OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 19

strony:

strony:  67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Orędzie nr 423 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 06.05. 2012, godz.19.30

Moja droga, ukochana córko, przychodzę błagać Moich wyznawców, aby złagodzili Moje cierpienie.

Ciężkie jest prześladowanie i ból zadany Mi przez te sekty, które pracują w tajemnicy, aby obalić Stolicę Apostolską.

Jak oni Mnie przez to ranią.

Fałsz i okrucieństwo ich spisku przeciwko Mnie są trudne do zniesienia.

Drżę, kiedy widzę absolutną nienawiść, jaką oni mają dla Mnie w swoich sercach.

Szatan ukradł ich dusze, ich umysły, ich duchowość i ich ciała. Oni są nadal dziećmi Bożymi, ale nie chcą mieć z Moim Ojcem nic wspólnego.

Ich plany realizują się teraz przed oczami waszymi oraz moich wyświęconych sług, którzy jak dotąd nie mogą tego dostrzec.

Nikczemne sposoby, za pomocą których ukrywają się, ale mimo to udaje się im kontrolować Mój Kościół, łamią Mi serce.

Uczynię wszystko, aby ich zatrzymać, ale ich dusze są tak czarne.

Twoje cierpienie, Moja córko, służyć będzie ratowaniu dusz tych, którzy wciąż może mają w sobie iskrę miłości, i którzy odpowiedzą na Moje wezwanie.

Wzywam was, abyście działając jako oddana armia, modlili się za te dusze z niewielką miłością w ich sercach do Boga.

Wciąż jeszcze obecne jest w ich duszach Światło, Boskie Światło Mojego Ojca. Tylko modlitwa i cierpienie mogą im pomóc.

Oni nie mogą i nie pokonają Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Wy, Moi wyznawcy, jesteście Kościołem. Oni nie mogą walczyć z tymi, którzy są w Świetle, ponieważ to by ich oślepiło.

Z czasem zdadzą sobie sprawę, że mają tylko sekundy, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Módlcie się, aby przyjęli Rękę Mojego Miłosierdzia, zamiast by sami pozwalali być wessanym do jeziora ognia na wieczność.

To właśnie z powodu tych dusz, które bezczeszczą Mój Kościół, przeżywam ponownie biczowanie u słupa w każdej sekundzie dnia.

Nigdy nie spocznę, dopóki mogę ich ocalić.

Pomóżcie Mi. Wzywam wszystkich Moich wyznawców do modlitwy za tych grzeszników.

Wasz ukochany Jezus

 

Moim współczesnym uczniom dawana jest ogromna misja

Orędzie nr 422 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 06.05.2012, godz.10.00

Moja najdroższa córko, wiele Bożych dzieci uważa, że ci, którzy prowadzą religijne życie, są tymi faworyzowanymi przez Mojego Ojca.

Prawda jest taka, że dusze te, ponieważ są religijne i pobożne, muszą działać w celu ocalenia innych dusz.

Pozostałe dusze są tymi zwykłymi mężczyznami, kobietami i dziećmi, którzy prowadzą intensywne życie z niewielką ilością czasu spędzanego na modlitwie.

Wielu nie modli się lub nie rozmawia ze Mną. Niektórzy nie wierzą w Boga. Niektórzy wierzą. Wiele z tych dusz prowadzi dobre życie.

Traktują innych ludzi z miłością i dobrocią serca. Stawiają potrzeby innych przed swoimi własnymi. Dają ofiary na cele charytatywne. Kochają siebie nawzajem. Ale nie chodzą do Kościoła, nie przyjmują Sakramentów lub nie akceptują, że Ja, Jezus Chrystus, istnieję.

Pomyślelibyście więc, że są one zagubionymi duszami. W rzeczywistości nie są.

Są dziećmi Boga i Jego Światło świeci przez nie. Nie są one z góry skazane. One są kochane.

W chwili, gdy pokazany im zostanie dowód Mojego istnienia, natychmiast Mnie obejmą.

Tylko te dusze, które są świadome swojej urazy do Mojego Ojca, i które delektują się urokami nikczemnych i złych grzechów, te są zagubione.

Ci, którzy nie mogą żyć bez popełniania śmiertelnego grzechu, i których dusze są tak poczerniałe, ponieważ są opętani przez szatana, oni muszą uciec od tej strasznej ciemności.

Oni nie będą wystarczająco silni, aby to zrobić.

Będą uważać za prawie niemożliwe, aby zwrócić się z prośbą o Moją pomoc. Mogą być uratowani tylko przez modlitwy Moich religijnych i pobożnych wyznawców.

Moim współczesnym uczniom dawana jest ogromna misja, równa jak ta, ale pilniejsza, niż ta dana Moim apostołom, gdy wstąpiłem do Nieba.

Waszą rolą, Moi wyznawcy, jest przygotowanie tych dusz do Mojego Nowego Raju, poprzez wasze modlitwy. Modlitwy mogą je nawrócić.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę takim grzesznikom przez szczodrość Moich innych wiernych sług, przez ich cierpienia i modlitwy.

Nigdy nie zapominajcie o mocy waszych modlitw. Moc ta jest darem dla was, dzięki czemu możecie ratować dusze waszych braci i sióstr.

Pamiętajcie, że Mój Przedwieczny Ojciec kocha wszystkich grzeszników. Ale wielka radość ma miejsce i płyną łzy radości, wobec każdego poczerniałego i zagubionego grzesznika, który jest ocalony od ognia piekielnego.

Wasz ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego ze zdumieniem i podziękowaniem.

Orędzie nr 421 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 05.05.2012, godz.12.00

Moja córko, jakże wspaniały jest dzień, w którym Duch Święty, Światło Mojej Miłości, wyleje się na ziemię.

Jest to bardzo szczególny Dar. Otworzy serca wielu i przygotuje wiele dusz do Ostrzeżenia.

Moja Miłość nie ma granic.

Nie ma ani jednego mężczyzny, kobiety lub dziecka, których Ja wykluczam z Mojego pragnienia, aby każdego mocno uścisnąć w Moich Ramionach. Ani jeden grzesznik nie jest wykluczony.

Moje Dary dla ludzkości są szczodre i nadal będę wylewał Moje Dary w odpowiedzi tym, którzy odmawiają Modlitwy Krucjaty dane tobie, Moja córko.

Modlitwy te są z Nieba i nie pochodzą spod pióra człowieka.

Przeznaczone są na te czasy i są potężną bronią przeciwko prześladowaniu.

Te Modlitwy, wychodzące z waszych ust Moje dzieci, są słyszane za każdym razem.

Przyniosą wam one wspaniałe nagrody.

Przyjmijcie Mojego Ducha Świętego ze zdumieniem i podziękowaniem.

Jest to Cud, wysyłany do każdego z was, z Moją Miłością dla wszystkich.

Idźcie teraz w pokoju i miłości.

Wasz Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Krucjata Modlitwy (51) – O Dar Ducha Świętego

Piątek, 04.05.2012, godz.21.05

„O przyjdź Duchu Święty.
Wylej Twój Dar miłości, mądrości i wiedzy
Na moją pokorną duszę.
Napełnij mnie Światłem Prawdy,
Abym mógł rozpoznać Prawdę Boga
od kłamstw szerzonych przez szatana i jego aniołów.
Pomóż mi uchwycić pochodnię i rozprzestrzeniać
Płomień zrozumienia dla wszystkich, których spotykam.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.”

Idźcie w Miłości, Świetle i Pokoju.

Odpocznijcie i pozwólcie Mojemu Świętemu Duchowi zstąpić na was.

Kocham was.
Wasz Drogi Jezus

 

Duch Święty zstąpi w tę Niedzielę. Drugie wylanie przez moc Ducha Świętego.

Orędzie nr 420 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 04.05.2012, godz.21.05

Moja droga, umiłowana córko, kiedy czujesz, że trudna jest ta misja, aby przekonać wszystkie Boże dzieci do uznania Powtórnego Przyjścia, i żeby zostało to zaakceptowane jako dobra wiadomość dla wszystkich Bożych dzieci, po prostu pamiętaj o tym.

Tak jak każdy człowiek jest stworzony na obraz Boga, Mojego Przedwiecznego Ojca, tak też Światło Mojego Ojca  promieniuje jakiś sposobem przez każdą duszę.

Spójrzcie w twarz każdemu kogo spotkacie, a zobaczycie na moment Boga Ojca.

To może być tylko spojrzenie, uśmiech, gest lub czułość, ale to jest tam.

W każdym człowieku istnieje dobro, nawet u zatwardziałych grzeszników. Niektórych ta dobroć otacza całkowicie i przyciąga jak magnes ludzi do osoby pobłogosławionej tym darem. U innych jest to tylko migotanie, ale mimo wszystko obecne.

Kiedy spojrzycie w oczy osobie, której zachowanie wobec innych jest okrutne, wciąż możecie zobaczyć promyk nadziei, ze względu na obecność Światła Boga.
Jest to Światło w duszach Bożych dzieci, które musi ponownie zapłonąć poprzez Moje orędzia Miłości i Nadziei. Im silniejsze jest Światło, tym bardziej oczyszczona jest osoba.
Im więcej jest ludzi, którzy są oczyszczeni przez Światło Boga, tym bardziej oczyszczona będzie ziemia.

Ponieważ Boże Światło staje się silniejsze w duszach wierzących, to działanie złego będzie się zmniejszać, gdyż ciemność nie może znieść Światła.

To dlatego teraz cały świat obdarzany jest kolejnym wylaniem Ducha Świętego.

Jest to drugie wylanie przez moc Ducha Świętego, od dnia 10 maja 2011.

Poprzedza ono Moje Wielkie Boskie Miłosierdzie i zapewni, że Światło stworzy nowe zrozumienie w duszach wierzących.

Ten Święty Duch zstąpi na całym świecie tej Niedzieli, 6 maja 2012 roku.

Wielu poczuje pokój i miłość. Wzywam wszystkich do modlitwy, aby dar ten zalał ich dusze, tak aby poczuli Miłość Boga i odpowiedzieli na Jego wezwanie.

Krucjata Modlitwy (51) – O Dar Ducha Świętego

„O przyjdź Duchu Święty.
Wylej Twój Dar miłości, mądrości i wiedzy
Na moją pokorną duszę.
Napełnij mnie Światłem Prawdy,
Abym mógł rozpoznać Prawdę Boga
od kłamstw szerzonych przez szatana i jego aniołów.
Pomóż mi uchwycić pochodnię i rozprzestrzeniać
Płomień zrozumienia dla wszystkich, których spotykam.
Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.”

Idźcie w Miłości, Świetle i Pokoju.

Odpocznijcie i pozwólcie Mojemu Świętemu Duchowi zstąpić na was.

Kocham was.
Wasz Drogi Jezus

 

Usłyszcie Moje wołanie i przygotujecie się na wylanie Mojego Ducha Świętego.

Orędzie nr 419 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 01.05.2012, godz.20.00

Moja droga, ukochana córko, Moja miłość do was wszystkich oznacza, że teraz po raz kolejny wyleję Ducha Świętego nad ludzkością, aby zachęcić was do otworzenia waszych serc.

Moje dusze poczują bardzo szybko moc Ducha Świętego, wylewaną nad ich umysłem, ciałem i duszą.

Jest to niezbędne, aby obudzić wszystkie Boże dzieci dla Prawdy.

Niektórzy ludzie spojrzą teraz na świat w inny sposób.

Zaczną wówczas pytać o wszystko. Nie będą dłużej skłonni pozostać niewolnikami panów, których jedynym celem jest sterowanie nimi dla własnej korzyści.

Nikt nie będzie mógł zignorować tego przyciągania Ducha Świętego.

Wszyscy w Niebie oczekują, że ten moment oświecenia utworzy nowy świt, nowy początek.

Kłamstwa, z którymi jesteście konfrontowani ukrywają ogólny plan, zrodzony przez światowy sojusz,  zaprojektowany dla kontrolowania wszystkich waszych krajów.

Poprzez sprawienie, że wasz kraj polegać będzie na wielkich firmach, aby nakarmić wasze rodziny, staniecie się niewolnikami. Oni już zabierają wszystko, co posiadacie, ale jesteście na to ślepi.

Teraz, z darem Ducha Świętego, miliony przejrzą tę maskę kłamstwa i przeciwstawią się tym nikczemnym, kontrolowanym przez masonów, grupom.

Dar ten da wam pancerz, którego potrzebujecie, aby odrzucić tę armię od jej planu waszego zniszczenia.

Usłyszcie Moje wołanie i przygotujcie się na wylanie Mojego Ducha Świętego.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (50) – Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.

Poniedziałek, 30.04.2012, godz.17.45

„O Drogi Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.
Przebacz mi, że do tej pory nie rozmawiałem z Tobą.
Pomóż mi znaleźć pokój w tym życiu i pokaż mi
Prawdę o życiu wiecznym.

Uspokój moje serce.
Złagodź moje zmartwienia.
Podaruj mi pokój.
Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł wypełnić
Moją duszę Twoją Miłością.
Amen.”

Wasz Przyjaciel
Wasz ukochany Jezus

 

Wołam do tych wszystkich z was, którzy Mnie nie znają.

Orędzie nr 418 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 30.04.2012, godz.17.45

Moja najdroższa, umiłowana córko, muszę zwrócić się z wyjaśnieniem do tych ludzi, którzy wierzą w Boga, ale którzy nie chodzą do Kościoła i nie modlą się.

Wielu nie wie, jak się modlić. Trochę w ten sposób, jak ty Moja córko uważasz, że jest to trudne.

Modlitwa oznacza prośbę.

Modlitwa oznacza porozumiewanie się.

Modlitwa oznacza okazywanie miłości i podziękowanie.

Wielu ludzi dzisiaj, mających dobre chęci i szczerego serca, nie wie jak się modlić. Niektórzy traktują to ze wstrętem i odczuwają jako kłopotliwe.

Inni maja wrażenie, że ich modlitwy nie będą się liczyć.

Och, jak Ja kocham te specjalne dusze. Tak daleko odsunięte, a mimo to, jakże pragnę okazać im Moją głęboką Miłość.

Wołam do tych wszystkich z was, którzy Mnie nie znają. Nie ma potrzeby, aby bać się Mnie. Wszystko, co musicie uczynić, to poprosić Mnie, abym was przyjął i dał wam pocieszenie.

Pozwólcie Mi udowodnić Moją Miłość. Mówcie do Mnie swoimi prostymi słowami. Nic nie będzie Mnie szokować.

Powierzcie Mi swoje zmartwienia, ponieważ Ja ukoję wasze serce. Pozwólcie Mi pomóc wam poczuć prawdziwy pokój.

Poproście Mnie, abym uporządkował wasze problemy. Pokażę wam Prawdę, tak że wasze troski nie będą już dłużej wydawały się tak złe.

Skąd będziecie wiedzieć, że Ja was słyszę? Jak będziecie mieć pewność, że Ja wam odpowiem?

Po prostu usiądźcie spokojnie i poproście Mnie o pomoc tą modlitwą, aby pomóc wam otworzyć dla Mnie wasze serca i prosić o Moją pomoc.

Krucjata Modlitwy (50) – Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.

„O Drogi Jezu, pomóż mi poznać, kim Jesteś.
Przebacz mi, że do tej pory nie rozmawiałem z Tobą.
Pomóż mi znaleźć pokój w tym życiu i pokaż mi
Prawdę o życiu wiecznym.

Uspokój moje serce.
Złagodź moje zmartwienia.
Podaruj mi pokój.
Otwórz teraz moje serce, tak abyś mógł wypełnić
Moją duszę Twoją Miłością.
Amen.”

Wielu z was nie zdecyduje się, aby przyjść do Mnie w tym momencie. Ale to jest do zaakceptowania.

Uczynicie to w trudnych czasach zamętu i strachu.

Jestem z wami każdego dnia, choć jeszcze nie zdajecie sobie z tego sprawy.

Ale już bardzo niedługo zobaczycie Mnie i poznacie Prawdę Mojej Obietnicy przyznania wam wiecznego życia w Ciele, Umyśle i Duchu.

Oczekuję na wasze wołanie. Wówczas będę mógł zabrać was, kiedy nadejdzie czas, do bram Nowej Ery Pokoju i Mojego Nowego Raju na ziemi.

Wasz Przyjaciel
Wasz ukochany Jezus

 

Pierwsza Tajemnica w Księdze Prawdy ujawnia spisek masońskich grup przeciwko Kościołowi.

Orędzie nr 417 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 29.04.2012, godz. 15.33

Moja droga, ukochana córko, tobie dany został dar, który wielu odrzuciłoby ze strachu.

Ze względu na ofiarowane ci łaski, daną ci siłę i ogień Ducha Świętego, jesteś w pełni uzbrojona, aby głosić proroctwa tak dawno temu obiecane dla świata.

Teraz zbliża się wypełnienie proroctwa danego Danielowi, gdy zostało mu nakazane zapieczętowanie Księgi Prawdy, aż do końca czasów, kiedy zawartość byłaby ujawniona.

Także Objawienia dane Janowi Ewangeliście podane były jedynie w części, ale niektóre tajemnice zostały mu pokazane w Zwoju Siedmiu Pieczęci.

Nie zostało mu udzielone pozwolenie na ujawnienie zawartości. Zamiast tego otrzymał polecenie zapisania zwoju i połknięcia go, tak żeby aż do tej ery Pieczęcie nie mogły zostać złamane, ani treść ujawniona. Przy połykaniu zwoju została dana ludzkości wskazówka.

Gorzka przy jedzeniu Prawda wywołuje strach.

Może także ona urażać tych, którzy twierdzą, że wiedzą wszystko o Bożym planie dla ludzkości. Jednak Prawda, potężna Miłość, którą Bóg ma dla każdego człowieka na tej ziemi, jest słodka dla tych, którzy Prawdę uznają.

Prawdę, tajemnice powierzone Janowi Ewangeliście, którą tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ujawnić. Słodka Prawda zostanie powitana z miłością przez tych, którzy podążają za Bożymi Naukami.

Może ona powodować strach, ale Boża moc pokona wszelkie zło i wszystkie prześladowania, gdyż On może uczynić wszystko.

Pierwsza tajemnica tkwi w fakcie spiskowania przeciwko Bogu i wszystkim Jego dziełom, przez masońskie grupy utworzone w średniowieczu.

Ich lojalność należy do złego. On, szatan, jest ich bogiem i są dumni z oddawania mu hołdu poprzez czarne msze.

Z kolei Stolica Apostolska znajduje się pod ostrym atakiem tej grupy od 1967 roku.

Powoli zinfiltrowali Mój Kościół, nie tylko wewnątrz Watykanu, ale też w dalszych szeregach, w każdym kraju.

Ich zamierzone skażenie Mojego Kościoła spowodowało nikczemne potworności wyrządzone niewinnym ofiarom.

Ich miłość do pieniędzy i władzy jest niczym w porównaniu z obrzydliwym oddaniem, jakie okazują królowi kłamstwa, samemu szatanowi. Jest on uwielbiany w grupach otwarcie i w tajemnicy. Kapłani i inni wyświęceni słudzy, w tym biskupi i kardynałowie, sami weszli w sojusz w pewnych kręgach z tą grupą.

Nikczemne czyny, w których oni uczestniczą są zbyt poważne, by je wam ukazywać, wiedzcie jednak, że oni oferują złemu składanie ludzkich ofiar w świątyniach powstałych dla Ofiary Najświętszej Eucharystii Mszy Świętej.

Ta grupa, tak ostrożna, by ukryć swoje prawdziwe działania wobec tych prawdziwych i pobożnych kapłanów, pobożnych biskupów, pobożnych kardynałów i innych wyświęconych sług, popełnia ohydne czyny.

Oni nienawidzą Boga z zaciekłością, która zszokowałaby was. Moce przyznane im przez szatana powodują, że ich nikczemność, chciwość, żądza i dewiacje seksualne są pożądane przez ich zwolenników we wszystkich krajach.

Witają się prywatnymi sygnałami przeznaczonymi dla okazywania sobie wzajemnej lojalności.

Jedna rzecz jest pewna. Ich nikczemne czyny dobiegną końca i, o ile nie zwrócą się do Mnie podczas Ostrzeżenia, będą mieli pozostawione mało czasu, zanim zostaną wrzuceni do jezior ognia, gdzie będą cierpieć straszliwe prześladowanie przez wieczność.

Wykreowali i wzniecili apostazję, która istnieje na całym świecie.

Osiągnęli to przez infiltrację Mojego Kościoła.

Wasz ukochany Jezus
Baranek Boży

 

Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna.

Orędzie nr 416 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 29.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, nigdy nie możesz myśleć, z powodu samotności tego szczególnego powołania, że nawrócenie nie odbywa się.

Twoja misja, zatwierdzona przez Mojego Przedwiecznego Ojca, to szerzenie do wszystkich Bożych dzieci Prawdy Powtórnego Przyjścia Mojego Syna.

Ważne jest, aby tym dzieciom, które nie poświęcają czasu na czczenie i nabożeństwo dla Mojego Syna, zostało powiedziane, co ma nadejść.

Wszystkie Boże dzieci mają być uwzględniane we wszystkich waszych modlitwach, gdyż On, Mój Ojciec, kocha wszystkich.

Nawet tym, którzy utwardzili swoje serca wobec Mojego Ojca i nie chcą uznać Mojego Syna, musi być dane życie wieczne.

Kiedy nastąpi Dar Ostrzeżenia, wielu grzeszników zostanie oświeconych i zwrócą się do Mojego Syna, błagając o miłosierdzie.

Dopiero wtedy ludzkość będzie chciała słuchać ważnych przekazów dawanych tobie przez Mojego Syna.

Gdy uświadomią sobie Prawdę, że rozpoczyna się czas Jego Nowego Królowania, będą chłonąć Jego Święte Słowo.

Wiele Bożych dzieci jest zdezorientowanych, co do egzystencji Nieba i Ziemi. Wiele z nich jest zbyt przestraszonych, aby myśleć o życiu po śmierci.

Moje dziecko, nie będzie śmierci dla tych, którzy kochają Mojego Syna.

Zamiast tego, zostaną oni zabrani do Nowej Ery Pokoju i Raju obiecanego przez Mojego Ojca dla wszystkich Jego dzieci.

Musicie modlić się, aby te wszystkie błąkające się i zagubione dusze znalazły drogę z powrotem do kochających ramion Mojego drogiego Syna, albo nie będą one gotowe do wejścia do bram Nowego Raju.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia

 

Bóg Ojciec: Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron.

Orędzie nr 415 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 28.04.2012, godz.15.40

Moja córko, miesiące te były ciężkim okresem, nie tylko dla Ciebie, ale dla wszystkich Moich ukochanych dzieci.

Ja jestem Ojcem Stworzenia i Miłości, z głębokim umiłowaniem każdego z Moich dzieci, bez względu na to, jak Mnie urażają.

Tak wiele przygotowań jest niezbędnych, aby pomóc przygotować dusze na Powtórne Przyjście Mojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa.

Znaczna część ludzkości cierpi w tym czasie z powodu prześladowań. Na prześladowania te składają się nie tylko bieda i brak pieniędzy, ale też głód duchowości.

Jako Ojciec całej ludzkości, gotów jestem wysłać Mojego Syna, aby odzyskał należny Mu tron.

Tylko Ja wiem, kiedy to nastąpi. Nawet Mój Syn nie jest świadomy tej daty.

Mogę wam powiedzieć, że będzie to wkrótce i większość z tego pokolenia żyjącego w dzisiejszym świecie, będzie żyła w dniu powrotu Mojego Syna w wielkiej chwale.

Przygotowuję teraz zebranie wszystkich Moich dzieci, ponieważ zabiorę je daleko od strasznych otchłani cierpienia, jakie musieliby znosić na pustyni.

Pustynia ta utworzona została ręką Lucyfera i wszystkich jego upadłych aniołów, którzy przemierzali ziemię od czasu upadku Adama i Ewy.

Dziś wiele z Moich dzieci nie jest w stanie uwierzyć we Mnie, Boga, ich Stwórcę i Ojca.

Obdarzyłem Moje dzieci inteligencją i niezależną wolną wolą, tak że mogą wybrać dowolną drogę decydując, jak żyć swym życiem.

Aby prowadzić ich w kierunku Mojego Królestwa, dałem im Dziesięć Przykazań, które zostały wykute w kamieniu.

One nie zmieniły się nigdy, jednak Moje dzieci sądzą, że są mądrzejsze niż rzeczywiście są, i tworzą nowe znaczenia, które nie są dla Mnie do zaakceptowania.

Ten czas, dla zakończenia panowania i wypędzenia wszystkich demonów, które zalały ziemię, prawie się kończy.

Wołam do wszystkich Moich dzieci, aby posłuchały. Wasz czas na ziemi, tak jak wy go znacie, dobiega końca.

Lecz istnieje Nowa Ziemia, Nowy Raj oczekujący na was.

Przewyższy wszystko, co moglibyście sobie wyobrazić i był przygotowywany przez pewien czas, z miłości do każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

W końcu zjednoczę całą Moją drogą Rodzinę i wszyscy będziemy żyć w harmonii, pokoju, miłości i radości, na wieczność.

Dla tych, którzy odrzucają wejście do Nowego Raju: Uczynię wszystko, co w Mojej mocy, aby powstrzymać was od odwracania się plecami do dziedzictwa, która jest prawowicie wasze.

Ze względu na dar waszej wolnej woli, której nigdy wam nie zabiorę, wybór należy do was.

Wszystko, co trzeba, to odwrócić wasze głowy i otworzyć wasze serca.

Następnie musicie pobiec w Moje Ramiona, tak bym mógł zabrać was do domu.

Jest to Moje najdroższe i najbardziej pieczołowicie przechowywane życzenie, aby zabrać wszystkie Moje drogie dzieci do domu, prawowitego miejsca, do którego należą.

Wasz Kochający Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi.

Orędzie nr 414 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 26.04.2012, godz.20.30

Moja droga, ukochana córko, ponownie muszę powiedzieć wszystkim Bożym dzieciom, aby nie czuły się zaniepokojone lub przerażone nadchodzącymi wydarzeniami.

Cała ludzkość będzie wkrótce świadkiem Mojego Miłosierdzia i wielu, pełnych skruchy za swe grzechy, nie będzie się Mnie obawiać.

Zamiast tego, ich dusze zostaną wypełnione Moją Boską Miłością. Moje Światło będzie promieniować przez ich ciała i będą się radować.

Czas na Nową Erę Pokoju przynosi ogromną radość i emocje dla tych, którzy uznają Moją Rękę Miłosierdzia.

Każdy pojedynczy grzesznik jest zaproszony do życia wiecznym życiem i nie wolno mu odejść z powodu zdezorientowania.

Moja Era Pokoju będzie Nową Ziemią, gdzie dwanaście narodów panować będzie pod Moim Przewodnictwem.

Będziecie żyć w pokoju, miłości i harmonii. Naturalne otoczenie, które widzicie dzisiaj na ziemi, zblednie w znikomości w porównaniu do świata, który was czeka.

Dla tych zmartwionych lub przestraszonych o ich rodziny lub ukochanych – przyprowadźcie ich ze sobą do Mojego cudownego Nowego Raju.

Módlcie się za nich, a Ja dam im szczególne łaski, tak że dany im będzie dar rozpoznania Mojej Miłości.

Jest największym życzeniem Mojego Ojca, aby zobaczyć zdumienie, radość i miłość promieniującą przez każde z Jego drogich dzieci, kiedy On odsłoni Nowy Raj.

Zostaniecie zjednoczeni z waszymi ukochanymi, którzy zmarli w stanie łaski i którzy zostaną wskrzeszeni z martwych.

Dlaczego nie wierzycie w taki dar? Kiedy ufacie Mojej obietnicy Powtórnego Przyjścia, wówczas poczujecie pokój.

Wszystko o co proszę, to żebyście przygotowali się przez modlitwę. Kiedy tylko modlicie się o łaskę i za innych, wszystko będzie dobrze.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że tylko niewielu nie rozpozna Mojej Boskiej Obietnicy zebrania wszystkich dzieci Bożych i zabrania ich do domu, z daleka od żelaznego uchwytu szatana i jego demonicznych aniołów.

Prawda Mojego Królestwa zostanie ujrzana nawet przez ateistów, którzy będą wstrząśnięci. Ale w większości przypadków ich niewiara zamieni się w pokorną miłość i akceptację.

Pomimo, że czeka was wiele trudnych chwil, żadne nie będą tak ciężkie, że nie będziecie mogli ich przezwyciężyć, poprzez waszą miłość i oddanie dla Mnie, waszego Jezusa.

Proszę, nie pozwólcie, aby strach stanął na drodze akceptacji z radością, daru Mojego Nowego Raju.

Ci, którzy są wobec Mnie lojalni, zostaną zabrani w mgnieniu oka, bez cierpienia, do Nowego Nieba i Ziemi.

Czym powinniście się martwić, to są ci zatwardziali grzesznicy, którzy nie poproszą o przebaczenie im, którzy odrzucą Moją Rękę i którzy, zamiast tego, trzymać się będą swoich nikczemnych dróg.

Oni potrzebują waszych modlitw.

Módlcie się mocno o ocalenie ich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

 

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, aż jej wola połączy się z Boską Wolą Ojca.

Orędzie nr 413 z serii Ostrzeżenie

Środa, 25.04.2012, godz.15.50

Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz nie uznaje Mnie tylko dlatego, że one tego nie chcą.

One wiedzą, kim Ja jestem.

Wiedzą, że zostały stworzone z niczego przez Boga Ojca, a jednak zdecydowały się ignorować Boga.

Używają Mojego Imienia w najbardziej przypadkowy sposób, wiele, wiele razy, a Moje Imię włączane jest w przekleństwa wypluwane przez tych, opanowanych przez demony.

Dopiero, gdy ludzie zostają dotknięci przez tragedię, zatrzymują się i myślą o śmierci oraz jakimś przyszłym życiu, które jak sądzą, być może jest przed nimi.

To dlatego czasami karzę te dusze, z Mojego Miłosierdzia, dla przywrócenia im rozsądku, tak abym mógł je ocalić.

Poprzez cierpienie, wszystkie te materialne atrakcje poszukiwane przez zmysły, staną się bez znaczenia i będą postrzegane takimi, jakimi są. Ulotnymi nowościami, które znikną w krótkim okresie czasu.

Wiele dusz wysłanych z Nieba rodzi się na tym świecie. One, w tym te od dzieci z dokonanych aborcji, wybierają cierpienie, jako sposób poszukiwania ocalenia dla grzeszników.

Ludzkiemu umysłowi trudno jest zrozumieć Boże Królestwo, gdyż żaden człowiek nie został pobłogosławiony tym darem.

Kiedy upadłe anioły zbuntowały się przeciwko Mojemu Ojcu, On – Mój Ojciec – nigdy nie przekreślił prawa swoich dzieci do ich wolnej woli, ponieważ On nigdy nie zabierze daru danego ludzkości.

Cała ludzkość będzie miała wolną wolę, aż jej wola połączy się z Boską Wolą Ojca.

Szatan czerpie korzyści z wolnej woli. Z czym nie potrafi walczyć, to jest, kiedy wybrane dusze rezygnują ze swojej wolnej woli i ofiarowują ją Bogu.

Przez dokonywanie takiej ofiary, poprzez akceptację cierpienia, osłabiany jest wpływ szatana.

Wówczas grzesznicy mogą być uratowani, nawet jeśli nie okazali skruchy. To jest cud, którym jest cierpienie.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa

Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45

„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.

Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”

Wasz ukochany Jezus

 

Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Orędzie nr 412 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy misja jak ta, którą teraz przekazuję światu, jest tak ważna, to wiele osób będzie się starało ją powstrzymać.

Będą starali się atakować i bagatelizować tych, którzy rozpoznają Mój Głos, gdy staram się przekazywać Moje orędzia dla całego świata.

Skala nienawiści okazywana wobec tych przekazów, dostarczanych poprzez ciebie, proroka czasów ostatecznych, będzie nadal narastać.

Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, którzy mówicie, że Mnie znacie. Ja przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Jeśli wierzycie we Mnie, w Moje Nauki, i mówicie, że Mnie znacie to wiecie, że Ja posyłam Mojego proroka czasów ostatecznych wraz z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.

Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.

Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, ponieważ potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Moich wiernych zanim Wielki Cud będzie miał miejsce.

Czy myślicie, że Ja nie wysłałbym Moich proroków, aby was ostrzec?

Czy uważacie, że Ja po prostu obwieściłbym Mój Powrót bez przygotowania was, pozwalając ginąć duszom?

Ci z was, którzy piętnujecie Moje Powtórne Przyjście, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją Obietnicę wobec ludzkości, wstydźcie się.

Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie być oczyszczeni Duchem Świętym.

Musicie wołać do Mnie o ten dar rozeznania, albo oddalacie się ode Mnie.

Zawiedliście Mnie, doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, gdyż wy jesteście Moimi sługami, którym za ratunek dusz dano odpowiedzialność będącą waszą posługą.

Teraz, gdy wołam do was z Niebios, błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.

Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną dla przyprowadzenia Mi dusz, których pragnę.

Waszym obowiązkiem jest podnieść się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.

Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.

Podobnie, jak dziecko rozpozna swoją własną matkę, tak i wy, Moi umiłowani słudzy musicie wołać do Mnie, jak dziecko szukając potwierdzenia, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Mnie za rękę. Poprowadzę was przez cierniową dżunglę, po której będziecie musieli kroczyć w celu dotarcia do bram Mojego Nowego Raju.

Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę jeszcze raz? Aby sądzić żywych i umarłych?

Więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi połączyć razem, jak jedność, wszystkie Boże dzieci.

Bardzo niewielu rozpoznaje Mnie teraz z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat.  Wielu nie wierzy w Boga Ojca.

Niewielu akceptuje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Jednak są skłonni uwielbiać i wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją.

Jakże płaczę ze strasznym smutkiem, kiedy jestem świadkiem, jak młodzi ludzie śmieją się na wspomnienie Mojego Imienia i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie wyznają, że Ja istnieję.

Jak Ja cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych uważających się za chrześcijan, którzy odrzucają publiczne głoszenie Moich Nauk z obawy przed wyszydzeniem.

Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i uratować Boże dzieci przed straszliwym losem, który został zaplanowany, wprowadzania terroru w każdym narodzie, przez armie tych globalnych potężnych grup, włącznie z tymi pod kontrolą fałszywego proroka i antychrysta.

Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.

Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.

Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.

Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Wielu nadchodzi teraz, tak że Mój główny, publiczny Głos dla świata, zawarty w tych przekazach, w tych ostatecznych czasach zostanie odrzucony.

Modlitwa jest waszą powrotną drogą w Moje ramiona.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o łaski, abyście otworzyli wasze oczy i mogli Mnie rozpoznać, zanim będzie za późno.

Potrzebuję waszej pomocy, waszej miłości i waszej lojalności.

Pamiętajcie, że to z Mojego powodu złożyliście wasze święte zakonne śluby. Teraz, gdy wołam do was, nie odrzucajcie Mnie. Obejmijcie Mnie i pozwólcie Mi prowadzić was, tak żebyście mogli kierować Resztą Mojego Kościoła i ratować dusze.

Udzielam wam Mojego specjalnego błogosławieństwa i oczekuję waszej odpowiedzi na Moje wezwanie, jak w następującej Modlitwie Krucjaty (49) – Ślubowanie lojalności Chrześcijańskiego Duchowieństwa

„O Jezu, jestem Twoim pokornym sługą.
Ślubuję moją miłość i lojalność dla Ciebie.
Błagam Cię, daj mi znak Twojego powołania.
Pomóż mi otworzyć moje oczy i doświadczyć Twojej obietnicy.

Pobłogosław mnie łaską Ducha Świętego,
Tak żebym nie był oszukiwany przez tych, którzy twierdzą,
Że przychodzą w Twoim Imieniu, ale którzy nie mówią prawdy.
Pokaż mi Prawdę.

Pozwól mi poczuć Twoją Miłość,
Tak żebym mógł wypełnić Twoją Najświętszą Wolę.
Proszę Cię z pokornym sercem, abyś pokazał mi sposób,
W jaki mogę pomóc Ci ratować dusze ludzkości.
Amen.”

Nie ignorujcie Mojego apelu. Nie odrzucajcie Mnie, kiedy przyjdę jeszcze raz.

Tym razem przyjdę nie tylko, aby jeszcze raz ratować ludzkość, ale aby wypełnić Boską Wolę Mojego ukochanego Ojca, Najwyższego Boga.

Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus

 

Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ

Orędzie nr 411 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 23.04.2012, godz.20.00

Moja najdroższa, ukochana córko, wkrótce nastąpi czas na zmiany, w jaki sposób rządy na całym świecie sprawować będą władzę w swoich krajach.

Więcej narodów połączy się i więcej Bożych dzieci rządzonych będzie przez Jeden Organ.

Nadszedł dla was moment, aby mieć szeroko otwarte oczy i słuchać o każdych zmianach w prawie, które będą was osłabiać.

Walczcie przeciw prawom, które kontrolują wasze zapatrzenie w żywność.

Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec ukarze te złe grupy, gdyby próbowały zagłodzić Jego dzieci.

Moi wyznawcy, jest to czas na ujawnienie Trzeciej Pieczęci.

Mimo, że nie zostanie one otwarta przez jakiś czas, ostrzegam was o tym, tak byście mogli próbować przygotować waszą żywność przez własną uprawę i przechowywać środki spożywcze, tak by się nie psuły.

Z czasem ograniczana będzie wasza żywność, a także dostęp do wody pitnej.

Grupa ta, chociaż osłabiona z powodu siły waszych modlitw, zamierza głodzić i truć wielu niewinnych ludzi w próbie zredukowania światowej populacji.

Będą mocno walczyć o realizację tego celu.

Podczas gdy będą kontynuować wprowadzanie horroru wobec Bożych dzieci, Mój Przedwieczny Ojciec wywoła ekologiczne kary i zetrze miliony tych złych ludzi z powierzchni ziemi.

Wasze warunki pogodowe będą się nadal zmieniać. Z czasem wpłynie to na zdolność do handlu, tak że światowe mocarstwa zostaną powstrzymane w swoich złych planach.

Przez ten cały kryzys, wy Moja armio, musicie modlić się do Boga Ojca o waszą ochronę przed tymi ludźmi i tak, żeby otworzyli oni swoje zatwardziałe serca dla Prawdy Miłosierdzia Bożego.

Mówię wam to, abyście mogli się przygotować.

Wydarzenia te nie nastąpią natychmiast i wiele z tego planu może zostać uniknięte i złagodzone poprzez wasze modlitwy i ofiary.

Zło nie pochodzi od Boga. Wynika ono z chciwości, miłości własnej oraz żądzy władzy i kontroli. Wszystkie te wady powodowane są przez szatana i stawiane przed światowymi przywódcami dla skuszenia ich, tak żeby mogli sprawiać ból Bożym dzieciom.

Nie pozwólcie szatańskim mocom kontrolować waszych krajów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście mieli siłę, by przeciwstawić się środkom projektowanym dla uczynienia was ubogimi, uzależnionymi i zdanymi na łaskę tych, którzy kontrolują wasze kraje. Oni rządzą pod światowymi mocarstwami składającymi się z Wielkiej Brytanii, USA, Unii Europejskiej, Chin i Rosji.

Ja, wasz Jezus, pomogę wam uniknąć prześladowań, ale pamiętajcie, że modlitwa będzie waszą główną bronią.

Modlitwa może powstrzymać tych nikczemnych ludzi od przejęcia waszych możliwości żywienia, picia, ubierania się i praktykowania w Kościołach Chrześcijańskich.

Walczcie w Moim Imieniu, a Ja będę stał przy was w każdej chwili.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30

„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”

Wasz ukochany Jezus

 

Pomóżcie Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

Orędzie nr 410 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 22.04.2012, godz.15.30

Moja droga, ukochana córko, ludzkość musi wiedzieć, że niedaleki jest dla Mnie moment, abym przedstawił się niedowierzającemu światu.

Wszystkie Boże dzieci, które są pobożnymi wierzącymi muszą teraz, z ich lojalności wobec Mnie, ich ukochanego Jezusa, pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Tak wiele czasu zostało już przyznane w celu nakłonienia dusz, aby powróciły do Mojego Najświętszego Serca.

To było ważne, gdyż bez tego czasu bardzo niewiele dusz byłoby w stanie wejść do Mojego Nowego Raju.

Zachęcam wszystkich, w Moje Święte Imię, do umożliwienia Mi prowadzenia was, aby pomóc wam głosić Prawdę Mojej Nauki w każdym zakątku świata.

Głoście najpierw Moje proste Nauki.

Miłość bliźniego oczekiwana jest od wszystkich tych, którzy mówią, że są Moimi wyznawcami.

Mówcie tylko o Moim Powtórnym Przyjściu.

Tym, którzy was piętnują przypomnijcie, że Moja obietnica przyjścia w chwale, by sądzić żywych i umarłych, ma być wypełniona w czasie trwania życia tego pokolenia.

Mój Święty Duch wypełni dusze tych, którym wy przekażecie Moje Święte Słowo.

Ale najpierw musicie poprosić Mnie o tę szczególną łaskę. Zanim zaaprobuję, abyście wykonywali tę najświętszą pracę, wzywam was, poproście Mnie o tę łaskę przez odmawianie Krucjaty Modlitwy (48)

Krucjata Modlitwy (48) – Modlitwa o łaskę głoszenia Powtórnego Przyjścia Chrystusa

„O Mój Jezu,
Udziel mi łaskę głoszenia Twojego Świętego Słowa
Do całej ludzkości, tak żeby dusze mogły być ocalone.
Wylej Ducha Świętego na mnie, Twojego pokornego sługę,
Tak żeby Twoje Święte Słowo mogło być słyszane i zaakceptowane,
Zwłaszcza przez te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.
Pomóż mi zawsze uszanować Twoją Świętą Wolę i nigdy nie obrażać lub
Potępiać tych, którzy odrzucają Rękę Twojego Miłosierdzia. Amen.”

Idźcie teraz, Moja armio, ponieważ dany wam został pancerz, jakiego potrzebujecie dla nawracania ludzkości.

W waszej Misji będziecie wyśmiewani, obrażani i wyzywani.

Wiedzcie, że kiedy tak się dzieje, stajecie się prawdziwie dzieckiem Bożym.

Nie obawiajcie się, gdyż dam wam siłę przezwyciężenia takich przeszkód.

Poprowadzę was przez całą drogę. Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa

Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00

„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

 

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”

Wasza Błogosławiona Matka
Królowa Aniołów
Matka Odkupienia

 

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze wołajcie do Mnie.

Orędzie nr 409 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 22.04.2012, godz.10.00

Moje dziecko, Mój Syn jest tak szczęśliwy przez sposób, w jaki Jego ukochana armia, posłuszna Jego Świętemu życzeniu, odmawia Jego Modlitwy Krucjaty.

Te modlitwy przeznaczone są na współczesne czasy, aby pomóc wszystkim Bożym dzieciom ubiegać się o ochronę, której potrzebują dla poradzenia sobie z trudnymi chwilami, które spotykają tak wiele dusz.

Dzieci, kiedy czasy wydają się trudne lub bolesne, zawsze zwracajcie się do Mnie, waszej ukochanej Matki, o wstawiennictwo w waszym imieniu u Mojego drogiego Syna.

Zawsze pamiętajcie, że wasze osobiste poświęcenie ofiarowane Bogu, pomaga uratować tak wiele dusz na ziemi.

Wasze modlitwy są zawsze słyszane.

Nie są nigdy ignorowane, lecz są traktowane zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Tak więc dzieci, musicie być cierpliwe. Zawsze ufajcie całkowicie Mojemu Synowi.

Powierzcie Mu wszystkie swoje lęki i cierpienia, i musicie wierzyć, że On wszystkimi się zajmie.

Dla tych z was, wierzących, którzy uważają, że trudno jest się modlić lub zachować żywą waszą miłość dla Mojego Syna, tutaj jest specjalna Modlitwa Krucjaty (47), aby pomóc ponownie ożywić waszą miłość do Jezusa.

Krucjata Modlitwy (47) – O ożywienie waszej miłości do Jezusa

„O błogosławiona Matko, Matko Odkupienia dla całego świata,
Módl się, żeby moja miłość do Jezusa mogła być ponownie ożywiona.
Pomóż mi poczuć płomień Jego miłości, tak aby wypełnił moją duszę.

 

Pomóż mi bardziej kochać Jezusa.
Módl się, żeby moja wiara, miłość i oddanie dla Niego stały się silniejsze.
Rozwiej wszelkie wątpliwości, które mnie dręczą i pomóż mi widzieć jasno
Boskie Światło Prawdy, która promieniuje od Twojego umiłowanego Syna,
Zbawiciela całej ludzkości. Amen.”

Idźcie w pokoju dzieci. Pamiętajcie, że kiedy prosicie Mnie z serca o modlitwę za was, Ja, Matka Odkupienia, przedstawię waszą prośbę Mojemu ukochanemu Synowi.

Nigdy nie ignoruję ani jednej prośby, jeśli jest zgodna z życzeniem Mojego Syna i Świętą Wolą Ojca.

Nauczcie się bardziej ufać, dzieci. Kiedy ufacie Mojemu drogiemu Synowi, udowadniacie waszą miłość do Niego.
Jeśli wasza miłość jest słaba, to wasze zaufanie do Niego będzie również słabe.

Tylko ci z was, którzy upokorzą się przed Moim Synem, zostaną pobłogosławieni łaskami udzielanymi dla wzmocnienia waszej wiary.

Nigdy nie poddawajcie się, gdy czujecie rozpacz.

Rozpacz kreowana jest przez złego.

Po prostu zwróćcie się do Mnie, a Ja będę się modlić, aby pokój powrócił do waszej duszy.

Kiedy tak zrobicie, będziecie w stanie odrzucić pokusy podstawiane przez Złego i staniecie się wolni.

Wasza Błogosławiona Matka

Królowa Aniołów

Matka Odkupienia

 

Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony.

Orędzie nr 408 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 21.04.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, muszę przynieść pocieszenie tym wszystkim, którzy być może obawiają się tych przekazów.

Pozwólcie Mi uspokoić was, wszystkich Moich drogich, umiłowanych wyznawców, zapewniając was o Moim Wielkim Miłosierdziu dla całej ludzkości.

Ze względu na modlitwy Moich ukochanych wyznawców, z których wszystkie są słyszane, i które otrzymują odpowiedź zgodnie z boskim planem Mojego Przedwiecznego Ojca, zaczyna rozkwitać wiele nawróceń.

Nigdy nie traćcie nadziei. Jesteście trzonem Mojej Misji na ziemi, aby pomóc Mi uratować całą ludzkość. Dlatego będziecie cierpieć ból grzechów innych.

Nigdy nie zakładajcie, że grzechy innych mogą przyćmić Światło Boga Najwyższego w takim stopniu, że wszystko jest stracone.

Wkrótce wszyscy będą świadkami Bożej Chwały poprzez Moje Boskie Miłosierdzie, które zostanie objawione podczas Ostrzeżenia.

Nawrócą się miliardy dusz, a nie miliony. Będzie to oznaczać, że zmniejszy się moc szatana, gdy Armia Boga wzrośnie w siłę, aby pokonać bestię.

Cała ludzkość wkrótce dowie się Prawdy jej istnienia. To będzie punkt zwrotny dla Bożych dzieci, którzy zjednoczą się w przygotowaniach do Nowej Ery Pokoju, gdzie grzech nie będzie istniał.

Modlitwa jest ważna, ponieważ Bóg Ojciec dał każdej osobie na tej ziemi, w momencie jej narodzin, dar wolnej woli. Z tego powodu, mimo że ma On Moc uczynienia wszystkiego, czego zapragnie, On chce, aby Jego dzieci przyszły do Niego z ich własnej woli.

Bóg Ojciec nie chce zmuszać Swoich dzieci, aby Go kochały.

To musi przyjść naturalnie. Ale jak możecie kochać kogoś, kogo nie znacie?

To jest problem w dzisiejszym świecie. Bardzo niewielu zna Boga Ojca. Bardzo niewielu zna Mnie, Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie korzystać z modlitw, tak żeby Mój Ojciec mógł obdarzać specjalnymi darami te dusze, które są w ciemności.

Wówczas pokazane zostanie im Jego Chwalebne Światło i zostaną uratowane.

Poprzez wasz dar modlitwy, Bóg Ojciec użyje Boskiej interwencji, aby przybliżyć do Swojego Serca tych, którzy Go nie znają lub nie wiedzą, że On istnieje.

Jednak wiele dusz, które znają Mojego Ojca, a które świadomie odwracają się plecami, stanie wobec strasznych kar.

Dane im będą wszystkie możliwości, ale odrzucą Boga.

Dla tych dusz, które prowadzą nikczemne działania, wspólne w niektórych częściach świata, nadejdzie kara w postaci trzęsień ziemi.

Ponieważ te globalne grupy, nadal kontynuujące niszczenie krajów, które kontrolują, zostaną powstrzymane i surowo ukarane Ręką Mojego Ojca.

Jeszcze raz, wasze modlitwy są potrzebne dla złagodzenia takich grzechów i kolejnych kar.

Nieco więcej czasu potrzebne jest w przygotowaniach do Mojego Bożego Miłosierdzia, aby umożliwić większej ilości dusz przygotowanie się do tego Wielkiego Wydarzenia.

Ważne jest, aby większość ludzkości mogła być ocalona, i aby wszystkim duszom, w tym zatwardziałych grzeszników, dana została szansa ponownego zjednoczenia się jak Jedno z Bogiem.

Jest Moim największym życzeniem, aby w Nowym Raju królować nad większością ludzkości.

Wasze modlitwy pomogą Mi spełnić Moje wielkie pragnienie, abyśmy wszyscy mogli stać się jedną Rodziną w Miłości i Jedności, na wieki wieków.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

Piątek, 20.04.2012, godz.15.45

„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”

Wasz ukochany Jezus

 

Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

Orędzie nr 407 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 20.04.2012, godz.15.45

Moja najdroższa, ukochana córko, Moim dzieciom musi być powiedziane o Wielkiej Miłości, którą zachowuję w Moim Najświętszym Sercu dla każdego dziecka urodzonego na tej ziemi.

Nawet ci, którzy popełniają straszny grzech, są kochani przez Boga Ojca.

Każdy z was jest dzieckiem Bożym.

Z tego powodu jesteście znieważani, dręczeni i ranieni przez szatana i jego demony.

Ci zatwardziali grzesznicy, członkowie armii szatana, którzy wiedzą, że Bóg istnieje, ale którzy zdecydowali się uwielbiać bestię, niech wiedzą to.

Bez względu na to, jak bardzo składacie hołd szatanowi, pamiętajcie, że on was nie kocha.

On was nienawidzi i zniszczy was.

Jego obietnice oferujące wam raj, zarówno na ziemi, jak i poza nią, są pustymi kłamstwami.

Bardzo niedługo dany wam będzie dowód Mojej Miłości do was. Nie będzie żadnych wątpliwości w waszych sercach, że Ja, wasz ukochany Jezus, chcę was objąć, wybaczyć wam i przynieść wam wieczny pokój, miłość, radość i szczęście w Moim Nowym Królestwie, Nowym Raju.

Nigdy nie obawiajcie się odwrócić od tego życia, które prowadzicie, gdzie uwielbiacie wszystkie postrzegane dary bogactwa, seksualności i innych materialnych udogodnień, oferowanych wam przez szatana, którego panowanie na ziemi wkrótce dobiegnie końca.

Tylko Ja, wasz ukochany Jezus, mogę was uratować.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że wybaczę wam wszystko, jeśli odczujecie skruchę.

Pospieszcie się, aby przyjść do Mnie teraz.

Nie traćcie ani jednej sekundy, gdyż zagrożone jest wasze przyszłe szczęście.

Ja obiecuję wam Wieczne Życie, pokój, miłość, radość i piękny Raj, gdzie będziecie kochani, otoczeni opieką, i gdzie będziecie mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Jeśli nie możecie przyjąć Mojej Ręki Miłosierdzia teraz, to gdy nadejdzie moment ostatniego dnia, dana wam będzie jeszcze jedna szansa, aby poprosić Mnie o Miłosierdzie.

Kiedy nadejdzie ten dzień, wielu z was zrozumie dokonany błąd.

Mimo to, wciąż obejmę was jak długo utracone i bardzo kochane Boże dziecko, bez względu na to, jak bardzo ucierpieliście przez rękę złego.

Wszystko co będziecie musieli zrobić, to zawołać do Mnie i poprosić o Moje Miłosierdzie.

Jeśli w tym momencie jesteście uwikłani w sieć fałszu i zła, z której nie możecie uciec, to proszę, wołajcie do Mnie odmawiając tę Modlitwę Krucjaty (46) – Uwolnij mnie z łańcuchów szatana

„O Jezu, jestem zagubiony,
Jestem zdezorientowany i czuję się jak więzień
Złapany w sieć, z której nie mogę uciec.
Ufam Ci Jezu, że przyjdziesz mi z pomocą
I uwolnisz mnie z łańcuchów szatana i jego demonów.

Pomóż mi, gdyż jestem zagubiony.
Potrzebuję Twojej miłości dla dania mi siły
Uwierzenia w Ciebie i zaufania Tobie,
Tak bym mógł zostać uratowany od tego zła i mogło być mi
Pokazane Światło, tak bym nareszcie mógł odnaleźć pokój, miłość i szczęście.
AMEN.”

Wasz ukochany Jezus

 

Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Orędzie nr 406 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 19.04.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, chcę, abyś powiedziała wszystkim Moim wyznawcom, że ich modlitwy są słyszane i w ich efekcie złagodzonych jest wiele złych wydarzeń.

Pragnę także, aby było wiadomym, że w wyniku twojego cierpienia Moja córko, mogłem uratować cztery miliony dusz.

Nad tymi Bożymi dziećmi, które wciąż żyją w dzisiejszym świecie, wylane zostało Moje Miłosierdzie.

Inne wyrzeczenia, ofiarowane przez Moich wyznawców poprzez modlitwę i post, pomagają Mi ratować ludzi od strasznego przeznaczenia.

Wasza siła, miłość, wierność i wytrwałość oznacza, że moc szatana zostaje osłabiona.

Oznacza to również, że słabnie moc globalnej Jednej Światowej Grupy.

Musicie wiedzieć, że modlitwa osłabia zło na świecie.

Im więcej jest modlitwy, tym mniej jest mocy posiadanej przez szatana.

Nigdy nie lekceważcie modlitwy i cierpienia nawet pojedynczej osoby, gdyż przynosi wielką ulgę dla tych, których w przeciwnym razie spotkałyby piekielne ognie.

Dzieci, miłość, którą odczuwacie, dana wam jako naturalny dar przy urodzeniu, jest uczuciem czystym.

Nienawiść rzadko wchodzi w wasze życie, zanim osiągniecie wiek zrozumienia.

Dzieci poniżej tego wieku są niewinne, czyste i pokorne w Moich Oczach oraz widzą rzeczy w prosty, nieskomplikowany sposób. To jest prawdziwa Miłość, którą musicie spróbować odzyskać w waszym życiu.

Kiedy patrzycie na życie w prosty sposób, czcicie Boga Ojca, Stworzyciela wszystkich rzeczy oraz wypełniacie Jego Przykazania, wtedy stajecie się ponownie jak dziecko.

Stajecie się czyści, kochający, prostolinijnego serca oraz pozbawieni złośliwości. Wówczas dawana wam będzie siła Ducha Świętego, tak że wasza wiara będzie niezachwiana.

Staniecie się jak dziecko, ale dana wam będzie zbroja wojownika, prawdziwego i prawego członka Bożej Armii.

Z czasem królować będziecie, ręka w rękę ze Mną, w Nowym Raju.

Zachowujcie swoją prostą miłość do innych. Nigdy nie ofiarujcie miłości pod warunkiem, że otrzymacie coś w zamian.

Zamiast tego, ofiarujcie miłość bez żadnych zobowiązań. Ofiarujcie miłość dla innych jako dar dla Boga.

Patrzcie na każdego, kogo spotykacie w waszym życiu, poprzez oczy Boga.

Każdy człowiek został stworzony przez Boga. Każdy został wydany na świat poprzez Bożą miłość.

Pomimo, że niektóre dusze rodzą się z ciężkim krzyżem do niesienia, podarowane są one światu przez Boga z miłością.

Kochajcie się nawzajem, pomimo waszych wzajemnych wad, na cześć Mojego Ojca.

Odszukajcie każdą twarz i popatrzcie na nią, tak jakbyście widzieli tę osobę w Oczach Boga.

Tylko wtedy będzie wam łatwiej powstrzymać się od osądzania innych.

Starajcie się znaleźć w każdym dobro i to co najlepsze. Okazujcie sobie nawzajem miłość i życzliwość.

Nigdy nie wykorzystujcie innych, nawet w interesach, polityce lub jakiejkolwiek dziedzinie życia.

Kiedy natkniecie się na zło obecne w innych, módlcie się mocno za ich dusze i ofiarujcie małe symboliczne poświęcenie dla Mnie, waszego Jezusa, na przebłaganie za ich grzechy.

Trochę cierpienia, dokonanie niewielkich wyrzeczeń dla dusz innych oraz modlitwy, mogą złagodzić intensywność przyszłych, prorokowanych prześladowań.

Kiedy tak czynicie, Miłosierdzie Mojego Ojca może być wylane na cały świat w powodzi łask.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze modlitwy pomogły odpowiednio przygotować ludzkość, zanim odbędzie się Ostrzeżenie, tak aby niewielu było utraconych zanim dana im będzie szansa ujrzenia Mnie, prezentującego im Mój Wielki Dar miłości, miłosierdzia i pojednania.

Wasz kochający Jezus

Zbawiciel ludzkości

 

Krucjata Modlitwy (45) – O pokonanie negatywnych myśli

Wtorek, 17.04.2012, godz.18.30

„ O Jezu, wiem bardzo mało o Tobie,
ale proszę, pomóż mi otworzyć moje serce, aby pozwolić Ci wejść do mej duszy,
tak abyś mógł mnie uzdrowić, pocieszyć i napełnić mnie Twoim pokojem.

Pomóż mi poczuć radość, pokonać wszystkie negatywne myśli i nauczyć mnie zrozumienia jak Cię prosić, tak bym mógł wejść do Nowego Raju, gdzie będę mógł przeżyć życie miłości, radości i cudu z Tobą na wieki wieków. Amen.”

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl