OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 29

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Orędzie nr 601 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 27.10.2012, 21:35

Moja droga, umiłowana córko, istnieje plan rozpoczęcia nasilenia globalnego nauczania.

Nie będzie to Boże nauczanie. Zamiast tego, będzie głosić kłamstwo, które będzie twierdziło, że Bóg nie istnieje i nie może istnieć.

Powiedzą, wykorzystując ludzkie rozumowanie i naukową ocenę, że Bóg jest tylko wytworem ludzkiej wyobraźni.

To nauczanie nie jest przypadkowe, ponieważ jest to dobrze zaplanowana i skoordynowana kampania, uknuta przez tych ateistów, których lojalność należy do złego.

Ich serca, umysły i dusze zostały skradzione przez szatana, który używa pychy ich ludzkiego intelektu dla butnego głoszenia kłamstw, aby zablokować Prawdę.

Jest to plan zamienienia wszędzie serc ludzi w kamień, tak jak ich serca są zimne i pozbawione uczuć. Następnie zostanie ogłoszone, że nowa zastępcza religia wprowadzona będzie jako prawo.

Jedna światowa religia złoży hołd bestii, ponieważ ohyda ta dokona się przez ręce niewolników króla ciemności.

Ateiści, którzy zorganizują ten plan, są gorliwymi zwolennikami szatana.

Nie popełnijcie błędu, oni wielbią bestię i maja za nic ból i cierpienia, które przyniosą ich działania.

Ich zadaniem jest zniesienie wierności Jedynemu Prawdziwemu Bogu. Bogu kochającemu każde z dzieci, które On stworzył. Odrzucą wysiłki podejmowane obecnie z Nieba dla ocalenia ludzkość od ostatecznego zniszczenia.

To będzie przez nich, że błyskawice, trzęsienia ziemi i tsunami uderzą ziemię.

Zostaną powstrzymani.

Będą ogromnie cierpieć i ich bolesny koniec został przepowiedziany.

Bitwa Armageddonu będzie zacięta, ponieważ Bóg nie będzie już bezczynny i nie zezwoli na taką plagę.

Straszliwe kary ogromnego wymiaru wymażą tych pogan, którzy odrzucają Słowo Boże.

Modlitwa do Boga, poszukująca Miłosierdzia, jest jedynym sposobem, aby złagodzić takie kary.

Wasze modlitwy, błagające o przebaczenie dla ich dusz, to jedyny sposób, w jaki dusze te mogą zostać uratowane.

Moja córko, dużo zniszczenia wyniknie z powodu nikczemnych czynów, które te ateistyczne grupy mają zamiar przeforsować na ziemi.

Wielu nie zna wagi ich czynów.

Wielu jednak wie dokładnie, co robią, gdyż oni są kłamcami.

Oni nie wierzą w Boga, ponieważ wybrali Jego wroga, diabła, jako swojego boga, swoim własnym wolnym  wyborem.

Wszystko czego chcą, to ukraść dusze.

Bóg, Mój Ojciec, zainterweniuje Swoją Mocą, nie aby jedynie ich ukarać, ale aby ocalić dusze, zanim zostaną Mu one skradzione.

Wasz Jezus

 

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Orędzie nr 600 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 26.10.2012, 18:00

Moja droga, umiłowana córko, Moje Królestwo na ziemi stawać się będzie rzeczywistością.

Tak dawno obiecane przez Mojego umiłowanego Przedwiecznego Ojca, Nowe Królestwo, Nowy Raj, jest największym darem.

Sekret zrozumienia Mojego Nowego Królestwa leży w tajemnicy Mojego cierpienia w Ogrodzie Getsemani. Kiedy padłem na twarz przed Moim Ojcem płacząc z żalu, było to z powodu utraty dusz w przyszłości, które będą płonęły w ogniach Piekła, pomimo Mojej Ofiary na Krzyżu.

Moje upokorzenie z rąk Poncjusza Piłata nie było dla Mnie bolesne z powodu publicznej pogardy, ale dlatego, że wiedziałem, że te same dusze zostaną dla Mnie utracone. I tak płakałem łzami smutku, gdy patrzyłem na nie, oszukane przez szatana, złą siłę, której nie mogli zobaczyć, ale która poraziła każde włókno ich istnienia.

Moja córko, kiedy widzisz Mnie zmartwionego, to jest to z konkretnego powodu. Ponieważ płaczę również nad tymi duszami, które odnoszą się z pogardą do tych Przekazów. Nie są one w pełnym stanie bycia w jedności ze Mną. Z powodu ich grzechu pychy, arogancji, braku wiedzy i pokory, obrażają Moje Słowo.

Następnie będą usiłowali zapobiec, aby serca tych, których Ja chciałbym osiągnąć, przyjęły Moje Święte Słowo.

Płaczę także nad nimi, bo nie znają poważnych konsekwencji swoich działań, kiedy zdradzają Moje Prawdziwe Słowo, gdy przedstawiane jest w tym czasie dla każdego z Bożych dzieci.

Tak wiele dusz pozbawionych Mojego Słowa z powodu działań tych, którzy mówią, że reprezentują Mnie na świecie, zostanie utraconych.

Tak, jak cierpiałem straszliwą mękę, stawiając czoła szyderstwom tych, którzy stali przy złotym tronie Poncjusza Piłata, tak cierpię dzisiaj. Moja córko, ból, który cierpię przez was, nie jest dziś inny, niż był wtedy.

Ci, którzy poniżają Moje Słowo dawane tobie, Moja córko, kaleczą Mnie na wskroś, aż do kości, w dręczącym bólu.

Przebili ostatnimi gwoździami Moją cierpiącą duszę, kiedy jeszcze raz próbuję ocalić ludzkość od zagłady.

Módlcie się, aby Mój Ojciec, poprzez Jego Miłosierdzie, był łaskawy dla tych dusz, które dążą przez rękę oszusta, aby uczynić bezsilnym Słowo Boże.

Moje dzieci, miejcie się na baczności wobec tych, którzy zaciekle sprzeciwiają się Mojemu Słowu, dawanemu przez te Orędzia. Musicie modlić się za ich dusze.

Wasz Jezus

 

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu.

Orędzie nr 599 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 26.10.2012, 11:06

Moja droga, umiłowana córko, tak wiele pracy musi być wykonanej przez Moich wyznawców, aby oczyścić ziemię z plagi, która rozprzestrzenia się, jak okrywający koc, nad wieloma ludźmi, którzy nie wierzą w Boga.

Tak wielu błądzi po świecie bez uczucia kierunku. Są opróżnieni z duchowych uczuć i nie mają pojęcia o Miłości Boga. Są to dusze, za którymi tęsknię, i które pragnę objąć Prawdą.

Wy, Moi wyznawcy, musicie pójść do nich i powiedzieć im, że Ja, Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, Mesjasz, wkrótce przyjdę. Muszą wiedzieć, że nie zostaną odrzuceni, bo to jest ze względu na was, wasze pokolenie, że przychodzę w tym czasie.

Wielu innych, którzy są duchowo świadomi istnienia Boga, będzie zaciekawionych, ale niezdecydowanych, przyjmując Moje Orędzia.

Inni, którzy głoszą Moje Słowo, i którzy są pobożnymi Chrześcijanami, będą ostrożnie i powoli przyjmować wszystko, co Ja mówię.

Będą kwestionować i analizować Moje Słowo z obawy przed popełnieniem wielkiego błędu. Oni boją się nakarmienia kłamstwem.

Następnie będą duchowni w Kościołach Chrześcijańskich, którzy powstaną i odpowiedzą na Moje Wezwanie. Niektórzy zareagują szybko, ponieważ czytając Moje Przekazy poczują przypływ Mojej Miłości w swoich żyłach.

Inni poczują natychmiastowe powołanie przez Mój Dar Ducha Świętego, zawarty w Moim Świętym Słowie. Niektórzy będą bardziej ostrożni niż inni, ale z czasem ich liczba wzrośnie do milionów.

To dlatego wy, Moi wyznawcy, musicie wytrwać. Chociaż na początku wielu odrzuci was w Moje Imię, to się zmieni. Kiedy Prawda stanie się powszechnie znana i powitana, zostaniecie odszukani. Moje Słowo będzie traktowane z miłością i szacunkiem, chociaż czyniąc tak, dusze te będą cierpieć.

To nie ma znaczenia, jak wielki będzie sprzeciw przeciwko Mnie, ponieważ Moja Misja nie zawiedzie.

Przetrwajcie ten sprzeciw. Zaakceptujcie zniewagi, które będą wam zadawane z powodu tych Orędzi.

Tego należy się spodziewać, gdy Słowo Boga wylewane jest nad ziemią. Ci, w ciemności, nie przyjmą Mojego Słowa, ponieważ będzie to zakłócać ich życie.

Spowoduje przewartościowanie ich przekonań, z którym oni nie będą chcieli mieć do czynienia.

Zaakceptowanie Mojego Słowa oznaczałoby, że musieliby zmienić swoje zasady postępowania. Oni, niestety, nie mają ochoty, aby zmienić swoje postępowanie, ponieważ to im nie pasuje.

Nie spocznę, dopóki nie otworzę ich oczu na Prawdę. Ani nie spodziewam się, że wy, Moi uczniowie, zatrzymacie się, zanim tak wielu ludzi jak to możliwe zjednoczy się jak jedno, w Oczach Boga.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

 

Chciałbym, aby Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Orędzie nr 598 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 25.10.2012, 21:50

Moja droga, umiłowana córko, musisz zachęcić wszystkich Moich wyznawców do kontynuowania zakładania wszędzie Grup Modlitewnych.

Nadszedł dla Mnie czas na wezwanie i zebranie was wszystkich, aby sformować Moją armię, tak żeby marsz do wiecznego zwycięstwa mógł rozpocząć się już dzisiaj.

Chciałbym, aby 9 listopada 2012r., w drugą rocznicę Mojego pierwszego wezwania do ciebie Moja córko, Moja armia odmawiała tę Modlitwę Krucjaty o Zwycięstwo Reszty Kościoła.

Modlitwa Krucjaty (82) – O Zwycięstwo Reszty Kościoła

„Jezu, Królu i Zbawicielu świata, ślubujemy Tobie nasz honor, naszą wierność i czyny, aby głosić wszystkim Twoją Chwałę.
Pomóż nam uzyskać siłę i śmiałość, aby powstać i zawsze głosić Prawdę.
Nigdy nie pozwól nam zachwiać się lub opóźnić w naszym marszu do zwycięstwa i w naszym planie ratowania dusz.
Ślubujemy nasze poddanie, nasze serca i wszystko, co posiadamy, tak byśmy byli wolni od przeszkód, gdy będziemy kontynuować ciernistą drogę do bram Nowego Raju.
Kochamy Cię, najdroższy Jezu, nasz ukochany Zbawicielu i Odkupicielu.
Jednoczymy się w ciele, umyśle i duchu w Twoim Najświętszym Sercu.
Wylej na nas Twoją Łaskę Ochrony.
Okryj nas Twoją Drogocenna Krwią, tak byśmy zostali wypełnieni odwagą i miłością, aby powstać i głosić Prawdę Twojego Nowego Królestwa. Amen.”

Proszę was, Moi drodzy wyznawcy, zbierajcie się, rozrastajcie i rozprzestrzeniajcie Moje Święte Słowo w każdym narodzie. Proszę, abyście zawsze koncentrowali się na Mnie i pracowali ze Mną dla ostatecznego Zwycięstwa Zbawienia.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna będzie nadal trwało

Orędzie nr 597 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 25.10.2012, 07:30

Moje dziecko, coraz więcej osób przyciąganych jest, jak nigdy przedtem, do tych Świętych Przekazów dla całego świata.

Wielu nie rozumie prawdziwego celu tych Orędzi. To, co muszą wiedzieć, to że są one Darem dla ludzkości, aby doprowadzić do nawrócenia.

Są one dawane dla świata, aby przyciągnąć dusze do zwyczaju modlitwy i tak, aby brały udział w Świętych Sakramentach.

Ponad wszystko, Orędzia te zapewniają formę ukojenia i pokoju duszy, tak że więcej Bożych dzieci stanie się godnych wejścia do Nowego Raju.

Z powodu owoców tych Przekazów doświadczać będziecie wiary Bożych dzieci.

Z powodu tych i innych Świętych Przekazów, dawanych prawdziwym wizjonerom na całym świecie, nadal będzie trwało powiększanie się Reszty Kościoła Mojego Syna.

Bóg kocha Swoje dzieci tak bardzo, że zostanie uczynione wszystko, aby zapewnić, że osiągnięte będzie ocalenie wszystkich dusz.

Mój Syn przygotowywał dobrze i spełnią się wszystkie Jego plany, które mają zostać osiągnięte przez te Orędzia.

To dlatego nie wolno wam nigdy odczuwać rozpaczy.

Wszystko, co jest ważne, to nadzieja.

Zaufanie Mojemu Synowi, gdzie całkowicie Mu się poddajecie będzie oznaczać, że przez wasze oddanie dla Niego, może On finalizować Swoje plany uratowania każdego pojedynczego grzesznika.

Dzieci, musicie ślubować waszą obietnicę zaakceptowania Jego instrukcji, a Jego Miłość obejmie was, aby uczynić was silnymi.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory

Orędzie nr 596 z serii Ostrzeżenie

Środa, 24.10.2012, 21:11

Moja droga, umiłowana córko, jest ważne, abyś nie słuchała tych, którzy atakują Moje Święte Słowo.

Zasłaniaj uszy wobec prób odrzucenia Moich Najświętszych Orędzi, które zostaną teraz dokonane, szczególnie przez tych, którzy twierdzą, że są Katolickimi teologami.

Jak już ci mówiłem, największe ataki nastąpią od tych w Kościele Katolickim, którzy twierdzą, że Mnie znają, ale którzy nie rozumieją Księgi Objawienia, ani zawartych w niej tajemnic.

Oni nie mogą ich znać, ponieważ Ja, Baranek Boży, jeszcze ich wszystkich nie ujawniłem.

Jaką frustrację oni powodują u Mnie. Jak Mnie ranią. Ponieważ każdym okrutnym wzgardzeniem okazanym wobec Moich Orędzi zagłębiają kolejny gwóźdź w Moje Ciało.

Ponieważ przez gwałtowne odrzucanie każdej wskazówki, którą Ja daję dla dobra wszystkich dusz, krzyżują Mnie ponownie.

Mimo to nie ma znaczenia jak oni Mnie urażają, gdyż Ja umierałbym tysiące razy, gdyby tylko uratowało to inną duszę.

Mogą odrzucać Moje Przekazy; wyszydzać ciebie Moja córko i odrzucać Mnie, ale nie zapobiegną, aby Wola Mojego Ojca została ostatecznie doprowadzona do końca.

Te biedne dusze czasami uważają, że zachowują się odpowiedzialnie mówiąc ludziom, aby nie akceptowali Moich Orędzi.

To, co robią, jest zapobieganiem, aby Słowo Boże zostało przedstawione Bożym dzieciom. Jeśliby nadal mieli tak czynić, zostaną uciszeni przez Rękę Mojego Ojca.

Nikt nie powstrzyma Mnie w Mojej misji ratowania dusz.

Ci wyświęceni słudzy, którzy obstają przy blokowaniu wysłuchiwania Mojego Słowa, niech wiedzą to.

Wasze niezmienne słowa i wasze bluźniercze oskarżenia zabiorą wam łaski przyznane wam przy waszym powołaniu. Jeśli nie zawołacie do Mnie poprzez modlitwę o odpowiedzi, których potrzebujecie, Ja nie będę mógł wam pomóc.

Nigdy nie wolno wam odrzucać prywatnych objawień bez niezbędnych kwalifikacji lub pokory. Ale nawet wtedy, nigdy nie wolno wam osądzać takich wydarzeń. Zachowajcie milczenie.

Módlcie się zawsze o dar rozeznania. Inaczej winni będziecie najgorszego grzechu w Oczach Mojego Ojca – grzechu uniemożliwiania Mu zbawiania dusz poprzez Święte Słowo Jego Syna.

Wasz Jezus

 

 

Chcę zaapelować do wszystkich Bożych dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Orędzie nr 595 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 23.10.2012, 20.30

Moja droga, umiłowana córko, chcę wezwać wszystkie Boże dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, aby modliły się o swoją wiarę.

Tak, jak to będzie w innych krajach Chrześcijańskich, wasza wiara zostanie zaatakowana i uczyniona zostanie każda próba, aby wymazać wszelkie ślady o Mnie, waszym Jezusie.

Musicie zakładać tak wiele Grup Modlitewnych, jak tylko możecie, tak abyście zjednoczeni poprzez Moje Najświętsze Serce otrzymali łaski dla wytrzymania takiego prześladowania.

Wiara Chrześcijańska zostanie z czasem zakazana, wraz z innymi religiami, które oddają cześć Mojemu Ojcu.

Wy, Moi ukochani wyznawcy, będziecie chronieni z Niebios, ale musicie modlić się o siłę, ponieważ zmiana demokracji postawi ją na głowie, do góry nogami.

Jako największemu narodowi na świecie dla głoszenia wolności poprzez demokrację, wkrótce odmówione wam zostanie prawo do bycia Chrześcijanami.

Prawo to, choć odmawiane wam, postrzegane będzie jako demokratyczny ruch. Te nowe przepisy, które niedługo zostaną wprowadzone w waszym narodzie, postrzegane będą jako obejmujące wszystkich reguły, tak żeby każdy chroniony był pod jedną światową religią.

Przepisy te bezcześcić będą Moje Święte Imię, ale Ja was nie opuszczę. Dam wam wszelką pomoc, jakiej potrzebujecie. Wszystko, co musicie zrobić, to poprosić Mnie.

Czuwam i chronię was, ponieważ czas obalania Chrześcijańskich Kościołów jest bliski.

Mogą je zamykać, Moje dzieci; ingerować w Moje Sakramenty, tak że uczynią je bezużytecznymi; zniechęcać Moje wyświęcone sługi i tyranizować was, ale będzie to bezskuteczne. Ich moc nie będzie dorównywać waszej prostocie wiary, pokory duszy i miłości do Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Orędzie nr 594 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 21.10.2012, 17.50

Moja droga, umiłowana córko, tak wielu ludzi, którzy akceptują Moje Orędzia, niepotrzebnie martwi się o przyszłość świata. Jest to zrozumiałe.

Nie wolno im nigdy odczuwać, że muszą wszystko rzucić i ignorować swoje codzienne życie, zaniedbywać swoją pracę, swoje rodziny lub bliskich, aby ratować dusze.

Ja, wasz Jezus, zawsze będę się opiekował Moimi. Z Mojej strony nie macie się czego obawiać. Wszystko, o co proszę, to wasze modlitwy dla ratowania dusz.

Nie wolno wam pozwolić, aby przytłoczył was lęk przed przyszłością, ponieważ nie jest to Moim pragnieniem.

Jakkolwiek oczekuję waszego czasu na modlitwie i ofiary, tak jak polecałem wam w tych Orędziach. Kontynuujcie wasze codzienne życie, choć Moje Święte Słowo zmieni na zawsze sposób, w jaki patrzycie na życie.

Nigdy nie będziecie odczuwać ziemskich dóbr w sposób, w jaki postrzegaliście je w przeszłości. Podczas gdy będą one nadal częścią waszego życia, nie będą już więcej nad waszym życiem panować.

Musicie pamiętać, że nie możecie służyć dwóm panom, ponieważ jest tylko jeden, i jest to Bóg.

Nie oczekuję, że Moi uczniowie wyrzekną się wszystkiego, aby podążać za Mną. Nie oczekuję, że Moi wyznawcy odwrócą się od swoich codziennych obowiązków, aby stosować się do Moich Przekazów. Nie, wszystko o co Ja proszę, to wasza miłość. Musicie postępować zgodnie z Prawami Boga. Przeżywajcie wasze życie zgodnie z Moimi Naukami. Honorujcie Sakramenty. Okazujcie sobie wzajemnie miłość i módlcie się za dusze tych, którzy nie będą pomagać samym sobie.

Idźcie w pokoju wiedząc, że Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Miłość dla ludzkości pokona czyny bestii i straszliwe cierpienia zadane przez nią temu światu.

Pozostańcie w pokoju. Błogosławię was.

Wasz Jezus

 

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci.

Orędzie nr 593 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 21.10.2012, 10.05

Moja droga, umiłowana córko, wizja dusz wpadających do piekła, którą pozwoliłem ci zobaczyć, nie była po to, aby cię przestraszyć. Zamiast tego miała pokazać ci rzeczywistość. W ten sposób zrozumiesz teraz, jak Ja cierpię każdego dnia, kiedy widzę dusze rzucane w otchłanie Piekła.

Och, gdyby tylko ludzie poznali grozę Piekła i sposób, w jaki bestia pożera takie dusze, unikaliby grzechu za wszelką cenę.

Moja córko, te same dusze mogą być nadal uratowane przez modlitwę Łaski Uwolnienia. Czyniąc tak, wy, Moi uczniowie, przyniesiecie Mi ulgę w tym strasznym, rozdzierającym serce, cierpieniu.

Ci, którzy umierają w stanie grzechu śmiertelnego, przeznaczeni są do ogni Piekła. Wielu popełnia takie grzechy w przekonaniu, że jeśli Bóg rzeczywiście istnieje, to jest On miłosierny. Tak więc nadal grzeszą usprawiedliwiając swoje grzechy, tak że stają się one w końcu, w ich oczach, jakby były bez znaczenia.

Powiedzą, że nie mieli wyboru, ponieważ ich grzech był konieczny, aby przynieść korzyść innym.

Z grzechem zabójstwa powiedzą, że miało to pomścić śmierć innego.

Z grzechem prostytucji powiedzą, że miało to pomóc ich rodzinie uzyskać pożywienie.

Z grzechem aborcji powiedzą, że było to z korzyścią dla życia matki, i aby uczynić jej życie łatwiejszym. W przypadku seksualnego zboczenia, powiedzą, że to była po prostu naturalna rzecz.

W przypadku tych, którzy uczestniczą w okultystycznych praktykach, powiedzą, że jest to nieszkodliwa zabawa, ale mimo to czczą bestię, kiedy to robią.

Kiedy prześladują innych i niszczą nie tylko ich imię, ale ich środki utrzymania, powiedzą, że była to konieczna kara za ich grzechy.

Kiedy niszczą inne osoby na umyśle, ciele i duszy poprzez dyktaturę, powiedzą, że było to dla ich własnego dobra.

Kiedy w Moich Kościołach usiłują utworzyć Sakrament z obrzydliwości, powiedzą, że to ze względu na prawa par tej samej płci, które mają takie same prawa jak inni.

Kiedy niszczą Mój Kościół od wewnątrz, powiedzą, że wszystkie kościoły są równe. Skorzystają z wymówki, że jest tylko jeden Bóg, tak więc mogą wprowadzić kościół pogański.

Ci grzesznicy są zagubionymi duszami, o których mówię.

Aby im pomóc, musicie przede wszystkim spojrzeć w ich oczy. Pomyślcie o nich, jak o swoich dzieciach lub waszych braciach i siostrach. Zobaczcie ich poprzez Oczy Boga. Wówczas poczujecie miłość. Ale wypełni was przerażenie, bo w waszych sercach poznacie grozę, która ich czeka. Jakże musicie się modlić, aby oni szybko ujrzeli Prawdę.

Jakże musicie się modlić o zbawienie tych dusz.

Każde Boże dziecko, włącznie z tymi, których dusze są czarne, jest kochane.

Ich grzechy muszą zostać zniszczone, zanim wszystkie Boże dzieci będą mogły zjednoczyć się jak jedna rodzina, w Moim Nowym Królestwie.

Tobie, Moja córko, dane zostały wszystkie łaski i amunicja, aby zniszczyć grzech i uratować nie tylko swoją własną duszę, ale dusze innych.

Moja córko, dziękuję wam za reakcję na Moje Wezwanie.

Macie tak wiele do zrobienia.

Wasz Jezus

 

 

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia.

Orędzie nr 592 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 20.10.2012, 23.20

Moja droga, umiłowana córko, wizja, której pozwoliłem ci doświadczyć ostatniej nocy, była dla wzmocnienia twojej duchowości i ukazania ci Prawdy o życiu po śmierci.

W ciągu pierwszych godzin po śmierci szatan wysyła swoje demony, aby kusić dusze – nawet na tym etapie.

On kusi je, aby odrzuciły stan Czyśćca. Czyni tak samo wobec tych, którzy umarli w stanie łaski, którzy są przeznaczeni do Nieba.

Pokazałem ci szybkość, z jaką dusze spadają do Piekła i przerażające prześladowanie, które je spotyka, aby ostrzec tych, którzy nie wierzą, że ono istnieje.

Znajdują się tam już miliardy dusz i jest tak wiele wchodzących w każdej sekundzie, że ukazały ci się jak deszcz spadających gwiazd, jak gradowa burza, spadające do jeziora ognia.

Pokazałem ci także szok i radość na twarzach tych dusz, gdy w ostatniej chwili zostały wyrwane i ocalone. Jest to zasługą cierpienia zaakceptowanego przez dusze ofiarne, dla ratowania takich dusz od Piekła.

Widziałaś najpierw grozę, a potem strach na ich twarzach, kiedy zaświtała im Prawda o miejscu ich ostatecznego spoczynku. Następnie pokazana ci została radość na ich twarzach, gdy zdały sobie sprawę, że zostały oszczędzone.

Miliardy dusz będących już w Piekle to ci, którzy bezwstydnie odrzucili Mnie w trakcie swojego życia. Wielu było bystrymi, inteligentnymi ludźmi, na wpływowych stanowiskach na świecie, którzy zadali sobie wiele trudu dla zapewnienia, że Słowo Boże nie będzie słyszane. Wielu było odpowiedzialnych za zarządzanie morderstw tysięcy niewinnych ludzi. Dokonywali egzekucji Bożych dzieci bez grama skrupułów w swoich sercach. Dokonywali nikczemnych aktów, obejmujących seksualne perwersje, które urażają Boga i są Mu wstrętne.

Wielu spowodowało prześladowanie Bożych Kościołów przez świecką działalność, a w niektórych przypadkach, przyłączyło się do wroga w czarnych mszach, gdzie oddawali cześć bestii.
Są to dusze, które ratujesz, Moja córko. Tych, z poczerniałymi duszami i sercami z kamienia.

W Piekle jest dziesięć razy więcej dusz niż w Czyśćcu. Miliardy dusz w Piekle, wszystkie na różnych poziomach, przewyższają liczebnie te w Niebie; trzydzieści trzy przypada na każdą pojedynczą duszę.

Nie jest łatwo pójść do Nieba i wymaga wiele zaangażowania, aby przygotować wasze dusze do wejścia do bram.

Jest to czas Prawdy. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale jest niezbędna dla wszystkich Bożych dzieci, aby zrozumiały.

Moje Miłosierdzie jest jednak ogromne. Kiedy prosicie o Nie dla siebie, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Kiedy prosicie dla innej duszy, aby została ocalona, zwłaszcza w chwili śmierci, wasze wołanie zostanie wysłuchane. Jeśli nie poprosicie o Moje Miłosierdzie, nie może być Ono udzielone.

W czasie Ostrzeżenia Moje Miłosierdzie wylane zostanie nad całym światem. Wówczas musicie prosić Mnie o Moje Wielkie Miłosierdzie dla waszej ochrony.

Co do tych, którzy odrzucą Moje Miłosierdzie, stanie się tak z ich własnej wolnej woli.

Moje Miłosierdzie jest obfite, mimo to tak niewielu o Nie prosi.

Wasz Jezus

 

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz.

Orędzie nr 591 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 20.10.2012, 22.30

Moja droga, umiłowana córko, Moje Powtórne Przyjście stanowić będzie końcowy rozdział realizacji Mojego Przymierza. Przymierze to ujrzy narodziny Nowego Jeruzalem.

To Nowe Jeruzalem oznaczać będzie zjednoczenie wszystkich Bożych dzieci, które przyjmują Słowo Boga.

Żydzi w końcu zaakceptują, że przyszedł Prawdziwy Mesjasz, aby przynieść im ocalenie, którego tak pragną.

Ja, Jezus Chrystus, z rodu Dawida, przyjdę jako Zbawiciel, zgodnie ze Świętą Wolą Jedynego Prawdziwego Boga.

Odrzucili Mnie, Syna Bożego, który przyszedł w ciele za pierwszym razem. Tym razem przyjdę z Niebios i obejmę Mój Wybrany Naród darem Mojego Nowego Królestwa.

W końcu odnajdą pokój, ponieważ Prawda zostanie przez nich zobaczona i zaakceptują Istnienie Boga w Świętej Trójcy. Jest tylko Jeden Bóg. Nie może być więcej. Jednak Ja Jestem w Jedności z Moim Ojcem. Ja Jestem Bogiem. Przyszedłem w ciele, aby okazać ludzkości Moje Miłosierdzie i ocalić ją od ostatecznego potępienia. Mój Święty Duch jest również w Jedności z Jedynym Bogiem, gdy objawia się w duszach proroków i rozpala dusze Bożych dzieci.

Tak wiele osób będzie zaciekle zwalczać Moje Powtórne Przyjście, włącznie z tymi, którzy wierzą w Jedynego Prawdziwego Boga. Tak jak to miało miejsce w przeszłości, nie przyjmą Bożego Słowa, gdy jest objawiane przez proroków.

Wielu dobrych i pobożnych Chrześcijan będzie nadal, aż do końca, odrzucać Moje Słowo.

Moje Słowo zostanie zakwestionowane i rozdarte, w szczególności przez Kościół Katolicki. Ale wiedzcie o tym. Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski i ci, którzy nadal odrzucają Mnie i obietnicę, którą uczyniłem Mojemu Ojcu, Utworzenia Jego Królestwa na ziemi, pozostawieni będą na jednej stronie.

Po tym, gdy Moje Wielkie Miłosierdzie zostanie objawione, i gdy tym wszystkim, którzy nie zaakceptują Prawdy podarowane zostaną ku temu wszelkie możliwości, Moja cierpliwość zostanie wyczerpana.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (81) – Za Dar Komunii Świętej

Piątek, 19.10.2012, 09.06

„O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

 

Najświętsza Maria Panna: Łaski przyznane, gdy przyjmujecie Ciało Mojego Syna.

Orędzie nr 590 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 19.10.2012, 09.06

(Orędzie odebrane podczas objawienia Najświętszej Marii Panny, które trwało 20 minut, podczas których obraz Świętej Eucharystii pojawił się na Jej czole)

Moje dziecko, Hostia, którą widzisz na Moim czole jest symbolem dla potwierdzenia wobec wszystkich Bożych dzieci Rzeczywistej Obecności Mojego Syna w Świętej Eucharystii.

Mój Syn jest obecny na świecie i znajduje się przy każdym z Bożych dzieci, każdego dnia, w nadziei, że poczują Jego Obecność.

Dzieci, tylko przez przyjmowanie prawdziwego Ciała Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela ludzkości, zostaniecie pobłogosławieni specjalnymi łaskami.

Kiedy Mój Syn umarł za wasze grzechy, tak aby każde Boże dziecko było w stanie przeciwstawić się śmierci, pozostawił ważne dziedzictwo.

Obecność Chrystusa jest realna w Świętej Eucharystii, a kiedy jest Ona spożywana, przynosi wam szczególną ochronę. Przybliża was w zjednoczeniu z Nim.

On jest Chlebem Życia. Ten Dar dla was, dzieci, nigdy nie może być kwestionowany lub odrzucany.

Łaski przyznane tym, którzy przyjmują Jego Ciało i Krew, jeżeli czynią to codziennie, obejmują ocalenie od Czyśćca.

Mój Syn zabierze was w chwili śmierci w Swoje Ramiona, z dala od ogni Czyśćca.

Msza Święta, która oferuje Prawdziwe Ciało Mojego Syna ku chwale Mojego Ojca, również niesie ze sobą ogromne korzyści.

Przez więcej codziennych Mszy, w których uczestniczycie i częstsze przyjmowanie Ciała i Krwi Mojego Syna w Świętej Eucharystii, przyznane wam zostanie zwolnienie od oczyszczania w ogniach Czyśćca.

Ci z was, którzy odrzucacie Istnienie Mojego Syna w Świętej Eucharystii, odmawiacie sobie wspaniałego Daru. Nie będziecie potępieni za odrzucenie Jego Ciała we Mszy Świętej, ale nie otrzymacie łask, którymi On pragnie obdarzyć wszystkie Boże dzieci.

Komunia Święta, którą przyjmujecie, musi być prawidłowo konsekrowana. Kiedy przyjmujecie Jego Ciało, On napełni was głęboką i pokorną miłością, która wzmocni waszą wiarę i przyniesie wam Życie Wieczne.

Święta Eucharystia jest Darem, który przyzna wam Życie Wieczne. Nigdy o tym nie zapominajcie.

Mój Syn ogromnie cierpiał, aby dać światu ten wielki Dar, paszport do Nieba. Nie odrzucajcie go. Nie kwestionujcie Jego hojności. Nie lekceważcie Mocy Świętej Hostii.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (81) – Za Dar Komunii Świętej

 „O Cudowna Hostio, napełnij moje ciało pożywieniem, którego potrzebuję.
Wypełnij moją duszę Boską Obecnością Jezusa Chrystusa.

Obdarz mnie łaskami dla wypełnienia Świętej Woli Boga.

Napełnij mnie pokojem i spokojem, który pochodzi z Twojej Świętej Obecności.

Nie pozwól mi nigdy wątpić w Twoją Obecność.

Pomóż mi przyjąć Ciebie w Ciele i Duszy, i aby podarowane mi przez Świętą Eucharystię Łaski pomogły mi głosić Chwałę Naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Oczyść moje serce.

Otwórz moją duszę i uświęć mnie, kiedy przyjmuję wielki Dar Świętej Eucharystii.

Udziel mi łask i przywilejów, którymi Ona obdarowuje wszystkie Boże dzieci i przyznaj mi zwolnienie od ogni Czyśćca.
Amen.”

Moje dzieci, musicie się modlić, aby wszyscy Chrześcijanie zaakceptowali i zrozumieli Moc Świętej Eucharystii. Jest to pancerz konieczny, aby ocalić dusze wszystkich Moich dzieci.

Przyjmijcie go z ochotą i szczodrością serca.

Wasza Najświętsza Matka
Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Orędzie nr 589 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 18.10.2012, 18.00

Moja najdroższa córko, czas dla Mnie, aby z powrotem wysłać Mojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, w celu zebrania wszystkich Moich dzieci do Mojego Serca, jest blisko.

Moje Serce, Źródło wszelkiego Życia, otworzy się dla zebrania jako jedności wszystkich Moich dzieci.

Moja Obietnica, aby ocalić wszystkie Moje pociechy, jest prawie wypełniona.

Moim największym pragnieniem jest, aby objawić Siebie każdej pojedynczej osobie, włącznie z tymi, którzy nie rozumieją dlaczego i jak zostali stworzeni przez Moją Rękę.

Mój Syn zostanie niedługo wysłany, aby ujawnić Prawdę o Stworzeniu ludzkości.

Dzień ten przygotowywany był przez tak wiele dziesięcioleci. Nie mógł nastąpić aż do teraz, ponieważ zbyt wielka byłaby utrata tak wielu Moich dzieci.

Wkrótce, Moim dzieciom pokazana zostanie Prawda ich stworzenia, ich egzystencji i nieśmiertelności ich dusz.

Podczas gdy wydarzenie to wywoła wielką nadzieję i radość w wielu duszach, dla innych będzie udręką, której nie będą w stanie udźwignąć.

Moja Fontanna Miłości i Miłosierdzia wylana będzie na całą ludzkość poprzez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Potem nastąpi wielki podział, kiedy dusze, które odpowiedzą na Jego Miłosierdzie,  zostaną zabrane na stronę.

Pozostałym duszom dana zostanie każda możliwość, aby usłyszały Moje Wezwanie z Nieba.

Ja, ich Ojciec, dam się poznać poprzez moc klimatu. Doświadczą Mojej Ręki, gdy wyciągnę ją do każdego z Moich dzieci, aby uratować je od śmierci.

Moje Wezwanie zostanie usłyszane, ale nie przez wszystkich. Duszom tym Moja Miłość okazana zostanie poprzez Moich proroków, w ostatniej próbie, aby przyciągnąć je do Mojego Serca.

Niebiosa rozwiną się i zostaną zatrzymane. Jak rulon, który będzie się przewijać, aż znaki Niebios zostaną ujawnione. Dźwięki Moich Aniołów będą przyciągać te Moje słabe dusze, aż do samego końca.

Obiecuję teraz, że Moja Fontanna Miłości pokryje całą ziemię, kiedy połączę Moje Serce z sercami wszystkich Moich dzieci.

Moja Boska Interwencja doświadczona będzie przez miliardy i wielu pobiegnie z ulgą w Moje Święte Ramiona. Prawda Mojego Boskiego Planu i tajemnica życia na ziemi zostanie ujawniona i uwidoczniona dla wszystkich. Tylko wtedy człowiek zaakceptuje Prawdę Istnienia Życia Wiecznego.

Koniec cierpienia na ziemi jest bliski. Końcowe prześladowanie, gdzie zły króluje nad Moimi dziećmi, jest ukończone.

Następnie, wolność, której od początku pragnąłem dla Moich dzieci, będzie w końcu wasza.

Patrzcie na Mnie, dzieci, waszego ukochanego Ojca, ponieważ trzymam was w Moich Rękach. Przychodzę poprzez Mojego Syna, aby zabrać was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

To jest dziedzictwo, które obiecałem Mojemu Synowi. To jest Mój obietnica dla wszystkich Moich dzieci.

Czas tych wspaniałych cudów bardzo się przybliżył.

Błogosławię każde z Moich dzieci.
Kocham was.
Obejmuję was i jednoczę z Moim Sercem.
Wasz Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo

Orędzie nr 588 z serii Ostrzeżenie

Środa, 17.10.2012, 12.30

Moja droga, umiłowana córko, fala zmian rozpocznie się bardzo niedługo.

Tak wiele osób na świecie zrozumie ostatecznie sens ich życia i to, co jest ważne, a co nie jest.

Czas, który jest przed wami musi być potraktowany jako okres przygotowań do Nowego Raju na ziemi. Nie należy się go obawiać.

Wam, którzy Mnie znacie powiedziałem, że musicie Mi całkowicie zaufać. Tym, którzy Mnie nie znają, Prawda zostanie ujawniona po raz pierwszy.

Moi uczniowie muszą teraz rozpocząć odmawianie Moich Modlitw Krucjaty włącznie z numerem (43), dla ratowania dusz podczas Ostrzeżenia, tak żeby odnowienie Ziemi osiągnięte zostało zgodnie z Moją Najświętszą Wolą.

Gdy tylko Prawda zostanie objawiona, Moje Święte Orędzia muszą być rozprzestrzeniane na całym świecie. Kiedy to nastąpi, wielu zostanie uprzedzonych o oszustwach, z którymi będą mieć do czynienia w swoich krajach. Nauczą się, jak rozpoznać antychrysta i będą w stanie uzbroić się przeciw jego torturom.

Teraz jest czas na przyłączenie się do Mojego Najświętszego Serca.

Kiedy jesteście zjednoczeni ze Mną, będziecie chronieni przez cały czas.

Wasz Jezus

 

 

To trudny i samotny czas dla wielu wizjonerów i proroków, ponieważ każdy pracuje sam

Orędzie nr 587 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 16.10.2012, 16:20

Moja najukochańsza córko, kiedy mówię, że wysłałem Moich proroków na świat, oznacza to, że każdy z nich otrzymał odrębną misję.  Nie ma nawet dwóch takich misji, które by się pokrywały. 

Ty, Moja córko, jak już mówiłem, jesteś ostatnim prorokiem. Każdy, kto się teraz pojawia twierdząc, że głosi Moje Słowo, od czasu, gdy ty otrzymałaś orędzia, nie otrzymał tej władzy ode Mnie.

Wiele biednych dusz postanowiło zwrócić na siebie uwagę i w niektórych przypadkach szkodzą tym Świętym Orędziom przekazywanym światu, aby pomóc uratować Moje dusze.

Przychodzę błagać dzieci Boże, aby słuchały tego, co mam do powiedzenia, ale nie mogę zmusić ich, by Mnie słuchały.

Nigdy nie mogę rozkazać dzieciom Bożym, aby coś robiły, gdyż jest to niemożliwe, ponieważ otrzymały one Dar wolnej woli.

Proszę tylko, abyście otworzyli swoje serca i pozwolili wypełnić Moją Miłością wasze dusze. Chcę, abyście wszyscy, w tym ci, którzy popełniają złe czyny, wiedzieli, że was kocham. Dlatego wasze zbawienie jest Moim priorytetem. Tak czy inaczej, proroctwa przepowiedziane w Księdze Apokalipsy zaczęły się już spełniać.

Ci, którzy słuchają Moich wskazówek i odpowiadają na Moje wołanie, mogą uratować wiele dusz.

Moim pragnieniem jest to, aby każdy z was przyszedł do Mnie i miał udział w Królestwie Nowego Raju.

Nie potępiam zatwardziałych grzeszników ani nie proszę, abyście ich potępiali, bo nie macie do tego prawa. Kiedy potępiacie innych nie mówicie w Imię Boga. Jeśli zachęcacie kogoś, by osądzał innych ludzi potępiając ich, odrzucacie Mnie, waszego Jezusa.

Wzywam was wszystkich, abyście słuchali tylko jednego głosu w tym czasie. Skupcie się na tylko Moim Głosie, bo dzięki niemu uratujecie siebie, swoje rodziny, przyjaciół i bliźnich.  Potrzeba teraz wszystkich modlitw, aby pomóc wam samym i waszym ukochanym, abyście się przygotowali do Spowiedzi przede Mną, do Ostrzeżenia.

Czas jest bliski. 

Wasz Jezus

 

Ci, którzy przetrwają w czasach ostatecznych, nie umrą fizyczną śmiercią.

Orędzie nr 586 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 15.10.2012, 23.30

Moja droga, umiłowana córko, ważne jest zrozumienie tajemnicy dotyczącej wskrzeszenia ze zmarłych.

Kiedy Ja umarłem, jako człowiek w ciele, unicestwiłem waszą śmiertelność. Moja śmierć nie tylko uwolniła was od śmierci, ale też od grzechu, po śmierci. Moja Śmierć na Krzyżu dała wam dar nieśmiertelności w Moim Nowym Królestwie.

Ponieważ umarłem jako człowiek; umarłem śmiercią śmiertelnika. Kiedy ktoś umiera, staje się nieśmiertelny, jeśli jest w stanie łaski.

Kiedy powstałem z martwych, przekazałem ten Dar dla tych, którzy są już w Niebie, tych którzy umarli w stanie łaski. W Moim Nowym Raju otrzymają doskonałe, nieśmiertelne ciała. Ci, na ziemi, staną się nieśmiertelni w mgnieniu oka przy Moim Powtórnym Przyjściu.

Kiedy zabrzmi trąba Mojego posłańca, powstaną zmarli, jak również ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, aby cieszyć się Życiem Wiecznym w 1000 latach Mojego Nowego Królestwa, obiecanego Mi przez Mojego Ojca. To jest nazwane Nowym Rajem i wszystko to, co jest śmiertelne, aż do końca już nie będzie.

Będziecie zjednoczeni ze Mną, waszym Jezusem.

Śmierć nie będzie mieć już znaczenia, ponieważ nie będzie istnieć.

Teraz, ponieważ przynoszę wam Dar Mojego ostatecznego zbawienia, musicie Mnie wysłuchać.

Uważajcie i przekonujcie tych, którzy są dziś, podobnie jak było w czasach Noego, uwikłani w swoich wypełnionych zabawą i ambicjami życiach, że byliby niemądrzy, gdyby ignorowali znaki. Podobnie jak było za dni Noego, gdy zostali porwani w przerażeniu, kiedy nadeszły powodzie. Nie pozwólcie, aby wydarzyło się tak tym razem.

Moim wyznawcom dane zostały wyczerpujące ostrzeżenia, ale nie są one wykorzystane. Problemem jest, że ci, którzy akceptują Prawdę, mieszają się z tymi, którzy Prawdy nie przyjmują, a to ma na nich wpływ.

Musicie trzymać się z dala od tych, którzy są poganami i modlić się za nich. Jeśli nie będziecie trzymać się z daleka, zostaniecie uwiedzeni przez kłamstwa i nieczyste duchy.
Ci, którzy stawiają Mi opór, zostaną odciągnięci od Mojej ochrony. Wkrótce okaże się, że ich skorumpowane życie zdobywa ich, początkowo powoli. Następnie będą Mnie blokować i staną się niewolnikami kłamstw. Kiedy pozostaniecie w ich towarzystwie, wy również będziecie zaatakowani.

Wówczas zauważycie, że sami się usprawiedliwiacie za mówienie Prawdy, Słowa Bożego. To będzie na tym etapie, gdy zobaczycie wyraźnie podział w waszym świecie. Dar, który otrzymaliście od Ducha Świętego, będzie oznaczać, że będziecie natychmiast wiedzieć, w jakim niebezpieczeństwie oni się znaleźli.

Gdyby tylko znali Prawdę, przybiegliby do was. Ponieważ z wszystkimi fałszywymi bogami, których wielbią, uczynionymi z rzeczy materialnych, stworzonych przez Boga, robią oni ten sam klasyczny błąd. Uwielbiają cudowność rzeczy materialnych, ale ignorują ich Stwórcę.

W Nowej Erze Pokoju, będą mieli tak wiele więcej, tak wiele doskonałości. Mimo to odwracają się.

Zawsze będę ich kochać, ale ich brak miłości do Mnie oznacza, że nie wejdą do nowego życia, które stworzyłem dla nich.

To nowe życie zostało stworzone i umożliwione z dwóch powodów.

Kiedy umarłem w ciele, zniszczyłem śmierć. Kiedy powstałem z martwych, dałem wam Życie Wieczne, w którym ciało nie ma już więcej władzy nad wami.

To jest Moja Obietnica dla wszystkich Bożych dzieci. Ci, którzy przetrwają w czasach ostatecznych, nie umrą fizyczną śmiercią. Są oni błogosławieni. Zostaną od razu zamienieni do idealnych fizycznych ciał, w mistycznej unii z Moim Chwalebnym Ciałem.

To wówczas spotkają tych, którzy umarli w Mojej Łasce, którzy zostaną wskrzeszeni z martwych. Wszyscy oni będą żyć w Moim Nowym Raju.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

„O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

 

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Orędzie nr 585 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 14.10.2012, 18.10

Moja droga, umiłowana córko, nigdy nie sądźcie, ani przez jedną chwilę, że ci, którzy popełniają straszne grzechy i ci, których złe czyny powodują okropności na świecie, nie mogą zostać zbawieni.

Ci, którzy z premedytacją popełniają morderstwo, dokonują egzekucji na swoich rodakach lub zabijają własne dzieci, które są jeszcze w łonie matki, mogą zostać uratowani poprzez wasze modlitwy.

Wiele z tych dusz nie będzie szukać odkupienia w Moich Oczach, ponieważ nie widzą niczego złego w tym, co robią. Ich ocalenie zależy od waszych modlitw.

Są to te dusze, o które zabiegam najbardziej.

Te zagubione dusze są tak daleko ode Mnie, że mogą zostać ocalone tylko przez cierpienie ofiarnych dusz i modlitwy Moich uczniów.

Nawet ci, którzy świadomie czczą szatana, i którzy wiedzą, że Ja istnieję, ale którzy nadal Mnie wyszydzają, również mogą zostać uratowani od wiecznego potępienia.

Wzywam was wszystkich, wołajcie do Mnie tą Modlitwą Krucjaty, aby ubiegać się o uzyskanie przebaczenia dla dusz tych, w stanie grzechu śmiertelnego, którzy popełniają morderstwa.

Modlitwa Krucjaty (80) – Za dusze tych, którzy popełniają morderstwa

 „O drogi Jezu,
Błagam o Miłosierdzie dla tych, którzy popełniają morderstwa.

Apeluję o łaskę dla tych w stanie grzechu śmiertelnego.

Ofiaruję Tobie moje własne cierpienie i trudności, tak abyś mógł otworzyć Swoje Serce i przebaczyć im ich grzechy.

Proszę, okryj Twoją Drogocenną Krwią tych wszystkich, którzy mają złe intencje w swoich duszach, tak aby mogli zostać obmyci ze swej nieprawości.

Amen.”

Pamiętajcie, że nawet jeśli ich grzechy mogą was, Moi wyznawcy, oburzać, dusze te potrzebują waszej pomocy.

Zostały one zaatakowane przez złego, a wiele z nich nie zna różnicy między dobrem a złem.

Są to dusze, które powodują u Mnie największą udrękę i ból. Moje cierpienie powiększone jest tak, że każdy z nich może zostać zbawiony.

Idźcie Moi uczniowie i pozwólcie Mojej Miłości i Pokorze zalać wasze serca, tak abyście mogli, poprzez wasze wspaniałomyślne cierpienie, pomóc uratować te słabe, zagubione dzieci Boga.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl