysługuje wam od urodzenia. Za nie oddałem swoje Życie na ziemi. Potrzebuję was tak, jak wy potrzebujecie Mnie. Ja Jestem pokorny w Moim Pragnieniu i po prostu chcę otoczyć was życiem wielkiej chwały, gdzie będziecie radować się życiem wiecznym. Dlaczego więc obawiacie się Mojego Wołania? Kocham was. Nigdy bym was nie skrzywdził. Jedyna krzywda jaka może was spotkać, to od was samych. Ja Jestem tu zawsze, czekam na waszą miłość z wielką nadzieją.

Mój świat bez końca przewyższa wszystko, czego kiedykolwiek moglibyście zapragnąć na tej ziemi. Wasze życie na ziemi blednie, gdy porówna się je z nadzwyczajną pięknością Mojego Królestwa. Po to właśnie, by sprawić, abyście mieli, życie wieczne - wasze prawowite dziedzictwo - umarłem za wasze grzechy. Nie wyrzekajcie się tej wielkiej ofiary, bo z wielką Chwałą zostałem w waszym imieniu ukrzyżowany.

Nie odrzucajcie Mnie po raz drugi. 

Wasz umiłowany Jezus

 

Usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia

orędzie nr 1312 z serii Ostrzeżenie

16.01.2015, godz. 11:10

Moja szczerze umiłowana córko, Mojej Woli nigdy nie da się przezwyciężyć, ponieważ jest wieczna.

Człowiek zbuntował się przeciwko Bogu na wiele sposobów, ale gdy wola człowieka splecie się z Wolą Boga, to ci wszyscy, którzy zwalczali Wolę Boga, stracą wszystko. Ci z czułymi sercami, którzy przyjmą Mnie po Ostrzeżeniu zyskają świat.

Świat, który nadchodzi nie będzie miał końca i będzie pozbawiony wszelkiego grzechu. Chwała tym wszystkim, którzy zdobędą należne im dziedzictwo, gdyż było to od początku częścią Planu Mojego Ojca - Boskiego planu, w który człowiek nie został w pełni wtajemniczony.

Ważne jest, aby każdy z was zwalczał pokusę, by grzeszyć, choć nigdy nie będzie to łatwe. Po prostu wzywajcie Mnie, gdy sądzicie, że wyrządziliście Mi krzywdę. Ja Jestem tu zawsze i przebaczę wam każdy grzech, z wyjątkiem wiecznego grzechu bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Wystarczy, że wyjdziecie Mi naprzeciw.

Ten Mój świat jest pełen niegodziwości, oszustwa i ducha zła, ale miłość również w nim istnieje. To miłość, którą człowiek obdarza swojego brata, sprawia, że Jestem obecny pośród was, a także modlitwa, która trzyma zło z dala od was.

Nie proszę, abyście zrezygnowali ze swojego życia, by codziennie oddawać się modlitwie przez cały dzień, ponieważ tego od was nie wymagam. Proszę jedynie, abyście wzywali Mnie na pomoc i oddawali Bogu chwałę. Potrzebujecie jedynie przestrzegać Praw Boga jasno określonych w Dziesięciu Przykazaniach, by Moja Obietnica dana światu została spełniona i by wszyscy z was mieli zapewnione życie wieczne.

Idźcie za Mną, waszym Jezusem i pamiętajcie wszystko, czego was uczyłem. Nie ma sensu oświadczać, że Mnie kochacie, jeśli odrzucacie Słowo Boże. Najpierw musicie się wzajemnie miłować i czynić innym tylko to, co chcielibyście, aby i oni wam czynili. Żyjcie Moim Słowem poprzez swoje myśli, czyny i działania, a wtedy będziecie prawdziwie Moimi. Nienawiść nie odgrywa żadnej roli w Moim Dziele, chociaż wszystko, co mówiłem, kiedy chodziłem po ziemi wywoływało wielką krytykę, ponieważ ludzie nie chcieli zmienić swojego życia. Dziś Moje Słowo jest odrzucane, ponieważ ludzie nie chcą trzymać się Prawdy. Zamiast tego usprawiedliwiają oni grzech, aby nie musieli zmieniać swojego życia. Tak więc, naprawdę nic się nie zmieniło.

Zniewolenie przez grzech, gdzie człowiek sam poddaje się pod wpływ szatana, jest teraz silniejsze niż wcześniej. Uwolnijcie się teraz i odnajdźcie Mnie. Pamiętajcie, że wasze grzechy mogą zostać wam przebaczone jedynie dopóki żyjecie - a nie po odejściu z tej ziemi.

Kiedy człowiek przyjmie Słowo Boga i rozpozna, że wszystko, co On powiedział jest Prawdą? Wszystko, co On powiedział, że zrobi jest prawdziwe i wszystko, co mówię wam teraz jest prawdziwe. Niestety, wielu z was nigdy nie posłucha, ale zanim uświadomicie sobie Prawdę, będzie za późno. Teraz musicie chronić Macie obowiązek już teraz zadbać o swoją przyszłość żyjąc Słowem Boga.

Wasz Jezus

 

Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie

orędzie nr 1311 z serii Ostrzeżenie

10.01.2015, godz. 15:40

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy dziecko kochających rodziców odczuwa miłość, będzie się ono wychowywało w głębokim poczuciu bezpieczeństwa i więzi rodzinnej.

Miłość między dzieckiem - które ma szczęście posiadać kochających rodziców - a rodziną, wyrasta z wrodzonego poczucia zaufania. To zaufanie jest całkowite. To samo dotyczy każdej żyjącej duszy, która bezwarunkowo Mnie kocha. Moja Miłość do nich jest niezachwiana. Kluczem do prawdziwej miłości jest zaufanie. Każde z Moich dzieci jest kochane, chociaż nie każde Mnie kocha.

Miłujcie Mnie, a odczujecie pokój. Pokochajcie Mnie, a pokochacie tych wszystkich, którzy są dziećmi Boga. Ta miłość jest rzeczą naturalną. Bez niej nie możecie się spełnić.

Kiedy Ja Jestem w was, widzicie świat tak jak Ja, w całej jego wspaniałości, ale również z jego niedoskonałościami. Gdy będziecie świadkami nienawiści w jakiejkolwiek formie, rozpoznacie przeszkody, które stoją przed ludzkością i poczujecie się nieszczęśliwi, ponieważ nienawiść jest przeciwieństwem miłości.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość do Boga pozostawała żywą w świecie, gdyż bez niej będziecie czuli się przygnębieni i osamotnieni.

Miłujcie Mnie tak, jak ja miłuję wszystkie dzieci Boże, a wyleję na was wielkie Łaski i będziecie mogli pokonać zło we wszystkich jego postaciach.

Wasz umiłowany Jezus

 

Bóg Najwyższy: Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i poza nim

orędzie nr 1310 z serii Ostrzeżenie

10.01.2015, godz. 15:36

Moja najdroższa córko, ludzkość zwróciła się przeciwko Mnie i wszystkiemu, co stworzyłem na Mój Obraz, dlatego Mój Smutek jest wielki.

Moje dzieci będą uratowane dzięki Interwencji Mojego szczerze umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, a to będzie miało miejsce bardzo szybko. Przed tym dniem proszę wszystkich, którzy Mnie kochają, aby przyjęli Prawdę; Mojego Syna i Jego Miłość, by modlić się o Jego Miłosierdzie.

Wy, którzy kochacie Mojego Syna, musicie pamiętać o Jego Obietnicy odkupienia świata i wykorzenienia grzechu, zanim nadejdzie Jego Chwalebne Królestwo. Życie ciała i duszy będzie wieczne, a ci, którzy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna zyskają ten wielki Dar. Ci, którzy tego nie zrobią, nie posiądą go.

Przyjdźcie, Moje dzieci i przyjmijcie Moje Słowo, gdyż ono jest wieczne i nic go nie zniszczy. Mój przeciwnik kipi ze złości w tym czasie, ponieważ wie, że świat zostanie uwolniony od jego wpływu i te dusze, które chce popchnąć do odrzucenia Daru życia wiecznego, podda on niewypowiedzianie ciężkim doświadczeniom.

Wasza wiara w Przenajświętszą Trójcę będzie poddana próbom ponad waszą wytrzymałość i wielu z was upadnie. Prawdziwa wiara wymaga prawdziwego zaufania, a jeśli nie zaufacie obietnicom złożonym przez Mojego Syna, oddzielicie się od Niego.

Wkrótce każde z Moich dzieci z osobna otrzyma dowód Mojego Istnienia. Gdy znak ten zostanie dany, nie powątpiewajcie w niego, bo on ma was zaprowadzić do Mojego Schronienia, które wam pozostawiam.

Wiele znaków świadczących o Moim Istnieniu było do tej pory dawanych światu, ale teraz przynoszę wam dużo więcej. Nie lękajcie się, gdyż będę poszukiwał każdej duszy i nie ma wśród was nikogo, kogo bym nie kochał czułym sercem. Miłuję Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy Mnie zadręczają swoją niegodziwością. Ale wkrótce Dar, który im przyniosę, obudzi uśpioną w ich sercach miłość do ich Stwórcy. Ich miłość połączona z Moją Boską Miłością, pokona zło. Sprawię, że znikną wszystkie wasze lęki i łzy.

Wy, Moje drogie dzieci, otrzymacie ten dar, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewały. Gdyż przybliża się czas i oblicze świata zostanie odmienione na zawsze i dla dobra wszystkich.

Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i poza nim. Moje Królestwo jest wieczne.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Kiedy nie ma miłości, nie ma Mnie w duszy

orędzie nr 1309 z serii Ostrzeżenie

09.01.2015, godz. 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, teraz jest czas, aby chrześcijanie na całym świecie jednoczyli się przeciwko pogardzie okazywanej przez miliardy wobec Prawdy - Świętego Słowa Bożego.

Każdy grzech przeciwko Bogu jest obecnie uważany za możliwy do przyjęcia w Moich Oczach. Grzechy, które są dla Mnie odrażające, wkrótce zostaną przedstawione jako święte w Moich Oczach, ale tak nigdy nie może się stać. Gdy przedstawiacie cokolwiek, co nie pochodzi ode Mnie i umieszczacie to przede Mną, w Moich Kościołach, sprawia Mi to wielki ból.

Nigdy nie było chrześcijanom tak trudno iść Moją Drogą Cierniową, jak obecnie. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa są wam przekazywane w Moje Imię, ale wy zawsze miejcie w pamięci Moje Nauczanie, bo inaczej zostaniecie oszukani przez tych, którzy knują przeciwko Słowu Bożemu. Być chrześcijaninem oznacza znacznie więcej niż tylko oświadczenie, że się nim jest. Jeśli jesteście prawdziwymi chrześcijanami, to zrobicie wszystko czego was uczyłem i będziecie postępowali zgodnie ze Świętą Nauką zawartą w Świętej Biblii. Przyjęcie Mojego Słowa to jedno, a realizacja tego, czego uczyłem, to drugie.

Miłość wzajemna nigdy nie jest łatwa, ze względu na istnienie grzechu. A kochać swojego wroga, to ciężar trudny do niesienia, jednak gdy będziecie się modlili o łaski, aby go udźwignąć, to okaże się, że wasza miłość do Mnie wzrasta. Jeśli naprawdę Mnie umiłujecie, uwolnicie się od nienawiści, a wtedy znajdziecie prawdziwy spokój umysłu i duszy. Jeśli pozwolicie, by szatan skusił was do nienawiści wobec innych, wpadniecie w straszną ciemność. Nienawiść jest jak chwast, który rośnie i szybko się rozprzestrzenia. Gdy nienawiść jątrzy się w duszy, w końcu pochłonie ją w całości. Przyniesie ona ze sobą bolesny niepokój i ci, którzy będą nią wypełnieni, nigdy nie odnajdą spokoju. Nienawiść rodzi nienawiść i rozprzestrzenia się szybko z jednej duszy na drugą. Gdy szatan usadowi się w tych duszach, nigdy ich nie opuści, dopóki się nie nawrócą i nie okażą prawdziwej skruchy.

Miłość uśmierza każdy rodzaj nienawiści, ale jeśli nie odsuniecie swoich dusz od tych, którzy podżegają do nienawiści, popadniecie w rozpacz. Nie mogę uratować duszy, która nie żałuje za swoje niegodziwości. Czekam na waszą spowiedź, a gdy przyjdziecie do Mnie i będziecie Mnie błagali, bym uwolnił was od przekleństwa nienawiści, wyjdę naprzeciw i przyciągnę was za rękę z powrotem do Mojego Azylu Pokoju.

Pokój i miłość mogą pochodzić jedynie od Boga. Zawsze Mnie szukajcie, gdyż Ja Jestem Miłością. Kiedy nie ma miłości, nie ma Mnie w duszy.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie‬

orędzie nr 1308 z serii Ostrzeżenie

07.01.2015, godz. 16:30

Moje drogie dzieci, powinnyście przygotować się na Plany mojego Syna, by odkupić was wszystkich w Jego Oczach.‬ ‪Przybliża się Jego Czas na interwencję, by obudzić w was ducha.

‪Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dzieci zagubione w świecie, które przecięły wszystkie więzi z moim Synem, choć wykarmiono je Prawdą.‬ ‪Wkrótce będą mieli wątpliwości co do Jego Istnienia i powinniście modlić się, aby ludzka pycha nie stanęła między nimi a Bożym Miłosierdziem. ‪Powinniście się modlić szczególnie za te dusze, które zdradziły mojego Syna na tak wiele sposobów, aby otrzymały odwagę, by uniżyć się przed Nim i błagać o zmiłowanie.‬

Prawda, drogie dzieci, dana ludzkości dzięki objawieniu mojego Ojca Przedwiecznego, przez Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa jest rozrywana.‬ ‪Nie przyjmujcie jakiejkolwiek formy doktryny, która nie zachowuje Prawdy jako całości.‬ ‪Nigdy nie można mówić, że część Prawdy jest ważna, a następnie odrzucać jej resztę.‬ ‪Albo przyjmujecie Słowo Boga ustanowione przez Niego, albo nie.‬ ‪Czas nie ma znaczenia.‬ ‪To, co człowiek otrzymał tysiące lat temu przez Słowo Boże, nie zmieniło się ani też nie może się zmienić.‬ ‪Wszystko, co pochodzi od Boga, musi pozostać w stanie nienaruszonym, bez względu na to, jak to jest trudne.‬ ‪Pozostanie wiernym Bożemu Nauczaniu wymaga wielkiej siły, wytrzymałości i niewzruszonej determinacji.‬

‪Miłość jest sposobem na to, abyście mogli pozostać wiernymi mojemu Synowi, ale ta miłość ma być bezwarunkowa.‬ ‪Nigdy nie może być ona skalana miłością własną, ponieważ to nie oddaje Bogu chwały.‬ ‪Jeśli naprawdę miłujecie Boga pozostaniecie wierni Słowu.‬ ‪Jeśli mówicie, że jesteście uczniami mojego Syna, Jezusa Chrystusa, powinniście przestrzegać Jego Nauczania bez żadnych warunków.‬ ‪Miłujcie się wzajemnie, tak jak On was miłuje - bez żadnych warunków.‬ ‪Nie możecie powiedzieć, że kochacie Boga, jeśli nie miłujecie się wzajemnie.‬ ‪Nie możecie iść w Jego Ślady, jeśli nie odpuścicie tym, którzy przeciw wam zawinili.‬

‪Dopiero wtedy, gdy będziecie przestrzegali Prawa Boga, wejdziecie do Jego Chwalebnego Królestwa.‬

‪Wasza ukochana Matka‬

‪Matka Zbawienia‬

 

Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość

orędzie nr 1307 z serii Ostrzeżenie

06.01.2015, godz. 19:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek odwraca się ode Mnie, płaczę w wielkim smutku, ale Ja Jestem cierpliwy i wyrozumiały. Jeśli odrzuca on Moje Słowo i nie okazuje miłości innym, którym by okazywał, gdyby poszedł w Moje Ślady, to sprawia Mi to wielki ból. Mimo to, Ja Jestem cierpliwy w nadziei, że on do Mnie wróci. Dopiero wtedy, gdy człowiek kradnie Mi dusze i prowadzi je do wiecznej ciemności, wszelka pomsta jest Moja i wymierzę mu wysoką karę. Ta kara może być w postaci cierpienia, które szczęśliwie może go uratować, gdy przyjmie on swój los z pokorą.

Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne, ale jeśli jestem bezczeszczony przez akty wielkiego okrucieństwa popełniane na dzieciach Bożych, to należy się obawiać Mojego Gniewu. Wiedzcie, że ukarzę Moich wrogów, ale jest to dla ich własnego dobra i dla zbawienia wszystkich, z którymi się stykają. Czy jest jakaś granica, poza którą już się nie posuną ci dumni, aroganccy i ci nieświadomi, w okazywaniu pogardy wobec Mnie, Mojego Słowa i wobec Mojego Planu Zbawienia? Odpowiedź brzmi: ich niegodziwość jest niewyczerpalna.

Nigdy wcześniej nie było wśród ludzi takiego braku miłości jak teraz. Żadna dusza żyjąca w świecie nie jest odporna na wpływ szatana. Ci, którzy błędnie przypuszczają, że pozostają w Mojej Łasce, ale traktują innych surowo, poczują ciężar Mojej Ręki. Moja Cierpliwość zmniejsza się; Moje Serce staje się ciężkie, a Moje Pragnienie, aby uratować tych, którzy próbują zniszczyć innych, wyczerpuje się.

Przebiegłość złego ducha jest poza możliwością waszego zrozumienia. On przekona nawet tych z najsilniejszą wiarą, żeby Mnie obrażali przez grzech ciężki, a tych z małą wiarą by upadali jeszcze niżej, aż do głębin rozpaczy. Nikt nie jest bezpieczny od szatana i jeśli nie będziecie się modli o Moje Miłosierdzie, nie będziecie przynosili Mi swoich osobistych ofiar, to niszczenie dusz będzie się zwiększać.

Mimo, że tracę teraz miliony ludzi, to jednak niewielu chrześcijan rozumie potrzebę modlitwy. Sama modlitwa będzie niszczyć wpływ diabła, więc proszę was, abyście więcej czasu spędzali na modlitwie, by osłabić uścisk w jakim trzyma on rodzaj ludzki.

Bez Mojej Interwencji dużo więcej milionów dusz zostałoby utraconych. Bez Mojego Miłosierdzia wielu idących drogą przeznaczenia do wiecznej ciemności nigdy nie zobaczyłoby Mojego Oblicza. Bez Mojej Obecności w Eucharystii nie byłoby życia - zarówno życia ciała jak i duszy. Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość, ale dzięki Mnie śmierć nie będzie już obecna w nowym świecie, który nastanie. Ponieważ pokonałem śmierć przez Moje Zmartwychwstanie, wy także ją pokonacie. Śmierć nie będzie istniała w Moim Nowym Królestwie na ziemi. Ciało i dusza będą żyjącą jednością - Darem, którego nie można odrzucić.

Nigdy nie zapominajcie o Mojej Obietnicy - ci wszyscy, którzy są ze Mną i we Mnie będą mieli życie wieczne.

Wasz Jezus

 

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz mówią źle o innych, zostaną ode Mnie odcięci

orędzie nr 1306 z serii Ostrzeżenie

04.01.2015, godz. 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, jeśli człowiek, który nie wierzy we Mnie czy w Moje Słowo, otrzyma dar rozeznania i przyjdzie do Mnie prosząc Mnie o Moją Pomoc i Miłosierdzie, to odkupię go i dam mu zbawienie. Natomiast jeśli człowiek, który Mnie zna, zdradza Mnie, a potem przychodzi do Mnie i próbuje bronić swoich czynów, odrzucę go, gdyż popełnił najgorszy grzech.

Moimi największymi wrogami są ci, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, ale których pycha sprawia, iż wierzą, że są uprzywilejowani do działania w Moje Imię. Kiedy chodziłem po ziemi, zostałem zdradzony nie przez tych, którzy Mnie nie znali, lecz przez jednego z Moich. Zawsze będzie tak samo, aż do czasu Wielkiego Dnia.

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, ale mówią źle o innych, zostaną ode Mnie odcięci. Ci, którzy są odcięci ode Mnie, gdyż Mnie odrzucają, ale w końcu zwrócą się do Mnie, zostaną uratowani jako pierwsi. Bądźcie ostrożni, gdy głosicie, że jesteście ode Mnie, gdyż mądry człowiek kocha Mnie niezależnie od otrzymanych łask. Nigdy nie będzie szczycił się swoją świętością, swoim pobożnym życiem ani swoim rozumieniem Mojego Słowa. Pycha jest upadkiem tych, którzy wierzą, że ich wiedza o Mnie jest większa niż innych. To tych, którzy przychodzą do Mnie jako najmniejsi, przybliżam do Mojego Najświętszego Serca. Są to dusze, które kochają Mnie bezwarunkowo i które nie czują potrzeby, aby obnosić się ze swoją miłością do Mnie, tak by inni się nimi zachwycali i ich podziwiali. To właśnie człowiek, który pozostawia wszystko w Moich Rękach, kiedy głosi Prawdę, jest tym, który przyprowadza Mi dusze, których pragnę, a nie taki, który uważa, że zasługuje na wielkie uznanie za to, że to robi.

Zły duch uzyskuje wejście do dusz tych, których własne mniemanie o swojej wielkości w Moich Oczach przewyższa wszelką miłość, jaką mogą mieć do Mnie. Następnie wykorzystuje on te dusze tak, by dzięki swojej przebiegłości rozpowszechniały kłamstwa w Moje Imię. Grzech pychy jest główną przyczyną wszystkich możliwych grzechów przeciwko Mnie. Zawsze usilnie walczcie z pokusą zdradzenia Mnie, gdy uważacie, że znajomość Mojego Świętego Słowa daje wam prawo, by wyrażać swój pogląd na temat tego, jak Bóg działa w swoim Planie Zbawienia. Tylko On, Który stoi ponad wszystkim, ma do tego prawo. Wszystkie dusze muszą zgiąć przed Nim kolano, a nie swoim działaniem uprzedzać to, co według ich mniemania będzie Jego Świętą Wolą, jeśli oznacza to obrażanie w Jego Święte Imię jakichkolwiek żyjących dusz.

Słuchajcie uważnie, co mam wam teraz do powiedzenia. Jeśli zdradziliście Moje Słowo lub Prawdę, winniście Mnie prosić o uwolnienie was od waszej winy, ponieważ czas na to, by szukać pocieszenia w Moim Bożym Miłosierdziu, który jak sądzicie, macie, nie będzie wam udzielony.

Wasz Jezus

 

Grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana‬

orędzie nr 1305 z serii Ostrzeżenie

03.01.2015, godz. 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg przekazywał światu Prawdę poprzez proroków, był to Akt Miłosierdzia z Jego strony.‬ ‪Tak wielu zapomniało o Bogu, uwielbiając fałszywych bogów - którzy pochodzą od hierarchii szatana - że zaczęli wierzyć, iż są nie do pokonania.‬ ‪Gdyby nie interwencja Boga, wielu ludzi poniosłoby straszną karę.‬

‪To, co Bóg od początku mówił prorokom, stało się.‬ ‪Ostrzeżenia, jakie dawał On ludzkości doprowadziły do tego, że ci którzy ich posłuchali, zostali zbawieni, podczas gdy ci, którzy je zignorowali zostali odrzuceni.‬ ‪Wszystko, co zostało przepowiedziane nadejdzie, a ci, którzy sprzeciwiają się Bogu w Jego próbach niesienia pokoju i zbawienia Jego dzieciom, będą musieli zapłacić za swój bunt.‬ ‪Z powodu przekręcania Prawdy i ignorowania Słowa Bożego, ludzie nadal będą odwracali się od Świętego Słowa Bożego.‬ Konsekwencją ich zejścia do ciemności będą kary nałożone przez Boga Najwyższego.‬

Mój Ojciec Przedwieczny odczuwa ból, gdy widzi jak człowiek nisko upadł dążąc do wszystkiego, co sprawia mu przyjemność.‬ ‪Ale dzień, kiedy zakończy się Święta Ofiara i godzina, gdy oszuści zbezczeszczą Mój Ołtarz, będzie tym ostatnim kolcem, który wbiją oni w Mój Bok.‬ ‪W wyznaczonym czasie, grzmoty i błyskawice zstąpią na świątynię Pana i rozpadnie się.‬ ‪Biada temu, kto będzie uczestniczył w tym świętokradztwie, gdyż zostanie on odcięty od wszelkiej ulgi i jak kamień wpadnie w przepaść.‬ ‪Nikt nie obroni człowieka, który bezcześci Mój Ołtarz, a gdy już Ręka Boga opadnie jak ciężki topór, oni zrozumieją Prawdę.

‪Wielu może odpaść od Boga, ale w przeważającej części wielu nadal będzie wołało do Niego, szukając pocieszenia w Jego Ramionach.‬ ‪ Będzie jednak istniał rdzeń - zgraja bestii - których wygląd zewnętrzny będzie ukrywał zło, tkwiące wewnątrz i którzy będą nakłaniać, zjednywać i przyciągać do siebie dusze, których zatwardziałe serca uczynią z nich doskonałe kohorty w spisku mającym na celu zbezczeszczenie Mojego Ciała.‬ ‪Jest to grupa przepowiedziana dawno temu, która będzie próbowała zniszczyć ludzkość.‬ ‪Choć ich moc będzie ograniczona, jednak może się ona wydawać wielka.‬ ‪Mój Ojciec dopuści tak duży sprzeciw wobec Mnie, swojego Jednorodzonego Syna tylko na pewien czas.

‪Ci o dobrych sercach zjednoczą się i przyjdą do Mnie.‬ ‪Z powodu grzechu pychy i arogancji, wytworzy się wśród ludzi największy podział i jeśli nie odrzucą oni swoich słabości, przyjęcie Mojego Miłosierdzia będzie dla nich niemożliwe.‬

‪Prawda musi być podtrzymywana, bo jeśli przyjmiecie wszystko z wyjątkiem Prawdy - Słowa Bożego - w końcu pozostaniecie z niczym.‬

‪Wasz Jezus‬

 

Matka Zbawienia: Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona

orędzie nr 1304 z serii Ostrzeżenie

03.01.2015, godz. 17:05

Moje drogie dzieci, oblicze Kościoła Mojego Syna na ziemi zmieni się nie do poznania i zostanie on zastąpiony przez taki, który nie będzie należał do mojego Syna.‬ ‪Będzie następowała w nim zmiana po zmianie, kiedy Nauczanie mojego Syna będzie wywracane do góry nogami i zastępowane fałszywymi świeckimi doktrynami.‬

‪Nie ma miejsca na nic innego niż Słowo Boże w każdym Kościele, który mówi o sobie, że idzie śladami Jezusa Chrystusa.‬ ‪Lecz przyjdzie czas, kiedy Kościół Mojego Syna stanie się częścią ruchu politycznego na wielką skalę i będzie on wtedy wskazywał drogę we wszystkich sprawach, które dotyczą świata, tylko nie będzie już wierny Słowu, tak jak zostało ono podane przez Boga.‬ ‪Wszystkie te rzeczy się wydarzą, jak przepowiedziano, gdyż mój Ojciec Przedwieczny pozwoli, aby Jego wrogowie pochłonęli Ciało Jego Jednorodzonego Syna - ale tylko przez ograniczony okres czasu.‬ ‪On zezwala na te próby, aby sprawdzić siłę wiary tych, którzy znają Prawdę i tych, którzy pozostają wierni Jego Kościołowi; jak również tych, którzy go odrzucą wybierając naukę ciemności.‬

‪Upłynie jakiś czas zanim wszystkie te zmiany nadejdą, ale ziarno zostało już zasiane.‬ ‪Wszystkie religie zjednoczą się w jedną, która następnie połączy się z rządami tworząc nową jedność świata i będą jej nadawali kierunek, póki nie przyjdzie człowiek grzechu, by objąć swoje miejsce. ‪Wiele rzeczy zostanie zastąpionych innymi, zanim nowa religia będzie ostatecznie utworzona i będzie głosiła wszystko, co z pozoru będzie wyglądało tak, jakby było dobre dla wszystkich.‬

‪Módlcie się, módlcie się, módlcie się drogie dzieci o siłę, by znieść ból, który będzie z tego wynikał.‬ ‪Mój Syn, Jezus Chrystus, płacze łzami wielkiego smutku z powodu sposobu, w jaki ma On być zdradzony i nad duszami, które po drodze zostaną dla Niego utracone.‬ ‪Od Jego wiernych, wyświęconych sług będzie zależało takie sterowanie okrętem, żeby utrzymać kurs Jego Prawdziwego Kościoła, gdy żegluje on na niepewnych i burzliwych wodach.‬ ‪Ale, proszę, bądźcie pewni, że każda pomocna łaska zostanie przyznana tym, którzy pozostaną wierni Zbawicielowi i Odkupicielowi świata w tych bolesnych i trudnych czasach.‬

‪Wasza ukochana Matka‬

‪Matka Zbawienia‬

 

Jedyne zagrożenie dla ludzkości stanowi sam człowiek

orędzie nr 1303 z serii Ostrzeżenie

01.01.2015, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, osoba, która trwa na modlitwie, stanie się Mi bliższa.

Przy tak wielkim zamieszaniu na świecie i w Moim Kościele na ziemi, wyzwaniem dla ludzkości jest umiejętność rozpoznania co jest dobre, a co złe w oczach Boga. Jednak nowe, powszechne formy ewangelizacji, które skupią się wyłącznie na polityce, odciągną wielu chrześcijan ode Mnie. Zamiast zachęcać was do pozostania Mi wiernymi i ufającymi w to wszystko czym Ja Jestem, będą was ode Mnie odciągać. Nigdy nie należy mieszać Mojego Słowa z aspiracjami świeckiego świata. Zawsze wyjaśniałem ludzkości na podstawie Księgi Mojego Ojca zagrożenia związane z takim postępowaniem. Świecki świat służy jedynie własnym potrzebom, a prawa, które nim rządzą są tworzone przez ludzi władzy, kierującymi się ambicją i egoistycznymi aspiracjami. 

Tak wiele mylnych informacji jest rozpowszechnianych na temat środowiska naturalnego, a przecież tylko Bóg może nakazywać ziemi jak ma ona funkcjonować. Człowiek może szkodzić ziemi i degradować ją, ale nigdy nie będzie mógł jej zniszczyć, ponieważ to wszystko jest w rękach Boga. Brak zaufania do Boga oznacza, że człowiek uważa, iż ma władzę nad wszechświatem. Nierozsądny człowiek myśli, że jego działania mogą zmienić Prawa Boże. Mądry człowiek wie, że Bóg jest Wszechmocny i dopóki będzie Mu oddawana cześć, a Jego Prawa będą przestrzegane, to przetrwanie człowieka będzie zabezpieczone. Przetrwanie ziemi nie ma nic wspólnego ze śmiertelnym człowiekiem. Tylko Bóg ma władzę nad powietrzem, którym oddychacie; wodą, którą pijecie i zdolnością do podtrzymywania życia. Jedyne zagrożenie dla ludzkości stanowi sam człowiek.

Człowiek będzie oszukiwał innych dla własnego zysku. Będzie kłamał, jeśli ma mu to przynieść korzyść i wtedy, kiedy mu to odpowiada. Zaufanie jest z łatwością łamane i żyjecie teraz w czasie, kiedy winniście się dowiedzieć, że ziemia stanie się taka, jaka była wcześniej, a wszelkie zaburzenia klimatyczne następują z Ręki Boga. Interwencja człowieka w boskie dzieło będzie dozwolona tylko wtedy, jeśli będzie to zgodne z Wolą Boga.

Mój Kościół jest Moim Ciałem. Ci wszyscy, którzy wierzą we Mnie, są częścią Mojego Ciała. Ci, którzy są częścią Mnie będą postępowali według Mojego Nauczania. Od tych, którzy mówią, że prowadzą Moich wyznawców wymaga się przestrzegania Słowa Bożego. Ich zadaniem jest obrona Prawdy - a nie odbieganie od niej.

Jeżeli odciąga się was ode Mnie i jeśli Moje Słowo jest odrzucane przez świat, to obowiązkiem Moich wyświęconych sług jest przypomnienie światu o tym, co jest dobre, a co złe. Kiedy odstępują oni od spraw dotyczących duszy na rzecz spraw sprowadzających się do socjalizmu, to wiedzcie, że jest to subtelne i przebiegłe oszustwo. Ono także stanowi zdradę wszelkiej ufności wobec Mnie.

Wasz Jezus

 

Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście

orędzie nr 1302 z serii Ostrzeżenie

30.12.2014, godz. 18:45

Moja szczerze umiłowana córko, świat należy do Mojego Ojca i Moje Królestwo powstanie, bez względu na wszystko.

Świat powstanie ponownie, bo taka jest Wola Mojego Ojca i Ja w swojej Chwale przyniosę wszystkim pokój, miłość i radość. Nie będzie już więcej zarazy grzechu, a wszystkie dzieci Boga, które akceptują Mnie, Jego umiłowanego Syna, będą miały życie wieczne.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście i tego dnia będzie otarta każda łza. Moja Miłosierna Dłoń dotrze do was wszystkich i tylko nieliczni odrzucą Moje Królestwo. Ci, którzy je odrzucą, nie wejdą do niego, będą jednak bardzo żałowali swojej decyzji na wieczność.

Nie bójcie się wielkiego zamieszania, gdyż czas oczyszczenia zgnilizny się rozpoczął, a kiedy z gleby wyrośnie nowe życie, nowy świat, który nie będzie miał końca, zachwyci on każdą duszę, która przylgnie do Mnie. Ja Jestem Miłością i Miłość pójdzie za Mną i za każdą duszą, która zostanie przeszyta Duchem Świętym. Bądźcie silni Moi umiłowani wyznawcy, Moja Interwencja jest w tym czasie konieczna i wkrótce Nowe Jeruzalem zstąpi z Nieba, a świat, tak jak to miało być, powstanie z popiołów.

Nie pozwólcie, aby strach pochwycił wasze serca, ponieważ nie macie się czego obawiać, gdyż Ja nadchodzę i kocham was wszystkich. Pozwólcie Mi dotrzeć do każdego z was w tym czasie i pocieszyć wasze biedne serca. Moja Obecność jest pośród was, a Moje Obietnice dane ludzkości zostaną spełnione w Moim własnym, właściwym czasie. Bądźcie cierpliwi, pełni nadziei i pewni Mojej Miłości. Ale przede wszystkim zaufajcie Mi, ponieważ oddałem za was swoje Życie, więc nie ma takiej rzeczy, której bym nie mógł zrobić, aby doprowadzić was do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Zostawcie wszystko w Moich Świętych Dłoniach. Idźcie w pokoju. Nigdy nie wątpcie w Moje Wielkie Współczucie.

Wasz Jezus

 

czytaj dalej ...

 

Strona używa plików cookies które zapisują się w pamięci komputera. Zapisywanie plików cookies można zablokować w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się o tych plikach http://wszystkoociasteczkach.pl

 

reklama:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Darmowy Katalog Stron  profil strony  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl oredzia-ostrzezenie.blogspot.com     ostrzezenie-oredzia.blog.onet.pl      znak-krzyza-na-niebie.blog.pl/      oredzia-ostrzezenie.bloog.pl/       oredziaostrzezenie.wordpress.com/ film o orędziach ostrzeżenie na YouTube