OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 35

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

To życie przekształci się w mgnieniu oka w Nowe Życie, Nowy, Odbudowany Raj

Orędzie nr 706 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 12 lutego 2013, godz. 02.19

Moja wielce umiłowana córko, na świecie tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z istnienia ich strony duchowej. Tak uwikłani są w sprawy dotyczące ich codziennego życia, ich pracę, ich rolę jako rodziców, ich zmagania, aby zaliczyć egzaminy i się kształcić, że zapomnieli oni o ich życiu potem, kiedy to ich czas na ziemi dobiegnie końca.

Jest rzeczą nad wyraz słuszną, że czynią to najlepsze, na co ich stać, jeśli idzie o ich odpowiedzialność, aby mieć co jeść i w co się ubrać, ale gdy zaniedbują swój duchowy dobrobyt, odmawiają sobie najwspanialszych darów, jakie na nich oczekują.

Wielu zapomina, że Mój Ojciec może w każdej chwili odebrać życie. Jeżeli dusze nie są przygotowane, będą tego bardzo żałować i mogą nie wejść do Nieba, kiedy nadejdzie moment przejścia z tego życia do następnego.

Tym, którzy prowadzą zagonione życie, z taką trudnością przychodzi refleksja nad tym, co ma miejsce, kiedy ten przyznany im przez Boga czas dobiega kresu. Wielu patrzy na śmierć z przerażeniem, a nie jak na coś, na co chętnie skierowaliby swoje myśli. Odrzucają więc Mnie, ich Jezusa, ich ścieżkę do Królestwa Mojego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, Jestem jedyną drogą, aby zakosztować życia wiecznego, życia wam nieznanego.

Pragnę wam powiedzieć, że istnieje cudowne życie, oczekujące na was, na wszystkie Boże dzieci. To obecne życie jest ważne, ponieważ to, jak przeżywacie to życie, które jest wam dane na ziemi, zdeterminuje waszą przyszłość.

Nigdy nie wolno wam myśleć o śmierci jako o końcu. Zamiast tego myślcie o niej jako o początku nowego i cudownego życia. Czas, jaki spędzacie na ziemi — to jest taka próba. Jest to czas próby i, w wielorakim sensie, czas wygnania. Zrodzeni grzesznikami, umrzecie także jako grzesznicy. A jednak to będą ci grzesznicy, którzy kochają się wzajemnie, którzy traktują innych z miłością i szacunkiem oraz którzy przeżywają swoje życie na Moje Podobieństwo, a tym samym mogą na wiele liczyć.

Z powodu Mojego wielkiego Współczucia wobec wszystkich Bożych dzieci, czynię duże wyjątki dla dusz, które się błąkają — zagubione i zdezorientowane. Wyszukuję dusze, które nie chcą mieć ze Mną nic wspólnego i poruszam ich serca, tak aby odczuwały miłosierdzie wobec innych.

Wielu nie rozumie, jak działam w ich sercach, ale Ja to robię, aby ich ku Sobie przyciągnąć. Bo do każdej duszy, która Mnie wzywa, nawet jeżeli nie jest pewna Mojego Istnienia, przybywam co tchu. Ja Jestem miłującym Bogiem. Nie jestem łatwo skory do gniewu. Jestem cierpliwy. Jestem w pogotowiu. Jestem Wierny. Jestem we wszystkim pełen Miłosierdzia. Wyczekuję, aby wszystkie dusze rozpoznały Moje Wołanie, gdyż wkrótce nie będzie wątpliwości co do tego, Czyj Głos one słyszą, Głos przyzywający je do odczucia Miłości Boga.

To życie przejdzie w mgnieniu oka w Nowe Życie,  Nowy, Odbudowany Raj. Natomiast ten czas na ziemi może być pełen prób, napięć, stresu, wzlotów i upadków, i nie można go porównywać z pokojem i chwałą tego życia, które oczekuje tych wszystkich, którzy Mnie kochają.

Wasz Jezus

 

Litania Modlitwy „Jezus dla Ludzkości” (5) O Zbawienie tych będących w grzechu śmiertelnym

(do codziennego odmawiania)

O Jezu, ocal wszystkich grzeszników od ogni piekła.

Wybacz tym sczerniałym duszom.

Dopomóż im Ciebie zobaczyć.

Wydobądź je z ciemności.

Otwórz ich oczy.

Odemknij ich serca.

Pokaż im Prawdę.

Ocal je.

Dopomóż im słuchać.

Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści.

Uchroń je od złego.

Wysłuchaj ich wołania o pomoc.

Pochwyć je za dłonie.

Przyciągnij je do Siebie.

Wybaw je od szatańskiego podstępu.

Amen.

 

Wielu myśli, że piekło to jest jedynie jakieś miejsce rodem z ludowego folkloru

Orędzie nr 705 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 11 lutego 2013, godz. 12.30 

Moja wielce umiłowana córko, pragnieniem Mojego Serca jest ocalenie od tortur piekła tych ludzi, którzy popełniają okropne grzechy.

Za każdy śmiertelny grzech, który został popełniony, palący ból rozerwie duszę na części, tak jakby była ona uczyniona z ciała. Wrzaski tych dusz,  pełne bólu i przerażenia, rozdzierają Moje Serce, gdy są one wciągane do piekielnych otchłani.

Mojemu Sercu jest zadawana rana i odczuwam okropny ból z powodu tych biednych dusz. Wiele żyjących obecnie na ziemi ludzi znajduje się w okropnym  niebezpieczeństwie. Albowiem wielu jest przekonanych, że śmiertelny grzech to jest tylko takie małe niedociągnięcie, a w rezultacie grzech ten usprawiedliwiają. Wtedy nadal podążają ścieżką samozniszczenia. Jeżeli się nie zorientują, jak ciężkie popełniają błędy, będą cierpieć potępienie, płonąc na wieczność w śmiertelnej agonii.

Tak niewielu ludzi wierzy w istnienie Piekła. Wielu myśli, że piekło to jest jedynie jakieś miejsce rodem z ludowego folkloru. Tak wielu jest przekonanych, że Bóg by nie dopuścił, aby takie miejsce istniało, oraz że wszystkie grzechy, bez względu na to, jak poważne one są, zostaną odpuszczone. Za taki stan rzeczy obwiniam tych z Moich wyświęconych sług, którzy rozsiewając takie błędy przez całe dziesięciolecia, ulegali presji laickiego świata. To łgarstwo oznacza, że utracone są miliardy miliardów dusz. I chociaż dla tych dusz jest już za późno, to ciągle jest czas na to, aby ocaleni zostali ci, którzy dzisiaj są naznaczeni plamą grzechu śmiertelnego.

Musicie się modlić, aby ci ludzie byli chronieni przed złowrogim  urokiem szatana, który nie posiada się z radości na to, jaki los ich oczekuje. Moje Światło będzie i może być na nich wylane, jeżeli otworzą swoje oczy na prawdę o grzechu. I chociaż ich nikczemność jest dla Mnie torturą, nie ma pośród nich ani jednego, który by nie miał złego samopoczucia — lub nie odczuwał rozpaczy — z powodu swoich grzechów. Mimo że wielu zna przyczynę tego niepokoju, nie zrobią oni nic, by temu zaradzić, lecz nadal będą sobie przebaczać i usprawiedliwiać swoje grzechy. Niektórzy tak czynią, gdyż otoczeni są ciemnotą fałszu, który osadzony jest w ich kulturze. Ów fałsz lansuje akceptację grzechu.

Pomóżcie Mi ich ocalić dzięki tej Litanii.

Litania Modlitwy „Jezus dla Ludzkości” (5) O Zbawienie tych będących w grzechu śmiertelnym

O Jezu, ocal wszystkich grzeszników od ogni piekła.

Wybacz tym sczerniałym duszom.

Dopomóż im Ciebie zobaczyć.

Wydobądź je z ciemności.

Otwórz ich oczy.

Odemknij ich serca.

Pokaż im Prawdę.

Ocal je.

Dopomóż im słuchać.

Uwolnij je od buty, pożądliwości i zawiści.

Uchroń je od złego.

Wysłuchaj ich wołania o pomoc.

Pochwyć je za dłonie.

Przyciągnij je do Siebie.

Wybaw je od szatańskiego podstępu.

Amen.

Pomóżcie im, Moi uczniowie, prosząc Mnie — codziennie  — abym im wybaczył ich straszliwe obelgi, jakimi Mnie obrzucają.

Wasz Jezus

 

Moje Słowo rozprzestrzeni się w Australii i Nowej Zelandii

Orędzie nr 704 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 10 lutego 2013, godz. 2.18

O Moi umiłowani uczniowie, wywołujecie łzy ulgi w Moich Świętych Oczach.

Wasze wspaniałe narody, tak zasobne w obfite bogactwa naturalne, są puste na duszy. Narody Australii i Nowej Zelandii z jednej strony są tak dorodne, ponieważ Mój Ojciec tak was obdarzył, ale z drugiej są tak jałowe.

Obecnie wzywam wasze Narody, aby Mi pomogły w rozpaleniu waszej wiary i rozpowszechnianiu Mojego Świętego Słowa, tak aby objąć opieką dusze wszystkich Bożych dzieci w waszych krajach.

Poprzez tę Moją ostatnią Misję ocalania dusz na ziemi Moje Słowo rozprzestrzeni się w Australii.

Ty, Moja córko, otrzymasz Dar Ducha Świętego, aby przyprowadzić do Mnie dusze, których jestem złakniony. Dźwigasz ciężkie brzemię, ponieważ Słowo Boże nieznane jest w twoim narodzie milionom.* Tylko niewiele kościołów należących do wspólnoty chrześcijan jest wykorzystywanych tak, jak powinno. Są one tylko pustą powłoką, a wasza słaba wiara Mnie nie zadowala. Musicie wielu rzeczy się nauczyć i wiele sobie przyswoić, podążając za Mną — z waszej własnej wolnej woli — po tej Ścieżce Prawdy.

Mam wspaniały plan, aby wasze dusze przygotować i poprosić was o pomoc w ratowaniu tych dusz, które nie wierzą w Boga. Moją Misją jest, aby wezwać ateistów i okryć ich Moim Duchem Świętym, tak aby Mój Głos został szybko usłyszany. Oto specjalna Modlitwa Krucjaty o uratowanie Australii i Nowej Zelandii.

Krucjata Modlitwy (99) O uratowanie Australii i Nowej Zelandii.

O Boże, Wszechmogący Ojcze,
w Imię Twojego umiłowanego Syna,
Jezusa Chrystusa,
okaż Miłosierdzie wszystkim Twoim dzieciom
w Australii i Nowej Zelandii

Wybacz nam, że odrzuciliśmy
Twoje Święte Słowo.

Wybacz nam grzech obojętności.

Uwolnij nas od naszej pogańskiej kultury
i obsyp nas Łaskami,
jakich potrzebujemy,
aby wśród naszych braci i sióstr
wzbudzić  nadzieję, wiarę i miłość bliźniego.

Błagamy Ciebie o Dar Rozeznania
i Ciebie prosimy,
udziel nam wszystkim Twoich Błogosławieństw, koniecznych, aby sprawić,
żeby słyszalna mogła być tylko
Prawda Twojego Świętego Słowa,
i żeby wszystkim duszom przyznane zostały
klucze do życia wiecznego.
Amen.

Już wkrótce Mój Duch Święty pochłonie wasze dusze i będziecie maszerować przed siebie, mając w sobie cierpliwą ufność, podczas gdy Prawdę będziecie głosić tym wszystkim, z którymi będziecie mieli do czynienia.

Bądźcie wdzięczni za to błogosławieństwo, którym teraz osłaniam wasze Narody. Kocham was i wierzę, że odpowiecie na Moje Wezwanie.

Wasz Jezus

* Słowa te wydają się być skierowane do osoby, która zajmuje się rozpowszechnianiem Orędzi i organizacją sympozjów dotyczących „Księgi Życia” na terenie Australii; na stronie angielskojęzycznej pojawił się bowiem anons, że w dniach od 26 lutego do 16 marca 2013 odbędą się takie sympozja na terenie Australii, a to w dniu 16 marca w Domu Polskim w Adelajdzie.

 

Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś skrybą. Autorem Jestem Ja

Orędzie nr 703 z serii Ostrzeżenie

sobota, 9 lutego 2013, godz. 15.50

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy Moje Orędzia szybko się rozszerzają, jednocześnie ty w tym czasie stajesz się obiektem okropnych ataków ze strony szatana i armii jego demonów. One tańczą wszędzie wokół ciebie, aby cię rozproszyć, zaszkodzić ci lub ci dokuczyć — a wszystko to po to, aby zatrzymać to Dzieło.

Mówię to, aby cię przestrzec, że im lepiej Moje Święte Słowo jest słyszane oraz im bardziej człowiek staje się spragniony, aby korzystać z Moich Łask, tym więcej podłości musisz znosić. Każdy, kto jest zaangażowany w tę Misję, odczuje teraz skutki takich ataków. Oto jak rozpoznasz, że pochodzą one od diabła:

Będziesz dręczona pokusą, aby ograniczyć czas, jaki — modląc się — dla Mnie przeznaczasz. W każdej sekundzie będzie ci się przeszkadzać, kiedy będziesz próbowała podjąć się zadań, których wykonania od ciebie wymagam, aby spełniła się Moja Święta Wola.

Przy każdej okazji będziesz prowokowana przez innych, gdyż będą oni próbowali zablokować publikację Moich Ksiąg, będziesz sfrustrowana i nie będziesz w stanie zrobić następnego kroku naprzód. Wtedy, jakby ci został wymierzony potężny kopniak w żołądek, doznasz zawodu ze strony tych — a będzie to znakiem prawdziwego ataku ze strony szatana — którzy stanowią ważne ogniwa w tym dziele. I wówczas, kiedy sobie pomyślisz, że ta Misja jest niewykonywalna, Ja otworzę drzwi, a potem kolejne drzwi i nadal będę znosił wszystkie kolejne bariery, aż Moje Życzenia zostaną spełnione.

To jest punkt zwrotny w Moim Boskim Planie Zbawienia. Od tego dnia Moje Słowo będzie się stawało coraz głośniejsze, a tylko niewielu będzie w stanie Je zignorować. Następnie wszystkie narody, we wszystkich językach, zasmakują Prawdy. Niektórzy będą wprost zachłystywać się Słowem Bożym. Inni Je wyplują, a znajdą się i tacy, którzy się Nim udławią — tak zatwardziałymi uczynili swoje serca.

Za każdym razem, kiedy masz wrażenie, że tej Misji nie da się wypełnić, uświadom sobie, że to nie dzięki twojej dłoni Moje Słowo jest słyszane we wszystkich narodach — to Moją Dłonią, Moim Głosem, Moją Mocą, poprzez Ducha Świętego, ta Misja jest kierowana.

Nigdy nie zapominaj, że ty jesteś skrybą. Autorem Jestem Ja. Moja Moc przepływa przez ciebie. To Moje cierpienia chłostają twój umysł i ciało. Kiedy odczuwasz ból, to jest to Mój ból, który ty odczuwasz. Kiedy jesteś umęczona przeszkodami, które spiętrza przed tobą szatan, dręczy on Mnie, Jezusa Chrystusa. Jesteś po prostu tylko narzędziem. Nigdy o tym nie zapominaj i bądź szczęśliwa, że zostałaś pobłogosławiona takim Darem.

W międzyczasie powinnaś już nabyć umiejętności powierzania Mi tych wszystkich problemów i czynienia tego, co jest od ciebie wymagane, Moja córko. Moim Planem jest zbawienie każdej duszy żyjącej dzisiaj na tym świecie, a Szatan stoczy straszną wojnę, by Mnie zatrzymać. Każdy, kto ze Mną pracuje, stanie się celem napaści, i tylko wasza miłość dla Mnie i ufność, jaką we Mnie pokładacie, podtrzyma was w tych burzliwych czasach.

Wasz Jezus

 

Jestem waszym Nauczycielem i dzięki Mnie zrozumiecie Tajemnice Mojego Ostatecznego Boskiego Planu

Orędzie nr 702 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.08, 23.45

Moja wielce umiłowana córko, gdyby ludzie uświadomili sobie Dar, którym Jestem gotów obdarzyć ludzkość — kiedy to zmarli i święci zmartwychwstaną do życia i przyłączą się do tych, którzy otrzymają Dar Życia Wiecznego w Moim Królestwie — wówczas prawdziwie byście zrozumieli, jak bardzo wyjątkowe jest to błogosławieństwo.

Utrata umiłowanej osoby na ziemi z powodu śmierci może być bardzo bolesna i stać się przyczyną rozpaczliwego cierpienia. Ale Moja Obietnica zjednoczenia was — jako jedno — z tymi, którzy zmarli w stanie Łaski, połączy w prawdziwie chwalebny sposób wszystkie Boże dzieci.

Rodziny się zjednoczą. Najbliżsi zgromadzą się razem, a rezultatem tego będzie wielkie świętowanie. Ci wszyscy pobłogosławieni i zabrani do Mojego Nowego Raju, oferującego życie wieczne, popadną w zdumienie nad tym, jak Wielki jest Mój Dar.

Przygotujcie się na śmierć. Nie lękajcie się jej. Ale wiedzcie, że do Nieba wejść nie jest łatwo. Potrzebne jest znaczące duchowe przygotowanie. Kiedy jasno zrozumiecie, jakie cudowne życie oczekuje was po Moim Powtórnym Przyjściu, wtedy też pojmiecie, czego się od was oczekuje.

Musicie w tym czasie nie tylko postępować zgodnie z Moimi wskazówkami, ale musicie wziąć na siebie odpowiedzialność za pomoc w ratowaniu tych dusz, które w żaden sposób Mną się nie interesują oraz nie posiadają w ogóle pragnienia, aby zbawić swoje dusze, dążąc do odkupienia w Moich oczach czy przyjmując Sakramenty. Dzieje się tak dlatego, że podjęli oni świadomą decyzję, aby Moje Istnienie oddzielić od swojego życia, jakim żyją z dnia na dzień. Jestem (dla nich) Kimś, kogo może jakoś mgliście są świadomi — jako jakiejś duchowej idei; idei, której jednak nie potrafią zrozumieć. Dzieje się tak dlatego, że nie są oni zainteresowani wprowadzeniem (w swoim życiu) takich koniecznych zmian, dzięki którym staliby się godnymi Mojego Królestwa.

Te zagubione, letnie dusze są Moją największą troską, ponieważ ich liczba jest duża i powoli, powoli dryfują one coraz dalej ode Mnie. A Ja usycham za nimi z tęsknoty. Współczesne środki komunikacji to jedyny sposób, aby zdobyć ich uwagę. Każdy kamień zostanie wywrócony. Zostanie zrobione wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby je do Mnie przyprowadzić.

I w końcu — istnieją takie dusze, które nigdy o Mnie nie słyszały, ale nie ze swojej własnej winy. I które nigdy nie dowiedziały się o Mojej śmierci na Krzyżu oraz o tym, jakie następstwa ona wnosi do przyszłości ich egzystencji. Ja muszę im ukazać Prawdę. Muszę je pouczyć. Muszę w prosty sposób przekazać Moje Przesłanie. Muszę ukazać im dowód na istnienie ich duszy, a wy, Moja Armia — pomożecie Mi to uczynić.

Wiele zadań, mających na celu zbawienie dusz, pojawi się przed wami, a ich realizacja będzie od was wymagana, Ja zaś, wasz Jezus, pokażę wam, jak tego dokonać. Nadal będę was pouczał i mam nadzieję, że odpowiecie na Moje Wezwanie bez względu na to, jak niewykonywalne to zadanie wam się wyda.

Kochajcie Mnie i ufajcie Mi, gdyż Ja jestem waszym Nauczycielem i dzięki Mnie zrozumiecie tajemnice Mojego Ostatecznego Boskiego Planu. A potem wszystko się wypełni i świat będzie przygotowany na Mój Chwalebny Powrót.

Wasz umiłowany Nauczyciel

Jezus Chrystus

 

Bóg Ojciec: Pójdźcie, naśladujcie Mojego Syna na Ścieżce Prawdy

Orędzie nr 701 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.07, 23.30

Moja najdroższa córko, jakie ma to znaczenie, że Moje dzieci tak rozkochane są w dobrych rzeczach na tej ziemi — w rzeczach, które to Ja im dostarczam?

Jakie ma to znaczenie, że ten przepiękny świat, który to Ja stworzyłem, jest tak umiłowany i podziwiany przez Moje dzieci?

Jakie ma to znaczenie, że Moje dzieci kochają się nawzajem i odczuwają radość, obcując z innymi?
Wszystko to są to Dary ode Mnie, waszego umiłowanego Ojca. Nigdy nie wolno wam obawiać się tych cudownych Darów ani nie wolno wam czuć się winnym, kiedy one sprawiają wam przyjemność.
 
Najważniejszym jednak Darem ze wszystkich, jakie wam ofiarowuję, jest Moja Miłość do każdego z was. Ta Miłość jest unikalna; a miłość wobec innych, którą wy macie w swoich sercach, jest tylko w  niewielkim stopniu podobna do Mojej Wszechpotężnej Miłości.
 
I właśnie wówczas, kiedy umieszczacie waszą miłość wobec tych szczególnych darów ponad waszą miłością do Boga — nie będziecie mogli zaznać spokoju. Tak więc Dary, które wam sprezentowałem, mogą tylko wtedy stać się przykładnym źródłem radości, kiedy jest to połączone z czystą miłością waszego serca do Waszego Stworzyciela.
 
Dowodem na Moją wszechobejmującą Miłość dla was jest wysłanie wam Mojego jednorodzonego Syna, aby wyzwolił was od grzechu. Był On Moim najwspanialszym Darem — i to dzięki Niemu otrzymacie życie wieczne w Moim Nowym Raju.
 
Ta ścieżka została wyciosana dla was i zostanie starannie uformowana na całej długości, aż do Bram Raju — dzięki tej końcowej Misji z Nieba.

Pójdźcie, naśladujcie Mojego Syna na Ścieżce Prawdy i pozwólcie Mu się zgromadzić — za przyczyną Jego Wspaniałego Miłosierdzia — w (Jego) kokonie bezpieczeństwa.

Wyciągam Moje Święte Ramiona i przyłączam was do Przymierza z Moim Synem, ponieważ On przygotowuje ostatnie etapy drogi, sprowadzającej wszystkie Moje dzieci do Mnie do domu.

Wasz dom zostanie spleciony z Moim. Cierpliwość, wytrwałość, cierpienie, łzy i miłość do Mojego Syna, wszystko to splecie się ze sobą, gdy tak będziecie ku Mnie szli tą wyboistą ścieżką. Tylko ci wystarczająco mocni dotrą na ostatnie szczeble.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Boża: Musicie modlić się za tych wszystkich, będących na wysokich stanowiskach i sprawujących władzę nad waszymi narodami

Orędzie nr 700 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony ostrzezenie.net

Orędzie z serii Ostrzeżenie, 2013.02.06, 14.55

Moje dziecko, musisz poświęcić teraz wszystkie swoje modlitwy za te zagubione dusze, które nie chcą uznać Istnienia Boga.

Rozrzucone po całym świecie, te biedne dusze przeżywają taki czas, kiedy dręczone są kłamstwami. Kłamstwa te są zasiane w ich sercach przez oszusta. Bez Bożego Światła w swoich sercach nie mają żadnej perspektywy na przyszłość. Nie oddają czci Bogu, więc na to miejsce próbują znaleźć jakiś substytut. Ten substytut z reguły jest formą stawiania na piedestale innych ludzi lub rzeczy materialnych. Ale wszystkim, do czego dochodzą w wyniku tej swojej pogoni za pokojem, jest chaos i zamieszanie. Bez umiłowania Boga nigdy nie znajdą pokoju.

Mój umiłowany Ojciec — przez Miłosierdzie Swojego Syna, Jezusa Chrystusa — zalewa takie dusze Swoim Światłem i Miłością. Jednak one nie przyjmują tych Łask i odwracają się od tej jedynej drogi, jaką mają, by zdobyć wieczny pokój i szczęście.

Musicie modlić się za tych wszystkich, będących na wysokich stanowiskach i sprawujących władzę nad waszymi narodami, ponieważ oni ogromnie cierpią. Codziennie są atakowani przez diabła, aby mogli stać się w jego rękach narzędziem wyzysku, wpędzającym Boże dzieci w biedę. Ich plan usunięcia wszelkich śladów Boga w życiu narodów, które kontrolują, jest już przygotowany. Po ujawnieniu swoich prawdziwych zamiarów i oni sami staną się ofiarami, tak jak będą nimi dusze, które będą cierpieć pod ich reżimem.

Oto Krucjata Modlitwy, którą musicie odmawiać, aby oświecić rządy, tak aby Łaska Boża mogła osłonić światowych przywódców.

Krucjata Modlitwy (98) Aby Łaska Boża osłoniła światowych przywódców

O moja Błogosławiona Matko Zbawienia,
proszę, uproś u Swojego Syna,
aby wylał Swoje Łaski oraz Miłość
na tych przywódców,
którzy kontrolują świat.

Módl się, aby Światło Boga
uleczyło ich zaślepienie
i odemknęło ich kamienne serca.

Powstrzymaj ich od zadawania
niewinnym ludziom prześladowań.

Proszę, módl się, aby Jezus
mógł ich poprowadzić oraz powstrzymać,
tak aby nie mogli zablokować
szerzenia Prawdy  Jego Nauk
wśród narodów całego świata.
Amen.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

 

Matka Boża: Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia grup modlitewnych

Orędzie nr 699 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony http://www.ostrzezenie.net

2013.02.05, 19.45

Moje dzieci, musicie szukać pocieszenia jeden u drugiego, kiedy tak gromadzicie się w każdym zakątku ziemi, aby uformować Resztę Armii Mojego Syna.

Wielu będzie osamotnionych w swoim dążeniu do tworzenia Grup modlitewnych i od czasu do czasu może odczuwać, że to jest bez sensu. Każdej z Grup modlitewnych, założonych, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy, zostanie przez Mojego Drogiego Syna przyznana specjalna Łaska.

Obecny jest On w każdej z Grup i uczyni was tego świadomym. Odczujecie Jego Miłość, a następnie staniecie się świadkami tego, jak owoce te przyniosą plon oraz rozprzestrzenią Jego Najświętsze Słowo.

Dzieci, zaznajecie błogosławieństwa, otrzymując ten dar pokory, ponieważ tylko ci z was, którzy przyjmują Słowo Mojego Syna bez jakichkolwiek wątpliwości, wywołają wiele nawróceń za przyczyną waszych Grup modlitewnych.

Duch Święty szybko teraz porusza się pomiędzy wami, najdroższe dzieci, a Mnie sprawia to wiele radości, kiedy widzę, jak bardzo pobudza On wasze dusze.

Musicie pozostać zjednoczeni, Moje maleństwa, ponieważ Mój Syn potrzebuje waszej miłości i zaangażowania, aby mógł On ocalić ludzkość. Jednak wy staniecie się celem diabła, który przyciągnie pod swoje skrzydła każdego demona, aby do was przeniknąć i spowodować podział. Rozpoznajcie te usiłowania jako właśnie takie (pochodzące od złego) i całkowicie zaufajcie Mojemu Synowi. Wezwijcie Mnie, waszą umiłowaną Matkę, aby utrzymać w jedności wasze Grupy modlitewne Krucjaty Modlitwy.

Krucjata Modlitwy (97) O zjednoczenie Grup modlitewnych Krucjaty Modlitwy

O umiłowana Matko Zbawienia,
błagam Cię, abyś poprzez Swoje modlitwy
zjednoczyła na świecie wszystkich
przynależnych do Reszty Bożej Armii.

Okryj wszystkie Grupy Modlitewne Krucjaty
Łaską Zbawienia, która zostanie na nas wylana
dzięki Miłosierdziu Twojego Syna,
Jezusa Chrystusa.

Wyślij Swoje anioły,
aby osłoniły każdego z nas,
a szczególnie tych kapłanów,
którzy przewodzą
Grupom modlitewnym Krucjaty Modlitwy.

Dopomóż nam, aby uniknąć rozproszenia,
które staje się przyczyną podziału pomiędzy nami,
i ochraniaj nas swoim podarowanym nam orężem,
tak abyśmy się stali odporni na ataki,
które będziemy musieli wytrzymać
z powodu naszej miłości do Jezusa Chrystusa
w czasie tej Świętej Misji ratowania dusz.
Amen.

Idźcie w pokoju, moje umiłowane dzieci, i wiedzcie, że Reszta Bożej Armii za przyczyną pochodzącej od Mojego Syna Łaski pomoże Mu zbawić miliardy dusz.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Człowiek musi zawsze się starać być podobny do Mnie

Orędzie nr 698 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony http://www.ostrzezenie.net

2013.02.04, 02.45

Moja wielce umiłowana córko, podczas gdy na całej ziemi dochodzi do coraz większej ilości nieszczęść, człowiek musi zawsze się starać być podobny do Mnie.

Jest rzeczą ważną, abyście traktowali swoich bliźnich na co dzień w taki sposób, jak was tego nauczałem w czasie Mojego pobytu na ziemi. Musicie zawsze najpierw się zastanowić, zanim zrobicie coś, co wywoła u innej osoby reakcję, która mogłoby się stać zarzewiem konfliktu. Kiedy jesteście proszeni o pomoc, to pomagajcie.

Kiedy ktoś was podżega do kłótni i zdajecie sobie sprawę, że takie zachowanie innych boleśnie rani, to musicie tę kłótnię sobie podarować. To, w jaki sposób obchodzicie się z innymi ludźmi, będzie miało bezpośredni wpływ na wasz wewnętrzny spokój. Jeżeli będziecie postępowali w stosunku do innych ludzi niesprawiedliwie, mówili o nich źle lub próbowali ich ocyganić*(przyp. oszukiwać?), będzie tak, jakbyście czynili to sobie samemu. Albowiem Ja będę was sądził tak, jak wy traktujecie innych. Pielęgnowanie dobra w waszych sercach może wam umożliwić stanie się naczyniem, z którego będziecie czerpać — traktując innych tak, jak Ja bym to uczynił. Gdyż każdy czyn, jaki podejmujecie, aby sprawić Mi radość, oddaje wielką Chwałę Bogu.

Zawsze poszukujcie Prawdy w swym codziennym życiu, ponieważ to wam pomoże w waszej walce ze złem, które, wbrew wam samym, będzie was próbowało atakować w czasie każdego etapu tej podróży, jaką ze Mną odbywacie.

Wasz Jezus

 

To nie potrwa długo, zanim się nie rozpocznie finałowa faza oczyszczenia rasy ludzkiej

Orędzie nr 697 z serii Ostrzeżenie

tłumaczenie ze strony http://www.ostrzezenie.net

2013.02.03, 22.50

Moja wielce umiłowana córko, dzisiejszy dzień jest szczególnym dniem, w którym Moja Miłość do ludzkości spiętrza się jak olbrzymi ocean, w ostatniej próbie zalania ich dusz Moimi Łaskami.

Na różne sposoby przyciągam serce każdego mężczyzny, każdej kobiety i każdego dziecka, tak że stają się świadomi obecności miłości i dobrej woli. Wielu odpowiada, wielu zaś nie. Mimo tego, głęboko w ich sercach, trwa to miłosne doznanie Boskiej Obecności Boga. Człowiek jest połączony z Moim Najświętszym Sercem, chociaż potrafi on tego nie zrozumieć. Moja Krew przepływa, jakby przez tętnicę, do życia każdego dziecka Bożego. To jest owa więź, która jednoczy wszystkich w jedną rodzinę. Ta święta rodzina ukształtuje korzenie drzewa, które wypuści wiele gałęzi w Moim Nowym Raju.

Wielu spośród tych o zatwardziałych duszach z czasem zmięknie i pozwoli Mi się przytulić. Przygotowuję was wszystkich na Moje Wspaniałe Miłosierdzie. Niektóre z tych oziębłych dusz odpadną i uschną, a wówczas zostaną zmiecione, nie zachowując kropli życia, która by w nich pozostała. Ale większość z Bożych dzieci instynktownie rozpozna, kiedy nastanie odpowiedni czas. Będą wiedzieć, że wszyscy oni pochodzą z tej samej rodziny, oraz zaakceptują to, że zostali zrodzeni przez Mojego Ojca.

On, najbardziej kochający ze wszystkich Ojców, jest w tej chwili spięty bólem oraz zraniony do głębi ciemnością, której doświadcza w duszach wielu z Jego dzieci. To nie potrwa długo, zanim się nie rozpocznie finałowa faza oczyszczenia rasy ludzkiej. Będzie ona oznaczać rozdzielenie dobrych od złych. O, jakże to złamie Serce Mojego Ojca — ale to musi być zrobione. To jest tak, jakby On przygotowywał Swój ogród, aby był zdrowy i doskonały. Chwasty muszą zostać zniszczone, inaczej bowiem rozplenią się i zaduszą zdrowe uprawy.

Bądźcie nieustannie gotowi.

Wasz Jezus

 

Znaki, które poślę, będą natychmiast rozpoznawalne.

Orędzie nr 696 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 02.02.2013, 15:30

Moja najmilsza córko, kocham was i Jestem z wami w każdej sekundzie tej Świętej Pracy. Jestem obecny prowadząc was w każdym zadaniu podejmowanym przez was, aby zapewnić, że Moje Słowo głoszone będzie do każdego z Bożych dzieci.

Nigdy nie pozwalajcie, aby zakłócenia lub niepowodzenia zatrzymały was i opóźniły to, co jest obecnie pilną Misją dla ratowania ludzkości.

Podczas gdy Moi wyznawcy zbierają się w Grupach Modlitewnych, będą również odczuwać Moją Boską Obecność i dam się im poznać na różne sposoby. Znaki, które poślę, będą natychmiast rozpoznawalne.

Wyleję Moją Miłość, Moje Uzdrowienie, Moje Łaski i Moje Błogosławieństwa. Jest to wiek, w którym nic nie jest niemożliwe dla dobra wszystkich, jeśli jest to zgodne z Wolą Boga.

Teraz, kiedy Moje Grupy Modlitewne łączą się razem, Moja Reszta armii rozkwitnie i urośnie. Podobnie jak nasiona zasiane na początku w zaledwie kilku sercach, urosły one i rozmnożyły się w ponad 200 krajach, z których wiele nie jest wam znanych, Moi drodzy wyznawcy.

Utrzymujcie budowanie tego fundamentu na każdym etapie czasu. Każdy odwrócony kamień jest ważny, ponieważ w końcu utworzą one Schody do Nieba.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Wymażę te narody, które plują Mi w Twarz.

Orędzie nr 695 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 01.02.2013, 16:20

Moja najdroższa córko, jakże złamane jest Moje Serce w tym czasie, ponieważ człowiek przez nikczemność swoich grzechów w końcu wyczerpał Moją cierpliwość. Mój ból i cierpienie potęgują Mój Gniew, gdyż Ja nie mogę pozwolić na kontynuowanie plagi, która w takim stopniu dotknęła ludzkość.

Moja Ręka Sprawiedliwości opada teraz na narody, które jawnie przeciwstawiają się Moim Prawom. Nienawiść człowieka do jego współbraci i sióstr jest ewidentna na całej ziemi i przybiera wiele form. Moje Przesłanie do śmiertelnego człowieka brzmi: “Zaprzestańcie teraz waszych złych czynów, albo Moja kara wymaże wszystko co robicie, a wy będziecie cierpieć wieczny ból.”

Nie macie prawa do zabierania życia, gdyż Ja Jestem Autorem Życia. Tylko Ja daję życie. Ono nie pochodzi z jakiegoś innego źródła. Tylko Ja mogę je zabrać. Jeśli zakłócacie Mój Boski Plan, zostaniecie powstrzymani. Plan ten został zbagatelizowany przez was, istoty, którym Ja dałem tak wiele. Został zaatakowany i rozdarty, tak jakby miało to niewielkie znaczenie.

Wasze wojny będą eskalować, za co Ja sprowadzę śmierć na waszych nikczemnych przywódców. Znajdę was, zabiorę was i rzucę w otchłań, gdzie waszą wieczną towarzyszką będzie bestia. Wydrapiecie sobie oczy w cierpieniu z powodu okrucieństw, które popełniliście wobec Moich dzieci.

To za grzechy przeciwko niewinnym, których życie zniszczyliście, Moja kara zostanie na was rzucona. Żaden naród nie uniknie tej kary, a poziom Mojej kary odpowiadał będzie głębi grzechów, do których sami się zniżyliście.

Może pomyślicie, że Moja kara jest surowa, ale bez niej zniszczylibyście się nawzajem. Jeśli Ja nie zainterweniuję, świat przestałby istnieć; ponieważ wy, nikczemnymi technologiami, które wytworzyliście, rozbilibyście go na połowy.

Ja nie pozwolę wam tego zrobić. Moja Moc jest Wszechmocna, a wy będziecie teraz świadkami Moich kar, kiedy dotkną one ludzkość.

Okażcie skruchę. Módlcie się za waszych współgrzeszników, a szczególnie za tych, którzy zostali zaatakowani przez ciemności złego. Wymażę te narody, które plują Mi w Twarz, i które utraciły kontrolę. Ci, którzy prześladują innych, będą cierpieć ból jaki zadali innym.

Wasz Ojciec

Najwyższy Bóg

 

Matka Boża: Reszta armii Chrystusa zatriumfuje

Orędzie nr 694 z serii Ostrzeżenie

Czwartek, 31.01.2013, 15:30

Moje ukochane Boże dzieci, jestem waszą Niebieską Matką, Matką Miłosierdzia, Matką Zbawienia. Wy jesteście Moimi drogimi dziećmi i Ja okryję was wszystkich Moim welonem ocalenia, gdy wasze zmęczone dusze zmagają się z bólem.

Módlcie się Moje dzieci do Mojego Syna, z pełną wiarą i ufnością w Jego Miłosierdzie. On nigdy was nie zawiedzie. Chociaż cierpicie ból i smutek, gdyż znacie Prawdę i czujecie się nieszczęśliwi z powodu nieprawości, którą widzicie wokół siebie, musicie pozostać w pokoju. Ponieważ jesteście otoczeni Miłością Boga, Mojego Ojca, i pobłogosławieni Łaskami, którymi Mój Syn obdarza was i przez to wzbogaca wasze dusze.

Nie wolno wam pozwolić, aby strach i niepokój odwracały was od roli, którą Mój Syn wam przeznaczył. Reszta armii Chrystusa zatriumfuje i przyniesie w ślad za sobą miliardy dusz, które przedstawi przed Tronem Boga.

Cóż za błogosławieństwo zostało wam dane. Ci z was, którzy poprowadzą i pomogą Grupom Modlitewnym Krucjaty Mojego Syna, ratują miliardy dusz. Te modlitwy są jak żadne inne, ponieważ zostały one dane ludzkości jako Dar ze specjalnymi, związanymi z nimi Łaskami. Bez waszej wiedzy pomagacie ratować trzydzieści razy więcej dusz, kiedy odmawiacie te modlitwy. One umożliwiają wam pocieszenie Serca Mojego Syna, zwiększając i umacniając ilość dusz, których On potrzebuje dla spełnienia Jego Planu Zbawienia.

Dziękuję wam za reakcję na prośbę Mojego Syna z Nieba. Wiele Łask zostało wam danych w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Owoce tych Łask staną się dla was jaśniejsze, gdy będziecie posuwać się naprzód na Drodze Prawdy, ku wiecznemu życiu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią.

Orędzie nr 693 z serii Ostrzeżenie

Środa, 30.01.2013, 23:10

Moja najmilsza córko, niszczenie ludzkiego życia rękami tych, którzy nie szanują znaczenia tego Daru od Boga, potęguje się. Złość Mojego Ojca z powodu tego ohydnego grzechu osiągnęła taki poziom, że Jego grzmienie słyszeć można w całym Niebie.

Ręka Jego Gniewu wypędzi to zło, gdyż On wybierze tych nikczemnych ludzi i zniszczy ich. Za każdego człowieka zaszlachtowanego jak zwierzę, Mój Ojciec wrzuci sprawcę w ognie Piekła.

Proszę, wiedzcie to, ponieważ wojny będą eskalować, nikczemnym wśród tych dyktatorów rzucone zostanie wyzwanie. Zostaną wyplenieni i wymierzona im będzie Sprawiedliwość, którą sami na siebie sprowadzą.

Człowiek nie może widzieć tego, co Ja widzę. Oni nie znają zakresu zła, które powoduje zniszczenie życia, zagładę ziemi i prześladowania ludzi przez ich współbraci i siostry.

Interwencja Mojego Ojca rozpoczęła się, a Jego gniew wstrząśnie ziemią. Dość tego. Zaniechanie przez człowieka przyjęcia Prawdy Istnienia Boga jest źródłem tego zła. Człowiek bawi się życiem, jak gdyby to on kontrolował wszystko co jest na ziemi, nad którą nie ma władzy. Kontynuowanie tego zła nie może być dozwolone. Zostanie temu zaradzone, a Bojaźń Boża odczuwana będzie przez tych, którzy nie akceptują Jego Praw.

Wasz Jezus

 

Wzrost nienawiści, morderstw i braku życzliwości jest intensywny, a grzech zaatakował ziemię jak pożar.

Orędzie nr 692 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 29.01.2013, 04:15

Moja droga, umiłowana córko, wściekłość szatana wylewa się na ziemię, kiedy Duch Święty zwiększa Swoją Boską Obecność w duszach tak wielu, poprzez tę i inne zatwierdzone przeze Mnie Misje.

Wzrost nienawiści, morderstw i braku życzliwości jest intensywny, a grzech zaatakował ziemię jak pożar.

Czas przygotowania do Wielkiego Dnia Mojego Powrotu musi rozpocząć się teraz z wielką starannością. Ponieważ wy, Moi umiłowani wyznawcy, odpowiedzieliście na Moje Wezwanie, Ja wzmogę waszą wiarę i zwielokrotnię was wszędzie.

Misja ta jest zwieńczeniem wszystkich instrukcji danych ludzkości przez Mojego Ojca, dla wszystkich tych, którzy byli przed wami. Czy nie zdajecie sobie sprawy, że gdy prorocy od samego początku opisywali Dzień Pański, odnosiło się to do Mojego Czasu, momentu, w którym Ja wypełnię ostateczne Przymierze?

Moim Planem jest przyjść i dać wam życie wieczne, które obiecałem, gdy uwolniłem was z łańcuchów grzechu przez Moją Śmierć na Krzyżu. Ci z was, którzy zachowują wobec Mnie ostrożność, wiedzcie, że Ja nigdy nie mógłbym was oszukać w Misji takiej jak ta. Nie prosiłbym was, aby Mi pomóc ratować dusze, walczyć ze złym, albo zachęcał was do modlitwy, gdybym to nie był Ja, wasz Jezus, który teraz do was woła.

Moje biedne dzieci, żyjecie na pustkowiu nie waszej własnej produkcji. Ja Jestem waszym jedynym wyjściem. Jeśli nie podążycie za Mną teraz, zmarnujecie czas na wędrówkę, zagubicie się i rozproszycie. Wasza wiara może pozostać silna jedynie przez Święte Sakramenty. Zachowujcie swoją wiarę i podążajcie za Mną. To wszystko, o co proszę. Następnie módlcie się o zbawienie dusz.

Nigdy nie potępię was za nieakceptowanie tych Moich Świętych Orędzi. Jednak nigdy nie wybaczę wam, jeśli bluźnicie przeciwko Słowu Bożemu, dawanemu wam przez Moc Ducha Świętego. Jeśli nie wierzycie w Moje Przekazy, wówczas odejdźcie dalej i kontynuujcie wasze nabożeństwo dla Mnie.

Moi drodzy uczniowie, zabierzecie się szybko do tworzenia wielkiej armii i silnej obrony przeciwko wrogom Boga. Kiedy będzie rosnąć w siłę, zachęcajcie proszę tak wiele Moich wyświęconych sług jak to możliwe, aby wam pomagali. Ważne jest to, że bez względu na to jak duży opór napotkają, nadal muszą odprawiać codzienną Mszę i udzielać Sakramentu Komunii Świętej tym, którzy znajdują się w potrzebie.

Wasz Jezus

 

Wkrótce uchwalą prawo, które unieważni znaczenie bluźnierstwa.

Orędzie nr 691 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 28.01.2013, 21:15

Moja najmilsza córko, powiedz Moim uczniom, że nie wolno im nigdy zrezygnować z ich poświęcenia dla Mojego Świętego Słowa.

Wzrost ateizmu oznacza, że samo wspomnienie Boga, czy Praw ustanowionych przez Niego, wywołuje oburzenie. Stało się tak, jakby bluźnierstwem było wspomnienie o roli Boga w waszym życiu.

Wkrótce uchwalą prawo, które unieważni znaczenie bluźnierstwa, tak aby zlikwidować wszelką publiczną wierność dla Boga.

Wam, Moi biedni wyznawcy, trudno będzie podnieść wasze głosy w Moim Imieniu. Będą was znieważać i głosić straszne rzeczy o Mnie, a mimo to nie będziecie w stanie Mnie bronić.

Tym krajom chrześcijańskim, których ludność oddaje Mi cześć, nie będzie możliwe zadeklarowanie ich Chrześcijaństwa z powodu stworzenia takich praw, które będą przeciwstawiać się Moim Naukom.

Tak wielu nie chce Mnie znać. Ci z Was, którzy to czynią, będą prześladowani. Oznacza to, że za każdym razem, gdy spróbujecie się do Mnie modlić, wasza prywatność zostanie zakłócona. Za każdym razem, gdy spróbujecie otrzymać Sakramenty, będą się one stawać trudno dostępne.

Następnie, gdy będziecie zakładać Grupy Modlitewne, zostanie wam polecone, aby tego zaprzestać. Każda grupa napotka pośród pewnych kręgów nie tylko sprzeciw, ale oszuści będą próbowali przeniknąć do nich, aby zepsuć owoce będące efektem ich działania. Nigdy wcześniej nie byliście świadkami takiego sprzeciwu wobec waszego oddania dla Mnie, dla Moich Grup Modlitewnych Krucjaty lub Moich Orędzi.

Wielu księży i duchownych reaguje szybko na Moje Wezwanie, ponieważ Mnie znają i rozpoznają Mój Głos. Tak wielu będzie nadal wzywanych, gdyż nastąpi reakcja na Moją prośbę, aby przygotować dusze, które zostały im powierzone.

Jednak kiedy wzrośnie ich liczba, inni wśród ich owczarni powstaną z oburzeniem i potępieniem. Będą cierpieć z powodu miłości do Mnie. Ich wrogowie będą składać się z tych, którzy Mnie kochają, ale którzy zostali zmyleni przez innych, którym przyrzekli posłuszeństwo. Inni będą kuszeni przez ducha zła, aby się Mnie wyprzeć. Zrobią to, aby zapobiec Mojemu planowi wypełnienia Woli Mojego Ojca ocalenia dusz i przyjęcia wszystkich Bożych dzieci w Jego Nowym Raju.

Musicie oprzeć się takim wysiłkom, ale zawsze pozostać z godnością. Trwajcie w modlitwie za te Moje wyświęcone sługi, którzy jak Judasz przed nimi pocałują Mnie w jeden policzek, zdradzając Mnie z drugiej strony.

Będę stał przy was podczas tej udręki, gdyż nawet wy będziecie zszokowani jadem, który wyleje się z ust tych, którzy twierdzą, że są Moimi uczniami.

Wasz Jezus

 

Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia znane są tylko częściowo

Orędzie nr 690 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 27.01.2013, 20:30

Moja najmilsza córko, Jestem zobowiązany poinformować Moich wyznawców, że zostaną skarceni przez niektóre Moje wyświęcone sługi. Wkrótce zostaniecie pouczeni, przez niektórych z nich, aby odejść od tej Pracy.

Będziecie traktowani tak samo, jak byli Moi uczniowie przez kapłanów w ich czasach. Im też nakazano odejść ode Mnie i wielu z nich nie wolno było wejść do świątyń, aby oddać hołd Bogu, Mojemu Przedwiecznemu Ojcu.

Wiele nieporozumień co do Mojej Obietnicy dla ludzkości wykorzystywanych będzie jako narzędzie do zachęcania innych, aby odrzucili Mnie w tym czasie, kiedy Ja przekazuję Moje Święte Słowo na całym świecie.

Wy, Moi uczniowie, zostaniecie oskarżeni o herezję i zostanie wam powiedziane, że nie przestrzegacie Świętej Doktryny.

Moi wyświęceni słudzy zrobią okropne błędy, gdy podążą złą odnogą na drodze do Mojego Królestwa. Uczynią tak przez ignorancję, ponieważ wielu z nich zakłada, że zna już proroctwa, które Ja mam jeszcze objawić światu przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Och, jakże będą zdezorientowani odrzucając Moje ostrzeżenia dawane wszystkim dla ratowania dusz, gdy otrzymają polecenie robienia złych rzeczy. Proroctwa zawarte w Księdze Objawienia znane są tylko częściowo.

Wyświęceni słudzy w Moim Kościele nie rozumieją jeszcze Księgi Objawienia. Zostaną poinformowani, i będę to robił Ja, etapami. Przekazanie do ich wiadomości nastąpi tylko wtedy, gdy Ja zdecyduję, że moment jest odpowiedni.

Proszę, otwórzcie wasze serca na Prawdę. Bądźcie ostrożni, gdy osądzacie Słowo Boga dawane Jego wybranym prorokom. Jeśli osądzacie ich surowo, i wy będziecie odpowiednio osądzeni. Jeśli odrzucacie ich okrutnie, wy także zostaniecie odrzuceni Moją Ręką Sprawiedliwości. Jeśli przyjmujecie ich z miłością, i Ja obejmę was Moimi Świętymi Ramionami.

Nic, co Ja wam teraz daję, nie zaprzecza Księdze Mojego Ojca, gdyż nie jest to możliwe. Przychodzę teraz dokończyć Nauki przedstawione przeze Mnie podczas Mojego pobytu na ziemi. Gdy Moja Praca będzie zakończona, Moje Przymierze zostanie wreszcie wypełnione. Przyniosę następnie Najchwalebniejszy Dar Wiecznego Życia.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: To dlatego jedynie cud może uratować ludzki rodzaj.

Orędzie nr 689 z serii Ostrzeżenie

Sobota, 26.01..2013, 19:22

Moja najdroższa córko, Mój Drogi Syn, który w imieniu Moich dzieci cierpiał z powodu tak okrutnej śmierci, przygotowuje się na Swoje Wielkie Miłosierdzie.

Przyznałem Mu, aż do teraz, czas niezbędny dla doprowadzenia do Jego Boskiego Miłosierdzia tak wielu dusz jak to możliwe, bez konieczności rezygnacji z ani jednej zabłąkanej duszy. Chwila Mojego Daru dla ludzkości jest bardzo bliska.

Czas, kiedy Mój Syn, Mesjasz, przyszedł, aby żyć na ziemi, został przez ludzi zaprzepaszczony. Oni Go odrzucili. Ten drugi raz, gdy udzielam Mu zgody, aby przyszedł ponownie, nie będzie inny. On zostanie odrzucony.

To dlatego jedynie cud może uratować ludzki rodzaj. Jednak ten cud może nastąpić tylko wtedy, gdy Ja, Bóg, Stwórca wszystkiego co jest, będę mógł się upewnić, że wolna wola człowieka pozostaje nienaruszona. Ten Dar wolnej woli nie może zostać nigdy zakłócony. Kiedy jakaś osoba ofiaruje go jako dar dla Mnie, jest to najcenniejszy i najdoskonalszy prezent ze wszystkich.

Przedstawiając im dowód ich grzechów, Mój Syn może zachęcić dusze, aby odpowiedziały na Jego wezwanie. Następnie, kiedy skrucha zostanie okazana, Jego Miłosierdzie obejmie miliardy dusz, które inaczej nigdy nie zostałyby uratowane.

Błagam was, drogie dzieci, przygotujcie się dobrze.

Wasz Ukochany Ojciec

Najwyższy Bóg

 

Będą płakać z ulgą, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają przed sobą przyszłość, gdzie śmierć nie istnieje.

Orędzie nr 688 z serii Ostrzeżenie

Piątek, 25.01.2013, 23:20

Moja droga, umiłowana córko, Moja Moc wzbiera w sercach ludzi w tym czasie dzięki Mocy Ducha Świętego. Nawet zimne i oddalone dusze zostaną nawrócone poprzez Dary, które Ja wylewam nad ludzkością z powodu waszej wspaniałomyślnej reakcji na Moje Wezwanie z Nieba.

Ani jeden naród nie zaniecha przyjęcia Mocy Ducha Świętego; ani jeden kamień nie pozostanie nieodwrócony; ani jeden kapłan nieświadomy Moich Orędzi; ani jeden Mój umiłowany uczeń nie pozostanie nieporuszony przez wiadomości, które Ja przynoszę. Nawet ci, którzy odrzucają Mnie, powrócą po raz drugi, aby usłyszeć Moje Słowo, ponieważ Mój Duch poruszy ich serca.

Radujcie się, gdyż jest to tylko dwa lata od początku tej Misji, a Moje Słowo czytane jest w ponad dwustu krajach i prawie czterdziestu językach. Będę nadal rozprzestrzeniać Moje Przekazy; w każdym języku; wśród bogatych i biednych; wśród ateistów i Moich wyświęconych sług.

Ja nie czynię różnicy pomiędzy osobą, która nie wierzy w Boga i tymi, którzy poświęcają swoje życie dla Mnie, ich Jezusa. Każda dusza jest zawsze ważna dla Mnie, tak samo jak ci, którzy Mnie skrzywdzili; ci, którzy Mnie zdradzili, którzy powodują Mój płacz, którzy Mnie atakują, krzyżują Mnie i nienawidzą Mnie – Ja Kocham ich wszystkich. Dlatego Ja Jestem cierpliwy. Wiem, że gdy Prawda dotrze do nich, przyjdą do Mnie. Wtedy będą płakać z ulgą, gdy zdadzą sobie sprawę, że mają przed sobą przyszłość, gdzie śmierć nie istnieje.

To jest Moja Obietnica, a kiedy jesteście zmartwieni, biczowani, znieważani i przedstawiani jako głupcy, to jest wszystko, na czym musicie się skupić. Ten Nowy Raj jest dla was wszystkich. Kiedy walczycie o ocalenie dusz, zachowujcie tę obietnicę w waszych sercach.

 Wasz ukochany Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl