OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 34

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Krucjata Modlitwy (96) – O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy

Piątek, 25.01.2013, 20:00

“O mój najdroższy Jezu, prosimy Cię, pobłogosław i ochroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, tak abyśmy stali się odporni wobec nikczemnych napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji dla ratowania dusz.

Abyśmy pozostali wierni i silni, kiedy trwamy zachowując Twoje Święte Imię przed światem i nigdy nie zrezygnowali w naszej walce o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.

Amen. “

 

Złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień przez moc Mojej Krucjaty Modlitwy.

Orędzie nr 687 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 25.01.2013, 20:00

Moja najmilsza córko, pragnę poinstruować Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, aby zachowały czujność przy ich zakładaniu w swoich krajach. Muszą mieć przy sobie Święconą Wodę, Krucyfiks przedstawiający Mnie i odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o Błogosławieństwo i Ochronę waszej Grupy Krucjaty Modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (96) O Błogosławieństwo i Ochronę naszej Grupy Krucjaty Modlitwy

“O mój najdroższy Jezu, prosimy Cię, pobłogosław i ochroń nas, Twoją Grupę Krucjaty Modlitwy, tak abyśmy stali się odporni wobec nikczemnych napaści diabła i wszelkich złych duchów, które mogą nas dręczyć w tej Świętej Misji dla ratowania dusz.

Abyśmy pozostali wierni i silni, kiedy trwamy zachowując Twoje Święte Imię przed światem i nigdy nie zrezygnowali w naszej walce o szerzenie Prawdy Twojego Świętego Słowa.

Amen. “

Proszę odmawiajcie tę modlitwę przed i po każdym spotkaniu modlitewnym.

Moi umiłowani uczniowie, muszę także polecić wam zapewnienie, że modlitwa tworzyć będzie podstawę każdego modlitewnego spotkania. Nie chcę, abyście kontemplowali sceptycyzm lub kreowali pośród siebie strach, ponieważ wszystko co przynoszę jest Miłością i Miłosierdziem.

Moje Orędzia są pełne nadziei i przez moc Moich Grup Modlitewnych Krucjaty złagodzę wiele przepowiedzianych cierpień. Celem tej Misji jest ratowanie dusz. Nigdy nie był on inny. Moje Przekazy dawane są wam, aby was oświecić, aby zwrócić waszą uwagę na niebezpieczeństwa, które mogą wpłynąć na waszą wiarę, i aby przygotować was do Mojego Nowego Raju.

Idźcie teraz w Pokoju. Okryję każdą Grupę Krucjaty Obfitością Moich Łask, w tym Darem Rozeznania.

Wasz Jezus

 

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego.

Orędzie nr 686 z serii Ostrzeżenie

Środa, 23.01.2013, 16:40

Moja droga, umiłowana córko, Jestem szczęśliwy i zadowolony z powodu miłości, którą Moi uczniowie mają dla Mnie w swoich sercach.

Niebo raduje się szybkością, z jaką Moje Boskie Orędzia i Modlitwy rozprzestrzeniane są na całym świecie. Jest to tak bardzo dawno temu przepowiedziany czas, kiedy Moja Święta Ewangelia głoszona będzie na całym świecie.

Wzywam Moich wyznawców, aby przypominali ludziom o znaczeniu czytania Pisma Świętego, Słowa przedłożonego zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Dziś Moje Słowo mówione jest jeszcze raz, aby zaszczepić w umysłach ludzi, dzisiaj, znaczenie Moich Nauk. Zaniechanie przyjęcia Bożego Słowa powoduje umieranie duszy.

Każdy człowiek na ziemi urodził się z wolną wolą. Każdemu człowiekowi, któremu Mój Ojciec dał życie, udostępniony został Sakrament Chrztu, ale nie każde Boże dziecko uzyskało dostęp do tego ważnego Daru, który oczyszcza duszę i uwalnia ją od demonów.

Każdy człowiek został uprawniony do Prawdy Moich Nauk, mimo to nie każdemu człowiekowi Prawda została dana. W jej miejsce niewinne dusze nakarmione zostały fałszywymi religiami. Doprowadziło to do wzajemnej nienawiści, ponieważ kłamstwa, tworzone i rozpowszechniane przez te fałszywe religie, zaatakowały ludzkie serca.

Prawda jest taka, że Moje Święte Słowo jest pokarmem duszy. Bez niego dusza usycha. Gdy brak jej pokoju, który przynosi jej Moja Miłość, wówczas szuka pocieszenia w objęciach ziemskich rzeczy, które ostatecznie pozbawiają ją wszelkiego komfortu.

Teraz, ponieważ Moje Święte Słowo rozpalane jest w sercach znużonych ludzi, Moja Miłość będzie się rozprzestrzeniać, kiedy Prawda dawana jest dla ludzkości. Ta Miłość przyciągnie głodne dusze, i tak Mój Plan Zbawienia będzie kontynuowany. Wyczerpię wszelkie możliwości, przy pomocy serc pokornych dusz – które prawdziwie Mnie kochają – aby ocalić cały rodzaj ludzki. Nie jest istotne jakiego wielbią boga, gdyż bardzo szybko Prawda zostanie im ujawniona. Następnie nie będą pragnęli niczego innego, tylko Mojej Chwalebnej Obecności.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (95) – O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę

Środa, 23.01.2013, 16:05

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

 

Najświętsza Maria Panna: To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat.

Orędzie nr 685 z serii Ostrzeżenie

Środa, 23.01.2013, 16:05

Moje dzieci, musicie dążyć do przeznaczenia co najmniej piętnastu minut dziennie na odmawianie Modlitw Krucjaty, ponieważ jest to bardzo ważne.

Musicie znaleźć czas, aby odmawiać te modlitwy, ponieważ one już łagodzą wiele tragedii na świecie, spowodowanych przez tych nikczemnych ludzi, którzy dokonują aktów zła.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy modlitwy, albo faktu, że poprzez Moje wstawiennictwo mogę wam pomóc w waszym borykaniu się z waszą Wiarą.

Wielu z was zajętych jest w swoim życiu innymi sprawami, ale musicie dołożyć wszelkich starań, aby oddawać cześć Mojemu Synowi. Modlitwa może być dla wielu trudna.

Może być trudne, aby modlić się prywatnie, a ci, którzy nie mogą zobaczyć najdoskonalszego i pięknego Oblicza Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będą się łatwo rozpraszać.

Oto mała Modlitwa Krucjaty (95) O pomoc w znalezieniu czasu na modlitwę.

 „Matko Zbawienia, przyjdź mi z pomocą, kiedy zmagam się ze znalezieniem czasu na modlitwę.

Pomóż mi ofiarować Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, czas, na który On zasługuje, aby pokazać Mu, jak bardzo Go kocham.

Błagam, abyś Ty, moja Najświętsza Matko Zbawienia, ubiegała się dla mnie o Łaski, których potrzebuję i prosiła Twojego drogiego Syna o każdą łaskę i przywilej, tak aby On mógł mnie przyjąć na łono Swojego Najświętszego Serca.

Amen.”

Dzieci, wszystko co musicie zrobić, aby podążać Drogą Prawdy, to ofiarować czas, który jest potrzebny na modlitwę. To przez moc modlitwy Miłosierdzie Mojego Syna może być rozprzestrzeniane na cały świat. To przez odmawianie Modlitw Krucjaty będzie mogło być wypełnione przez Mojego Syna Przymierze, aby ocalić świat.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Orędzie nr 684 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 22.01.2013, 10:24

Moja droga, umiłowana córko, Moje Światło zaświeci teraz nad tymi narodami, które nie były nauczane Prawdy.

Tam gdzie nie istnieje wzmianka o Bogu, Moja Boska Obecność wypełni obecnie każdy zakątek w tych narodach, które Mnie nie czczą, mimo, że są świadome tego, kim Ja Jestem. Zasłona ciemności zostanie uchylona i w końcu te zgłodniałe dusze będą piły Mojego Świętego Ducha i chłonęły Moje Święte Słowo. Po całym tym czasie, przez rozprzestrzenianie się Moich Grup Modlitewnych, zostanie im dana Prawda.

Odnoszę się do tych narodów, gdzie puste są wasze kościoły, gdzie Sakramenty są rzadko dostępne i gdzie codzienne Msze nie są już dłużej odprawiane. To należy do was, Moi ukochani uczniowie, aby rozprzestrzeniać Moje Święte Słowo, tak żeby ciemne dusze i ci, którzy nie wiedzą nic o Mnie, zostali oświeceni i delikatnie zachęceni do przyjścia do Mnie.

Błogosławię was, a przez Moc Mojej głębokiej Miłości do każdego z was, powiększę ogromnie waszą liczbę. Moje Grupy Modlitewne będą zakładane w każdym kraju, a z Darem Ducha Świętego, prorokować będziecie w Moje Święte Imię na całym świecie.

Przypominajcie wszystkim Moje Nauki. Przypominajcie duszom o czytaniu Pisma Świętego, jednego z Największych Darów, danych wam przez Mojego Ojca. Odmawiajcie Moje Modlitwy; czytajcie Moje Orędzia i módlcie się, abyście mogli dotrzeć nawet do najbardziej zatwardziałych serc.

Przyznam wam wiele Darów i poinstruuję was na każdym kroku stawianym przez was na Drodze Prawdy.

Wasz Jezus

 

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł.

Orędzie nr 683 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 21.01.2013, 15:50

Moja najmilsza córko, może się wydawać, że Mój czas na ziemi zakończył się Moim Ukrzyżowaniem, ale to był dopiero początek.

Mój Czas, który powiązany jest z Boską Wolą Mojego Ojca, już prawie dla was nadszedł, a ostatecznie, Ja przyjdę ponownie, aby przyjąć ludzkość do Mojego Najświętszego Serca.

Wiele zostało już osiągnięte, nie tylko przez was, Moi umiłowani uczniowie, lecz przez Wiarę Mojego Kościoła, w niezłomności wobec prześladowań zadanych Mojemu Ciału na ziemi przez świeckie rządy.

Jak Ja kocham Moich wiernych wyznawców. Jaką pociechę przynoszą Mi oni, ze względu na ich stałość i wierne przywiązanie. Duch Święty rozprzestrzenia się w tych czasach i został zarzucony jak sieć nad ludzkością, jako antidotum na ducha zła obecnego w sercach ludzi.

Moi wyznawcy, gdybyście zobaczyli, jak Ja widzę, złe duchy, które błąkają się po ziemi szukając domu, umarlibyście z przerażenia. One szukają schronienia w ludzkiej duszy i domu do zamieszkania. Dusze, które Mnie nie kochają, które odrzucają Boga, i które podążają za szerzonymi przez szatana fałszywymi naukami, w tym organizacjami New Age – które pozują na religijne i duchowe organizacje – pozostawiają same siebie szeroko otwarte dla tych duchów. Wiele z tych dusz poczułoby się obrażonych, gdyby im powiedziano, że są nosicielami tych złych duchów. Nie będą w to wierzyły, nawet jeśli wykazują oznaki głębokiego emocjonalnego cierpienia.

Te złe duchy, a jest ich wiele, ukazują się Mi wijące się przede Mną w ciemności. Widzę je szydzące i plujące na Mnie ich nikczemnymi ustami. Kiedy są one obecne w Bożych dzieciach, przekształcają osoby w które weszły, aczkolwiek na początku powoli. Z czasem te biedne dusze będą bluźnić plugawościami przeciwko Bogu i Prawom ustanowionym przez Niego. Będą propagować nikczemne czyny każdego rodzaju i zadawać sobie wiele trudu, aby uwieść inne dusze do popełnienia grzechu. Ponieważ nasilają one szybkość zakażania, Duch Święty, obecny w sercach Moich wyznawców, zorganizuje potężną batalię, aby  pomóc zwalczyć to zło. To dlatego tak ważna jest modlitwa. Wasze modlitwy, ofiarowane dla powstrzymania rozprzestrzeniania się złych praw, które obrażają Boga, zostaną wysłuchane i poskutkują działaniem.

Proszę, kontynuujcie odmawianie Modlitwy Krucjaty (87) o ochronę waszego narodu od zła, tak aby złe akty prześladowań mogły zostać złagodzone.

Wasz Jezus

 

Ludzie ci będą niszczyć Moje Kościoły, a tylko niewielu dozwolone będzie sprawowanie codziennych Ofiar.

Orędzie nr 682 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 20.01.2013, 17:50

Moja droga, umiłowana córko, pragnę, aby Moi uczniowie przyjęli bez strachu nadchodzące zmiany. To właśnie z powodu tych zmian człowiek może zostać oczyszczony.

Niedługo nastąpią nikczemne wojenne działania i zniesienie waszych praw, co spowoduje kontrolowanie drogi, którą pójdą wasze kraje. Gdyby ta ostateczna bitwa pomiędzy Królestwem Mojego Ojca, a szatanem i jego złymi duchami miała nie mieć miejsca, to zło nie mogłoby zostać zniszczone.

Będą stale czynione próby, aby przejąć wasze waluty i wasz osobisty dostęp do pieniędzy. Jednak wasze modlitwy mogą powstrzymać tych podłych przywódców od wprowadzenia takiej próby niewolnictwa. Ludzie ci będą niszczyć Moje Kościoły, a tylko niewielu dozwolone będzie sprawowanie codziennych Ofiar. Jednak będą tacy pośród nich, którzy pozostaną nieugięci dzięki Łasce Bożej.

Będą prześladować Kościół i powodować wielki podział wśród przywódców Kościołów Chrześcijańskich, ale mimo to będą księża i duchowni, którzy ciągle pozostaną niezachwiani, ponieważ odrzucą podporządkowanie się tej presji.

Będą starać się zatrzymać Sakramenty Chrztu, Komunii Świętej i Spowiedzi, ale mimo to, ci wierni i odważni wyświęceni słudzy będą Mi nadal służyć.

Pamiętajcie, że wasze modlitwy będą osłabiały wpływ i dotkliwość tych udręk. Kiedy Moje wybrane dusze modlą się specjalnie o takie akty Miłosierdzia, Ja odpowiem na ich wołanie.

Wasz Jezus

 

To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie.

Orędzie nr 681 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 20.01.2013, 10:10

Moja najmilsza córko, Moim największym pragnieniem jest zobaczyć niewierzących, którzy czytają Moje Święte Słowo. Nawet gdyby to było tylko kilka minut, byliby skłonni powracać do Mojego Pisma, ponownie i ponownie.

Ponieważ szatan zwodzi świat do uwierzenia, że on nie istnieje, ani że jego demony, upadłe anioły, przemierzają swobodnie świat szukając schronienia w sercach i ciałach ludzi, jest on nieznany dla niewierzących. Dopiero gdy człowiek zaakceptuje egzystencję zła na świecie, otworzy naprawdę swój umysł, aby zaakceptować Istnienie Boga.

Kiedy złe duchy wędrują, poszukują miejsc, w których łatwo mogą wejść do duszy. Gdy raz znajdą się w duszy, pozbyć się ich jest bardzo trudno. Trzymają się tych biednych dusz, które nie mają wiary czy ufności w Boga. W podobny sposób atakują Moich wyznawców i jedynie ich modlitwy mogą zapewnić im ochronę. Kiedy na świat wysyłany jest prorok, szatan i jego demony użyją nadzwyczajnych metod, aby walczyć z Darem Proroctwa.

Ty, Moja córko, poddawana jesteś atakom szatana. Przybiera to różne formy. Ludzie, którzy reagują na Moje Orędzia będą również dręczeni. Najpierw przez ducha zła zasiewane będą w ich sercach wątpliwości, które następnie wywołają niepokój w duszy. To doprowadzi ich do kwestionowania i stawiania wyzwania Moim Przekazom, aż ich wątpliwości obrócą się w nienawiść.

Wiele związanych z tobą dusz, będzie bezwiednie nieustannie kuszonych, aby cię zdradzić. Pojawią się niektórzy obcy i powiedzą ci, że również są prorokami. Niektóre z tych dusz, które przyszły do ciebie od początku tej Misji pod pretekstem, że one również były Moimi prorokami ze specjalnymi darami ode Mnie, i że należą do ciebie, są twoimi największymi wrogami. Zostały zaatakowane przez złe duchy i wiele, niestety, nie uświadamia sobie tego. Ci Moi wyświęceni słudzy, którym zawierzyłaś, a którzy cię zdradzili, również zostali powstrzymani w wykonywaniu swoich obowiązków wobec Mnie, z powodu ducha zazdrości.

Istnieje bardzo niewielu, którym można zawierzyć pracę z Moimi prorokami, dlatego prawdziwi z nich muszą działać sami, jedynie z garstką ludzi, którym mogą zaufać. Wam, Moi wyznawcy, nie wolno nigdy czuć się urażonymi lub obrażonymi, jeśli nie zezwolę Mojemu prorokowi spotykać się z wami lub uczestniczyć w publicznych wydarzeniach.

Jako prorokowi czasów ostatecznych, nie mogę pozwolić na zajęcia odwracające uwagę. Potrzebuję całego czasu Marii i jej pobożności. To będę Ja, Jezus Chrystus, który poprowadzi was w waszych modlitwach, poprzez Moje Grupy Modlitewne. Nie lekceważcie nigdy ducha zła, który wywołuje wśród was wątpliwości i dyskusje wraz z pokusą, aby odejść.

Rozpoznajcie powody tego. Jest to dlatego, że największa wojna szatana toczona jest w tym czasie. To są Misje prawdziwych proroków, które wywołują oburzenie. To Jestem Ja, Jezus, który prowadzi walkę przeciwko złemu i to Jestem Ja, Który ją wygra.

Wasz Ukochany Jezus

 

Najświętsza Maria Panna: Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję.

Orędzie nr 680 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 19.01.2013, 20:45

Moje dziecko, kiedy eskalują złe czyny, tak jak sposób, w jaki narody próbują wprowadzić aborcję, Duch Święty zstępuje na Boże dzieci, tak aby mogły zyskać odwagę dla stawienia oporu.

Aborcja jest najcięższym grzechem w Oczach Mojego Ojca. Nie ma przyczyny, która może Mu zostać przedstawiona, i która może usprawiedliwić ten ohydny czyn przeciwko Bożemu Stworzeniu. Aborcja jest obrazą dla Świętego Stworzenia ludzkości i niesie ze sobą straszliwą karę.

Każdy argument zostanie przytoczony dla jej uzasadnienia wśród waszych narodów, ale nic nie może uczynić jej kiedykolwiek akceptowalną dla Boga. Nikt nie ma prawa ingerować w Dar Życia stworzonego przez Boga, Stwórcę wszystkiego, co istnieje.

Wiele biednych dusz wierzy, że okazują współczucie, kiedy tolerują aborcję, ale wszystko, co robią, jest tolerowaniem morderstwa, które jest grzechem ciężkim. Musicie walczyć z każdym prawem i każdym argumentem, który propaguje aborcję oraz chronić życie Bożych dzieci w łonach ich matek. Nigdy nie wolno wam odczuwać strachu, kiedy głosicie świętość życia.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te dusze, które nie mogą zaakceptować ważności życia i Świętego Aktu Bożego Stworzenia. Dusze te potrzebują waszych modlitw i cierpliwości. Pokażcie im, że nie zaakceptujecie ich żądań dla zmuszenia was do przyzwolenia na zabójstwo nienarodzonego Bożego dziecka.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Tak łatwo chłoniecie te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców

Orędzie nr 679 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 18.01.2013, 20:15

Moja droga, umiłowana córko, jak łatwo Mój Głos może być zagłuszany przez wrzaskliwe głosy fałszywych proroków, którzy infiltrują świat w tym czasie.

Jakże nierozsądni są ci spośród was, włącznie z Moimi wiernymi wyznawcami, którzy są tak głodni Mojej Miłości, że tak łatwo chłoną te fałszywe słowa przedstawiane wam przez kłamców.

Czy nie wiecie, że Ja przekazuję Moje Słowo jedynie do kilku dusz? Czy nie mówiłem wam, że Moje Słowa dawane wam teraz, są ostatnimi tego rodzaju? Dlaczego więc z niecierpliwością szukacie słów nowo zadeklarowanych proroków, którzy twierdzą, że mówią w Moim imieniu? Ich pragnieniem jest poszukiwanie sławy i uwagi. To, co robią, jest dostarczaniem Mojemu Stadu słabej alternatywy, pełnej słów bez treści. Wiele z tych słabych dusz nie ma złych zamiarów, ponieważ wiele kieruje się swoją pobożnością do Mnie w celu przekazywania Bożej Miłości. Jednak Ja nie instruuję ich, aby to robiły, gdyż nie objawiam im Mojego Świętego Słowa, czy też szczegółów Mojego Świętego Planu. Inni, niestety, pozostają pod wpływem ducha zła, aby umniejszać Moje Święte Słowo.

Podczas gdy tak wiele głosów z ust fałszywych proroków wzbudza u wielu uwagę, Mój Prawdziwy Głos wysyłamy jest w jedną stronę. Ci z was, którzy szukają Mojego Głosu, i którzy są świadkami słów wielu samozwańczych proroków, muszą Mnie teraz posłuchać.

Istnieją dusze wybrane, poprzez które Ja przekazywałem przez dziesięciolecia. Nadal się z nimi porozumiewam. Od początku tej Misji nie dałem ani jednej więcej duszy zgody na publicznie głoszenie Mojego Słowa w tym czasie, z wyjątkiem tych umiłowanych wybranych dusz, które pracowały dla Mnie przez lata.

Jak mam podnieść Swój Głos, tak byście mogli Mnie usłyszeć? Co jest tym, czego szukacie? Czy jest to Prawda? Czy jest to sensacja? Czy jest to poezja – co przypomina wam jak Moje Słowo powinno pojawić się na papierze? Dlaczego więc, z wszystkich proroków, którzy mówią, że przemawiają w Moim Imieniu, odrzucacie Mnie z powodu tych Orędzi?

O, jakże jesteście oszukiwani. Jak jesteście odciągani od Moich Kochających Ramion. Jak jesteście uwodzeni, aby słuchać słodkich dźwięków, które nie mają żadnego podobieństwa do Mojego Prawdziwego Słowa.

Nadejdzie czas, kiedy będziecie się wstydzić waszego okrucieństwa, waszego gorzkiego odrzucenia Mojego Świętego Słowa, waszej rodzącej się z grzechu pychy upartej odmowy przyjęcia Mojego Świętego Słowa w tym czasie, ponieważ jest to czas, aby Prawda została objawiona ludzkości, dla dobra waszych dusz, duszy każdego mężczyzny, kobiety i dziecka.

Obiecałem światu, że Prawda zostanie wam w tym czasie wyjawiona, ale tak wielu z was jest ślepych i głuchych na Słowo Boże. Proszę was, zastanówcie się nad waszym poszukiwaniem Mojego Miłosierdzia, Mojego Słowa i Mojej Obietnicy. Następnie musicie Mnie błagać, abym was poprowadził i dał wam jasność umysłu, tak byście mogli Mnie dostrzec, wysłuchać Mnie, zaufać Mi i, ostatecznie, poddać się w pełni Mojemu pragnieniu zbawienia waszych dusz. Nie wolno wam marnować czasu rozważając lub dając się sprowadzać na manowce, ponieważ Ja was potrzebuję.

Wasz Jezus

 

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca

Orędzie nr 678 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 18.01.2013, 19:30

Moje dzieci, nastąpił zwrot rozwoju sytuacji, gdyż grzech nadal wszędzie się rozprzestrzenia. Ponieważ grzech staje się akceptowalny w sercach ludzi, ziemia będzie jęczeć w męce pod ciężarem ciemności.

Aranżowana jest Światowa Wojna i wkrótce ujawni brzydotę, która leży w sercach światowych liderów, zjednoczonych jak przez pępowinę. Jeden zasila innego, ale wkrótce żaden nie pozostanie przywódcą swoich własnych narodów, ponieważ odpowiadać będą tylko przed jednym panem, antychrystem.

Dla wielu świat może wydawać się taki sam, ale tak nie jest. To z powodu zła, spowodowanego przez wcielenie demonów, które błądzą po korytarzach władzy, cała ludzkość będzie cierpieć. Władza posiadana przez tych przywódców, niewolników zła, będzie oznaczać, że znikną prawa obywatelskie. Oznaki tego mogą być już zobaczone. Wkrótce wszystkie zostaną zniesione, a wy będziecie musieli zaufać Mojemu Synowi i poddać się Mu, tak abyście mogli wytrzymać niesprawiedliwości, których będziecie musieli doświadczyć.

Zniesienie wszystkich znaków Mojego Syna oznaczać będzie początek końca. Kiedy to się wydarzy, będziecie wiedzieć, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest blisko.

Dzieci, musicie trwać w modlitwie i nadal odmawiać Modlitwy Krucjaty, ponieważ są one bardzo potężne i pomogą złagodzić cierpienie, które jest planowane przez złą grupę.

Ziemia zadrży teraz tam, gdzie znajdują się siedziby tych będących pod demonicznym wpływem przywódców. Ręka Najwyższego Boga uderzy ziemię, ale wielu z tych, którzy prowadzą grzeszne życie, może zostać uratowanych poprzez wasze modlitwy.

Wpływ złego jest teraz odczuwalny wśród Kościołów i tych, którzy głoszą Święte Boże Słowo. Oni są głównymi celami złego, a antychryst nie ustanie w swoim dążeniu do zniszczenia wszystkich Chrześcijańskich Kościołów.

Módlcie się, módlcie się, módlcie za armię Chrystusa, aby pozostała w spokoju i pokoju. Jeśli całkowicie zaufacie Mojemu Synowi, poprzez poddanie Mu waszej wolnej woli, staniecie się silni. Wtedy będziecie w stanie wytrzymać te próby.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych Grupach Modlitewnych.

Orędzie nr 677 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 17.01.2013, 23:17

Moja droga, umiłowana córko, Ogień Ducha Świętego nasilił się wśród Moich Grup Modlitewnych i będą teraz rozprzestrzeniały się na całym świecie oraz pomnażały tysiąckrotnie. Łaska, którymi obdarzane są te Grupy, pozwoli na ich szybkie zakładanie i rozwijanie się, tak jak zamierzałem.

Tak jak Ogień Prawdy ogarnia ziemię, tak również zapadnie ciemność, jak wielka gęsta mgła. Zły i jego demony będą dręczyć tak wielu, jak tylko mogą, aby ich zabrać daleko ode Mnie. Ja nie mogę pozwolić mu tego zrobić.

Ból rozłąki od tych słabych dusz, które tak chętnie poddają się kłamstwom, podawanym im przez szatana, jest dla Mnie bardzo trudny do zniesienia. Nic jednak nie może zatrzymać Bożego Słowa, chociaż wielu z was może nie mieć takiego wrażenia.

Przez Moją Moc będę szerzyć miłość poprzez dusze, które odpowiadają na Moje wezwanie o modlitwy. Kiedy one poddają Mi swoją wolną wolę, mogę zrobić to, co konieczne, aby przyciągnąć je do Bożej Miłości. Tej Miłości zabrakło w ich życiu przez pewien czas. Wtedy zdadzą sobie sprawę z pustki, którą czuły w swoim wnętrzu, zanim przyniosłem im to pocieszenie. Komfort, którego im brakowało, to spokój duszy, który może pochodzić tylko ode Mnie.

Przyjdźcie do Mnie, a Ja pomogę wam zobaczyć wszystko, co ma znaczenie. Posłuchajcie Mojego Głosu teraz, kiedy zbieram razem wszystkie narody i prowadzę  Moją rodzinę, tak abym mógł przygotować was do nowego życia, gdzie śmierć nie będzie już istniała. Ani śmierć ciała, ani duszy, nie może istnieć w Moim Nowym Raju. To będzie koniec śmierci. Mój Nowy Raj jest gotowy, ale musi zostać wypełniony każdą duszą żyjącą dziś na świecie. To jest Moje wielkie pragnienie.

Moi wyznawcy, musicie przygotować się teraz na straszne próby, którym będziecie musieli stawić czoła z powodu waszej reakcji na Moje wezwanie. Zostanie zrobione wszystko, aby spowodować zamęt w waszych Grupach Modlitewnych. Na przykład wielu księży starało się będzie je powstrzymać. Zostanie wam powiedziane, abyście w nich nie uczestniczyli. Zostanie wam powiedziane, że nie są one dozwolone. Zostanie wam powiedziane, że Moje Modlitwy pochodzą od ducha zła. Dany wam będzie każdy rodzaj wytłumaczenia – wszystkie z nich mają po prostu za zadanie zapobiec wykonywaniu Mojej Pracy.

Zachęcam was, pracujcie razem w pokoju i harmonii. Nie dopuście do różnic zdań powstrzymujących tę pracę. Jest to czas, kiedy szatan będzie próbował wbić klin między was wszystkich, tak żeby Modlitwy Krucjaty nie były rozprzestrzeniane na całym świecie, jako podyktowane przeze Mnie.

Grupy Modlitewne Jezusa do Ludzkości muszą być zakładane wszędzie. Będą one integralną częścią formowania i koordynacji Mojej Reszty armii na ziemi. Musicie działać ściśle, w miłości i harmonii, i pozostać w kontakcie z Moją córką, Marią. Poinstruowałem ją, aby pomogła tam, gdzie to możliwe, w prowadzeniu was. Wysłałem jej grupę osób, które będą koordynować Grupy w różnych regionach świata. Każdy musi skupić się na swoim własnym regionie i łączyć się z wszystkimi innymi. Maria zostanie przeze Mnie poinstruowana, w jaki sposób chcę, aby byli zorganizowani oraz jakiego formatu pragnę.

Pobłogosławię każdą Grupę Modlitewną, kiedy zgodzi się na Moje Kierownictwo. Potrzebuję włączyć członków duchowieństwa i korzystanie z modlitewników. Maria przekaże wam, co będzie wkrótce oczekiwane.

Przygotujcie się do tej globalnej Misji, jak żadnej innej. Jest to końcowa Misja dla ratowania dusz, a każdy krok na tej drodze podyktowany jest przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Proszę więc, pokładajcie we Mnie całe wasze zaufanie. Radujcie się, bo zostaliście pobłogosławieni przyznaniem wam tej roli w najważniejszym czasie historii świata. Dlatego otrzymacie wiele darów ode Mnie, ponieważ potrzebuję waszej pomocy, aby ratować dusze.

Pozwólcie Mi dać wam Błogosławieństwo Ochrony dla Grup Krucjaty Modlitwy Jezusa do Ludzkości w każdym pojedynczym miejscu, gdzie są one tworzone.

Moja Miłość, Moi Błogosławieni, Moi Umiłowani uczniowie, wy przynosicie Mi pokój, miłość i pociechę w tym czasie.

Wasz ukochany Jezus

 

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

 

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam.

Orędzie nr 676 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 15.01.2013, 22:50

Moja droga, umiłowana córko, podczas gdy Misja ta rozwija się i rozprzestrzenia na całym świecie, nastąpią nowe cuda, które przez Moje współczucie dane będą tym, którzy straszliwie cierpią. Kiedy przybyłem po raz pierwszy, Moje Miłosierdzie zostało rozszerzone na te dusze, które potrzebowały Mojej Pomocy.

Będą to ci, którzy zostaną przeniknięci brakiem wiary, i którzy będą nękani straszliwym cierpieniem fizycznym. Tym, którzy przychodzą do Mnie, złagodzę ich cierpienia. Zrobię to, aby rozpalić wiarę ich dusz, ale to będzie jedynie Moc Ducha Świętego, przez którą mogą zostać uzdrowieni.

Przynieście Mi swoje cierpienia. Przynieście Mi swoje zmartwienia. Przynieście Mi wasz ból. Przyjdźcie do Mnie poprzez modlitwę, a Ja was wysłucham. Chcę wziąć was wszystkich w Moje Święte Ramiona i chronić was.

Proszę, weźcie ten nowy Dar Uzdrowienia, który wam teraz przedstawiam. Ma on formę Krucjaty Modlitwy i uleczy wasz umysł, ciało i duszę.

Modlitwą tą przekazuję wam cenny Dar Uzdrowienia. Odmawiając ją doświadczycie, że ta prośba o pomoc przyniesie wam i tym, których obejmujecie tą modlitwą, wielkie dary z Nieba. Jako taka, zawiera ona specjalną ochronę dla odnowienia tych zagubionych, którzy nie są pewni swojej wiary, i którzy doznają uczucia znużenia. Mogą cierpieć przez wątpliwości. Mogą cierpieć przez choroby fizyczne, które niszczą ich zdolność, aby pozwolić Mi przynieść im pokój, miłość i pocieszenie.

Aby otrzymać to błogosławieństwo uzdrowienia, odmawiajcie proszę tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (94) – O uzdrowienie ciała, umysłu i duszy

„O drogi Jezu, korzę się przed Tobą, zmęczony, chory, w bólu i tęsknocie, aby usłyszeć Twój Głos.

Pozwól mi zostać dotkniętym Twoją Boską Obecnością, tak abym został napełniony Twoim Boskim Światłem na wskroś mego umysłu, ciała i duszy.

Ufam w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę, daj mi łaskę zaufania Tobie, abyś mógł mnie wyleczyć z tego bólu i ciemności, tak abym stał się ponownie zdrowy i mógł podążać Ścieżką Prawdy oraz pozwolił Tobie prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.”

Najpierw musicie zatroszczyć się o swoją wiarę. Następnie, przez łaskę Mojego Miłosierdzia, odpowiem na wasze prośby o uzdrowienie, zgodnie z Moją Świętą Wolą.

Wasz ukochany Jezus

 

Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów człowieka.

Orędzie nr 675 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 14.01.2013, 18:12

Moja najmilsza córko, czas na przygotowanie do Ostrzeżenia jest krótki. Jest to czas, kiedy bez względu na to, jak bolesne są prześladowania, musicie ignorować wszystko oprócz Mojego Świętego Słowa.

Kiedy rozpoczynają się przygotowania, niech nikt nie powstrzyma was, Moi ukochani wyznawcy, od przygotowania waszych dusz i modlitw za tych, którzy umrą w stanie grzechu śmiertelnego podczas Ostrzeżenia.

Wy, Moi wyznawcy i Moi wyświęceni słudzy, będziecie znosić teraz ból, który Ja czuję, gdy patrzę na nieszczęsnych grzeszników. Pomimo Mojej Boskości, czuję wstręt i niesmak z powodu grzechów ludzi, którymi popisują się przed Moimi Oczami.

Ich arogancja, bezczelność i pycha, demonstrowane przez tych grzeszników, naśladują dokładnie cechy szatana i jego demonów. Te same złe duchy pochłaniają dusze Bożych dzieci, tak że wydają się one nie być już dłużej tymi dziećmi, jakimi były kiedyś, gdy wzięły swój pierwszy oddech.

Są tak nadęte pychą i przekonaniem o własnej niezwyciężoności, że nie są już dłużej w stanie pozwolić Bożemu Duchowi, aby poruszył ich dusze. Dlatego potrzebują waszych modlitw.

Błogosławię was Łaską, aby ratować te dusze, a wy ze względu na Mnie, aby pomóc im, musicie pomóc Mnie.

Niezadowolony w zaspokajaniu własnych pożądliwości, karmiąc swoje pragnienia cielesne, człowiek odczuwa następnie, że musi ingerować w Moje Stworzenie. Podejmuje wtedy kroki, gdzie stara się nie tylko naśladować Moc Boga, gdy chodzi o Stworzenie ludzkiego życia i zabieranie ludzkiego życia, ale sądzi, że ma władzę, aby zastąpić Istnienie Boga. Obecnie wierzy on w swoją własną boskość, która jest niczym innym, jak kłamstwem umieszczonym w jego duszy przez szatana, któremu przyrzekł lojalność.

Te kroki, które człowiek podejmuje teraz, wykraczają poza granice dozwolone przez Boga. Teraz, gdy Boże Kościoły oblężone są przez ducha zła, przez wrogów i oszustów, kara zostanie ostatecznie zesłana na ziemię.

Doświadczona zostanie Moc Mojego Ojca, a Jego kara będzie surowa. Wywoła wstrząs u nawet najbardziej aroganckiego grzesznika, który nie będzie miał wątpliwości, czyja Ręka opadła na ziemię. Mój Ojciec uczyni to, aby pozbyć się z ziemi nikczemności, umożliwiając jednocześnie, aby w tym samym czasie wzrosła Jego armia wiernych wyznawców, którzy pomogą w ocaleniu dusz.

Grzech zniszczył ziemię, po której chodzicie i może być dostrzegany w chorobach, skażeniu i korupcji wśród waszych rządów. Zmaza grzechu objęła świat, tak że stał się wstrętną i podłą rzeczą w Oczach Mojego Ojca. On, który stworzył świat jako miejsce, gdzie mógłby pielęgnować Swoją rodzinę, jest zrozpaczony.

Mój Ojciec jest także rozgniewany, a szale sprawiedliwości obecnie przeważyły. Jego kara nie może być powstrzymana, gdzie stała się konieczna.

Pomóżcie waszym braciom i siostrom, zwłaszcza tym, którzy tworzą prawa kolidujące z tymi, stworzonymi przez Najwyższego Boga. Musicie to robić poprzez Krucjatę Modlitw. Bądźcie silni. Bądźcie odważni. Miejcie nadzieję i jeśli Mnie kochacie, nie obawiajcie się niczego.

Wasz Jezus

 

Ignoruj pytania lub żądania wobec ciebie, aby zmienić Moje Słowa.

Orędzie nr 674 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 13.01.2013, 12:10

Moja najmilsza córko, nigdy nie wolno ci zapominać, kto jest twoim Mistrzem. Kiedy jesteś ciągnięta w różnych  kierunkach, i kiedy Moi uczniowie kładą ogromne ciężary na twoje barki, musisz zachować odporność. Powierz siebie w Moje Święte Ręce, zostań sama i poproś Mnie o zajęcie się wszystkim.

Musisz odpowiadać jedynie na Mój Głos. Jakiekolwiek inne głosy, które nakazują Ci wykonywać Moją Świętą Pracę, według ich metod, ich interpretacji, muszą być ignorowane.

Wielu, którzy podążają za tą Misją, musi zrozumieć, że Moje Święte Słowo nie może być poddane kontroli, zmienione lub dostosowane, aby zadowolić innych. Moje Słowo jest Święte. Zaakceptujcie to, co Ja mówię, z wiarą, i bądźcie zadowoleni. Próbowanie odnalezienia ukrytych znaczeń, sensacji lub szukanie wróżb, jest dla Mnie obraźliwe.

Nauczcie się słuchać Mojego Głosu. Niech on poruszy waszą duszę i bądźcie wdzięczni, że daję wam ten Dar Moich prywatnych Nauk i życzeń. Robię to z litości dla was i dlatego, że was kocham. Pytanie i żądanie, abym dawał wam odpowiedzi, które chcecie usłyszeć, obraża Mnie.

Moja córko, proszę, ignoruj pytania lub żądania wobec ciebie, aby zmienić Moje Słowa lub znaczenie tego, co Ja mówię do ciebie. Nie masz, tak jak już wcześniej mówiłem, uprawnień do tego. Nawet jeśli te przebiegłe dusze zadają trudne pytania, na które nie masz odpowiedzi, zachowaj milczenie.

Ci z was, którzy w dalszym ciągu starają się spowodować Moje potknięcie, kwestionując i krytykując Moje Święte Słowo, wiedzcie, że jesteście tylko biednymi, słabymi grzesznikami. To nie jest to, że zadajecie pytania dla dobra waszej duszy, co jest dla Mnie nieprzyjemne. To jest wasza odmowa przyjęcia, że Ja, Jezus Chrystus, mógłbym kiedykolwiek komunikować się ze światem, jak czynię to teraz.

Jeśli bierzecie Moje Słowo i przekręcacie go, aby odpowiadało waszym metodom, staje się ono nieistotne. Jeśli następnie rozrywacie go, aby przeciwstawić się tej Mojej Świętej Misji dla ocalenia tej ostatniej generacji, zostaniecie odrzuceni na jedną stronę.

Mój plan jest teraz potężny, kiedy prowadzę ludzkość szybko na Drodze Prawdy. Ci, którzy błąkają się i błądzą, zostaną pominięci. Pozostało już tylko tyle czasu, aby ocalić każdego z was. Dlaczego go marnować? Każda minuta jest cenna.

Dajcie Mi szansę, aby prowadzić was, uczyć i zbawić. Posłuszeństwo wobec Mnie, waszego Jezusa, jest wymagane, jeśli Ja mam wam pomóc. Możecie być Mi posłuszni, kiedy poddacie Mi waszą wolę. Jeśli to zrobicie, nie będzie już zamieszania obecnego w waszej duszy.

Wasz Jezus

 

Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od wewnątrz z jego własnych szeregów, jest już w toku.

Orędzie nr 673 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 12.01.2013, 15:10

Moja najmilsza córko, to jest czas na kolejny etap w Moim Planie przygotowania świata do Nowej Ery, Nowego Raju, Królestwa obiecanego przeze Mnie, Syna Człowieczego.

Moja armia musi teraz zebrać się i połączyć w jedno w modlitwie, ponieważ obecnie walka o dusze nasila się. Plany złej grupy w światowej skali, w celu legitymizacji wojny, morderstw przez eutanazję i aborcję, nabierają rozpędu.

Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego od wewnątrz z jego własnych szeregów, jest już w toku. Te dusze na stanowiskach władzy, zwłaszcza te w Kościołach Chrześcijańskich, które tolerują grzech i próbują ustanawiać ku temu prawa, niech wiedzą o tym. Będziecie straszliwie cierpieć. Ręka Mojego Ojca zainterweniuje i zniszczy wasz plan.

Każdego człowieka, który stara się wprowadzić prawa przeciwne Woli Boga, spotka straszna kara. Nie tylko zostaną powaleni, ale ich własne narody zostaną również ukarane.

Dość już zostało znoszone przez Mojego Ojca. On nie będzie już dłużej tolerować takiej ingerencji w Jego Stworzenie. Ziemia zostanie wstrząśnięta i nie ujdzie to uwagi żadnego człowieka.

Jakież zło istnieje. I jaka przebiegłość jest obecna, gdy straszne obrzydliwości, które obrażają Boga, wprowadzane są przez ludzkość. Przy takich działaniach, człowieka będzie musiał spotkać Gniew Mojego Ojca. Modlitwy, i to wiele modlitw, mogą powstrzymać tę nikczemność. To z powodu waszych modlitw Boskie Interwencje dla ukarania ludzkości zostały opóźnione. Teraz te narody, których przywódcy kierowani są przez ducha zła, zostaną wymazane.

Moi ukochani wyznawcy, ucierpicie ogromnie, gdy będziecie świadkami aktów nieposłuszeństwa przeciwko Bożym Prawom. Musicie trwać w modlitwie, w celu złagodzenia kary Mojego Ojca.

Musicie teraz zakładać tak wiele grup modlitewnych jak to możliwe, w każdym narodzie, dla Mojej Krucjaty Modlitw. Czyniąc to, osłabicie dzieło złej grupy.

Moja cierpliwość nie kończy się nigdy, ale człowiek zostanie ukarany za swoje nikczemne uczynki przed Moim Powtórnym Przyjściem. Ta kara została przez pewien czas opóźniona, lecz Mój Ojciec zezwoli na wstrząsy żywiołów, w celu oczyszczenia dusz.

Oto ważna Litania, aby pomóc złagodzić karę Mojego Ojca.

Litania (4) Modlitwa w celu złagodzenia kary Boga Ojca

„O Najwyższy Boże.

Błagamy Cię o Miłosierdzie dla grzechów Twoich dzieci.

Dziękujemy Ci za Dar ziemi.

Dziękujemy Ci za Dar życia ludzkiego.

Strzeżemy Daru życia.

Bronimy Daru życia.

Dziękujemy Ci za Dar Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy Ci za Dar Odkupienia.

Wysławiamy Twoją Boskość.

Poddajemy się Tobie całkowicie, tak aby Twoja Święta Wola mogła być wypełniona na ziemi, tak jak jest w Niebie.

Dziękujemy Ci za Dar Oświetlenia Sumienia.

Dziękujemy Ci za obietnicę życia wiecznego.

Witamy Nowy Raj.

Błagamy Cię, uratuj wszystkie dusze, w tym tych, którzy Cię dręczą i tych, którzy są dla Ciebie zagubieni.

Dziękujemy Ci za Miłość, którą okazujesz wszystkim Twoim dzieciom.

Dziękujemy Ci za Dar proroctwa.

Dziękujemy Ci za Dar modlitwy.

Prosimy Cię, przyznaj nam pokój i zbawienie. Amen.”

Moja córko, ta Misja stanie się jeszcze bardziej trudna, gdyż nienawiść człowieka do człowieka nasila się i dzieli.

Wierni uczniowie Boga będą kuszeni, aby poddać się grzechom, które będą maskowane jako prawa tolerancji. Musicie stawić opór każdej próbie odwrócenia was od Prawdy Moich Nauk. Jeśli pozostawicie wszystkie wasze udręki w Moich Świętych Rękach, wówczas ta Misja ratowania dusz będzie dla was o wiele łatwiejsza.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

Piątek, 11.01.2013, 11:25

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

 

Przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia

Orędzie nr 672 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 11.01.2013, 11:25

Moja najmilsza córko, proszę, usłyszcie Mnie i posłuchajcie, kiedy Ja ujawniam Mój Ból. Moja Głowa pokryta cierniami jest boleśnie druzgotana, podczas gdy znoszę ból Mojego Ukrzyżowania, dwa tysiące lat po Moim Czasie na ziemi.

Moment Mojego Powtórnego Przyjścia jest bardzo bliski. Niech nikt nie wątpi w Moją Obietnicę ponownego przyjścia. Niech żaden człowiek nie ma wątpliwości, że to może być w każdej chwili. Przygotujcie wasze dusze, gdyż czas jest bliski. Jest znacznie lepiej, abyście koncentrowali się na stanie waszych dusz, niż na stanie waszego przyszłego dobrobytu.

Ból od cierni odczuwany jest teraz przez przywódców w Katolickim i Chrześcijańskich Kościołach. Cierpią tak, ponieważ są karmieni na siłę podyktowanymi im przez przywódców politycznych doktrynami, które wypływają z ust bestii.

Wszystkich tych z was, którzy atakują Moje Słowo dawane poprzez te Orędzia muszę ostrzec, że bitwa między Bogiem a szatanem w czasie ostatecznym odbywa się teraz. Niech Mój Ojciec przebaczy wam wasze przewinienia. Niech wyleje Swoje Miłosierdzie na wasze błędne i kapryśne drogi, z których wszystkie tolerują grzech.

Ból Cierniowej Korony, która jest wciskana w męce na Moje Chrześcijańskie Kościoły na ziemi, jest w tym czasie powtarzany, jak przepowiedziane. Ból odrzucenia – odrzucenia Mojego Słowa, Mojego Istnienia i Moich Nauk – jest odczuwany nie tylko przeze Mnie, ale przez te wszystkie biedne dusze, które czczą Mnie, które głoszą Moje Święte Słowo, i które Mnie kochają.

Moje Serce jest splecione z nimi w miłości i cierpieniu. Doświadczą tego natychmiast, ponieważ przyznam im teraz Łaskę Łez Miłości i Nawrócenia, gdy będą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Krucjata Modlitwy (93) – O Łzy Nawrócenia

„O Mój ukochany Jezu, Ty jesteś blisko mojego serca.
Jestem jednym z Tobą.
Kocham Cię.
Miłuję Cię.
Pozwól mi poczuć Twoją Miłość.
Pozwól mi poczuć Twój Ból.
Pozwól mi poczuć Twoją Obecność.
Udziel mi Łaski pokory, tak abym stał się godnym Twojego Królestwa na ziemi, tak jak jest w Niebie.
Przyznaj mi Łzy Nawrócenia, tak abym mógł naprawdę ofiarować się Tobie jako prawdziwy uczeń, aby pomóc Ci w Twojej Misji ocalenia każdej duszy na ziemi, zanim Ty przyjdziesz ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Amen.”

Idźcie Moi ukochani wyznawcy. Obiecuję, że przyznam wam Łaskę Łez Nawrócenia, tak że staniecie się prawdziwie zjednoczeni w Moim Najświętszym Sercu, kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę.

Moje Serce obejmuje was, Moi umiłowani i wierni uczniowie. Kocham was. Ja Jestem teraz z wami w sposób,  któremu trudno wam będzie zaprzeczyć.

Wasz ukochany Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl