OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 2

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Fałszywi nauczyciele i prorocy

Orędzie nr 34 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 25 grudnia 2010, godz.10.30

Ja jestem Początkiem i Końcem. To przeze Mnie Mój ukochany Przedwieczny Ojciec stworzył świat i to przeze Mnie ten świat się skończy. Ja jestem Światłem i Zbawcą, który przyprowadzi do obiecanego Raju tych wszystkich, którzy we Mnie wierzą. Ci, którzy pomimo Moich nauk i wysiłków Moich proroków  nadal odrzucają Mnie, ci nie wejdą do Królestwa Mojego Ojca.

Ci którzy otrzymują dar poznania prawdy poprzez święte pisma, muszą otworzyć oczy i przyjąć Moje nauki i proroctwa dawane przez Moich proroków. Czas zmierza do momentu, kiedy powrócę na Ziemię aby odzyskać Moich kochanych wyznawców, poprzez Moich współczesnych proroków. Niestety, wciąż będę odrzucany. Wszyscy musicie posłuchać i czytać przesłania ode Mnie, które dawane są z Miłosierdzia, i pojąć ich znaczenie.

Moje nauki nigdy się nie zmieniają

Musicie zrozumieć, że Moje nauki są takie same zawsze. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię muszą być bacznie obserwowani. Jeżeli głoszą Moje słowo, to pochodzą oni ze światła. Jeżeli widzicie, że ich mowa zmienia Moje nauki, co wydaje się wam w jakiś sposób dziwny, odejdźcie od nich. Nie słuchajcie ich. Ci nieszczęśni ludzie zostali zwiedzeni przez złego, aby wypaczyć Moje nauczanie celowo, aby wprowadzić w was zamęt.

Jakakolwiek doktryna, która nie pochodzi z Pisma Świętego i która głosi, że jest prawdą jest tak naprawdę kłamstwem. To jest grzech przeciwko Mnie i jest poważnym atakiem na Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Fałszywy mesjasz

Ci fałszywi nauczyciele będą wkrótce ukazywać się światu. Znajdziecie ich wszędzie, krzyczących z całych sił. Szukających uwagi. Niektórzy wywrą takie wrażenie na Moich dzieciach, że nawet niektórzy z Moich prawdziwych wyznawców uwierzą w ich „boskie” moce. Szczególnie jeden z nich wywyższy się do takiego stopnia, że ludzie błędnie zaczną wierzyć, że jest mesjaszem.

Będzie potrzeba wiele odwagi, zdrowego rozsądku i sił Moich dzieci, aby trzymać się blisko Mnie i pozwolić się prowadzić przez tą niebezpieczną dżunglę, pełną demonów. Demony zostały wypuszczone przez szatana, bo dni ostateczne nadchodzą, i maskują się tak, jak Moi naśladowcy i prorocy. Biorą sobie na cel Moich prawdziwych wizjonerów i proroków. Będą usiłować zwieść ich przy pomocy fałszywej doktryny. Będą zmieniać prawdę i dopasowywać ją do swoich niemoralnych poczynań, które z zewnątrz będą trudno dostrzegalne. Moi prawdziwi wyznawcy, wyświęcone sługi i prorocy będą szybko wiedzieć, kim są ci źli ludzie. Zobaczą, że ich deklaracje są bolesne i wprowadzające niepokój, ale co uczyni im największy ból, to będzie to, że tak wielu chrześcijan da się uwieść ich czarującym osobowościom. Będą tak przekonywujący, że wiele wyświęconych sług, którzy oddali swoje życie Mnie i Mojemu Przedwiecznemu Ojcu wpadnie w ich złe sidła.

Wezwanie do chrześcijan, aby powstali

Wzywam teraz Moich oddanych wyznawców, pobłogosławionych łaskami Ducha Świętego. Podnieście swoją broń, którą jest wiara i bądźcie mocni. Wzywam was. Nauczajcie Prawdy, przypominając ciągle ludziom Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca – Księdze Prawdy. Te nauki będą trwały wiecznie.

Może być wam ciężko, Moje dzieci, aby powstać, ale posłuchajcie Mnie teraz. Jeżeli tak uczynicie, to pomożecie duszom. Wasi bracia i siostry w świecie to wasza rodzina. Przyprowadzę was wszystkich do Raju, który wam obiecałem. Proszę, pomóżcie Mi, abym żadnego z was nie utracił. Łamie się Moje Serce, kiedy nie mogę uratować Moich ukochanych dzieci. Poprzez wasze modlitwy, poświęcenie i wytrwanie jako Moi wyznawcy, Moja wola zostanie przyjęta.

Weźcie kielich zbawienia w Moje Imię i podążajcie za Mną. Dajcie Mi się poprowadzić. Pozwólcie, abym objął Was wszystkich Moim Sercem, abyśmy się zjednoczyli i uratowali ludzkość  przed kusicielem.

Pamiętajcie. Kocham każde moje dziecko do tego stopnia, że zwycięstwo bez wprowadzenia wszystkich do wiecznego życia będzie miało słodko-gorzki smak i będzie łamać Moje Serce.

Módlcie się. Módlcie się wszyscy i zapamiętajcie słowa – Ja jestem Alfa i Omega.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus, Król Ziemi i Sprawiedliwy Sędzia całej ludzkości

 

Dlaczego stałem się Człowiekiem

Orędzie nr 33 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 24 grudzień 2010, godz.20.00-20.15

Moja ukochana córko, dziękuję ci, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie. Z radością przemawiam do ciebie przy tej wyjątkowej okazji, jaką jest Moje Narodzenie. Miłość która  wypełnia Moje serce, gdy widzę wiarę i oddanie wszystkich Moich dzieci, jest bardzo cenna.

To jest czas, aby Moje dzieci, gdziekolwiek się znajdują, rozmyślały o Moim życiu na ziemi. Jest to dla nich czas, by rozważały konsekwencje jakie Moje Narodziny mają dla całej ludzkości. To z powodu Mojego Narodzenia człowiek będzie dążył do zbawienia. To z miłości do wszystkich Moich dzieci, Mój Przedwieczny Ojciec dokonał najwyższej ofiary. To, że musiał patrzeć na narodzenie dziecka, patrzeć jak rosło i rozwijało się aż do wieku dorosłego wyraźnie ukazuje Jego miłość i determinację, aby ocalić wszystkie Jego dzieci. On tak bardzo kocha wszystkie Swoje dzieci, że poprosił Mnie, bym wiódł życie jako ludzka istota, mając cały czas świadomość, że doznam upokorzenia i będę przedmiotem drwin. Pozwolił, aby to się dokonało.

Moje Narodzenie jest znakiem danym wszystkim ludziom, że Bóg, Przedwieczny Ojciec ukochał Swoje dzieci tak bardzo, że dokonał Ogromnej Ofiary. Poprzez fakt, że pozwolił Mi przyjść na ziemię i żyć pośród was, pokazał Swoje Miłosierdzie i pragnienie ocalenia was poprzez to, że zezwolił na Moją śmierć. Gdyby nie posłał Mnie, człowiek nie mógłby być zbawiony. Jednakże ci, którzy Mnie odrzucili ciągle są niepewni co do prawdziwości obietnic Boga, Ojca Przedwiecznego. Wciąż jest sporo zamieszania.

Jedyne, co liczy się obecnie dla ludzkości, to zrozumienie tych obietnic i rzeczywistości nowego Nieba i Ziemi, które to zostały przeznaczone dla wszystkich dzieci Boga. Jest to największy dar jaki mogliście otrzymać, a zarazem dar, do którego wszyscy byliście powołani do czasu, gdy szatan wszystko zniszczył kuszeniem Ewy.

W obecnych czasach, ludzie w wielu przypadkach biorą nauczania zawarte w Starym i Nowym Testamencie za stare bajki. Wielu ciągle jeszcze nie rozumie, że nauczanie zawarte w tych pismach jest autentyczne. Ponieważ w wielu przypadkach jest tam odwołanie do wydarzeń, które miały miejsce w sferze duchowej, ludziom ciężko jest uwierzyć, że to kiedykolwiek rzeczywiście się wydarzyło. Doszli do tego wniosku ponieważ oceniają zawartość tych ksiąg za pomocą logicznego myślenia opartego o rzeczy, które dzieją się na ziemi. Jednak są oni w błędzie.

Moje przyjście na ziemię zostało zaplanowane jako Ostatnia Szansa na przebudzenie świata, tak aby mógł poznać, że Bóg wybacza wszystko. Moim zadaniem było pokazać wam, poprzez Moje nauczanie i śmierć na krzyżu, Drogę do Nieba.

Pamiętajcie zatem w czasie świąt Bożego Narodzenia, że narodziłem się po to, byście dokonali ponownej oceny waszej wiary w Niebo, do którego macie pełne prawo dołączyć. Poprzez pamięć o Moim życiu, możecie teraz przyłączyć się do Mnie w Królestwie Mojego Ojca, jeśli tylko otworzycie wasze serca i ponownie poprosicie Mnie, abym was objął.

Wasz Boski Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia, Jezus Chrystus

 

Mój ból i cierpienie dzisiaj

Orędzie nr 31/32 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 22 grudnia 2010, godz.2.40

Moja córko, cierpiałem strasznie za grzechy ludzkości i okrutne odrzucenie Mojego Istnienia, które teraz jest tak powszechne w świecie, że liczba wierzących, którzy odwrócili się ode Mnie wzrosła do niespotykanych rozmiarów.

Ból, cierpienie i udręka są zawsze bardziej dotkliwe, kiedy świat obchodzi Boże Narodzenie. Wiem w Moim Sercu, że chociaż jest to najważniejsze chrześcijańskie Święto, to Moje Nauki nie są głoszone w sposób, w jaki powinny być.

Moja ukochana córko, musisz wytrwać w twoich cierpieniach, zarówno umysłu jak i duszy. Przybliżą cię one do Mojego Najświętszego Serca. Tylko wtedy, gdy przetrwasz te próby cierpienia, będziesz w Jedności ze Mną.

Moja córko, módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostałe dusze ulżyły w udręce, którą znoszę. Gdybym tylko mógł szybko ocalić dusze i objąć je Moimi kochającymi ramionami, to Moje Serce zagoiłoby się. Ale wiele dusz nie zwróci się ku Mnie. Musisz ciężko pracować, aby przekonać je do Prawdy, Moja córko. Nigdy się nie poddawaj.
Jesteś pełna wątpliwości, ale wiem, że w głębi serca wiesz, że te Orędzia Miłosierdzia dla ratunku dusz, naprawdę pochodzą ode Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wytrwaj, przyjmij cierpienie, bądź pokorna, cierpliwa i postępuj z godnością, kiedy jesteś wystawiana na próbę z powodu Mojego Imienia.

Idź teraz z nowym zapałem, miłością i siłą, aby odzyskiwać dusze Moich ukochanych dzieci.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Trzecie Przesłanie od Matki Bożej

Orędzie nr 30  z serii Ostrzeżenie.

Otrzymano, 20 grudzień 2010

Posłuchaj mnie, moje dziecko. Musisz być mocna, dla mojego syna Jezusa Chrystusa. Jest dla ciebie zbyt ważny i wyjątkowy abyś miała powracać w myślach do swoich wątpliwości. Tak, jest łatwo popaść w zbłądzenie w tym dziele, ale musisz zaufać Mu całkowicie. Musisz oddać się Mu zupełnie i całkowicie zaufać.

Moje dziecko, nie jest ci łatwo, ale jak powiedziałam wcześniej: miłuj i trwaj do końca. Uda ci się dokończyć to dzieło. Ostrzegam cię przed popadaniem w rutynę na codziennej modlitwie. Będziesz chroniona przez odmawianie mojego Świętego Różańca. To dzieło jest święte, więc przez szacunek bądź posłuszna mojemu Synowi poprzez zaufanie Mu. Odsuń na bok swoje wątpliwości moje dziecko, bo otrzymujesz specjalne łaski od Ducha Świętego. Prawda leży w twoim sercu, duszy i umyśle. To dlatego jest ci łatwiej spisywać te przesłania, które daje ci mój ukochany Syn.

On cię kocha, moje dziecko i wybrał cię do wypełnienia jednego z najważniejszych zadań w tym stuleciu. Twoje dzieło jest porównywalne z tym, co realizowała Siostra Faustyna. Doświadczasz podobnych cierpień jak ona. Nie lękaj się ich, zwłaszcza braku zdolności modlitwy czy codziennych wątpliwości-to normalne. One przeminą. Wszyscy święci, wraz ze Świętą Faustyną są z tobą, moje dziecko i prowadzą cię każdego dnia.

Dzieło, które prowadzisz w imieniu moim i mojego ukochanego Syna było przepowiadane. T o jest jeden z najważniejszych sposobów w jaki możesz ocalić dusze innych. Nie zatrzymuj ani nie wahaj się. Zawsze proś swoją ukochaną Matkę o opiekę. Jestem tutaj dla ciebie. Proszę, módl się codziennie do mojego Syna, odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ten sposób będziesz bliżej Niego i będziesz czuła Go, obecnego w twoim sercu.

Nabierz odwagi i idź do przodu. Spoglądaj z miłością krocząc tą cenną ścieżką, która prowadzi do Trójcy Świętej. Wszyscy Oni są z tobą. Będziesz cierpiała, ale wiedz, że to jest łaska, bo bez cierpienia nie możesz pozostać blisko Serca mojego Syna.

To tyle na teraz. Zwróć się i otwórz swoje serce na mojego ukochanego Syna, Najwyższego Jezusa.

Miłość i Pokój

Matka Boża w Różach

 

Wielki Ucisk

Orędzie nr 29 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 20 grudzień 2010, godz.10.00

Zważ na to Moja córko. Poprzez te orędzia ludzkość jest ostrzegana przed karą, która spadnie na tych, którzy ciągle będą odrzucać Przedwiecznego Ojca. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wydarzenie będzie się rozpoczynać z końcem roku 2012 i nie może być mylone z datą Mojego Ponownego Przyjścia na ziemię. Bo to, Moje dziecko nie jest zapowiadane w tych orędziach. Ktokolwiek, kto spróbuje podać wam, Moje dzieci, datę Mojego Ponownego Przyjścia jest kłamcą i nie jest prawdziwym prorokiem. Ja, za pomocą tej prorokini, odkrywam przed wami lata, w których nastąpią konkretne wydarzenia prowadzące do Mojego Ponownego Przyjścia.

Bóg nie pozwoli na realizację planu depopulacji ludności świata

Wielki Ucisk, jak zostało to dawno przepowiedziane, rozwinie się na oczach niedowierzającego  świata. To jest moment, gdy miecz sprawiedliwości uderzy wszędzie. Mój Przedwieczny Ojciec nie jest gotów, by przyglądać się i pozwolić, aby ten zły plan, który jest już przygotowywany za zamkniętymi drzwiami, i który ma na celu zmniejszenie ilości ludzi, został zrealizowany.

Ta grupa zła, oddani naśladowcy szatana, próbowali już w przeszłości dokonać ludobójstwa na dzieciach Mojego Ojca. Nie udało im się to. Próbują zatem ponownie. Znów im się nie uda, ale zanim poniosą klęskę, spowodują ogromne zniszczenie.

Wierzący nie powinni się obawiać

Mój Przedwieczny Ojciec, w swojej łasce, będzie musiał interweniować, by ich powstrzymać, mimo że boli go to, że musi przy tym rozpętać ogólnoświatowe katastrofy, które was oczekują. Wierzący, nie bójcie się ani o was samych, ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę módlcie się zawsze Świętym Różańcem i Koronką do Mojego Bożego Miłosierdzia, by łagodzić lub zapobiegać niektórym katastrofom.

Zacznijcie planować już teraz. Ludzie ci, dlatego że próbują przejąć kontrolę nad waszymi pieniędzmi, waszym zdrowiem, waszym pożywieniem, i nawet waszą wiarą, muszą być pokonani. Powstańcie i chrońcie siebie i wasze rodziny modlitwą. Wołajcie do tych wszystkich świętych, których czcicie, aby pomogli wam jako orędownicy u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Nawiedzą was globalne katastrofy

Ponieważ te globalne katastrofy rozpoczynają się dramatycznymi zmianami klimatycznymi — które już są w nieznacznym stopniu zapoczątkowane– będą uważane za rezultat globalnego ocieplenia. Tak, ludzie zniszczyli ziemię w okropny sposób, ale te katastrofy nie mają nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi.

Mój Przedwieczny Ojciec mógłby, gdyby tak zdecydował, stać z boku i nie reagować. Wtedy wygrałyby te złe i głodne władzy grupy potężnych światowych decydentów. Kradliby dusze poprzez wciąganie Moich niewinnych dzieci w ich sidła hipnotycznego posłuszeństwa szatanowi, złemu. To nie zostanie dozwolone.

Wezwanie do zjednoczenia wszystkich religii

Teraz jest czas, aby dzieci Mojego Ojca  i Jego wyznawcy, jak również ci, którzy wierzą w byt nadrzędny, czyli w  Boga, Stworzyciela i Wykonawcę wszystkich rzeczy, połączyli swe siły w jedno. Bez względu na to, którą drogą podążacie do Boga lub, czy wierzycie we Mnie, Jego Jedynego ukochanego Syna, powstańcie wspólnie jako jedno. Walczcie z grupą, która reprezentuje złego. On jest waszym wrogiem jeżeli wierzycie w Boga, Przedwiecznego Ojca. On próbuje udaremnić wam wejście do Raju, poprzez okłamywanie swoich zwolenników, że i on również zabierze ich do raju równie pięknego. Ci biedni, zwiedzeni i spolegliwi wyznawcy nie potrafią przejrzeć tego kłamstwa, ponieważ są zaślepieni czarem materialistycznej chwały.

Proroctwa z Objawienia Świętego Jana ujawnią się teraz

Módlcie się, módlcie się , módlcie się wszyscy każdego dnia. Już wkrótce wszyscy zrozumieją prawdę Pisma Świętego. Wszyscy w końcu zrozumieją, że nauki zawarte w Księdze Mojego Ojca są prawdziwe. One nie kłamią. Proroctwa zapowiedziane w przeszłości już się wypełniły. Proroctwa zawarte w Księdze Jana ujawnią się teraz. Te orędzia dane tej prorokini są po to, by przygotować Moje dzieci do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Idźcie teraz i rozgłaszajcie Moją Prawdę. Ratujcie siebie nawzajem z sideł oszusta, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Księga Prawdy

Orędzie nr 28 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano, 18 grudnia 2010, godz. 9.40

Teraz już wiesz, że to co obiecałem spełnia się. Posyłam Ci duchowego przewodnika, osobę którą wybrałem jeszcze na początku twojej drogi. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podjęło się tego Mojego dzieła. Moja córko, potrzebujesz duchowego kierownika, aby moje przesłania były całkowicie zrozumiałe przez Mojego sługę. Tą drogą słowo się rozprzestrzeni i ludzie zrozumieją prawdę. Będzie to droga wyboista i pełna różnych krótszych dróżek, która wkrótce poprowadzi cię do innego kierownika duchowego, ale nie lękaj się. Teraz jesteś prowadzona i poczujesz większą pewność co do swojej pracy.

Teraz napisz to. Księga Prawdy jest teraz objawiana ludzkości, aby pomóc jej być zbawioną w Moim Sercu. Ludzie dostają szansę, aby głosić Moją Chwałę zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia. Nigdy nie chcę karać Moich dzieci, ale w niektórych przypadkach muszę, kiedy ludzie otwarcie paktują z kusicielem, kiedy mają go w poważaniu do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem. Wiedzą kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje szatan

Kusiciel ma mało czasu, aby wprowadzić na ziemi niepokój, więc intensyfikuje wszędzie swoje działania. Szczególnie celuje w Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, w młodych i pięknych, oraz w bardzo inteligentnych.

Ci, którzy wciąż chełpią się, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Przedwiecznego Ojca będą mieli jeszcze tylko jedną szansę, aby otworzyć swoje serca.

Boli mnie, kiedy na nich spoglądam. To jest jak patrzenie na samochód pełen ludzi, Moich drogich dzieci, jadący w gęstej mgle prosto na klif. Wybrali złą drogę i teraz wierzą, że kierują się do swoich pełnych wygód domów, a jadą prosto w przepaść, głębię ciemności, bez żadnej nadziei.

Przepowiadane proroctwa teraz się spełnią

Nie będzie łatwo Moja kochana córko, aby Moje dzieci to usłyszały. Musisz wytrwać pomimo wszelkich trudności. Ważna jest cierpliwość Te orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak Ostrzeżenie. Moje dzieci muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiadane dawno temu, będą się teraz wypełniać. Te zdarzenia wkrótce będą mieć miejsce na ziemi, a czas nadejścia ich jest bardzo krótki.

Nigdy nie objawię daty Mojego Drugiego Przyjścia

Nigdy nie ujawnię Ci daty Mojego Powrotu, Moja kochana córko, bo to nie jest do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, mówię teraz do całego świata, że ukażę Moim dzieciom Moje Miłosierdzie i Sprawiedliwość.

Moja Matka działa w Moim imieniu

Moja ukochana Matka, pracuje w Moim imieniu i rozsyła orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni  wybrani prorocy wybrali cierpienie w cichości dla ratowania dusz. Pozwalam im odczuwać Mój ból, jest to wyraz wielkiej hojności tych Moich wiernych wyznawców. Są odpowiedzialni za ratunek wielu. Lecz nie cierpią tylko boleści, jakie Ja cierpiałem na krzyżu, ale także ten ból, który znoszę dzisiaj. Dodatkowo znoszą od czasu do czasu znieważanie i odrzucenie. Dzięki ich pokorze, znoszą to w cichości, a czasami też otwarcie tak, aby widzieli to inni. Inni, Moi wyświęceni słudzy którzy decydują się na życie w samotności oddają Mi wielką przysługę. Ich poświęcenie i wyrzeczenie się samego siebie pomaga ocalać dusze.

Dary Boże są lekceważone

Przekazywanie prawdy we współczesnym świecie, gdzie technologia osiągnęła taki poziom jest trudne. Mój głos jest jak cichy płacz na pustkowiu.

Moje dzieci nie rozumieją, że całe dobro, które zostało wynalezione, pochodzi z Nieba, jest darem Przedwiecznego Ojca. Wszystkie lekarstwa, cały rozwój medycyny jest darem dla ludzi. Ale te dary są lekceważone, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko zasługa człowieka, ale tak nie jest.

Dar mądrości

Mądrość jest, tak jak umiejętność śpiewania, darem Królestwa Bożego. I właśnie ten dar jest wykorzystywany przez szatana. Poprzez jego wpływ tworzone są technologie do niszczenia i zabijania. On wyśmiewa się, kiedy widzi wybuchy nowych wojen i kiedy nauka jest używana do szpiegowania, czy zabijania. Jakże on się śmieje, kiedy postęp w medycynie jest wykorzystywany nie tyle nawet do zabijania, co do usprawiedliwiania zabijania. Wszystkie te straszne przestępstwa przeciwko ludzkości, popełniane dzięki nowym technologiom, są ukryte za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja to maska zła

Tolerancja może być  najbardziej idealną maską zła. Ci którzy są uświadamiani poprzez Moje nauki łatwo zauważą te zbrodnie na ludzkości, kiedy będą popełniane. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się im wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie czujni kiedy usłyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych gierek szatana.

Ludzie nie stają w obronie Chrześcijaństwa

Moje dzieci, pomimo możliwości, jakie daje dzisiejszy świat w kwestii komunikacji, nie walczą i nie przyznają się do swojego Chrześcijaństwa. Przeważnie dlatego, że wielu chrześcijan żyje w świecie zachodnim. Obawiają się, że zostaną wyśmiani i wyszydzeni. Mają rację. Będą, ale zrozumcie to. Moje dzieci zawsze cierpiały jakiś rodzaj pogardy, kiedy niosły Mój krzyż. Mogą wtedy być pewni, że wykonują Moje dzieła.

Ten, kto cierpi w Moim Imieniu otrzyma wielkie błogosławieństwo i wiele łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do głoszenia publicznie Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. Muszą być mocni. Są Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców, Moje dzieci nie będą w stanie przekroczyć ostatniego progu na drodze do Królestwa Mojego Ojca.

Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach i oni to wiedzą. Uznajcie moje słowa, jakie mówię przez tego proroka. Nie ignorujcie tych wezwań. Pomogą one ocalić miliony dusz na całym świecie przed  Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie  teraz w pokoju i miłości.

Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Wezwanie do zaprzestania mordu – aborcji

Orędzie nr 27 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 16 grudzień 2010, godz. 13.10

Napisz tak moja córko. Śmierć zadawana niewinnym ofiarom jest jednym z najcięższych grzechów, które człowiek jest w stanie wyrządzić swemu bratu. Jest to najbardziej dotkliwy grzech ciała i sprawia mi ogromny ból. Brak poszanowania, który ludzkość wykazuje dziś w stosunku do ludzkiego życia staje się coraz bardziej widoczny.

Życie jest cennym darem Boga. Nikt, żaden człowiek nie ma prawa odbierać życia innemu człowiekowi. Nikt nie ma prawa odbierać życia dziecku, które ciągle ma przed sobą swój pierwszy oddech, który nastąpi w momencie narodzin. Ten grzech jest ohydny i niewybaczalny. Wszystkie dusze pochodzą od Mojego Przedwiecznego Ojca i tworzone są w momencie poczęcia. Małe dzieci, niewinne dusze, są mordowane właśnie przez te, które zostały posłane by je karmić i wychowywać– przez ich własne matki, które są odpowiedzialne za to, że ich dzieciom odmówiono prawa do tego, by się narodziły.

Dlaczego Moje dzieci stoją z boku i nie reagują? W imię wolności te małe aniołki z Królestwa Mojego Ojca są zabierane z tej ziemi przed wyznaczonym im czasem, mimo że otrzymały swoje miejsce na ziemi jako Boże dzieci. Czy te kobiety nie rozumieją, że życie, które tak nisko cenią należy do Boga? Te dzieci cierpią. Gdy są mordowane, doświadczają rozdzierającego bólu. I to jest usprawiedliwiane przez rządy, całe środowisko lekarskie i rodziny tych kobiet. Czy nie mają oni wyrzutów sumienia w swoich duszach?

Czy nie zdają sobie sprawy z tego, że ich potworny czyn nie różni się niczym od tego, gdy człowiek zabija drugiego człowieka?

W zasadzie jest to grzech nawet cięższy, gdyż te dzieci są bezbronne. Te kobiety muszą prosić o litość jeżeli są winne. Lub prosić o Moje prowadzenie jeżeli rozważają dokonanie aborcji. Jakkolwiek by nie było, będą sądzone z tego grzechu. Grzechy ciała są najbardziej obraźliwe w oczach Mojego Ojca. Żadne usprawiedliwienie morderstwa nie będzie przyjęte ani przeze Mnie, ani przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Zbudźcie się teraz Moje dzieci i zrozumcie, że odbieranie życia zaprowadzi sprawcę do wiecznego ognia piekielnego. Nie będzie powrotu z tej otchłani pełnej demonów. Tych samych demonów, które za sprawą zwodziciela – szatana –  przekonują, że morderstwo, które ona lub on popełniają jest czymś właściwym! Będzie on podstępnie przekonywał matki że na przykład,  podejmują ‘właściwą decyzję’. Używając wszystkich podstępów związanych z ludzkim rozumowaniem sprawi, że taka osoba będzie usprawiedliwiać ten czyn, mimo że jest to niewłaściwe. Będzie używał kłamstwa, które mówi, że mordujący ma swoje prawa. Że musi przede wszystkim zadbać o własny interes. W imię praw człowieka  promuje się kłamstwo tak, aby postawa, gdzie gloryfikuje się prawa matki i jej wolność do prowadzenia takiego życia jakie ona wybierze, była podziwiana. Następnie to kłamstwo przekonuje ją, że zamordowanie swojego własnego dziecka jest rzeczą właściwą i odpowiednią.

Proszę zrozumcie, że eskalacja ludobójstwa na świecie została zapowiedziana. Jest to jeden z wielu znaków, które mówią o Końcu Czasów.

Zatrzymajcie się teraz wszyscy. Słuchajcie. Morderstwo to bardzo poważne przestępstwo. Kto tego dokona, nie będzie zbawiony. Nie ma powrotu. Ci, którzy popełniliście ten okropny grzech, żałujcie. Proście teraz o wybaczenie. Ja poprzez Moje Miłosierdzie wysłucham  waszej modlitwy. Możecie i będziecie zbawieni, jeżeli tylko szczerze żałujecie swojego ciężkiego grzechu. Wysłucham was. Przebaczę wam. Ale czas nie działa na waszą korzyść.

Wierzący módlcie się wytrwale za te moje zagubione i oddalone dzieci, które zostały zwiedzione przez zwodziciela i jego sługi, wśród których panuje hierarchia mocy. One, moje dzieci,  potrzebują teraz waszych modlitw. Wszyscy musicie bronić prawa człowieka do życia, które to prawo nie może być zmieniane ludzką ręką w żadnych okolicznościach.

Módlcie się do Mnie codziennie. Ofiarujcie jakiekolwiek cierpienie jakie macie za te niewinne ofiary.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Przyszłe Życie

Orędzie nr 26 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 11 grudzień 2010, godz.09.15

Teraz, Moja najmilsza i najukochańsza córko, jesteś już gotowa iść do przodu by kontynuować zadanie polegające na wypełnieniu Mojej Świętej Księgi Prawdy. Ty, Moja córko, sama przechodzisz teraz oczyszczenie, które jest niezbędne byś mogła czerpać siłę z tej pracy.

Moje dzieci, tak goniące za tym światem, złożonym z dwóch części, nie zdajecie sobie sprawy, że wkrótce wszystko będzie jednym. Obie te części to smutek i radość. Smutek powoduje prawdziwe zagubienie i rozpaczy. Ten rodzaj smutku, w przeciwieństwie do innych jego rodzajów, istnieje już od założenia świata.

Smutek, który jest teraz odczuwany, wynika z poczucia traconych rzeczy materialnych. Odczuwalna jest również tęsknota za pokojem umysłu, ciała i duszy. Pokój ten można osiągnąć jedynie poprzez pokorę, akceptację i miłości mojego Ojca Przedwiecznego. Następnie, jest również radość. Uśmiecham się z miłością, gdy moje dzieci radują się, uśmiechają i cieszą się sobą wzajemnie. Radość jest darem ode mnie. Śmiech i radość są ważnym darem dla ludzkości, gdy są czyste i nie są osiągane kosztem innych.

Moje dzieci małej wiary, wiem jak trudno zatrzymać się i powiedzieć, że wracam do Boga. Tak wielu z was wie, jest świadoma, kim jest Ojciec Przedwieczny. Zaledwie kliku rozumie, że ​​czuwa nad nimi każdego dnia ich życia, nad wszystkimi i nad każdym z nich. On uśmiecha się, raduje się i czuje się bardzo szczęśliwy, kiedy jego dzieci są szczęśliwe. Nie może jednak patrzeć przychylnie na tych, którzy radość, czy poczucie radości, osiągają bez miłości w sercu.

Ja, wasz Zbawiciel, Jezus Chrystus, też was kocham, wszystkie Moje dzieci. Teraz Ja i Mój Ojciec Przedwieczny Jesteśmy Jedno. Uśmiecham się do was wszystkich i mam nadzieję, że wrócicie do Mnie.

Przyjdźcie do Mnie Moje dzieci jak jedno i przychodźcie do Mnie z otwartym sercem.

Dla wielu moich dzieci, przesłania, które zapowiadają Moje Powtórne Przyjście na Ziemię budzą lęk w ich sercach. Nie lękajcie się!. Będzie to moment absolutnego szczęścia, chwały i czystej radości. Ponieważ wszystkich, którzy zwracają swe serca z powrotem do mnie, przygarnę w swe ramiona i będę płakać z radości.

Wiernych, proszę módlcie się za tych, którzy nie wierzą lub którzy zgubili swoją drogę. Rolnik, który wypasa swoje stada zawsze szuka tych, które się zgubiły. Słodycz zwycięstwa, którą odczuwa po ich odnalezieniu, podobna jest do tej, którą odczuwam, gdy moje zaginione dzieci wracają do mnie.

Dzieci, nawet w chwilach radości i śmiechu na ziemi należy pamiętać o jednej rzeczy. Obecna radość i szczęście to zaledwie przebłysk czystego szczęścia i radości, które będą na nowej ziemi, gdy powróci Raj utracony. Kiedy to nastąpi, ludzie wybrani, którzy prowadzą dobre życie, wierzący w swojego Stwórcę, połączą się ze Zmartwychwstałym. Ci ludzie, przyjaciele i rodziny, razem ze mną przejdą z życia do wiecznej chwały. Pamiętajcie dzieci, ważne jest, aby nie traktować tej ziemi, jako ziemi obiecanej. Nie bądźcie również pewni, że wszystko tutaj macie pod kontrolą. Ponieważ tak nie jest. Ten świat absorbuje was swoimi obietnicami, rozczarowaniami, radościami i cudami, ale pamiętajcie, że jest tylko miejscem tymczasowym. Etapem przejściowym przed wejściem do Królestwa Mego Ojca – nowego Nieba i Ziemi, które staną się jednym.

Jedno ostateczne wezwanie, Moje dzieci, módlcie się do mnie swoimi słowami. Proście Mnie abym was prowadził. Proście mnie, abym wam pokazał miłość i prawdę i ich prawdziwy sens. Nie trzymajcie głów zakopanych w piasku, bo nie zobaczycie chwały nowej Ziemi.

Pusta droga do nicości.

Dzieci, ci, którzy szydzą i zaprzeczają mi, będą wam mówić, że nie ma życia poza tym jednym. Zapewniam was, że oni nie tylko pozbawiają się dostępu do Raju, ale kroczą po pustej drodze do nicości. W niektórych przypadkach są oni zwiedzeni przez kłamcę i złego, który niepostrzeżenie i z piekielnym sprytem, prowadzi ich zaślepionych za rękę, tych, którzy nie wierzą w jego istnienie, wprost do bram piekła.

Moje cierpienie w Ogrodzie Getsemani

Kiedy wierzący we Mnie zobaczą tych ludzi arogancko pyszniących się i chlubiących swoim ateizmem, poczują straszne cierpienie. Ci z was, którzy przyjęli mój krzyż, poczują również mękę agonii, którą, cierpiałem podczas pobytu w Ogrodzie Getsemani. Cierpiąc wtedy wiedziałem, że nawet, jeśli chętnie złożę najwyższą ofiarę, gdy zgodzę się umrzeć by Moje dzieci miały miejsce w Królestwie Ojca Mojego, czułem głęboko, że w gruncie dla niektórych z moich dzieci nie będzie to miało żadnego znaczenia. To był najstraszniejszy ból męki, który sprawił, że oblałem się krwawym potem. Czułem wtedy wielką trwogę o te zagubione dusze, która nadal istnieje we mnie dzisiaj.

Dla tych, którzy pytają: Jeżeli jesteś Bogiem, lub skoro jesteś Jezusem Chrystusem, to z pewnością możesz zrobić wszystko? Moja odpowiedź brzmi: oczywiście. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Ja nie mogę ograniczać wolnej woli danej człowiekowi. Do Moich dzieci będzie należało dokonanie ostatecznego wyboru według ich własnej nieprzymuszonej woli.

Wasz kochający Jezus Chrystus

Wasz Zbawiciel

 

Ostrzeżenie dla ludzkości, aby pojęła Prawdę

Orędzie nr 25 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 7 grudzień 2010, godz. 3.15

Tak, Moja kochana córko, jestem z powrotem. Napisz to. Ty, Moja córko która ukierunkowałaś swoje życie na Mnie pomożesz Mi przyprowadzić ludzi z powrotem do Światła, Światła Prawdy.

Żaden człowiek nie zostanie pozbawiony przeze Mnie szansy poznania Prawdy Bożej. Okażę ludziom Miłosierdzie poprzez dar, który udowodni im, że Ja istnieję. Otrzymają dar w czasie Ostrzeżenia, w końcu poznają Prawdę. Niestety, nawet wtedy nie wszyscy zwrócą się do Mnie czy do Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wiesz, że te przekazy pochodzą ode Mnie i wszystkie poruszają bardzo ważne kwestie. Myślę, że możesz teraz rozróżnić prawdę Moich Słów od swojej własnej wyobraźni. Moja córko, widzisz teraz ból i rozpacz jaką odczuwam, kiedy świadczysz codziennie o frustracji Mojej i Mojego Ojca z powodu tego, jak zachowuje się ten smutny, pusty i niedowierzający świat.

Nie tylko niewierzący zadają ci ból; dzięki łaskom jakie ci udzieliłem widzisz także zamęt, jaki istnieje nawet w umysłach Moich wyznawców. Im także trudno się przekonać do Prawdy, którą daję im jako Dar miłości poprzez Moich proroków.

Jakaż długa i ciężka droga jest przed Moimi dziećmi, które starają się dążyć do Mojej Prawdy. Patrząc na Moje dzieci, na ludzi na ulicach, w TV czy wśród swoich sąsiadów, patrzysz na nich teraz Moimi oczami. Co dostrzegasz? Zupełną nieświadomość świata duchowego i brak celów w ich życiu. Poczucie beznadziei pomimo uroków tego świata.

Moje dzieci nie uświadamiają sobie tego teraz, że przechodzą przez oczyszczenie. Następuje ono za Moim przyzwoleniem, gdy doświadczają poczucia przenikliwej pustki przez brak dóbr materialnych. Jest ono skutkiem ludzkiej chciwości. Ludzie otrzymali wolną wolę,  a Ci źli, chcący spowodować upadek światowego systemu bankowego cały czas przebiegle do tego dążą.

Dopuszczam, aby niewinni ludzie przechodzili przez to oczyszczenie. To jest ważne, bo przez trudy, których doświadczają, oczyszczają swoje dusze.

Niedługo, kiedy dobra materialne staną się trudne do zdobycia, ludzie spojrzą na swoje życie z głębszej perspektywy. Prostota pomoże otworzyć im oczy na prawdę, prawdę co tak naprawdę jest istotne. Bez tego oczyszczenia Moje dzieci nie przybliżą się do Mojego Serca, kiedy spadnie na nich cierpienie.

Ogołoceni z dóbr materialnych, do których dążyli w przeszłości z taką bałwochwalczą obsesją zwrócą się ku Prawdzie. Wyraźnie ujrzą miłość w swoich duszach. Zobaczą także zło w tym całym wstrętnym samouwielbieniu tych, którzy podążają za swoją chciwością. Spojrzą wtedy na tych, których pokazywano w mediach, jako  godnych czci i podziwu tak, jak Ja na nich patrzę – z rozpaczą i smutkiem.

Idź teraz Moja córko i bądź świadoma swoich zadań. Teraz znasz prawdę. Nie wątpisz już. Rozgłaszaj prawdę tak szybko jak to możliwe, aby ludzie wykorzystali  szansę na ratunek jeszcze przed Wielkim Ostrzeżeniem.

Twój Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Pogoń za bogactwami

Orędzie nr 24 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 30 listopad 2010, godz.12.00

Moja kochana córko, skup się i słuchaj tego, co mam do powiedzenia. Przechodzisz teraz pewien okres zmian, od czasu kiedy otrzymałaś pierwsze orędzie. Proszę, zrozum, że te przesłania pochodzą ode Mnie i nie miej już wątpliwości. To ci pozwoli skupić się na pracy, do której zostałaś wezwana.

Jeżeli chodzi o sprawy, które teraz się dzieją na świecie, to staje się to coraz bardziej jasne, dzień po dniu, to co złe światowe rządy chcą zaprowadzić. Narody Zjednoczone, jeden z wielu frontów tego nowego światowego ładu, chcą stłumić wszelkie Moje nauki i użyją wszystkich dostępnych środków, aby to uczynić.

Nie lękaj się, ponieważ Moi wyznawcy będą twardo walczyć i nie zaprą się Mnie zwłaszcza w tych krajach, które są Mi poświęcone, i które mają gorącą i niezachwianą wiarę. Nie wycofają się. Źli będą bezsilni wobec tych, którzy włożyli wiele wysiłku w prowadzenie swoich dzieci w światłości.

Zostało ci to już powiedziane, że gniew Mojego Ojca wkrótce się ukaże, skoro człowiek coraz bardziej usiłuje się Mnie wypierać.

Świat wygląda tak samo. Ludzie wyglądają tak samo. Świat telewizji ze swoim różowo zabarwionym urokiem wygląda tak samo. Ludzie chowają głowy w piasek. Myślą, ze świat będzie tak dalej trwał. Niestety są w błędzie. Moim obowiązkiem wobec Moich dzieci jest ich uratowanie. Nie pozwolić wam być wsysanymi do próżni obietnic, pustych marzeń i fałszywych ambicji. To są uciechy, którym jesteście poddani od wielu lat. Przez te obietnice zostaliście przekonani, bez własnej winy, że należy iść tą ścieżką samozadowolenia. Zdobywania dla siebie i nagradzania siebie. Mówiono wam, aby być numerem jeden bez względu na koszty. Wy z waszymi ambicjami, pragnący bogactw dla was i waszych dzieci, chcący być lepszymi niż wasi bracia i siostry i z ciągłym, nieustającym pościgiem za samoakceptacją zostaliście oszukani.

Moje dzieci były karmione tymi ambicjami, ich blaskiem i powabem przez kusiciela. Wiele Moich dzieci będzie się śmiało z tego przesłania i powiedzą, że to nieprawda. Niestety, kusiciel istnieje i wiele Moich dzieci tego nie akceptuje.

On jest przebiegły i ukrywa się za rzeczami, ludźmi, czynami i pociągającymi podnietami. Jego czarujący wdzięk przejawia się dziś w tym, że gdy spytacie kogoś, co by pragnął-pieniędzy czy szansy, aby pojednać się z zagubioną rodziną, to wybrałby pieniądze. Zapytajcie innych, czy zdradziliby swojego brata czy siostrę za dobro materialne, a odpowiedź będzie, że tak. Zapytajcie małe dziecko, czy nie chciałoby zamienić swojego zwykłego życia na życie pełne cudów i ekscytacji, a odpowiedź będzie: tak.

Dlaczego zatem Moje dzieci nie mogą zrozumieć tego, że kiedy wielka nagroda jest im dawana, to oni chcą wciąż więcej i więcej. Bogaty człowiek, który coś zdobędzie raz, będzie ciągle chciał więcej. Powodem tego jest to, że dar szatana pozostawia uczucie pustki wewnątrz, którego nie rozumiecie. Więc usiłujecie nadal zdobywać więcej i zazwyczaj odbywa się to kosztem waszego sąsiada. Żaden człowiek nie zdobywa wielkiej fortuny nie spotykając na swojej drodze ludzi, którzy są w jakimś stopniu cierpiący. Żaden człowiek nie osiąga sławy, jeżeli ktoś inny nie musi się bez niej obyć. Człowiek, który nie dzieli się swoimi bogactwami jest zgubiony. Człowiek który nie ma nic, stara się dzielić z innymi bardziej niż ludzie, którzy żyją w materialnym komforcie.

Moje nauki nie mogą być lekceważone

Dlaczego Moje dzieci ignorują te nauki, głoszone przez Moich apostołów odkąd powstał Nowy Testament? Dlaczego nie rozważają doktryny, jaka jest w nich zawarta? Czy wierzą, że zostały one spisane po to aby ludzie ich nie słuchali? Te nauki się nie zmieniły odkąd opuściłem ziemię. Są tutaj z jednego powodu. Możecie zmienić ich interpretację, osłabić ich wydźwięk, dodać nowe znaczenie albo wykreślić jakieś części, ale jedna rzecz pozostanie. Pozostanie prawda. Prawda pozostanie zawsze ta sama. Nie może być zmieniona, tak aby dopasować ją do ludzkości. Rozważcie to. Usiądźcie i usłyszcie. Nie możecie tak postępować i spodziewać się, że wejdziecie do Królestwa Mojego Ojca. Wielu z was usprawiedliwia bogactwo i sławę i przypisuje to szczęściu. To czego sobie nie uświadamiacie, jest to ,że wielu z was zaprzedało w międzyczasie swoje dusze złemu.

Niektóre z Moich dzieci wiedzą, że popełniły ten ciężki grzech, ale nic sobie z tego nie robią. Inni naprawdę sądzą, ze po prostu robią jak najlepiej dla siebie i swoich rodzin, ale muszą zrozumieć, że bezpieczeństwo finansowe jest akceptowalne. Pogoń za luksusem i bogactwem nie jest.

Prawda jest taka, że wielka ilość bogactw została zdobyta przez grzech. Dobro, które może być zdobywane uczciwie prowadzi do grzechu.

Pomimo nauk Kościoła Mojego Ojca na całym świecie ludzie wciąż nie przyjmują Moich nauk. Bogaci, którzy walczą o dobra materialne mają jednego boga. Biedni, którzy walczą o bogactwa mają jednego boga. Ci bogowie są jednym. Pieniędzmi. Pieniądze są bezużyteczne, jeżeli są zdobywane w nieuczciwy sposób.

Pieniądze, dobra materialne i wszystkie inne rzeczy zdobywane przez tych, uważających się za bogatych, muszą być dzielone z tymi, którzy są w potrzebie. Pieniądze dawane na cele charytatywne, są bez znaczenia jeżeli ludzie szukają chwały i uwagi.

Bądźcie pewni, że kiedy zło, które jest teraz planowane, zostawi was z pustymi kieszeniami, to wtedy zdacie sobie sprawę, jak mało warte są pieniądze. Kiedy ta zła organizacja przejmie kontrolę nad waszymi pieniędzmi i nie będziecie mogli ich dotknąć bez przystania na ich warunki, to wtedy ostatecznie sobie uświadomicie, że potrzebujecie innej drogi do szczęścia.

Wasze pieniądze będą bezwartościowe. Będziecie musieli wtedy przetrwać, jak w dżungli. Ci, którzy mają instynkt przeżycia, będą mieli łatwiej niż ci, którzy nigdy nie musieli pracować ze zgiętymi kolanami. Nasiona do uprawiania waszego jedzenia będą znaczyły więcej niż milion dolarów. Zwyczajny owoc będzie miał większą wartość niż samochód. Ponieważ kiedy jesteście pozbawieni wszystkiego, wzywacie swojego Stwórcę. I tylko wtedy wiecie to, że jedynie liczy się miłość w sercu. Bo bez miłości nie możecie wzrastać, ani wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Pomyślcie teraz. Bądźcie ostrożni w waszej pogoni za dobrami. Zatrzymajcie się zanim nie jest za późno. Dzielcie się i podążajcie Moją drogą. To jest twarda lekcja dla Moich dzieci, które mają poczucie niepewności.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Prześladowanie prawdziwych wizjonerów

Orędzie nr 23 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 29 listopad 2010, godz.12.48

Moja córko, napisz to, aby ostrzec świat przed prześladowaniem, zadawanym Moim wybranym duszom, posłanym na świat, aby dzielić się prawdą i ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Zauważysz, że Moi wybrani wizjonerzy i prorocy są tymi, którzy zostaną bezpośrednio odrzuceni przez fałszywych proroków. Te Moje piękne dusze, wybrane dzięki ich prostemu oddaniu się, będą cierpieć w jedności ze Mną odrzucenie, jakie cierpiałem z rąk ludzkości.

Ci, którzy cierpią we Mnie, ze Mną, i z Mojego powodu są prawdziwymi prorokami. To są dusze, które będą dręczone, wzgardzone i potępione bezpośrednio z Mojego powodu. Będą także odrzuceni przez Mój własny Kościół, ale nie przez wszystkie Moje święte sługi. Moi oddani naśladowcy, którzy podążają wiernie za Moimi naukami też będą kuszeni, aby ich odrzucić, aż do czasu kiedy prawda powoli ich oświeci.

Od samego początku, kiedy posyłałem proroków na świat z Mego Miłosierdzia, aby przypominać wam Moje nauki, bardzo niewielu z nich wierzono. Wielu było wzgardzonych i postrzeganych jako tych z wybujałą wyobraźnią, depresją, albo potępianych jako niosących zamęt. Większość tych proroków było onieśmielonych, kiedy doświadczali po raz pierwszy boskiej obecności. Wielu z nich wątpiło w te mistyczne przeżycia przez jakiś czas, zanim zaakceptowali ich autentyczność. Powoli odsłaniali innym to co ich spotkało. Zajmowało im to czas, aby to wszystko przyjąć.

Wszystkie Moje wybrane dusze po zaakceptowaniu Mojego wezwania były zniechęcane do ujawniania tych przesłań czy Moich poleceń, nawet przez Moje święte sługi: zakonnice, księży, biskupów i kardynałów. [Prorocy] czuli respekt przed nimi i w swoich sercach wiedzieli, że na pytania im zadane będzie ciężko odpowiedzieć. Wielu wezwanych nie wyjawiło orędzi, jakie otrzymywali i przy pomocy modlitwy i osobistego cierpienia wykonywali swoje obowiązki wobec Mnie.

Innym, którzy wyjawiali przesłania, tak jak byli poinstruowani przez Moją Błogosławioną Matkę czy przeze Mnie też nie wierzono. Dopiero poprzez Boskie manifestacje, które stawały się dowodem wierzono tym prorokom.

Wzywam wszystkich Moich naśladowców aby się wsłuchali w swoje serca. Popatrzcie na przesłania, szerzone przez Moich drogocennych wizjonerów i proroków. Te przesłania są wam dawane z czystej miłości, aby prowadzić was i ocalić wasze dusze. Taki jest ich cel. Jeżeli zdecydujecie, że nie są one boskiego pochodzenia, to módlcie się o prowadzenie. Jeżeli uznacie, że są , to wtedy módlcie się za Moich wizjonerów, aby byli wysłuchani.

Teraz pozwólcie Mi powiedzieć o znakach tego, kiedy Moi prawdziwi wizjonerzy są prześladowani. Naśladowcy kusiciela, widząc ich światło, wezmą ich na swój cel, ale używając do tego środków, których okrucieństwo zapiera dech w piersiach. Nie tylko będą ich dręczyć przez wyśmiewanie, ale posuną się daleko, aby ich zdyskredytować, z powodu Mego Imienia. Ból jaki zadają Moim uczniom jest niczym w porównaniu do tego, co czuję Ja.

Moje cierpienie osiągnęło taki stan w ostatnich czasach, że na nowo przeżywam straszne męki, które przechodziłem, kiedy umierałem za wasze grzechy. Wszystkie grzechy całej ludzkości. Włączając grzechy tych, którzy dręczą Mnie i Moich wizjonerów, morderców, ludzi, którzy się publicznie Mnie zapierają i chwalą się tym i za całe zło dzisiejszego świata.

Proszę, słuchajcie Moich wizjonerów. Będziecie czuć w sercach, kiedy usłyszycie prawdę. Proszę, nie wpadajcie w pułapkę tych, którzy prześladowali wizjonerów Mojej Błogosławionej Matki, takich jak Św. Bernadettę czy Moje małe dzieci z Fatimy. Byli traktowani z najwyższą pogardą, zwłaszcza przez Moje święte sługi. To oni zadają Mi największy ból, kiedy Moje boskie objawienia są dawane ludzkości z Mojej miłości. Moje Serce cierpi bardziej, kiedy nie wierzą w nadprzyrodzony świat, ani nie rozpoznają go, kiedy jest im objawiany.

Proszę, módlcie się za Moich wizjonerów, zwłaszcza za tych, których przesłania nie mogą być odrzucone z powodu miłości i ostrzeżeń, jakie zawierają. Bo to są Moi prawdziwi wizjonerzy. Rozpoznacie ich po obrazach, pomówieniach, cierpieniach i znieważaniach, jakie otrzymują z rąk Moich dzieci.

Kiedy popatrzycie na zniewagi im zadawane i na kłamstwa, jakie są szerzone na ich temat w taki poniżający sposób, to wtedy się zapytacie: skoro ten człowiek jest jak dotąd dręczony i nie wierzy się mu, to dlaczego cały czas trwają te zniewagi. Wtedy będziecie znać odpowiedź. Proście Ducha Św. o prowadzenie w rozróżnianiu Moich prawdziwych proroków i wizjonerów od reszty, która was chce zwieść.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Globalny Plan zmniejszenia populacji i obalenia światowych przywódców

Orędzie nr 22 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 26 listopad 2010, godz.3.00

Moja ukochana córko, wkrótce otrzymasz wsparcie od kierownika duchowego. Ale pamiętaj, wielu moich naśladowców jest powoływanych przeze Mnie, ale nie wszyscy odpowiadają na to powołanie. Jak wiesz, nie mogę ingerować w wolną wolę, która jest moim darem dla człowieka. Bez względu na wszystko, ważne jest kontynuować tę pilną pracę, aby Moje dzieci usłyszały i zostały ocalone.

Znaki

Nie łódź się, zmiany się szykują i niedługo będzie tyle znaków, że tylko nieliczni na tej ziemi ich nie dostrzegą. Znaki o których mówię, jak te, które są podawane przez moją ukochaną Matkę wizjonerom w Europie. Wielu ludzi, którzy otwierają swoje umysły i uwalniają swoje spętane dusze zrozumieją, że te przekazy pochodzą z Niebios. Kiedy Moje dzieci ujrzą cudowne znaki, które będą widoczne, zrozumieją prawdę.

Nie zwracaj uwagi na pogardę, wyśmiewanie i nienawiść, jaka powstanie gdy ludzie będą czytać treść tego rękopisu. To samo spotkało moich apostołów, którzy ,dzięki darom Ducha Św. prowadzili swoją działalność. Ty także, Moja córko otrzymujesz ten dar. Nigdy go nie odrzucaj ani nie wątp w to. To jest realne i ty to teraz wiesz. Twe wątpliwości w końcu zaczęły  maleć.

Tak jak powiedziałem, ześlę ci pomoc. Moja obietnica zaczyna się teraz ujawniać. Ukażę Ci także przyszłe wydarzenia, które musisz ujawnić wszystkim, także niewierzącym. Nie ma znaczenia, że na początku nie uwierzą. Jak tylko wydarzenia zaczną się dziać, nie będą mieli innego wyjścia jak tylko przyznać rację.

Plan zaaranżowania wojny

Jest podstępny plan, już realizowany przez światowe siły, plan wywołania wojny w celu zmniejszenia światowej populacji. Módl się, proś o zmniejszenie poziomu szkód, jakie ci źli ludzie chcą spowodować na Ziemi. Ich niemądra lojalność wobec oszusta powoduje, że poprzez szatańskie moce jakie otrzymują będąc pod jego wpływem, są zdeterminowani aby przeprowadzić swój plan za wszelką cenę.

Plany usunięcia Papieża Benedykta

Także są w toku plany przejęcia kontroli nad kościołami  i różnymi wyznaniami, łącznie z Kościołem katolickim. Mój Papież, mój ukochany Benedykt jest otoczony przez tych, którzy planują jego upadek. Inni światowi przywódcy, nieświadomi ukrytych sił w ich własnych szeregach też mają być wzięci na cel i kilku z nich ma być obalonych.

Moje dzieci, obudźcie się i walczcie. To jest bardzo realna wojna, niepodobna do żadnej widzianej na ziemi. To jest wojna o ciebie, o każde z Moich dzieci. Ty jesteś celem. Problem w tym, że nie widzisz przeciwnika. Ci tchórze nie mają odwagi aby się otwarcie ujawnić.

Potajemne spotkania

Mający obsesję na punkcie siebie samych, spotykają się potajemnie, żyjąc wśród was. Są rozsiani we wszystkich warstwach społecznych. Znajdziesz ich nie tylko na rządowych korytarzach, ale także w wymiarze sprawiedliwości, policji, świecie biznesu, edukacji i wojsku.

Nigdy nie pozwól tym ludziom dyktować ci jak się masz modlić. Obserwuj jak będą próbować kierować twoim życiem i zacznij się przygotowywać na to co idzie za nimi.

Ostrzeżenie przed globalnymi szczepieniami

Po pierwsze módlcie się we wspólnotach. Módlcie się za tych, którzy są gorliwymi pomocnikami Szatana. Modlitwa pomoże zażegnać niektóre z tych katastrof. Strzeżcie się tych okropności, które będą chcieli narzucić poprzez szczepienia. Nie ufajcie żadnym nagłym inicjatywom powszechnego szczepienia, będzie się wydawać, że intencja ich wprowadzenia to współczucie i litość. Miejcie się na baczności. Państwa będą ze sobą w zmowie, aby kontrolować jak największą liczbę ludzi.

Magazynowana żywność

Nie polegajcie na dostawcach żywności. Przygotowujcie pożywienie teraz na przyszłość. Zacznijcie teraz zbierać i sadzić każdy dla siebie. Magazynujcie żywność jak gdyby miała nadejść wojna. Ci którzy tak uczynią, będą mieć czyste sumienie. Modlitwa i ofiara umocnią wasze dusze i ocalą was przed złymi ludźmi i ich wpływami. Nigdy nie pozwólcie im kontrolować waszych umysłów lub przekonań poprzez narzucanie czy wprowadzanie praw, mających na celu zniszczenie rodziny. Będą usiłować podzielić rodziny poprzez zachęcanie do rozwodów i wyzwolenia seksualnego  oraz wyzwolenia od religii.

Morderstwo światowych liderów

Będą podsycać nienawiść między narodami, mordować przywódców poprzez skryte zabójstwa i zabierać ludziom wolność poprzez zmuszanie ich do zawierzenia ich dyktaturze.

Gniew Boży zostanie wkrótce ukazany, bo nie będzie On tolerować dłużej ich niegodziwości, chyba, że ci ludzie, podążający za tymi szatańskimi organizacjami odwrócą się od tego zła. Módlcie się za nich.

Bądźcie ostrożni, baczcie na ludzi w swoich krajach, na których głosujecie. Zwróćcie uwagę na słowa w jakich się wam przedstawiają. Słuchajcie tych, którzy próbują was ostrzegać. Usilnie pragnę abyście się modlili za tych, którzy tak nie czynią, aby się nawrócili i też mogli być uratowani.

Te wydarzenia o których mówię zaczną się dziać wkrótce. Trzymajcie się razem, miejcie w pogotowiu wasze własne dostawy jedzenia, uprawiajcie wasze własne warzywa i inne potrzebne do życia składniki. To jest wojna przeciwko wam ,ale nie będzie tak wyglądać. Bądźcie czujni.

Kościoły będą zamykane

Tym wszystkim, którzy zbierają się na odwagę i wracają do Kościoła mówię, aby się nie bali modlić i okazywać swojej wiary otwarcie. Dla tych, którzy lekceważą Mój Kościół: kiedy tylko ten dar, który służy wam do otwartego wyznawania wiary zostanie wam zabrany, wtedy w końcu prawda zstąpi na was. I to spowoduje w was złość.

Moja córko, powiedz Moim ludziom, żeby się nie trwożyli. Moi naśladowcy będą ocaleni i uniesieni ze Mną na obłoki, aby oczekiwać nowego Raju na ziemi. Będą się radować Moim Nowym Rajem i ponownie się połączą ze swoimi rodzinami w Życiu Wiecznym. Muszą pozostać silni, modlić się i okazywać miłość jeden drugiemu. Módlcie się, módlcie się zwłaszcza za zagubione, oszukane dusze, które nie mają pojęcia jak ich obecne zachowanie wpływa na ich przyszłość w następnym życiu.

Dusze letnie

Módlcie się także za Moje pozostałe dzieci, te o obojętnych duszach. Oni muszą powrócić do Mnie. Dzieci, dla wzajemnej miłości nie wahajcie się ostrzegać tych ludzi i mówić im o prawdzie. Pokażcie im znaczenie modlitwy  poprzez świadectwo, tak aby i oni nie byli zgubieni.

Bądźcie mocni. Nigdy nie poddajcie się armii Kusiciela. Nigdy. Walczcie o to, w co wierzycie. Chrońcie swoje rodziny. Wróćcie do Mnie. Proście o Moje Boskie Miłosierdzie każdego dnia. Chrześcijanie, módlcie się na Różańcu. Pozwólcie Mojej Matce przyprowadzić  się do Mnie poprzez Jej  wstawiennictwo.

Moje dzieci. Płaczę nad wami wszystkimi i potrzebuję moich naśladowców, aby się zjednoczyli ze Mną przeciwko Złu. Waszą odpowiedzią niech będzie modlitwa.

Wasz ukochany Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Apokalipsa

Orędzie nr 21 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano,  26 listopad 2010, 00.00

Apokalipsa

Moja ukochana córko, dziś jest dzień w którym Moje serce jest złamane niepokojem i głębokim nieszczęściem, którym dotknięty jest świat. Patrzę i rozpaczam gdy narody powstają z nienawiści ku sobie. Wiele smutku swoje źródło ma również w świadomości że mimo poznania tych zapowiedzi duża część ludzkości nie zmądrzeje.

Módlcie się za Rosję, aby została poświęcona Najświętszej Marii Pannie

Oni ciągle nie rozumieją, że te wydarzenia zostały przepowiedziane w Objawieniu Świętego Jana. Tak więc wielu będzie teraz cierpieć z powodu braku wiary. Módlcie się, by Rosja w końcu uległa i pozwoliła na uświęcenie w imię Najświętszej Marii. Módlcie się, módlcie się, módlcie się by to nastąpiło. Bo tylko przez modlitwę może się to dokonać. Jeżeli to się stanie, miliony ludzi zostaną ocalone. Bowiem zagrożenie jest takie, ze siły komunizmu powstaną wraz z szatanem -wężem i połączą się, pozostawiając was, dzieci, bezbronnymi.

Patrzcie, z jaką prędkością narody powstają do walki ze sobą. Szybkość z jaką następują po sobie wydarzenia na świecie, spowoduje wiele zamieszania, gdy ukażą się w całej swojej mocy.

Moi naśladowcy muszą Mnie słuchać. Grupy modlitewne będą kluczowymi w szerzeniu nawrócenia i zmniejszenia siły tych okropnych wydarzeń. Nawet ci z was, którzy są zadowoleni ze swojego życia i którzy myślą ze nigdy niczego im nie braknie, nie będziecie mogli już dłużej ignorować tych wydarzeń. Musicie słuchać Mnie teraz i zaakceptować to że te wydarzenia, które zostały już zapowiedziane w Apokalipsie właśnie nadchodzą.

Weźcie się za ręce w modlitwie. Jeżeli macie w sercach choćby małą iskierkę miłości dla Mnie, poproście Mnie, bym was objął i rozpalił, i umocnił w was wiarę we Mnie.

Będę walczyć za każdego z was

Będę walczyć do samego końca by zbliżyć was wszystkich do Mojego serca, kimkolwiek jesteś moje dziecko, czy dzieckiem, czy nastolatkiem, młodym człowiekiem, w średnim wieku, czy tez starcem, w moich oczach, wszyscy jesteście tacy sami. Jesteście moją cenną i ukochaną rodziną- wy wszyscy i każdy z was z osobna. Nikt nie jest odrzucony. Nawet ci, którzy nie przyjmują tego, że istnieję. Nawet ci którzy wiedzą, że istnieję, ale nienawidzą Mnie. Ja ciągle was kocham. Moja miłość jest żarliwa ponad wasze zrozumienie i zrobię wszystko co w Mojej mocy by odnaleźć was i przyprowadzić do mnie. Nie oddam szatanowi waszych dusz łatwo.

Proszę zwróćcie się do Mnie

Proszę zwróćcie się do Mnie, nieważne ile w was wątpliwości– i pozwólcie Mi napełnić wasze serca Boską Miłością. Jedno tylko odczucie tej miłości pomoże wam przygotować się do Życia Wiecznego w Raju ze mną, Moim Ojcem Przedwiecznym i z waszymi braćmi i siostrami.To jest wasze dziedzictwo, wasze prawowite dziedzictwo.

Nie zmarnujcie tej szansy na zbawienie. Gdy wasze ziemskie życie dobiegnie końca, będziecie mieć tylko dwie opcje w wieczności. Niebo w Raju lub Piekło z szatanem, który zabierze was z sobą poprzez grzechy, którymi kusi was na ziemi. Otwórzcie swoje oczy teraz. Pamiętajcie, że śmierć na ziemi może przyjść niespodziewanie, wtedy gdy najmniej się jej spodziewacie.

Przez tą wiadomość, błagam byście dostrzegli prawdę przed dniem Sądu Ostatecznego. Zawsze pamiętajcie, że was kocham. Niezależnie od tego jak ciężko grzeszyliście. Kiedy zwrócicie się i poprosicie o wybaczenie z głębokości waszego serca, przebaczę wam. Nawet w ostatniej chwili waszego życia.

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz

Orędzie nr 20 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 26 listopad 2010, 00.00

Moja najdroższa i ukochana córko,  Święta Trójca jednoczy się z Tobą, jako z tą, która boską Prawdę ukaże każdej duszy na świecie, tak szybko jak to możliwe.

Ty, moja córko wraz ze Mną  współodczuwasz w swoim sercu ból i cierpienie za całą ludzkość. Ich utracona wiara głęboko cię smuci i rodzi strach o ich przyszłość.

Moi ukochani lojalni i oddani wyznawcy jednoczą się teraz na całym świecie, poprzez więzy potężnej miłości walczącej o ocalenie dusz przed potępieniem.

Oni, moje dzieci światła, pochodzą ze wszystkich narodów. Rozpoznają się one natychmiast niezależnie od ich rasy, koloru skóry, czy pochodzenia. Ja ich prowadzę tak aby ta armia miłości pomogła wzmocnić wiarę ludzkości na tym etapie dziejów.

Nigdy wcześniej nie ujawniłem swojej obecności aż tak wyraźnie w sercach wierzących. Oni odczuwają cierpienie, które Ja znoszę kiedy jestem świadkiem zła,  które sprawia ból Mojemu sercu, a które to zło wypływa nawet z tych, których uważacie za dobrych i troskliwych. Miłość samych siebie niszczy moje dzieci.

Egoizm i brak uwagi dla tych, którzy są wokół oraz dla słabych i złamanych pozostawia plamę hańby, którą trudno zmazać. Okrucieństwo, które człowiek okazuje swojemu bliźniemu, kierując się zasadą przyjemności i samozadowolenia, osiągnęło nienotowany dotąd poziom. Obsesja na punkcie swych własnych potrzeb jest grzechem w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca.

Tak wiele jest fałszywych wymówek, czynionych w imię poczucia własnej wartości.  Są one kompletnie nieakceptowalne i wbrew mojemu nauczaniu. Kochajcie siebie wzajemnie. Traktujcie innych w sposób w jaki sami chcielibyście być traktowani. Myślcie o potrzebach innych ludzi zanim pomyślicie o swoich. Wystąpcie w obronie praw człowieka waszych braci i sióstr gdy stają się oni ofiarą niesprawiedliwości innych ludzi. Nigdy, przenigdy nie usprawiedliwiajcie karania choćby jednej osoby dla korzyści majątkowych. Okazujcie miłość i troskę nawet swoim wrogom. Nie jest to łatwe zadanie z powodu niepewności wiążącej się z troską o byt i dobra materialne, którą odczuwają Moje dzieci. Objawy egoistycznej obsesji bogactwa, atrakcyjności oraz tak zwanego sukcesu, które to uważane są przez wielu ludzi jako naturalne przymioty ludzkiej natury, powodują ogromne zamieszanie i chaos.

Ta idea dla której odbywa się indoktrynacja ludzi by na pierwszym miejscu stawiali swoje potrzeby w imię swojego poczucia wartości ma miejsce już od długiego czasu. Wartości te wpajane są do ludzkiej psychiki. Ta filozofia zostaje jeszcze wzmacniana poprzez środki masowego przekazu. Kiedy moje dzieci prawie codziennie słyszą to przesłanie w telewizji, w mediach, w kinach oraz za pośrednictwem muzyki i internetu, uznają to przesłanie za ważne.

Wierzenia te są bardzo popularne i trudno je odrzucić, gdyż oferują samozadowolenie.  Pomimo tych fałszywych obietnic, są jednak kłamstwem, które Moje dzieci przyjmują. Kłamstwem, które zostało zaszczepione przez zwodziciela– szatana.

Ten niepokój, który to ludzie odczuwają wkrótce po tym jak wykorzystają kogoś, jest dla nich trudny do zrozumienia. One, moje dzieci, po tym gdy dostaną pożądaną przez siebie rzecz, nie są szczęśliwe. Poszukują dalej, coraz więcej i więcej tego samego wciąż nie mogąc zaspokoić swojego apetytu, ale to na nic. Nie mogą w pełni zaspokoić siebie.Są pozbawione prawdziwej radości, naturalnego zadowolenia i nie rozumieją tej pustki, którą czują w środku.

Jeżeli umieszczasz siebie przed innymi, to jest to egoistyczne. Jeżeli niesprawiedliwie wykorzystujesz kogoś kto jest słabszy, to jest to grzeszne. Jeżeli niszczysz czyjąś zdolność do godnego życia i pozbawiasz go prawa by dostatecznie nakarmił swoją rodzinę, to bardzo Mnie to obraża. Cierpię wraz z tymi duszami.Wyrządzając krzywdę twojemu bliźniemu, krzywdzisz Mnie. Jeżeli ranisz swojego bliźniego złośliwymi uwagami, jesteś winny zadawania bólu Mojemu sercu.

Kiedy człowiek każe przemocą drugiego człowieka, cierpię ból Mojej męki na krzyżu. Doświadczam jej na nowo. Odczuwam ból, gdy wyrządzacie drugiemu cielesną krzywdę. Jeżeli jesteście mordercami, to jesteście winni Mojego ostatecznego upokorzenia podczas przybicia Mnie do krzyża

Dzieci, wiedzcie jedno. Grzech zaprowadzi was do piekła. Jest to przerażające dla tych wierzących, którzy widzą we Mnie Miłosiernego Sędziego. Moja obietnica bezgranicznego miłosierdzia, którego udzielę wam wszystkim i każdemu z osobna jeżeli tylko okażecie skruchę jest ciągle aktualna. Ale jak mogę zbawić tych, którzy nie dostrzegą błędów swojego zagmatwanego życia?

Ważne jest głoszenie prawdy o moim nauczaniu. Jest to dlatego tak ważne, gdyż jest wokół tak wiele przyjemnych rzeczy, które przyciągają i rozpraszają Moje dzieci, ze będzie im wyjątkowo trudno rozpoznać słowo Boga. Wielu nie będzie znało nauczania Boga słowami proroków, lub poprzez Pismo Święte. Wielu po prostu nie chce Go znać. Wielu nie będzie chciało słuchać, nawet jeżeli słowo będzie przekazywane przez Moich proroków i wizjonerów obecnych czasów, którym dane będą wyraźne znaki aby wszyscy mogli je ujrzeć. Dlatego to od wierzących zależeć będzie czy będą modlić się za innych. Teraz potrzebne są specjalne modlitwy. Poprzez Koronkę do Bożego Miłosierdzia, bardzo mocną modlitwę daną Mojej ukochanej siostrze Faustynie nawróci się wielu ludzi.

Kiedy to się stanie proszę by wszystkie Moje dzieci zjednoczyły się w grupach modlitewnych, tak abyście ciągle modliły się i wspierały przewodnictwem te moje marnotrawne dzieci– a waszych braci i siostry.

W Moje imię i w imię Świętej Trójcy ponaglam Moje ukochane dzieci by połączyły siły w zjednoczeniu z Moim sercem i pomogły Mi zbawić ich dusze. Kocham ich tak mocno, że płaczę za nimi smutnymi i gorzkimi łzami przerażenia. Nie chcę ich stracić.

Pomóżcie Mi,  Moi jaśniejący blaskiem wyznawcy, ponownie zjednoczyć te zatracone dusze z Moją rodziną, tak aby również one doświadczyły prawdziwego Raju, do którego tak desperacko dążą.

Wyciągnijcie do nich rękę. Rozmawiajcie z nimi. Słuchajcie ich. Okazujcie im troskę nawet jeżeli odrzucają wam ją w twarz z pogardą. Okazujcie cierpliwość. A ponad to wszystko, sprawcie by oni wszyscy poczuli Moją miłość dla nich przez was.

Będzie im trudno was zbyć, nawet gdy będą z was kpili. Poprzez waszą modlitwę możecie zbawić i zbawicie ich dusze.

Pozdrawiam was Moi drodzy wyznawcy Mam łzy w oczach gdy widzę miłość i oddanie, które okazujecie Mi, Mojej Najświętszej Matce oraz Świętej Trójcy.

My i wszyscy aniołowie i święci w Niebie radujemy się, że odpowiadasz teraz na nasze wołanie. A więc idź i pracuj w imię Mojego Przedwiecznego Ojca. Przyprowadź mi z powrotem moją owczarnię.

Wasz oddany Zbawiciel Jezus Chrystus.

 

Droga do duchowej doskonałości

Orędzie nr 19 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 24 listopad 2010, godz.2.30

Napisz to, Moja kochana córko. Czasami nawet najgorliwsi Moi wyznawcy tracą wiarę. Taki czas jest istotny dla nich ,bo testuje ich wierność i mogą powrócić do Mnie jeszcze silniejsi. Nie bój się, bo jest to próba, jaką dopuszczam na Moje dzieci, aby przez nią przechodziły i rosły w siłę.

Nie jest łatwo utrzymywać waszą wiarę we Mnie, Moje dzieci ponieważ jest tyle różnych przeszkód, które blokują wasz rozwój duchowy. Czasami będziecie czuć zupełną pustkę w duszy. To może sprawiać w was poruszenie i niepokój, bo czujecie się samotni bez Mojego wsparcia.

Moi wierni czciciele muszą to zrozumieć, że pomimo samotności jaką wtedy odczuwają, Ja nigdy nie jestem daleko od nich. Wszystkie takie stany waszej duszy mają jeden cel-umocnienie waszej wiary tak, abyście upewnili się, że pokonaliście kolejny stopień na drodze do duchowej doskonałości. Jest to długa droga i może zabierać dużo czasu, aby wchodzić na kolejne stopnie doskonałości. Każdy kolejny stopień wprowadza was w nowe doświadczenia, dzięki którym możecie otrzymywać łaski, aby doskonalić swoje dusze, tak aby móc kiedyś wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Zdobywając kolejne szczyty zyskujecie nową świadomość, jakiej od was wymagam. Czasami wydaje się wam to trudne i niesprawiedliwe, ale każdy kolejny krok na drodze ku Mnie, sprawia, że stajecie się bardziej biegli w rozumieniu prawd płynących z Moich nauk.

Jedni pokonują tę drogę szybko, innym zajmuje to więcej czasu. Niektórzy z moich wiernych naśladowców mogą tracić odwagę i cofać się w tył-jeden, dwa, nawet trzy kroki. To jest naturalne. Niektórzy z tych, co szybko pokonują kolejne stopnie na duchowej drodze mogą wpaść w przekonanie, że pojęli  już wszystkie duchowe sprawy, ale jest to pokusa złego, aby tkwili w takim fałszywym przekonaniu. Wszystkie dary, jakie nosicie w sobie pochodzą ode Mnie. Zostały wam dane, moi wierni uczniowie, z bezgranicznej miłości do was. Nie możecie nigdy zakładać, że to iż wasza wiara jest mocna to wasza zasługa. Tak, może być ona silna dzięki waszej pokorze serca. Ale także to jest Moim darem. Aby osiągnać najwyższe stopnie doskonałości musicie zachowywać pokorę w waszej miłości ku Mnie. Zawsze bądźcie cnotliwi.

Bądźcie pewni w swojej wierze, bo to Mi się podoba. Ale nie wpadajcie w taką pułapkę, że poznaliście już wszystkie tajemnice Królestwa Bożego. Ponieważ jako ludzie, rodzicie się z grzechem pierworodnym, dopiero z czasem poznacie te rzeczy, Moje dzieci.

Starajcie się akceptować nawet próby, jakie na was zsyłam, traktując je jako dar ode Mnie. Wszystkie moje dary wylewam na was, aby umocnić was w miłości ku Mnie.

Jestem bardzo dumny z tych wszystkich Moich dzieci, które wierzą we Mnie i okazują Mi szacunek. Mogę je wtedy umacniać, tak aby osiągnęły pełnię chwały w Królestwie Mojego Ojca. Musicie dążyć do tego, aby osiągnąć tę chwałę,  chwałę w idealnym połączeniu ze Mną.

Aby to osiągnąć, Moje dzieci, trzeba odrobiny czasu i cierpliwości, zanim zostaniecie poprowadzeni do zupełnego oddania Mi swoich dusz. Kiedy to nastąpi, staniecie się częścią Mojego mistycznego ciała na wieczność. Poddajcie się, Moje dzieci Mojej czystej miłości, a nie będziecie się musieli lękać ani  patrzeć w tył, bo będziecie bezpieczni w Moich ramionach.

Bądźcie mocni Moje wierne dzieci, nawet w obliczu zagrożeń, bo Ja nigdy nie opuszczę Moich oddanych czcicieli. Nigdy.

Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Ostrzeżenie przed Wojną Nuklearną

Orędzie nr 18 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 23 listopad 2010, godz.3.00

Moja córko, cierpisz z powodu pracy którą wykonujesz dla Mnie. Ciemność, którą odczuwasz pochodzi od zwodziciela, który cały czas atakuje za pomocą innych ludzi, tych których znasz, za pomocą jego ciemności. Pomimo twoich odczuć rozpaczy jesteś przecież chroniona. On, zwodziciel, tak jak ci powiedziałem nie skrzywdzi żadnej duszy. Musisz w dalszym ciągu modlić się Najświętszym Różańcem dla ciągłej ochrony od dręczenia. Poprzez modlitwę tego pełnego mocy uwielbienia mojej Najświętszej Matki, zobaczysz różnicę.

Praca, którą pragniesz dla mnie ukończyć, nie jest łatwa ale musisz pozostać silna moja córko. Dlatego  ta praca, gdy zostanie pokazana światu, przyniesie pokój i zadowolenie moich dzieci.

One, moje dzieci, kiedy zrozumieją prawdę, poznają, że nie są odrzucone i zapomniane przez Stworzyciela. Pociecha, której doświadczą za pomocą tej wiedzy, którą dam im w tej książce, przyciągnie ich bliżej Mnie.

Plan przyszłej wojny

Nie obawiaj się moja córko, jesteś bezpieczna mimo ze czujesz się bezsilna i niepewna. Cały świat, włączając w to twój własny kraj, w niedługim czasie doświadczy więcej bólu z powodu globalnej kontroli, która uczyni ludzi bezsilnymi. Dlatego więc tak ważne jest, by przygotować się teraz.

Powiedziałem ci już wcześniej że musisz powiedzieć Moim dzieciom, aby zaczęły przygotowywać się teraz, zanim rozpocznie się przerażająca globalna wojna. Wojna, o której mówię jest już przygotowywana przez czerwonego smoka. Smok, nowa siła świata, już obmyśla plan i zniszczy miasta na zachodzie. Czas się zbliża. Módlcie się, módlcie się o nawrócenie ponieważ to zło nie może zostać zatrzymane, ponieważ nie ma wystarczającej ilości modlitw, by to powstrzymać. Módlcie się o te dusze, które zginą podczas tego konfliktu nuklearnego.

Trzy lata  zanim  spisek wyjdzie na jaw

Módlcie się za te dusze teraz. Ponieważ globalna siła delikatnie przejmuje kontrolę okazując fałszywe miłosierdzie. Oni, moja droga córko, mają na celu kontrolę twojej wolności – jak żyć, jeść i modlić się. Dlatego też moje dzieci muszą dążyć do tego by stać się samowystarczalne. Uprawiajcie wasze jedzenie. Znajdźcie schronienia, gdzie będziecie mogli oddawać hołd waszemu Boskiemu Zbawicielowi. Po prostu bądźcie silni. Nie opowiadajcie ludziom wokół dlaczego to robicie. To potrwa tylko 3 lata zanim ukażą się waszym oczom znaki tego spisku. Ale wtedy wasze plany nabiorą kształtów i potwierdzą to co kwestionowaliście i czasem uważaliście za dziwne. Uprawiajcie już teraz wasze własne jedzenie. Kupujcie teraz nasiona, które nie będą dostępne w sprzedaży w przyszłości. To nakarmi twoją rodzinę, gdy przyjdzie globalny głód.

Idźcie teraz i przygotujcie się.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Wielkie Ostrzeżenie – Dar Miłosierdzia

Orędzie nr 17 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 22 listopad 2010, godz.2.00

Moja ukochana córko, jestem bardzo zadowolony ze sposobu, w jaki podążasz za Moimi słowami, z całkowitą wiarą i posłuszeństwem. Moja Miłość ku tobie jest mocna. Taka sama jest twoja miłość ku Mnie. Teraz odczuwasz, że jestem blisko twojego serca. Stanowisz teraz Jedno ze Mną. Ja, Mój Przedwieczny Ojciec, Duch Święty, Święta Trójca, radujemy się z twojej odpowiedzi na Nasze wezwanie. My oraz wszyscy aniołowie i święci kroczymy przy tobie każdego dnia, aby Cię chronić w tym  świętym dziele.

Nabierz serca i nadal trzymaj Mnie za rękę. Pozwól Mi prowadzić się, aby dać ludzkości szansę, by ta ostatecznie pojęła Prawdę zanim nastąpi Wielkie Ostrzeżenie. To Wielkie Ostrzeżenie, ostatni Dar Miłosierdzia i Miłości dla Moich dzieci nastąpi wkrótce. Każde Moje dziecko ujrzy swoje życie, swoje grzechy, złe uczynki i każdą obrazę, jaką było winne w stosunku do swoich braci i sióstr. Będzie to mistyczne przeżycie i żadna kobieta, mężczyzna czy dziecko na tej ziemi nie będzie z tego wyłączone.

Niektórzy będą głęboko zszokowani i zasmuceni swoimi grzechami, że natychmiast zwrócą się do Mnie, waszego Sprawiedliwego Sędziego i odkupią swoje winy. Będą w swojej miłości i boleści błagać o miłosierdzie.

Inni zostaną napełnieni takim obrzydzeniem i szokiem, gdy ujrzą swoje grzechy, że padną martwi, zanim zdążą poprosić o przebaczenie.

I będą jeszcze ci, którzy podążają za kusicielem. Oni w swoim przerażeniu uciekną, kiedy ujrzą w mgnieniu oka  swoje podłe grzechy. Będą chcieli się ukryć, ale nie będzie gdzie. Zrobią unik i spadając, albo zaakceptują to co widzą i poproszą od razu o przebaczenie, albo się odwrócą i będą się wić ze wstydu i przerażenia, ale nie poproszą o Miłosierdzie.

I będą ostateczni grzesznicy, którzy widząc swoje grzechy będą się chcieli wykłócać i zaprzeczać ciężkim obrazom, popełnionym przeciwko Bożym Przykazaniom. W ten sposób zaprzeczą Prawdzie i odwrócą się w kierunku ciemności wiecznego piekła.

Nikt nie zostanie pozbawiony Mojego Miłosierdzia

Dlaczego Moje dzieci tego nie rozumieją? Jeżeli naprawdę czują skruchę i pragną przyjść i żyć ze Mną na nowej ziemi, gdzie Niebo i Ziemia się połączą, to dlaczego nie proszą o przebaczenie?   Nie odmówię nikomu Mojego sprawiedliwego Miłosierdzia, jeżeli ktoś okaże skruchę. Jak dotąd, owładnięci wyścigiem za swoimi egoistycznymi celami nie mogą pojąć konsekwencji.

Obudźcie się teraz wszyscy. Przyjmijcie to, że zmiany, jakich będziecie świadkami, dokonywane przez złe działania ludzi to znaki, które były i są przepowiadane, i które poprzedzą Mój powrót na ziemię.

Pozwólcie Mi poprowadzić was do Raju

Poprzez tego proroka i Księgę Prawdy proszę was jeszcze raz, powróćcie do Mnie, zanim minie czas. Pozwólcie Mi trzymać was w Moich ramionach. Pozwólcie Mojej Miłości przeniknąć wasz umysł, ciało i duszę. Otwórzcie serca i pozwólcie Mi was zaprowadzić do Mojego Raju na Ziemi, gdzie będziecie się radować Życiem Wiecznym. Dlaczego teraz, kiedy Prawda jest odsłaniana, chcielibyście wybierać inną drogę, skazaną z góry donikąd?

Moje Serce ciężko wzdycha ze smutku i troski, kiedy myślę o Moich dzieciach, którzy nie chcą zaakceptować Prawdy Moich obietnic. Powtarzam jeszcze raz, zwróćcie się teraz do Mnie i mówcie do Mnie. Poproście, abym powrócił do waszych serc. Daję tę obietnicę nawet tym najbardziej zatwardziałym duszom. Wystarczy, abyście wypowiedzieli jedno słowo. Poproście Mnie, abym ukazał wam swoją obecność, mówiąc:

“Jezu, czuję się zagubiony. Otwórz moje serce, abym zaakceptował Twoją Miłość i ukaż mi Prawdę, abym mógł być ocalony”

Moje ostrzegające słowa nie są groźbami. To Wydarzenie jest znane od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Dlaczego myślicie, że to się nie może zdarzyć? Prawda leży w Piśmie Świętym. Będę działać jako wasz Zbawiciel aż do ostatniej minuty, zanim przyjdę jako Sprawiedliwy Sędzia, tak że wprowadzę Moje dzieci do Mojej rodziny pełnej miłości, radości i szczęścia, gdzie wszyscy będą żyć w harmonii na wieki.

Szatan i jego naśladowcy zostaną strąceni w ciemność na wieki. Moja rodzina doświadczy radości Boskich Niebios, od której żaden człowiek by się  nie odwrócił, gdyby doświadczył choć namiastki tego czystego szczęścia w Królestwie Mojego Ojca.

Módlcie się o przebaczenie, abyście mogli wejść do Królestwa Mojego Ojca w chwale, gdzie wy i wasi ukochani zostaniecie zaproszeni  do światła czystej miłości.

Będę walczył, aby znów was odzyskać

Umarłem za was wszystkich i będę walczył do ostatniego momentu, aby z powrotem was odzyskać, pomimo mroku zła w świecie.

Proszę, pozwólcie Mi jeszcze raz pokazać wam jak bardzo was kocham. Weźcie teraz Moją rękę, połóżcie głowę na Moim ramieniu a wasza delikatna dusza zapłonie ogniem Miłości, którą zapomnieliście.

Wasz Kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Wezwanie do wszystkich kościołów i wyznań o zjednoczenie w walce ze złem

Orędzie nr 16 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 21 listopad 2010, godz. 15.00

Wzywam wszystkie Moje kościoły na całym świecie by usłyszały Moje wołanie. Wy wszyscy, Moje dzieci i moi naśladowcy, należycie do Mnie. Tak wielu z was podąża za nauczaniem waszych kościołów, oraz za nauczaniem Boga, Stwórcy ludzkości. To co robicie jest dobre. Jednak wielu z was interpretuje nauczanie Mojego Przedwiecznego Ojca na różne sposoby. Różnice spowodowane są różną interpretacją słów proroków od początku czasów.

Wielu proroków interpretowało nauczanie Boga w sposób w jaki otrzymali przesłanie. Niektóre słowa Moich proroków zostały sfałszowane. Wszyscy Moi prorocy otrzymali Prawdę. Nie wszyscy jednak prorocy zdołali zabezpieczyć to by ich naśladowcy pozostali na ścieżce prowadzącej do Życia Wiecznego.

Wszystkie drogi prowadzą do Boga, Stworzyciela ludzkości. Wyznawcy Boga interpretują Jego nauczanie na różne sposoby, co prowadzi do zamieszania. Kiedy dojdzie to tej dezorientacji bądźcie pewni, ze jedyne wyjście to uproszczenie waszej wiary. Po prostu wierzcie w waszego Stworzyciela i czcijcie go.

Wzywam wszystkie kościoły, religie i wyznania na całym świecie do modlitwy za ludzkość i za niewierzących– natychmiast. Miłość do Boga nie ma nic wspólnego z niszczeniem życia. Żaden człowiek nie ma prawa w Moje imię, lub w imię Mojego Przedwiecznego Ojca odbierać życia. Zamiast tego, w obliczu zła, które szybko wokół was narasta, zbierzcie się i zjednoczcie się w miłości do waszego Stwórcy.

Moje dzieci, pozwólcie bym wam przypomniał Prawo Boże. Dziesięć Przykazań danych wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca najbardziej Świętemu i oddanemu prorokowi, Mojżeszowi. Zasady te powstały by instruować dzieci Boga w jak sposób mają mu oddawać  cześć i po to by zaprowadzić je do prawdy. Tak wielu ludzi obecnie o tym zapomniało. A ci którzy nie zapomnieli, rzadko rozważają to,  co te przykazania naprawdę znaczą. Ci którzy nie rozumieją Dziesięciu Przykazań, interpretują je w sposób daleki od prawdy. Do nich mówię: Proszę, przeczytajcie Dziesięć Przykazań i wypełniajcie je lub ryzykujcie gniew Boga. Ich znaczenie nie może być osłabione przez fałszywą miłość, fałszywe miłosierdzie, lub po prostu przez usprawiedliwianie grzechu w obliczu tego co wam powiedziano.

Pierwsze przykazanie mówi wam byście czcili jedynie jednego Stworzyciela, Mojego Przedwiecznego Ojca i byście unikali bałwochwalstwa. Tymczasem okazuje się, że pierwsze przykazanie zostało przez was odrzucone na rzecz fałszywych bogów. Poprzez fałszywych bogów niekoniecznie mam na myśli ludzi na wysokich stanowiskach, lub tych, którzy wywyższają się pod niebiosa, abyście wy, Moje dzieci upadły im w zachwycie do stóp. Chociaż i to jest zniewaga i dotkliwa obelga w oczach Boga. Bałwochwalstwo, które mam na myśli odnosi się do miłości człowieka do władzy i pieniędzy, które to mogą doprowadzić Moje dzieci do pustej rozpaczy. Rozpaczy, która prowadzi do złamania kolejnego prawa, przez grzech samouwielbienia. Pragnienie by podążać w życiu swoją własną drogą, kosztem waszej duszy doprowadzi do waszej zguby. Miłość do samego siebie nie jest miłością. To próżność. Mimo to,  stała się to dziś ważną doktryną. Pod pozorem fałszywego miłosierdzia wywyższacie siebie, a odrzucacie Boga. Wasz brak pokory doprowadzi do waszej zguby. Kiedy stawiacie siebie przed innymi ludźmi, to będziecie za to cierpieć. To Przykazanie nie może być przenigdy złamane. Ludzkie rozumowanie, które przyzwyczajone jest do usprawiedliwiania grzechu jest niedorzeczne.

Obsesja na punkcie sławnych ludzi

Młodzi ludzie, którym od tak dawna brakuje dobrego wzorca, zostali teraz wciągnięci w otchłań bałwochwalstwa, która jest wyraźna i widoczna dla wszystkich. Idole, którzy są uwielbiani przez Moje młode dzieci, w większości nie pochodzą ze Światła. Wielu z nich zaprzedało dusze diabłu, czym publicznie się szczycą.

Ich hipnotyczne przesłanie, poprzez muzykę i słowa przekonuje Moje dzieci, że to jest prawdziwa ścieżka, którą należy podążać. Ich pociągająca niemoralność zachęca ich fanów do naśladownictwa. Kiedy to zrobią, to i one, Moje dzieci, blokują Światło, ponieważ one również są wtedy wciągnięte w odwieczną ciemność. Obsesja na punkcie sławnych ludzi, oznacza, że Moje dzieci usilnie dążą do tego, by wznieść się na  te same wyżyny jak ci, którzy podążają za wezwaniem zwodziciela do zabawy.

Przyjdźcie teraz wszystkie Moje dzieci wszystkich kościołów i wyznań. Połączcie się i walczcie o prawo do zachowania wiary w Boga, Ojca Przedwiecznego. O prawo do wzajemnej miłości. O prawo do czystej miłości. Miłości Boga, Ojca Przedwiecznego, Stworzyciela Nieba i Ziemi.

Wasz kochający Zbawiciel i Sprawiedliwy Sędzia

Jezus Chrystus

 

Nawrócenie

Orędzie nr 15 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 21 listopad 2010, godz 1.30

Dzisiaj Moja córko przynoszę przesłanie nadziei i pokoju dla tych wszystkich Moich dzieci, które mogą odczuwać, że te orędzia są nacechowane strachem. Nie lękajcie się, nawet wy, którym z trudem przychodzi wierzyć we Mnie, Mojego Przedwiecznego Ojca i Ducha Świętego. Wiele z was, Moich drogich dzieci chce wierzyć, ale poprzez wasze rozumowanie i logikę i to że chcecie wyjaśniać wszystkie rzeczy za pomocą racjonalnego rozumowania, przychodzi wam z trudem wierzyć w rzeczy nadprzyrodzone.

Nie lękajcie się. Poprzez modlitwę, nawet raz dziennie i proszenie Mojego Najświętszego Serca, aby wylać na was Moją miłość poczujecie się inaczej. Wielu z was, których wiara jest płytka zazdrości tym z głęboką wiarą. Musicie zrozumieć, że Ja kocham was wszystkich. Tak jak u rodzica, każdy z was zajmuje głębokie, specjalne miejsce w Moim Sercu. Nigdy nie sądźcie, że nie jesteście warci Mojej miłości.

Czy nie ukochałem was do tego stopnia, że dobrowolnie oddałem Moje życie za was, w nadziei, że dostaniecie drugą szansę, aby powrócić do Mnie?

Dzieci, zawsze będzie wywierana na was presja za to, że wyrażacie swoją wiarę w swojego Boskiego Stworzyciela. Kiedy to się dzieje, pamiętajcie, że człowiek zawsze będzie musiał to znosić, z powodu miłości do Mnie. Nigdy nie pozwólcie, żeby wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela wyblakła lub pozostawała w ukryciu z powodu tych, którzy patrzą na was z politowaniem.

Tak, wiele z Moich dzieci, pod wpływem ludzkiego rozumowania i logiki, celowo złożonych w ich zamkniętych duszach będzie kwestionować wasze przekonania.

Obrażając was będą dodatkowo czuć się zakłopotanymi przez waszą wiarę i chociaż nie przyznają tego publicznie, będą czuć dziwną zazdrość. To uczucie wynika ze świadomości, która spada na nich, że wewnątrz ich dusz jest pustka. Bez względu na to, jak uporczywie będą patrzeć wewnątrz siebie, nie będą mogli tego zrozumieć. Tymczasem wy, wierzący będziecie odczuwać pogardę, płynącą z zakłopotanych oczu tych ze słabą wiarą, lub bez wiary.

Nigdy nie czujcie się zawstydzeni, aby przyznawać się do miłości, jaką macie w swych sercach do Mojego Przedwiecznego Ojca. Otwarcie głoście swoją wiarę. Odziejcie się w miłość do Mnie i dumnie ją noście, aby inni to zobaczyli. W ten sposób dajecie przykład.

Nigdy nie próbujcie zbyt usilnie, poprzez logiczne rozumowanie  narzucać wasze przekonania niewierzącym, w agresywny sposób. Zamiast tego pokazujcie swoim braciom i siostrom miłość, nawet wtedy gdy wiecie, że potrzebują poprowadzenia. Kiedy zobaczą, że w taki prosty, szczery sposób wyrażacie swoją miłość do Mnie, z radością w sercu, zaczną się dziwić.

Poprzez wasze prowadzenie innych, wasz przykład miłości, szacunku i dobrych uczynków zostaną pociągnięci do światła. Wielu na początku nie zrozumie dlaczego się tak dzieje. Ale z czasem, a zwłaszcza przez moc waszych modlitw zaczną kroczyć ku Mnie.

Nalegam ,abyście się modlili za nawrócenie dusz. To dotyczy tych ludzi, którzy są wam osobiście znani, którzy według was potrzebują modlitw, przez trudności, jakie napotykają w swoim życiu. Proście także za te biedne dzieci, stracone dla Mnie przez ciemność, która zaślepia ich i nie znają prawdy. Módlcie się specjalnie, ze współczuciem i miłością za tych, którzy aktywnie kroczą ścieżką kusiciela. Oni bardziej niż ktokolwiek potrzebują waszych modlitw.

Uświadom wszystkich, którzy mają z tobą kontakt, że każdy może być zbawiony, nawet jeszcze w momencie umierania, jeżeli będzie odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Proszę, przekaż to każdemu. Nalegaj,jeżeli jesteś na tyle śmiała, aby ludzie to przeczytali i pamiętali, bo jeżeli naprawdę będą odmawiać Koronkę, nawet wydając ostatni oddech mogą i będą ocaleni przeze Mnie.

Nigdy nie wstydźcie się krzyży, które nosicie

Nie czujcie się obrażeni, kiedy niewierzący będą się z was wyśmiewać, widząc was modlących się. Nie wstydźcie się krzyży, które nosicie dla ochrony. Nie ukrywajcie tych symboli waszej miłości ku Mnie, waszemu Boskiemu Zbawcy, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu czy Duchowi Świętemu. Poprzez dumne noszenie tych oznak świętej czci poprowadzicie innych do Mnie. Pomimo zewnętrznej pogardy, jaką ci ludzie będą do was żywić, w środku będą wam zazdrościć waszej wiary. Wielu z nich będzie czuć wewnętrzną pustkę poprzez brak wiary. Modlitwa, Moje dzieci pomoże Mi zwyciężyć w ich duszach. Odmówcie za nich tę modlitwę:

„Mój drogi Panie, wznoszę ręce i proszę Cię, aby mój kochany brat/siostra został wzięty w Twe czułe ramiona. Pobłogosław ich swoją najświętszą krwią i daj im łaskę potrzebną, aby mogli otrzymać ducha Twojej miłości, aby poprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”

Kiedy wy, moi wierzący jesteście otwarcie wyzywani przez innych z powodu waszej wiary, najpierw mówcie to. Jestem naśladowcą Chrystusa, który cierpiał śmierć z rąk niewierzących. Z tego powodu jako naśladowca Chrystusa zawsze będę cierpiał obelgi od innych z powodu mojej miłości do Niego. To jest krzyż, który niosę i jestem dumny z tego powodu. On, mój Zbawca umarł nie tylko za moje grzechy, ale także za wasze.

Kiedy z dumą będą się chełpić, że są agnostykami czy ateistami powiedzcie im to. Zapytajcie się ich, czy nie czuliby się inaczej gdyby wiedzieli, że ich życie na ziemi dobiega końca. Wtedy dajcie im taką poradę. Na swoim łożu śmierci pamiętajcie modlitwę do Bożego Miłosierdzia, nawet jeżeli jesteście nadal niepewni. Otwórzcie swoje serca i proście mojego Przedwiecznego Ojca o przebaczenie. Pamiętajcie Moją obietnicę. Jako sędzia i jako wasz Zbawca przebaczę-wszystko aż do ostatniego oddechu Moich dzieci na ziemi. Powiedz im, aby modlili się tak mocno, aby mogli otworzyć serca chociaż raz.

Modlitwa zbliża wszystkie Moje dzieci do Mojego Królestwa na ziemi, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym. Moc modlitwy będzie naprawdę zrozumiana kiedy Moje dzieci otworzą serca i zawołają. Proście, a jeżeli to będzie Wolą Bożą wasza modlitwa będzie wysłuchana.

Nie odmawiajcie waszym dzieciom Sakramentu Chrztu

Na koniec, módlcie się za małe dzieci, waszych synów i córki i za młodzież świata. Każde z nich zasługuje, aby pokazać mu prawdę. Nie ukazano im prawdy Bożej miłości, ani nie byli prowadzeni przez rodziców, na skutek duchowej ciemności, która istnieje na świecie już od dwóch ostatnich dekad. Nawet jeżeli wasza własna wiara jest słaba to nie wymigujcie się od rodzicielskiego obowiązku dania dzieciom dostępu do sakramentów, zwłaszcza do Chrztu. Nigdy nie bierzcie na siebie odmawiania własnemu dziecku tego najważniejszego sakramentu. Wielu rodziców, którzy w swej dumie nie ustępują w wygłaszaniu swoich poglądów i niewiary, niszczą dusze swoich dzieci. Dajcie swoim dzieciom dar sakramentów. Z czasem albo wam podziękują za to, albo się Mnie zaprą. To będzie zależało od nich. Wypierajcie się Mnie, jeżeli musicie, ale nie kradnijcie dusz Moich dzieci. Możecie być ich rodzicami na ziemi, ale one są dziećmi Mojego Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela i Stwórcy wszystkiego. Nie próbujcie ciągnąć ich ze sobą w ciemność. Zapamiętajcie jeszcze raz, ze pomimo waszych własnych poglądów, Ja kocham was wszystkich.

Wasz Boski Zbawiciel i Sędzia

Jezus Chrystus, Syn Przedwiecznego Ojca

 

Powstanie grup satanistycznych i kontrola nad światem

Orędzie nr 14 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 20 listopad 2010, godz.07.20

Moja córko, powiedz Moim Dzieciom, że wąż wyrusza do ataku. Nie możecie dopuścić, aby wpaść w jego złowrogą pułapkę, z której nie ma wyjścia. On, wąż, ma wiele oblicz. Jego wyznawcy poddani będą praniu mózgów z obietnicą władzy i wspaniałości za to, że teraz wspólnie spiskują, by przygotować na całym świecie szereg wydarzeń, które spowodują ogromny smutek, ból i przerażenie.
Moje Dzieci nie staną się przez to mądrzejsze. Te Dzieci, którym okazana została Prawda i są prowadzone przeze Mnie, mają odważne dusze. Będą desperacko próbować ostrzec świat przed tymi strasznymi grupami, rozdzielonymi we wszystkich kierunkach, ale mających przed sobą jeden cel. Zawiązane w każdym kraju, obecne wśród autorytetów na wszystkich poziomach, spiskują w tajemnicy. Są też niewinni członkowie, część tego złego ugrupowania, którzy nie rozpoznają prawdziwych realiów. Zamiast tego, omijają je, spełniając swe dobre czyny bez zrozumienia działań Złego, którego przedstawiciele, seniorzy, w tajemnicy depczą prawo.

Nie popełnijcie błędu. Ci seniorzy są wiernymi zwolennikami szatana i angażują się w rytuały czci, na widok których innym ludziom zabrakłoby tchu ze zgrozy wobec obscenicznej, szatańskiej adoracji oraz lojalności wobec obietnic diabła, który jest trzonem ich organizacji.

Słuchajcie Mnie ci, którym słowa Moich dzielnych dusz wydają się zabawne. Odrzucenie zrozumienia Prawdy i słuchania tych odważnych głosów kosztować będzie wasze życie, waszą wiarę i zniszczy podstawy waszej egzystencji, gdyż spisek tych ludzi w celu objęcia kontroli trwa już bardzo długo.
Ich dzieła są oczywiste w wielu, wielu krajach, ale są one zaplanowane w taki sposób, że te Dzieci, które zajęte będą swymi codziennymi sprawami, nie zauważą co się dzieje.

Wąż wyrusza teraz do ataku

Kiedy mówię, że wąż jest w trakcie wyruszania do ataku, mam na myśli, że dzieje się to już teraz.

On i jego podła armia głodnych i pełnych pychy bestii maszerują szybko i zdecydowanie we wszystkie dziedziny życia. Sterują waszym życiem w taki sposób, że nie zdajecie sobie z tego sprawy. Ponieważ są prowadzeni przez zwodziciela, są sprytni, czarujący, elokwentni, chciwi, bezwzględni i mają wyłącznie jeden cel przed oczami. Poprzez banki, nowoczesne środki komunikacji, wojsko, przez organizacje religijne i rządy chcą nad wami wszystkimi panować. Uważajcie teraz i słuchajcie.

Nie są to żadne teorie spiskowe

Ostrzeżenie Moje i Moich ukochanych Dzieci traktowane będą jako teorie spiskowe. Niestety, nie są nimi. Sytuacja ta Moja córko nie powstała wcale nagle. Grupa ta, i mam teraz na myśli tylko jedną Grupę, która spiskuje od wieków i knuje plany, zawiązała się w najwyższych sferach społeczeństwa. Zamordowali tych, którzy ujawniali ich w przeszłości. Poprzez wieki mordowali liderów państw i rządów, w tym wybitne i utalentowane osobistości. Są braćmi krwi i pochłaniają ludzkie ciała.

Szatańskie relikwie

Okazują szacunek obscenicznym relikwiom i znakowi, którego wąż pożąda.

Jest to – nie lekceważcie tego – wpływowa i przerażająca Grupa. Są tak potężni, że będzie trudno uwolnić się z ich szponów, gdy od nich zależeć będą wasze środki do życia, pożywienie i pieniądze.

Moje Dzieci, wielu, wielu ludzi u władzy, w rządzie, w bankach, w przemyśle spożywczym i organizacjach charytatywnych nie wie co się dzieje, ani nie będą tego wiedzieć do końca Wielkiego Ucisku,  którego proces się rozpoczyna. Później zobaczycie pojawienie się Zwierzęcia, które będzie wprowadzać szybką zmianę tak, że będziecie musieli walczyć jak nigdy dotąd, aby się ukryć przed jego dyktaturą. Skoro tylko Zwierzę i jego wyznawcy obejmą kontrolą wasze pieniądze, przejmą pod kontrolę wszystko oprócz jednej rzeczy. Nie mogą i nie wolno im nigdy próbować kradzieży waszych dusz. Ale dokładnie to jest to, co usiłują uczynić.

Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, wątpiący w prawdziwość tego przesłania, które zostało wysłane do was z powodu pragnienia udzielenia wam pomocy, poprowadzenia i ujawnienia Prawdy. Jeśli nie wierzycie w to przesłanie, modlę się – przez modlitwy, których będę żądał od Moich wiernych -   abyście zobaczyli Światło. Błagam z wami, abyście pilnowali się i uważali na znaki bestii głodnych tej złej mocy, które toczą ślinę przy planowaniu i fałszywej sławie, którą zyskają.
Nie popełnijcie błędu poddania pod kontrolę waszych zdolności do zarabiania pieniędzy. Dostęp do nich nie będzie wystarczający. Nie, oni będą chcieć od was dużo, dużo więcej.
Będą chcieć kontrolować, co jecie, pijecie i gdzie mieszkacie. Ażeby się przed tym ochronić musicie teraz przedsięwziąć następujące działania.

Znajdźcie schronienie

Proszę, znajdźcie schronienie jako grupy wiernych. Ja wam poślę Światło, które pomoże wam przetrwać. Rozpocznijcie uprawę własnego pożywienia. Zgromadźcie te środki spożywcze, które możecie i odłóżcie je na później. Rozpocznijcie już planowanie tak, jakbyście czekali na nadchodzącą burzę. Wiedzcie, że nastanie ciemność w takim wymiarze, że musicie być przygotowani, aby ją przeżyć. Słuchajcie proroków. Nie popełnijcie tego samego błędu, kiedy Mój naród nie chciał słuchać Mojego proroka Noego. Ludzie odwrócili się od niego i wzbraniali się go słuchać. Zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, jedli i śmiali się, nie zwracając w ogóle uwagi na oczekujący ich straszny los. Powstańcie teraz. Dla orientacji zwróćcie się do Mojego Ojca Przedwiecznego, Najwyższego Boga.

Przygotujcie swoje rodziny na nadciągającą ciemność, której nie możecie zgłębić. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o odwagę, ażeby nie zaakceptować znaku złego zwierzęcia.

Przy pomocy swej podłej armii spróbuje on dodać wam to, co początkowo będzie złowrogą pieczęcią identyfikacyjną. Pieczęć ta przedstawiana będzie jako coś dobrego i niezbędnego dla was, do podjęcia pieniędzy, dokonania zakupu żywności, w podróży, w waszych mieszkaniach i transakcjach handlowych. Będzie to kontrola totalna. Wy sami i wasi prawdziwi polityczni przywódcy będziecie bezsilni. Apeluję do mediów, do wszystkich, którzy nie są zakażeni przez tą złą Grupę, aby patrzeć i widzieć co się dzieje. Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie.

Moje dzieci, obawiajcie się tej Grupy i wiedzcie, że ona jest tu naprawdę, i że prawdziwe są zarzuty w stosunku do niej, pochodzące od tych odważnych ludzi, którzy próbują ją ujawnić.
Ci spośród was, którzy uważają, że takie przesłanie z Bożego źródła ma charakter sensacji, niech przemyślą to raz jeszcze. Wróćcie do źródła i czytajcie Pismo Święte. Słowa zawarte w Księdze Zaufania Mojego Ojca są prawdziwe. Relacjonują one wydarzenia z czasów starożytnych. Dostarczają prawdę, aby prowadzić was do Boga. Słowa Moich proroków wtedy i dzisiaj pokazują całą prawdę o przyszłym życiu. Ostrzeżenie, zawarte w Księdze Jana (Apokalipsie – przyp.tł.) – choć wielu ludzi uważa dziś, że trudno jest je rozszyfrować – bazuje na wydarzeniach, które będą się dokonywać teraz. Księga Objawienia przepowiada dokładnie szereg zdarzeń, które wywołane będą przez szatana, gdy zbliży się Czas Ostateczny.

On zna prawdę, że jego dni są policzone. Ale mówi Moim biednych Dzieciom, którzy go czczą, że oczekuje ich raj, inny, ale bardziej kuszący niż ten obiecany przez Boga. Dlatego też w swojej
ostatniej walce z Moim Wiecznym Ojcem będzie robił wszystko, ażeby wykraść dusze i to możliwie jak najwięcej, zanim zstąpi gniew Mojego Ojca.

On, szatan, śpieszy się. Wy znajdźcie szybko inny sposób. Brońcie przed nim wasze rodziny i módlcie się tak, jak nie robiliście tego przez bardzo długi czas. Modlitwa ochroni was wszystkich.

Odnówcie teraz swoją wiarę, a wówczas, gdy na ziemi zapadną trzy dni ciemności, jako Moi wyznawcy z łatwością oświetlicie wasze domy.
Straszliwa ciemność, której żaden człowiek nie jest w stanie zgłębić, jest czarniejsza niż noc.

Niewierzący i ci, którzy wychwalają zwierzę: W tym momencie poznacie Prawdę, ponieważ nie unikniecie ciemności, która nastąpi. Powstańcie teraz Moje Dzieci i walczcie. Planujcie dla ocalenia waszych ciał i dusz, gdyż złe czyny tych ludzi ujawniają się przed waszymi oczami.

Wasz kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Przesłanie do agnostyków i ateistów

Orędzie nr13  z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 18 listopad 2010, godz.21.00

Dla tych co twierdzą, że nie wierzą we Mnie mam następujące słowa. Zadajcie sobie pytanie: czy pamiętacie czas, kiedy naprawdę wierzyliście w Boga, powróćcie myślami do czasu kiedy byliście dziećmi. Nieważne jakiego wyznania byli wasi rodzice. Czy wierzyliście wtedy? Co się zmieniło? Czy to był wpływ innych, że przestaliście wierzyć? Czy powiedzieli wam, że jest racjonalne wytłumaczenie waszego istnienia?

Od samego początku trudno jest zaakceptować Moim dzieciom fakt, że istnieje jeszcze inny rodzaj egzystencji niż ten. Ale popatrzcie na te wszystkie cuda stworzenia, jakie dokonuje Mój Przedwieczny Ojciec: słońce, księżyc, morze, rzeki, rośliny, zwierzęta i odpowiedzcie skąd to wszystko pochodzi? Czy naprawdę wierzycie, że to ewoluowało z jakiejś podrzędnej formy życia? Uważajcie na kłamstwa, rozsiewane przez tak zwane wróżki, które istnieją w ruchu New Age. Są prowadzeni do tego, w co wierzą, że jest prawdą, w ekscytujące życie obiecywane im w nowej erze. Ta era, w której wierzenie są oni naprowadzani, to Nowy Raj-wizja Ziemi jako chwalebnego centrum wszechświata, kontrolowanego przez człowieka. To fałszywa doktryna. Wielu ludzi, nawet wierzących w Boga daje się uwieść tej wizji i mylą ją z Bożą doktryną Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Są prowadzeni przez demony. Jedni to wiedzą, inni nie. Módlcie się, aby poznali prawdę, aby nie kroczyli tą błędną ścieżką, prowadzącą donikąd.

Ateistom mówię: kocham was bez względu na to jak mnie obrażacie. W waszych wysiłkach, aby wszystko wyjaśniać rozumowo  widać po prostu inny rodzaj wiary-wiary w to, że człowiek ma wszystko pod kontrolą. Tak nie jest. Moje kochane dzieci, o które walczę są zachęcane aby podążać za szatanem, zwodzicielem i wrogiem ludzkości. Zapytajcie ateistę, który robi wszystko, aby piętnować wiarę w Boga, dlaczego to robi?

Czy nie wystarczy, aby po prostu nie wierzyć we Mnie? Dlaczego ci ludzie kłamią? Wiele grup ateistów ma swoje agendy, służące do sprowadzania Moich dzieci na złą drogę. Ich wiara, że Ja nie istnieję to po prostu  inny rodzaj religii. Religii, która wychwala potęgę rozumu, inteligencję i pychę. Naśladują w tym szatana. W swojej ślepocie podążają za innym rodzajem wiary-uwielbieniem Ciemności, gdzie nie istnieje miłość.

Tak zapalczywi, tak dumni ze swych przekonań są ateiści, że nie rozumieją, że ich postawa to religia-religia Kusiciela, który śmieje się z ich głupoty.

Ateiści, posłuchajcie Mnie ostatni raz. Powróćcie do czytania Pisma Świętego. Popatrzcie na Księgę Jana i rozważcie tę prawdę, która się teraz realizuje. Nie wydaje się wam to prawdą, skoro jesteście świadkami tych zdarzeń dzień po dniu?

Czy nie widzicie, że Moje słowo, Moje proroctwo przepowiedziane dawno temu może być prawdą? Otwórzcie oczy i powiedźcie mi jeszcze raz:

„Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, daj mi znak swojej miłości. Otwórz moje serce na Twoje prowadzenie. Jeżeli jesteś, daj mi odczuć Twoją miłość, abym poznał prawdę. Módl się za mnie.”

Wzywam was i jeszcze raz wam powtarzam. Miłość nie jest wytworem człowieka. Nie zobaczysz tego, ale możesz to odczuć. Miłość pochodzi od Przedwiecznego Ojca, to dar dla ludzkości. Nie pochodzi od ciemności. Ciemność jaką odczuwacie jest pozbawiona miłości. Bez prawdziwej miłości nie możecie poczuć ani zobaczyć światła.  Ani przyszłości . Ja jestem Światłem, Ja jestem przyszłością. Wciąż przynoszę wam życie i chwałę. Zwróćcie się do Mnie o pomoc. Zróbcie to, a Ja odpowiem i obejmę was Moimi ramionami.

Moje łzy radości ocalą was, odkąd staniecie się na nowo Moimi ukochanymi dziećmi. Przyjdźcie do Mnie teraz, a spotkamy się w Niebie.

Wasz Kochający Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Odrzućcie wszelkie wątpliwości

Orędzie nr 12 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 16 listopad 2010, godz. 23.00

Napisz to Moja córko. Można się spodziewać że pojawią się u ciebie wątpliwości. Tak, jesteś kuszona aby to, że zostałaś wybrana wywołało pychę, ale on, zwodziciel, nigdy cię nie zdobędzie i nie zabierze Mi ciebie. Moja ukochana córko, jesteś silniejsza niż myślisz ponieważ bardzo niewiele wybranych dusz byłoby w stanie podołać tej świętej prośbie w sposób w jaki ty to robisz. Sposób w jaki Ja komunikuję się z tobą wymaga odwagi, by podjąć to wyzwanie. Nie uciekłaś i nie stchórzyłaś ze strachu. Wiedziałaś od samego początku, że jest to Boskie Słowo od Najwyższej i Najświętszej Władzy.

Wkrótce doświadczysz wyjątkowego oświecenia, które odsunie wszelkie wątpliwości. Kiedy to nastąpi, twój umysł bardziej się otworzy i otrzymasz wyjątkowe łaski, które muszą być ci podarowane by wypełniła cię odwaga i determinacja,  potrzebne do tego by to proroctwo się wypełniło.

Tak, Moja córko, ku twojemu ogromnemu zaskoczeniu zostałaś wybrana by wypełnić proroctwa zawarte w Objawieniu Świętego Jana i przygotować ludzkość na Oczyszczenie, które wkrótce się rozpocznie. Jak tylko strach, wahanie i niepewność opuszczą cię, Moja ukochana córko, powstaniesz i wypełnisz to wyjątkowe zadanie, o które cię proszę. Będziesz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00 by ocalić dusze. Musisz w dalszym ciągu odmawiać Różaniec podarowany światu przez Moją wspaniałą Matkę, która będzie pracować wraz ze Mną by przygotować Moje Ponowne Przyjście na ziemię.

Wiele dusz jest wobec Mnie straconych i coraz więcej jest codziennie porywanych przez złego. One nie mogą być Mi odebrane. Proszę, pomóżcie Mi ocalić ich biedne dusze. Odrzućcie wszelkie wątpliwości. Pamiętajcie jedynie o swoim zadaniu. Pomóżcie otworzyć ich oczy, by umożliwić im uratowanie siebie w oczach Mojego Przedwiecznego Ojca. Jeżeli tylko będziecie mieć na myśli jedynie ostateczny rezultat, zrozumiecie dlaczego jest to ważne i dlaczego wzywam was z czystej Miłości, którą mam dla wszystkich Moich dzieci w Moim sercu.

Pomyśl o tym w ten sposób. Miłość oddanego rodzica jest bezgraniczna. Jeżeli dziecko oddala się i wchodzi na ścieżkę potępienia, to rozpacz i cierpienie odczuwane przez rodzica są jak miecz przeszywający serce. Każdy rodzic, który kocha swoje dzieci będzie usiłował walczyć o nie do samego końca. Nigdy się nie podda. Nigdy. Tak właśnie jest ze Mną. Zrobię wszystko, co w Mojej Boskiej Mocy, bez ingerowania w wolną wolę człowieka, by zwrócić ich serca z powrotem do Mojego Świętego Serca. Ty, Moja córko, pomożesz mi w tym.

Nie potrzebuję ci przypominać o potrzebie posłuszeństwa i całkowitego oddania Mojej osobie. To jest twoje powołanie. Podnieś teraz swój miecz. Musisz walczyć ramię w ramię ze swoim Boskim Zbawicielem w jednej ostatecznej próbie uratowania wszystkich Moich dzieci przed Dniem Sądu.

Idź teraz w pokoju i miłości, i przyjmij dziś Moje Ciało

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Ostrzeżenie dla Duchowieństwa

Orędzie nr 11 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 16 listopad 2010, godz. 9.55

Moja córko, zostałaś wczoraj odrzucona, kiedy ludzie próbowali zasiać w tobie wątpliwości. Cierpiałaś z tego powodu. Nie rozpaczaj, Moje słowo zostanie usłyszane. Będziesz musiała zmierzyć się z przeciwnościami które sprawią, że poczujesz się zniechęcona swoją pracą.

Moja córko, prowadzę cię. Musisz o tym pamiętać i nigdy nie zapominaj o Mojej obietnicy. Zrobiłem to o co Mnie prosiłaś, możesz spać spokojnie. Jesteś teraz silniejsza. Nie czujesz  tego?

Musisz bardzo uważać z kim rozmawiasz. Moi wyznawcy, lub ci którzy się za nich mają, nie zawsze są tymi, kim wydają się być. Musisz robić to co podpowiada ci serce.

Świat może ci się wydawać taki sam jak zawsze, ale jest zmiana, i ona dokonuje się właśnie teraz. Ta zmiana prowadzi ludzkość do ciemności, która ich spowije jak mgła i zasłoni ich miłość do Mnie.

Dlaczego Moje dzieci ciągle muszą poddawać prawdę w wątpliwość? One nie wypełniają  Mojego nauczania, a mimo to został im podarowany dar przez Moich apostołów, którzy przez miłość do Mnie i przez moc Ducha Świętego dali światu ten wyjątkowy dar. Dar prawdy, która była nauczana i docierała do Moich dzieci w każdym zakątku świata. Przez wieki wiele Moich dzieci podążało za tym apostolskim przewodnictwem.

Inni, pomimo że znali prawdę, postanowili ją zafałszować i zmienić tak, aby pasowała do ich własnych możliwości, pragnień, żądz oraz pogoni za władzą. Wtedy to Moi wyznawcy nie mogli rozróżnić pomiędzy prawdą Bożego słowa i fałszerstwem rozpowszechnianym przez tych którzy zbłądzili. To jest sposób w jaki pracuje zwodziciel. Powoduje on zamieszanie, rozpacz i poczucie beznadziei i robi to od czasu Mojej śmierci na krzyżu. Ale słuchajcie Mnie teraz. On nie dostanie Mojej córki. Prowadzenie Niebios za pośrednictwem Moich proroków ponownie zaszczepi w Moich dzieciach wiarę.

Poproś Moje dzieci by były czujne wobec zmian, które dokonują się na świecie. Poproś je by otworzyły swe serca, swe oczy i umysły, aby były świadome kłamstw rozpowszechnianych przez szatana. Od niego pochodzi pajęczyna obietnic stworzona po to, by Moje dzieci odczuwały pociąg do cudów tego świata. Te cuda i fałszywa chwała są puste.

Kiedy tylko ich pustka zostaje ujawniona, okazuje się, że nie mają do zaoferowania prawdziwego pocieszenia ani też nie ukazują miłości.

Siły zła rosną w siłę, Moje dziecko. Są zaplanowane przez szatana, za pomocą jego armii złych wyznawców. Ci wyznawcy, poprzez chciwość i samouwielbienie, podążają za nim w uległym uwielbieniu i zostaną zaprowadzeni do fałszywego raju. Jego obiecany raj to nic innego jak czarna ciemność i do czasu gdy Moje dzieci to odkryją ich czas odkupienia już przeminie.

Modlitwa o Wybawienie i Ratunek

Wszystkie Moje dzieci muszą, nawet jeżeli miałyby to zrobić tylko dla miłości, którą mają dla swoich rodzin, obudzić się w obliczu tego zła, jeżeli chcą ocalić siebie nawzajem. Moja miłość ich poprowadzi jeżeli teraz się do mnie zwrócą. Niech nigdy nie boją się zwrócić do mnie tymi słowami

„O, mój Panie, poprowadź mnie do Twojego Królestwa i ochraniaj mnie przed  ciemnością, która ogarnęła moją duszę. Wysłuchaj mnie teraz o Święte Serce i przez Twoją dobroć niech rozbłyśnie blask Twojej miłości i opieki.”

Wszystkie Moje dzieci, które pomodlą się w ten sposób, zostaną wysłuchane. Bóg odpowie na błaganie o ratunek dla nich i tych, których oni kochają. Z pomocą Moich wizjonerów prowadziłem moją Najświętszą Matkę, i skrupulatnie próbowałem wysłać ostrzeżenie światu. Wielu, wielu moich wizjonerów było na początku odrzuconych, jednakże w końcu zostali uznani. Tym razem jednak, nie będą sobie mogli pozwolić na zwłokę w przekazaniu tych orędzi Mojemu ludowi.

Strzeżcie się fałszywych proroków

Bądźcie czujni wobec fałszywych proroków.

Muszę jednak ostrzec Moje dzieci, aby były czujne wobec fałszywych proroków. Wielu prawdziwych wizjonerów zostało bowiem zwiedzionych. Wizjonerzy, którzy są prawdziwi otrzymają łaski z których będzie promieniować Moja prawda w taki sposób, że towarzyszyć im będą niezwykłe znaki i cuda, którym nie będzie można zaprzeczyć.

Moje serce jest złamane kiedy widzę sposób w jaki wielu z nich zostało odrzuconych przez Moich wyświęconych uczniów. Ci sami uczniowie których posłałem, by uczyli Moje dzieci, nie potrafią wykonać swojego zadania. Muszą się teraz zwrócić do Mnie o to, bym ich poprowadził i modlić się o łaski potrzebne by prowadzić Mój lud.

Moi wyświęceni słudzy są bardzo wyjątkowi i ci którzy otrzymali Święcenia muszą wysłuchać Mojej prośby. Macie teraz względem Mnie powinność. Odnówcie wasze śluby. Wierzcie i idźcie za tym co podaje Moje święte orędzie. Bądźcie silni gdyż wszyscy jesteście teraz wzywani by dawać świadectwo prawdzie objawionej w Księdze Objawienia i zrozumieć to, że właśnie nadszedł czas. Przygotujcie się teraz na to Wielkie Wydarzenie, nie odrzucajcie Mnie i nie odwracajcie się do Mnie plecami. Nauczajcie z siłą i przekonaniem. Nie osłabiajcie znaczenia Mojego nauczania i nie mówcie Moim wiernym, że wszystko będzie dobrze. To nie jest przesłanie do którego zostaliście powołani. Waszym obowiązkiem wobec Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, jest przekazanie Mojej owczarni prawdy.

Moje dzieci nie mogą słyszeć, że wszystkie zostaną zbawione. To nie jest prawdą, ponieważ jedynie ci, którzy zabiegają o Moje wybaczenie i poddają się Mi i Mojemu nauczaniu, będą zbawieni.

Dlaczego nie słuchacie Mojego nauczania zawartego w Piśmie? Dlaczego stosujecie wymówki? Dlaczego zwodzicie Moje dzieci i przekonujecie je, że Bóg przebaczy wszystkim? Mój Przedwieczny Ojciec wybaczy jedynie tym, którzy wierzą we Mnie, okazują skruchę i żałują za grzechy.

Czy Moja śmierć na krzyżu nie nauczyła was niczego? Umarłem by ocalić ludzkość od zła szatana. A tymczasem wy, poprzez mylne rozumienie tolerancji nauczacie Moje dzieci kłamstwa. Padliście ofiarą nacisków ludzkości, by kamuflować Święte doktryny do głoszenia których zostaliście powołani.

Czy wy nie macie wstydu? Jesteście tak pochłonięci przez zbytki tego świata, a które ziemia ma do zaoferowania, że wierzycie w fałszywe dogmaty narzucone wam przez tak popularną tolerancję, którą szatan rozplenił wśród Moich dzieci. Te biedne zagubione dzieci potrzebują kierownictwa. Muszą też rozróżniać pomiędzy ludzką interpretacją a boską obietnicą uczynioną przeze Mnie.

Dlaczego Moje dzieci nie miałyby uwierzyć w Boską interwencję? Dlaczego bagatelizujecie to kiedy zostaje wam ono ukazane? Moi księża, usłyszcie Moją prośbę. Módlcie się, aby Moje orędzie zostało wysłuchane.

Wiadomość dla biskupów

Moim biskupom mówię tak. Odłóżcie swoje szaty, odwróćcie się od bogactw, które wam polecono. Dążcie do skromności i pokory, które są od was wymagane. Wypełnijcie Moją wolę natychmiast  lub zmierzcie się z konsekwencjami. Macie powinność wobec Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca. Jak ślepi się staliście. Znaki są wam teraz dawane przez wizjonerów nawet znaki na niebie, a wy zawiedliście i nawet nie zwracaliście na nie uwagi. Zamiast tego siedzicie w swoich zamkach i uśmiechacie się szyderczo. Za to właśnie wasze grzechy nie będą odpuszczone.

Grzechy moich wyświęconych uczniów, tych którzy zdecydowali się iść Moją drogą,  bardzo mnie obrażają. Otwórzcie wasze oczy, wasze serca i powróćcie do nauczania Mojej Świętej Księgi.

Wiadomość dla kardynałów

Moim kardynałom mówię tak. Jak wysoko się wznieśliście, że zapomnieliście o sakramentach i prawdzie Mojego nauczania, by prowadzić Moją owczarnię. Zejdźcie teraz na ziemię i idźcie tam gdzie was zaprowadzę. Nie zwracajcie uwagi na fałsz, który opanował ludzkość. I nie wyrzekajcie się Mnie.

Proszę was byście się modlili za Mojego ukochanego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, moi uczniowie jesteście zwodzeni przez zwodziciela. Dał się poznać w Moim Kościele i wychodzi teraz jego zło. Ci z was, którzy mają oczy niech patrzą przed siebie i za siebie, gdyż on porwie waszą duszę jeśli dacie się zwieść.

Proszę módlcie się teraz za was wszystkich. Błagajcie bym wami kierował. Błagajcie o wybaczenie i pozwólcie Mi na nowo was prowadzić.

Jeżeli ktoś z was podda w wątpliwość te polecenia niech teraz posłucha. Dlaczego nie miałbym mówić do was w taki sposób? Za pośrednictwem Moich apostołów, którzy z pomocą Ducha Świętego dali światu Moje słowo, które żyje od tamtego czasu, nauczyłem was wszystkiego. Czas jest bliski. Całe życie modliliście się o to, bym was prowadził. Teraz ponaglam was, byście wysłuchali Mojej prośby.

Wasz Boski Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Globalna władza, Antychryst i znamię Bestii

Orędzie nr 10 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 15 listopad 2010, godz.11.00

Jesteście teraz w trakcie pojmowania prawdy i akceptowania Mojego orędzia. Zapisz to Moja córko. Szybkość z jaką proroctwa się spełniają zaczyna być dla wszystkich dostrzegalna. Obserwujcie zmiany, które staną się widoczne, w tym stan Mojego kościoła jako jeden z pierwszych znaków. Wtedy to zwodziciel sprowadzi na manowce Moich wyznawców.

Drugi znak będzie widzialny, gdy wielu z was nie będzie już prowadzonych przez swój kraj. Dotyczy to materialnej kontroli oraz armii. Moje dzieci, ich przywódcy i wszyscy ci będący odpowiedzialni za troszczenie się o swoich ludzi całkowicie stracą kontrolę. Będą oni jak łódź bez steru. Ta łódź, którą sterują będzie płynąć nie znając celu i będą zagubieni.

Moje dzieci, musicie się teraz usilnie modlić o rozluźnienie ucisku, które te złe grupy będą na was wywierać. Oni nie przynależą do Bożego Królestwa i poprzez podstępne oszustwo nie zdacie sobie sprawy, że stoi za tym potężna siła, która skrzętnie dba o to by się nie ujawnić.

Wy Moje dzieci, nie będziecie mądrzejsze. Będziecie uważać, że żyjecie w ciężkich czasach, ale ta fasada jest skonstruowana w taki sposób byście tak myśleli. Powstańcie teraz Moje dzieci.

Znamię Bestii

Nie przyjmujcie znamienia. Im więcej z was go nie przyjmie, tym będziecie silniejsi liczebnie. Ten znak – znamię bestii, będzie waszym upadkiem. Nie jest on tym na co wygląda. Zgadzając się na przyjęcie go, będziecie się coraz bardziej oddalać.

Strzeżcie się Planu napędzanego przez zwodziciela, który dąży do usunięcia wszystkich znaków obecności Mojego Przedwiecznego Ojca i nauk Pisma Świętego z waszego życia. Będziecie świadkami jak będzie to wprowadzane w szkołach, uniwersytetach, szpitalach i konstytucjach waszych krajów. Największą obrzydliwością, która sprawia Mi ogromny ból jest zniesienie nauk Pisma Świętego dla tych, którzy praktykują adorowanie Mnie, ich Boskiego Zbawiciela. Niebawem ujrzycie, że Moje słowo oraz nauczanie prawdy będzie zniesione i karalne.

Wy, moje umiłowane dzieci będziecie wiele cierpieć w Moim imieniu. Odpowiedzialne za to są siły zła, które prowadzi Szatan. Znaleźć je można wszędzie, szczególnie w tych przywódcach, na których polegacie aby przetrwać. Dzieci nie obawiajcie się o siebie. Martwcie się raczej o te biedne dusze wprowadzone w błąd, które są tak bardzo dotknięte przez zwodziciela, że trudno jest je od niego odciągnąć. Ci ludzie nie są godni zaufania. Uważajcie na to jak się z nimi porozumiewacie. Będą trzymać was w ucisku, ponieważ będą wszystko kontrolować. Będzie wam trudno z nimi walczyć, ponieważ będą oni mieć kontrolę nawet nad waszymi bankami, własnościami, waszymi podatkami i pożywieniem, którego potrzebujecie do przeżycia.

Jednakże nie będzie to trwało długo, gdyż ich dni są policzone. Jeśli będą nadal trwali w niewoli zła, pogrążą się w końcu w otchłań takiego terroru, że opisanie tego losu byłoby zbyt przerażające i człowiek opadłby martwy jak kamień, jeśli ujrzałby choćby minutę z tych udręk, które będą musieli oni znosić.

Bitwa niebawem się zacznie, wtedy gdy ręka mojego Przedwiecznego Ojca szybko opadnie jako kara za ich grzechy, której świadkami niedługo będziemy na tej ziemi. Grzechy za które Ja umarłem. Kto poświadcza i zmawia się z tą złowrogą, acz zdyscyplinowaną armią zniszczenia nie jest dzieckiem Bożym. Ta zła armia, wypełniona demonami z czeluści piekielnych, dopuszcza się złych czynów na taką skalę, że niewinni ludzie nie są w stanie tego pojąć.

Nie mam w zamiarze straszenia Moich dzieci, ale prawda zostanie ujawniona w swoim czasie. Powstańcie teraz Moje dzieci. Walczcie z siłami zła zanim one zniszczą was. Wystrzegajcie się Globalnej władzy w każdym kształcie, wielkości, formie czy kodzie. Przypatrujcie się uważnie waszym przywódcom oraz tym którzy kontrolują dostęp do pieniędzy, które zapewniają wam środki do przetrwania. Musicie teraz robić zapasy żywności.

Nie otrzymaliście tej wiadomości w sposób jaki odzwierciedla moje nauczanie, ale wysłuchajcie Mnie teraz. Te proroctwa zostały przepowiedziane. Moje dzieci muszą słuchać uważnie. Duch ciemności rośnie w siłę, a wy Moi wyznawcy, musicie pozostać silni. Utrzymujcie waszą wiarę we Mnie żywą poprzez modlitwę. Wszyscy Moi wyznawcy, powinni modlić się codziennie koronką do Bożego Miłosierdzia. Umocni to ich dusze i pomoże im znaleźć łaskę w momencie śmierci.

Moje dzieci, nie pozwólcie by Moje orędzie wystraszyło was. Moi wyznawcy, miejcie dla Mnie teraz powinność. Pozwólcie Mi to powiedzieć. Pamiętajcie, że zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym, jak tylko zaakceptujecie Moje słowo. Nie obawiajcie się, ponieważ zostaliście wybrani. Wy, Moja armio wyznawców, doprowadzicie do porażki złego. Aby to osiągnąć, musicie się modlić.

Przychodzę z orędziem czystej miłości. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że doświadczycie Raju gdy Niebo i Ziemia połączą się? Nie macie czego się obawiać Moi wyznawcy, będziecie podniesieni z ciałem, duszą i umysłem do królestw Niebiańskiej Hierarchii. Zobaczycie swoich bliskich. Tych waszych bliskich, którzy znaleźli łaskę u Mojego Przedwiecznego Ojca.

Czyńcie tak jak wam polecam. Módlcie się, rozmawiajcie ze Mną, kochajcie Mnie,  miejcie ufność we Mnie. W zamian dam wam siłę. Módlcie się o ochronę na Najświętszym Różańcu, danym wam z błogosławieństwem przez Moją umiłowaną Matkę. Ta modlitwa musi być odmawiana by z jednej strony pomóc ochronić was przed wpływem złego. Z drugiej strony musicie prosić o ochronę dla ludzi z którymi macie kontakt, by nie mogli was zanieczyścić bądź rozproszyć waszej wiary we Mnie, którą nosicie w sercu.

Módlcie się za moich wizjonerów i proroków, aby byli chronieni. Módlcie się za Moje umiłowane sługi, tych świętych pobożnych pracowników posłanych przeze Mnie by was prowadzić. Oni, podobnie jak Moi wyznawcy, cierpią udręki od złego. On nigdy nie przestanie próbować zamknąć wam oczu na prawdę i użyje każdej przebiegłej taktyki by przekonać was, że wiara jest fałszywa. Usłyszcie Mnie. On, zwodziciel, będzie używał logiki i rozumowania, wyrażonych w delikatny i łagodny sposób, by przekonać was, że wnosi nadzieję w wasze życia. Będzie próbował poprzez antychrysta uczynić żebyście uwierzyli, że to on jest wybrańcem.

Antychryst

Wielu Moich wyznawców padnie ofiarą tego nikczemnego podstępu. Czuwajcie. Będzie on widziany jako wysłannik miłości, pokoju i harmonii na świecie. Ludzie padną na kolana i będą go adorować. Okaże on wam swoją moc i wielu pomyśli, że pochodzi ona z Boskiego źródła. Jednak tak nie jest. Będzie was prowadził w sposób, który będzie się niekiedy wydawał dziwny. Prawdziwi wierzący będą wiedzieli, że nie pochodzi on ze światła. Jego dumna i pompatyczna postawa będzie skrywana za czystym złem. Będzie kroczył dumnie i okazywał to co będzie się wydawać prawdziwym współczuciem i miłością dla wszystkich. Pod tą fasadą jednak, jest on pełen nienawiści do was, Moje dzieci. Śmieje się on za zamkniętymi drzwiami.

Moje dzieci, oszuka was on straszliwie. Będzie wyglądał na potężnego, pewnego siebie, dowcipnego, opiekuńczego, kochającego i będzie postrzegany jako zbawiciel. Jego przystojna twarz spodoba się wszystkim, jednak wkrótce się on zmieni.

Będzie siał spustoszenie na świecie i zamorduje wielu. Jego akty terroru będą widoczne dla wszystkich. Zniszczy on waszą niepodległość i będzie pomocny we wprowadzeniu Znaku – Znaku Bestii. Wy, Moje dzieci, będziecie musiały być silne. Nie przyjmujcie Znaku, ponieważ jeśli go przyjmiecie, znajdziecie się pod jego złym, hipnotycznym oddziaływaniem.

Wielu odda życie za wiarę we Mnie. Nie bójcie się, ponieważ jeśli cierpicie dla Mnie, we Mnie i ze Mną, jesteście wybrani. Módlcie się, módlcie się by nie poddać się jego rządom terroru. Powstańcie i walczcie dla Mnie.

Nie pozwólcie Antychrystowi, aby poprzez swój przekonujący i zwodzicielski urok pozyskał wasze dusze. Pozwólcie abym trzymał was w Moich rękach, tulił was Moją Łaską teraz by dać wam siłę do walki o prawdę. Moja miłość do was nigdy nie umrze. Nigdy nie powinniście wybierać tej drogi, gdyż bylibyście wtedy także straceni dla Mnie. Będzie trudno, jednak pomoc będzie dana Moim dzieciom na wiele, wiele sposobów, aby ulżyć waszym cierpieniom. Idźcie teraz i módlcie się o Moje Miłosierdzie Boże i przygotujcie się na finalną bitwę.

Jezus Chrystus Król Ludzkości

Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy

 

Powtórne Przyjście

Orędzie nr 9 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 15 listopad 2010, godz.3.00

Dziękuję ci Moja córko za pozostanie w Mojej prawdzie i zrozumienie tego, że Moja rozmowa z tobą jest prawdziwa. Poczujesz Mojego ducha w twoim ciele, gdy przyjdę by odkryć przed tobą Moje Boskie Przesłanie, potrzebne ludzkości by mogła zrozumieć obecne czasy. Przynoszę dzieciom Mojego Ojca przesłanie pełne miłości i czułości. Te orędzia mają na celu przede wszystkim wyjaśnienie wyznawcom Boga, że muszą oni paść na kolana i zrozumieć Prawdę Objawienia Świętego Jana.

Nadszedł czas Mojego Ponownego Przyjścia, którego znaki już są ukazywane tym, którzy znają proroctwa ogłoszone tak dawno temu. Spójrzcie, i co teraz widzicie? Znaki są już widoczne. Człowiek nie zdaje sobie sprawy  na jak przerażający upadek jest narażony. Podłe kłamstwo, wprowadzane i przyjmowane przez niczego nie świadome Rządy, kryje się niedostrzegalnie pod przykrywką ratunku.

Słuchajcie mnie teraz Moje dzieci. Antychryst jest gotowy, by się pojawić. Bądźcie czujni, otwórzcie swe oczy i serca na prawdę, lub zginiecie. Nie obawiajcie się Moi ukochani wyznawcy bo poprowadzicie Moją owczarnię do Świętej Adoracji Mojego Przedwiecznego Ojca. Pokarm życia będzie obfity dla tych wierzących podczas dni ciemności, które nastąpią. Trzymajcie się razem, kochajcie się wzajemnie. Dawajcie sobie wzajemnie siłę, byście mogli połączyć wszystkie rasy, wyznania, oraz wierzących wszędzie i poprowadzić ich do Królestwa Mojego Ojca.

Waszym zadaniem będzie pokazać miłość Boga, dobroć,  miłość, nadzieję i prawdę o Życiu Wiecznym, które czeka na całą ludzkość. Poprzez wspólną modlitwę, odrzucenie zewnętrznej skorupy dumy i nieśmiałości, staniecie się potężną siłą. Razem będziecie silni. Wasza wiara we Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela pomoże nawrócić niewierzących. Ci ludzie, z których wielu, nie z własnej winy, nie wie o Mojej miłości. Być może kochają siebie wzajemnie, ale nie rozumieją skąd ta miłość pochodzi. Prowadźcie ich, Moje Boże dzieci w kierunku światłości.

Jestem Chlebem i jestem Światłością. Moja Światłość zapewni wam wszystkim bezpieczeństwo. Apeluję, byście byli hojni sercem i duszą i pomyśleli o tych biednych duszach, które potrzebują prowadzenia. Musicie prowadzić ich przez dawanie im przykładu i pokazać tym duszom, jak zbliżyć się do Mnie. Po drodze, muszą być zachęcani delikatnie, aczkolwiek stanowczo. Ważne jest by ich obudzić z ich uśpienia nieświadomości zanim będzie zbyt późno.

Moje dzieci, czyż nie rozumiecie nauczania Księgi Mojego Ojca? Księga, która ukazuje znak Mojego ponownego przyjścia na ziemię musi być rozważana i przyjęta jako prawda. Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, nie kłamie przez proroków. Nie zaprzecza sobie. Teraz są wam ukazywane zapowiedziane niebiańskie znaki i musicie się teraz przygotować.

Wy i wasze rodziny będziecie podniesieni wraz ze Mną w mgnieniu oka.

Proszę, proszę módlcie się o to, bym was prowadził. Wierzący, przygotujcie się teraz by walczyć w Moje imię i powstać przeciwko Antychrystowi. Ludzie będą się z was śmiali, kiedy im przypomnicie przepowiednie zawarte w Ewangelii Świętego Jana. Za wasze poglądy i za wasz niepokój będziecie oskarżani i łajani z drwiącymi uśmieszkami rozbawienia. Ignorujcie to, gdyż macie teraz wobec Mnie obowiązek. Módlcie się, módlcie się i nakłaniajcie niewierzących, by przyjęli nauczanie. Nie bójcie się. Tym wszystkim z was, a jest ich wielu, którzy boją się o swoją  przyszłość i przyszłość swoich rodzin, muszę to powiedzieć, że kiedy nadejdzie czas, wy i wasze rodziny zostaniecie w mgnieniu oka wraz ze Mną wyniesieni na Niebiosa. Wtedy otrzymacie dar Życia Wiecznego, kiedy to Niebo i Ziemia  złączą się w jedno. To właśnie miałem na myśli mówiąc o Nowym Raju. Będzie to czas wielkiej chwały, miłości i doskonałości dla wszystkich Moich wyznawców.

Pozostańcie silni. Musicie przetrzymać ten krótki czas udręki. Ale dzięki wierze będziecie mocni. Pamiętajcie, że kocham was wszystkich. Odwzajemniajcie Moją miłość i pomóżcie mi ocalić tak wiele dusz jak to tylko możliwe.

Jesteście Moją potężną armią i nadszedł czas by przygotować się do walki. Wszystkich was poprowadzę do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl