OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 21

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim.

Orędzie nr 461 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 10.06.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, apeluję do Moich wszystkich wyznawców, aby okazali odwagę w tym czasie.

Nie jest to czas, aby upaść i płakać. Jest to czas, aby walczyć o wasze Zbawienie.

Wzywam wszystkie Kościoły Chrześcijańskie, Moich duchownych i wszystkich tych, którzy poświęcili swoje życie dla Mnie, waszego Jezusa, aby usłyszeli Moje apele.

Nigdy nie porzucajcie Prawdy Moich Nauk.

Nigdy nie opuszczajcie Mnie.

Nigdy nie porzucajcie Mojego Kościoła, ponieważ Ja jestem Kościołem.

Nigdy nie zaniechajcie Mojego Ciała, ponieważ Ja jestem Chlebem Życia.

Nigdy nie akceptujcie kłamstw, które wkrótce będą pośród was wpajane, aby wyprzeć Mój Kościół na ziemi.

Nadszedł czas, aby się przygotować.

Wkrótce zostaniecie zmuszeni do uwierzenia w nową religię, która będzie dziełem człowieka.

Wkrótce będziecie zmuszani spożywać coś, co wyglądać będzie jak Święta Eucharystia, ale to nie będzie Moje Ciało.

Stanie się pusta, jałowa i nie przyniesie prawdziwego życia.

Jedyna Święta Eucharystia, która istnieje, to sposób, w jaki Moja Obecność daje się poznać w Ofierze Mszy Świętej, tak jak jest teraz.

Nigdy nie odbiegajcie od tego, nawet jeśli będziecie zmuszani, aby tak uczynić, przez pogan, którzy przejmą Moje Chrześcijańskie Kościoły.

Oni zbezczeszczą Moje Kościoły i przekształcą je w nic więcej, niż miejsca rozrywki i towarzyskie placówki.

Musicie zawsze naśladować czynności, których uczyłem Moich Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy.

Teraz musicie upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu, zanim zacznie się atak.

Ponieważ już wkrótce uznacie za niemożliwe, aby podążać za fałszywą doktryną narzuconą wam przez odrazę, która was czeka.

Fałszywy prorok nie tylko przejmie Kościół Katolicki, ale będzie rozkazywał wszystkim Kościołom Chrześcijańskim, które połączy w jedno.

Ale to nie będę Ja, Jezus Chrystus, na którym Nowa Świątynia zostanie wybudowana. To będzie świątynia na cześć bestii, aby zastąpić Stolicę Apostolską.

Zważajcie teraz na Moje Słowa, ponieważ wkrótce ujrzycie Prawdę.

Ci z was, którzy jesteście wystarczająco odważni, aby przeciwstawić się prześladowaniom waszej wiary, musicie planować już teraz.

Ci, którzy nie mają siły do walki przeciwko panowaniu antychrysta i fałszywego proroka, niech upadną na kolana i błagają Mnie teraz o pomoc.

Poprowadzę was poprzez Moich nowych przywódców, którzy pojawią się pośród was kierowani przez Moich Dwóch Świadków.

Henoch i Eliasz, obecni w Moich Chrześcijańskich Kościołach na ziemi i Domu Izraela, wkrótce wywrą wpływ na głoszenie Ewangelii na całym świecie.

Nic nie powstrzyma nauczania Prawdy.

Tym razem będzie to trudne, ale powstańcie i podążajcie za Moją Armią na ziemi, a więcej dusz zostanie uratowanych. Nie opuszczajcie owczarni, którą Ja dałem wam do prowadzenia.

Nie obawiajcie się, ponieważ tylko podążając Moją Drogą do Życia Wiecznego możecie być zbawieni.

Jeśli podążycie ścieżką fałszywego proroka, to nie tylko staniecie się dla Mnie utraceni, ale będziecie kierować niewinne dusze w kierunku drogi do Piekła.

Bądźcie odważni Moi wyświęceni słudzy.

Zaakceptujcie, że czas Mojego Powrotu jest bliski. Nie macie czasu do stracenia.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Wraz z Hierarchią w Niebiosach będę walczył w bitwie Armagedonu

Orędzie nr 460 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 09.06.2012, godz.15.45

Moja miła córko, ufaj, że Ja, wasz Niebieski Ojciec, zrobię wszystko co w Mojej mocy, aby ocalić wszystkie Moje dzieci na ziemi.

Chociaż muszę uszanować dar wolnej woli, podarowany przeze Mnie jako jeden z największych darów dla zapewnienia, że ludzkość będzie Mnie kochać z własnej woli, a nie pod przymusem, będę czynić i kreować cuda, aby sprowadzić Moje dzieci do domu, do Mnie.

Mimo, że jako Bóg Sprawiedliwości, nigdy nie mógłbym tolerować ani akceptować zła, to wybaczę wszystkim, którzy powrócą do Mojego Syna i będą poszukiwać przebaczenia win, gdy staną się świadomi treści Księgi Prawdy.

Wraz z Hierarchią w Niebiosach będę walczył w bitwie Armagedonu i obiecuję, że pokonam wroga i demony mnożące się z ręki Lucyfera.

Przybliża się moment dla szatana, aby został wygnany na 1000 lat i biada człowiekowi, który nie wyrzeka się jego lub jego nikczemności.

Wszystkim okazana zostanie Prawda Mojej Boskiej Miłości i Mojego pragnienia, aby Moje wspaniałe Królestwo, Mój Raj, udostępniony został dla wszystkich.

Uczyniona zostanie każda próba, poprzez Moich proroków, aby przywrócić was w ramiona Mojego Syna.

Moje dzieci, nie opuszczajcie Mnie, waszego Kochającego Ojca.

Przyjdźcie i usłyszcie Moje Wołanie.

Nie odrzucajcie waszego dziedzictwa.

Stoicie teraz w obliczu największego kryzysu od stworzenia rodzaju ludzkiego, ponieważ nadszedł dla was czas, aby dokonać ostatecznego wyboru.

Bądźcie świadomi, że w celu kradzieży waszych dusz dokonane zostanie każde kłamstwo i uczyniona każda pokusa, abyście szukali ukojenia w ramionach szatana i jego diabłów.

Tylko ci, którzy spędzają czas chroniąc swoją Wiarę poprzez modlitwę i sakramenty, będą wystarczająco silni, aby stawić opór ich mocy.

Pamiętajcie, że szatan nie może wygrać, gdyż on nie ma takiej siły. Teraz zaatakuje wszystkich, nawet święte dusze, aby odrzuciły Mnie i Mojego Ukochanego Syna.

Natomiast was wciągał będzie w otchłań ciemności i zamieszania, i zostaniecie złapani w misterną sieć oszustwa, z której nie będziecie mogli się wyplątać.

Posłuchajcie Mnie teraz. Rozpoczęła się ostateczna bitwa. Nie popełnijcie błędu odrzucając ten apel wykonany z Niebios, ponieważ będzie to oznaczać, że będziecie zgubieni na wieczność.

O, gdybyście byli świadkami tragedii dusz, które odrzuciły Kielich Zbawienia.

Będą spadać bezsilnie wraz z szatanem w czeluście piekła, z których nie ma powrotu.

Jako wasz Ojciec muszę wam wskazać zagrożenia, które spotykacie.

Dlaczego nie chcecie Mnie słuchać?

Jeśli wierzycie we Mnie, to wiecie, że Ja wysyłałbym Moich proroków, aby was ostrzec.

Czyż nie robiłem już tego wcześniej? Czy oni posłuchali? Nie, wielu nie uczyniło tego, a następnie proroctwo dokonywało się przed ich niedowierzającymi oczami.

Tym razem przychodzę ogłosić, że bliski jest czas Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, Prawdziwego Mesjasza.

Szatan wie o tym. Jego nienawiść do Mnie jest tak potężna, że zrobi wszystko, aby oderwać Moje dzieci daleko ode Mnie.

Ja Jestem waszym Bogiem, początkiem i końcem.

Ja stworzyłem świat na początku i poprzez Moją rękę świat, który znacie, dobiegnie końca.

Ale na Moje ukochane dzieci, które wyrzekają się szatana, oczekuje w pełnej chwale Nowy Świat, Nowy Raj na ziemi.

Nie odwracajcie się.

Nie pozwólcie, aby błędne rozumowanie zapobiegło wejściu waszemu i waszych bliskich do tego wspaniałego Raju, gdzie niczego nie będzie wam brakować.

Wybierzcie Mój Raj miłości, radości i piękna, wyjątkowe miejsce, gdzie będziecie żyć w doskonałej harmonii umysłu, ciała i ducha.

Bez deformacji. Bez grzechu. Tylko Miłość, gdzie będziecie żyć w jedności z Moją Boską Wolą.

Wasz kochający Niebieski Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną.

Orędzie nr 459 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 08.06.2012, godz.19.05

Moja droga, umiłowana córko, wielu czytając te Moje Święte Słowa dawane ludzkości z Miłości, błędnie rozumie Moje intencje.

Moją obietnicą, jako Syna Człowieczego, jest ocalenie całej ludzkości.

Moje Ukrzyżowanie na Krzyżu nie było zwykłym momentem w czasie, lub chwilą w historii.

Była to Ofiara uczyniona, aby podarować każdemu z was, nawet dzisiaj, Dar Życia Wiecznego.

Jest to uroczyste przyrzeczenie. Życie w nadchodzącym świecie, Moim Królestwie na ziemi, jest dla każdego.

Przychodzę teraz, aby was przygotować.

Powiedziałem wam już wcześniej, że podczas gdy Ja przychodzę, aby ostrzec was przed niebezpieczeństwami odrzucania Moich Nauk i Dziesięciu Przykazań ustanowionych przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie mogę nakazać lub żądać od Bożych dzieci słuchania. Ponieważ całej ludzkości, a także aniołom w niebie, dany został specjalny prezent, dar wolnej woli.

Wolna wola nie może być wam zabrana. Nie mogę zażądać, abyście podążali za Mną

Mogę was ostrzec, pokazać wam błędy waszego postępowania, ale nie mogę wam nakazać, abyście odpowiedzieli na Moje wezwanie.

Mogę tylko prosić.

Wolna wola, chociaż jest darem, może być także przeszkodą, ponieważ będzie ona używana przez szatana do siania kłamstw w waszych umysłach.

On może stawiać żądania o bardzo przymusowym charakterze, przeciwko którym będzie wam bardzo trudno walczyć, taka jest jego moc.

Moja cierpliwość jest wypróbowywana w tych ostatecznych czasach, jak nigdy dotąd.

Pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu, oddaniu Mojego życia z Miłości, aby uratować każdego z was, wielu zapomniało, co ta Ofiara naprawdę oznacza.

Dlaczego Moje dzieci nie słuchają, jeśli oddałem Moje życie dla zbawienia ludzkości?

Jeśli nie chcą słuchać Mnie teraz, poprzez te Orędzia, to jest to wybór dokonany z ich własnej wolnej woli. Dlaczego więc nadal błędnie interpretują i przekręcają zawartość Pisma Świętego?

Bez względu na to, jak bardzo jestem odrzucony, nigdy nie zaniecham Mojego obowiązku ostrzegania was przed niebezpieczeństwami, które nadejdą.

Niebezpieczeństwa, o których mówię, to nie tylko nieszczęścia planowane przez nikczemnych uczniów szatana wobec waszych narodów, kontrola waszych pieniędzy, waszej żywności lub życia.

Nie, niebezpieczeństwa, co do których musicie mieć świadomość, to przede wszystkim są zagrożenia związane z utratą waszej duszy na rzecz szatana i jego upadłych aniołów.

Czy zważacie na Moje Słowo teraz, to zależy wyłącznie od każdego z was.

Wszystko, o co proszę, to abyście słuchali. Zaniechanie słuchania i przyjęcia szczególnych łask, którymi obdarzam was teraz, oznacza, że nie możecie być odpowiednio wyposażeni, aby ratować wasze dusze od bestii.

Błogosławię was wszystkich. Tych, którzy są zdezorientowani zachęcam, aby wybierali modlitwy dane wam poprzez te Orędzia.

One pomogą wam odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.

Wasz Jezus

 

600.000 upadłych aniołów uwolnionych zostało w ubiegłym roku z otchłani piekła. Teraz zwolnionych zostało dodatkowo 5 milionów.

Orędzie nr 458 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 07.06.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, nadszedł czas, aby chwycić za oręż w szalejącej ponownie niebiańskiej bitwie z szatanem i jego upadłymi aniołami.

Uwolniona teraz w każdym narodzie armia aniołów szatana i ich oddanych ziemskich zwolenników zakażają każdym sposobem Boże dzieci.

Są tego wizualne znaki. Kryzys w Moim Kościele, Kościele Katolickim, wykreowany został przez siły zła, a jego celem numer jeden było rzucenie go na kolana. Nie zadowalając się tym, siły zła chcą zniszczyć Świętą Eucharystię profanując ją.

Planem szatana było zniszczenie wiary Moich wyznawców przez demoralizację Mojego Kościoła na ziemi.

Wielu z Moich wyznawców nie oddaje Mi hołdu, ich Zbawicielowi, bo obwiniają grzechami tych, którzy reprezentują Mnie w Kościele. Jakże Mnie to rani, kiedy opuszczają Mnie tak szybko.

Apostazja w dzisiejszym świecie również została zaplanowana przez szatana poprzez kuszenie Bożych dzieci, aby wyparły się swojej wiary.

Zamiast tego wykorzystuje on nową religię, znaną często jako religia New Age. Zamiast wielbienia Boga, Przedwiecznego Ojca, gloryfikuje ona istotę ludzką, jako duchowego zwierzchnika i przywódcy.

Jak Lucyfer, który nie tylko chciał być jak Bóg, ale który chciał zostać Bogiem, ten szybko rozwijający się kult chce przekonać Boże dzieci, że mają one kontrolę nad własnym losem.

Wszystko to może być sterowane za pomocą fałszywej wiary w metafizyczny świat, który nie istnieje.

Wiara w fałszywych bogów, takich jak Budda, skrzywdziła tak wielu ludzi i doprowadziła ich do ciemnego świata, który na pierwszy rzut oka wydaje się błyszczeć, ale nie rozpali wzajemnej czystej miłości.

Zamiast tego, wszystkie religie New Age są w sumie jedną rzeczą. Obsesją na punkcie własnej osoby i egoistyczną miłością do samego siebie kosztem innych.

Wojny, które kreują masońskie organizacje szatana, stają się coraz liczniejsze, a największa z wszystkich grupa planuje z ukrycia, poprzez masakry, kontrolę na Środkowym Wschodzie.

W Europie będą organizować wprowadzenie nowej jednej światowej waluty, aby uczynić z was niewolników.

Uchwyt szatana jest tak silny, że trzeba będzie wiele modlitw dla obalenia władzy, którą on dzierży. Ponieważ nastąpi kuszenie, aby odwrócić Boże dzieci daleko od Prawdy.

On, szatan, może grać zamieszaniem w waszych umysłach. Bo chociaż nie ma takiej władzy, aby wiedzieć, co myślicie, to może on umieścić w waszych umysłach opinie i wątpliwości.

Jeśli opieracie się na początku, modląc się o łaski, aby ochronić siebie, on nasila swoją działalność.

Szatan wysyła swoje anioły demony do wierzących i dręczy ich. Gdybyście mogli je zobaczyć, zaszokowałoby to was. Dwa lub trzy mogą was otaczać i zbijać was z tropu, oraz powodować, że stajecie się zdezorientowani, zrozpaczeni, a wasz umysł wypełniony nieprzychylnymi myślami przeciwko innej osobie.

Cokolwiek związane jest z Bogiem, Jego Kościołami, Jego dziećmi i tymi, którzy reprezentują Go na ziemi, będzie pierwszym celem.

Następnie jego celami staną się ci na wysokich pozycjach, którzy mają kontrolę nad życiem milionów. On kusi ich do korupcji, manipulacji władzy i wprowadzenia złych ustaw, mających na celu spowodowanie bólu i życiowych trudności. A potem aranżuje wojnę.

Dzieci nie ignorujcie tej bitwy, ponieważ jest prawdziwa.

600.000 upadłych aniołów uwolnionych zostało w ubiegłym roku z otchłani piekła.
Teraz zwolnionych zostało dodatkowo 5 milionów. Rozpoczął się czas dla Bożej armii w Niebie, aby zniszczyć szatana. Czas, aby podjąć oręż, rozpoczął się także dla Mojej armii na ziemi.

Czas jest krótki. Mamy tak wiele do zrobienia.

Modlitwa jest bronią. Nawrócenie jest celem. Mogę osiągnąć ocalenie dusz tylko wtedy, jeśli Mój Głos w tym czasie jest słyszany.

Szatan wie o tym. On umieścił klątwę na tej Misji i odciągnie daleko wiele Bożych dzieci. Ale on nie może wygrać. Bo nikt nie może powstrzymać objawiania Księgi Prawdy, ponieważ to jestem Ja, Jezus Chrystus, który to czynię.

Jednak wiele biednych dusz będzie przekonanych do patrzenia w inną stronę, kiedy Ja głoszę Prawdę, aby została ujrzana na całym świecie, jak przepowiedziano w Księdze Objawienia.

Nigdy nie pozwalajcie mu na zaangażowanie was. Możecie to zrobić odmawiając udziału w obelgach lub wyszydzaniu innych, gdy głosicie Moje Święte Słowo. Ponieważ zajmując się nim, dajecie mu amunicję, którą on potrzebuje do walki z wami.

Wasz Ukochany Jezus

Zbawiciel całej ludzkości

 

Najświętsza Maria Panna: Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, stajecie się bliżsi Mojemu Synowi.

Orędzie nr 457 z serii Ostrzeżenie

Środa, 06.06.2012,godz.17.05

Dzieci, kiedy cierpicie w tym życiu, stajecie się bliżsi Mojemu Synowi.

Cierpienie, choć jest tak ciężkie, przynosi łaski, zwłaszcza jeśli jest przyjęte dobrowolnie dla ocalenia dusz.

Kiedy cierpicie, zawsze pamiętajcie, jak cierpiał Mój Syn.

Pamiętajcie, Jego fizyczne tortury byłoby bardzo trudne do zniesienia przez człowieka. Jednak cierpienie psychiczne może stworzyć taki sam ból.

Ci, którzy walczą z cierpieniem muszą poprosić Mnie, waszą ukochaną Matkę Odkupienia, abym pomogła wam poradzić sobie z nim.

Wezmę wasze cierpienie i w waszym imieniu ofiaruję je Mojemu drogiemu Synowi dla ratowania dusz.

On weźmie jedynie to, czego potrzebuje i da wam pocieszenie. Następnie złagodzi wasz ciężar.

Cierpienie może być formą oczyszczenia duszy.

Odrzucenie go i walka z nim nie zapewni ulgi. Stanie się on znacznie cięższym brzemieniem.

Jeśli ofiarujecie go z miłością, zostaniecie uwolnieni od waszego ciężaru i staniecie się radośni.

Nie bójcie się cierpienia, ponieważ przybliża was do Najświętszego Serca Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Szatan zamierza zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Orędzie nr 456 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 05.06.2012, godz.22.00

Moja córko, nie jest roztropne, jeśli ci, którzy podążają za Moimi wizjonerami na całym świecie, ulegają nowemu planowi złego.

Zamierza on zatruć dla tej Misji umysły niektórych Moich wybranych dusz.

Chce obrócić jednych przeciwko drugim.

Wzbudzi wśród nich wątpliwości wobec tych Świętych przekazów i to spowoduje wiele żalu i smutku.

Duchowa zazdrość spiętrzy się, jak bestia rosnąca pod powierzchnią oceanu, i wyleje się strasznym potopem nienawiści nie tylko na Moje Orędzia, ale także na ciebie.

Musisz się modlić, gdyż nastąpi to wkrótce.

Oczekuj na te wydarzenia w codziennej modlitwie i nie pozwól się zniechęcić tą serią ataków.

Moi wyznawcy, musicie być przy tym czujni, ponieważ kiedy to się zacznie, w ciągu następnego miesiąca, wy też będziecie kuszeni, aby zwątpić w Moje Święte Słowo.

Proroctwo to będzie rozwijać się przed wami i fakt ten będzie najbardziej do tej pory bezwzględną i krzywdzącą napaścią na tę Misję.

Ataki wypłyną nie tylko od tych, którzy propagują przekazy tych, którzy uważają się za autentycznych, współczesnych wizjonerów i proroków, ale będą wspierane przez niektórych z Moich wyświęconych sług.

Jad zatruje wiele dusz i wielu odrzuci Mnie.

Zignoruj te ataki Moja córko. Idź naprzód i dawaj światu Moje Orędzia tak szybko, jak to tylko możliwe.

Ważne jest, że rozprzestrzeniacie Moje Święte Słowo i Moje Modlitwy nawet wśród tych, którzy nie chcą Mnie słuchać. Ponieważ wielu, gdy przekazy te zostaną im przedstawione, odczuje wyrzuty sumienia, że tak czynią, a wówczas dane im będą łaski ujrzenia Prawdy.

Nigdy nie lekceważcie siły wpływu szatana na was.

On bierze na cel zwłaszcza te dusze, które Ja potrzebuję, aby pomogły Mi w Mojej Misji zbawienia ludzkości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak będę odrzucony po raz drugi.

Orędzie nr 455 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 04.06.2012, godz.15.20

Moja droga, umiłowana córko, tylko nieliczni z Mojego wybranego narodu, Żydów, zaakceptowali Mnie jako prawdziwego Mesjasza, kiedy przyszedłem na świat i umarłem za grzechy ludzkości.

Tym razem bardzo niewielu Chrześcijan zda sobie sprawę, że to jestem Ja, który mówi do nich teraz, zanim przyjdę po raz drugi.

Uwierzą w kłamstwa, pochodzące z ust kłamców, fałszywych proroków, których będą kochać, podczas gdy Mnie odrzucą z nienawiścią, która jest sprzeczna z ich miłością do Boga.

Tak jak zostałem odrzucony po raz pierwszy, tak będę odrzucony po raz drugi.

Nie wolno odczuwać wam smutku ze sposobu w jaki Ja jestem wyśmiewany, kopany i bity, a Moje przekazy wyszydzane. Ponieważ taka nienawiść do Mojego Świętego Słowa może pochodzić tylko od szatana. Jeśli wściekłość Szatana staje się tak intensywna, jak jest teraz, to możecie być pewni, że niepokoi się o dusze, które Ja zamierzam uratować z jego szponów.

Zatkajcie uszy. Patrzcie prosto przed siebie i skupcie się tylko na Mnie.

Każdy rodzaj ataku będzie miotany na was, Moi wyznawcy, aby powstrzymać was od podążania za Mną.

Każdy argument przeciwko Mojemu Słowu rzucany przez tych, którzy chwalą się swoją wiedzą o Świętych Duchowych zagadnieniach, musi być odłożony na bok.

Oni nie mają Ducha Świętego w swoich duszach, gdyż nie są godni z powodu grzechu pychy.

Tak jak cierpiałem Biczowanie u słupa, tak też będę cierpiał ponownie, ponieważ Moje Święte Słowo jest obecnie rozdzierane z nienawiści przez tych, którzy chcą zapewnić, aby Moje Słowo było odrzucane.

Mówię do tych dusz teraz. Jeśli nie akceptujecie Mojej Ręki Miłosierdzia dla ratowania ludzkości, to dlaczego zachowujecie taką nienawiść w waszych sercach?

Czy nie wiecie, że jesteście kuszeni przez złego, który chce was zaślepić dla Prawdy?

Nienawiść, oszczerstwo i pomówienie nie pochodzą ode Mnie. Kiedy pozwalacie tym podłym grzechom zapanować nad wami, to nie kochacie Mnie.

Powrócicie do Mnie, gdy podczas Ostrzeżenia przyjdziecie przed Mnie, jeśli macie pokorę niezbędną, aby poprosić Mnie o przebaczenie wam.

Jeśli nie zachowacie milczenia teraz, będziecie cierpieć i wasz żal pozostawi was w słabości i drżeniu przede Mną.

Jakże Mnie ranicie.

Jak bardzo sprawiacie Mi cierpienie.

Biczujecie Mnie, tak jak byłem biczowany za pierwszym razem. Jednak mówicie, że jesteście Moimi Świętymi Uczniami.

Jesteście powodem Mojego wielkiego smutku.

Moim wyznawcom mówię, zignorujcie te szyderstwa.

Nie otwierajcie ust, ani nie zajmujcie się tymi, którzy okazują gniew, nienawiść, i którzy w tym samym czasie utrzymują, że Mnie kochają.

Jak możecie Mnie kochać, jeśli nie okazujecie miłości i cierpliwości sobie nawzajem.

Jesteście hipokrytami, jeśli chłostacie innych w Moje Imię.

Teraz nadszedł czas na drugie odrzucenie, nie różniące się od tego za pierwszym razem.

Ośmieszanie będzie oznaczać, że ci samozwańczy Święci uczniowie wyszydzać będą Moich proroków, starając się zbić ich z tropu przez poddanie w wątpliwość ich znajomości Pisma Świętego.

Moi prorocy nie rozumieją Pisma i nie będą bronić Mojego Słowa.

Jednak ci tak zwani Święci uczniowie, tak jak to było podczas Ukoronowania Cierniem Mojej Głowy, będą się starać, aby Moi prorocy wyglądali na głupich i niegodnych.

Następnie dołożą wszelkich starań, aby ich publicznie zawstydzić, pokazując w tym samym czasie, jak oni sami są mądrzy znajomością Moich Nauk.

Zastraszanie będzie trwało nadal, aż ustąpi po Ostrzeżeniu, kiedy te dusze pojmą błąd, jaki popełniły.

Będą płakać i cierpieć z tego powodu, ale Ja im wybaczę, ponieważ je kocham.

Z kolei jednak wielu z nich nie będzie żałować. Będą zadawać straszliwe cierpienia i prześladowania Moim prorokom Czasów Ostatecznych. Nie zaprzestaną ani na chwilę.

Każdy ból, zniewaga i atak, będą miotane na nich w Moje Imię, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Będą odrzucać Mnie, poprzez Moje Święte Słowo dawane im dzisiaj, aż do samego końca.

Potem będzie im dany jeszcze raz czas na przyjęcie Księgi Prawdy. Albo Mnie przyjmą, albo odrzucą.

Wówczas zbiorę te wszystkie pokorne dusze, które Mnie kochają i połączę Nowe Niebo i Nową Ziemię.

Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, zostaną wrzuceni do Ognia piekielnego.

Przychodzę po raz ostatni, aby was ocalić.

Otwórzcie wasze serca i ujrzyjcie, że to jestem Ja, Jezus, który was teraz wzywa.

Jeśli tego nie widzicie, to potrzebujecie wiele modlitw, aby naprawdę umożliwić Duchowi Świętemu wejście do waszych dusz.

Pamiętajcie, ci którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, nie obrażają innych, nie popełniają oszczerstw oraz nie szerzą nienawiści przeciwko Bożym dzieciom.

Oni nie chcą kontrolować Bożych dzieci.

Oni nie łamią Dziesięciu Przykazań.

Wasz Jezus

 

Spędzajcie miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.

Orędzie nr 454 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 03.06.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą spędzić miesiąc czerwiec na cichych rozmyślaniach, zgodnie z zaleceniami Mojej Ukochanej Matki.

Ten miesiąc to czas, kiedy przez Krucjatę Nawrócenia wielu ludzi może otrzymać łaski natychmiastowego nawrócenia, poprzez poświęcenie się tych, którzy odpowiedzą na apel Mojej Matki, Matki Odkupienia.

W tym miesiącu musicie zachować ciszę.

Proszę, zachęcam was do odwiedzania waszych kościołów, tak często jak możecie i odmawiania Mojej Koronki do Bożego Miłosierdzia o 3 godzinie.

Katolicy, proszę, jeśli to możliwe przyjmujcie Moją Najświętszą Eucharystię codziennie w tym miesiącu.

Ponieważ w tym miesiącu nastąpi czas, kiedy cicho realizowane plany, mające na celu zwiększenie niepokojów na Środkowym Wschodzie, będą finalizowane.

Bądźcie silni. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie pokornego serca.

Poddajcie Mnie swoją wolę i ofiarujcie wasze udręki i poświęcenie za nawrócenie wszystkich grzeszników.

Idźcie w pokoju Moi umiłowani wyznawcy.

Mój Duch Święty osłania was wszystkich w tym czasie, gdy nakłaniam was do tej szczególnej pobożności.

Wasz ukochany Jezus

 

Jezus: Nigdy się nie wahajcie. Nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Orędzie nr 453 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 02.06.2012, godz.21.00

Moja droga, ukochana córko, jeśli Moi wyznawcy pozwolą Mi wypełnić ich dusze Moją bezwarunkową Miłością, wzbudzę w nich siłę, która będzie ich zaskakiwać.

Przyjdźcie do Mnie jak ufające dzieci, z prostym i otwartym sercem, bez żadnych oczekiwań, a ja przyniosę wam pokój, którego nie znajdziecie nigdzie indziej.

Podczas gdy płaczę przez sposób, w jaki zło i chciwość opanowały świat, jestem także pełen radości z powodu czystej miłości, którą Moi wyznawcy okazują Mi, ich Jezusowi.

Jakże oni przynoszą Mi ukojenie i pocieszenie, i jakże pragnę, abym mógł objąć ich w Moich Ramionach.

Jakże pragnę, aby mogli usłyszeć Mnie, mówiącego im, jak bardzo ich kocham.

Jak ja tęsknię za tym dniem, kiedy wyciągnę Moją dłoń, uchwycę ich ręce w Moje i przyciągnę ich do Mojego Nowego Królestwa, gdy w końcu powrócą do Mnie, do domu.

Ten dzień nie jest daleko.

Wszyscy Moi wyznawcy, musicie Mnie słuchać w tym czasie.

Musicie być mocni i wytrwali podczas przyszłych prób i nigdy nie tracić odwagi.

Wędrówka ścieżką, wykutą dla was w kierunku Mojego Królestwa, sprawi wam ból. Wielu z was potknie się i zachwieje.

Niektórzy z was pobiegną z powrotem drogą, którą nadeszli.

Inni usiądą, poddadzą się i pozostaną, tkwiąc między początkiem swojej podróży a bramami do Życia Wiecznego. Tak słaba stanie się ich wiara z powodu przeszkód, które napotkają.

Silniejsi będą nieustraszeni. Będą chcieli pobierać każdą uncję energii i posuwać się naprzód, do Nowej Ery Pokoju.

Nic nie stanie na ich drodze. Będą wiedzieć, jak wytrzymać przyszłe cierpienia. Będą wiedzieć, jak walczyć z wrogiem. Z niewielką obawą w swych sercach posłuchają każdej wskazówki dawanej im przeze Mnie.

Oni zawsze muszą starać się powrócić i podtrzymać tych, którzy są słabsi. Tych, którzy się boją. Muszą dźwigać na swoich ramionach tych, którzy nie mają woli i odwagi, aby powstać w Moje Imię.

Ci, którzy odrzucą waszą pomoc, pozostaną z tyłu i staną się częścią królestwa Bestii, z którego nie ma ucieczki.

Nigdy się nie wahajcie, nigdy nie wątpcie w Moją Rękę Ochrony.

Jeśli podporządkujecie wszystko Mojej Świętej Woli, to Ja zajmę się wszystkim.

Zaufajcie mi. Podążajcie za Mną.

Czas jest krótki, lecz mimo to czasu jest pod dostatkiem, aby przygotować się do bitwy, która jest przed wami.

Kocham was wszystkich. Nigdy nie zapominajcie o mocy Mojej Miłości.

Wasz ukochany Zbawiciel

Król Zbawienia

Jezus Chrystus

 

Najświętsza Maria Panna: Ujawniłam te potworności małym dzieciom, Melanii i Maximinowi w La Salette.

Orędzie nr 452 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 02.06.2012, godz.11.00

Moje dziecko, jest ważne, aby wszyscy, którzy kochają mojego Syna modlili się w tym czasie o łaski siły i wytrwałości.

Dzieci, wiedza, która jest wam ujawniona poprzez te przekazy, ma wam pomóc w przygotowaniu się.

Nigdy cię odczuwajcie, jako armia Boga, że nie będziecie w stanie wytrzymać złego reżimu, który już wkrótce pokaże się na świecie.

Zawsze pamiętajcie o mocy Mojego Świętego Różańca.

Zawsze pamiętajcie, że moc Mojego Ojca jest najpotężniejszą mocą ze wszystkich.

Nie ma tak silnej mocy, która może pokonać najbardziej Chwalebną Moc Boga.

Kiedy jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym, kiedy przychodzisz do Ojca poprzez Mojego Syna, będziesz chroniony.

Strach spowodowany jest nieznanym, ale może być też spowodowany, kiedy ujawniona została Prawda.

Pozwólcie łaskom, które są wam podarowane przez Modlitwy Krucjaty, dać wam spokój umysłom i siłę duszom, w marszu dla ratowania dusz.

Im więcej dusz, które zostaną nawrócone dla Miłości Mojego Syna, tym silniejsza będzie wasza Krucjata.

Miłujcie się wzajemnie i dołączcie do modlitwy, aby pomóc ocalić Boże dzieci od antychrysta.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby każda dusza była wystarczająco odważna, by odrzucić jego trujący znak.

Ujawniłam te potworności małym dzieciom, Melanii i Maximinowi w La Salette, tak dawno temu. Czas wypełnienia się tych proroctw wkrótce nastąpi.

Dzieciom tym zostało powiedziane o złych planach i one przyjęły to, co im powiedziałam. Teraz wy, dzieci, musicie zaakceptować, że wydarzenia te muszą mieć miejsce.

Musicie się mocno modlić, aby osłabić i złagodzić wiele bólu, który będzie musiał być znoszony przez ludzkość.

Bądźcie dzielne dzieci.

Ufajcie Mojemu Synowi i pozwólcie Mu swobodnie poprowadzić was, tak jak to musi uczynić, aby dusze mogły być ocalone od wpływu bestii.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

666 zostanie wprowadzone z ukrytym numerem, w czipie, który będziecie zmuszeni przyjąć tak samo, jak przyjęlibyście jakąś szczepionkę.

Orędzie nr 451 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 01.06.2012, godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, antychryst przygotowuje już swój pokojowy plan, który przedstawi wkrótce po tym, gdy wojny rozprzestrzenią się na Środkowym Wschodzie, i kiedy ból i straszna trwoga oznaczać będą brak jakichkolwiek oznak nadziei.

Wtedy nagle pojawi się on i ogłosi się światu jako człowiek pokoju, jasny klejnot, który lśni w środku ciemności.

Kiedy ukaże się, będzie postrzegany jako jeden z najbardziej charyzmatycznych przywódców politycznych wszechczasów.

Jego pociągająca, atrakcyjna i opiekuńcza osobowość oszuka większość ludzi.

Będzie emanować miłością i współczuciem, i będzie postrzegany jako Chrześcijanin. Z czasem przyciągnie wielu zwolenników, którzy tak wzrosną liczebnie, że stanie się podobny do Mnie, Mesjasza.

Będzie postrzegany, jako promujący jedność między wszystkimi narodami i będzie kochany w prawie każdym kraju na świecie.

Następnie postrzegany będzie jako ten, który posiada nadprzyrodzone umiejętności. Wielu uwierzy, że został wysłany przez Mojego Ojca, i że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem Świata.

Będą się modlić do niego, kochać go, oddawać dla niego swoje życie, a on ich wyśmieje i wyszydzi, kiedy nie będą mogli go widzieć.

To będzie największe oszustwo wszech czasów, a planem jest kradzież waszych dusz, aby zabrać was ode Mnie.

On i fałszywy prorok, który zasiądzie jak król w Siedzibie Piotrowej, będą potajemnie kreślić intrygę jednej światowej religii.

Wydawać się ona będzie religią chrześcijańskiego typu, która propaguje miłość. Jednak nie będzie ona krzewić wzajemnej miłości, która pochodzi od Boga. Zamiast tego promować będzie miłość i przywiązanie do antychrysta, i miłość do samego siebie.

Odraza ta nie zatrzyma się, bo kiedy oni uwiodą Boże dzieci, rozpocznie się atak.

Niespodziewanie wszyscy zostaną poproszeni o zaakceptowanie jednego światowego Znaku Wierności.  Zjednoczonego świata, w którym wszyscy ludzie będą musieli uczestniczyć.

Kontrolować on będzie wasze pieniądze, wasz dostęp do żywności i to, jak żyjecie.

Przepisy, wiele z nich, będą oznaczać, że staniecie się więźniami. Kluczem do waszej celi, który utrzyma was pod ich kontrolą, będzie Znak Bestii.

666 zostanie wprowadzone z ukrytym numerem, w czipie, który będziecie zmuszeni przyjąć tak samo, jak przyjęlibyście jakąś szczepionkę.

Raz wprowadzony, zatruwał będzie nie tylko wasz umysł i duszę, ale także wasze ciało. Ponieważ spowoduje zarazę mającą na celu zniszczenie większości ludności świata.

Nie wolno wam przyjąć Znaku. Zamiast tego poinstruuję was, co zrobić.

Wielu przyjmie Znak, ponieważ będą się czuli bezradni.

Pieczęć Boga Żywego, Moja Modlitwa Krucjaty (33) jest waszą ostatnią deską ratunku.

Jeśli przyjmiecie Moją Pieczęć Ochrony, podarowaną wam przez Mojego Przedwiecznego Ojca, nie będziecie musieli akceptować Znaku.

Nie zostaniecie tym dotknięci. Wasz dom nie będzie dostrzegany, poszukiwany lub nie stanie się celem, gdyż okaże się niewidoczny w oczach armii szatana.

Będziecie musieli przechowywać ukrytą żywność, która zachowa trwałość przez kilka lat. Musicie rozwijać własne uprawy, przechowywać własną wodę i trzymać wokół siebie wszystkie Święte przedmioty.

Moja Reszta Kościoła będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się, i jeśli to będzie konieczne, dane wam będzie schronienie.

Niezbędne jest teraz duże planowanie.

Będą tacy, którzy wyśmieją to, co robicie, lub powiedzą, że na pewno Jezus nie prosiłby, aby to zrobić; czy on nie dostarcza wszystkiego Swoim wyznawcom w ich czasie potrzeby?

Nawet jeden bochenek chleba i jedna ryba mogą być rozmnożone. Tak więc nie ma znaczenia, jeśli macie tylko trochę jedzenia, gdyż Ja będę was chronić i będziecie bezpieczni.

Módlcie się mocno za te dusze, które nie będą w stanie uniknąć Znaku.

Uratowane zostaną te niewinne dusze, które w momencie zmuszania ich do przyjęcia czipa, będą w stanie łaski.

Reszta z was musi planować, aby ochronić wasze rodziny i waszą wierność Świętej Eucharystii i Mszy Świętej.

Kiedy antychryst pochłonie wszystkie religie, jedyną bronią wobec której on będzie bezsilny, będzie Msza Święta i Przemiana chleba i wina w Moje Ciało i Krew w Świętej Eucharystii.

Moje Msze muszą być kontynuowane. Ci z Was, którzy już wiecie o tym, musicie zebrać się teraz w pewnej ilości razem i rozpocząć przygotowania.

Im wcześniej przygotujecie się, tym więcej łask będzie wam danych, aby rozwijać wasze szeregi na całym świecie.

Skała* zostanie obciążona nowym budynkiem, o którym powiedzą, że będzie Moją Nową Świątynią. Ale jest to nieprawda.

Jednak gdy skończy się prześladowanie, Moja Reszta Kościoła i Mój Naród Wybrany otrzymają przebudowaną Świątynię i Moje Nowe Jeruzalem zstąpi z nieba.

Ono będzie zstępować w chwale. W tym samym czasie w Niebie i na ziemi słychać będzie Trąby.

I wtedy przyjdę Ja. Ty, Moja córka będziesz ogłaszać Moje Przybycie, a wielu upadnie na ziemię i w uniesieniu płakać będą z ulgą, miłością i radością.

Gdyż w końcu nastąpi moment, na który oczekiwali. Niebo rozświetli się, zagrzmią grzmoty i chóry aniołów zaśpiewają w słodkiej harmonii, gdy wszystkie Boże dzieci powitają Prawdziwego Mesjasza.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić. A Niebiosa i Ziemia staną się jednym.

Wyłoni się Nowa Cudowna wspaniałość, odnowiona ziemia i Nowy Raj obejmie wszystkich tych, których imiona znajdą się w Księdze Życia, zjednoczonych jak jedność.

I podczas gdy kres starej ziemi, zabrudzonej zmazą grzechu, będzie dobiegać końca, to Nowa Era dopiero się rozpoczyna.

To jest, do czego musicie dążyć. To jest, do czego macie prawo, jako część naturalnego dziedzictwa.

Skoncentrujcie się wyłącznie na ratowaniu wszystkich dusz.

To dlatego musicie zignorować stawiane wam przeszkody. Prześladowanie. Ból. Horror zła wyrządzany rękami innych. Wszystko co się liczy, to jedynie Zbawienie dusz.

Wasz Zbawiciel Jezus Chrystus

(* – Skała – przypuszczalnie Wzgórze Świątynne w Jerozolimie –przyp.tł.)

 

Krucjata Modlitwy (58) – Modlitwa Krucjaty Nawrócenia

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

„O, drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął
wszystkie Boże dzieci i okrył je
Twoją Najdroższą Krwią.
Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni
każdą duszę, aby ochronić ją od złego.

Otwórz serca wszystkich, a zwłaszcza zatwardziałych dusz
i tych, którzy Cię znają, ale których splamił
Grzech pychy, aby upadli i prosili o wypełnienie ich dusz
Światłem Twojej Miłości.

Otwórz ich oczy, aby ujrzeli Prawdę, tak żeby Świt
Twojego Bożego Miłosierdzia wylał się na nich, okrywając
ich Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawracaj wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię
teraz Drogi Jezu proszę (tutaj podajemy osobiste intencje).

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Tobie ten Dar Postu przez jeden dzień
Każdego tygodnia tego miesiąca czerwca, na przebłaganie za wszystkie grzechy.
Amen.”

 

Najświętsza Maria Panna: Czerwiec miesiącem Krucjaty Nawrócenia

Orędzie nr 450 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 31.05.2012, godz.21.00

Moje dziecko, szatan i zarażone przez niego dusze dokonują każdego wysiłku, aby podważać Najświętsze Słowo Mojego Syna.

Pamiętaj zawsze, że pierwsze ziarno wątpliwości szatan zasiewa w sercach wybranych dusz.

Te Święte Przekazy zostaną zalane najgorszym potępieniem przez tych, którzy są blisko związani z Moim drogim Synem.

Kiedy szatan dokonuje tego, zdobywa dusze.

Moje dziecko, nie pozwól mu tego robić. Odejdź i nie zajmuj się nim.

Mój Syn nigdy nie bronił Swojego Świętego Słowa, więc ty też nie powinnaś poddawać się tej pokusie.

Zasięg wpływu szatana narasta i rozprzestrzenia się na całym świecie.

Moje biedne dzieci tak cierpią, a Ja płaczę łzami żalu, gdy widzę ich przerażenie i smutek.

Moje dzieci, módlcie się o pokój w tym czasie, tak aby Boże dzieci wszędzie zwracały się do Mojego Syna o siłę.

Tylko Boska Interwencja, spowodowana przez łaski zapewniane poprzez wasze modlitwy, może złagodzić wasz ból i cierpienie.

Mój Syn pragnie, aby dusze zwracały się do Niego, gdyż tylko On może dać im pocieszenie, którego potrzebują. Nic innego nie zapewni ulgi w udrękach, które teraz znosicie.

Zachęcam was dzieci do poświęcenia miesiąca czerwca nawróceniu ludzkości i zapewnieniu, że będą szukać Zbawienia.

Ogłoście ten miesiąc Miesiącem Krucjaty Nawrócenia i módlcie się w jedności poprzez grupy modlitewne na całym świecie.

Oto Modlitwa Krucjaty dla Krucjaty Nawrócenia.

Krucjata Modlitwy (58) – Modlitwa Krucjaty Nawrócenia

„O, drogi Jezu, wołam do Ciebie, abyś objął
wszystkie Boże dzieci i okrył je
Twoją Najdroższą Krwią.
Niech każda kropla Twojej Krwi osłoni
każdą duszę, aby ochronić ją od złego.

Otwórz serca wszystkich, a zwłaszcza zatwardziałych dusz
i tych, którzy Cię znają, ale których splamił
Grzech pychy, aby upadli i prosili o wypełnienie ich dusz
Światłem Twojej Miłości.

Otwórz ich oczy, aby ujrzeli Prawdę, tak żeby Świt
Twojego Bożego Miłosierdzia wylał się na nich, okrywając
ich Promieniami Twojego Miłosierdzia.

Nawracaj wszystkie dusze poprzez łaski, o które Cię
teraz Drogi Jezu proszę (tutaj podajemy osobiste intencje).

Błagam Cię o Miłosierdzie i ofiaruję Tobie ten Dar Postu przez jeden dzień
Każdego tygodnia tego miesiąca czerwca, na przebłaganie za wszystkie grzechy.
Amen.”

Dzieci, musicie pościć jeden dzień każdego tygodnia w miesiącu czerwcu.

Musicie odmawiać codziennie Mój Różaniec i Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Dzieci, robiąc to ocalicie dusze milionów poprzez Miłosierdzie Mojego Syna Jezusa Chrystusa.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Moja Męka w Ogrodzie przeżywana jest po raz kolejny i podwojony jest Mój ból cierpienia.

Orędzie nr 449 z serii Ostrzeżenie

Środa, 30.05.2012, godz.15.30

Moja droga, umiłowana córko, udręka zadawana ci przez tych, którym brakuje prawdziwej pokory, ale którzy utrzymują, że mówią w Moje Imię, będzie teraz narastać.

Nie słuchaj żadnych głosów, poza Moim. Nie angażuj się, ani nie odpowiadaj tym, którzy Mnie obrażają.

Oni pozwolili, aby ludzka pycha przesłoniła Mnie, a następnie, jakby tylko tego nie było dość, prześladują Mnie.

Moje Powtórne Przyjście podobne będzie do wydarzeń, które miały miejsce podczas Mojego pobytu na ziemi za pierwszym razem.

Moje Święte Słowo będzie kwestionowane, krytykowane, nieakceptowane a następnie odrzucone.

Pierwszymi, którzy Mnie odrzucą, będą te Moje własne dusze, które kochają Mnie najbardziej. Będą stać na początku kolejki, aby rzucić pierwszy kamień.

Moja Męka w Ogrodzie przeżywana jest po raz kolejny i podwojony jest Mój ból cierpienia.

Cierpiałem męczarnie przez grzechy ludzkości, nie tylko tych, którzy żyli w tamtym czasie, ale tych, którzy odrzucają Mnie dzisiaj. Ci, którzy odrzucają Mnie dzisiaj, ranią Mnie bardziej, bo umarłem za ich grzechy. Nie nauczyli się niczego.

Z kolei ci, którzy wyszydzają Mnie i rozdzierają Moje oko najostrzejszym cierniem z Korony Cierniowej, są przedstawicielami Mojego Kościoła na Ziemi.

Nie zaakceptują Mojego Powtórnego Przyjścia, ani ostrzeżeń, które im teraz ujawniam.

Pokorne dusze, jak dzieci w czasie głodu, pochłaniają każde słowo wypowiedziane Moimi ustami.

Jednak ci, nakarmieni wiedzą Prawdy Moich Nauk, odwracają swoje głowy i patrzą w inną stronę.

Pokora nie jest już obecna w duszach wielu Moich wyznawców, tak że nie będą w stanie korzystać z Moich szczególnych Łask.

Dopóki nie staniecie się mali w oczach Boga, nie możecie Mnie usłyszeć.

Dopóki nie odrzucicie pychy i arogancji, nie poczujecie mocy Ducha Świętego.

Kiedy odrzucacie Mnie dzisiaj, wbijacie pierwszy gwóźdź w Mój nadgarstek.

Kiedy wy, Moi wyświęceni słudzy, odrzucacie Moje Święte Słowo dawane wam teraz, przebijacie kolejnym gwoździem Mój drugi nadgarstek.

Ponieważ te słabe dusze, które nie wykazują żadnego zainteresowania Moimi Naukami oraz Zbawieniem, które przez Moją Śmierć na Krzyżu dałem światu, nie mają nikogo, kto by je prowadził.

W tym momencie stały się ofiarami. Nie zostały skierowane ku Mnie. Zostały pozbawione szansy na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wzywam teraz wszystkich Moich wyznawców do przygotowania się. Wkrótce rozpocznie się walka wśród wierzących. Jedna połowa nie tylko odrzuci te przekazy, ale będą próbowali je zakazać.

Druga połowa wykorzysta je do nawracania innych.

Te zwykłe, zagubione dusze, które w ogóle Mnie nie znają, poznają Mnie, gdy tylko objawię im Prawdę podczas Ostrzeżenia.

Dla nich łatwiej będzie ujrzeć Prawdę, niż dla tych, którzy mówią, że Mnie kochają, ale którzy odrzucają Mnie teraz.

To dlatego musicie modlić się o łaski, aby umożliwić wam zobaczenie Mnie i usłyszenie Mnie, i aby pozwolić Mi na przygotowanie was do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Nigdy nie sądźcie, że prawdziwe podążanie za Mną będzie łatwe, zwłaszcza w tych Ostatecznych Czasach.

Ponieważ tym razem cichy hołd dla Mojego Świętego Słowa nie wystarczy.

Będziecie jak nowy rekrut w każdej armii. Musicie ćwiczyć, odnowić wasze dusze i przyjść do Mnie poprzez Sakramenty, zanim będziecie wystarczająco silni i na tyle odważni, aby szerzyć Moje Święte Słowo.

Rozprzestrzenianie Moich Modlitw Krucjaty będzie waszym pierwszym zadaniem.

Wy, Moja armio, prowadzić będziecie największą Krucjatę Mojej Świętej Misji na ziemi, jaka kiedykolwiek miała miejsce. Rozpoczniecie niewielu, ale rozrośniecie się do 20 milionów.

Modlitwy i cierpienia Mojej Reszty Kościoła mogą wystarczyć, aby ocalić całą ludzkość. Nigdy nie zapominajcie, że wasze modlitwy mogą uratować dusze największych grzeszników, tak potężna jest modlitwa. Tak więc przygotujcie się, by zgromadzić się razem. Przygotujcie się dobrze, ponieważ podejmowane będą starania, aby was powstrzymać. Zaakceptujcie obelżywe zniewagi, które będą na was rzucane.

Wiedzcie, że przedstawiony wam zostanie każdy rodzaj argumentacji w celu powstrzymania was w waszej misji.  Ale wiedzcie, że Ja was prowadzę, kieruję wami i czynię was silnymi.

Wiedzcie także, że wy, Moja Armio, odpowiedzialni będziecie za ocalenie milionów dusz. Dusz, które nie miałyby wcale żadnej nadziei.

Niech Moja miłość poruszy wasze dusze i powiąże was razem, jak jedność, w unii ze Mną, waszym Jezusem.

Pozwólcie Mi okryć was Moją Drogocenną Krwią i obdarzyć was Moimi Darami, aby pomóc wam pozostać wiernymi Mi, tak abyście bez względu na to, jak silna będzie pokusa, nigdy nie odrzucali Mojego obecnego wołania do was.

Błogosławię was wszystkich, Moja silna Armio.

Poprowadzę was na każdym kroku drogi, w waszym marszu do Nowej Ery Pokoju.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel Ludzkości

Jezus Chrystus

 

Modlitwy mogą zapobiec okrucieństwom planowanym z ponagleniem użycia bomb atomowych.

Orędzie nr 448 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 29.05.2012, godz.17.42

Moja droga, ukochana córko, Moi prorocy, Moi posłańcy i wszyscy prawdziwi wizjonerzy na świecie jednoczą się w duchu, aby głosić Moje Święte Słowo w tym czasie.

Oni, wybrani do trudnej misji, dla zapewnienia, aby dusze całej ludzkości zostały przygotowane do Mojego Powtórnego Przyjścia, są instruowani, aby wołać do świata.

Wkrótce będą wzywać do pilnej modlitwy, aby pomóc tym, którzy ucierpią w nadchodzących wojnach.

Czas wybuchu wojen jest bliski i wiele niewinnych dusz stanie się ofiarami tego wypełnionego nienawiścią terroru wobec Bożych dzieci.

Wielu w tych wojnach zostanie rozrzuconych w różnych kierunkach, a na Środkowym Wschodzie zaistnieje wiele zamieszania.

Tak wiele małych wojen będzie eskalować.

Tak wiele stron konfliktów, podzielonych na początku we wszystkich kierunkach, scali się w jedynie  niewielką liczbę stron.

Wówczas zaangażowane zostaną większe armie, z wieloma przyłączonymi narodami.

Jakże płyną Moje łzy wobec tego strasznego zła spowodowanego pod wpływem szatana, który chce zabić możliwie jak najwięcej ludzi i tak szybko, jak to możliwe.

Módlcie się, aby te wojny zostały złagodzone.

Módlcie się, aby Boże dzieci, poprzez swoje modlitwy, mogły zapobiec okrucieństwom planowanym z nakłanianiem do użycia bomb atomowych.

Moja najdroższa córko, szatan zrobi w tym czasie wszystko, co w jego mocy, aby zachęcić Kościół Katolicki do potępienia ciebie i uznania tych przekazów za herezję.

Musisz zignorować te ataki. Wystarczy tylko, aby wszyscy ci, którzy podążają za Moimi Naukami, kierowali się swoimi sercami, aby łatwo im było rozpoznać prawdę.

Gdyby Moim prorokom nie zostały dane łaski z Nieba, aby wytrzymać takie prześladowania, to Moje Święte słowo, Moje wskazówki dla przygotowania wszystkich Bożych dzieci do Mojego Powtórnego Przyjścia, nie zostałyby usłyszane.

Gdyby nie uporczywa wytrwałość od początku czasów wszystkich Bożych proroków i posłańców Boga, to Boże dzieci pozostałyby nieświadome.

Moi drodzy wyznawcy, od chwili, gdy została wam dana wiedza, nie musicie się nigdy obawiać, gdyż podążacie drogą do Wiecznego Życia. Żadna inna droga, niezależnie od wspaniałych, ale bezwartościowych pokus, które ciągną was w kierunku światowych pułapek, nie doprowadzi was do Mnie.

Gdyż jeżeli, oraz wtedy gdy, kłamstwa o Mojej Świętej Eucharystii zaczną się pojawiać, musicie być odważni i oddalić się.

Módlcie się o siłę, determinację i odwagę, aby podążać za Mną na końcowej Drodze do Zbawienia.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

 

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Orędzie nr 447 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 28.05.2012, godz.20.45

Moja droga, ukochana córko, kiedy zadawane są pytania co do Nauk zawartych w Piśmie Świętym, to leży w normalnej ludzkiej naturze.

Kiedy człowiek przekręca Nauki w Piśmie Świętym, aby dostosować je do swoich planów, to Mnie uraża.

Ale kiedy Moi wyświęceni słudzy potępiają części Pisma Świętego i odrzucają je na bok, tak jakby były one bez znaczenia, to zaprzeczają Mnie, Synowi Człowieczemu.

Wszystko, co zawarte jest w Świętej Biblii pochodzi od Mojego Przedwiecznego Ojca, który zatwierdził każde pojedyncze słowo do Swoich pomazańców.

Wierzcie, że w Księdze Mojego Ojca zawarte jest Święte Słowo Boże i ani jedno słowo nie jest kłamstwem.

Dlaczego więc ci, którzy twierdzą, że są uczonymi i ekspertami od Prawdy zawartej Piśmie Świętym, kwestionują Moje Święte Słowo, tak jak Ja przedstawiam je tobie w tych Orędziach?

Moja Prawda dawana wam jest teraz, po raz kolejny, aby odświeżyć waszą pamięć, aby przypomnieć Nauki tam zawarte.

Moje dzieci na ziemi wiedzcie, że proroctwa zawarte w Księdze Daniela i Księdze Objawienia nadal będą musiały mieć miejsce.

Wiedzcie, że 1000 lat, o których mowa w Księdze Objawienia, właśnie to oznacza.

Gdyby to miało być coś innego, wtedy zostałby podany inny czas.

Mój Kościół, Kościół Katolicki, nie zadeklarował tu swoich przekonań, ponieważ jeszcze tego nie zrobił.

Moja Reszta Kościoła, zachowane pnącza Mojego Katolickiego Kościoła na ziemi, zrozumie prawdziwy sens Mojej Nowej Ery Pokoju na ziemi.

Znajdujecie się w czasach ostatecznych, ale ziemia zostanie odnowiona.

Wołam do was wszystkich, Moi wyświęceni słudzy. Mój głos ochrypł od błagania was o odpowiedź na Mój Święty Apel z Nieba.

Ja, wasz ukochany Zbawiciel, wysłałem do was do tej pory wielu widzących i wizjonerów. Pomagają Mi oni  otworzyć wasze umysły na te wydarzenia, które jeszcze nadejdą.

Czekałem aż do tej pory, aby ogłosić światu ostateczne objawienia. Wysłałem teraz Mojego ostatniego posłańca, Marię Bożego Miłosierdzia, siódmego posłańca dla przygotowania ostatniego rozdziału, ponieważ zostanie on wam odsłonięty.

Mój głos jest jak grzmot. Nadal będzie słyszany na całym świecie. Nie zatrzyma się aż do dnia, kiedy Ja przyjdę sądzić.

Być może nie słuchacie Mnie teraz. Wielu z was odrzucać będzie Moje Słowo z arogancją, która rani Mnie głęboko.

Inni, ze strachu, ignorują Mnie, gdyż jest to łatwiejszy sposób. Wkrótce jednak nadejdą zmiany, o których mówię. Wówczas Prawda zacznie świtać wam w głowach.

Wołam was teraz i mówię wam to. Oczekuję na waszą odpowiedź, bez względu na to czy nastąpi to teraz, czy w przyszłości.

Ja czekam. Będę to robił nadal, cierpliwie, aż do dnia, w którym przybiegniecie do Mnie szukając Mojej Ochrony.

Nigdy nie pozostawię Moich wybranych sług, tych, których powołałem w pierwszej kolejności.

Czy pamiętacie kiedy wezwałem was pierwszy raz? Poczuliście Mój głos mówiący do waszej duszy, wzywający was do przyłączenia się w jedności ze Mną. Czy możecie słyszeć Mnie teraz?

Poproście Mnie o objawienie wam teraz, że to Ja, wasz Jezus błaga was, abyście przyszli, powstali i podążyli za Mną w tej ostatniej ciężkiej drodze do Wiecznego Życia. Nie bójcie się Mojego Wołania. Zaufajcie Mi i odmawiajcie tę modlitwę, prosząc Mnie o umożliwienie wam usłyszenia Mojego Wołania.

Krucjata Modlitwy (57) – Modlitwa dla Duchowieństwa – Jezu, pozwól mi usłyszeć Twoje Wołanie

„O, mój drogi Jezu,
Otwórz moje uszy na dźwięk Twojego Głosu,
Otwórz moje serce na Twoje czułe wołanie.
Wypełnij moją duszę Duchem Świętym,
Tak abym mógł rozpoznać Ciebie w tym czasie.

Ofiaruję Ci moje pokorne posłuszeństwo we wszystkim,
O co mnie poprosisz.
Pomóż mi dostrzec Prawdę, powstać, odpowiedzieć i
podążyć za Twoim Głosem, tak abym mógł pomagać Tobie ratować
Dusze całej ludzkości.

Twoja Wola jest dla mnie rozkazem.
Daj mi odwagę, abym pozwolił Ci prowadzić mnie,
Tak bym mógł podjąć zbroję potrzebną dla kierowania Twojego
Kościoła do Twojego Nowego Królestwa.
Amen.”

Pamiętajcie, że Ja, Jezus Chrystus, nigdy nie pozwolę Moim Wyświęconym Sługom oddalić się ze Ścieżki Prawdy. Będę stał na każdym rogu, każdej drogi i pokieruję was w dobrym kierunku.

Może czasami będzie to dla was frustrujące. Może będziecie zdezorientowani. Może nie będziecie chcieli usłyszeć Prawdy. Może będziecie się obawiać. Ale wiedzcie o tym:

Ja zawsze będę was kochać. Zawsze będę stał przy was.

Nigdy was nie opuszczę.

Wasz ukochany Jezus

 

Szatan będzie was przekonywał, że Moje przekazy pochodzą od niego.

Orędzie nr 446 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 27.05.2012, godz.18.00

Moja córko, tak wielu Moich wyznawców zadaje pytanie, dlaczego wiele z tych proroctw powoduje obawę w ich sercach.

Wielu uważa, że Ja kreuję strach. Ale to nie jest do końca prawdą.

Obawa, która wypełnia wiele dusz jest uświadomieniem sobie, że to, co Ja mówię, jest Prawdą.

Postępuję jak każdy dobry rodzic, gdy dziecko jest ostrzegane przed niebezpieczeństwami w życiu.

Czasami niebezpieczeństwa, przed którymi rodzic ostrzega, mogą powodować strach. Jednak strach dotyczy spowodowanego przez człowieka zła, które leży przed nim.

Tak samo jest z prawdą o źle na świecie. Jest spowodowane przez człowieka, który z kolei jest pod wpływem zwodziciela, szatana.

Proroctwa dawane rodzajowi ludzkiemu przez Boga, od początku czasów wzbudzały u niektórych strach w sercach.

Mimo to, w innych kręgach powodowały dużo śmiechu. Tak też się stało, zanim Noe zaczął budować Arkę. Chociaż był wyśmiewany, wyszydzany i wydrwiony, to ci, którzy się obawiali, zrobili to, o co zostali poproszeni. Zbudowali Arkę, aby się uratować.

Ci, którzy się śmiali, odrzucali i wyszydzali Noego, zostali zgubieni.

Wszystkie proroctwa pochodzące od Boga zawierają ostrzeżenia, aby zachęcić ludzkość do przygotowania się do takich wydarzeń.

Tylko poprzez przygotowanie waszych dusz będziecie mogli wytrzymać spowodowane przez grzechy człowieka udręki, które leżą przed nami.

Tym z Moich wyznawców, którzy pytają, dlaczego Moje przekazy mogą powodować strach, mówię to:

Nie wierzcie w te kłamstwa, zasiane w waszych sercach przez szatana, że Bóg nigdy nie dawałby światu przekazów wzbudzających obawę w sercach Jego dzieci.

Obecnie wielu z was, zwłaszcza tych, którzy Mnie kochają, odwracanych jest od Mojego Świętego Słowa.

Jednym z ulubionych szyderstw szatana jest przekonanie was, że Boskie Przekazy nie zawierają proroctw wywołujących strach.

Na pewno takie wiadomości mogą być tylko od złego?

Jakże szatan śmieje się z własnego przebiegłego oszustwa.

Szatan będzie was przekonywał, że Moje przekazy pochodzą od niego, tak jest zdesperowany, aby przekonać was do nie podążania za Moimi wskazówkami.

Wam, Moi wyznawcy, musi być powiedziana Prawda.

Muszę was przygotować i oznacza to, że ostrzegam was przed nadchodzącymi rzeczami, jedynie aby was chronić. Aby was ocalić.

Nigdy nie słuchajcie kłamstwa.

Moje przekazy dawane są wam z Mojej Boskiej Miłości do całego stworzenia. Pozwólcie Mi prowadzić was, jak każdemu dobremu rodzicowi.

Poprzez słuchanie Mnie i podążanie za Moimi instrukcjami modlitwy, będziecie przeze Mnie chronieni.

Strach nie pochodzi ode Mnie. Jeśli wierzycie we Mnie i ufacie Mi, nie będziecie się obawiać, bez względu na to, jak wiele zła wobec was spowodowane zostanie przez grzechy ludzkości.

Jednej rzeczy, której nie wolno wam nigdy zrobić, to schować się i założyć, że wszystko będzie dobrze.

Ponieważ czyniąc tak, odrzucacie istnienie zła na świecie.

Zaakceptujcie, że szatan istnieje. Wierzcie, że modlitwa może osłabić i osłabi jego moce.

Następnie powstańcie i weźcie na siebie odpowiedzialność, jako wyznawcy Mnie, Jezusa Chrystusa.

Jeśli przyjmiecie prawdę, pozwolicie Mi się prowadzić i strach nie wejdzie do waszych serc.

Wasz Ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (56) – Dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę Najświętszej Eucharystii.

Sobota, 26.05.2012, godz.16.00

„O Drogi Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie,
Okryj mnie Drogocenną Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Tobie z wiarą, zaufaniem i czcią, przez resztę mojej posługi.

Nie pozwól mi nigdy oddalić się od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej lub prawdziwego przedstawiania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę reprezentowania Ciebie i karmienia Twojego stada w sposób,
w jaki musi być karmione, Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.”

Moi ukochani, wyświęceni Słudzy, wiedzcie proszę, że idę z każdym z was, każdego dnia.

Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a Ja zatrzymam was blisko Mojego Najświętszego Serca w tych czasach straszliwej udręki wewnątrz Katolickiego Kościoła.

Wasz Ukochany Jezus

 

Podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Papieża Benedykta XVI z siedziby Piotrowej.

Orędzie nr 445 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 26.05.2012, godz.16.00

Cieszę się, że znów jesteś ze Mną. Ważne jest Moja córko, abyś teraz trzymała się blisko Mnie. Czasu jest mało, a ty masz wiele pracy do wykonania.

Moja najdroższa córko, proszę dzisiaj Moich wyznawców, aby modlili się mocno za Mojego ukochanego Wikariusza Papieża Benedykta XVI. On, Mój Święty Sługa, poddany jest strasznym prześladowaniom za zamkniętymi drzwiami w Stolicy Apostolskiej.

Powiedziałem wam wcześniej, że masońskie grupy, które trzymają Watykan w żelaznym uścisku, chcą pozbyć się Mojego ukochanego Papieża.

I podstępnymi sposobami zamierzają usunąć Go z siedziby Piotrowej.

Jak już mówiłem w przeszłości, będzie musiał uciekać, gdyż będzie miał niewielki wybór.

Czas ten jest krótki. Musicie modlić się mocno, aby mógł On pozostać tak długo jak to możliwe, ponieważ gdy tylko opuści swe miejsce, zajmie je oszust, fałszywy prorok.

Jakże ronię Moje łzy za Mój Ukochany Kościół na ziemi w tym czasie. Wszyscy ci Moi wyświęceni słudzy, którzy akceptujecie Moje Święte Słowo, gdy jest wam dawane w tym czasie, usłyszcie Mnie teraz.

Musicie pozostać wierni Mszy Świętej i podtrzymywać codzienne Ofiary. Ponieważ bardzo niedługo zmuszeni będziecie do przełknięcia kłamstwa.

Codzienne Ofiary dla uczczenia Mojego Ukrzyżowania oraz przemiany wina w Moją Krew i chleba w Moje Ciało, zostaną zmienione i zniekształcone, a Ja zostanę oszkalowany przez nowe przepisy wprowadzone przez fałszywego proroka.

Nie wolno wam nigdy zaakceptować czegoś, co nie jest Prawdą.

Nie wolno wam nigdy zaakceptować herezji idącej z wnętrza Mojej Stolicy Apostolskiej. Jeśli to zrobicie, wtedy sami odsuniecie się ode Mnie.

Wielu z was będzie musiało odprawiać Mszę Świętą w ukryciu i potrzebować będziecie całej odwagi, jaką możecie uzyskać modląc się do Mnie i prosząc o uczynienie was silnymi.

Zmiany rozpoczną się od samej Najświętszej Eucharystii. Wkrótce zostanie wam powiedziane, że Komunia Święta, Moja Prawdziwa Obecność, jest w rzeczywistości czymś innym.

Powiedzą wam, że to oznacza inne rzeczy. Ale jest to straszne kłamstwo.

Najświętsza Eucharystia jest Moim Ciałem i Krwią danymi wam, aby umożliwić wam napełnienie was Moim Duchem Świętym, aby dać wam Pokarm, którego potrzebujecie dla waszych dusz.

Kiedy nadejdzie czas i wam, Moi wyświęconym Sługom, przedstawiona zostanie nowa, współczesna interpretacja, wówczas będziecie wiedzieć, że zanieczyszczenie już się rozpoczęło.

To wtedy będziecie musieli się przygotować. Zebrać się razem i bronić Prawdy Mojego Ukrzyżowania. Nie akceptujcie kłamstw, zmian w Mszy Świętej i w Świętej Eucharystii. Bo jeśli to uczynicie, to Moja Obecność zostanie utracona dla wszystkich Bożych dzieci.

Podążajcie za Mną. Jest to największe wyzwanie, jakiemu kiedykolwiek musieliście stawić czoła, ale dam wam Łaski rozpoznania Prawdy od świętokradczej fikcji, o zaakceptowanie której zostaniecie poproszeni w Moje Święte Imię.

Musicie poprosić Mnie o pomoc teraz, poprzez tę Modlitwę Krucjaty (56). Jest ona dla Kapłanów ubiegających się o Ochronę Najświętszej Eucharystii.

„O Drogi Ojcze, w Imię Twojego Drogiego Syna,
Który ofiarował Siebie na Krzyżu za całą ludzkość,
Pomóż mi pozostać wiernym Prawdzie,
Okryj mnie Drogocenną Krwią Twojego Syna i daj mi
Łaski, abym nadal służył Tobie z wiarą, zaufaniem i czcią, przez resztę mojej posługi.

Nie pozwól mi nigdy oddalić się od prawdziwego znaczenia Ofiary Mszy Świętej lub prawdziwego przedstawiania Najświętszej Eucharystii Twoim dzieciom.
Daj mi siłę reprezentowania Ciebie i karmienia Twojego stada w sposób,
w jaki musi być karmione, Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem
Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości.
Amen.”

Moi ukochani, wyświęceni Słudzy, wiedzcie proszę, że idę z każdym z was, każdego dnia.

Podtrzymuję was. Oprzyjcie się na Mnie, a Ja zatrzymam was blisko Mojego Najświętszego Serca w tych czasach straszliwej udręki wewnątrz Katolickiego Kościoła.

Wasz Ukochany Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl