OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 13

strony:  67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13  12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Bóg Ojciec – Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość

Orędzie nr 307 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 8 styczeń 2012, godz.14.04

Ja Jestem Królem całego Stworzenia. Ja Jestem Alfa i Omega. Cała ludzkość uhonoruje Mnie, Boga Ojca, Stworzyciela ludzkości i Najwyższego Króla.

Moja najdroższa córko, moment dla ludzkości, aby uhonorować Mnie, waszego Niebieskiego Ojca w całej Mojej Chwale, jest w końcu bardzo blisko.

Modlitwy Moich ukochanych dzieci, tych Moich pokornych sług, ratują dusze i dużą część ludzkości przed siłami ciemności, która okrywa ziemię.

Patrzcie, Ja mówię do was, wszystkich Moich pokornych wyznawców i tych, którzy wierzą we Mnie, Stworzyciela całej ludzkości, zjednoczcie się. Musicie połączyć się w jedną siłę, aby uhonorować Mnie, waszego Ojca.

W jedności módlcie się teraz o globalne nawrócenie. Duch Święty został wylany przeze Mnie na cały świat 10 maja 2011 roku. Już to skłoniło tak wiele dobrych dusz, aby głosiły Moje Słowo.

Teraz, gdy moc szatana słabnie, zaatakuje on najwięcej dusz, jak to możliwe. Najgorsze ataki wymierzone będą w Moje Kościoły i wszystkich tych, którzy czczą Mnie, waszego Niebieskiego Ojca.

Wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć, ale wiara tych, którzy pochylają się przede Mną, wywrze wpływ na umysły dobrych chrześcijan na całym świecie i przybliży ich do Mnie.

Wiele zamieszania rozwija się wśród Moich dzieci. Wszyscy ci, którzy są rozpraszani w modlitwie do Mnie, Boga Najwyższego, usłyszcie teraz Mój apel do ludzkości.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odciągnął was od Prawdy Mojego Świętego Słowa dawanego ludzkości dla ratowania dusz.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odstraszył was od modlenia się za te słabe, dręczone dusze, które zostały pochwycone przez szatana.

Dzieci, zjednoczcie się jak Jedno i módlcie się o Miłosierdzie, jeden ostatni raz. Wasze modlitwy ofiarują Mi pomoc konieczną, aby uratować większość ludzkości.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem czasów ostatecznych, który cierpieć będzie najbardziej. Z powodu tej misji otrzymywać będziesz ostatnie takie przekazy tego rodzaju dla świata i będziesz głównym celem szatana i jego sługusów.

Obecnie jest wielu proroków, którym dana została usankcjonowana przeze Mnie święta misja, aby pomóc prowadzić ludzkość.

Po twojej misji nie będę wysyłał nikogo innego, aby przekazywał Moje Orędzia, ponieważ świat, taki jak go znacie, zostanie zmieniony na zawsze.

Twój głos, jako proroka czasów ostatecznych, najpierw zostanie najbardziej odrzucony przez wierzących. Oni sprzeciwią się tym Boskim przekazom w agresywny sposób, który cię zaskoczy i przerazi Moja córko.

Szatan zaatakuje te słabe, religijne dusze, jako sposób aby Mnie zranić. On już zaślepił serca wierzących dla Prawdy.

On przekręci Prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, waszemu Niebieskiemu Ojcu i Mojemu ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Radujcie się jednak, ponieważ wiele nawróceń został już osiągniętych z pomocą innych wizjonerów i proroków na świecie.

Tak wiele katastrofalnych wydarzeń zostało już zażegnanych dzięki ich pracy.

Jednakże pewna ilość kar nadal będzie dotykać ludzkość w celu oczyszczenia narodów.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona i to wkrótce. To dlatego Moje dzieci nie muszą się obawiać przyszłości. Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość.

Wszystko, co musicie zrobić, to modlić się za swoich braci i siostry, i całkowicie Mi zaufać.

Pomimo, że Ostrzeżenie, które odbędzie się wkrótce i niespodziewanie, uratuje dusze, nadal potrzebnych jest dużo modlitw.

Modlitwy, o które was teraz proszę, są specjalnie dla młodych ludzi we wszystkich częściach świata.

Są to dzieci usidlone przez podłe kłamstwa popełniane przez szatana. Są to dzieci, które spędzają większość swojego czasu żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i wymyślonym świecie.

Oni potrzebują waszych modlitw najbardziej.

Zjednoczcie się dzieci.

Odłóżcie na bok podziały.

Pozbądźcie się waszego płaszcza pychy.

Upadnijcie na ziemię w miłości i pokorze, aby prosić Mnie o potrzebne wam łaski.

Te łaski wypełnią wasze dusze Duchem Świętym. Tylko wtedy wasze modlitwy zostaną wysłuchane i otrzymacie odpowiedź.

Wasz ukochany Niebieski Ojciec

Najwyższy Bóg

 

Osądzając i przeklinając innych w Moim Imieniu, plujecie Mi w twarz

Orędzie nr 306 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 7 styczeń 2012, godz.15.40

Moja droga, ukochana córko, podczas gdy Moi wyznawcy kontynuują walkę między sobą, co do autentyczności tych Moich Świętych przekazów dla świata, coraz więcej i więcej dusz trwać będzie w oddzieleniu ode Mnie.

Ci, którzy twierdzicie, że Mnie znacie, bądźcie pewni, że wasza miłość do Mnie musi zostać udowodniona.

Nie wystarczy powiedzieć, że Mnie kochacie. Najpierw musicie miłować waszych bliźnich.

Jak kochacie waszych bliźnich? Traktując ich z miłością i szacunkiem bez względu na to, jak was urażają.

Biada tym z was, którzy oczerniają innych w Moim Imieniu. Jesteście dla Mnie utraceni. Wy, bez pokory w waszych sercach, kiedy osądzacie i przeklinacie innych w Moim Imieniu, plujecie Mi w twarz.

Pamiętajcie, że nie reprezentujecie Mnie, kiedy rzucacie oszczerstwa i okazujecie nienawiść wobec innych.

Mimo to, wielu z tych, którzy przedstawiają samych siebie, jako Moich świętych apostołów, wpada w tą pułapkę zastawioną na nich przez szatana, aby popełnili błąd.

Ja mówię, odejdźcie i módlcie się o przebaczenie. Znacznie lepiej, gdy więcej czasu spędzicie na modlitwie o ocalenie waszych braci i sióstr.

Och, jakże pragnę, aby ci wyznawcy, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, zachowywali się w taki sposób, jak Ja ich nauczałem. Jakże oni ranią te biedne dusze, które dokładają wszelkich starań, aby pozostać pokornymi w Moich oczach.

Istnieje ogromna potrzeba rozeznania w odniesieniu do tych Świętych orędzi z Moich boskich ust, ostatnich takich przekazów tego rodzaju w tych ostatecznych czasach.

Nigdy nie kreujcie waszej własnej opinii w oparciu o błędne rozumienie tego, kim Jestem Ja i Moje Nauki.

Ja Jestem ponad wszystko najpierw Bogiem Miłosierdzia, zanim przyjdę jako Sędzia.

Kocham was wszystkich, ale cierpię taki sam ból dzisiaj, jak ten, którego doznałem podczas Mojego pobytu w ogrodzie Getsemani. Nigdy nie spocznę, dopóki nie ocalę was od złego.

Każdy człowiek, który mówi, że Ja nie cierpię, nie zna Mnie.

Każdy, kto myśli, że zostało mu dane upoważnienie do osądzania innych w Moim Imieniu, nie kocha Mnie naprawdę. Zamiast tego, kocha siebie i jest wypełniony pychą.

Każdy, kto grozi palcem innym, aby zmusić ich do uwierzenia we Mnie, również źle zrozumiał Moje Nauki miłości, pokory i cierpliwości.

Wielu mających dobre chęci chrześcijan wierzy również, że ich rolą jest analiza i ponowna ocena Moich Nauk. Jednak w znacznej części ich analiza opiera się na ludzkim i logicznym rozumowaniu, które mają małe znaczenie w Moim Królestwie.

Kiedy wzywam was, abyście stali się mali w Moich oczach, to mam na myśli, jak dziecko, które nie wątpi. Mam na myśli, jak dziecko, które całkowicie ufa swojemu Ojcu, bez lęku w swoim sercu.

Dopóki nie staniecie się mali w Moich oczach, nie jesteście gotowi do mówienia w Moim Imieniu.

Tylko wtedy, kiedy odnajdziecie pokorę, której Ja szukam, możecie Mi pomóc ratować dusze.

Wasz Nauczyciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

 

Usiłowanie wojny nuklearnej na Wschodzie

Orędzie nr 305 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 4 styczeń 2012, godz.19.20

(fragment z otrzymanego przekazu, który w większości przeznaczony był osobiście dla Marii Bożego Miłosierdzia)

Moja droga, umiłowana córko, posłuchaj Mnie teraz, gdy informuję świat, że narody będą usiłowały rozpocząć na Wschodzie wzajemne zniszczenie się.

Potrzebnych jest więcej modlitw, aby ta nuklearna wojna i inne zbrodnie zostały zażegnane. Nigdy nie zapominajcie, że modlitwa jest potężna i może złagodzić wiele złych zdarzeń.

Muszę przypomnieć wam o Moim pragnieniu, abyście odmawiali modlitwy dla ratowania dusz.

Moja córko, potrzebuję ich więcej zwłaszcza dla tych dusz, którym przeznaczone jest umrzeć podczas Ostrzeżenia.

Musisz wiedzieć, że teraz jest to Moje największe pragnienie, i że to będą modlitwy Moich wyznawców, które mogą doprowadzić do ocalenia tych dusz.

Wzywam wszędzie grupy modlitewne, aby modliły się mocno teraz za takie dusze.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, będzie odpowiednio reagował na wasze prośby i ofiaruje ostatnią deskę ratunku dla tych biednych dusz.

Jesteś teraz zmęczona Moja córko. Idź w pokoju. Odpocznij.

Twój Jezus

 

Bardzo niedługo dam się poznać

Orędzie nr 304 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 4 styczeń 2012, godz.18.15

Moja córko, bardzo niedługo stanę się znany.

Przygotowania są ukończone, ale potrzebuję więcej modlitw dla tych, którzy umrą nieszczęsną śmiercią w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Wzywam Moich wyznawców, módlcie się, módlcie się, módlcie się za te słabe dusze.

Kocham was, Moi ukochani wyznawcy. Jakże raduję się miłością i czystością serc, których doświadczam pośród was. Przynosicie Mi tyle pociechy i łagodzicie Moje cierpienie. Wasza pobożność jest jak balsam na Moje rozjątrzone rany.

W świecie, gdy właśnie przez tak wielu jestem nieuznawany i odrzucany, to wierność was, Moich ukochanych wyznawców jest tym, co przynosi mi ogromną radość.

Moje cierpienie podyktowane jest poziomem pobożności w świecie. Tym świecie, który honoruje ambicję, egoizm i fałszywych idoli.

Moje Imię nie jest uważane za ważne. Mój Głos nie jest słyszalny ponad zgiełkiem głosów zapatrzonych w siebie.

Jakże głośno wykrzykują i chwalą się swoimi ziemskimi korzyściami. Ale to szepty Moich umiłowanych wyznawców pozwalają mi mówić tak, że Mój Głos jest słyszalny.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście teraz zjednoczeni ze Mną w sposób, który was zaskoczy.

Idź Moja córko i powiedz Moim ukochanym wyznawcom, że ich kocham, i że Moje łaski uczynią ich wystarczająco silnymi, aby głosić Moje Święte Słowo światu, który musi usłyszeć Prawdę, tak żeby dusze mogły być uratowane.

Wasz ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Dwa miliardy dusz nawróci się, jako rezultat tych orędzi

Orędzie nr 303 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 3 styczeń 2012, godz.15.30

Moja córko, podarunek dzisiejszego widzenia, gdzie ujawniłem ci Oblicze Mojego Syna i Moje, twojego ukochanego Niebieskiego Ojca, jest niezwykły.

Zostałaś pobłogosławiona otrzymując ten nadzwyczajny dar z Niebios. Było to niezbędne, aby cię wzmocnić. Twoje cierpienie złagodnieje teraz i staniesz się o wiele silniejsza niż wcześniej.

Nie obawiaj się nigdy tej pracy, gdyż musisz wiedzieć, że wszelka władza na ziemi jest w Moich Niebieskich rękach. Nikt nie ma władzy nad Ojcem. Nawet oszust nie może ingerować lub zmieniać Mojego Niebieskiego Planu wobec ludzkości.

Niebo raduje się z powodu nawróceń, które wynikły z tych Moich przekazów dla świata. Ponad dwa miliardy dusz nawróci się teraz, jako bezpośredni rezultat tych Boskich orędzi.

Nikt nie zatrzyma tej pracy. Mogą próbować, ale będzie to bezcelowe.

Moja Boska ochrona zabezpiecza wszystkie dusze, które głoszą Prawdę wiecznego Zbawienia.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy, bez względu na to, jak ciężkie staje się wasze cierpienie. Nigdy nie zapominajcie, że cierpienie zbliża was do Mojego Niebieskiego Królestwa.

Wy, Moje dzieci, będziecie się wkrótce radować, gdy poczujecie łaski wylewane na was przez Mojego Syna.

Pozostańcie czujni. Módlcie się za wszystkie dusze i nigdy nie wątpcie ani przez minutę, że to Jestem Ja, wasz Przedwieczny Ojciec, który przynosi wam pokój umysłu, ciała i duszy poprzez te orędzia.

Traktujcie te przekazy jako święte. Są one i zawsze będą zgodne z Moim Słowem dawanym człowiekowi od zarania czasu. Rozpalą płomień waszych dusz w sposób, który trudno wam będzie zignorować.

Pozwólcie Mojemu Duchowi dotrzeć do was i uspokoić. Tylko wtedy mogę dotknąć waszych dusz tak, że Iskra Rozpoznania rozpłomieni wasze serca.

Wołam was, abyście przybiegli do Mnie, tak abym mógł objąć was w ten jedyny sposób, jak tylko Ojciec potrafi.

Pozwólcie Mi zaofiarować wam Moją ochronę i łaski czyniące was wystarczająco silnymi, aby walczyć w Mojej Armii przeciwko złu w waszym świecie.

Moja Armia doprowadzi do pokoju, którego pragniecie i miłości, której potrzebujecie, aby ugasić wasze pragnienie.

Idźcie w pokoju dzieci wiedząc, że w tych przekazach, które zatwierdziłem dla całego świata, zawarta jest Prawda.

Jeśli będziecie czystego i pokornego serca, rozpoznacie Moją Miłość. Stańcie się mali jak dziecko w Moich oczach. Tylko wtedy podniosę was jak anioły do Mojej hierarchii, gdy nadejdzie właściwy czas.

Idźcie w pokoju. Oprzyjcie wasze znużone głowy na Moim ramieniu, a Ja przyniosę wam pociechę i ukojenie, których pragniecie.

Kocham was dzieci. Każdego z was.

Raduję się, bo gdy nadejdzie dzień ponownego zjednoczenia naszej Świętej Rodziny, całe Niebiosa śpiewać będą na wieczną cześć i chwałę.

Bóg Ojciec

 

Najświętsza Maria Panna: Czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki

Orędzie nr 302 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 2 styczeń 2012, godz.12.00

Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca nie jest daleki.

Ponieważ moc szatana maleje, staje się on bardziej bezwzględny w swoim pościgu za duszami.

Nawet dla silnych dusz okres ten będzie trudny, gdy ich wiara wypróbowana będzie do granic możliwości.

Moje dziecko, gdy wiara Moich dzieci jest w ten okrutny sposób poddawana próbie, nie mogą się one wahać, lecz muszą być czujne. Cały czas muszą zachować czyste serca.

Muszą także zachować milczenie, kiedy czują zazdrość w swoich duszach. Zawiść i zazdrość prowadzą do nienawiści. Zazdrość o wybrane dusze narasta nawet wśród tych, którzy kochają Mojego Syna.

Dzieci, nigdy nie możecie ulegać tej pokusie, która umieszczana jest w waszych sercach przez złego.

Teraz wzrośnie powszechna zawiść wobec wszystkich wizjonerów i błogosławionych wysłanników na świecie. Zostało to przepowiedziane tym, którzy znajdą się wśród wielu świętych czasów ostatecznych.

Ich los jest ciężki i będą mocno cierpieć z powodu przyznanych im zadań.

Moje dziecko, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby modlili się do Mnie o ochronę wizjonerów i proroków czasów ostatecznych.

Oni potrzebują waszych modlitw. Jeśli macie wątpliwości co do tych dusz, które zostały wybrane dla przekazywania Prawdy dla świata, módlcie się za nie pomimo to.

Wszyscy jesteście Dziełem Bożym. Musicie okazywać sobie wzajemną miłość. Głoście Święte Słowo Mojego Syna, ale nigdy kosztem znieważania innych Dzieci Bożych.

Zniewagi nie rodzą się z miłości. Pochodzą one od oszusta, którego nienawiść do ludzkości nie zna granic.

Jeśli kochacie Mojego Syna i krytykujecie inną duszę, musicie zamknąć wasze usta.

Nigdy nie szkalujcie innych w Imię Mojego Syna.

Moje Serce jest jak mieczem przebite, gdy widzę te oddane Mi, Świętej Bożej Matce dusze, odnoszące się z pogardą do wizjonerów, wybranych aby pomóc w ratowaniu dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wizjonerów wybranych przez Boga Ojca w dzisiejszym świecie.

Bądźcie pewni, że to oni, którzy mówią w Imieniu Mojego Syna, są tymi cierpiącymi największe zniewagi.

Ci, których przekazy są zaciekle kwestionowane, źle widziane i rozdzierane, są zazwyczaj wybranymi duszami.

Są oni głównymi celami złego, który poprzez innych, prowokuje szyderstwem wierzących do odrzucania tych widzących.

Pamiętajcie, że posłańcy ci reprezentują Mojego Syna i Jego Święte Słowo.

Odrzucając autentycznych widzących, odrzucacie Słowo Mojego drogiego Syna.

Zawsze módlcie się o rozeznanie. Nigdy jednak nie możecie publicznie pogardzać tymi boskimi orędziami, przekazywanymi ludzkości w celu ocalenia dusz od piekielnych ogni.

Blokując pracę tych wizjonerów, blokujecie ratunek dusz.

Wasza ukochana Matka
Królowa Nieba
Matka Ocalenia

 

Istnieje tylko jedna Prawda. Jedno Światło. Cokolwiek innego jest kłamstwem.

Orędzie nr 301 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.17.30

Moja droga, ukochana córko, wiedz, że bez względu na to jak trudna jest ta misja, Ja nie zaniedbam prowadzenia Ciebie.

Mój Głos dodaje ci cały czas otuchy. Mój Duch porusza twoje serce tak, że jesteś wobec tego bezsilna. Moja Miłość jest tak obejmująca, że nie jesteś w stanie odwrócić się ode Mnie lub wyprzeć się Mnie. Mimo to uważasz, że potykasz się po drodze.

Kiedy próbujesz analizować Moje Słowo, stwierdzasz, że nie jesteś w stanie zrobić tego z powodzeniem. Żadna ilość analiz nie może zmienić Prawdy tego, co Ja mówię.

Nikt, łącznie z tobą Moja córko, nie ma upoważnienia do przekręcania sensu Mojego Świętego Słowa, tak aby stało się bardziej akceptowalne w waszych oczach.

Dotyczy to Mojego Słowa zawartego w Piśmie Świętym i Mojego Słowa zawartego w tych przekazach.

Zaufaj Mi bardziej, Moja córko. Poproś Moje dzieci i wszystkich Moich ukochanych wyznawców, aby zaufali Mi całkowicie.

Ja nie zawiodę ludzkości nigdy. Nigdy nie odwrócę się wobec próśb Moich umiłowanych dzieci. Zawsze odpowiem słabym duszom, które błagają o Moje Miłosierdzie.

To, czego Ja nigdy nie będę robić Moja córko, to mówić do Moich dzieci, tak aby dopasować się do ich potrzeb i dawać im to, co chcą usłyszeć.

Prawda musi być powiedziana. Moje Święte Słowo nigdy nie może być osłabiane lub Prawda fałszowana.

Moje Święte Słowo nigdy nie może być zmieniane, poprawiane lub przekręcane, tak że staje się kłamstwem.

Wiedzcie, że czas Mojej Sprawiedliwości jest blisko. Zrozumcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, ale nikczemność, którą widzę w waszym świecie, brzydzi Mnie.

To zło jest nawet uzasadniane przez tych, którzy wyznają Moje Słowo, i którzy twierdzą, że Mnie znają.

Oni przekręcali Moje Nauki przez wieki, by pasowały do ich chciwości, żądzy, pychy i zachłanności.

Jak Mi to łamie Serce, widzieć akty deprawacji demonstrowane przede Mną i być świadkiem, jak Moje dzieci zostały zwiedzione wierząc, że czyny te są dopuszczalne w Moich oczach.

Obudźcie się dla Prawdy. Moje Wielkie Miłosierdzie jest osiągalne dla każdej pojedynczej duszy podczas Ostrzeżenia.

Ale uważajcie. Ci chrześcijanie, którzy wierzą, że skrzywiona prawda Mojej Nauki będzie akceptowalna w Moich oczach, doznają wstrząsu podczas Ostrzeżenia. Oni przeciwstawią się Prawdzie kiedy ujawnię, jak ich grzechy ogromnie Mnie urażają.

Wzywam tych ludzi, aby zaakceptowali, że Ja Jestem Prawdą i Światłem. Istnieje tylko jedna Prawda. Jedno Światło. Cokolwiek innego jest kłamstwem.

Dzieci, zbadajcie uczciwie swoje sumienia, zanim nastąpi Ostrzeżenie. Nauczcie się rozpoznawać Prawdę, zanim staniecie przede Mną, gdyż wtedy i tylko wtedy wasze cierpienie będzie mniejsze.

Wasz Nauczyciel i Odkupiciel

Zbawiciel całej ludzkości

Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Tymczasowy pokój na świecie, jeśli ciemne dusze nawrócą się

Orędzie nr 300 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.15.00

Moje dziecko, chwila jest bliska, ale Moje dzieci muszą wykazać cierpliwość. Wszystko odbywa się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca.

Dzieci, musicie zdać sobie sprawę, że siły zła w waszym świecie zagrażają waszej wierze w Boga Ojca. Te siły zła nie zwyciężą, bo nie mają żadnej władzy nad Moim Niebieskim Ojcem. Będą jednak dręczyć swoich bliźnich, braci i siostry, poprzez morderstwa, wojnę i kontrolę.

Módlcie się, aby te ciemne dusze ujrzały wkrótce Światło Mojego Syna. Jeśli ujrzą je i nawrócą się podczas Ostrzeżenia, wówczas na ziemi zapanuje tymczasowy pokój.

Mój Syn, Jezus Chrystus, na którym polegać muszą wszystkie dusze, aby dostąpić Zbawienia, niecierpliwi się już, aby przynieść ludzkości Swoje Wielkie Miłosierdzie.

Módlcie się mocno Moje dzieci o ocalenie tych ciemnych dusz, które mogą nie przetrwać Ostrzeżenia.

Te słabe dusze będą przerażone nie tylko wtedy, kiedy staną się świadkami swoich grzechów, ale kiedy ujrzą ciemność, w jakiej tkwią. Ciemność ta przyćmiła te dusze tak bardzo, że Światło Miłosierdzia Mojego Syna wywoła w nich uczucie słabości i bezsilności.

Wiele będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.

Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany, aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku.

„O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask
Ty, która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana
Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, aby ratować ludzkość
i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.”

Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku

 

Krucjata Modlitwy (17) – Modlitwa Matki Ratunku za ciemne dusze

Otrzymano niedziela, 1 styczeń 2012, godz.15.00

Najświętsza Maria Panna: Wielu będzie za słabych, aby uchwycić zaofiarowane im Miłosierdzie Mojego Syna.

Wzywam was, módlcie się za te dusze. Mój Syn jest zdecydowany, aby dusze te ratować w pierwszej kolejności. Dzieci, On potrzebuje więcej modlitw. Musicie błagać o Miłosierdzie dla tych zaciemnionych dusz.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci, aby ofiarowały tą Modlitwę Krucjaty Mnie, Matce Ratunku.

„O Niepokalane Serce Maryi
Matko Ratunku i Pośredniczko wszystkich łask
Ty, która będziesz brać udział w Zbawieniu ludzkości
od nikczemności szatana
Módl się za nami

Matko Ratunku módl się, aby wszystkie dusze mogły być ocalone
i przyjęły Miłość i Miłosierdzie okazane przez Twojego Syna
Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przychodzi ponownie, aby ratować ludzkość
i dać nam szansę Wiecznego Zbawienia. Amen.”

Wasza ukochana Matka
Matka Ratunku

 

Bez Mojego Aktu Miłosierdzia narody zniszczyłyby siebie nawzajem. Krucjata Modlitwy (16) – O przyjęcie łask ofiarowanych podczas Ostrzeżenia

Orędzie nr 299 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 31 grudzień 2011, godz.12.00

Fragment z prywatnego przekazu objawionego Marii Bożego Miłosierdzia, który zawiera 16 Modlitwę Krucjaty dla ludzi, aby przyjęli łaski dawane im przez Jezusa podczas Ostrzeżenia oraz ślubowanie głoszenia Jego Najświętszego Słowa dla świata.

Moja córko, Ostrzeżenie udowodni wszystkim autentyczność tych Moich Świętych Orędzi dla świata. Nie wolno wam nigdy w nie wątpić. Żadne z nich nie zostało skażone w jakikolwiek sposób.

Przygotujcie się do Ostrzeżenia i powiedzcie waszym rodzinom i dzieciom, aby odmawiali krótką modlitwę z prośbą o przebaczenie za ich grzechy.

Dam wam teraz specjalną Modlitwę Krucjaty dla świata, aby pomóc duszom, by były mocne w czasie Wielkiego Aktu Miłosierdzia, który ofiaruję teraz światu.

“O mój Jezu, zachowaj mnie silnym podczas tej próby Twojego Wielkiego Miłosierdzia.
Daj mi łaski potrzebne, by stać się małym w Twoich oczach.
Otwórz moje oczy dla Prawdy Twojej obietnicy Wiecznego Zbawienia.
Wybacz mi moje grzechy i okaż mi Twoją Miłość i Rękę Przyjaźni.
Przyjmij mnie w ramiona Świętej Rodziny, tak abyśmy wszyscy mogli stać się ponownie Jednością.
Kocham Cię Jezu i ślubuję, że od dzisiaj będę głosił Twoje Święte Słowo
bez strachu w moim sercu i z czystością duszy, na wieki wieków Amen.”

Nigdy nie obawiajcie się tego Wielkiego Aktu Mojego Miłosierdzia, który musi nastąpić, lub narody zniszczyłyby siebie nawzajem.

Większość ludzkości nawróci się, ale bitwa o dusze będzie się nasilać.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel całej ludzkości

 

Każdy rodzaj łaski okazany zostanie tym, którzy nie kochają Mojego Ojca

Orędzie nr 298 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 29 grudzień 2011, godz.15.00

Moja najdroższa, ukochana córko, Moje dzieci na całym świecie zostaną wkrótce obudzone z głębokiego, próżnego snu.

Kiedy obudzą się przy Ostrzeżeniu, wielu będzie przerażonych. Tym, którzy będą przestraszeni, mam to do powiedzenia:

Bądźcie wdzięczni, bo zostaliście obudzeni z ciemności.

Radujcie się, że okazywane wam jest Moje Światło Miłosierdzia. Jeśli uważacie to za bolesne, to błagam was, znoście to oczyszczenie z pokorą, bo bez tego oczyszczenia nie uzyskacie życia wiecznego, do którego macie prawo.

Módlcie się do Mnie, aby pomóc wam w tych trudnych chwilach, a Ja podniosę was i dam wam siłę, której potrzebujecie.

Jeśli odrzucicie Moją Rękę Miłosierdzia, będzie wam dany tylko bardzo krótki okres czasu na okazanie skruchy.

Tym, którzy nie kochają Mojego Ojca, okazany zostanie każdy rodzaj łaski, ale wiem, że Jego cierpliwość jest na wyczerpaniu.

Okazany będzie Jeden Wielki Akt Mojego Miłosierdzia. Do was będzie należało, abyście stali się pokorni i błagali o miłosierdzie. Nie możecie być przymuszeni, aby to zrobić.

Módlcie się, gdybyście nie mogli sobie poradzić z tym oczyszczaniem, aby inni modlili się wówczas za wasze dusze.

Nie obawiajcie się Mnie. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Ręki Ratunku, gdyż beze Mnie jesteście niczym. Nie czekajcie z wołaniem o Moją Miłość, kiedy będzie już za późno, aby wam pomóc.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Mój Różaniec może uratować narody

Orędzie nr 297 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 29 grudzień 2011, godz.14.15

Moje dziecko, odmawianie Mojego Świętego Różańca może uratować narody.

Moim dzieciom nigdy nie wolno zapomnieć o mocy Mojego Świętego Różańca.

Jest tak potężny, że czyni oszusta bezsilnym. Kiedy modlicie się codziennie, nie może nic zrobić wam, ani waszym rodzinom.

Proszę, wezwij Moje dzieci, aby rozpoczęły od dzisiaj odmawianie Mojego Świętego Różańca w celu ochrony nie tylko ich rodzin, ale także ich społeczeństw.

Różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko planom złego, by zniszczyć co tylko może, w tych jego ostatnich dniach na ziemi.

Nigdy nie lekceważcie kłamstw, które zasiewa w umysłach ludzi, aby Moje dzieci odwróciły się od Prawdy.

Tak wielu pod jego wpływem wystąpi, aby walczyć przeciwko Prawdzie Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Odmawiając Mój Różaniec możecie ochronić te dusze przed kłamstwami.

Ich serca mogą być i będą otwarte, jeśli znajdziecie czas na odmawianie Mojego Różańca.

Módlcie się teraz za Moje dzieci, aby otworzyły swe serca dla Prawdy. Módlcie się też, aby wszystkie Moje dzieci znalazły siłę dla przyjęcia Miłosierdzia Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka
Królowa Aniołów

 

Bóg Ojciec: Przyjmijcie tą ostatnią szansę, albo spotka was straszna kara

Orędzie nr 296 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 28 grudzień 2011, godz.15.15

Moja córko, masz teraz obowiązek poinformowania Moich dzieci wszędzie, o naglącej potrzebie poszukiwania wybawienia.

Ze względu na Moje Wielkie Miłosierdzie posyłam teraz Mojego Syna, aby ofiarować ludzkości ostatnią szansę powrotu do Mnie, waszego Niebieskiego Ojca.

Mogę ujawnić, że Wielkie Miłosierdzie, które będzie okazane wszystkim Moim dzieciom, będzie miało miejsce tylko jeden raz.

One, Moje dzieci, muszą przyjąć tą ostatnią szansę ratunku lub zaakceptować, że straszna kara spadnie na świat.

Każda dusza na ziemi wkrótce doświadczy znaków oświetlenia sumienia.

Wszyscy upadną ze wstydu na kolana, gdy przekonają się, prawdopodobnie po raz pierwszy, jak boleśnie ich grzechy wyglądają w Moich oczach.

Ci z dobrym i pokornym sercem przyjmą to Wielkie Miłosierdzie z wdzięcznością i ulgą.

Dla innych stanowić to będzie bardzo trudną próbę i wielu odrzuci Moją Rękę Miłości i Przyjaźni.

Módlcie się pilnie za te dusze, Moja córko, bo bez modlitw nie może być im dana druga szansa.

Świat zaakceptuje w końcu Moc swojego Niebieskiego Ojca, kiedy cud na niebie doświadczony będzie przez wszystkich i wszędzie.

Narodziny nowego świata są prawie przy was. Uchwyćcie Moje Miłosierdzie teraz, dopóki możecie. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę.

Połączcie się jak Jedność we wspólnocie ze Mną, aby skorzystać z Nowej Ery Pokoju, która oczekuje na te wszystkie będące w łasce dusze, które Mnie kochają.

Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że modlitwa o immunitet dla tych dusz, dana przez Mojego Syna światu poprzez ciebie Moja córko (patrz poniżej – fragment z Krucjaty Modlitwy numer 13), będzie tak potężna, że dusze, które są nadal w ciemności mogą być i będą uratowane.

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia. Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia. Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia, do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Pamiętajcie dzieci o mocy modlitwy i jak ona może złagodzić karę.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby świat mógł być, i aby został ocalony, i żeby Wielki Ucisk mógł być oddalony.

Wasz Niebieski Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Najświętsza Maria Panna: Rozpoczęły się bóle porodowe

Orędzie nr 295 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 27 grudzień 2011, godz.14.00

Moje dziecko, rozpoczęły się bóle porodowe.

Nadszedł czas na narodziny Nowego świata, nowy początek.

Na ziemi nastąpi teraz wiele zmian, jakich wcześniej nie doświadczano.

Mój Niebieski Ojciec wysyła Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, aby jeszcze raz uratować ludzkość z jej nikczemności.

Moje dziecko, będziecie świadkami serii wydarzeń, które zostały już wam ujawnione.

Nie wolno wam się obawiać, gdyż oczyszczanie to jest niezbędne, aby obudzić ludzkość, jeśli dusze mają być ocalone.

Rozpoczną znaki, jak przepowiedziane. Moje dzieci muszą przyjąć te zmiany z pokornymi i skruszonymi sercami.

Módlcie się, módlcie się za dusze, aby odrzuciły grzech pychy i szukały przebaczenia za ich zniewagi przeciwko Bogu Ojcu.

Jeśli nie uda im się zrehabilitować, spowoduje to poważną karę.

Miłosierdzie Mojego Syna jest tak wielkie, że da Moim dzieciom czas na okazanie skruchy.

Teraz jednak musicie się modlić za wszystkie dusze, tak aby mogły być godne wejścia do Nowej Ery Pokoju.

Wasza ukochana Matka
Maryja, Królowa Niebios

 

Byłem oskarżony o herezję i bluźnierstwo, kiedy chodziłem po ziemi

Orędzie nr 294 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 26 grudzień 2011, godz.15.50

Jestem waszym Jezusem, który nie opuszcza was nigdy, bez względu na to, jak bardzo cierpicie. Ja Jestem Alfą i Omegą, Synem Bożym, który stał się Człowiekiem i narodził się z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, wznieś się ponad ten nagły wybuch cierpienia i nigdy nie zapominaj o ilości dusz, które w ten sposób ratujesz.

Moje dzieci muszą cierpieć oczyszczanie, aby w tym czasie ich dusze zostały obmyte. Muszą się zatem z tym pogodzić. Wiele Moich dzieci będzie nadal oczyszczanych zanim nastąpi Ostrzeżenie. Z czasem zrozumieją Moja córko, dlaczego tak się z nimi dzieje.

Aniołowie są z tobą cały czas, jak nigdy przedtem, gdyż ty Moja córko, z powodu tych przekazów przyciągniesz największą do tej pory ilość ataków.

Każde słowo, które wypowiadam, będzie teraz rozdzielane na kawałki.

Każda Nauka i Prawda, którą staram się przekazać światu, będzie teraz kwestionowana i uznana za bluźnierstwo.

Moje Święte Słowo, gdy nauczałem Moich wyznawców, kiedy chodziłem po ziemi, także było krytykowane.

Gdy chodziłem wśród Mojego ludu, oskarżony byłem o herezję, bluźnierstwo i wybaczanie grzesznikom. Moje Słowo nie zostało wówczas uznane w wielu kręgach, w szczególności wśród kapłanów i faryzeuszy.

Moja córko, ci ludzie, którzy chełpliwie szydzą ze względu na ich samozwańczą biblijną wiedzę, będą najgorszymi winowajcami. Będą butnie twierdzić, że ich błędna interpretacja Świętej Ewangelii jest ważniejsza od Prawdy.

Ich pycha nie pozwala im na rozpoznawanie Mojego Głosu, gdy jest dzisiaj przekazywany do świata.

Moja córko, nigdy nie angażuj się w spór z tymi słabymi duszami, gdyż one nie są ze Światła. Niestety, one same uważają, że są. Pamiętajcie, że ci, którzy z góry patrzą na innych i szydzą z innych w Moje Imię, nie reprezentują Mnie.

Oni nie okazują miłości, zrozumienia i pokory.

Ataki te urządzane są, aby zatrzymać cię w tej pracy i stworzyć nowe wątpliwości w twoim umyśle. Módl się za tych ludzi. Nie zwracaj na nich uwagi. Skup się tylko na Moim Głosie i nie pozwól, aby ta święta praca była w ten sposób zakłócona.

Szatan działa aktywnie w tych duszach i będzie używać wszelkich form przebiegłych argumentów, aby podważyć te przekazy z Moich ust. Angażując się lub odpowiadając na te ataki dasz szatanowi moc, której szuka.

Idź teraz w pokoju. Nadal patrz w przyszłość i zawsze pozostań posłuszna Moim życzeniom. Pamiętaj, że dałaś Mi dar twojej wolnej woli. Pozwól zatem, abym cię poprowadził.

Zaufaj Mi całkowicie.

Kocham was.
Wasz Jezus

 

Szanujcie znaczenie rodziny

Orędzie nr 293 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 25 grudzień 2011, godz.18.00

Moja Córko, dzisiaj jest Święto Mojego Narodzenia. Jest to także szczególny dzień dla rodzin.

Pamiętajcie, że także Święta Rodzina ma w tym dniu swój początek. Ta Święta Rodzina ma dzisiaj wpływ na ludzi na całym świecie.

Ponieważ wszystkie dusze na ziemi są częścią Rodziny Mojego Przedwiecznego Ojca, dlatego też ludzie na całym świecie powinni szanować znaczenie rodziny.

Tylko poprzez rodzinę rodzi się prawdziwa miłość. Ważne jest, aby zrozumieć to w czasie, gdy wiele rodzin na świecie cierpi z powodu kłótni, gniewu i separacji.

Gdyby nie było rodzin na ziemi, nie byłoby życia. Rodzina reprezentuje wszystko, co Mój Przedwieczny Ojciec pragnie dla Swoich dzieci na ziemi.

Rodziny, kiedy są razem, tworzą intymną miłość znaną tylko w Niebie. Niszcząc rodzinę, niszczy się czystą miłość, która istnieje w każdej duszy będącej częścią tej rodziny.

Szatan uwielbia dzielić rodziny. Dlaczego? Bo wie, że ziarno miłości, o zasadniczym znaczeniu dla duchowego rozwoju ludzkości umrze, gdy rodzina jest podzielona.

Proszę, dzieci módlcie się o zjednoczenie rodzin. Módlcie się za rodziny, aby wspólnie odmawiały modlitwy. Módlcie się, aby szatan nie miał wstępu do waszego rodzinnego domu.

Nigdy nie zapominajcie, że wszyscy jesteście częścią Rodziny Mojego Ojca i musicie naśladować tą wspólnotę na ziemi, jak to tylko możliwe. Wiem, że nie zawsze tak jest, ale zawsze musicie dążyć do jedności rodziny, w celu zachowania wzajemnej miłości.

Jeśli nie macie rodziny na ziemi, pamiętajcie, że jesteście częścią Rodziny, którą stworzył Mój Ojciec. Starajcie się połączyć z Rodziną Mojego Ojca w Nowej Erze Pokoju.

Módlcie się o łaski potrzebne, aby umożliwić wam znalezienie prawowitego domu w Nowym Raju, do którego będziecie zaproszeni aby wejść, przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Wasz ukochany Jezus

Zbawiciel ludzkości

 

Bóg Ojciec: Mój Syn jest wysyłany, aby odebrać Swój prawowity tron

Orędzie nr 292 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 24 grudzień 2011, godz.18.00

Moja Córko, tak jak po raz pierwszy wysłałem na świat Zbawiciela, aby uratować ludzkość, tak teraz gotowy jestem do wysłania jeszcze raz Mojego Syna Jezusa, Odkupiciela ludzkości dla ocalenia tych dusz, które inaczej nie mogłyby być uratowane.

Moje dzieci muszą zrozumieć znaczenie zmieszanej z goryczą słodkiej Ofiary, którą uczyniłem dla ludzkości, kiedy wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy.

Kiedy zdałem sobie sprawę, że jedynym sposobem, aby odkupić ludzkość było wysłanie Zbawiciela, wiedziałem, że nie mógłbym zażądać od jakiegokolwiek proroka lub wybranej duszy, aby cierpieli taką ofiarę. Postanowiłem przez drugą osobę Mojej Boskości, że wyślę Syna, aby ratować ludzkość. Był to jedyny skuteczny sposób, aby pokrzyżować plany szatana; taka była Moja Miłość do Moich dzieci.

Patrzeć jak Mój Syn dorasta, by stać się mężczyzną, było zarówno zachwycające jak i bolesne wiedząc, co Go oczekuje. Jednak ze względu na głęboką, czułą Miłość, jaką mam dla każdego z Moich dzieci, było to chętnie znoszone poświęcenie w celu ratowania Mojej rodziny.

Teraz, ponieważ zbliża się Ostrzeżenie, również przygotowuję świat poprzez te Święte Orędzia, do powitania po raz drugi Mojego Syna.

Drugie Przyjście Mojego ukochanego Syna jest blisko, dzieci. Jest On wysyłany, aby odebrać Swój prawowity tron, gdy będzie panował jako Król Ludzkości.

To chwalebne wydarzenie będzie spektakularne i jest końcową częścią planu, aby ocalić ludzką rasę od zła, które istnieje na świecie. Szatan wkrótce zostanie wyrzucony. Jego zwolennicy i ci o nikczemnych sercach będą zszokowani i przerażeni. Na tym etapie oczekiwane będzie od nich dokonanie wyboru. Paść na ziemię oraz błagać o miłosierdzie, i być ocalonym, lub odmówić Wielkiego Daru, który zostanie im przedstawiony.

Moje dzieci, zjednoczcie się wszyscy i nie bójcie się szyderstw. Wszyscy jesteście kierowani przez Ducha Świętego i jest wam przyznana ochrona aniołów i świętych w Niebie. To będzie należało do was, Moi wyznawcy, by głosić Słowo i obietnicę Mojego Syna, który pragnie, aby przekazy te rozprzestrzeniane były na całym świecie.

To również dzięki waszym modlitwom będzie można wyrwać zagubionych grzeszników z ramion złego.

Dzieci, jesteście w początkowej fazie ostatecznej bitwy. Wasza druga szansa na wieczne zbawienie dawana jest wam przez Miłosierdzie Mojego drogiego, ukochanego Syna. Nie zmarnujcie tej szansy. Przyłączcie się zjednoczeni, w unii z waszą Rodziną w Niebie, aby uratować swoich braci i siostry na ziemi.

Radujcie się w to Boże Narodzenie, gdyż będzie to specjalna uroczystość, ponieważ musicie teraz pomóc duszom przygotować się na Powtórne Przyjście Mojego Syna, po tym jak odbędzie się Ostrzeżenie.

Kocham was wszystkich, dzieci. Weźcie Moją Miłość. Obejmijcie Mnie, waszego Przedwiecznego Ojca, który uczyni wszystko co możliwe, aby zabrać was wszystkich do Nowej Ery Pokoju.

Bóg Ojciec

 

Najświętsza Maria Panna: Plan odnowy ludzkości na Powtórne Przyjście jest ukończony

Orędzie nr 291 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 22 grudzień 2011, godz.09.30

Moje dziecko, świat musi przygotować się poprzez modlitwę na Mojego Syna.

Plan Mojego drogiego Syna, aby odnowić ludzkość na Powtórne Przyjście, jest ukończony.

Dany był czas, aby umożliwić rozprzestrzenianie się wiary poprzez te oraz inne boskie przekazy.

Nawet mała grupa wiernych chrześcijan modlących się za tych, którzy odrzucają Mojego Syna, może uratować te dusze.

Ty, Moje dziecko, jeszcze bardziej proś tak wielu wyznawców, jak to możliwe, aby modlili się o immunitet dla tych biednych, pozostających w grzechu dusz.

Wzywam wszystkich wyznawców Mojego Syna, aby nigdy nie tracili nadziei dla całej ludzkości.

Wiele słabych dusz nie rozumie, co czynią, gdy zaprzeczają istnieniu Boga, Niebieskiego Ojca.

Ich umysłami dyktuje ludzka logika, gdzie wszystkie rzeczy bazują na tym, jak postrzegane są gołym okiem.

Nie potrafią zrozumieć, że ziemia jest po prostu planetą stworzoną przez Boga dla Jego dzieci. Miejsce to jest tylko tymczasowe.

Ich prawdziwym dziedzictwem jest Nowy Raj.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dzieci, tak aby Duch Święty dotknął ich dusze i wywołał w ich sercach miłość do Mojego Syna.

Nigdy nie zapominajcie, że Boże Narodzenie jest Świętem dla uczczenia Zbawiciela, który został posłany, aby dać wam, wszystkim Moim dzieciom, wieczne życie.

Wasza Święta Matka
Królowa Niebios

 

Nawet grzech morderstwa może być wybaczony

Orędzie nr 290 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 21 grudzień 2011, godz.20.10

Moja najdroższa, ukochana Córko, oto Ja Jestem.

Dziś wieczór przychodzę, aby zaofiarować pociechę dla grzeszników, którzy uważają, że nie są godni, aby stanąć przede Mną.

Wzywam tych z was, biedne umęczone dusze, którzy sądzicie, że wasze grzechy są tak odrażające, że nie mógłbym wam przebaczyć. Jakże się mylicie.

Czy nie wiecie, że nie ma takiego grzechu, którego Ja nie mogę wybaczyć? Dlaczego się tak obawiacie?

Czy nie wiecie, że nawet najcięższy grzech morderstwa może być wybaczony? Wszystkie grzechy mogą być i będą odpuszczone, jeśli okazana jest prawdziwa, szczera skrucha.

Ja czekam. Otwórzcie dla Mnie wasze serca. Zawierzcie Mi. Jestem chyba jedynym prawdziwym Przyjacielem, którego posiadacie, ponieważ możecie powiedzieć Mi wszystko, a Mnie to nie zszokuje.

Grzech jest faktem w życiu. Bardzo niewiele dusz, włącznie z duszami wybranymi, może wytrwać przez dłuższy czas w stanie łaski.

Nigdy nie odczuwajcie, że nie możecie wyznać swoich grzechów, niezależnie od tego, jak mogą być poważne.

Jeśli się Mnie obawiacie i nadal odwracacie się ode Mnie, sami jeszcze bardziej zwiększacie dystans do Mnie.

Wiele z Moich dzieci nie czuje się godnymi Mojej Miłości. Mimo to, Ja kocham wszystkich, włącznie z najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Nie toleruję grzechu. Nigdy nie mógłbym tego zrobić. Ale kocham grzesznika.

To właśnie z powodu grzechu, tak aby mogło być wam przebaczone, zostałem przysłany na wasz świat jako Zbawiciel.

Aby było wam odpuszczone, musicie prosić o przebaczenie. Kiedy poszukujecie przebaczenia, najpierw musicie stać się pokornymi, gdyż bez pokory nie ma prawdziwej skruchy.

Ja, wasz Zbawiciel, błagam was, abyście zatrzymali się i pomyśleli o tym, jak przeżywacie swoje życie. Albo kochacie Boga przez wasze dobre uczynki i miłość bliźniego, albo nie czynicie tego.

Dzieci, nie musicie Mnie znać, aby Mnie kochać. Przez wasze czyny, waszą wzajemną miłość, życzliwość i hojność okazywaną innym, nie wiedząc o tym dowodzicie waszej miłości do Mnie.

Tak będzie również przez waszą pokorę serca, bo kiedy okażecie prawdziwą skruchę za wszystkie złe czyny w waszym życiu, także udowodnicie waszą miłość do Mnie.

Jak inaczej, myślicie, możecie stać się bliscy Mojemu Sercu?

Nigdy nie wolno wam się bać zbliżenia do Mnie. Nigdy nie jestem daleko.

Przyjdźcie do Mnie teraz, tak abym mógł nakarmić waszą duszę i dać wam pokój, którego pragniecie.

Wasz ukochany Jezus

 

Grzesznicy, którzy zwracają się do Mnie, znajdą natychmiast łaskę

Orędzie nr 289 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 20 grudzień 2011, godz.20.30

Moja najdroższa, ukochana Córko, dlaczego Moje dzieci czują się tak opuszczone na świecie właśnie teraz?

Dlaczego wpadają w rozpacz z żalu i samotności, kiedy wszystko, co muszą zrobić, to wezwać Mnie, ich Jezusa, abym dał im pocieszenie?

Każde z nich musi zwrócić się do Mnie i poprosić o pomoc. Odpowiem na każdą modlitwę. Ani jedna prośba nie pozostanie niezauważona, a na ich modlitwy odpowiem zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Tak wielu zapomina, że kiedy zwracają się do Mnie, Ja już cały czas stoję przy nich.

Każda dusza na ziemi jest dla Mnie drogocenna.

Jeśliby tylko one zdały sobie z tego sprawę, że sprawia Mi wielką radość, gdy zwracają się do Mnie o pomoc.

Jeszcze więcej radości i szczęścia sprawia Mi, kiedy grzesznicy proszą Mnie o przebaczenie i okazują żal za swe grzechy.

Są to dusze, które znajdą natychmiast łaskę. Powiedz im, że nie muszą się nigdy obawiać zwracania się do Mnie, gdyż Ja jestem zawsze miłosierny. Ukojenie, które potem poczują jest łaską, którą obdarzam tych z ciepłymi, szczerymi sercami.

Jest to okres roku, kiedy najwięcej Mojego Miłosierdzia wylewane jest nad całym światem. Dlatego zwracajcie się do Mnie teraz o siłę i łaski potrzebne, by pomóc wam znosić wasze udręki na świecie.

Wasz Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel ludzkości

 

Krucjata Modlitwy (15) – Podziękowanie za Dar Bożego Miłosierdzia

Orędzie nr 288 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 19 grudzień 2011, godz.19.30

Moja najdroższa Córko, jakże bardzo pragnę, aby chrześcijanie złożyli wszędzie z głębi serca hołd dla Mojego Narodzenia.

Gorąco pragnę, aby cała ludzkość pozwoliła Mojemu Świętemu Duchowi przeniknąć w tym czasie do swoich serc i dusz.

Kiedy świętujecie, Moje Narodzenie musi być uszanowane za to, co sobą stanowi. Pamiętajcie, że honorujecie Mój Dar Zbawienia.

To dlatego zostałem po raz pierwszy posłany przez Mojego Ojca.

To dlatego wrócę jeszcze raz, aby ofiarować ludzkości drugą szansę wybawienia.

Chcę ofiarować Moim dzieciom kolejną Modlitwę Krucjaty na to Boże Narodzenie:

„O Mój Niebieski Ojcze,
Oddajemy Ci z głęboką wdzięcznością cześć za Ofiarę, którą uczyniłeś, kiedy posłałeś na świat Zbawiciela.
W pokornej wdzięczności, z radością i dziękczynieniem ofiarujemy Ci naszą modlitwę za Dar, który teraz dajesz Swoim dzieciom, Dar Bożego Miłosierdzia.
O Najwyższy Boże, błagamy, uczyń nas godnymi, abyśmy przyjęli z wdzięcznością to Wielkie Miłosierdzie. Amen.”

Wasz ukochany Zbawiciel, Jezus Chrystus

 

Módlcie się, jak nigdy przedtem

Orędzie nr 287 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 18 grudzień 2011, godz.15.10

Moja najdroższa Córko, ci ludzie, którzy są odsunięci tak daleko ode Mnie, są Moją główną troską.

Przez Moich wyznawców muszą być uczynione wszelkie możliwe wysiłki, aby rozprzestrzenić daną wam Moją modlitwę do Mojego Przedwiecznego Ojca, z błaganiem o immunitet dla ich dusz (Krucjata Modlitwy 13):

„O Niebieski Ojcze, przez Miłość Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, którego Męka na krzyżu wybawiła nas z grzechu, uratuj proszę wszystkich tych, którzy wciąż odrzucają Jego Rękę Miłosierdzia.
Wypełnij ich dusze, Drogi Ojcze, Twoim dowodem Miłości.
Błagam Cię, Niebieski Ojcze, wysłuchaj mojej modlitwy i ocal te dusze od wiecznego potępienia.
Przez Twoje Miłosierdzie pozwól im być pierwszymi do wejścia, do Nowej Ery Pokoju na Ziemi. Amen.”

Apeluję do wszystkich wierzących, którzy czytają te Moje święte Orędzia dawane światu, aby modlili się, jak nigdy przedtem.

Potrzebuję waszej pobożności, aby zapewnić, że wszystkie Moje dzieci przyjmą Mój Dar z miłością i radością w swoich sercach.

Nie wolno im się obawiać, gdyż Ja przychodzę z Darem Miłości i Miłosierdzia.

Wasz Jezus
Odkupiciel i Zbawiciel całej ludzkości

 

Najświętsza Maria Panna: Nadzieja nigdy nie może być porzucona na rzecz strachu

Orędzie nr 286 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano sobota, 17 grudzień 2011, godz.15.30

Moje dziecko, światu musi być szybko powiedziane o Miłości i Miłosierdziu, które Mój Syn Jezus Chrystus ma dla każdego człowieka na ziemi.

On kocha wszystkich, włącznie z tymi o oziębłych duszach oraz tymi, którzy Go nie znają.

Nigdy nie miejcie wątpliwości, że tak samo ci ludzie, którzy być może mają duchowe niedostatki, są przez Niego bardzo kochani. Dana im będzie Wielka Nadzieja, kiedy obejmie ich Miłosierdzie Mojego Syna.

Niebo będzie się radować, gdy ludzie ci otworzą swe oczy dla Prawdy podczas Ostrzeżenia. Będzie tak, gdy przyjmą Miłość i Nadzieję, które będą im dawane. Będzie to najwspanialszy Dar, jaki kiedykolwiek otrzymają w tym życiu na ziemi.

Moje dziecko, ludzie nie mogą nigdy potępiać tych, którzy nie uznają Mojego Ojca. Nigdy nie wolno im tracić nadziei wobec tych, którzy także odrzucają Mojego Syna. Wszystkie te dusze są kochane z głęboką czułością przez Mojego Syna, który chce je tylko ocalić.

Nadzieja, Moje dziecko, jest Darem od Boga Ojca. Nie może być nigdy porzucona na rzecz strachu lub negacji. Miłosierdzie Mojego Syna nie zna granic. Wkrótce dane będzie ono każdemu z was.

Dzieci, nadzieja i radość muszą stać na pierwszym miejscu w waszych myślach, ponieważ Mój Syn ma zamiar obdarzyć Swoje dzieci tak Wielkim Darem, aby uratować świat.

On chce, aby wszyscy ludzie mieli udział w tej wspaniałej, chwalebnej Erze Pokoju, która czeka na was wszystkich.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszystkie dusze na ziemi powitały ten Dar Miłości z otwartymi i pokornymi sercami.

To poprzez Ostrzeżenie ostatecznie okazane będzie ludzkości Miłosierdzie Boga.

Potem nie może być wątpliwości, jak bardzo wszystkie Jego dzieci są kochane i otoczone Jego opieką.

Wasza ukochana Matka
Królowa Niebios

 

Najświętsza Maria Panna: “Prorok Czasów Ostatecznych prowadzony przez Niebiosa”

Orędzie nr 285 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano piątek, 16 grudzień 2011, godz.22.35

Moje dziecko, przychodzę do ciebie, aby przynieść ci pociechę serca. Ty, Moje silne dziecko, będziesz w stanie znosić od teraz cierpienie w takim stopniu, że będziesz witać je z zadowoleniem, a przez to udowodnisz swoją wytrzymałość podczas zmagań, by głosić światu Słowo Mojego drogiego Syna Jezusa Chrystusa.

Ty, Moje dziecko, jesteś wewnętrznie rozdarta. Każdy dzień przynosi w tej pracy więcej nowych wyzwań, z których wiele jest trudnych.

Teraz jest moment, aby podnieść swą przyłbicę bez żadnego strachu. Idź niepowstrzymanie i walcz dla Syna, aby zapewnić, że Jego Święte Słowo będzie szybko słyszane na całym świecie. Tak szybko jak to możliwe. Nie zwlekaj. Nie dopuść do rozproszenia uwagi.

Kocham cię Moje dziecko. Jesteś w pełni chroniona przed krzywdą. Czy nie zauważyłaś, jak mało dotyka cię teraz, gdy przez tą pracę jesteś atakowana przez innych? Jest to łaska ochronnej zbroi.

Stocz bitwę przeciw szatanowi z twoją armią wojowników i pomóż uratować całą ludzkość.

Jesteś prawdziwym prorokiem Czasów Ostatecznych prowadzonym przez Niebiosa, aby pomóc w nawróceniu świata. Pomoc zostanie wysłana szybko. Przygotujcie się. Radujcie się, gdyż jest to Wspaniały Dar.

Byłaś prowadzona przy każdym kroku, który stawiałaś, więc po prostu zaufaj Jezusowi i zawsze bądź posłuszna Mojemu Niebieskiemu Ojcu.

Być dzielna, odważna i maszeruj bez strachu w swojej duszy.

Wasza Niebieska Matka
Królowa Aniołów

 

Moje dzieci zostały obnażone w tym roku oczyszczenia

Orędzie nr 284 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano czwartek, 15 grudzień 2011, godz.20.55

Moja najdroższa córko, rok oczyszczenia jest prawie na ukończeniu i w rezultacie Moje dzieci na całym świecie są teraz przygotowane do Ostrzeżenia.

Wiele Moich dzieci strasznie cierpiało w 2011 roku. Wojny, przemoc, morderstwa i nienawiść, z których wszystkie były dziełem armii szatana, okaleczyły i uśmierciły te Moje drogie dusze. Te podłe moce cierpieć będą straszną karę, jeśli nie okażą skruchy po Ostrzeżeniu.

Wiele Moich dzieci zostało ogołoconych z materialnego komfortu i cierpiały biedę, jakiej nigdy wcześniej nie musiały znosić.

Doświadczenia te zostały wykreowane i zadane ludzkości przez szatana, ale były dozwolone przeze Mnie w celu oczyszczenia dusz. Myślisz może Moja córko, że to okrutne, ale było to konieczne dla przygotowania ludzkości i wprowadzenia pokory do dusz.

Teraz, gdy są bardziej czyste w Moich oczach, ich serca zostały otwarte, aby zaakceptować Prawdę ich wiecznego życia. Oznacza to, że mniej ich będzie cierpieć podczas Ostrzeżenia, ponieważ poddane zostały tym prześladowaniom.

Moje dzieci są teraz gotowe do przyjęcia Mojego Daru Miłosierdzia. Czas dla świata już prawie nadszedł. Bądźcie cierpliwi, Moja córko. Nigdy nie oczekujcie ode Mnie, że podam światu datę, gdyż jak już wcześniej wiele razy mówiłem, nie jest to przeznaczone dla waszej wiedzy.

Zaufajcie Mi całkowicie, a zapanuje w was pokój.

Przyniosę Mój Dar Ostrzeżenia, gdy nadejdzie właściwy moment i kiedy Moje dzieci będą się tego najmniej spodziewały.

Wasz ukochany Jezus
Odkupiciel ludzkości

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl