OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 22

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Bóg Ojciec: Ujawniam Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Orędzie nr 477 z serii Ostrzeżenie

Środa, 27.06.2012, godz.20.00

Moja najdroższa córko, ujawniam dziś wszystkim Moim dzieciom Moje przyszłe plany Nowych Niebios i Nowej Ziemi.

Kiedy połączą się w jeden Chwalebny Raj, będzie dwanaście narodów.

Narody te składać się będą z niektórych nacji na świecie, które okazały wierność Mnie, Bogu Ojcu, Mojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi i Matce Bożej, Królowej Nieba.

Ci, którzy będą rozproszeni, zostaną zebrani razem, aby przyłączyć się do tych pozostałych narodów, jako jedna zjednoczona Święta Rodzina.

Moja Wola będzie honorowana. Wszyscy będziecie mieli dar wolnej woli, ale zostanie ona spleciona z Moją. Dopiero wówczas prawda Raju zostanie właściwie objawiona.

Moich Dwanaście narodów oznaczonych jest w dwunastu gwiazdach Niewiasty w Księdze Objawienia.

Niewiasta jest Matką Boga i niesie dwanaście gwiazd dla oznaczenia dwóch rzeczy.

Dwunastu apostołów pomogło Mojemu Synowi założyć Jego Kościół na Ziemi.

Dwanaście specjalnie wybranych narodów ustanowi jeden prawdziwy apostolski Kościół na Nowej Ziemi, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno w Moim Nowym Chwalebnym Raju.

Jest to moment, na który cierpliwie czekałem.

Moja Boska Wola, którą dla Adama i Ewy stworzyłem Raj, odrzucony na bok na skutek kuszenia przez złego, zostanie teraz wypełniona i tym razem Raj będzie doskonały.

Mój Syn, Król Ludzkości, Król Wszechświata, panował będzie nad Moim Nowym Rajem na Ziemi.

On wyznaczy przywódców w każdym narodzie, wszystkich połączonych razem Moją Bożą Wolą.

Ludzie z tych narodów czcić będą Mojego Syna w sposób, w jaki On musi być czczony, w jedyny sposób, w pokoju i wzajemnej miłości.

Jego Najświętsza Matka, Matka Zbawienia, ukoronowana została na Królową Nieba i będzie również panować jako Królowa Nowego Raju.

Jej Koronacja w Niebie była bardzo szczególną Boską Manifestacją Jej roli w przyszłości w Zbawieniu świata.

Została ukoronowana w wielkiej czci i chwale dla roli, nie tylko jaką odegrała jako Boża Matka i jako małżonka Ducha Świętego, ale roli Matki Zbawienia, obdarzonej mocą zniszczenia szatana.

To był Mój Ukochany Syn, który z miłością umieścił koronę dwunastu gwiazd na głowie Bożej Matki podczas Jej Koronacji.

To będzie Mój syn, który umieści koronę na Jej głowie w Nowym Raju, jako Królowej wszystkich Bożych dzieci.

Mój Boski plan uratowania ludzkości już się rozpoczął.

Moim pragnieniem jest, aby ta Misja pomogła Mi zebrać zagubione dusze w każdym zakątku ziemi i ocalić je od wroga, zanim będzie za późno.

Moja Boska interwencja udowodni Moją Miłość do wszystkich Moich dzieci.

Nic nie jest niemożliwe. Nic nie jest beznadziejne w Mojej walce przeciwko armii szatana.

Przyniosę wam nowy świat, który zadziwi was w całej swojej wspaniałej chwale. Jest on gotowy.

Jego piękno i splendor wykraczają poza waszą ludzką zdolnością przewidywania.

Kiedy go doświadczycie, otrzymacie wieczne życie.

Módlcie się, aby  te Moje słabe dzieci, które nie wierzą we Mnie, Najwyższego Boga, które nie przestrzegają Moich Praw, i które popełniają straszliwe zbrodnie przeciwko innym, okazały skruchę.

Nie chcę utracić ani jednego Mojego dziecka.

Pomóżcie Mi przynieść im to cudowne chwalebne dziedzictwo. Niestety, to musi się stać z ich własnej woli.

Dzieci, kocham was z pasją nieznaną ludzkości.

Przyjdźcie do Mnie jak jedno, poprzez Mojego Syna.

Czas na Nowy Raj na ziemi jest bardzo blisko, ale przyznany wam został czas, aby pomóc nawrócić ludzkość za pośrednictwem tej Misji siódmego Anioła na ziemi, który pracuje wraz z Moim Synem, aby przyprowadzić Moją rodzinę do Mnie.

Wasz Kochający Ojciec

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

Bóg Najwyższy

(Przyp. tłum.: Apokalipsa (Objawienie) 12:1-6, Biblia Tysiąclecia.

(1) Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (2) A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia. (3) I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów – (4) i ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. (5) I porodziła syna – mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało porwane jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. (6) A Niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.)

 

Nowy Raj: Otrzymacie nieskazitelne ciała, niezniszczalne, wolne od choroby, śmierci fizycznej i starzenia się.

Orędzie nr 476 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 26.06.2012, godz.20.00

Moja droga, umiłowana córko, Nowy Raj został teraz ukończony, w swej pełnej chwale gotowy dla wszystkich Bożych dzieci na ziemi.

Zostanie przedstawiony w całej swej okazałości, podobnie jak Raj stworzony na początku przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla Jego dzieci.

Jakże śpiewają aniołowie i radują się, gdyż moment odsłonięcia niedowierzającemu światu tej wielkiej wspaniałości jest bardzo blisko.

Zostanie przedstawiony przeze Mnie, kiedy Nowe Jeruzalem zstąpi na ziemię z dźwiękiem dzwonów na Moje Powtórne Przyjście.

Tobie, Moja córko, zostanie to również oznajmione, tuż przed tym zanim dam się poznać.

Tylko ci, którzy akceptują Mnie jako Mesjasza, będą w stanie wejść do jego wspaniałych bram.

Każdy możliwy apel z nieba zostanie wykonany, aby dotrzeć do tych wszystkich, którzy nadal będą odrzucać Mój wielki Dar, aż do ostatniej trąby.

Wtedy będzie już za późno dla tych słabych dusz. Będą one nie do uratowania, ponieważ Moje Miłosierdzie zostanie Mi rzucone z powrotem w Twarz, w kategorycznym odrzuceniu.

Najważniejsze, co się liczy, to ostrzeżenie tych wszystkich, którzy są w niebezpieczeństwie utraty swoich dusz dla szatana.

Zbierzcie ich razem Moi wyznawcy. Nakłaniajcie ich delikatnie do Mojego stada. Nigdy nie zaprzestawajcie waszych modlitw, aby ich uratować.

O, Moi umiłowani wyznawcy, gdybyście mogli zobaczyć Nowy Raj, kiedy Niebo i Ziemia połączą się w jedno, upadlibyście na kolana i płakali z radości i ulgi.

Ci z was, którzy obawiacie się czasów ostatecznych, kiedy jak wiecie ziemia się zmieni, musicie pozwolić Mi  złagodzić wasze niepokoje.

Zabierzecie ze sobą wasze rodziny, wszystko z radością, w czystej, kompletnej miłości i harmonii.

Otrzymacie nieskazitelne ciała, niezniszczalne, wolne od choroby, śmierci fizycznej i starzenia się.

Wszyscy będziecie mieć własne domy, z otaczającymi was trawami, drzewami, górami, rzekami, strumieniami i kwiatami w całym ich chwalebnym pięknie.

Zwierzęta będą oswojone i żyć będą w pokoju i harmonii ze wszystkimi Bożymi dziećmi.

Zobaczycie jak wasze dzieci zawierają związki małżeńskie, mają dzieci i wszyscy będziecie świadkiem cudu rodzin powstających z martwych.

To wskrzeszenie będzie niewyobrażalną radością, jak żadna inna.

Zostanie połączeni z waszymi ukochanymi, którzy odeszli kiedyś w tym życiu i poszli do Nieba.

Będziecie stanowić narody, w sumie dwanaście, wszystkie oznaczone przez dwanaście gwiazd w koronie na głowie Mojej Niepokalanej Matki, z których wszystkie będą podlegać Mnie, z Moimi Apostołami i Prorokami.

To jest Moje Królestwo, obiecane przez Mojego Ojca, od czasu kiedy On stworzył Raj na Ziemi. Każdy, kto Je odrzuci, obumrze.

Módlcie się, aby wszystkie Boże dzieci miały czystość duszy umożliwiającą im powrót do domu, do Królestwa Mojego Ojca na Ziemi, tak jak było na początku, jest teraz i pozostanie zawsze, na wieki wieków.

Wasz Jezus

 

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Orędzie nr 475 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 25.06.2012, godz.11.50

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie wolno ci zapominać, jak ogromna jest ta Misja.

Wiele razy wciągana będziesz w pułapki zastawiane przez zwodziciela, aby zbić cię z tropu.

Bezwzględni, on i wszyscy, którzy są z łatwością prowadzeni przez niego, zrobią wszystko co mogą, aby zdyskredytować Moje Słowo dawane tobie.

Gdy będziesz tak egzaminowana, musisz być ponad to i ignorować drwiny.

Ponieważ poddałaś Mi swoją wolną wolę, wszystkim, co się teraz liczy, jest twoje całkowite posłuszeństwie Mnie.

Pozwól Mi w Mojej Boskiej Mądrości, rozłożyć przed wami Moją idealną drogę do Raju na Ziemi.

Moi wyznawcy muszą także zważać na Moje ostrzeżenia. Głosząc Moje Słowo znajdziecie się pod ostrym atakiem, każda i każdy z was.

Jest to Misja, jak żadna inna.

Wy, Moja armio, będziecie prowadzić owczarnię Mojej Reszty Kościoła do bram Raju.

Spowoduje to, że unikniecie waszego osobistego prześladowania, ale nie będzie to łatwa podróż.

Musicie zjednoczyć się razem i w grupie udzielać sobie wzajemnie sił, gdyż nawzajem znajdziecie pociechę.

Moja armia gromadzi się teraz we wszystkich zakątkach ziemi.

Wszyscy wizjonerzy, którym przekazywana jest Boska Prawda, poprzez Moją Matkę, wraz z Moimi prorokami, chcą rozpalić płomień Ducha Świętego, aby Reszta Armii została odpowiednio przygotowana do czekającej ją walki.

Nigdy nie wątpcie w Moją Miłość. Pamiętajcie, że tylko ci, którzy podążają za Mną, mogą wejść do Nowego Raju.

Kiedy przychodzą do was ci, którzy was dręczą, pamiętajcie, że waszym obowiązkiem jest im wybaczyć i modlić się za ich dusze.

Okazujcie miłość tym, którzy dręczą was w Moje Imię. W ten sposób możecie pokonać szatana i traci on władzę nad wami.

Będę was pouczał na każdym etapie waszej podróży.

Ja idę z wami.

Ja znam Swoich i oni znają Mnie.

Wasz Jezus

 

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Orędzie nr 474 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 24.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, jakże łamie się Moje Serce, gdy widzę tych, którzy mówią, że są wyznawcami Boga, ale popisują się Jego Prawami. Oni są hipokrytami.

To ci, którzy mówią, że postępują według Przykazań Mojego Ojca, a mimo to sądzą, że mogą potępiać innych, którzy grzeszą.

Pierwsi do wzięcia Pisma Świętego jako środka, aby głosić kłamstwo, poprzez promowanie tak zwanej tolerancji, urażają Mnie bardzo.

Są to ludzie, którzy mówią, że błędem jest wierzyć w Bożą Opatrzność.

Są to ludzie, którzy kwestionują wizjonerów wysyłanych przez Niebo poprzez wieki, a następnie próbują obalić ich przy użyciu Mojego Świętego Słowa zawartego w Piśmie Świętym.

Każdy, kto zaprzecza Mojemu Słowu, jest wobec Mnie nielojalny.

Każdy, kto stawia siebie, jako wyższego duchowo i intelektualnie od swoich braci i sióstr, musi być bardzo ostrożny.

Każdy, kto wykorzystuje Pismo Święte, aby przedstawić wykrzywioną wersję Prawdy, zostanie ukarany.

Każdy, kto powstaje i głosi Prawdę, ale mimo to odrzuca Moje Słowo dawane światu w tych ostatecznych czasach, będzie odrzucony przeze Mnie.

Jesteście winni duchowej zazdrości i spotka was za to kara.

Kiedy szerzycie nienawiść wobec proroków przysłanych z Nieba, jesteście winni grzechu, który ma olbrzymie konsekwencje.

Ponieważ czyniąc to, nie tylko głosicie kłamstwo, ale blokujecie Boże Słowo.

Proszę, powstrzymajcie teraz waszą kampanię dręczenia i oszczerstw. Nigdy nie zapobiegniecie wysłuchaniu Mojego Słowa.

Dlaczego wciąż próbujecie zadręczać tę Misję? Czy nie poznaliście już, że ogień Ducha Świętego nie mógłby rozprzestrzeniać się w ten sposób, gdyby Moje Przekazy nie były z Nieba?

Jesteście wykorzystywani przez złego, który nie cofnie się przed niczym, aby zapobiec dawaniu światu tych Moich Świętych Orędzi.

Wiadomość dla Duchowieństwa:

Ci spośród was, którzy złożyliście śluby, jako wyświęceni słudzy Mojego Kościoła na Ziemi, wysłuchajcie Mnie teraz.

Kiedy publicznie piętnujecie Moje Przekazy i przeciwdziałacie Mi, waszemu Jezusowi, w tej misji dla Zbawienia dusz, popełniacie największy grzech ze wszystkich.

Za to będziecie cierpieć i wasz Czyściec doświadczony będzie na ziemi. Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko będzie świadkiem waszego przewinienia przeciwko Niebu.

Wasza błędna ocena Moich proroków uczyni was duchowo pustymi i wasze dusze będą cierpieć męki, jak żadne inne.

Jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i nie jesteście pewni Mojego Głosu, kiedy teraz mówię do was, to musicie zachować milczenie. Musicie modlić się o rozeznanie, zanim weźmiecie pod uwagę odrzucenie Mojego Świętego Słowa.

Tysiącom Moich wyświęconych sług nie uda się rozpoznać Mojego Słowa, posyłanego na czasy ostateczne poprzez tego proroka. Jak Mi to łamie Serce.

Wiele upadnie pod panowaniem antychrysta i opuści Mój Kościół na Ziemi.

Wielu z Moich wyświęconych sług będzie po stronie prześladowców Mojego Kościoła. Uwodzenie już się rozpoczęło.

Jesteście przygotowywani przez zwodziciela, aby odrzucić Mnie i wasza pycha uniemożliwia wam zobaczenie tego.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie na tyle odważnych, aby stać na straży Mojego Kościoła na ziemi. Wielu będzie po stronie fałszywego proroka i odrzuci Moje stado, którego wiara umożliwi mu poszukiwanie Prawdy.

Czy nie wiecie, że Ja jestem Kościołem?

Czy nie wiecie, że Kościół cierpieć będzie swoje własne ukrzyżowanie, tak jak Ja cierpiałem?

Będzie torturowany. Będzie wydawał się ukrzyżowany, a wielu będzie sądzić, że jest martwy. Ale, podobnie Mojemu Zmartwychwstaniu, zostanie on ponownie wskrzeszony do życia, gdyż jak wiecie, on nie może być zniszczony.

Ostrzegam wszystkie Moje wyświęcone sługi, którzy nie rozpoznają czasów, w których żyją, aby zachowali czujność teraz, ponieważ Mój Kościół na ziemi cierpi największe prześladowania od swego początku.

Musicie przygotować się i otworzyć wasze oczy.

Kiedy, myślicie, miałbym przyjść i was ostrzegać? Czy sądziliście, że byłoby to kiedyś w przyszłości? Że to nigdy nie stałoby się podczas waszego życia?

Czas Mojego powtórnego Przyjścia jest bardzo blisko.

Wkrótce oddzielę dobrych od nikczemnych, po wszystkich próbach uczynionych dla nawrócenia większości ludzkości.

Jest to wasz obowiązek i odpowiedzialność, aby zachować otwarty umysł, serce i duszę.

Potrzebuję was, abyście odpowiedzieli na Moje prośby o pomoc Mi w uratowaniu tak wielu dusz, jak tylko mogę.

Podążajcie za Mną. To jest wasze powołanie.

To dlatego ślubowaliście wierność Mnie, waszemu Jezusowi.

Nie dokonaliście waszych ślubów na waszych własnych warunkach.

Musicie pozwolić Mi prowadzić was i pomóc obronić Mój Kościół na ziemi.

Wiele szkód wyrządzonych zostało Mojemu Kościołowi. Mój Kościół składa się z tych wszystkich, którzy Mnie kochają, w tym wszystkich Moich wyświęconych sług.

Musicie być silni, odważni i lojalni. Nie wolno wam pozwolić, aby strach lub bestia pochłonęły wasze dusze.

Wysłuchajcie Mojego Słowa zanim napiętnujecie Moich proroków.

Nigdy nie potępiajcie żadnego z Moich przekazów bez modlitwy o rozeznanie. Nawet wówczas musicie być ostrożni, aby nie odmówić Bożym dzieciom daru łask, którymi teraz obdarzam te biedne dusze, które pozbawione są Prawdy Moich Nauk.

Ci z was, którzy otwarcie odrzucacie Moje Słowo dawane poprzez tego proroka, wiedzcie, że będziecie błagać Mnie o przebaczenie, gdy Prawda zostanie ujawniona.

Ale wtedy dla tych, którzy są odpowiedzialni za odwrócenie się dusz daleko ode Mnie, będzie już za późno.

Dusze te, utracone dla Mnie z powodu waszego nikczemnego języka, nie będą miały Wiecznego Życia.

Jeśli odrzucacie Moje Słowo teraz, albo piętnujecie Moje Przekazy, jako mające błędy, to i wy będziecie odrzuceni. Nie jesteście zdolni do prowadzenia Mojego stada.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Maryja Panna: świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa

Orędzie nr 473 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 23.06.2012, godz. 10:50

tekst oryginalny

Moje dzieci, wzywam was wszystkich do przyłączenia się do modlitwy za nawrócenie grzeszników i kontynuowanie swoich codziennych modlitw.

Post pozwoli zbawić wiele dusz i jest wielkim Darem dla Mojego umiłowanego Syna.

Tak wielu ludzi na świecie odwróciło się od Mojego Syna.

Jakże boleje On w tym czasie. Kocha ich tak bardzo, a patrzenie na to łamie Mu serce, szczególnie gdy widzi niewierność tych, którzy uznają, że On jest prawdziwym Synem Boga Najwyższego.

Świat został odwrócony do góry nogami za sprawą pogaństwa. Stało się on miejscem, dezorientacji nienawiści, zamieszania i niepokoju.

Jest to jak stan piekła i chociaż nie ma nic bardziej przerażającego lub bolesnego, to jednak siła złego została stworzona przez nienawistne, napięte relacje i dotyka wszystkie dzieci Boże.

Niewielu pozostało nietkniętych przez jad, który jest rozprzestrzeniany w każdym narodzie przez ciemności. Tak wielu ludzi jest zaślepionych przez te ciemności, że nie mają nadziei.

Wiele osób, które nie zwracają się do Boga i kroczą swoimi ścieżkami, odczuwają z tego powodu wiele smutku.

Ci, którzy kochają Boga, ale mało uwagi poświęcają Jemu na modlitwie są tak samo bezradni.

Tylko modlitwa, oddanie i poświęcenie mogą przybliżyć do Boga. Nic innego nie przyniesie wam spokoju.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za dusze, które czczą fałszywych bogów. One potrzebują w tym czasie dużo modlitwy.

Módlcie się za kuszonych przez złego, który przysparza cierpienia tym, którzy są pod jego władzą.

Zostało im niewiele czasu do Spowiedzi, Ostrzeżenia. Kiedy nadejdzie ten dzień będą musieli okazać pokorę, kiedy prawda im się objawi.

Wielki plan Mojego Syna, aby zbawić wielu ludzi ma się objawić się światu.

Wielu nie zostanie zbawionych.

Dlatego na wszystkich Jego ukochanych wyznawcach spoczywa wielka odpowiedzialność, aby modlić się teraz o nawrócenie i zbawienia jak największej liczby dusz.

Idźcie w pokoju Moje dzieci bez obaw, wiedząc, że mój Syn jest zawsze miłosierny.

Chce uratować wszystkich, a Spowiedź jest Darem, który On okaże światu.

Ostrzeżenie jest największym darem dla ludzkości od Jego Śmierci na Krzyżu.

Cieszcie się z tego, że wiele dusz może być zbawionych i otrzymać Dar Życia Wiecznego, gdyż w przeciwnym razie byłyby dręczone w Piekle na wieki.

Dziękuję, że odpowiedziałaś na to wołanie z Nieba.

Twoja ukochana Matka Boża

Matka Zbawienia

tekst oryginalny

 

 

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Orędzie nr 472 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 21.06.2012, godz.17.30

Moja droga, umiłowana córko, odkąd zaczął się czas i świat został stworzony przez Mojego Przedwiecznego Ojca, było wiele zamieszania na temat pochodzenia ludzkiego rodzaju.

Kiedy Mój Ojciec stworzył świat, tak aby mógł mieć rodzinę, dokonanych zostało wiele przygotowań.

Stworzył ziemię, morza, rośliny, drzewa, góry, rzeki, zwierzęta a następnie, w drugiej kolejności, ostatniego dnia, gdy wszystko w Raju było na swoim miejscu, stworzył człowieka.

Człowiek, chociaż skażony grzechem, jest świętym stworzeniem. Zwierzęta są po to, aby służyć ludzkości.

Człowiek nie ewoluował od zwierząt, ale ci, którzy nie wierzą w Boga, chcieliby was zmusić, abyście właśnie w to uwierzyli.

Teorie ewolucji, które twierdzą, że człowiek pochodzi od zwierząt, są kłamstwem. Nigdy nie mogą być udowodnione.

Szatan, jego upadli aniołowie i każdy demon, który pochodzi od wrogów Boga, przekonywał człowieka do tego strasznego kłamstwa.

Człowiek jest dzieckiem Boga, ale aby poniżyć ludzkie dziecko Boga, szatan chce wprowadzić zamęt w sercach ludzi.

Dlaczego on propaguje to kłamstwo poprzez fałszywe nauki? W ten sposób może dowodzić, że człowiek wyewoluował z małpy, a następnie przekonać ludzi, że nie zostali stworzeni Ręką Mojego Przedwiecznego Ojca.

Jest to jedno z największych kłamstw popełnionych przez diabła, wykorzystującego dusze tych ludzi, którzy twierdzą, że są bardziej inteligentni, niż reszta ich braci i sióstr.

Naukowcy oświadczają, że człowiek ewoluował od zwierzęcia, ale oni zostali oszukani.

Nauka jest w błędzie, gdy próbuje oznajmiać prawdę o stworzeniu wszechświata.

Żaden człowiek nie rozumie cudu Bożego Stworzenia.

Jeśli człowiek wierzy, że na podstawie ludzkiego rozumowania zna wszystkie odpowiedzi na temat początków ludzkości, to oszukuje nie tylko inne biedne dusze, ale samego siebie.

Kiedy nie ma miłości Boga w takich duszach, które wierzą w wyższość ludzkiej inteligencji, wtedy ateizm szerzy się jak chwast.

Ten chwast, który rozrasta się w każdym kierunku, skaża i niszczy każdy plon w zasięgu wzroku oraz tworzy choroby.

Jedynym lekarstwem jest szukanie pomocy u Boga przez pokorną modlitwę i prośbę, aby Prawda została ujawniona.

Tak wiele nieprawd szerzonych przez ateistów, którzy próbują udowodnić, że Bóg nie istnieje, zniszczyło miliony dusz. Ich ofiary potrzebują waszych modlitw.

Ateizm jest największą religią na świecie, a ci, którzy poświęcili swoje życie dla tego oszustwa, są zgubieni na wieczność.

Spotkają ich ognie Piekła.

Jeśli nie zwrócą się do Mnie podczas lub po Ostrzeżeniu, cierpieć będą straszliwą karę.

Módlcie się za nich.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

 

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was.

Orędzie nr 471 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 21.06.2012, godz.00.05

Moja droga, umiłowana córko, Moi wyznawcy muszą zrozumieć, że jak każdy dobry rodzic zawsze będę chciał tego, co jest dla nich najlepsze.

Nigdy nie dam im wszystkiego, o co proszą, chyba że jest to zgodne z Moją Przenajświętszą Wolą.

Nigdy nie pozwolę im schodzić ze ścieżki Prawdy bez nakłaniania ich do powrotu do Mnie.

Zawsze będę się starał chronić ich przed wszelkimi krzywdami.

Udzielę im również nagany za każdą wyrządzaną krzywdę.

Mogę stać się i będę rozgniewany, gdy wyrządzają zło innym.

Przebaczę im także, kiedy czynią źle, jeśli naprawdę żałują za swoje błędne postępowanie.

Jestem cierpliwy. Nie jest Mnie łatwo zszokować i nigdy nie chowam, ani nie mógłbym zachować urazy.

Dlatego nawet ci, którzy oddalili się zabłąkani i którzy czują wewnętrzną pustkę, powinni poprosić Mnie, abym ich objął, ukochał i przyniósł im Bożą Miłość, która przyniesie im prawdziwy pokój.

Tak wielu ludzi jest zagubionych i zapomniało Mnie.

Wielu, z powodu grzesznego życia, które prowadzili, jest niechętnych, aby zwrócić się do Mnie. Czują się niezręcznie, nie wiedzą jak się modlić i uważają niesłusznie, że dla nich jest już za późno. Jakże się mylą. Nigdy nie wolno im zapominać, że Ja ofiarowałem Swoje Życie na ziemi za każdego z was.

Ja nie poddaję dusz, bo to łatwiejsze. Kocham tych wszystkich, którzy poprzez swoje działanie, uczynki i myśli, złamali Prawa Mojego Ojca.
Jesteście cenni dla Mnie. Kocham was, tak jak kocham wszystkie Boże dzieci.

Nie sądźcie nigdy, że jesteście mniej kochani, bo zgrzeszyliście. Grzech, choć odrażający dla Mnie, jest skazą, z którą się urodziliście.

Jest prawie niemożliwe dla każdej duszy na ziemi, aby nie grzeszyć.

Nigdy nie odczuwajcie, że Ja nigdy nie mógłbym wam pomóc lub powitać was w Moich ramionach.

Jeśli zwrócicie się do Mnie, staniecie pierwsi w kolejce, aby wejść do Mojego Nowego Raju na ziemi, który trwać będzie 1000 lat.
Wszystko, o co proszę, to abyście mówili do Mnie tymi słowami.

Krucjata Modlitwy (62) – Dla zagubionych i bezradnych grzeszników

”O Jezu, pomóż mi, bo jestem grzesznikiem, zagubionym, bezradnym i w ciemności.
Jestem słaby i brakuje mi odwagi, aby poszukać Ciebie.
Daj mi siłę, aby wezwać Cię teraz, tak bym mógł oderwać się od ciemności w mojej duszy.

Zaprowadź mnie do Twojego Światła Drogi Jezu i przebacz mi.
Pomóż mi uzdrowić mnie ponownie i zaprowadź mnie do Twojej
Miłości, Pokoju i Wiecznego Życia.
Ufam Ci całkowicie i proszę Cię, przyjmij mnie w umyśle, ciele i duszy, ponieważ poddaję się Twojemu Bożemu Miłosierdziu.
Amen.”

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy czujecie się niegodni. Czekam na was. Wystarczy, że wyciągniecie rękę i podacie Mi ją.

Ja słucham. Ja rozumiem. Ja płaczę. Ja kocham was.

Nigdy nie poddam się, aż będziecie w Moich ramionach i Moje Boskie Miłosierdzie wypełni wasze dusze.

Wkrótce ujrzycie ostatecznie Prawdę Mojego Wielkiego Miłosierdzia.
Wasze wątpliwości opadną jak zewnętrzna powłoka odsłaniając waszą duszę, która zostanie wypełniona Światłem, i przybiegniecie do Mnie.
Oczekuję tego dnia z wielką nadzieją i radością.
Tylko wtedy, gdy każda biedna zagubiona dusza pozna, że tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę ją uratować, Moje Serce zostanie uzdrowione.
Pamiętajcie, mogę potępić grzech, ale kocham wszystkich grzeszników, bez względu na to, co uczynili.
Nigdy nie obawiajcie się przyjść do Mnie, aby ze Mną rozmawiać, gdyż kocham was za bardzo, aby was odrzucić, kiedy okazujecie prawdziwą skruchę.
Wasz ukochany Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Orędzie nr 470 z serii Ostrzeżenie

Środa, 20.06.2012, godz.07.46

Moje dziecko, jak bardzo cierpi Mój Syn w tym czasie i jak Moje własne cierpienie jest nierozerwalnie związane z Jego.

Ci, którzy powodują cierpienie innych, ukrzyżowują Mojego Syna.

Kiedy robią straszne rzeczy, powodujące udrękę, ból i śmierć Bożych dzieci, to odnawiają Mękę Mojego Syna.

Ci, którzy podążają ścieżką zwodziciela, kuszeni są w każdej sekundzie przez upadłe anioły kierowane przez szatana.

Wielu z nich nie wie o tym, więc wy musicie modlić się za nich.

Wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, że są wykorzystywani przez złego dla jego realizacji zagłady ludzkiej rasy.

Bardzo niedługo zostaną odrzuceni przez szatana, gdy ich służba nie będzie dłużej celowa.

Mój Syn będzie czekał na przyjęcie takich grzeszników z powrotem w Swoje Święte Ramiona, tak jest On miłosierny.

Nikczemne plany realizowane przez szatana, niewidzialne dla wszystkich, mają sprawić smutek Mojemu Przedwiecznemu Ojcu. Raniąc swoich braci i siostry, ci zatwardziali grzesznicy ranią Boga.

Nigdy nie sądźcie, że oni osiągną wszystko, co zamierzali zrobić.

Ja, Matka Boża, jako Współodkupicielka i Pośredniczka, otrzymałam łaski, aby zniszczyć węża.

Przez proszenie Mnie o pomoc, mogę wam, dzieci, zaofiarować ochronę przed strachem.

Wraz z Moim Synem mogę dać wam łaski i okrąg ochrony, którego żaden upadły anioł nie może przeniknąć.

Szatan nie może zaszkodzić lub atakować tych wszystkich, którzy odmawiają codziennie Mój Różaniec.

Odmawiając trzy lub więcej Różańców możecie rozszerzyć tę ochronę na innych. Gdyby nawet stu ludzi mogło to zrobić, to mogliby uratować swój naród od skażenia szerzonego przez złego.

Dzieci, musicie zebrać się razem i modlić się o waszą ochronę.

Musicie być szczodrego serca i modlić się za waszych wrogów, ponieważ wielu z nich nie zdaje sobie sprawy, co czyni.

Ufając całkowicie Mojemu Synowi i przyjmując dary, które On wam teraz przynosi poprzez Jego Nauki i proroctwa, możecie wymazać wszystkie wasze lęki.

Szatan żeruje i żywi się strachem. Stawiajcie czoła Prawdzie i wykorzystujcie modlitwę, aby złagodzić złe plany realizowane przez te złe grupy, które chcą zniszczyć ludzkość.

Poczujcie miłość Mojego Syna otwierając swoje serca. Przekażcie Mi, Matce Odkupienia, wasze zmartwienia, a Ja zabiorę je do Mojego Syna.

Następnie okryję was Moim Najświętszym Płaszczem i poczujecie siłę, która może pochodzić jedynie z Nieba.

Tylko wtedy wypełni was pokój, odwaga i determinacja, aby stać się częścią Armii Boga. Armia ta, już formująca się, składa się z tłumów we wszystkich narodach.

Będą maszerować do końca i nie mogą być pokonani.

Moje dziecko, dziękuję za odpowiedź na Moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Odkupienia

 

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Orędzie nr 469 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 18.06.2012, godz.20.36

Moja droga, umiłowana córko, nie wolno ci pozwalać, aby rozpraszało cię okrutne odrzucanie Moich Świętych Orędzi przez tych Moich wyznawców, którzy jak wiesz, są szczególnie oddani Mojej Świętej Woli.

Spodziewaj się, że tego rodzaju odrzucenie zwiększy intensywność, ponieważ Moje Słowo zostanie rozdarte na strzępy i wyrzucone, jakby było niczym.

Ból odrzucenia, który czujesz, jest Moim bólem. Upokorzenie i szyderstwa zadawane tobie, są prześladowaniem Mnie. Zamiast pozwalać, aby taka niechęć raniła cię, musisz przyjąć ją w milczeniu.

Bądź radosna pośród twoich łez, gdyż wiesz już, że Ja zawsze byłem odrzucany, nawet przez Moich własnych uczniów.

Jeśli pozwalasz, aby odrzucanie Mojego Słowa opóźniało cię w rozprzestrzenianiu Moich Przekazów, to wtedy mniej dusz zostanie ocalonych.

Zawsze pamiętaj, że Moim największym pragnieniem jest zbawienie dusz.

Moja misja nie może być splamiona ludzką opinią, mającą na celu podważanie ciebie.

Słowa, które daję ci tego wieczoru nie są po to, aby dostarczyć pocieszenia, ale aby podkreślić pilną potrzebę Moich ostrzeżeń dla świata.

Wielu Bożych posłańców przyszło przed tobą, Moja córko, aby przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Żadnemu prorokowi nie były dawane Orędzia Mojej Ukochanej Matki i Trójcy Świętej w takiej obfitości.

Jedynie te Orędzia mogą ujawniać tajemnice nadchodzących czasów i ofiarują błogosławieństwo potrzebne do ostatniego dnia wszystkim Bożym dzieciom.

Pochwyćcie dar Mojego Słowa dawanego całej ludzkości, aby dało wam życie.

Bez Mojej pomocy byłoby wam bardzo trudno wytrzymać próby, które leżą przed nami.

Wszyscy Moi prawdziwi wysłannicy przygotowują Boże dzieci do Powtórnego Przyjścia.

Wiedzcie, że to wydarzy się w czasie trwania życia tego pokolenia.

Weźcie Mój Kielich, pijcie z niego, niech napełni was darem rozeznania, tak byście mogli Mi pomóc ratować dusze.

Wasz  Jezus

 

 

Krucjata Modlitwy (61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli

Niedziela, 17.06.2012,  godz.20.15

”O Drogi Niebieski Ojcze,
przez pamięć na Ukrzyżowanie Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa
błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci,
od ukrzyżowania zaplanowanego przez antychrysta i jego zwolenników,
aby zniszczyć Twoje dzieci.

Daj nam łaski, których potrzebujemy, aby odrzucić Znamię Bestii i
Obdarz nas pomocą, niezbędną nam do walki ze złem na świecie
szerzonym przez tych, którzy podążają drogą szatana.
 

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
W tych strasznych czasach i umocnij nas wystarczająco, abyśmy powstali
I zawsze głosili Twoje Święte Słowo.
Amen.”

 

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie.

Orędzie nr 468 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 17.06.2012,  godz.20.15

Moja droga, umiłowana córko, plany masońskich grup przejęcia światowych walut, są coraz bliższe ukończenia.

Ich nikczemne plany obejmują również nowe globalne szczepienia, które spowodują choroby na całym świecie, wywołujące cierpienia na skalę nie widzianą nigdy wcześniej.

Unikajcie takiego nagle ogłoszonego globalnego szczepienia, ponieważ będzie was ono zabijać.

Ich złe plany zszokowałyby te wszystkie niewinne dusze, które nie mają pojęcia, jak oni są potężni.

Napędzani żądzą władzy, bogactw i pragnieniem bycia boskim we wszystkim co robią, uważają, że są niezwyciężeni.

Kontrolują banki, rządy i są odpowiedzialni za spowodowanie terroru na Środkowym Wschodzie.

Kontrolują wiele światowych mediów i prawda o ich nikczemności ukryta jest za tak zwanymi humanitarnymi organizacjami.

Niestety, bardzo niewiele Bożych dzieci wie o ich planach.

Wiedzcie, że Ręka Mojego Ojca spadnie tak nagle i szybko na te narody, które chronią takich złych przywódców.

Zostaną uderzone przez tsunami i trzęsienia ziemi o takiej wielkości, że zostaną całkowicie wymazane.

Ci, którzy uważają, że są tak potężni, zobaczą ogień spadający z nieba tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Morza staną się jeziorami ognia i trudno im będzie ukryć się przed ręką kary wylewanej na te nikczemne dusze, które odrzucą Mój Kielich.

Nieposłuszni do końca, walczyć będą z Moim Przedwiecznym Ojcem i Mocą Niebios.

Współdziałając z antychrystem z grup, które on rozwija, zrozumieją błąd swojego postępowania, gdy będzie już dla nich za późno.

Wielu z tych grup, w tym liderzy banków, rządów, szefowie dużych firm, z których wszystkie są połączone i pracują razem, aby ze zwykłych ludzi uczynić nędzarzy, zmieni się po Ostrzeżeniu. To zatem będzie dobre.

Czas dla Mnie, aby oddzielić te dusze, które Mnie kochają od tych, które stoją po stronie złego, nie jest odległy.

Jesteście ostrzeżeni. Będzie tylko tyle czasu, aby się nawrócić. Dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia należą do tych nikczemnych grup, które nie mają szacunku dla Bożych praw.

Musicie się modlić, aby oni ujrzeli Prawdę.

Musicie się modlić, aby powstrzymali zadawanie życiowych udręk poprzez okropne ustawy, które zamierzają wprowadzić.

Musicie się modlić o powstrzymanie ludobójstwa, które planują, gorszego niż to, dokonane przez Hitlera w czasie II wojny światowej.

Ta grupa, największa ilościowo od czasu ich powstania w średniowieczu, to armia szatana. Będą prowadzeni przez antychrysta. Zaplanowali wprowadzenie swojej kontroli w bankach na dziesięciolecia.

Przez ostatnie 15 lat zaplanowali wprowadzenie Znamienia Bestii, czipa, do którego wszczepienia w ciało zmuszany będzie każdy mężczyzna i kobieta, aby mieć dostęp do żywności.

Teraz, kiedy nadszedł dla nich czas, aby przedstawić ich Nową Światową Walutę, wiedzcie, że modlitwy, wiele modlitw, mogą pomóc osłabić wiele z ich planów.

Oto modlitwa, aby uniknąć Jednej Światowej Waluty.

Krucjata Modlitwy (61) – O uniknięcie Jednej Światowej Kontroli

”O Drogi Niebieski Ojcze,
przez pamięć na Ukrzyżowanie Twojego Ukochanego Syna Jezusa Chrystusa
błagam Cię, abyś chronił nas, Twoje dzieci,
od ukrzyżowania zaplanowanego przez antychrysta i jego zwolenników,
aby zniszczyć Twoje dzieci.

Daj nam łaski, których potrzebujemy, aby odrzucić Znamię Bestii i
Obdarz nas pomocą, niezbędną nam do walki ze złem na świecie
szerzonym przez tych, którzy podążają drogą szatana.

 

Błagamy Cię, Drogi Ojcze, ochroń wszystkie Twoje dzieci
W tych strasznych czasach i umocnij nas wystarczająco, abyśmy powstali
I zawsze głosili Twoje Święte Słowo.
Amen.” 

Moja córko, jestem zasmucony, gdy musze ujawnić te rzeczy. Moi wyznawcy muszą zrozumieć, co się dzieje.

Ci, którzy nie wierzą w te przekazy, nie będą mieć wątpliwości, gdy antychryst przedstawi im się, tak jak przepowiedziałem.

W modlitwie musicie łączyć się w grupy na całym świecie.

Im więcej będzie Moich wyznawców, którzy tak robią, tym silniejsza będzie obecność Ducha Świętego, a następnie tym słabsza będzie armia szatana.

Spróbujcie nie obawiać się, ponieważ takiemu prześladowaniu można stawić czoła nieustraszenie.

Jeśli przygotujecie się dobrze, wykonując Moje zalecenia i trwając w codziennej modlitwie, ten czas minie szybko.
Zawsze Mi ufajcie.

Pamiętajcie, że umarłem za wasze grzechy. Tylko pozwólcie Mi odpowiednio prowadzić was w tym czasie, w kierunku Nowego Królestwa na Ziemi.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, mogę was doprowadzić. Pamiętajcie, że beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

 

Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył

Orędzie nr 467 z serii Ostrzeżenie

sobota, 16.06.2012, 19:40

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, Moje Słowo jest wysłuchiwane przez miliony ludzi na całym świecie, gdyż przygotowuję wszystkie dzieci Boże do Mojego Miłosierdzia Bożego.

Ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, będą wiedzieli od razu po przeczytaniu Moich orędzi, że pochodzą one z Moich Boskich ust.

Ci, którzy mówią, że mnie znają, ale nie rozpoznali Mnie, nadal nie mogą się oprzeć czytaniu Mojego Słowa, choć walczą przeciw Mnie.

Odrzucają Mnie, ale nadal przyciągają ich Moje orędzia.

Czy nie zdają sobie sprawy, że to Duch Święty, który choć uśpiony w ich duszach, wciąż przyciąga ich do Mnie?

Mówię im to. Nadszedł czas, by wkrótce wasze pretensje zostały wam przedstawione podczas Ostrzeżenia.

Wasza nienawiść do Mojego Słowa zostanie wam ujawniona i wtedy poznacie Prawdę.

Kiedy tak zacznie się dziać, wówczas musicie połączyć się z waszymi braćmi i siostrami i walczyć o prawo do obrony Mojego Kościoła na ziemi.

Niebo zostanie rozdarte, jak gdyby dach się otworzył i ukarze się ogień i płomienie Mojego Bożego Miłosierdzia.

Ziemia zostanie wstrząśnięta z taką siłą, że nikt nie ucieknie przed Moimi Oczyma, Moim Duchem ani Moim Darem.

Wielu będzie się trząść ze strachu tylko dlatego, że wielu ludzi po raz pierwszy będzie świadoma swoich dusz.

Dowiedzą się, że miłość do swoich ciał poprzez dogadzanie wszystkim swoim zmysłom, nie ma sensu.

Zobaczą każdą część duszy, ale nie własnymi oczami. Będą patrzeć na swoje dusze Moimi Oczami.

Będą czuć się źle i będą odczuwać mdłości jakie Ja mam, gdy widzę brzydotę ich nędznych wykroczeń.

Będą widzieć jak podłe było ich zachowanie wobec innych i zło, które wyrządzali bliźnim, swoim braciom i siostrom.

Wtedy ujrzą swoją miłość do siebie samych, próżność i miłość fałszywych bożków i dowiedzą się, jak Mnie to rani.

Ci, których grzechy są tak bardzo mroczne, będą czuli się źle, odczują ból i nie będą w stanie znieść przerażenia, jakie będą musieli oglądać. Będą potrzebowali każdej siły do wytrzymania oczyszczenia niezbędnego, by przetrwać i iść drogą Prawdy.

Ważne jest, aby zrozumieć, że Ostrzeżenie jest właśnie po to. Przybywam ostrzec Boże dzieci, że ich grzechy mogą być i będą odpuszczone.

Przychodzę, aby pokazać im jaki będzie Dzień Sądu. Oznacza to, że ci, którzy na tym etapie poproszą o odkupienie, zostaną zbawieni.

Ci, którzy nadal będą Mnie odrzucać, będą mieli czas na nawrócenia, ale nie za dużo. Jeśli nadal będą odtrącać Moją Rękę Miłosierdzia, wtedy będę musiał odejść.

Wówczas dokonam podziału, sprawiedliwych na jedną stronę, a niesprawiedliwych na drugą. Zatem będzie jeszcze jedna szansa na szukanie odkupienia, a ci, którzy odrzucą Moją Rękę Miłości i Miłosierdzia, zostaną wrzuceni do Piekła.

To proroctwo zostało przepowiedziane od początku.

Miejcie na uwadze Ostrzeżenie i zbawcie wasze dusze, dopóki możecie.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15

„O Drogi, Najmilszy Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny
(podaj tutaj imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
Ich dusze od ducha ciemności.
Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
Od ogni Piekła.
Daj im szansę poprawienia się,

Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
Amen.”

 

Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.

Orędzie nr 466 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 14.06.2012, godz.18.15

Moja droga, umiłowana córko, Ja, wasz ukochany Jezus pragnę, abyś poprosiła wszystkich Moich wyznawców o wysłuchanie Moich zaleceń.

Popatrzcie na każdego członka waszej własnej rodziny, tych pośród was, którzy nie przestrzegają Moich Nauk.

Poszukajcie wśród was tych zagubionych dla Mnie dusz, które pozornie Mnie odrzucają. Następnie proszę, abyście modlili się mocno za nie w tym czasie.

Musicie błagać o miłosierdzie dla tych dusz. Wasze modlitwy i ofiary mogą uratować je od strasznego cierpienia podczas Oczyszczenia przy Ostrzeżeniu.

Chociaż Ostrzeżenia nie należy się obawiać i musi być przyjęte jako Mój szczególny Dar, to spowoduje ból u osób nie będących w stanie łaski.

Przygotujcie wcześniej wasze dusze, ponieważ dla zdrowych dusz Ostrzeżenie będzie radosnym wydarzeniem.

Nie będą cierpieć, ponieważ będą w stanie łaski, zwłaszcza jeśli korzystały regularnie z Sakramentu Spowiedzi.

Ich siła pomoże tym, którzy muszą przejść przez ból Czyśćca po Ostrzeżeniu.

Pomóżcie tym, którzy nie słuchają, przez codzienne odmawianie Koronki do Mojego Boskiego Miłosierdzia.

Ofiarujcie poświęcenie się dla Mnie, waszego Jezusa, jako wynagrodzenie za grzechy waszych rodzin.

Okażę Miłosierdzie wszystkim, którzy zaakceptują czarny stan swojej duszy, kiedy pokazane im zostaną ich grzechy podczas Ostrzeżenia.

Tylko tym z prawdziwą pokorą i czystym sercem zostanie przebaczone.

Oni, w tym te dzieci, które Mnie opuszczają, znajdują się w rozpaczliwej potrzebie waszych modlitw.

Oto modlitwa, którą musicie odmawiać, o ich nawrócenie podczas Ostrzeżenia.

Krucjata Modlitwy (60) – Modlitwa o nawrócenie rodzin podczas Ostrzeżenia

„O Drogi, Najmilszy Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla dusz mojej rodziny
(podaj tutaj imiona).
Ofiaruję Ci moje cierpienia, moje udręki i moje modlitwy, aby uratować
Ich dusze od ducha ciemności.
Niech ani jedno z nich, Twoich dzieci, nie wyprze się Ciebie, ani
Nie odrzuci Twojej Ręki Miłosierdzia.

Otwórz ich serca, aby splotły się z Twoim Najświętszym Sercem,
Tak aby mogły ubiegać się o przebaczenie niezbędne, aby ocalić je
Od ogni Piekła.
Daj im szansę poprawienia się,

Tak aby mogły być nawrócone Promieniami Twojego Boskiego Miłosierdzia.
Amen.”

Boże dzieci, przygotowujcie się każdego dnia na Ostrzeżenie, ponieważ może się ono wydarzyć w każdej chwili.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli

Środa, 13.06.2012, godz.16.00

„O Najwyższy Boże,
O Niebieski Ojcze,
Ślubuję Tobie moją stałą wierność, szacunek
i posłuszeństwo Tobie we wszystkim, w zjednoczeniu z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Ja, przez Świętą Krew Twojego Jedynego Ukochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
Ofiaruję Tobie mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak
abyśmy mogli połączyć się w jedność, w Twoim nadchodzącym Niebieskim Królestwie, tak
żeby Twoja Boska Wola dokonała się na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Amen.”

 

Ślubowanie wierności Boskiej Woli Boga Ojca

Orędzie nr 465 z serii Ostrzeżenie

Środa, 13.06.2012, godz.16.00

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Przedwieczny Ojciec pozostawił dla ludzkości wielki dar Swojej Pieczęci, tak też Jego dzieci muszą ślubować swoją wierność Jego Boskiej Woli.

Proszę wszystkie Boże dzieci, które pomaszerują naprzód w Jego armii, aby pomóc ratować dusze wszystkich Bożych dzieci, w tym zatwardziałych grzeszników, aby powzięły to ślubowanie.

Krucjata Modlitwy (59) – Ślubowanie wierności Boskiej Woli

„O Najwyższy Boże,
O Niebieski Ojcze,
Ślubuję Tobie moją stałą wierność, szacunek
i posłuszeństwo Tobie we wszystkim, w zjednoczeniu z Twoją Boską Wolą na ziemi.

Ja, przez Świętą Krew Twojego Jedynego Ukochanego Syna, Prawdziwego Mesjasza,
Ofiaruję Tobie mój umysł, moje ciało i moją duszę w imieniu wszystkich dusz, tak
abyśmy mogli połączyć się w jedność, w Twoim nadchodzącym Niebieskim Królestwie, tak
żeby Twoja Boska Wola dokonała się na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Amen.”

Musicie ślubować wasze dusze Mojemu Niebieskiemu Ojcu, jako dowód waszej Wiary i ku pamięci Mojej Śmierci na Krzyżu, tak aby każdy z was mógł pić z Kielicha Zbawienia.

Wasz Jezus

 

Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości.

Orędzie nr 464 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 12.06.2012, godz.17.58

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że nigdy nie potępiałbym tych, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, ale nie czynią tego.

Kocham wszystkie Boże dzieci, w tym także fałszywych proroków wysyłanych dla zdezorientowania ludzkości w tym czasie.

Wiele z tych dusz jest pełnych miłości do Mnie i czują potrzebę, aby być bliżej. Mogą one, nie z własnej winy, wyobrażać sobie, że otrzymują boskie przekazy. Musicie się modlić za te dusze. Nie wolno wam nigdy ich osądzać.

Z kolei są tacy, którzy mówią, że przychodzą w Moje Imię, ale którzy noszą znamię bestii. Wilki w owczej skórze, które wyruszyły, aby usidlić niewinne dusze i splamić je grzechem oszustwa.

To są niebezpieczni, fałszywi prorocy, których celem jest wykrzywienie Prawdy Mojej Nauki w taki sposób, żeby nie było to zauważalne.

Będą oni, poprzez zewnętrzną fasadę fałszywej pokory, przekonywać was w Moje Imię do uwierzenia w kłamstwo. Zaprezentują tolerancyjną maskę dla oszustwa i będziecie przekonani, że oni szerzą prawdę.

Sprawdzianem autentyczności proroka są modlitwy dawane mu dla ludzkości.
Nawrócenie rozprzestrzenia się szybko dzięki Mocy Ducha Świętego, jeśli przekazy pochodzą z Nieba i obejmują wszystkie religie i wszystkie wyznania, aby połączyć je jak jedność.

 

Wzywam w tym czasie do modlitwy za te dusze, które zostały zwiedzione do uwierzenia, że mówią głosem z Nieba. Módlcie się za nie, tak aby została im dana siła ubiegania się o pokorę, która umożliwi im zobaczenie Prawdy.

Módlcie się, aby nie pozwolili wykorzystywać zwodzicielowi swoich dusz do powodowania dezorientacji wśród Bożych dzieci.

Módlcie się także za tych, którzy nie mówią w Imię Boga, ale którzy świadomie przemawiają językiem szatana. Oni również potrzebują waszych modlitw, ponieważ są bezlitośnie wykorzystywani przez szatana, jako środek do szerzenia kłamstw.

Wasz ukochany Jezus

 

Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi.

Orędzie nr 463 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 11.06.2012, godz.16.30

Moja droga, umiłowana córko, teraz bardzo szybko dusze rozpalone Mocą Ducha Świętego, poprzez te przekazy, zbiorą się jak jedność we wszystkich narodach.

Połączą się razem, jednomyślnie, żeby głosić Moje Słowo, tak aby każda zagubiona dusza mogła być wyrwana ze szponów bestii.

Moja Reszta Kościoła zbierze się szybko i będzie rosnąć w świecie, a modlitwa scali ją razem jako jeden Święty Kościół.

Poślę pomóc każdemu z Moich dwóch Kościołów, Moich Dwóch Świadków na ziemi. Następnie będą one rosnąć i odważnie głosić Prawdę w każdym zakątku świata.

Mój głos będzie rozbrzmiewał jak grzmot i ci, którzy naprawdę Mnie kochają, na pewno Mnie rozpoznają.

Łaski Ducha Świętego rozpalą dusze Moich żołnierzy i będą oni maszerować naprzód oraz pomogą Mi ratować ludzkość.

Raduj się Moja Armio, gdyż jesteś pobłogosławiona, by zostać wybraną do tego chwalebnego zadania.

Dzięki waszej miłości do Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, pomożecie ocalić waszych słabych braci i siostry przed utratą na rzecz złego.

Przyjdźcie teraz Moi wyznawcy i pozwólcie Mi prowadzić was przez gęstą i ciernistą dżunglę do światła Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Nigdy nie obawiajcie się Mojej Ręki, kiedy prowadzę was teraz nieustraszonych w walce z antychrystem.

Pamiętajcie, to jest wojna, która zostanie wygrana przez Moją Resztę Kościoła na ziemi.

Pamiętajcie również, że ilość dusz, które mogą być ocalone, zależeć będzie od siły waszej Wiary, waszej szczodrości ducha i waszej gotowości do cierpienia w Moje Święte Imię.

Kocham was.

Błogosławię was.

Dam wam łaski potrzebne wam teraz, aby podjąć waszą zbroję i maszerować do Wiecznego Życia.

Wasz Ukochany Jezus

 

Matka Odkupienia: Módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Orędzie nr 462 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 11.06.2012, godz.12.02

Wszystkie Boże dzieci na całym świecie są wzywane, aby zebrały się razem i w tym czasie jak jedno błagały o Miłosierdzie Mojego Przedwiecznego Ojca.

Dzieci, otwórzcie swoje serca przed Moim Ojcem i proście Go, aby chronił was i okrył drogocenną Krwią Swojego Syna.

Musicie zwrócić uwagę, aby od dzisiaj każdego dnia modlić się do Boga Ojca w Imię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata, o wszelką ochronę przed złymi siłami szerzącymi się teraz w każdym zakątku.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za Kościoły Chrześcijańskie na ziemi, tak aby dane im były łaski dla obrony ich Wiary.

Dzieci, nigdy nie traćcie nadziei, gdyż jeśli tylko ślubujecie wierność Mojemu Synowi i modlicie się o siłę, to wasze modlitwy zostaną wysłuchane.

Dzisiaj proszę was o kontynuowanie modlitw Krucjaty Nawrócenia i odmawianie Najświętszego Różańca i Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Ten miesiąc jest przeznaczony dla nawrócenia wielu narodów.

Dla ratowania dusz musi być kontynuowany post, który może być prowadzany w różny dla każdego sposób.

Dzieci, módlcie się nadal o nawrócenie tak potrzebne w tym czasie.

Dziękuję wam za reakcję na Moje wezwanie.

Matka Odkupienia

 

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl