OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 15

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Ostatnie dni szatana: jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne

Orędzie nr 346 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 13.02.2012, godz.15.30

Moja córko, pamiętajcie proszę, że człowiek musi tylko patrzeć wokół siebie, aby poznać, że wielkie zmiany pojawiły się w świecie.

Zwykłe, codziennie wydarzenia nie wyglądają już na takie same. Przyjemności, które wam, dzieci, dostarczały korzyści materialne, straciły swój blask. One już was nie pociągają. Są zabarwione maską nicości.

Dlaczego tak jest? Czy nie wiecie, że jest to zmora antychrysta i jego obecność na ziemi, która rzuca te cienie?

On, nasienie szatana, zaraża każdy poziom waszego społeczeństwa, w tym politykę, siły wojskowe, instytucje finansowe, organizacje humanitarne, a nawet wasze kościoły.

Ani jeden sektor nie został oszczędzony, po to aby on mógł zadać ludzkości ból w tych swoich ostatnich dniach na ziemi.

Pamiętajcie, że Ja, wasz Jezus, dałem wam, Moim wyznawcom, moc Ducha Świętego, aby uczynić tych złych sprawców bezsilnymi.

Im bardziej rośniecie w siłę w bitwie poprzez potęgę waszej wiary, tym słabszy będzie uchwyt antychrysta.

Modlitwa, a zwłaszcza Modlitwy Krucjaty dawane tobie, Mojemu posłańcowi, pomogą wypędzić to zło.

Całe zło może być zniszczone przez modlitwę. To jest takie proste.

Dni przetrwania szatana i jego armii są policzone. Jednak jak osa, kiedy umiera, użądlenie będzie najbardziej bolesne.

Okażcie cierpliwość i wytrwałość podczas tych prób, a wy, Moja armio, w nadziei i zaufaniu pomaszerujecie w jedności ku bramom Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

 

Pismo Święte nie jest spychane na bok na korzyść tych przekazów

Orędzie nr 345 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, wczoraj tęskniłem za tobą. Czy pamiętasz, że budziłem cię w nocy? Byłaś zbyt zmęczona, a tak chciałem wówczas z tobą porozmawiać.

Dzisiaj muszę cię wezwać, abyś powiedziała światu, że wojna eskaluje, i że jeśli więcej Moich wyznawców nie będzie się modlić, wywołana zostanie wojna nuklearna.

Jest to bliskie, a modlitwa wraz z Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca, może temu zapobiec.

Potrzebuję, aby więcej Moich wyznawców rozprzestrzeniało Moje Święte Słowo dawane całej ludzkości dla dobra waszych dusz.

Ty, Moja córko, atakowana jesteś przez tych, którzy mówią, że Święta Księga Mojego Ojca spychana jest na bok na korzyść tych przekazów. To nie jest tak.

Dzisiaj Moje orędzia są dla wzmocnienia nauk zawartych w Piśmie Świętym, ponieważ tak wielu w dzisiejszym świecie nie wie, co jest w Nim zawarte.

Nie rozpoznają też znaków ostrzegających o czasach ostatecznych, chyba że je wam teraz ujawnię.

Dlaczego tak jest? Muszę przygotować wasze dusze dla Mojego Nowego Raju. Nigdy nie miejcie odczucia, że próbuję prowadzić was inną drogą.

Istnieje bowiem tylko Jedna Droga do Raju i Ja Jestem Tym Jedynym, który poprowadzi was do jego bram.

Zważajcie na Moje Słowo.

Słuchajcie Mojego wezwania.

Chodźcie ze Mną z podniesionymi głowami, bez strachu w waszych sercach, ponieważ Ja prowadzę Moją armię, aby pomogła Mi odzyskać Moje Królestwo na ziemi.

Wasz ukochany Jezus

 

Inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznej modlitwy

Orędzie nr 344 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.02.2012, godz.10.30

Moje dziecko, jakże płaczę, kiedy widzę, jak wielu stara się stłumić cześć dla Mojego ukochanego Syna.

Mówiłam ci wcześniej, że bitwa się rozpoczęła. Plany zakazu publicznej modlitwy do Boga Ojca i Jego drogiego Syna Jezusa Chrystusa, zostały już rozpoczęte w Anglii.

To jest dopiero początek. Bardzo niedługo będzie to zastosowane w szkołach i innych miejscach publicznych, aż stanie się nielegalnym modlenie się w Kościołach poświęconych Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nienawiść wśród ludzi, i to tych na wysokich pozycjach, do Mojego Syna oznacza, że zrobią wszystko, co mogą, aby zakazać publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Ci, którzy nienawidzą Mojego Syna mówią, że w Mojego Syna nie wierzą. Ale jak mogą okazywać tak dużo nienawiści do kogoś, w kogo nie wierzą?

Ich pogarda dla Mojego Syna stanie się wyraźniejsza, kiedy inne kraje podążą za Anglią w zakazie publicznego praktykowania Chrześcijaństwa.

Oddawanie czci Mojemu Synowi stanie się przestępstwem.

Ucierpią także inne religie, które wyznają wiarę w Boga Ojca.

Jednak nie będą one tak cierpiały, jak Kościół Rzymsko-Katolicki i pozostali Chrześcijanie. Ich cierpienie stanie się intensywne.

Módlcie się dzieci, aby oddalić wiele z tego zła, kiedy staje się teraz bardziej widoczne.

Tak długo ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Mojego Syna, pozostawali ukryci.

Teraz rzucą się do przodu z pewnością siebie i będą prześladować Mojego Syna poprzez cierpienia, które będą zadawać Jego wyznawcom.

Dzieci, módlcie się mocno, aby ochronić waszą wiarę i wasze prawo do czczenia Mojego Syna w miejscach publicznych, bez bycia zmuszonym do odczuwania wstydu.

Proszę, módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (29) o ochronę praktykowania Chrześcijaństwa.

”O Mój Panie, Jezusie Chrystusie
Błagam Cię, wylej Twojego Świętego Ducha
Na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach mają nienawiść do Ciebie.
Modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
I żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły czcić Cię z godnością, wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego Ducha, tak żeby mogły powstać z
Odwagą i prowadzić Twoją armię do ostatecznej batalii przeciw szatanowi, jego demonom oraz
wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
AMEN”

Idź w pokoju Moje dziecko i powiedz światu, aby przygotował się do tej wielkiej niesprawiedliwości.

Dziękuję ci, za twoją odpowiedź na Moje dzisiejsze wezwanie.

Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (29) – O ochronę praktykowania Chrześcijaństwa

Niedziela, 12.02.2012, godz.10.30

Dzieci, módlcie się mocno, aby ochronić waszą wiarę i wasze prawo do czczenia Mojego Syna w miejscach publicznych, bez bycia zmuszonym do odczuwania wstydu.

”O Mój Panie, Jezusie Chrystusie
Błagam Cię, wylej Twojego Świętego Ducha
Na wszystkie Twoje dzieci.

Błagam cię, wybacz tym, którzy w swoich duszach mają nienawiść do Ciebie.
Modlę się, żeby ateiści otworzyli swoje zatwardziałe serca podczas Twojego Wielkiego Miłosierdzia
I żeby Twoje dzieci, które Cię kochają, mogły czcić Cię z godnością, wznosząc się ponad wszelkie prześladowania.

Proszę wypełnij wszystkie Twoje dzieci darem Twojego Ducha, tak żeby mogły powstać z
Odwagą i prowadzić Twoją armię do ostatecznej batalii przeciw szatanowi, jego demonom oraz
wszystkim tym duszom, które są niewolnikami jego fałszywych obietnic.
AMEN”

Maryja, Królowa wszystkich aniołów
Matka Ocalenia

 

Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie

Orędzie nr 343 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 11.02.2012, godz.11.30

Moja droga, ukochana córko, wszędzie następuje eskalacja wojen i bardzo szybko Ręka Mojego Ojca zainterweniuje, aby przynieść powstrzymanie tego zła.

Nie obawiajcie się, gdyż plany uratowania ludzkości zostały zakończone i teraz nie potrwa długo do Mojego Wielkiego Miłosierdzia, które będzie dane każdemu z was.

Nigdy nie bójcie się dzieł antychrysta w sytuacji, gdy wy, drogie dzieci, macie w sobie siłę, aby poprzez modlitwę osłabić jego uchwyt nad światem.

Pozostali światowi przywódcy zostaną wkrótce zabici i Mój biedny Święty Wikariusz, Papież Benedykt XVI, zostanie usunięty ze Stolicy Apostolskiej w Rzymie.

Moja córko, w zeszłym roku mówiłem o spisku w korytarzach Watykanu.

Plan zniszczenia Mojego Świętego Wikariusza został opracowany w tajemnicy 17 marca 2011 roku i dojdzie do skutku, gdyż zostało to przepowiedziane.

Rozprzestrzeniajcie teraz Moje Święte Słowo w każdym zakątku świata i organizujcie, aby drukowane wersje Moich Orędzi szerzone były w tak wielu krajach, jak to możliwe.

Jesteście prowadzeni, więc musicie robić to, co jest najlepsze. Poproście Mnie w modlitwie, abym wysłał wam pomoc, i będzie to uczynione.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi będą odczuwalne, jako część małej kary przed Ostrzeżeniem

Orędzie nr 342 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 10.02.2012, godz.19.50

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Przychodzę w Imię Świętej Trójcy.

Moja ukochana córko, oznajmiam dzisiaj, że wszystkie przygotowania do Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna zostały zakończone.

Proszę powiadom Moje dzieci o obowiązku modlitwy za wszystkie dusze, które się same odsunęły ode Mnie, ich Przedwiecznego Ojca. Dzieci, tylko wy możecie pomóc uratować te dusze.

Chcę was również poinformować, że pewna ilość trzęsień ziemi będzie odczuwalna, ponieważ zsyłam małą karę, dla ukarania tych nikczemnych dusz, które dręczą swoich rodaków.

Moja córko, od chwili, gdy kara ta się zakończy, nastąpi czas na Ostrzeżenie.

Ludzie uhonorują Mojego Syna, kiedy ubiegać się będą o przebaczenie za sposób, w jaki Mnie obrażali.

Wielu nawróci się. Wielu umrze. Dusze, spośród tych, którzy umrą, mogą być uratowane poprzez modlitwę. Po tym, świat trochę się uspokoi i dany będzie czas na okazanie skruchy.

Pamiętajcie, Ja kocham wszystkie Moje dzieci, ale jak każdy dobry Ojciec muszę karać Moje dzieci, aby zrozumiały różnicę pomiędzy dobrem a złem.

To oczyszczenie obudzi Moje dzieci i o wiele więcej przyjmie z wdzięcznością łaski, kiedy wylane zostaną nad ludzkością podczas Ostrzeżenia.

Kocham was dzieci i to jest Moje pragnienie, aby ocalić każdego z was, włącznie z tymi zatwardziałymi duszami, które nie zaakceptują istnienia Świętej Trójcy.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

 

Cudzołóstwo, pornografia i prostytucja – to wszystko są grzechy śmiertelne

Orędzie nr 341 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 09.02.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, człowiek musi odwrócić się od grzechu i to szybko. Tak wiele grzechów nie jest już dzisiaj jako takie postrzeganych.

Tak wiele krzywd wobec Mojego Ojca popełnianych jest bez jakiegokolwiek poczucia winy.

Dzieci, musicie się zatrzymać. Niszczycie wasze życie. Szatan szydzi ze Mnie, gdy chwali się tymi duszami, które kradnie Mi w każdej sekundzie.

Gdybyście zobaczyli dusze, ich miliony, spadające w wiekuiste ognie, umarlibyście od wstrząsu.

Jak Mi to łamie serce, być świadkiem udręki, jaką dusze te, które żyły w strasznym grzechu kiedy były na ziemi, muszą cierpieć.

Grzechy zawinione przez nie, nie zawsze są tymi, które podejrzewacie, że są grzechami śmiertelnymi.

Mówię o cudzołóstwie, tak łatwo zaakceptowanym w dzisiejszym świecie, o oglądaniu i uczestnictwie w pornografii, prostytucji i seksualnym molestowaniu.

Mam na myśli nienawiść do innych, a także tych, którzy powodują ból i cierpienie u tych mających mniej szczęścia niż oni sami.

To również jest grzech bałwochwalstwa, gdzie ponad wszystko czcicie dobra materialne, mimo że są one niczym, tylko popiołem.

Czy nie rozumiecie, że od chwili, kiedy grzeszycie w ten sposób, codziennie oddalacie się coraz bardziej ode Mnie? Wtedy staje się bardzo trudne, aby uwolnić się z uchwytu nałożonego na was przez króla ciemności.

Obudźcie się dzieci. Bądźcie świadomi istnienia piekła i lękajcie się bardzo wejścia do bram wiecznego potępienia.

Mówię wam to, nie aby was straszyć, ale aby zapewnić, że zrozumiecie iż grzech śmiertelny doprowadzi was tam, jeśli nie zwrócicie się teraz do Mnie.

Modlitwa, i to wiele modlitw będzie potrzebnych, aby wrócić do Mnie, ale posłuchajcie tego. Jeśli ci z was, którzy jesteście zrozpaczeni, pełni smutku i którzy czujecie się bezradni z powodu otchłani grzechu w której jesteście, po prostu poprosicie, to Ja wam wybaczę.

Musicie okazać prawdziwą skruchę i pójść teraz do spowiedzi. Jeśli nie możecie iść do spowiedzi, to odmawiajcie Moją Modlitwę Krucjaty o Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia, przez okres siedmiu kolejnych dni.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Ja nigdy nie rezygnuję z grzeszników i odczuwam dla nich szczególną sympatię.
Kocham ich w bardzo szczególny sposób, ale czuję wstręt do ich grzechów.

Dzieci, pomóżcie Mi was ocalić. Nie zostawiajcie tego, aż będzie za późno.

Wasz Ukochany Jezus

 

Wkrótce nadejdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

Orędzie nr 340 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.02.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, teraz już nie potrwa długo zanim wszystkie zapowiedziane proroctwa zostaną odsłonięte przed niewierzącym światem.

Nawet te nieczyste dusze, które unikają Mnie, ich Boskiego Zbawiciela i Mojego Przedwiecznego Ojca, zauważą to. Będą się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i po raz pierwszy w końcu zdadzą sobie sprawę, że nie kontrolują swojego własnego przeznaczenia.

Mimo wszystkich ich błędnych przekonań i postrzeganego prawa dla ich osobistej korzyści, wkrótce pojmą Prawdę.

Moja córko, rozwiązaniem jest modlić się, aby te dusze, chociaż zagubione dla Mnie, nie podążyły za urokiem antychrysta i fałszywego proroka.

Wkrótce nadejdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną. Ale, oczywiście, to nie może być, ponieważ Ja nie przyjdę, zanim nastąpi całkowity koniec.

Jednak on okazywać będzie wszystkie cechy, które zwiodą biedne dusze wierzące, że to Ja.

Dokona cudów, wielkich dzieł pokoju, humanitarnych czynów i aktów o społecznej sympatii.

Będzie wielbiony i jego moce będą pochodzić od szatana, króla ciemności.

Będzie tak przekonujący, że kiedy zaprezentuje oznaki wiązane z wielkimi świętymi, wielu z Moich wyświęconych sług upadnie w pokorze do jego stóp.

Moje Słowo dawane tobie, prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych, zostanie odtrącone i odrzucone jako herezja.

Moja córko, daję ci wiele ostrzeżeń teraz, tak żeby jak największej ilości Moich dzieci mogła być dana Prawda, zanim to nastąpi.

Nie dajcie się zwieść tym, którzy sami wywyższać się będą w waszych oczach, jakby byli świętymi. Nigdy nie zmylcie się humanitarnymi czynami, jako zawsze pochodzącymi ode Mnie.

Zły jest kłamcą. Jest przebiegły i czasami zaprezentuje kochającą, dobroczynną powierzchowność.

Uważajcie na te organizacje, na których czele stoją bardzo bogate osoby, chełpiące się swoimi wysiłkami, aby uratować ludzkość. Wielu z nich działa w tajemnicy, aby piętnować Moje Słowo.

Ten rodzaj oszustwa zostanie użyty przez antychrysta, aby zwerbować dobrze myślących, ale łatwowiernych wyznawców.

Raz uwiedzeni, znajdziecie się w potrzasku. Następnie zostaniecie oszukani, aby przyjąć znamię bestii, którego musicie uniknąć za wszelką cenę, albo będziecie straceni dla Mnie na zawsze.

Zawsze bądźcie na straży.

Wasze zadanie jest proste. Pamiętajcie, że istnieje tylko Jeden Bóg, trzy Osoby w Trójcy Świętej, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.

Nic innego, co poza tym zostanie wam zaprezentowane, nie istnieje.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię

Orędzie nr 339 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Ja jestem Niepokalanym Poczęciem. Ja jestem Dziewicą Maryją, Bożą Matką.

Moje dziecko, ten biedny świat pogrążony jest w chaosie i tak jak będzie to trwało nadal, tak też z dnia na dzień przybliżał się będzie czas Ostrzeżenia.

To zostało przepowiedziane, że nienawiść do Mojego Syna rozszerzy się na Jego Święty Kościół na ziemi. To się już wydarzyło.

Zły nie spocznie, dopóki Kościół Katolicki nie zostanie powalony na ziemię.

Kiedy Kościół załamie się, wyłonią się dwie strony. Bez względu na to, jak bardzo Kościół będzie cierpiał, nie może umrzeć, ani nie umrze. To się nie może stać, dzieci.

Gdyż chociaż Bóg Ojciec może dopuścić, aby Kościołowi na ziemi zadane było takie samo biczowanie, jak to cierpiane przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, to tak jak Mój drogi Syn, powstanie on w chwale raz jeszcze.

Nigdy nie opuszczajcie Katolickiego Kościoła.

Nigdy nie odmawiajcie Mojego Syna innym Kościołom Chrześcijańskim. Wszyscy bowiem jesteście wyznawcami Chrystusa.

Wszyscy z was, z pobożnością dla Mojego Syna, musicie odłożyć na bok wasze różnice i łączyć się razem, aby zwalczać antychrysta.

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (28) – O zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych

Środa, 08.02.2012, godz.20.30

Módlcie się o zjednoczenie wszystkich dzieci Bożych poprzez tą specjalną Modlitwę Krucjaty (28)

„O Najwyższy Boże
Klękamy przed Tobą, aby błagać o zjednoczenie wszystkich Twoich dzieci
W walce o zachowanie Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi.
Niech nasze różnice nie dzielą nas w tym czasie wielkiej apostazji na świecie
W naszej miłości do Ciebie, drogi Ojcze.
Błagamy Cię, daj nam łaski, abyśmy się wzajemnie miłowali, w Imię
Twojego Umiłowanego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Wielbimy Ciebie.
Kochamy Ciebie.
Jednoczymy się, aby starać się o siłę dla zachowania Twoich Chrześcijańskich Kościołów na ziemi
W próbach, którym może stawimy czoła w nadchodzących latach. Amen.”

Zaufajcie Mi dzieci, abym poprowadziła was w kierunku Nowego Raju i Królowania Mojego Syna na ziemi, ponieważ tak zostało zamierzone.

Wasza kochająca Matka
Matka Ocalenia

 

Tajemnice tak długo ukryte w archiwach Bożego Królestwa

Orędzie nr 338 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 07.02.2012, godz.20.00

Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga, zrodzonym z Maryi Niepokalanego Serca. Przychodzę w Imię Świętej Trójcy.

Są to dni, Moja droga, ukochana córko, które uważać będziesz za najtrudniejsze. Twoje cierpienie, przekazywane Mi z radością oraz poddanie się w twoim sercu uratuje wiele dusz. Musisz być dzielna, kiedy to czynisz i nie musisz martwić się o swoje zdrowie, ponieważ jest to tylko kolejna próba, która nie potrwa zbyt długo, ale która zdecydowanie przyczyni się do przyprowadzenia Mi zagubionych dusz.

Moja Księga Prawdy jest dawana, tak żeby wierzący świadczyli Mojemu ogłoszeniu tajemnic, tak długo ukrytych w archiwach Bożego Królestwa.

Teraz, gdy Prawda jest rozplątywana, ludzkość musi zaakceptować, że to Moje Najświętsze Słowo przedstawione zostanie każdemu do przemyślenia.

Zapewni to słodkie ukojenie dla waszych dusz, ale dla tych, którzy są ode Mnie odsunięci, będzie bardzo trudne do zaakceptowania.

Gorycz Prawdy jest trudna do przełknięcia, ale jeśli zostanie przyjęta, przyniesie ulgę tym, którzy zaakceptują, że to rzeczywiście jestem Ja, wasz drogi Jezus, który przychodzi w tych czasach, aby was objąć.

Ja, Baranek Boży, przychodzę teraz, aby doprowadzić was do waszego Ocalenia.

Bez Mojej pomocy nie byłoby to możliwe.

Przynoszę wam teraz Światło i musicie pójść za Mną, kiedy poprowadzę was do Nowego Raju.

Wzywam was wszystkich, bądźcie odważni, silni i nieustraszeni na okropnym pustkowiu, gdzie się znajdujecie.

To nie będzie łatwe, ale obiecuję wam, że siła, którą wam dam, uczyni tą podróż mniej uciążliwą.

Zaakceptujcie to, czego świadkami jesteście w świecie, jako oczyszczanie kontynuowane z wielką intensywnością. Ponieważ jest to konieczne.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o cierpliwość i wytrwałość, ponieważ musicie wznieść się ponad ciemność i pomóc Mi przyprowadzić do Światła całą ludzkość.

Nigdy nie traćcie nadziei. Po prostu pamiętajcie, że wszystko co się liczy, to zjednoczenie się ludzkości.

Wasze modlitwy, cierpienie i miłość do Mnie pomogą zjednoczyć Moją Świętą i drogą Rodzinę w Moim Nowym Raju na ziemi.

Dzieci, oczekujcie na to z utęsknieniem, gdyż jest to życie, dla którego jesteście przeznaczone, gdy postępujecie zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Kocham was i błogosławię was, drogie dzieci, za waszą miłość i współczucie dla Mnie, waszego umiłowanego Zbawiciela.

Wasz Jezus

 

Módlcie się, aby zapobiec wojnie nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości

Orędzie nr 337 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą się razem zjednoczyć jak jedna rodzina i muszą być silni.

Ofiaruję wszystkim Moim ukochanym i ufnym wyznawcom łaski, aby zachowali spokój wśród burzy.

Podczas gdy ziemia nadal będzie się trząść pod każdym względem, pocieszające są dla Mnie wasze modlitwy w tym czasie.

Jakże łamie Mi to serce, widzieć niewinnych zabijanych w wojnach na Środkowym Wschodzie. Te biedne dusze są ciężko doświadczane i cierpią tak jak cierpiałem Ja.

Nikczemność, którą widzę, zostanie osłabiona i Ręka Mojego Ojca opóźni, ale nie powstrzyma tych krajów od wzajemnego zabijania.

Pieczęcie zostały złamane, Moja córko, i wojny wyłonią się szybko.

Módlcie się, żeby globalne okrucieństwo wojny nuklearnej, która mogłaby zniszczyć jedną trzecią ludzkości, mogło być oddalone.

Dzieci, potrzebuję więcej modlitw. Wiem, jak mocno się modlicie, ale proszę, błagam was, zachęcajcie jak najwięcej grup modlitewnych, przyjaciół i rodzin do modlenia się o pokój.

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które przykrywają cały świat.
Amen”

Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią (Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym ukochanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (27) – Modlitwa o pokój na świecie

Poniedziałek, 06.02.2012, godz.20.15

Daję wam teraz nową Modlitwę Krucjaty (27) – Modlitwę o pokój na świecie

„O mój Jezu błagam o Miłosierdzie
Dla tych cierpiących przez straszne wojny.
Proszę, aby pokój wprowadzony został w tych dręczonych narodach,
Które są ślepe na Prawdę Twojego Istnienia.
Błagam, okryj te narody Mocą Ducha Świętego, tak żeby
Powstrzymały swoje dążenie do władzy nad niewinnymi duszami.
Zmiłuj się nad wszystkimi krajami, które są bezsilne wobec złych okrucieństw, które przykrywają cały świat.
Amen”

Moja córko, wzywam was, bądźcie cierpliwi, gdyż to nie potrwa długo przed Spowiedzią (Ostrzeżeniem – przyp. tłum.). Od chwili, gdy Ona się odbędzie, wszystko stanie się spokojniejsze.

Idźcie w pokoju i miłości. Ponad wszystko pokładajcie całe wasze zaufanie w waszym ukochanym Jezusie.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Kiedy odmawiacie Różaniec, możecie pomóc uratować swój naród

Orędzie nr 336 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 05.02.2012, godz.13.15

Moje dziecko, wzywam wszystkie Moje dzieci, aby modliły się o jedność na świecie w tym czasie.

Wiara w Mojego Syna zanika i Moje dzieci zostały pozostawione z jałowymi duszami.

Ja jestem waszym Niepokalanym Sercem i przez Miłość, jaką mam dla Mojego drogiego Syna, Jezusa Chrystusa, będę z Nim ściśle współpracować, aby ocalić ludzkość.

Przez modlitwy o wstawiennictwo do Mnie, Ja będę błagać Mojego Ojca, Najwyższego Boga, aby zatrzymał Swą rękę sprawiedliwości ze srogą karą, którą On ześle na ziemię, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nikczemności.

Dzieci, pomogę wam zbliżyć się do Serca Mojego Syna. Moje dzieci, gdy pracujemy razem, możemy oddalić katastrofy na całym świecie.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Mojego Świętego Różańca, bo gdy odmawiacie Go codziennie, możecie pomóc uratować swój naród.

Gdy odmawiacie Mój Różaniec, moc szatana zostaje osłabiona. Ucieka on z ogromnym bólem i staje się bezsilny. Bez względu na to do jakiej chrześcijańskiej wiary należycie, najważniejsze jest to, aby odmawiać Go co najmniej raz dziennie.

Tak wielu ludzi nie akceptuje Mnie, waszej Świętej Matki.

Tak jak Mój Syn jestem odrzucana, wzgardzona, znieważana i poniżana. Mimo to, poprzez prośby o Moją pomoc, mogę niezwłocznie zanieść dusze do Świętego Serca Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, Mój Syn, Jezus Chrystus, jest waszym Zbawicielem i On nigdy nie odrzuci grzeszników, bez względu na to jak poczerniałe są ich dusze.

Jeśli czujecie żal za urażanie Go, po prostu zawołajcie do Mnie, waszej kochającej Matki, a wezmę was za rękę do Niego.

Mój Syn przygotowuje się do przyjścia, aby zebrać wszystkie Swoje dzieci razem, tak byście wszyscy mogli połączyć się z Nim w Nowym Raju na ziemi. Lecz tylko czyste i pokorne dusze mogą tam wejść.

Musicie rozpocząć swoje przygotowania teraz. Zacznijcie od odmawiania Mojego Świętego Różańca.

Jest to tak ważna modlitwa, że musi teraz na własnych prawach stać się Modlitwą Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (26) – Różaniec do Najświętszej Marii Panny (patrz link -ang.*)

http://www.thewarningsecondcoming.com/how-to-pray/how-to-pray-the-rosary/

Dzieci, poczujecie pokój, kiedy medytujecie z Moim Różańcem.

Ponieważ po odmówieniu Go wylewane są nad wami łaski, będziecie wówczas wiedzieć, że oszust odsunął się od was daleko, a na jego miejscu jest Miłość. Miłość pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca.

Kiedy poczujecie Miłość w waszych sercach, będziecie wiedzieć, że wygrałyście bitwę, aby pokonać złego.

Wasza ukochana Królowa Aniołów

Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (26) – Módlcie się na Różańcu, aby pomóc uratować swój naród

W orędziu danym Marii Bożego Miłosierdzia w niedzielę, 05.02.2012, Najświętsza Maria Panna apeluje do ludzi o odmawianie Jej Świętego Różańca, aby pomogli ratować swoje narody.

Modlitwa Krucjaty (26) – Różaniec do Najświętszej Marii Panny (patrz link -ang.*)

http://www.thewarningsecondcoming.com/how-to-pray/how-to-pray-the-rosary/

(*Od tłumacza – dla nie znających Różańca podaję krótki opis po polsku za stroną www.rozaniec.eu – nie jest to jednak tłumaczenie z linku ze strony angielskiej)

Sposób odmawiania Świętego Różańca
•    Na początku należy uczynić znak Krzyża świętego i na krzyżyku odmówić Wierzę w Boga.
•    Na pierwszym paciorku odmawia się Ojcze nasz.
•    Na trzech dalszych Zdrowaś Maryjo.
•    Są to modlitwy wstępne; ich intencją jest uproszenie cnót wiary, nadziei i miłości. Przy odmawianiu wszystkich części różańca wystarczy modlitwy wstępne odmówić tylko przed częścią pierwszą.
•    Następnie zapowiada się daną część i tajemnicę jako temat do rozważania na tle powtarzanych modlitw ustnych: Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
•    Po każdym Chwała Ojcu odmawiamy tak zwaną modlitwę fatimską: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia” lub „O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

Odmawiając różaniec, rozważamy razem z Maryją wydarzenia z Ewangelii, które Ona rozważała w Swoim Sercu. Mamy nie tylko rozważać postawę Jezusa i Maryi, ale naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
Wiele razy w historii Modlitwa Różańcowa odmawiana z wiarą zaważyła na losach narodów. W życiu ludzi zmagających się z grzechem, trudnościami i nałogami Różaniec jest jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest odmawiana wspólnie. Nasze rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z przytłaczającymi siłami zła. Dziś potrzebujemy pomocy Maryi bardziej niż kiedykolwiek przedtem.

CZĘŚĆ I – TAJEMNICE RADOSNE
(odmawiamy w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3. Narodzenie Pana Jezusa
4. Ofiarowanie w świątyni
5. Znalezienie Pana Jezusa

CZĘŚĆ II – TAJEMNICE ŚWIATŁA
(odmawiamy w czwartki)
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4. Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

CZĘŚĆ III – TAJEMNICE BOLESNE
(odmawiamy we wtorki i piątki)
1. Modlitwa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3. Ukoronowanie cierniem
4. Droga krzyżowa
5. Śmierć Jezusa na krzyżu

CZĘŚĆ IV – TAJEMNICE CHWALEBNE
(odmawiamy w środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3. Zesłanie Ducha Świętego
4. Wniebowzięcie Matki Bożej
5. Ukoronowanie Matki Bożej

Po zakończeniu rozważania całej części różańca dołącza się często modlitwę w intencjach papieża, najczęściej „Pod Twoją Obronę”
Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
O Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.
Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.
Amen.

 

Bóg Ojciec: Świat poddawany jest karze – Moja interwencja jest konieczna

Orędzie nr 335 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.15.00

Moja córko, świat poddawany jest właśnie karze, jako następstwo okropnego grzechu kontynuowanego przez ludzkość.

Chociaż wiele z tej kary zostało oddalone, Moja ręka spadnie teraz na niegodziwości, które popełniane są w każdym zakątku świata.

Tak wiele nienawiści do Mnie, Boga Ojca, musi zostać powstrzymane, albo Moje dzieci będą cierpieć jeszcze większą okropność.

Przygotowuję teraz świat na zmiany niezbędne, aby oczyścić ziemię, tak żeby było to zgodne z Moim planem ratowania ludzkości.

Tak wiele dusz jest dręczonych przez grzech.

Ja Jestem Bogiem całego Stworzenia i nie będę siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak Moje dzieci niszczą się nawzajem.

Moja córko, istnieje nikczemny plan zniszczenia większości ludzkości poprzez wojnę.

Te wojny nie są przypadkowe.

Czy widzieliście, jak wiele ich ma miejsce, wśród tylu narodów, wszędzie?

Jest to przez rękę antychrysta, który cierpliwie oczekuje na swój moment chwały na ziemi.

On, gdy narody znajdą się na swych kolanach, wmaszeruje i utworzy fałszywy pokój własnej pokrętnej roboty. To będzie maska oszustwa.

Moja kara będzie uwolniona wobec tych narodów, które biorą udział w tym wielkim oszustwie dla kontrolowania świata poprzez przejęcie narodów.

Moja córko, bądźcie silni, gdyż okres ten, kiedy ziemia będzie się trzęsła, nie potrwa długo. Jest to konieczne, aby obudzić Moje dzieci.

One, Moje dzieci, zostały ostrzeżone, ale nie cierpią Mojego Głosu.

Moje biedne dzieci, które żyją dobrym życiem, i które z przerażeniem patrzą na zło w ich świecie, muszą zrozumieć, że Moja interwencja jest konieczna.

Jeśli Ja nie powstrzymam tego, co się dzieje, wtedy większość ludzkości zostanie zniszczona.

Módl się, aby Moje dzieci modliły się o pokój w swoich krajach.

Nigdy nie obawiajcie się głosić Mojego Słowa, nawet jeśli jesteście prześladowani, gdyż tylko jedna dusza wyznająca głośno swą wiarę, jest wystarczająca dla stu nawróceń.

Idźcie w pokoju. Nadszedł czas dla Mnie, Boga Ojca, aby zatwierdzić otwarcie złamanych pieczęci. Tylko wtedy ludzkość zaakceptuje, że oni są bezsilni.

Oni nie kontrolują świata, gdyż tak nie może być.

Tylko Stwórca całej ludzkości ma władzę nad szatanem i teraz uwolnię karę na te zimne serca i dusze ciemności, które ślubowały mu swoje posłuszeństwo.

Końcowe etapy oczyszczania rozpoczną się teraz.

Bóg Ojciec

 

Wojny obejmujące Iran, Izrael, Egipt i Syrię będą ze sobą powiązane

Orędzie nr 334 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.55

Moja najdroższa, ukochana córko, twoja wierność wobec Mnie jest codziennie wystawiana na próbę. Tak wielu próbuje zatrzymać cię w twojej pracy dla Mnie, a mimo to nie potrafią tego zrobić ze względu na Świętą ochronę przyznaną ci z Niebios. Ci, którzy próbują zadać ci ból, cierpienie i znęcać się nad tobą, będą ukarani. Nie będę tolerował takich działań.

Pamiętaj, to zostało przepowiedziane, że nikt nie może powstrzymać ognia Ducha Świętego, który wyleje się z Moich najświętszych przekazów dla całej ludzkości.

Proszę zatem, żebyś nadal nie zważała na przeszkody umieszczane przed tobą i ignorowała nienawiść, gdyż ona pochodzi od szatana.

Zajmowanie się nienawiścią powoduje jej rozprzestrzenianie.

Zignoruj ją, a umrze, ponieważ nie będzie mogła znaleźć pożywienia potrzebnego jej do wzrostu i jątrzenia.

Teraz chcę, byś powiedziała Moim dzieciom, że wydarzenia przepowiedziane w Księdze Objawienia rozgrywają się teraz na świecie.

Moje dzieci nie muszą być przerażone, ponieważ ich wiara i ich modlitwy pomogą osłabić skutki wojny, ludobójstwa, głodu i apostazji.

Pojawią się wojny, które obejmą Iran, Izrael, Egipt i Syrię. Wszystko będzie ze sobą powiązane.

Również Italia cierpieć będzie negatywne skutki, które połączone będą ze wzrostem w siłę fałszywego proroka i jego partnera antychrysta.

Módlcie się mocno, aby wszystkie kraje nie zostały przyciągnięte do globalnej siły, która będzie kontrolować wasze pieniądze, gdyż jeśli im się to uda, to będzie bardzo trudno.

Módlcie się do Boga Ojca tak, aby mógł oddalić takie okropności.

Modlitwa za dusze innych, uratuje wasze własne dusze. To wszystko, o co proszę. Modlitwa.

Módlcie się również o nawrócenie.

To nie jest teraz długo, aby zrozumieć sens wszystkich rzeczy, Moja córko. Wszystko będzie dobrze od momentu, gdy po Ostrzeżeniu nastąpi nawrócenie.

Idź teraz i powiedz Moim dzieciom, aby się nigdy nie obawiały, kiedy głoszą Moje Słowo. Ja będę stał obok nich.

Jeśli będą wyszydzani, mogą być pewni Prawdy tego Mojego Najświętszego Słowa.

Wasz ukochany Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów. Są one takie same.

Orędzie nr 333 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.09

Moje dziecko, zło rozprzestrzenia się szybko w pewnych kręgach świata.

Podczas gdy aranżowane są wojny z nienawiścią w duszach, w tym samym czasie, w różnych częściach świata, Duch Święty napełnia dusze innych.

Rozpoczęła się batalia o dusze. Dobro przeciwko złu.

Moje dziecko, nigdy nie zakładaj, że ci o zatwardziałych duszach są tymi bez przekonań lub z letnią wiarą.

Wielu pełnych współczucia, wierzących w Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostanie teraz odwróconych przez kuszenie.

Ich umysły wypełnione zostaną wątpliwościami, które uczynią ich ślepymi na Słowo Mojego ukochanego Syna, gdy przemawia On do świata poprzez Ciebie, Moje dziecko.

Ich nienawiść, ponieważ zaatakują Jego Święte Słowo, będzie tak samo potężna, jak nienawiść okazywana przez morderców wobec ich ofiar.

Nienawiść pochodzi od zwodziciela.

Kłamstwa rozpowszechniane są przez złego, który używa słabych dusz do podważania Prawdy.

Nienawiść jest nienawiścią. Nie ma dwóch rodzajów. Są one takie same.

Pycha tych wiernych dusz zostanie teraz wzbudzona, jako ostateczna próba dokonana przez złego, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się tych najpilniejszych przekazów dla świata.

Mój Syn potrzebuje wsparcia Swoich ukochanych wyznawców w formowaniu Jego armii na ziemi. Armia ta powstanie z Jego wiernych wyznawców.

Bądźcie pewni, że to będzie ta grupa, których serca utwardzone będą w pierwszej kolejności.

Nie możecie utwardzić duszy, która już jest w ciemności. Tak więc to będą dusze, które są w Świetle, które będą kuszone przez zwodziciela.

Będą oni następnie rozprzestrzeniać kłamstwa, aby zranić Mojego Syna i opóźnić tą pracę.

Nie zrozumieją, że to zdarza się im, ponieważ myślą, że to będzie ich obowiązek, aby bronić prawdziwego Słowa Mojego Syna.

Moje dziecko, Mój Syn będzie dręczony przez dopatrywanie się uchybień w tych przekazach, które On wam daje.

Sam fundament Jego Kościoła odwróci się wkrótce od Niego. Zaprzeczą Mu i wówczas ukrzyżują Go ponownie.

Pycha nie pozwala im otworzyć ich oczu, kiedy On stoi teraz przed nimi z kochającymi i otwartymi ramionami.

Moje dziecko, apeluję, aby wszystkie Boże dzieci zjednoczyły się jak jedno i walczyły o ocalenie wszystkich dusz.

Moje dziecko, obecnie tak wielu nie słucha tych orędzi, ale będą potem, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które zadają ból, zniesławiają i szerzą nieprawdę o tobie.

Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty (25), aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych przez Boga Ojca dla rozprzestrzeniania Jego Najświętszego Słowa na ziemi w tych czasach.

„O Najwyższy Boże
Błagam Ciebie, abyś ofiarował ochronę wszystkim Twoim pobożnym posłańcom na świecie
Modlę się, aby byli chronieni przed nienawiścią innych
Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo rozprzestrzeniane było szybko na całym świecie
Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, przemocą, kłamstwami i każdym rodzajem zagrożenia
Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym
Tak aby przekazy, które dają światu, brane były pod rozwagę ze skruszonymi i pokornymi sercami.
Amen.”

Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej drażniąca w oczach Mojego Ojca. Bardziej bolesne jest dla Niego, kiedy grzech pychy atakuje dusze pobożne i święte, gdy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego Świętego Słowa, dawanego dzisiaj światu poprzez Jego posłańców.

Muszą one prosić o dar prawdziwego rozeznania, który będzie przyznawany wyłącznie przez moc Ducha Świętego pokornym duszom z czystym sercem, pozbawionym pychy i arogancji.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (25) – O ochronę wizjonerów na całym świecie

Sobota, 04.02.2012, godz.10.09

Dam wam teraz Modlitwę Krucjaty (25), aby prosić o ochronę dla wszystkich Moich wizjonerów i tych wybranych przez Boga Ojca dla rozprzestrzeniania Jego Najświętszego Słowa na ziemi w tych czasach.

„O Najwyższy Boże
Błagam Ciebie, abyś ofiarował ochronę wszystkim Twoim pobożnym posłańcom na świecie
Modlę się, aby byli chronieni przed nienawiścią innych
Proszę, aby Twoje Najświętsze Słowo rozprzestrzeniane było szybko na całym świecie
Chroń Twoich posłańców przed oszczerstwami, przemocą, kłamstwami i każdym rodzajem zagrożenia
Chroń ich rodziny i osłaniaj ich zawsze Duchem Świętym
Tak aby przekazy, które dają światu, brane były pod rozwagę ze skruszonymi i pokornymi sercami.
Amen.”

Moje dziecko, pycha jest cechą, która jest najbardziej drażniąca w oczach Mojego Ojca. Bardziej bolesne jest dla Niego, kiedy grzech pychy atakuje dusze pobożne i święte, gdy odmawiają przyjęcia Prawdy Jego Świętego Słowa, dawanego dzisiaj światu poprzez Jego posłańców.

Muszą one prosić o dar prawdziwego rozeznania, który będzie przyznawany wyłącznie przez moc Ducha Świętego pokornym duszom z czystym sercem, pozbawionym pychy i arogancji.

Wasza ukochana Matka
Matka Ocalenia

 

Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego?

Orędzie nr 332 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 02.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, jakże jestem szczęśliwy z odpowiedzi Moich wyznawców na Mój wielki dar Zupełnego Odpustu dla całkowitego rozgrzeszenia.

Ale jakże smutny jestem wobec tych niewdzięcznych serc, które odrzucają Mój prezent.

Te dusze nie rozumieją, że tylko Bóg Ojciec może zatwierdzać ten dar Zupełnego Odpustu.

Czy jest dany światu przez Mojego Świętego Wikariusza, czy przeze Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, nie jest istotne.

To co jest ważne, to że pozostało niewiele czasu na ratowanie dusz ludzkości.

Wy, którzy kwestionujecie Moje Słowo wiedzcie, że Ja jestem waszym Boskim Zbawicielem mówiącym do was z Nieba.

Czy nie zaakceptujecie, że Ja istnieję? Że chcę wam wysłać wiadomość w tych ostatecznych czasach?

Czy myśleliście, że Ja ignorowałbym was aż do Dnia Sądu Ostatecznego? Że nie przygotowałbym waszych dusz, komunikując się z wami w ten sposób?

Jeśli wierzycie we Mnie, to musicie wierzyć w Boską interwencję. Jeśli tak nie jest, to nie otworzyliście waszych serc.

Skąd wiecie, że to Ja?

Proszę was, usiądźcie teraz i mówcie do Mnie prywatnie. Poproście Mnie o łaskę Ducha Świętego, a Ja natychmiast odpowiem otwartym i czystym duszom.

Odłóżcie swoją zbroję i pozwólcie Mi dać wam ten szczególny dar.

Wiedzcie, że urażacie Mnie odrzucając Moje prezenty. Czy to również oznacza, że odrzucicie Moje Miłosierdzie?

Pochylcie głowy i poproście o przebaczenie. Kiedy przychodzicie do Mnie w pokornej wdzięczności, oświecę was dla Prawdy.

Gdy otworzycie wasze oczy dla Prawdy, wyleją się wasze łzy zrozumienia i w końcu podziękujecie Mi za Mój wielki Dar rozgrzeszenia.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Nikt nie zapobiegnie, by Księga Prawdy została światu ujawniona

Orędzie nr 331 z serii Ostrzeżenie

Środa, 01.02.2012, godz.20.15

Moje dziecko, kiedy pracujesz dla Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, musisz przez cały czas okazywać posłuszeństwo.

Nigdy nie kwestionuj Jego Świętego Słowa, ponieważ On mówi Prawdę i tylko Prawdę.

Tak wiele z Moich dzieci od samego początku kwestionuje każde Słowo, które On wypowiada. Na każdego, kto przestrzega Jego Świętego Słowa, zawartego w Księdze Mojego Ojca, zawsze jest ktoś inny, kto interpretuje Jego Słowo w inny sposób.

Musisz zrobić wszystko, o co jesteś proszona pod kierunkiem Mojego Syna. Nigdy nie poddawaj się tym, którzy żądają, aby Jego Słowa zostały dostosowane do ich interpretacji.

Moje dziecko, działaj teraz szybko, aby publikować przekazy dane światu przez Mojego Syna, aby ratować grzeszników, którzy są zagubieni.

Mój Syn ma jedną Wolę i jest nią ratowanie dusz.

Nie obawiaj się Moje dziecko, ponieważ wszystko, co mówi wam Mój Syn, nie jest sprzeczne z nauczaniem Jego Świętego Kościoła na ziemi.

Jego dary dla Moich dzieci są wyjątkowe i dawane w tych ostatecznych czasach dla wszystkich dusz.

Tak hojny i miłosierny jest Mój Syn, że chce obsypać grzeszników szczególnymi łaskami, aby zapewnić ich ocalenie.

Każdy, kto próbuje zatrzymać Mojego Syna w Jego misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście, zostanie powstrzymany przez Rękę Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ta praca, aby ujawnić Księgę Prawdy, kiedy pieczęcie zostały złamane, jest dla Mojego Ojca jedną z najważniejszych misji na ziemi.

Światu została obiecana Prawda w tym czasie.

Wszystkim duszom, wierzącym i niewierzącym, musi być powiedziana Prawda, ponieważ zostały one tak daleko odsunięte od Kościoła, że musi być im ona dana w ten sposób.

Wszystkie anioły zostały wysłane na ziemię, aby chronić ludzkość przed oszustem i kłamstwami, które on szerzy na temat Prawdy wiecznego zbawienia.

Ludzkość może nie chcieć słuchać Prawdy i przed tobą, Moje dziecko, umieszczonych zostanie wiele przeszkód, ale będzie to bezcelowe.

Nikt nie zapobiegnie, by Księga Prawdy została światu ujawniona, gdyż gdyby próbowali to zrobić, to Moc Mojego Ojca zostanie uwolniona jak płomienie ognia wylewające się z Niebios.

Moje dziecko, nigdy nie wątp w te przekazy, tak jak są one tobie dawane.

Nigdy nie zmieniaj ani jednego słowa, aby pasowały tym, którzy próbują poprawiać Słowo Boże.

Może być tylko Jeden Mistrz i jest to Bóg, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Idź teraz z pewnością siebie, której potrzebujesz.

Pamiętaj, że te przekazy od Mojego Syna są dla wszystkich Bożych dzieci, a nie tylko dla Jego Katolickiego Kościoła lub wybranego narodu Żydów. Są one dla każdego.

Każda dusza jest kochana przez Mojego Ojca jednakowo. Żadna dusza nie jest uważana za ważniejszą niż inne.

Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (24) – Odpust Zupełny dla rozgrzeszenia

Wtorek, 31 styczeń 2012, godz.21.30

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Idźcie naprzód w pokoju Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

 

Jezus objawia Odpust Zupełny dla całkowitego rozgrzeszenia

Orędzie nr 330 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano wtorek, 31 styczeń 2012, godz.21.30

Orędzie to zostało przekazane Marii Bożego Miłosierdzia po upływie półtorej godziny, podczas Adoracji Eucharystii.

Moja umiłowana córko, jakże raduję się z miłości okazywanej Mi przez Moich drogich wyznawców, których miłość jest tak ściśle powiązana z Moim Najświętszym Sercem.

Czerpię radość z Moich wiernych dzieci, których miłość do Mnie daje Mi taką przyjemność pośród Mego bólu.

Są oni światłem, które przynosi Mi moc potrzebną do prowadzenia Mojej armii.

Te Moje wybrane dzieci uważają, że to była wyłącznie ich wiara, która je do Mnie przyniosła.

To, z czego one sobie nie zdają sobie sprawy jest, że Mój Święty Duch zstąpił na nie, szczególnie na te z otwartymi sercami, tak aby mogły dołączyć do Reszty Mojego Kościoła na ziemi.

Oni, Moi ukochani wyznawcy, którzy okazują posłuszeństwo, determinację woli i czystą miłość w swoich duszach, będą fundamentem, na którym odbuduję teraz Mój Kościół na ziemi.

Mojej armii, z powodu jej miłości do Mnie, dawane będą teraz bardzo szczególne łaski.

Przyznaję im Odpust Zupełny, w celu umożliwienia im niesienia pochodni Mojego Ognia, tak żeby mogli rozprzestrzeniać nawrócenie.

Ten Dar ode Mnie umożliwi im szerzenie Prawdy Mojego Świętego Słowa, tak że poruszy Ono serca wszędzie tam, dokąd pójdą.

Muszą odmawiać tą modlitwę przez siedem kolejnych dni i dany im będzie Dar całkowitego rozgrzeszenia oraz moc Ducha Świętego.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.
Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.
Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
AMEN”

Idźcie naprzód w pokoju Moi ukochani wyznawcy i pamiętajcie, że wasza miłość do Mnie rozpala Moje Serce i przynosi ogromną radość Mojemu Przedwiecznemu Ojcu, Mojej Świętej Matce, aniołom i wszystkim Świętym w niebie.

Kocham was wszystkich. Czekam na moment, kiedy obejmę Moimi ramionami każdego z was, tak że odnajdziecie pokój, miłość i radość, na które oczekiwaliście przez całe wasze życie na ziemi.

Wasz Ukochany Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna apeluje o dzień modlitwy i postu, aby przygotować się do Ostrzeżenia

Orędzie nr 329 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano poniedziałek, 30 styczeń 2012, godz.13.00

Orędzie to zostało odebrane przez Marię Bożego Miłosierdzia po dwóch oddzielnych objawieniach Matki Bożej, z których jedno odbyło się o północy 29 stycznia, a drugie o 13.00 w poniedziałek 30 stycznia 2012, podczas których Matka Boska ukazała się cały czas przeniknięta smutkiem.

Moje dziecko, pomimo że Mój Syn przychodzi teraz, aby okryć cały świat Swoimi promieniami Miłosierdzia, to z ciężkim sercem muszę ci powiedzieć, że wielu ludzi umrze podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Ty, Moje dziecko, musisz poprosić wszystkich wyznawców tych Boskich orędzi, aby przeznaczyli jutrzejszy dzień, wtorek 31 stycznia 2012, jako specjalny dzień modlitwy.

W tym dniu musicie odmawiać Najświętszy Różaniec i modlitwę do Bożego Miłosierdzia.

Tam, gdzie to możliwe, każdy musi spróbować, i pościć w ciągu tego dnia. W ten sposób więcej dusz, zwłaszcza tych w grzechu śmiertelnym w momencie śmierci, może zostać uratowanych przez Miłosierdzie Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

Płaczę łzami żalu za tych słabych ludzi, którzy nie mają pojęcia, jak wiele bólu i cierpienia ich grzechy powodują u Mojego Syna.

Radość z Daru, który Mój Syn przynosi teraz światu, ma odcień smutku dla tych, którzy z własnego wyboru nie mogą być ocaleni.

Kłamstwa, które wypłyną i będą szerzone na całym świecie przez ciemne dusze, po tym jak Ostrzeżenie będzie miało miejsce, muszą być powstrzymane poprzez wasze modlitwy.

Módlcie się, aby nikt nie odrzucił Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna w trakcie lub po Ostrzeżeniu, gdyż każda dusza zagubiona przez takie kłamstwa jest duszą, która będzie zajęta przez złego.

Dzieci, rozprzestrzeniajcie wszędzie nawrócenie. Zaakceptujcie, że Ja jestem Współodkupicielką i Pośredniczką ściśle współpracującą z Moim ukochanym Synem Jezusem Chrystusem, aby ocalić wszystkie dusze od wiecznego upadku.

Moja miłość do was dzieci jest bardzo silna. Błagam o Miłosierdzie dla każdej duszy w każdej sekundzie dnia, upraszając Mojego Ojca o łaskę.

Dzieci, ale musicie Mi pomóc, łącząc się ze Mną w modlitwie i ofierze, aby pomóc wszystkim Bożym dzieciom wejść do bram Nowego Raju.

Wasza Niebieska Matka
Matka Ocalenia

 

Moje Boskie Miłosierdzie urzeczywistni się, tak jak zostało ujawnione świętej Faustynie

Orędzie nr 328 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 29 styczeń 2012, godz.21.18

Ja, wasz Jezus, pragnę poinformować świat, że Moje Boskie Miłosierdzie urzeczywistni się, tak jak zostało ujawnione Mojej córce Helenie, świętej Faustynie.

Tajemnica ta zostanie ujawniona, kiedy wszyscy będą świadkami ostatecznego ukazania się Moich promieni Miłosierdzia dla ocalenia ludzkości.

Moja córko, ci, którzy drwią z ciebie i mówią, że tajemnica ta została już światu wyjawiona, muszą wiedzieć to:

Ilu ludzi w dzisiejszym świecie wie o Mojej obietnicy Boskiego Miłosierdzia? Bardzo niewielu, włącznie z tobą, Moja córko.

Czyż Moi wyznawcy nie wiedzieli, że wróciłbym, aby przygotować świat na to Wielkie Wydarzenie?

Ja zawsze przygotowuję Moje dzieci na takie wydarzenia. Mój Przedwieczny Ojciec wysyła proroków na świat w jednym celu, aby dać wam odpowiednie ostrzeżenie, tak żeby dusze nie zostały zaskoczone. Cieszcie się z tego daru proroctwa. Nie odrzucajcie go.

Nigdy nie myślcie, że wiecie wszystko o Moich sposobach, bo chociaż możecie Mnie kochać, ale nie zawsze Mnie znacie lub rozumiecie Moje metody.

Wszyscy z was, którzy wyśmiewacie się z Moich proroków, pamiętajcie, że to nie z nich drwicie, ale ze Mnie. Oni są tylko instrumentami.

Wy, Moje dzieci, nigdy nie możecie zakładać, że naprawdę Mnie znacie, bo gdyby tak było, nie wypierałybyście się Mnie. Jednak dzisiaj wy, tak jak czynili to Moi uczniowie, gdy chodziłem wśród nich, wciąż zaprzeczacie, że to jestem Ja, który zaprasza was do Siebie.

Wyciągacie do Mnie swoją lewą rękę, a prawą wymierzacie Mi policzek.

Czy nie słyszycie Mnie jak teraz do was mówię? Jeśli nie, to usiądźcie spokojnie i módlcie się do Mnie, abym mógł wypełnić wasze znużone serca ogniem Mojego Świętego Ducha.

Kocham was i jeśli pozwolicie Mi wejść do waszego serca bez waszej stalowej zbroi, która Mnie blokuje, uczynię was wolnymi.

Kiedy otworzycie wasze oczy i ujrzycie, że to Ja, wasz Boski Zbawiciel z wami mówię, wówczas podążycie za Mną na drodze do Nowego Raju z miłością i radością w waszym sercu.

Nie pozwólcie złemu na sianie wątpliwości w waszym umyśle. Módlcie się, abyście byli wystarczająco silni i pokorni w umyśle i duchu, aby pobiec w Moje ramiona.

Tylko wtedy, gdy przychodzicie do Mnie jak dziecko, znajdziecie naprawdę pokój w waszej duszy. Jest to jedyny sposób, aby pozwolić Mi wejść do waszego serca.

Wasz ukochany Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl