OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 20

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Ci, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu Czyśćca podczas Ostrzeżenia.

Orędzie nr 444 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 24.05.2012, godz.18.30

Moja droga, ukochana córko, kiedy nadejdzie czas na Ostrzeżenie, ujawniona zostanie pewna ilość znaków.

Mówię wam to, aby przypomnieć wszystkim Bożym dzieciom, że muszą się wcześniej przygotować.

Zderzą się dwie gwiazdy i wielu będzie się obawiać.

Nie ma się czego bać, ponieważ jest to Największy Dar, który przynoszę, tak aby ani jedna dusza nie została utracona w ogniach piekła.

Wówczas pojawi się na niebie Mój Krzyż i nie będzie ani jednej osoby, która by tego nie zauważyła.

Wiele upadnie w strachu i odczuwalne będzie wielkie drżenie, jak trzęsienie ziemi.

Następnie nastąpi cisza.

Bądźcie zawsze przygotowani na ten dzień, tak jakby to było jutro. Szukajcie przebaczenia win teraz i ujawniajcie Mi wasze grzechy.

Katolicy muszą iść do spowiedzi.

Ci, którzy nie są katolikami, muszą odmawiać Modlitwę Krucjaty (24), którą daję reszcie świata dla Mojego Zupełnego Odpustu.

Ten Dar Mojego Zupełnego Odpustu jest dla wszystkich Bożych dzieci każdego wyznania i ofiaruje cudowne oczyszczenie. Nie odrzucajcie tego Daru. Przyjmijcie Go.

Katolikom, którzy kwestionują Mój Dar, i którzy Mój Dar zazdrośnie skrytykowali, mówię to:

Czy sądzicie, że nie obdarzyłbym tym Sakramentem wszystkich Bożych dzieci?

Musicie mieć szczodre serce i być szczęśliwi, że Ja to robię. Czy myślicie, że nie należy im dawać takiego Daru? Jeśli tak, to nie kochacie Mnie naprawdę.

Pochylcie wasze głowy i chwalcie Boga za ten cudowny Dar dany ludzkości dla ocalenia waszych dusz.

Ponieważ, podczas Ostrzeżenia, ci wszyscy, którzy zrehabilitowali się w Moich Oczach, nie będą cierpieć bólu Czyśćca.

Ci, którzy zobaczą swe grzechy odsłonięte przed nimi, widziane jak przez Moje Oczy, będą zszokowani.

Dla wielu będzie trudne do zaakceptowania, jak poczerniałe są ich dusze.

Ci, którzy poczują i okażą skruchę, poproszą Mnie o przebaczenie. A Ja to uczynię.

Ale niektórym nie będzie przykro i kiedy pojawią się przed Moimi Oczami będą bronili w swoich sercach okropności, które popełnili. Nie będą żałować za grzechy i wymierzą Mi policzek.

Tak czy inaczej ognie oczyszczenia i cierpienie odczuwalne będą przez wszystkich grzeszników.

Okres czasu zależał będzie od ciężaru ich grzechów.
 

Ci, którzy odsuwają się ode Mnie, potrzebują waszych modlitw. Będzie im dane więcej czasu, aby zwrócili się do Mnie i poprosili o przebaczenie.

Jednak ten czas może być tak krótki, jak dzień lub tak długi, jak kilka lat.

Ponieważ tylko Mój Ojciec zna datę Mojego Powtórnego Przyjścia.

Czas pomiędzy tymi dwoma Wydarzeniami nie będzie tak długi, jak może myślicie.

Ostatecznie Moje dzieci pojmą czas, w którym żyją i zaakceptują Prawdę.

Ci z was, którzy znacie Prawdę teraz, i którzy wierzycie we Mnie, macie obowiązek modlić się za dusze, które nie przyjmą Mojego Miłosierdzia.

Moja córko, Moim największym pragnieniem jest, aby ocalić cały świat, łącznie z tymi, którzy są dla Mnie zagubieni.

Wszystkie modlitwy Moich wyznawców, którzy zjednoczą się w jeden głos, mogą Mi pomóc to uczynić.

Idźcie w miłości. Zawsze Mi ufajcie, gdyż czas jest krótki i plany Zbawienia ludzkości spoczywają w Rękach Mojego Przedwiecznego Ojca.

Wasz Ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Orędzie nr 443 z serii Ostrzeżenie

Środa, 23.05.2012, godz.15.38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o miłości i ochronie, które Ja ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają.

Moje Święte Słowo jest w końcu wysłuchiwane na ziemi i wiele dusz gotowych jest do największego kroku wiary, do przyjęcia Boskiego Miłosierdzia Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Mało wiedzą o tym, że wejście do Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju, jest jednak prostą rzeczą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi.

Uznajcie, że to Ja stworzyłem każdego z was, nikogo przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją Rodziną. Moimi Bliskimi.

Czułość w Moim Sercu jest pełna miłości do każdego z was.

Wielu uważa, że ponieważ Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Władza czyni Mnie dumnym.

To, oczywiście, nie może nigdy być.

Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przesłonięta przez dumę?

Cierpię dla każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Wykorzystam każdą moc, aby przyprowadzić zaginione dzieci z powrotem do Mojej Rodziny, Mojego Królestwa.

Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Ból, który czuję, nie jest Moim, ich Ojca, ale jest bólem dla nich i dla udręki, którą będą cierpieć, jeśli Ja nie będę mógł ich uratować.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie zjednoczone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa.

Dlaczego Ja to czynię? Dlaczego Ja pozwalam na cierpienie? To właśnie z powodu grzechu.

Grzesznicy, którzy sami nie przyjdą do Mnie chętnie, mogą być ocaleni wyłącznie poprzez cierpienie innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu, zostaną wynagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym.

Pomoc ofiarowana dobrowolnie przez te dzieci, które Mnie kochają, to potężna broń przeciwko mocy przyznanej szatanowi.

Ci, którzy walczą u boku Mojego Syna, aby ratować dusze innych, mogą ocalić całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tą, która została mu dana – moc, która nie może być mu zabrana aż do Dnia Sądu Ostatecznego.

Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które przyzwalają te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to ujawniam.

Szatan będzie kradł dusze Moich dzieci nie wierzących we Mnie i dobroć, którą Moim dzieciom zapewniam.

Staje się on bezsilny, gdy grzesznicy dokonują ofiar poprzez cierpienie, aby ratować swoich braci i siostry od pójścia do piekła.

Okazuje się bezsilny, gdy Moje dzieci modlą się za tych grzeszników, aby zostali ocaleni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość.

Zgromadźcie się razem, Moje dzieci, wraz z Moim Synem i pomóżcie Mi w końcu zjednoczyć Moją Rodzinę.

Pomóżcie Mi przyprowadzić was wszystkich do Nowej Cudownej Ery Pokoju.

Tylko wtedy Moja Wola spełni się na ziemi, tak jak w Niebie.

Ruszajcie dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie.

Działajcie ze Mną, waszym Ojcem, aby pomóc uratować Moją Rodzinę.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie szybko, jak płomień, na całym świecie.

Orędzie nr 442 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 22.05.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, kolejny etap tej Świętej Misji jest w trakcie rozwijania się.

Moja Księga Prawdy rozprzestrzeniać się będzie prędko, jak płomień, na całym świecie.

Szybko nastąpi nawrócenie i Moje Święte Słowo słyszane będzie we wszystkich językach.

Natomiast wszystkie Boże dzieci rozprzestrzeniać będą Moje Orędzia i będą napełnione Duchem Świętym.

Ich usta przekazywać będą Prawdę i wszyscy prorokować będą w językach, tak żeby Prawda mogła być szybko wysłuchana.

Pragnienie Bożych dzieci, które wędrują zdezorientowane, ponieważ ich dusze są puste, zostanie ugaszone.

Bolesny głód Mojej Obecności zostanie zaspokojony, kiedy przyniosę duszom pokarm, którego one tak rozpaczliwie potrzebują.

Kiedy to się stanie, bardzo niewiele dusz na świecie będzie nieświadomych Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Weźcie Mój Dar, Moje Święte Słowo, Moją Księgę Prawdy, i chłońcie go. Bo będziecie bez niego, jak ciało bez duszy.

Kiedy połykacie Moje Słowa Mądrości, zostaniecie ponownie uzdrowieni.

Kiedy będziecie ponownie zdrowi, będziecie gotowi, aby pójść ze Mną do Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Oczekujcie teraz, Moi drodzy wyznawcy, że Moje Pisane Słowo będzie wkrótce z wami i będziecie się radować, z miłością i pokojem w waszych duszach.

Idźcie naprzód wszyscy Moi wyznawcy.

Wy, wasi ukochani bliscy i wszyscy wierzący, prorokujcie w Moje Imię.

Chodźcie ze Mną, podczas gdy prowadzę was do Życia Wiecznego.

Wasz Ukochany Jezus

Odkupiciel całej Ludzkości

 

Krucjata Modlitwy (55) – Przygotowanie się do Ostrzeżenia

Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15

„O mój Drogi Jezu,
Proszę otwórz serca
Wszystkich Bożych dzieci
Dla Daru Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boskie Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością.
Pozwól, by stały się pokorne przed Tobą
I poprosiły o przebaczenie za swoje grzechy,
Tak żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen”

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla ratowania dusz.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

 

Przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie

Orędzie nr 441 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 21.05.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, przybliżył się czas, kiedy nastąpi Ostrzeżenie.

Wciąż jest tak wiele pracy do wykonania, aby przygotować dusze na Moje Miłosierdzie.

Wzywam tych wszystkich, którzy Mnie kochają, aby modlili się mocno o globalne nawrócenie, którego pragnę.

Tak wielu przybiegnie w Moje Ramiona i ukojenie wypełni ich dusze, ponieważ wiedzą, że to Ja, ich Ukochany Jezus, zapraszam ich.

Tak wielu będzie zwalczać Prawdę, kiedy zostanie im przedstawiona. Dowód, który ujawnię, nie będzie wystarczający, aby zapalić pojedynczy płomień miłości w ich duszach.

Zostały Mi one skradzione, ale mimo to nie chcą uwolnić się od ich porywacza, bestii, która pochłonęła ich dusze.

Rozprzestrzeniaj Moje Słowo tak szybko, jak tylko potrafisz Moja córko.

Ignorujcie drwiny, szyderstwa i wyszydzanie przez tych, którzy starają się was zatrzymać.

Powstańcie i głoście Moje Najświętsze Słowo za wszelką cenę.

Ci, którzy utrzymują, że mówią w Moim Imieniu i próbują was poniżać, krzyżują Mnie. Oni nie dręczą was, ale Mnie, ich Ukochanego Zbawiciela.

Ludzka opinia nie jest ważna. Wszystko, co się liczy, to są te dusze, które pragnę ocalić.

Módlcie się tą Modlitwą Krucjaty (55) dla Przygotowania się do Ostrzeżenia

„O mój Drogi Jezu,
Proszę otwórz serca
Wszystkich Bożych dzieci
Dla Daru Twojego Miłosierdzia.

Pomóż im przyjąć Twoje Boskie Miłosierdzie
Z miłością i wdzięcznością.
Pozwól, by stały się pokorne przed Tobą
I poprosiły o przebaczenie za swoje grzechy,
Tak żeby mogły stać się częścią
Twojego Chwalebnego Królestwa.
Amen”

Wkrótce wiele milionów na świecie usłyszy Moje Wołanie i więcej dusz będzie mogło być i zostanie uratowanych.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu codziennej modlitwy Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia dla ratowania dusz.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz ukochany Jezus

 

Módlcie się, abyście potrafili rozpoznać prawdziwych Proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.

Orędzie nr 440 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 20.05.2012, godz.18.10

Moja droga, ukochana córko, powiedz Bożym dzieciom, że Moi Prorocy w dzisiejszym świecie będą odrzucani, tak jak byli na początku.

Ci, którzy utrzymują, że przychodzą dzisiaj w Moje Imię, ale nie otrzymują przekazów od Boga, będą przyjmowani i akceptowani.

Ci, którzy głoszą Moje Święte Słowo, i którzy prorokują w Imię Mojego Ojca, cierpieć będą największe odrzucenie.

Księża i duchowni będą dziś atakować Moich Proroków, ponieważ szatan czyni ich ślepymi na Moje Święte Słowo.

Niech każdy człowiek, który próbuje powstrzymać prawdziwych Proroków Boga wie, że popełnia poważny grzech w Oczach Boga.

Wyświęceni słudzy i ci, którzy głoszą Prawdę Moich Nauk, będą ukarani gdyby próbowali sabotować tę Świętą Misję.

Ci z nich, którzy nie wierzą w Moje Święte Słowo dawane obecnie światu, muszą zachować milczenie.

Bo jeśli tego nie robicie i potępiacie Mnie, zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności, i będziecie szlochać, i błagać Mnie, abym wam przebaczył.

Do tego czasu zniszczenia, które spowodowaliście, gdzie dusze zostaną utracone, będą odczuwalne.

Nigdy nie odrzucajcie Mojego Świętego Słowa dawanego wam przez proroków.

Przyjmijcie je i zaakceptujcie, gdyż potrzeba dużo pracy dla przygotowania całej ludzkości do Mojego Nowego Królestwa.

Pamiętajcie o tym.

Kiedy człowiek odrzuca Moje Słowo, tego można się było spodziewać, gdy szatan wędruje po ziemi.

Kiedy wierny sługa Boży odrzuca Mnie, jest to jak przenikający przeze Mnie miecz.

Jest to odrzucenie najbardziej bolesne ze wszystkich.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy. Jeśli nie wierzycie, to módlcie się, żeby wkrótce pokazana wam była Prawda.

Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zwróćcie się do Mnie i poproście Mnie o otworzenie waszych serc.
Pozwólcie Mi napełnić was łaskami, tak abyście pomogli Mi zebrać na czas dusze w każdej części świata.

Nie sądźcie, że Powtórne Przyjście może lub odbędzie się bez pomocy Moich Proroków, wysyłanych dla przygotowania was tak, abyście byli gotowi do wejścia do Mojego Królestwa.

Módlcie się, abyście potrafili rozpoznać prawdziwych Proroków od tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię.

Biada tym, którzy rozszarpują Moich Proroków, albowiem będą musieli odpowiedzieć za swoje zniewagi przeciwko Mojemu Świętemu Ojcu, Najwyższemu Bogu.

Idźcie i otwórzcie wasze oczy.

Patrzcie, kiedy Ja ujawniam wam Prawdę.

Nie odwracajcie waszych głów.

Nie zamykajcie waszych oczu.

Jest to dla was moment wyboru.

Podążajcie za Mną i pomóżcie prowadzić Moje dzieci do Życia Wiecznego.

Gdy odwrócicie się plecami, to odmówicie tym duszom szansy zrehabilitowania się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Orędzie nr 439 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 20.05.2012, godz.12.15

Moje dziecko, tak jak coraz więcej Bożych dzieci przyjmuje te Święte Przekazy, tak też więcej ludzi będzie je odrzucać.

Wszyscy najbliżsi Mojemu Synowi będą kuszeni przez złego, aby się odwrócić.

Będą cierpieć najbardziej i wątpliwości będą blokować ich umysły dla Prawdy.

Zły atakuje tych, którzy kochają Boga najbardziej.

Wygrywa, kiedy czyni ich ślepymi wobec Prawdy.

Ci, którzy czczą Mnie, Matkę Bożą, także staną się celem, kiedy zły odciągać ich będzie z dala od Księgi Prawdy.

On, zły, nigdy nie rezygnuje. Zadaje straszne tortury tym kochającym duszom, tak że zaprzeczać będą Bożemu Słowu.

Błagam wszystkich, którzy kochają Mojego Syna, aby usłyszeli Moje wezwanie. Musicie słuchać, kiedy Mój Syn mówi do was.

Nie odrzucajcie szansy pomocy waszym braciom i siostrom w otrzymaniu obiecanego im Wiecznego Życia.

Nie pozwólcie, aby osadzane przez zwodziciela wątpliwości zapobiegły ocaleniu milionów dusz.

Będzie to ostry sprzeciw, który będzie was dręczył od tego dnia.

Musicie wzywać Mnie, waszą Matkę, aby wam pomóc, poprowadzić was i skierować na prawdziwą drogę.

Wasza ukochana Matka
Matka Odkupienia

 

Bóg Ojciec: Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Orędzie nr 438 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 18.05.2012, godz.15.20

Mówię dzisiaj z tobą Moja najdroższa córko, aby pocieszyć tych, którzy obawiają się przyszłości.

Przyszłość, drogie dzieci, leży w Moich Świętych Rękach.

Nadszedł czas, aby nastało Nowe Królestwo, Królestwo, nad którym panował będzie Mój Umiłowany Syn.

Jest to ostatni etap, kiedy ziemia jest przygotowywana, aby przyprowadzić tłumy, które kochają Mojego Syna, i z czasem, które kochają Mnie.

Wiele musi się wydarzyć, aby została dokonana Moja Boska Wola, i niezbędne są modlitwy, cierpliwość i odwaga.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, ale ręki tych, którzy są waszymi wrogami.

Wiele nikczemności powszechnych jest na świecie i nadszedł czas dla Mnie, aby ukarać te narody, które dręczą Moje dzieci na ziemi.

Ponieważ rozpoczyna się batalia, odnowione zostaną wyznania, które czczą Mnie, Boga Ojca.

Wkrótce zdadzą sobie sprawę, jak odrzucili Jedynego Prawdziwego Mesjasza, którego wysłałem na ziemię w Moim Synu Jezusie Chrystusie, aby dać światu Zbawienie.

Wtedy ci, którzy wierzą w Mojego Syna i we Mnie, Najwyższego Boga, powstaną w zgodzie dla przygotowania gruntu, tak aby mogło nastąpić Powtórne Przyjście Mojego Syna.

Mój Syn powróci tylko wtedy, gdy oczyszczenie będzie kompletne.

Oczyszczenie, o którym mówię, nastąpi wtedy, kiedy dobrzy zostaną oddzieleni od tych, którzy są źli. Ci, którzy przeżywają swoje życie wypełnione kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana, mają wciąż czas na okazanie skruchy.

Każda możliwa próba zostanie dokonana przeze Mnie, aby ocalić je od bestii, ponieważ Ja tak łatwo nie poddam Moich dzieci.

Poprzez różnego rodzaju usankcjonowane przeze Mnie Boskie Interwencje, spróbuję wziąć je w Moje Miłosierne Ramiona, aby je ocalić.

Zaufanie i wiara we Mnie jest drogą do Wiecznego Życia.

Tylko poprzez Mojego Syna, Zbawiciela Świata, możecie przyjść do Mnie, Ojca Wszechświata.

Ponieważ, aby przyjść do Mnie, musicie być wybawieni od grzechu.

Aby być wybawionym od grzechu, musicie się zrehabilitować w Oczach Mojego Syna.

Tak jak wysłałem Mojego Syna po raz pierwszy dla zapewnienia wam Zbawienia, tak też wysyłam Go jeszcze raz dla ocalenia was, po raz ostatni, zanim Nowe Niebo i Nowa Ziemi połączą się, aby stać się Jednym.

Ci, którzy odmawiają przyjęcia Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna, po tej ostatniej Krucjacie dla przyprowadzenia wszystkich Moich dzieci do Raju, ich prawowitego dziedziczenia, pozostaną zagubieni na zawsze.

Potem nie może być powrotu.

Nigdy nie zapominajcie, kim Ja Jestem.

Ja Jestem Bogiem Ojcem i Ja was stworzyłem.

Kocham was.

Pragnę przyprowadzić was wszystkich do domu, ale jakże płyną Moje łzy.

To dlatego, że będzie tak wielu, których nie będę w stanie uratować, o ile nie zwrócą się do Mnie i poproszą, aby im pomóc.

To wezwanie z Niebios zostało przepowiedziane.

Tylko Baranek Boży, Mój Syn, ma prawo ujawnienia wam wydarzeń, które są przed wami.

Tylko On może otworzyć Pieczęcie.

Czyni On to teraz za pomocą Siódmego Anioła, Siódmego Posłańca.

Otwórzcie wasze oczy i zaakceptujcie, że w końcu Księga Prawdy, jak prorokowano, jest obecnie otwierana na waszych oczach, rozdział po rozdziale.

Przyjmijcie to jako Dar, ponieważ przyniesie wam to Życie Wieczne.

Wasz Ukochany Ojciec w Niebie

Bóg Najwyższy

 

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

Orędzie nr 437 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 18.05.2012, godz.10:48

Moja droga, ukochana córko, wiedz teraz, że rozprzestrzenianie się Mojego Świętego Ducha na świecie staje się niepohamowane.

Płomień Prawdy zachwyci świat i napełni dusze wielu prostą cudownością Mojego Miłosierdzia.

Nastąpi wiele nawróceń i będzie tak, że Moja Reszta Armii wzrośnie, aby stać się potężną siłą w walce z antychrystem.

Moja Reszta Chrześcijańskiego Kościoła rozprzestrzeniać będzie Świętą Ewangelię w każdym zakątku ziemi.

Ognie wylane zostaną na tych, którzy próbują zniszczyć Moją Resztę Kościoła. Ponieważ niektórzy będą w stanie stawić opór Prawdzie Mojego Świętego Słowa, kiedy zostanie im okazana.

Może ich być tak wielu, że ich liczba wynosić będzie ponad dwadzieścia milionów.

Pomiędzy wami powstaną liderzy i w niektórych kręgach będziecie praktykować waszą wiarę w ukryciu.

Będziesz prowadzić Krucjatę Moich Nauk, a Krucjata Modlitwy będzie waszym orężem dla pokonania wroga.

Obcy staną się sobie bliscy, ludzie z różnych krajów połączą się razem, a religie rozdzielone w przeszłości przez nieporozumienia, połączą się wszystkie w jedność.

Jedna Reszta Kościoła, która będzie trwała, niepokonana, aż do powstania Nowego Jeruzalem.

To jest wtedy, kiedy nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Gdy Moje Nowe Jeruzalem powstanie z popiołów, skąd wszyscy, którzy byli Mi przeciwni myśleli, że Mój Kościół na ziemi został doszczętnie spalony.
I wówczas nastąpi to.

Nowy Początek.

Nowa Era.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia.

Moment ostatecznej realizacji Boskiej Woli Mojego Ojca.

Powstańcie teraz Moja Armio. Rozszerzajcie zasięg i rozwijajcie skrzydła. Nigdy nie zbaczajcie od Prawdy zawartej w Piśmie Świętym.

Nigdy nie wątpcie w Słowa zawarte w Piśmie Świętym.

Ponieważ ci spośród was, w tym członkowie Mojego Kościoła na ziemi, którzy tak czynicie, wy musicie otworzyć wasze serca dla Prawdy.

Biblia zawiera Święte Słowo Boga. Biblia zawiera całą Prawdę.

Ona nie kłamie.

Jeśli odrzucacie zawartą tam Prawdę, to odrzucacie Słowo Boga.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana.

Orędzie nr 436 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 17.05.2012, godz.08.50

Moje dziecko, Boże dzieci będą w stanie ochronić swoją wiarę, swoją odwagę i swoje bezpieczeństwo podczas każdej wojny, jeśli nadal będą odmawiać modlitwę Krucjaty Modlitwy – O Pieczęć Boga Żywego.

Jest to jedna z ostatnich oraz największa Pieczęć Ochrony zesłana z Niebios, spośród wszystkich modlitw danych ludzkości.

Ma ona pomóc podtrzymać wszystkich podczas przyszłych prześladowań, szczególnie w czasach dominacji i wojny.

Pieczęć ta została przepowiedziana w Księdze Jana i jest z nią związanych wiele boskich mocy.

Szanujcie ją i stosujcie dla ochrony nie tylko siebie, ale także waszych rodzin.

To przypomnienie jest konieczne w tym czasie.

Idźcie w pokoju.

Wasza Ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Twórzcie grupy modlitewne oddane „Jezusowi do Ludzkości”

Orędzie nr 435 z serii Ostrzeżenie

Środa, 16.05.2012, godz.17.38

Moja droga, umiłowana córko, muszę podkreślić wobec wszystkich tych, którzy wierzą we Mnie, że ważne jest, aby modlić się za każdy z waszych narodów.

Aby czynić to skutecznie, musicie tworzyć grupy modlitewne oddane “Jezusowi do Ludzkości” (*).

Poprzez tę Grupę odmawiajcie wszystkie dane wam Modlitwy Krucjaty.

Moja córka, Maria, zatroszczy się o przygotowanie ich w sposób, który pozwoli wam wydrukować je, gdziekolwiek na świecie jesteście.

Proszę, rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo wśród wszystkich członków duchowieństwa.

Niektórzy odrzucą Moje Orędzia.

Inni przyjmą je z miłością w swoich sercach.

Jednak w przeważającej części będziecie w Moje Święte Imię wyszydzani i odrzucani.

Będziecie cierpieć, jak cierpieli Moi apostołowie, i będziecie pośmiewiskiem w niektórych kręgach Mojego Kościoła na ziemi.

Te słowne zniewagi i obelgi będą intensywne i będą sprawiały wam ból, ale Ja mówię to:

Pamiętajcie, okazywana wam nienawiść udowodni, że to rzeczywiście Jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia do was z Nieba.

Przez cierpienia te sprawię, że powstaniecie na nowo, za każdym razem, gdy pobici znajdziecie się  na ziemi.

Podniosę was i uczynię silniejszymi, niż byliście wcześniej.

Dlaczego to robię? Czynię tak, abyście stali się gotowi i mocniejsi do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa.

Ponieważ tylko wówczas otrzymywać będziecie wielkie dary, które zapewnię wam przez Mojego Świętego Ducha.

Powstańcie wiec i wyruszajcie, żeby przygotować wasze narody, tak aby otrzymały zbroję, której potrzebują dla uniknięcia znaku bestii.

Nigdy nie zapominajcie o znaczeniu Pieczęci Boga Żywego.

Ona ofiaruje wam i waszym rodzinom ochronę nie tylko duchową, ale również ochronę fizyczną.

Wy zostaliście pobłogosławieni, aby otrzymać tę Pieczęć i waszym obowiązkiem jest zapewnienie, aby otrzymało ją wszędzie jak najwięcej Bożych dzieci.

Pamiętajcie, Ja stoję przy wszystkich Moich wyznawcach w każdej minucie, a kiedy oni realizują Moje dzieło, otrzymają specjalne łaski czyniące ich odważnymi, silnymi i zdeterminowanymi w ratowaniu dusz każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie.

Wasz Ukochany Zbawiciel

(*) internetowe określenie Objawień Jezusa przekazywanych MBM (przyp.tłum.)

 

Najświętsza Maria Panna: Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

Orędzie nr 434 z serii Ostrzeżenie

Środa, 16.05.2012, godz.09.00
Moje dziecko, spróbuj proszę pozostać silna w tej pracy dla Mojego Syna.

Ważne jest, aby wszyscy ci, którzy wierzą w Prawdę Świętego Słowa dawanego światu w tym czasie, zachowali spokój.

Waszym obowiązkiem jest reagować na instrukcje Mojego ukochanego Syna. Modlitwa i zaufanie Mojemu Synowi przyniesie wam ocalenie.

Dar Pieczęci Boga Żywego będzie waszą największą ochroną w czasie wojny lub konfliktu.

Deklarując wierność Bogu Ojcu, poprzez przyjęcie tego nieograniczonego Daru, pozostaniecie wolni.

Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy i jak może ona złagodzić wpływ takich wydarzeń.

 

Niestety, wiele z tych wydarzeń, które były prorokowane, musi nastąpić.

Dzieci, wzywam wszystkich, którzy czczą Mnie, waszą Najświętszą Matkę, aby zrozumieli, że jest to wołanie z Nieba.

Wszyscy Moi wizjonerzy na świecie zostaną poinstruowani, aby modlić się dla uniknięcia niebezpieczeństw związanych z wojną światową.

 

Musicie wytrwać w cierpieniu i ofiarować je jako dar dla Boga Ojca.

Ważny jest w tym czasie Mój codzienny Różaniec, bez względu na to, do jakiego Chrześcijańskiego Kościoła należycie.

Musicie go odmawiać, ponieważ ofiaruje on ochronę tym narodom, w których dużo ludzi modli się codziennie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Europę w tym czasie i zwracajcie się do Mojego Syna prosząc Go o siły, odwagę i wytrwałość, niezbędne dla zachowania waszej ufności w Boga.

Wasza ukochana Matka

Królowa Nieba i Ziemi

Matka Odkupienia

 

Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej

Środa, 16.05.2012, godz.03.10

”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec których stoimy.
Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej woli zmuszeni będą do wojny.

Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.

Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś
Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”

 

Druga Pieczęć: Trzecia Wojna Światowa

Orędzie nr 433 z serii Ostrzeżenie

Środa, 16.05.2012, godz.03.10

Moja najdroższa, ukochana córko, muszę cię poinformować, że Trzecia Wojna Światowa jest w fazie rozwoju na świecie.

Tego ranka, jak możesz zobaczyć, płyną Moje łzy.*

Druga Pieczęć rozwija się, tak jak przepowiedziano Janowi Ewangeliście w Księdze Objawienia.

Początek będzie w Europie.

Przyczyną będzie wasz system bankowy, a Niemcy po raz kolejny zaangażowane będą w tę tragedię, jak to było w ostatnich dwóch przypadkach.

Kiedy to się rozpocznie, zakończy się ratowanie gospodarki, a katastrofa dotknie Grecję z dużym negatywnym skutkiem we Francji.

Środkowy Wschód będzie również zaangażowany w stan wojny z Izraelem i Iranem, a Syria odegra poważną rolę w upadku Egiptu.

Moja córko, budzę cię, aby ci to powiedzieć, nie żeby cię przestraszyć, ale aby wezwać w tym czasie do wielkiej modlitwy za Europę.

Z powodu wojny i braku pieniędzy znaczna część zbiorów zostanie utracona, a to doprowadzi do otwarcia Trzeciej Pieczęci, która oznacza głód.

To dlatego teraz nakłaniam wszystkie Boże dzieci, aby próbowały składować suszoną i trwałą żywność, dla wyżywienia swoich rodzin. Ważne jest, aby rozwijać własne zbiory, jeśli to możliwe.

Pamiętajcie jednak, że modlitwa może złagodzić wiele z tego cierpienia.

Efektem tej wojny będzie, że Mój Kościół Katolicki na ziemi zostanie wciągnięty do jednego światowego kościoła, w imię zjednoczenia.

Ta unifikacja, albo fałszywy pokój, staną się rzeczywistością po tym, jak antychryst sprawi wrażenie wykreowania fałszywego pokoju i tak zwanego końca wojny.

Ten pokojowy pakt obejmie świat zachodni, dopóki w światowe sprawy nie zostaną zaangażowane Chiny i Rosja.

Będą one stanowić zagrożenie dla „Bestii z dziesięcioma rogami “, Europy, i będą ją opanowywać dla wprowadzenia komunizmu.

“Czerwony smok”, Chiny, już zdobywa silną pozycję w świecie, ze względu na swą kontrolę światowych finansów.

”Czerwony Smok” i “Niedźwiedź”, którym jest Rosja, nie kochają Boga.

Są one prowadzone przez antychrysta, który jest ze Wschodu, i który ukrywa się za zamkniętymi drzwiami.

Kiedy proroctwa te ujawnią się, cały świat uwierzy w te przekazy. Wówczas nie będzie żadnych wątpliwości.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, gdyż pomoże to osłabić wpływ tych wydarzeń.
Krucjata Modlitwy (54) – Modlitwa do Ojca, aby złagodzić wpływ Trzeciej Wojny Światowej

”O Niebieski Ojcze, w Imię Twojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
Który ogromnie cierpiał za grzechy ludzkości, proszę pomóż nam w tych trudnych czasach, wobec których stoimy.
Pomóż nam przetrwać prześladowania planowane przez zachłannych władców i tych, którzy chcą zniszczyć Twój Kościół i Twoje dzieci.
Błagamy Cię Drogi Ojcze, pomóż nam nakarmić nasze rodziny i ocal życie tych, którzy wbrew swojej woli zmuszeni będą do wojny.

Kochamy Cię Drogi Ojcze.
Błagamy Cię, pomóż nam w potrzebie.

Wybaw nas od uścisku antychrysta.
Pomóż nam przetrwać jego piętno, znamię Bestii, odmawiając przyjęcia go.
Pomóż tym, którzy Cię kochają, aby zawsze pozostali wierni Twojemu Świętemu Słowu, tak abyś
Mógł obdarzyć nas łaskami dla przetrwania w ciele i duszy.
Amen.”

Moja córko, wiem, że ta wiadomość może być szokiem, ale pamiętajcie, że modlitwy oraz Modlitwa o Pieczęć Boga Żywego (nr 33), ochronią Moich wyznawców.

Moja Reszta Kościoła, wy, Moje dzieci, przetrwacie, chociaż nie będzie to łatwe.

Będziecie prześladowani z powodu waszego Chrześcijaństwa, ale nigdy nie wyprzecie się Mnie, ani Mnie nie odrzucicie.

Po to dane wam będą Dary. Mój Dar Pieczęci Boga Żywego uczyni was niewidzialnymi dla waszych wrogów.

Odmawiajcie tę modlitwę codziennie od teraz. Trzymajcie ją przed sobą w waszych domach i dajcie ją pobłogosławić kapłanowi.

Rozpocznijcie wkrótce wasze przygotowania, ponieważ dzień negatywnych konsekwencji w Europie nie jest daleko.

Wasz Jezus

* Uwaga: Kiedy Maria odbierała ten przekaz, mokre łzy spływały ze zdjęcia Jezusa przed nią.

 

Prośby modlitwą: Idź teraz i ogłaszaj tę prośbę – Moje Wołanie do Jezusa

Orędzie nr 432 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 14.05.2012, godz.18.00

Moja najdroższa, ukochana córko, twój dar dla Mnie został przyjęty i w rezultacie pozwoli uratować dalsze 5 milionów dusz.*

Jest Moim najgorętszym życzeniem, aby położyć kres twojemu cierpieniu, ale ten cenny dar, który Mi dajesz, oznacza teraz, że mogę ocalić więcej Bożych dzieci.

Nigdy nie zapominaj, że jest to misja dla ocalenia ludzkości od piekła. Aby tego dokonać potrzebuję twojej pomocy i pomocy innych.

Nigdy nie czuj się samotna, ponieważ Ja ciebie kocham i jestem z tobą przez cały czas. Także o wiele więcej Bożych dzieci zaczyna w końcu słuchać Mojego Głosu.

Dzieło Ducha Świętego przyniesie owoce i bardzo niedługo Miłość Boga będzie odczuwalna nawet w tych najbardziej jałowych sercach.

Te zagubione, puste i jałowe dusze poczują Płomień Miłości i doświadczą znajomej tęsknoty, aby stać się częścią Mojego Nowego Królestwa na ziemi. Wielu nie zrozumie dlaczego, ale nie będą w stanie zaprzeczyć swoim uczuciom ciepła, miłości i pokoju.

Tak wielu będzie zaskoczonych i będą chcieli rozmawiać ze Mną. Musisz teraz wszędzie zjednoczyć ludzi, aby  prosili o Dar Mojej Miłości. Muszą poprosić, aby zostały im przyznane specjalne łaski.
Ty, Moja córko, musisz wyznaczyć na to jeden dzień w tygodniu. Każda zagubiona dusza musi poprosić Mnie o pomoc. Jeśli ich prośby będą zgodne z Moją Najświętszą Wolą, wtedy odpowiem na ich modlitwy. Wpoi to u nich silniejsze łącze do Mojego Najświętszego Serca i Mojego Wielkiego Miłosierdzia.

Idź teraz i ogłaszaj tę prośbę – Moje Wołanie do Jezusa.

Moja córko, uczyń to tak szybko, jak to możliwe, ponieważ pragnę zabezpieczyć te dusze, a zwłaszcza te, które nie akceptują, że Ja teraz mówię. One w końcu zdadzą sobie sprawę, jak Ja blisko jestem każdej pojedynczej duszy.
Powiedz im, że kocham każdego i nie wykluczam ani jednego grzesznika, bez względu na to, jak ciężki jest jego grzech.

Wszystko o co proszę, to aby przyszli do Mnie i poprosili Mnie o pomoc.

Wasz Jezus

* dusze, o których mowa w pierwszym wierszu mają być ocalone przez  osobiste cierpienie ofiarowane przez Marię Bożego Miłosierdzia. Nie odnosi się to do świata jako całości, ponieważ poprzez modlitwy ratowane są obecnie miliardy.

 

Moje Nowe Królestwo: Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Orędzie nr 431 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 13.05.2012, godz.16.00

Moja droga, ukochana córko, nadszedł czas na zrozumienie, że Moje przekazy nie są po to, aby wprowadzać strach.

Są po to, aby przynosić Miłość. Są one również w tym celu, aby powiedzieć tym, którzy popełniają grzech lub zło, że muszą się zrehabilitować w Moich Oczach, lub zostaną utraceni dla Mnie na zawsze.

Jak mógłbym nie powiedzieć ludzkości Prawdy?

Wiem, że ty, Moja córko, czujesz od czasu do czasu obciążenie, jako odbiorca tych Boskich Orędzi. Nie wolno ci jednak nigdy pozwolić, aby do twojego serca wszedł strach, gdyż on nie pochodzi ode Mnie.

Czyż nie mówiłem wam, że tych wszystkich, którzy mnie kochają, czeka cudowna Nowa Era Pokoju ?

Czego tu się obawiać?

Czy jest to troska o waszą przyszłość, rodzinę, czy niewiedza, co was czeka? Jeśli tak, to musicie wiedzieć o tym.

Kocham was wszystkich. Chcę zjednoczyć wszystkie Boże dzieci, razem, w miłości, jako jedną Świętą Rodzinę.

To dlatego porozumiewam się teraz, zawczasu, aby przyciągnąć was wszystkich bliżej do Mnie.

Aby zapewnić, że wszyscy zawrócicie i otworzycie wasze serca dla Miłości, jaką Ja mam dla każdej duszy na tej ziemi, muszę ostrzec ludzkość przed niebezpieczeństwami, którym stawia czoła.

Gdybym was nie kochał, tak jak to czynię, nie ostrzegałbym was.

Moja Miłość jest tak potężna, że jest to Miłość nieznana żadnej ludzkiej istocie. Ponieważ nikt z was nie mógłby ogarnąć uczucia Miłości, którą zachowuję dla was.

Moja Miłość oznacza, że nie chcę, aby Boże dzieci cierpiały.

Zabiorę wszystkich z was, którzy zobaczą Prawdę po Ostrzeżeniu, i pokażę wam Miłość, którą posiadam.

Wam i wszystkim tym, którzy należą do Mnie umysłem, ciałem i duszą, dany będzie najwspanialszy prezent, wykraczający poza wasze zrozumienie.

Oczekuje was Nowy Raj, a ziemia, o której może uważacie, że będziecie za nią tęsknić, nie będzie znaczyła nic, gdy ujrzycie Królestwo, które zostało przygotowane.

Moje dzieci, jest tak wiele do oczekiwania z niecierpliwością. Strach jest tu niepotrzebny.

Zamiast tego weźcie pod uwagę, że dane wam będzie Wieczne Życie.

Będziecie hojnie obdarzeni wielką obfitością i mieć wszystko, czego potrzebujecie.

Kolory, zapachy, miłość, jaką czuć będziecie dla tych wszystkich wokół was, pokój w waszych rodzinach, brak strachu, wasze dusze pełne Bożej miłości i wasze idealne ciała – jak moglibyście nie pragnąć Mojego Królestwa?

Moje Królestwo stanie się waszym nowym domem, kiedy Niebo i ziemia połączą się w Jedno, a zmarli, którzy przyjęli Mnie jako swojego Zbawiciela, zostaną wskrzeszeni, aby przyłączyli się do swoich rodzin, swoich braci i sióstr, w miłości i szczęściu.

Ulga, którą poczujecie, gdy tam nie będzie już świata grzechu, w którym teraz żyjecie, przyniesie radość, spokój i zadowolenie.

Nigdy więcej zmartwień, lęków, niepokojów, czy grzechu.

Będziecie nadal mieli wolną wolę, ale to będzie inaczej. Będziecie żyć w pełnej jedności ze Mną, zgodnie z Najświętszą Boską Wolą Mojego Ojca. On czekał cierpliwie na ten moment.

Ja cierpliwie przygotowuję wszystkie Boże dzieci, tak aby ani jedna dusza nie była utracona.

Tak więc, Moja najdroższa córko, nie bójcie się.

Cierpienie nie potrwa długo. W jego miejsce będzie dom, do którego należy każde Boże dziecko.

To jest Moja Obietnica dla was wszystkich. Nie odczuwajcie smutku, przestrachu lub troski, bo to jest zupełnie niepotrzebne.

Po prostu nauczcie się kochać Mnie bardziej. Im bardziej Mnie kochacie, tym bardziej Mi zaufacie.

Tylko wtedy opuści was strach.

Tylko wtedy będziecie prawdziwie wolni.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o tym, zwłaszcza wtedy, kiedy być może martwicie się o przyszłość.

Wasz Ukochany Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Orędzie nr 430 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 12.05.2012, godz.10.00

Moje dziecko, ponieważ wrzask szatana i jego demonów staje się głośniejszy, a natężenie ich krzyków słychać w Niebiosach, muszę ostrzec Boże dzieci, aby otworzyły oczy.

Rozejrzyjcie się wokół siebie, i co widzicie?

Zamieszki, kłótnie, rozpacz i walki. Wszystko to zostało wzniecone przez złe duchy, które otaczają ludzkość.

Zostały zwolnione z piekła, a ich liczba jest ogromna. Ani na chwilę nie złagodzą swych tortur miotanych z nienawiści, jaką mają dla wszystkich Bożych dzieci.

Te upadłe anioły były zazdrosne, kiedy Mój Ojciec, Bóg Najwyższy, stworzył ludzkość i wszechświat.

Ich pycha i wstręt doprowadziły do ich upadku, i zostały zrzucone do piekła.

Prowadzone są przez szatana, a ich nienawiść została ujawniona, kiedy urodziłam Syna Człowieczego, Zbawiciela świata. Ich nienawiść do Mnie przewyższa wszystko, co jest znane ludzkości.

Ja, jako Królowa wszystkich Aniołów – to wprowadziło je w zamieszanie. Wiedziały, że nie byłoby powrotu do Boskiej Hierarchii.

Aby zranić Boga, Mojego umiłowanego Ojca, chcą zniszczyć to, co jest bliskie Jego Sercu, Jego drogie i ukochane dzieci.

Uwodząc Jego dzieci, poprzez pokusy grzechu, kradną ich dusze.

Mój Ojciec nie będzie tolerował tej nikczemności i czas jest bliski, kiedy te upadłe anioły zostaną ostatecznie wrzucone do pieca. One wiedzą o tym.

Pod kierownictwem szatana nasilają teraz swoje plany i w każdej sekundzie dnia powodują chaos na świecie.

Boże dzieci muszą wiedzieć, że ich planem jest wyrwać wszystko, co jest cenne dla Boga, Wszechmogącego Ojca.

Dlatego też ich pierwszym celem na ziemi są Jego Święte Kościoły.

Kiedy infiltrują Boże Kościoły, infiltrują Boże dzieci.

Obudźcie się dzieci wobec tego, co dzieje się na waszych oczach. Musicie zawsze zachować czujność.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście zostali obdarzeni łaskami rozpoznania zła, gdy jest wam przedstawiane jako część planów Bożych, kiedy tak nie jest.

Będzie wymagało silnej wiary i przyjęcia Prawdy zawartej w tych przekazach z Nieba, aby pozostać na prawdziwej ścieżce do Życia Wiecznego.

Dzieci, Wieczne Życie powinno być powitane i nie może być nigdy odrzucane na korzyść fałszywych obietnic.

Te fałszywe obietnice przedstawiane są światu w tych czasach przez tych, którzy kierują swoimi narodami, i którzy być może są pod wpływem króla kłamstwa.

Dzieci, idźcie i otwórzcie wasze oczy oraz słuchajcie, pytajcie i rozważajcie to, co jest wam przedstawiane w Imię Boga.

Wasza ukochana Królowa Pokoju
Matka Odkupienia

 

Przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia już trwają.

Orędzie nr 429 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 11.05.2012, godz.20.38

Moja droga, umiłowana córko, przygotowania do Mojego Powtórnego Przyjścia już trwają.

Wiele osób na świecie może być i będzie uratowanych teraz, dzięki modlitwom Moich ukochanych wyznawców i dusz wybranych.

O wiele więcej, niż byłoby, gdyby nie ofiary dla Mnie tych, którzy są blisko Mnie.

Ja pragnę wziąć was wszystkich do Nowej Ery Pokoju, Nowego Raju na ziemi.

Gdyby tylko te oporne dusze, które odrzucają Mój Apel Miłosierdzia, i które muszą zrehabilitować się w Moich Oczach, zechciały posłuchać.

Wielu wierzących pozostaje letnimi i nie są gotowi do wejścia do Mojego Nowego Królestwa. Ich zamknięte i zatwardziałe serca odrzucają Mnie teraz, kiedy Ja mówię.

Składają w Kościołach gołosłowne deklaracje poparcia Mnie, ale mimo to utrzymują, że podążają za Mną.

Teraz, gdy Ja wychodzę naprzeciw i wyciągam Moją Rękę Miłosierdzia, aby wziąć ich ręce w Moje, oni Mnie odpychają.

Są tak podejrzliwi, tak brakuje im prawdziwego zrozumienia tego, jak Ja komunikuję się z Nieba ze światem, ale twierdzą, że wierzą w Moją Boskość.

Jednak nie są w stanie zaakceptować, że Ja mam władzę mówienia do świata poprzez Boskie Objawienia.

Tracą możliwość uchwycenia specjalnych łask, które Ja pragnę im dać, aby przyprowadzić ich do Mojego Najświętszego Serca.

Są trochę tak, jak mieszkańcy wioski cierpiący klęskę głodu i nie mający nic do jedzenia, podczas gdy powoli z głodu umierają.

Jednak Ja stoję obok nich i mogę zapewnić im cały pokarm i żywność, aby utrzymać w nich Życie Wieczne. Ale oni nie mogą Mnie dostrzec.

Wielu nie chce Mnie ujrzeć, gdyż wątpią, że Ja mogę teraz do nich przemawiać.

Tych ludzi na świecie, którzy nie mają wiary lub zainteresowania innym, niż tym światem, wy, Moi wyznawcy, musicie Mi pomóc objąć i uratować.

Oni wkrótce zrozumieją, że mają duszę. Zatem proszę was wszystkich, abyście głosili Moje Słowo, tak aby cała ludzkość mogła żyć w Moim Nowym Raju.

Proszę rozprzestrzeniajcie Moją Naukę, Moje Modlitwy, Moje Orędzia i Moje Ostrzeżenia dla wszystkich dusz, a zwłaszcza tych, którzy nie mają wiary, przekonania lub wiedzy o Mojej Obietnicy powrotu, aby sądzić żywych i umarłych.

Oni nie mają zbyt wiele czasu, więc wzywam was do modlitwy za ich dusze.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi
Matka Odkupienia

 

Najświętsza Maria Panna: Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Orędzie nr 428 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 10.05.2012, godz.15.45

Moje dziecko, Mój Syn Jezus Chrystus przygotowuje teraz, przed Ostrzeżeniem, ocalenie  jak największej liczby Bożych dzieci, jak to tylko możliwe. Ponieważ po Ostrzeżeniu nie pozostanie zbyt wiele czasu przed Chwalebnym Powrotem Mojego Syna.

Płaczę łzami smutku za kapłanów w Kościele Katolickim, którzy cierpią straszliwie w tym czasie.

Ci czyści, zagubieni i tułający się słudzy, znaleźli się w środku zamętu, z którego nie mogą się wyplątać.

Ze względu na grzechy innych, cierpią oni udręki widząc jak wierność Mojemu ukochanemu Synowi odrzucana jest na bok.

Te nikczemne podziały, wywołane przez masońskie grupy, są zamierzone. Grzechy winnych przestępstw wyrządzonych niewinnym duszom, wykorzystywane są jako pretekst do zmiany przepisów dotyczących Kościoła.

Wielu wprowadzonych jest w błąd z fałszywego poczucia lojalności wobec Bożych dzieci.

Jakże Ja cierpię, gdy widzę mury Kościoła Katolickiego rozbierane cegła po cegle, aby zrobić miejsce dla nowego kościoła.

Nowy kościół, który się wkrótce wyłoni, nie będzie akceptowalny dla Mojego Syna.

Zniesiona za to zostanie  Obecność Najświętszej Eucharystii i Mój Syn po raz kolejny będzie cierpiał ból Swojego Ukrzyżowania.

Uczyniona przez Niego Ofiara, dla obdarowania świata tym Darem, zostanie wkrótce zignorowana i odrzucona.

Natomiast oni, ten nowy kościół, nie powiedzą Bożym dzieciom, że Eucharystia jest prawdziwą Obecnością Jezusa, Mojego Syna.

Będą tworzyć nową interpretację Najświętszej Eucharystii i zaniechają przywoływania Obecności Mojego Syna. Pokarm Życia umrze.

Boże dzieci nie będą karmione prawdziwym Ciałem i Krwią Mojego Syna.

Ich dusze staną się jałowe, pozbawione Obecności Mojego Syna i łask, którymi On obdarza tych, którzy Go przyjmują.

Ze strony kapłanów istnieje obowiązek obrony Najświętszej Eucharystii. Muszą być silni i nie wolno im nigdy pomniejszać znaczenia tego Cennego i Świętego Daru.

Mój Syn kocha Kościół Katolicki i wie, jak on teraz cierpi. On czuje jego ból.

Moje Niepokalane Serce rozdarte jest z bólu na połowy, gdy doświadczam, jak ten Święty Kościół jest celowo niszczony.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się do Ojca w Imię Jego Umiłowanego Syna, aby okazał miłosierdzie dla tych w Stolicy Apostolskiej, którzy chcą podzielić Kościół i rozpraszają Boże dzieci w otchłani osamotnienia.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (53), modląc się za Kościół Katolicki.

Krucjata Modlitwy (53) – Modlitwa za Kościół Katolicki

„O Boże Ojcze,
W Imię Twojego Umiłowanego Syna
Błagam Cię, daj siłę i konieczne łaski,
Aby pomóc kapłanom wytrzymać prześladowania, które znoszą.

Pomóż im przestrzegać Prawdy Nauk
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, i nigdy nie rezygnować, słabnąć lub ulegać
wobec kłamstw dotyczących Istnienia Najświętszej Eucharystii. Amen”

Wasza kochająca Matka, Królowa Ziemi

Matka Odkupienia

 

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie

Orędzie nr 427 z serii Ostrzeżenie

Środa, 09.05.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, coraz więcej tych, którzy znają Moje Nauki, w końcu akceptuje, że to jestem Ja, który teraz komunikuje się ze światem za pośrednictwem tych dawanych tobie przekazów.

Moc Ducha Świętego obudzi tych martwych w miłości do Mojego Ojca, aby delektowali Słowo Jego umiłowanego Syna.

Ja, Jezus Chrystus, chcę dać wam wsparcie w cierpieniu i próbach, które być może napotkacie.

Cierpienie to nie potrwa długo.

Moja Miłość do was jest tak silna i Moje Miłosierdzie tak ogromne, że nie pozwolę wam cierpieć udręk zadawanych wam przez tych, którzy chcą kontrolować wasze narody.

Praca grup masońskich w waszym świecie już słabnie.

Wasze modlitwy złagodziły ich złe uczynki i uczyniły je nieskutecznymi.

Oni będą próbowali zniszczyć waszą wiarę, ale wy, Moja Reszto Kościoła, utrzymacie palący się Płomień Prawdy.

Jeśli ufacie Mi, nie wolno wam się obawiać.

Tylko przez zaufanie Mi, waszemu Jezusowi, możecie poczuć stan pokoju.

Proszę, trzymajcie się blisko Mojego Najświętszego Serca i nie pozwólcie, aby strach zniszczył wasze życie.

Jeśli tylko kochacie Mnie i przeżywacie życie, tak jak wiecie, jak Ja tego oczekuję, to musicie przeżywać swoje życie w miłości, modlitwie i zadowoleniu.

Jeśli cierpicie, ofiarujcie to dla Mnie i idźcie dalej.

Nie dopuście, aby cokolwiek odwróciło wasze serca ode Mnie.

Trzymajcie się blisko Mnie, a Ja będę was chronić, prowadzić i kierować do bezpieczeństwa.

Wasz ukochany Jezus
Zbawiciel ludzkości

 

Moja Reszta Kościoła natchniona przez Proroka Henocha, wywoływać będzie nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Orędzie nr 426 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 08.05.2012, godz.19.00

Moja droga, umiłowana córko, przychodzę tego wieczoru, aby powiedzieć ci, że wielki znak Mojej Miłości i Miłosierdzia ujawni się teraz w sercach wierzących na całym świecie.

Będą czuć Moją Obecność wewnątrz swoich serc w sposób, którego nie będą w stanie wyjaśnić, i zjednoczą swoje serca z Moim.

Ten Dar uczyni ich silnymi w wierze i będą codziennie pragnąć Mojej Obecności.

Wzywam wszystkie Boże dzieci, które czują płomienie Mojej Miłości ogarniające ich dusze, aby przyjmowały Moje Ciało i Moją Krew w Najświętszej Eucharystii tak często, jak tylko mogą.

Wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie potrzebować Daru Mojego Ciała w Najświętszej Eucharystii dla dania wam siły.

Ponieważ będzie wam potrzebna każda uncja siły, kiedy będziecie świadkami rozpadu Mojego Świętego i Apostolskiego, Katolickiego Kościoła.

Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, jak zapowiadałem jakiś czas temu.

Wykręty posłużą do przedstawienia tego Najświętszego Daru, jako zwykłego gestu na pamiątkę Mojego Ukrzyżowania.

Bardzo niedługo Moja Rzeczywista Obecność będzie piętnowana, jako element nowego, współczesnego Kościoła Katolickiego, który obejmie inne religijne kościoły.

Od chwili, gdy to nastąpi, miłość i nabożeństwo do Trójcy Świętej będzie maleć i zanikać.

Natomiast Jej miejsce zajmą fałszywi bogowie. Chociaż będzie to trudne, musicie pamiętać, że Ja nigdy nie utracę Mojego Kościoła na ziemi.

Moja wierność pozostaje przy Kościele założonym przeze Mnie, zanim wstąpiłem do Nieba.

Kościół założony na skale przez Mojego ukochanego Piotra nie może zginąć i nigdy nie zginie.

Ponieważ Ja poprowadzę Mój Kościół teraz, w czasach ostatecznych, i odnowię proroctwa zapowiedziane dawno temu.

Moje Ewangelie głoszone będą przez Moją Resztę Kościoła w każdym zakątku Ziemi.

Moja Reszta Kościoła zostanie natchniona przez Proroka Henocha i wywoła to nienawiść wszędzie, gdzie słuchane jest Moje Święte Słowo.

Duch Święty rozpali wiarę Mojej Reszty Kościoła, która nie podda się nigdy głosząc Prawdę Ewangelii, aż do swojego ostatniego tchnienia.

Idźcie teraz i przygotujcie Moją Resztę Kościoła podążając za Moimi wskazówkami.

Zawsze Mi ufajcie, a wszystko będzie dobrze.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (52) – Modlitwa do Ojca

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Matka Odkupienia

 

Najświętsza Maria Panna: Bóg Najwyższy może zmienić losy świata

Orędzie nr 425 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 08.05.2012, godz.12.30

Moje dziecko, misja ta nawraca miliony dusz, które w przeciwnym razie byłyby utracone.

Nigdy nie wolno ci mieć uczucia, że przeszkody umieszczane przed tobą mogą zatrzymać rozprzestrzenianie się Ducha Świętego.

Mój Syn jest tak zadowolony z tych wszystkich podążających za Słowem, które On w tym czasie przekazuje światu.

Pobożność, poprzez wasze modlitwy dzieci, ratuje tak wiele zagubionych dusz. Nigdy nie zapominajcie o mocy modlitwy. Tak wiele zła zostało udaremnione dzięki waszym modlitwom.

Praca jednej światowej grupy jest obecnie zakłócona, a jej plany pomieszane.

Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że modlitwa może złagodzić wszelkie zło na świecie.

Światło Ducha Świętego zyskuje teraz na mocy, tak że, kiedy jest ono wszędzie na nowo rozpalane, coraz więcej dusz ujrzy Prawdę Pana.

Dzieci, musicie nadal mówić do Mojego Ojca i powiększać pobożność do Niego.

Kiedy wołacie do Ojca, Najwyższego Boga, w Imię Jego drogiego Syna, On usłyszy wasze modlitwy i odpowie.

Powinniście więcej wzywać Ojca, ponieważ to będzie On, Bóg Najwyższy, który może zmienić losy świata.

Tylko przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, możecie się zbliżyć do Ojca. Tak więc, musicie odmawiać Modlitwę Krucjaty (52) – Modlitwę do Ojca

„Mój Najdroższy Ojcze,
W Imieniu Twojego drogiego Syna
I przez cześć dla Jego Męki na Krzyżu,
Wołam do Ciebie.

Ty, Najwyższy Boże,
Stwórco świata i wszystkiego, co istnieje,
Trzymaj nasze Zbawienie w Twoich Świętych Rękach,
Obejmij wszystkie Twoje dzieci,
włącznie z tymi, które Cię nie znają
I tymi, które Cię znają, ale patrzą w inną stronę.

Przebacz nam nasze grzechy i ocal
Nas od prześladowań szatana i jego armii.
Weź nas w Swoje ramiona i napełnij nas nadzieją,
której potrzebujemy, aby zobaczyć drogę Prawdy. Amen.”

Idźcie w pokoju. Wasza ukochana Matka.

Matka Odkupienia

 

Wielu Papieży było więźniami w Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez masońskie grupy.

Orędzie nr 424 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 07.05.2012, godz.18.19

Moja droga, umiłowana córko, do Moich Kościołów na świecie mówię to:

Wiedzcie, że zawsze będę z wami, u waszego boku, tak długo, jak głosicie Moje Najświętsze Słowo.

Do Mojego Kościoła Katolickiego mówię:  Nawet jeśli spowodowaliście udrękę, jako wynik złego grzechu, wiedzcie, że nigdy was nie opuszczę, mimo że zgrzeszyliście. Jednak wiedzcie o tym:

Wasza wiara we Mnie nie jest tak silna, jak powinna być. Nie kochacie Mnie, tak jak kiedyś.

To całe bogactwo, które nagromadziliście, tworzy dystans pomiędzy Mną, waszym Chrystusem i Zbawicielem i zwykłymi Bożymi dziećmi.

Wspięliście się na takie wyżyny, że Ja nie mogłem dotrzeć do was i ofiarować wam Mojej Ręki dla ratowania was od rozkładu wewnątrz waszego rdzenia.

Uczono was Prawdy przez Mojego Piotra, na którego opoce zostaliście zbudowani. A co wy uczyniliście?

Zbudowaliście wokół siebie grube kamienne mury.

Spowodowało to brak komunikacji z tymi, których trzeba było żywić Moim Ciałem i Krwią, tak aby ich dusze mogły zostać nakarmione.

Szacunek, wymagany od was przy administrowaniu Moją Najświętszą Eucharystią został utracony, kiedy znieważyliście Moją Obecność.

Kiedy II Sobór Watykański ogłosił nowe zasady, zostały one wprowadzone przez te złe masońskie siły z wnętrza waszych korytarzy.

Przebiegle przedstawili nowe, obraźliwe dla Mnie, sposoby administrowania Moją Najświętszą Eucharystią.

Wasze tak zwane tolerancyjne nauki głosiły serię kłamstw, w tym odrzucenie uznania mocy Świętego Michała Archanioła.

On jest obrońcą Kościoła przeciwko szatanowi. Te siły pomiędzy wami wiedziały o tym. To dlatego wstrzymaliście wszystkie modlitwy przed Mszą proszące o Jego pomoc.

Następnie popełniliście największe kłamstwo, że nie należy obawiać się piekła. Że jest to tylko metafora. Ponieważ to kłamstwo, przyjęte za prawdę przez wiele Bożych dzieci, oznaczało utratę miliardów dusz.

Jak bardzo Mnie uraziliście. Proszę te pokorne i religijne sługi pośród was, abyście powrócili do Moich Nauk.

Nigdy nie pozwalajcie na gromadzenie wśród was bogactw i nie myślcie, że są one akceptowalne w Moich oczach.

Bogactwa, złoto i władza, gromadzone w Moje Imię, będą waszym upadkiem. Nie możecie czerpać korzyści wykorzystując Moje Święte Słowo.

Cierpieliście z powodu sposobu, w jaki Mnie uraziliście.

Nigdy nie myślcie, że Ja obwiniam wielu pobożnych Papieży, którzy zasiadali w Siedzibie Piotrowej. Ich misja zawsze była chroniona.

Wielu Papieży było więźniami w Stolicy Apostolskiej, otoczonymi przez masońskie grupy, które nie reprezentują Boga.

One nienawidzą Boga i spędziły pięćdziesiąt lat szerząc kłamstwa o Bożym Miłosierdziu.

Ich dzieła doprowadziły do załamania Kościoła Katolickiego.

To nie był przypadek. Było to celowo i chytrze uknute w celu zniszczenia wiary Kościoła. Dla zniszczenia hołdu zwykłych Katolików wobec Jedynego Prawdziwego Boga.

Do tego zostaniecie teraz odrzuceni na pustynię. Po Papieżu Benedykcie XVI, będziecie prowadzeni przeze Mnie, z Niebios.

O, jakże doprowadziliście Mnie do płaczu.

Wołam do wszystkich Moich wyświęconych sług, którzy znacie prawdę, powstańcie i podążajcie za Mną, waszym Jezusem, aby głosić Prawdę Mojej Nauki w pokornej służebności.
Musicie znaleźć odwagę i siłę, aby powstać z popiołów.

Przede wszystkim odrzućcie kłamstwa, które wkrótce zostaną wam przedstawione przez fałszywego proroka.

On będzie łączyć Kościół Katolicki z innymi kościołami, włącznie z pogańskimi kościołami, aby stały się jedną odrazą.

Jednym światowym kościołem bez duszy.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl