OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 32

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Krucjata Modlitwy (90) – Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

Sobota, 22.12.2012, 20:36

„O Mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Wieczne Życie i uwolnić mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowanie i moje uwielbienie, podczas gdy przygotowuję moją duszę na Twoje Cudowne Przyjście.
Amen.”

 

Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem

Orędzie nr 653 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 22.12.2012, 20:36

Moja droga, umiłowana córko, Boże Narodzenie jest Moim Darem dla ludzkości. To dzięki temu Dniowi wieczne życie stało się możliwe dla śmiertelnego człowieka.

Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel Świata, zapraszam was wszystkich, Boże dzieci, do Królestwa obiecanego Mi przez Mojego Ojca.

Przyszedłem na świat nierozpoznany, za wyjątkiem niewielu. Moje Narodziny zmieniły przyszłość. Moja Obietnica została przyjęta przez Moich wyznawców. Oni wiedzieli, że Ja przyjdę raz jeszcze, ale nie mieli pojęcia kiedy. Słuchali Moich Nauk, choć wielu z nich nie było wykształconych. Byli biedni i żyli prostym życiem. Jednak to byli ci, którzy Mnie powitali.

To samo będzie prawdą teraz, kiedy przygotowuję was na Moje Powtórne Przyjście. To będą te dusze z prostą miłością do Mnie, które otworzą swoje serca na Moje Wezwanie. I to będą ci spośród was, pokornego serca i czystej duszy, którzy staną się Moimi dzisiejszymi uczniami. To będzie dzięki wam, tak jak to było, kiedy Ja chodziłem po ziemi, że Moje Słowo będzie usłyszane i zostanie w Nie uwierzone.

Obdarzam was dziś tym Specjalnym Błogosławieństwem. Pragnę, abyście przyjęli Moje Błogosławieństwo Ochrony poprzez tę Modlitwę Krucjaty dla powitania Mnie, Mesjasza, gdy będę odsłaniał Moje Nowe Królestwo.

Modlitwa Krucjaty (90) – Dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście

„O Mój Jezu, ofiaruję Ci chwałę i dziękczynienie za Twoje Najchwalebniejsze Powtórne Przyjście.
Ty, mój Zbawicielu, narodziłeś się, aby dać mi Wieczne Życie i uwolnić mnie od grzechu.

Ofiaruję Ci moją miłość, moje podziękowanie i moje uwielbienie, podczas gdy przygotowuję moją duszę na Twoje Cudowne Przyjście.
Amen.”

Idźcie teraz i przygotujcie się. Czas jest bliski i tak wiele trzeba zrobić, aby uratować każdą duszę.
Przynoszę wam pokój, miłość i radość w tym Szczególnym Dniu.

Wasz Jezus

 

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa.

Orędzie nr 652 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 21.12.2012, 22:50

Moja najmilsza córko, teraz jest czas rozprzestrzeniania Moich Nauk i Moich Świętych Orędzi w każdym zakątku świata.

Zapewnię, że Księga Prawdy obiecana światu, gotowa będzie w każdym narodzie i w każdym języku.

Moi uczniowie i Moi wyświęceni słudzy głosić będą z czterech krańców ziemi.

Miliardy podążą za Moim Słowem, a wielu wreszcie przeczyta Świętą Ewangelię.

Księga Mojego Ojca, Święta Biblia, będzie ponownie odwiedzana i Moje Słowo będzie ponownie czytane.

Teraz, Moje współczesne Przekazy zawarte w Księdze Prawdy, będą pożywieniem, którym karmione będą Boże dzieci, gdy czytanie Świętego Słowa Bożego zostanie uznane w przyszłości za niezgodne z prawem.

Wy, Moi uczniowie, musicie nawracać tych, którzy Mnie nie znają. Jeśli nie wiedzą, kim Ja Jestem, nie mogą się właściwie przygotować do Mojego Nowego Królestwa.

Moje Słowo będzie jak miecz, który przetnie dezorientację i kłamstwa. Dotknie umysły, serca i dusze wszystkich.

Niektórzy potrzebować będą czasu, aby przyswoić sobie Moje Słowo, ale większość ludności świata zaakceptuje Prawdę, gdy raz zostanie im dana.

Proszę, módlcie się o odwagę, siłę i wolę uczynienia tego, o co was proszę. Przypomnijcie im, że umarłem za nich. Powiedzcie im, że czas Mojego Powtórnego przyjścia jest bliski. Pocieszcie ich, ujawniając im wielki Dar Nowego Raju, który Ja okażę.

Powiedzcie im, że Ja przychodzę, aby ich ocalić i zakończyć ich cierpienia.

Wasz Jezus

 

Moja Miłość do ludzkości jest odczuwana przez wielu. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej.

Orędzie nr 651 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 21.12.2012, 22:20

Moja droga umiłowana córko, kochać Mnie jest łatwe. Nie musicie być uczonymi w Piśmie Świętym. Wszystko, co musicie zrobić, jest następujące.

Zawołajcie Mnie, nawet w razie wątpliwości o Moim istnieniu. Napełnię was nieoczekiwanie Moją Obecnością. Poczujecie Miłość, jak nigdy wcześniej. I wtedy poznacie Prawdę.

Ja Jestem rzeczywiście. Jestem tu i kocham każdego z was. Prawdziwa miłość przenika wasze serca potężnym uczuciem przywiązania. Jest to dar działający w dwie strony. Będziecie Mnie kochać i zastanawiać się, jak to jest możliwe?

Moja Miłość do ludzkości jest odczuwana przez wielu. Niestety ci, którzy jej nie szukają, nie znajdą jej. Wy, którzy jeszcze znajdujecie się na wędrówce z dala ode Mnie, wszystko co musicie zrobić, to wezwać Mnie, abym mógł oświecić wasze dusze.

Moje Narodziny zapowiadały dowód Miłości Mojego Ojca dla ludzkiego rodzaju. Posłał Mnie, waszego Zbawiciela, z powodu Jego Miłości do was.

Miłość nie jest czymś, co kiedykolwiek powinniście uważać za rzecz oczywistą, ponieważ jest Największym darem od Boga. Przewyższa wszystkie inne uczucia i może pokonać zło, gdybyście tylko ją przyjęli.

Mój Duch Miłości, Moja Ochrona obejmuje was w tym szczególnym czasie. Jesteś Moi. Jestem w waszych sercach. Wszystko, co musicie zrobić, to pozwolić Mojej Miłości wypełnić was, gdyż jeśli tak zrobicie, poczujecie prawdziwy pokój.

Błogosławię was wszystkich.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Nadszedł dla was czas wielkiej zmiany dla dobra wszystkich.

Orędzie nr 650 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 20.12.2012, 19:15

Moja najdroższa córko, wzywam wszystkie Moje dzieci do stania na straży Imienia Mojego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, i okazania Mu czci, należnej Mu pośród ludzkości.

Moi Aniołowie w Moim Świętym Królestwie świętują i radują się z powodu Miłosierdzia, które poprzez Mojego Syna ma być wszystkim przyznane.

Ten wielki Boski Dar zostanie wykorzystany do pokonania ciemności, która obejmuje cały świat. Moja Boska Interwencja umożliwi Mi uratowanie większości Moich dzieci.

To Boże Narodzenie, czas wielkiej radości, kiedy świętujecie Narodziny Zbawiciela, którego dałem światu, jest punktem zwrotnym w historii ludzkości.

Jako wasz Ojciec, błogosławię was wszystkich i obdarzam z głębokim współczuciem tym wielkim Darem Miłosierdzia. Zbiorę was, wszystkie Moje Stworzenia, tak abym mógł oczyścić was z każdej wątpliwości, każdego grzechu i każdego bluźnierstwa przeciwko Prawom Mojego Królestwa.

To wielkie oczyszczenie ziemi zajmie trochę czasu, ale przyspieszę te czasy prześladowań.

Wasze cierpienie, spowodowane rękami skorumpowanych rządów, które nie akceptują Moich Praw, będzie trudne, ale nie będzie trwało zbyt długo.

Dam wszystkim Moim wrogom czas, aby otworzyli swoje oczy na Prawdę chwalebnego Raju, z którym czekam, aby odsłonić go światu.

Cieszcie się. Chwalcie Mojego Syna, bo to dzięki Niemu przedstawiam Nowy Raj gdzie rozwinie się obiecane Mu przeze Mnie Królowanie.

Nadszedł dla was czas wielkiej zmiany dla dobra wszystkich.

Moja Władza zostanie okazana w całej swej sile i chwale, aby świat stał się jej świadkiem.

Ja Jestem Początkiem. Ja Jestem Końcem. Moje Nowe Królestwo, Nowy Raj, ostatecznie zastąpi stary. Ziemia została splamiona przez grzech Adama i Ewy.

Idealne Stworzenie człowieka zostało zniszczone, kiedy grzech położył kres Darowi nieśmiertelności. Wkrótce odwrócę wszystko, co zostało skalane przez skażenie spowodowane przez szatana i jego demony. Już dłużej nie będą mistrzami kuszenia.

Wyślę teraz Mojego Syna, aby odzyskał Tron, który został dla Niego stworzony.

Bitwa o ten Tron jest zacięta, ale Moja Moc zwycięża, a każdy cud zostanie wykorzystany, aby z powrotem przyprowadzić bezpiecznie Moją Rodzinę do Boskiego, Najświętszego Serca Mojego Syna.

Moje dzieci, jesteście zagubione i w bólu. Teraz Ja posyłam Mojego Syna, aby rozpocząć proces zabrania was do waszego prawowitego domu.

Kocham was, Moje najdroższe dzieci. Ja nigdy was nie opuściłem, chociaż może mogłyście tak uważać.

Teraz jesteście wzywane. Nikt nie zostanie wykluczony z tej zapowiedzi z Nieba.

Módlcie się, dzieci, żeby wszyscy odpowiedzieli na Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasz ukochany Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Umarłem dla was. Z tego powodu musicie Mi teraz zaufać.

Orędzie nr 649 z serii Ostrzeżenie

Środa, 19.12.2012, 21:00

Moja najmilsza córko, muszę cię ostrzec, że przeciwko tobie i Mojemu Słowu dawanemu tobie w tym czasie, zorganizowana zostanie krytyka.

Nie wolno ci pozwolić, aby zakłócenia lub wątpliwości powstrzymały ciebie od szerzenia każdego pojedynczego Słowa, które ci daję. Człowiek nigdy nie powinien wątpić w proroctwa dawane od dni Mojżesza. Ani jedna przepowiednia nie zawiera nieprawdy.

Teraz, kiedy ujawniam światu tajemnice i Moje plany dla ludzkości ukryte przed wami aż do tej pory, nie odwracajcie się. Ponieważ teraz przedstawiam wam wiele rzeczy, które są wciąż przed nami, o których wy, Moi uczniowie, musicie być poinformowani, tak abyście nie zaniedbali przygotowania się do Mojego Chwalebnego Powrotu.

Niech nikt nie odmawia sobie Daru życia wiecznego, które przynoszę. Ci z was, szczęśliwi, aby wejść do Nowej Ery Pokoju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym, muszą podążać Drogą Prawdy.

Teraz nadszedł czas, kiedy wasza wiara we Mnie, waszego Zbawicielem, będzie naprawdę wyzwaniem i próbą. Wkrótce będziecie szykanowani, aby odrzucić Moje Orędzia. Wszystko zostanie uczynione, aby zmusić was do odrzucenia Mojego Słowa i uznania Prawdy za herezję.

Zwróćcie teraz wasze umysły ku Mojemu Narodzeniu. Ku Naukom, które dałem ludzkości, aby mogła uczyć się, jak przygotować wasze dusze. Ku Ofierze złożonej przez Moją Śmierć na Krzyżu dla ocalenia dusz.

Umarłem dla was. Z tego powodu musicie Mi teraz zaufać.

Ja Jestem Światłem oświetlającym drogę, którą musicie iść. Po obu stronach tej drogi ciągnąć was będą złe duchy, będą was dręczyć, próbować, abyście poszli z powrotem tą samą drogą, którą przyszliście, do ciemności. Zrobią to poprzez szyderstwa innych, którzy będą was rozdzielać z powodu waszej wierności tym Orędziom.

Musicie pozostać w cichych rozmyślaniach, czytać Moje Słowo i czuć Moją Obecność. Pozwólcie Mojemu Duchowi Świętemu ukoić wasze serce i poczujcie, jak obejmuje was Moja Miłość. Ponieważ z powodu tej Misji nasila się wasz ból, wiedzcie, że jesteście w pełnej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Nigdy nie poddawajcie się. Nie odrzucajcie Mojej Ręki Miłosierdzia. Pozwólcie Mi objąć was, aby dać wam odwagę niezbędną dla kontynuowania tej drogi ze Mną, aż do dnia, kiedy Ja przyjdę, aby was wynagrodzić.

Wasz ukochany Jezus

 

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już dłużej zwodzić Bożych dzieci.

Orędzie nr 648 z serii Ostrzeżenie

Środa, 19.12.2012, 12:30

Moja droga, umiłowana córko, świat musi wiedzieć, że Era Pokoju będzie zwieńczeniem Mojej Obietnicy, gdy będę Królował nad Nowymi Niebiosami i Nową Ziemią. Będzie to Duchowe Królowanie i Mój Kościół, Nowe Jeruzalem, będzie w pokoju, a Moje Słowo będzie słyszane wśród wszystkich narodów.

Szatan zostanie związany w czasie Mojego Panowania i nie będzie już dłużej zwodzić Bożych dzieci. To Panowanie nie będzie symboliczna, ale takie, gdzie Drzewo Życia oddychać będzie Miłością i Pokojem, aby wszyscy ci, którzy są błogosławieni, aby cieszyć się Moim Nowym Rajem, nie cierpieli śmierci, nawet gdy szatan zostanie zwolniony, aczkolwiek na krótki czas, pod koniec tego okresu.

Mój plan jest zgodny z Wolą Mojego Ojca, a żaden człowiek nie ma prawa odrzucać Woli Boga.

Nie popełnijcie błędu, musicie przyjąć Boże Słowo, które zawarte jest w Księdze Mojego Ojca, gdyż jeśli nie uczynicie tego, zostaniecie zwiedzeni co do przepowiedni dawanych człowiekowi od początku czasu.

Podążajcie jedynie Moją Ścieżką. Zaakceptujcie Moje Obietnice. Nie wątpcie we Mnie, gdyż obrażacie Mnie. Albo zaakceptujecie Mnie jako Zbawiciela i zaufacie Mi całkowicie, albo wcale.

Moje Słowo jest Prawdą. Prawda, jeżeli zostanie przyjęta przez każdą duszę, będzie kluczem do wolności i do bram Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

 

Płomienie Mojego Miłosierdzia, jak Języki Ognia, zstąpią wkrótce na każdą duszę.

Orędzie nr 647 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 18.12.2012, 19:30

Moja najmilsza córko, dla każdego z Moich wyznawców nadszedł czas, aby zrozumieć, że Moje Miłosierdzie musi zostać przyjęte bez strachu.

Ja nie przychodzę, aby skrzywdzić lub osądzić Boże dzieci podczas Ostrzeżenia. Przychodzę tylko je przygotować, ujawniając im Prawdę w ich sercach.

Tylko ufając Mojej Miłości i Boskości możecie poczuć prawdziwą radość i pokój. Jeśli pozwolicie, aby strach pochwycił wasze serce, nie będziecie w stanie zaakceptować Mojego Daru. Radujcie się, ponieważ Ja kocham was wszystkich.

Czas świętowania Mojego Narodzenia jest ważny, ponieważ coraz mniej narodów toleruje Moje Imię. Kiedy świętujecie Moje Narodziny, uznajecie wasze własne Zbawienie.

Dałem wam Dar Wolności. Teraz dzielcie się wraz z innymi Prawdą, bez obawy w waszych sercach.

Kiedy dla całego świata nadejdzie moment, aby być świadkiem publicznego wydarzenia Mojego Powtórnego Przyjścia, będziecie ubolewać, że nie rozprzestrzenialiście Mojego Słowa do zagubionych dusz.

Proszę, przygotujcie wasze serca i dusze, tak aby mogły zostać oczyszczone w oczekiwaniu Mojej Obietnicy Ponownego Przyjścia.

Wykorzystajcie ten czas na modlitwie. Spędzajcie czas z rodziną i waszymi bliskimi. Pomóżcie tym, którzy przeżywają trudności fizyczne i duchowe.

Płomienie Mojego Miłosierdzia, jak Języki Ognia, zstąpią wkrótce na każdą duszę. Nie wolno wam się zatrzymać z obawy czy zmartwienia. Wszystko o co proszę, to żebyście byli zawsze przygotowani.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Wszyscy ci, którzy promują aborcję, i którzy są odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego.

Orędzie nr 646 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 18.12.2012, 18:45

Moje drogie dziecko, najświętsze Stworzenie Mojego umiłowanego Ojca, życie dzieci w łonach matek, jest milionami niszczone na całym świecie.

Zły wpłynął na rządy we wszystkich częściach świata dla zapewnienia, że aborcja jest nie tylko akceptowana, ale że będzie postrzegana jako coś dobrego.

Jak wiele łez wylewanych jest teraz w Niebie. Wszyscy aniołowie i święci pochylają w smutku głowy.

Boże dzieci będą ginęły w wielkiej liczbie, ponieważ rozpoczyna się czas Wielkiego Ucisku.

Nasilą się wojny, głód, morderstwa i samobójstwa. Jednak to grzech aborcji jest tym, który wywołuje Gniew Mojego Ojca bardziej niż nieomal każdy inny grzech.

Kraje, które akceptują aborcję, będą bardzo cierpieć przez Rękę Boga. Kraje te będą płakać, kiedy doświadczą swej kary. Wszyscy odpowiedzialni za wprowadzanie tak nikczemnego aktu potrzebować będą wielu modlitw.

Moje dziecko, ważne jest, aby każdy odmawiał Mój Święty Różaniec w każdy piątek, aż do ostatniego tygodnia w styczniu 2013 roku, dla powstrzymania rozprzestrzeniania się aborcji.

Każde dziecko zamordowane w łonie matki staje się aniołem w Królestwie Mojego Ojca. Modlą się codziennie za każdą matkę, która świadomie i bez wahania zadziałała, aby zakończyć w sobie życie dziecka. Ich modlitwy wykorzystywane są dla ratowania dusz ich matek.

Wszyscy ci, którzy promują aborcję, i którzy są odpowiedzialni za jej wprowadzanie, winni są grzechu śmiertelnego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych grzeszników, ponieważ oni bardzo potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana.

Orędzie nr 645 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 17.12.2012. 12:15

Moja droga, umiłowana córko, dzień, w którym przyjdę, aby odzyskać Moje dziedzictwo obiecane Mi przez Mojego Ojca, będzie niespodziewany.

Chociaż Ja przygotowuję całą ludzkość do tego wielkiego wydarzenia, dzień ten nastąpi nieoczekiwanie. Czas wrzucenia bestii w przepaść jest bliski, a następnie dwanaście narodów cieszyć się będzie pokojem i jednością.

W tym czasie święci w Niebie i wszyscy ci, którzy umarli w Mojej Łasce, zostaną podniesieni ze sprawiedliwymi, którzy przetrwają Ucisk. Wszyscy zostaną wskrzeszeni i otrzymają Dar doskonałych ciał, które przezwyciężą śmierć znaną ludzkości od grzechu Adama. Będą się cieszyć pokojem i dobrobytem pod Moim Duchowym Panowaniem, aż Moje Królestwo przekazane zostanie Mojemu Ojcu.

To będzie Pierwsze Zmartwychwstanie i nastąpi po nim tysiąc lat panowania w doskonałej harmonii, zgodnie z Boską Wolą Mojego Ojca.

W ciągu tego czasu, grzesznicy, którzy Mnie odrzucili, będą cierpieć. O Drugim Zmartwychwstaniu nie jest ludzkości nic wiadome, ani też nie zostały ujawnione szczegóły nikomu innemu, poza prorokami Danielem i Janem Ewangelistą.

Tajemnice te zostaną ujawnione, z czasem, ponieważ nie są teraz przeznaczone dla waszej wiedzy.

Władza Boga zostanie okazana, kiedy walka o ocalenie dusz zakończy się sukcesem. Moc śmierci nad ludzkością zostanie ostatecznie pokonana. To jest Moja Obietnica. Spełnię proroctwa ustanowione przez Mojego Ojca.

Ci z was, którzy są zdezorientowani, nie obawiajcie się. Wszystko jest teraz w Moich Świętych Rękach, ale bądźcie pewni, że wszystko, co się liczy, to przebaczenie grzechów. Tak będzie, gdy wszyscy z was poproszą Mnie o Dar Wybawienia. To jest takie proste.

Wasza miłość do Mnie przyniesie Dar Życia. Śmierć, taka jak ją znacie, nie będzie miała nad wami ponownie władzy ani kontroli. Wasza przyszłość jest czymś, co należy powitać z radością w waszych sercach, gdyż jest największym Darem Boga, ale tylko zasługujące na to dusze obdarzone zostaną takim bogactwem. Zostańcie w pokoju. Zaufajcie Mi. Kochajcie Mnie. To jest wszystko, co ma znaczenie.

Wasz Jezus

 

Przynoszę Nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę Zbawienie.

Orędzie nr 644 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 16.12.2012, 23:20

Moja droga, umiłowana córko, ważne jest, aby Moi uczniowie nie powodowali strachu w sercach swoich przyjaciół i rodzin, z powodu Moich Orędzi do ciebie w tym czasie.

Przychodzę w tej chwili do was wszystkich, aby z wami rozmawiać z Nieba, i aby was przygotować. Robię to z miłością i radością w Moim Sercu.

Przybywam, aby pomóc tym, którzy wierzą we Mnie, tak żeby byli gotowi na przyjęcie Mnie w stanie łaski potrzebnej, aby panować ze Mną w Moim Królestwie.

Przychodzę też błagać tych, którzy nie mogą zrozumieć sensu Bożego Stworzenia, a szczególnie te dusze, które używają ludzkiego rozumowania do zdefiniowania wszystkiego w ich życiu. Oni wierzą tylko w to, co mogą zobaczyć lub dotknąć. Te same dusze zaakceptują kłamstwa tych, o których sądzą, że muszą być respektowani w ich społeczeństwach i narodach. Jak łatwo ich nabrać na kłamstwa człowieka i jak słabi są przez to, że odrzucają Prawdę o ich Stworzeniu.

Moim zadaniem jest pomóc wszystkim. Nie grozić, ale przybliżyć was do Mnie, tak abyście zostali pocieszeni.

Moje Królestwo jest waszym domem. Nie wolno wam czuć żadnej presji, żeby odrzucić swoją rodzinę, aby móc zjednoczyć wasze serca z Moim. Zamiast tego przyprowadźcie do Mnie wasze rodziny poprzez modlitwę. Wielu będzie was ranić, kiedy głosicie Prawdę Mojego Słowa. Ale to jest w porządku. Nie rzucajcie im wyzwania lub nie próbujcie zmuszać ich wbrew ich woli. Zabiorę ich do Mojego Światła Ochrony, jeśli wy będziecie odmawiać Modlitwę Krucjaty o Moją Łaskę Uwolnienia.

Jestem pełen miłości dla was. Ci, którzy wierzą we Mnie, zostaną ogromnie pocieszeni przy Moim Powtórnym Przyjściu. Pozostałe dusze mogą być ocalone przez modlitwę. Dlatego właśnie przygotowuję was teraz. Jest to dla uratowania was wszystkich, tak abyście mogli cieszyć się Nowymi Niebiosami i Nową Ziemią.

Przynoszę Nadzieję. Przynoszę Miłosierdzie. Przynoszę Zbawienie. Doprowadzę do końca Ostateczne Przymierze, końcowy wiek, co będzie wypełnieniem Woli Mojego Ojca.

Nie obawiajcie się Mnie, gdyż Ja Jestem waszą rodziną połączoną przez Moje Ciało i Krew, przez Moje Człowieczeństwo, jak również przez Moją Boskość.

Zostańcie w pokoju Moi umiłowani wyznawcy. Odpoczynek w Moich Ramionach, przez Moją Miłość i Miłosierdzie, jest większy niż jakikolwiek wam znany. Jest to czas radości a nie smutku, ponieważ dałem wam Dar Zbawienia. Ten Dar jest dla was, jak i dla tych, którzy są zagubieni. Jest dla wszystkich.

Wasz Ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (89) – Dla Nieszczęsnych Grzeszników

Sobota, 15.12.2012, 21:45

„Drogi Jezu, pomóż mi, słabemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w mojej duszy.
Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.
Daj mi dar nowego życia, wolnego od więzów grzechu i wolność, której odmawiają mi moje grzechy.
Odnów mnie w Świetle Twojego Miłosierdzia.
Obejmij mnie w Twoim Sercu.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość, tak abym mógł zostać blisko Ciebie, i aby zapłonęła moja miłość do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną Jezu i zachowaj mnie od grzechu.
Uczyń mnie godnym wejścia do Nowego raju. Amen.”

 

Jestem Bogiem całkowicie wyrozumiałym, gotowym przyznać wam wolność od grzechów, które was usidlają.

Orędzie nr 643 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 15.12.2012, 21:45

Moja droga, umiłowana córko, pragnę dotrzeć do tych z was, którzy w tym czasie mają kłopoty w swoim życiu.

Wołam do tych z was, którzy pozostają w głębokim grzechu, i którzy tracą nadzieję, że kiedykolwiek znajdą ukojenie z powodu bólu, w jakim się znajdują. Być może jesteście winni grzechu ciężkiego, w tym zabójstwa, aborcji, przemocy, deprawacji seksualnej, lub może paraliście się okultyzmem, ale czyż nie wiecie, że wszystko, co musicie zrobić, to zwrócić się do Mnie i poprosić o pomoc?

Jestem Bogiem całkowicie wyrozumiałym, gotowym przyznać wam wolność od grzechów, które was usidlają. Te grzechy mogą być wyrzucone z waszego życia. Wszystko czego trzeba, to odwaga. Pamiętajcie, że nie ma ani jednego grzechu, poza grzechem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, którego Ja bym wam nie darował.

To nie jest to, że grzesznicy nie mogą pozostawać w stanie łaski przez długi czas, co blokuje was od poszukiwania Mojego Przebaczenia. To jest myśl, że Ja mógłbym wam nigdy nie wybaczyć, która trzyma was z dala ode Mnie.

Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że dane zostanie tym, którzy o nie poproszą.

Wołam do was wszystkich, którzy nie jesteście pewni Mojego Istnienia. Proszę, zaufajcie Mi. Przez zwierzanie się Mi, porozumiewanie się ze Mną i proszenie Mnie o wybaczenie wam, otrzymacie odpowiedź, której pragniecie.

Ja odpowiem i poczujecie to w waszym sercu, gdy będziecie odmawiać Modlitwę Krucjaty o Łaskę Mojego Miłosierdzia dla nieszczęsnych grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (89) – Dla Nieszczęsnych Grzeszników

„Drogi Jezu, pomóż mi, słabemu, nieszczęsnemu grzesznikowi, przyjść do Ciebie ze skruchą w mojej duszy.
Oczyść mnie z grzechów, które zniszczyły moje życie.
Daj mi dar nowego życia, wolnego od więzów grzechu i wolność, której odmawiają mi moje grzechy.
Odnów mnie w Świetle Twojego Miłosierdzia.
Obejmij mnie w Twoim Sercu.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość, tak abym mógł zostać blisko Ciebie, i aby zapłonęła moja miłość do Ciebie.
Zmiłuj się nade mną Jezu i zachowaj mnie od grzechu.
Uczyń mnie godnym wejścia do Nowego raju. Amen.”

Pamiętajcie, że to nie dlatego dusze są godne wejścia do Mojego Królestwa, ponieważ otrzymują pojednanie. To dlatego, że Moje Miłosierdzie jest tak ogromne, że mogę uratować każdego grzesznika, jeśli tylko poszukiwałby potrzebnej mu odwagi, aby poprosić Mnie o pomoc.

Kocham was wszystkich z nieprzemijającą pasją. Nigdy nie odrzucajcie Mojej Miłości czy Miłosierdzia, ponieważ bez nich będziecie tonąć dalej w grzechu i pozostaniecie dla Mnie zagubieni.

Kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę, Ja odpowiem w taki sposób, że będzie wam bardzo trudno odwrócić się ode Mnie.

Wasz ukochany Jezus

 

Pokora, to więcej niż tylko akceptacja cierpienia. Jest to potężny sposób na pokonanie zła.

Orędzie nr 642 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 13.12.2012, 18:11

Moja droga, umiłowana córko, na dar pokory trzeba zasłużyć. Nigdy nie wolno mylić go z tchórzostwem.

To było z powodu Mojej własnej Pokory, że szatan został zmylony i jako taki, utracił prawo zdobycia wszystkich dusz i rzucania na nie klątwy wiecznego potępienia.

Szatan jest arogancki, chełpliwy, przewrotny oraz pełen miłości własnej i nienawiści. Bitwa o dusze została wygrana poprzez Akt Pokory, kiedy Ja, Król ludzkości, pozwoliłem Siebie umniejszyć, torturować, wzgardzić, wyszydzić i dręczyć przez grzeszników porażonych nienawiścią szatana.

Dla bestii jest niemożliwe, aby poczuć pokorę. On wiedział o Mocy Boga i jak trudna byłaby walka przeciwko Jego dzieciom. Spodziewał się po Mnie nie tylko głoszenia Bożego Słowa, ale też zademonstrowania Mojej Władzy wśród ludzi, przez ukazanie Siebie wobec nich w podniosłym stanie majestatu. Nawet wtedy był pewny pokonania Mojej Misji.

Tym, czego się nie spodziewał, była Moja odmowa potępienia Moich katów, czy Pokora, którą okazałem. Mój brak zajmowania się Moimi oprawcami oznaczał, że nie miał władzy nade Mną. Moje tolerowanie biczowania, wyszydzania i prześladowania, jedynie dalej osłabiło moc złego. Nigdy nie spodziewał się tego i próbował wszystkiego, w tym tortur fizycznych, aby zmusić Mnie do wyrzeczenia się rodzaju ludzkiego.

To była Moja akceptacja Mojej śmierci, ofiara uczyniona przez Mojego Ojca, aby zezwolić na Moje Ukrzyżowanie, że człowiek został uwolniony od grzechu.

To była pierwsza stoczona i wygrana bitwa. Tak będzie, gdy stoczona będzie druga bitwa dla przyprowadzenia ludzkości z powrotem do Mojego Królestwa, tak aby mogła się cieszyć wiecznym życiem.

On, bestia, i wszystkie jego upadłe anioły, kuszą wiele dusz, tak że dużo z nich zostało zwiedzionych i nie akceptują one Mojego Istnienia. Wiele z nich, tak czyniących, walczy ciężko przez pokusy umieszczane przed nimi, aby ignorowały w tym czasie Moje Wezwanie z Nieba.

Następnie są ci, którzy podszywają się pod sługi w Moim Kościele, którzy planują wraz z elitarną grupą zniszczenie milionów. Będą to robić poprzez blokowanie Mojego Słowa, a następnie przez fizyczne prześladowania. Wszyscy będą świadkami ich ostatecznej zdrady wobec Bożych dzieci.

Dusze, o które jestem najbardziej zatroskany, są tymi ateistów i młodych ludzi, którzy nie byli nauczani Prawdy. Wzywam was wszystkich, którzy uznajecie Mnie, waszego Jezusa, przyprowadźcie je do Mnie. Otoczę je Moim Światłem oraz Ochroną i będę walczyć o te dusze przeciwko złemu, aż do ostatniej sekundy.

Moi dzielni uczniowie, musicie maszerować naprzód i próbować blokować zło, które was otacza. Jeśli będziecie zajmować się tymi, którzy są zdesperowani, aby zatrzymać tę Misję, zawiedziecie Mnie.

Możecie zapytać, dlaczego ci ludzie są tak zdesperowani, aby zablokować Moje Słowo? Odpowiedź jest następująca: tak było zawsze gdzie Ja chodzę, gdzie Ja mówię i gdzie Ja Jestem obecny.

Wyruszajcie i trzymajcie się blisko Mnie. Moja Moc okryje was i będziecie chronieni. Ale nie odrywajcie ode Mnie waszego wzroku, ponieważ jest wielu, którzy będą wam grozić, obrażać was, próbować spowodować wasze potknięcie. Kiedy usłyszycie aroganckie, ale chaotyczne, werbalne tyrady rzucane na was, będziecie wiedzieć, co robić.

Im bardziej wasi przeciwnicy są zdeterminowani w próbach przekonania was, że to nie Jestem Ja, Jezus Chrystus, Król ludzkości, który teraz z wami rozmawia, tym bardziej wtedy poznacie, że Ja Jestem rzeczywiście obecny pośród was.

Idę z wami, gdy jesteście blisko Mnie. Wasze milczenie i odmowa zajmowania się tymi szyderstwami, zachowają was silnymi. Niech ci, którzy wykrzykują zniewagi i wyszydzają Moje Święte Słowo, robią to, co robią. Módlcie się mocno za nich, ponieważ potrzebują waszej pomocy. Pomyślcie o tym w ten sposób.

Popatrzcie na tych wszystkich ludzi, jakby byli zebrani razem w jednym pokoju i byli tylko małymi dziećmi. Kiedy patrzycie na małe dzieci, czujecie głęboką miłość z powodu ich bezbronności. Widzicie jak polegają na swoich rodzicach i opiekunach i czujecie się przytłoczeni miłością, którą macie dla nich w waszych sercach.

Niektóre z tych dzieci będą zachowywać się zgodnie z tym, co im powiedziano, że jest poprawnym sposobem zachowania się. Inne okażą okrucieństwo wobec pozostałych dzieci. I chociaż może będziecie zatrwożeni ich zachowaniem, wiecie, że musicie je korygować, a następnie ukarać, jeżeli będą nadal odmawiać poprawnego zachowania. Ponad wszystko wciąż je kochacie, bez względu na to, co robią, ponieważ są one najdroższymi dziećmi kochających rodziców.

To jest, co Mój Ojciec czuje dla wszystkich Swoich dzieci. Bez względu na to, co robią, ponieważ On ciągle je kocha. Jednak On nie pozwoli, aby niektóre z Jego dzieci niszczyły Jego inne dzieci i ukarze je, ale tylko dlatego, żeby mógł ponownie zjednoczyć Swoją rodzinę.

Kiedy modlicie się za tych, którzy urażają Boga, i którzy ranią Jego dzieci, możecie spowodować straszne cierpienia u szatana, który rozluźnia uchwyt, w jakim trzyma osoby, za które się modlicie.

Pokora, to więcej niż tylko akceptacja cierpienia. Jest to potężny sposób na pokonanie zła. Modląc się za tych, którzy was dręczą, przynosicie Mi wielki dar prawdziwej miłości. Szczególnej miłości dla Mnie, waszego Jezusa.

Będą was nadal pouczał, Moi uczniowie, tak abyście pozostali silni i wierni Moim Naukom. To właśnie w tych czasach wielkiej apostazji, Moja Święta Ewangelia i Moje Orędzia, dawane wam teraz dla przygotowania was, muszą być rozprzestrzeniane na całym świecie w Mojej kampanii ratowania dusz.

Wasz Jezus

 

Uroczyście zapowiadam – Dla zdrajców Mojego Świętego Słowa posyłanego przez Bożych proroków, zakończy się to Gniewem Mojego Ojca.

Orędzie nr 641 z serii Ostrzeżenie

Środa, 12.12.2012, 23:54

Moja droga, umiłowana córko, jakże Mnie to zasmuca, gdy widzę tak wiele podziałów spowodowanych przez Moje Święte Słowo dawane poprzez te Przekazy.

Kiedy Moje Słowo, dawane prawdziwym wizjonerom i prorokom, staje się znane światu, przyciąga natychmiastową krytykę. Dlaczego tak jest? To dlatego, że to Jestem Ja, wasz Jezus, którego Święte Słowo zawsze będzie kwestionowane i krytykowane, zanim zostanie potępione przez grzeszników jako herezja.

Ludzkie rozumowanie, choć ważne w roli rozróżnienia, odgrywa bardzo małą rolę w rozpoznawaniu Mojego Słowa.

Miłość, którą Moje Słowo budzi w duszy wolnej od złych zamiarów, czystej i pokornej, nie może być, ani nie będzie odrzucona. To przez takie dusze mogę udzielić daru zdolności rozpoznania Mnie. Dusze te, wraz z prorokiem wybranym przeze Mnie do przekazywania Mojego Słowa, będą musiały przyjąć Mój Kielich cierpienia.

Proszę was, abyście oderwali się od światowych atrakcji i poświęcili Mnie, ponieważ droga, kiedy podążacie za Mną, jest bardzo trudna i samotna.

Jeśli jesteście w Moje Imię prowokowani, lub gdy głosy Moich prawdziwych proroków są wyszydzane i jest twierdzone, że nie są od Boga, mówię wam to.

Nie zaszczycajcie takich ataków odpowiedzią jakiegokolwiek rodzaju. Zachowajcie milczenie w waszym cierpieniu.

Głos Boga zapanuje teraz na całym świecie i nie pozwoli nikomu odwieść was od Prawdy, która jest tak bardzo ważna, abym mógł wziąć was, biednych, bezbronnych grzeszników w Moje Święte Ramiona, aby was ukoić.

Przynoszę wam Pokój. Kłótnie, krytyka i publiczne pokazywanie władzy przez tych, którzy z jednej strony głoszą Moje Słowo, a z drugiej strony w Moje Imię potępiają innych, nie mogą być akceptowane. Taki rodzaj zachowania nie jest od Boga. Pochodzi on od ducha zła.

Pamiętajcie, że to nie są Moi prorocy, których ranicie. To Jestem Ja, kogo urażacie.

Jesteście winni marnowania czasu i szkodzenia w Pracy Ducha Świętego. Nie zostanie wam dozwolone poświęcenie dusz tych, których ośmielacie się wprowadzać w błąd w Moim Imieniu.

Wy, którzy grzeszycie przeciwko Mnie, zapobiegając w tych czasach wysłuchiwaniu Bożego Słowa, zostaniecie odrzuceni. Znużona jest Moja cierpliwość. Moje zmartwienia są dotkliwe. Mój ból jest straszliwy. Próbujecie zwieść Moich wyznawców, których rola w kierowaniu Mojej Reszty armii jest najważniejsza. Za to zostaniecie ukarani.

Błagam was, poproście Mnie, abym przyszedł do was, tak abym mógł dać wam pociechę, gdyż – nie popełnijcie błędu – jesteście duszami, które przeżywają trudności, a wasze grzechy są Mi znane.

Wasza arogancja obraża i uraża Mojego Ojca. Wasza gotowość do poświęcenia własnych dusz, z powodu waszej ambicji bycia postrzeganym jako Moi inteligentni i autorytatywni rzecznicy, jest wstrętna w Moich Oczach.

Uroczyście zapowiadam – Dla zdrajców Mojego Świętego Słowa posyłanego przez Bożych proroków, zakończy się to Gniewem Mojego Ojca. Wasze kara będzie szybka. Wasz czas jest ograniczony. Macie jednak krótki czas na dokonanie wyboru, któremu mistrzowi naprawdę służycie.

Wasz Jezus

 

Ludzkie rozumowanie jest nieistotne, gdy próbujecie zdefiniować Życie Wieczne.

Orędzie nr 640 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 11.12.2012, 23:16

Moja droga, umiłowana córko, podczas gdy obchodzony jest Adwent, wzywam Moich wiernych uczniów, aby przypominali innym o znaczeniu Mojego Narodzenia na ziemi.

Moje Narodzenie wykazało niezgłębioną Miłość, którą Mój Ojciec ma dla Swoich dzieci. Chętnie poświęcił Mnie, Baranka Bożego, aby każdy z was mógł otrzymać życie wieczne. Ten Dar, który spowodował ogromny ból i cierpienie u wszystkich Moich bliskich, został z Radością dany ludzkości.

Był to jedyny sposób, aby ocalić ludzkość od spotykającego ją spustoszenia. Moje Imię, Moja Obecność znana jest wszystkim, ale tylko niewielu na świecie naprawdę wierzy w Moje Istnienie. Moja Śmierć na Krzyżu, Ukrzyżowanie brutalne i okrutne, nawet jak na standardowe metody stosowane wobec przestępców w tym czasie, przynosi wam wolność – nawet dzisiaj.

Każdemu z was, z racji waszych narodzin, dany został klucz do wolności, do Życia Wiecznego w Moim Chwalebnym Raju. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy, co to oznacza. Jest to z powodu presji, jakiej jesteście poddani, aby odrzucać Mnie publicznie. Jak wielu z was boi się powiedzieć, że wierzy we Mnie? Gdyby poproszono was o otwarte zadeklarowanie waszej wiary, czy wytrwalibyście przy Mnie i okazali Mi waszą lojalność?

Wielu z was mówi, że Mnie nie zna, ale wierzycie, że Ja Istnieję. Wierzycie, że istnieje życie po tym czasie na ziemi, który został wam przyznany przez Mojego Ojca. Czy nie wiecie, że kiedy odwracacie się do Mnie plecami, odmawiacie sobie prawa do Mojego Królestwa?

Ludzkie rozumowanie jest nieistotne, gdy próbujecie zdefiniować Życie Wieczne, gdyż nie została wam dana wiedza niezbędna do poznania Tajemnic Stworzenia Mojego Ojca. Jednak dane wam zostało Moje Słowo poprzez Moje Nauki, które jest wszystkim czego potrzebujecie, abym Ja was przyjął do życia wiecznego pokoju, miłości i szczęścia. To nowe życie jest wasze i dzięki Bożej Miłości oczekuje na was, gdybyście tylko odpowiedzieli na Moje Wezwanie.

Ja, wasz ukochany Jezus, wasz Zbawiciel i Król, przygotowuję się teraz do przedstawienia wam Siebie, kiedy przyjdę odzyskać was wszystkich.

Moja Miłość obecna jest w każdym z was. Spójrzcie w siebie i poproście Mnie, abym zapalił ogień miłości, której potrzebujecie jak tlenu, aby żyć w tym Nowym Raju. Nie obawiajcie się. Musicie powitać Mnie, ponieważ Ja przychodzę, aby przynieść wam wieczne szczęście. Wzywam was, przyjmijcie Moje Powtórne Przyjście z radością w waszych sercach.

Wasz Jezus

 

 

Najświętsza Maria Panna: On, tak pokorny, przyjdzie w ogromnej, cudownej wspaniałości, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Orędzie nr 639 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 11.12.2012, 17:00

Moje drogie dzieci, Moje Serce raduje się, ponieważ Królowanie Mojego Syna jest bardzo blisko.

Za wszystkie Jego cierpienia, odrzucenie Go przez niewdzięcznych ludzi i apostazję, która obejmuje ziemię, On przyniesie wielką chwałę ludzkości.

Przyjdzie na wielkiej chmurze a Jego Majestat zawładnie każdą duszą, która przypadnie Mu do stóp w ekstazie.

On, tak pokorny, przyjdzie w ogromnej, cudownej wspaniałości, a Jego Wielkie Miłosierdzie zaleje ziemię.

Dzieci, musicie się przygotować, ponieważ będziecie potrzebować wielkiej siły, aby ukorzyć się przed Nim. Będzie dla was konieczne, aby wykazać pokorę i poprosić Go o ocalenie waszych dusz, tak byście mogli ujrzeć Światło Prawdy.

Wielu z was zostanie ogarniętych Jego Wielkim Miłosierdziem. Jednakże inni zignorują Jego Obecność i Wielki Dar, który On przyniesie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych, którzy odmawiają uznania istnienia wiecznego życia, ponieważ ludzie ci potrzebują waszej pomocy. Jeśli zdołacie w swoim sercu poprosić Mojego Syna o ocalenie tych dusz, przyniesie to wiele radości.

Wy, Moje dzieci, wkrótce zobaczycie koniec waszego cierpienia, ponieważ Mój Syn, w Jego Miłosierdziu, ma wielkie plany wobec każdego człowieka, który żyje dziś na ziemi.

Bądźcie wdzięczni za Dar życia, które został wam przyznany, kiedy się rodziliście.

Bądźcie wdzięczni, ze względu na Dar Życia Wiecznego, który Mój Syn niedługo przedstawi światu. Dar ten przewidziany jest dla każdego grzesznika. Od waszej własnej wolnej woli będzie zależeć, czy go przyjmiecie, czy nie.

Chodźcie do Mnie, dzieci, ponieważ zabiorę was do schronienia Mojego Niepokalanego Serca i przygotuję tak, abym mogła was zabrać do Mojego Syna, w gotowości na Jego Powtórne Przyjście.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Orędzie nr 638 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 10.12.2012, 22:22

Moja droga, umiłowana córko, proszę powiedz wszystkim, którzy przestrzegają Moich Nauk, aby przypomnieli sobie o Mojej Obietnicy.

Wyraziłem się jasno, że przyjdę ponownie, aby ocalić Moje Królestwo.

Moje Powtórne Przyjście jest oczekiwane i ci, którzy twierdzą, że znają Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, będą wiedzieli, że ona nie zawiera kłamstw.

Przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, a ten moment już prawie dla was nadszedł.

Będę sądził Żywych i Umarłych, ale tylko ci, którzy będą tego godni, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Zostało także przepowiedziane, że zły przygotuje wojnę na ziemi, aby walczyć z Moim Ojcem o dusze.

Jest to wojna, której on nie może wygrać, a jednak wielu z tych, którzy przeżywają swoje życie w oparciu o fałszywe obietnice wierzy, że ich ziemskie życie jest wszystkim, co ma znaczenie. Oszustwo, na które złapanych zostało wielu ludzi, będzie ich upadkiem.

O, jak Ja pragnę, aby na czas otworzyć tym duszom oczy na Prawdę, zanim będzie dla nich za późno.

Mój ból i cierpienie teraz, gdy wyobrażam sobie te biedne zwiedzione dusze, które zostaną dla Mnie utracone, nie były nigdy aż tak intensywne. To dlatego dusze ofiarne, wybrane dusze i ci, którzy są blisko Mojego Najświętszego Serca, czują właśnie teraz taki ból. Cierpię z ich powodu, ponieważ czas się zbliża.

Wszystkie plany Mojego Ojca, aby objąć Swoje dzieci i okryć je Jego Pieczęcią Ochrony, są na swoim miejscu.

Każda dusza jest przez Niego poszukiwana. Duch Święty obejmuje tak wiele dusz w tym momencie historii, aby przyciągnąć je do Moich Świętych Ramion.

Proszę, nie odrzucajcie Mojej Obietnicy. Zaakceptujcie, że wy, z tego pokolenia, będziecie świadkami Mojego Powtórnego Przyjścia.

To jest dobra wiadomość. Mój Powrót będzie momentem Mojej Gloryfikacji, która odnowi wszystkich tych, którzy Mnie kochają i rozpoczną nowe życie, czas wielkiej świetności, gdzie będą się cieszyć Światłem i Miłością.

Proszę, nie obawiajcie się.

Przychodzę z Wielką Miłością.

Przychodzę z Wielkim Darem.

Będziecie zabrani do waszego prawdziwego domu i zostaniecie zjednoczeni z waszą własną rodziną.

Wszystkie Boże dzieci, wyróżnione wstępem do tego Chwalebnego Istnienia, staną się jak jedno.

Wszędzie będzie Miłość. Pokój, radość, śmiech, przyjaźń, cuda i Adoracja Boga, będą częścią każdej chwili.

Śmierć nie będzie istnieć. Martwa będzie nienawiść.

Zło zostanie wygnane.

Cała ludzkość nie będzie już dłużej cierpieć lub doświadczać bólu albo niedoskonałości wszelkiego rodzaju. To jest Mój Nowy Raj. Nie będzie już więcej czasu łez.

Zaufajcie Mi, Moi wyznawcy, ponieważ ból i cierpienie, których doświadczacie, dobiegają prawie końca. Wiem, jak bardzo cierpicie z powodu niesprawiedliwych reżimów, pod którymi musicie żyć. Jest to ostatni okres, gdyż Ręka Mojego Ojca będzie teraz interweniować.

Świat się zmieni. Stary zostanie odrzucony i pojawi się Nowy Początek w pełnej Chwale Boga, gdy zapanuje Jego Władza, tak jak miało być od Stworzenia świata.

Wasz Ukochany Jezus

 

Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich

Orędzie nr 637 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 09.12.2012, 19:00

Moja droga, umiłowana córko, Moim pragnieniem nie jest przestraszenie Moich wyznawców, ale raczej okazanie Miłości i Współczucia, które zachowuję w Moim sercu dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

To z powodu Mojej Miłości do każdego z Bożych dzieci, w tym tych, którzy przeciwstawiają się Bożemu Słowu, chcę je objąć Moim Płomieniem Miłosierdzia.

Bądźcie przygotowani, wszyscy z was, gdyż będziecie niedługo świadkami Bożej Mocy i Jego Boskiej Interwencji w świecie, kiedy On zatrzyma wszystko, co istnieje, na okres piętnastu minut.

Ogień Ducha Świętego będzie odczuwalny w sercach wszystkich.

Dla tych, którzy są w stanie łaski, będzie to uczucie radości, miłości i współczucia dla Mnie, waszego Jezusa.

Ci, którzy są w stanie grzechu powszedniego, poczują ból Czyśćca, ale zostaną szybko oczyszczeni, a następnie poczują w swoich sercach głęboki pokój i miłość do Mnie.

Ci z was, w stanie grzechu śmiertelnego, doświadczą niedoli i bólu, tak jakby zostali skazani na ognie Piekła.

Niektórzy z was, w tym stanie grzechu, będą błagać o Moje przebaczenie i łaskę, aby zatrzymać swoje wewnętrzne cierpienie. Przyznam je wam, jeśli znajdziecie prawdziwą skruchę w waszych sercach i zaakceptujecie, że wasze grzechy powodują u Mnie ciężką ranę i ból, ponieważ obrażają Boga.

Następnie będą te biedne, nieszczęsne dusze, które będą pluć na Mnie, walczyć ze Mną, a potem odwrócą się plecami. Poczują przerażenie, ponieważ ich dusze zaatakowane są przez szatana.

Nie będą mogli znieść bólu, kiedy doświadczą Mojego Światła i będą uciekać w objęcia złego, którego ciemność poprawi ich samopoczucie.

Wreszcie będą ci, którzy umrą natychmiast z powodu wstrząsu, którego doświadczą. Proszę, módlcie się za te dusze każdego dnia, gdyż przez wasze modlitwy uzyskają one wstęp do Mojego Królestwa.

Jest to jeden z największych cudów kiedykolwiek przyznanych Bożym dzieciom.

Moje Objawienie dla was podczas tego Wydarzenia, które obudzi was na fakt Mojej Obietnicy Powrotu dla ocalenia ludzkiego rodzaju, tak abyście mogli odziedziczyć będące przed wami Chwalebne Życie, zostanie niedługo zrealizowane.

Wasz Jezus

 

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w trakcie przygotowania na Moje Powtórne Przyjście

Orędzie nr 636 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 08.12.2012, 11:40

Moja droga, umiłowana córko, tak jak Mój Ojciec przygotował świat na Moje Pierwsze Przyjście, tak też przygotowuje On teraz Swoje dzieci na Moje Powtórne Przyjście.

Całe Niebo cieszyło się, kiedy się urodziłem, ponieważ wiedzieli, że zostałem wysłany, aby ocalić ludzkość od wiecznego potępienia. Teraz raduje się Hierarchia wszystkich aniołów i wszyscy święci, ponieważ obecnie trwają przygotowania, aby przyszykować świat na ponowne powitanie Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego.

Tylko Mój Ojciec zna terminy, ale Ja mogę wam powiedzieć, że będzie to miało miejsce niezbyt długo po tym, gdy nastąpi Ostrzeżenie.

Jest to moment, na który Mój Ojciec czekał cierpliwie. Wreszcie może rzucić w otchłań bestię i jej demony, które chodzą po ziemi dręcząc Jego dzieci.

Ostrzeżenie oczyści Boże dzieci w trakcie przygotowania na Moje Powtórne Przyjście.

Jest to niezbędne, ponieważ będzie to oznaczać, że obecnie wielu ludzi, którzy inaczej nie uczyniliby tego, ubiegać się będzie o przebaczenie za swoje grzechy.

Trzęsienia ziemi, burze, powodzie i nietypowa dla sezonu pogoda połączą się, aby oczyścić ziemię z trucizny. Ziemia, morza i powietrze również zostaną oczyszczone w gotowości do Nowego Raju, kiedy Niebiosa i Ziemia połączą się w jedno.

Wszystko zostało starannie zorganizowane, zgodnie z Boskimi Planami Mojego Ojca. Wśród ludzi jest bardzo mało wiadome o Bożych Prawach, które rządzą w Królestwie Mojego Ojca na ziemi i w Niebiosach.

Dużo nauczono was poprzez proroków i przez Moje Nauki. Jednak wiele pozostaje dla was tajemnicą. Kiedy tajemnice zostaną wam z czasem ujawnione, wtedy zrozumiecie przyczynę ludzkiego cierpienia.

Wielu z was, uczonych badaczy Boga, stosuje się najlepiej jak potrafi do Praw ustanowionych przeze Mnie.

Wiedzcie zatem, że Miłość, którą Bóg ma dla Swoich dzieci, przewyższa jakiekolwiek teologiczne uzasadnienie.

To samo prawdziwe jest dla prostej duszy, która czuje prawdziwą miłość dla Mnie, jej ukochanego Jezusa, bez analizowania dlaczego.

Ufając we Mnie i przyjmując, że Moja Miłość jest Miłosierna i Cierpliwa, wiedzcie, że Ja spełnię Obietnice złożone przez Mojego Ojca.

Jego Boska Wola zostanie w końcu wypełniona. Tylko Jego Wola może zapewnić pokój pośród Jego dzieci. Będzie ona Manifestacją, tak aby wszystkie Jego Stworzenia pokochały Go, przyjęły Jego Miłość i Dary, które On chce wylać na Swoje dzieci.

Świat dostrzegł jedynie ułamek cudów stworzonych przez Mojego Ojca.

Jego dzieci mają być jeszcze świadkami Prawdziwej Chwały Królestwa, z którym On oczekuje na nich.

Po wielu bólach i cierpieniu, spowodowanym przez nienawiść zadaną ziemi przez upadłe anioły kierowane przez szatana, wszystko zostanie teraz rozwiązane.

Ostateczna bitwa pokaże, że zniszczenie zła zostało w końcu ukończone.

Ostrzeżenie jest Cudem zezwolonym przez Mojego Ojca dla zapewnienia, aby tak wiele Jego dzieci jak to tylko możliwe, mogło wejść do Mojego Nowego Królestwa.

Ze względu na apostazję i błędy doktrynalne szerzone w ciągu ostatnich czterech dekad przez wprowadzone w błąd wyświęcone sługi, jest to jedyny sposób, aby szybko zjednoczyć ludzkość.

Wielkość populacji na świecie w tej chwili oznacza, że przez ten Cud Oświetlenia Sumienia można ocalić miliardy.

Ponieważ czas zmierza teraz ku Wielkiemu Uciskowi, Ja, Baranek Boży, ujawnię światu prawdziwe znaczenie treści Pieczęci, podanych Janowi.

Księga Prawdy jest Słowem Bożym danym już ludzkości przez Księgę Mojego Ojca. Przypomina ona Bożym dzieciom o Prawdzie, gdyż tak wielu o Niej zapomniało.

Ujawni również niektóre tajemnice czasów ostatecznych podanych Danielowi, tak aby wszyscy z was zostali przygotowani do wejścia, ze swojej własnej woli, do Nowego Raju.

Nie odrzucajcie Prawdy, kiedy jest wam obecnie dawana, ponieważ byłoby to podobne do chorego, który odmawia leczenia choroby. Bez Prawdy nie będziecie wystarczająco przygotowani, aby wejść do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

 

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl