OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 12

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Powtórne Przyjście nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu

Orędzie nr 283 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 14 grudzień 2011, godz.19.15

Moja najdroższa Córko, zawsze musisz Mi ufać i wiedzieć, że ani jeden przekaz dany tobie nie będzie nigdy skażony.

Trzymam cię mocno w Moim Najświętszym Sercu, a twoja dłoń prowadzona jest przez Moją rękę.

Tylko Moje Święte Słowo może być i zawsze będzie przez Ciebie zapisywane, aby przekazywać Moje orędzia dla całej ludzkości.

Nie próbujcie wciąż ustalać daty Ostrzeżenia. Nie mogę ujawnić tego terminu, gdyż nie jest to zgodne z wolą Mojego Przedwiecznego Ojca. Ostrzeżenie zdarzy się najbardziej niespodziewanie, kiedy będzie dla człowieka zaskoczeniem.

Czasu jest bardzo mało, więc spędzajcie go jak najwięcej modląc się mocno o ratunek dusz. Wszystkich dusz.

Kara została wstrzymana i nastąpi tylko wówczas, jeśli człowiek zaprzestanie żalu za grzechy i duża ilość ludzi powróci z powrotem po Ostrzeżeniu do nikczemnych sposobów zachowania.

Mój Ojciec dał przyzwolenie na ogłoszenie Mojego Powtórnego Przyjścia w ciągu bardzo krótkiego czasu na ziemi. Stanie się to wkrótce po Ostrzeżeniu. Wszystkie dusze muszą być w pełni przygotowane.

Kolejna modlitwa Krucjaty dla ocalenia dusz jest następująca:

„O Wszechmogący Ojcze, Najwyższy Boże,
Proszę, okaż Miłosierdzie wszystkim grzesznikom.
Otwórz ich serca, aby przyjęli ratunek i otrzymali obfitość łask.
Wysłuchaj mojego błagania dla mojej własnej rodziny i zapewnij,
żeby każdy znalazł uznanie w Twoim kochającym Sercu.
O Święty Niebieski Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wojną atomową lub innymi działaniami, które są planowane, aby zniszczyć Twoje dzieci.
Ustrzeż nas od wszelkich krzywd i chroń nas.
Oświeć nas, tak aby mogły otworzyć się nasze oczy, abyśmy bez jakiegokolwiek strachu w naszych duszach usłyszeli i przyjęli Prawdę naszego Zbawienia.”

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (14) – Modlitwa do Boga Ojca o ochronę przed wojną atomową

(modlitwa podana w orędziu nr 283 z 14.12.2011 – przyp.tł.)

Otrzymano środa, 14 grudzień 2011, godz.19.15

Modlitwa dana Marii Bożego Miłosierdzia przez Jezusa dla każdego, aby modlić się do Boga Ojca o ochronę przed potencjalną wojną atomową i prosić o ocalenie.

„O Wszechmogący Ojcze, Najwyższy Boże,
Proszę, okaż Miłosierdzie wszystkim grzesznikom.
Otwórz ich serca, aby przyjęli ratunek i otrzymali obfitość łask.
Wysłuchaj mojego błagania dla mojej własnej rodziny i zapewnij,
żeby każdy znalazł uznanie w Twoim kochającym Sercu.
O Święty Niebieski Ojcze, chroń wszystkie Twoje dzieci na ziemi przed wojną atomową lub innymi działaniami, które są planowane, aby zniszczyć Twoje dzieci.
Ustrzeż nas od wszelkich krzywd i chroń nas.
Oświeć nas, tak aby mogły otworzyć się nasze oczy, abyśmy bez jakiegokolwiek strachu w naszych duszach usłyszeli i przyjęli Prawdę naszego Zbawienia.”

Idźcie w pokoju.

Wasz kochający Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Nie mogę znieść myśli o tych duszach, wleczonych przez szatana do piekła

Orędzie nr 282 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 13 grudzień 2011, godz.20.15

Moja najdroższa, ukochana Córko, ponieważ zbliża się Ostrzeżenie, ważne są przygotowania dla wszystkich Moich wyznawców.

Wszyscy ci wierzący muszą się mocno modlić o przebaczenie swych grzechów, aby uniknąć bólu czyśćca, którego większość ludzi na świecie doświadczy przez krótki czas, natychmiast po Ostrzeżeniu.

Módlcie się, módlcie się za tych, którzy będą szoku widząc stan swojej duszy, kiedy ich grzechy zostaną im ujawnione podczas Ostrzeżenia.

Muszą oni zrozumieć, że ich grzechy muszą być ujawnione, zanim będą mogli być całkowicie oczyszczeni z grzechu, tak aby mogli wejść do Mojego Nowego Raju na Ziemi – Nowej Ery Pokoju, Miłości i Szczęścia, które każde z Moich dzieci musi odziedziczyć.

Moje Serce jest pełne radości, ponieważ przynoszę ten Wielki Dar dla ludzkości. Mimo to utrzymuje się Mój smutek z powodu tych, którzy po prostu odrzucą szansę tego nowego życia.

Dzieci, potrzebuję tak wiele modlitw, aby szatan mógł być powstrzymany od kradzieży ich dusz. On będzie robił to nadal, aż do ostatniej minuty.

Nie mogę znieść myśli o tych duszach, które będą odrywane ode Mnie, krzyczące i kopiące w proteście, gdy on i jego słudzy ciągnąć je będą w czeluść piekła.

Pomóżcie Mi dzieci zapobiec temu poprzez wasze modlitwy.

Dzieci, dusze te muszą kategorycznie odrzucić szatana i jego metody, jeśli mają wejść do Nowego Raju. Albo muszą zwrócić się ku Mnie z ochotą, albo wcale nie.

Mają do wyboru dwie możliwości, Nowy Raj na ziemi lub otchłań wiecznego potępienia w towarzystwie szatana.

Nigdy w życiu nie miejcie wątpliwości co do istnienia Piekła, dzieci. Bądźcie świadomi, że każda poczerniała dusza, zaraz po śmierci wciągana jest przez demony szatana do piekła i dręczona na wieczność. Pomimo swoich wszystkich obietnic szatan utworzył przerażający stan tortur dla takich dusz. Z powodu jego nienawiści do ludzkości, dusze te będą cierpieć ponad ich wytrzymałość, ale mimo to muszą znosić to całą wieczność.

Czy te dusze nie wiedzą, co przynoszą obietnice szatana?

Czy nie wiedzą, że bogactwo, sława i uwodzicielski materializm tworzą oczywistą ścieżkę prosto w ramiona złego?

Obudźcie się wszyscy, dopóki możecie. Ratujcie siebie i tych słabych, wprowadzonych w błąd grzeszników od tego straszliwego końca waszego istnienia.

Nie macie dużo czasu.

Niech modlitwa za te dusze rozpocznie się dzisiaj.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Duchowa zazdrość jest straszną rzeczą

Orędzie nr 281 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 12 grudzień 2011, godz.19.00

Moja najdroższa Córko, duchowa zazdrość jest straszną rzeczą i dotyka ona wielu Moich wizjonerów.

Dotyka także tych Moich wyznawców, którzy czują się wyizolowani i nieco rozczarowani, kiedy wybieram niektóre dusze, aby pomagały Mi ocalić ludzkość. Zamiast tego powinni wiedzieć, że kocham was wszystkich jednakowo.

Jak Mi to łamie Serce, gdy zwłaszcza wybrane dusze czują się zagrożone przez inne wybrane dusze.

Każdej duszy, którą wybieram, dawane jest inne zadanie i jest proszona, by podążała inną ścieżką. Wspólny mianownik jest zawsze taki sam. Pragnę, aby wszyscy Moi wizjonerzy, widzący i prorocy podejmowali świętą Misję ratowania dusz.

Korzystam z różnych dusz pokornego serca, aby osiągnąć Moje cele.

Szatan zawsze będzie się starał odwrócić serca Moich wybranych dusz poprzez ich wyszydzanie. On wie, jak w ich duszach uderzyć w czułe miejsca mówiąc im, że inne wybrane dusze są ważniejsze niż one.

Następnie wytwarza w ich sercach poczucie krzywdy i zazdrości. W ten sposób zamiast wzajemnej miłości i utrzymywania się w stanie łaski, skłonni są oni do patrzenia na innych z góry. W wielu przypadkach natychmiast odrzucają innych i pozwalają grzechowi pychy wtargnąć do swoich dusz.

Tak wielu Moich wyznawców nie tylko odczuwa niechęć do Moich wybranych wizjonerów i widzących, ale może traktować ich z pogardą. Właśnie w taki sposób Ja również byłem traktowany przez zadufanych faryzeuszy.

W czasie Mojego pobytu na ziemi badali i ponownie badali każde słowo, które pochodziło z Moich ust. Każde przebiegłe kwestionowanie zostało przedstawione dla zastawienia pułapki na Mnie, tak aby mogli udowodnić, że Ja byłem kłamcą. Tak samo potraktowani będą Moi prorocy i wizjonerzy współczesnych dni.

Szatan dręczy tych Moich wyznawców, siejąc wątpliwości w ich umysłach co do Moich posłańców, ponieważ chce zdyskredytować Moje Święte Słowo. To jest jego cel.

Módlcie się mocno, aby każdemu z was mogły być udzielone łaski respektowania Mojego Słowa podanego przez pióro Moich drogich widzących.

Wizjonerzy, nie wpadajcie nigdy w pułapkę ulegania duchowej zazdrości. Jest to niegodne i przeszywa Moje Serce jak miecz.

Miłujcie się wzajemnie.

Okazujcie sobie szacunek i cześć w Moje Imię.

To jest najważniejsza lekcja.

Jeśli uważacie to za trudne do wykonania, to wszystkie inne dzieła dla Mnie będą bezcelowe.

Wasz Nauczyciel i Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (13) – Modlitwa prosząca o immunitet

(fragment orędzia nr 280 z 11.12.2011 – przyp.tł.)

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.15.33

Modlitwa dana przez Boga Ojca Marii Miłosierdzia Bożego z wezwaniem, aby modlić się za tych, którzy odrzucą Miłosierdzie Jezusa okazane im podczas Ostrzeżenia.

„Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy przeminie Oświetlenie Sumienia, wasze modlitwy będą na tym etapie rzeczywiście potrzebne. Dzieci, wasze modlitwy pomogą uratować tych ludzi, którzy będą nadal uparcie odrzucać Miłosierdzie okazane im przez Mojego Syna.

Dzieci, jest Moją uroczystą obietnicą dla tych wszystkich z was, którzy wzywają Mnie w Imieniu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować waszych braci i siostry, że przyznany zostanie im (braciom i siostrom – przyp.tł.) natychmiastowy immunitet. Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski. Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg”

 

Bóg Ojciec: Obietnica immunitetu dla tych, którzy odrzucają Jezusa

Orędzie nr 280 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.15.30

Moja droga Córko, dziękuję ci za reakcję na to ważne powołanie z Niebieskiego Królestwa, gdy poprosiłem cię, abyś zaakceptowała mistyczne zjednoczenie z Moim drogim Synem Jezusem Chrystusem.

Ja jestem obecny w Moim Synu Jezusie, tak samo jak On jest we Mnie, zjednoczony miłością Ducha Świętego. Twoja dusza jest teraz spleciona z Moją, dlatego wszystko stanie się dla ciebie znacznie jaśniejsze.

Moje dziecko, zostałaś ukształtowana na istotę, której tak sobie życzę, abyś stała się w pełni godna tej boskiej Misji. Dane ci były łzy boskiej interwencji, tak abyś od razu mogła rozpoznać to nowe niespodziewane powołanie. Teraz, gdy wylałaś już tyle własnych łez, nie płacz więcej, gdyż odtąd tylko szczęście zapanuje w twojej duszy.

Moja córko, zasmuca Mnie, że nikt już nie rozpoznaje Mnie na świecie. Wielu zapomniało Mnie całkowicie. Ja dla tak wielu Moich dzieci nie znaczę nic.

Musisz Mi pomóc córko, gdy ujawniam Moją obecność, tak abym był rozpoznany przez modlitwę.

Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość przyjęła Dar Nowego Życia, który zostanie jej teraz dany przez Mojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa.

Nikt nie rozumie naprawdę Mojej troski o te dusze, które odrzucają Mnie lub istnienie Zbawiciela, którego posłałem na świat.

Te biedne dusze, tak pełne logicznych wyjaśnień używanych, aby arogancko odrzucić Moją egzystencję, są dla Mnie w tym czasie utracone. Ich jedyny ratunek (ponieważ wielu odrzuci ofertę Miłosierdzia Bożego w czasie Ostrzeżenia) będzie przez modlitwę tych dzieci, które kochają Ojca.

Tak wielu, którzy Mnie nie akceptują, wciąż wie o Mnie bardzo mało. Ja Jestem Bogiem Ojcowskiej Miłości, Niebieskim Ojcem, który czuwa nad każdym Swoim dzieckiem. Silnym, słabym, chorym, dobrym i nikczemnym. Nikt nie jest wyłączony z Mojej nieskończonej Miłości, bez względu na to, jak zła jest jego dusza.

Wzywam was dzieci, módlcie się do Mnie w Imieniu Mojego Syna, jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy ludzkości.

Mój Syn obejmie teraz całą ludzkość, a kiedy przeminie Oświetlenie Sumienia, wasze modlitwy będą na tym etapie rzeczywiście potrzebne. Dzieci, wasze modlitwy pomogą uratować tych ludzi, którzy będą nadal uparcie odrzucać Miłosierdzie okazane im przez Mojego Syna.

Dzieci, jest Moją uroczystą obietnicą dla tych wszystkich z was, którzy wzywają Mnie w Imieniu Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby ratować waszych braci i siostry, że przyznany zostanie im (braciom i siostrom – przyp.tł.) natychmiastowy immunitet. Każdemu z was, kto zobowiąże się do całego miesiąca modlitwy za te dusze, dane będą szczególne łaski. Tutaj jest, o co proszę was, abyście mówili:

“O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia

Orędzie nr 279 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 11 grudzień 2011, godz.12.45

Przychodzę dziś do Ciebie z wielką radością w Moim Świętym Sercu jako twój Oblubieniec. Ty, Moja Córko, zaakceptowałaś to najświętsze życzenie, aby dołączyć do Mnie dla ratowania dusz.

Ze względu na twoje pokorne posłuszeństwo, będzie teraz od ciebie wiele oczekiwane. Zaniknie strach, ponieważ idziesz naprzód w wyniku Mojego specjalnego posłania – poświęcenia swojego życia Mojemu żarliwemu pragnieniu uratowania ludzkości od głębin piekła.

Twoja praca, prowadzona przez Moją Boską Rękę, jest teraz w pełni uświęcona i wolna od jakiejkolwiek ingerencji złego.

Nie będą cię więcej dręczyć żadne wątpliwości, ale wiedz o tym: Moje Słowo do ciebie będzie zakłócane i rozrywane. Podjęta zostanie każda próba, aby splamić te święte Orędzia, nawet przez tych, którzy zapewniają, że Mnie znają.

Twoje cierpienie będzie od teraz akceptowane przez ciebie z pełnym poddaniem i radością w twojej duszy. Moja siła, dana ci przez moc Ducha Świętego, zaskoczy cię. Podniesiesz się z pełnym przekonaniem serca i spokojnym, ale zdecydowanym zaufaniem, aby przekazywać Moje Słowo dla całego świata.

Nikt nie będzie i nie może zatrzymać cię w tej pracy. Nikt nie może przeszkodzić ci w tym najbardziej świętym, czystym powołaniu z Niebios.   

Ty, Moja Córko, jesteś gotowa, aby stać się ostatnią deską ratunku dla tych zagubionych na pustkowiu dusz. One odpowiedzą na wezwanie tych Orędzi, nieważne jak bardzo zatwardziałe są ich serca. Wielu nie będzie wiedziało, dlaczego tak się z nimi dzieje. To będzie przez moc Ducha Świętego, który rozpali w ich duszach płomień miłości i radości, przyciągający je do Mnie poprzez te Moje naglące apele, aby Moje dzieci powróciły z powrotem w Moje Święte Ramiona.

Dziękuję ci za twoją odpowiedź na tą specjalną prośbę stania się Moją oblubienicą w ostatecznej Jedności ze Mną. Umowa ta, gdy poddajesz Mi całkowicie twoją duszę, przyznaje Mi swobodę potrzebną, aby zakończyć z sukcesem tą Misję, do której zostałaś wybrana.

Idź teraz Moja droga Córko i pomóż Mi wypełnić Moją obietnicę dla ludzkości. Mój powrót odbędzie się, aby odzyskać Moje drogie dzieci i zabrać je do nowej Ery Pokoju. Przez twój dar dla Mnie to przejście do Nowego Raju będzie szybkie i bez cierpienia.

Powiedz Moim dzieciom, że Moje Serce nabrzmiewa radością w tym czasie, kiedy zbliża się moment świętowania Moich Narodzin.

Kocham was.

Wasz ukochany Zbawiciel i Odkupiciel
Jezus Chrystus

 

Próby wprowadzenia światowej waluty w Europie

Orędzie nr 278 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 9 grudzień 2011, godz.23.28

Moja droga, ukochana Córko, jakże pragnę, aby Moje dzieci, szczególnie te cierpiące pod uciskiem w Europie, po prostu zwróciły się do Mojego Ojca o pomoc.

Nikczemna grupa, o której wciąż mówiłem, jest teraz coraz bliżej w próbach kontrolowania wszystkich moich biednych dzieci w tej części świata.

One, niewinne pionki w bezwzględnym planie wprowadzenia światowej waluty dla kontroli całej Europy, muszą się teraz mocno modlić o pomoc od Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy prześladowaniom, które zostały przygotowane za zamkniętymi drzwiami. Módlcie się dla złagodzenia tych faktów. Wołajcie do Boga Ojca w Moim Imieniu, Jego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, aby zapobiec temu kryzysowi i mówcie:

“Boże Ojcze, w Imię Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa błagam Cię, abyś zatrzymał tą okropność czynioną dla kontroli Twoich dzieci. Proszę, chroń wszystkie Twoje dzieci w tych strasznych czasach, tak byśmy mogli odnaleźć pokój i godność, aby żyć naszym życiem wolnym od złego.”

Moja Córko, modlitwa może i przyniesie koniec tym złowrogim planom.

Jak już powiedziałem, Bóg Przedwieczny Ojciec ukarze odpowiedzialnych za ten podły spisek, gdyby nie mieli powrócić do wiary we Wszechmogącego Stwórcę.

Zaufajcie Mi. Zaufajcie Mojemu Przedwiecznemu Ojcu i módlcie się, żeby prześladowania te zostały powstrzymane, zanim zostanie ostatecznie ujawniony rzeczywisty plan niszczenia, kontroli i szkodzenia duszom.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: „Doświadczyłam tego samego cierpienia”

Orędzie nr 277 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 8 grudzień 2011, godz.21.10

Moje dziecko, gdy urodziłam Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości, byłam jak każda matka. Moja miłość do tego dziecka była tak przeogromna, że płakałam łzami wielkiej radości, gdy pierwszy raz ujrzałam Jego piękną twarz. Mimo to wiedziałam, że rola którą zaakceptowałam nie będzie łatwa, chociaż nigdy nie zdawałam sobie wówczas sprawy, jak trudna będzie ta podróż.

Gdy patrzałam na drogą twarz Mojego umiłowanego dziecka, nie liczyło się nic, tylko Moje pragnienie, aby chronić Go przez cały czas, bez względu na cenę.

Moje Serce połączone było z Sercem Mojego Syna tak samo wtedy, jak jest dzisiaj. To samo Serce cierpiało w łączności z Nim, w każdym momencie Jego życia na ziemi.

Każdą radość, którą czuł On, również Ja mogłam odczuwać. Jego śmiech wywoływał uśmiech na Mojej twarzy. Jego smutek bolał Mnie głęboko.

Jego tortury podczas Jego ukrzyżowania odczuwalne były w każdej kości Mojego ciała. Każdy gwóźdź, który przebił Jego ciało, przekłuł też Moje. Każde kopnięcie i uderzenie, które otrzymał z rąk swoich prześladowców, poczułam również Ja.

Doświadczyłam tego samego cierpienia, mimo że nie byłam obecna przy wielu zadanych Mu torturach, które pozostały ukryte przede Mną i Jego uczniami.

Dziś cierpię z Moim Synem tak samo, jak było wtedy. Kiedy w dzisiejszym świecie jest On wyszydzany i publicznie wyśmiewany na scenach i w mediach, szczególnie przez ateistów, płaczę gorzkimi łzami.

Gdy widzę Mojego drogiego Syna płaczącego przez grzechy, których jest codziennie świadkiem, również Ja z Nim płaczę. Widzę, czuję i doświadczam Jego trwających cierpień dla ludzkości.

Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości, cierpiał dla was wszystkich, ale wszystkich was bardzo kocha.

Uczynię wszystko co mogę, aby zrealizować Jego największe pragnienie – uratować każdą pojedynczą duszę na ziemi ze szponów złego.

Kiedy Misja ta zakończy się sukcesem wtedy, i tylko wtedy, mogę cieszyć się w ostatecznym Pokoju, gdy Moje dzieci ponownie połączą się w Jedno w Nowym Raju.

Módl się Moje dziecko oraz wszyscy ci, którzy modlą się o ratunek dusz, aby ani jedna dusza nie została wykluczona.

Idźcie w pokoju i kontynuujcie tą najważniejszą Misję dla Mojego ukochanego Syna.

Będę chronić was zawsze.

Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba

 

Apel do niewierzących o zawrócenie

Orędzie nr 276 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 7 grudzień 2011, godz.4.00

Moja najdroższa, ukochana Córko, dzisiaj pragnę zaapelować do wszystkich niewierzących i tych słabych w wierze. Szczególnie wzywam tych, tak pogrążonych w aspektach materializmu i tych żyjących w kokonie bogactwa, nie mających czasu dla swojego duchowego dobra.

Wy, Moje dzieci, martwicie Mnie najbardziej, gdyż jesteście tak daleko ode Mnie. Mimo to kocham was głęboko i mam nadzieję, że gdy nastąpi Ostrzeżenie natychmiast odpowiecie na Moje wezwanie.

Jakże bardzo pragnę dzieci, abyście Mnie poznały i zrozumiały, jak wasze ziemskie dobra postawiły zasłonę zbroi, która blokuje was od światła Prawdy.

To odbędzie się dla was, że największe ofiary cierpienia uczynione zostaną przez Moje ofiarne dusze.

Proszę otwórzcie wasze umysły i zwróćcie się ku Mnie, tak abym mógł zabrać was i wszystkich waszych bliskich wraz ze Mną i resztą ludzkości do Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

 

Czas Mojego Drugiego Przyjścia prawie nadszedł

Orędzie nr 275 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 5 grudzień 2011, godz.15.15

Moja najdroższa Córko, przygotowania do Mojego Ostrzeżenia, aby uczynić gotową ludzkość, są ukończone.

Chcę podziękować Moim drogim wyznawcom, którzy poprzez swoją miłość do Mnie, pomogli uratować tak wiele milionów dusz.

Czas Mojego Drugiego Przyjścia już prawie nadszedł dla świata. Mimo to, wciąż tak wielu jest nieprzygotowanych, ale Moje Miłosierdzie będzie ich chronić.

Moje Przybycie będzie cudownym Wydarzeniem, a mężczyźni, kobiety i dzieci upadną na kolana w radości, zachwycie i z miłością w swoich sercach dla Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Wielu doświadczy najzwyklejszej ulgi, gdyż człowiek mógłby nie przetrwać męki zadawanej mu przez szatana i miliony jego ciemnych aniołów, które ukryte są w każdej części świata, i które powodują okropny ból.

One, demony szatana, tak ignorowane przez wiele Moich dzieci, bo po prostu nie wierzą w ich istnienie, powodują straszliwe nieszczęścia na świecie.

Wywołują między ludźmi nienawiść, zawiść, zazdrość i chęć zabijania. Nie pozostało im wiele czasu, ponieważ dzieci Ja, wasz Zbawiciel, powrócę wkrótce zgodnie z obietnicą.

Módlcie się wszyscy, aby uratować wszystkie dusze na świecie, tak żeby one również były gotowe dla nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Prorocy dla przygotowania Mojego Powtórnego Przyjścia

Orędzie nr 274 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 3 grudzień 2011, godz.20.45

Moja najdroższa, ukochana Córko, z wielką konsternacją patrzę na tych Moich wyznawców, którzy odrzucają Moje Najświętsze Słowo dawane przez te orędzia. Jakże Mnie to zasmuca.

Proszę Moje dzieci wszędzie o modlitwę za tych, którzy odrzucają Boga w swoim życiu. Jednakże nakłaniam też do modlitwy za tych Moich wyznawców, którzy zignorowali lub zapomnieli, że Moje Powtórne Przyjście nastąpi, i że nie może być wstrzymane. Jest to wielkie wydarzenie i wszyscy musicie być na to przygotowani.

Prorocy wysyłani byli w świat, aby zwiastować Moje narodzenie. Prorocy byli także wysłani przez Mojego Ojca, aby od samego początku przygotowywać dusze dla zbawienia. Prorocy są obecnie wysyłani w świat, aby przygotowywać ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Obudźcie się wszyscy, którzy wyznajecie, że Mnie znacie. Jeśli Mnie znacie, to rozpoznacie Mój Głos, gdy wołam do waszych serc. Tak wielu nie tylko odrzuca te orędzia, ale odrzuca także Mnie.

Niech zrozumieją to ci, którzy tak szybko potępiają Mnie, odrzucając Moje apele dawane całemu światu przez te przekazy.

Odwracając się uparcie od Mojego Słowa dawanego wam teraz, odmawiacie Mi modlitw, których tak bardzo potrzebuję od was w tej chwili. Wy, wszyscy ludzie, którzy wyznajecie, że Mnie znacie, posłuchajcie, co mam do wam do powiedzenia.

Wasze okrucieństwo przeszywa Moje Serce. Wasz brak wspaniałomyślności oznacza, że wasze modlitwy nie są ofiarowane tak, jak powinny być dla ocalenia dusz.

Gdzie jest wasza pokora i dlaczego ukrywacie waszą niechęć do Mojego Świętego Słowa pod fałszywą skromnością?

Musicie odwołać się do Mojego Świętego Ducha, aby prowadził was do Mnie, tak abyście pracowali dla Mnie z pełną miłością w waszych sercach.

Nigdy nie bądźcie chełpliwi z powodu waszej znajomości Pisma Świętego. Nigdy nie wykorzystujcie waszej znajomości Moich Nauk, aby upokarzać innych. Nigdy nie rzucajcie oszczerstw, nie nadużywajcie i nie patrzcie z góry na innych lub nie drwijcie z nich w Moim Imieniu, gdyż kiedy tak robicie, urażacie Mnie ogromnie.

Obudźcie się dzieci. Przygotujcie wasze dusze i bądźcie szczodrego ducha, gdyż czasu jest teraz mało.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (12) – Modlitwa, aby uniknąć grzechu pychy

Orędzie nr 273 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 3 grudzień 2011, godz.19.40

Moja Córko, potrzebuję modlitw wszystkich wierzących, tak żeby mogły ratować dusze grzeszników. Wielu jest tak pełnych pychy z powodu ich samozwańczej znajomości Moich Nauk, że ich brak pokory sprawia Mi ból. Muszą modlić się o łaski, aby mogli stać się jeszcze raz mali i mogli Mi zaufać. Poproś ich, aby odmawiali tą modlitwę.

„O mój Jezu, pomóż mi uniknąć grzechu pychy, gdy mówię w Twoim Imieniu.
Wybacz mi, jeśli kiedykolwiek umniejszam kogoś w Twoim Świętym Imieniu.
Pomóż mi słuchać Jezu, gdy Twój Głos jest wypowiadany i napełnij mnie Twoim Świętym Duchem, abym mógł dostrzec Prawdę Twojego Słowa, gdy wołasz do ludzkości. Amen.“

 

Moje Miłosierdzie obejmuje wszystkie rasy, kolory, religie

Orędzie nr 272 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 2 grudzień 2011, godz.22.35

Moja droga Córko, bądź silna i myśl o dobrej nowinie, że Moje Miłosierdzie przyniesie większość Moich umiłowanych dzieci z powrotem na łono Mojego Najświętszego Serca.

Te biedne, nieszczęśliwe dusze, które zadeklarowały swoje życie niegodziwości, potrzebują waszego cierpienia, aby mogły zostać uratowane. Chociaż jest to skrajnie trudne do zrozumienia i z ludzkiego punktu widzenia bardzo ciężkie do przyjęcia, musicie Mi zaufać. Twoje cierpienie i Moich oddanych wyznawców przyczynia się do zbawienia dusz. Nic z tego nie idzie na marne. Ofiara ta jest darem dla Mnie. Pamiętajcie, że cierpienie czyni lżejszym także Moje brzemię.

Moja Córko, znużony własnym cierpieniem oczekuję, aby w końcu objąć Moje dzieci w Jedności z Moim Przedwiecznym Ojcem.

Pomyślcie o tym tak. Kiedy jakiś ukochany członek rodziny emigruje i powraca po wielu latach do domu, jak wiele wzbudza to emocji. Jak wiele radości. Pomyślcie o tęsknocie rodzica do syna lub córki, których nie widzieli od wielu lat i jak wiele oznacza ponowne spotkanie.

Kocham was wszystkie dzieci z nieprzemijającą pasją. Niecierpliwie czekam na nasze spotkanie, gdy będę mógł objąć mocno każdego i każdą z was Moimi ramionami i trzymać blisko Mojego Serca. Moja rodzina jest w końcu gotowa do zjednoczenia, po raz pierwszy od czasu, gdy dla Adama i Ewy stworzony został Raj.

Wyleję Moją Miłość i Miłosierdzie, tak że osiągną one wszystkie Moje dzieci w każdym zakątku świata, obejmując wszystkie rasy, wszystkie kolory, wszystkie religie i wszystkich grzeszników.

Oczekujcie na ten Wielki Moment w czasie. W końcu na dobre zniknie nędzna nienawiść, cierpienie, niepokój, brak zaufania, chciwość, przemoc i inne zło. Wyobraźcie sobie dzieci, jak to będzie. Nowa wspaniała era miłości i pokoju na świecie.

Niech nikt nie przegapi tego życia wiekuistego szczęścia. Czy życzylibyście sobie, aby którekolwiek z waszych braci lub sióstr zostało wykluczone? Bo jeśli byliby, cierpieliby nieustającą ciemność w ogniach piekła, na wieczność. Pamiętajcie o tym dzieci. Na wieczność. Potem nie może być powrotu.

Módlcie się, aby wszystkie dusze mogły odziedziczyć ten raj. Módlcie się za te dusze, o które jesteście osobiście zatroskani. Módlcie się za wszystkie dusze.

Wasz Jezus
Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości

 

Najświętsza Maria Panna: “Kara będzie miała miejsce”

Orędzie nr 271 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 1 grudzień 2011, godz.23.00

(to przesłanie zostało otrzymane po Objawieniu, które trwało 30 minut, podczas którego Matka Boska nieustannie płakała, ku ogromnej rozpaczy wizjonerki, Marii Bożego Miłosierdzia, która powiedziała, że serce łamało się, gdy było się tego świadkiem)

Moje dziecko, Mój smutek z powodu niegodziwości tak ewidentnej na świecie łamie Moje Serce, gdy widzę te zagubione dusze pogrążające się coraz bardziej w otchłani ciemności, z której nie ma powrotu.

Szatan kpi sobie teraz z Moich dzieci, natychmiast kradnąc dusze tych, którzy nie mają w swoich sercach miłości do Boga. To jest przerażające, Moje dziecko, że te same dusze nie mają pojęcia, co czeka je po śmierci.

Moje łzy smutku płyną w nieskończonej rzece żalu, gdy patrzę również na ogromną mękę i cierpienie, jakich doświadcza właśnie teraz Mój Syn.

Ręka Mojego Niebieskiego Ojca gotowa jest, aby spadnąć z karą teraz, w pewnych częściach świata. Te narody planujące straszne okrucieństwo dla zniszczenia innych krajów będą surowo ukarane. Ja nie mogę powstrzymać Ręki Mojego Ojca, taki jest ogrom Jego gniewu.

Módlcie się za tych, których dotknie ta surowa kara. Módlcie się za ich dusze. Ich działania muszą być powstrzymane, gdyż w przeciwnym razie unicestwią oni życie milionów Moich biednych dzieci. Nie można pozwolić na ich nikczemne działania, bo będą dążyć do spowodowania straszliwego zniszczenia wśród tych innych narodów, które uważają za swoich wrogów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zanim nastąpi kara, dla złagodzenia cierpień niewinnych.

Wasza ukochana Matka
Królowa Boleści

 

Aranżowana jest straszliwa wojna

Orędzie nr 270 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 1 grudzień 2011, godz.12.00

Moja córko, wielka kara spotka świat, aby chronić niewinnych.

Organizowane jest wielkie, nikczemne okrucieństwo, mogące wywołać straszną wojnę.

Ręka Mojego Ojca spadnie i ukarze te dusze złapane w sidła szatana. Realizacja ich podłego planu nie zostanie im dozwolona.

Niewielu z was dzieci na świecie wie, co się naprawdę dzieje.

Tak ostrożne są te grupy, że to co widzicie rozwijające się przed wami, kiedy naród atakuje naród, nie jest całkiem tym, czym się być wydaje.

Jest to celowe usiłowanie wywołania wojny, aby zabić miliony.

Mój Ojciec nie pozostanie bierny. On musi interweniować.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci dla ocalenia dusz.

Wasz ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (11) – Powstrzymanie nienawiści wobec wizjonerów

Orędzie nr 269 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 30 listopad 2011, godz.20.00

„O Najświętsze Serce Jezusa, proszę powstrzymaj nienawiść i zazdrość, która w tych czasach istnieje wśród Twoich wyznawców wobec Twoich prawdziwych wizjonerów.

Błagam, wysłuchaj mojej modlitwy dla dania Twoim wizjonerom siły, której potrzebują, aby głosić Twoje Najświętsze Słowo niewierzącemu światu. Amen. “

 

Ocalę was od okropności waszego świata

Orędzie nr 268 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 30 listopad 2011, godz.15.30

Moja droga, ukochana Córko, ci tak bardzo pragnący udowodnić swoją miłość do Mnie, bardzo często odczuwają rozpacz w swoich duszach, pozostawiającą im wrażenie braku Mojej miłości. Może to być tak nieoczekiwane, że może pozostawić duszę w takim stanie opuszczenia, iż czuje się ona tak, jakby nigdy nie miała dojść do siebie po odczuciu bezradności i niedostatku wiary.

Nie obawiajcie się dzieci. Opuszczenie jest czymś, czego będziecie doznawać, gdy znajdziecie się blisko Mnie. Ja czułem takie samo opuszczenie na ziemi przez Mojego ukochanego Ojca. Czułem się zagubiony i samotny, gdy wiele razy próbowałem się z Nim skomunikować. Jest to trudna próba, którą będziecie znosić, gdy jesteście prawdziwie wierzącymi w Boga. Metodą szatana jest odciąganie was, tak że po pewnym czasie ma on nadzieję, że zrezygnujecie z poszukiwania Mnie i powrócicie do światowych zwyczajów, które was zachwycą, ale pozostawią niedosyt.

Czy nie wiecie, że modlitwa zapobiegnie, aby tak się stało? Czy nie zdajecie sobie sprawy, że pozwalam na to dla waszego własnego dobra, jako część waszego ćwiczenia dla uzyskania siły duchowej, która jest osiągalna tylko przez takie opuszczenie?

Sposoby Mojego Ojca są dla was dzieci trudne do zrozumienia. Po prostu zaufajcie Mi, waszemu Jezusowi i wezwijcie Mnie, abym dał wam łaski, których potrzebujecie, aby wraz ze Mną walczyć o ocalenie waszych braci i sióstr. Oni muszą uratowani od nikczemnych planów dyktowanych waszemu światu przez siły dążące do kontrolowania was poprzez właśnie te rzeczy, które potrzebujecie, aby przeżyć.

Pamiętajcie dzieci, Ja Jestem tak blisko wszystkich Moich wyznawców, że gdy odbędzie się Ostrzeżenie, Moja armia wyruszy natychmiast, aby stać się potężnym przeciwnikiem szatana.

Dzieci, nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Ocalę was od okropności waszego świata, który znalazł się w całkowitym chaosie spowodowanym przez brak wiary w Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wszystko to zmieni się, gdy świat stanie się świadkiem dowodu, którego potrzebuje dla zaakceptowania Istnienia Boga Ojca.

Wasz Jezus
Zbawiciel ludzkości

 

Krucjata Modlitwy (10) – Noszenie płomienia waszej miłości

Orędzie nr 267 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 29 listopad 2011, godz.15.35

„Pomóż nam kochany Jezu podnieść się nieustraszenie w Twoim Imieniu, aby nieść płomień Twojej Miłości przez wszystkie narody.

Daj nam, Twoim dzieciom siłę, aby stawić czoła zniewagom, które spotkają nas wśród tych wszystkich, którzy w rzeczywistości nie wierzą w Twoje Miłosierdzie. Amen. “

 

Najświętsza Maria Panna: Mój Dar, aby pokonać i zniszczyć węża

Orędzie nr 266 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 29 listopad 2011, godz.21.00

Moje dziecko, powiedz wszystkim wyznawcom Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, że cały czas muszą szukać Mojej ochrony. Dni szatana szybko dobiegają końca i wiele dzieci narażonych jest na jego pokusy.

Prosząc Mnie o ochronę i Moje specjalne łaski zapewniacie, że szatan nie skrzywdzi Moich dzieci, ani nie oddali ich od Mojego Syna.

Dzisiaj każdy jest celem szatana, gdy on wędruje dążąc wszędzie do upadku dusz. Jego ataki są najbardziej bezwzględne, kiedy jesteście pobożnymi wyznawcami Boga i jeśli macie silną wiarę. Jego nienawiść do takich dusz spowoduje u nich ból i zamieszanie.

On, oszust, ma tylko jeden cel, a jest nim uwieść wszystkie dusze, aby poszły za nim, tak żeby mógł zniszczyć ich szanse na wieczne zbawienie.

Módlcie się w każdej chwili, którą możecie na to poświęcić, o Moją ochroną przeciwko złemu. Przez Mojego Niebieskiego Ojca przyznany Mi został wielki Dar, aby pokonać i zniszczyć węża.

Kiedy zwracacie się do Mnie o ratunek, zawsze pomogę wam zawrócić do Mojego Syna po pocieszenie, którego tak rozpaczliwie szukacie, i które ukoi waszą duszę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się i odmawiajcie mój Święty Różaniec, gdyż jest to najpotężniejsza broń, aby trzymać szatana z daleka od rujnowania waszego życia.

Dziękuję Moje dziecko, że odpowiedziałaś na Moje wezwanie, gdyż musiałam przypomnieć ci o pilności poszukiwania Mojej pomocy, ponieważ na tym etapie misji poddana jesteś ostremu atakowi.

Idź w pokoju. Twoja Niebieska Matka
Maryja, Królowa Nieba

 

Krucjata Modlitwy (9) – Ofiarowanie cierpienia jako daru

Orędzie nr 265 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 28 listopad 2011, godz.20.30

„O Najświętsze Serca Jezusa,

naucz mnie w Twoje Święte Imię akceptować zniewagi, kiedy głoszę Twoje Słowo z pokorną wdzięcznością.

Naucz mnie rozumieć, jak upokorzenie, ból i cierpienie przybliżają mnie do Twojego Najświętszego Serca.

Pozwól mi przyjąć takie próby z miłością i szczodrością ducha, tak abym mógł ofiarować je jako dary, tak cenne dla Ciebie w celu ratowania dusz.”

 

Chodźcie ze Mną, a będziecie opluwani

Orędzie nr 264 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 28 listopad 2011, godz.20.00

Moja droga, ukochana Córko, musicie pamiętać, że kiedy Mi służycie, wasze życie zawsze będzie drogą cierniową.

Nic nie będzie łatwe, ale wiedz, że jeśli jesteś wybraną duszą, nie przychodzi to bez ofiary.
W podróży tej, podejmując wędrówkę przy Moim boku, będziecie opluwani, narażani na potknięcia, wyszydzani, kopani i dręczeni, kiedy najmniej się tego spodziewacie. Wszyscy, którzy otwarcie głoszą Moje Słowo będą również cierpieć takie same upokorzenia.

Jednak nie stanie się, że dojrzejecie do duchowej doskonałości od was oczekiwanej, dopóki nie zaakceptujecie tych upokorzeń i prób, jako części krzyża, który nosicie, gdy wybraliście działanie dla Mnie.

Moja Córko, zaakceptujcie upokorzenia, ból i cierpienie rzucane na waszą drogę. Z pewnością do tej pory ty i wszyscy Moi drodzy żołnierze, którzy przyjmują Moje najświętsze wskazówki poprzez te orędzia, muszą już wiedzieć, że to jestem Ja, który idzie z wami.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Ja nie ujawniam dat

Orędzie nr 263 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 27 listopad 2011, godz.15.00

Moja droga, ukochana Córko, musicie zachować spokój i opanowanie, i całkowicie Mi zaufać.

Czas Ostrzeżenia prawie nadszedł i musicie być cierpliwi. Módlcie się, Moja Córko, żeby cała ludzkość mogła być uratowana przez Mój Dar.

Proszę, nie zgadujcie terminów, gdyż powiedziałem wam wiele razy, że Ja nie ujawniam dat.

Nie są one przeznaczone dla waszej wiedzy. Bądźcie cierpliwi. Moment Ostrzeżenia nastąpi zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Zaufajcie Mi całkowicie i zostawcie wszystko w Moich rękach.

Wasz ukochany Jezus

 

Świat zostanie zmieniony na zawsze

Orędzie nr 262 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 24 listopad 2011, godz.21.00

Moja droga, ukochana Córko, nie obawiaj się czasu, który nadszedł dla ciebie i dla całego świata.

Podróż ta była intensywna dla ciebie Moja Córko, podczas tak krótkiego okresu czasu.

Od samego początku byłaś posłuszna Mojej Świętej Woli, mimo że miałaś wątpliwości. Pomimo, że byłaś wyszydzana w pewnych kręgach, w szczególności przez tych, którzy wyznają, że są Moimi pobożnymi, wiernymi uczniami i Mojej ukochanej Matki, nigdy nie wahałaś się w przekazywaniu światu Mojego Świętego Słowa. Zignoruj cały ten ból, gdyż jest już za tobą.

Teraz, gdy przychodzę z Moim wielkim Miłosierdziem, wszystkie Moje dzieci z prawdziwą wiarą upadną w pokornym dziękczynieniu, aby powitać Mnie i przyjąć Moje Miłosierdzie. Prawda zostanie teraz ujawniona.

Powstańcie wszyscy i oczekujcie z radością Mojego przybycia.

Świat zostanie zmieniony na zawsze.

Pamiętajcie, że to z powodu Mojej głębokiej Miłości do was wszystkich, w tym tych z was, którzy drwią z Mojego Świętego Słowo lub, którzy odrzucają Mnie, przychodzę, aby jeszcze raz was uratować.

Wasz Zbawiciel i Odkupiciel

Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (8) – Wyznanie win

Orędzie nr 261 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 22 listopad 2011, godz.22.30

Ja, Jezus, wasz Król i Zbawiciel, daję wam teraz Moją modlitwę dla wyznania win.

Modlitwa ta powinna być odmawiana, aby błagać o łaskę przebaczenia grzechów w trakcie i po Ostrzeżeniu.

“Najdroższy Jezu, proszę o przebaczenie za wszystkie moje grzechy oraz ból i krzywdy, które wyrządziłem innym.

Pokornie modlę się o łaski, abym nie urażał Cię ponownie i ofiarował pokutę zgodnie z Twoją Najświętszą Wolą.

Błagam o przebaczenie wszystkich przyszłych przewinień, w których mogę mieć udział, a które spowodują Twój ból i cierpienie.

Weź mnie ze Sobą do nowej Ery Pokoju, bym mógł stać się na wieczność częścią Twojej rodziny.

Kocham Cię Jezu.

Potrzebuję Cię.

Szanuję Ciebie i wszystko, co Ty oznaczasz.

Pomóż mi Jezu, bym mógł być godny wejścia do Twojego Królestwa. “

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12  11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl