OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 33

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Orędzie nr 671 z serii Ostrzeżenie

Środa, 09.01.2013, 10:45

Moja droga, umiłowana córko, jak bardzo Jestem znany na co dzień, poprzez mowę ludzi, a mimo to Jestem tak daleko od nich.

Wielu, instynktownie, w momentach wyrażania się wzywa głośno Mojego Imienia, bez uświadamiania sobie, jak Moje Imię wykorzystują. Nie tylko nie jestem szanowany, ale nie jest Mi okazywany jakikolwiek rodzaj szacunku. Moje Imię używane jest do przeklinania innych w chwilach wielkich napięć. Jak to boli i szokuje Mnie, że Ja w ten sposób jestem wykorzystywany.

Wielu używa Mojego Imienia w codziennej rozmowie, ale nie w sposób, który podkreśla Moją Rolę jako Zbawiciela ludzkiego rodzaju.

Jakże pragnąłbym wezwać tych ateistów i agnostyków, aby mogli posłuchać, jak używają Mojego Imienia w swoich codziennych rozmowach. Jeśli jest to nawyk, to dlaczego nie korzystacie z innej formy wyrazu? Dlaczego włączacie w to Mnie, jeśli nie akceptujecie Mnie? Dlaczego używacie Mnie jako formy bluźnierstwa, kiedy nie wierzycie, że Ja Istnieję?

Tak wielu ludzi odrzuca Mnie, jako nic ważnego w ich życiu. Jestem zepchnięty na bok, tak jakbym Ja był bez znaczenia.

Wiele dusz, które wierzą we Mnie, nie praktykuje swojej wiary. Jako tacy, zaniedbują przygotowanie swoich dusz. Tak wielu nie wie, kiedy zostaną zabrani z tej ziemi do następnego życia i popełniają straszny błąd. Ponieważ nie są gotowi do wejścia do Mojego Królestwa.

W dniu, kiedy dusze zostaną podzielone na dwie grupy, Prawda przyszłości będzie im ostatecznie objawiona. Biada człowiekowi, który nie przygotował się do tego wielkiego dnia, i który marnuje czas przyznany mu na ziemi.

Dla innych, którzy odmówili słuchania Prawdy, i który publicznie znieważali i odrzucali Mnie, ich przerażenie będzie niemożliwe do opisania. W tym dniu doświadczany będzie płacz, histeria i wstrząs, kiedy dusze te zobaczą, że wybrana przez nie ścieżka prowadzi je tylko do otchłani ogni.

Jest to czas duchowej odnowy dla dusz, które zostały pobłogosławione Darem zobaczenia, jak dawne proroctwa wypełniają się teraz na świecie, tak jak przepowiedziane.

Patrzę na świat i widzę straszny zamęt, kiedy ludzie wciągani są w kłamstwa o tym, jak świat został stworzony – te kłamstwa, które są konstruowane, aby odwrócić ludzi od Prawdy.

Widzę dobrych ludzi, którym zostało powiedziane, aby odrzucili swoje zrozumienie Moich Nauk i odtrącili je na korzyść akceptacji grzechu. Następnie są zachęcani do aprobowania grzechu, aż przekonają samych siebie, że Ja, Jezus Chrystus, przymknę na to oko.

Prawda Moich Nauk leży w samej istocie Chrześcijaństwa. Kiedy usuwacie Prawdę lub manipulujecie nią, to nie jest już Prawda. Wszystko, co pozostaje, jest skorupą.

Nadszedł czas, aby rozeznać czy jesteście przygotowani, czy też nie, aby pozwolić uwieść się współczesnej duchowości New Age lub nie ustąpić i bronić Świętego Bożego Słowa. Może to nie wydaje się teraz dla was ważne, ale kiedy nadejdzie Dzień, gdy Ja przyjdę, aby Sądzić, jedynie Prawda będzie dopuszczalna w Moim Królestwie.

Jeśli akceptujecie kłamstwa, nie jesteście uczciwi. Nie jesteście szczerzy. Dlatego nie otrzymacie Łask. Będziecie jak pusty statek, który pływa po morzach chlubiąc się ładunkiem, który istnieje tylko w waszych głowach. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa będzie dla każdego bezużyteczne. Nie da wam dostępu do kluczy Mojego Nowego Raju.

Módlcie się każdego dnia, jak gdyby jutro było waszym ostatnim dniem, gdyż nie znacie chwili Mojego Powtórnego Przyjścia. Stanie się to niespodziewanie. Kiedy dzień ten zaświta, będzie niewiele czasu, aby zawrócić.  Albo przyjmiecie Mnie i Moją Obietnicę doprowadzenia was do Mojego Królestwa, albo zostaniecie wysłani do miejsca, z ​​którego nie ma powrotu.

Wasz Jezus

 

Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć.

Orędzie nr 670 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 08.01.2013, 21:00

Moja najmilsza córko, kiedy chcę przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, muszę prosić, aby wszyscy Moi wyznawcy zaufali Mi całkowicie. Kocham was. Zawsze będę odpowiadać na wasze modlitwy, aby złagodzić złe czyny, które zostały zaplanowane na świecie przez wrogów Boga.

Ja was ochraniam, Moi umiłowani wyznawcy. Chociaż nigdy nie mógłbym ukrywać przed wami Prawdy, muszę was ostrzec przed niepoprawnymi proroctwami, które w tym momencie czasu dawane są światu przez fałszywych proroków, a które budzą przerażenie w sercach dusz.

Ręka Mojego Ojca, jak już mówiłem wcześniej, spadnie na tych nikczemnych ludzi, kiedy będą się starać zabrać z ziemi Boże dzieci, zanim będą one gotowe, aby wejść do Mojego Królestwa.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby strach zniszczył nadzieję lub przerażenie zniszczyło miłość. Miłość zniszczy zło. Miłość będzie narastać na świecie i będzie się rozprzestrzeniać dzięki Łasce Boga, w odpowiedzi na modlitwy Jego dzieci.

Nie słuchajcie przesadzonych stwierdzeń o czasach ostatecznych, które możecie słyszeć. Nie pozwólcie, aby takie opowieści, z których wiele równoznacznych jest z fikcją, martwiły was lub przestraszyły.
Ja, Jezus Chrystus, w Moim Miłosierdziu zniszczę zło, gdyż Ja nigdy nie rezygnuję z dusz. Bóg jest Miłością. Moc Boga jest Wszechmogąca.

Bóg jest Miłosierny. Nigdy nie zapominajcie o tym.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż nie wolno wam pozwolić, aby wasze serca trwożyły się, gdy modlitwa może złagodzić wiele zła w świecie. Poddajcie Mi się w miłości, nadziei i radości, a Ja zabiorę wszystkie wasze lęki i niepotrzebnych zmartwienia.

Kiedy przygotowujecie się do wielkiego święta, zawsze będziecie radośni i podekscytowani. I choć przed wielkim dniem może wystąpić wiele zakłóceń i trudnych komplikacji, wszystko zostanie zapomniane, kiedy słońce wzejdzie o świcie, w tym tak bardzo oczekiwanym dniu.

W taki sposób musicie patrzeć na Moje Powtórne Przyjście. Chociaż zło, którego będziecie świadkami w okresie poprzedzającym, przestraszy was i wzbudzi wasz wstręt, będzie to trwało krótko, gdyż niedługo wszystko zostanie zapomniane.

Zostańcie w pokoju. Nigdy nie traćcie nadziei na Moje Wielkie Miłosierdzie. Ja nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

 

Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć wiecznie.

Orędzie nr 669 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 07.01.2013, 22:15

Moja droga, umiłowana córko, może się zastanawiasz, dlaczego wydaje się być jak najbardziej naturalną rzeczą na świecie, kiedy porozumiewam się z Tobą.

Czasami pytasz, dlaczego nie czujesz się obezwładniona Moją Obecnością. Dopuszczam to, gdyż byłoby dla ciebie niemożliwe, aby stać w Mojej Obecności, tak osłabiłaby cię Moc Mojego Światła. Mimo to pozwalam ci, jako szczególny Dar, dostrzec trochę tego Boskiego Światła. To dlatego, że wówczas zrozumiesz, jak potężne jest Moje Światło, Moja Miłość i Mój Duch.

Gdyby człowiek dostrzegał choćby tylko ułamek Mojej Boskiej Obecności, byłby tak przytłoczony, że nie mógłby znieść tego Światła, gdyż oślepiłoby go.

Jest to dystans, który grzech stawia między człowiekiem a jego Stwórcą. Kiedy Moje Światło okazane jest duszom, mogą być one objęte przeze Mnie w Moim Królestwie jedynie wtedy, gdy zostały oczyszczone. Tylko ci z was, którzy upokorzą się przede Mną, mogą zostać okryci Światłem Mojego Miłosierdzia. Bez względu na to, jak bardzo twierdzicie, że Mnie kochacie, musicie stale rehabilitować się przede Mną, jeśli ma być wam dany ten Dar Mojego Miłosierdzia.

Każdemu grzesznikowi mówię to. Nie mija ani jedna godzina, gdy w waszych myślach, poprzez wasze usta i przez wasze działania, popełniacie grzech. Jednak, gdy spokojnie zaakceptujecie swoją słabość i jesteście pełni miłości do Mnie oraz widzę wasz smutek, wtedy natychmiast zapomnę wasze winy.

Kiedy przychodzę, aby okryć was Moim Boskim Miłosierdziem przed Moim Powtórnym Przyjściem, będzie to, aby zaofiarować wam niezbędne oczyszczenie, tak żebym mógł objąć was i zabrać do bezpieczeństwa i ochrony Mojego Boskiego Światła. Moje Światło okryje tego dnia ziemię. Wielu, choć oślepionych Światłem Mojego Miłosierdzia, natychmiast przyjmie Moją Rękę Ocalenia.

Aby zostać przyjętym do Światła Mojego Miłosierdzia musicie zaakceptować, że Moc Boga jest wieczna. Tylko przez Moc Boga istniejecie. Tylko przez Miłość Boga będziecie żyć wiecznie. Ci, którzy odrzucają Światło, mogą odnaleźć tylko ciemność. Ciemność może oznaczać tylko jedno – że akceptujecie życie wiecznego cierpienia oferowane wam przez złego.

Pozwólcie Mojemu Światłu jaśnieć nad wami, jednak najpierw musicie zdobyć prawo udziału w tym potężnym Świetle, które ofiaruje wam miejsce w Moim Królestwie – na zawsze.

Błogosławię was. Wzywam was. Przyjdźcie do Mnie, bez strachu, gdyż Ja czekam na was cierpliwie. Gdybyście tylko przyszli do Mnie, wtedy zrozumielibyście Prawdę Mojej Obietnicy.

Wasz Jezus

 

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości

Orędzie nr 668 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 06.01.2013, 17:50

Moja droga, umiłowana córko, to dzięki Duchowi Świętemu obcy ludzie z całego świata odpowiadają teraz na to wezwanie z Nieba.

To jedynie Moc Ducha Świętego może sprawiać, że tak wiele tysięcy dusz spotyka się razem, z miłością w swoich sercach, aby podążać za Moimi Grupami Krucjaty Modlitwy.

Będziecie wiedzieć natychmiast, kiedy Misja od Boga jest autentyczna, przez ilość tych, którzy są powołani, i którzy łączą się w jedno, w Moje Święte Imię. Nie są stawiane pytania. Nie ma szukania pieniędzy. Nie ma sporów. Wszyscy po prostu łączą się razem, z miłości do Mnie. Ze względu na odpowiedź tak wielu dusz na Moje Modlitwy Krucjaty, w tak wielu krajach, daję im teraz to Błogosławieństwo.

Moi drodzy uczniowie, przynosicie Mi wielką radość i pocieszenie. Za okazaną przez was wierność i wytrwałość, błogosławię was Darem Ducha Świętego. Od tego dnia, przy każdym zadaniu, które podejmujecie, aby pomóc Mi ratować dusze przed Moim Powtórnym Przyjściem, dam wam szczególną łaskę, którą natychmiast rozpoznacie . Jest to Łaska Wytrwałości w obliczu przeciwności.

Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (92) O Łaskę Wytrwałości.

 „O drogi Jezu, proszę Cię o Dar Wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie łaskami, których potrzebuję, aby stać na straży Twojego Najświętszego Słowa.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich, utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem obrażany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i okryj mnie łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony, gdy brakuje mi siły, w obliczu wszystkich udręk, które leżą przede mną, podczas gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Tobie ocalić ludzkość. Amen.”

Idźcie, Moi drodzy wyznawcy i wiedzcie, że Moje Serce wybucha miłością i radością, kiedy doświadczam waszej miłości, gdy odpowiadacie na Moje Wołanie.

Kocham was. Osłaniam was Moją Najdroższą Krwią.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (92) – O Łaskę Wytrwałości

Niedziela, 06.01.2013, 17:50

 „O drogi Jezu, proszę Cię o Dar Wytrwałości.

Błagam Cię, obdarz mnie łaskami, których potrzebuję, aby stać na straży Twojego Najświętszego Słowa.

Proszę Cię, uwolnij mnie od wszelkich, utrzymujących się wątpliwości.

Proszę Cię, napełnij moją duszę dobrocią, cierpliwością i wytrwałością.

Pomóż mi zachować godność, kiedy jestem obrażany w Twoje Święte Imię.

Uczyń mnie silnym i okryj mnie łaską, abym szedł naprzód, nawet gdy jestem zmęczony, gdy brakuje mi siły, w obliczu wszystkich udręk, które leżą przede mną, podczas gdy pracuję niestrudzenie, aby pomóc Tobie ocalić ludzkość. Amen.”

 

Krucjata Modlitwy (91) – Zachowaj mnie wiernym wobec mojej Wiary

Piątek, 04.01.2013, 12:30

 „O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w godzinie potrzeby, gdy jestem konfrontowany ze złem.

Pomóż mi bronić Bożego Słowa z siłą i odwagą, bez strachu w mojej duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa, i abym mógł w pełni i całkowicie pozbyć się moich obaw, moich zmartwień i smutków.

Pomóż mi, tak abym mógł odważnie iść naprzód na tej samotnej drodze, aby głosić Prawdę Świętego Bożego Słowa, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niemożliwym.

O Najświętsza Matko, proszę, aby poprzez Twoje wstawiennictwo, wiara wszystkich Chrześcijan pozostała zawsze silna w czasie prześladowań. Amen.”

 

Najświętsza Maria Panna: Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich Chrześcijan.

Orędzie nr 667 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 04.01.2013, 12:30

Moje ukochane dzieci, musicie się modlić, aby Chrześcijańskie Kościoły obudziły się dla Prawdy tych Orędzi. To dzięki sile ich ilości będą one kontynuować utrzymywanie w mocy Nauk Mojego Syna.

On, Mój drogi Syn, pragnie lojalności wszystkich Swoich wyznawców. Musicie się modlić, aby te wśród Jego Kościołów, które odpowiedzialne są za codzienne głoszenie Jego Świętego Słowa, pozostały Mu zawsze wierne.

Muszę zalecić wam, abyście nie słuchali każdej nowej doktryny, która zostanie przedstawiona w Imię Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, ale która nie pochodzi od Jego Świętego Imienia.

Nadchodzące czasy będą wyzwaniem dla wszystkich Chrześcijan. Będziecie potrzebowali wielkiej wytrwałości, jeśli chcecie pozostać wierni Bogu.

Kiedy będziecie prowokowani, zastraszani i prześladowani przez innych Chrześcijan, aby zaakceptować nowe prawa, o których będziecie wiedzieć w waszych sercach, że nie pochodzą od Boga, musicie dla zachowania wierności wobec waszej Wiary odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (91) – Zachowaj mnie wiernym wobec mojej Wiary

 „O Najświętsza Matko Zbawienia, chroń mnie w godzinie potrzeby, gdy jestem konfrontowany ze złem.

Pomóż mi bronić Bożego Słowa z siłą i odwagą, bez strachu w mojej duszy.

Módl się, abym pozostał wierny Nauczaniu Chrystusa, i abym mógł w pełni i całkowicie pozbyć się moich obaw, moich zmartwień i smutków.

Pomóż mi, tak abym mógł odważnie iść naprzód na tej samotnej drodze, aby głosić Prawdę Świętego Bożego Słowa, nawet wtedy, gdy wrogowie Boga uczynią to zadanie prawie niemożliwym.

O Najświętsza Matko, proszę, aby poprzez Twoje wstawiennictwo, wiara wszystkich Chrześcijan pozostała zawsze silna w czasie prześladowań. Amen.”

Dzieci, musicie pamiętać, że kiedy wasza wiara jest stale kwestionowana, znieważana i wyszydzana, Mój Syn cierpi z wami. To cierpienie i prześladowanie jest takie, jak było w czasie Jego okrutnej udręki, podczas której został oskarżony o herezję za zwykłe mówienie Prawdy.

Prawda, gdy jest mówiona, przyciąga kontrowersje, gniew i czasami przemoc. Wiedzcie, że Mój Syn da wam siłę potrzebną wam, aby przetrwać ten czas wielkiej trudności.

Dzieci, posłuchajcie Mojego wezwania. Ja będę się wstawiać za wami, aby zachować was silnymi, a Mój Syn wyleje na was szczególne łaski, aby umożliwić wam uniknięcie zastraszenia dla przyjęcia bluźnierczych praw, które spowodują wielki rozłam w Kościołach Chrześcijańskich, a szczególnie w Kościele Katolickim.

Kocham was i ofiaruję wam Moje modlitwy na każdym etapie waszej podróży na ścieżce Prawdy.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Orędzie nr 666 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 03.01.2013, 21:10

Moja droga, umiłowana córko, wołam do tych wszystkich, którzy nie są pewni, czy Ja Istnieję, czy nie.

Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudno jest wam uwierzyć w życie inne niż to, którym żyjecie obecnie. Wiem, że jest wam trudno zaakceptować Moją Boską Obecność. Jednak wiedzcie, że kiedy kogoś kochacie, to Obecność Boga w duszy pozwala na ten Dar. Wykorzystajcie tę miłość, aby Mnie wezwać, a Ja przemówię do waszego serca.

Jest to wiek, gdy bardzo niedługo będziecie wiedzieć, instynktownie, że wiele wydarzeń na świecie powodowanych jest przez złego, obecnego w sercach ludzi mających okrucieństwo w swoich duszach.

Jest to czas, kiedy sprawię, że Mój Głos będzie wśród was słyszany. Mówię poprzez Moich proroków dla oświecenia was, tak abym mógł pokazać wam Miłość, którą do was czuję. Nie odsuwajcie się ode Mnie. W waszej duszy istnieje iskra akceptacji Mnie. Teraz jest dla was chwila, aby zastanowić się nad waszą przyszłością, bo to musicie wiedzieć. Beze Mnie, bez Mojej Miłości i Mojego Miłosierdzia, nigdy nie znajdziecie pokoju.

Ja Jestem Prawdą. Przynoszę wiadomości, które może nie są dla was wygodne, ale Ja mówię Prawdę. Na początku Prawda jest trudna do przyjęcia, ponieważ ujawnia zarówno zło jak i dobro. Ludzie chcą widzieć tylko przyjemną stronę, ale bardzo często powierzchowne, ciepłe uprzejmości po prostu ukrywają Prawdę. Wielu nie może smakować Prawdy – Istnienia Boga, Stwórcy wszystkich rzeczy – ale, mimo to są gotowi akceptować prezentowane im fałsze.

Są one tylko przelotnymi formami pobudzenia i są bez znaczenia. Udaje im się rozproszyć was i dają wam fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Ale nie mają żadnej treści.

Pamiętajcie, że wasz czas na ziemi jest po prostu formą wygnania spowodowanego przez grzech.

Ja przybyłem ocalić ludzki rodzaj od grzechu, kiedy przyszedłem po raz pierwszy. Niestety, nie zostałem powitany. Zostałem zamordowany i umarłem na Krzyżu, zanim mogłem zgłosić prawo do Mojego Królestwa. Teraz przyjdę ponownie, jak przepowiedziane, aby odebrać Królestwo obiecane Mi przez Mojego umiłowanego Ojca. Tym razem przygotuję was wszystkich do tego wydarzenia, ponieważ obiecuję wam teraz Dar największy ze wszystkich.

Wy jesteście dziećmi Boga, czy akceptujecie ten fakt, czy nie. Jesteście bardzo kochani. Ja was oświecę, jeśli przyjdziecie do Mnie i poprosicie Mnie o pomoc. Nie macie się czego obawiać, gdyż Ja Jestem waszym ukochanym Jezusem i dla was zginąłem śmiercią w wielkim cierpieniu. Wasze własne cierpienia, kiedy błądzicie zagubieni, i gdy jest dla was niemożliwe znalezienie pokoju, są prawie na ukończeniu.

Przyjdźcie i podążajcie za Mną. Mam wielkie plany i Moja Boskość zostanie wszystkim udowodniona. Prawda zostanie przedstawiona nawet tym, którzy nadal Mnie odrzucają, kiedy ponad siedem miliardów ludzi stanie się świadkami Mojego Chwalebnego Powtórnego Przyjścia.

Wówczas nikt nie zaprzeczy, że Ja Istnieję. Będą uważać to za niemożliwe, a jednak wielu odmówi przyjęcia Nowego Królestwa, które Ja ujawnię wszystkim Bożym dzieciom.

Nie odwracajcie się, gdyż Ja chcą was uratować i zabrać was, i całą ludzkość, do dziedzictwa, dla którego wszyscy się urodziliście.

Wasz ukochany Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Powodem, dlaczego tak wiele osób jest w takim bólu i ciemności jest to, że nie wierzą w Boga.

Orędzie nr 665 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 03.01.2013, 21:00

Moje dziecko, powodem dlaczego tak wiele osób jest w takim bólu i ciemności jest to, że nie wierzą w Boga.

Wiara, która miała być wpajana w każdej duszy przez tych do tego powołanych, wygasła. Tak wielu odwróciło się od Boga i stwierdzają teraz, że ich życie jest puste i bez znaczenia. Kiedy dusze odwracają się od Boga, stają się niespokojne. Wypełniają próżnię miłością do fałszywych rzeczy, które nigdy nie zaspokoją ich pragnienia pokoju.

Prawdziwy pokój może być odnaleziony jedynie poprzez Najświętsze Serce Mojego Syna. Jeśli zaakceptujecie Jezusa Chrystusa jako waszego Zbawiciela, nigdy nie umrzecie. Ani nie staniecie się oschłego ducha. Mój Syn przynosi zbawienie i nawet najsłabszy pośród was znajdzie wewnętrzną siłę, jeśli do Niego zawołacie.

Tym, którzy nigdy nie byli nauczani Prawdy, ponieważ zostało to im odmówione, ofiarowana zostanie przez Mojego Syna Ręka Miłosierdzia. On ich oświeci, ponieważ są tymi, których On pragnie doprowadzić do Swojego Chwalebnego Królestwa.

Chwała Boga ocali was, jeśli pozwolicie otwartymi sercami, aby została wam dana Prawda. Jeśli rozpoznacie Dobroć Boga, nigdy ponownie nie będziecie mogli stawiać nikogo, ani niczego, przed Nim.

Proszę, módlcie się, aby Światło Prawdy otworzyło umysł, serce, ciało i duszę każdego z was w czasie Ostrzeżenia. To dlatego Bóg posyła taki Dar Miłosierdzia. Proszę, odpowiedzcie na Jego Wołanie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Kochajcie wszystkich tych, którzy was w Moje Imię prześladują. Następnie módlcie się za nich.

Orędzie nr 664 z serii Ostrzeżenie

Środa, 02.01.2013, 20:00

Moja droga, umiłowana córko, musisz poinformować wszystkich Moich wyznawców, że ich modlitwy pomogą złagodzić wiele z tego, co zostało przepowiedziane.

Modlitwa jest tak potężna, że jeśli odmawianych będzie wystarczająco wiele modlitw, które Ja daję światu poprzez Modlitwy Krucjaty, wiele z trudnego ucisku może zostać skrócone.

Muszę też zwrócić uwagę na moc przebaczenia. Kiedy jesteście prześladowani w Moje Imię, musicie modlić się za te dusze, które was dręczą. Jeśli modlicie się za nich z serca, Ja okryję je waszą miłością. Kiedy modlicie się za waszych wrogów, opóźniacie misję szatana zabierania Mi dusz.

Moja córko, muszę teraz pouczyć ciebie i Moich wyznawców, abyście zachowali spokój w obliczu dużego sprzeciwu wobec tych Orędzi. Nigdy nie wolno wam obawiać się Bożego Słowa, nawet jeśli przynosi wam wiele bólu od zewnętrznego świata.

Nie myślcie, że łatwo jest wejść do Mojego Królestwa. Na każdego z was, którzy naprawdę Mnie kochacie, przypadnie jeden lub dwa razy więcej ludzi kuszących was dla powstrzymania was w waszej wierności dla Mnie. Tak było od Mojej Śmierci na Krzyżu. Tak też pozostanie, aż do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Moi uczniowie będą przyciągać te dusze, które Mnie poszukują. Moi uczniowie obejmą wówczas te dusze, tak aby Moi wyznawcy narastali w staniu się jednym, w unii ze Mną. Ta samotna ścieżka do Mojego Królestwa nigdy nie będzie bez cierpienia.

Gdy będą rzucać w was oskarżenia, pomyślcie o Mojej drodze na Kalwarię. W każdej sekundzie, gdy w Moje Imię znosicie szyderstwa, pomyślcie o Moim Milczeniu i o godności zwykłego skupienia się na Moim jedynym celu, zbawieniu dusz.

To uczyni waszą podróż bardziej znośną. Pozwólcie waszym krytykom wykrzykiwać zniewagi; niech nazywają was głupcami; niech deklarują Moje Orędzia jako herezję. Gdyż jeśli tak zrobicie, ich nikczemne języki nie będą miały nad wami władzy.

Kochajcie wszystkich tych, którzy was w Moje Imię prześladują. Następnie módlcie się za nich. A kiedy im wybaczycie, możecie zniszczyć władzę, którą szatan posiada nad nimi.

To jest tajemnica pokory.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Nie wszyscy zaakceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego i odrzuci Mojego Syna.

Orędzie nr 663 z serii Ostrzeżenie

Środa, 02.01.2013, 06:29

Moje dziecko, wiele będzie się teraz rozwijać na świecie i koniecznych jest wiele wydarzeń, aby oczyścić Boże dzieci.

Ważne jest, aby serca wszystkich otwarte były dla Prawdy, dla Świętego Bożego Słowa. Jeśli nie otworzą swoich serc, nie będą w stanie przyjąć Prawdy Obietnicy Mojego Syna dla ludzkości.

On przyjdzie powtórnie, i to już niedługo, aby wybawić Swoje Królestwo na Ziemi. Zostanie ono wydobyte ze złego uścisku szatana. Wszystkim Bożym dzieciom ofiarowana zostanie wolność, której potrzebują, aby stać się jednym z Moim Synem.

Nie wszyscy zaakceptują wolność. Wielu stanie po stronie złego i odrzuci Mojego Syna. Będą tak słabi, że nie przyjmą Jego Obietnicy i będą kontynuować dążenia światowych ambicji.

Proszę was dzieci, bądźcie hojni wobec tych dusz. Będą one nie tylko odrzucać Miłosierdzie Mojego Syna, ale będą nękać i wyszydzać te wszystkie odważne dusze, które powstaną i będą głosić Prawdę o Bogu.

Dzieci, trwajcie w codziennej modlitwie, a następnie przekażcie wszelkie obawy, które może macie, Mojemu Synowi. On was kocha i pragnie odciążyć was z takiego smutku i bólu. Przyjdźcie do Mnie, waszej ukochanej Matki, a Ja poproszę Go, aby was wzmocnił w waszej wierności dla Niego.

Wasza Ukochana Matka
Matka Zbawienia

 

Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania

Orędzie nr 662 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 01.01.2013, 19:20

Moja droga, umiłowana córko, nastał nowy świt i rozpoczęły się zmiany w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Wojny na Bliskim Wschodzie będą teraz eskalować i wielu zginie z rąk złej grupy. Jednak oni, zła grupa, zostaną powstrzymani przez Rękę Mojego Ojca. Każdy z nich zostanie powalony, gdyż stanowią oni większe niebezpieczeństwo dla Bożych dzieci.

Moje Plany są objawiane i ci spośród was, wybrani przeze Mnie, aby prowadzić Resztę Kościoła, będą szybko tworzyć bazy na całym świecie. Będą to miejsca, gdzie pójdziecie czcić Mnie w pokoju, kiedy wasze kościoły nie będą was witać w sposób, w jaki powinny.

Wasze kościoły staną się niczym więcej, jak miejscami rozrywki, gdzie pogańskie rytuały i muzyka przedstawiane będą w wymyślnych ceremoniach. Rzekomo wydarzenia te odbywać się będą ku czci Boga. Zamiast tego, będą wielbić grzeszne czyny i deklarować je, jako zgodne z Moimi Naukami.

Wielu przedstawi się wkrótce, jako nowe Boże sługi. Wielu nie było nigdy przygotowanych w Chrześcijańskim Kościele i dlatego nie będą zdolni do udzielania Świętych Sakramentów Bożym dzieciom. Oni będą oszustami. Będą narzucać wszystkim jako prawdę to, co powiedzą, że jest Bożym Nauczaniem w dzisiejszym świecie. Ich kłamstwa dotrą do uszu ludzkości na całym świecie.

Wiele zostanie przyciągniętych do tego, co postrzegać będą jako świeże, nowe podejście do Moich Nauk i Bożej Miłości. Wszystko będzie okropnym kłamstwem. Wielu zostanie zwiedzionych do przyjęcia nowej jednej światowej religii.

Podczas gdy fałszywy kościół będzie wzrastać i przyciągać wiele znanych osobistości, środki przekazu i politycznych przywódców, wzrośnie też Moja Reszta Kościoła. Wielu Moich wyświęconych sług będzie wobec Mnie nielojalnych i dołączy do nowej światowej religii, gdzie zostaną powitani z otwartymi ramionami.

Oszuści ci spowodują straszne trudności u Chrześcijan na całym świecie, jeśli nie zaakceptują oni tej nowej, politycznie zatwierdzonej kulturalnej organizacji, która będzie nazywana kościołem Bożym.

Chociaż to Chrześcijanie będą głównym celem nienawiści, Dom Izraela będzie również poszukiwany, a Żydzi uczynieni zostaną kozłami ofiarnymi w tej wojnie o dusze.

Nic z tego, co widzicie, nie będzie się wydawać z zewnątrz różne, niż we wcześniejszych dniach. W Rzymie zostanie niedługo zobaczony bogaty i potężny budynek, który stanie się miejscem spotkań. Wszystkie religie będą tu chętnie witane, dopóki nie zostaną zmuszeni do przełknięcia kłamstwa przedstawionego im przez Nowy Światowy Porządek.

Z czasem stanie się niedopuszczalne, aby niektóre Chrześcijańskie praktyki odbywały się publicznie.

Będzie to obejmować Sakrament Chrztu i Komunii Świętej. Będą one uważane za nieakceptowalne we współczesnym i świeckim świecie, a ich otrzymanie będzie dla was niemożliwe. Sakrament Małżeństwa zostanie zmieniony, a małżeństwo dostępne będzie w innej formie. Jedyny sposób, aby na tym etapie otrzymać Prawdziwe Sakramenty, możliwy będzie poprzez Resztę Kościoła.

Moi wyświęceni słudzy, którzy ucierpią w Moje Imię, ponieważ będą walczyć, aby zachować Sakramenty i Świętą Mszę, niech wiedzą o tym. Macie obowiązek wobec Mnie poprzez wasze Święte Śluby i nigdy nie wolno wam skłaniać się ku odbieganiu od Prawdy. Będzie na was wywierany nacisk, abyście porzucili drogi Pana. Wasz głos stanie się jak szept, kiedy wróg próbuje zagłuszyć Prawdziwe Słowo Boże.

Zbierzcie się razem. Zjednoczcie się. Ponieważ bardzo niedługo Świątynia Boga zostanie zbezczeszczona nie do poznania. Wszystko, co musicie zrobić, to podążać za Mną, słuchać swojego serca i sumienia. Bądźcie zawsze gotowi na tę trudną podróż przed wami. Będziecie potrzebowali całej waszej odwagi, waszej siły i waszej wytrwałości.
Wiedzcie, że na końcu waszej podróży będę czekał Ja, aby zabrać was w Moje Święte Ramiona i do bezpiecznego schronienia Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

 

Będziesz w centrum znacznej nienawiści

Orędzie nr 661 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 31.12.2012, 19:25

Moja najmilsza córko, twoje brzemię posłańca wysłanego, aby przygotować drogę na Moje Powtórne Przyjście, stawać się będzie cięższe.

Będziesz w centrum znacznej nienawiści, a wielu, włącznie z kapłanami z Mojego Kościoła, spróbuje cię zniszczyć.

To samo będzie prawdą dla tych, którzy rozpowszechniają Moje Przekazy. Jako niosący Prawdę, oni także zostaną słownie zaatakowani.

Jest to czas, kiedy musicie się trzymać i po prostu dalej robić to, co jest potrzebne, aby zapewnić, żeby jak najwięcej ludzi jak to tylko możliwe, miało dostęp do tych Orędzi.

Ponieważ Moje Święte Słowo zaczyna docierać do wielu zakątków, gniew przeciwko Niemu pogłębi się. Kiedy Przekazy te będą rozrywane na części i, w niektórych przypadkach uznawane za herezję, musicie kontynuować działanie. Pozostańcie razem i nie słuchajcie trujących rozpraw, które będą przeciwko wam miotane.

Pozostańcie silni i odważni. Trzymajcie się Mojego boku, gdy idziemy tą drogą na Kalwarię. Nie zróbcie błędu, gdyż ta trudna Misja została przepowiedziana i dla wielu z was będzie ona bardzo ciężka.

Błogosławię was wszystkich ostrzegając was, że nie wolno wam się przejmować, gdy ataki staną się ostrzejsze. To dlatego, że to jest Moje Święte Słowo, tak wiele nienawiści będzie okazywane. To jest cena, którą trzeba zapłacić za ocalenie dusz, w tym tych, którzy dręczą was najbardziej.

Wasz Jezus

 

Przez moc okultyzmu dokona on tego, co będzie postrzegane jako metody leczenia śmiertelnie chorych ludzi.

Orędzie nr 660 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 30.12.2012, 17:50

Moja droga, umiłowana córko, chcę wam powiedzieć, że zmiany, które przygotują świat na Moje Powtórne Przyjście, wkrótce zostaną dostrzeżone przez cały świat.

Wojny na Bliskim Wschodzie nabiorą przyspieszenia i rozszerzą zasięg. Obejmą Zachód, jak również Wschód. Chaos zostanie zatrzymany przez człowieka pokoju, bestię, antychrysta. Z czasem wielu uwierzy, że on jest Bogiem, Mesjaszem; tak wiele mocy będzie wydawał się posiadać. Jego moce zostały mu przyznane przez ojca zła, szatana.

Przez moc okultyzmu dokona on tego, co będzie postrzegane jako metody leczenia śmiertelnie chorych ludzi. Zostaną oni przejściowo wyleczeni ze swoich chorób, a ludzie uwierzą, że jego moce pochodzą z Nieba; że on jest Mną, Jezusem Chrystusem. Uwierzą, że przychodzi, aby przygotować świat do Nowej Ery, i że Powtórne Przyjście odbywa się właśnie przed nimi.

Będzie on dokonywać różnych cudów, ale będą one zwykłą iluzją. Niektórzy Moi wyświęceni słudzy upadną przed nim i będą go wielbić. Przywódcy polityczni będą go publicznie popierać. Będzie postrzegany jako dobry i pokorny mesjasz, i będzie naśladować wszystkie Moje cechy. Niestety, zwiedzie wielu.

Błagam was, Moi uczniowie, ostrzeżcie ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele. Tego nie może być. Ja już przyszedłem na ziemię w ciele i to nie może wydarzyć się po raz drugi. Kiedy Ja przyjdę powtórnie, to odbędzie się to w taki sposób, w jaki ją opuściłem, a wówczas nikczemni zostaną wypędzeni i Mój Nowy Raj zastąpi ziemię.

Nie dajcie się oszukać. Zachowajcie czujność. Ja będę was nadal ostrzegał przed antychrystem i kłamstwami, które on przedstawi światu. W ten sposób możecie Mi pomóc uratować te biedne dusze, które będą podążać za nim niewolniczo do czeluści piekła.

Wasz Jezus

 

Nie obawiajcie się Mnie nigdy, gdyż Ja przychodzę w pokoju.

Orędzie nr 659 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 29.12.2012, 19:36

Moja najmilsza córko, ponownie mówię do was wszystkich, Moi drodzy uczniowie, nie obawiajcie się. Chociaż doświadczanie nadchodzących wydarzeń może być dla was bolesne, pamiętajcie te Moje Święte Słowa dawane wam teraz.

Moja Miłość do ludzkości jest tak wielka, że Ja wybaczam łatwo każdy grzech, bez względu na to jak jest obraźliwy, jeśli tylko przez grzesznika okazany jest prawdziwy żal. Nie obawiajcie się Mnie nigdy, jeśli naprawdę Mnie kochacie, ponieważ Ja chronię was przez cały czas. Tak, będziecie cierpieć w Moje Imię, kiedy idziecie za Mną. Ale to jest coś, co musicie zaakceptować. Jest to taka niewielka cena płacona za Chwałę, która leży przed wami.

Jednak ci, którzy chodzą przede Mną w błędnym przekonaniu, że nie potrzebują Obecności Boga w swoim życiu, powinni się obawiać. Grzesznicy ci, którzy nigdy nie okażą skruchy, gdyż uważają, że kontrolują własny los, wpadną do przepaści. Tę pułapkę zastawioną na nich przez złego można porównać do tykającego zegara. Z każdą minutą kontynuują opuszczanie Mnie; ich czas jest skracany. Ich czas na zrehabilitowanie się w Moich Oczach jest krótki.

Wiedzcie, że dwie armie do walki o dusze ustawiły się teraz w przygotowaniu do wojny. Czas mija, więc proszę, bądźcie przygotowani cały czas.

Nie obawiajcie się Mnie nigdy, gdyż Ja przychodzę w pokoju. Bójcie się jednak bestii, która będzie postrzegana jako przychodząca w pokoju, ale która przychodzi, aby was zniszczyć. On, zły, i jego zwolennicy na ziemi są tymi, których powinniście się obawiać. Nie Mnie.

Wasz Jezus

 

Wiedza może bardzo często uczynić was ślepymi na Prawdę

Orędzie nr 658 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 28.12.2012, 06:05

Moja droga, umiłowana córko, tylko wtedy, gdy wasze serce jest prawdziwie otwarte dla Mnie, możecie doświadczyć Mojego Światła i uznać Prawdę.

Wielu powie, że prosili o Dar rozeznania, i że modlili się do Ducha Świętego, aby go otrzymać. Nie wszystkim proszącym dawana jest jednak wnikliwość, której potrzebują, aby otrzymać ten cenny Dar. Mimo to mówią, że go otrzymali. Potem obrażają Mnie, twierdząc, że Moje Święte Słowo pogarsza ich samopoczucie. Twierdzą, że ich obawy muszą oznaczać, że Moje Święte Orędzia pochodzą od ducha zła.

Tym z Was, którzy wyniośle głosicie waszą pokrętną interpretację Mojego Świętego Słowa, i że dawane wam poprzez te Przekazy jest fałszywe, muszę powiedzieć to.

Kiedy po raz ostatni przybyliście przede Mnie nadzy? Bez zasłaniającej was ściany pychy? Kiedy przybyliście do Mnie, wzywając Mnie na kolanach, abym naprawdę was poprowadził, bez uprzedniego umieszczania waszych dłoni na uszach, odmawiając słuchania? Czy nie wiecie, że oświecę was Darem rozeznania tylko wtedy, gdy przyjdziecie do Mnie bez jakichkolwiek uprzedzeń własnych opinii? Nie możecie zostać uwolnieni z łańcuchów intelektualnej pychy, która czyni was ślepymi na Prawdę duchowej wiedzy, dopóki nie zostaniecie pozbawieni wszelkiej ludzkiej pychy.

Ci z was, którzy spędzają lata na studiowaniu Pisma Świętego, i którzy uważają siebie za dobrze zorientowanych – i dlatego bardziej godnych, aby objaśniać znaczenie Mojego Słowa – pomyślcie jeszcze raz.

Znajomość Księgi Mojego Ojca nie kwalifikuje was bardziej, niż żebraka na ulicy bez wykształcenia w sprawach duchowych. Wiedza może bardzo często uczynić was ślepymi na Prawdę. Wiedza oparta na waszej własnej ludzkiej interpretacji Księgi Mojego Ojca nie znaczy nic, jeśli chodzi o zrozumienie Słowa Bożego.

Ci z was, którzy chwalą się swoimi naukowymi metodami w zrozumieniu Świętej Biblii Boga, a następnie wykorzystują to, aby odrzucić Moje Słowo dawane światu dzisiaj, winni są grzechu. Wasz grzech jest grzechem pychy. Obrażacie Mnie, ponieważ wasza pycha jest dla was więcej warta, niż miłość do Mnie w jej najprostszej formie.

Miłość do Mnie, waszego Jezusa, pochodzi z serca. Dusze godne Mojego Królestwa szybko rozpoznają Mój Głos. Dusze, które przeciwstawiają się Mojemu Słowu i otwarcie zachęcają innych do odrzucenia Mnie, są pod wpływem ducha zła. Wzbudzacie we Mnie wstręt. Wasze nikczemne głosy, gdy krzyczycie i wyniośle deklarujecie swoją wartość, opierając się na waszej znajomości Pisma Świętego, zostaną uciszone.

Moja cierpliwość jest nieskończona, ale ci z Was, którzy stają przede Mną i z celowym zamiarem niszczą Mój Plan Zbawienia, zostaną w mgnieniu oka rzuceni na pustynię.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce.

Orędzie nr 657 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 27.12.2012, 18:20

Moja najdroższa córko, to jest Orędzie wielkiej nadziei dla wszystkich Moich dzieci.

Czas na zmiany, jak przepowiedziane, kiedy zmieni się ziemia, zmienią się planety, a zjawiska klimatyczne nie będą przewidywalne, jest przy was.

Moja Wielka Moc przejawia się obecnie w Niebie, tak jak i na ziemi, podczas gdy prowadzę walkę przeciwko Moim wrogom. Szatan i jego demony są pokonywani, ale podejmują straszliwą obronę. Wciągają przy tym Moje biedne dzieci, których serca pełne są politycznych i światowych ambicji, do odgrywania roli, gdy starają się ukrzyżować Moje dzieci.

Człowiek jest słaby. Człowieka łatwo uwieść. Ze względu na jego zaślepienie na Prawdę ustanowioną przeze Mnie od początku Stworzenia, człowiek wierzy w kłamstwa. On wierzy w kłamstwa szerzone przez złego, ponieważ przyciągany jest przez obietnice władzy i przyjemności.

Moje dzieci muszą uznać chwalebne i wspaniałe Światło Mojego Królestwa. Ty, Moja córko, widziałaś to Światło i wiesz jak jest Potężne. Znasz już Bożą Moc i jak cię Ona ogarnia. Czy możesz sobie wyobrazić, co będzie wtedy, gdy objawi się Mój Nowy Raj? Ty, Moja córko, dostrzegłaś tylko niewielką część tego chwalebnego i promiennego Światła.

Ważne jest, aby powitać Światło Mojego Syna w waszych sercach. Jeśli poprosicie Go, aby was uratował i zostaniecie zabrani do Jego Najświętszego Serca, poczujecie to Światło.

Światło Nowego Świtu – Nowa Era – będzie powoli, ale systematycznie oświetlać świat. Wkrótce widoczne będzie nowe Światło, nowe słońce. Będzie większe i będzie przyczyną wielkiego cudu.

Jest to Znak Mojej Mocy i Mojego Majestatu. To będzie cud i udowodni on, że człowiek nie rozumie w pełni tajemnicy stworzenia.

Tylko Ja, Bóg Stwórca Wszechświata, rządzę wszystkim, co jest. Wszystkim, co będzie. Wszystkim, co może być. Żaden człowiek, żaden uczony, nie może rozwiązać tych najświętszych tajemnic, ponieważ dla człowieka nie są one w tym momencie do zrozumienia.

Cuda Mojego Stworzenia i potęga Mojej Mocy zostaną ukazane światu. Niech nikt nie popełni błędu sądząc, że szatan i jego nikczemni zwolennicy mają jakąkolwiek władzę, aby przynieść wam cuda, które Ja stworzyłem dla każdej pojedynczej istoty. Obiecałem ujawnić Prawdę, tak aby Moje dzieci mogły zetrzeć pajęczyny pokrywające wasze oczy.

Kiedy nadejdzie Dzień dla Prawdy, aby została ostatecznie przez was zaakceptowana, Ja przyznam wam najwspanialsze bogactwa, łaski i życie, których nigdy nie moglibyście przewidzieć, ponieważ wykracza to poza waszą wyobraźnię.

Cieszę się przekazując wam dzisiaj to Orędzie nadziei. Mam nadzieję, że przyniesie wam wiele radości i pokoju.

Moja Obietnica przyprowadzenia was do waszego ostatecznego dziedzictwa, wkrótce stanie się rzeczywistością.

Wasz Kochający Ojciec
Najwyższy Bóg

 

Będzie wielka powódź. Będziecie także świadkami mniejszych powodzi w różnych krajach.

Orędzie nr 656 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 25.12.2012, 19:20

Moja droga, ukochana córko, Mój Plan Ocalenia dla świata rozpoczął się w Moim Czasie, 22 grudnia 2012 roku.

Czas ten na świecie jest Mój, ponieważ zbieram wszystkie Boże dzieci razem, jak jedno, gdy rozpoczyna się wielka bitwa.

Ten okres wielkiego ucisku potrwa jakiś czas. Wojny będą eskalować, aż wypowiedziana zostanie wielka wojna i zmieni się świat.

Wszystkie narody będą świadkami zmian. Musicie być na to przygotowani i zaakceptować to, ponieważ wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć, zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście.

Będzie wielka powódź. Będziecie także świadkami mniejszych powodzi w różnych krajach.

Rozpoczną się zmiany klimatyczne, a wasza pogoda będzie inna w sposób, który może wydawać się wam dziwny.

Jest to czas dla tych wszystkich, którzy otworzyli swoje oczy na Prawdę, aby przygotowali drogę dla Mnie, tak abym mógł powitać wszystkich w Moich Świętych Ramionach.

Nie obawiajcie się, ponieważ Moja Miłość wiele osłabi, a wasze modlitwy mogą i będą łagodzić wiele z tych wydarzeń, jak również okrucieństwa planowane przez bestię.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.

Orędzie nr 655 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 24.12.2012, 18:00

Moje dziecko, Dzień, w którym przyniosłam światu Zbawiciela, zmienił losy ludzkości.

Kochałam to małe Dziecko z pasją, jak każde inne matki. Przez Mojego Ojca została Mi jednak dana specjalna łaska. Była to łaska ochrony. Od samego początku chroniłam Mojego Syna w inny sposób. Wiedziałam, że On był obiecanym Mesjaszem, została Mi więc dana bardzo szczególna odpowiedzialność, chociaż nie miałam pojęcia o ogromie skali, z jaką ta odpowiedzialność się wiązała.

Nie zostało Mi dane do zrozumienia, na początku, że Mój Syn, Zbawiciel posłany przez Boga dla ocalenia ludzkiego rodzaju od ogni Piekła, zostanie zabity. Ta część Mojej misji nadeszła jako straszliwy wstrząs, a Mój ból nie może zostać opisany, tak był intensywny.

Cierpiałam przez Mojego Syna, w Nim i razem z Nim. Nawet dzisiaj czuję Jego ból i smutek z powodu niedowierzania w Istnienie Mojego Syna w dzisiejszym świecie. Moim obowiązkiem jako Matki Zbawienia jest pomóc Mojemu Synowi w Jego planie ratowania dusz.

Jest to czas powodzi; czas szybkiej i nagłej zmiany. Gdy będą wybuchać wojny, a wielka wojna wyłoni się z popiołów, Boży Plan nasili się w swoim tempie, aby uświadomić Jego Obecność wśród wszystkich narodów i wszystkich ras.

Moje dziecko, błagam was płacząc dzisiaj, módlcie się Najświętszym Różańcem. Moje łzy, których właśnie jesteś świadkiem, są za te dusze, które nie uznają Mojego Syna. To są ci Chrześcijanie zasmucający Go najbardziej, którzy mówią, że akceptują Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, ale którzy Go obrażają, nie modląc się do Niego.

Rozprzestrzenianie się ateizmu jest jak straszna epidemia ogarniająca ziemię. Bóg nie został zapomniany, ale zamiast tego, Jego Istnienie jest celowo ignorowane. Jego Prawa zostały zakazane w waszych krajach. Jego Kościoły nie są honorowane. Jego wyświęceni słudzy są zbyt nieśmiali i niewystarczająco odważni, aby głosić Jego Święte Słowo.

Ziemia będzie się teraz zmieniać zarówno fizycznie jak i duchowo. Oczyszczanie rozpoczęło się. Walka rozegra się pomiędzy tymi, którzy podążają za złym, a Resztą Bożego Kościoła.

Wy, którzy jesteście wierni Mojemu Synowi, zawsze wzywajcie Mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, tak abym mogła poświęcić was Mojemu umiłowanemu Synowi w celu przyznania wam najbardziej potrzebnych łask. Musicie zostać przygotowani jako żołnierze Jezusa Chrystusa. Wasz pancerz musi zostać wzmocniony ze względu na waszą rolę jako krzyżowców, i będziecie musieli maszerować przeciwko wielkim okrucieństwom i niesprawiedliwości.

Idźcie w pokoju dzieci i trwajcie w codziennej modlitwie, ponieważ rozpoczynają się zmiany, tak aby zbawienie ludzkości mogło zostać osiągnięte.

Wszystko dokona się zgodnie ze Świętą Wolą Mojego Ojca, przez Jego Jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Wam, Moje dzieci, które prosicie Mnie o pomoc, przyznana zostanie ogromna ochrona dla waszych narodów.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

U podstaw wszystkiego będzie zniszczenie komórki rodzinnej

Orędzie nr 654 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 23.12.2012, 15:30

Moja droga, umiłowana córko, wielu z Moich wyświęconych sług znajdzie się teraz w obliczu strasznego wyzwania. Będzie tak, gdy będą przekonywani, aby wybrać jedną z dwóch różnych dróg. Od ich własnej wolnej woli będzie zależało, którą ścieżkę muszą wybrać. Ponieważ ohyda da się poznać w najbliższym czasie.

Wielu z Moich wyświęconych sług nie będzie natychmiast świadomych tego, co się dzieje. Napotkają trudności jedynie wtedy, gdy będą czytać listy przekazane im przez tych na wysokich stanowiskach.

Tym, którzy będą stać na straży Mojego Świętego Słowa, danego człowiekowi poprzez Dar Pisma Świętego, rzucone zostanie wyzwanie i będą nakłaniani do zaakceptowania zmian. Zmiany te zostaną im przekazane i będzie od nich oczekiwane, że uwierzą w nie i przyjmą je jako Prawdę. Są one równoznaczne z jednym.

Będą one nakłaniać Moje wyświęcone sługi, aby zaakceptowali tolerancję grzechu.

Zostanie im powiedziane, że Bóg jest zawsze miłosiernym Bogiem, i że kocha wszystkich. Tak, ta część jest prawdą. Ale następnie dostaną polecenie, aby zaakceptować prawa, które są obrzydliwością w Moich Oczach. U podstaw wszystkiego będzie zniszczenie komórki rodzinnej.

Inni zostaną poproszeni, aby zaakceptowali nowy rodzaj ceremonii, która zastąpi Mszę i Obecność Mojej Świętej Eucharystii.

Zostanie to uznane za obejmujące wszystko dążenie do połączenia w jedność wszystkich Chrześcijan i innych religii. To będzie początek końca.

Dzień wstrzymania codziennej Ofiary Mszy będzie początkiem rozwijania się wszystkich wydarzeń, jak zostało przepowiedziane Janowi Ewangeliście. Będzie to czas podniesienia się bestii, a jej wpływ będzie wielki. Pozyska on serca i dusze wielu kapłanów. Jego celem jest zatrzymanie wszystkich Mszy i zbezczeszczenie Świętej Eucharystii.

On już to robi poprzez czarne msze, które odbywają się w wielu Katolickich Kościołach. Rdzeń nielojalnych sług knuje przeciwko Mojemu Kościołowi i zwiodą wielu.

Bądźcie czujni. Otwórzcie wasze oczy i proście Mnie o siłę, której będziecie potrzebować, aby przeciwstawić się temu podłemu i nikczemnemu planowi.

Ta walka wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi będzie bezwzględna. Kapłan przeciwko kapłanowi. Biskup przeciwko biskupowi. Kardynał przeciwko kardynałowi.

Niech będzie wiadomym, że Ja pokieruję tymi spośród was, Moich wyświęconych sług, którzy Mnie znają i Mnie kochają. Ja was poprowadzę. Dam wam siłę, aby poradzić sobie z tymi wrogami Boga. Nie jesteście sami.

Nigdy nie wolno wam słuchać kłamstw, przekazywanych lub przedstawianych wam w Moje Święte Imię. Tylko wy znacie Prawdę w waszych sercach. Słuchajcie swojego serca. Pozostańcie wierni wszystkiemu, co wam zostało powiedziane, że jest Bożym Prawem.

Jeśli jest wam przedstawiane cokolwiek, co wydaje się być w sprzeczności z Moimi Naukami, to musicie się od tego odwrócić.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl