OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 16

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Bóg Ojciec: Ostrzeżenie o kultach satanistycznych i doktrynach New Age

Orędzie nr 364 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 02.03.2012, godz.00.20

Moja córko, doświadczanie ludzkości nasili się podczas ostatecznego oczyszczania, koniecznego przed Powtórnym Przyjściem Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ziemia jest przygotowywana do tego Chwalebnego Wydarzenia obiecanego, jako Mojego Największego Daru od stworzenia Raju.

Oczekujcie na to Wydarzenie z wielką niecierpliwością, gdyż do tego nowego Raju dążyć będzie każdy mężczyzna, kobieta i dziecko.

Przygotujcie się tak, żebyście wy, wasze rodziny i przyjaciele byli gotowi, aby chodzić po ziemi w Moim Nowym Królestwie, pod panowaniem Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dzieci, jeśli ignorujecie tą prośbę, to zaprzepaszczacie swoje prawowite dziedzictwo.

Gdyby grzesznicy ujrzeli tylko przez jedną minutę to cudowne dzieło, upadliby na ziemię błagając o miłosierdzie, aby wejść do bram.

Tylko ci, którzy zachowują prostą i czystą Miłość do Mnie, ich Niebieskiego Ojca i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, będą zdolni cieszyć się tym nowym, pełnym pokoju i chwalebnym bytem.

Niestety, szatan zaciemnił dusze wielu Moich dzieci, tak że nie będą w stanie odróżnić prawdy od fikcji.

Moja córko, okropne kłamstwa popełniane są przez kulty sataniczne i doktryny New Age.

Moje biedne dzieci, uwiedzione przez kłamstwa, które zostały sformułowane w barwnym mirażu, wierzą w nową planetę.

Obiecany im został inny, różny rodzaj raju. Ale on nie istnieje.

Gdy szatan kusi i zdobywa serca tych, którzy w niego wierzą, torturuje ich przez wieczność.

Gdybyście zobaczyli przerażenie na ich twarzach, kiedy oni, po śmierci, znajdują siebie w szponach szatana, rozdarłoby to na pól wasze serca.

Są tak pożałowania godni, że jest ważne, abyście wy ostrzegali te dusze przed męką, która leży przed nimi.

Módlcie się za nich. Nigdy nie przestawajcie. W wielu przypadkach tylko cierpienie ofiarnych dusz może ocalić ich od piekła.

Tych z was, którzy wierzycie we Mnie, Boga Ojca, wzywam teraz, piętnujcie fałszywych bożków, fałszywych idoli i fałszywe doktryny, wróżbitów i doktrynę New Age, z czego wszystkie równoznaczne są zeru.

Wszystkie zostały utworzone przez króla oszustwa, szatana, przebiegłego kłamcę.

On nie powstrzyma się przed niczym, aby odciągnąć ode Mnie Moje drogie dzieci.

Błagam was dzieci o modlitwę za te dusze, jako pocieszenie dla Mnie, waszego umiłowanego Ojca.

Pocieszajcie Mnie. Z czasem zrozumiecie misterium Mojego Niebieskiego Królestwa.

Z czasem ujawniona zostanie tajemnica Mojej Bożej Woli.

Z czasem wy, poprzez waszą wierność i miłość do Mnie, pomożecie Mi w końcu zjednoczyć Moją rodzinę w Królestwie stworzonym na początku dla wszystkich Moich dzieci.

Moja córko, dziękuję ci za twoje cierpienie. Wam Moje dzieci dziękuję, że odpowiedzieliście na Moje wezwanie z Niebios.

Daję teraz wszystkim Moje Błogosławieństwo, ale musicie Mnie prosić:

“Ojcze Niebieski, pomóż mi stać się małym jak dziecko, w Twoich oczach.
Proszę, aby Twoje łaski spadły na mnie, tak abym mógł odpowiedzieć na Twoje wezwanie, aby ratować wszystkie Twoje dzieci.
Amen.”

Wasz umiłowany Niebieski Ojciec
Bóg Najwyższy

 

Zjednoczcie się, podczas gdy wchodzimy do bram Nowego Raju

Orędzie nr 363 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 01.03.2012, godz.19.55

Moja droga, ukochana córko, wiele Moich dzieci zostanie teraz uratowanych przez modlitwy i cierpienia Moich umiłowanych wyznawców, których miłość do Mnie przewyższa tą, znaną większości ludzkości.

W tym okresie nasilenia opieram się i polegam na Moich wyznawcach, że pomogą Mi w ocalaniu dusz.

Wiele z tych dusz nie przetrwa aktu Mojego Boskiego Miłosierdzia i umrze w stanie grzechu śmiertelnego.

Tak wielu z was odpowiedziało na Moje wezwanie z takim posłuszeństwem i szczodrością serca.

Przynosicie Mi ogromne pocieszenie.

Błogosławię was Moi drodzy wyznawcy i proszę, abyście nadal modlili się za dusze innych.

Całej ludzkości dany będzie wkrótce Dar Mojego Miłosierdzia.

Nikomu nie umknie Prawda o Moim Istnieniu. Ale nie wszyscy zechcą Mnie przyjąć, nawet gdy Prawda zostanie im ujawniona.

Są to dusze, za którymi Ja tęsknię.

Są to zagubione dusze, dla których Moja umiłowana Matka wylewa łzy.

Są to grzesznicy, których musicie Mi pomóc uratować, ponieważ Ja chcę ocalić wszystkie Boże dzieci.

Módlcie się i zjednoczcie się, aby wspólnie pomóc Mi przyciągnąć każdą duszę, podczas gdy wchodzimy do bram Nowego Raju.

Krucjata Modlitwy (35) – Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

„O mój Jezu,
Wspomóż mnie, abym pomógł Tobie w ratowaniu reszty Twoich dzieci na ziemi.
Modlę się, abyś Ty, przez Twoje Miłosierdzie, ocalił dusze od ducha ciemności.
Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, aby ratować dusze od piekielnych ogni.
Napełnij mnie łaskami, abym ofiarował Tobie te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak abyśmy wszyscy zjednoczyli się jak jedno

W miłości do Przenajświętszej Trójcy i żyli z Tobą, jak jedna święta rodzina, w Raju.
Amen.”

Dzieci, wiecie jak bardzo was kocham.

Wy, którzy Mnie znacie, zrozumiecie głębię Mojego bólu i cierpienia z powodu ilości ludzi, którzy odrzucają Moją Rękę Miłosierdzia.

Tylko wy, poprzez wasze modlitwy, możecie pomóc tym duszom i w ten sposób przynieść Mi pocieszenie, którego pragnę.

Pozostańcie teraz blisko Mnie.

To już nie potrwa długo.

Bądźcie cierpliwi i módlcie się.

Uspokójcie się, poczujcie Moją Miłość.

Wszystko będzie dobrze.

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (35) – Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

Czwartek, 01.03.2012, godz.19.55

Modlitwa, aby dusze weszły do Raju

„O mój Jezu,
Wspomóż mnie, abym pomógł Tobie w ratowaniu reszty Twoich dzieci na ziemi.
Modlę się, abyś Ty, przez Twoje Miłosierdzie, ocalił dusze od ducha ciemności.
Przyjmij moje utrapienia, cierpienia i smutki w tym życiu, aby ratować dusze od piekielnych ogni.
Napełnij mnie łaskami, abym ofiarował Tobie te cierpienia z miłością i radością w moim sercu, tak abyśmy wszyscy zjednoczyli się jak jedno

W miłości do Przenajświętszej Trójcy i żyli z Tobą, jak jedna święta rodzina, w Raju.
Amen.”

Wasz umiłowany Jezus Chrystus

 

Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Orędzie nr 362 z serii Ostrzeżenie

Środa, 29.02.2012, godz.17.30

Moja droga, ukochana córko, czasowy plan Woli Mojego Ojca nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy.

Moi wyznawcy muszą być cierpliwi, ponieważ wszystko na świecie rozwijać się będzie tak, jak przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca.

Wszystko odbędzie się zgodnie z koordynacją Mojego Ojca i efektem, jaki wasze modlitwy będą miały w pomaganiu, aby uniknąć globalnej wojny.

To już niedługo, gdy wszystkie Moje obietnice zostaną spełnione.

Wy, Moi wyznawcy, musicie zaufać Mi, waszemu umiłowanemu Jezusowi.

Módlcie się za dusze i pozostawcie wszystko w Moich rękach.

Nigdy nie zapominajcie, aby tak często jak tylko możecie, modlić się do Mojego Ojca o Pieczęć Boga Żywego dla ochrony was i waszych rodzin.

Modlitwą Krucjaty (33) z prośbą o Pieczęć Boga Żywego i o przyjęcie jej z miłością, radością i wdzięcznością.

„O Mój Boże, Mój kochający Ojcze,
Przyjmuję z miłością i wdzięcznością
Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.
Kłaniam się w pokornym dziękczynieniu i ofiaruję Tobie moją głęboką miłość i lojalność
Dla Ciebie, mój Ukochany Ojcze.
 

Błagam Cię, abyś chronił mnie i moich ukochanych tą specjalną Pieczęcią
I ślubuję moje życie Twojej służbie teraz i na zawsze.
Kocham Cię Drogi Ojcze.
Pocieszam Cię w tych czasach Drogi Ojcze.
 

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego
Na przebłaganie za grzechy świata i dla Ocalenia wszystkich Twoich dzieci.

Amen.”

Zapewniajcie także, abyście zachęcali innych do odmawiania siedmiodniowej Modlitwy Krucjaty (24), dla ubiegania się o przebaczenie waszych grzechów.

„O Mój Jezu, Ty jesteś Światłem ziemi
Jesteś Płomieniem, który porusza wszystkie dusze
Twoje Miłosierdzie i Miłość nie zna granic
Nie jesteśmy godni Ofiary dokonanej przez Twoją Śmierć na krzyżu
Wiemy jednak, że Twoja Miłość do nas jest większa niż miłość, którą mamy dla Ciebie.

Udziel nam, o Panie, daru pokory, abyśmy zasłużyli na Twoje Nowe Królestwo
Napełnij nas Duchem Świętym, abyśmy mogli maszerować naprzód i prowadzić Twoją armię,
by głosić Prawdę Twojego Świętego Słowa i przygotować naszych braci i siostry
na Chwałę Twojego Powtórnego Przyjścia na ziemię.

Czcimy Ciebie
Wysławiamy Ciebie
Ofiarujemy samych siebie, nasze utrapienia, nasze cierpienia jako dar dla Ciebie dla ratowania dusz
Kochamy Cię Jezu
Zmiłuj się nad wszystkimi Twoimi dziećmi, gdziekolwiek są.
Amen.”

Ci z was, którzy kwestionują ten szczególny dar modlitwy, w którym Ja daję całkowite rozgrzeszenie, musicie wiedzieć to:

Ja Jestem Jezus Chrystus, Syn Człowieczy i otrzymałem władzę odpuszczania wszystkich grzechów.

Moim wyświęconym kapłanom również dana została moc odpuszczania grzechów poprzez Święty Sakrament Spowiedzi.

Ja wyrażam życzenie, abyście przyjęli Mój dar rozgrzeszenia z korzyścią dla tych, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi, albo tych, którzy nie są członkami Kościoła Rzymskokatolickiego.

Czy odmówilibyście tym drogim duszom prawa do Mojego daru?

Dlaczego mielibyście próbować zniechęcić te dusze, które akceptują Moje Boskie Słowo, od otrzymania rozgrzeszenia? Czy wolelibyście raczej, aby nie zrehabilitowały się w Moich oczach?

Musicie okazać miłość waszym braciom i siostrom i być szczęśliwi, że ten szczególny dar został im dany przeze Mnie, ich umiłowanego Jezusa.

Nawet jeśli oni nigdy nie czytają Moich Orędzi dawanych tobie, Moja córko, to wszyscy grzesznicy mają prawo prosić Mnie o wybaczenie im, w momencie gdy okażą prawdziwą skruchę w swoich duszach.

Otwórzcie wasze serca i módlcie się o dar pokory.

Czy nie wiecie, że Duch Święty nie może wejść i nie wejdzie do dusz tych, którzy mają zatwardziałe serca?

Wasz Boski Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia

Orędzie nr 361 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 27.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, podczas gdy nadal narastają wydarzenia zamętu na świecie, zbliża się czas Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Podczas gdy wojny i zamieszki rozprzestrzeniają się w każdym kierunku, wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć.

Rozłam w Moim Świętym Kościele będzie się teraz szybko pogłębiać.

Kapłan przeciwko kapłanowi.

Biskup przeciwko biskupowi.

Świat zostaje właśnie poddany kolejnemu etapowi oczyszczenia.

Złość przeciwko Mojemu Ojcu pojawi się w każdym kraju na świecie.

Moi wyznawcy doświadczą teraz cierpienia za swą wiarę w sposób, jakiego wcześniej nie przeżywali.

Ból odczuwany przez te biedne dusze jest odbiciem bólu, który Ja znoszę właśnie teraz.

Wszyscy ci, którzy są zjednoczeni ze Mną, ich umiłowanym Jezusem, będą wiedzieli bez wątpliwości w swoich duszach, że spoczywa w nich teraz Mój Święty Duch.

Będą natychmiast wiedzieć, kiedy są świadkami grzechu wokół nich, i jak Mnie to boli.

Gdy będą widzieć wojny zadawane niewinnym, będą czuć Moją Mękę w każdej kości ich ciał.

Gdy będą widzieć grzech aborcji paradujący przed nimi, jakby był bez konsekwencji, będą przepełnieni Moim bólem.

Grzech eskaluje. Wiara Mojego Kościoła jest roztrwaniana.

Wierność Moich wyświęconych sług jest słabnąca.

Wiara w Moje Nauczanie odrzucana jest przez Moje wyświęcone sługi, kiedy Mojemu stadu wiernych mówione są kłamstwa na temat wagi grzechu.

Z kolei są Moi ukochani kapłani, zakonnice i duchowni wszystkich wyznań, którzy wierzyli we Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca, i którzy znoszą ból, gdy muszą być świadkami rozprzestrzeniania się grzechu jak pożaru, który z przerażającą prędkością ogarnia wszędzie narody.

Bez względu na to, jak to jest trudne, musicie pozostać silni i zjednoczeni w Moje Imię.

Modlitwa jest teraz niezbędna i musicie poświęcić na nią co najmniej jedną godzinę dziennie, aby złagodzić wydarzenia, które teraz będą rozwijać się na świecie.

Kościoły Chrześcijańskie zostały wzięte na cel i są dręczone przez świeckie grupy.

Dążyć one będą do zniesienia wszystkich rzeczy, które honorują Mnie, ich Boskiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Nienawiść, która została zaszczepiona w ich duszach, pochodzi z ręki szatana.

Módlcie się, módlcie się teraz, aby te dusze, które zadają ból i cierpienie dzieciom Bożym, mogły być ocalone.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Balsam, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić wasze dusze

Orędzie nr 360 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 26.02.2012, godz.21.45

Moja córko, tym Moim dzieciom, powołanym do głoszenia Mojego Świętego Słowa dla przygotowania ziemi na Przyjście Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, mam następujące do powiedzenia.

Wy, Moje dzieci, które znacie Mnie, waszego ukochanego Ojca, musicie walczyć z pokusami umieszczanymi przed wami w każdej minucie dnia.

Zostałyście napełnione Duchem Świętym poprzez specjalne błogosławieństwo dane światu przez Mojego Syna w dniu 10 maja 2011 roku.

Musicie zrozumieć obowiązki, wobec których teraz stoicie.

Ponieważ łączycie się teraz w jedną armię, która formować będzie początek Reszty Mojej armii na ziemi, będziecie atakowani ze wszystkich stron.

Wasza wiara i posłuszeństwo dla Mnie, waszego ukochanego Ojca i Mojego drogiego Syna Jezusa Chrystusa, będzie wypróbowana ponad waszą wytrzymałość.

Podążając za Moim Synem będziecie musieli dźwigać ciężar Jego krzyża i nie będzie to łatwe.

Będziecie wypełniani wątpliwościami, wewnętrznymi cierpieniami i próbami, i czasami będziecie chcieli odwrócić się.

Wiele osób, którym ufacie, może próbować was zniechęcić.

Będzie wam powiedziane, że wyobrażacie sobie rzeczy, że cierpicie na urojenia, a następnie będziecie wyszydzeni, wydrwieni i odtrąceni.

Może nawet zauważycie, że ulegacie oszustwom i kłamstwom, które będą miały na celu przekonanie was do odrzucenia tych przekazów.

Będzie wymagało ogromnej wiary i odwagi, aby wziąć wasz krzyż i podążać za Moim Synem, aby pomóc przygotować ludzkość do Jego Chwalebnego Powrotu na ziemię.

Będziecie się potykać i będą zastawiane na was pułapki.

Nigdy nie wpadajcie w pułapkę zostania proszonym, aby osądzać ludzi, jeśli oni nie akceptują tych orędzi.

Nigdy nie sprzeczajcie się z innymi broniąc Mojej Świętej Woli.

Kochajcie się wzajemnie.

Okazujcie cierpliwość wobec tych, którzy nie tylko szydzą i krytykują te przekazy, ale którzy odnoszą się z pogardą do was, jako osób.

Zachowujcie milczenie. Okazujcie cierpliwość. Okazujcie miłość tym, którzy utrzymują, że mówią w Moim Imieniu.

Nigdy nie osądzajcie innych w Moim Imieniu, gdyż nie macie do tego upoważnienia.

Nigdy nie oczerniajcie innych w Moim Imieniu, gdyż kiedy to robicie, łamiecie Moje Przykazania.

Módlcie się za tych, którzy was ranią, nawet jeśli chodzi o Moje Imię.

Dzieci, wymagam, abyście zjednoczyli się jak jedność.

Odrzućcie na bok wasze różnice.

Słabe dusze, które wymagają waszej uwagi, to nie są ci, którzy już się nawrócili, ale ci, którzy Mnie w ogóle nie znają.

Módlcie się teraz za wszystkie Moje dzieci, które nic o Mnie nie wiedzą.

Módlcie się również za tych, którzy wiedzą o Mnie, ale którzy odmawiają uznania Mnie, ich Stwórcy, ich ukochanego Ojca, który je czule kocha.

Ja pragnę zjednoczyć wszystkie Moje dzieci.

Wzywam was, opuście wszystkie wasze bronie strachu, gniewu i zniecierpliwienia, i pozwólcie Mi wziąć was w podróż do Raju.

Podróż ta będzie udręką, ale miłość i pokój, które odnajdziecie na końcu, będą balsamem, którego tak rozpaczliwie potrzebujecie, aby uspokoić wasze dusze.

Dzieci, spokój jest ważny.

Cierpliwość jest potrzebna.

Miłość do innych, w tym tych, którzy was ranią lub urażają, jest niezbędna, aby dostąpić Panowania Mojego Umiłowanego Syna w Nowym Niebie i Ziemi, w Raju, który Ja wam tak dawno temu obiecałem.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana

Orędzie nr 359 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 24.02.2012, godz.21.45

Moja córko, ponieważ zaczyna się prześladowanie niezbędne jest, abyś zachowała milczenie.

Święte Słowo Mojego Przedwiecznego Ojca zostanie odrzucone przez te same wyświęcone sługi, którzy twierdzą, że głoszą Prawdę o Jego Przenajświętszym Słowie.

Kościół Katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem.

Wszystkie Kościoły zjednoczą się, aby stać się Świętym i Apostolskim Kościołem przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Dopóki to nie nastąpi, każde Słowo od Mojego Ojca dawane duchowo wyschniętemu światu, będzie albo ignorowane, albo podważane lub gwałtownie zaprzeczane.

Ci, którzy będą zaciekle przeciwstawiać się Moim przekazom dawanym tobie, siódmemu posłańcowi na czasy ostateczne, będą podzieleni na dwa obozy.

Tych, którzy podążają za szatanem poprzez wróżbiarstwo New Age i czary.

Inni będą tymi, którzy są duchowo ślepi, ale którzy uważają, że są bosko natchnieni darem Ducha Świętego.

Obydwie grupy odrzucą Słowo Boga dawane tobie przez Świętą Trójcę i Moją ukochaną Matkę.

Nawet dobrzy kapłani, którym zabroniono, aby publicznie popierać te orędzia, będą odczuwać jako usprawiedliwione szkalowanie Mojego Świętego Słowa danego do wysłuchania dla całego świata.

Z mało prawdziwą pokorą w swoich sercach, postanowią oni podważyć to wołanie z Niebios, które jest dawane, aby pomóc ludzkości.

Ci kapłani, duchowni i inni samozwańczy apostołowie, którzy twierdzą, że Mnie znają, będą próbowali zachęcić dusze, aby odrzuciły Moje Słowo.

Oni nie mają wstydu, gdyż będą arogancko rozdzielać na kawałki Moją Księgę Prawdy, podczas gdy jest ona ujawniana całej ludzkości.

Następnie będą niszczyć jej treści jadem w swoich sercach.

Oni nie chcą usłyszeć Prawdy, gdyż ona chwieje i wstrząsa kokonem fałszywego bezpieczeństwa, w który oni się owijają.

Och, jak oni Mnie urażają.

Jak wiele szkody spowodują, a mimo to, nie uświadamiają sobie tego.

Módlcie się, aby te dusze, ślepe na Prawdę przez wpływ zwodziciela, otworzyły swoje serca i przyjęły Słowo Boże, tak jak jest im dzisiaj odsłaniane.

Oni nie mają prawa do publicznego odrzucania tych przekazów bez rozeznania ich czystą duszą, która we wszystkim musi być pokorna.

Chociaż Bóg dopuszcza cierpienie doświadczane przez Jego wizjonerów na ziemi, aby zapewnić, że dusze będą ratowane, to nie będzie On tolerować obrazy Swoich namaszczonych proroków.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem.

Zaakceptowałaś cierpienie, jako dar dla Mnie.

Ale tu nie chodzi o ciebie, gdyż ty jesteś niczym beze Mnie i ty wiesz o tym, i zaakceptowałaś to.

Bóg, Mój Ojciec, mówi do świata poprzez Swoich proroków.

To jest Jego Słowo, które odrzucacie, kiedy publicznie szydzicie z Jego proroków.

Ponieważ jest to grzechem w Jego oczach.

Nigdy nie odrzucajcie proroków Pana.

Nigdy nie rańcie, ani nie krzywdźcie waszych proroków w jakikolwiek sposób.

W razie wątpliwości zawsze zachowujcie milczenie i módlcie się za nich.

Zaatakujecie prawdziwego proroka, a ogień wyleje się na was w karze z Niebios z Ręki Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma dawania Słowa Pana dla Jego dzieci.

Jest to obietnica uczyniona od samego początku przez Mojego Ojca.

Usłyszcie Jego Głos.

Zaakceptujcie, że jesteście w czasach ostatecznych.

Módlcie się, żeby orędzia te zostały usłyszane, tak aby wszystkie Boże dzieci otrzymały wieczne życie.

Wasz Nauczyciel

Odkupiciel całej Ludzkości

Jezus Chrystus

 

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu w Nowym Raju.

Orędzie nr 358 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 24.02.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, nigdy nie zapominajcie, że pomimo Moich surowych ostrzeżeń dla ludzkości, zachowuję bardzo szczególną Miłość w Moim Sercu dla wszystkich Moich dzieci.

Jest konieczne, aby ziemię oczyścić teraz, gdyż gdybym wrócił obecnie, nie nadawałaby się dla Mnie, aby po niej chodzić.

Kiedy ludzkość zostanie oczyszczona, pozostaną tylko ci z miłością do Mnie i Mojego Przedwiecznego Ojca.

Moja wybrana generacja będzie ze Mną na wieczność. Raj ten zaofiaruje 1000 lat pokoju, miłości i harmonii.

Po okresie tym, odbędzie się drugie zmartwychwstanie ze śmierci.

Dopiero wówczas życie wieczne może być zaofiarowane wszystkim duszom ze światłem Boga świecącym przez nie.

Moja córko, dlaczego wahasz się? Czy nie wiecie, że proroctwa te zostały przepowiedziane?

Niech żaden człowiek tego źle nie zrozumie. Wam, dzieciom tej generacji, dany będzie dar życia w Raju, nawet piękniejszym, niż tym przygotowanym dla Adama i Ewy.

Wiek będzie nieistniejący, ponieważ człowiek żył będzie w pokoju z rodzinami pokoleń.

Tak wiele miłości i radości będzie codziennością. W końcu przyznany wam będzie prawdziwy, trwały pokój w waszych duszach.

Dlaczego miałoby to być niemożliwe? Jest to ziemia, jaka zaplanowana została przez Mojego Ojca, którego Boska Wola, w końcu ostatecznie dokonana będzie jako w Niebie, tak i na ziemi.

Radujcie się wszyscy. Nowy Raj powinien być powitany z zachwytem i utęsknieniem.

Nie będzie śmierci. Żadnej choroby. Żadnego grzechu. Dany wam będzie dar wiecznego szczęścia.

Módlcie się za tych, którzy przez grzech i nieposłuszeństwo utracą wszelkie prawo do ich prawowitego dziedzictwa, które od samego początku czasu zaplanowane było przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wasz Ukochany Jezus

 

PILNE! 29 luty 2012 – Światowy dzień modlitwy, aby uniknąć wojny atomowej

Piątek, 24.02.2012, godz.18.40

Ze względu na pilną wiadomość Najświętszej Marii Panny daną wizjonerce Marii Bożego Miłosierdzia Bożego, wzywamy wszystkich braci i siostry do globalnego dnia modlitwy, aby zapobiec wojnie atomowej.

29 luty został zasugerowany przez wizjonerkę Marię Bożego Miłosierdzia. W tym dniu
wszyscy powinni modlić się całym Psałterzem Różańca Świętego, aby uniknąć wojny atomowej w Iranie.

Więcej informacji można znaleźć w orędziu Najświętszej Marii Panny z 23.02.2012

 

Bóg Ojciec: Apel do Kościoła Katolickiego o zaakceptowanie Nowej Ery Pokoju na Ziemi

Orędzie nr 357 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 23.02.2012, godz.16.42

Ja Jestem Bóg Ojciec Wszechmogący, Stwórca wszystkich rzeczy, Bóg Najwyższy.

Moja córko, jest ważne, aby ci, którzy podążają za naukami Kościoła Rzymsko-Katolickiego zaakceptowali Tysiąclecie, jako obiecane wszystkim Moim dzieciom.

Słowa zawarte w Mojej Świętej Księdze, Piśmie Świętym, nie kłamią.

Moja Obietnica zawarta jest w Dziejach Apostolskich.

Janowi Ewangeliście również zostało powiedziane o Chwalebnym Powrocie Mojego ukochanego Syna, kiedy będzie On królować w Nowej Erze Pokoju przez 1000 lat.

Dlaczego ci, którzy twierdzą, że rozumieją Moje Święte Słowo odmawiają zaakceptowania jego części, a innych nie?

Do tych Moich Świętych sług mówię teraz, otwórzcie Księgę Prawdy.

Macie obowiązek głoszenia Prawdy.

Nie możecie słuchać tych, wewnątrz waszych szeregów, którzy przekręcają Prawdę odnośnie Nowej Ery Pokoju na ziemi.
 

Co motywuje waszych braci wewnątrz Mojego Rzymsko-Katolickiego Kościoła, którzy zaprzeczają Prawdzie?

Wy spowodowaliście dezorientację u Moich dzieci.

Ze względu na ich lojalność wobec Jedynego prawdziwego Kościoła, Kościoła Rzymsko-Katolickiego, odmawiacie im szansy, aby przygotowały swoje dusze na Królowanie Mojego Syna w Nowym Raju na Ziemi.

Waszym obowiązkiem jest poinformowanie Moich dzieci o Prawdzie.

Moje dzieci, nigdy nie możecie zaprzeczać Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, które zawiera prawdziwe Słowo.

Wy, Moje dzieci, musicie zaakceptować obietnicę uczynioną przez Mojego Syna po Jego Chwalebnym Zmartwychwstaniu ze śmierci.

On zapowiedział, że przyjdzie ponownie.

Czas ten, Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna na ziemię, przybliżył się.

Jeśli wierzycie w obietnice złożone przez Mojego Syna, wtedy będziecie wiedzieć, że On miał na myśli to, co powiedział.

Kiedy On przyjdzie ponownie, przyjdzie, aby panować i zająć Swój prawowity tron w Nowym Raju, który stworzyłem dla was wszystkich na ziemi.

Nigdy nie wątpcie w Słowa z Boskich ust Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wiedzcie, że Ja, wasz Umiłowany Ojciec, chcę was wszystkich połączyć, jak jedną rodzinę, z Moim Synem w Raju.

Zaakceptujcie Prawdę. Nie przekręcajcie jej lub nie poprawiajcie, by pasowała do waszej błędnej interpretacji Prawdy.

Ja Jestem Prawdą.

Nie możecie zmienić Mnie lub kim Ja Jestem.

Prawda uczyni was wolnymi.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Najświętsza Maria Panna: Módlcie się, żeby wojna atomowa w Iranie mogła być uniknięta

Orędzie nr 356 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 23.02.2012, godz.16.00

Moje dziecko, jest to moment dla Moich dzieci, aby połączyły się jak jeden mąż przez szacunek dla Mojego drogiego Syna, tak żeby wojna atomowa w Iranie mogła być uniknięta.

Ta wojna jest bardzo blisko i musicie się mocno modlić, aby ją powstrzymać, ponieważ zabije ona miliony dzieci Bożych.

Szatan i jego demony pracują, aby spowodować straszliwe zniszczenie.

Jeśli unicestwią dusze, zanim dana im będzie szansa rehabilitacji w oczach Mojego Syna, wówczas będą one utracone.

Taki jest plan złego.

Szuka on tak wielu dusz, aby zapobiec ich wejściu do Królestwa Mojego Ojca.

Dzieci, Mój Święty Różaniec może zapobiec wojnie, kiedy modląc się odmawiacie wszystkie tajemnice w jednej modlitwie.

Zjednoczcie się teraz przez jeden dzień i odmawiajcie Mój Różaniec, aby powstrzymać tą atomową wojnę, która jest obecnie planowana.

Módlcie się za te biedne dusze, nie tylko w Iranie, ale w krajach, które zostaną nieświadomie uwikłane.

Módlcie się także za te biedne kraje, które są używane jak pionki w nikczemnej grze kłamstw, planowanej przez grupy, które nie są od Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca.

Moje dzieci, idźcie teraz i nakłońcie wszystkie Moje dzieci, aby razem modliły się dla złagodzenia tego wielkiego okrucieństwa wobec ludzkości.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

 

Post jest ważny dla waszych dusz

Orędzie nr 355 z serii Ostrzeżenie

Środa, 22.02.2012, godz.19.00

Wiadomość otrzymana przez Marię Bożego Miłosierdzia w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Moja droga, ukochana córko, powiedz Moim dzieciom, że ten okres Wielkiego Postu, to czas cichego rozmyślania, osobistego poświęcenia i okazji do modlitwy o złagodzenie wojny na świecie.

Naśladujcie Mój post na pustyni przez podejmowanie drobnych wyrzeczeń.

Post jest ważny dla waszych dusz. Oczyszcza ducha i daje Mi ogromne pocieszenie.

Możecie uratować wiele dusz poszcząc tylko raz w tygodniu.

Ten termin, może być zgodny z waszym życzeniem. Ważne jest jedynie, że ofiarujcie ten dzień za dusze.

Wykorzystajcie ten czas, aby pomóc Mi w Mojej walce o dusze.

Rozmyślajcie o Moim życiu na ziemi i darze, który przyznałem przez Moją śmierć na krzyżu, aby zapewnić wszystkim Moich dzieciom Wieczne Życie.

Te kilka tygodni Wielkiego Postu musi być wykorzystane dla przygotowania waszych dusz i dusz waszych braci i sióstr.

Proszę przygotujcie się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

„O mój Jezu,
Pomóż mi w mój własny mały sposób
Naśladować Twoje życie złożone w ofierze dla ocalenia ludzkości.

Pozwól mi ofiarować Tobie dar postu, jeden dzień w tygodniu
Przez cały okres Wielkiego Postu, aby ratować całą ludzkość, tak żeby mogła
Wejść do bram Nowego Raju na Ziemi.

Ofiaruję Tobie drogi Jezu, moje poświęcenie
Z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Poprzez tą ofiarę błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która może
Utraciła stan łaski.
Amen.”

Dzieci, nie pozwólcie strachowi przyćmić waszej nadziei Wiecznego Zbawienia. Oczyszczanie będzie szybkie.

Wy, Moi wyznawcy, którzy przyjmujecie Pieczęć Boga żywego, zostaliście pobłogosławieni.

Wy nie musicie się martwić.

Musicie być mocni.

Musicie być pełni nadziei i cały czas skupiać się na Mnie.

Tylko wtedy powstaniecie i pójdziecie bez wahania ciernistą drogą.

Ja poprowadzę was w waszej podróży i pokieruję każdym krokiem na tej drodze.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

Środa, 22.02.2012, godz.19.00

Proszę przygotujcie się do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (34) – Mój Dar Postu dla Jezusa

„O mój Jezu,
Pomóż mi w mój własny mały sposób
Naśladować Twoje życie złożone w ofierze dla ocalenia ludzkości.

Pozwól mi ofiarować Tobie dar postu, jeden dzień w tygodniu
Przez cały okres Wielkiego Postu, aby ratować całą ludzkość, tak żeby mogła
Wejść do bram Nowego Raju na Ziemi.

Ofiaruję Tobie drogi Jezu, moje poświęcenie
Z miłością i radością w moim sercu, aby pokazać Ci rozmiar mojej miłości.
Poprzez tą ofiarę błagam Cię o ocalenie każdej duszy, która może
Utraciła stan łaski.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

 

Dlaczego odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Orędzie nr 354 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 21.02.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, jakże cierpisz w Imię Moje i Mojego ukochanego Ojca.

Musisz być mocna, ponieważ przekazy te będą prowokować oburzenie w pewnych kręgach, mimo że będą inspirować i dawać siłę innym duszom.

Moje Święte Słowo zostało odrzucone przez uczonych podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ja zostałem odrzucony jako oszust przez kapłanów i tych, którzy utrzymywali, że są pobożnymi ludźmi.

Ci z was, którzy mówią, że wymierzone Mi traktowanie było barbarzyńskie, mieliby rację.

Ci ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, byli niewykształceni, nieokrzesani i nikczemni.

Byli tacy okrutni w traktowaniu Mnie, ich ukochanego Zbawiciela.

Niektórzy mogą powiedzieć, że byli ignorantami i nic nie wiedzieli o Piśmie Świętym. Ale to nie jest prawda. Ponieważ ci żyjący w dzisiejszym świecie, choć są lepiej wykształceni i dobrze obeznani, nie są inni.

Ci, po których spodziewalibyście się, że są w pełni zorientowani w Piśmie Świętym, aby pojąć zawarte w Nim nauki, są ślepi dla Prawdy.

Mimo całego ich zrozumienia Świętej Księgi Mojego Ojca zaniedbali, aby przygotować się na moment, kiedy Ja przyjdę ponownie.

Myśleli, że kiedy oni mieliby ten czas przyznany?

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię bardzo się przybliżył.

Mimo to, ludzkość nie przygotowała się na Moje Przybycie.

Nawet Moi wyświęceni słudzy nie głoszą ważności tego Najbardziej Chwalebnego Wydarzenia. Dlaczego tak jest?

Czy niczego się nie nauczyliście? Co jest jeszcze, co Ja muszę zrobić?

Myśleliście, że kiedy Ja miałbym przyjść i dlaczego uważacie, że czas ten nie jest bliski?

Co jest tym, co zaślepia was i blokuje wasze uszy na dźwięk Mojego Głosu?

Zrzućcie waszą pelerynę złota, srebra i bogactwa i zaakceptujcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Bez Moich łask nie możecie przygotować waszych dusz na Mój Chwalebny Powrót.

Mój ukochany Ojciec zawsze posyłał proroków, aby przygotować Swoje dzieci. On robił to od początku czasu.

Dlaczego więc odrzucacie Moje ostrzeżenia, aby przygotować się na Moje Powtórne Przyjście?

Błagam was, posłuchajcie Mnie.

Nie mogę nakazać wam słuchania, ponieważ został wam dany dar wolnej woli.

Nigdy nie mogę przymuszać was lub dać wam komendę, aby podjąć działanie. Ponieważ to jest niemożliwe.

Mój Ojciec nigdy nie będzie ingerował w waszą wolną wolę.

Ale nigdy nie zawaha się ostrzegać was, prowadzić was i wypełniać wasze dusze łaskami, aby uczynić was silnymi.

Dla tych z otwartymi sercami, udzieli On Daru Ducha Świętego.

Ci, winni pychy, religijnego snobizmu i arogancji, nie będą w stanie otworzyć swoich serc, ponieważ brakuje im cechy najważniejszej ze wszystkich. Pokory.

Bez pokory i szczodrości serca nie możecie się zbliżyć do Mojego Najświętszego Serca.

Przyjdźcie do Mnie, dzieci. Pozwólcie, że zabiorę was do Mojego stada, tak abym mógł jak Dobry Pasterz prowadzić was do bezpiecznego miejsca.

Wasz Jezus
Odkupiciel ludzkości

 

Bóg Ojciec: Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was.

Orędzie nr 353 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 21.02.2012, godz.12.30

Ja Jestem Bogiem Ojcem, Stworzycielem wszystkich rzeczy. Dziś wieczór rozmawiam z tobą w Imię Świętej Trójcy.

Moja córko, nastał czas złamania pierwszej pieczęci i jakże Mnie to zasmuca.

Obiecałem, że zanim to nastąpi Ja ofiaruję Moją Pieczęć Ochrony na czoła tych, którzy wierzą we Mnie.

Teraz daję wam, dzieci, ostatnią szansę, aby powstać i podjąć decyzję.

Albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie. Wybór należy do was.

Wy, którzy odrzucacie Moje Święte Słowo dawane temu prorokowi czasów ostatecznych, musicie posłuchać Mnie teraz, gdy mówię.

Daję wam proroków, aby was poprowadzić.

Dlaczego odrzucacie Moją Miłość?

Dlaczego pozwalacie, aby wątpliwości czyniły was ślepymi dla Prawdy?

Chociaż kocham was, to jest już niewiele czasu i dane wam będą sekundy, aby zdecydować o waszym własnym losie. Ponieważ z czasem, Moja cierpliwość wyczerpie się.

Zignorujecie Moje wołanie, a będzie wam trudno odnaleźć Mnie na pustkowiu, które jest przed wami.

Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Miłości, będziecie pod Moją ochroną przez cały czas.

Ochrona ta obejmie wasze rodziny.

Jest to Moje ostateczne wezwanie, aby zaofiarować wam Moją Pieczęć Miłości.

Po tym, będziecie musieli stawić czoła beznadziejności Wielkiego Ucisku odsłonięci, samotni i bez podpory, aby się oprzeć.

Dzieci, nigdy nie będę was zmuszać, abyście Mnie kochały. To jest wasz własny wybór i, oczywiście, miłość może przyjść tylko z serca.

Wyciągam Moją Rękę Miłości teraz. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Mnie.

Jeśli mówicie, że Mnie znacie, ale odrzucacie Mój gest Miłości i Ochrony, wtedy naprawdę nie znacie Mnie w ogóle.

Moje dzieci, trzymajcie się teraz blisko Mnie, gdyż pierwsza pieczęć została ostatecznie otwarta.

Ziemia zadrży wszędzie w różnych częściach świata i wówczas nie będziecie mieć wątpliwości.

Ponieważ kocham was, zaczekam po tym na waszą odpowiedź.

Nigdy nie odrzucajcie Moich proroków, gdyż odrzucacie Mnie.

Krzywdząc lub wyszydzając Moich proroków, czynicie to samo Mnie.

Ponieważ to jest Mój Głos z Nieba, który obrażacie.

Znacznie lepiej jest, jeśli nie mówicie w ogóle i zachowujecie milczenie w razie wątpliwości.

Teraz jest czas, aby proroctwa zostały udowodnione.

Wielu upadnie na swe kolana ze wstydu i żalu, kiedy ujrzą, jak ich odrzucenie Moich orędzi, dawanych poprzez Moich proroków czasów ostatecznych, rozdarło Mnie na dwoje.

Jak ich potępienie i szyderstwo uczyniły pośmiewisko z Mojego Świętego Słowa.

Jak Prawda była dla nich zbyt gorzka do przełknięcia i jak kłamstwa fałszywych proroków i wróżbitów dały im powierzchowny komfort, którego szukali.

Jak daleko Moje dzieci odpadły ode Mnie.

Jakże są niewdzięczne.

Wy, którzy Mnie znacie i przyjmujecie Moją Pieczęć, wiedzcie, że otrzymacie życie wieczne.

Nigdy nie wątpiliście w Moje Słowo, ponieważ pokora i dziecięca miłość dla Mnie oznaczała, że nie pozwoliliście intelektualnym uzasadnieniom blokować waszych uszu dla Prawdy.

Tak wielu Moich prawdziwych proroków wysłanych do was w ciągu ostatnich dwudziestu lat było wyszydzanych, męczonych, dręczonych i wyrzucanych na pustkowie.

Ci z was, którzy oczernialiście Moje przesłania, powinniście być zawstydzeni.

Mimo to wielbiliście fałszywych proroków i kłanialiście się przed nimi.

Pytam was, któremu Bogu kłaniacie się najpierw?

Wy wiecie, kim jesteście. Nadszedł dla was czas, aby spojrzeć prawdzie w oczy.

Ponieważ, albo jesteście ze Mną, albo przeciwko Mnie. Jeśli nie możecie Mnie rozpoznać, wówczas jesteście utraceni.

Ci z was, którzy słuchacie Mojego Głosu, podążajcie za Mną i pomóżcie Mi zbudować Moją Resztę Kościoła na ziemi.

Poprowadzę was przez spustoszenie, które będzie dzierżone przez antychrysta.

Nie będziecie cierpieć męczarni, która spotka tych, którzy odmawiają odrzucenia fałszywych bożków, chciwości, materializmu i żądzy władzy.

Wzywam wszystkie Moje dzieci do słuchania.

Proszę was, abyście otworzyli wasze oczy zanim będzie za późno.

Wasz ukochany Ojciec
Bóg Najwyższy

 

Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Orędzie nr 352 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

Moja ukochana córko, Moje Serce pulsuje w smutku wobec grzechów Moich dzieci.

Ich wzajemna nikczemna nienawiść rozdziera Moje Serce, jak każdego kochającego Ojca, na dwoje.

Jest jak miecz przekłuwający Moje Serce, który nie ustąpi.

Ja Jestem Najwyższym Bogiem, który z powodu wolnej woli, jaką dałem wszystkim Moim dzieciom, będzie musiał cierpieć nieustający ból, dopóki nie rozwinie się Nowy Raj na ziemi.

Wówczas wy, Moje dzieci, przyłączycie się jednomyślnie z Moją Świętą Wolą.

Dopóki to nie nastąpi, nie może być pokoju na ziemi.

Tylko wtedy, gdy zły i ci, którzy niewolniczo podążają za obiecanymi przez niego kłamstwami, zostaną ostatecznie zniszczeni, świat w końcu może stać się spokojny.

Moja córko, powiedz Moim dzieciom, że nie odczuwam przyjemności z myśli o karaniu Moich dzieci, ponieważ Ja je kocham.

One są Moje, są Moim drogim Dziełem. Widzieć, jak zły zdeprawował ich dusze jest ciągłą udręką dla Mnie, ich ukochanego Ojca.

Pragnę zabrać wszystkie z was, kochające dzieci, które znacie i rozumiecie Moją Miłość do was, do Mojego pięknego Nowego Raju na ziemi.

Obiecuję wam, że prześladowanie będzie krótkie, i że będziecie chronieni.

Ponieważ pozostawię teraz Pieczęć Mojej Miłości i Ochrony.

Z nią ujdziecie uwadze tych, którzy spowodują trudności w waszych krajach.

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

"Mój Boże, Mój kochający Ojcze,

przyjmuję z miłością i wdzięcznością

Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

 

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornej wdzięczności i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,

Mój ukochany Ojcze.

 

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.

Kocham Cię, Drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.

 

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego

na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

 

Amen."

 

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Najwyższy Bóg

 

Krucjata Modlitwy (33) – Bóg Ojciec: Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego

Poniedziałek, 20.02.2012, godz.12.20

Moja Pieczęć jest Moją obietnicą Ocalenia. Z tą Pieczęcią Moja moc przepłynie przez was i żadna krzywda was nie dosięgnie.

Dzieci, jest to Cud i tylko ci, którzy kłaniają się przede Mną, ich Panem i Stwórcą wszystkich rzeczy, jak małe dzieci z miłością dla Mnie w swoich sercach, mogą być pobłogosławieni tym Boskim Darem.

Powstańcie teraz i przyjmijcie Moją Pieczęć, Pieczęć Boga Żywego.

Odmawiajcie tą Modlitwę Krucjaty (33), aby podziękować za Moją Pieczęć i przyjąć ją z miłością, radością i wdzięcznością.

"Mój Boże, Mój kochający Ojcze,

przyjmuję z miłością i wdzięcznością

Twoją Boską Pieczęć Ochrony.

 

Twoja Boskość obejmuje moje ciało i duszę na wieczność.

Chylę się w pokornej wdzięczności i ofiaruję Ci moją głęboką miłość i wierność,

Mój ukochany Ojcze.

 

Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich tą szczególną Pieczęcią.

Ślubuję moim życiem służyć Ci na wieki.

Kocham Cię, Drogi Ojcze.

Pocieszam Cię w tych czasach, Drogi Ojcze.

 

Ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego

na przebłaganie za grzechy świata i dla zbawienia wszystkich Twoich dzieci.

 

Amen. " 

Idźcie, Moje dzieci i nie obawiajcie się. Zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, który z Miłością stworzył każdego z was.

Znam każdą pojedynczą duszę, każda wasza cząstka jest Mi znana. Ani jeden z was nie jest kochany mniej niż inni.

Z tego powodu nie chcę utracić ani jednej duszy. Ani jednej.

Proszę, módlcie się nadal codziennie Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Pewnego dnia zrozumiecie, dlaczego to oczyszczanie jest potrzebne.

Wasz kochający Ojciec w Niebie
Najwyższy Bóg

 

Bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska

Orędzie nr 351 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 19.02.2012, godz. 03.00

Moja droga, umiłowana córko, nie musicie obawiać się tych przekazów.

Ponieważ dawane są one światu z powodu Miłości, jaką mam dla całej ludzkości.

Znajomość nadchodzących wydarzeń pomoże przygotować Moje dzieci, tak aby mogły bronić Prawdy.

Moje ostrzeżenia mogą pomóc w szerzeniu nawrócenia i pozwolą po raz kolejny potwierdzić Moim dzieciom Prawdę Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście odbędzie się w czasach waszego życia, dzieci.

Wy, z tego wybranego pokolenia, będziecie korzystać z cudów Mojego Chwalebnego Królowania na ziemi.

Obejmuję pośród was, Moich wybrani dzieci, tych, którzy odwrócili się od mnie i zaprzeczają Istnieniu Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.

Moja Miłość obejmie tych, którzy Mną gardzą. Z czasem nawrócą się.

Uznanie Moich przekazów dawanych tobie, Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, któremu dana jest odpowiedzialność otwarcia siedmiu pieczęci, nie wystarczy.

To, co jest naprawdę ważne, to Zbawienie wszystkich waszych braci i sióstr na całym świecie.

Dwóch sojuszników, Rosja i Chiny, połączy siły. Stanie się tak, kiedy bestia z dziesięcioma rogami podniesie się, aby zdominować swoje długo cierpiące niewinne narody.

Moja córko, bestią z dziesięcioma rogami jest Unia Europejska, zwana Babilonem w Księdze Objawienia.

Babilon upadnie i zostanie zdominowany przez wielkiego czerwonego smoka, Chiny i jego sojusznika niedźwiedzia, Rosję.

Kiedy to nastąpi, zapanuje komunizm i biada temu, kto będzie widziany, że praktykuje swoją religię w ich obecności.

Wszystkie religie zostaną zakazane, ale Chrześcijanie będą cierpieć największe prześladowania.

Rzymsko-Katolicy nie będą w ogóle tolerowani i będą musieli odprawiać Msze w tajemnicy.

Dzieci, wszyscy Moi wyznawcy, nadszedł czas, aby rozpocząć planowanie waszej przyszłości.

Będę prowadził was w każdej chwili.

Rozpocznijcie przygotowania teraz, ponieważ dany będzie czas, aby to zrobić.

Ponownie mówię wam, modlitwa, i to wiele modlitw, osłabi moc bestii, niedźwiedzia i czerwonego smoka.

Będą panować przez bardzo krótki czas. A po tym zostaną zniszczeni.

Wasz Ukochany Zbawiciel
Odkupiciel ludzkości
Jezus Chrystus

 

Europejskie kraje ulegną dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera

Orędzie nr 350 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 18.02.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, Moim zamiarem jest ochronić jak najwięcej Moich wyznawców, ponieważ Ręka Mojego Ojca opadnie wkrótce, aby ukarać ludzkość za jej nikczemność i zapobiec, aby straszliwe okrucieństwa popełnione zostały przez grzeszników, którzy chcą zniszczyć wiele narodów.

Wszyscy z was będą chronieni, ale na was spoczywa odpowiedzialność za innych.

Uważajcie teraz, jak kraje europejskie ulegają dyktaturze nie lepszej niż za czasów Hitlera.

Przez światową grupę ustalone są plany, aby przejąć każdy kraj w Europie.

Babilon upadnie, jak przepowiedziane.

Niedźwiedź i czerwony smok podejmą działania wojenne, tak jak prorokowane.

Rzym stanie się siedzibą nikczemnych rządów i dominacji.

Włochy popadną w ruinę.

Grecja będzie katalizatorem, który dostarczy pretekstu do obalenia Babilonu.

Wszystko zostanie teraz wyjawione światu.

Modlitwa może złagodzić udrękę Moich biednych dzieci, które zmuszone będą żebrać o jedzenie wkładane do ich ust.

Będą one traktowane jak dzieci, ale będą przydeptane, ponieważ zostaną zniewolone przez globalną grupę, która działa wspólnie z europejskimi przywódcami.

Są oni zdrajcami, wszyscy z nich, nie tylko wobec tych, którym służą, ale wobec Boga, Wszechmogącego Ojca.

Jego Imię jest znienawidzone przez tą grupę, która zakazała hołdu dla Niego w swoich krajach.

Dlatego będą cierpieć. Będą ukarani i pozbawieni możliwości wypełnienia swojej nikczemnej misji.

Gniew Mojego Ukochanego Ojca osiągnął teraz niespotykane dotąd wyżyny, ponieważ podniesienie się wielkiego czerwonego smoka jest nieuchronne.

Tak dużo zniszczenia, dzieci.

Tak dużo żądzy władzy i kontroli.

Tak dużo nienawiści do Mnie, ich Boskiego Zbawiciela.

Czterech posłańców szatana zeszło i pracuje teraz wewnątrz tych grup.

Ci nikczemni i potężni przywódcy kontrolowani są przez antychrysta, który jest teraz bardzo aktywny. Antychryst prowadzi bardzo dużą organizację.

Są oni tak przebiegli, że tylko niewielu zdaje sobie sprawę, co oni naprawdę robią.

Moje dzieci, oni będą próbowali przejąć władzę i będzie się wydawać, że wszystkie ich plany się rozwijają.

Ale to jest czas, kiedy Mój Ojciec będzie interweniować.

Biada tym, których spotka gniew Mojego Ojca.

Nie będzie im nawet dana szansa, aby zadrżeć przed Nim, jeśli natychmiast nie okażą skruchy.

Dzieci, bardzo niewielu z was podawana jest prawda, gdyż wielu z tych ludzi kontroluje wiadomości, abyście wierzyli, że są one prawdą.

Nie macie żadnych innych środków poznania, co się dzieje na świecie.

Gdyż te organizacje, które uważacie za odpowiedzialne, które mają dbać o narody, są w rzeczywistości tymi samymi grupami prowadzonymi przez antychrysta.

Narody, o których uważacie, że są nikczemne, są represjonowane i używane jako pionki, tak że zamiast tego, wydają się niegodziwe dla zewnętrznego świata.

Nie musicie zawsze wierzyć w to, co jest wam prezentowane w imię sprawiedliwości.

Módlcie się mocno za wszystkich waszych braci i siostry, którzy zostaną zdeptani przez tych ludzi.

Módlcie się, żeby Ostrzeżenie opóźniło ich działanie i módlcie się o osłabienie wpływu planu zaaranżowanego, aby znieść wasze prawa do waszych pieniędzy, waszej żywności i wasze prawo do praktykowania Chrześcijaństwa i innych religii, które honorują Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus Chrystus
Zbawiciel ludzkości

 

Najświętsza Maria Panna: Wprowadzicie aborcję w Irlandii, a zerwiecie połączenie do Mojego Serca

Orędzie nr 349 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 17.02.2012, godz.15.30

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Aniołów, Dziewicą Maryją, Niepokalanym Poczęciem.

Och, jakże płaczę dziś, ponieważ Irlandia, kraj najbardziej oddany Mnie, ich ukochanej Matce, pada ofiarą złego.

Ogromna ciemność zstąpiła nad tym narodem. Tak wielu straciło swą wiarę, tak samo wielu odwróciło swoje serca od Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje dzieci w Irlandii pozwoliły złemu, aby obrócił ich serca w kamień.

Ci, którzy kochają Mojego Syna odczuwają ból, kiedy są świadkami sekularyzmu, który przejął kontrolę nad tym niegdyś pobożnym krajem.

Czynione są obecnie próby wprowadzenia aborcji, a jeśli tak się stanie, zrani to głęboko Mojego drogiego Syna.

Moje dzieci, gdybyście miały wprowadzić aborcję w Irlandii, to zerwiecie połączenie, które przyniosło was tak blisko do Mojego Serca.

Tak wielu ludzi w Irlandii obraża teraz Mojego Syna poprzez brak okazywania Mu szacunku. Ja także nie jestem już dłużej tolerowana, a Moje Imię jest poniżane.

Dzieci Irlandii, wybrane jako specjalne dusze do przekazywania Słowa Mojego Ojca na całym świecie, musicie Mnie posłuchać.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby te plany wprowadzenia prawa do aborcji nie zrealizowały się.

Gdyby tak się stało, Irlandia utraci wiele względów w Królestwie Mojego Ojca.

Grzech aborcji jest najbardziej bolesny w oczach Mojego Ojca. Jest to najgorszy rodzaj ludobójstwa.

Musicie walczyć z tym złem, dzieci. Musicie zrobić to teraz lub ostatnie boskie połączenie, które musi być wzmacniane, zostanie zamiast tego osłabione.

Dzieci, musicie powstać i odzyskać waszą Katolicką i Chrześcijańską Wiarę, które zostały wam skradzione.

Nie dopuśćcie, aby ci u władzy szydzili z was, kiedy głosicie Święte Boże Słowo.

Ten duch ciemności przykrywa nie tylko wasz kraj, ale objął też święte sanktuaria, w których przypuszczalnie Ja mam być czczona.

Płaczę w smutku, ponieważ widzę Moją ukochaną Irlandię poddającą się.

Mimo to jest nadzieja, dzieci. Ale musicie teraz przyłączyć się licznie, aby chronić swoją wiarę.

Wkrótce będziecie zmuszani do rezygnacji, nie tylko z waszej Katolickiej, ale z waszej Chrześcijańskiej Wiary.

Odzyskajcie wasz kraj z socjalizmu i świeckich dyktatur.

Będą występować w obronie praw obywateli, ale zaprzeczą tym samym prawom, których ochrony żądają, włącznie z prawem do modlenia się.

Będą was zmuszać do zaakceptowania, w ustawie, prawa do mordowania jeszcze nie narodzonych dzieci.

Pamiętajcie, że każda dusza została stworzona z miłością przez Boga Wszechmogącego Ojca.

Każdy, kto wybiera aborcję lub pomaga w nikczemnym akcie aborcji, popełnia grzech śmiertelny.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)

„O Matko Ocalenia,
Módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
Zadawaniu nam nikczemnych aktów aborcji.
Chroń ten pobożny naród przed zatapianiem głębiej w rozpaczy
Z ciemności, która przykrywa nasz kraj.

Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się jeszcze narodzić.
Módl się, żeby przywódcy tam mieli odwagę, aby wysłuchać tych, którzy kochają Twojego Syna,
Tak żeby postąpili oni zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.”

Idź teraz Moje dziecko i powiedz Moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą walczyć o to, co jest słuszne.

Nigdy nie muszą obawiać się głosić Prawdy, Świętego Słowa Boga, bez względu na to, jak może to być trudne.

Wasza ukochana Królowa Nieba

Matka Ocalenia

 

Krucjata Modlitwy (32) – Modlitwa, aby powstrzymać aborcję w Irlandii

Piątek, 17.02.2012, godz.15.30

Módlcie się, módlcie się, módlcie się Moją Modlitwą Krucjaty za Irlandię (32)

„O Matko Ocalenia,
Módl się za Twoje dzieci w Irlandii, aby zapobiec
Zadawaniu nam nikczemnych aktów aborcji.
Chroń ten pobożny naród przed zatapianiem głębiej w rozpaczy
Z ciemności, która przykrywa nasz kraj.

Uwolnij nas od złego, który chce zniszczyć Twoje dzieci mające się jeszcze narodzić.
Módl się, żeby przywódcy tam mieli odwagę, aby wysłuchać tych, którzy kochają Twojego Syna,
Tak żeby postąpili oni zgodnie z naukami Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Amen.”

Idź teraz Moje dziecko i powiedz Moim dzieciom w Irlandii, że muszą być silne. Muszą walczyć o to, co jest słuszne. Nigdy nie muszą obawiać się głosić Prawdy, Świętego Słowa Boga, bez względu na to, jak może to być trudne.

Wasza ukochana Królowa Nieba
Matka Ocalenia

 

Nikczemna grupa popełniająca największe kłamstwo, aby przejąć kontrolę nad krajami

Orędzie nr 348 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 16.02.2012, godz.20.00

Moja droga, ukochana córko, musisz powiedzieć Moim dzieciom, tym wszystkim Moim wyznawcom, aby łączyli się i tworzyli Łańcuch Ochrony w modlitwie.

Przyłączając się jako bracia i siostry w modlitwie za te zagubione dzieci, które wędrują szukając miłości do Mnie, ale które nie mogą znaleźć pokoju w swoich duszach, możecie je uratować.

One potrzebują was, abyście się za nie modlili, ponieważ Ostrzeżenie nie nawróci tych słabych dusz.

Wy, Moi wierni wyznawcy przynosicie Mi pocieszenie, którego potrzebuję, kiedy widzę straszny ból i trudności znoszone obecnie przez Moje dzieci w prawie każdym zakątku świata.

Ta nikczemna grupa, składająca się z niektórych najbardziej wpływowych i elitarnych osób, popełnia największe kłamstwo poprzez swoje celowe spiskowanie dla przejęcia kontroli nad krajami Środkowego Wschodu, Europy i USA.

Ich plan ujawnia się na waszych oczach. Czy nie widzicie? Opracowanie tego planu zabrało dziesięciolecia.

Każde z Moich dzieci musi pozostać czujnym w każdej chwili.

Nie pozwólcie im zabrać waszych krajów. Sprzeciwcie się im.

Pieniądze są ich bronią oszustwa. Upadek waszych systemów bankowych był zamierzony. Teraz ruszają, aby zakończyć kolejną fazę swojego planu.

Wy, dzieci, możecie powstrzymać ten rozwój poprzez modlitwę.

Mój Ojciec umieszcza już przeszkody na ich drodze.

Moi wyznawcy obejmują wiele krajów. Musicie teraz połączyć się razem w modlitwie, aby powstrzymać przywódców europejskich, z których niektórzy są nieodłączni w powodowaniu swoimi podłymi sposobami straszliwych trudności u niewinnych ludzi.

Wzywam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (31), aby ich powstrzymać.

„O mój Jezu,
Pozwól mojej modlitwie przywołać Twojego Świętego Ducha,
Żeby zstąpił na tych przywódców kierowanych przez pożądanie, zachłanność, chciwość i pychę,
Aby zaprzestali prześladowań Twoich niewinnych dzieci.
Proszę Cię, o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen od pochłaniania Twoich dzieci
I modlę się, aby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca dla Prawdy Twojej Miłości.
Amen.”

Moja córko, łańcuch modlitwy rozprzestrzeni się na wszystkie strony i moc Ducha Świętego pomoże zatrzymać i przerwać działania tych ludzi, którzy mają władzę powstrzymania cierpienia.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo w celu szerzenia nawrócenia.

Mój czas przyjścia, aby królować, jest bliski. Tak więc nie będzie wystarczająco czasu, aby uratować wszystkie dusze.

Uczyńcie wszystko co możliwe dla Mnie, waszego Jezusa, który kocha i troszczy się o was wszystkich.

Dzieci, przez wzgląd na całą ludzkość musimy pracować razem w naszej walce, aby zapobiec antychrystowi i jego potwornemu planowi oszustwa.

Nadzieja, miłość i modlitwy – to jest dzieci, czego od was oczekuję.

Dziękuję wam za całą waszą wierność i posłuszeństwo.

Nie widzieliście, a mimo to uwierzyliście. W momencie, gdy usłyszeliście Mój Głos przez te przekazy, rozpoznaliście Mnie.

Byliście w stanie to zrobić ze względu na Ducha Świętego, który panuje w waszych duszach.

Musicie dzielić się tym wielkim Darem, tak byście mogli przyprowadzić ze sobą wszystkich waszych bliskich do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

Kocham każdego z was. Przynosicie Mi taką pociechę i radość.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (31) – Modlitwa Łańcucha Ochrony

Czwartek, 16.02.2012, godz.20.00

Wzywam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty (31), aby ich (przywódców –przyp.tł.) powstrzymać.

„O mój Jezu,
Pozwól mojej modlitwie przywołać Twojego Świętego Ducha,
Żeby zstąpił na tych przywódców kierowanych przez pożądanie, zachłanność, chciwość i pychę,
Aby zaprzestali prześladowań Twoich niewinnych dzieci.
Proszę Cię, o powstrzymanie ubóstwa, głodu i wojen od pochłaniania Twoich dzieci
I modlę się, aby przywódcy europejscy otworzyli swoje serca dla Prawdy Twojej Miłości.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Europa będzie pierwszym celem Czerwonego Smoka, a następnym USA

Orędzie nr 347 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 14.02.2012, godz.18.00

Moja córko, Mój plan czasowy, w odniesieniu do Mojej Kary i Ostrzeżenia, nie jest przeznaczony dla waszej wiedzy.

Nie ma potrzeby niepokoić się o Mój Boski czasowy plan, gdyż odbędzie się on tylko według Mojej Świętej Woli.

Jednak wiedzcie o tym, że Czerwony Smok, jak powiedziano wam jakiś czas temu, podniósł teraz głowę z fałszywa skromnością, ale ze śmiertelnym celem zniszczenia chrześcijan na całym świecie.

Tak długo cierpliwy w oczekiwaniu, spadnie teraz w dół i ogniem ze swojej paszczy zniszczy wszystko, co reprezentuje hołd dla Mnie, Najwyższego Boga i Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Europa będzie jego pierwszym celem, a następnym Stany Zjednoczone Ameryki.

Wprowadzony zostanie komunizm i biada tym, którzy sprzeciwią się panowaniu Czerwonego Smoka.

Moja córko, wiem, że dawane ci aktualnie Boskie przekazy rozpraszają twoją uwagę, ale Prawda musi zostać ujawniona.

Tylko dzięki temu, że przepowiednie staną się znane, przywrócona zostanie wiara. Jest to powód, dlaczego proroctwa dawane są Moim dzieciom teraz, tak żeby rozpoznawały Prawdę Moich Nauk.

Wszystkie proroctwa dane Moim prorokom Danielowi i Janowi będą się rozwijać warstwa po warstwie.

Szczegóły zostaną podane tobie, Moja córko, aby pomóc zbudować Resztę Mojego Kościoła na ziemi.

One, Moje dzieci, potrzebują pocieszenia poprzez Moje Orędzia Miłości i Ja uspokoję je nimi.

Dzieci, oprzyjcie się na Mnie, waszym ukochanym Ojcu, a Ja dam wam łaski, których potrzebujecie do pokonania wrogów.

Oni nie mogą wygrać, a ich moc nie tylko będzie krótkotrwała, ale Czerwony Smok i jego ślepi sojusznicy zostaną wrzuceni do ognia wiecznego potępienia.

Módlcie się za ich dusze, ponieważ wy poprzez modlitwę możecie im pomóc, aby ich uratować.

Ostrzeżenie będzie miało niewielkie znaczenie dla wyznawców szatana, czerwonego smoka i jego armii.

Tak zatwardziałe są ich serca, że przyjmą świadomie stronę złego. Ich lojalność jest przy fałszywym raju, który on im obiecuje.

Tak jak wybranym duszom dawany jest dar objawień lub, jak w twoim przypadku, dar widzenia Mnie i Mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, niektórym duszom ukazane są wizje szatana i jego upadłych aniołów.

Tak zażyłe jest ich oddanie złemu, że wielu wyznawców szatana raczej umarłoby, niż uznało Mnie, ich Wszechmogącego Ojca.

Moja obietnica jest następująca, dzieci.

Ochronię wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej Miłości osadzoną w ich duszach.

Oszczędzone wam będą prześladowania, tak że pozostaniecie silne, aby modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi.

To pomoże osłabić terror i uniknąć wojny, głodu i religijnych prześladowań.

Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona w wasze codzienne modlitwy, wraz z tą szczególną Modlitwą Krucjaty (30)

„O mój Przedwieczny Ojcze
Boże, Stwórco Wszechświata
W Imię Twojego drogiego Syna
Błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i udręki jako dar
Przed Twój tron, aby ocalić Twoje dzieci na ziemi

Złagodź serca nieczystych dusz
Otwórz ich oczy dla Prawdy Twojej Miłości
Tak aby mogły przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci
W Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas
Zgodnie z Twoją Boską Wolą

Amen”

Proszę nie ignorujcie Mojej Niebiańskiej interwencji w wasze dzisiejsze życie, dzieci.

Ci z was z głęboką miłością do Mnie, waszego Ojca, wiedzcie, że muszę przygotować was do tej ważnej podróży.

Nie wykonałbym Mojego obowiązku, jako waszego kochającego Stwórcy i Ojca, gdybym nie komunikował się z wami podczas tych ostatecznych czasów, które jak wiecie są teraz na ziemi.

Ci z was, którzy może są przestraszeni Moimi Najświętszymi Słowami, pozwólcie Mi was pocieszyć mówiąc wam, że nie oznacza to końca świata. Ponieważ tak nie jest.

Jest to po prostu koniec panowania szatana na ziemi, który należy powitać z zadowoleniem, dzieci.

Zbliża się czas dla Mojego Syna, aby objął Swój prawowity tron, kiedy przyjdzie po raz Powtórny, aby królować nad Nowym Doskonałym Rajem na ziemi.

Dzieci, Moje serce pęka z radości, gdy mówię wam o nowej ziemi, którą przygotowałem dla was.

Moje dzieci będą żyć przez 1000 lat w raju, który stworzyłem dla Adama i Ewy.

Będzie panował pokój, miłość, harmonia i nie będziecie chcieć nic innego.

Ludzie będą zawierać małżeństwa, mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapierały dech w piersiach.

Zwierzęta będą żyć z Moimi dziećmi w harmonii i będziecie kierowani z miłością, pod panowaniem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dopiero wówczas Moja Święta Wola dokona się na ziemi, tak jak jest w Niebie.

Wasz Kochający Ojciec
Bóg, Stwórca całej ludzkości
Bóg Najwyższy

 

Krucjata Modlitwy (30) – Modlitwa do Boga Ojca

Wtorek, 14.02.2012, godz.18.00

Moja obietnica jest następująca, dzieci.

Ochronię wszystkie Moje dzieci, które mają pieczęć Mojej Miłości osadzoną w ich duszach.

Oszczędzone wam będą prześladowania, tak że pozostaniecie silne, aby modlić się ze wszystkich sił za tych nikczemnych ludzi.

To pomoże osłabić terror i uniknąć wojny, głodu i religijnych prześladowań.

Modlitwa do Mnie, waszego Ojca, musi być teraz włączona w wasze codzienne modlitwy, wraz z tą szczególną Modlitwą Krucjaty (30)

„O mój Przedwieczny Ojcze
Boże, Stwórco Wszechświata
W Imię Twojego drogiego Syna
Błagam Cię, spraw, abyśmy Cię bardziej kochali

Pomóż nam być odważnymi, nieustraszonymi i silnymi w obliczu przeciwności
Przyjmij nasze ofiary, cierpienia i udręki jako dar
Przed Twój tron, aby ocalić Twoje dzieci na ziemi

Złagodź serca nieczystych dusz
Otwórz ich oczy dla Prawdy Twojej Miłości
Tak aby mogły przyłączyć się do wszystkich Twoich dzieci
W Raju na ziemi, który z taką miłością stworzyłeś dla nas
Zgodnie z Twoją Boską Wolą

Amen”

Wasz Kochający Ojciec
Bóg, Stwórca całej ludzkości
Bóg Najwyższy

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl