OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 31

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Fałszywy prorok już zaplanował, jak przejmie ministerstwa w Kościele Katolickim.

Orędzie nr 635 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 07.12.2012, 18:45

Moja droga, umiłowana córko, ponieważ zbliża się moment dla fałszywego proroka, aby dać się poznać, zarządzone zostały przez niego i jego kohorty przygotowania do potępienia tych Orędzi.

Wielu fałszywych proroków infiltruje Moich wyznawców w każdym zakątku. Spowoduje to nie tylko zamieszanie, ale oni odwrócą ode Mnie Boże dzieci.

Podczas gdy nadal będziesz odrzucana przez frakcje w Moim Kościele, oni będą się  przeciwstawiać Mnie oświadczając, że to inni samozwańczy prorocy przynoszą Prawdę dla ludzkości.

Jeden z Moich wyświęconych sług, tak jak Judasz przed nim, zdradził Mnie. On będzie jak cierń w twoim boku.

Ponieważ rozpoczyna się Krzyżowanie Mojego Kościoła, w tych ostatnich dniach wszystko, co wydarzyło się podczas Mojej Męki, zostanie teraz powtórzone na ziemi.

Po pierwsze odrzucone zostanie Moje Święte Słowo.

Następnie, w Obecności Mojej Najświętszej Eucharystii, zdradzony zostanie Mój ostatni prorok. Ty, Moja córko, zostaniesz uznana za oszustkę przez jednego z tych fałszywych proroków, który uczyni to w Kościele Katolickim przed Moim Tabernakulum.

Ich bluźniercze słowa będą oklaskiwane przez wrogów Boga ubranych w święte szaty.

W tym czasie da się poznać wielu fałszywych proroków, tak że ich głos zagłuszy Mój. Wówczas jeden spośród nich będzie próbował cię zniszczyć.

Ręka Mojego Ojca spadnie na tych, którzy krzywdzą Jego proroków, wysłanych dla przygotowania świata na Moje Powtórne Przyjście.

Niestety, wiele biednych dusz zostanie wprowadzonych w błąd. Nie jest problemem to, że oni odrzucą ciebie, Moja córko. ale to, że zapobiegną, aby  ocalone zostały dusze.

Wzywam tych z was, którzy Mnie kochają, aby uważnie słuchali słów fałszywych proroków. Zwróćcie uwagę, jak oni nie będą kwestionowani przez kapłanów, jak będą przez nich promowani, i jak zostanie im dozwolone głoszenie kłamstw z ambon w Domu Mojego Ojca.

Wydarzenia te będą powszechne i będą torować drogę dla fałszywego proroka, który, jak przepowiedziane, nadejdzie wkrótce, aby zażądać swojego tronu.

Ohyda, która zaatakuje Kościół Katolicki, zostanie następnie spotęgowana pracą antychrysta.

Człowiek ten, kierowany przez szatana, zostanie zobaczony, jak staje się przyjacielem Izraela. Wówczas będzie wydawał się bronić go przy wsparciu Babilonu, którym jest Unia Europejska.

Wszystkie wojny, wywołane celowo na Bliskim Wschodzie, rozprzestrzenią się na Europę.

Antychryst będzie szerzył ateizm pod pozorem Nowej Światowej Religii, która będzie kierowana przez fałszywego proroka.

Moja córko, objawione ci przeze Mnie tajemnice, co do tożsamości fałszywego proroka i innych spraw, nie mogą zostać jeszcze ujawnione. Jednak wiedzcie o tym.

Fałszywy prorok, który będzie utrzymywał, że jest człowiekiem Bożym, już zaplanował, jak przejmie ministerstwa w Kościele Katolickim.

On i antychryst pracują już jednomyślnie w celu wprowadzenia spustoszenia w świecie, co później spowoduje, że ohyda w Kościele Katolickim zostanie dopełniona.

Moi wyznawcy, nie wolno wam słuchać tych, którzy starają się powstrzymać wasze modlitwy. Musicie zapytać, który człowiek Boży zapobiegałby odmawianiu modlitw, odmawianiu Koronki do Mojego Bożego Miłosierdzia lub modlitwy Różańca Świętego? Odpowiedź jest ta, że nie wolno ufać żadnemu człowiekowi, który stara się powstrzymać was od modlitw, choćby  był ubrany w szaty wyświęconego sługi.

Są to niebezpieczne czasy dla Moich prawdziwych proroków, którzy zawsze będą odrzucani. W ten sposób będziecie wiedzieli, kim oni są.

Tak jak Ja byłem odrzucany, męczony, biczowany i umniejszany przez kapłanów Mojego dnia, tak też cierpieć będą Moi prorocy.

Nigdy nie odrzucajcie prawdziwych proroków. Słuchajcie modlitw, które oni przynoszą ludzkości jako Dar Niebios. Jeśli nie przynoszą wam modlitw, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Jeśli są witani z otwartymi ramionami przez kapłanów, biskupów i inne wyświęcone sługi, publicznie w ich Kościołach, to nie zostali wysłani przeze Mnie.

Znacie Mnie. Znacie Moich proroków. Będą znosić takie same cierpienia, jak Ja znosiłem. Zostaną odrzuceni przez tych w Moim Kościele, przez Moich wyznawców i innych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię.

Ich los nie będzie łatwy. Jednak przez ich publiczne odrzucenie, podłe oszczerstwa szerzone o nich, które będą musieli znosić, rozpoznacie Mnie.

Idźcie teraz i nie pozwólcie, aby wasze serca zostały oszukane przez kłamców.

Wasz Jezus

 

 

Najświętsza Maria Panna: Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi

Środa, 05.12.2012, 20:40

Orędzie nr 634 z serii Ostrzeżenie

Moje dziecko, powiedz proszę Moim dzieciom, aby wzywały Mnie, ich ukochaną Matkę, tak abym mogła chronić je w tym czasie zamętu i niepokoju.

Moje Niepokalane Serce jest schronieniem, do którego musicie się zwracać, tak abyście przez Moje wstawiennictwo mogli odnowić swoją wiarę i ufność w Mojego Syna.

Przyjdę wam z pomocą i wyleję Moje łzy miłości i współczucia dla każdego z was, a wówczas odnajdziecie pokój w waszych sercach.

Z Moją pomocą, której musicie próbować szukać codziennie, Mój Syn da wam łaski niezbędne, abyście stali się godni Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Nigdy nie wahajcie się wołać do Mnie, ponieważ przyznany Mi został specjalny dar od Mojego Syna.

Pomogę wam przygotować waszą duszę tak, że stanie się miła Mojemu Synowi.

Moja pomoc uczyni was silniejszymi i poczujecie bliskość Mojego Syna, która będzie dla was takim komfortem, że wrócicie do Mnie ponownie, abym mogła was chronić.

Jako Matka Zbawienia pomogę wam i waszym rodzinom, abyście zostali poświęceni Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Nigdy nie wolno wam obawiać się Mojego Syna, bez względu na to, jak zgrzeszyliście, ponieważ On zawsze ma nadzieję i czeka na was, na wasze wołanie do Niego. Jego Miłosierdzie jest poza waszą zdolnością zrozumienia.

Moje kochane dzieci, nigdy nie wolno wam komplikować modlitwy. Wszystko, co musicie zrobić, aby pomóc Mi doprowadzić was do Niego, to rozmawiać z Moim Synem i zawołać do Mnie.

Wasza Niebieska Matka

Matka Zbawienia

 

Krucjata modlitwy (88) – Za dusze po Ostrzeżeniu

Poniedziałek, 03.12.2012, 19:05

„O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie nam wszystkim, biednym grzesznikom.
Oświeć te serca z kamienia, tak zrozpaczone w ich poszukiwaniu przewodnictwa.
Przebacz im ich winy.
Pomóż im, dzięki Twojej Miłości i Miłosierdziu, odnaleźć go w ich sercach, aby pojęli Twój wielki Dar Odkupienia.
Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.
Okryj je Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby uczyniło je ślepymi na nikczemność i zasadzki diabła, który spróbuje oderwać je od Ciebie na wieczność.
Błagam Cię, daj wszystkim Bożym dzieciom siłę, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.
Proszę, otwórz drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błądzą po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.”

 

Wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie

Orędzie nr 633 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 03.12.2012, 19:05

Moja droga, umiłowana córko, przez całą twoją siłę i całą twoją odwagę, wzywam ludzkość do przygotowania się na Moje Wielkie Miłosierdzie.

Tych z was, o pokornym sercu i czystej duszy, wzywam do modlitwy za dusze tych, którzy umrą w czasie Ostrzeżenia.

Jakże oni potrzebują waszych modlitw. Jak Ja potrzebuję waszego cierpienia. Oba dary, dane Mi przez was, pomogą uratować tych, którzy nie mogą zostać uratowani z ich własnej woli.

Kiedy Mój Płomień Miłosierdzia zostanie wylany na całej ziemi, wielu będzie się radować, ale będzie to bolesny czas dla grzeszników, którzy z powodu pychy nie będą w stanie poprosić Mnie o przebaczenie.

Ich oczyszczanie będzie bolesne i wymagać będzie wiele cierpienia z ich strony, aby zrehabilitowali się w Moich Oczach.

Jakże niegodziwe serca ludzi zostaną wewnątrz rozdarte i ze strachem w swych duszach wielu upadnie przede Mną w męce. Niech wiedzą, że choć będą poddani wielkiemu bólowi, to serca i dusze miliardów staną się czyste. Wówczas będą w pełni przygotowani na wielki dzień Mojego Przyjścia.

Moja córko, udręki Moich wyznawców wzrosną i nasilą się przed Ostrzeżeniem.

Gdy ofiarujecie Mi takie cierpienie, ocalę dusze milionów. Proszę, nie żałujcie Mi tych udręk, ponieważ podarowane zostaną wielkie cuda, pomimo tych niewdzięcznych ludzi, którzy nie mają w swoich sercach wstydu za nikczemności, których są winni.

Żadnemu człowiekowi nie zostanie oszczędzony widok stanu jego duszy, tak jak ukazuje się w Moich Oczach.

Gdy zobaczą żałosny stan swoich dusz, będą głęboko zawstydzeni. Tym, którzy będą naprawdę żałować za swoje wykroczenia przeciwko Bogu, zostanie wybaczone. Będą musieli poddać się oczyszczaniu, które muszą przyjąć z pokorą.

Wiele, wiele, dusze przyjmie Moją Rękę Miłosierdzia, ale dusze, które popełniły grzech śmiertelny, będą tak zatwardziałe, że będą unikać Mojego Miłosierdzia. Ta Modlitwa Krucjaty musi być odmawiana za dusze po Ostrzeżeniu.

Modlitwa Krucjaty (88) – Za dusze po Ostrzeżeniu

„O Najświętsze Serce Jezusa, okaż Miłosierdzie nam wszystkim, biednym grzesznikom.

Oświeć te serca z kamienia, tak zrozpaczone w ich poszukiwaniu przewodnictwa.

Przebacz im ich winy.

Pomóż im, dzięki Twojej Miłości i Miłosierdziu, odnaleźć go w ich sercach, aby pojęli Twój wielki Dar Odkupienia.

Błagam Cię, przebacz wszystkim duszom, które odrzucają Bożą Prawdę.

Okryj je Twoim Światłem, Drogi Jezu, tak aby uczyniło je ślepymi na nikczemność i zasadzki diabła, który spróbuje oderwać je od Ciebie na wieczność.

Błagam Cię, daj wszystkim Bożym dzieciom siłę, aby były wdzięczne za Twoje Wielkie Miłosierdzie.

Proszę, otwórz drzwi Twojego Królestwa wszystkim zagubionym duszom, które błądzą po ziemi w stanie bezradności i beznadziei. Amen.”

Idźcie Moi uczniowie i przestrzegajcie Moich instrukcji, aby przygotować wasze dusze na Moje Boże Miłosierdzie.

Wasz Jezus

 

Płomień miłości gasi pożar nienawiści

Orędzie nr 632 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 02.12.2012, 17:40

Moja droga, umiłowana córko, tylko wtedy, gdy jesteście celem nienawiści, możecie naprawdę zrozumieć władzę, którą zły posiada nad ludzkością.

Nienawiść spowodowana jest przez szatana, który wykorzystuje ją do kuszenia ludzi, aby atakowali swoich braci i siostry.

Nienawiść rodzi nienawiść, kiedy jedna osoba nienawidzi inną i jest to zazwyczaj spowodowane przez złość.

Złość może powstać w wyniku różnicy zdań. Jeśli nie jest to kontrolowane, może zamienić się bardzo szybko w nienawiść.

Gdy ktoś z powodu różnicy zdań atakuje inną osobę, organizację lub naród, może to wywołać potok nienawiści w krótkim okresie czasu.

Dlatego wzywam wszystkich, którzy sami stają się celem takiej złości, aby zawsze zachowali godność. Nawet, jeśli ktoś was obraża bezpośrednio lub za waszymi plecami, musicie uważać, aby się nie angażować. Ponieważ jeśli tak uczynicie, będziecie mieć skłonność, by zgrzeszyć.

Szatan zachęca ludzi do gniewu. Następnie wykorzystuje gniew do spowodowania złości u następnej osoby, i tak dalej, aż nienawiść zostanie zaszczepiona po obydwu stronach.

On, zły, pobudza nienawiść, tak żeby mógł spowodować podział.

Podział jest przeciwieństwem jedności. Jedność jest Łaską daną przez Boga. Kiedy ludzie są zjednoczeni jak jedno i szanują się nawzajem, obecna jest miłość. Miłość to Bóg, dlatego Bóg zainspirował tę jedność.

Szatan wykorzystuje nienawiść dla spowodowania podziału narodów, rozbicia małżeństw, morderstw i rozwoju bezwzględnej przestępczości. Gdy szatan zostanie pokonany, nienawiść zostanie ostatecznie porzucona i nie zaistnieje ponownie na świecie.

Miłość może zredukować nienawiść. Gdy jakaś osoba jest na was rozzłoszczona, musicie spróbować odpowiedzieć miłością. Zrobić to może być dla was bardzo trudne, ale z Moją pomocą stwierdzicie, że nienawiść zostanie szybko osłabiona.

Płomień miłości gasi pożar nienawiści. Równoważy go. Miłość to Bóg, a ponieważ Bóg ma wielką Władzę nad bestią, to jest to rozwiązanie na wypędzenie bestii z waszego życia.

Potrzeba wielkiej odwagi, aby jako ofiary przeciwstawić się nienawiści. Jeśli uczynicie tak, jak Ja was proszę i wezwiecie Mnie dla dodania wam odwagi, wtedy możecie pokonać nienawiść.

Wasz Jezus

 

 

Wrogowie Żydów we wszystkich narodach zbiorą się razem zjednoczeni, aby zniszczyć Izrael.

Orędzie nr 631 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.11.2012, 22:20

Moja droga, umiłowana córko, czas proroctw przepowiedzianych w Starym Testamencie, dotyczących losu Żydów, już wkrótce stanie się widoczny.

Moja wybrana rasa będzie cierpieć

Żydzi, którzy odrzucili Przymierze Boga ustanowione poprzez Mojżesza, będą cierpieć, tak jak to było przez wieki. Odebrana zostanie ich władza nad ziemią ich przodków i jedynym rozwiązaniem będzie podpisanie traktatu, gdzie staną się niewolnikami antychrysta. Moja wybrana rasa będzie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem i okazane jej zostanie mało litości.

Traktowanie Żydów będzie gorsze niż to, okazane im podczas ludobójstwa, które miało miejsce w czasie Drugiej Wojny Światowej.

To w Izraelu, jak przepowiedziane, Ucisk będzie widoczny najwyraźniej.

To z powodu Izraela eskalować będą wojny, gdzie stanie się trudne do ustalenia, kto jest prawdziwym wrogiem.

Wkrótce potem podpisany zostanie traktat pokojowy, a człowiek pokoju wejdzie na światową scenę.

Unia Europejska będzie niszczyć wszystkie ślady Boga

Bestia z dziesięcioma rogami, czyli Unia Europejska, będzie niszczyć wszystkie ślady Boga.

Teraz jest czas na przygotowanie się do ich okrucieństwa, które będzie bez precedensu, gdy dojdzie do zniesienia Chrześcijaństwa.

Jakże będą dumni, gdy mały, ukryty pośród nich, wzrośnie i będzie się szczycił swoją mocą. Będą oklaskiwać mianowanego przywódcę nowego kościoła, a jego władza rozprzestrzeni się na świecie.

To będzie się szybko rozwijać i ci Moi wyświęceni słudzy, którzy nie akceptują Prawdy tego proroctwa, muszą wiedzieć o tym.

Jeśli zgodzicie się na nowe prawa Rzymu, miasta, które zostanie zajęte przez kłamcę i sługę antychrysta, staniecie się więźniami tego nowego reżimu. Gdy zobaczycie, że Sakrament Najświętszej Eucharystii jest korygowany, i że zmienił się nie do poznania wiedzcie, że będzie to wasza szansa, aby odwrócić się od tego nikczemnego systemu.

Mój Kościół jest nieomylny. On pozostanie nieomylny. Jeśli jednak inni w Moim Kościele buntują się przeciwko Moim Naukom i zmieniają Święte Sakramenty, zostaną wyrzuceni z Mojego Kościoła. Nowy reżim, który nie jest od Boga, będzie omylny, ponieważ nie będzie przedstawiał Prawdy. Chrześcijanie mogą przestrzegać jedynie Moich Nauk.

Jeśli podążcie za religią stworzoną przez człowieka, nie możecie nazywać się Chrześcijanami. Każdy, kto mówi, że Mój Kościół jest omylny, nie ma racji.

Każdy, kto twierdzi, że należy do nowego kościoła, w którym Moje Nauki zostały naruszone i gdzie Moje Sakramenty zostały zniesione, będzie żyć w kłamstwie.

To będzie bardzo trudny czas dla Moich wyświęconych sług, ponieważ oni muszą przestrzegać Praw ustanowionych przez Mój Kościół. Mówię wam teraz, że nadal musicie tak robić. Jednak gdy tylko Moje Sakramenty zostaną zbezczeszczone, podążajcie jedynie za Moim Prawdziwym Kościołem. Wówczas tylko ci słudzy, którzy przestrzegają Prawdy mogą twierdzić, że prowadzą Mój lud zgodnie z instrukcjami ustanowionymi przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi.

Rozkwit pogaństwa

Rozkwit pogaństwa omiecie ziemię, a w ślad za nim wytworzone zostanie fałszywe poczucie pokoju. Następnie ujrzycie wzrost schlebiania sławnym osobom i fanatyczne oddanie spirytualizmowi New Age i satanistycznemu kultowi w przebraniu nowoczesnej psychologicznej terapii. To będzie, gdy uwielbienie samego siebie stanie się najważniejszą pożądaną cechą.

Seksualna niemoralność wzrośnie, gdyż nasili się Bitwa Armageddonu.

Aborcja i morderstwo będą tak powszechne, że wielu uodporni się na jakiekolwiek uczucie współczucia dla tych, którzy są bezbronni.

To w tym czasie Moja armia, niezrażona, kontynuować będzie swoją misję ratowania dusz. Nic jej powstrzyma i dla każdej godziny jej modlitw Ja złagodzę wiele z tego cierpienia na świecie.

Żydom mówię to. Cierpieliście z powodu zaniechania wysłuchania Bożego Słowa poprzez proroków. Jednakże niedługo zaakceptujecie w końcu Prawdziwego Mesjasza. Wówczas wy także dołączycie do Mojej Armii, gdy będzie maszerować do zwycięstwa przeciwko antychrystowi.

Będziecie cierpieć, tak jak Ja cierpiałem, gdyż to zostało przepowiedziane. Dom Dawida będzie miał swój dzień zwycięstwa w dniu, kiedy Ja podniosę Nowe Jeruzalem z popiołów. Gdy wyłoni się Moje Nowe Królestwo, król pogańskiego świata i jego słudzy zostaną obróceni w popiół.

Moja Obietnica Przyjścia, aby doprowadzić was do Królestwa Mojego Ojca, jest blisko. Przyrzekam wam Moją Miłość i Moją Wierność, jako wasz obiecany Mesjasz, obiecany wam tak dawno temu.
To jest wasze dziedzictwo. Gdy zostałem ukrzyżowany nie odrzuciliście Mnie, waszego Jezusa. Odrzuciliście Boga.

Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem dla was drogą wejścia do Nowego Raju. Przyjmijcie Moją Rękę, ponieważ Ja was kocham, Ja wam wybaczam. Jesteście Moim Ludem i Ja idę do was.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (87) – Chroń nasz naród przed złem

Piątek, 30.11.2012, 15:55

„O Ojcze, w Imię Twojego Syna uratuj nas od komunizmu.
Wybaw nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Ocal nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauki Twojego Syna.
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Bożemu Słowu.
Błagamy Cię, zachowaj nasze narody bezpieczne od prześladowań.
Najdroższy Panie, patrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak Cię urażamy.
Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Wybaw nas z sideł złego.
Błagamy Cię, Najdroższy Boże, zainterweniuj i powstrzymaj zło od ogarnięcia świata w tym czasie. Amen.”

 

Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta.

Orędzie nr 630 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 30.11.2012, 15:55

Moja droga, umiłowana córko, przepowiednie o końcu wolności narodów, która pozwala im mówić bez kajdan, zaczną się wypełniać.

W Moim Orędziu do was z 1 stycznia 2011 powiedziałem, że głos ludzi poprzez media zostanie ukryty przed ludzkością i odebrany jej.

Kiedy wolny głos mediów zostaje wyciszony, to wiecie, że żyjecie w dyktaturze.

Wiele zmian zostało narzuconych narodom poprzez kontrolę nad mediami. Gdy odebrana jest wolność słowa, Prawda jest ukryta. Następnie naród po narodzie karmiony będzie kłamstwami podyktowanymi przez pogan.

Księga Prawdy została dana światu, tak żeby ludzkość mogła czuć Miłość Boga i była kierowana ku Prawdzie, abyście znaleźli wolność.

Wolność dokonywania własnego wyboru została wam odebrana przez elitarną grupę. Jesteście jak jagnięta prowadzone na rzeź i wielu z was zostanie wprowadzonych w błąd oraz stanie się ślepymi na Prawdę.

Wolność jest Darem danym każdemu człowiekowi przez Boga, który szanuje wolną wolę Swoich dzieci.

Poprzez waszą wolną wolę możecie dokonać wielu wyborów. Niektóre z tych wyborów nie są mile widziane przez Mojego Ojca, a jednak On nigdy nie ingeruje w waszą wolną wolę, ponieważ nie może, ani nigdy wam jej nie zabierze.

Niewolnicy szatana zawsze będą atakować waszą wolną wolę. Robią to kusząc narody, aby zabierać wolność tym, którymi rządzą. Robią to z wielu powodów.

Jednym z powodów jest, aby uczynić z was niewolników dla ich własnej samolubnej korzyści. Drugim jest kontrolowanie wzrostu populacji. Trzecim powodem jest wymazanie wszelkich śladów Boga.

Od Mojej Śmierci na Krzyżu, wiele krajów doświadczyło tego planu. Jednak zachodniemu światu udało się pozostać wolnym od dyktatury, na ile to możliwe. Wszystko to zmieni się teraz.

Poszczególne narody zostaną opanowane przez inne. Będą walczyć między sobą o władzę. Wiele narodów zacznie wprowadzać prawa, które są równoznaczne z komunizmem.

Następnie nadejdzie czas, kiedy Czerwony Smok i Niedźwiedź kontrolować będą wszystko, ale wiele osób nie zda sobie z tego sprawy, ponieważ znaczna część tej dyktatury zostanie ukryta przed publicznymi oczami.

Wiedzcie o tym. Kiedy próby wymazania Imienia Boga zaczną być akceptowane, a wy staniecie się niewolnikami kłamstw, wtedy uderzy Ręka Mojego Ojca.

Jedna trzecia świata zostanie wymazana, a Boska Interwencja będzie kontynuowana aż do ostatniego dnia.

Aby złagodzić te złe prawa, które będą wprowadzane w waszych krajach, gdzie Prawda zostanie przed wami ukryta, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (87) o ochronę narodów przed złem.

Modlitwa Krucjaty (87) – Chroń nasz naród przed złem

„O Ojcze, w Imię Twojego Syna uratuj nas od komunizmu.
Wybaw nas od dyktatury.
Chroń nasz naród przed pogaństwem.
Ocal nasze dzieci od krzywdy.
Pomóż nam ujrzeć Światło Boga.
Otwórz nasze serca na Nauki Twojego Syna.
Pomóż wszystkim Kościołom pozostać wiernymi Bożemu Słowu.
Błagamy Cię, zachowaj nasze narody bezpieczne od prześladowań.
Najdroższy Panie, patrz na nas z Miłosierdziem, bez względu na to, jak Cię urażamy.
Jezu, Synu Człowieczy, okryj nas Swoją Najdroższą Krwią.
Wybaw nas z sideł złego.
Błagamy Cię, Najdroższy Boże, zainterweniuj i powstrzymaj zło od ogarnięcia świata w tym czasie. Amen.”

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, ponieważ Serce Mojego Ojca jest łamane przy szybkości, z jaką grzeszne prawa zostają wprowadzane w tym czasie w każdym narodzie na ziemi.
Miejcie nadzieję. Módlcie się i ufajcie Mi, aby to spustoszenie mogło być osłabione.

Módlcie się, aby jak najwięcej Bożych dzieci trzymało swoje oczy cały czas otwarte i pozostało wiernymi Prawdzie Moich Nauk.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku.

Orędzie nr 629 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 29.11.2012, 15:20

Moje kochane dzieci, musicie modlić się w tym czasie za wszystkich Bożych wizjonerów na świecie. Cierpią bardzo, a niezgoda stworzona została w ramach ich misji i poza nimi.

Wielu ludzi odrzuci ich. Jeszcze więcej odrzuci tych wizjonerów i proroków, którzy dali poznać światu swoje misje.

Musicie zjednoczyć się jak jedno, jeśli naprawdę kochacie Mojego Syna. Nie może być pośród was miejsca na zazdrość, oszczerstwa i nienawiść. Kiedy tak się dzieje, to zły kusi was do odrzucenia, nie proroka, ale Świętego Słowa Mojego Syna.

Jest to czas, gdy nie wolno dopuścić do podziału, aby powstały bariery wśród tych, którzy podążają za Naukami Mojego Syna.

Gdy istnieje podział, następuje rozproszenie uwagi. To zatrzymuje przepływ modlitw i opóźnia was w pomocy dla ratowania dusz.

Kochający Bóg nie wywołałby konfliktu lub powodował rozdźwięku. Oczernianie innych w Imię Boga jest grzechem w Oczach Mojego Ojca.

Jeśli tak robicie, obrażacie Mojego Syna, który zawsze mówił, że musicie się wzajemnie miłować, jak bracia i siostry.

Jeśli używacie Imienia Mojego Syna, aby zniszczyć reputację innych, musicie błagać Mojego Syna, aby wam przebaczył.

Dzieci, jest to czas, aby być silnym i czcić Mojego Syna, pamiętając o wszystkim, czego On was uczył.

Wiele przepowiedzianych wydarzeń będzie teraz dostrzeganych na świecie.

Nie ma czasu na podziały wśród tych, którzy oddają cześć Mojemu Synowi.

Wkrótce rozłamy będą wymuszone wśród Chrześcijan. To dlatego zjednoczeni, staniecie się silną armią, godną głosić Boże Słowo.

Podzieleni, zostaniecie wessani w próżnię, gdzie wasz Kościół zmuszany będzie do pogańskich praw.

Jeśli powodujecie podział, nie może być jedności.

Tylko ci z silną wiarą, zjednoczeni z Sercem Mojego Syna, posuną się naprzód w armii Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bez względu na to, jak bardzo wasze rzeczy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte.

Orędzie nr 628 z serii Ostrzeżenie

Środa, 28.11.2012, 19:40

Moja droga, umiłowana córko, podczas zmian, które bardzo niedługo wybuchną na świecie, nikt nie może nigdy zapomnieć, że to Bóg stworzył świat, i że to wyłącznie z Jego Ręki i przez Jego Moc dobiegnie on końca, w sposób, który jest wam znany.

Żaden rząd, żaden przywódca lub żaden człowiek nie może kontrolować egzystencji ludzkości czy śmierci, gdzie tylko Bóg może zdecydować, kiedy dusza może opuścić ciało.

Bez względu na to, jak bardzo wasze rzeczy na tej ziemi są dla was ważne, nie są one nic warte. Jednak wielu ludzi spędza większość swojego życia realizując marzenia o sławie, bogactwie i zbieraniu rzeczy materialnych, które mogą być im odebrane w każdej chwili.

Dlatego właśnie te dusze, dla których czuję głębokie współczucie, będą cierpieć utratę bogactwa. Pozwolę, żeby zostały pozbawione wszystkiego, tak abym mógł je oczyścić.

Wielu ludzi na świecie utraciło dużo przez ręce skorumpowanych i chciwych organizacji. Jednak, choć muszą jeść i mieć dom do zamieszkania, Ja zezwalam na te cierpienia.

Ponieważ tylko wtedy takie dusze zwrócą się do Mnie o pomoc. Jest to forma oczyszczenia, tak aby następnie człowiek mógł przyjść do Mnie w pokorze, z cechą, którą trzeba koniecznie posiadać, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nie obawiajcie się, gdy znajdziecie się w tej sytuacji. Będzie ona trwała tylko chwilę i będzie wynikiem waszej własnej działalności. Z czasem wszystko ułoży się dobrze. Będzie to czas, aby zastanowić się nad waszą przyszłością i miejscem, które zachowuję dla was w Moim Nowym Raju.

Musicie zdobyć prawo, aby iść ze Mną. Wasz czas na ziemi jest tymczasowy. Wiele dusz, które widzą świat jako miejsce materialnych cudów musi zrozumieć, że są one ledwo mignięciem obfitych i chwalebnych darów, które oczekują na wszystkich tych, którzy żyć będą w Nowej Chwalebnej Erze.

Wasz czas tutaj jest przeniknięty cierpieniem, niezadowoleniem, nienawiścią i rozpaczą, z powodu obecności szatana.

Nie możecie go zobaczyć, ale on i jego upadłe anioły są wszędzie, szturchając, popychając i kusząc ludzkość przez cały dzień.

Wielu ludzi nie może zaakceptować faktu jego istnienia i jest to bardzo niepokojące. Jednak wielu nie wypiera się nienawiści, jaką mogą czuć, gdy stają się ofiarą cudzej złości. Nienawiść może pochodzić tylko z jednego źródła. Nie jest czymś, co istnieje samo z siebie. Wypływa z paszczy bestii.

Dusze, które pozostawiają siebie otwarte, ponieważ nie akceptują, że grzech istnieje, będą łatwym celem dla złego. Będą wciągane w pokusy, które on umieszcza przed nimi, zazwyczaj poprzez grzechy ciała. Dusze te są łatwym łupem i nie będą cierpieć, tak jak te dusze, które mu się opierają. Dusze, które kochają Mnie, ich Jezusa, i które podążają za Moimi Naukami z pokornym sercem są tymi, na których zły koncentruje się najbardziej.

Są to dusze, które szatanowi będzie niezwykle trudno pozyskać. Są to te same dusze, które, poprzez ich modlitwy i cierpienia dla Mnie, powodują że on się kuli i wyje w mękach.

Dla tych z was, którzy Mnie kochają; to jest tylko dzięki waszej wytrwałości i wytrzymałości, że możecie przezwyciężyć jego uchwyt, który słabnie z godziny na godzinę dzięki tej Misji.

Jeśli, i gdy jesteście atakowani słownie, bez znanej przyczyny, lub gdy jesteście oczerniani w Moje Imię, to wówczas wiedzcie, że wasze modlitwy ratują dusze.

Proszę, zachowajcie milczenie podczas tych ataków, gdyż jeśli zajmujecie się waszymi napastnikami, to dajecie złemu wiele sił.

Bądźcie silni Moi umiłowani uczniowie, przez wzgląd na Mnie. Ja was podtrzymam i wkrótce wasze cierpienia dobiegną końca.

Wasz Ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (86) – Uwolnij mnie od męki wątpliwości

Wtorek, 27.11.2012, 20:08

„Przychodzę przed Ciebie, drogi Jezu, zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, ponieważ martwię się o Prawdę, którą głosisz przez Twoje Orędzia.
Wybacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.
Wybacz mi, jeśli nie mogę Cię usłyszeć.
Otwórz moje oczy, tak żeby mogło być mi pokazane, co jest Tobie potrzebne, abym ja zrozumiał.
Błagam Cię, podaruj mi moc Ducha Świętego, aby pokazać mi Prawdę.
Kocham Cię, drogi Jezu i błagam Cię, uwolnij mnie od męki wątpliwości.
Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem i przybliż mnie do Twojego Serca.
Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi łaski, tak abym przez własne modlitwy i cierpienia, mógł pomóc Tobie uratować dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.”

 

Moi kapłani, nie wolno wam obrażać Mnie oświadczając, że Ja jestem kłamcą.

Orędzie nr 627 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 27.11.2012, 20:08

Moja droga, umiłowana córko, muszę wyjaśnić, że wielu z was, którzy ciężko pracują, aby promować i rozpowszechniać Moje Święte Słowo, zostanie zaatakowanych bardziej niż kiedykolwiek przez samozwańczych ekspertów, którzy odrzucą te Orędzia, jako nie mające znaczenia.

Inni, którzy zaatakują ciebie, powiedzą, że nie masz prawa do głoszenia Mojego Słowa lub uznawania Go za Prawdę.

Wreszcie będziesz zagrożona przez niektóre wyświęcone sługi wewnątrz Mojego Kościoła i zostanie ci nakazane zaprzestanie tego, co robisz, ponieważ oni poczują się urażeni twoją pracą. Powiedzą, że te Przekazy nie są od Boga.

Będą podejrzewać, że pochodzą one od złej siły. Powiedzą, że te Orędzia są sprzeczne z Naukami Mojego Kościoła. Ja mówię do nich to:

Jaka część Orędzi powoduje u was taki ból serca? Dlaczego nie mówicie Prawdy, kiedy krytykujecie Moje Słowo?

Dlaczego chwalicie swoją znajomość duchowych spraw, która mówicie, przekracza Moją?

Czy mówicie w imieniu Mojego Ciała na ziemi, Mojego Kościoła? Jeśli tak, to Ja, poprzez Mojego Świętego Wikariusza, nie upoważniłem was do tego.

Czy wasza tak silna kampania, aby odrzucić te Orędzia, bazuje na waszych własnych poglądach i osobistych opiniach?

Dopatrujecie się uchybień, a następnie grozicie waszym parafianom, że jeśli będą czytać Moje Słowo, będą błądzić.

Mówicie, że Moje Święte Słowo musi zostać odrzucone, a następnie powiecie Moim wyznawcom, że jest ich obowiązkiem, aby tak zrobić.

Dlaczego boicie się Króla, któremu ślubowaliście wasze życie?

Mnie nie należy się obawiać, mimo że Moje Słowo jest dla was niewygodne.

Istnieje wielu samozwańczych proroków na świecie, którzy nie są prawdziwi, i którzy potrzebują modlitw wielu z was. Jednakże to ci, którzy są autentyczni, stają się zawsze waszym największym celem. To Moi prawdziwi prorocy są tymi, którzy ściągają na siebie gniew kapłanów, ciągle niepewnych celu tej Mojej Świętej Misji.

Bądźcie ostrożni komu rzucacie wyzwanie, szerzycie jad, nieprawdy i kreujecie oszczerstwa, ponieważ Ja nie dałem wam, ani Mojemu Kościołowi upoważnienia, aby to robić. Moi kapłani, nie wolno wam obrażać Mnie oświadczając, że Ja jestem kłamcą.

Kiedy objawi się wam Dzień Prawdy, poczujecie wielki wstyd.

Musicie opuścić waszą broń i wyeliminować wszelką nienawiść i gniew, które dręczą was teraz. Następnie spójrzcie, co się wam przydarzyło. Szatan oszukał was w taki sposób, że wasze słowne i pisemne ataki na tę Pracę wykraczają ponad to, co jest od was jako kapłanów oczekiwane.

Dlaczego tak się stało? Czy jest to dla opóźnienia tej Misji i odciągnięcia ludzi od Moich Modlitw, które zostały wysłane z Nieba, aby ratować dusze. To co robicie, jest próbą powstrzymania Mnie, waszego Jezusa, w Moim Planie zbawienia ludzkości.

Jest to bardzo ciężkie wykroczenie przeciwko Bogu.

Oto Modlitwa Krucjaty, aby pomóc wam odpowiedzieć na Moje Wezwanie i uwolnić was od męki wątpliwości.

Modlitwa Krucjaty (86) – Uwolnij mnie od męki wątpliwości

„Przychodzę przed Ciebie, drogi Jezu, zdezorientowany, niepewny i sfrustrowany, ponieważ martwię się o Prawdę, którą głosisz przez Twoje Orędzia.
Wybacz mi, jeśli Cię skrzywdziłem.
Wybacz mi, jeśli nie mogę Cię usłyszeć.
Otwórz moje oczy, tak żeby mogło być mi pokazane, co jest Tobie potrzebne, abym ja zrozumiał.
Błagam Cię, podaruj mi moc Ducha Świętego, aby pokazać mi Prawdę.
Kocham Cię, drogi Jezu i błagam Cię, uwolnij mnie od męki wątpliwości.
Pomóż mi odpowiedzieć na Twoje wezwanie.
Wybacz mi, jeśli Cię obraziłem i przybliż mnie do Twojego Serca.
Prowadź mnie do Twojego Nowego Królestwa i udziel mi łaski, tak abym przez własne modlitwy i cierpienia, mógł pomóc Tobie uratować dusze, tak cenne dla Twojego Najświętszego Serca.”

Wasz Jezus

 

Ci, którzy przestrzegają Bożych Praw, będą demonizowani i namierzani.

Orędzie nr 626 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 25.11.2012, 18:45

Moja droga, umiłowana córko, Moi uczniowie muszą zrozumieć, że udręki, które znoszą w Moim Imieniu czynią ich tylko silniejszymi.

Do wszystkich zwolenników tych Świętych Orędzi: nigdy nie możecie pozwolić, aby ataki innych ludzi powaliły was.

Nawet jeśli tak robią, jeśli depczą po was, a następnie kopią, kiedy leżycie bezbronni, wiedzcie, że Ja was potem podniosę. Będziecie za każdym razem stawać się silniejsi, a wtedy wasz strach zostanie zmniejszony.

Módlcie się za tych ludzi, bo to nie jest ich wina. Wykorzystywani są przez oszusta, abyście zrezygnowali z tej Misji.

Teraz musicie być poinformowani, że Moje Miłosierdzie wkrótce spłynie na ludzkość jak płomień ognia i pochłonie duszę każdego człowieka. Kiedy tak się stanie, świat zostanie skierowany do spokojnego miejsca. Tak wielu się nawróci i to jest dobre. Ale, jak burza w nocy, przybędzie antychryst i pozbawi was tego poczucia pokoju.

On będzie przerywać ludzkie życia, choć na początku nie zauważycie tego. Stanie się bardzo potężnym światowym liderem, a wam nie wolno nigdy patrzeć mu w oczy. Opuście wasze oczy w dół. Zaufajcie Mi i módlcie się, aby ci, których on atakuje, mogli zostać uratowani.

Tak jak przed każdą burzą, o której wiecie, że nadchodzi, musicie się dobrze przygotować. Nie zostawiajcie żadnej części domu bez ochrony. Przygotujcie się na najgorsze. Odizolujcie siebie i waszą rodzinę od krzywdy. Temu człowiekowi zostało danych przez bestię wiele mocy, musicie więc chronić siebie od niego lub będzie on odpowiedzialny za spowodowanie plam na waszej duszy.

Jego nikczemność będzie przed wami starannie ukryta, a jeśli nie będziecie przygotowani, możecie wpaść w jego pułapkę.

Walka pomiędzy dobrem i złem odbędzie się zarówno na ziemi, jak i poza nią, w tym samym czasie.

Problemem tej wojny jest, że ci, którzy trzymają stronę antychrysta i fałszywego proroka, będą postrzegani, jakby robili wielkie dobro w świecie.

Ci, którzy przestrzegają Bożych Praw, będą demonizowani i namierzani.

Moje Schronienie jest tym, gdzie musicie uciekać. Moje Najświętsze Serce, z każdą kroplą Mojej Krwi, będzie wylewane na was, aby was chronić.

Nigdy nie odczuwajcie rozczarowania. Nigdy nie czujcie się samotni. Połączyłem was wszystkich razem przez tę i inne misje. Z czasem, wszyscy ci, którzy postępują według instrukcji, które Ja daję poprzez wszystkich prawdziwych proroków i wizjonerów, pomogą ocalić dusze miliardów.

Nawet 20 milionów spośród was, dzięki waszej wytrwałości, udrękom, cierpieniom i modlitwom, może uratować większość ludzkości.

To jest Moja Obietnica dla was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkich waszych braci i siostry. Ponieważ, zjednoczeni, wszyscy staniecie się częścią Mojego Nowego Królestwa i wszystko będzie dobrze.

Nie miejcie jednak wątpliwości, że wiele pracy jest do wykonania dla nawrócenia ludzkiego rodzaju.

Nie będzie to łatwe osiągniecie, ale moc i łaski, które Ja przyznam tej Misji zapewnią, że Święta Wola Mojego Ojca będzie mogła być wypełniona w taki sposób, w jaki musi być.

Wasz Jezus

 

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni.

Orędzie nr 625 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 25.11.2012, 17:25

Moja droga, umiłowana córko, Jam Jest Chrystus, Zbawiciel ludzkiego rodzaju i wkrótce podejmę Moją Koronę oraz ostateczne panowanie nad ziemią.

Jednakże Cierniowa Korona nadal pozostanie na miejscu, na Mojej Świętej Głowie, aż nadejdzie wielki dzień, gdy ostatecznie zasiądę na tronie obiecanym Mi przez Mojego Ojca.

Ja Jestem jedynym Prawdziwym Królem, Jedynym Prawdziwym Bogiem, ale mimo to noszę Cierniową Koronę, tak okrutnie umieszczoną rękami niewdzięcznego człowieka.

Nie na Mnie umieszczą koronę ze szmaragdów lub szlachetnych kamieni. Nawet dzisiaj nie. Nie, zamiast tego oni wciąż Mnie ranią przez okrutne odrzucanie zbawienia, które osiągnąłem dla nich, kiedy Mnie ukrzyżowali.

Czekałem i czekałem na ludzkość, aby podniosła oczy i otworzyła je w celu zobaczenia Prawdy.

Jednak tak niewielu Chrześcijan podąża za Moimi Naukami. Są osłabieni przez zewnętrzne naciski i milczą, kiedy świat przyjmuje grzech jako coś dobrego.

Moja Korona została przygotowana, a Ja przybędę w Chwale. Nie będzie człowieka, który nie zobaczyłby Mnie, jak przychodzę z Nieba.

Wydarzenie to będzie trwało pewną ilość godzin i spowoduje u silnie wierzących, że będą krzyczeć i radować się.

Tak wielu będzie zawstydzonych i zalęknionych, kiedy Mnie zobaczą. Nawet wtedy, jeśli poproszą Mnie o przebaczenie im, zrobię tak, aż do ostatniej sekundy.

Strzeżcie się tych, którzy twierdzą, że są Mną. Jest to bardzo ważne, ponieważ Ja przyjdę tylko w jednym dniu.

Ja nie będę chodził po ziemi jako człowiek, ponieważ nie zostało to przyzwolone przez Mojego Ojca. Niech taki człowiek nie zwiedzie was.

Moje panowanie jest blisko i niech wszyscy ci, którzy nie uznają Mnie, Mojego Istnienia, czy proroctw zawartych w Księdze Mojego Ojca wiedzą, że nie może zostać ono powstrzymane.

Szatan i ci, którzy idą za nim, nie mają nade Mną władzy. Jedyna Moc, która ma znaczenie, to Władza Boga, który kocha wszystkie Swoje dzieci.

Przygotujcie się na Moje Nowe Królestwo i bądźcie radośni. Oczekujcie tego dnia, ponieważ będzie to dzień, kiedy na dobre zakończą się wszystkie ludzkie cierpienia.

Tylko ci, którzy podążają za Moimi Naukami doświadczą Mojego Nowego Raju.

Moi uczniowie muszą utworzyć krąg modlitwy, aby ocalić dusze tych, którzy nie przyjdą do Mnie, nawet w ostatnim dniu.

Proszę, módlcie się Krucjatą Modlitwy o Łaskę Uwolnienia dla tych, którzy nie mają siły, aby pomóc samym sobie.

Wasz Jezus

 

 

Moi ukochani kapłani i wyświęceni słudzy, nie bójcie się Mojego Słowa.

Orędzie nr 624 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 23.11.2012, 21:45

Moja droga, umiłowana córko, prześladowanie Moich proroków i wizjonerów nasila się obecnie jako sprzeciw wobec wzmożenia tych przekazów.

Mówię do tych z was, zwłaszcza Moich ukochanych kapłanów i wyświęconych sług, nie bójcie się Mojego Słowa. Strach i niepewność, których doświadczacie, nie pochodzą ode Mnie. Jeśli nie pochodzą ode Mnie, to musicie zadać sobie pytanie, skąd one pochodzą?

Moje Święte Słowo zawsze budzi sprzeciw.

Podczas Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtych czasów, faryzeusze, zrobili wszystko, co mogli, aby sprzeczać się ze Mną. Próbowali przy każdej okazji spowodować Moje potknięcie; zadawali Mi pytania tak skonstruowane, aby wykazać, że Ja zaprzeczam Bożemu Słowu; jednak to im się nie powiodło.

Zachowałem milczenie, gdy próbowali nakłonić Mnie do odpowiedzi na pytania, o których wiedzieli, że nie byłem gotów na nie odpowiedzieć.

Zauważcie, że chociaż praktykowali swoją religię, odprawiali wiele drobiazgowych ceremonii ubrani w kosztowne szaty, to brakowało im jednej rzeczy. Nie posiadali ani grama pokory, ponieważ błędnie uważali, że z powodu ich roli wyświęconych sług, znaleźli się ponad swoimi braćmi.

Rozmawiali, głosili i przedstawiali w publicznych miejscach, jak prorocy, Święte Słowo Mojego Ojca. Mimo to, tak naprawdę nie rozumieli Obietnicy uczynionej przez Mojego Ojca, ani lekcji, jakich On udzielił im przez proroków.  Nie zdołali zaakceptować, że moment przyjścia obiecanego Mesjasza miał miejsce w ich własnym czasie.

Uważali, że wydarzenie to będzie miało miejsce w przyszłości.

Czuli się zmieszani Moimi odpowiedziami, Moimi Naukami i prostym życiem, które prowadziłem. Jednak czuli się do Mnie przyciągani i wracali, znowu i znowu, aby rzucać Mi wyzwanie.

Następnie poczuli się zagrożeni z powodu Mojej znajomości duchowych spraw, faktu, któremu nie mogli zaprzeczyć.

Torturowali Mnie. Odpowiadałem na ich pytania zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca. Potem zachowywałem milczenie, gdy z wściekłością wskazywali na Mnie swoimi palcami.

Przy całej oznajmianej przez nich wiedzy Bożego Słowa, wpadli w pułapkę zastawioną przez oszusta. Uważali, że ich wiedza była lepsza od Mojej.

Warstwowa hierarchia Kościoła, którą utworzyli, była jak królewska monarchia. Królem, którego czcili, nie był Bóg, lecz ich właśni, mianowani przez nich królowie. Górna warstwa miała niewielką łączność z niższymi sługami, którzy kierowali ich plemionami. Dla biednego, skromnego człowieka, mieli mało czasu.

Jak bardzo obrazili Mojego Ojca. Jakże Mnie torturowali. Mieli krew wielu na swoich rękach, ale mimo to, w oczach opinii publicznej udało im się utrzymać je w czystości.

Ich wykształcenie oznaczało, że uważali, że tylko oni mogli poprawnie interpretować Pismo Święte. Moje Słowo było traktowane jak herezja.

To samo prawdziwe jest dzisiaj. Tak niewielu z Moich wyświęconych sług przygotowanych jest na Moje Powtórne Przyjście. Ich świadectwo, jako Pobożnych Kapłanów w Moim Kościele, może wytworzyć podział, na który Ja nie zezwoliłem.

Tym uczonym w teologii ludziom, z wieloma latami szkolenia, nie udaje się zrozumieć Moich Nauk, proroctw czy sposobu, w jaki Ja mówię.

Ci z was, którzy kwestionujecie Moje Słowo lub próbujecie wytworzyć różnice, porównując je do swojej własnej, błędnej znajomości Pisma Świętego, musicie się teraz zatrzymać.

Niczego się nie nauczyliście. Czy nie możecie zaakceptować, że czas jest bliski, i że to Ja was przygotowuję?

Wielu jest wrogów tej Mojej Świętej Misji przygotowania was do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Ataki są zaciekłe. Każdy zwrot, każdy zakręt i każdy krok, który stawiam poprzez te Orędzia, napotyka przeszkody.

Jeśli nie akceptujecie Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia, to musicie sami sobie postawić to pytanie. Jaka jest moja rola w Imię Boga? Czy jest to tylko administrowanie Świętymi Sakramentami? Nie, to nie jest tylko ta rola, dla której zostaliście powołani.

Kiedy atakujecie Moje Przekazy w taki sposób, sprawiacie, że płaczę ze smutku i frustracji.

Czy nie zostaliście ostrzeżeni, aby zachować czujność, ponieważ nie znacie dnia ani godziny, kiedy Ja powrócę? Jest to dla was chwila, aby obudzić waszego ducha, aby czytać Słowa zawarte w Księdze Mojego Ojca, a następnie modlić się, abym Ja pobłogosławił was darem rozeznania.

Tym z was, którzy odrzucacie Mnie, ponieważ jesteście ostrożni i martwicie się, że to nie jestem Ja, wasz Jezus, który przemawia, Ja wam wtedy wybaczam. Rozumiem, jak to jest trudne, ale z czasem poczujecie, jak ogarnia was Moja Miłość.

Ci z was, którzy odmawiacie wysłuchania Mnie, jesteście wtedy winni grzechu pychy.

Ci z was, którzy publicznie potępiacie Moje Słowo, rozdzielacie je na części i twierdzicie, że Moje Orędzia pochodzą od złego, jesteście wówczas dla Mnie zgubieni. Tak daleko odsunięci ode Mnie, pomimo waszego aroganckiego przekonania, że wasza książkowa wiedza na temat spraw duchowych, czyni was bardziej godnymi, aby mówić w Moim Imieniu, musicie wiedzieć to.

Przyniesiecie Mi prostą duszę, z czystym sercem, która kocha Mnie z tego powodu, kim Ja Jestem, a dołączycie do Mnie w Raju.

Przyniesiecie Mi duszę pełną pychy, która wykrzykuje na całe gardło Słowo Boże, a odrzucę was na bok.


Zaufajcie Mi z pokornym sercem, a Ja wyleję na was Moje Łaski.

Kochajcie Mnie bez żadnych warunków, a rozpoznacie w tym czasie Mój Głos. Jesteście duszami, które mają szczęście. Ale te dusze, które same odsunęły się od mnie są tymi, których pragnę, i za którymi tęsknię najbardziej.

O, przyjdźcie do Mnie, Moi wyświęceni słudzy. Daję wam Prawdę, ponieważ chcę, abyście odnowili waszą wierność dla Mnie. Nieposłuszeństwo wobec Moich Nauk i zaniechanie uznania waszej własnej słabości, wbija pomiędzy nas klin.

Ci wyświęceni słudzy, którzy popełniliście ciężkie grzechy ciała, musicie przyjść do Mnie, tak żebym mógł was podtrzymać. Uznajcie swoje grzechy, a Ja odnowię wasze dusze, tak że będziecie gotowi, aby pomóc ratować inne dusze, zanim Ja przyjdę ponownie.

Musicie posłuchać. Jeśli macie wątpliwości, wtedy Ja akceptuję to. Jeśli jednak próbujecie skrzywdzić Moich proroków, będziecie za to cierpieć. Jest dla was znacznie lepiej zachować milczenie. Musicie być gotowi słuchać i ukorzyć się w Moich Oczach. Tylko wówczas będziecie zdolni do reprezentowania Mojego Ciała na ziemi.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość.

Orędzie nr 623 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 22.11.2012, 19:00

Moja najdroższa córko, Światło Mojej Miłości pada dzisiaj na ziemię, w nadziei, że serca Moich dzieci mogą zostać poruszone.

Ci, którzy Mnie nie znają, a wielu jest takich, którzy boją się zbliżyć do Mnie, wy powinniście wiedzieć, że pragnę was zabrać do Królestwa Mojego Syna.

Ja Jestem Bogiem Miłości i Bogiem, który przekazał wam Dar Zbawienia.

Nie wolno wam odrzucić tego Daru, ponieważ dany został ludzkości, tak aby mogła zjednoczyć się ponownie, by cieszyć się Rajem, który najpierw dla niej stworzyłem.

Jest to czas na Dzień Pański i wy, Moje dzieci, jesteście do tego wspaniałego dnia przygotowywane.

Moment Mojej Bożej Interwencji, tak abyście mogli zostać ocaleni, żeby wejść do bram Królestwa Mojego Syna, nastąpi wkrótce.

Kiedy rozpocznie się wypełnianie proroctw przepowiedzianych w Mojej Świętej Księdze, w końcu zaakceptujecie Prawdę.

Prawda, która obiecałem dla ludzkości w tych czasach, dawana jest wam teraz.

Możecie zapytać, czy Ja potrzebuję, aby Prawda Mojego Świętego Słowa dawana była Moim dzieciom ponownie?

Jest tak dlatego, gdyż tak niewielu w dzisiejszym świecie wierzy w Moje istnienie. Nie przestrzegają już dłużej Moich Dziesięciu Przykazań.

Arogancja zastąpiła pokorę wśród Moich dzieci, w tym pośród wielu wyświęconych sług, którzy zostali powołani do przekazywania Prawdy. Wielu ignoruje Prawdę Mojego Słowa, a nawet więcej, nigdy nie zostali nauczeni o sensie ich istnienia na ziemi.

Tak wiele dusz może zostać obecnie uratowanych z powodu Mojej Miłości i dlatego dawałem wam instrukcje, poprzez Mojego umiłowanego Syna, co do tego, co jest od was oczekiwane.

Przyjmijcie Prawdę. Przypomnijcie waszym bliskim o Mojej Wielkiej Miłości do Moich dzieci.

Jak każdy dobry Ojciec będę ostrzegał Moje dzieci przed niebezpieczeństwami, które napotykają.

Nigdy nie pozwolę im chodzić po omacku w sieci fałszu, która spadła na ludzkość, jak sieć rybaka na niczego niepodejrzewającą ławicę ryb.

Nie pozwolę powstrzymać wysłuchiwania Mojego Świętego Słowa tym, którzy tego próbują lub tym, którzy starają się przeszkodzić Słowu Mojego Syna. Ani nie zaniecham, jako Mojego obowiązku, ostrzeżenia Moich dzieci o karach, które je spotkają, jeśli nadal będą Mnie urażać swoim traktowaniem innych.

Ja Jestem waszym Ojcem. Jestem odpowiedzialny za ponowne zebranie razem Moich dzieci i użyję wszystkiego, co konieczne, dla ocalenia Moich dzieci od krzywdy.

Każda możliwa taktyka i każdy podstęp wykorzystane zostaną przez szatana i jego oddanych zwolenników, aby powstrzymać was od słuchania Prawdy.

To obiecuję wam uroczyście. Zostaniecie zabrani szybko w Moje Ramiona i pod ochronę Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna.

Bitwa o dusze rozpoczęła się, choć dla wielu z was może to nie być oczywiste.

Aby cieszyć się Moim Nowym Rajem na ziemi, musicie przyjąć Moją Rękę wyciągniętą do was. Nie obawiajcie się, ponieważ zabezpieczę Moją Pieczęcią wszystkich tych, którzy honorują Mnie, ich Przedwiecznego Ojca i Mojego drogiego Syna.

Zważajcie na Moje Wezwanie. Bądźcie silni. Zasłońcie wasze uszy na podszepty bestii, kiedy wykorzystuje te dusze, które są splamione grzechem pychy, aby zabrać was ode Mnie.

Ofiaruję wam najdoskonalszą przyszłość. Nie wolno wam odrzucać tego Raju, ponieważ jest to wasze dziedzictwo. Ilu z was odrzuciłoby spadek wielkiego bogactwa na świecie? Bardzo niewielu. Nie popełnijcie błędu odwracając się od tego Daru.

Każdy, kto stara się was zatrzymać, potrzebuje waszych modlitw, ponieważ Ja kocham wszystkie Moje dzieci.

Ja, wasz Ojciec, zapewnię, że Mój wielki plan ogłoszenia Powtórnego Przyjścia Mojego Syna, nie zostanie opóźniony.

Przyjdźcie do Mnie, poprzez Mojego Syna, a będziecie mieć wszystko, co trzeba. Kocham was. Płaczę za wielu z was, zbyt upartych, aby zobaczyć, że jest to rzeczywiście wołanie z Nieba, obiecane dla przygotowania was do Nowej Ery Pokoju.

Wasz ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

 

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy. Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Orędzie nr 622 z serii Ostrzeżenie

Środa, 21.11.2012, 23:30

Moja droga, umiłowana córko, przy każdej surowej Wiadomości, jaką daję wszystkim Bożym dzieciom, stale pamiętajcie, że Moja Miłość jest zawsze Litościwa.

Moja cierpliwość znosi wszystko i ocalę każdego człowieka, który wzywa Mojego Miłosierdzia, niezależnie od wagi jego grzechów.

Jakże pragnę uwolnić wszystkich z uścisku zwodziciela, który zacieśnia swój uchwyt na każdej uwiedzionej przez niego duszy, tak że wiele z nich jest bezradnych wobec jego siły.

Niech nikt nie zaniedba zrozumienia tego. Jeśli sprzedaliście z własnej woli wasze dusze szatanowi, on nie pozwoli odejść wam dobrowolnie. Tylko Ja mogę was wyzwolić.

Kiedy te dusze, które zostały utracone dla Mnie z powodu grzesznego życia, które prowadzą, spróbują zmienić swoje postępowanie, będą walczyć również z bestią. Ponieważ bestia będzie urażona, a jest ona bezwzględna.

Dla wielu, nawet tych, którzy są oddani Mnie, ich Jezusowi, będzie od czasu do czasu jak cierń w ich boku. Nic jej nie zadowoli, dopóki nie ulegniecie jej pokusie, która różnić się będzie w zależności od osoby.

Ponieważ każdy z was jest grzesznikiem i nadal nim będzie, dopóki nie zostaniecie oczyszczeni z grzechu, przyjmijcie grzech jako fakt, ale walczcie z nim.

Ci z was, którzy znacie Mnie bliżej, wiecie, że zawsze możecie zaufać Mojemu Miłosierdziu.

Znacie znaczenie utrzymania codziennej komunikacji ze Mną. To może być tak proste, jak pogawędka ze Mną w trakcie waszego dnia pracy. To idealny czas, aby ofiarować Mi wasze małe poświęcenia.

Jeśli ktoś was rani, ofiarujcie Mi tę udrękę, tak abym mógł przez to ratować dusze.

Jeśli jesteście zaniepokojeni w zmaganiach, którym stawiacie czoła, gdyż nie macie nad nimi kontroli, musicie pozwolić Mi zabrać wasz ciężar.

Wiele osób ciężko pracuje przez długie godziny, zarówno w domu, jak i poza domem. Wszystko, o co proszę, to abyście zwrócili się do Mnie w waszych myślach, kiedy potrzebujecie wsparcia i pomocy, ponieważ Ja odpowiem na waszą modlitwę.

Nigdy nie popełniajcie błędu, sądząc, że można się ze Mną porozumiewać tylko podczas pobytu w Kościele, albo przed lub po otrzymaniu Świętych Sakramentów. Ja jestem obecny w każdym momencie dnia. Odpowiem na każdą prośbę, jeśli jest zgodna z Moją Świętą Wolą.

Moi drodzy uczniowie, wszyscy jesteście dziećmi Boga. Łączę was, naród z narodem, tak abym mógł przynieść pokój i jedność wśród chaosu, który nadejdzie.

Pozwólcie Mi przyprowadzić was do Mojej Świętej Rodziny, a zostaniecie wzmocnieni.

Wtedy powstaniecie i ruszycie do przodu, odnowieni i z nowymi siłami, aby prowadzić Moją armię, która jeszcze w wielu krajach nie została utworzona.

Bądźcie wierni Moim instrukcjom.

Proszę, rozprzestrzeniajcie wszędzie Pieczęć Boga Żywego. Nie wolno jej sprzedawać. Musi być dostępna dla wszystkich. Przekażcie kopie dla wszystkich osób, które potrzebują ochrony.

Podział między wiernymi wyznawcami, tymi, którzy akceptują Księgę Mojego Ojca, Najświętszą Biblię, i tymi, którzy chcą zmienić Prawdę, będzie się poszerzał.

Jedna połowa nie będzie zbaczać od Prawdy.

Pozostała połowa przekręci Prawdę.

Zrobią to, aby odpowiadała ich własnym politycznym i osobistym motywacjom, które będą ukryte za językowymi sformułowaniami.

Prawda zostanie wkrótce uznana za kłamstwo, a Bóg zostanie obarczony winą.

Będą lekceważąco oświadczać, że prawa ustanowione przez Mojego Świętego Wikariusza są staroświeckie i nie pasują do współczesnego społeczeństwa.

Każdy przebiegły argument będzie w bezpośrednim konflikcie z Prawami Bożymi, i będzie z tym równoznaczny.

Ludzie ci chcą wprowadzić prawa, które legalizują grzech. Oni nie kochają Boga. Mówią, że tak robią, a wielu z tych, którzy promują takie prawa, jest ateistami, ale nie ujawniają swoich prawdziwych przekonań.

Wiele z ich planów zawiera zakazanie Chrześcijańskich praw.

Z jednej strony, tolerują przepisy, które umożliwiają kobietom przerywanie ciąży z powodu wyboru stylu życia. Używają argumentów wyboru, ale wybór ten stosuje się do potrzeb matki, ale nie dzieci.

Wiele kobiet będzie później udręczonych, gdy zniszczą życie w ten sposób. Wiele poczuje znaczenie straty, ponieważ będą wiedziały w swoich sercach, że życie, które zniszczyły, stworzone zostało przez Boga.

Każdy mocny i przekonujący argument użyty zostanie dla spowodowania ustawodawstwa aborcji. Wykorzystana zostanie każda sztuczka dla zgromadzenia poparcia, co równoznaczne będzie z wprowadzeniem aborcji dla wszystkich.

Za ten grzech zburzę wasze kraje.

Grzech aborcji powoduje ogromny ból u Mojego Ojca, a On nie pozwali na to, aby był on kontynuowany.

Narody, które ciągle starają się udostępnić go dla większej liczby kobiet i które promują go, jakby był dobrą rzeczą, zostaną wyjęte i poddane karze, z której nie będą mogły się odnowić.

Będą winni grzechu zabójstwa i będą jedną z pierwszych grup, które ucierpią ból podczas Ostrzeżenia.

Bóg nie pozwoli wam dotknąć życia, które On stworzył.

Jego kara zostanie wam wymierzona w postaci trzęsień ziemi i wiele narodów będzie nadal otrzymywać karę za karą, aż do dnia Pańskiego.

Aborcja i morderstwo będą dwoma grzechami, za które Mój Ojciec rzuci na świat surowe kary.

Grzech, Moi uczniowie, jest czymś jak plama, która kładzie się cieniem na wasze dusze każdego dnia. Ale kiedy jesteście w stanie łaski, grzech zmniejsza się. Im więcej przyjmujecie Sakramentów Komunii Świętej i Spowiedzi, tym większe otrzymujecie łaski.

Tym z was, którzy codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, dawane są bardzo szczególne łaski. Ponieważ wy, Moi pobożni wyznawcy, szybko przejdziecie przez Bramy Mojego Raju.

Idźcie teraz i spędzajcie trochę więcej czasu ze Mną. Rozmawiajcie ze Mną. Lubię ten lekki gwar i to zbliża was do Mnie. Tęsknię za wami. Pragnę zażyłości, o którą zabiegam, tak abym mógł przyciągnąć was bliżej do Mnie.

Możecie zbudować cudowny związek ze Mną, po prostu gdy najpierw zostaniemy przyjaciółmi. Następnie nasza miłość będzie narastać aż do takiego momentu, że wasze serca wybuchną z miłości do Mnie, a Moje, do was.

To nie jest skomplikowane. Aby rozpocząć nowy, świeży początek, aby przygotować się do Mojego Królestwa, zacznijcie już teraz. Zawołajcie do Mnie.

Jeżeli Mnie kochacie, to wkrótce Mi zaufacie, a to doprowadzi was do oczyszczenia duszy. Będziecie szczęśliwsi, w pokoju, i nic z zewnętrznego świata nie będzie miało znaczenia, z wyjątkiem bólu grzechu, którego będziecie świadkami.

Ja Jestem właśnie tutaj. Czekam na was. Chcę, aby ludzkość mogła poznać Mnie właściwie.

Kocham was.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu.

Orędzie nr 621 z serii Ostrzeżenie

Środa, 21.11.2012, 18:45

Moje dziecko, wszystkie Moje dzieci, które kochają Mojego Syna, muszą zjednoczyć się w modlitwie w tym czasie konfliktów na świecie.

Musicie się modlić, aby te biedne dusze, które nadal krzyżują Mojego Syna, odwróciły się od grzechu i błagały Mojego Syna o przebaczenie.

Czas jest krótki, a tylko ci w stanie łaski mogą wejść do Królestwa Mojego Syna.

Podczas gdy wcześniej, modlitwy, poświęcenie i oddanie dla Mnie, waszej Najświętszej Matki, zajęły wiele lat,  teraz pozostanie wam tylko bardzo krótki czas, aby szukać odkupienia.

Módlcie się mocno, Moje małe dzieci, za tych, którzy obrażają Mojego Syna, i którzy odmawiają uznania Mojego Ojca, Najwyższego Boga.

Tak wielu odwróciło się od Boga. Złemu udało się zamienić ich serca w kamień.

Bardzo niewielu szanuje życie, które zostało dane Bożym dzieciom. Wasze życie jest w Rękach Boga. Każdy, kto ingeruje w Boże Stworzenie, zostanie ukarany.

Moje dziecko, musisz wezwać wszystkich tych, którzy otrzymali Księgę Prawdy, aby modlili się do Mnie, Matki Zbawienia. Mnie zostało przyznane zadanie pomagania Mojemu Synowi w zbawieniu ludzkości.

Pozwólcie Mi pomóc wam, dzieci, zobaczyć drogę do Mojego Syna z czystością i miłością w waszych sercach.

Pomogę wam pokonać każdą przeszkodę, która blokuje waszą podróż do Miłosierdzia Mojego Syna.

Proszę, pamiętajcie, że Mój Syn jest wszystko-wybaczający. On kocha wszystkie Boże dzieci, bez względu na to, jak one Go dręczą.

Wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Niego i poprosić, aby Jego Miłosierdzie przybliżyło was do Niego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy urazili Mojego Syna, i którzy zbezcześcili Jego Kościoły, ponieważ oni potrzebują waszej pomocy.

Są zagubionymi duszami i muszą zostać przywróceni na Łono Mojego Syna. W przeciwnym razie Jego Serce zostałoby złamane.

Dziękuję za waszą odpowiedź na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich 12 apostołów.

Orędzie nr 620 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 20.11.2012, 23:50

Moja droga, umiłowana córko, wiele zniewag zostało rzuconych przeciwko Mnie, Zbawicielowi człowieka, i są one ukryte za zasłoną kłamstwa.

Szatan zaatakował w tym czasie szczególnie Chrześcijan na całym świecie. Czyni to w najbardziej przebiegły sposób. On przekonuje ich, że muszą okazywać oddanie dla swoich braci i sióstr, zachęcając ich do wierzenia w kłamstwa.

Ludzie, przez swoją naturę, posiadają troskliwą stronę zrodzoną z naturalnej miłości dla innych. Jest to dar od Boga. Szatan wykorzystuje to uczucie, aby wciągnąć człowieka w sieć fałszu, nad którą ten ma niewielką kontrolę. Udaje mu się ich przekonać, aby uwierzyli w prawa, które są równoznaczne z poważnymi grzechami przeciwko Bogu.

Poprzez wspieranie innych w ich dążeniu do wprowadzenia praw, które tolerują morderstwo, wojnę i bluźnierstwa przeciwko Bogu, wielu ludzi wierzy, że czyni dobrze.

Jeśli uważacie, że grzech jest akceptowalny i jest usprawiedliwiony, ponieważ jest on dla dobra innych, to wpadliście w starannie zaaranżowaną pułapkę.

To nie jest zbieg okoliczności, że narastające są usprawiedliwienia dla podziału w Kościołach Chrześcijańskich. To nie jest przypadek, że w tym czasie przedstawiany jest wam każdy pretekst dla zaakceptowania aborcji.

Powiązany jest każdy naród, a każde oburzenie opinii publicznej dla wprowadzenia aborcji, akceptowania wojny i spowodowania zmian w Kościołach Chrześcijańskich, planowane jest przez jeden podmiot. Grupa ta planowała te wydarzenia przez wiele lat. Oni wiedzą dokładnie, kim są i co robią. Są bardzo potężni i niebezpieczni.

Zatrzymajcie się, patrzcie i słuchajcie, ponieważ powinniście już do tej pory zaakceptować, że to, co mówię wam Ja, jest w Imieniu Boga. Wszystkie te potworne i odrażające czyny, przedstawiane wam jako przekonywujące i opiekuńcze zmiany w waszym społeczeństwie, zostały zaplanowane i skoordynowane w światowej skali przez grupę dwunastu.

Ta grupa dwunastu, reprezentująca potężne narody, jest obrazą dla istnienia Moich dwunastu apostołów.

Będą oni prezentować i wspierać antychrysta na świecie, tak jak Moich dwunastu apostołów przedstawiało publicznie Mnie, podczas Mojego pobytu na ziemi.

Ich moc oznacza, że wszystkie potężne narody wspierają się nawzajem przy wprowadzaniu grzesznych praw, dla zapewnienia, że zostaną one zaakceptowane.

Jakże wy, Moi umiłowani uczniowie, będziecie cierpieć z powodu waszego dostępu do Prawdy. Prawda otworzy wasze oczy na zło wokół was. Nigdy nie wolno wam bać się Prawdy. Tylko wówczas, kiedy ją przyjmiecie, może was ona chronić od tych nikczemnych praw, aktów i czynów.

Wiedzie, że te narody, które biorą udział we wprowadzaniu nikczemnych praw, ucierpią najbardziej w końcowym oczyszczaniu.

Mogą sądzić, że są bez zarzutu, ale zdołają osiągnąć tylko jedno. Będzie to kara, tak surowa, że nie będą w stanie ukryć się lub zakryć swoich twarzy, aby jej uniknąć. Przede wszystkim będą musieli odpowiadać przede Mną. Nawet wówczas wielu napluje Mi w Twarz. A następnie dołączą do antychrysta, bestii i wszystkich tych upadłych aniołów, na wieczność bólu.

Ostrzegam was teraz. Tych z was, którzy starają się wprowadzić aborcję w waszych narodach; tych, którzy bezczeszczą Moje Chrześcijańskie Kościoły i tych, którzy oddają cześć bestii; wasze dni są nieliczne.

Dla was nie będzie żadnej przyszłości, żadnego wiecznego życia, żadnego wstępu do Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian.

Orędzie nr 619 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 19.11.2012, 09:00

Moja droga, umiłowana córko, jest tylko jedna droga do Wiecznego Życia i prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Istnieje jednak wiele ścieżek, które prowadzą do Mnie.

Dla wielu, którzy podążają Moją Prawdą będzie to łatwiejsze, niż dla tych, którzy znają Prawdę, ale nie składają hołdu Bogu.

Moi wyznawcy, musicie zrozumieć, że ci z was, którzy znają Prawdę, ale siedzą wygodnie i pozwalają, aby Słowo Boże uznawane było za kłamstwo, mają wobec Mnie odpowiedzialność.

Nigdy nie akceptujcie praw, które honorują szatana. Kiedy będą wam demonstrowane, będziecie wiedzieć w waszych sercach, które prawa mam na myśli. Ponieważ wzbudzą w was obrzydzenie, tak jak powodują wstręt u Mnie.

Niech będzie wiadomym, że rozpoczęła się walka przeciwko Bożemu Słowu. Sposób, w jaki to nastąpi, stanie się dla was jasny.

Wiele zmian w Moich Kościołach na ziemi; wiele udręki pośród Moich wyświęconych sług; zatargi między narodami oraz konflikt w Izraelu; wszystko będzie się nasilać w swojej intensywności, wszystko w tym samym czasie.

Zamieszanie będzie widoczne w każdym zakątku ziemi i tylko niewidomy nie zdoła zobaczyć zmian wokół was. W pewien sposób będą miały wpływ na każdego z was, ale wiedzcie o tym.

Obiecałem, że będę z wami, prowadząc was na każdym kroku, łagodząc wasz ból przy każdym kamieniu, na który staniecie w waszym dążeniu do pokoju, miłości i harmonii.

Trzymajcie się Mnie. Stójcie blisko Mojego Najświętszego Serca i pozwólcie Mi zachować was silnymi.

Wędrujcie przez tę dżunglę bólu i zamętu z wiarą w sercu i zaufaniem do Mnie, waszego Jezusa, a przetrwacie.

Nigdy nie pozwólcie, aby ktokolwiek, bez względu na to, jak przekonująco zabrzmi, wywarł wpływ na wasze sumienie lub oddanie dla Bożej Prawdy. Bez względu na to, jak bardzo będą was zmuszać do akceptacji tak zwanych tolerancyjnych praw.

W waszych sercach rozpoznacie różnicę między prawdą i fikcją.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl