OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 24

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,    20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Krucjata Modlitwy (70) – Modlitwa dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i wierne Świętemu Bożemu Słowu

Poniedziałek, 30.07.2012, 01.00

„O Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
Rozłam w Twoim Kościele, kiedy się rozwija.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól ziemskim ambicjom przesłonić ich czystej miłości do Ciebie.

Udziel im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i
Czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, które mogą być oziębłe
w ich miłości do Ciebie i rozpal ponownie ogień Ducha Świętego w ich duszach.
Pomóż im rozpoznać pokusy umieszczone przed nimi, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy, aby mogli zobaczyć Prawdę w każdej chwili.
Pobłogosław ich Drogi Jezu w tym czasie i okryj ich Twoją  
Najdroższą Krwią, aby zabezpieczyć ich od krzywdy.
Daj im siłę oparcia się pokusom szatana, gdyby mieli zostać rozproszeni urokiem odrzucenia istnienia grzechu.
Amen.”

 

Mój Katolicki Kościół został rozdarty na strzępy, ale dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie przejęta lub pochłonięta przez szatana

Orędzie nr 510 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 30.07.2012, 01.00

Moja droga, umiłowana córko, kiedy cierpiałem agonię w Ogrodzie, największą odrazą pokazaną Mi przez szatana, była nielojalność Katolickiego i Apostolskiego Kościoła w czasach ostatecznych.

Było to, gdy szatan, który dręczył Mnie wizjami przyszłości, pokazał Mi oziębłe sługi Kościoła w tych, waszych czasach.

Pozwolili oni, zdominowani przez ich tolerancję grzechu, aby pycha i fałszywe prawdy uczyniły ich ślepymi dla Bożej Prawdy.

Ich przywiązanie do ziemskich zajęć oznacza, że wielu z Moich wyświęconych sług nie posiada współczucia ani pokory w swych duszach, aby prowadzić Moich wyznawców ku świętości wymaganej dla ocalenia ich dusz.

Tak wielu zwróciło się przeciwko Mnie, choć mówią, że kochają Boże dzieci.

Przez promowanie tolerancji w Imię Boga, przedstawiają fałszywe doktryny, które ukrywają Prawdę.

Ci dysydenci w Moim kościele na ziemi, którzy uważają się za kreujących nowy typ naśladownictwa w imię Katolickiego Kościoła, ale którzy zaprzeczają Moim Naukom, są kuszeni przez szatana, który chce zniszczyć Mój Kościół.

On, zły, spowodował już straszny grzech, aby zdemoralizować Mój Kościół, a teraz chce wbić ostatnie gwoździe, kiedy ukrzyżuje Mój Kościół i z kolei, rzuci do Piekła te Moje wyświęcone sługi, które bezczeszczą Słowo Boże przez ułatwianie akceptacji grzechu wśród Bożych dzieci.

Ich grzech uderzania Mnie w twarz, przez afiszowanie się przede Mną plugawościami, o których twierdzą, że są akceptowalne i tolerowane przez Boga, będzie surowo ukarany.

Ośmielają się, poprzez grzech pychy i kłamstwa, wprowadzać w błąd dusze i kierować je do jaskini ciemności, bez zrozumienia, jak skazują dusze do jeziora ognia.

Wielu z Moich wyświęconych sług wprowadzonych jest w błąd i nie wie tego. Mimo to, wiele takich sług, jeśli są wobec siebie uczciwi, jest zdezorientowanych.

Następnie są tacy, którzy udają Moje wyświęcone sługi, lecz przychodzą z drugiej strony. Niewolnicy bestii, celowo przedstawiają się jako Moi namaszczeni kapłani.

Powodują u Mnie tak straszne cierpienia. Nie tylko demoralizują dusze, ale świadomie zawarli pakt z szatanem, który ich pochłonie.

Dokonują ohydnych czynów na Moich ołtarzach przed Świętą Eucharystią, ale niewielu wie, że oni popełniają takie czyny. Mimo to Ja tęsknię za ich duszami.

Mój Katolicki Kościół został rozdarty na strzępy, ale mimo to, dusza Mojego Kościoła nigdy nie zostanie przejęta lub pochłonięta przez szatana. Jednak słudzy Mojego Kościoła mogą być uwiedzeni i zniszczeni przez bestię.

Jest to czas dla Mnie, aby interweniować, aby pomóc im wznieść się ponad te straszne męczarnie.

Potrzebuję was, Moi wyznawcy, i te wyświęcone sługi pośród was, które rozumieją, co się wśród was dzieje, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (70), Modlitwę dla Duchowieństwa, aby pozostało silne i wierne Świętemu Bożemu Słowu.

„O Drogi Jezu, pomóż Twoim wyświęconym sługom rozpoznać
Rozłam w Twoim Kościele, kiedy się rozwija.
Pomóż Twoim wyświęconym sługom pozostać silnymi i wiernymi Twojemu Świętemu Słowu.
Nigdy nie pozwól ziemskim ambicjom przesłonić ich czystej miłości do Ciebie.

Udziel im łaski, aby pozostali czyści i pokorni przed Tobą i
Czcili Twoją Najświętszą Obecność w Eucharystii.
Pomóż i prowadź te wszystkie wyświęcone sługi, które mogą być oziębłe
w ich miłości do Ciebie i rozpal ponownie ogień Ducha Świętego w ich duszach.
Pomóż im rozpoznać pokusy umieszczone przed nimi, aby ich rozproszyć.

Otwórz ich oczy, aby mogli zobaczyć Prawdę w każdej chwili.
Pobłogosław ich Drogi Jezu w tym czasie i okryj ich Twoją  
Najdroższą Krwią, aby zabezpieczyć ich od krzywdy.
Daj im siłę oparcia się pokusom szatana, gdyby mieli zostać rozproszeni urokiem odrzucenia istnienia grzechu.
Amen.”

Moi wyświęceni słudzy są podstawą Mojego Kościoła.

Są pierwsi w szeregu, aby zmierzyć się ze strasznym atakiem szatana w tym czasie.

Pomóżcie Mi kierować nimi na drodze ratowania Reszty Mojego Kościoła, ponieważ zmierza on do rozłamu, który zostanie wkrótce wytworzony przez fałszywego proroka.

Zbierzcie się razem i módlcie się o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są potrzebni dla utrzymania siły Mojego Kościoła w dniach, które nadchodzą.

Wasz Jezus

 

To grzech aborcji będzie upadkiem wielu narodów i będą za niego surowo karane

Orędzie nr 509 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 29.07.2012, 20.10

Moja droga, umiłowana córko, apostazja na świecie zdezorientowała Boże dzieci co do istnienia grzechu.

Wiele dusz, kiedy myślą o grzechu, od razu myśli o najcięższych grzechach, takich jak zabójstwo.

Grzech przybiera różne formy. Niestety, ponieważ grzech został odrzucony jako wada lub cecha, jest uważany obecnie po prostu za naturalną słabość. Wielu nie wierzy w grzech.

Aborcja, po zabójstwie własnego brata, jest największą formą ludobójstwa na świecie. Jednak nie tylko jest tolerowana, ale wasze narody wprowadzają prawa, które uznają ją za konieczność.

To grzech aborcji będzie upadkiem wielu narodów i będą za niego surowo karane.

Aborcja jest nikczemnym aktem i wymazuje pokolenia Bożych dzieci, które nie mogą się bronić.

Nikt nie zabije Bożego dziecka unikając dotkliwej kary.

Gniewu Mojego Ojca podczas Kary doświadczą te narody, które zalegalizowały aborcję.

Zostaną one wymazane i nie zostanie im okazane współczucie, tak jak one nie okazały skruchy za ten śmiertelny grzech, kiedy tolerowały zabijanie Bożych dzieci w łonie matki.

Wołam do tych, którzy podstępnie próbują lekceważyć przerwanie ciąży jako coś, co jest potrzebne dla ochrony praw matki.

Kłamstwa wykorzystywane są do kamuflażu okrucieństwa aborcji, która przeciwstawia się Bożemu Prawu.

Za ten grzech, każdy prawodawca, lekarz lub osoby, które przyczyniają się w jakikolwiek sposób do tego ohydnego czynu, są winnymi w oczach Boga i będą cierpieć karę, która jest przed nimi.

Do tych, którzy akceptują egzekucje mówię to.

Wy, którzy skazujecie człowieka na zabicie, jesteście winni tej samej zbrodni, jakiej może on jest winny.

Jesteście w tym przypadku winni morderstwa  i to jest grzechem śmiertelnym. Nie zostało wam dane prawo do zabierania życia. Lub do osądzania. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam prawo sądzenia.

Każdy, kto przyczynia się do śmierci mordercy poprzez akt egzekucji, będzie cierpieć w ogniu piekła na wieczność, chyba że okaże skruchę.

Tak wielu z was wierzy w prawo – oko za oko. Jakże jesteście w błędzie. Czy nie akceptujecie Przykazań Mojego Ojca? Nie zabijaj.

Nie zabijaj odnosi się także do tych agresywnych armii maszerujących do krajów, które do nich nie należą, w celu panowania.

Odnosi się to do armii, które strzelają i zabijają niewinne dusze. Wszystko to jest morderstwem. Jest to wbrew prawu Mojego Ojca.

Inne grzechy, takie jak chciwość, pożądanie, pomawianie innych, oszukiwanie ludzi co do tego, co im się prawnie należy, zemsta i oszczerstwo, wszystko to prowadzi do wszelkich innych grzechów.

Stają się one akceptowalne w waszym świecie dzisiaj, ponieważ waszą największą miłością jest ta do samych siebie.

Kłamstwo, do przełknięcia którego zostaliście zmuszeni przez waszych fałszywych nauczycieli, samozadowolenie, jest waszą ścieżką do grzechu.

Powiedziano wam, że musicie spędzać wasz czas zaspokajając wasz głód bogactwa.

Powiedziano wam, że musicie dbać o siebie – że ty jesteś najważniejszą osobą w swoim życiu. Musicie poszukiwać wszystkiego, aby zaspokoić wszystkie wasze zmysły. Wszyscy inni pozostają w drugiej kolejności.

To prowadzi do chciwości, egoizmu, żądzy i wtedy możecie zostać zachęceni do popełnienia grzechu śmiertelnego.

Grzech będzie teraz zaakceptowany przez wasze narody, jak nigdy dotąd.

Wprowadzone zostaną przepisy prawne, które zalegalizują grzech śmiertelny i biada tym z was, którzy się sprzeciwią.

Ci, którzy będą popierać taką niegodziwość powiedzą wam, że przepisy te mają chronić bezbronnych, podczas gdy w rzeczywistości wszystko co oni robią, jest dla zalegalizowania zabójstw, aborcji, małżeństw homoseksualnych i bałwochwalstwa fałszywych bogów.

Będą się godzić na prześladowanie słabych i wyrzucać ich na ulice, aby uczynić z nich nędzarzy.

Wprowadzą prawa, aby zmusić was do zaprzestania praktykowania waszej religii. Czyniąc tak będziecie łamać prawo – popełniać grzech w ich oczach.

Jak już wam wcześniej mówiłem, wasz świat jest tak pełen nieprawd, że dobro jest przedstawiane jako zło, a zło przedstawiane jako dobro.

Wasz świat odwrócony jest tyłem do przodu i w rezultacie rozkwita grzech.

Wzywam was, zawróćcie i analizujcie Dziesięć Przykazań. Bądźcie im posłuszni i żyjcie tak, jak jest od was oczekiwane w oczach Mojego Ojca.

Gdy łamiecie Przykazania, grzeszycie. Jeśli twierdzicie, że niektóre grzechy są w porządku, przeciwstawiacie się Mojemu Ojcu.

Posłuszeństwo Bożym Prawom jest w tym czasie słabe i kruche na świecie. Wielu Bożym dzieciom nie zostało powiedziane stanowczo, przez Moje wyświęcone sługi, o konsekwencji grzechu.

Tolerancja grzechu jest największym grzechem ze wszystkich.

Tolerancja jest przebiegłym kłamstwem zasianym w umysłach ludzkości przez króla kłamstwa, szatana.

Tolerancja jest innym sposobem usprawiedliwienia grzechu, aby zadowolić ludzką słabość ulegania pokusie szatana.

Obudźcie się i uznajcie grzech tym, czym jest.

Uzasadniajcie między sobą i brońcie grzechu jak tylko chcecie, ale nie będzie on nigdy do zaakceptowania w oczach Mojego Ojca.

Aby wejść do Raju, musicie być wolni od grzechu.

Aby uwolnić się od grzechu, musicie żałować za grzechy.

Aby żałować za grzechy, musicie przede wszystkim zaakceptować Dziesięć Przykazań.

Następnie musicie okazać prawdziwą skruchę.

Prawdziwa skrucha może być odczuwana tylko przez tych, którzy upokorzą się przede Mną.

Tylko wtedy grzech może być odpuszczony.

Tylko wtedy dusze są gotowe, aby wejść do Królestwa Mojego Ojca.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

 

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów

Orędzie nr 508 z serii Ostrzeżenie

Piątek 27.07.2012, 18.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje życzenie zjednoczenia Moich wyznawców jako jednej armii, przynosi już owoce poprzez te orędzia.

Moja armia jest już utworzona i zjednoczona przez moc Ducha Świętego, który rozprzestrzenia się jak pożar na całym świecie.

Ci z was, którzy przyjmujecie teraz Moje instrukcje, choć może uważacie, że pracujecie razem w małych grupach, musicie wiedzieć, że Moja armia składa się obecnie z ponad 25.000 oddanych żołnierzy, którzy odmawiają Moje Modlitwy Krucjaty każdego dnia.

Wasze poświęcenie dla Mnie, waszego ukochanego Jezusa, przynosi Mi tyle pociechy i radości, ponieważ wasze modlitwy ratują miliony dusz, w każdej sekundzie, każdego dnia.

Gdybyście byli świadkami ich wdzięczności, nigdy nie zaprzestalibyście kontynuacji modlenia się, taka jest tego moc.

Szatan cierpi z powodu tej misji i zrobi wszystko co możliwe, aby ją sabotować.

Dlatego nie wolno wam pozwolić na zastraszanie przez tych, którzy oskarżają was o herezję, aby opóźnić was w rozpowszechnianiu Moich przekazów.

Jeśli pozwolicie innym, tym którzy starają się was poniżyć, lub którzy szydzą z waszej wiary, zdezorientować was, to mniej dusze może być ocalonych.

Pomyślcie o tej misji, że jest taka sama jakbyście pracowali dla zagranicznej agencji pomocy, jak te grupy ludzi, którzy udają się do spustoszonych krajów dla ratowania życia tych, którzy cierpią z głodu.

Jest niezbędne, abyście przezwyciężyli wszystkie przeszkody, aby udzielić pomocy ofiarom. Jedna godzina opóźnienia może oznaczać różnicę pomiędzy życiem i śmiercią. To samo odnosi się do tej misji.

Patrzcie przed siebie, ignorujcie wtrącanie się tych, którzy będą próbowali odciągnąć was z powrotem, a następnie maszerujcie naprzód.

Zbierajcie innych na waszej ścieżce i prowadźcie ich ku zwycięstwu. Zwycięstwu Zbawienia.

Wasza armia rozrasta się każdego dnia. Trzymajcie się Mojej Ręki, aż osiągniemy armię, której pragnę, 20 milionów, które staną na czele bitwy przeciw antychrystowi.

Kiedy w Mojej armii osiągnięte zostanie 20 milionów, pomnożę tę liczbę do miliardów. A kiedy tak się stanie, bestia zostanie ostatecznie zniszczona.

To jest Moja obietnica. Ponieważ wielka liczba Bożych dzieci, wypełnionych Jego Boską Miłością, zniszczy zło.

Pamiętajcie, Miłość jest silniejsza od nienawiści. Tylko obfitość Miłości może wymazać zło.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (69) – Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć jego Boską Wolę

Czwartek, 26.07.2012, 23:55

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję  Twoją Boską Wolę

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć

Powstrzymaj szatana od odmawiania Twoim dzieciom prawa do dziedzictwa ich Ojca

Nie pozwól, abyśmy poddali się w walce o nasze dziedzictwo w Raju

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów

Proszę Cię, Drogi Ojcze, oczyścić ziemię Twoim Miłosierdziem

I wypełnij nas Twoim Duchem Świętym

Prowadź nas tak, abyśmy utworzyli Twoją Najświętszą Armię napełnioną mocą do wygnania bestii na zawsze.

Amen.

 

Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić

Orędzie nr 507 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 26.07.2012, 23:55
 
tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moje Powtórne Przyjście jest wypełnieniem Nowego Przymierza.

Będzie stworzeniem doskonałego Raju, który Mój Umiłowany Ojciec uczynił z miłością dla Adama i Ewy. W tamtym czasie wszystkie rzeczy na ziemi były w doskonałej harmonii i zgodnie z Wolą Bożą.

Czasy od Mojego Ukrzyżowania na ziemi były bolesne dla ludzkości z powodu panowania szatana, który rządził ziemią w tym okresie.

Pakt z szatanem dobiega końca i dwa wydarzenia muszą wkrótce nastąpić.

Odkupienie rodzaju ludzkiego nastąpi podczas Ostrzeżenia. Od tego czasu ludzie, w tym ci, którzy są nieświadomi istnienia Boga, przyjmą Prawdę. 

Inni, którzy z ociąganiem odpowiedzą na ten wielki cud, kiedy dowód zostanie im przedstawiony, zdążą się nawrócić. Oni też będą prosić o przebaczenie za swoje grzeszne życie.

Potem nadejdzie etap końcowy, uświęcenie - końcowe oczyszczenie, gdy cała ludzkość będzie gotowa do wprowadzenia do idealnego Raju.

Jest to Raj zamieszkały pierwotnie przez Adama i Ewę. Dopiero wówczas zostanie spełniona Boska Wola Mojego Ojca, kiedy wszyscy ludzie będą się kochać i szanować Wolę Mojego Ojca, która w końcu zostanie wypełniona.

Zanim to wszystko się zrealizuje będzie dużo sprzeciwu wobec Woli Mojego Ojca, która  wreszcie będzie się realizować.

Dzieci Boże będą odciągane w każdą stronę. Chociaż Duch Święty zostanie wylany na całym świecie podczas Ostrzeżenia, szatan zrobi wszystko, aby zatrzymać tę spowiedź powszechną.

On i jego nikczemni zwolennicy także przygotowują się do Ostrzeżenia. Ich celem będzie przekonywanie wszystkich, że to się nie wydarzyło.

Tak więc wielu osobom będzie trudno otwarcie przyjąć Bożą miłość i istnienie Nowego Raju tak długo, jak szatan będzie krążył po ziemi.

Wolność nastąpi dopiero wtedy, gdy zostanie on wygnany.

Niestety, ci, którzy nie dostrzegą Prawdy, i którzy uparcie będą odmawiać przyjęcia Boga, nigdy nie ujrzą Raju.

Proszę, odmawiajcie tę Krucjatę Modlitwy, aby przyjąć Boską Wolę Mojego Ojca.

Krucjata Modlitwy (69) Modlitwa do Boga Ojca, aby przyjąć Jego Boską Wolę

Boże Ojcze Wszechmogący, przyjmuję  Twoją Boską Wolę

Pomóż Twoim dzieciom ją przyjąć

Powstrzymaj szatana od odmawiania Twoim dzieciom prawa do dziedzictwa ich Ojca

Nie pozwól, abyśmy poddali się w walce o nasze dziedzictwo w Raju

Usłysz nasze błagania o wygnanie szatana i jego upadłych aniołów

Proszę Cię, Drogi Ojcze, oczyścić ziemię Twoim Miłosierdziem

I wypełnij nas Twoim Duchem Świętym

Prowadź nas tak, abyśmy utworzyli Twoją Najświętszą Armię napełnioną mocą do wygnania bestii na zawsze. Amen.

 

Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

 

Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga

Orędzie nr 506 z serii Ostrzeżenie

Środa, 25.07.2012, 23:30

 

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, pragnę omówić znaczenie miłości i tego, że świat bez miłości nie mógłby przetrwać.

Bóg jest miłością. Miłość pochodzi od Boga.

Gdzie odnajdujecie miłość od razu czujecie obecność Boga.

Prawie każdy na świecie odczuwa miłość na pewnym etapie. Miłość uwalnia duszę, a jej czystość daje przebłysk głębi miłości, jaką Bóg ma dla każdego Swojego dziecka.

Miłość pokonuje śmierć.

Miłość pokonuje zło.

Miłość jest wieczna. Nigdy nie umrze, gdyż pochodzi od Boga i trwać będzie na wieki.

Kiedy miłość jest atakowana w tym życiu przez złego, który działa poprzez dusze, to cierpi, więdnie i może być zastąpiona przez obojętność albo czasami nienawiść.

Tylko dzięki miłości, zwłaszcza wzajemnej, pokój może panować na świecie.

Bez miłości ludzie by umarli i stali się jałowi.

Kiedy kochasz dziecko czujesz ten sam rodzaj miłości, jaki Mój Ojciec posiada w Swoim Sercu dla każdego dziecka urodzonego na świecie poprzez Jego stworzenie.

Wyobraź sobie ból rodzica, gdy dziecko zaginie.

Smutek, niepokój i lęk są identyczne z tymi odczuwanymi przez Mojego Ojca, kiedy Jego dzieci błąkają się i stają się zaginione na Prawdę Jego istnienia.

Poza tym wyobraźcie sobie przerażenie, które rodzic musi znosić, jeśli nie może znaleźć ich dziecka.

Co wtedy, gdy zostaną się stracone na zawsze? Łamie to serce Mojemu Ojcu, kiedy traci swoje dzieci.

Nic go nie pocieszy, dopóki nie odnajdzie ich ponownie lub gdy zawrócą i przybiegną z powrotem do domu, do Niego.

Całe stworzenie zaistniało przez miłość Mojego Ojca.

Jego Miłość wypełnia Niebiosa i ziemię i jest przejmująco potężna.

Wszystko zostało stworzone z Jego Boskiej Miłości i hojności Jego serca, tak aby mógł dzielić się wszystkimi cudami stworzenia ze Swoimi dziećmi.

Jego miłość do Swoich dzieci nigdy nie umrze.

Jego zdrada przez Lucyfera, któremu dał wszystko, sprawiła, że Jego miłość do ludzkości nie została odwzajemniona przez większość ludzkości.

Jego miłość do Swoich dzieci, miłość odwiecznie kochającego Ojca, jest tak silna, że nic nie zdoła jej zabić.

Jego miłość oznacza, że każdy człowiek dostał drugą szansę.

Ostrzeżenie, wielki dar zatwierdzony przez Mojego Ojca, jest szczególnym wołaniem z Nieba.

To wołanie, wielki nadprzyrodzony cud, da każdemu z was szansę zbawienia, powołania i otrzymania klucza do otwarcia drzwi do Nowego Raju na ziemi.

Ci z was, którzy przyjmują Klucz do Raju Będziesz w rezultacie pokonają bestię.

Świat w końcu pozbędzie się zła, grzechu, cierpienia i każdego bólu.

Zapanuje pokój.

Miłość do Mojego Ojca w końcu rozkwitnie i będziecie żyli zgodnie z Jego Boską Wolą.

Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga.

Jest światłem obecnym w każdej duszy, nawet tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż Bóg nigdy nie gasi Swojego światła.

Chwyćcie je. Obejmijcie je . Trzymajcie się miłości, która doprowadzi was do Niego.

Miłość uratuje was od ciemności.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat

Orędzie nr 505 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 24.07.2012, 17:39
 
tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, zbliża się czas ujawnienia całemu światu ostatecznych tajemnic Boga Najwyższego.

Twój głos, Moja córko, w końcu dopełni planu Bożego na ziemi, aby ujawnić prawdę o Moim Powtórnym Przyjściu.

Ty, Moja córko jesteś 7 Aniołem wysłanym przygotować dzieci Boże do odnowienia ich wiary, aby mogli dostąpić zbawienia.

Kiedy odkryjesz tajemnice siedmiu pieczęci, które Ja, Jezus, Baranek Boży teraz otwieram, wielu to rozwścieczy.

Podłe kłamstwa rozgłaszane przez tych, którzy udają sługi Mojego Kościoła zostaną ujawnione twoim głosem.

Każdy haniebny czyn popełniony przez wyznawców szatana, którzy ośmielają się uważać siebie za Moich wyznawców będzie zdemaskowany. Każde kłamstwo będzie odkryte, aby wszyscy je zobaczyli.

Nowy fałszywy Kościół utworzony przez antychrysta, zostanie ukazany takim jaki jest naprawdę.

Każda próba oszukania dzieci Bożych zostanie rozbita w miarę nasilania się walki o ocalenie ludzkości.

Bluźnierstwa wypowiedziane przez tych, którzy nie mówią w Moje Święte Imię będą ujawnione wszystkim, choć wielu nie przyjmie prawdy o Bogu, która jest teraz podawana światu.

Słowa ukryte przez tak długi czas i zamknięte aż do końca, teraz wylewają się z Moich ust.

Nikt nie będzie pozbawiony Prawdy. Wszystkim zostanie ukazane Prawdziwe Słowo, gdyż ponownie przygotowuję się, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Proroctwa dane Janowi, a do tej pory nie ujawnione, są teraz przedstawiane, aby obudzić świat.

Ewangelie po raz kolejny, po tak długim czasie, będą rozprzestrzeniane po całym świecie.

Ślepi ponownie zobaczą.

Niemi będzie mówić prawdę, która jak miód będzie wylewać się z ich ust.

Głusi będą słyszeć, a Prawda przyniesie im pocieszenie za którym tak długo tęsknili w swoim życiu.

Odstępstwo zostanie przełamane i czyste dusze, głodne Prawdy przyjmą ją w końcu z otwartymi ramionami.

Moc Boża ujawni się wówczas na każdym rogu.

Bądźcie pewni, że  narybek szatana i jego zwolennicy zrobią wszystko, aby powstrzymać przekazywanie światu Księgi Prawdy danej z miłości Boga.

Będą oni bezsilni wobec niej, choć pozornie będzie wyglądać inaczej.

Niebiosa oczekują teraz tej chwili zjednoczenia całej ludzkości na Mój Chwalebny Powrót.

Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Przyjmijcie Mnie z radością, gdyż przygotowuję was na Moje Chwalebne Powtórne Przyjście.

Weźcie ze sobą swoje rodziny i pójdźcie w Moje ramiona, gdy przygotowuję do objęcia was ochroną Moich szczególnych łask z Nieba.

Wzywam was wszystkich do rozpoznania ostatniego wołania poprzez Mojego 7 Posłańca, któremu dano władzę ujawnienia siedmiu trąb, zawartości siedmiu pieczęci, kiedy chór aniołów przygotowuje się do spełnienia proroctw.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

Krucjata Modlitwy (68) – Chroń mnie od wpływu szatana

Poniedziałek, 23.07.2012, 16:36

"Matko Boga, Matko Zbawienia
Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń
Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów
Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,
w każdym momencie.

Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od
Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.

Amen."

 

Maryja Panna: Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc

Orędzie nr 504 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 23.07.2012, 16:36
 
tekst oryginalny

Moje dziecko,  każdy naród tonie w dolinie łez, co zostało przepowiedziane wiele razy i na wiele sposobów.

Lecz oni nie słuchali ostrzeżeń, które dawałam wizjonerom na przestrzeni wieków.

Niektórzy znający obietnice Pana, który powiedział, że przyjdzie rządzić światem bez końca rozpoznają znaki.

Większość ludzi ich nie rozpozna, bo nie znają Ewangelii.

Dzieci, te czasy są bardzo trudne i mylące. Ja, wasza kochana Matka, ofiaruję wam ochronę przed szatanem, jeśli tylko Mnie o to poprosicie.

Została udzielona Mi władza zmiażdżenia go. Jeśli będziecie wzywać Mojej pomocy, będę mogła  złagodzić wasze cierpienie.

Moje dziecko, jego wpływ staje się wyraźny dla wielu z was, którzy otwierają oczy.

Jego złość objawi się w wielu dzieci Bożych.

Morderstwa, bezsensowne zabijanie, wojny, chciwość, prześladowanie, niemoralność i szerzące się grzechy, które łamią każde Boże przykazanie ustanowione przez Mojżesza, są widoczne dla was wszystkich.

Wy, małej wiary, którzy pytacie jakie to ma znaczenie, musicie znać szkody, jakich szatan dokonuje w waszych duszach.

On jest jak choroba trudna do wyleczenia. Jak już raz was opanuje, to doprowadzi do innych chorób, nawet gorszych niż ta pierwsza, dlatego jeden lek nie wystarczy.

Zatruwa on duszę, umysł i ciało tak szybko, że bardzo trudno jest uwolnić się o własnych siłach.

Dzieci, nie zdajecie sobie sprawy jak jest potężny i mściwy. Gdy raz zaatakuje duszę, nie pozostawi jej już w spokoju, tak że taka dusza prawie odchodzi od zmysłów.

W niektórych przypadkach te dusze już nie są w stanie zapanować nad swoimi impulsami.

Jako Matka wszystkich dzieci Bożych, mam moc, aby pomóc ratować wasze dusze.

Jako Matce Zbawienia, jak głosi mój ostatni tytuł z Nieba, pozwólcie Mi wam pomóc.

Musicie codziennie odmawiać Mój Święty Różaniec o ochronę, a szatan zostawi was i waszych  bliskich w spokoju.

Nigdy nie lekceważcie tej modlitwy, gdyż moc szatana maleje, gdy tylko zaczniecie ją odmawiać.

Dzieci, moc Boga przekazywana tym, którzy wzywają Mojego Syna, Jezusa, aby dał wam siłę do życia w tych czasach. Nie otrzymacie jej, jeśli nie będziecie o nią prosili.

Oto kolejna Modlitwa Krucjaty, którą należy odmawiać, w celu uzyskania ochrony przed szatanem.

Krucjata Modlitwy (68) Chroń mnie od wpływu szatana

 

Matko Boga, Matko Zbawienia

Okryj mnie Twoim najświętszym płaszczem i chroń

Moją rodzinę od wpływu szatana i jego upadłych aniołów

Pomóż mi ufać Bożemu Miłosierdziu Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa,

w każdym momencie.

Wspieraj mnie w miłości do Niego i nigdy nie pozwól mi odejść od

Prawdy Jego nauczania, bez względu na to, ile pokus doświadczę.

Amen.

 

Módlcie się, módlcie się, módlcie się zawsze o ochronę przed złym, ponieważ zadaje straszne rany, krzywdy i cierpienia w waszym życiu.

Jeśli nie poprosicie, nie będziecie mogli otrzymać tych łask.

Zaufajcie Mi, waszej Matce przez cały czas, gdyż Moją rolą jest pomóc Mojemu Synowi, zbawić dusze wszystkich dzieci Bożych.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

tekst oryginalny

 

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca

Orędzie nr 503 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 22.07.2012, 19:00

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, wiele wybranych dusz znosi w tym czasie wielkie cierpienie z powodu biczowania grzechem, ponieważ ich  serca są splecione z Moim.

To zjednoczenie w cierpieniu, będzie teraz odczuwane przez wielu wizjonerów, widzących i dusze ofiarne, aby ocalić dusze tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Jest to cierpienie nieporównywalne z żadnym innym i pomoże pokonać wroga podczas Ostrzeżenia.

Moja córko, musisz nadal publikować Moje orędzia, choć sprawia Ci to teraz ból.

Niepokój na świecie będzie szybko narastał i nie tylko wybuchną wojny, ale bank globalny będzie starał się przejąć kontrolę nad znaczną częścią światowych walut.

Chaos zwycięży i katastrofy ekologiczne wzrosną, gdy opadnie Ręka Mojego Ojca, aby ukarać ludzkość za ich słabości i niewolę grzechu.

Moi wyznawcy, wasze modlitwy powstrzymają wiele nieszczęść, które mogłyby zniszczyć miasta i narody.

Nigdy nie możecie rezygnować z modlitwy. Wytrwałość i wierność wobec Mnie, waszego Jezusa załagodzi tę sytuację.

Musicie pozostać silni w tym okresie walki, ponieważ wkrótce wszystko się zmieni.

Mimo złości armii szatana, rosnąca wiara Mojej Armii stawi im czoła i powstrzyma ich od prób zniszczenia Mojego Kościoła.

Nigdy nie czujcie się rozczarowani w tej pracy nawet wtedy, gdy czasami będzie się wydawała beznadziejna. Moje Miłosierdzie jest ogromne. Moja miłość obejmuje wszystkie dzieci Boże.

Wygracie tę bitwę o dusze i nie potrwa to długo zanim wyłoni się Nowy Świat bez końca.

To jest wasza przyszłość, przyszłość świata do którego musicie dążyć. Dni szatana są policzone.

Radujcie się, gdyż wkrótce zapomnicie o cierpieniu.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień

Orędzie nr 502 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 21.07.2012, 15:15

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, ci spośród Moich wyznawców, którzy martwią się o przyszłe czasy, muszą wiedzieć, że wszelka władza leży w rękach Mojego Ojca Przedwiecznego.

Jego jedynym pragnieniem jest uratować wszystkie Jego dzieci ze szponów Bestii.

Niestety Bestia, szatan jest odrzucany przez niewierzących, jako wytwór wyobraźni.

On i jego armia demonów są wszędzie nakłaniając dzieci Boże do grzechu w myślach, działaniach i uczynkach w każdej chwili dnia.

Mój Ojciec nie tylko chce zbawić dusze wszystkich Swoich Dzieci, chce ochronić je przed prześladowaniem antychrysta.

Moc do odwrócenia, złagodzenia i osłabienia tych prób leży w waszych rękach, Moi wyznawcy.

Wasze modlitwy mogą przynieść wielką ulgę w cierpieniu planowanym przez wojska szatana w nadchodzących latach.

Ci, którzy powrócą na drogi Pana, Boga Najwyższego, otrzymają łaski, aby pomóc powstrzymać większość tego okropnego i niegodziwego planu, który jest przygotowywany przez nikczemne grupy wobec swoich współbraci i sióstr.

Miłość Boga zajaśnieje nad wszystkimi, którzy proszą Mojego Ojca o powstrzymanie antychrysta od zadania ludzkości straszliwych cierpień.

Musicie się usilnie modlić, aby szybko ograniczyć antychrysta i Fałszywego Proroka w ich działaniach.

Wy, Moi wyznawcy, otrzymacie specjalne litanie Krucjaty modlitwy, aby rozbić i osłabić jego moc.

Muszą być one odmawiane codziennie po Ostrzeżeniu, najlepiej podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Te litanie, mające na celu zniszczenie antychrysta i jego armii będą potężną siłą i jeśli wystarczająco dużo dusz przyłączy się do tych modlitw, przyczynią się one do pokrzyżowania wielu planów uknutych przez antychrysta i Fałszywego Proroka.

Pierwszą litanię otrzymacie wkrótce.

Bądźcie silni i zaufajcie Mojej miłości do was, gdyż nie jest Moim pragnieniem, aby widzieć gdy cierpicie.

Wszystko czego pragnę, to zjednoczenie całej ludzkości w Nowej Erze Pokoju, która czeka na was.

Powinniście jedynie na tym się skupić. Całe cierpienie zostanie wymazane i zapomniane, kiedy rozpocznie się Nowa Era.

Bądźcie cierpli. Zaufajcie Mi i pamiętajcie, że miłość Mojego Ojca Przedwiecznego, którą obejmuje swoje Dzieci jest nie do pokonania i przekracza wasze zrozumienie.

Kochajcie i ufajcie Jego wielkiej miłości i pamiętajcie, że moc Mojego Bożego Miłosierdzia jest tak silna, że gdy otoczę nią całą ludzkość, miliardy się nawrócą.

Nastąpi to wówczas, gdy moc Ducha Świętego wyleje się na większość dusz dzieci Bożych, stanie się dla antychrysta ciężarem nie do zniesienia.

Będzie mu trudno przebić pancerz armii Boga.

Dlatego nigdy nie wolno wam tracić nadziei. Walka o dusze może zostać skrócona i złagodzona, jeśli wystarczająca liczba dusz nawróci się i ich pouczę.

Kocham was wszystkich i mam nadzieję, że zawsze Mi będziecie ufać.

Wasz Jezus

tekst oryginalny

 

 

Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

Orędzie nr 501 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 20.07.2012, 17:46

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, okres Ucisku trwający trzy i pół roku rozpocznie się w grudniu 2012 roku.

Będzie to okres, kiedy antychryst pojawi się jako wojskowy bohater.

Jego dusza została oddana szatanowi, który posiada każdą jej część.

Moce, którymi będzie dysponował spowodują, że w końcu będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie pomyślą, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości.

Z czasem inni uwierzą też, że antychryst został wysłany, by zapowiedzieć Powtórne Przyjście.

Z tego powodu tak wiele biednych dusz chętnie przyjmie jego znak, Znak Bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

Będzie dokonywać cudów na niebie.

Uzdrawiać ludzi.

Będzie przywódcą Nowej Światowej Religii i wraz z Fałszywym Prorokiem, który będzie kierował pustą już skorupą Kościoła katolickiego na ziemi będzie z nim ściśle współpracował, by oszukać wszystkie dzieci Boże.

Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

Wy, którym dano tę Księgę Prawdy, te Moje Święte orędzia, by ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, pamiętajcie o tym.

Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych zewnętrzną humanitarną miłością, którą przedstawią światu zgodnie ze swoim nikczemnym planem.

Działając razem Antychryst i Fałszywy Prorok mają już prawie na ukończeniu plan swojego niegodziwego panowania i pierwszą rzeczą jaką oni wprowadzą, będzie nasilenie wojny na Bliskim Wschodzie.

Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem, który zza kulis będzie pociągał za sznurki. Potem ujawni się i będzie postrzegany, jako mediator pokojowego planu.

Nastąpi to wówczas, gdy świat padnie pod jego urokiem.

Tymczasem Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele katolickim.

Wkrótce Kościół katolicki zostanie wciągnięty do Nowej Światowej Religii, który stanie się przykrywką kultu szatana. Podstawowym celem tej obrzydliwości będzie uwielbienie siebie i wprowadzenie przepisów, w których będą się liczyć dwie rzeczy.

Zniesienie sakramentów i zniesienie grzechu.

Prawdziwe Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych Duchownych Chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Będą one sprawować te Sakramenty w specjalnych kościołach schronach.

Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez uchwalenie praw, które zostaną uznane jako poparcie dla tolerancji.

Będą one zawierały aborcję, eutanazję i małżeństwa tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia małżeństw tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do ich błogosławienia na  Moich Oczach.

W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiara Najświętszej Eucharystii, polegającą na bezczeszczeniu Hostii, będzie się odbywała w kościołach katolickich.

Mojej Obecności nie będzie nie tylko w takich Mszach, ale także w samych kościołach, gdzie będą Mnie znieważać.

Wszystkie te sprawy będą przerażające dla Moich wyznawców. Nie będziecie już mogli korzystać z Sakramentów, chyba, że od księży z Mojej Reszty Kościoła na ziemi.

Z tego powodu daje wam teraz takie dary, jak Odpust Zupełny na odpuszczenie grzechów. Nie ma ona na celu zastąpić katolikom Aktu Spowiedzi.

To będzie sposób, który zapewni pozostanie w stanie łaski.

Mimo, że miliardy ludzi nawróci się podczas Ostrzeżenia, proroctwa te nadal będą się realizować. Ale wiele z tego może być złagodzone przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowania.

Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego.

Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi.

Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii.

Szatan będzie korzystać z mocy, jaką będzie posiadał w tych duszach, które przyjmą Znak i bardzo trudno będzie ich zbawić.

Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy dzięki tej misji. Nie pozwólcie, aby strach wszedł do waszych serc, gdyż będę was napełniał odwagą, siłą, wytrzymałością i zaufaniem, abyście się wyprostowali i z podniesionym czołem maszerowali w Mojej Armii.

Pamiętajcie, szatan nie wygra tej bitwy, gdyż nigdy mu się to nie uda.

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu mogą wygrać.

Wasz Jezus.

tekst oryginalny

 

Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego

Orędzie nr 500 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 19.07.2012, 07:00

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, tworzony jest wielki plan, aby oszukać dzieci Boże, aby zniszczyć dowody Mojego istnienia.

Wkrótce wielu wyjdzie w przebraniu Moich świętych, pobożnych sług, aby spróbować zniszczyć wiarę we Mnie, waszego ukochanego Jezusa.

Zaczną podważać fakt Moich narodzin, czystości Mojej Matki i okoliczność Mojego Zmartwychwstania.

Będą wyolbrzymiać te wszystkie rzeczy, jakby były fałszywe i przedstawiać rzekome dowody, aby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej chrześcijan miało wątpliwości, co do Mojego Życia na ziemi.

Będą wymyślać kłamstwa na temat Mojego Ukrzyżowania i robić dochodzenia w sprawie Mojej moralności.

Wtedy zaczną atakować relikwie, podważać ich autentyczność i starać się przedstawiać je jako nic innego, jak tylko zabobon tkwiący w umysłach Chrześcijan.

Wtedy przyjdzie kolej na Całun Turyński, tkaninę, którą owinięto Moje martwe Ciało w grobie.

W końcu zaprzeczą , że jest autentyczny i będą propagować kłamstwa.

Powiedzą, że Moje ręce są za długie i poddadzą to w wątpliwość. Jednak nie zrozumieją tortur Mojego Ciała, które musiałem znosić w trakcie Mojego Ukrzyżowania. Moje ręce zostały wyrwane ze stawów podczas Mojego Ukrzyżowania tak, jak widać to na wizerunku Całunu Turyńskiego.

Następnie będą próbowali udowodnić, że Zmartwychwstanie nigdy nie miało miejsca. Wszystkie kłamstwa przez nich wypowiedziane będą desperackim krokiem do usunięcia wszelkich śladów po Mnie.

Później będą próbowali pozbawić Świętych Sakramentów i Pisma Świętego wszystkich tych, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia.

Biblia zostanie zakazana w większości miejsc.

Wprowadzą nową fałszywą książkę, która ich zdaniem będzie głosić znaczenie wzajemnej miłości.

Będą wykorzystywać miłość, którą chrześcijanie mają w swoich sercach, jako dar od Boga, aby manipulować nimi w taki sposób, aby przyjęli przesłanie tak zwanej miłości.

Powiedzą miłujcie się wzajemnie. Teraz pokochajcie nawzajem swoje religie. Połączcie się w jednej religii i okażcie prawdziwa miłość do waszych braci i sióstr.

Miłość samego siebie będzie zasadniczym przesłaniem.

Najpierw pokochaj siebie, a będzie ci łatwiej pokochać twojego bliźniego, takie będzie ich przesłanie i to będzie największym kłamstwem do przyjęcia którego zmuszą was, Moich wyznawców.

Miłość siebie przed innymi obraża Boga.

Jest ona egoistyczna. Nie słuchajcie kłamstw. Jednak będą oni tak przekonujący, że wielu uwierzy w to, co będzie im się wmawiać i pójdą za przywódcą tej Jednej Światowej Religii, jak owce na rzeź.

Przenikanie Nowej Światowej Religii do tak wielu narodów będzie przebiegało za zgodą wielu Rządów.

Będą bezwzględnie likwidować Prawa Chrześcijańskie.

Potem utworzą prawa zakazujące praktykowania wszystkich religii, zwłaszcza chrześcijaństwa.

Będą one nakładać kary na tych, którzy nie podporządkują się ich żądaniom.

Komunizm będzie przyczyną tego całego zła.

Nie dlatego, że komunizm promuje Ateizm. Dlatego, że będzie on promował nienawiść do Boga.

Rosja i Chiny będą u władzy w wielu krajach, począwszy od Europy.

Unia Europejska, bestia z dziesięcioma rogami, zostanie pożarta przez drugą bestię, bardziej bezwzględną i silniejszą.

Wtedy komunizm mocno się zakorzeni, a następnie rozprzestrzeni się wszędzie.

Okres ten nie będzie trwał długo. Będzie krótki.

Wasze modlitwy osłabią jego wpływ, ale zostało to zapowiedziane i nastąpi.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się o nawrócenie całego świata podczas Ostrzeżenia.

Jeśli większość dusz nawróci się, wówczas wiele z tego wielkiego ucisku może zostać złagodzone.

Wasz Jezus.

 

Maryja Panna: Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa

Orędzie nr 499 z serii Ostrzeżenie

Środa, 18.07.2012, 18:15

tekst oryginalny

Moje dziecko, płaczę z tego powodu, że dzieci Boga boją się wyznać lub są zakłopotane wyznając swoją miłość do Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Tak wielu w dzisiejszym świecie, którzy kochają Mojego Syna, wstydzi się otwarcie, publicznie głosić Jego Imię z obawy przed upomnieniem.

Niemile widziane przez dzisiejsze tzw. społeczeństwo tolerancyjne jest przyznanie się do wiary w Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego i w Jego Nauczanie.

Jednak wielu nie pomyśli nawet przez moment o tym, że w ciągu dnia wielokrotnie wypowiada Jego Święte Imię, bezczeszcząc je.

Jego Imię jest wypowiadane bardzo często, ale nie w taki sposób, jaki powinno.

Tak wielu boi się otwarcie przyznać się do swojej miłość do Mojego Syna w świecie, którego drażni chrześcijaństwo.

Chrześcijaństwem pogardza dwie trzecie świata.

Chrześcijanie są zastraszani, lekceważeni i często prześladowani, jak żadna inna religia na świecie.

Naród wybrany przez Boga, Żydzi, także cierpią i są prześladowani w najbardziej nieludzki sposób, ponieważ wiadomo kim oni są. Wybranym plemieniem, które wkrótce zostanie nawrócone i powita Mesjasza, po raz drugi, chociaż nie udało im się przyjąć Go za pierwszym razem.

Dzieci, nigdy nie powinniście się bać okazywania swojej miłości do Mojego Syna. Kiedy wyrazicie swoją miłość do Niego otwarcie i bez lęku wielu ludzi będzie słuchać. Wtedy im bardziej będziecie głosić Jego Święte Słowo tym pewniejsi się staniecie.

Wtedy otrzymacie więcej łask, abyście mieli siłę do zrobienia kolejnego kroku.

Po pewnym czasie nie będziecie się przejmować, co inni o was myślą. Jednak wielu będzie pod wrażeniem waszej uczciwości i wiele osób będzie chciało wiedzieć więcej na temat Mojego Syna.

Teraz jest czas, aby mówić o Miłosierdziu Mojego Syna jak największej liczbie ludzi.

Muszą usłyszeć o Jego Bożym Miłosierdziu, o największym darze Ostrzeżeniu, które będzie widzialne na całym świecie. Po Ostrzeżeniu będą znać Prawdę i wtedy wiele więcej będzie chciało słuchać tych orędzi z Nieba.

Dziękuję ci Moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie.

Wasza ukochana Matka w Niebie
Matka Zbawienia

 

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania

Orędzie nr 498 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 17.07.2012, 23:18

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, teraz czas płynie szybko. Przygotowuję was wszystkich już od pewnego czasu.

Wy, Moi wyznawcy wiecie co macie robić. Wasza spowiedź jest ważna i od teraz musicie postarać się o nią raz w tygodniu.

Bądźcie spokojni. Jestem zadowolony z tego w jaki sposób wykonujecie Moje polecenia. Proszę, powracajcie do Moich Krucjat Modlitwy i skupcie się na modlitwie, aby uratować dusze innych.

Gdy nastąpi Ostrzeżenie będzie wiele zamieszania.

Wszędzie ludzie będą odczuwać upokorzenie odpowiednio do swoich braków charakteru.

Wielu będzie zbyt przygnębionych, aby natychmiast powrócić do swoich miejsc pracy. Ludzie na wysokich stanowiskach, w rządach będą poddawać w wątpliwość ustanowione przez siebie prawa.

Mordercy i przestępcy z waszych społeczności będą czuć straszny smutek i rozpacz, ale wielu będzie pokutować za swoje grzechy.

Moi kapłani i inni Moi święci słudzy od razu będą wiedzieli, że te orędzia pochodzą z Moich Boskich Ust.

Wówczas powstaną i pójdą w ślady Moich wiernych wyznawców, aby pomóc Mi przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście.

Niektórzy z nich będą wiedzieć, że to Ja mówię do nich, ale zabraknie im odwagi, by otwarcie głosić Moje Najświętsze Słowo.

Z czasem otrzymają łaski do podtrzymania Moich Sakramentów, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają one być zbezczeszczone. Wtedy będą mieli dowód tych proroctw.

Od tego czasu wielu rodziców będzie musiało zaszczepić w swoich dzieciach w wieku powyżej 7 lat, znaczenie modlitwy i pokuty. Rodzice, macie obowiązek uczyć swoje dzieci Prawdy.

Ich serca będą otwarte na Moją miłość po Ostrzeżeniu i musicie nadal prowadzić je w sprawach duchowych.

Dopilnujcie, abyście od teraz w waszych domach mieli Wodę Święconą i Krzyż św. Benedykta wraz z Pieczęcią Boga Żywego zawieszoną w waszym domu. Wszystko to będzie chronić wasze rodziny.

Postępujcie według Moich poleceń, a wszystko będzie dobrze.

Moja córko, musisz teraz iść i upewnić się, że Księga Prawdy zostanie opublikowana najszybciej jak to możliwe. Ważne jest, aby otrzymały ją te dusze, które nie mają dostępu do komputera.

Nie bój się, gdyż poprowadzę cię i ześlę ci pomoc, żeby zagwarantować, że dotrze ona do całego świata.

Idź w pokoju. Idź w miłości. Zawsze jestem z tobą.

Jestem przy tobie w każdej chwili dnia prowadząc cię nawet wtedy, gdy nie zdajesz sobie z tego zdawała sprawy. Jestem w twoim sercu.

Wasz ukochany Jezus

tekst oryginalny

 

Krucjata Modlitwy (67) – Chroń moje dzieci od Króla Kłamstw

Czwartek, 16.08.2012, 03.15

"Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci od Króla Kłamstw.
Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi
rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające ramiona
aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego złego.
Proszę, abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym
podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości. Amen."

 

Młode dusze są Mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy

Orędzie nr 497 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 17.07.2012, 16:00

 
tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, twoja misja musi objąć wszystkie dzieci Boże. Szczególnie tęsknię za duszami młodych i tych, którzy pozwalają, aby ludzka inteligencja zamknęła ich uszy na Prawdę Mojej Istoty.

Młode dusze są mi drogie i płaczę z tego powodu, że wiele z nich nigdy nie uczono Prawdy.

Były one prowadzone w otchłań ciemności przez rodziców, z których wielu nie wierzyło w Boga.

Szukają światła, ale to co im się oferuje jest fałszywym światłem tego wszystkiego, co się błyszczy. Są oni uwodzeni przez muzykę, ubrania i rozrywkę, a to wszystko ma na celu pobudzanie zmysłów.

Oni Mnie nie znają. Wielu nigdy nie słyszało o Mnie ani o nadziei, którą daję w ich poszukiwaniach przyszłego szczęścia.

Lucyfer, upadły anioł z wyższej hierarchii Serafinów Mojego Ojca był utalentowanym muzykiem.

Jako szatan w dzisiejszym świecie kusi on Moje młode, wrażliwe dusze poprzez muzykę.

Muzyka jest jego bronią zagłady i używa każdego jej rodzaju, aby zwabić małe, niewinne dusze w swoją sieć oszustwa.

Muzyka jest wielkim Darem od Boga. Jest również używana do zamaskowania obrzydliwego hołdowania złemu poprzez teksty na cześć bestii. Niewiele młodych dusz rozumie moc muzyki ani tego kiedy jest ona wykorzystywana w niewłaściwy sposób.

Proszę, nalegam, abyście Mi pomogli uratować ich małe dusze.

Przyprowadźcie je do Mnie. Nigdy ich nie zmuszajcie. Zamiast tego poświęćcie Mi małe dzieci poprzez tę modlitwę.

Krucjata Modlitwy (67) Chroń moje dzieci od Króla Kłamstw

Proszę Cię drogi Jezu, błagam chroń moje dzieci od Króla Kłamstw.
Poświęcam te dzieci (wymień ich imiona)
Twojemu Najświętszemu Sercu i proszę, abyś dzięki płaszczowi Twojej Najdroższej Krwi
rozświetlił ich dusze i bezpiecznie wziął je w Swoje kochające ramiona
aby mogli zostać ochronieni od wszelkiego złego.
Proszę, abyś otworzył ich serca i wypełnił ich dusze Duchem Świętym
podczas Oświecenia Sumienia, aby zostały oczyszczone z każdej nieprawości.

Amen.

Modlitwa za ateistów podczas Ostrzeżenia

Ci, którzy uważają się za ateistów niech wysłuchają Mojej obietnicy. Kocham was i nigdy nie zrezygnuję z Mojej walki o wyrwanie was ze szponów oszusta, szatana, który zaślepia was na Prawdę.

Kiedy nadejdzie czas i gdy na własne oczy zobaczycie swoje grzechy podczas Ostrzeżenia, proszę odmówcie tę modlitwę

Jezu pokaż mi Prawdę i ocal mnie od zła.
Szczerze żałuję za moje grzechy i proszę, abyś mnie teraz wziął i pokazał 
Mi światło Twojego miłosierdzia. Amen.

Jeżeli odmówicie tę modlitwę nigdy więcej nie będziecie zagubieni. Z waszych serc zostanie zdjęty ciężar i pozostaniecie w prawdziwym pokoju.

Przypomnijcie sobie te słowa, gdy ten dzień nadejdzie.

Nie opuszczę was. Będę was trzymać i odczujecie Moją miłość przepływającą przez wasze ciało i wtedy otrzymacie dowód, za którym tęskniliście.

Wasz Jezus

 

Zbliża się czas, gdy prześladowanie Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągnie swój szczyt

Orędzie nr 496 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 16.07.2012, 15:15

tekst oryginalny

Moja najukochańsza córko, teraz jest czas na przygotowanie wszystkich kapłanów Bożych, biskupów i wszystkich tych, którzy prowadzą Mój Święty, Katolicki i apostolski Kościół na ziemi.

Gdyż zbliża się czas, gdy prześladowania Mojego Ukochanego Wikariusza, Papieża Benedykta XVI osiągną swój szczyt.

Wkrótce zostanie on zmuszony do ucieczki z Watykanu. Wówczas przyjdzie czas podziału Mojego Kościoła, jedni przeciw drugim.

Wzywam wszystkie Moje wyświęcone sługi, by pamiętali o swoich najświętszych ślubach.

Nigdy nie opuszczajcie swojego posłannictwa. Nigdy Mnie nie opuszczajcie. Nigdy nie przyjmujcie kłamstw w miejsce prawdy.

Musicie prosić Mnie, abym pomógł wam w tych trudnych czasach, które nadchodzą. Musicie powstać, zjednoczyć się i Mnie naśladować.

Módlcie się za pośrednictwem tej szczególnej Krucjaty Modlitwy o siłę, której będziecie potrzebowali.

Krucjata Modlitwy (66) Dla duchownych: pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu

O Drogi Jezu, pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Najświętszemu Słowu przez wszystkie czasy
Daj mi siłę do podtrzymywania Prawdy o Twoim Kościele w obliczu przeciwności
Napełnij mnie łaską do szafowania Świętymi Sakramentami tak, jak nas nauczyłeś

Pomóż mi karmić Twój Kościół Chlebem Życia i spraw, abym pozostał Ci wierny nawet wtedy, gdy mi tego zabronią.

Uwolnij mnie od łańcucha oszustwa, który może mi grozić, abym mógł głosić prawdziwe Słowo Boże.
Obmyj w tym czasie wszystkie Swoje wyświęcone sługi Twoją Najdroższą Krwią, abyśmy pozostali
Odważni, wierni i wytrwali w naszym posłuszeństwie Tobie, Nasz Umiłowany Zbawicielu, Jezu Chryste.

Amen.

Nie zniechęcajcie się Moi kochani, wyświęceni słudzy, ponieważ podział został przepowiedziany i musi dojść do ostatecznej bitwy o dusze.

Kocham was i będę z wami teraz, gdy idziecie ze Mną ciernistą drogą na Kalwarię po to, aby Zbawienie ponownie stało się udziałem wszystkich dusz.

Wasz Ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody

Orędzie nr 495 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 15.07.2012, 17:45

tekst oryginalny

(Otrzymane podczas adoracji Najświętszego Sakramentu)

Moja najdroższa córko, trudno Moim dzieciom pozostać wolnymi od grzechu z powodu przekleństwa rzuconego na nich z ręki węża.

Nigdy nie oczekuję, żeby Moje dzieci w każdej chwili były całkowicie wolne od grzechu, gdyż to jest niemożliwe.

Ważne jest, aby każdy, kto zna nauczanie Kościoła Mojego Syna na ziemi starał się żałować za swoje grzechy tak często jak to możliwe.

Przez pokutę łatwiej będzie pozostać w stanie łaski, a to stworzy barierę dla dalszej pokusy.

Moje dzieci, jesteście teraz świadkami wielkich, nieprzemijających zmian w świecie. Nastąpią one po Ostrzeżeniu.

Chociaż wielu będzie ignorować te orędzia z nieba, ważne jest, aby ci, którzy przyjmują je jako Słowo Boże przygotowali się.

Jesteście ogniwem w Mojej zbroi przeciw wrogowi i przez wiarę będę podnosić was i chronić przed prześladowaniami.

To dzięki waszej miłości do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata będę mógł ocalić te dzieci, które nie mogą znieść Światła Boga.

Wasze uświęcenie miłością, cierpieniem i modlitwami będą dla nich łaską ratującą ich od ognia piekielnego.

Nie bójcie się o siebie, ale o tych, którzy nie tylko nie potrafią zobaczyć, ale nie chcą zobaczyć czasów, w których dzisiaj żyjecie.

Przygotowania są zakończone i nadszedł czas, aby rozpocząć zmiany, gdyż nie pozwolę Bestii ukraść dusz.

Interwencja obiecana ludzkości od tak dawna nastąpi bardzo szybko, a potem zacznie się walka o ratowanie Moich dzieci.

Nie obawiajcie się Mojej Ręki, bo kiedy opadnie, to po to, aby ukarać tych, którzy próbują zniszczyć Moje dzieci.

Powstrzymam ich od oszukiwania dusz.

Powstrzymam ich od zbrodniczego zamiaru i zniosę z powierzchni ziemi ich pełne fałszu kościoły, ich haniebne kulty, ich fałszywych bożków, ich miasta i ich narody, jeśli nadal będą odtrącać Rękę, która je żywi.

Oni zostali ostrzeżeni. Wy, Moje ukochane dzieci pomożecie Mojemu Synowi, aby ich zbawił.

Nie bójcie się, ponieważ ci z Pieczęcią Boga Żywego nie tylko są chronieni, ale otrzymują łaski do bronienia Słowa Bożego, aby jak najwięcej dusz otrzymało Dar Życia.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,    20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl