OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 25

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Obecny czas można porównać do ciszy przed burzą. Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe.

Orędzie nr 527 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 19.08.2012, 22.56

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy cierpisz z Mojego powodu, i gdy czujesz się osamotniona i poza Moim zasięgiem, to wówczas jesteś najbliżej Mojego Najświętszego Serca.

Chociaż ta, Moja Księga Prawdy, jest darem ode Mnie dla świata, i jest chroniona z Nieba, nie oznacza to, że podróż ta będzie dla ciebie bezbolesna.

Doświadczysz krytyki i nowego rodzaju ataku teraz, gdy Moje Święte Słowo jest drukowane dla świata do wspólnego korzystania.

Nigdy nie wolno ci odpowiadać tym, którzy żądają od ciebie wyjaśnienia, dlaczego ta Księga była niezbędna. Zachowaj milczenie i kontynuuj Moją pracę.

Nie pozwól nikomu powstrzymać lub opóźnić rozprzestrzeniania Mojej Księgi, ponieważ liczy się każdy dzień, gdyż ograniczony jest okres czasu przyznany dla dusz, aby zrehabilitowały się w Moich Oczach.

Pozwól Mi zapewnić ciebie, Moja córko, i wszystkich Moich wyznawców, że wyruszacie teraz w podróż, pielgrzymkę, jak żadna inna.

Ten czas można porównać do ciszy przed burzą.

Wykorzystajcie go, aby przygotować tak wielu ludzi, jak to jest tylko możliwe. Rozprzestrzeniajcie Moje Orędzia, Moje Modlitwy Krucjaty, i módlcie się za waszych braci i siostry, tak aby po Ostrzeżeniu przyjęli Moje Miłosierdzie.

Zbierzcie razem Mój Kościół i módlcie się o siłę, ponieważ fałszywy prorok przygotowuje się i jest już obecny w Watykanie. Jednak bardzo starannie ukrywa swoją prawdziwą twarz. Mój umiłowany Wikariusz jest izolowany i pozostaje mało czasu.

Chcę, abyście wszyscy rozpoczęli nową litanię modlitw dla ochrony przed fałszywym prorokiem i odmawiali je od tej chwili raz dziennie.

Modlitwy Krucjaty muszą być wybierane w różnych zestawach i odmawiane, kiedy możecie.

Oto pierwsza Litania Jezusa dla Ludzkości (1) – O Ochronę przed fałszywym prorokiem

„Najdroższy Jezu, ocal nas przed oszustwem fałszywego proroka.

Jezu, zmiłuj się nad nami.

Jezu, ocal nas od prześladowań.

Jezu, zachowaj nas od antychrysta.

Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Najdroższy Jezu, osłoń nas Swoją Drogocenną Krwią.

Najdroższy Jezu, otwórz nasze oczy na kłamstwa fałszywego proroka.

Najdroższy Jezu, zjednocz Swój Kościół.

Jezu, ochroń nasze Sakramenty.

Jezu, nie pozwól fałszywemu prorokowi podzielić Twojego Kościoła.

Najdroższy Jezu, pomóż nam odrzucić kłamstwa przedstawione nam jako prawda.

Jezu, obdarz nas Siłą.

Jezu, daj nam Nadzieję.

Jezu, napełnij nasze dusze Duchem Świętym.

Jezu, ochroń nas przed bestią.

Jezu, obdarz nas darem rozeznania, tak byśmy mogli zawsze podążać

ścieżką Twojego prawdziwego Kościoła, na wieki wieków. Amen.”

Moja córko, proszę, nie czuj się przytłoczona tą misją, ponieważ przyślę ci wkrótce pomoc. Musisz zaakceptować wszystko, o co cię proszę i pozostać silna w przeświadczeniu, że wszystko jest dobrze.

Nawrócenie dzięki tym Orędziom zostało już uzyskane i wynosi już setki tysięcy dusz. Nie czuj się więc bezsilna lub zmartwiona. Jestem zadowolony z wierności i poświęcenia tych, którzy kochają mnie bezwarunkowo.

Posyłam ci tych, Moich, z czystymi sercami, aby ofiarować ci ochronę.

Podniosą cię i pomogą ci prowadzić Moich wyznawców podczas całej podróży do bram Nowego Raju.

Kocham was, Moi umiłowani wyznawcy. Wytrwajcie ze Mną na tej ciernistej ścieżce. Zaakceptujcie szyderstwa, które spotkają was, gdy w dalszym ciągu rozpowszechniać będziecie Moje Święte Słowo.

Wiedzcie, że Ja zawsze jestem z każdym z was. Ja znam Moich, należących do Mnie i oni znają Mnie. Nic nie może nas rozdzielić.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (73) – Za Młode dusze, Młode Dzieci

Czwartek, 16.08.2012, 03.15

„O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych ludzi na całym świecie.
Dzięki Twojej łasce, pomóż im zobaczyć Prawdę Twojego Istnienia.
Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.
Ocal ich od ognia Piekła także poprzez moje modlitwy i zmiłuj się nad ich duszami. Amen.”

 

Pogaństwo jest powszechne i wspierana jest fascynacja okultyzmem.

Orędzie nr 526 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 16.08.2012, 03.15

Moja droga, umiłowana córko, Ja kocham wszystkie Boże dzieci, ale w tym czasie poziom ciemności, która ogarnia świat oznacza, że płaczę ze zmartwienia, z powodu stanu ich dusz.

Tak niewielu rozumie Prawdę ich przyszłego życia, które oczekuje ich w Nowej Erze Pokoju, w przyszłym świecie. Świecie bez końca.

Gdyby tylko mogli go zobaczyć, dotknąć, zakosztować i być świadkami miłości i pokoju, które leżą przed nimi, modliliby się do Mnie w każdej sekundzie dnia, błagając Mnie o prawo wejścia do tego Nowego Świata, Nowej Ery, Nowego Początku.

Jest to idealny stan zjednoczenia dla waszych rodzin i wszystkich waszych braci i sióstr. To nie pusta obietnica. Jest to Raj stworzony dla wszystkich Bożych dzieci.

Upadłe anioły, które pędzą przez świat, poszukują obecnie wszędzie dusz, aby je kusić.

Stosują przemoc, nienawiść i inne pokusy, aby zachęcać do powszechnego grzechu, tak wszędzie widocznego.

W najbardziej subtelne sposoby rozpowszechniana jest obecnie pornografia, aby uwodzić i zachęcić do grzechu.

W celu zapewnienia, że grzech będzie wszędzie akceptowany, dopasowane zostały przepisy.

Nawet Mój Kościół popiera prawa, które obrażają Boga.

Będzie tak nadal, dopóki ludzie będą zachowywać się jak zwierzęta, bez poczucia pobożności.

Pogaństwo jest powszechne i wspierana jest fascynacja okultyzmem, tak aby przez świat rozrywki oddziaływać na młode dusze.

Obudźcie się teraz, zanim nie jest za późno, aby ocalić wasze dusze.

Rodzice muszą powstać jednomyślnie, zgodnie z pragnieniem Mojego Serca, aby chronić młodych, których dusze są celem numer jeden dla złego.

On wie, jak młode dusze są dla Mnie cenne, i będzie ich nieustannie poszukiwać.

Proszę was, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (73) za Młode dusze, Młode Dzieci.

„O Jezu, pomóż mi uratować dusze młodych ludzi na całym świecie.

Dzięki Twojej łasce, pomóż im zobaczyć Prawdę Twojego Istnienia.

Przyprowadź ich do Twojego Najświętszego Serca i otwórz ich oczy na Twoją Miłość i Miłosierdzie.

Ocal ich od ognia Piekła także poprzez moje modlitwy i zmiłuj się nad ich duszami. Amen.”

Wasz Jezus

 

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Orędzie nr 525 z serii Ostrzeżenie

Środa, 15.08.2012, 01.00

Moja droga, umiłowana córko, porozmawiam z tobą o tym najważniejszym dniu, dniu, który wybrałem dla wydania Mojej Księgi dla świata.

Jest to dzień Wniebowzięcia Mojej Ukochanej Matki, Królowej Niebios, Królowej Ziemi, Matki Zbawienia.

To nie przypadek, że Księga Prawdy zostanie udostępniona w tym dniu, ponieważ Moja Matka jest Matką Zbawienia. Księga ma pomóc zbawić dusze całej ludzkości.

Moja Matka odgrywa ważną rolę w zbawieniu dusz.

Ona jest Współodkupicielką, Pośredniczką Łask i Orędowniczką. Oznacza to, że Moja Błogosławiona Matka została wybrana przez Boga, aby dopomóc Mnie, Jej Synowi, w ostatecznym planie zbawienia.

Jej rola w tym znaczącym okresie czasu nie jest rozumiana.

Ona urodziła Odkupiciela Ludzkości i przyniosła światu Dar Zbawienia, dzięki jej akceptacji stania się Moją Matką.

Jest teraz Matką wszystkich Bożych dzieci i dana Jej została moc zmiażdżenia szatana, kiedy Ja przygotowuję się do ocalenia rodzaju ludzkiego od jego nikczemnego planu zwiedzenia Bożych dzieci.

Księga Prawdy nie jest jedynie książką. Jest Moim Świętym Słowem, pierwszą częścią z wielu objawień dla nawrócenia świata.

Choć mogła wydawać się bardzo trudna do wydania, z tak wieloma przeszkodami umieszczonymi przed tobą, Moja córko, praca ta jest, zapewniam cię, chroniona z Nieba.

To jest Moja Księga. Moje Słowo. Moja Obietnica.

Gdy powiedziałem, że Ja przyjdę ponownie, oznaczało to Moje Powtórne Przyjście.

Tak samo, gdy przyszedłem na świat po raz pierwszy, Bóg, Mój Przedwieczny Ojciec, przygotowywał wcześniej Swoje dzieci poprzez proroków.

Wielu posłuchało. Wielu nie uczyniło tego.

Tak czy inaczej, świat nie zaniechał potem zrozumienia Prawdy. Wiedzieli i rozumieli znaczenie Mojej Męki na Krzyżu i wolności, jaką dała Ona światu, który otrzymał Dar wiecznego zbawienia.

To samo dzieje się teraz. Świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście. Teraz.

Święte Boże Słowo dawane jest ludzkości, poprzez te orędzia, jak wielki Dar.

Wielu posłucha. Wielu nie uczyni tego.

Jedno jest pewne. Bardzo niewielu, nie będzie o tym wiedziało.

Przyjmą, albo nie, Moje Słowo, gdy jest im teraz dawane.

Ja wypełniłem obietnicę Mojego Ojca.

Mój Ojciec obiecał światu, że w tym czasie dana mu będzie Księga Prawdy.

Wielu pojmie Prawdę i zaakceptuje ją. Dla innych Prawda będzie miała zbyt gorzki smak i uznają ją za kłamstwa.

Niech wiedzą, że Przymierze zostanie wypełnione, tak jak spełnią się te proroctwa.

Żaden człowiek, bez wzglądu na to, jak argumentuje przeciwko Mojemu Świętemu Słowu, nie zapobiegnie, aby Prawda została światu ujawniona.

Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia rozwijają się przed waszymi oczami.

Żaden człowiek nie rozumie pełnego sensu Księgi Objawienia, ponieważ jej treści nie zostały wyraźnie światu ujawnione, gdyż były one jedynie wskazówkami.

Teraz niewielu zaakceptuje, że Ja, Baranek Boży, przyszedłem jak obiecane, aby otworzyć Pieczęcie.

Dlaczego?

Jeśli wierzycie we Mnie, w te przekazy, dlaczego odrzucacie Prawdę, kiedy jest wam dawana?

Zaniechanie zaakceptowania dawanej wam Prawdy o fałszywym proroku, antychryście i innych proroctw, oznaczać będzie, że nie pozwolicie Mi instruować was dla ocalenia dusz.

Tylko podążając za Prawdą możecie być bezpieczni.

Pamiętajcie, że tylko Prawda uwolni was od kłamstw, którymi szatan atakuje ludzkość.

Musicie nieustannie wzywać Mojej Matki, aby pomogła przyprowadzić was do Mnie, tak abyście zostali ochronieni od kłamstw, których szatan użyje dla blokowania was od Prawdy Moich końcowych Świętych Słów dawanych światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie w pokoju i miłości. W tym czasie jednoczę was wszystkich pod ochroną Mojej Drogocennej Krwi.

Raduję się waszą odpowiedzią, Moi umiłowani uczniowie, i polegam na waszej wierze, dla pomocy Mi w tej specjalnej Misji.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących, nie będzie już otrzymywać orędzi.

Orędzie nr 524 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 13.08.2012, 19.45

Moje dziecko, wkrótce wielu światowych proroków, wizjonerów i widzących, nie będzie już otrzymywać orędzi, aby zrobić miejsce dla tych najważniejszych przekazów.

Wiele z Mojej pracy, poprzez wizjonerów, zostanie niedługo zaprzestanej, aby pozostawić miejsce na Głos Ducha Świętego, dawanego tobie, prorokowi czasów ostatecznych.

Wielu fałszywych proroków, którzy się ujawnili, nadal będzie krzyczeć na szczycie swoich głosów, i będą one jedynymi innymi głosami rywalizującymi o uwagę z tymi, prawdziwymi, ostatnimi przekazami z Nieba.

Nie obawiaj się Moje dziecko, ponieważ ty i ta misja, są chronione.

Nie tylko ty działasz dla tej misji. Całe Niebiosa, wszyscy aniołowie i święci pracują z tobą. Dlatego nigdy nie możesz czuć się samotna, nawet jeśli cierpisz.

Codziennie blokowana jesteś przez wrogów Boga.

Trwają plany, aby zablokować publikację Księgi Prawdy, ale prześladowanie to jest prawie na ukończeniu.

Trzymaj się zawsze blisko Mnie, twojej Matki, tak abym mogła owinąć wokół ciebie Mój Święty Płaszcz, aby chronić cię od złego.

Jesteś coraz silniejsza i odważniejsza, a mimo to czujesz się zmęczona. To minie, a świat powita tak długo obiecaną mu Księgę Prawdy.

Idź teraz i podziękuj Bogu za tę ważną misję.

Wszyscy z Niebios błogosławią cię.

Co dzień trzymamy cię za rękę i chronią cię wszyscy święci.

Bitwę rozpoczyna moment, gdy pierwsza książka zostanie sprzedana. Rozprzestrzeni się na całym świecie, więc musisz się odpowiednio przygotować.

Wezwij pomocy, a otrzymasz ją.

Idź w pokoju i miłości.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

 

Antychryst będzie twierdzić, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Orędzie nr 523 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 12.08.2012, 18.00

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że tak jak Ja instruuję ciebie, aby przygotować ludzkość do Zbawienia, które jej się prawowicie należy, tak również zły przygotowuje dusze.

On przygotowuje fałszywych proroków dla oszukania Bożych dzieci tak, że będą akceptować antychrysta jako ich Jezusa.

Ta nikczemność jest dla ciebie trudna do pojęcia, ale z Darem odczytywania dusz, który ci dałem, będziesz natychmiast wiedzieć kim są ci fałszywi prorocy.

Będą zawsze brać ciebie na cel, Moja córko, na najbardziej przebiegłe sposoby, ponieważ ty będziesz ich pierwszą przeciwniczką. Jednak ich kłamstwa sformułowane tak, aby wydawały się być jak Święte Słowa Boże, ukryją największe kłamstwo ze wszystkich.

Ogłoszą, że fałszywy prorok jest prawdziwym Papieżem.

Oznajmią, początkowo subtelnie, że antychryst jest Chrystusem Królem.

Kiedy będą zwodzić biedne dusze, że ich przekazy pochodzą od Boga, takie dusze nie staną się ani o jotę mądrzejsze.

Muszę ostrzec wszystkie Boże dzieci. Ja nigdy po raz drugi nie przyjdę w ciele.

Ja nigdy nie pojawię się na świecie jako przywódca.

Ani tym razem, aby udowodnić wam, kim jestem, nie będę dokonywał cudów innych niż cud Ostrzeżenia oraz cud na niebie, który będzie widoczny przez jakiś czas po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Antychryst będzie twierdzić, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. Ta ohyda została przepowiedziana.

Komu uwierzyć, dzieci – nie jest to łatwe zadanie, ponieważ wielu przyjdzie w Moje Imię. Ale wiedzcie o tym.

Zły, poprzez swoich fałszywych proroków, nigdy nie powie wam, aby modlić się do Ducha Świętego lub przyjmować Sakrament Świętej Eucharystii.

On nigdy nie przyzna, że Ja, Jezus, Syn Człowieczy, przyszedłem jako Mesjasz w ciele, aby odkupić człowieka od grzechu.

On nigdy nie poprosi lub nie zachęci was do odmawiania Świętego Różańca, lub do okazania posłuszeństwa Mojej ukochanej Matce.

Miejcie się na baczności. Czuwajcie i podążajcie jedynie za Moimi wskazówkami.

Zły próbuje sformować armię wśród Moich wyznawców. Chociaż jego inna armia jest dobrze ugruntowana na ziemi, teraz bierze na cel tych, którzy wierzą we Mnie, waszego Jezusa, ponieważ swoje nikczemne czyny chce ukryć za pobożnymi ludźmi.

Wykorzysta waszą miłość dla Mnie, jako tarczę do ukrycia kłamstw, które zamierza podać światu.

Ufajcie Moim Słowom i nie zbaczajcie od Prawdy, tak jak jest wam dawana przez te Moje Święte Orędzia dla świata w tym czasie.

Wasz Jezus

 

Deszcze, powodzie i zniszczenia upraw, które nadejdą, będą wynikiem kary z Nieba.

Orędzie nr 522 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 11.08.2012, 20.10

Moja droga, umiłowana córko, deszcze, które spadną na całym świecie reprezentują potop łez, które płyną z Moich Oczu, gdy patrzę na Boże dzieci zbaczające tak daleko od drogi wiecznego zbawienia.

Deszcze, powodzie i zniszczenia upraw, które nadejdą, będą wynikiem kary z Nieba.

Wszędzie pojawią się doliny łez i winione będą za to klimatyczne zmiany i globalne ocieplenie. Ale tak nie jest.

Tak wielu ludzi na świecie nie wierzy w Boga. Nie czczą Mnie, Jego Umiłowanego Syna. Zamiast tego wyniszczani są obsesyjnym zamiłowaniem do fałszywych bogów.

Co mam przez to na myśli?

Ludzie ci kreują bohaterów i idoli w świecie telewizji, mody, muzyki i sportu.

Następnie wywyższają ich na ludzkie bożyszcza i oddają im cześć.

Potem wielbią ich na sposoby, które nie tylko szkodzą im samym, ale też osobom przez nich wywyższonym.

Wierzą, że bożyszcza te są święte i robią wszystko, co mogą, aby skopiować ich styl życia, sposób ubierania się, ich osobowości, a nawet ich fizyczny wygląd.

Jest to równoznaczne z pogaństwem.

Moja córko, wszystko to zostało przepowiedziane.

Świat będzie wielbił fałszywych bogów.

Ludzie ci są pełni miłości do swoich ciał, do samych siebie, a w swoich zatwardziałych sercach okazują mało życzliwości i miłości do bliźniego.

Ich serca obróciły się w kamień.

Oni nie kochają Boga. Zamiast tego upadli pod wpływem szatana, który umieścił w ich umysłach te myśli i przekonania.

Oni nie mają szacunku dla ludzkiego ciała.

Ciało stworzone jest przez Boga i jako takie jest zaprojektowaną świątynią, w której powinna rezydować obecność Boga.

Gdy szatan kusi ludzi, skupia się na ciele i przyjemnościach, których poszukują poprzez zmysły.

To dlatego ludzkość kocha teraz swoje ciała do takiego stopnia i stawia je na piedestale.

Nigdy nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki ciało zostało stworzone przez Boga i nieustannie dążą do poprawy, zmiany i ulepszenia ludzkiego ciała, w celu zaspokojenia swojej interpretacji doskonałości.

Ich metody, jakimi w szczególności kobiety zmieniają swoje ciało i przedstawiają je światu w niemoralny sposób, wzbudzają we Mnie wstręt.

Kobiety te, które nie mają wstydu w eksponowaniu swoich ciał, grzeszą, choć może nie zdają sobie z tego sprawy. Myślą, że akceptowalne jest nadużywanie ciała, z jakim się urodziły i afiszowanie się w sposób, który może być przyczyną grzechu.

Ich miłość do siebie jest jednym z największych grzechów pychy. Przekonują następnie młode dziewczęta, że dopuszczalne jest prezentowanie w ten sposób ich ciał w miejscach publicznych.

Tak wiele grzechów ciała afiszowanych jest na świecie i uważanych za akceptowalne.

Mimo to, wszystkie podlegają ukaraniu po śmierci. Grzech jest nie tylko popełniany, ale jest przedstawiany jako coś dobrego.

Cudzołóstwo jest dziś akceptowalne i popierane.

Morderstwo nie powoduje wstrząsu i nie ma już szacunku dla ludzkiego życia.

Niemoralność seksualna jest powszechna i usprawiedliwiona.

Dni takiego grzesznego zachowania dobiegają końca.

Dopóki ludzkość nie zaakceptuje faktu, że grzech jest zawsze grzechem, zaprzepaszcza prawo wejścia do Bram Raju.

Za każdy grzech, jaki zawiniliście, część ciała, używana podczas popełnienia grzechu, będzie palona i oczyszczona w Czyśćcu.

Jeśli będziecie w stanie grzechu śmiertelnego, będziecie przez wieczność czuć ból ognia rozdzierający części waszego ciała użyte do popełnienia grzechu. Nie będzie końca tej męki.

Dlaczego, dlaczego oni nie słuchają swoich serc. Tak wielu ludzi wie, że to, co robią jest złe, ale pomimo to nadal popełniają grzechy, ponieważ jest to akceptowalne w oczach świata.

Przemysł rozrywkowy i media wykreowały fałszywą akceptację takiego zachowania, tak że wiele niewinnych dusz zostało zdemoralizowanych przez kłamstwa.

Tylko Prawda może je teraz uratować. Została im dana Księga Prawdy, ale czy posłuchają? Szatan i jego upadłe anioły zrobią wszystko, aby zapewnić, że tego nie uczynią.

Tylko wtedy, gdy kary zostaną zesłane z Niebios dokona się, że będą musieli porzucić swoje puste, bezcelowe i obrzydliwe nawyki. Ponieważ będą zbyt zajęci, próbując przetrwać i włożyć chleb do swoich ust.

Niestety, tylko dzięki takim karom ludzkość może zostać oczyszczona na tej ziemi.

Przez otrzymanie daru oczyszczenia, podczas ich życia, dawana jest im szansa uniknięcia jezior ognia.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie może wypełnić.

Orędzie nr 521 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 10.08.2012, 12.45

Moja droga, umiłowana córko, wiedz, że kiedy odkładasz modlitwę do Mnie, Twojego Boskiego Jezusa, stajesz się słaba i oddalona ode Mnie.

Nigdy nie wolno ci odkładać modlitwy lub opóźniać czasu, który powinnaś każdego dnia poświęcić dla Mnie.

Kiedy tak zrobisz, zły rozprasza cię i wypełnia twój umysł z ziemskimi sprawami, które są pozbawione znaczenia.

Odczuwasz wówczas pustkę i staje się widoczne zmaganie w twojej duszy.

Czy nie wiecie, że beze Mnie jesteście niczym? Pustym naczyniem, którego nic nie może wypełnić, bez względu na to, jak potężny wydaje się urok materialnych cudów.

Kiedy podnoszę duszę, splata się ona z Moim Najświętszym Sercem.

Jednak, aby pozostać trwale we Mnie, dusza musi komunikować się ze Mną, głosić stale swoją miłość i ofiarować dziękczynienie. W przeciwnym razie może stać się odizolowana, jak dziecko oddzielone jest od matki w chwili urodzenia, gdy zostaje odcięta pępowina.

Nie odrywajcie ode Mnie oczu ani na jedną minutę, ponieważ zły czeka.

Następnie, w najbardziej nieoczekiwanej chwili rusza po zdobycz i porywa was.

Używa zmysłów, aby kusić, i innych dusz, aby dręczyć swoje ofiary. Bierze na cel szczególnie Moich żołnierzy i oni cierpią najbardziej.

Moja córko, gdy byłaś zajęta Moją pracą, odwróciłaś ode Mnie oczy i to spowodowało twoje cierpienie. Stałaś się zagubiona i zdezorientowana. Twój niepokój narastał, ponieważ każda przerwa spowodowana przez złego oznaczała, że odkładałaś swój czas przeznaczony dla Mnie, twojego Jezusa.

Kiedy tak się dzieje, musisz iść do Spowiedzi, przyjąć Moje Ciało i spędzić czas na modlitwie.

Nigdy nie wolno wam zapominać o odmawianiu Świętego Różańca Mojej Ukochanej Matki, ponieważ oferuje on okrąg ochrony przed szatanem.

Idźcie teraz. Przyjdźcie dziś do Mnie w modlitwie. Następnie, w ciągu dnia, rozmawiajcie ze Mną jak przyjaciele i podzielcie się swoimi wszystkimi troskami. Przekażcie je potem Mnie i pozostawcie Mi wszystkie wasze zmartwienia.

Wasz Jezus

 

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa ogromnego wymiaru.

Orędzie nr 520 z serii Ostrzeżenie

Środa, 08.08.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, kiedy ludzie pytają, co Ja mam na myśli poprzez Słowo Boże – pozwól Mi to wyjaśnić.

Słowo Boże, tak jak zawarte jest w Piśmie Świętym, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu, Słowo Boże, Prawda, dawana jest światu poprzez te Orędzia, dzięki Darowi Ducha Świętego.

Przekazy te prezentowane są przez Świętą Trójcę i są jedynymi w swoim rodzaju, z kiedykolwiek dostarczanych ludzkości poprzez proroka.

Powodem jest to, że jest to ostatnia Misja, końcowa forma Bożej komunikacji i interwencji okazywanej światu, ze względu na Moje Powtórne Przyjście.

Nigdy nie ingerujcie w moc Ducha Świętego, gdyż jest to bardzo poważny grzech.

Głos Ducha Świętego wylewany jest w tych orędziach, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia.

Możecie odrzucać Mnie, waszego Jezusa, albo Boskie przekazy dane wam przez Moją Ukochaną Matkę, i będzie wam odpuszczone.

Ponieważ wszyscy z was mają prawo rozeznawania takich Świętych Przekazów, z powodu waszego daru wolnej woli.

Jednak, jeśli odrzucacie Ducha Świętego i publicznie bluźnicie przeciwko Niemu, jest to grzech wiekuisty i tylko cud, usankcjonowany przez Boga Ojca, może uratować waszą duszę.

Musicie zachować milczenie w razie wątpliwości dotyczących jakiejkolwiek boskiej wiadomości danej dla świata i modlić się za widzącego. Módlcie się i podążajcie za waszą wiarą, kontynuując wasz sposób oddawania czci Bogu. Jest bardzo ważne, abyście tak robili.

Oznajmiając, że Głos Ducha Świętego jest zły, winni jesteście bluźnierstwa tak ogromnego wymiaru, że jest to uznane za grzech niewybaczalny.

Musicie prosić Boga, aby przebaczył wam teraz, ponieważ gdybyście kontynuowali organizowanie celowych kampanii dla zablokowania Głosu Ducha Świętego, Głosu Świętej Trójcy, i oznajmiali, że jest on złym duchem, nie zostanie wam, ani nie będzie mogło być wybaczone, gdyż jest to grzech śmiertelny.

Wielu mających dobre chęci chrześcijan rozdziela tę pracę na części. Mówią oni, że orędzia nie są zgodne z Pismem Świętym.

Kiedy tak mówią, nie znają Prawdy, która jest zawarta w Piśmie Świętym.

Albo atakują te przekazy opierając się na pogłoskach innych, którzy twierdzą, że znają Prawdę, albo ogłaszają je nieprawdziwymi, w oparciu o ich błędną interpretację Prawdy.

Co gorsza, przekręcają prawdę i porównują te orędzia z nowymi i absurdalnymi interpretacjami Pisma Świętego.

Posłuchajcie Mnie teraz, waszego Jezusa, ponieważ Ja mówię wam to:

Podczas Mojego czasu na ziemi, arcykapłani próbowali przekręcić Prawdę Bożych Praw, w celu uzasadnienia ich odrzucenia Mnie.

Użyli kłamstw, aby powstrzymać ludzi od słuchania Mojego Głosu.

Oświadczyli, że Ja jestem kłamcą, fałszywym prorokiem i oskarżyli Mnie o herezję.

Mówili, że Ja bluźniłem przeciwko prawom Kościoła i naruszyłem szabat poprzez prowadzenie wieczerzy paschalnej innego dnia, niż ten, który oni uważali za prawidłowy.

Nie tylko źle Mnie zrozumieli, ale niesłusznie odrzucili Mnie, ponieważ nie byli przygotowani na przyjęcie Prawdziwego Mesjasza w tym czasie.

Oni nie byli gotowi.

Nigdy nie myśleli, że mogliby być świadkami przybycia Prawdziwego Mesjasza w ich życiu.

Byli tak pochłonięci swoimi ceremoniami, swoimi hierarchicznymi regulacjami – które w tym czasie wywyższyły ich przywódców i umieściły ich na cokołach, jak prawdziwych królów ich świątyń – że nie mieli miejsca w swoich sercach dla Mnie, Odkupiciela Ludzkości.

To samo wydarzy się ponownie, kiedy Ja przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście.

Faryzeusze nie mogli zrozumieć znaczenia pokory.

Nie mogli zaakceptować, jak działa Bóg, tego, że On nie wywyższa potężnych lub najbardziej doświadczonych przywódców religijnych w Jego Kościele po to, aby odsłonić Swoje plany lub ostrzec Swoje dzieci.

Bóg wybierał niewykształconych, pokornych i szczodrego serca, aby dostarczyć Swoje ostrzeżenia dla ludzkości.

Podnosił słabych i uwznioślał ich, poprzez cierpienie, aby stawali się czystego serca, tak aby On mógł zarządzać komunikacją z nimi. W ten sposób jest mało prawdopodobne, aby ludzka pycha ze strony proroka ingerowała w Prawdę.

Odrzucili Jana Chrzciciela i zamordowali go. Zamordowali dawniejszych proroków. Dręczyli wybrane dusze, poprzez które przekazywał Bóg.

Czy myślicie, że w waszym dzisiejszym świecie będzie inaczej?

Czy wy, oddani Mi wyznawcy i ci, którzy uważają się za ekspertów w Moim Chrześcijańskim Kościele lub innych kościołach, które wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca, przyjmiecie dzisiaj Słowo Boże?

Nie. Uczynicie z prorokami, prawdziwymi prorokami, dokładnie tak, jak robione było z nimi od początku. Będziecie szkalować ich w Imię Mojego Ojca.

Ale pamiętajcie o tym. Kiedy Prawda zostanie wam ostatecznie ujawniona, nie będzie odwrotu, jeśli zostaniecie uznani winnymi grzechu wiekuistego. To jest, jeśli bluźnicie przeciwko Duchowi Świętemu.

Gdybyście bluźnili przeciwko Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będzie wam odpuszczone.

Jeśli odrzucacie dar proroctw, także będzie wam odpuszczone.

Ale jeśli blokujecie ostateczny Plan Zbawienia poprzez otwarte wyszydzanie i poprzez gromadzenie wierzących Mojego Kościoła, aby konsekwentnie głosić, że Głos Ducha Świętego jest fałszywy i zły, będziecie cierpieć wieczne potępienie.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

 

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

Orędzie nr 519 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 07.08.2012, 15.50

Moja droga, umiłowana córko, Moja miłość do Ciebie jest tak silna, tak zażyła, choć nie wydaje ci się tak w tej chwili.

Musisz spędzać więcej czasu w Moim towarzystwie, bo tylko tak robiąc odnajdziesz spokój w tej misji.

Moje Łaski wypełnią teraz twoją duszę, tak abyś mogła informować świat o Moich przekazach, w jak najkrótszym czasie.

Jakże jestem zmęczony i samotny w Moim sercu, właśnie teraz, Moja córko.

Płaczę za tymi niewinnymi duszami, które są nieświadome Mojego Istnienia. Dobrego serca i chrześcijańskie w sposobie traktowania innych, mimo to nie wierzą w Moją Egzystencję.

Widzę każdy dzień na drodze, jaką przeżywają swoim codziennym życiem, bez wiary w istnienie Boga czy ich przyszłe życie w Nowym Raju.

Proszę, pomóżcie Mi im powiedzieć, że je kocham.

Rozprzestrzeniajcie Moje Słowo, a Ja rozpalę uczucie rozpoznania w ich duszach.

Nie ma znaczenia, jeśli odrzucą ciebie, Moja córko, czy Moich umiłowanych wyznawców, wszystko, co jest konieczne, to umożliwienie im czytania Moich Orędzi.

Ześlę Ducha Świętego, tak że iskra, choćby niewielka, rozpali płomień Mojej Miłości w ich duszach.

To jest Moja ostatnia misja na ziemi, gdy Święte Orędzia od Przenajświętszej Trójcy dawane są światu.

W tych Słowach boskiego pochodzenia obecny jest Duch Święty. Są one pokarmem dla nakarmienia waszych dusz, aby pomóc wam przygotować się do bitwy.

Słuchajcie Świętego Bożego Słowa. Weźcie go, dzielcie się nim i jednoczcie wszystkie, gotowe do walki Boże dzieci.

Przyprowadźcie do Mojego Miłosierdzia wszystkich waszych braci i siostry, a zwłaszcza tych, którzy starają się uwierzyć w Boga.

Moje Serce pulsuje Miłością do nich. Oni, każdy z nich, są Bożymi dziećmi.

Potrzebuję ich dusz, tak abym mógł zadbać o ich przyszłość, aby posiedli wieczne życie i szczęście.

Nie mogę znieść myśli o tym, co się z nimi stanie, jeśli nie będę mógł ich uratować.

Moja córko, chociaż Moje Boże Miłosierdzie pozwoli ocalić większość ludzkości, potrzebuję, abyś ty i Moi wyznawcy, Moje wyświęcone sługi i zwykli ludzie, zarzucili sieć i odnaleźli wszystkich tych biednych, nieszczęśliwych i zdezorientowanych ludzi, w potrzebie Bożej Miłości.

Rozpościerajcie sieć Mojej Miłości, jak rybak, szeroko i daleko, a szczególnie w tych miejscach, gdzie Bóg został całkowicie odrzucony, wzgardzony i znienawidzony.

Następnie idźcie i odnajdujcie drogie, młode Boże dzieci, które nie wiedzą nic o Chrześcijaństwie, mimo że żyją w tak zwanych chrześcijańskich krajach.

Dojdźcie do Rosji, Chin i krajów, w których Bóg nie jest czczony, idźcie i zdobywajcie dusze.

Nakarmcie je Moimi Orędziami. Nie ma znaczenia jak je przekazujecie, ale róbcie to w taki sposób, aby nie wydawało się pouczaniem przez was.

Zachęćcie ich przez to, co może ich zainteresować. Aby to uczynić, użyjcie każdego rodzaju współczesnej komunikacji. Potrzebuję ich szybko. Polegam na rozprzestrzenianiu Mojego Słowa przez wszystkich Moich wyznawców.

Poprowadzę was.

W swoich sercach będziecie wiedzieli, co jest do zrobienia. Poproście Mnie o pomoc tą specjalną Modlitwą Krucjaty, aby uczynić was silnymi.

Krucjata Modlitwy (72) – Modlitwa Ucznia

„Drogi Jezu, jestem gotowy do szerzenia Twojego Świętego Słowa.
Daj mi odwagę, siłę i wiedzę dla przekazywania
Prawdy, tak aby jak najwięcej dusz mogło zostać przyprowadzonych do Ciebie.
Zabierz mnie do Twojego Najświętszego Serca i okryj mnie Twoją Drogocenną Krwią,
tak abym został wypełniony łaskami, by rozprzestrzeniać nawrócenie dla Zbawienia wszystkich Bożych dzieci, w każdej części świata, bez względu na to, jakie jest ich wyznanie.
Zawsze ufam Tobie.
Twój umiłowany uczeń. Amen”

Wasz Jezus

 

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Orędzie nr 518 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 06.08.2012, 18.06

Moja droga, umiłowana córko, istnieje wielu Moich oddanych wyznawców, którzy organizują kampanię, aby zniszczyć tę misję.

Ci, którzy uważają, że to niechrześcijanie i ateiści będą tymi, którzy potępią Moje Słowo w tych przekazach, niech wiedzą to:

To będą ci, którzy otwarcie głoszą wiarę we Mnie, ich Jezusa, którzy urażą Mnie najbardziej.

Są zaciemniani poprzez oszustwa króla kłamstw, który wysłał wielu upadłych aniołów do takich dusz. Niezadowoleni odrzucaniem Moich Świętych Przekazów, postanowili uzyskać najwięcej wsparcia, jak tylko mogą, pośród Moich kapłanów, aby spróbować sabotować tę misję.

Takie dusze nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie, dlaczego to robią. Albo dlaczego czują taką nienawiść do ciebie, Moja córko. Albo dlaczego Moje Święte Słowo niepokoi ich tak bardzo.

Gdy takie dusze atakują Moje Święte Słowo, z takim jadem, jest to znak potwierdzenia szatana, że te orędzia są autentyczne.

Bo gdy okazana jest tak silna opozycja, i gdy religijni ludzie zostają sprowokowani do ataku Boskich Przekazów, takich jak te, to wówczas możecie być pewni, że pochodzą one od Boga.

Gdy odrzucają Moje Słowo, rani Mnie to, tak że płaczę ze smutku, kiedy Mnie nie rozpoznają. Ale tak może być. Z czasem poznają Prawdę.

To, co uraża Mnie ogromnie, to gdy oni wyruszają, aby celowo odwodzić dusze od Mojego Miłosierdzia.

Jeśli będą odpowiedzialni za dusze, którym odmówione zostanie zbawienie, zostaną ukarani.

Ich kara będzie jedną z niedoli, gdy spróbują bronić swoich czynów, za choćby tylko jedną zgubioną duszę. Ich czyny mogą oznaczać, że dusza, która inaczej zostałby nawrócona, może cierpieć z powodu ostatecznej kary w ogniach Piekła.

Kiedy próbują sabotować Słowo Boże, to ich wcześniejsze dobre uczynki okażą się bezużyteczne. W jakim celu są one dobre, jeśli oni takie szlachetne uczynki neutralizują czynami nienawiści wobec Boga?

Mówię do nich. Dzień, gdy przyjdziecie odpowiadać przede Mną za takie podłe działania, będzie dla was bardzo trudny.

Będziecie musieli odpowiedzieć nie tylko za siebie, ale będziecie musieli odpowiedzieć za kłamstwa, które rozprzestrzeniacie do innych o Mnie, o Moim Świętym Słowie.

Czy to jest strach przed Moim Świętym Słowem, który prowadzi was do takiej nikczemności? Strach pochodzi od szatana. Pycha również pochodzi od szatana. Czy nie wiecie, że to dlatego, że uważacie, że jesteście tak dobrze zorientowani w Moim Piśmie Świętym, powoduje u was przekonanie, że wiecie więcej niż faktycznie jest?

Dopatrujecie się uchybień Moim Świętym Słowie, właśnie tak jak robili Faryzeusze. Czyniąc tak, mówicie, że wiecie więcej na temat Prawdy niż Bóg.

Pamiętajcie, że rozprzestrzeniając więcej kłamstw o Moim Świętym Słowie, grzeszycie przeciwko Słowu Bożemu.

Ten grzech, przeciwko prorokowi Pana, jest jednym z najbardziej niemile widzianych przez Mojego Ojca.

Wszyscy ci, którzy zgrzeszyli przeciwko prorokom Pana, zostali ukarani. Ponieważ, gdy próbują powstrzymać Słowo Boże dawane światu dla ratowania dusz, zapobiegają zbawieniu dusz.

Za to zostaną ukarani, ponieważ nic nie powstrzyma dostarczenia Słowa Bożego do Jego drogich dzieci.

Wasz Jezus

 

Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiecie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, spowodowane jest przez niego.

Orędzie nr 517 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 05.08.2012, 17.40

Moja droga, umiłowana córko, wołam do wszystkich, młodych i starych, którzy nie są pewni swojej wiary w Boga.

Apeluję do tych spośród was, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie rozmawiają ze Mną lub nie korzystają z Sakramentów, albo nie chodzą do kościołów, aby Mnie uczcić.

Kocham was. Nigdy was nie opuszczę i wkrótce zamierzam dać wam specjalny Dar.

Doświadczycie jak to jest, gdy przyjdziecie przede Mnie w Dniu Sądu. Wówczas zapomnicie o swoich wątpliwościach.

Wielu z was, pomimo swojego braku wiary, czci Mnie na tak wiele sposobów, ale nie uświadamiacie sobie tego.

Wy, w waszym codziennym życiu, odczuwacie miłość, troskę i współczucie dla innych.

Czujecie pragnienie walki z niesprawiedliwością i jest dla was odrażające, gdy jesteście świadkami nikczemnych czynów popełnianych przez innych, wobec tych mniej szczęśliwych niż oni sami.

Okazujecie miłość wobec innych i opiekujecie się tymi, którzy potrzebują waszej pomocy.

Nienawidzicie wykorzystywać innych i jesteście wrażliwi na potrzeby tych, którzy cierpią w tym życiu.

Czujecie miłość do waszej rodziny.

Śmiejecie się i radujecie, kiedy jesteście z przyjaciółmi i czujecie ogromną miłość i przyjaźń dla bliskich waszemu sercu.

Gdy zawieracie ślub, odczuwacie nieprzepartą miłość do współmałżonka. Potem, kiedy macie dzieci, miłość, którą czujecie, przewyższa wszystko, co kiedykolwiek moglibyście sobie wyobrazić.

Płaczecie łzami żalu, jeśli kiedyś komuś sprawicie ból. Przebaczacie innym, kiedy was urażą, obrażą was lub wyrządzą wam krzywdę.

Jak myślicie, skąd pochodzi ta miłość i te uczucia? Czy nie wiecie, że one mogą przyjść tylko od Boga?

Miłość jest trudna do wyjaśnienia. Trudna do analizowania i nigdy nie może zostać udowodniona przez naukę, ponieważ jest Darem od Boga.

Nienawiść, z drugiej strony, pochodzi z ciemnej strony.

Dla wielu ludzi szatan może nie wydawać się realny, ale on istnieje.

Wielu z was nie wierzy w zło lub istnienie złych duchów, ponieważ są ostrożne, aby się nie ujawnić.

Jeśli wierzycie w istnienie szatana, to wiecie, że wszystko, co jest niesprawiedliwe i złe na świecie, spowodowane jest przez niego.

Jest on królem kłamstw i ma moc zaślepienia was na prawdę waszego istnienia.

Z powodu waszej ślepoty Moje Miłosierdzie zamierza teraz okryć świat, aby udowodnić wam, że Ja istnieję.

Bądźcie przygotowani na ten dzień, ponieważ wydarzy się niedługo.

Gdy pokazane wam będą znaki na niebie i doświadczycie szczęku, hałasu i drżenia w ziemi wiedzcie, że Ja przyszedłem was obudzić.

Kiedy to się wydarzy, błagam was, zwróćcie się potem do Mnie, gdyż chcę was napełnić Moją Miłością, tak abym mógł przynieść miłość i radość do waszych serc.

Kiedy Moje Miłosierdzie zstąpi na was, w końcu poczujecie pokój.

Kocham was i nigdy was nie opuszczę.

Oczekuję na waszą odpowiedź, kiedy nadejdzie ten Wielki Dzień.

Wasz Jezus

 

Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu.

Orędzie nr 516 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 04.08.2012, 10.35

Moja droga, umiłowana córko, ludzie muszą zrozumieć słabość człowieczej natury, zanim będą mogli powierzyć się prawdziwie w Ramiona Boga.

Wasza wiara i miłość do Mnie, waszego Zbawiciela, tych wiernych pośród was, przynosi Mi wielką radość.

Lecz kiedy mówicie, że Mnie kochacie, niesie to ze sobą wielką odpowiedzialność.

Nigdy nie zapominajcie o słabości w waszej naturze, choć nie z waszej własnej winy, ponieważ urodziliście się z grzechem pierworodnym może to spowodować, że zgrzeszycie, kiedy się najmniej tego spodziewacie.

Kiedy dusze tych, którzy mówią, że Mnie kochają osiągają etap, na którym pochłonięte są miłością do Mnie, to muszą wówczas uważać. Czasami sprawia to, że czują się podwyższone w Moich oczach, co jest prawdą, ponieważ są.

Ale potem przychodzi pokusa, aby widzieć innych w mniej niż pochlebnym świetle.

Mogą być kuszone, nie aby po prostu odczuwać współczucie dla tych nieszczęśników, którzy są w ciemności lub zdezorientowani, ale aby pogardzać nimi.

Czasami ich silna wiara i znajomość Pisma Świętego, daje im złudne poczucie bezpieczeństwa.

Uważają, że wiedzą wszystko na temat nauk Kościoła, Mojego Kościoła, Mojego Ciała na ziemi.

To jest, co przydarzyło się Faryzeuszom.

Myśleli, że wiedzą wszystko o Prawach Boga. Miłości Boga.

To, czego zrozumienia zaniechali, to było proroctwo, przepowiedziane tak wyraźnie, o przyjściu Mesjasza. Oznaczało to, że odrzucili Chrystusa, Syna Boga Żywego, gdy przybył jak było obiecane.

Okrucieństwo, które okazali Mi, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu, było w całkowitej sprzeczności do miłości, którą, jak twierdzili, mieli dla Boga.

Gdyby naprawdę kochali Boga, nigdy nie potraktowaliby żadnego Bożego dziecka, tak jak uczynili.

Ich umysły zostały zamknięte dla proroctw danych światu poprzez proroków, którzy głosili Prawdę.

Prawdą jest, że wszystkie proroctwa wypełnią się zgodnie z obietnicą Boga.

Oni odrzucili Mesjasza, obiecanego dla zapewnienia przyszłego Zbawienia, dla całej ludzkości.

W rezultacie, poprzez swoje kłamstwa, kiedy celowo przekupili kłamców, aby zaprzeczyć Mojemu Zmartwychwstaniu, Faryzeusze odmówili generacjom Żydów prawa do Prawdy.

Moja Śmierć na Krzyżu nie była dla nich wystarczająca. Chcieli zapewnić, że później nie będzie istniał żaden ślad o Mnie, Odkupicielu świata.

Następnie wrócili i poprowadzili Boże dzieci do fałszywej wiary, w której Prawda stała się kłamstwem.

Pamiętajcie, proroctwa od Boga są zawsze spełniane.

Moje Powtórne Przyjście ma się spełnić teraz. Tym razem przywódcy Kościołów Chrześcijańskich wypierają się Mnie, tak jak zrobili Faryzeusze.

Będą dręczyć Mnie, Moich proroków, Mój lud i każdego, kto odważy się szerzyć Prawdę Mojego Przyjścia.

Nie odrzucajcie Mnie tym razem.

Otwórzcie wasze serca.

Słuchajcie Mnie uważnie, ponieważ przygotowuję was do końcowego rozdziału w dziele Zbawienia świata.

Wasz Jezus

 

Do opozycjonistów w Kościele Katolickim: Profanując Prawa Mojego Kościoła, będziecie ukarani.

Orędzie nr 515 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 03.08.2012, 16.45

Moja droga, umiłowana córko, ziemia zatrzęsie się, gdy gniew Mojego Ojca wyleje się na te narody, które postępują wbrew Prawom Mojego Ojca.

Miłosierdzie nie zostanie okazane, ponieważ Jego cierpliwość została wypróbowana do ostatecznych granic.

Ich grzechy obejmują aborcję, zabójstwa, ustawy, które próbują podważyć chrześcijaństwo, małżeństwa osób tej samej płci i wielbienie fałszywych bogów.

Następnie są ci opozycjoniści wewnątrz Mojego Kościoła, którzy grożą, że się Mnie wyprą.

Kiedy próbują zdystansować się od Mojego Kościoła oraz starają się tworzyć nowe prawa wbrew Mojej Świętej Woli, wyrzekają się Mnie.

Odrzucam ich teraz za ich niewierność. Ich próby wprowadzania praw bazujących na grzechu pychy, żądzy i światowej ambicji, nie będą tolerowane.

Czy oni myślą, że mogłoby im być dozwolone oddalanie Bożych dzieci od Mojego Kościoła na ziemi i uniknięcie Ręki Mojego Ojca?

Czy oni myślą, że są ponad Prawami Boga?

Oni nie kochają Boga, oni kochają samych siebie.

Brakująca pokora, ich publiczne odrzucenie Praw Katolickiego Kościoła, budzą we Mnie wstręt.

Ich haniebne żądania, gdy starają się zmusić Mój Kościół do przyjęcia praw, które urażają Mnie, oznaczają, że sami rzucili siebie do ciemności.

Ich zakonne śluby są nic nieznaczące.

Ich obietnica poszanowania i posłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, została złamana.

Nie mają prawa nazywać się sługami w Moim Kościele, chyba że okażą skruchę i powrócą do Mojego Ciała, Mojego Kościoła na ziemi.

Zostaliście ostrzeżeni. Odrzucę was na pustynię.

Profanując Prawa Mojego Kościoła, będziecie ukarani.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Orędzie nr 514 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 02.08.2012, 22.06

Moja najdroższa córko, udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi już się rozpoczęła.

Biczowanie, prześladowanie, właśnie się zaczyna.

Tak jak Mój Syn został ukrzyżowany, tak też ukrzyżowany będzie Jego Kościół na ziemi.

Proces ten odbywa się teraz.

Mój Syn został wysłany, aby uchronić ludzkość od ognia piekielnego.

Jego Śmierć na Krzyżu, straszna, okrutna zbrodnia, dozwolona była przeze Mnie, jako sposób zaofiarowania przyszłości Moim dzieciom.

Ciało Mojego Syna stało się Jego Kościołem na ziemi.
Jego kapłani i wyświęceni słudzy zajęli miejsce jego apostołów.

Teraz, gdy On powraca ponownie, aby wybawić ludzkość i zabrać Moje drogie dzieci, tak aby mogły wejść do Mojego Raju, historia będzie się powtarzać.

Mój Syn nauczał Prawdy i zebrał wielu ludzi, którzy podążyli za Jego naukami, którzy nie wątpili w Jego Słowo.

Potem został zdradzony przez tych w Jego szeregach, którzy byli blisko Niego i byli Mu oddani.

Jego Kościół, Kościół Katolicki, został również zdradzony wewnątrz jego własnych korytarzy.

Zostało to spowodowane przez kuszenie szatana i wielkie zło odpowiedzialne było za upadek Mojego Syna.

Upadek w Jego Kościele dzisiaj rozpoczął się już jakiś czas temu. Wielu wyznawców wiernych Świętemu Słowu ustanowionemu przeze Mnie, opuściło go, tak jak Mojego Syna.

Następnie rozpoczął się proces, w którym Mój Syn oskarżony został o herezję. Także Kościół Mojego Syna na ziemi cierpiał ten sam los.

Przez nikczemnych pośród nich, którzy popełnili ciężkie przestępstwa przeciwko ludzkości, wielu wiernych wyznawców opuściło Kościół.

Oni z kolei opuścili Mojego Syna i porzucili Jego nauki.

Udręka Kościoła Mojego Syna na ziemi sprawiła, że jego kapłani milczą, gdy chodzi o obronę Nauk Mojego Syna.

Z powodu grzechów tych, spośród nich, boją się urazić tych, którzy odrzucają Mojego Syna.

Kościół Mojego Syna spotyka obecnie największa z wszystkich prób, jakiej nie widziano od czasu ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna.

Jego Kościół jest niemiłosiernie wyszydzany, nie tylko przez jego wrogów z zewnątrz, ale też przez jego wrogów wewnątrz.

Na Głowie Kościoła Mojego Syna umieszczona zostanie Cierniowa Korona i niewielu jego wyznawców pozostanie przy nim.

Podobnie jak Apostołowie Mojego Syna, z wyjątkiem Jana, opuścili Go podczas Jego procesu i egzekucji, tak też ci na wysokich pozycjach w Watykanie opuszczą Mojego Świętego Wikariusza.

On, jako Głowa Kościoła Katolickiego, zmuszony będzie pójść straszliwą drogą w niesławie, nie z własnej winy.

Podczas gdy on będzie chłostany, wyszydzany i przedstawiany jako głupiec, którym nie jest, oni dadzą upust swojej wściekłości. To, że wyleją swoją nienawiść, będzie sprzeczne z Prawdą Kościoła, Chrześcijańskiego Kościoła, założonego z powodu Ofiary Mojego Syna.

Chrześcijaństwo biczowane będzie w każdej szczelinie, w każdym narodzie, w każdym miejscu kultu, dopóki nie osłabnie z wycieńczenia.

Gdy będzie prowadzone drogą na górę Kalwarię, tak jak Mój Syn był prowadzony, zostanie związane i zabezpieczone linami, aby uniemożliwić mu uniknięcie męczarni.

Potem, gdy będzie się wspinać na wzgórze, będzie obrzucane kamieniami, opluwane i wyszydzane na całej drodze na szczyt.

Następnie zostanie przybite do Krzyża.

Niewiele sympatii okazane zostanie mu przez tych, którzy obwiniają Kościół za jego grzechy przeciwko niewinnym, kiedy będą potępiać Głowę Kościoła, Mojego Syna.

Będą Go winić za grzechy innych, spowodowane przez kuszenie szatana.

Kiedy przybiją Kościół Mojego Syna do Krzyża, wyślą setki strażników, tak samo jak sześciuset żołnierzy, którzy stali na Kalwarii, aby zapewnić, że ani jedna cząstka Ciała nie uniknie ukarania.

Ani jednemu słudze Jego Kościoła, który głosił wierność wobec Niego, nie zostanie dozwolona ucieczka.

Kiedy Kościół zostanie ukrzyżowany, zapewnią, że będzie pozbawiony wody i pokarmu, aż do jego śmiertelnego oddechu.

Nigdzie nie będzie widać żadnego z jego uczniów, tak jak było z apostołami Mojego Syna.

Będą ukrywać się z obawy przed represjami.

W chwili, która wydawać się będzie jego śmiertelnym oddechem, wszystko ucichnie do czasu, aż okrzyk tych, którzy rozprawili się z Kościołem, nie zagłuszy całego świata z ich fałszywą doktryną.

Zabrzmi donośnie głos nowej głowy kościoła, oszusta, fałszywego proroka.

Wszyscy upadną z ulgą, w dziękczynieniu dla Mnie, Najwyższego Boga. Ponieważ to będzie się wydawało przedstawiać nowy początek.

Następnie stanie się tak, że Obecność Mojego Syna nie będzie już gościła na ołtarzach wewnątrz tego kościoła, gdyż tak nie może być.

Stanie się wówczas, że Moja Ręka, chłoszcząc, opadnie w karze.

To wtedy rozpocznie się Bitwa Armagedonu.

To będzie wtedy, gdy Ja przyjdę, poprzez Mojego Syna, aby zbawić dusze.

Nie odrzucajcie tego proroctwa.

Nie ukrywajcie się za fałszywymi środkami bezpieczeństwa, ponieważ dzień ten musi nadejść.

Ukrzyżowanie Kościoła Mojego Syna musi nastąpić, ze względu na Ostateczne Przymierze.

Ale potem Chwalebne Zmartwychwstanie Kościoła, Nowa Jerozolima, otrze wszystkie łzy, wszystkie cierpienia i nastąpi Nowa Era.

Ufajcie Mojemu Synowi w każdej chwili.

Nie obawiajcie się nigdy, gdyż Ja Jestem waszym Ojcem i przyjdę odnowić ziemię, i zebrać wszystkie Moje dzieci, w tym ostatecznym cudzie przepowiedzianym w Księdze Daniela.

Dzieci, Księga Prawdy jest wam obecnie wyjawiana, jak zostało obiecane.

Nie odrzucajcie Mojej Boskiej interwencji, ponieważ Ja mówię Prawdę.

Bóg Najwyższy

 

Proszę wszystkie Boże dzieci, aby ponownie poświęciły miesiąc Sierpień na ratowanie dusz.

Orędzie nr 513 z serii Ostrzeżenie

Środa, 01.08.2012, 16.45

Moje dziecko, jest wiele zmian, z których wiele zostało wam ujawnionych w przeszłości, których będziecie świadkami na świecie.

Będzie wiele zniszczeń, wiele niepokojów i kar, z których wszystkie nastąpią z powodu grzechu ludzkości.

Proszę wszystkie Boże dzieci, aby ponownie poświęciły miesiąc Sierpień na ratowanie dusz.

Oto, co musicie uczynić. Codziennie chodźcie na Mszę Świętą i przyjmujcie Świętą Eucharystię.

Następnie, każdego dnia o 3 godzinie, odmawiajcie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Ci z was, którzy mogą, powinni pościć jeden dzień w tygodniu.

Moje dzieci będą zszokowane, gdy nadejdą te zmiany, ale nigdy nie wolno wam bać się Ręki Mojego Ojca, jeśli jesteście wierni Naukom Jego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę, miejcie blisko siebie Pieczęć Boga Żywego w waszych domach, w najbliższych miesiącach, gdyż wiele będzie się rozwijać.

Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, obecne w Jego Kościele na ziemi, jest bezczeszczone i straszliwie ucierpi.

Wiele planów obalenia Kościoła Mojego Syna jest już w trakcie i bardzo niedługo nastąpi załamanie.

Inne przepowiedziane wydarzenia będą teraz dostrzegane poprzez ekologiczne katastrofy, ponieważ Ręka Mojego Ojca spadnie w karze na te narody, których grzeszne prawa nie będą dłużej tolerowane.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się w tym czasie za dusze, które mogą ucierpieć w trakcie tych wydarzeń.

Wykorzystajcie ten miesiąc na modlitwy za wszystkie dusze, które mogą zginąć w wojnach, trzęsieniach ziemi lub podczas nadchodzącej Spowiedzi, Ostrzeżenia.

Moje serce splecione jest z waszymi, dzieci, i musimy razem ciężko pracować, aby ratować dusze.

Modląc się o zbawienie dusz wykonujemy Świętą Wolę Mojego Ojca.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Krucjata Modlitwy (71) – Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań

Wtorek, 31.07.2012, 20.00

„O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta.
Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań.
Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być odkupione
W Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy powstali i prowadzili siebie nawzajem, gdy maszerujemy  
W Twojej armii do Bram Raju.

 
Potrzebuję Cię Drogi Jezu.
Kocham Cię Drogi Jezusa.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Wystrzegam się ciemności.
Wielbię Cię i oddaję się w ciele i duszy,
tak abyś mógł mi wyjawić Prawdę Twojej Obecności, tak że
Zawsze, w każdej chwili, ufał będę Twojemu Miłosierdziu.
Amen.”

 

Pozwólcie Mi was unieść, do bezpieczeństwa, od wszelkich krzywd, daleko od antychrysta.

Orędzie nr 512 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 31.07.2012, 20.00

Moja droga, umiłowana córko, wysłuchajcie Mnie teraz, ponieważ informuję was, że Mój Czas prawie nadszedł dla świata.

Wasz czas jest krótki, ponieważ dni ciemności przemijają i wyłoni się Nowy Świt, nowy początek.

Wszystkie wasze łzy strachu i niepokoju dobiegają końca i niewiele czasu pozostało do pojawienia się Chwalebnej Ery Pokoju.

Wkrótce nastąpi odnowienie Ziemskiego Królestwa i Moje Panowanie nad wszystkim Bożymi dziećmi zastąpi siedzibę szatana.

Moi wyznawcy, zniknie wasze zdezorientowanie co do autentyczności Mojego obecnego Wołania do was.

Wszystko stanie się jasne, jak krystalicznie czyste wody ze źródła Mojego Niebieskiego Ciała, gdy tryskają teraz nadal dla napojenia serc wszystkich Bożych dzieci.

Światło Prawdy rozpali świat, pomimo stale narastającej ciemności, która osiedliła się jak choroba, jątrząca się w każdym zakątku ziemi.

Wkrótce uwolni was Prawda, wyjaśni wszystkie wasze wątpliwości, wasze lęki i wyzwoli w was jasność umysłu i duszy. Następnie, wypełnieni Moim Świętym Duchem, przeżyjecie globalne nawrócenie.

Ci, których wiara jest słaba zostaną odnowieni i będzie istnieć Prawda nowej Chrześcijańskiej Armii.

Wspierać was będą nadzieja, miłość i modlitwa, gdy poprowadzę świat w kierunku Nowego Dziedzictwa, obiecanego wam tak dawno temu.

Ci z was, którzy obawiacie się Moich Orędzi, pamiętajcie tylko o tym.

Świat, który was oczekuje, jest wielkim Darem dla was i waszych rodzin. Jest Rajem, za którym powinniście tęsknić, ponieważ nie może być porównany z niczym na ziemi, którą znacie.

Jeżeli Mnie kochacie, zaufajcie Mojej Dobroci, Mojej Miłości, Mojej obietnicy doprowadzenia was do Chwalebnego Dziedzictwa, dla którego się narodziliście.

Zaniechajcie teraz wszystkich waszych obaw i strachu.

Pozwólcie Mi was unieść, do bezpieczeństwa, od wszelkich krzywd, daleko od antychrysta.

Odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (71) –  Modlitwa dla ocalenia nas od prześladowań

„O Jezu, uratuj Boże dzieci od antychrysta.
Uchroń nas od planów kontroli ziemi.
Ocal nas Panie od prześladowań.
Obroń ciemne dusze od antychrysta, tak aby mogły być odkupione
W Twoich Oczach.
Pomóż nam w naszej słabości.
Umocnij nas w duchu, abyśmy powstali i prowadzili siebie nawzajem, gdy maszerujemy  
W Twojej armii do Bram Raju.

 
Potrzebuję Cię Drogi Jezu.
Kocham Cię Drogi Jezusa.
Wysławiam Twoją Obecność na ziemi.
Wystrzegam się ciemności.
Wielbię Cię i oddaję się w ciele i duszy,
tak abyś mógł mi wyjawić Prawdę Twojej Obecności, tak że
Zawsze, w każdej chwili, ufał będę Twojemu Miłosierdziu.
Amen.”

Idźcie teraz i przygotujcie wasze dusze, tak aby pozostały silne i wierne Mi, gdy prowadzę was do Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Brak głoszenia Prawdy Nauk Mojego Syna oznacza, że Bóg jest zapominany

Orędzie nr 511 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 31.07.2012, 18.10

Moje dziecko, prześladowanie, które cierpisz, spowodowane jest publikacją Księgi Prawdy.

Zły umieszcza przeszkody na twojej drodze i nie powstrzyma się przed niczym, aby cię osłabić.

Ważne jest, aby ignorować ciągłe nikczemne kłamstwa, które przedstawiane są ci przez tych, którzy twierdzą, że posiadają wiedzę na temat Słowa Bożego.

Ich krytyka tych przekazów nie jest ważna. Musisz reagować tylko na Słowo Mojego Syna i nic więcej.

Musisz ufać Mojemu Synowi i zachować milczenie, kiedy ci zaślepieni kłamstwami starają się zaangażować ciebie, abyś popełniła błąd. Nie słuchaj. Nie odpowiadaj. Zamiast tego, po prostu głoś Słowo Boże.

Moje dziecko, tak wielu wyznawców Chrystusa cierpi w tym czasie. Ich głosy są tylko szeptem w świecie, który krzyczy o chwale ziemskich cudów.

Prawdziwe Słowo Boże nie jest już otwarcie głoszone, nawet przez sługi Boże w Kościele.

Zakłopotani, że będą dostrzeżeni przy otwartym głoszeniu Prawdy, wędrują, rozpaczliwie próbując znaleźć drogę wśród zamieszania spowodowanego przez sekularyzm.

Obraza spowodowana wzmiankowaniem Boga, czy Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, jest powszechna. Bardzo niewiele dusz jest na tyle odważnych, aby powstać i zadeklarować się jako żołnierze Chrystusa.

Nawet religijne dusze boją się tak uczynić z obawy przed spowodowaniem oburzenia wśród pogan.

Brak głoszenia Prawdy Nauk Mojego Syna oznacza, że Bóg jest zapominany.

Jakże płaczę, gdy widzę biedne, małe dzieci, które są zaniedbywane przez swoich opiekunów w rozwoju ich dusz.

Brakuje im pokarmu Ducha Świętego, ponieważ nie uczy się ich, jak wyznawać swą miłość do Boga. Wielu nie wierzy w Boga Ojca. To Go zasmuca.

Tobie, Moje dziecko, zostało dane trudne zadanie. Kiedy ogłaszasz światu treść tych przekazów z Nieba, atakowana jesteś z trzech źródeł.

Tych, którzy wierzą w Boga, ale którzy nie chcą słuchać Słowa Bożego, kiedy jest teraz dawane dla świata.

Tych, którzy utrzymują, że są przywódcami w Kościele Mojego Syna na ziemi, ale którzy nie chcą słuchać, bo nie akceptują proroctwa.

A następnie przez tych, którzy nie wierzą w Boga w ogóle.

Twój głos będzie głosem wołającego na puszczy, ale nie wolno ci pozwolić, aby cię to zniechęciło.

Wszystko, co musisz zrobić, to słuchać Mojego Syna we wszystkich rzeczach i pozostawić wszystko w Jego Świętych Rękach.

Z czasem oni będą słuchać. Kiedy tak uczynią, wiele dusz zwróci się do Mojego Syna z miłością i radością w swoich sercach.

Nigdy nie wolno ci wątpić lub opóźniać twojej odpowiedzi na prośbę Mojego Syna o zapewnienie, że każdemu na świecie dane będzie Słowo Boże w tym czasie.

Proszę wszystkie Boże dzieci, aby odpowiedziały na Moje wezwanie do okazania teraz wierności Świętemu Słowu Mojego Syna. On kocha wszystkie Boże dzieci i pragnie przygotować każdą duszę na Jego długo oczekiwane Powtórne Przyjście.

Nie wypierajcie się Go. Zaakceptujcie Jego Rękę Miłosierdzia, zanim będzie za późno.

Wasza kochająca Matka

Królowa Ziemi

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl