OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 36

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda

Orędzie nr 724 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 5 marca 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, oby nikt nie przeoczył zmian, które wybuchną na całym świecie, gdyż wszystko, co w Księdze Objawienia jest przepowiedziane, będzie miało miejsce. Wiele z tych wydarzeń będzie się różnić się od tego, w jaki sposób ludzie interpretują tajemnice, które zostały ujawnione Janowi Ewangeliście. A jednak nabiorą one sensu, kiedy dostrzeżecie w nich to, czym one są.

Skomplikowany, ale starannie opracowany plan antychrysta został sprytnie zredagowany przy udziale wielu ludzi, włącznie z politykami światowej sławy, którym do chwili obecnej nie udało się rozpoznać zła, jakie w tym planie jest zawarte.

W różnych państwach zostały założone liczne ośrodki, skąd planowane jest podporządkowanie sobie wielu krajów. Ich działania zostały jednak przyhamowane za sprawą modlitw dusz wybranych oraz tych z was, którzy odmawiają Moje Krucjaty Modlitwy.

Wasze modlitwy zawsze będą słyszane w Niebie, musicie więc nadal żarliwie się modlić, aby złagodzić tę szkodliwą działalność bestii, która nigdy nie zwycięży tej bitwy o dusze, ponieważ jej dni są policzone.

Nie jest Moim pragnieniem, aby was zastraszyć, lecz aby was przygotować. Obecnie udzielam specjalnych mocy i łask tym wszystkim, którzy spełniają Moje życzenie, aby odmawiać Krucjaty Modlitwy. Znaki wam wszystkim zostaną ukazane oraz wydarzą się cuda.

Będzie wzbierała w was Moja Moc, podczas gdy będę was wiódł Moją Ścieżką ku ocaleniu ludzkości.

Wasz Jezus

 

Mój Kościół na ziemi stoi pod obstrzałem, a to oznacza, że ​​Moje Ciało będzie ukrzyżowane po raz wtóry, jak zostało to przepowiedziane

Orędzie nr 723 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 3 marca 2013, godz. 11.45

Moja wielce umiłowana córko, nie lękaj się napaści, które są organizowane przeciwko tobie, gdyż Ja Jestem z tobą w każdej sekundzie, aby cię umacniać. Zasmuca Mnie, że muszę ci powiedzieć, że liczne urągania przysporzą ci cierpienia, gdyż nadchodzi na to czas w ramach Mojego Planu Zbawienia.

Jest to bowiem czas, w którym nie tylko żarliwi katolicy przejdą przez próbę swojej wiary i swojej wierności wobec Mnie, ale będzie to też największa próba dla wszystkich chrześcijan w każdym zakątku świata.

Tym, którzy oskarżą cię o herezję, mówię co następuje. Ja, Jezus Chrystus, nigdy bym nie skłamał, bo to Ja Jestem Prawdą. Nigdy nie mógłbym was oszukać, gdyż taka możliwość nie istnieje. Pamiętajcie, że to Moje Ciało jest Kościołem. Mój Kościół na ziemi stoi pod obstrzałem, a to oznacza, że ​​Moje Ciało będzie Ukrzyżowane po raz wtóry, jak zostało to przepowiedziane. A poprzez to rozumiem, że Moje Ciało nie będzie już dłużej Obecne, poczynając od tej minuty, w której Najświętsza Eucharystia zostanie odrzucona przez zwierzchników Stolicy Apostolskiej w Rzymie. To stanie się rzeczywistością i musicie od tego odwrócić się plecami.

Proszę was, abyście modlili się za wszystkie Boże dzieci — wszystkie Moje wyświęcone sługi, włączając w to błądzących, fałszywych proroków. Niemniej nigdy was nie poproszę, abyście się modlili za antychrysta, bo to jest niemożliwe.

Przebudźcie się — wy wszyscy — i posłuchajcie, co mam wam do powiedzenia. Nie wolno wam wpadać w panikę, rozpaczać czy tracić nadziei, gdyż ta obrzydliwość będzie ostatnią męczarnią, jakiej Boże dzieci będą musiały stać się świadkami i przez jaką będą musiały przejść, zanim nie powrócę.

A będzie to dzień Wielkiej Chwały, Wielkiej Radości, i Moje Przyjście położy kres złu, które kładzie się cieniem na ziemię.

Zamiast się lękać — radujcie się. Musicie wyglądać Mojego Drugiego Przyjścia, ponieważ wraz ze Mną nadejdzie obiecany wam, Nowy Raj.

Kiedy niesiecie Mój Krzyż, to zawsze będzie to trudne. Czasy, w których obecnie żyjecie, niosą ze sobą rodzaj ukrzyżowania, co dla większości chrześcijan będzie bardzo trudne do zniesienia — tak wielki będzie ich ból.

Te biedne dusze, które nie wierzą, że Ja mówię poprzez te Orędzia Prawdę, muszą same sobie zadać pytanie: Czy wierzycie w Pismo Święte i proroctwa, jakie na jego kartach są głoszone? Czy wierzycie w antychrysta i objawienia o zakłamanym uzurpatorze, który zagarnie Tron Piotra podstępnymi metodami? Jeżeli wierzycie, to zaakceptujcie, że jest to czas, kiedy wydarzenia te będą się rozgrywały na waszych oczach. To nie o przyszłość chodzi — to dzieje się teraz. Odważnie przyjmijcie to do wiadomości i przyjdźcie do Mnie, w pełni Mi ufając, gdyż Ja was kocham. Potrzebuję, abyście trzymali wasze oczy szeroko otwarte. Nie wolno wam unikać Prawdy.

Ta obrzydliwość się teraz rozpoczęła. Kiedy odrzucacie Mój Kielich, przeszkadzacie Mi w ratowaniu dusz, których potrzebuję, aby wypełniło się Przymierze, będące zobowiązaniem wobec Mojego Ojca.

Błogosławię wam. Tęsknię za tym, aby otwarły się wasze serca, abym mógł was zabrać do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich umiłowanego Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią

Orędzie nr 722 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 28 lutego 2013, godz. 23.55

Moja wielce umiłowana córko, zesłałem Ducha Świętego, aby osłonił w obecnym czasie wszystkie Boże dzieci, próbując rozrzedzić ciemności, jakie zło powoduje w świecie.

Musicie  gorąco się modlić za wszystkie Moje wyświęcone sługi, gdyż obecnie znajdują się oni w stanie strasznej dezorientacji. Ponieważ Mój Święty Namiestnik zakończył swoje panowanie, będą w ciągu następnych kilku tygodni pogrążeni w smutku, tak iż nie będą wiedzieć, w którą stronę się zwrócić. 

Proszę wszystkie Moje wyświęcone sługi, żeby wezwali Mnie, ich umiłowanego Jezusa, abym mógł ich osłonić Moją Najdroższą Krwią. Udzielę im Łask, których będą potrzebowali do rozpoznania Prawdy Mojego Nauczania. Wówczas dojrzą oszustwo, jakie zostanie im przedstawione.

Nigdy im nie wolno we Mnie zwątpić. Muszą położyć we Mnie całe swoje zaufanie. Nigdy nie wolno im zapomnieć Mojego Imienia i muszą nieustannie czuwać.

Powiedz im, że kocham ich czule i że zostaną im przyznane specjalne Dary z Nieba. W tych burzliwych czasach, które będą miały miejsce w Moim Świętym Kościele na ziemi, Dary te przyniosą im pokój, nadzieję i odwagę.

Wasz Jezus

 

Ci, którzy poprowadzą Moją armię ku zbawieniu, to będą ci dzielni i odważni pomiędzy wami, którzy kochają Mnie najbardziej

Orędzie nr 721 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 28 lutego 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, już prawie są nad wami owe dni, które przyniosą ze sobą okropne ciemności i rozpacz, a dni podobnych do tych nigdy nie doświadczyliście w swoim życiu.

Ciemność ta będzie duchowej natury, a spowodowana będzie pustką tych dusz, które podążają za antychrystem i fałszywym prorokiem. Duchowy ból, jakiego przysporzą chrześcijanom, którzy odmówią dania posłuchu herezji, będzie ciężki do zniesienia.

Mówię wam o tym tylko dlatego, abyście wiedzieli w swoich sercach, że ból odrzucenia, który będziecie odczuwać, pojawi się dlatego, że dotknie was cierpienie w Moje Imię, jeżeli będziecie się trzymać Mojego Świętego Słowa.

Nigdy nie wolno wam mieć wątpliwości co do tego, że zostaną wam postawione wysokie wymagania, czy też tracić wiary, gdyż to jestem Ja, wasz Król, który posiada Moc, aby sprawić, że będziecie to w stanie wytrzymać. Ani nigdy nie wolno wam wątpić, że ta Reszta Armii — której częścią staniecie się teraz wy, pozostając wiernym Mnie, Jezusowi Chrystusowi — jest tym, co zostało z góry przepowiedziane.

Nie słuchajcie tych, którzy będą próbowali wam wmówić, że nie wolno wam wierzyć w te Moje Święte Orędzia dla świata, gdyż oni są zwiedzeni. Musicie modlić się za tych, którzy nie będą mieli siły czy Ducha rozeznania i którzy na rozdrożu wybiorą nieprawidłową ścieżkę. Wielu, którzy będą podążać za fałszywym prorokiem, będzie próbowało was na nią zaciągnąć.

Brat będzie walczył przeciwko bratu i siostrze, ojciec przeciwko synowi, matka przeciw córce — a wszyscy w swoim dążeniu, aby iść drogą Prawdy, lecz tak wielu nie zauważy błędów nauczania fałszywego proroka i pozostanie dla Mnie straconych.

Ci, którzy poprowadzą Moją armię ku zbawieniu, to będą ci dzielni i odważni pomiędzy wami, którzy kochają Mnie najbardziej. Pod Moim  Przewodnictwem — przyprowadzą ze sobą w bezpieczne miejsce miliardy dusz. Oto dlaczego nigdy nie wolno wam się poddać.

Wasz Jezus

 

Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie ciążyło podjęcie tej decyzji

Orędzie nr 720 z serii Ostrzeżenie

środa, 27 lutego 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, codzienne Msze Święte będą się nadal odbywały przez pewien czas, a Ja nalegam na Moich wyznawców, aby nadal w nich uczestniczyli, tak jak dotychczas.

Musicie nadal przyjmować Moją Komunię Świętą. Nie wolno wam wstrzymać się od codziennej Ofiary, ponieważ to nie wy będziecie tymi, na których będzie ciążyło podjęcie tej decyzji. Zostanie ogłoszone, że istnieje inny rodzaj Świętej Ofiary, a wy natychmiast dostrzeżecie, kiedy to się stanie, albowiem odprawianie Mszy Świętej zostanie przez fałszywego proroka powstrzymane. W miejsce Mszy Świętej pojawi się jeden-światowy pogański rytuał, a wy, Moi umiłowani wyznawcy, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, rozpoznacie natychmiast, czym on będzie.

Nie wolno wam nigdy opuścić Kościoła, który Ja dałem światu, a którego podstawą jest Moje Nauczanie, gdzie Ofiara Mojej Śmierci na Krzyżu jest wam podarowana pod postacią Najświętszych Darów.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moim Kościołem. Moi umiłowani kapłani i kler, pobłogosławieni Darem Ducha Świętego, nigdy Mnie nie opuszczą. Ani też nigdy nie opuszczą was. I dlatego Mój Kościół będzie nadal żył, jako że on nigdy nie może umrzeć. Kościół jest Moim Ciałem na ziemi i dlatego nigdy nie może ulec zniszczeniu. Ale jednak będzie on zgnieciony, udręczony i porzucony, a następnie pozostawiony na dzikim pustkowiu, aby skonać. Mimo że Moi wrogowie spróbują dokonać wszystkiego, aby zniszczyć w nim każdy ostatni zalążek życia, Mój Kościół podniesie się na nowo. Pamiętajcie bowiem — on nigdy nie zginie — nawet gdyby odnosiło się takie wrażenie.

Wielkość Mojego Kościoła na ziemi ulegnie zmniejszeniu i stanie się on, nie z jego własnej winy, resztą armii.

Mój Prawdziwy Namiestnik, ten, który został wyrzucony, będzie walczył, aby, wedle swoich możliwości, jak najlepiej przewodzić Bożym dzieciom. Lecz to będę Ja, Jezus Chrystus, który was będzie prowadził, podniesie was i uwolni was od zła, które zostanie wam narzucone; zło, które spotka gwałtowny i potworny koniec, dotykając tych wszystkich, którzy staną po stronie antychrysta i jego niewolników.

Wasz Jezus

 

Jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu, zostanie wkrótce zamordowany

Orędzie nr 719 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 26 lutego 2013, godz. 22.00

Moja wielce umiłowana córko, jeden z politycznych przywódców, o którym mówiłem jakiś czas temu*, zostanie wkrótce zamordowany.

Pragnę, abyś — po tym, jak to się wydarzy —  ujawniła wszystkim, kim ta osoba jest, posługując się dowodem, jaki został tobie i innym teraz przekazany, tak aby więcej ludzi zaakceptowało Prawdę tych Orędzi. Ten biedak jakiś czas temu uniknął już śmierci, ale jego nowa popularność postawi go w niebezpiecznej sytuacji. Jest on wrogiem sił masońskich i nie będą go oni zbyt długi czas tolerować w roli przywódcy.

Kiedy wy, Moi wyznawcy, zobaczycie, że spełniają się proroctwa, jakie dawane są wybranej duszy, będziecie wówczas wiedzieć, że takie dusze mówią Prawdę i że została im ona przekazana z Nieba, gdyż nie byłyby one w stanie czegoś takiego same wymyślić.

Jest Moim pragnieniem, aby udowodnić tym, którzy gardzą Moimi Orędziami, że to jestem Ja, wasz umiłowany Jezus Chrystus, Który mówi do świata przez tego proroka. I chociaż wielką radość przynosi Mi, gdy widzę, jak bardzo Mnie kochacie i jak odmawiacie modlitwy, przekazane wam z Niebios, to właśnie ci sceptycy są tymi, których muszę przygarnąć.

W bardzo niedługim czasie w Europie nastąpi podział, który będzie miał związek z EU i krajem, w którym znajduje się Piotrowy Tron. Rezultatem tego będzie wojna, która będzie miała inny charakter niż inne wojny. Ale będzie ona bezwzględna. W Niemczech, we Włoszech i we Francji ludzie zwrócą się przeciwko sobie. Musicie się modlić, aby Moi wyznawcy pozostali silni oraz sprawili, aby Grupy Modlitewne „Jezus dla Ludzkości” zostały szybko założone w tych krajach.

Nadszedł czas dla Mnie, Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, aby ujawić więcej informacji zawartych w Pieczęciach**. Dokonam tego ze starannością, ponieważ musicie się przygotować zarazem duchowo, jak i fizycznie. Jako Bóg Sprawiedliwości sprawię, że będę wam wszystkim przewodził i was Moją Mocą błogosławił, podczas kiedy wszystko będzie, warstwa po warstwie, nabierać rozmachu.

Wasz umiłowany Jezus

* Porównaj z orędziem z 17 lutego 2011, godz. 23.45

** Pieczęcie z Apokalipsy św. Jana

 

Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie ma on żadnych złudzeń co do tego, kim on jest — synem szatana

Orędzie nr 718 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 25 lutego 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, nadchodzące czasy wytrącą świat z jego uśpienia, niezależnie od tego, którą religię, o ile w ogóle jakąś, ludzie wyznają, gdyż głos małego rogu* wzbudzi uwagę całego świata. Usadowiony na Tronie Piotra, ten oszust będzie głośno wykrzykiwał i dumnie głosił swoją propozycję, aby zjednoczyć wszystkie kościoły jako jeden. Obwołany współczesnym innowatorem, będzie oklaskiwany przez laicki świat, ponieważ uniewinni on grzech.

Wprowadzi on nowe prawa, które nie tylko że będą stały w sprzeczności z Naukami Kościoła Katolickiego, ale i będą się sprzeniewierzać wszystkim prawom chrześcijańskim. Kapłani, którzy zwalczają te Orędzia, będą przymuszeni na nowo je rozważyć, kiedy ta straszliwa prawda wyjdzie na jaw. Prawda Mojego Słowa, tobie przekazywanego, Moja córko, nareszcie powoli zacznie do nich docierać. O, jakże będą szlochać z żalu, kiedy sobie uświadomią, że to jestem Ja, Jezus Chrystus, Który — z Błogosławieństwem Mojego Ojca — drobiazgowo ujawniam ci proroctwa końca czasów.

Wówczas będą pochłaniać każde Słowo z Moich Świętych Warg, kiedy, aby przygotować ludzkość, będę ujawniał nadchodzenie kolejnych wydarzeń. Istotne jest, aby człowiek słuchał i odpowiadał na Moje Wezwanie, tak abym każdego mógł wyratować  z uścisku bestii.

Podczas gdy fałszywy prorok** będzie zajęty tym, aby swoimi wyniosłymi ambicjami wywierać na katolikach tego świata odpowiednie wrażenie, zostanie on na jakiś czas odsunięty na bok, ponieważ antychryst — jak przepowiedziane — wkroczy teraz na światową scenę. Kiedy usłyszycie, że media donoszą o nowym, rokującym nadzieję, utalentowanym negocjatorze pokojowym, będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. Będzie on bardzo bliskim sojusznikiem fałszywego proroka i nie ma on żadnych złudzeń co do tego, kim on jest — synem szatana.

Niezależnie od tego, jak przerażające rzeczy będą się dziać, pamiętajcie, że to Ja, Jezus Chrystus, Jestem Królem. Żaden człowiek, żaden wróg nie ma więcej władzy niż Bóg. Ale bitwa o dusze musi się stoczyć, tak jak zostało przepowiedziane. Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze, których potrzebuję, aby Mój Nowy Raj zapełnił się wszystkimi dziećmi Bożymi.

Zawsze ufajcie Mnie, waszemu Jezusowi, albowiem to Ja będę was prowadził i chronił w czasie trwania tej ohydy na ziemi. Obiecuję, że ten okres będzie krótki.

Wasz Jezus

*, ** Od tłumaczy: Pragniemy poinformować, że „mały róg” i „fałszywy prorok” wydają się być jedną i tą samą osobą, która jest religijnym przywódcą, antypapieżem Kościoła Katolickiego. „Mały róg” występuje w ST, w Księdze Daniela, natomiast „fałszywy prorok” w NT, w Księdze Apokalipsy. Proszę porównać z Orędziem z 18 lutego 2013, godz. 18.00.

 

Największym błędem, jaki możecie popełnić, jest zakładać, że tylko zatwardziali grzesznicy są wtrącani do ognia piekielnego

Orędzie nr 717 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 24 lutego 2013,  godz. 22.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy świat przeżyje Ostrzeżenie, podzieli się on na dwie części. Pierwsza część będzie składać się z tych, którzy zaakceptowali Spowiedź (czyli Ostrzeżenie – przyp. tłum.) i dusze których zostały zanurzone w Duchu Świętym. Od tego dnia ich nawrócenie będzie całkowite i z tego powodu będą cierpieć z rąk tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia.

Druga część będzie składać się z tych zatwardziałych dusz, których wierność leży po stronie bestii i które swoje serca i dusze ślubowały szatanowi, z premedytacją i z pełną świadomością tego, co czynią. Wierzą oni bowiem w tak zwany raj, jaki to on im obiecał, a jaki oczywiście nie istnieje. Ich przeznaczeniem jest wieczne cierpienie w ogniach piekła.

Istnieją także dusze, które nie wierzą w Boga ani we Mnie, ich Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Moje Miłosierdzie nie zostanie przyjęte przez wielu z nich. Nie będą oni troszczyć się o stan swoich dusz, ponieważ uważają, że to nie ma znaczenia. Są to ateiści — z których wielu jest ludźmi dobrego serca, ale którzy wierzą, że to oni kontrolują swoje własne życie i że ich pogoń za światowymi uciechami zaspokoi ich w tym życiu; i że jest to wystarczające, aby przynieść im spokój i zadowolenie, co oczywiście nie może nastąpić, gdyż jest to niemożliwe, dopóki grzech nie jest wykorzeniony.

Ich upór oznacza, że dopóki się zmienią i nie zaakceptują Mnie, Jezusa Chrystusa, tak długo nie mogą przyjść do Mojego Ojca. Nie zostanie im przyznany dostęp do Raju, który On stworzył dla wszystkich Swoich dzieci.

Największym błędem, jaki możecie popełnić, jest zakładać, że tylko zatwardziali grzesznicy są wtrącani do ognia piekielnego. Niestety wszyscy ci, którzy odrzucają Boga, nie mogą znaleźć się blisko Niego ani nie mogą zostać zmuszeni, aby Go zaakceptować. Ich wolna wola jest wspaniałym Darem przyznanym im przez Boga. W żaden sposób nie może ona zostać im odebrana przymusem. Ich wolna wola zadecyduje o ich własnym losie. Albo wybiorą Moją Dłoń i wejdą do Raju, albo zaakceptują kłamstwa zasiane w ich umysłach przez szatana — co przypieczętuje ich los.

Wasz Jezus

 

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi

Orędzie nr 716 z serii Ostrzeżenie

sobota, 23 lutego 2013, godz. 11.50

Moja wielce umiłowana córko, daję światu Księgę Prawdy dla każdej duszy, w każdym narodzie. Jest ona Darem dla ludzkości, ale wiedzcie, co następuje:

Udzielam tobie, Moja córko, wyłącznego pełnomocnictwa w decydowaniu, jak ma być ona tłumaczona, rozprowadzana i publikowana, aby chronić to Dzieło. Wszystko, co dotyczy publikacji tych Orędzi, może być uczynione wyłącznie za Twoim osobistym zezwoleniem. To jest Moje życzenie, a każdy, kto nie kieruje się dawanymi ci wskazówkami i drukuje Moje Orędzia dla zysku — nie posiada Mojego Błogosławieństwa.

Tak, Moje Słowo jest dla wszystkich, ale wielka odpowiedzialność tkwi w promowaniu Moich Orędzi oraz w tym, w jaki sposób publikowana jest Księga Prawdy. Niepotrzebne są datki pieniężne, gdyż dochody ze sprzedaży książek muszą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydania innych książek oraz ich publikację we wszystkich językach. 

Ty, Moja córko, nieustannie będziesz atakowana z powodu okazywanego Mi w tej sprawie posłuszeństwa. Będziesz oskarżana o usiłowanie czerpania zysku z tego Dzieła, ale ty wiesz, że to jest niezgodne z prawdą i niedopuszczalne.

Ci, którzy najbardziej będą cię w tej materii atakować, to będą ci, którzy pragną zyskać czy zarobić w jakiś sposób na Moim Słowie, i uniosą się gniewem, kiedy nie pozwolisz im kontrolować tego Dzieła.

Dlatego też oświadczam, że nikomu nie zostało udzielone pełnomocnictwo do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa w formie książkowej — a jedynie tobie, Moja córko. Ty jednak możesz, pod Moim Kierownictwem, udzielić zezwolenia tym, którzy poproszą, aby cię wesprzeć stronami internetowymi i publikacjami. Ale mogą uczynić to tylko wówczas, kiedy będą się o to ubiegać i otrzymają od ciebie zezwolenie, aby to zrobić.

Moje Słowo jest Święte i Moim życzeniem oraz Moim wskazówkom dla ludzkości musi zostać okazany respekt. Wy, Moi wyznawcy, musicie uczynić to, o co Mój prorok, Maria, was poprosi, oraz uszanować jej życzenia co do publikacji Moich Orędzi. Jeżeli ją atakujecie z powodu tego Dzieła, obrażacie Mnie, waszego Jezusa.

Będzie się od was wymagało, Moi wyznawcy, abyście nieustannie czynili Moją Świętą Wolę, niezależnie od sytuacji. Ja prowadzę Moją córkę Marię. Została ona wybrana jako prorok czasów ostatecznych. Ja mówię przez nią. Jej głos staje się Moim. Jej cierpienie i ból są Moimi. Jej miłość do innych jest Moją Miłością. Jej radość pochodzi z Mojego Najświętszego Serca. Jej dłoń jest prowadzona przeze Mnie. To, w jaki sposób — zgodnie z Moim życzeniem i wedle jej rozumienia — ma być słyszane Moje Słowo, pochodzi ode Mnie.

Moja córka nie bez powodu otrzymała te Dary z Nieba. Słuchajcie tego, co ona wam mówi, gdyż możecie być pewni, że to pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Żyjecie w czasach, w których wiele dzieci Bożych stało się poganami

Orędzie nr 715 z serii Ostrzeżenie

piątek, 22 lutego 2013, godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, żyjecie w czasach, w których wiele dzieci Bożych stało się poganami. Nawet ci urodzeni jako żydzi i chrześcijanie uciekają się obecnie do różnorodnych form bałwochwalstwa, tak jak to przepowiedziano.

O, jak to Mnie obraża, kiedy widzę uznanie, jakie dzieci Boże mają w swoich sercach, jeśli idzie o zadowalanie samego siebie, oraz jak wierzą w fałszywe bożki, które istnieją tylko w ich umyśle.

Zachwyt dla duchowości New Age i traktowanie z pasją wszystkich przedmiotów, które mają związek z wyciszaniem umysłu, sprowadzają się do jednego problemu. Ludzie ci znajdują się w ciemności, ponieważ odmawiają uznania Mnie, Jezusa Chrystusa. Celowo blokując dopływ Światła Bożego, narażają się na oddziaływanie ciemnych, złych duchów. Szatan i jego demony polują na takie dusze i wywołują w nich straszną, całkowitą pustkę. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju spirytualnych medykamentów New Age będą oni poszukiwać, nigdy nie zaznają ukojenia, gdyż nie jest to naturalne środowisko, do życia w którym się narodzili.

Pogaństwo, które zapanowało nad ludzkością, osiągnęło w obecnym okresie swój szczyt, licząc od czasu, kiedy Ja, Jezus Chrystus, narodziłem się na ziemi. Pomimo że światu została podarowana Prawda o Istnieniu Boga i pomimo że Ja poprzez Moją śmierć na Krzyżu ocaliłem ludzi od potępienia, oni wciąż odwracają się plecami.

Obsesja na własnym punkcie, gloryfikowanie siebie samego oraz zamiłowanie do światowych uciech są plagą ludzkości, a źródłem tego jest rozpaczliwy brak poczucia bezpieczeństwa, niepokój i duchowe wyjałowienie. Bałwochwalstwo — rozkochiwanie się w słynnych ludziach, fałszywe bóstwa oraz eksponowanie pogańskich akcesoriów  — przyciągają chmurę ciemności nad tych wszystkich, którzy pasjonują się takimi zajęciami. Chrześcijanie są przez takich ludzi szkalowani, ale dzięki ich cierpieniu i modlitwom mogą oni ocalić swoich współbliźnich od ognia piekielnego.

Kiedy flirtujecie z tymi fałszywymi idolami, zabawiacie się z demonami z piekieł, wysłanymi, aby was wciągnąć na wieczność do czeluści. Nigdy nie dajcie się przekonać, że takie pogańskie praktyki są nieszkodliwe, gdyż one szkodzą. Jeżeli tracicie swój czas i zajmujecie swój umysł takimi urozmaiceniami, to oddalacie się od Boga i życia wiecznego.

Przebudźcie się ku Prawdzie. Ja Jestem Prawdą. Nie ma innej drogi do szczęścia wiecznego, jak tylko przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Przybywam teraz, aby objawić Prawdę, tak bym mógł was ocalić na nowo i obdarzyć was życiem wiecznym, pomagając wam zbawić wasze dusze.

Wasz Jezus

 

To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty Namiestnik opuści Rzym

Orędzie nr 714 z serii Ostrzeżenie

środa, 20 lutego 2013, 19.30

Moja wielce umiłowana córko, chociaż może się to wydawać niesprawiedliwe, że Boże dzieci muszą cierpieć pod rządami fałszywego proroka i antychrysta, to niech wiedzą o tym: Wszystkie dusze na tym świecie — aby przejść oczyszczenie — muszą, do pewnego stopnia, znieść ból odrzucenia i cierpienia, jaki  zniosłem Ja.

Za przyczyną Mojego Wielkiego Miłosierdzia sprawię, że to oczyszczenie nastąpi szybko. Wówczas liczebność Moich wyznawców się zwiększy będą oni w gotowości na Moje Drugie Przyjście. Mój Ojciec będzie z wielką czułością w Sercu czuwał nad tymi wszystkimi próbami, które będą przeżywać wszystkie Jego dzieci. Zainterweniuje On, kiedy złowrogie akty prześladowań, dokonywane na chrześcijanach, przekroczą granice tego, co jest dopuszczalne, i zniszczy tych nikczemników.

Musicie teraz oczekiwać Mojego Boskiego Aktu Miłosierdzia, gdyż on oddzieli dobrych od złoczyńców. To Wielkie Rozświetlenie Sumienia odbędzie się po tym, jak Mój Święty Namiestnik opuści Rzym.

Bądźcie przygotowani na to, aby ratować swoje dusze. A wy, te uparte dusze pośród was — będziecie mieli bardzo mało czasu, aby w pokorze ugiąć wasze kolana i prosić o Moje Miłosierdzie. A wówczas zagrzmią trąby*, a proroctwa przygotowujące was na koniec, zostaną, tak jak przepowiedziane, objawione.

Wasz Jezus

* Ap, od 8,07: I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień – pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona. (i dalej)

 

Krucjata Modlitwy (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa

Krucjata Modlitwy (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa

O Drogi Ojcze Wszechmogący,
Stwórco wszystkiego, co jest i co będzie,
dopomóż nam wszystkim,
którzy potrafią rozpoznać
Obecność Twojego umiłowanego Syna w dzisiejszym Kościele,
by stali się bardzo silni.

Pomóż mi pokonać mój strach,
moją samotność i odrzucenie,
które cierpię ze strony moich najbliższych,
podążając za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
moim Zbawicielem.

Proszę, chroń moich najbliższych,
aby nie wpadli w tę zasadzkę i nie uwierzyli kłamstwom,
które zostały wymyślone przez szatana,
aby zniszczyć wszystkie dzieci Boże
oraz wywołać między nimi podział i dokonać spustoszenia.

Proszę, dopomóż tym wszystkim,
którzy idą śladami tej ohydy w Twoim Kościele,
aby zostali ocaleni od wieczystych ogni piekła.
Amen.

 

Powiedzą, że ponosi on winę za przestępstwo, choć jest zupełnie niewinny

Orędzie nr 713 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 19 lutego 2013, godz. 14.30

Moja wielce umiłowana córko, proszę, zawiadom Moich uczniów, że czas Mojego Panowania jest blisko.

Nie wolno się im niepokoić, ponieważ Ja — chociaż Korona Cierniowa została nałożona na Mojego Namiestnika, który został przeze Mnie wyznaczony, aby zarządzać Moim Świętym Katolickim i Apostolskim Kościołem, a który został brutalnie usunięty — nareszcie przychodzę, aby przynieść wam pokój.

Następny rok będzie dla was, Moi umiłowani uczniowie, i dla Mojego ostatniego Prawdziwego Papieża bardzo uciążliwy i bardzo przygnębiający. On — przeciwko któremu perfidnie i z premedytacją spiskowano, został potraktowany właśnie tak samo jak Ja, Jezus Chrystus  — był bity i biczowany. Teraz będą próbowali go zabić, tak jak zabili Mnie. Powiedzą, że ponosi on winę za przestępstwo, choć jest zupełnie niewinny.

Ja, wasz umiłowany Zbawiciel, ocalę was wszystkich od tej niegodziwości, która przez wielu będzie postrzegana  jako pochodząca ode Mnie, zakomenderowana Moją Dłonią.

Tak jak poprzednio — pouczę Mój Kościół, ale tylko poprzez Moc Ducha Świętego. Klucze Rzymu znajdują się pod komendą Mojego umiłowanego Ojca. Ja, Jezus Chrystus, jestem gotów, aby zstąpić ponownie przy Moim Drugim Przyjściu, i chciałbym (was) powiadomić, że wy, Moi uczniowie, będziecie cierpieć tak, jak Moi bliscy uczniowie w czasie Mojego pobytu na ziemi. Wy, Moi umiłowani, jesteście ze Mną, zamknięci w Moim Najświętszym Sercu, abyście mogli ze Mną jednoczyć się w boleści. Wylewam łzy nad Moim niewinnym, umiłowanym, ostatnim Papieżem na ziemi, Benedyktem XVI, wybranym przeze Mnie, aby przewodził Mojemu Kościołowi w czasie tych ostatnich dni.

Od tych, którzy, będąc skłonnymi do ponoszenia dalszych ofiar, nadal będą kontynuować głoszenie Mojego Świętego Słowa, będzie to wymagało olbrzymiej odwagi, gdyż będą pełni dręczących wątpliwości. Oni wiedzą we wnętrzu swoich serc, że to Ja teraz do nich mówię, a jednak będą oni męczeni wątpliwościami, które będą spowodowane przez tych, którzy odmówią przyjęcia Moich Orędzi do ludzkości, a którzy przecież są Mnie poświęceni.

Teraz obdaruję was tą Wyjątkową, krótką Krucjatą Modlitwy. Modlitwa ta jest Cudowna i umożliwia tym wszystkim, którzy ją odmawiają, odczucie Mojej Obecności w ich duszach. Pomoże im ona również ujrzeć Prawdę, którą im obiecałem, a która zawsze będzie im dawana w tych czasach ostatecznych.

Krucjata Modlitwy (101) Cudowna Modlitwa, aby odczuć Obecność Jezusa

O Drogi Ojcze Wszechmogący,
Stwórco wszystkiego, co jest i co będzie,
dopomóż nam wszystkim,
którzy potrafią rozpoznać
Obecność Twojego umiłowanego Syna w dzisiejszym Kościele,
by stali się bardzo silni.

Pomóż mi pokonać mój strach,
moją samotność i odrzucenie,
które cierpię ze strony moich najbliższych,
podążając za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem,
moim Zbawicielem.

Proszę, chroń moich najbliższych,
aby nie wpadli w tę zasadzkę i nie uwierzyli kłamstwom,
które zostały wymyślone przez szatana,
aby zniszczyć wszystkie dzieci Boże
oraz wywołać między nimi podział i dokonać spustoszenia.

Proszę, dopomóż tym wszystkim,
którzy idą śladami tej ohydy w Twoim Kościele,
aby zostali ocaleni od wieczystych ogni piekła.
Amen.

Moi umiłowani wyznawcy, w międzyczasie zdążyliście Mnie poznać. To, co ujrzycie teraz wewnątrz murów tego, co kiedyś było Moim Kościołem na ziemi, wywoła wasze mdłości. Będziecie płakać i płakać, aż przestaniecie cokolwiek odczuwać. I wówczas zawołacie Mnie i powiecie:

Jezu, ocal mnie od kłamstw szatana, abym potrafił je odróżnić od Prawdy dotyczącej Reszty Twojego  Kościoła. A Ja wtedy was uspokoję. Napełnię was Duchem Świętym. Napełnię was łzami żałości, a następnie wymienię te łzy na Moją Moc. I wtedy nie będziecie się już niczym przejmować, gdyż Ja wami zawładnę i będę was prowadził na każdym kroku tej drogi.

Zostaniecie natchnieni, gdy będzie się z was drwić. Będziecie pełni Mojego Ducha Miłości, kiedy będą was wyśmiewać za wiarę w Moją Świętą Doktrynę. I utracicie cały wasz strach i zostanie on zastąpiony takim potężnym uczuciem Mojej Miłości do was, że dopiero wtedy odczujecie całkowitą ulgę i pokój.

Wasz Jezus

 

Podporządkują Boże dzieci władzy małego rogu, który będzie siedział na Tronie Piotrowym, otoczony nimbem pompatycznego splendoru

Orędzie nr 712 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 18 lutego 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, kiedy  nasilą się zmiany w łonie Mojego Kościoła na ziemi, wzmogą się zarazem głosy fałszywych proroków, zgodnie brzmiące, by zatwierdzić tę ohydę w Moim Kościele.  Tak jak Ja objawiam przed Tobą, prawdziwym prorokiem czasów ostatecznych, Prawdę — której większa część jest już znana — tak też zostaną rozpowszechnione kłamstwa zostaną rozpowszechnione, aby zmylić tych, którzy Mnie naśladują.

Każda wskazówka, którą  Ja ci daję dla świata, spotka się dokładnie ze swoim przeciwieństwem, które zostanie ogłoszone z ust fałszywych proroków. Będą nieść słowa pocieszenia dla Moich wyznawców, którym prawda wyda się zbyt trudna do zniesienia. Podporządkują Boże dzieci władzy małego rogu*, który będzie siedział na Tronie Piotrowym, otoczony nimbem pompatycznego splendoru.

Kiedy mówiłem ci o wielkim rozłamie Mojego Kościoła, nie powiedziałem ci, jak to się wydarzy. Posłuchaj więc Mnie teraz: Tak samo jak kapłani w czasie Mojego pobytu na ziemi odrzucili Moje Święte Słowo, tak samo kapłani tuż przed Moim Powtórnym Powrotem Mnie odrzucą. Ale odrzucą oni nie tylko Moje Słowo, które ci przekazuję, lecz także zaakceptują zmiany, które zostaną na nich wymuszone. Ich święte dary utracą swoją moc tak szybko, jak szybko zaakceptują oni bluźnierstwa i nowe prawa, jakie zostaną przedstawione.

Wśród Moich wierzących wyznawców także dokona się podział, jeśli idzie o ich wierność Mojemu Kościołowi na ziemi. Wszystko co, musicie uczynić, to naśladować Moje Nauczanie, przekazane wam w Księdze Mojego Ojca. Nie ma potrzeby, rozpraszać się na zewnątrz, ponieważ Ja Jestem obecny pomiędzy wami.

Wy znacie Prawdę. Została Ona wam przekazana — jako chrześcijanom. A więc gdy zauważycie, że Boże Przykazania oraz Moje Nauczanie są od nowa spisywane i że Moje Święte Sakramenty są zmieniane, wówczas musicie odwrócić się plecami. Nie dajcie się zastraszyć kłamstwom, obawiajcie się raczej o los tych, którzy przyjmą te nowe, pochodzące od złego ustawy i prawa, które tak zostaną przedstawione, jak gdyby pochodziły ode Mnie, a które nie potrafią zrozumieć Prawdy.

Wasz Jezus

* Mały róg – porównaj z Księgą Daniela 7,8 oraz 8,9 i dalej

 

Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie

Orędzie nr 711 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 17 lutego 2013, godz. 19.00

Moja wielce umiłowana córko, jak  przepowiedziane, cały świat teraz ujrzy schizmę w łonie Kościoła Katolickiego, stając się jej świadkiem. Odejście Mojego wielce umiłowanego Świętego Namiestnika, Papieża Benedykta XVI, oznacza początek końca. Ja, poprzez ciebie, Mojego wybranego proroka, przez ponad dwa lata próbowałem przygotować Mój Kościół na to smutne wydarzenie.

Elita Masońska przechwyciła kontrolę nad Moim Kościołem i będą oni narzucać katolikom najbardziej nikczemne oszustwo. Klucze Rzymu znajdują się obecnie w Moich Rękach, a zostały Mi one przekazane przez Mojego Ojca. Będę kierował Moimi wyznawcami, tak aby Prawda mogła zostać zachowana oraz aby Moje Święte Słowo pozostało nienaruszone.

Fałszywy prorok przejmie teraz Siedzibę w Rzymie, a Moje Słowo, tak samo jak to stało się podczas Mojego Życia na ziemi — zostanie potraktowane jak herezja.

Kiedy tylko oszustwo to zostanie przedstawione światu — jak gdyby ta nowa władza reprezentowała Prawdę — nie ulegaj złudzeniu, Moja córko, będziesz bowiem straszliwie cierpieć w Moje Święte Imię, tak samo jak prorocy, którzy przyszli przed tobą.

Moi wyznawcy muszą pozostać spokojni i modlić się o zbawienie wszystkich Moich najświętszych sług, którzy staną się łupem dla tej ohydy. Wzywam ich, aby odpowiedzieli w następujący sposób:

Postępujcie nadal zgodnie z Moimi Naukami. Nigdy nie odstępujcie od Słowa Bożego. Pozostańcie wierni waszym świętym obowiązkom i udzielajcie Świętych Sakramentów zgodnie z tym, jak zostaliście przeze Mnie pouczeni.

Nauczanie Kościoła Katolickiego, które bazuje na fundamencie Mojego Apostoła Piotra, pozostaje nieomylne. Obecnie to ulegnie zmianie, kiedy tylko fundament ten zostanie wstrząśnięty poprzez nadchodzące zmiany.

Już wkrótce Mój Kościół zmieni się dla was nie do poznania i będziecie czuli się bardzo nieswojo, kiedy staniecie się świadkami tego, jak Moje Święte Słowo będzie manipulowane.

Wasz Jezus

 

Przed Moim Ołtarzem niedopuszczalne jest zawieranie związku małżeńskiego, jeżeli dotyczy on dwóch osób tej samej płci

Orędzie nr 710 z serii Ostrzeżenie

piątek, 15 luty 2013, godz. 22.10

Moja wielce umiłowana córko, ta Misja nie może stać w miejscu, o ile ma przyciągnąć i objąć tych, którzy nie wierzą w Moje Nauki, a którzy uważają się za chrześcijan, jednak zaledwie do Mnie się przyznają.

Ich obojętność jest bolesna. Ich interpretacja Moich Nauk — które zostały przeinaczone, aby je dopasować do ich świeckiego stylu życia — jest wobec Mnie, ich Jezusa, najgorszą formą zdrady.

Ludzie młodzi, w wieku średnim i starsi — wszyscy tak zwani zwolennicy chrześcijaństwa — obrażają Mnie ich własną, rozcieńczoną wersją wiary, kiedy są przekonani, że jest ona do zaakceptowania przez Boga. Tworzą oni nową doktrynę ich własnego autorstwa, która dopasowana jest do ich stylu życia. I nadal wierzą, że potrafią mimo tego podobać się Bogu oraz że ich doktryna jest dla Niego do przyjęcia.

Wiedzcie, że tylko Prawda jest dla Boga do przyjęcia. Próby Jego udobruchania puszczone zostaną przez Niego mimo uszu. Bóg nigdy nie zaakceptuje kłamstw. Nic z tego, co lansuje nowe koncepcje chrześcijaństwa oraz akceptację i tolerancję grzechu — niezależnie od tego, jak wspaniale ustrojone jest to w piórka i jak przepięknym językiem wyłuszczone — nie zasłuży w Oczach wszystkowidzącego Boga na akceptację. On nigdy nie zaakceptuje postanowień, które lekceważą Sakramenty, przekazane przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Ocaliłem was, aby wam pomóc uwolnić się z uchwytu szatana, który on, szatan, zacisnął na sercu człowieka. Dobrowolnie oddałem Moje życie, aby ocalić was i uwolnić z kajdan, w które zostaliście zakuci przez szatana i ognie piekła. To oznaczało, że Piekło nie posiadało już dłużej nad wami żadnej mocy, jako że otrzymaliście wolność, by wybrać pomiędzy życiem w Moim Królestwie a śmiercią w czeluściach piekła.

Ale co robi człowiek w dzisiejszym świecie, aby Mi się odpłacić za ten nadzwyczajny Dar? Oni próbują usprawiedliwić grzech w Moich Oczach. Oferują Mi odpychające grzechy i proszą Mnie, abym grzech i nieprawdę zaakceptował. Co gorsza, chcą różnymi sposobami przystosować Moje Święte Sakramenty do swoich potrzeb, a następnie Mi tę ohydę zaprezentować. Przed Moim Ołtarzem niedopuszczalne jest zawieranie związku małżeńskiego, jeżeli dotyczy on dwóch osób tej samej płci. A jednak oni to robią i Mnie obrażają. Oni Mnie usilnie proszą, abym zaakceptował grzech, usprawiedliwiający przekroczenia wobec Przykazań Mojego Ojca. Usiłują przekonać samych siebie, że jest to do przyjęcia w oczach Boga, choć tak nigdy stać się nie może.

Wszystkie Prawa Boże ustanowione są w Niebie. Grzech w Oczach Boga jest grzechem i nie może nigdy być usprawiedliwiany ludzkimi interpretacjami.

Ów zwodniczy sposób myślenia tych adwokatów modernistycznego chrześcijaństwa, którzy przy każdej okazji usiłują zmienić i dostosować Naukę Chrześcijańską, szkodzi Mojemu Kościołowi.

Wystawiają oni Boga i Moją Śmierć na Krzyżu na pośmiewisko.

Tak właśnie chrześcijanie powracają do pogaństwa; a przemiana ta może być szybka. Fałszywi Bogowie, fałszywe świątynie, fałszywe religie — to wszystko ma wspólny mianownik: Ich wyznawcy oddają cześć bogu, uczynionemu ręką ludzką. Takie religie są obrazą dla Boga. Natomiast jeden kościół, mianowicie świątynie masońskie, także oddaje cześć — lecz nie Bogu, a bestii.

To jest cena wolności, jaka ofiarowana została światu dzięki Mojej śmierci na Krzyżu. I to jest powód, dlaczego świat musi przyjąć Prawdę; i dlaczego nie wolno mu stać się ofiarą oszustwa, które z upływem czasu zostanie pomiędzy wami zasiane przez bestię.

Wasz Jezus

 

Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce na nowo się podniesie

Orędzie nr 709 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 14 lutego 2013,  godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, bitwa pomiędzy Królestwem Mojego Ojca a imperium szatana wreszcie wkroczyła w swój ostateczny etap.

O, jak diabeł ogłupia dzieci Boże Mojego Ojca, włączając w to w tych, którzy podążają za Prawdą Mojego Nauczania. Nic nie jest takim, jakim się wydaje. Władza Masonerii wzrosła i opanowała nie tylko świat polityczny, ale i Dom Boży, Moje Ciało na ziemi.

Kościół Katolicki jest wyszydzany i to bardziej niż jakikolwiek inny Kościół na ziemi spośród kościołów głoszących Moje Święte Słowo. Dzieje się tak, ponieważ był on kierowany przeze Mnie i obstawał przy Moim nauczaniu, jakie ludzkości jest przekazywane od czasu, gdy ogłosiłem, że Mój Apostoł Piotr ma założyć Mój Kościół na ziemi.

Mój ziemski Kościół stanął w centrum uwagi diabła, który poprzez wieki Mój Kościół podzielił i chłostał tych wszystkich, którzy aktywnie uczestniczyli w sprawowaniu Moich Najświętszych Sakramentów.

On, diabeł, nigdy nie odstąpił od planu prześladowania Mojego Kościoła. Chytry, przewrotny, arogancki, pyszałkowaty i zarozumiały — on, kłamca — wierzy, że jego moc jest wszechpotężna. Bierze on zawsze na celownik tych, którym została powierzona odpowiedzialność za poprowadzenie dzieci Bożych ku życiu wiecznemu.

Mój Katolicki Kościół — przez pewien czas —straszliwie cierpiał z ręki szatana. Posługujący w nim ani na moment nie byli pozostawieni w spokoju, podczas gdy wypełniali wobec Mnie swoje święte obowiązki. Następnie on, diabeł, aby spowodować jeszcze więcej szkód, przeniknął pomiędzy Moje wyświęcone sługi, wysyłając swoich własnych sługusów, by wmieszali się w ich szeregi. To właśnie wtedy ta diabelska ohyda przedostała się do Mojego Kościoła.

To Ja, Jezus Chrystus, zostałem obwiniony i posadzony na ławę oskarżonych, a grzech ten został popełniony przez tych, którzy zostali przeze Mnie wyznaczeni, aby troszczyć się o dobro dusz.

Największe zaś spośród wszystkich oszustw miało miejsce wtedy, kiedy diabeł przekonał człowieka, że to Ja, Jezus, Głowa Kościoła na ziemi, Jestem Tym, Który zdradził ludzkość. Ludzkość została zrodzona w grzechu. Człowiek będzie grzeszył aż do czasu Mojego Powtórnego Przyjścia. Porzucenie Mnie, Zbawiciela Świata, z powodu ludzkich grzechów, łącznie z grzechami tych, którzy dusze, za które ponosili odpowiedzialność, sprowadzili na manowce — stanie się waszym upadkiem.

Zamiast iść drogą Prawdy, dopuścicie, aby kłamstwa bestii zdeprawowały wasze serca. Obecnie w Moim Kościele znajdujecie się pod kontrolą diabła i wielu stanie się ofiarą kłamstw, które zostaną wam teraz przedstawione jako Prawda.

Prawda Mojego Nauczania zostanie wkrótce uznana za rzecz niestosowną i niezgodną z prawdą. Szalony gniew Mojego Ojca z powodu tej plagi w Moim Kościele na ziemi stanie się wkrótce udziałem Jego sług w Moim Kościele w Rzymie. Ta bitwa jest już ostateczna. Mój Namiestnik upadł. Mój Kościół upadnie, ale wkrótce na nowo się podniesie.

Wasz Jezus

 

Najświętsza Maryja Panna: Arogancja i pycha rasy ludzkiej są obrazą dla Bożej Obecności

Orędzie nr 708 z serii Ostrzeżenie

środa, 13 lutego 2013, godz. 20.10

Mój Święty Płaszcz osłania tych wszystkich z was, którzy w tych czasach nadchodzącej kary przyzywacie Mnie, waszą Niebiańską Matkę. Ponieważ wzrasta Gniew Mojego Wiecznego Ojca, musicie się, Moje dzieci, gorąco modlić, aby złagodzić cierpienia, które jak powódź zaleją całą ziemię.

Musicie skupiać uwagę na tym, co mówi do was Mój Syn i pozostawać zjednoczonymi w modlitwie, aby grzech mógł zostać wybaczony. Zagęszcza się bowiem z dnia na dzień chmura hedonizmu, która wisi nad obszarem świata zachodniego, a która przesłoniła Mojego Syna. Arogancja i pycha rasy ludzkiej są obrazą dla Bożej Obecności.

Ich jałowe dusze są podobne do pustych naczyń, które napełnione są bezwartościowymi bogactwami, jakie stworzyła ręka ludzka. W ich chciwych sercach nie ma już żadnego miejsca na Prawdziwą Miłość — Miłość Boga. Zaś bez Miłości Boga nie są w stanie kochać nikogo innego poza sobą samym. A to oznacza, że ludzkość cierpi bardziej, niż powinna, ponieważ brakuje dzielenia się miłością.

Jeżeli troszczycie się tylko o samych siebie, to nie jesteście w stanie nieść pocieszenia czy ulgi w cierpieniu tym, którzy są zdani na was.

Przebudźcie się, dzieci. Tylko otwierając wasze serca na Prawdę, będziecie w stanie zaskarbić sobie Miłosierdzie Mojego Umiłowanego Syna.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie Chrześcijaństwa

O drogi Jezu, błagamy Ciebie,
abyśmy byli zdolni do przetrwania prób,
które oczekują nas teraz,
kiedy ostatni Prawdziwy Papież
zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie.

Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia,
które teraz, na skutek upadku Kościoła,
jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną.

Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli
od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Dopomóż nam zachować milczenie,
kiedy nasze ramiona  obciąży brzemię ataków,
które będą nas prowokować,
aby odwrócić się plecami do Ciebie
i do Sakramentów, które Ty dałeś światu.

Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości,
której potrzebujemy jak tarczy,
aby była nam ochroną
przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać,
tak aby mógł przylgnąć do Prawdy
i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry
po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować
na Twoje Powtórne Przyjście.
Amen.

 

Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma – jak przepowiedziane – wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług

Orędzie nr 707 z serii Ostrzeżenie

Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma – jak przepowiedziane – wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług

środa, 13 lutego 2013, godz. 11.20

Moja wielce umiłowana córko, obecnie Niebo jest pełne szalonego gniewu, gdyż opuszczana jest Korona Cierniowa, by zdruzgotać Moje Ciało — Kościół Katolicki — na ziemi.

To proroctwo, przekazywane ci szczegółowo w ciągu ostatnich dwóch lat, doszło do skutku. Teraz, gdy Moje inne Objawienia wkrótce się zrealizują, tylko nieliczni z Moich wyświęconych sług będą w stanie ignorować Moje usilne apele, dawane ludzkości w tej bezbożnej godzinie waszej historii.

Oni, ta nikczemna grupa, rozpoczęli już swoją kampanię, aby pozbyć się z ziemi Prawdy Mojego Nauczania. Mój Święty Namiestnik został zmuszony do tego posunięcia i w rezultacie będzie ogromnie cierpiał. Masoneria przeniknęła Mój Kościół na ziemi i wkrótce schizma — jak przepowiedziane — wywoła podział i niepokój pośród Moich wiernych sług.

Wielu nie ma bladego pojęcia, jakie fałszerstwo im się prezentuje. Ani nie zdaje sobie sprawy, że fundament Mojego Kościoła, Kościoła Katolickiego, został rozbity w pył. W jego miejsce wzniesie się ohyda obrzydliwości, Ja zaś zainterweniuję i ześlę znaki, aby każdą duszę przestrzec, jak ważna jest modlitwa, umożliwiająca duszom odróżnienie Prawdy od fikcji.

To nie upadek Kościoła Katolickiego — który wkrótce stanie się ewidentny i który podzieli świat — to ich zaangażowanie w tworzenie Nowego Światowego Kościoła, jednej światowej religii, wprowadzi pogaństwo i kult fałszywych bożków.

Fałszywy prorok dobrze się przygotował się i nadchodzi jego czas. Wspólnie z antychrystem rzucą świat na kolana. Nie po to, aby czcić Boga — lecz bestię.

Nalegam na Moich uczniów, Moich Chrześcijańskich wyznawców, aby, wszędzie, gdzie się znajdują, zachowali spokój. Módlcie się o pokój i pozwólcie Mnie, waszemu Jezusowi, przewodzić wam w tym czasie.

Żądam od wszystkich Moich kardynałów, Moich biskupów i Moich wyświęconych sług, aby zjednali swoją owczarnię i zachowali wierność wobec Moich Nauk. Zwróćcie szczególną uwagę na to, czego będzie się od was wymagało, jeśli idzie o zawartość waszych kazań, gdyż to ulegnie zmianie. Wasze homilie zostaną obmyślone i napisane dla laickiego świata, i będą pobawione istotnych treści.

Aby zauważono, że Kościół Katolicki się modernizuje, zostanie wam przedstawiona oferta uniwersalnych kongregacji — wszystkie religie scalone w jedną, w tak zwany Zjednoczony Kościół Chrześcijański. Na samym początku wszystkie zewnętrzne symbole będą wydawać się takie same, ale dlatego, że jest to zamierzona taktyka. Z czasem jednak nie będzie się już w tym można dopatrzeć Mojego Pisma Świętego, gdyż nowe słowa, zwroty oraz nowe formuły przy udzielaniu Sakramentów zostaną wprowadzone na waszych oczach.

Ci prawdziwie wierni, konserwatywni kapłani zostaną zaalarmowani przyjęciem nowych, zmodernizowanych form, jakie przyswoi sobie Kościół, kiedy wystartuje ten nowy typ uwspółcześnionego, alternatywnego kościoła.

To poprzez powiązania z masonerią, która przeniknęła w każdy zakątek Katolickiego Kościoła, rządów i mediów, ta ohyda zostanie przedstawiona jako wielka odnowa.

To będzie początek końca. Moja Obecność zostanie dyskretnie anulowana celem wprowadzenia nowego obrządku Mszy.

Ta cała pompa i błazenada będzie służyć zamaskowaniu faktu, że tabernakulum jest puste — gdyż na Moją Boską Obecność już dłużej nie zezwoli Mój Ojciec.

Musicie pozostać zjednoczeni, jeżeli jesteście katolikami, i kontynuować uczęszczanie na codzienne Msze oraz przyjmować codzienną Komunię Świętą. A wy, wszyscy chrześcijanie, musicie wiedzieć, że wy także będziecie nęceni, aby przyjąć Nową Światową Religię, która została sformułowana przez narody, które znajdują się w koalicji ze zdrajcami Mojego Katolickiego Kościoła. Pragną oni stworzyć laicką, humanistyczną fasadę — fasadę, która ukrywa zło, jakie subtelnie będą promować.

Bitwa się rozpoczęła, ale wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście mocniejsi, niż myślicie. Ja zawsze Jestem tutaj. Dobrze was przygotowałem. Musicie, aby ocaleć, odmawiać tę Krucjatę Modlitwy:

Krucjata Modlitwy (100) O ocalenie Chrześcijaństwa

O drogi Jezu, błagamy Ciebie,
abyśmy byli zdolni do przetrwania prób,
które oczekują nas teraz,
kiedy ostatni Prawdziwy Papież
zakończy Misję, jaką wypełniał dla Ciebie.

Pomóż nam przetrwać te straszne złorzeczenia,
które teraz, na skutek upadku Kościoła,
jaki kiedyś był nam znany, na nas spadną.

Nigdy nie dopuść, abyśmy odeszli
od Prawdy Twojego Boskiego Słowa.

Dopomóż nam zachować milczenie,
kiedy nasze ramiona  obciąży brzemię ataków,
które będą nas prowokować,
aby odwrócić się plecami do Ciebie
i do Sakramentów, które Ty dałeś światu.

Osłoń Twoją Armię potęgą Miłości,
której potrzebujemy jak tarczy,
aby była nam ochroną
przed fałszywym prorokiem i antychrystem.

Pomóż Twojemu Kościołowi na ziemi rozrastać się i pomnażać,
tak aby mógł przylgnąć do Prawdy
i dopomóc Ci prowadzić naszych braci i siostry
po ścieżce Prawdy, abyśmy mogli się odpowiednio przygotować
na Twoje Powtórne Przyjście.
Amen.

Nie martwcie się, Moi wyznawcy. Wszystko pozostaje w Moich Świętych Dłoniach. Zachowujcie cierpliwość. Nie usprawiedliwiajcie się z tego, że działacie w Moje Imię, bo gdy to czynicie,  stajecie w obronie Mojego Słowa. Tymczasem wszystkim, co musicie robić, to Moje Słowo głosić.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl