OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 18

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Orędzie nr 405 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

Moje przekazy są dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga. Od Boga może pochodzić jedynie pokój i miłość.

Moja najdroższa, umiłowana córko, wiedz, że Moje przekazy dawane tobie, przeznaczone są dla całego świata.

Są one dawane dla wszystkich religii i wyznań, włączając tych, którzy nie wierzą w istnienie Boga, Przedwiecznego Ojca, Stworzyciela całego świata.

Dzieci, musicie wiedzieć, że ponieważ wam została dana Prawda o Bogu w Trzech Osobach, Świętej Trójcy, która składa się z Ojca, Syna i Ducha Świętego, macie obowiązek głoszenia Mojego Świętego Słowa dla całego świata.

Bez względu na to, czy wierzycie, czy nie, że to Ja mówię do was przez te orędzia, musicie pomagać tym słabym duszom, które potrzebują Mojej ochrony, tak aby mogły zostać uratowane.

Wielu zadaje pytanie, dlaczego przekazy te tak wiele razy odnoszą się do szatana. Moja odpowiedź jest następująca.

Szatan i jego upadłe anioły wędrują po ziemi poszukując ludzkich istot, aby je zaatakować.

Atakują je poprzez zmysły, głównie w celu zachęcenia ich do popełnienia grzechów ciała.

Umieszczają myśli w ich umysłach, tak że popełniają potworności, które urażają Mojego Ojca.

W przypadku dusz będących już w grzechu, mogą zawładnąć ich ciałem. Kiedy tak się stanie, te biedne opętane dusze tworzą wokół siebie chaos.

Jeśli są one na stanowiskach władzy, mogą wyrządzić straszną niesprawiedliwość wśród tych, którymi rządzą.

Będą wprowadzać prawa, które przeciwstawiają się Dziesięciu Przykazaniom ustanowionym przez Boga Ojca.

W pozostałych przypadkach powodować będą wielkie cierpienie w życiu ludzi.

Negacja spowodowana jest przez szatana i jego demoniczne anioły. Nie pochodzi ona od Boga.

Jedynie pokój i miłość mogą pochodzić od Boga.

Dla wszystkich tych, którzy chcą uwolnić swoje życie od negatywnych myśli i uczuć, wszystko co jest wymagane, to pobożność wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa Chrystusa.

Wystarczająca jest modlitwa, prosta rozmowa. Swoimi własnymi słowami poproście Mnie, abym wam pomógł.

Mówcie z serca, a Ja odpowiem natychmiast i pomogę wam zbliżyć się do Mojego Najświętszego Serca.

Proszę, dzieci, pozwólcie Mi trzymać was blisko i dać wam pociechę, której pragniecie w świecie pełnym nieszczęść, niesprawiedliwości, okrucieństwa i nienawiści.

Jestem waszą ostatnią deską ratunku. Tylko Ja mogę wam pomóc. Proszę, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty (45)

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

Drogie dzieci, kocham was wszystkich bez względu na to, jakiego jesteście wyznania, nieważne jak bardzo zgrzeszyliście i powodowaliście ból lub krzywdę u innych.

Tylko Ja mogę zmienić sposób w jaki żyjecie.

Jedynym sposobem, abyście uwolnili się od trudnego życia, które prowadzicie, jest wezwanie Mnie, tak abym mógł wam pomóc.

Wasz ukochany Jezus

 

Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Orędzie nr 404 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 16.04.2012, godz.18.00

Moja droga, umiłowana córko, wołam do wszystkich Bożych dzieci i zapewniam was, że Ja, wasz ukochany Jezus, nie mógłbym nigdy podważać Mojego własnego Kościoła.

Jednak nie będę zachowywał dystansu i patrzył, jak Mój Kościół, przez ręce jednej konkretnej sekty, która nie ma prawa odgrywać roli w Stolicy Apostolskiej, rozpada się.

Ponieważ to jest właśnie to, co fałszywy prorok i oszuści, którzy wielbią szatana, próbują zrobić. Chcą obalić Katolicki Kościół i rozbić go na małe kawałki.

To jest Moje dzieci, jak szatan powstanie w ostatnim buncie przeciw Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy.

Ten nikczemny plan zniszczenia Mojego Kościoła był wprowadzany przez 100 lat, ale nasilił się od 1967 roku.

Wielu oszustów, członków tej złej sekty, którzy czczą szatana, wstąpiło do seminariów duchownych, aby znaleźć punkt zaczepienia w Watykanie.

Ich uprawnienia, chociaż dozwolone od Boga Ojca, były do tej pory ograniczone. To się zmieni, ponieważ zbliżają się czasy ostateczne.

Ta zła sekta uwolni teraz wszystkie siły, aby zapewnić, że to oni wybiorą nowego następcę Mojego Świętego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI.

Wszyscy ci, którzy znają Moje Nauki, zobaczą zmiany w porządku Mszy Świętej

Wprowadzone zostaną nowe świeckie prawa, które będą obrazą Mojej Śmierci na Krzyżu.

Wielu Moich pobożnych wyznawców dostrzeże to i poczuje ból. Ich opinie zostaną odrzucone i wiele Sakramentów przestanie być oferowanych.

To dlatego niezbędne jest tak wiele przygotowania.

Ci z Katolików, który będą odczuwać ból i przerażenie, proszę pamiętajcie, że Ja tu jestem.

Wołajcie do Mnie, waszego ukochanego Jezusa i wiedzcie, że nie wolno wam obawiać się głosić Prawdy Moich Nauk.

Nie wolno wam bać się odwrócić od herezji.

Ja będę was prowadził i chronił w waszej podróży, i zostaniecie pokierowani przez moc Ducha Świętego.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Reszta Mojego Kościoła, Dwóch Świadków, o których mowa w Księdze Objawienia.

Orędzie nr 403 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 15.04.2012, godz.19.16

Moja droga, umiłowana córko, zdaję sobie sprawę, że dla ciebie niektóre z tych przekazów nie mają sensu, ale musisz Mi zaufać i wiedzieć, że Ja muszę ujawniać treść Księgi Objawienia, tak żeby dusze wiedziały, czego spodziewać się w tych czasach.

Ci z was, małej wiary, ale akceptujący Moje Słowo dawane wam poprzez tego proroka, wiedzcie, że wasza pokora i pragnienie zrodzone z czystej miłości do Mnie, zbliżyło was do Mojego Najświętszego Serca.

Jesteście Resztą Mojego Kościoła. Jesteście Kościołem, o którym mowa w Księdze Objawienia.

Jesteście dziełem kobiety, która urodziła syna mężczyznę, i która zbiegła na pustynię, gdzie wy będziecie odizolowani, a mimo to zjednoczeni jako jedno, aby oznajmiać Moje Święte Słowo i głosić prawdziwą Ewangelię.

Kobieta zrodzi Mój prawdziwy Kościół, Moją wierną owczarnię, która nie będzie zwiedziona przez fałszywego proroka.

Wy, Mój Kościół, zostaniecie porzuceni na 1260 dni na pustyni, gdzie otrzymacie schronienie, ale darem Ducha Świętego nakarmieni zostaniecie owocami Mojej Miłości.

Będą to wierni członkowie Moich Chrześcijańskich Kościołów, którzy będą musieli utrzymać Mój Kościół razem, w tym Moi wyświęceni słudzy i ci z Moich wyznawców, którzy odrzucą fałszywego proroka.

Będziecie musieli czcić Mnie w tajemnicy, ponieważ Msza zmieni się nie do poznania pod rządami fałszywego proroka.

Wy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami i wszystkie łaski Niebios wylewane są nad waszymi drogimi duszami.

Jak bardzo was kocham dzieci i jak łagodzicie Moje cierpienie. Lecz jak wiele bólu jest w Moim Sercu z powodu tych Moich wyznawców, którzy odmówią wysłuchania Mnie.

Zostaną wciągnięci w sieć przez fałszywego proroka, do ciemności, i Ja nie będę mógł ich ocalić.

Ze swojej własnej woli wymierzą Mi policzek.

Reszta Mojego Kościoła będzie musiała szerzyć Słowo wśród innych Moich dzieci, w tym tych, którzy w ogóle Mnie nie znają.

Wy, Reszta Mojego Kościoła, będziecie musieli głosić Moje proroctwa i Moje Święte Słowo tym, którzy nie są Chrześcijanami, lub którzy nie znają Dziesięciu Przykazań.

Waszym zadaniem będzie zapewnienie, że Biblia będzie czytana i rozumiana.

To do was będzie należało, aby informować świat o pełnym znaczeniu pieczęci zawartych w Księdze Objawienia, które ujawniać będę Marii Bożego Miłosierdzia.

Dwóch Świadków z Księgi Objawienia:

Wy, Moi wyznawcy, jesteście jednym z Dwóch Świadków, o których mowa w Apokalipsie, i którzy chronieni będą z Nieba.

Moje Słowo dawane wam, Reszcie Mojego Kościoła, może zostać odrzucone jak zwłoki, ale Moje Słowo nigdy nie umrze.

Drugim z Dwóch Świadków będą Żydzi.

Dwoma lampami są Moje Chrześcijańskie Kościoły, tradycyjny prawdziwy Kościół i ci Moi wyznawcy, którzy będą odrzuceni przez fałszywego proroka.

Dwoma Drzewami Oliwnymi są Stare Jeruzalem Izraela i Nowy Izrael.

Oni, Żydzi, będą wiedzieli w końcu, że Ja jestem Mesjaszem i ich głoszenie Prawdy również zostanie odrzucone i usunięte przez fałszywego proroka i antychrysta, aby rozkładało się jak zwłoki. Jeszcze raz – ten wybrany naród nie zginie.

Obydwaj będą się czuć pokonani, ale to nie będzie ten przypadek, gdyż utworzą, wraz ze wszystkimi innymi religiami, jedyny prawdziwy Kościół, Nowe Jeruzalem, który powstanie z popiołów.

Przetrwacie straszliwą, złą monarchię, która pojawi się pod podwójnym kierownictwem, fałszywego proroka i antychrysta, którzy obydwoje zostaną wrzuceni do jeziora ognia, jakim jest Piekło.

To prześladowanie nie potrwa długo i dana wam będzie wielka siła i ochrona.

Pomoc dana będzie wam i wielu przywódcom, którzy powstaną wśród was, aby przeprowadzić was przez ten okres.

Wielu z was zostanie świętymi w Moim Nowym Raju i, pomógłszy budować Moją Resztę Kościoła na ziemi, panować będzie ze Mną w Nowym Niebie i Ziemi, które pojawią się przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Ci z was, którzy nie jesteście ze Mną, będziecie mieli dany bardzo krótki czas na dokonanie wyboru.

Albo będziecie za fałszywym prorokiem i przeciwko Mnie, albo będziecie za Mną.

Jeśli wybierzecie pierwsze, wasza dusza zostanie skradziona przez zwodziciela. Jak surowo to brzmi, taka jest też prawda.

Dowód Mojej Obecności dany będzie wszystkim Bożym dzieciom podczas Ostrzeżenia.

Módlcie się, żebyście wówczas zaakceptowali Prawdę, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który wzywa was z Nieba do otwarcia waszych oczu, tak byście mogli zobaczyć, i tak byście słuchali, żeby móc usłyszeć, zanim będzie za późno.

Wasz ukochany Jezus

 

Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Orędzie nr 402 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 14.04.2012, godz.15.27

Moja najdroższa, ukochana córko, bez względu na to, jak trudne jest twoje fizyczne cierpienie, musisz rozpoznać je, jako kontynuację nasilania się tego, jak Ja to czuję.

Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia.

W jedności ze Mną będziesz wiedzieć, że z każdym bólem i wewnętrzną ciemnością duszy, której doświadczasz, poznawać będziesz udrękę, którą Ja znoszę ze względu na grzechy ludzkości.

Wiele osób błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na Krzyżu.

Moje cierpienie nie ustanie, aż wszystkie Boże dzieci zostaną zjednoczone w miłości i harmonii w Nowym Raju Mojego Ojca, gdzie grzech nie będzie istniał.

Bez względu na to, jak wiele powiedziane zostało ludzkości o Moim istnieniu, nadal jestem znienawidzony.

Wśród wierzących, chociaż jestem akceptowany, Moje Nauki są przez nich tolerowane tylko, gdy bazują na ich własnych warunkach.

Wielu będzie traktować innych z miłością i życzliwością, ale tylko wtedy, gdy ci, którym oferują ten dar, zbliżą się do ich własnych ideologii.

Wielu na przykład będzie potępiać grzeszników, kiedy powinni okazać życzliwość i modlić się za nich. Natomiast muszą dawać przykład.

Niektórzy będą się odnosić do innych z pogardą, zamiast okazywać miłość, która oczekiwana jest od nich, jako Chrześcijan.

Nigdy nie potępiajcie innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, gdyż nie macie takiego prawa. Nikt, tylko Bóg ma władzę sądzenia innych.

Chociaż wielu wierzących czci Mnie nadal, czynią to na swoich własnych warunkach.

Niektórzy czują potrzebę odróżnienia się od swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak są wykształceni w sprawach duchowych. Następnie stosować będą własne interpretacje tego, co rzeczywiście oznacza Moje Miłosierdzie.

Ile razy słyszeliście, że Bóg jest całkowicie miłosierny? Że ponieważ kocha wszystkich, jest On tak miłosierny, że nigdy ich nie potępiłby?

Że nigdy nie posłałby duszy do Piekła?

Ale to jest kłamstwem. Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybierają je, odrzucając odwrócenie się od grzechu śmiertelnego.

Oni nie będą poszukiwać przebaczenia, ani nie okażą skruchy.

Jest to niebezpieczne myślenie i jest obowiązkiem wszystkich Chrześcijan, aby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem Piekła.

Tak wielu, włącznie z tymi, którzy odmawiają swoim dzieciom Sakramentu Chrztu, mówi tak, jak gdyby grzech nie miał już znaczenia.

Wierzą, że każdy grzech „zostanie” wybaczony. To nie jest poprawne.

Każdy grzech “może” być wybaczony, bez względu na to, jak ciężki jest grzech, ale tylko wtedy, gdy grzesznik szuka przebaczenia.

Teraz mówię do was z Niebios, aby przygotować wszystkie Boże dzieci na Moje Powtórne Przyjście i co znajduję?

Mówię do was zza więziennych murów i z celi, do której Mnie wysyłacie, bo nie chcecie uwierzyć, że Ja mogę mówić do was w ten sposób.

Och, jakże Mnie urażacie!

Do tych, którzy poświęcili swoje życie oddaniu dla Mnie, i którzy posiadają wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają, mówię to.

Wasze obecne odrzucenie Mnie, pozostawi was udręczonych i w wielkim smutku, gdy Prawda zostanie wam objawiona.

Ponieważ wtedy poznacie dusze, które odrzuciliście, kiedy potrzebowałam waszej pomocy, aby je uratować.

Jakże wprowadzacie Mnie w rozpacz z frustracji wobec waszej ślepoty spowodowanej przez wasz brak pokory.

Wątpicie w Moje Święte Słowo, kiedy powinniście Je przyjąć, pochwycić Je, gdyż jesteście duszami tonącymi i brakuje wam szczodrości serca.

Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

 

Krucjata Modlitwy (44) – O siłę, aby bronić swej wiary przed fałszywym prorokiem.

Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27

„Drogi Jezu, daj mi siłę skupienia się na Twoich Naukach
I głoszenia zawsze Twojego Świętego Słowa.
Nigdy nie pozwól mi skusić się do wielbienia fałszywego proroka,
który spróbuje zaprezentować się jako Ty.

Zachowaj silną moją miłość do Ciebie.
Daj mi łaski rozeznania, tak abym nigdy nie zaprzeczył
Prawdzie zawartej w Piśmie Świętym, bez względu na to, jak wiele
Kłamstw będzie mi przedstawianych dla zachęcenia mnie do odwrócenia się od Twojego Prawdziwego Słowa.
Amen.”

 

Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Orędzie 401 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 14.04.2012, godz.15.27

Moja najdroższa, ukochana córko, bez względu na to, jak trudne jest twoje fizyczne cierpienie, musisz rozpoznać je, jako kontynuację nasilania się tego, jak Ja to czuję.

Twoje cierpienie odzwierciedla tylko ułamek Mojego własnego cierpienia.

W jedności ze Mną będziesz wiedzieć, że z każdym bólem i wewnętrzną ciemnością duszy, której doświadczasz, poznawać będziesz udrękę, którą Ja znoszę ze względu na grzechy ludzkości.

Wiele osób błędnie uważa, że Moje cierpienie zaczęło się i skończyło na Krzyżu.

Moje cierpienie nie ustanie, aż wszystkie Boże dzieci zostaną zjednoczone w miłości i harmonii w Nowym Raju Mojego Ojca, gdzie grzech nie będzie istniał.

Bez względu na to, jak wiele powiedziane zostało ludzkości o Moim istnieniu, nadal jestem znienawidzony.

Wśród wierzących, chociaż jestem akceptowany, Moje Nauki są przez nich tolerowane tylko, gdy bazują na ich własnych warunkach.

Wielu będzie traktować innych z miłością i życzliwością, ale tylko wtedy, gdy ci, którym oferują ten dar, zbliżą się do ich własnych ideologii.

Wielu na przykład będzie potępiać grzeszników, kiedy powinni okazać życzliwość i modlić się za nich. Natomiast muszą dawać przykład.

Niektórzy będą się odnosić do innych z pogardą, zamiast okazywać miłość, która oczekiwana jest od nich, jako Chrześcijan.

Nigdy nie potępiajcie innych, nawet jeśli nie zgadzacie się z nimi, gdyż nie macie takiego prawa. Nikt, tylko Bóg ma władzę sądzenia innych.

Chociaż wielu wierzących czci Mnie nadal, czynią to na swoich własnych warunkach.

Niektórzy czują potrzebę odróżnienia się od swoich braci i sióstr, aby pokazać światu, jak są wykształceni w sprawach duchowych. Następnie stosować będą własne interpretacje tego, co rzeczywiście oznacza Moje Miłosierdzie.

Ile razy słyszeliście, że Bóg jest całkowicie miłosierny? Że ponieważ kocha wszystkich, jest On tak miłosierny, że nigdy ich nie potępiłby?

Że nigdy nie posłałby duszy do Piekła?

Ale to jest kłamstwem. Tak wiele kłamstw, w których zaprzecza się istnieniu Piekła, będzie upadkiem Chrześcijan.

Ludzie sami skazują się na Piekło. Ja ich tam nie umieszczam. Wybierają je, odrzucając odwrócenie się od grzechu śmiertelnego.

Oni nie będą poszukiwać przebaczenia, ani nie okażą skruchy.

Jest to niebezpieczne myślenie i jest obowiązkiem wszystkich Chrześcijan, aby ostrzec innych przed niebezpieczeństwem Piekła.

Tak wielu, włącznie z tymi, którzy odmawiają swoim dzieciom Sakramentu Chrztu, mówi tak, jak gdyby grzech nie miał już znaczenia.

Wierzą, że każdy grzech „zostanie” wybaczony. To nie jest poprawne.

Każdy grzech “może” być wybaczony, bez względu na to, jak ciężki jest grzech, ale tylko wtedy, gdy grzesznik szuka przebaczenia.

Teraz mówię do was z Niebios, aby przygotować wszystkie Boże dzieci na Moje Powtórne Przyjście i co znajduję?

Mówię do was zza więziennych murów i z celi, do której Mnie wysyłacie, bo nie chcecie uwierzyć, że Ja mogę mówić do was w ten sposób.

Och, jakże Mnie urażacie!

Do tych, którzy poświęcili swoje życie oddaniu dla Mnie, i którzy posiadają wiedzę na temat Mojego Pisma Świętego, ale którzy teraz Mnie odrzucają, mówię to.

Wasze obecne odrzucenie Mnie, pozostawi was udręczonych i w wielkim smutku, gdy Prawda zostanie wam objawiona.

Ponieważ wtedy poznacie dusze, które odrzuciliście, kiedy potrzebowałam waszej pomocy, aby je uratować.

Jakże wprowadzacie Mnie w rozpacz z frustracji wobec waszej ślepoty spowodowanej przez wasz brak pokory.

Wątpicie w Moje Święte Słowo, kiedy powinniście Je przyjąć, pochwycić Je, gdyż jesteście duszami tonącymi i brakuje wam szczodrości serca.

Błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

 

Następny Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem.

Orędzie 400 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 12.04.2012, godz.11.27

Moja najdroższa córko, wciąż wielu ludzi na świecie odrzuca Mnie i ma to związek z opinią publiczną.

Tak wielki mrok zstąpił na wszystkie Boże dzieci, że tylko niewielu ma odwagę publicznie głosić Moje Słowo.

Wierzący obawiają się słownych zniewag i złośliwych szyderstw, które musieliby znosić, gdyby otwarcie wypowiadali Moje Święte Słowo.

Nawet pobożnym wyznawcom brak odwagi, aby powstać i walczyć przeciw złym przepisom wprowadzonym w ich krajach, które przeczą Słowom Mojego Ojca.

Kapłani są zakłopotani obawiając się zbojkotowania, gdy są postrzegani jako stający w obronie Prawdy Mojej Nauki.

Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, ze względu na wstyd, który muszą znosić z powodu nikczemnych grzechów ich niektórych własnych zakonów, uważają za niemożliwe, aby ich głosy zostały wysłuchane.

Kiedy odważni wyświęceni słudzy decydują się powstać i bronić Prawdy Moich Nauk, strasznie cierpią. Są oskarżeni o brak tolerancji, brak współczucia, brak miłości i brak poszanowania praw człowieka.

Widzicie dzieci, Prawda Mojej Nauki wypowiadana przez Moje wyświęcone sługi, traktowana jest jak kłamstwo.

Zamiast tego jako prawda przedstawiane są kłamstwa, te przekręcone wersje Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Szatan odniósł zwycięstwo nad tyloma duszami, w tym liderów wewnątrz Mojego własnego Kościoła, co spowodowało, że wielu niewinnym ludziom trudno jest ślubować wierność Mojej Świętej Woli.

Jakże zostałem opuszczony i zepchnięty na bok dla umożliwienia, aby kłamstwa, osadzone w umysłach Moich wyświęconych sług, zostały przez większość zaakceptowane.

Te nikczemne kłamstwa rozszerzają się jeszcze dalej.

Prawda Mojego Pisma Świętego, zawarta w Księdze Objawienia, została zinterpretowana przez wiele Moich Kościołów. Jest tak wiele odmian, z których wszystkie oparte są na ludzkiej interpretacji.

Mój umiłowany Papież Benedykt XVI jest ostatnim prawdziwym Papieżem na tej ziemi.

Piotr Rzymianin jest Moim Piotrem, pierwotnym Apostołem, który będzie rządził Moim Kościołem z Niebios pod przywództwem Mojego Przedwiecznego Ojca. Następnie, kiedy Ja przyjdę panować, w Powtórnym Przyjściu, będzie on rządził wszystkimi Bożymi dziećmi, kiedy wszystkie religie staną się Jednym, Świętym, Katolickim i Apostolskim Kościołem.

Moja córko, Ja mówię tylko Prawdę.

Muszę cię ostrzec, że pojawi się teraz wielu nowych, samozwańczych proroków, którzy zaprzeczać będą Mojemu Świętemu Słowu dawanemu tobie, prawdziwemu prorokowi czasów ostatecznych.

Najpierw będą przekonywać wierzących, że ich słowa pochodzą ode Mnie.

Ich słowa będą ostrożnie dobierane, a ich znaczenie będzie niejasne i trochę zagmatwane. Słabość ta będzie przez wielu oddalona i zaakceptują ich przekazy, gdyż będą się wydawać zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy wiele dusz zostanie uwiedzionych, rozpocznie się atak.

Oni, Moja córko, wysyłani są dla przygotowania Bożych dzieci na przyjęcie następnego Papieża, który przyjdzie po Moim umiłowanym Wikariuszu, Papieżu Benedykcie. Ten Papież może zostać wybrany przez członków Kościoła Katolickiego, ale będzie on fałszywym prorokiem.

Jego wyborcy są wilkami w owczej skórze i są członkami tajnej masońskiej i złej grupy kierowanej przez szatana.

W ten sposób szatan będzie próbował zniszczyć Mój Kościół.

Niestety, ten fałszywy prorok przyciągnie licznych zwolenników. Ci, którzy mu się sprzeciwią, będą prześladowani.

Działajcie dzieci, dopóki możecie. Demaskujcie kłamstwa, które zostaną zaprezentowane przez tych, próbujących przekonać was o autentyczności fałszywego proroka.

Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mnie, waszemu Jezusowi. Nigdy nie wątpcie w Moje Święte Słowo.

Księga Objawienia jest prawdziwym Słowem Boga. Ona nie kłamie.

Jeszcze nie wszystkie tajemnice w Niej zawarte są wam znane. Ja ujawnię wszystkie poprzez Marię Bożego Miłosierdzia, choć Prawda będzie gwałtownie atakowana i traktowana jako herezja.

Pamiętajcie o jednej ważnej lekcji. Moje Słowo, kiedy Ja byłem na ziemi, kiedy przybyłem po raz pierwszy, było traktowane jak herezja.

Moje Słowo, dawane wam teraz, na Moje Powtórne Przyjście, będzie również jako takie traktowane przez wierzących, w tym Moje wyświęcone sługi, którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi.

Szatan złoży w ofierze wiele dusz zaspokajając swoje ostatnie pragnienie spowodowania jak największego smutku.

Bądźcie pewni, że to będzie Kościół Katolicki, założony przeze Mnie i postawiony pod wodzą Mojego ukochanego apostoła Piotra, który ucierpi najwięcej w czasach ostatecznych.

Uważajcie na siebie w każdej chwili. Proszę, odmawiajcie Modlitwę Krucjaty (44) – O siłę, aby bronić mej wiary przed fałszywym prorokiem.

(w oryginale angielski tekst jeszcze niedokończony - przyp. tłum.)

 

Nienawiść do ciebie będzie narastać. Zostanie ci powiedziane, że dzieło to pochodzi od szatana.

Orędzie 399 z serii Ostrzeżenie

Środa, 11.04.2012, godz.21.20

Moja droga, ukochana córko, dlaczego tak się dzieje, że czasami wątpisz w łaski, które Ja ci dałem?

Dany ci został dar czytania dusz, tak abyś mogła rozpoznać intencje tych słabych dusz, które będą próbowały podważyć Moje Święte Słowo.

Dar ten pozwoli ci czuć współczucie dla takich dusz i pomóc im odnaleźć prawdziwą drogę do Życia Wiecznego oraz uwolnić ich dusze od udręki, którą znoszą.

Ten dar umożliwi ci także identyfikację fałszywych proroków.

Będziesz natychmiast wiedzieć, kto przychodzi w Moje Imię, a kto nie.

Na początku poczujesz okropne uczucie strachu, ponieważ będziesz rozpoznawać dzieło szatana. Będziesz wiedzieć od razu, kiedy on jest obecny w innych.

Kiedy zaatakuje cię, poprzez innych, będziesz się czuła jakbyś była kopana w brzuch.

Kiedy staniesz twarzą w twarz z kimś, kogo dusza została skradziona przez szatana, poczujesz mdłości, będziesz drżeć i mieć zawroty głowy.

Będziesz mówić do takich dusz, jednak Moimi słowami i z siłą, której nie rozpoznasz jako własnej.

Wielu, którzy przyjdą do ciebie z czystymi duszami, odczuwać będzie Światło i Moją Obecność przenikającą ich ciała.

Tylko niewielu pokornego serca i z głęboką miłością do Mnie, nie zareaguje na Mojego Świętego Ducha, który wypełnił twoją duszę.

Moja córko, teraz nastąpił trudny etap twojej misji.

Nienawiść do ciebie będzie narastać.

Zostanie ci powiedziane, że dzieło to pochodzi od szatana.

Czy nie wiecie jak działa szatan, oszust? On przekonuje dobre dusze, że kiedy mówione jest Moje Słowo, to nie jest Ono ode Mnie.

On stara się przekonać innych, poprzez ich strach przed nim, że cechy z nim związane są obecne w innych.

On powoduje wątpliwości i rozpacz w duszach przez ich oszukiwanie, przez oślepienie ich wobec prawdy i poprzez uniemożliwienie im otrzymania łask przeznaczonych przeze Mnie dla uświęcenia ich dusz.

Najbliżsi Mi są tymi, których atakuje najbardziej.

Obejmuje to nie tylko wizjonerów i proroków, ale właśnie te dusze, których potrzebuję, aby pomogły Mi formować Moją armię.

Armia ta pokona szatana. On o tym wie i nigdy nie podda się w swoim poszukiwaniu dusz.

Pamiętajcie jednak o tym. Szatan nie ma władzy, jaką Ja mam. Nie może pokonać Świętej Trójcy. Jest bezsilny wobec Mojej Matki, której dana została moc zniszczenia go. On się Jej boi.

Wszystkich tych, którzy wątpią w Moje Słowo dawane poprzez te orędzia, proszę, poproście Moją ukochaną Matkę o przybliżenie was do Mojego Najświętszego Serca.

Poproście Ją o okrycie was Jej świętym Płaszczem i o danie wam niezbędnej ochrony od złego.

Pamiętajcie, że zły jest pełen nienawiści.

Jeśli znajdujecie w waszych sercach jakikolwiek rodzaj nienawiści, zwłaszcza wobec Moich pobożnych posłańców, wiedzcie, że szatan kusi was do grzechu.

Wtedy musicie poprosić Mnie o łaski uczynienia was silnymi.

Pamiętajcie, że Ja nigdy nie odwrócę się plecami do kogokolwiek z was, w tym tych z was, którzy nienawidzą Moich posłańców i tych dusz, które Mnie odrzucają.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża.

Orędzie nr 398 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 13.04.2012, godz.17.57

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową Ziemi. Jestem Niepokalanym Poczęciem, Dziewicą Maryją, Matką Jezusa, który przyszedł w ciele.

Moje dziecko, czas triumfu Mojego Niepokalanego Serca jest blisko.

Przybliżył się dla Mnie czas, aby zgnieść węża, ale wiele zamętu wybuchnie na ziemi zanim nastąpi dzień, kiedy szatan i jego demony zostaną zesłani na pustynię.

Dla wierzących w Mojego Syna będzie to czas udręki. Będą ciągnięci w dwóch różnych kierunkach przez Kościół Katolicki.

Jedna połowa będzie wierzyć, z obowiązku, w potrzebę podążania za fałszywym prorokiem, Papieżem, który nastąpi po Papieżu Benedykcie XVI.

On, bestia, przebrany jest jak baranek, ale nie jest od Mojego Ojca, Najwyższego Boga, i oszuka biedne dusze, w tym księży, biskupów i kardynałów.

Wielu będzie za nim podążać i uwierzy mu, że został posłany przez Boga, aby panować nad Jego Kościołem na ziemi.

Niestety, wiele dusz podąży za jego naukami, które będą obraźliwe dla Mojego Ojca.

Inni, napełnieni Duchem Świętym i łaskami rozeznania danymi im ze względu na ich pokorne dusze, będą od razu wiedzieli, że w Kościele w Rzymie siedzi oszust.

Nowy fałszywy Papież już intryguje, nawet jeszcze przed wstąpieniem na tron Siedziby Piotrowej, aby piętnować Nauki Mojego Syna. Następnie potępi Mnie, Błogosławioną Bożą Matkę, i wyszydzi Moją rolę, jako Współodkupicielki.

Moje dziecko, twoja rola stawać się będzie jeszcze cięższa niż poprzednio, ponieważ wiele z Moich dzieci jest bardzo zdezorientowanych. Narastać będą zniewagi, które napotkasz każdego dnia i udręki, które znosić będziesz w Imię Mojego Syna.

Moje dziecko, nigdy nie obawiaj się powiedzieć światu Prawdy.

Zostałaś ukształtowana mocniejszą w wyniku fizycznego i psychicznego cierpienia, które przyjęłaś w Imieniu Mojego Syna, aby ratować dusze.

Uczyniony zostanie każdy wysiłek, zwłaszcza przez jeden wydział w Kościele Katolickim, aby odrzucić Moje przekazy dawane tobie.

Twoje posłuszeństwo i wierność wobec Mnie i Mojego umiłowanego Syna będą wypróbowane, jak nigdy dotąd. Może to spowodować twoje odsunięcie się, ale gdyby tak się stało, nie potrwa to długo.

Moje dziecko, módl się za wszystkie Boże dzieci, które nie z własnej winy wciągane są do ostatecznej bitwy o dusze.

Wszystko to musi stać się, gdyż jest zawarte w Księdze Mojego Ojca.

Wszyscy Aniołowie w Niebie chronią cię, Moje dziecko, w tej trochę samotnej misji.

Zawsze pamiętajcie, jak ważna jest modlitwa.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż bez modlitw, a szczególnie odmawiania Mojego Świętego Różańca, szatan może odciągnąć was od Świętego Słowa Mojego drogiego Syna.

Pamiętajcie również o znaczeniu postu, który utrzymuje oszusta na dystans.

Moje dzieci, bez regularnej modlitwy trudno będzie pozostać blisko Mojego Syna.

Dzieci, nigdy nie bójcie się przyszłości, bo gdy już pozostaniecie blisko Mojego Syna, będziecie chronieni i dane wam będą łaski potrzebne do przygotowania waszych dusz i waszych rodzin do Nowej Ery Pokoju, tak dawno temu przepowiedzianej.

Wasza ukochana Matka

Królowa Ziemi

Matka Ocalenia

 

Najświętsza Maria Panna: Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Orędzie nr 397 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 09.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, świat zostanie wkrótce poddany ostatecznym zmianom, ponieważ walka o dusze nasila się.

Szatan będzie zadawał ból Katolickiemu Kościołowi i Ja, Matka Boża, zostanę wmieszana w podział Kościoła.

Moja rola, jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki, nie jest akceptowana w oddziałach Kościoła Katolickiego.

W wielu kręgach nie jestem akceptowana ze względu na rolę, jaką muszę odegrać w Zbawieniu dusz.

Mój biedny Syn jest tak bardzo urażony przez sposób, w jaki Ja, Matka Boża, zostałam odrzucona.

Moja rola jako Niszczycielki węża nie jest zrozumiana.

Zostałam obdarzona łaskami i mocą, aby pokonać i zniszczyć złego.

On, zły, ma wielu zwolenników wewnątrz Kościoła Katolickiego, którzy chcą sprzeciwić się władzy nadanej Mi przez Najwyższego Boga.

Era Pokoju, o której mówiłam w Fatimie, została zapomniana.

Ta Era Pokoju nastąpi po Powtórnym Przyjściu Mojego Syna i trwać będzie 1000 lat.

Stanie się tak, kiedy Niebo i Ziemia połączą się, jako jeden chwalebny Nowy Raj.

Ze względu na wiarę Moich dzieci i ich oddanie Mnie, ich ukochanej Matce, wiele dusz wejdzie do Nowego Raju.

Szatan pracuje teraz mocno dla przekonania członków Kościoła Katolickiego, aby to nie nastąpiło.

Moja rola, jako Matki Ocalenia i Współodkupicielki działającej u boku Mojego ukochanego Syna dla zwiastowania Jego Powtórnego Przyjścia, jest odrzucana.

Dzieci módlcie się, żeby te dusze, ofiary oszusta wewnątrz Katolickiego Kościoła, nie odwiodły Moich dzieci od momentu ich ocalenia.

Módlcie się, aby Papież Benedykt mógł powstrzymać to zło od przeniknięcia Katolickiego Kościoła.

Dzieci, nie poddawajcie się nigdy w waszej walce świadczenia o Prawdzie.

Obietnica Mojego Syna, powrotu dla doprowadzenia ludzkości do Życia Wiecznego w Raju, ma być wkrótce wypełniona. Ale na każdym kroku napotka On sprzeciw tych dusz, które pozwoliły oszustwu złego odwrócić ich głowy.

Wewnątrz Kościoła osłabnie wierność wobec Mojego Syna.

Moja rola, jako Współodkupicielki, Pośredniczki i Orędowniczki, nie zostanie zaakceptowana.

Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna zachowali siłę i bronili Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

 

Niebo i ziemia stanie się jednym. Jedno nie będzie istnieć bez drugiego.

Orędzie nr 396 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 08.04.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, czas Mojego panowania na ziemi zbliża się, a dla ludzkości czasu jest tylko tyle, żeby wykorzystać Moje Miłosierdzie i okazać skruchę.

Ważne jest również, aby Mój Kościół przygotowywał swoich wiernych do Wiecznego Życia i wykorzystywał każdą okazję dla zachęcania do pojednania.

Jest to ważny okres roku i musicie zwrócić się do Mnie, waszego Jezusa, i modlić się o łaski dla zapewnienia, że wy, Moi wyznawcy, będziecie mieli siłę przekonywania, aby szerzyć Prawdę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Cierpienie ludzkości i to, Mojego Przedwiecznego Ojca i Moje, Jego ukochanego Syna, zbliża się wreszcie ku końcowi.

Rządy szatana na ziemi ustaną i Ja obejmę Mój prawowity tron.

Chociaż Moje panowanie w obrębie Mojego Kościoła oznaczało, że obecny był Mój Duch z wielkimi łaskami ofiarowanymi zasługującym duszom, to dopóki szatan nie zostanie związany nie stanie się, że Wola Mojego Ojca będzie mogła być ostatecznie wypełniona.

Żaden człowiek nie rozumie naprawdę, czym jest Wieczne Życie.

Żaden człowiek nie rozumie w pełni, co się stanie przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Żaden człowiek, z powodu ograniczeń ludzkiego rozumu, nie może pojąć Moich planów zebrania Moich dwunastu narodów na ziemi.

Tak wielu wierzy, że Moje Powtórne Przyjście jest końcem świata.

To może być koniec czasów, jakie wy znacie, ale to jest tylko początek chwalebnej przyszłości, zaplanowanej przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Niebo i ziemia stanie się jednym.

Jedno nie będzie istnieć bez drugiego. Sprawiedliwi żyć będą w Moim Nowym Raju, w którym istnieć będzie wielka obfitość wszystkich rzeczy.

Tak wielkiego cudu nie da się nigdy opisać w ludzkich kategoriach. Wspaniały pokój i radość odczuwane będą przez każdą duszę, która odziedziczy prawo do bycia częścią Mojego Królestwa.

Dzieci, Moje Serce się łamie, gdy widzę strach w waszych oczach, kiedy nawiązuję do czasów ostatecznych.

Zamiast tego proszę was, zaufajcie Mojej Wielkiej Miłości do was wszystkich i wiedzcie, że Moją obietnicą jest, że znajdziecie się naprawdę w domu ze Mną i wasze smutki zostaną przegnane na wieczność.

Nowy Raj, który Ja obiecuję, ma być objawiony ludzkości bardzo niedługo.

Nie traćcie w bojaźni ani jednej chwili. Radujcie się. Oczekujcie z niecierpliwością waszej przyszłości.

Zaufajcie Mi całkowicie, gdyż Ja kocham was zbyt mocno, aby was kiedykolwiek zawieść.

Módlcie się, aby wszystkie Moje dzieci były pokornego serca dla przyjęcia kluczy do Raju.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Orędzie nr 395 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 07.04.2012, godz.10.00

Moja droga, umiłowana córko, w Kościele Katolickim rozpoczęła się schizma, o której mówiłem.

Moje Nauki, które nigdy się nie zmieniły od czasu, kiedy Moje Pismo Święte zakończyła Księga Objawienia, są obecnie kwestionowane.

Na przestrzeni wieków było wiele podważania, opinii i teologicznych ocen Mojego Świętego Słowa.

Wielu dobrych ludzi podawało w wątpliwość zalecenia i nauki, które przekazywałem ludzkości.

Niektóre z Moich Nauk zostały rozdrobnione, przeanalizowane, poszukano nowych interpretacji, a następnie zostały zaakceptowane.

Jednak było to niepotrzebne. Ponieważ Prawda przekazana została człowiekowi poprzez proroków, którzy przyszli przede Mną, a następnie przeze Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Prawda nigdy nie zmieniła. Prawda jest prosta.

Inne informacje, niezawarte w Piśmie Świętym, dawane były jako dar dla świata poprzez wybrane dusze tylko z jednego powodu. Aby pomóc wam w rozważaniu Mojej Ofiary dla ludzkości i pokazać oraz przypomnieć o Miłości, którą zachowuję w Moim Sercu dla wszystkich Bożych dzieci.

Wszelkie Boskie objawienia dawne dzisiejszemu światu mają wam pomóc przygotować się do Życia Wiecznego.

Moje Nauki, honorowane przez Święty, Katolicki i Apostolski Kościół, są obecnie atakowane w pierwszym z wielu wyzwań, które prowadzić będą do podziału Kościoła.

Wprowadzone zostaną nowe przepisy dla zadowolenia współczesnej opinii i tak, żeby były wygodne dla tych, którzy z pychą w swych duszach odczuwają potrzebę uspokajania ludzkości, zamiast okazywania posłuszeństwa Naukom Kościoła.

Ja Jestem Kościołem. Kościół został założony przeze Mnie i nigdy nie może zginąć.

Wielu, włącznie z tymi wewnątrz, jak i spoza Kościoła, będzie próbowało rozbić jego strukturę.

Módlcie się, aby Mój Święty Wikariusz Papież Benedykt XVI pozostał silny pośród opozycji, jakiej teraz stawia czoła.

Jest to celowa próba dokonywana przez tych związanych z fałszywym prorokiem, aby utworzyć nowy kościół.

Ci przebiegli ludzie zamierzają was przekonać, że będzie to ten sam Kościół, ale takim nie może być.

Jak Mój Kościół, z nowymi przepisami, z przekręconymi wersjami Prawdy, którą Ja dałem światu, może Mnie reprezentować?

Nie może tego uczynić. To dlatego Mój Ojciec kierował będzie Swoim Kościołem, prawdziwymi, lojalnymi wierzącymi, z Niebios.

On zatrzyma klucze do Powtórnego Przyjścia, kiedy z popiołów powstanie Nowe Jeruzalem, jeden prawdziwy Katolicki Kościół, odzyskany jako Jedność dla wszystkich Bożych dzieci, wszystkich religii i wszystkich wyznań.

Taki jest sens, jaki miał w zamierzeniu być, w pełnym i ostatecznym zjednoczeniu w Nowej Erze Pokoju na ziemi.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

 

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana

Orędzie nr 394 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 06.04.2012, godz.22.20

Moja droga, ukochana córko, jakże Mnie pocieszasz w Moim czasie smutku. Jak przynosisz miłość i pociechę, których tak pragnę od dusz. O, gdyby wszystkie dusze były zjednoczone i splotły swoje serca z Moim, Święta Boża Rodzina byłaby w pełni kompletna. Dopiero, gdy wszystkie dusze zostaną uratowane, wypełni się Boska Wola Mojego Ojca.

Wielkanoc to czas, kiedy Moja Śmierć na Krzyżu jest właściwie rozważana i Moje Zmartwychwstanie jest w pełni uznane za wolność, którą przynosi ludzkości.

Moje Zmartwychwstanie oznacza, że wszyscy, którzy Mnie miłują i głoszą Moje Święte Słowo, również mogą być wskrzeszeni z martwych.

Wszyscy ci, którzy umarli w stanie łaski i znaleźli uznanie u Mojego Ojca, zostaną również wskrzeszeni w chwale z martwych w Dniu, kiedy przyjdę sądzić.

Dołączą do tych, którzy są żywi nie tylko w ciele, ale w duchu Pana, i otrzymają życie wieczne.

Wielu ludzi nie rozumie Mojej obietnicy.

Wszyscy ci, których imiona zawarte są w Księdze Życia zostaną wskrzeszeni ciałem, umysłem i duszą, wolni od cielesnej ułomności w pełnej jedności ze Mną.

Wszyscy ci wybrani, będą żyć zgodnie z Bożą Wolą Mojego Ojca.

Będziecie żyć w miłości, pokoju i harmonii podczas Mojego chwalebnego panowania na ziemi przez 1000 lat.

Przyłączycie się w chwale z Pierwszym Zmartwychwstaniem. Te dusze, w tym waszych ukochanych rodzin i przyjaciół, które zostaną uznane za gotowe do wejścia do Mojego Nowego Raju na Ziemi.

To jest życie, o które wszyscy musicie się ubiegać. Niech nie będzie tu żadnych wątpliwości.

Ponieważ te słabe dusze, które nie mogą zaakceptować Prawdy o Moim istnieniu lub Mojej obietnicy sądzenia żywych i umarłych, będą rwać sobie włosy z głowy w obliczu straszliwego losu leżącego przed nimi, kiedy Prawda zostanie objawiona.

Ponieważ wy wierzący, wy także musicie uważać.

Wielu z was, którzy nie kochacie Mnie wystarczająco lub  przyjmujecie za pewnik popełniając błąd uważając, że Moje Miłosierdzie zignoruje grzechy tam, gdzie nie istnieją wyrzuty sumienia.

Moje Miłosierdzie jest obfite i chcę hojnie rozdawać Moje łaski dla wszystkich grzeszników. Ale są tacy, którzy są zadowoleni z siebie w fałszywym założeniu, że ich znajomość Mojej Nauki wystarczy, aby ich zbawić. Są obojętni wobec Mojej Miłości. Brakuje im czułego serca, mają mało pokory w swych duszach i wierzą, że pewne grzechy nie są warte skruchy. Takie myślenie jest niebezpieczne i przyczynia się jedynie do odsunięcia tych dusz dalej ode Mnie.

Nie ma ani jednego grzechu tak małego, aby mógł być zignorowany. Rozgrzeszenie może być przyznane tylko wtedy, gdy żałujecie za grzechy. Skruchę możecie okazać tylko wtedy, jeśli jesteście pokornego serca i wolni od pychy.

Radujcie się Moje dzieci tej Wielkanocy. Tak jak Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar Zbawienia, tak Moje Zmartwychwstanie da wam również wieczne życie, które tak dawno temu zostało zaplanowane przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Macie tak wiele do oczekiwania. Ponieważ obiecane wam wieczne życie oznacza właśnie to – wieczne życie ciała, umysłu i duszy.

Ważne jest, abyście dążyli do tego nowego życia, i abyście przygotowali wasze dusze.

Przez szatana i jego demony uczyniony zostanie każdy wysiłek, aby przekonać was, że wieczne życie w Moim Nowym Raju nie istnieje, i że Moje Powtórne Przyjście jest kłamstwem.

Pierwszym celem będą kapłani, członkowie duchowieństwa i pobożni Chrześcijanie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Mojego Przedwiecznego Ojca, aby chronił was Moją drogocenną Krwią, tak aby nikt z was nie zbłądził od Prawdy.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

Odkupiciel ludzkości

 

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku.

Orędzie nr 393 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 05.04.2012, godz.08.00

Pragnę, aby szczególnie w tym roku pamiętać, co naprawdę oznacza dzień Wielkiego Piątku.

Mój Ojciec posłał Mnie na świat i ofiarował Mnie jako okup, aby uratować świat od ognia piekielnego.

Przyszedłem, aby służyć wam dzieci, a nie aby was potępiać. Moja Śmierć była szczególną łaską, bez żadnych zobowiązań z waszej strony, poza przyjęciem Ręki Miłosierdzia podanej wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca.

Ten dar został ofiarowany, aby umożliwić ludzkości otrzymanie daru pojednania, tak by mogła stać się godna wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Zanim zostałem ukrzyżowany, w nocy przed Moją śmiercią na krzyżu wziąłem udział wraz z Moimi Apostołami w bardzo ważnej Wieczerzy Paschalnej.

Ta Ostatnia Wieczerza stanowi kolejny szczególny dar. Dar celebrowania Świętej Eucharystii jest Sakramentem Miłości, aby zapewnić wam wyjątkowy dar, gdzie prawdziwie możecie Mnie przyjąć w Komunii Świętej.

Moja prawdziwa obecność zawarta w Eucharystii, w dzisiejszym świecie celebrowana podczas uroczystości Mszy Świętej, zapewnia bardzo szczególne łaski dla tych w stanie łaski, którzy mnie kochają, i którzy Mnie przyjmują.

Moja obecność może być odczuwana w sposób, który wzmocni waszą wiarę, kiedy zaakceptujecie Moją prawdziwą obecność w Świętej Eucharystii.

Jeśli odrzucacie Moją obecność w Świętej Eucharystii, odrzucacie jeden z najistotniejszych darów, który pozostawiłem, kiedy przyszedłem na ziemię dla zadośćuczynienia za wasze grzechy.

Umarłem, aby was zbawić i to jest samo w sobie Wielkim Darem.

Ale pozostawiłem wam bardzo szczególny dar, gdzie możecie przyjąć Mnie w umyśle, ciele i duchu.

Zaakceptujcie Moją obecność, a wasza dusza stanie się bliższa prawdziwej jedności ze Mną.

Przyjmijcie Mnie.

Nie opuszczajcie Mnie.

Nie wypierajcie się Mnie.

Uwierzcie, bez żadnych wątpliwości w waszych sercach, że to z powodu Miłości Boga Ojca zostaliście obdarzeni tymi darami.

Zastanówcie się teraz nad rzeczywistą Prawdą Moich Nauk.

Nie przyjmujcie Mojego Ukrzyżowania bez akceptacji darów ofiarowanych wam także podczas Mojej Ostatniej Wieczerzy. Jeśli tak czynicie, będziecie łaknąć waszą duszą pokarmu życia.

Wasz ukochany Jezus

Odkupiciel ludzkości

 

Proszę, odmawiajcie Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpocznijcie Moją Nowennę w Wielki Piątek

Orędzie nr 392 z serii Ostrzeżenie

Środa, 04.04.2012, godz.01.00

Moja droga, umiłowana córko, czas refleksji o Mojej Śmierci na Krzyżu już prawie nadszedł dla świata.

Jest to moment podczas 2012 roku, gdy pilnie potrzebuję waszych modlitw za tych, którzy nie rozpoznają Mnie i za tych, którzy o Mnie nie wiedzą.

To będzie należało do was, Moi umiłowani wyznawcy, aby pomóc Mi uratować te biedne dusze, które potrzebuję przynieść blisko do Mej piersi, tak abym mógł je przygotować do Mojego Nowego Raju.

Dzieci, potrzebuję, abyście odmawiali Moją Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczęli 9-dniową Nowennę do Miłosierdzia Bożego od Wielkiego Piątku.

Ważne jest, aby jak najwięcej  z was zakończyło tę nowennę dla innych dusz. Otrzymacie wielkie łaski i za to nigdy was nie opuszczę. Ocalę wasze dusze, kiedy przybędziecie do Mnie w Dniu Sądu.

Nigdy nie wolno wam być zmęczonymi modląc się dla ratowania innych dusz. Jesteście Moją Armią i poprzez łaski, które wam daję, będziecie pracować ze Mną, aby oczyścić ziemię z grzechu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Modlenie się nie przychodzi łatwo wam wszystkim. Najlepszym sposobem jest zjednoczyć się w Mojej Bolesnej Męce i rozmyślać o Moim cierpieniu, a w szczególności o Mojej udręce w Ogrodzie. Moje Wielkie Miłosierdzie jest wówczas najskuteczniejsze. To właśnie z powodu grzeszników, w tym tych pogan, którzy nie mieli szansy poznać Mnie, cierpiałem najbardziej.

Ci z was, którzy Mnie kochacie, wiedzcie to. Im bardziej Mi całkowicie zaufacie, tym silniejsze jest Moje Miłosierdzie. Tym więcej mogę wybaczać. Moje Miłosierdzie jest tak potężne, że może wymazać grzechy całej ludzkości.

Ci, którzy we Mnie wierzą, którzy Mi ufają, mogą osiągnąć wielką świętość pomagając ratować jako priorytet dusze swoich braci i sióstr. Czynią to z miłości do Mnie, gdyż wiedzą, że przynosi Mi to wiele pocieszenia.

Wy, Moi prawdziwi i sprawiedliwi wyznawcy, którzy Mnie kochacie tak bardzo, wiedzcie, że to dzięki waszej szczodrości serca mogę ratować grzeszników.

Musicie zrozumieć, że grzesznicy są tymi, za których Ja umarłem i są tymi, których pragnę przede wszystkim. Dla grzeszników okazuję wielkie współczucie.

Ale wy, Moi wyznawcy, którzy także jesteście grzesznikami, musicie zaufać Mi całkowicie. Gdy tak czynicie udzielam kilku szczególnych łask.

Im więcej prosicie Mnie o pomoc, tym więcej otrzymujecie. To właśnie z powodu tej więzi, którą utrzymuję między Mną i wami, możecie Mi pomóc uratować dusze innych przed zatonięciem w rozpaczy i beznadziei.

Pamiętajcie o mocy Nowenny do Mojego Bożego Miłosierdzia i ilości dusz, które ratować będziecie dla Mnie w tym roku.

Wasz ukochany Jezus

 

Dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym

Orędzie nr 391 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 03.04.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, chcę, aby Moi wyznawcy zrozumieli ten okres pomiędzy czasem teraz a Ostrzeżeniem.

Wasze intensywne modlitwy są potrzebne, aby ratować dusze, które nie są w stanie pomóc same sobie. Wiele z tych dusz nie przetrwa Ostrzeżenia, tak więc ważne jest, aby one i wszyscy inni, wszyscy którzy są w stanie grzechu śmiertelnego, zostali ocaleni przy Boskiej Interwencji.

Wasze modlitwy, błagające o ocalenie ich dusz, potrzebne są od zaraz. Musi to być waszym priorytetem teraz, podczas Wielkiego Tygodnia, gdyż kiedy poprosicie Mojego ukochanego Ojca w Moje Święte Imię, aby uratować takich grzeszników, wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Krucjata Modlitwy (43) – „Ocal dusze podczas Ostrzeżenia”

„O Wszechmogący Boże Ojcze,
W Imieniu Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
upamiętniając Jego Śmierć na Krzyżu dla odkupienia naszych grzechów,
Błagam Cię, ocal dusze, które same nie mogą się ratować,
i które może umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

W zadośćuczynieniu cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna, proszę Cię usilnie, przebacz tym, którzy nie są w stanie
ubiegać się o odkupienie, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie, dla uwolnienie ich od grzechu.
Amen.”

Módlcie się za wszystkich grzeszników. Moim największym pragnieniem jest uratować całą ludzkość. Te dusze w ciemności mogą być ocalone tylko dzięki modlitwom wstawienniczym.

Wasz ukochany Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (43) – „Ocal dusze podczas Ostrzeżenia”

Wtorek, 03.04.2012, godz.20.00

„O Wszechmogący Boże Ojcze,
W Imieniu Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
upamiętniając Jego Śmierć na Krzyżu dla odkupienia naszych grzechów,
Błagam Cię, ocal dusze, które same nie mogą się ratować,
i które może umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

W zadośćuczynieniu cierpieniom
Twojego umiłowanego Syna, proszę Cię usilnie, przebacz tym, którzy nie są w stanie
ubiegać się o odkupienie, ponieważ nie będą żyli wystarczająco długo, aby poprosić
Twojego Syna Jezusa o Miłosierdzie, dla uwolnienie ich od grzechu.
Amen.”

 

Niech modlą się do Mnie o rozeznanie

Orędzie nr 390 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 02.04.2012, godz.15.30

Moja najdroższa, ukochana córko, musisz teraz odpocząć, gdyż nadal trwają ataki ze strony tych, którzy nie mogą zaakceptować Mojego prawdziwego Słowa.

Nie masz pozwolenia, aby bronić Mojego Słowa, ale teraz zalecam ci nie zajmować się tymi, którzy wątpią w Moje Słowo, gdyż nie jest to twoim obowiązkiem.

Moja córko, bez względu na to, jak kuszącym jest dowodzenie autentyczności Mojego Najświętszego Słowa dla ludzkości w tych czasach, nie wolno ci tego robić.

Ja nigdy nie reagowałem wobec Moich oprawców podczas Mojego Ukrzyżowania. Nie wolno ci próbować odpowiadać tym, którzy chcą prześladować Mnie poprzez Moje przekazy.

To nie jesteś ty, Moja córko, ale to Jestem Ja, na kogo oni są źli.

Ja mogę tylko powiedzieć światu, jak przygotować się do Mojego Powtórnego Przyjścia, ale zmusić go nie mogę.

Ignoruj takie zaczepki. Wiele z nich jest od szczerych dusz, które czują potrzebę zadawania pytań. Ale ty nie masz pozwolenia, aby reagować. Niech modlą się do Mnie o rozeznanie. Tylko na Mnie spoczywa odpowiedzialność za ich dusze. Nawet jeśli ofiarujesz cierpienie dla ratowania dusz, nadal nie jest to twoja odpowiedzialność.

Idź więc i powiedz tym, którzy mają wątpliwości, że Mój apostoł Tomasz był tym, którego spotkałem po Moim Zmartwychwstaniu i kiedy stanąłem przed nim, dopiero gdy dotknął Moich ran, w pełni uwierzył.

Niestety, wielu duszom na świecie nie jest oferowany ten luksus.

Muszą wiedzieć, że czas na przygotowanie ich dusz jest krótki. To jest ich własny wolny wybór, czy odpowiadają, czy nie, na Moje wezwanie.

Wasz Jezus

 

Moje nowe cuda zostaną przedstawione światu

Orędzie nr 389 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 31.03.2012, godz.11.00

Moja najdroższa, ukochana córko, musisz pozostać odważna w całym twoim cierpieniu i nie pozwolić, aby strach wszedł do twojego serca.

W zjednoczeniu prawdziwie ze Mną, twoje cierpienie zbiega się z tygodniem upamiętniającym Moją Śmierć na Krzyżu.

To nie jest przypadek, gdyż cierpienie, które ty i inne podobne, wybrane dusze znoszą w tym tygodniu, uratuje miliony dusz od ognia piekielnego.

Tak jak Ja znosiłem ból, tortury i śmierć, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia, tak też ofiarne dusze ratują inne dusze, aby mógł być im dany dar Życia Wiecznego.

Bez względu na to, jak trudne i przerażające jest to cierpienie, zawsze pamiętajcie o darze dla ludzkości, które reprezentuje.

Dzieci, ponieważ rozpoczyna się Wielki Tydzień, proszę rozmyślajcie o Mojej Męce na Krzyżu.

Nie tylko o cierpieniu, ale o darze wolności, który ofiaruje Ona całej ludzkości.

Ani jedna dusza, włącznie z okrutnymi i zatwardziałymi grzesznikami będącymi pod wpływem szatana, nie zostanie wykluczona z Mojego Miłosierdzia.

Miłosierdzia, które stało się możliwe, ze względu na dar dany światu przez Mojego umiłowanego Ojca.

Kiedy On posłał Mnie, Swojego Jedynego Syna, uczynił największą ze wszystkich Ofiarę.
Ofiara ta, dowód Jego żarliwej Miłości do wszystkich Jego dzieci, oznaczała, że jest możliwe, aby zniszczyć szatana raz na zawsze.

Ze względu na wolną wolę daną ludziom przez Mojego Ojca, każdy człowiek będzie miał wybór.

Będziecie albo za Moim Ojcem, albo przeciwko Niemu.

Wybierzecie Raj Wiecznego Życia lub grozę piekła.

Szatan, ponieważ jego dni prawie się kończą, nie będzie siedzieć bezczynnie, kiedy Moje nowe cuda będą w tym czasie przedstawiane światu.

Będą atakowane nie tylko te ciemne dusze, aby skłonić je do dalszej ciemności i zbliżenia się do jego zwierzchnictwa, ale weźmie on na cel pobożnych Chrześcijan.

Cuda, o których mówię, to po pierwsze Moja komunikacja poprzez ciebie, Moja córko. Mój Głos jest słyszany i zwielokrotniają się nawrócenia.

Poprzez te przekazy przyciągniętych do Mnie zostało już miliony dusz.

Inne cuda, w tym Wielki Dar Mojego Miłosierdzia, przyniosę światu wkrótce, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Po raz pierwszy każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku dany będzie dowód nie tylko na to, że istnieje Bóg Ojciec, ale że również istnieję Ja, Jezus Chrystus, Jego Jedyny Syn.

Oznacza to, że wszystkie religie, włącznie z narodem Żydów, Moim wybranym narodem, z którego przyszedłem, zrozumieją Prawdę.

Cud globalnego nawrócenia rozwścieczy szatana, który nie podda się nawet na tym etapie. Tym słabym duszom, znajdującym się już w strasznym grzechu, będzie bardzo trudno oderwać się od niego.

Inne cuda obejmą globalne wydarzenia, wiążące się z cudami ekologicznymi, które uczynione będą przez Mojego Ojca z Jego Miłości do Swoich dwóch świadków, Chrześcijan i Żydów.

Tym dwóm wyznaniom zostanie dana siła, gdy będą prześladowane.

Ich wrogowie będą cierpieć, ponieważ zadają im straszliwą karę.

A potem będzie Moje Powtórne Przyjście, Największy Cud od Mojego Zmartwychwstania.

To będzie dzień, kiedy Ja przyjdę sądzić żywych i umarłych.

Jest to dzień, kiedy przyjdę zebrać Moją Rodzinę, tak abyśmy stali się Jednym.

Będzie to początek Mojego Panowania, gdy Niebiosa i ziemia połączą się, aby stać się Jednym przez 1000 lat.

W tym czasie wszyscy będą żyć przez Bożą Wolę Mojego Ojca.

Wasz ukochany Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Orędzie nr 388 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.03.2012, godz.23.45

Moje dziecko, musisz wiedzieć, że ponieważ przekazy Mojego Syna do ciebie zmieniają i ujawniają wydarzenia zarówno przeszłe, jak i przyszłe, będziesz bardziej atakowana.

Święte Słowo Mojego Syna zawsze będzie odrzucane przez tych, którzy odmawiają słuchania Go.

Ludzka opinia nie jest ważna.

Komunikacja Mojego Syna ze światem jest w tym momencie zbyt ważna, aby pozwolić opóźnić i odciągnąć ciebie od tej pracy tym, którzy sprzeciwiają się tym orędziom.

Teraz jest czas na pokorne rozmyślanie o Męce Mojego Syna na Krzyżu.

Moje dzieci muszą uczcić Ofiarę, którą On dokonał dla całej ludzkości, poprzez swoją osobistą ofiarę dla Niego podczas Wielkiego Tygodnia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się dzieci, o pokój na świecie.

Módlcie się także o ochronę Papieża w tych czasach ostrej opozycji wobec Kościoła Katolickiego.

Modlitwa, pokora i zwykłe posłuszeństwo wobec Mojego Syna są dla was konieczne, abyście stali się bliscy Sercu Mojego Syna.

Ja jestem Orędowniczką. Przeze Mnie zaniosę wasze modlitwy przed Mojego Drogiego Syna.

Przeze Mnie pomogę wam bardziej Go kochać i dać Mu pociechę, której potrzebuje w tym momencie, kiedy świat upamiętnia Jego Śmierć na Krzyżu.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

 

Błagam was. Nie ukrzyżujcie Mnie ponownie.

Orędzie nr 387 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.03.2012, godz.15.00

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, aby wszystkie Boże dzieci zrozumiały, dlaczego umarłem dla ocalenia świata od wiecznego potępienia.

Szatan, który zapanował w sercach ludzkości od upadku Adama i Ewy, sprawił, że z powodzeniem kradł dusze.

Większa część ludzkości nie zaakceptowałaby Słowa Boga, a szczególnie Przykazań danych jej poprzez Mojżesza.

Zostałem wówczas wysłany, aby zapewnić danie ludzkości Prawdy w nadziei, że świat Ją przyjmie i powróci do Ojca.

Podczas gdy wielu przyjęło Moje Najświętsze Słowo, to większość odrzuciła zaakceptowanie Mnie jako Mesjasza.

Prawda jest taka, że oni nie zaakceptowaliby nikogo, w tym proroków, ponieważ byli zadowoleni z życia w grzechu, który usidlił ich dusze.

Gdyby Mnie przyjęli, panowałbym na ziemi i cała ludzkość mogłaby się cieszyć wiecznym Zbawieniem.

Zamiast tego zostałem odrzucony.

Żydzi, Mój własny naród, wzgardzili Mną.

Faryzeusze pogardzali Mną, ale mimo to, kiedy usłyszeli Moje Święte Słowo, nie mogli Mnie tak po prostu zignorować.

To dlatego, że Moje Słowa wywołały Światło w ich duszach, które trudno im było odrzucić.

Tak więc powracali do Mnie znowu i znowu, aby zadawać Mi pytania.

Dzisiaj prawdziwe jest to samo. Ci z was, którzy twierdzą, że odrzucają Moje Słowo wypowiadane poprzez Mojego proroka, nie mogą po prostu odejść.

Pomimo waszych twierdzeń o odrzuceniu, wciąż powracacie, znowu i znowu.

Z czasem przyjmiecie Moje Słowo mówione do was dzisiaj.

Nie wolno wam popełnić tego samego błędu, uczynionego przez tych, którzy nie tylko Mnie odrzucili, ale którzy Mnie ukrzyżowali.

Błagam was. Nie ukrzyżujcie Mnie ponownie.

Pozwólcie Mi poprowadzić was do Zbawienia przez słuchanie Mnie teraz, kiedy wołam do was z Niebios, aby przygotować was do Zbawienia i Mojego Nowego Raju.

Wasz ukochany Jezus

 

Jezus ujawnia szczegóły Swojego Ukrzyżowania

Orędzie nr 386 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 29.03.2012, godz.13.15

Moja droga, umiłowana córko, czas nasilenia się Mojego cierpienia nadejdzie, gdy upamiętniana będzie Moja Męka na Krzyżu.

Żaden człowiek nie rozumie rozmiaru Mojego cierpienia podczas Mojego Ukrzyżowania lub sposobu, w jaki byłem biczowany.

Najgorsze było Moje biczowanie. Zostałem brutalnie pobity przez dziesięciu mężczyzn i rozcięty został każdy cal Mojego Ciała.

Ciało na Moich plecach zostało rozdarte i widoczne były Moje łopatki.

Ledwo mogłem stać, a jedno oko zostało podbite i zmiażdżone.

Widzieć mogłem tylko na Moje lewe oko.

Kiedy zabierali Mnie przed Poncjusza Piłata i umieścili koronę cierniową na Mojej głowie, ledwo mogłem się podnieść.
 

Następnie obnażyli Mnie, zanim nałożyli krótki czerwony płaszcz przez Moją głowę, a następnie umieścili palmową gałąź w Mojej prawej ręce.

Każdy cierń był igła, tak były ostre. Jeden z tych cierni przebił również Moje prawe oko, co spowodowało, że ledwo mogłem widzieć.

Straciłem tyle krwi, że wymiotowałem i cierpiałem na zawroty głowy, a gdy zacząłem Moją wspinaczkę na Kalwarię, nie mogłem utrzymać krzyża.

Upadałem tak wiele razy, że minęło wiele godzin, zanim dotarłem na szczyt wzgórza.

Na każdym kroku tej drogi byłem biczowany i bity.

Całe Moje Ciało było zakrwawione i pokryte grubą warstwą potu spowodowanego przez upalne słońce.

Kilka razy zemdlałem.

To, co było bardziej niż to bolesne i rozdzierające, najbardziej przerażające ze wszystkiego, to była okazywana wobec Mnie nienawiść, nie tylko przez dorosłych wzdłuż drogi, ale też przez małe dzieci, które kopały Mnie biorąc przykład z rodziców.

Okrzyki wydawane z ich ust i ich nienawiść, były niczym w porównaniu ze strachem, który czuli wobec Mnie.

Bo poza tym wszystkim, wciąż jeszcze nie byli pewni, czy nie byłem w rzeczywistości Mesjaszem, na którego oni tak długo oczekiwali.

Dlatego było im łatwiej nienawidzić Mnie i potępić Mnie, zamiast Mnie takim zaakceptować, gdyż to oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje postępowanie.

Najbardziej rozdzierający moment dla Mnie nastąpił, gdy leżąc na Moim boku na ziemi, znowu ponownie kopany po plecach, zobaczyłem Moją ukochaną Matkę patrzącą na Mnie.

Miała złamane serce i musiała być podtrzymywana przez dwóch Moich uczniów.

Mogłem zobaczyć Ją tylko jednym, pozostałym Mi okiem, i nie mogłem znieść widoku Jej udręki.

Szyderstwa, krzyki i wycie tłumu setek ludzi odczuwalne były z ziemi, na której leżałem, a sześciuset żołnierzy zajętych było organizowaniem i nadzorowaniem ukrzyżowania Mnie i sześciu innych.

Ja byłem głównym celem ich uwagi, więc inni nie cierpieli tak, jak Ja.

Kiedy Moje nadgarstki, u podstawy Moich kciuków, zostały przybite do krzyża, nie mogłem już nic odczuwać.

Moje ciało było tak poobijane i posiniaczone, że znajdowałem się w szoku.

Moje ramiona były przemieszczone, a Moje ręce wyrwane były ze stawów.

Najgorsze fizyczne zniszczenia zadane zostały Mojemu Ciału, zanim zostałem przybity do krzyża.

Nie wydałem żadnego okrzyku.

Żadnego protestu.

Tylko szept.

To rozzłościło Moich katów, którzy chcieli reakcji, aby zaspokoić swoje żądze.

Nigdy nie zajmowałem się nimi, gdyż uczynienie tak oznaczałoby, że musiałbym zająć się szatanem i jego demonami, które zaatakowały ich dusze.

To dlatego ich brutalność wobec Mnie była tak intensywna.

Przez pięć godzin wisiałem na krzyżu.

Było upalne słońce, bez chmur, które pomogłyby zmniejszyć rozognienie Mojej skóry.

Gdy tylko wydałem ostatnie tchnienie, Mój Ojciec zesłał czarne chmury oraz grzmoty i błyskawice.

Burza, która miała miejsce była tak przerażającej skali i tak nagła, że Moim obserwatorom nie zostały pozostawione na tym etapie żadne wątpliwości, że to rzeczywiście Ja byłem Zbawicielem, który został posłany przez Boga Ojca.

Ujawniam ci to Moja córko, jako dar dla ciebie w zamian za twój ogromny akt cierpienia już ofiarowany dla Mnie.

Powiedz Moim dzieciom, że nie żałuję Mojej Męki na Krzyżu.

To, czego żałuję, to że Moja Ofiara została zapomniana, i że tak wielu zaprzecza, że Moje Ukrzyżowanie miało miejsce.

Wielu nie ma pojęcia, co Ja musiałem wycierpieć, gdyż wielu Moich Apostołów nie było świadkiem Mojej wspinaczki na Kalwarię.

To, co Mnie dzisiaj rani, to że tak wielu nadal się Mnie wypiera.

Mój apel do was, Moi wyznawcy, jest następujący: Nie pozwólcie, aby Moje Ukrzyżowanie poszło na marne.

Umarłem za wszystkie grzechy, włącznie z tymi popełnianymi dzisiaj.

Chcę i muszę ocalić nawet tych, którzy wypierają się Mnie nawet dzisiaj.

Wasz Ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę

Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00

„O Najwyższy Boże,
Ofiaruję Tobie mój dar postu,
Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,
Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.


Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
Na wieki wieków. Amen.”
 

Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych, którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Matka Boża

 

Najświętsza Maria Panna: Poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec jednej światowej walucie

Orędzie nr 385 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 27.03.2012, godz.18.00

Moje dziecko, twoje cierpienie oraz innych wybranych dusz, nasili się podczas Wielkiego Tygodnia.

Jest to tydzień, w którym oszust będzie sprawiał ból tak wielu Bożym dzieciom, jak tylko może, poprzez wojny, prześladowania i przemoc.

To jest ten czas, gdy zadaje on wielkie cierpienie, właśnie wtedy, gdy Mój drogi Syn znosił je podczas Swojej męki na krzyżu.

Moje dziecko, musisz powiedzieć wszystkim tym, którzy wszędzie zachęcali dusze do odmawiania Mojego Różańca w każdy piątek aż do Wielkanocy, że jestem bardzo zadowolona.

Przez ich pobożność pomoc otrzymują dusze, które są ratowane wraz z cierpieniem swych własnych narodów.

Miłość Mojego Syna odczuwana jest teraz, w czasie wielkiego cierpienia, przez więcej osób na całym świecie.

On łagodzi ich ból Swoimi szczególnymi łaskami i uspokaja ich dusze mocą Ducha Świętego.

Dzieci, wasze modlitwy, które są z taką miłością przedstawiane przez was w Niebiosach, są wysłuchiwane.

Musicie zawsze szukać pomocy u Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca. Każda pojedyncza modlitwa, nieważne jak mała, jest usłyszana i jest na nią odpowiedziane zgodnie z wolą Najwyższego Boga.

Moje dziecko, poproś Moje dzieci o jeden dzień postu w Wielki Piątek, aby zapobiec wprowadzeniu jednej światowej waluty.

Wasze modlitwy i post mogą to sprawić.

Gdy tylko wasza modlitwa odmówiona zostanie podczas waszego postu, Mój Przedwieczny Ojciec zatrzyma tych ludzi przed wprowadzeniem ograniczeń planowanych przez nich, tak aby mogli was kontrolować.

Ci sami ludzie chcą zlikwidować Chrześcijaństwo, tak że jest ważne, abyście powstrzymali, by to się stało, poprzez specjalne wyrzeczenia.

Krucjata Modlitwy (42) – Módlcie się poszcząc, aby powstrzymać jedną światową walutę

„O Najwyższy Boże,
Ofiaruję Tobie mój dar postu,
Tak abyś powstrzymał uchwyt zła na świecie,
Planującego pozbawienie mojego kraju żywności, włącznie z Chlebem Życia.

Przyjmij moją ofiarę i wysłuchaj moich błagań dla innych narodów, aby zapobiec ich
Cierpieniom, zaplanowanym przez antychrysta.
Uratuj nas Drogi Boże od tej nikczemności i ochroń naszą wiarę,
Tak abyśmy mogli czcić Ciebie w wolności, której potrzebujemy, by kochać i wielbić Ciebie
Na wieki wieków. Amen.”

Moje dziecko, jeden dzień postu w Wielki Piątek przyniesie narodom wiele wolności od złego i tych, którzy podążają za jego nikczemnymi żądzami kontrolowania finansów wszystkich narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

Matka Boża

 

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wszystkich niewierzących

Orędzie nr 384 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 25.03.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, wzywam dzisiaj wszystkich Moich wyznawców, aby poświęcili swój czas na modlitwę za tych, którzy nie wierzą we Mnie Jezusa Chrystusa lub Wieczne Zbawienie.

Dusze te są bliskie Mojemu Sercu i są właśnie tymi, które potrzebują nawrócenia, tak aby mogły być jako pierwsze ocalone.

Ci, którzy są ślepi, nie mogą zobaczyć, że ich życie nie kończy się na ziemi.

Wielu nie akceptuje, że będą istnieć wiecznie.

Dusze te ranią Mnie głęboko i czuję przerażenie, gdy widzę je, jak niszczą życie w swoich duszach, w tym życiu na ziemi.

Nawet Ostrzeżenie nie nawróci wielu z tych, którzy ogłaszają, że są ateistami.

Ich jedynym ratunkiem są modlitwy i cierpienie ofiarnych dusz.

Wzywam was do modlitw za te dusze, tą Krucjatą Modlitwy (41) – Za dusze niewierzących

”O mój Jezu, pomóż Twoim słabym dzieciom,
Które są ślepe na Twoją obietnicę Zbawienia.
Błagam Cię, abyś z pomocą moich modlitw i cierpień
Otworzył oczy niewierzących, tak aby mogli zobaczyć
Twoją czułą Miłość i pobiegli po ochronę w Twoje Święte Ramiona.

Pomóż im zobaczyć Prawdę i ubiegać się o przebaczenie za ich wszystkie grzechy,
Tak aby mogli być uratowani i wejść jako pierwsi do bram Nowego Raju.
Modlę się za te słabe dusze, mężczyzn, kobiet i dzieci, i apeluję o odpuszczenie im ich grzechów.
Amen.”

Idźcie teraz, Moja droga armio, i skoncentrujcie się na Moich biednych, zagubionych dzieciach. Pomóżcie Mi, waszemu Jezusowi, ocalić ich dusze.

Wasz  ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

strony:  67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl