OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 28

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je zaakceptujecie.

Orędzie nr 584 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 13.10.2012, 16.10

Moja droga, umiłowana córko, proroctwa przepowiedziane w Fatimie zaczynają się teraz ujawniać na świecie.

Jedno-światowe rządy, utworzone w tych narodach, które niestrudzenie współdziałają razem, niemal zakończyły swą pracę, która wkrótce ma zostać przedstawiona światu.

Wynikiem tego będzie nowa jedno-światowa religia, odraza w Oczach Mojego Ojca.

Mój Kościół został wewnątrz opanowany przez wrogów, którzy są wilkami w owczej skórze. Oszukują wszystkich, z którymi się zetkną.

Potem nastąpi wprowadzenie globalnego szczepienia, które zabije was, jeśli je zaakceptujecie.

Jest to czas, gdy tylko modlitwa, wiele modlitw, mogą złagodzić skutki tej strasznej nikczemności, stworzonej przez elitarną grupę ludzi u władzy.

Działają w każdej części waszych rządów, a ci, którzy ręka w rękę pracują z nimi na co dzień wiedzą, co oni robią.

Są tak przebiegli, że przedstawią każdy nikczemny uczynek jako wielką rzecz, wspaniałą pomoc dla ludzkości. Zrobią wszystko co mogą, aby zbezcześcić wszystko, co jest związane z Bogiem.

Będą szerzyć i promować pogaństwo. Boże dzieci, które zaakceptują ich prawa i ich nauki, zostaną zarażone ich złymi metodami.

Musicie modlić się o ochronę, ale przede wszystkim musicie modlić się za te dusze. Ponieważ Mój Ojciec zamierza ich ukarać. On wybierze każdego z nich i zniszczy ich. Bez waszych modlitw będę zgubieni i zostaną wrzuceni do jeziora ognia.

Wasz Jezus

 

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy

Orędzie nr 583 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 12.10.2012, 23.15

Moja droga, umiłowana córko, Moja Miłość jest tak potężna, że jest obecnie odczuwana przez tych, którzy nie znają Boga.

Pomimo zła obecnego w świecie, ludzie czują teraz w swoich sercach miłość wobec innych, która będzie ich zaskakiwać, i która stoi w sprzeczności ze zniszczeniem obecnym w duszach.

Ta fala miłości będzie tak niespodziewanie przepływać przez ich dusze, że wielu doprowadzi do łez. Te łzy miłości, tak czyste w ich sercach, będą rozdzierać ich na połowy. Nie będą wiedzieli dlaczego tak czują wobec swoich braci i sióstr. Będę też odczuwać tę prawdziwą i wyjątkową miłość dla ich Stwórcy, Boga Ojca. Jednak nie uznają, że On istnieje. Zamiast tego, wielu będzie błądzić i zadawać sobie pytania.

Czym jest ta niesamowita, ale potężna miłość, którą czuję w swoim sercu? Jak to jest możliwe, jeśli nie ma Boga? Jak mogę czuć tę miłość, jeśli jestem tylko produktem ewolucji; produktem cząstek zbudowanych z ziemi?

Prawda, Moje dzieci, jest taka. Nie jesteście cząstką ziemi, pozostałością czasu. Jesteście żywą istotą, żywą duszą, która ma zdolność do życia wiecznego, bez końca.

Cierpicie z powodu grzechów Adama i Ewy, waszych pierwotnych rodziców. Możecie się uśmiechać, wyśmiewać lub żartować z tego, co uważacie za fikcyjną opowieść, ale prawda jest taka, że ​​żyjecie życiem niedoskonałości. Jest to życie w cierpieniu z powodu grzechów waszych pierwotnych rodziców. Splamieni ich grzechem, zostaliście oślepieni wobec Prawdy Boga przez tego samego węża, który ich zwiódł.

Uważacie, że żyjecie w realnym świecie, w świecie materii, która ma ograniczoną trwałość. Wasze życie na ziemi jest krótkie. To wiek waszego ciała. Wasze zdrowie pogarsza się. Z czasem wasze ciało umiera. Jeśli zaniedbujecie waszego ducha, waszą duszę, to jesteście niczym.

Zaakceptujcie, że jesteście dziećmi Boga, a wasze życie na ziemi nabierze większego znaczenia, jeśli będziecie żyć według Bożych Praw. Wasze życie zostanie rozszerzone i zostanie wam dany wielki Dar, Życie Wieczne.

Gdyby został wam pokazany przebłysk tego życia, przez tylko jedną godzinę, nigdy nie urażalibyście Mojego Ojca. Musicie wiedzieć, że otrzymacie te Dary.

Będziecie żyć z całą waszą rodziną, tymi, którzy umarli w stanie łaski i tymi, którzy stanowić będą Resztę Mojej Armii na ziemi.

Wasze ciało zostanie oczyszczone i odtworzone do stanu doskonałości, na podstawie wieku, w którym przyjęliście Miłość Boga.

Będziecie żyć w miłości i pokoju ze swoimi bliskimi i waszymi sąsiadami. Żadnemu z was nie będzie niczego brakowało.

W Nowym Raju 12 narodów będą różne poziomy. Na dolnym poziomie będą miasta i wsi wszystkich pracujących w dobrobycie pokoju, miłości, szczęściu i zadowoleniu. Niczego nie będzie brakowało. Ja będę ich Królem, ich Mistrzem, i będę wśród nich panował w Mistycznym Zjednoczeniu.

Następnie będą wyższe poziomy. Utrzymają one wszystkie narody razem, w jedności z Moimi Naukami, a wszyscy ludzie wymieszają się w pełnej harmonii między sobą oraz w harmonii z dzikimi zwierzętami ziemi, zarówno dużymi  jak i małymi.

Wszyscy przeżyją jedząc z Drzewa Życia. Nikomu nie zabraknie pożywienia.

Następnie będą rządy narodów. Zapewnią one, że wszystko będzie zgodne z Moimi Naukami. W Moich rządach władzę sprawować będą Moi święci i apostołowie.

Tak będzie aż do samego końca, kiedy nastąpi drugie zmartwychwstanie, dla ostatecznego starcia.

Na krótki okres czasu uwolniony zostanie szatan wraz ze swoimi demonami. Następnie wszelkie zło zostanie zniszczone. Moje Miłosierdzie będzie ostatecznie przedstawione światu, w połączonych Nowych Niebiosach i Nowej Ziemi.

Wówczas wszystko zostanie ujawnione, ponieważ tajemnica Boga okazana zostanie wszystkim, w jej pełnej i ostatecznej Chwale.

Wasz Jezus

 

Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Orędzie nr 582 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 11.10.2012, 10.03

Moja droga, umiłowana córko, trudności spotykające w tym czasie Moich uczniów, są dwojakie.

Po pierwsze, muszą być świadkami wprowadzanych na siłę kłamstw, które zostaną im zademonstrowane przez świeckie rządy. Te kłamstwa, w formie nowych, proponowanych przepisów prawnych, nowych pomysłów i nowych zasad, realizują tylko jedną rzecz. Łamią Prawa Boże. Są to przepisy tolerancji, które bez przeszkód pozwalają, aby akty grzechu były chronione w waszych konstytucjach i kościołach.

Druga udręka powstanie z powodu presji wywieranej na was, za ośmielanie się, aby mówić Prawdę, Słowo Boże. Moja córko, gdy odważycie się mówić Prawdę, będziecie zaciekle atakowani. Następnie zostaniecie oskarżeni, że postępujecie nie po chrześcijańsku i brakuje wam tolerancji.

Czy widzicie jak działa szatan? Zwodzi te słabe dusze do uwierzenia w kłamstwa i do akceptacji grzechu, przez zaprzeczenie mu, jakby on w ogóle nie istniał.

Ludzie ci, ściśle z sobą powiązani pośród wszystkich narodów, wzmagają presję, aby zniszczyć Moje Chrześcijańskie Kościoły, i aby uczynić grzech akceptowalnym. Mają na celu uciszenie Moich wyznawców i ich zdolności do otwartego głoszenia Prawdy Mojego Świętego Słowa.

Będziecie cierpieć z powodu tych obrzydliwości. Gdy tak będzie wiedzcie, że Ja jednoczę się ściśle z waszymi sercami.

Proszę, bądźcie silni przez wzgląd na Mnie. Musicie modlić się za te słabe, zwiedzione dusze, ponieważ są one pionkami w nikczemnej grze uknutej przez tych, którzy czczą szatana.

Nie dajcie się oszukać, bo tak jak myślicie, ich nikczemność w przebraniu tolerancji i miłości dla praw innych opanowała ludzkość, a walka będzie się nasilać.

Ręka Mojego Ojca uderzy z taką siłą, że oni, sprawcy, zostaną zmiecieni. Nigdy nie wolno wam rozpaczać i sądzić, że ta grupa obezwładni Moich uczniów. Oni nigdy nie będą w stanie tego dokonać, choć czasami może się tak wydawać.

Obudźcie się, Moi wyświęceni słudzy. Nie wolno wam pozwolić się zastraszyć lub wciągnąć do tego przebiegłego planu, mającego na celu profanowanie Bożego Słowa.

Musicie zachować Moje Nauki, waszego Zbawiciela, i nigdy się Mnie nie wyprzeć. Jednak, będziecie ku temu kuszeni. Wielu z was wyprze się Mnie, akceptując te nikczemne nowe prawa.

Jeśli tak uczynicie, Ja poczekam, gdyż jeśli Mnie wezwiecie, Ja was podtrzymam. Podtrzymam was Moją Boską Interwencją.

Proszę odmawiajcie tę Litanię (3) – O obronę Bożego Słowa

„O drogi Jezu, chroń nas od kłamstw, które obrażają Boga.

Chroń nas od szatana i jego armii.

Pomóż nam kochać Cię bardziej.

Wspieraj nas w naszej walce.

Broń nas w naszej wierze.

Prowadź nas do Twojego azylu bezpieczeństwa.

Pomóż nam powstać i bronić Twoją Świętą Wolę.

Umocnij naszą determinację bycia Twoimi prawdziwymi uczniami.

Daj nam odwagę.

Daj nam zaufanie.

Prowadź na drodze Prawdy.

Broń nas przed wrogiem.

Wylej nad nami Twoje Łaski Ochrony.

Pomóż nam uniknąć pokusy.

Przyprowadź nas bliżej Twojego Najświętszego Serca.

Pomóż nam pozostać zawsze wiernymi Tobie.

Amen.”

Idźcie, Moja armio, ze spokojem i w pokoju, wiedząc, że Ja, w tych zatrważających czasach, jestem blisko waszych serc. Gdy jesteście samotni, czujecie się zagubieni lub porzuceni, wiedzcie to. To jest wtedy, gdy Ja będę najbliżej was. To jest wtedy, gdy wasza słabość zamieni się w wielką siłę, właśnie gdy postrzegana siła waszego wroga zmaleje do zera.

Wasz Jezus

 

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach

Orędzie nr 581 z serii Ostrzeżenie

Środa, 10.10.2012, 21.50

Moja droga, umiłowana córko, powiedz światu, że musi obudzić się ze swojego snu. Jeśli nie zrobią tego, nie będą w stanie ujrzeć, jak rozwijają się nikczemne plany, które przepowiedziałem jakiś czas temu.

Mówię o globalnej dominacji, która jest aranżowana, aby zniszczyć Chrześcijaństwo.

Mój Kościół jest dziesiątkowany, cegła po cegle. Na Moje wyświęcone sługi wywierana jest celowo presja ponad ich wytrzymałość.

Mój Kościół profanowany jest również przez tych, którzy praktykują wielbienie bestii.

Ci obłudni oszuści nie są Chrześcijanami. Praktykują okultyzm i przenikają wszystkie organizacje, w tym różne kościoły i różne religie. Ich celem jest w szczególności Kościół Katolicki.

Jest to Kościół, którego nienawidzą najbardziej. Ich kłamstwa sprawiły, że Katolicy są zbyt zażenowani, aby powstać i bronić swojego Kościoła.

Ich kłamstwa uczyniły bardzo różnym dla wszystkich Kościołów Chrześcijańskich, bronić Świętych Sakramentów, jako podyktowanych przez Boga.

Pogaństwo zostanie wprowadzone we wszystkich Bożych Kościołach i biada człowiekowi, który stanie w obronie Bożej Prawdy.

Nadszedł czas na podział ludzkości. Ja przyjdę i podzielę ziemię.

Ci wierni Moim Naukom, zostaną zabrani na Moje Łono. Ci, którzy przeciwstawiają się Bogu i bluźnią przeciwko Prawdzie, zostaną odrzuceni.

Bitwa już się rozpoczęła. Dowody zostaną przedstawione.

Wciąż jeszcze jest czas, aby wybrać między kłamstwami tej satanistycznej grupy, która przychodzi przebrana jak jagnięta, lub Prawdą, o której wam powiedzą, że jest kłamstwem.

Musicie być czujni przez cały czas. Miejcie oczy szeroko otwarte. Zawróćcie, kiedy będzie bluźnione przeciwko Mojemu Imieniu, Mojemu Ciału, Mojemu Słowu.

Wasz Jezus

 

Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

Orędzie nr 580 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 09.10.2012, 21.31

Moja droga, umiłowana córko, wiele dusz staje się czujnych w tym czasie, gdyż są świadkami szybkich zmian, które teraz zaczynają się uwidaczniać w Moim Katolickim Kościele.

Wszystkie znaki, które zapowiedziałem poprzez ciebie, zaczynają być już widoczne. Można zobaczyć brak dostępnych Mszy. Nie jest już łatwo dostępna Najświętsza Eucharystia. W wielu Moich Kościołach ograniczony jest Sakrament Spowiedzi.

Nie ma kapłanów w wielu Moich kościołach, aby nimi zarządzać. Jest tak wielu opuszczających Moje kościoły w tym czasie ucisku, że niedługo kościoły te zostaną przekazane dla komercyjnych firm.

Ponieważ wiara Chrześcijan jest wypróbowywana, ważne jest zatem, aby w dalszym ciągu modlić się Moimi Modlitwami Krucjaty. Wkrótce do Katolickiego i innych Kościołów Chrześcijańskich wprowadzeni zostaną nowi słudzy.

Najpierw, na krawędziach, rozmyte zostaną religijne różnice. Następnie, w krótkim czasie, nie rozpoznacie już Moich Nauk, ponieważ będą subtelnie usuwane. W ich miejsce zaistnieje seria niejasnych, ale poetyckich wypowiedzi, które promować będą tolerancję grzechu.

Kłamstwa, przedstawiane niczego nie podejrzewającym osobom regularnie chodzącym do kościoła, nie zostaną początkowo zauważone. Później Moich wyznawców dręczyć będzie głęboko niepokojące uczucie, że coś jest nie tak.

Ostatecznym oszustwem będzie to, kiedy Święte Sakramenty zastąpione zostaną przez pogańskie substytuty.

Wszystko odbędzie się pod przewodnictwem fałszywego proroka, którzy stwierdzi, że jest arcykapłanem nad wszystkimi religiami, połączonymi w jedną. Ta nowa, jedna światowa religia, złoży hołd bestii.

Wszyscy ci, którzy będą ślepo podążać, zostaną pożarci przez bestię i będą utraceni dla Mnie na zawsze.

Szybkość, z jaką to się stanie, zaskoczy Moich wyznawców. Ten plan jest starannie zorganizowany. Kampania, aby zamienić wrogość Chrześcijan w akceptację świeckich praw, jest profesjonalnie sterowana.

Jest to zaplanowane wśród wielu narodów przez jedną grupę, która, aby poprzeć swoje złe kłamstwa, wykorzystuje znane osobowości, gwiazdy i figurantów, z których wszyscy są uznawani przez większość.
Uważajcie. Nie akceptujcie kłamstw. Nie dajcie się zaangażować w plan bezczeszczenia Mojego Świętego Imienia.

Wasz Jezus
Król i Odkupiciel całej ludzkości

 

 

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana.

Orędzie nr 579 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 08.10.2012, 19.00

Moja droga, umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców, aby byli silni w tym czasie.

Moje Święte Słowo, Mój Dar dla ludzkości, dawany poprzez te przekazy, będzie przedmiotem wielu krytyk.

Musicie pozostać silni, gdy Moje Słowo jest rozdzierane i bagatelizowane. To będzie bardzo trudne, ale musicie wytrzymać tę mękę, ponieważ jest to dopiero początek.

Wróg podniesie się i będzie niszczyć Moje Orędzia, dawane każdemu z was, tak aby dusze mogły zostać uratowane.

On liczy każdą duszę, którą uwodzi, a następnie trzyma z daleka od Moich Przekazów. Czyni to przez kuszenie wierzących, przede wszystkim dlatego, żeby nie pracowali ze mną, aby ocalić swoich braci i siostry. On nie chce, żebyście się modlili, aby ratować ich dusze.

Każdy sługa Mojego Kościoła, który zabrania wam modlenia się Moimi Modlitwami Krucjaty, potrzebuje waszych modlitw. Oni nie mogą powstrzymać rozprzestrzeniania się Moich modlitw. Jeśli to robią, potrzebują waszej pomocy. Niestety, wiele dusz zostanie odwiedzionych daleko od Mojej Misji, ostatniej tego rodzaju na ziemi.

W tych czasach uwidoczni się, jak podział w Moim Kościele będzie się stawał coraz większy. Jedna strona, cierpiąca, aby chronić Moją Ewangelię; druga, próbująca zreformować Mój Kościół, unowocześnić Moje Nauki i wprowadzić obsceniczne prawa do Mojego Kościoła.

Powstańcie z odwagą i zjednoczcie się, ponieważ chwila ta już prawie dla was nadeszła i usłyszycie o tych nowych zwyczajach, z których żadne nie stosuje się do Mojej prawdziwej Ewangelii, Moich Nauk i Prawdy.

Próby te pojawią się jak wielkie barykady. Wy, Moi uczniowie, będziecie się czuć jak w potrzasku. Będziecie czuć się bezsilni i popłyną wasze łzy.

Wasza słabość będzie waszą siłą. To poprzez wasze cierpienie, gdy doświadczycie tego strasznego biczowania, staniecie się silni.

Ponieważ z każdą próbą, którą znosicie w Moje Imię, Ja uczynię was jeszcze silniejszymi. Wytrwajcie, a pobłogosławię was łaską siły, odwagi i przekonania.

Jesteście Moją armią, Moim promieniem światła na świecie. Aby zgasić to światło uczyniona zostanie każda próba, ale będzie to bezskuteczne.

Promień waszego światła, wasza miłość do Mnie, będzie świecić tak, że stanie się jak latarnia światła, a następnie jak potężny ogień. Ten ogień Ducha Świętego, który pochwyci każdego z was, będzie rozprzestrzeniać swoje płomienie do każdego zakątka świata.

To będziecie wy, Moja drogocenna armio, którzy tego dokonacie. Będziecie prowadzeni przez Niebo. Będziecie maszerować naprzód. Stratujecie złą armię słabych dusz, które są dowodzone przez szatana, i  będą one wobec was bezsilne.

Wkrótce potem Chwała Mojej Wielkiej Zapowiedzi objawi się na świecie.

Zapowiedź, która zwiastować będzie Moje Powtórne Przyjście, będzie niespodziewana. Będzie także nieoczekiwana, choćbyście byli dobrze przygotowani. Wówczas zostanie wam przekazany wielki Dar Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu

Orędzie nr 578 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 07.10.2012, 11.00

Moje dziecko, proszę, módlcie się za Moje zagubione dzieci, których liczba codziennie rośnie. Oni nie wierzą, ani nie mogą uwierzyć, w Mojego Syna i odwracają się w drugą stronę.

Płaczę nad nimi krwawymi łzami i jest Mi ciężko na Sercu. Jakże są zagubieni i jak pusto się czują.

Modlę się, aby Bóg w Swoim Miłosierdziu otworzył wkrótce ich zatwardziałe serca.

Moje dziecko, Ostrzeżenie jest blisko. Moje dzieci muszą się przygotować. Ci, którzy unikają tych Świętych Orędzi od Mojego Syna i Mojego Przedwiecznego Ojca, będą musieli odpowiedzieć przed Bogiem.

Wielu szkodziło tej Misji i zachęcało dusze do odwracania się. Wiele takich dusz zmarło do tej pory w stanie grzechu śmiertelnego. Gdyby zaakceptowały modlitwy dane dla ludzkości, poprzez Krucjatę Modlitw, mogłyby zostać ocalone.

Tym, którzy nie zaakceptują tych Orędzi, nie wolno współpracować ze złym, aby podważać Boże Słowo. Musicie modlić się o pomoc niezbędną, aby odnaleźć wasz wewnętrzny pokój.

Zostało przepowiedziane, że prorok czasów ostatecznych nie zostanie przyjęty, mimo że wiele nawróceń zostanie osiągniętych przez rozprzestrzenianie się Bożego Słowa.

Waszym własnym ryzykiem będzie odrzucenie pomocy, która jest w tym czasie wysyłana z Nieba, aby pomóc ratować wasze dusze.

Nie urażajcie Mojego Syna, zaniedbując słuchania. Gdy już przeczytaliście te Przekazy z Nieba, możecie je puścić mimo uszu, ale najpierw musicie ich wysłuchać.

Wasza wolna wola oznacza, że możecie wybrać, którą drogą chcecie iść.

Wasza wolna wola nie oznacza, że macie prawo celowo bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu.

Kiedy odbędzie się Ostrzeżenie, zostaniecie napełnieni Światłem Prawdy.

Wasza dusza zostanie oświetlona i zobaczycie dobre uczynki i złe czyny, których dokonaliście w waszym życiu. Na tym etapie, wielu z was przyjmie Miłość Boga. Niestety, wielu będzie zbyt upartych, aby zaakceptować swoje przewinienia. Zostaną odrzuceni i będą strasznie cierpieć.

Bądźcie przygotowani w każdej chwili. Czas jest krótki.

Wasza ukochana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

 

Światło Boga obecne jest w każdym z was

Orędzie nr 577 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 06.10.2012, 23.05

Moja droga, umiłowana córko, aby kochać Mnie prawdziwie, musicie widzieć innych poprzez Moje Oczy.

Kiedy patrzycie na inną osobę, patrzcie uważnie i spróbujcie zobaczyć Moją Obecność, gdyż Ja jestem obecny we wszystkich duszach, nawet tych poczerniałych.

Ja Jestem tam. Spójrzcie, a zobaczycie Mnie. Jest to jedna z najbardziej niezwykłych łask udzielonych przez Mojego Przedwiecznego Ojca dla każdego z Jego dzieci

Światło Boga obecne jest w każdym z was.

Jest to miłość i każda dusza posiada zdolność do miłości.

Kiedy zobaczycie innych, poprzez Moje Oczy, poczujecie miłość i to poruszy waszą duszę w sposób, którego nie da się odrzucić. Ta miłość jest prawdziwa, mimo że nie możecie jej ujrzeć lub dotknąć. Będzie wam również trudno wytłumaczyć ją innym. A jednak tam jest.

Gdyby wszystkie dzieci Boże mogły uhonorować Boską Obecność Mojego Ojca na świecie, w Jego dzieciach, to na ziemi zapanowałby pokój. Szukajcie miłości, a odnajdziecie ją.

Poświęćcie czas na rozmyślanie o tym, co wam teraz mówię. Światło Bożej Miłości jest jak świecąca gwiazda, obecne w każdej duszy. W niektórych świeci jaśniej i możecie poczuć jak miłość tej osoby obejmuje was. W innych istnieje, ale jak przyćmiony przebłysk, trudna do znalezienia, ale jednak tam jest.

Kiedy patrzycie na siebie nawzajem, pomyślcie o tym. Bóg stworzył każdego z was. W Jego Oczach jesteście braćmi i siostrami. Daje Mu to tak wiele radości, gdy widzi Swoje dzieci okazujące sobie nawzajem miłość i szacunek.

Kiedy walczą między sobą, powodują u innych trudności i cierpienia, On czuje straszny ból. Jak każdego rodzica, rani Go to, gdy Jego dzieci nie dzielą się Jego Miłością, Miłością, przez którą On ich stworzył.

Pamiętajcie również, że gdy ranicie się nawzajem, ranicie Mojego Ojca. On czuje ból, który zadajecie Jego dzieciom.

Następnym razem pomyślcie dwa razy, gdy ostro osądzacie innego lub okazujecie wobec innych nienawiść. Kiedy robicie takie rzeczy, są one niemiłe dla Mojego Ojca.

Jeśli ktoś was rani, módlcie się za niego. Ponieważ, gdy istnieje napięcie i brak jest miłości między dwojgiem ludzi, jest to spowodowane przez złe duchy.

Wznieście się ponad tę pokusę. Kochajcie innych. Traktujcie ich z szacunkiem. Spójrzcie na nich, jak poprzez Oczy Boga. Jeśli tak zrobicie, odnajdziecie miłość. Będzie wam łatwiej żyć ze sobą nawzajem i akceptować wzajemne wady.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci.

Orędzie nr 576 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 04.10.2012, 14.55

Moja najdroższa córko, chcę, żebyście wiedzieli, że choć może świat musi znosić wielkie oczyszczenie, które może nie być przyjemne, Moje Miłosierdzie jest ogromne.

Ja Jestem Oceanem Miłosierdzia i wprowadzę wielkie zmiany, aby zapewnić, że wszystkie Moje dzieci zostaną ocalone od katastrofy. Katastrofa, o której wam mówię, wiąże się z działaniem skrytych, złych sił na świecie, które starają się kontrolować każdy naród, dla własnego nikczemnego zysku.

Tak wiele dusz odrzuca Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna. Tak wielu Go nie uznaje. Nadal lekkomyślnie zadają cierpienia tym, którymi rządzą i zaniedbują zaakceptowania, że ich grzechy nie pozostaną niezauważone. Mogą walczyć przeciwko Mocy Mojej Ręki, ale Moja Ręka spadnie na nich i zniszczy ich.

Z czasem uznają Władzę Boga, ale dla wielu z nich będzie już za późno.

Wkrótce cała ludzkość doświadczy wszystkich Moich Działań, w tym wielkich cudów. Zrobię wszystko co mogę w Moim Wielkim Miłosierdziu, które pochłonie ludzkość jak wielki ocean, aby ocalić ludzkość. Żaden człowiek nie pozostanie nietknięty przez Moje Dary.

Kiedy to się stanie, podążę za tymi ludźmi, którzy Mnie odepchną, chociaż będę wiedzieli, kim Ja Jestem.

Następnie, ci przywódcy na świecie, którzy zaniedbują wprowadzenie Moich Bożych Praw, i którzy biczują ziemię swoim okrucieństwem wobec Moich dzieci, zostaną powaleni. Wtedy nie pozwolę im uciec Mojej Boskiej Sprawiedliwości.

Zostali ostrzeżeni tym Orędziem, aby zatrzymać się teraz. Muszą modlić się o przewodnictwo, jeśli czują się skrępowani lub pod naciskiem, aby wprowadzać wobec narodów prawa, które spowodują trudności.

Daję im teraz ten czas, aby powstrzymali to, co robią i błagali Mnie, abym pomógł im sprzeciwić się nikczemnym reżimom, które zostały zaplanowane przeciw ich rodakom.

Oni wiedzą, o czym Ja mówię.

Ja Jestem Stwórcą ludzkiego rodzaju. Znam każde z Moich dzieci. To, co widzą. To, co czują. Jak myślą. Znam także tych spośród nich, którzy przysięgli posłuszeństwo w działaniach, które powodują olbrzymie cierpienia ludzi na całym świecie.

Moja Ręka Miłosierdzia czeka, aby przyprowadzić was z powrotem do schronienia Mojego Królestwa.

Moja Ręka Sprawiedliwości czeka, aby ukarać te rządy, które planują skrzywdzenie Moich dzieci. Nie zostanie wam dozwolone powodowanie cierpienia.

Ponieważ, gdy tylko wprowadzicie przepisy, które są dla Mnie odrażające, mające na celu kontrolę tych, którym służycie, ześlę taką karę, że nikt nie będzie miał jakichkolwiek wątpliwości co do tego, co spowodowało taką karę.

Jesteście Moimi dziećmi i to do Mnie musicie zwrócić się o ochronę. Bez Mojej ochrony pozostaniecie na łasce szatana.

Gdybyście zapomnieli – on, szatan, nienawidzi was wszystkich. Jednak, z powodu jego potężnych i subtelnych, uwodzicielskich sposobów, podążacie w jego pogoni za władzą, jak niewolnicy.

Jeśli wybierzecie moc na tej ziemi, która może was wywyższyć i przynieść wam uznanie poza drogami Pana, zostaniecie odrzuceni.

To ostrzeżenie dawane jest dla zapewnienia waszego zrozumienia, że jest tylko Jeden Stwórca. Tylko Jeden, który stworzył ludzkość. Jedyny, który ma prawo położyć kres wszystkiemu, co istnieje na ziemi.

Bóg Najwyższy

Stwórca wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych

 

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu

Orędzie nr 575 z serii Ostrzeżenie

Środa, 03.10.2012, 13.30

Jestem twoim umiłowanym, mistycznym Współmałżonkiem, Synem Człowieczym, narodzonym z Niepokalanej Dziewicy Maryi.

Moja droga, ukochana córko, cała groza, której doświadczyłem w Ogrodzie Getsemani, kiedy byłem wyszydzany przez złego, rozwija się właśnie teraz na świecie przed Moimi Oczami.

Ludzie wszędzie utracili swoją wiarę. Błądzą w morzu dezorientacji, w stanie apostazji niedoświadczanej wcześniej na świecie na tak dużą skalę.

Zginęła wzajemna miłość.

Honorowanie potrzeb innych nie jest już uważane za godną podziwu cechę.

Chciwość, pożądanie i zazdrość kontrolują umysły wielu ludzi w dzisiejszym świecie. Zimni w swoich sercach, nie cenią już samego życia i nie zastanawiają się nad morderstwem. Jest ono uważane za rzecz oczywistą.

Chrześcijaństwo jest atakowane z jednego głównego powodu. Aby umożliwić wprowadzenie z łatwością w waszych krajach przepisów, które tolerują grzech.

Powszechna jest obsesja fałszywych religii i fałszywych bożków.

Mój Kościół załamuje się i Moi wyświęceni słudzy, w przeważającej części, nie kładą nacisku na niebezpieczeństwo grzechu i na prawdę życia wiecznego.

Nienawiść, wojna, chciwość, pożądanie, zazdrość i miłość własna, wszystkie powiązane są w jeden fałszywy stan, stan, który w niczym nie przypomina Prawdy Moich Nauk.

Wiedziałem wtedy, w ogrodzie Getsemani, że Moja Śmierć na Krzyżu nie będzie uważana za to, czym była, przez to pokolenie, dzisiaj. To był ból, który przedzierał się przez Moje Serce jak miecz.

Ofiara, którą uczyniłem dla człowieka, aby odkupić go w Oczach Mojego Ojca, nie jest dziś doceniana. Jak wiele oni zapomnieli. Jak wiele im nie powiedziano. Wszystko to ma do czynienia z grzechem tolerancji, przedstawionej światu jako coś dobrego.

Wojny i nienawiść rozprzestrzeniają się jak wirus, ponieważ zaplanowane zostały przez złego. Ból Moich wyznawców zjednoczy się z Moim, doświadczając plugastw, które będą wygłaszane przez tych przywódców rządów, którzy podążają za kłamstwami osadzonymi w ich duszach przez szatana.

Szatan i jego demony są bardzo potężne. Nigdy nie sądźcie, ani przez jedną minutę, że łatwo jest osłabić ich uchwyt wobec osób, która pozwoliły im infiltrować swoje dusze. Oni nie poddadzą się łatwo i będą przeszkadzać duszom, które chcą zwrócić się do Mnie, ich Jezusa, o pomoc, czyniąc je bezradnymi.

Dla tych dusz modlenie się będzie torturą. Słowa nie wyjdą z ich ust. Będą czuć całkowitą niechęć do myśli o Mnie. Nich spróbują, jeśli mogą; będzie to trudne zadanie.

Ci, którzy mówią, że są dobrymi ludźmi, którzy nie szkodzą innym, ale w swoim życiu nie akceptują Mnie, Jezusa, niech wiedzą to: Nie jesteście naśladowcami Chrystusa. Jeśli nie przyjdziecie do Mnie, nie możecie zostać przyjęci do Królestwa Mojego Ojca.

Wejście do Królestwa Mojego Ojca wymaga przygotowania. Szatan może poruszać się tak szybko, aby odciągnąć dusze, że wiele z nich zabranych zostanie niespodziewanie.

Te czasy wielkiego niepokoju na świecie i braku wiedzy o Moim Ojcu, Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy, mogą spowodować tylko jedną rzecz.

Katastrofę. Kara zostanie wylana na świat, aby ocalić ludzkość, aby oczyścić ludzkość.

Jeśli ludzie odmawiają słuchania, nie usłyszą Prawdy.

Prawda uratuje nie tylko ich życie na ziemi, ale da im Życie Wieczne.

Zaniechanie przyjęcia Prawdy prowadzi do śmierci, zarówno ciała jak i duszy.

Nadszedł czas dla ludzkości, aby dokonać wyboru. Nie mogę ich zmusić, aby podążali za Mną. Gdyż mimo wszystkich darów, łask i cudów, które będą im dawane, nadal będą się odwracali.

Mimo całego Mojego Wielkiego Miłosierdzia, niektórzy nadal ponad życie wybierać będą śmierć.

Wasz Jezus

 

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć.

Orędzie nr 574 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 01.10.2012, 16.30

Moja droga, umiłowana córko, musicie zaakceptować, że gdy Moi wyznawcy wierzą w te Przekazy, to przyniesie im to od czasu do czasu udrękę duszy.

Wielu będzie się radować czytając Moje Święte Słowo i przyjmie je jako cud.

Inni również zaakceptują Moje Orędzia, ale w niektóre dni będą rozdarci na dwoje wątpliwościami, których padną ofiarą. Te wątpliwości są naturalne.

Ponieważ będą niektóre orędzia kwestionować i zastanawiać się, czy one naprawdę pochodzą z Nieba. Wówczas będą pełni niepokoju, ponieważ wiedzą, że w ich życiu zachodzi zmiana, i że będą świadkami Powtórnego Przyjścia.

Oznacza to, że życie, jakie do tej pory prowadzili, zmieni się nie do poznania.

Dla wielu jest to zatrważające, ponieważ chcą się trzymać swojego starego, pełnego samozadowolenia życia, jakkolwiek nie byli szczęśliwi.

Dręczy ich strach przed przyszłością, strach przed Ręką Boga i strach przed armią szatana. Jednak, choć Moje Orędzia mogą czasami wzbudzać obawę w ich sercach, przyniosą również pociechę.

Ponieważ jedna rzecz jest pewna. W swoich duszach czuć będą Mojego Świętego Ducha, a jeśli tak się raz stanie, to zapoznają się z Miłością Boga.

Boża Miłość, raz odczuwana przez człowieka, jest czymś, bez czego człowiek nie może żyć. Ona przynosi pokój. Tak więc, Moi wyznawcy, bez względu na to jak może się obawiacie, musicie pamiętać, że Ja, wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.

Wy jesteście Moi.

Ja jestem Życiem w waszych duszach. Przeze Mnie będziecie zbawieni. Ja Jestem pełen Miłosierdzia dla dusz, które zwracają się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam cierpieć z rąk zwolenników szatana. Okryję was Moją Drogocenną Krwią. Nie macie się czego obawiać.

Zamiast tego, dawane są wam łaski, abyście się przygotowali. Musicie być teraz odważni; nie pozwólcie, aby wątpliwości przyćmiły waszą miłość do Mnie lub uczyniły was ślepymi na Prawdę tych Przekazów.

One są Moim Darem dla was. Są wam dawane, tak abyście byli chronieni i zabezpieczeni od krzywdy.

Proście Mnie zawsze o rozwianie waszych obaw, ponieważ są one sadzone przez złego jak nasiona niezadowolenia w waszych umysłach, aby was rozpraszać.

Błogosławię was. Daję wam pokój. Daję wam Moją Ochroną. Ufajcie Mi zawsze.

Wasz Jezus

 

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą

Orędzie nr 573 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 29.09.2012, 23.00

Moja droga, umiłowana córko, dlaczego tak wielu ludzi na świecie uważa, że ich śmiertelność jest nieokreślona?

Tak wielu ludzi ma dzisiaj obsesję pogoni za sławą i własną chwałą. Tak wielu z tych, którzy poszukują i osiągają wielkie uznanie i sukces, uwielbianych jest przez tych, którzy uważają, że to jest ta chwała, do której muszą dążyć, i która ich zaspokoi.

Bardzo mało czasu poświęcane jest na to, co się naprawdę liczy. Oni depczą po innych, aby dostać to, czego chcą, z powodu ich nienasyconego pragnienia, aby zabłysnąć w chwale przed światem.

Ich próżność zasilana jest przez świat rozrywki, media, a ich dążenie do własnej perfekcji jest aprobowane.

To jest właśnie to, do czego dążą dzisiaj zwykli ludzie. Otwarcie podziwiają taką ambicję, i staje się ona jak religia. Uwielbiają tych, którzy osiągają takie wyżyny, a następnie zabierają się do naśladowania ich życia.

Ani razu nie biorą pod uwagę, że takie rzeczy nie mają żadnego realnego znaczenia. Nigdy nie zatrzymują się, aby zadać sobie pytanie: “Czy to jest to, z czego ma się składać moje życie?”

W większości przypadków nie wierzą w Boga, bo gdyby tak było, wiedzieliby, jak drażniące w Oczach Boga jest poszukiwanie pochlebstw w taki sposób.

Kiedy ludzie stale ubiegają się o uwagę, szukają pochlebstw i mają obsesję na punkcie wizerunku ukazywanego wobec świata, to nie rozumieją, jak krótka jest ta droga. Z czasem zaniknie, a oni znajdą samych siebie pustymi i bez miłości, pozostawionej dla podzielenia się z innymi.

Spędzają tak wiele czasu kochając samych siebie, że nie będą mieli miejsca na jakąkolwiek inną miłość. Stawiają swoje własne potrzeby ponad potrzebami innych. Zrobią wszystko, włącznie z popełnianiem czynów, które obrażają Boga, w celu osiągnięcia własnej chwały.

Tej generacji powiedziane zostało tak wiele kłamstw na temat sposobu, w jaki mają przeżyć swoje życie. Zachęcani są przez świat, który uważa, że materialne korzyści, sława, kultura i ambicja, które przyniosą wielki podziw, to najważniejsze rzeczy, do których trzeba dążyć.

Jak niewiele wiedzą. Jak bardzo będą zszokowani, gdy odkryją, jak bardzo się mylili.

Ludzi, którzy prowadzą takie życie, czeka rozczarowanie, kiedy ich żądze nie zostaną zaspokojone. Żadne działanie mające im przynieść więcej przyjemności przez egoistyczną obsesję ambicji, nie przyniesie im pokoju.

Módlcie się, aby ludzie szybko uświadomili sobie, że dążenie do sławy i własnej chwały zaspokaja tylko na krótki czas. Jest tylko jeden cel, do którego powinniście dążyć, i jest to przestrzeganie Nauk Pana.

Gdy tak robicie, odzyskacie pokój.

Nadal będziecie mogli się cieszyć wieloma przyjemnościami na świecie, ale zrozumiecie, co się liczy naprawdę.

Tak wielu młodych ludzi przywiązuje taką wartość do tego, jak są postrzegani przez innych. Presja wywierana na nich, aby prowadzili swoje życie realizując takie same cele jak te gwiazdy, które podziwiają, niszczy ich dusze.

Przesłania rzeczywistość tego, co jest miłe Bogu.

Blokuje Prawdę.

Tylko Prawda sprawi, że poczują sens i przyniesie im pokój, miłość, radość i szczęście.

Ja Jestem Życiem, którego poszukują.

We Mnie odnajdą życie w Chwale.

Jest to Chwała, do której muszą dążyć.

Ponieważ, jeśli zwrócą się ku Mnie, będą żyć w Wielkiej Chwale w Nowym Raju.

Jest to jedyna Chwała, która przyniesie im niewypowiedzianą radość.

Wasz Jezus

 

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Orędzie nr 572 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 29.09.2012, 19.15

Moja droga, umiłowana córko, muszę powiedzieć wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, aby się obudzili i żyli teraz swoim życiem we Mnie.

Przekazy te dawane są nie tylko, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, ale są także dla wierzących w Boga.

Wierzącym nie wolno nigdy czuć się pewnie w wiedzy, że znają Prawdę.

Ci z was, którzy mówią, że znają Prawdę Moich Nauk, nigdy nie wolno czuć wam samozadowolenia. Jeśli tak uczynicie, może to oznaczać, że zaniedbacie pracę niezbędną dla uświęcania waszych dusz.

Wierzący mogą zostać zdezorientowani co do Moich Nauk. Tak wielu nie rozumie znaczenia Mojego Powtórnego Przyjścia.

Wielu z Moich wyznawców sądzi, że oznacza to, że cała ludzkość, tak czy tak stanie się tego świadoma, i że przez Moje Miłosierdzie zostaną zbawieni. O, jakże pragnę, aby to była prawda. Jak by Mi to przyniosło stateczną ulgę. Niestety, wielu nie będzie przygotowanych. Wiele odmówi słuchania Moich ostrzeżeń i instrukcji. Przez to zaniedbają, aby odpowiednio się przygotować.

Moje Powtórne Przyjście nastąpi. Ci wierzący, którzy mówią, że wierzą w Prawdę zawartą w Biblii, wiedzcie o tym: Jest dla was łatwe do przyjęcia to, co zostało tam przepowiedziane, i co już się spełniło. Nie jest tak łatwe zaakceptowanie przyszłych proroctw, których ludzkość nadal będzie doświadczać.

Zaakceptujcie więc fakt, że Boskie Orędzia będą wysyłane w celu przygotowania was. Zaakceptujcie, że przygotowanie to ma miejsce właśnie teraz.

Bądźcie czujni przez cały czas. Nie odrzucajcie Mnie w tej chwili, ponieważ jest to czas przygotowań.

Bądźcie wdzięczni, że ten wielki dar jest wam dawany.

Wasz ukochany Jezus

 

Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

Orędzie nr 571 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 28.09.2012, 22:15

Moja najukochańsza córko, wielkie zmiany w świecie, przepowiedziane przed Moim Powtórnym Przyjściem, odsłaniają się krok po kroku.

Czas na oszustów, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim Imieniu i przedstawią się światu, jest bardzo bliski.

Tak wielu ludzi zostanie zwiedzionych i uwierzy tym fałszywym prorokom, albowiem oni ogłoszą się z wielką pompą.

Ale jeden z nich oszuka wielu, gdyż przedstawi siebie jako króla, w pokorny sposób, aby przekonać ludzi, że jest Mną, Jezusem Chrystusem.

Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów.

Przedstawią go początkowo jako niezwykłego i współczującego lidera politycznego.

Będzie on postrzegany jako utalentowany rozjemca, jak wam powiedziałem. Jego popisy wytworzą mistyczny obraz, który będzie wydawał się być pochodzenia boskiego.

Jego postawny, dobry wygląd i kusząca osobowość będzie przyciągać masy.

Ma się on wkrótce objawić światu, a jego pojawienie będzie nagłe.

Ci przywódcy, którzy przedstawią go jako wybawiciela, człowieka, który przyniesie kres wojnie na Bliskim Wschodzie, są szanowani w wielu częściach świata. Dlatego ten fałszywy mesjasz zostanie tak łatwo przyjęty.

Po pewnym czasie jego urok rozprzestrzeni się. Media będą chwalić jego umiejętności dyplomatyczne, a liczba jego zwolenników będzie duża.

Ten człowiek powie, że jest mesjaszem. Powie wszystkim, że jest Jezusem Chrystusem, który przyszedł ponownie, aby ogłosić swoje powtórne przyjście.

On jest antychrystem.

Nie dajcie się zwieźć ani przez chwilę. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem w ciele po raz pierwszy, aby zbawić ludzkość. Ale pamiętajcie o tym. Tym razem nie przyjdę w ciele. Przyjdę, jak złodziej w nocy. Przygotuję świat, przez te orędzia, ale nie podam wam dnia ani godziny, bo tego nie wiem. Tylko Mój Ojciec zna ten czas.

Ogłoszę Moje Powtórne Przyjście przed znakiem Mojego przybycia, który pojawi się na niebie na całym świecie.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Jezusem Chrystusem, a który chodzi po ziemi jako człowiek, jest kłamcą.

Uciekajcie, gdyż on przyniesie nieopisaną nędzę i cierpienie. Oszustwem otumani dusze kierując je ku fałszywej miłości Boga. Będzie przeinaczał Prawdę. Ci, którzy pójdą za nim, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Wasz Jezus

 

 

Dwa miliardy dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia

Orędzie nr 570 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 27.09.2012, 09.00

Moja droga, umiłowana córko, Misja ratowania tych dwóch miliardów dusz, które odrzucą Moją Rękę Miłosierdzia, musi stanowić część codziennej modlitwy dla tych wszystkich, którzy nazywają siebie Krzyżowcami Boga.

Tak wiele cudów zakończy się dawaniem dużej części ludzkości Daru Zbawienia i wejścia do Nowego Raju.

Cierpienie Mojego Najświętszego Serca jest bolesne z powodu tych zagubionych dusz. To dlatego Moi uczniowie muszą się mocno modlić, tak aby wszystkie mogły zostać zjednoczone jako jedna rodzina w Nowej Erze, bo jeśli Moja rodzina pozostanie rozdzielona, przyniesie Mi to straszliwą mękę.

Wzywam was wszystkich, aby ratować te dusze, które będą uparcie odrzucać akceptację Boga, poprzez odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (79) – Za 2 miliardy zagubionych dusz.

 „O Drogi Jezu, błagam Cię, wylej na zagubione dusze Twoje Miłosierdzie.

Przebacz im odrzucenie Ciebie i wykorzystaj moją modlitwę i cierpienie, tak abyś poprzez Twoje Miłosierdzie mógł wylać na nich Łaski, których potrzebują, aby uświęcili swe dusze.

Proszę Cię o dar ułaskawienia dla ich dusz.

Proszę Cię, otwórz ich serca, tak aby poszli do Ciebie i proszę Cię, napełnij ich Duchem Świętym, aby mogli przyjąć Prawdę Twojej Miłości i żyć na zawsze z Tobą i całą Bożą rodziną.

Amen.

Przyjęcie Bożego Miłosierdzia jest dla wielu ludzi trudne. Dzieje się tak ze względu na władzę, jaką posiada nad nimi szatan, tylko w wielu przypadkach oni o tym nie wiedzą.

Jednak w niektórych przypadkach nie mają wątpliwości, co do egzystencji Boga, ale wybierają szatana w pełnej świadomości faktu, że Bóg istnieje, i że On ich stworzył. Oni odwracają się od Królestwa Bożego.

Królestwem, które wybrali, jest to obiecane im przez szatana. Wierzą, że królestwo to, w ostatecznym czasie, oferuje wielkie bogactwa, wspaniałe cuda, i że będzie to lśniący świat, z tym, że on taki nie jest. Wszystko, co znajdą, będzie wielkim jeziorem ognia, gdzie będą cierpieć z ręki złego. Będzie ich dręczyć przez wieczność i będą cierpieć ból w każdej sekundzie, ponieważ to nigdy nie będzie mogło się skończyć.

Teraz wiecie, dlaczego Ja cierpię taką mękę, ponieważ sama myśl o cierpieniu, które jest przed takimi duszami, jest nie do zniesienia.

Tylko wasze modlitwy, Moi wyznawcy, i Moje Miłosierdzie mogą zaofiarować im jakąkolwiek nadzieję.

Pomóżcie Mi je ocalić.

Wasz Jezus

 

Grzech może być odpuszczony, gdy żyjecie. Nie po śmierci.

Orędzie nr 569 z serii Ostrzeżenie

Środa, 26.09.2012, 22.12

Moja droga, umiłowana córko, zezwalam na twoje intensywne fizyczne cierpienie, aby uratować dzisiaj więcej dusz. Ofiaruj ten ból za te wybrane dusze, które musisz Mi pomóc ocalić. Ten ból nie będzie trwał długo, ale gdy zostaniesz od niego uwolniona wiedz, że wiele dusz zostało uratowanych od ognia piekielnego i znajdują się teraz w Czyśćcu oczekując na oczyszczenie.

Jako dusza ofiarna musisz zaakceptować, że Ja mogę pozwolić ci na chwile cierpienia, aby pomóc ratować dusze Bożych dzieci. Pewnego dnia spotkasz te dusze i wtedy zrozumiesz, jak wiele radości przyniosło to Mojemu Ojcu. Wiedzcie, że kiedy cierpicie, Ja cierpię z wami dla złagodzenia waszego bólu. Nie jesteście sami. Kiedy czujecie, że nie możecie oddychać, jest to takie samo uczucie duszenia odczuwane przez dusze, które po śmierci znajdują się w dymach ogni Piekła.

Gdyby tylko ludzie znali Prawdę o życiu po śmierci. Po tym jak dusza opuszcza ciało, czy jest w stanie Łaski, czy też nie, szatan dręczy ją mocą uwodzenia. Nawet wtedy próbuje on przyciągnąć dusze do siebie. Modlitwa za takie dusze jest bardzo ważna.

Ja przyciągam dusze do Mojego Światła. Ale tylko ci, którzy są w Stanie Łaski, mogą wytrzymać Moc Mojego Światła Miłosierdzia. Jeśli ich dusze nie są czyste, muszą zostać oczyszczone w Czyśćcu.

Moja córko, w Czyśćcu jest wiele poziomów i w zależności od grzechów popełnionych przez duszę, zostaną one wypełnione oczyszczającym ogniem Ducha Świętego.

Czyściec jest bolesny dla duszy i ci, którzy muszą tam spędzić czas, czują to jak fizyczny ból, jak gdyby jeszcze żyli.

Niech nikt nie lekceważy ofiar niezbędnych dla utrzymania waszych dusz w stanie godnym Królestwa Mojego Ojca.

Mój Ojciec kocha wszystkie Swoje dzieci, ale dusze muszą zasłużyć na prawo zdolności wejścia do Królestwa Mojego Ojca. Aby były tego godne, muszą zrehabilitować się w Moich oczach, gdy jeszcze żyjecie. Muszą odpokutować za swoje grzechy ze szczerego serca.

Nawet w chwili śmierci grzesznik może skorzystać z Mojego Wielkiego Miłosierdzia, prosząc Mnie o wybaczenie mu jego grzechów. Pochwycę go i wezmę w Moje Ramiona. Wyleję wówczas na niego Moje Miłosierdzie, a następnie zaprowadzę za rękę do bram Raju.

Grzech może być odpuszczony, gdy żyjecie. Nie po śmierci.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Bardzo niedługo rozpoczną się na świecie wielkie zmiany

Orędzie nr 568 z serii Ostrzeżenie

Środa, 26.09.2012, 16.40

Moje dziecko, bardzo niedługo rozpoczną się na świecie wielkie zmiany.

Jest to czas wprowadzenia Planu Zbawienia w sercach ludzkości we wszystkich krajach.

Tak wielu ludzi zostanie wstrząśniętych Prawdą, skąd pochodzą i jak muszą się zrehabilitować w oczach Boga.

Boże dzieci są tak nieprzygotowane na te wielkie wydarzenia. Z powodu Miłości Boga dla wszystkich Jego dzieci jesteście ostrzegani.

Te ostrzegawcze znaki ignorujecie na własne ryzyko. Będziecie cierpieć, jeśli wyśmiewacie się lub szydzicie z tych Boskich interwencji, które odbędą się, aby przynieść serca ludzi do Serca Boga.

Dzieci, zachowajcie czujność w każdej chwili. Znaki z Nieba i cud Boskiej Interwencji są z każdym dniem coraz bliżej.

Módlcie się, aby dane wam były Laski dla otwarcia waszych serc na Wielkie Miłosierdzie Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wszystkie drogi są otwierane, aby zachęcić Boże dzieci do schronienia się z powrotem w Jego Najświętszym Sercu.

Wasza ukochana Matka

Marka Zbawienia

 

Krucjata Modlitwy (78) – Ocal mnie od złego

Wtorek, 25.09.2012, 12.50

„Jezu, ochroń mnie od mocy szatana.
Zabierz mnie do Twojego Serca, ponieważ rozwiązuję moje przywiązanie do niego i jego nikczemnych dróg.
Oddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.
Pozostawiam moje życie w Twoich Świętych Ramionach.
Ocal mnie od złego. Uwolnij mnie i zabierz mnie do Twojej bezpiecznej przystani ochrony, teraz i na zawsze.
Amen.”

 

Są tylko trzy sposoby, aby ochronić się od złego.

Orędzie nr 567 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 25.09.2012, 12.50

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie wolno ci popaść w samozadowolenie i odczuwać, że praca ta, gdy wydaje się iść dobrze, choć na chwilę umknie spod bicza złego. On jest rozwścieczony. Dobiera się do każdego zadania, które podejmujesz, stwarza problemy i przeszkody, które powodują u ciebie frustrację i bezradność.

Tak wielu ludzi jest ślepych na plagi, które on zsyła na ludzkość. Ponieważ nie mogą go zobaczyć, nie wierzą, że on istnieje. Ci, którzy otwierają mu drogę poprzez grzech i pozwalają mu na wejście do swoich dusz, nie będą w stanie uwolnić się od straszliwego bólu i niezadowolenia, które on przyniesie w ich życie.

Są tylko trzy sposoby, aby ochronić się od złego.

Pierwszy, to Sakrament Spowiedzi, który oczyszcza waszą duszę, jeśli prawdziwie odczuwacie skruchę. Niekatolicy, przyjmijcie proszę Dar Odpustu dla Rozgrzeszenia z Modlitwy Krucjaty (24), dany światu poprzez tę Misję.

Drugim sposobem jest codzienne nabożeństwo do Mojej Matki, której dana została władza zmiażdżenia szatana. Jej Święty Różaniec jest ważną tarczą, która zachowa was i wasze rodziny z dala od jego złej mocy.

Ostatnim jest Stan Łaski, który możecie osiągnąć poprzez regularną komunikację ze Mną, przez przyjmowanie Mnie w Najświętszej Eucharystii.

Tak wielu ludzi, którzy chcą uciec ze szponów szatana, i którzy w swoich sercach wiedzą, że zostali wciągnięci w wir zła, musi się zwrócić do Mnie i poprosić Mnie o pomoc przez tę specjalną Modlitwę Krucjaty (78) – Ocal mnie od złego.

„Jezu, ochroń mnie od mocy szatana.
Zabierz mnie do Twojego Serca, ponieważ rozwiązuję moje przywiązanie do niego i jego nikczemnych dróg.
Oddaję moją wolę i przychodzę przed Ciebie na kolanach z pokornym i skruszonym sercem.
Pozostawiam moje życie w Twoich Świętych Ramionach.
Ocal mnie od złego. Uwolnij mnie i zabierz mnie do Twojej bezpiecznej przystani ochrony, teraz i na zawsze.
Amen.”
 

Wasz Jezus

 

Każdy człowiek, który nienawidzi innych z powodu ich religii, nie kocha prawdziwie Boga.

Orędzie nr 566 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 24.09.2012, 15.55

Moja droga, umiłowana córko, każdy człowiek, który nienawidzi innych z powodu ich religii, nie kocha prawdziwie Boga.

Jakiż wstręt wzbudza we Mnie doświadczać hipokryzji tych, którzy twierdzą, że są pobożnymi wyznawcami Boga.

Ludzie ci grożą śmiercią tym, którzy nie zgadzają się z nimi i mordują tych, którzy obrażają ich bogów.

Nienawidzić drugiego jest grzechem. Jest to grzech śmiertelny, jeśli mordujecie innego lub próbujcie śmiertelnie zranić inną duszę w imię religii.

Czy nie wiecie, że jeśli jesteście szybcy w skazywaniu innych na śmierć, ponieważ obrażają Boga, to nie podążacie za Prawami Boga?

Apeluję do wszystkich religii i wszystkich wyznań, które twierdzą, że wierzą w Boga. Jeśli wierzycie w Boga, to musicie okazywać miłość wobec innych, nawet jeśli was dręczą lub urażają.

Wiele ścieżek prowadzi do Mojego Ojca, ale jest tylko jeden Bóg. Prawdziwy Bóg jest Stwórcą świata, a wy możecie zostać przyjęci do Jego Królestwa tylko wtedy, gdy miłujecie swoich bliźnich, a to obejmuje też waszych wrogów.

Bardzo łatwe jest nienawidzić innych, ponieważ złe duchy atakują i dręczą Boże dzieci w każdej sekundzie. Jakże raduje się zły, gdy religijny człowiek, który otwarcie wyznaje miłość do Boga, podżega do nienawiści i nie zastanowi się dwa razy, gdy chodzi o mordowanie tych, o których uważa, że są jego wrogami.

Żaden człowiek nie uniknie kary, jeśli zabije drugiego. Żaden człowiek nie zostanie przyjęty do Nowego Raju, jeśli morduje innego w Imię Mojego Ojca.

To może być trudne i może was ranić, kiedy człowiek obraża waszą wiarę, ale musicie się modlić się za niego i nigdy nie wolno wam zapominać o przykazaniu “nie zabijaj”.

Przykazania Mojego Ojca są bardzo proste. Są wyraźne. Nie potrzebują precyzowania; jednak biada człowiekowi, który łamie Prawa Mojego Ojca.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl