OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 38

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, Ja ocalę sto dalszych

Orędzie nr 762 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 11 kwietnia 2013, godz. 21.20

Moja wielce umiłowana córko, musisz posuwać się naprzód i skoncentrować się na tych nędznych duszach, które w ogóle nie wierzą w Boga. Nawiązuję do tych, którym nigdy nie została przekazana Prawda o Istnieniu Boga, ich Stwórcy.

Istnieją miliardy ludzi, którzy nie posiadają żadnej wiedzy na temat Trójcy Świętej, ponieważ została ona przed nimi ukryta. Są to te dusze, którym zostanie przeze Mnie udzielone wielkie Miłosierdzie; ich uwaga musi zostać skierowana na te Moje Orędzia dla świata.

Inne dusze, które są przedmiotem Mojej troski, to są ci, którzy są letni w swojej wierze i którzy obecnie odmawiają przyjęcia Prawdy o życiu wiecznym. Wielu ludziom, którzy nie mają pewności co do tego, jak zostali Stworzeni, albo co do Istnienia Boga, zostanie wkrótce ukazana Prawda. I powtórnie — okażę im wielkie Miłosierdzie, a Moja Miłość dotknie ich serc i zostaną oni ocaleni.

Ale są i tacy, którzy będą nadal sprzeciwiać się Mojej Interwencji. Będą oni zwalczać każdą próbę ofiarowania im Prawdy, a dowód  Mojego Miłosierdzia, jaki zostanie im ukazany, odrzucą Mi z powrotem w Twarz. A Ja ponownie zainterweniuję i będę kontynuował walkę o ich dusze.

W końcu istnieją i tacy, którzy wszytko wiedzą na Mój temat, także to, że Ja Jestem Mesjaszem. Żaden cud czy akt miłości nie przyciągnie ich do Mnie, ponieważ zawierzyli siebie szatanowi. Dusze te zostaną pożarte przez bestię i nie pozwoli im ona dobrowolnie odejść, ponieważ one nie dostrzegą we Mnie Zbawiciela. One nie znają prawdy na temat planu bestii. Po to, aby je ocalić, wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie okazać Mi waszą wierność, powierzając Mi ich dusze w czasie waszych modlitw oraz kiedy otrzymujecie Komunię Świętą. Musicie Mi je ofiarowywać każdego dnia — a Ja za każdą duszę, którą poświęcicie Mojemu Miłosierdziu, ocalę sto dalszych.

Czyńcie to każdego dnia — a z końcem każdego miesiąca będziecie przepełnieni radością, gdyż będziecie wiedzieć, ilu takim duszom zostało udzielone Wielkie Miłosierdzie. To jest po prostu kolejny Dar, którym was Błogosławię, a łaski, jakie otrzymacie, kiedy będziecie odmawiać tę Krucjatę Modlitwy, będą przeobfite.

Krucjata Modlitwy (104) Oswobódź tę duszę od zniewolenia

Najdroższy Jezu,
przedstawiam Ci duszę mojego brata i siostry,
którzy zawierzyli swoje dusze szatanowi.

Przyjmij tę duszę i odkup ją w Twoich Świętych Oczach.

Oswobódź tę duszę od zniewolenia przez bestię
i przynieś jej wieczne zbawienie. Amen.

Moje Miłosierdzie nadal będzie ofiarowywane ludzkości, a szczególnie każdej jednej duszy, która odrzuca Słowo Boże.

Błogosławię was, Moi wierni uczniowie, i nadal was obdarowuję, wylewając na was Mojego Ducha Świętego.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

Orędzie nr 761 z serii Ostrzeżenie

środa, 10 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, tak jak Płomień Ducha Świętego pochłania te pokorne dusze, które czytają te Orędzia, tak też będzie z szerzeniem się globalnego nawrócenia. Święte Słowo Boga jest jak potężny podmuch wiatru, który niesie ze sobą do tych wszystkich dusz przebogate owoce.

Z tych pierwszych zasianych nasion wyrosły liczne owoce,  okrywając każdy naród, włącznie z tymi pod rządami komunistycznych reżimów.

Moja córko, ponieważ Moje Święte Słowo zdobywa umysły i dusze wśród wszystkich wyznań, będzie Ono ciąć jak miecz na wskroś te narody, które do Mnie, ich umiłowanego Ojca, odwracają się plecami. A zatem, jeżeli nienawiść przeciwko tobie przybiera na sile, to wiedzcie, że Moje Święte Słowo, zesłane, aby pomóc  duszom, odnosi sukces.

Ty, Mój posłaniec, jesteś tylko narzędziem. Ta Misja ciebie nie dotyczy. Nie dotyczy ona oświecenia twojej duszy, gdyż nie to jest Moim celem, chociaż to sprawia Mi przyjemność. Ty, Moja córko, jako ostatni posłaniec, musisz tylko przekazywać światu Orędzia, które otrzymujesz dla dobra ludzkości. Twój punkt widzenia i twoje porady dla innych nie mają żadnego znaczenia, a ty nie posiadasz upoważnienia, aby owym ludzkim punktem widzenia dzielić się z innymi.

Kiedy Głos Boga dosięga ludzkich serc, upowszechnia się on w duszach wielu. To Moja Dobroć, jako Miłującego całą ludzkość Ojca, jest tym, co dopuszcza te wielkie błogosławieństwa.

Jak przepowiedziane — wspaniałych cudów doświadczą ci, którzy otrzymali Dar Ducha Świętego poprzez tę Misję. Udzielam błogosławieństwa tym wszystkim, którzy przekazują i upowszechniają te Moje Orędzia, gdyż ich wysiłek sprawi, że Moje Słowo stanie się jak mgła, która spowije ziemię.

Tym, którzy wyczekują Daru Nawrócenia — tym Moim nędznym, pustym duszom — zapowiadam Ja, Wasz Kochający Ojciec, i wam obiecuję, że wezmę was w objęcia i otworzę wasze serca, kiedy wypowiecie tę modlitwę:

Bóg Ojciec: Modlitwa, by otrzymać Klucz do Nowego Raju

Drogi Ojcze, oto jestem ja, Twoje zagubione dziecko,
które jest tak zdezorientowane i zaślepione,
że bez Twojej Pomocy, bez Twojej Miłości,
jest niczym.

Ocal mnie dla Miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa,
i daj mi Klucz do Twojego Nowego Raju na ziemi.
Amen.

Dzieci, będę wam błogosławił i was chronił. Wy należycie do Mnie — wy wszyscy. I chociaż tak za wami tęsknię oraz płaczę nad tymi z was, którzy Mnie nienawidzą, to użyję Mojej Wszechpotężnej Mocy, aby odemknąć wasze zatwardziałe serca, tak abym mógł przekazać wam dziedzictwo, które z taką miłością Stworzyłem.

Moja interwencja — w postaci odsłonięcia przed wami nadchodzących wydarzeń — dopomoże wam zrozumieć, jak bardzo was kocham. Kiedy te wydarzenia nastąpią, na waszych oczach, Ja będę czekał, abyście do Mnie przybyli, niosąc miłość i zaufanie w waszych duszach.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy

Orędzie nr 760 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 9 kwietnia 2013,  godz. 23.00

Moja wielce umiłowana córko, tak wielu dobrych i świętych kapłanów złączyło się razem, aby rozedrzeć te Orędzia na strzępy, nie posiadają oni jednak kwalifikacji ani wiedzy, aby tego dokonać. Ich ścieżka — to jest służba Bogu. Nie mogą sobie pozwolić, aby się w taki sposób zanieczyścić, ponieważ to stwarza niebezpieczeństwo dla tych dusz, które w tych orędziach rozpoznają Mój Głos.

A choć upubliczniają oni duchowe praktyki New Age, wielu kapłanów wierzy, że ich wiedza na temat duchowości oznacza, że posiadają zdolność, aby rozpoznać prawdziwego proroka Bożego. Tak daleko są oni oddaleni ode Mnie, że nie są w stanie rozeznać Mojego Świętego Słowa. Ale Ja nie udzieliłem im takich łask, ponieważ ich pycha stoi im w drodze.

Ci z was, Moi wyświęceni słudzy, którzy spiskujecie, intrygujecie i wykorzystujecie autorytet swojego świętego urzędu w służbie Boga jako środek do tego, aby odwrócić waszych parafian od Mojego Słowa — dowiedzcie się, że zostaniecie ukarani. Wy Mnie w rzeczywistości nie znacie. Nie jesteście Mi wierni. Jesteście ignorantami w zakresie wiedzy duchowej i nie macie uprawnienia, aby publicznie innych upokarzać, okazywać im lekceważenie czy poniżać kogokolwiek w Moje Imię.

Każdy z was będzie musiał zdać przede Mną z tego sprawę. Ukarzę was — nie za waszą niewiarę, ale za wasz grzech pychy, który nakazuje wam wierzyć, że więcej wiecie na temat spraw duchowych niż Ja, Jezus Chrystus, Wasz Mistrz. O, jak wy Mnie ranicie. O, jak Mnie rozczarowujecie; ponieważ wasza zdrada przyniosła szkodę Mojej Misji — ostatniej tego rodzaju. Za duszę każdego grzesznika, którego ode Mnie odciągacie — poniesiecie odpowiedzialność. A następnie z ciężkim sercem, kiedy Prawda stanie się wam wiadoma, będziecie musieli odpowiedzieć na te pytania:

Dlaczego odrzuciliście Mój Kielich, kiedy, z miłością i ufnością, powierzono wam Prawdę, a w waszym sercu wiedzieliście, że pochodziło to ode Mnie? Dlaczego wtedy próbowaliście zniszczyć te Moje Orędzia? Czy wy macie w ogóle pojęcie, jak poważne są Święte śluby, które złożyliście w Moim Imieniu? Musicie teraz udać się na rekolekcje i przeczytać Moje Krucjaty Modlitwy. Jeżeli tak postąpicie, udzielę wam Mojego błogosławieństwa i mocy rozeznawania. Ale tylko ci o pokornych sercach mogą do Mnie przyjść.

Zawróćcie. Następnie przyjdźcie do Mnie nadzy. Pozostawcie poza sobą wszystkie wasze chore z zazdrości poglądy, wasze tendencyjne opinie i waszą ocenę tych Orędzi, które oparte są na pogłoskach, plotkach i insynuacjach. Kiedy nadejdzie ten dzień, ochrzczę was na nowo i staniecie się na powrót czyści. Wasze dusze staną się jak dusze dzieci i będą niepohamowanie spragnione Mojej Obecności.

Oczekuję waszej odpowiedzi. Jestem Wszechmiłujący. Jestem Wszechmiłosierny. Przyjdźcie do Mnie. Ja Jestem wszystkim, czego potrzebujecie.

Wasz Jezus

 

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci

Orędzie nr 759 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 7 kwietnia 2013, godz. 18.40

Moja wielce umiłowana córko, każdy jeden z Bożych Kościołów na ziemi, który czci Mnie, Syna Człowieczego, oraz ci, którzy okazują wierność Mojemu Ojcu, wkrótce się podzielą. W każdym z kościołów wielu się zbuntuje i wyłonią się ogromne podziały, i (coraz) więcej tych wprowadzonych pomiędzy ich szeregami w błąd będzie próbowało ustanowić prawa uniewinniające grzech.

Moralne zobowiązania, jakie będą odczuwali ci, którzy miłują i znają Święte Słowo Boże, zostaną im wytknięte i zostaną oni oskarżeni, że są okrutni i bez serca. Ich przestępstwem będzie sprzeciw wobec praw popierających grzech — praw, które powstaną, kiedy Kościoły zostaną rozwiązane podczas prześladowania ze strony antychrysta. I kiedy zostaną one podzielone i rozbite w drzazgi, zachwieją się ich fundamenty. Już dłużej nie będą one w stanie niezłomnie się przeciwstawiać nikczemności i niesprawiedliwości. Wówczas wiele skonsternowanych dusz osiągnie takie stadium, kiedy to dalece utraciwszy orientację, staną się świadkami alternatywnej świątyni Boga.

Ta nowa świątynia — tak zostanie im powiedziane — jest kościołem, który jednoczy wszystkich, jako że Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci. A skoro Bóg kocha wszystkie Swoje dzieci, to chciałby, aby połączyły się one ze sobą w jedną całość; więc muszą się one wzajemnie wziąć w ramiona, niezależnie od ich wiary, ich religii, ich koloru skóry, ich rasy i ich praw. Wszyscy się zjednoczą — tak zostanie im powiedziane — w Obliczu Boga; oraz zostaną poproszeni o wysłanie swoich przedstawicieli do nowej świątyni, która będzie się znajdowała w Rzymie. Zostanie im powiedziane, że jest to Nowa Jerozolima, zapowiedziana proroctwami w Biblii, i chroniona przez wybranego Bożego przywódcę — fałszywego proroka.

Bardzo wielu da się nabrać na to wielkie kłamstwo, tę parodię Świętego Słowa Bożego, które zostało przekazane Janowi Ewangeliście. Każde Słowo, które zostało dane temu prorokowi na czasy ostateczne, zostanie wydobyte, nagięte i tak przeinaczone, aby pasowało do programu antychrysta.

Ci, którzy odmówią zaakceptowania tego nowego, tak zwanego inkluzywnego (niewykluczającego nikogo) kościoła, będą uważani za nie-chrześcijan. Będą tyranizowani i robieni na głupków. I gdyby nie Duch Święty, który im przewodzi, zostaliby wciągnięci do tej fałszywej i bezwstydnej świątyni, która będzie maskować ohydną prawdę, leżącą pod jej powierzchnią.

Antychryst już prawie, z wielką pompą, wkracza na światową scenę i to on będzie tym, który nie tylko będzie rządził tymi kościołami, ale który oszuka ludzi, tak iż uwierzą, że posiada on specjalne, boskie dary. Będzie on poważany za jego wielki wkład na rzecz humanitarnych ideałów. On, antychryst, otrzyma międzynarodowe nagrody za swoją działalność charytatywną. Następnie powiedzą, że posiada on charyzmę, upodobniającą go do ludzi świętych. Niedługo potem zostaną mu przypisane cuda, aż ostatecznie powie on o sobie, że jest prorokiem, wypełniającym misję Boga.

Wielu da się w ten sposób okropnie oszukać, gdyż będzie on popierany przez światowe kościoły i otrzyma uwierzytelniającą pieczęć od fałszywego proroka.

W końcu świat uwierzy, że jest on Mną, Jezusem Chrystusem. Moje Słowo nie będzie słyszane, obecność antychrysta pochłonie bowiem całą ludzkość, której aplauz uciszy głosy, szerzące Prawdziwe Słowo Boże. Ale z powodu Mojego wielkiego Miłosierdzia będę na każdym pojedynczym kroku tej drogi interweniował Ręką Mojego Ojca.

Moje Orędzia nigdy nie ustaną, aż do dnia ostatecznego. Mój Głos nigdy nie zamilknie. Boże dzieci, które pozostaną wierne Jego Świętemu Słowu, nigdy nie umrą.

Wasz Jezus

 

Czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko

Orędzie nr 758 z serii Ostrzeżenie

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, gwiazdy wkrótce zmienią (położenie), a czas pojawienia się komety, o której mówiłem, kiedy to ludzie będą wierzyć, że istnieją dwa słońca, jest blisko. Niedługo ten zdumiewający spektakl ujrzy cała ludzkość i słychać będzie odgłos grzmotu, i wydawać się będzie, że zderzą się dwa słońca.

Moje Promienie Miłosierdzia spadną na każdą duszę ludzką, łącznie z tymi, którzy zostaną oślepieni Światłem, gdyż tak ciemne są ich dusze. Kiedy odgłos grzmotu przebrzmi, kompletny spokój zalegnie na całej ziemi, a cisza będzie wręcz ogłuszająca. Nie będzie dał się słyszeć żaden dźwięk — jedynie brzmienie Mojego Głosu odbije się na duszach nędzników.

Będę niczym promień słońca, który w oczach grzesznika wyrazistym uczyni każde jedno przewinienie, każdy grzech i każdy krzyk rozpaczy.

Będzie lament i ludzkie serca będą odczuwały głęboki smutek, kiedy ludzie zostaną skonfrontowani ze stanem swoich dusz. Wszytko zastygnie na piętnaście minut, a następnie życie powróci do swojego normalnego rytmu, jakby ten cud nigdy się nie wydarzył. Dla tych, których dusze zostaną dotknięte przez Prawdę, życie nie będzie mogło być i nigdy nie będzie już takie same. Będą oni podążać za Mną, Moim Nauczaniem, i miliardy się nawrócą.

Moje Orędzia staną się ich codziennym pożywieniem i, wraz z Moją Najświętszą Eucharystią, nie będą niczego więcej potrzebować. Staną się tak silni, że nic nie zamknie im drogi, nic ich nie zastraszy bądź pohamuje, gdy jako Moja reszta armii będą maszerować w kierunku Mojego Nowego Raju.

Innym się powie, że Ostrzeżenie zostało spowodowane poprzez zakłócenie w ziemskiej atmosferze i zostanie to po prostu postawione poza dyskusją. Będzie to jednak kłamstwo, bo oni nie chcą uznać Istnienia Boga. Gdyby to uczynili, nie byliby w stanie ukończyć swojego planu, aby oszukać świat, planu skłaniającego świat do zaakceptowania pustych obietnic antychrysta.

Wiedzcie, że jeżeli cuda z ręki Boga doświadczone zostaną na tak wielką skalę, to oznacza to, że Mój plan, aby ludzkość wprowadzić w sferę zbawienia, znajduje się w swojej końcowej fazie.

Idźcie, Moi wierni wyznawcy, i zawsze wierzcie w Moją obietnicę uratowania wszystkich dusz. Moje Miłosierdzie jest wielkie, a Moja Moc wszechpotężna.

Wasz Jezus

 

Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi

Orędzie nr 757 z serii Ostrzeżenie

środa, 3 kwietnia 2013, godz. 18.00

Moja wielce umiłowana córko, Siła Mojego Głosu sprawiła, że dzięki tym przekazom Mój Głos dotarł do tak wielu narodów, i to tylko w przeciągu dwóch lat, że miliony dusz dopomogą teraz ocalić dusze swoich braci i sióstr.

Słowo Boże, rozniecone dzięki temu Wołaniu z Nieba, rozprzestrzeni się przy udziale wszystkich waszych synów i córek oraz braci i sióstr na cały świat. To, że Misja ta ma takie tempo i porwała świat jak sztorm, spowodowane jest Mocą Ducha Świętego.

W tak wielu językach, w tak wielu narodach, tak wiele dusz pochwyciło Moją Dłoń Miłosierdzia i podąża teraz za Mną — prowadzę ich bowiem do Życia Wiecznego.

Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy przy końcu czasów. On zawsze spełnia Swoje Obietnice. Ale żaden człowiek nie może znać zawartości Księgi Prawdy, gdyż nie było to przeznaczone do waszej wiedzy. Tylko prorokowi Danielowi została przekazana jej zawartość, ale został on pouczony przez Mojego Ojca, aby nie zdradzał jej tajemnic.

Teraz, Moja córko, tobie, jako ostatniemu prorokowi, przekazywana jest jej zawartość; i to dzięki Słowu Bożemu przyniesie ona wiele owoców. Księga Prawdy przekazywana jest światu, aby ocalić rasę ludzką od pewnej śmierci. Jest ona Darem, ratującym życie duszy. Niesie ona ze sobą nadzwyczajne Łaski. Przynosi wam Prawdę, nie tylko po to, aby przypomnieć wam o Moim Nauczaniu, ale aby przygotować was na ataki na Mój Kościół, co przyniesie zagładę dusz.

Księga Prawdy odsłoni przed wami, Moimi umiłowanymi wyznawcami, Plan Mojego Ojca, aby dopomóc wam poczynić właściwe przygotowania, które są potrzebne, aby wkroczyć w Nowy i Wspaniały Raj na ziemi. Bez Księgi Prawdy wy, Moi uczniowie, bylibyście jak baranki prowadzone na rzeź, musicie bowiem wiedzieć, że waszej wierze w Boga zostanie rzucone wyzwanie i podjętych zostanie wiele wysiłków, aby po Mnie, Jezusie Chrystusie, zatrzeć na ziemskim globie wszelkie ślady.

Gdy ludzie będą pozbawieni Prawdy o Bogu, zwrócą się w innym kierunku, aby znaleźć pocieszenie. Żaden człowiek na ziemi nie jest w stanie przeżyć bez wiary w coś, co jest obietnicą życia. Niestety, wielu ugania się za fałszywymi doktrynami, które odwołują się do ich słabości. Miłość własna jest przyczyną tego, że religie i tak zwane sekty duchowego oświecenia odwołują się do chciwości ludzkiego serca. Samozadowolenie nie prowadzi ani do Boga, ani do Prawdy. A ponadto owe nędzne dusze, które nie wierzą w żadne życie po tym życiu na ziemi, błądzą w rozterce, nie mając nadziei w swoich sercach.

Moc Mojego Ducha Świętego, grzmienie Mojego Głosu, cuda, które objawię, oraz dowód na autentyczność tych Orędzi pozyskają miliony dusz.

Moja Obecność okrywa ziemię i to sprowokowało wiele nienawiści, ponieważ szatan zatruł umysły Moich wyznawców. Moja Obecność trwa w Tabernakulach świata, w Moich Kościołach, w słowach wszystkich wybranych wizjonerów. Ale Moja Obecność w tych Moich ostatnich Orędziach dla ludzkości doprowadzi do globalnego nawrócenia.

Nie wolno wam nigdy zapomnieć o Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie w dniu ostatecznym. Ale do tego czasu nie będę chodził po ziemi. Ostrzegam was teraz, abyście słuchali proroctw. Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, czy każdy człowiek, który wam powie, że Jezus w ludzkim ciele chodzi po ziemi, jest kłamcą.

Mój Czas nadjedzie, kiedy zstąpię z Nieba dokładnie w taki sam sposób, jak do niego wstąpiłem w Moim ostatnim dniu na ziemi.

Wasz Jezus

 

Matka Boża: Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Drugie Przyjście

Orędzie nr 756 z serii Ostrzeżenie

sobota, 6 kwietnia 2013, godz. 16.30

Moje dziecko, nie jest ważne, jak samotna i trudna jest ta Misja, ty musisz bez ustanku, nadal być posłuszna Mojemu Synowi. Musisz uszanować każdą prośbę, jaką On do ciebie kieruje. Musisz przyjąć na siebie każde zadanie, które jest ci powierzane, nawet jeżeli to oznacza, że narażasz się na gniew ze strony innych.

Każdy jeden z Bożych wizjonerów, którym Ja się objawiłam, cierpiał z rąk tych, którzy ich okrutnie odrzucili. Chociaż wielu z nich wreszcie uwierzono, ty, Moje dziecko, będziesz cierpieć najbardziej, gdyż jesteś Bożym prorokiem. Prorocy Boga zawsze wywoływali nienawiść wśród Jego dzieci, ponieważ szatan najokrutniej chłosta tych, którzy głoszą Słowo Boże.

Ponieważ jesteś prorokiem czasów ostatecznych, do twoich wrogów będą się zaliczać nie tylko ci, którzy Mojego Syna odrzucają i Go nienawidzą, ale także ci, którzy Go kochają. Twoi wrogowie będą liczniejsi niż wszyscy, którzy byli przed tobą, wzięci razem. To dlatego musisz być nieustannie posłuszna Mojemu Synowi i szybko Mu odpowiadać, gdyż On się tymi sprawami zajmuje i prosi Cię, żebyś szła za Jego wskazówkami dla twojego bezpieczeństwa.

Zostałaś wysłana, aby przygotować drogę na Jego Drugie Przyjście, a z tą odpowiedzialnością łączy się wiele zgryzoty. I choć kłamstwa, nienawiść i zawzięta opozycja wobec tych Orędzi nie ustają, niech będzie dla ciebie pocieszeniem, że bez tej Misji o wiele więcej dusz nie przyjęłoby Miłosierdzia Mojego Syna.

Módl się za każdą pojedynczą duszę, która miota na ciebie obelgi, ponieważ jeżeli będziesz modlić się za takie dusze, mój Syn je oświeci i wkrótce otworzą one swoje oczy na Prawdę.

Ja, wasza umiłowana Matka, osłaniam ciebie Moim Najświętszym Płaszczem i miażdżę głowę węża za każdym razem, gdy próbuje on wyrządzić ci krzywdę. Tak więc idź teraz w pokoju, Moje dziecko. I Mnie, Matce Zbawienia, zawsze ufaj; albowiem Ja tej szczególnej Misji strzegę. I ufaj Mojemu Synowi, gdyż On wie, co czyni. Pozostaw to wszystko w Jego Najświętszych Rękach.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia

 

Nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe

Orędzie nr 755 z serii Ostrzeżenie

piątek, 5 kwietnia 2013, godz. 12.50

Moja wielce umiłowana córko, ze względu na ślub posłuszeństwa wobec Mnie nigdy nie wolno ci bronić Moich Orędzi. Nie masz także prawa potępiać czy krytykować w Moim Imieniu innych wizjonerów czy też samozwańczych proroków.

Ci, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu, a potępiają te Orędzia dla świata, niech wiedzą o tym: Ani nie macie Mojego pozwolenia, ani go nie szukaliście, aby publicznie odrzucać kogokolwiek, kto twierdzi, że jest duszą wybraną. Kiedy deklarujecie, że te Orędzia są nieprawdziwe, twierdzicie tym samym, że są one kłamstwami. Kłamstwa mogą pochodzić tylko od szatana. Te Moje Święte Orędzia dla świata ostrzegają was przed straszliwymi kłamstwami, którymi on, szatan, karmi dusze wszystkich Bożych dzieci. O, jak zostaliście zwiedzeni, aby odrzucić Mnie, waszego umiłowanego Jezusa, Który wylewam gorzkie łzy w smutku nad tym, w jaki sposób jestem odrzucany.

Obrażają Mnie Ci, którzy mówią, że każdy człowiek mógłby napisać takie Orędzia z Nieba. Jak człowiek mógłby (sam z siebie) zapisywać Słowa z Moich Warg, skoro Słowa te pochodzą ode Mnie? Czy wy wierzycie, że takie Święte Słowa mogłyby wyjść spod ręki śmiertelnego człowieka? Czy wierzycie, że jakikolwiek, noszący znamię grzechu człowiek mógłby preparować Moje Święte Słowo i nie zostałoby to ukrócone przez Moje Niebieskie Królestwo? Jeżeli w to wierzycie, to znaczy, że dajecie wiarę, że człowiek byłby w stanie samodzielnie wybudować ścieżkę, umożliwiającą nawrócenie. Ale człowiek jest niczym bez Boga. Nie macie tyle respektu, aby budzić autorytet, kiedy głosicie Słowo Boże. Jeżeli deklarujecie jako Słowo Boże to, co wychodzi z waszych własnych ust, nie mając Mojego kierownictwa, jesteście wówczas winni poważnego wykroczenia.

Moje córko, muszę przypomnieć tobie i wszystkim duszom wybranym, że nikt z was nigdy nie otrzyma prawa do osądzania innych w Moim Imieniu, gdyż nie jest to możliwe.

Wzywam teraz wszystkie Moje dusze wybrane. Nie zapominajcie o Mojej, danej wam Obietnicy, że  ponownie powrócę. Dowiedzcie się teraz, że wam wszystkim zadana została misja przygotowania ludzkich serc na Moje Drugie Przyjście. Dowiedzcie się teraz, że jest to już ostatnia Misja, jaką zarządziła Trójca Święta. Nikt z was nie ma Mojego Pozwolenia, by potępiać tę lub jakąkolwiek inną misję. Zrobicie to, a zostaniecie ode Mnie odrzuceni.

O, jakie rany zadają mi dusze wybrane, rany głębsze niż wszyscy inni. Ci znajdujący się blisko Mnie, którzy następnie Mnie zdradzają, są tymi, którzy ranią Mnie najbardziej. Kiedy oni kierują się przeciwko Mnie, wywołują głęboki podział i stają się dla dusz przeszkodą, aby kroczyć ścieżką do wiecznego zbawienia.

Wasz Jezus

 

Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz

Orędzie nr 754 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 4 kwietnia 2013, godz. 19.45

Moja wielce umiłowana córko, nie wolno ci słuchać tych, którzy poddają Moje Orędzia w wątpliwość, przeciwko nim występuję i z nich szydzą. Nie ma potrzeby, aby bronić Mojego Najświętszego Słowa. Moje Słowo jest ostateczne i żaden człowiek nie ma prawa stawiać go pod znakiem zapytania. Albo Mnie  akceptujecie, albo nie.

Jak długo chrześcijanie z powodu tych Orędzi, które tak dawno zostały przepowiedziane, nawzajem się zwalczają, traktują siebie jak wrogów. Nie wolno wam być wrogami waszych braci i sióstr, a zarazem nazywać się Moimi uczniami. Podczas kiedy wy zajmujecie się tym, żeby się wzajemnie przekrzykiwać, największy wróg, którym są armie szatana, planuje najgorsze okrucieństwa, jakich ludzkość od czasu stworzenia Adama i Ewy kiedykolwiek doświadczyła.

Rozpoczną się wojny, o których mówiłem, a plan zakłada unicestwienie całych populacji. Moglibyście pomyśleć, że te wojny toczą się pomiędzy poszczególnymi narodami, ale bylibyście w błędzie. Broń pochodzić będzie tylko z jednego źródła. 

Moje biedne Boże dzieci, jakże niewiele wiecie o tych potwornościach, jakie przeciwko Bożym dzieciom są planowane na najwyższych szczeblach sekt masońskich. Ich nikczemności nie potrafilibyście sobie wyobrazić, ale zwróćcie uwagę na określone znaki. Jeżeli wasze banki odbierają wam waszą wolność, wasze domy, uniemożliwiają wam wyżywienie waszych rodzin, to jest to tylko jedna część ich planu przeciwko ludzkości. Staniecie się niewolnikami, ale tym, którzy okazują Mi posłuszeństwo i pozostają wierni Mnie i Mojemu Nauczaniu, nigdy nie wolno zapominać o Moim Miłosierdziu.

Choć te objawienia mogą być zatrważające, są one Prawdą. Przygotowując się na konfrontację z tą wymierzoną w Boże Stworzenie działalnością, za przyczyną waszych modlitw w znacznym stopniu dopomożecie w złagodzeniu cierpienia, któremu będą was poddawały te złe sekty. Podczas gdy skala tych  okrucieństw dzięki waszym modlitwom zostanie osłabiona, to modlitwy te — jeżeli zostaną Mi oddane z miłością w waszych sercach — zostaną także wykorzystane, aby uratować tych, którzy ponoszą winę za te straszliwe postępki. I gdy te wprowadzone w błąd i mające lodowate serca dusze nadal będą się Mi przeciwstawiać, usiłując wyniszczyć światową populację, będę nadal próbował oświetlić ich serca, tak aby odstąpili od tej okropnej więzi z szatanem. Wielu jest całkowicie opętanych przez diabła, a dla niektórych pozostaje niewiele nadziei. Tylko cud, udostępniony im za przyczyną Mojego Miłosierdzia — w jedności z tymi, którzy ofiarują Mi dar cierpienia — może ich ocalić.

Ci pośród was, którzy Mnie przeklinają, bezwzględnie Mnie odrzucając, będą Mnie błagać o Miłosierdzie, kiedy nastąpią te wydarzenia. Kiedy będziecie zmuszeni cierpieć i przyjąć znak bestii — lub umrzeć — wtedy będziecie za Mną głośno wołać. I będziecie się prześcigać, aby znaleźć Pieczęć Boga Żywego, którą przekazałem światu w tych Orędziach za pośrednictwem Mojego Ojca; ale wtedy będzie już za późno. Tylko ci, którzy przyjęli Pieczęć, przechowują ją w swoich domach lub noszą ją przy sobie, będą chronieni. Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego unikną tego ludobójstwa dusz.

Ani przez jedną minutę nie poddawajcie w wątpliwość Moich Orędzi, które są wam teraz przekazywane. Przyjmijcie Moją Boską Interwencję, gdyż Ja pragnę tylko tego, aby was ocalić. Walka o dusze toczy się na taką skalę, że gdybym — poprzez proroków — nie zainterweniował, wielu z was przeszłoby na stronę bestii i jej wyznawców, którzy prezentują się wam jako wilki w owczej skórze.

Szatan jest niezwykle przebiegły i nigdy nie przedstawiłby złych czynów takimi, jakimi one są. Nie, odwrotnie, będzie on je przedstawiał jako dobre, budujące i sprzyjające waszym interesom. Taka jest pułapka, którą on zastawia. Takim sposobem zwabia on niewinne, mające jak najlepsze intencje dusze, do swojego legowiska. To, czym szatan — poprzez te  nędzne dusze — się zdradzi, będzie grzech pychy. Ten grzech przybierze najbardziej ohydną formę wśród ludzi na wysokich pozycjach, którzy będą innych niszczyć dla swoich egoistycznych zysków. Na samym dole tej skali grzech pychy będzie doświadczany przez was w postaci osądzania innych, ich obmawiania i usiłowania zniszczenia ich autorytetu, oraz poprzez nadszarpywanie, w Moim Imieniu, ich reputacji.

Mówię do was o tych smutnych sprawach, abym mógł was przygotować, uzbroić was w Moją pełną Miłości Ochronę, tak abym mógł uratować nawet tych, którzy przemierzają tę ziemię, aby ją zdewastować.

Wasz Jezus

 

Na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju

Orędzie nr 753 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 2 kwietnia 2013, godz. 15.30

Moja wielce umiłowana córko, nasili się presja wywierana na Moich wyznawcach, aby odrzucić te Święte Orędzia. Wielu wprowadzonych w błąd wyznawców odmówi przyjęcia tych Orędzi jako pochodzących ode Mnie. Kierując się dobrymi intencjami, dołożą wszelkich starań, aby odwrócić ode Mnie ludzi, wierząc, że strzegą Mojego Kościoła.

Ja Jestem Kościołem — i tak długo, jak Moi wyświęceni słudzy stoją w obronie Mojego Nauczania, Mojej Doktryny, Moich Sakramentów i Mojej Najświętszej Eucharystii — jesteśmy Jednością. Nie są jednak częścią Mojego Kościoła ci, nie wyłączając przywódców w jego łonie, którzy zmieniają te Prawa. Zmiany te nie zostały jeszcze przedstawione, ale kiedy to nastąpi, spowoduje to wiele nieszczęść.

O wy, którzy macie wątpliwości — proszę, nie odrzucajcie Mnie. Podczas gdy z jednej strony Mnie przyjmujecie, to z drugiej wywołujecie łzy w Moich Oczach. Możecie Mnie obecnie nie dostrzegać, ale wkrótce odczujecie Moją Boską Obecność.

Wzywam was wszystkich, abyście się teraz przygotowali na cudowną przyszłość, którą mam dla was przygotowaną. Niebiosa się radują, ponieważ Duch Święty wkrótce zostanie zesłany i przeszyje wasze serca z miłością i obdarzając was rozpoznaniem. Tak wiele dusz zostanie ocalonych, ponieważ Moja Miłość jest tak wielka. Ja nigdy się nie poddam. Wy będziecie cierpieć w Moje Imię, ale to zostanie zapomniane, kiedy znajdziecie się u bram Mojego Nowego Królestwa. Zjednoczycie się razem jako jedna rodzina.

Teraz zwracam się do tych, którzy są dla Mnie straceni; mam jednak niezmiennie zamiar, aby Moje Miłosierdzie rozpostrzeć na tak wielu, jak jest to tylko możliwe. Przyjdźcie do Mnie i pozwólcie Mi się upewnić, że Moja Miłość jest absolutna i że mam Współczucie dla każdego z was. Ci, którzy Mnie odrzucają, a w niektórych wypadkach nawet Mnie nie cierpią, zostaną wzięci w Moje Ramiona, ukoję ich strapione serca i oświecę ich dusze. Stanę się ich jedyną nadzieją, gdy ostatecznie sobie uświadomią, że mroczna ścieżka, którą wybrali, nic im nie oferuje poza nieszczęściem i trwogą.

Wyleję na cały świat pełne Miłosierdzia Promienie Mojej Boskości i wkrótce oczyszczę całą ludzkość, tak aby mogła zostać szybko zabrana do Mojego Królestwa. Mój Czas prawie nadszedł, czekam tylko na dzień, kiedy Mój Ojciec wręczy Mi klucze do Mojego Królestwa.

Gdy ostateczne Przymierze zostanie wypełnione, to na koniec zamierzam przyprowadzić ponad 7 miliardów Bożych Dzieci do domu, do ich Wieczystego Raju. Jest on waszym ostatecznym dziedzictwem, które zostało wam obiecane. Nie odrzucajcie go, gdyż cierpienie, które przez to sprowadzicie na siebie, powinno napawać was trwogą; a gdybyście tak odwrócili się do Mnie plecami, nadejdzie wtedy taki czas, od kiedy nic już nie będę mógł więcej zrobić, aby was uratować.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja

Orędzie nr 752 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 1 kwietnia 2013, godz. 17.22

Moja wielce umiłowana córko, Ofiary składane przeze Mnie, waszego umiłowanego Ojca, na rzecz ludzkości, niedługo w końcu ustaną.

Został podjęty każdy wysiłek — ze względu na Moją Czystą Miłość do Moich dzieci — aby je wybawić od zła grzechu. Jest to czas, kiedy ostateczna bitwa, aby ocalić wszystkie Moje dzieci każdego wyznania i rasy, osiągnęła właśnie stadium końcowe.

Któż pomiędzy wami stawi czoła, broniąc Prawdy, która była wam przekazywana przez tak długo? Któż z pomiędzy wami przyjmie dzisiaj Moje Święte Słowo, tak jak jest wam ono przedstawione w Mojej Księdze Prawdy? Wy, którzy wydzieracie się na Mojego proroka, zostaniecie uciszeni, tak aby Moje dzieci były w stanie usłyszeć słodki Głos Mojego umiłowanego Syna, który przyciąga dusze do bezpiecznej przystani, przygotowując je do Nowego Raju na ziemi.

Wzywam wszystkie z was, Moje dzieci — te silne, te słabe, te wrażliwe, te bezwiedne oraz te pełne pychy, które myślą, że znana jest im Prawda na temat proroctw zapowiadanych przeze Mnie poprzez wieki — aby odpowiedziały na to wołanie z Mojego Królestwa Niebieskiego.

Ja, wasz umiłowany Ojciec, ustaliłem wreszcie datę Ostrzeżenia. Datę tę znam tylko Ja. Znam też datę tego Wielkiego Dnia, gdy Mój Syn powróci, aby przejąć Królestwo, które  Mu Obiecałem.

Dzień Ostrzeżenia, ofiarowanego wam jako wspaniały Dar, podzieli ludzkość na dwie części. Pierwsza część przyjmie wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Druga część ukryje się i ucieknie. Będą oni wierzyć, że są zdolni, żeby przetrwać Bożą interwencję, ukierunkowaną na ich ocalanie. To, czego nie wiedzą, to to, że Ja będę deptać im po piętach, aż do Ostatniego Dnia, aby ich wybawić od ostatecznego horroru, z którego nie ma już żadnego powrotu.

Moje dzieci, nie lękajcie się Mnie. To z powodu Mojej Miłości do was dopuszczam te ostateczne prześladowania, kiedy to zło da się poznać w taki sposób jak nigdy dotąd.

Wszystkie Chrześcijańskie Kościoły zostaną duchowo rozłożone na łopatki. Niektóre zostaną unicestwione. Najdotkliwiej wśród nich ucierpi Kościół Katolicki, ponieważ tym razem zostanie skażony od samego rdzenia.

Ta zaraza będzie bezwzględna, lecz Kościół założony przez Mojego Syna na ziemi, przetrwa to zło, chociaż w większości poza Rzymem, gdyż Tron Piotra został zbezczeszczony.

Powstańcie, wy wszyscy, którzy przyrzekacie wierność Mojemu Synowi. Trzymajcie się razem i módlcie się, aby ta zaraza nie pochłonęła tych dusz, które Mojemu Synowi poświęciły swoje życie. Och, jakże oni będą kuszeni poprzez nowe prawa, co do których będą przekonani, że są podyktowane przez Niebo, ponieważ pochodzić będą z Tronu Piotra. Jaki smutek napełni ich serca, kiedy wybuchnie bunt. Jakże będą płakać, kiedy ci wyświęceni słudzy — w setkach tysięcy — zostaną ekskomunikowani. Dopiero wtedy wyciągną swoje dłonie i wezwą Mojego Syna, aby im przewodził.

Moja Boskość spowije ziemię i zgromadzi wszystkie Moje dzieci w Królestwie Mojego Syna. Musicie oczekiwać na to wezwanie i przyjąć z wdzięcznymi sercami te Dary, ofiarowywane wam jako broń, której potrzebujecie, aby walczyć ze złem, które przyoblecze ziemię w ciemności.

Cisi i pokornego serca, którzy kochają Mnie, ich Ojca, oraz ci, którzy akceptują Boskość Mojego jedynego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zgromadzeni jako pierwsi. Ci, których imiona znajdują się w Księdze Życia, zostaną przywołani i będą, wraz ze świętymi, rządzić jako przywódcy pomiędzy dwunastoma pokoleniami Izraela.

Ci z was o duszach letnich — zostaniecie oświeceni, a wasze jarzmo stanie się cięższe. Gdyż to dzięki waszym modlitwom ci inni, którzy ukrywają się przede Mną, zostaną wzięci pod dach Mojej Ochronny.

Bestia, która wije się przede Mną, nie pokona tak łatwo dusz tych Moich dzieci. Każdy Akt Miłosierdzia, każdy cud i każda interwencja zostaną przeze Mnie zaaprobowane ze względu na Moje dzieci.

Ci, którzy stają na przeszkodzie Mnie i Moim dzieciom, ucierpią z powodu straszliwej kary. Chociaż Ja kocham wszystkie z Moich dzieci, nie zawaham się jednak, aby powstrzymać tych pomiędzy nimi, którzy, gdybym im na to zezwolił, przywłaszczyliby sobie Królestwo Boże, które zapełnię całą Moją rodziną.

Strzeżcie się Mojego Gniewu. Bo jeżeli nawet jest on powściągany i jeżeli mam ogromną Cierpliwość, rzucę na ziemię wielkie utrapienie, także gdyby miało ono oznaczać zniszczenie większej jej części. Jak choróbsko, które zżera ludzkie ciało, tak samo złe uczynki człowieka przeciwko jego bliźniemu niszczą zdrowe komórki. Jeżeli ta choroba nie zostanie zatrzymana i jeżeli chorych komórek nie wytnę i nie odrzucę, nie będę mógł tego ciała w całości odbudować na nowo.

Tą całością, która może dotrzeć do bram Mojego Nowego Królestwa na ziemi, będzie tylko zdrowe Ciało Kościoła Mojego Syna na ziemi. Tym, którzy trzymali się na dystans od pokusy odrzucenia Mojego Syna, będzie  łatwiej stać się godnymi złączenia się w Jedno Ciało, w jedności z Moim Synem. Otrzymają oni życie wieczne i nie będą cierpieć już żadnego bólu.

Wasz umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski

Orędzie nr 751 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 31 Marca 2013, godz.18.40

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj światu przynoszę wielkie Łaski, gdyż tak cieszę się z wiary, która trwa pomimo prób i udręk, jakie Boże dzieci muszą obecnie znosić na świecie.

Odnawiam dzisiaj oblicze ziemi i napełniam Moim Duchem Świętym dusze tych, którzy wierzą we Mnie, ich umiłowanego Jezusa Chrystusa, Odkupiciela całej ludzkości. Radujcie się i ignorujcie udręczenie, które rozpętuje szatan. Zamiast tego ukorzcie się przede Mną i złóżcie całe wasze zaufanie w Moim Miłosierdziu, a Ja będę was chronił.

Musicie wiedzieć, że ode Mnie pochodzi Wszelka Moc. Diabeł oraz ci, których on zniewolił, nie posiadają nade Mną władzy. Ale ich wpływ zniszczy wielu tych, którzy będą gotowi przyjąć oszustwo bestii.

Moje Królestwo oczekuje na was w całym jego Chwalebnym Splendorze, a jego czas już prawie nadszedł.

Szerzcie się, Moi Wyznawcy, dołączajcie do grup i głoście Słowo Boże, Prawdę, która jest zawarta w Świętej Biblii. Musicie powrócić teraz do Ewangelii i przypomnieć ludziom ich zawartość, gdyż w nich znajduje się Słowo Boże.

Wiele nowych praw zostanie wprowadzonych w waszych narodach, czyniąc Księgę Mojego Ojca niemożliwą do zdobycia. Nigdy nie wolno wam takich praw przyjąć, ponieważ one Mnie odrzucają. Kiedy nie będziecie mieć dostępu do Mojego Nauczania, wasze dzieci nie będą Mnie znać. A kiedy Moje Nauki, Boże Prawa, zostaną zakazane, wtedy będziecie wiedzieć, że to ręka szatana kieruje waszymi rządami.

Nie możecie dopuścić do tego, abyście byli traktowani jak niewolnicy. Nie wolno wam ulegać takim absurdalnym prawom, które odmawiają  wam waszej wolnej woli. Nigdy nie zapomnijcie, że narodziliście się z darem wolnej woli — Darem od Boga.

Każdy człowiek, który odbiera wam waszą wolną wolę, przeciwstawia się Bogu. Każdy rząd czy naród, który odmawia wam, aby z wolnej woli świadczyć o Bogu — jest kierowany przez szatana. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, zostaliście ubezwłasnowolnieni przez szatańskie wpływy w tych narodach, które kontrolują wasze banki, wasze rządy i wasz dostęp do żywności.

Nadejdzie czas, gdy spowodują oni nawet większe wasze cierpienia niż te obecne, ale nagle i nieoczekiwanie nadejdzie surowa kara, która obezwładni te rządy i ich władze. Interwencja Boża będzie błyskawiczna i one, z tych złych sekt, będą czołgać się na swoich kolanach, wrzeszcząc z przerażenia z powodu tej kary, która spadnie na nich za ich złe postępki.

Wy, Moi drodzy wyznawcy, musicie ufać Mnie i pozostawać silni. Błogosławię was dziś szczególnym Darem — Darem Wytrwałości. Będziecie wiedzieć, że Dar ten został wam przyznany, gdyż wasza cierpliwość stanie się niepojmowalna. Wasza determinacja, aby spełnić Moją Świętą Wolę, zadziwi nawet was samych, a kiedy nadejdzie dla was czas, by otwarcie głosić wasze świadectwo na temat Mojego Drugiego Przyjścia, nie pozostanie w was ani źdźbło lęku. Natomiast Miłość do Mnie ujawni się jako wyjątkowa miłość wobec waszych braci i sióstr. Ujrzycie ich teraz takimi, jakimi oni jawią się w oczach Mojego Ojca — jako maluczcy. Wasze serca nabrzmieją z miłości i to wami wstrząśnie, gdyż zaczniecie odczuwać w waszych sercach miłość nawet do tych wrogów, którzy będą rządzić waszymi narodami z rozkazu bestii.

Ta miłość nawróci dusze tych z nienawiścią w ich sercach. Wasze modlitwy za te dusze wyjednają im zwolnienie od kary, która w przeciwnym wypadku by ich spotkała w dniu, kiedy przyjdę, aby sądzić.

Ten Dar Wytrwałości, który wam dzisiaj przekazuję, ocali dusze, gdyż każdy Dar, jaki Ja przynoszę ma tylko jeden cel, a mianowicie, aby ocalić wszystkie dusze, tak abyśmy się mogli zjednoczyć jako Jedna Święta Rodzina w Nowym Raju na ziemi.

Wasz Jezus

 

Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom

Orędzie nr 750 z serii Ostrzeżenie

sobota, 30 marca 2013, godz. 20.40

Moje dzieci, Zmartwychwstanie Mojego umiłowanego Syna jest najdonioślejszym Darem, ponieważ oznacza ono, że życie wieczne może być dane wszystkim Bożym dzieciom.

Poprzez powstanie z martwych Mój Syn zniszczył śmierć. Śmierć nie ma żadnej władzy nad wami, jeżeli tego sobie nie życzycie. Życie, które zostało wam dane, wkrótce się zmieni, gdyż będzie istniało tylko Życie w Bogu.

Kiedy Nowe Niebiosa i Nowa Ziemia się scalą,  będzie istnieć wyłącznie życie wieczne. Nie będzie już więcej śmierci ciała, umysłu i duszy. Nigdy nie powinniście się tego nowego Życia bać, gdyż ono was wyzwoli. Wiele Miłości ogarnie ziemię, już niedługo, rozlewając się dzięki Miłosierdziu Mojego Syna. Ta wielka, wielka łaska będzie kolejnym krokiem podjętym przez Boga, aby wybawić Swoje dzieci od duchowej śmierci. Śmierć ciała przestanie istnieć, kiedy Mój Syn zstąpi wraz z Nową Jerozolimą.

Musicie okazać wiele odwagi podczas trwania tych złych czasów, gdyż te próby wkrótce dobiegną końca. Skupcie się tylko na wspaniałym Życiu, które was oczekuje, i módlcie się, aby wszystkie dusze przyjęły ten Cudowny Dar.

Dusze, które odmówią przyjęcia Prawdy o Życiu Wiecznym, w zamian za to wybiorą wieczne potępienie. Istnieją tylko dwie możliwości, a jednak wiele z tych dusz wierzy, że istnieje także trzecia. Ci, którzy podążają za sektami, utworzonymi mocą diabła, wierzą błędnie w inne mistyczne życie, w którym będzie im przyznana wielka władza. Wierzą oni w fałszywe anioły. Wywyższają fałszywe anioły; i niestety, wiele takich istnieje, ale one nie są aniołami Boga. Pokutują one w kajdanach czeluści piekielnych, a mimo to udało im się oszukać dzieci Boże, i one wierzą, że są to anioły Światła. Jedyne Światło, za jakim musicie iść, jest Światłem Boga — Prawdą.

Królestwo, Nowy Raj, który na was oczekuje, jest tym jedynym obiecanym wam przez Boga, w którym będzie królował Mój Syn.

Przyjmijcie Dłoń Mojego Syna, a wkroczycie do Raju.

Wasza umiłowana Matka

Matka Boża

Matka Zbawienia

 

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami

Orędzie nr 749 z serii Ostrzeżenie

piątek, 29 marca 2013, godz. 19.00

Trzecie orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, kiedy Judasz Iskariota Mnie zdradzał, ujął Moją Głowę i ucałował Mnie w policzek. Gdy ci, którzy przewodzą w Moim Kościele, twierdzą, że Mnie kochają, a następnie Mnie zdradzają, wówczas wyraźny dla was się staje ich pocałunek zdrady.

Nie do Moich stóp oni upadną. To nie Moje stopy ucałują, ale stopy tych, którzy są Moimi sługami, Moimi wyznawcami, Moimi grzesznikami.

Okazywanie zainteresowania potrzebom swoich bliźnich jest rzeczą godną podziwu. Ale kiedy lansuje się dobro potrzeb cielesnych człowieka ponad ich potrzeby duchowe, to nie Mnie, Jezusa Chrystusa, się naśladuje.

Humanizm to nie jest Chrześcijaństwo. Być chrześcijaninem oznacza powierzyć wszystko Mnie, oznacza pełną pokory rezygnację z siebie samego u Moich Stóp. Oznacza to danie Mi zezwolenia, abym was prowadził. Oznacza to posłuszeństwo wobec Moich Praw i czynienie wszystkiego, co tylko możliwe, aby ukazać przykład Mojej Miłości dla was wszystkich. Dzisiaj zostałem zdradzony.

Nie możecie już być ani nie będziecie oszukiwani, bo gdy tym razem Dom Boży zostanie zaatakowany od wewnątrz, nic innego, jak tylko bałagan, będzie tego skutkiem. Musicie podjąć swój Krzyż i Mnie naśladować, gdyż wkrótce przewiąże się wam oczy przepaską, a wy potkniecie się i upadniecie w ciemnościach.

Bez Światła Bożego nie będziecie w stanie widzieć.

Wasz Jezus

 

Wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania

Orędzie nr 748 z serii Ostrzeżenie

piątek, 29 marca 2013, godz. 8.45

Drugie Orędzie Wielkiego Piątku

Moja wielce umiłowana córko, w dniu dzisiejszym dokona się wydarzenie historyczne. Kiedy Moja Pasja będzie rozpamiętywana, będzie ona w rzeczywistości reprezentować Ukrzyżowanie Kościoła Katolickiego.

W dniach poprzedzających zdradę, jaka miała miejsce w Czasie Mojego pobytu na ziemi, kapłani tamtego okresu walczyli wszelkimi metodami, jakie były im dostępne, próbując wykazać, że byłem winny popełnienia herezji.

Wzięli to, czego nauczałem — Słowo Boże — i Je zniekształcili. Pogłoski, które następnie rozpowszechniali, zawierały kłamstwa; powiedzieli też, że próbowałem odciągać ludzi od Prawdziwego Nauczania Kościoła. Nauczali w Świątyniach, przestrzegając ludzi, żeby trzymali się ode Mnie z daleka, gdyż się obawiali, że obrażą arcykapłanów. Zostali ostrzeżeni, że jeżeli będą nadal rozprzestrzeniać Moje Orędzia, zostaną wygnani z Świętej Świątyni niczym trędowaci. W niektórych przypadkach Moim uczniom zostało powiedziane, że zostaną poddani karze cielesnej i że zostaną aresztowani.

Podczas gdy tak bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu, zaprzeczając, że Ja mówię Prawdę, i twierdząc, że Moje Słowo pochodzi od szatana — jednocześnie nadal oddawali cześć Bogu w Świątyniach. Odziani w królewskie szaty, walczyli o swoje miejsca przy ołtarzu w Świątyni. Wszyscy słudzy niższego stanu musieli stać godzinami, podczas gdy oni siedzieli w fotelach, które zostały zaprojektowane dla Królów. Ołtarz był tak pełen kościelnych przywódców, że zwykli ludzie byli zdezorientowani. Powinnością tych ostatnich było składanie hołdu Bogu, co objawiało się w przymusie czczenia najwyższych rangą sług Bożych. Arcykapłani żądali szacunku od tych, którzy uczęszczali do Świątyni. Na zewnątrz okazywali miłość i pokorę, których od nich oczekiwano, przy tym jednak odziewali się i zachowywali w Domu Mojego Ojca jak panicze, a nie jak sługi, którymi powinni byli być.

Ludzie obawiali się urazić faryzeuszy, i przez to bali się Mnie naśladować. Kapłani byli zastraszani i ostrzegani, że jeżeli nie powstrzymają się od rozpowszechniania Mojego Słowa, to zostaną odarci ze swoich tytułów. Zwykli ludzie wiedzieli, że jeżeli zostaną złapani na szerzeniu Mojego Nauczania, ich własny los będzie znacznie gorszy.

Ukrzyżowanie Mojego Ciała na ziemi wypełniło pierwszą część Przymierza z Moim Ojcem, aby ocalić ludzkość.

Ukrzyżowanie Mojego Mistycznego Ciała — Mojego Kościoła na Ziemi —  rozpoczyna się dzisiaj, co jest początkiem ostatecznego prześladowania, kiedy to masoński plan, aby pohańbić Mój Dom, stanie się obecnie łatwy do przejrzenia dla wszystkich, którzy znają Prawdę.

Historia się obecnie powtórzy, ale Prawda nie zostanie zablokowana. Ci, którzy się Mnie wyprą, z czasem do Mnie powrócą. Ci, którzy wiedzą, że obecnie wypełniają się proroctwa, że Mój Kościół będzie ostatecznym celem, aby usunąć ze świata wszelkie pozostawione  przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, ślady — będą podążać za Mną w Mojej Reszcie armii. Pozostaną oni wierni Mojemu Nauczaniu do końca czasów.

Nikt nie może powstrzymać rozprzestrzeniania się Prawdziwego Słowa Bożego. Nikt. Rządy w Domu Piotra będą krótkotrwałe i wkrótce Mój Umiłowany Papież Benedykt pokieruje Bożymi dziećmi ze swojego miejsca wygnania. A Piotr, Mój Apostoł, założyciel Mojego Kościoła na ziemi, poprowadzi go w tych ostatnich, trudnych dniach, kiedy Mój Kościół walczy o swoje Przetrwanie.

Wasz Jezus

 

Dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany. Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian

Orędzie nr 747 z serii Ostrzeżenie

piątek, 29 marca 2013, godz. 00.15

Wielki Piątek

Moja wielce umiłowana córko, dzisiaj Mój Kościół na ziemi zostanie Ukrzyżowany.

Dzień dzisiejszy naznacza początek zmian, które będą gwałtowne i które spowodują zmianę oblicza Kościoła Katolickiego na świecie.

W jej wyniku nastąpi scalenie wszystkich doktryn, co się uwidoczni w każdym z możliwych znaków, które będą publicznie i z rozmysłem demonstrowane, aby dać świadectwo, jakim jest to powszechnym dobrem.

Bądźcie teraz szczególnie czujni, gdyż wszystko, co wam powiedziałem, wyjdzie na jaw. Apeluję do was wszystkich, abyście odmówili przyjęcia tej ohydnej prawdy, gdy zarazem będziecie zmuszani do przełknięcia kłamstwa.

Wy, Moi wyznawcy, musicie chronić Moje Sakramenty i zachować czujność. Zaś wy, Moi wyświęceni słudzy, wkrótce zostaniecie wystawieni na próbę, gdy Moja Boskość zostanie zakwestionowana. Boże Prawa zostaną zaadaptowane, ale gdy tylko Moja Święta Eucharystia ulegnie zmanipulowaniu, Boża Dłoń upadnie z taką mocą, że będziecie natychmiast wiedzieć, że te Orędzia pochodzą z Nieba. 

Moja Boleść stanie się waszą boleścią. Wasz smutek, jako że znacie Prawdę, uniemożliwi wam, abyście zaakceptowali te świętokradztwa, przyjęcie których zostanie wam zalecone.

Nawet jeżeli nie akceptujecie Mojej prorokini i Słów, które jej przekazuję, pozostawię wam jeszcze czas. Albowiem bardzo szybko zostaniecie poproszeni przez waszych przełożonych o odnowienie waszych ślubów. Zostaniecie poproszeni o ślubowanie waszego życia poprzez złożenie przysięgi na rzecz praw rządzących pogaństwem. Jeżeli to uczynicie, dostaniecie się pod wpływ diabła i będziecie walczyć z Bogiem.

Musicie wytrwać i pozostać Mi wierni, i musicie Mnie nieustannie błagać o przewodnictwo, gdyż człowiek, który zasiada na Tronie Piotra — ten, który odmawia pójścia w jego ślady i noszenia jego sandałów — obróci wniwecz waszą wierność Bogu.

Kiedy teraz staniecie się świadkami Ukrzyżowania Mojego Kościoła na ziemi, powołam was do głoszenia Prawdy Bożej. Moje wołanie będzie nadal trwało, aby was chronić. Sprawię, że Mój Kościół — ci, którzy pozostaną przy Moim Nauczaniu, Moich Sakramentach i Słowie Bożym — będzie żył za sprawą tej reszty, która nigdy Mnie nie opuści.

Znajdą się pomiędzy wami tacy, którzy Mnie dzisiaj zdradzą. Inni pośród was już wkrótce potępią Moje Sakramenty, gdyż okażecie się zbyt słabi, aby bronić Słowa Bożego. Ci z was, którzy już podejrzewają, jak wygląda prawda, i którzy próbują szerzyć Moje Słowo, będą cierpieć, gdyż nie będą mieć odwagi, aby stanąć w obronie Prawdy. A jednak pozostaniecie nadal Mi wierni, ponieważ wiecie, że nie potraficie żyć bez Mojej Miłości.

Słuchajcie Mojego Głosu. Wesprzyjcie na Mnie wasze utrudzone głowy i pozwólcie, abym oplótł was Moimi Ramionami. Zawsze będę was chronił.

Wasz Jezus

 

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami

Orędzie nr 746 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 28 marca 2013, godz. 21.30

Moja wielce umiłowana córko, obecnie już rozumiesz, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez diabła. Mimo tego musisz się wznieść ponad te okrutne utrudnienia, jakie są przed tobą spiętrzane, aby spowolnić Moje Dzieło.

Zagrożenie dla Istnienia Świętej Eucharystii uwidoczni się przed wami za sprawą arogancji tych w łonie Mojego Kościoła, których plan, aby zmienić Prawdę, jest na dobre w toku.

To nie ma znaczenia, że tak wielu pośród was szydzi z tej Misji, przygotowującej dusze na ten Wielki Dzień. Z czasem będziecie wiedzieć, że to rzeczywiście jestem Ja, Jezus Chrystus, Który przychodzi do was, aby wam służyć.

Ja Jestem waszym Mistrzem i waszym Sługą. Wy, Moi wyświęceni słudzy, musicie pamiętać o waszej roli i nigdy o niej nie zapominać. Jako słudzy nie możecie być zarazem mistrzami. Bo jeżeli wy jesteście mistrzem, to nie możecie Mi służyć. Wielu z was w łonie Mojego Kościoła zapomniało, czego zostaliście nauczeni. Zapomnieliście Słowa Bożego.

Moją Obietnicą jest zapewnienie wam Pokarmu Życia — Mojego Ciała i Krwi — a jednak wy znowu Mnie zdradzicie. Uczynicie to, usuwając Świętą Eucharystię ze Świątyni Boga i zastępując ją trupem. Ta podmiana będzie subtelna i trochę to potrwa, zanim wy sami odkryjecie złowrogi mechanizm, który zostanie potajemnie wprowadzony.

Ponieważ Moje Ciało podtrzymuje was poprzez Świętą Eucharystię, śmierć Mojego Ciała — Mojego Kościoła — przyniesie śmierć tym duszom, które Mnie porzucą.

Czas tej obrzydliwości jest bardzo blisko. Czas na wybór pomiędzy Moją Ścieżką a tą ścieżką fałszywego proroka już prawie dla was nastał. Uważajcie teraz, kiedy Prawda zostanie wypaczona przez oszusta. Zobaczcie, jak on sam siebie wywyższy, podpierając się na Mnie, ale jak odmówi kroczenia ścieżką Prawdy jako sługa Boży.

Wasz Jezus

 

Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech

Orędzie nr 745 z serii Ostrzeżenie

środa, 27 marca, godz. 23.15

Moja wielce umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy i złączcie się ze Mną, upamiętniając ten dzień, w którym został wam dany wspaniały Dar Odkupienia.

Wielki Piątek musi być wspominany jako dzień, w którym Bramy Raju zostały ostatecznie otwarte, aby powitać Boże dzieci, powracające do Niego z ich wygnania. Moja Śmierć zabezpieczyła wam przyszłość, jakiej nigdy byście nie mieli, gdyby Mój Ojciec nie zesłał Mnie, Mesjasza.

Moje Ciało zostało ukrzyżowane, ale Moja Śmierć przyniosła wam życie. W tym czasie Mojego Drugiego Przyjścia Moje Ciało będzie przechodziło takie samo Ukrzyżowanie, tylko że teraz będzie to Mój Kościół, Moje Ciało Mistyczne, które będzie cierpieć. Musicie niemniej wiedzieć, że Ja nigdy bym nie zezwolił, aby ukrzyżowanie Mojego Kościoła zniszczyło wiarę Bożych dzieci. Wzywam więc teraz każdego człowieka, każde wyznanie, każdego, niezależnie od koloru jego skóry, i każdą  rasę, aby Mnie posłuchać.

Wkrótce staniecie się na ziemi świadkami tych wszystkich znaków, które wam udowodnią, że jesteście stworzeni przez Boga. Już niedługo się dowiecie, że nigdy nie umrzecie, jeżeli zawezwiecie Bożego Miłosierdzia. Przyszłość was wszystkich — którzy akceptujecie to, że jesteście umiłowanym dzieckiem Boga — jest promienna. Zapraszam was i wasze rodziny oraz przyjaciół, aby przyłączyły się do Mojego Królestwa i jadły z Mojego Stołu.

Wasze przejście z tej ziemi do Mojego Nowego Królestwa będzie bezbolesne, błyskawiczne i tak nieoczekiwane, że ledwo będziecie mogli złapać jeden oddech. Proszę, nie obawiajcie się Mojego Drugiego Przyjścia, jeżeli kochacie Boga. Bóg was kocha. Ja was kocham. Trójca Święta weźmie ziemię w objęcia i ci wszyscy, którzy akceptują Moją Dłoń Miłosierdzia, a okażą skruchę za ich grzeszne życie, będą bezpieczni.

Ci pomiędzy wami, którzy mają silną wiarę, zostaną błyskawicznie wzięci. Dla tych, którzy wleką się z tyłu, którym brakuje wiary i dla których niemożliwym będzie, aby ku Mnie sięgnąć — potrwa to dłużej.

Wy, Moi wierni wyznawcy, będziecie musieli pomóc tym słabym i tym, którzy są przegrani. Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że przyznam tym wszystkim duszom odpowiednio wiele czasu, aby je zabrać do życia wiecznego, które wszystkim obiecałem. Nigdy nie czujcie się przygnębieni, kiedy wszystko wydaje się beznadziejne, gdyż grzech nadal pochłania słabe dusze. Musimy wspólnie pracować nad tym, aby ocalić tych, którzy są tak daleko ode Mnie, że nie istnieje prawie nic, co zwabiłoby ich w Moje Ramiona. Dzięki waszej wzajemnej miłości zostaną wykorzystane cuda, aby nawrócić te zagubione dusze. Taka jest Moja obietnica dla was. Modlitwa, i to wiele modlitwy, będzie częścią waszego obowiązku wobec Mnie, aby ocalić dusze przed strasznym końcem, jaki jest dla nich planowany przez szatana, który brzydzi się dziećmi Bożymi.

Mój Apel jest przeznaczony dla każdego. Te Orędzia nie wyłączają żadnej religii. Wręcz przeciwnie, są one z wielką miłością kierowane do każdego dziecka Boga, ponieważ wszyscy jesteście równi w Jego oczach.

Pozostańcie w pokoju i ufajcie Bożej Miłości.

Wasz Jezus

 

Największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów

Orędzie nr 744 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 25 marca 2013, godz. 14.50

Moja wielce umiłowana córko, największym przerażeniem, jakiego doświadczyłem, będąc w Ogrodzie Oliwnym, była plaga grzechu u końca czasów. W wizji, ukazanej Mi przez szatana, ujrzałem odejście śmiertelnego człowieka od Praw Bożych. On, diabeł, pokazał mi straszne wizje; kusił Mnie każdym z powodów, dla których powinienem zignorować Wolę Mojego Ojca. On, chcąc zadać mi torturę, zademonstrował Mi władzę, jaką nadal będzie posiadał, pomimo Mojej Śmierci na Krzyżu.

Zostało Mi pokazane ostateczne zniszczenie Mojego Kościoła na ziemi; przechwycenie w nim władzy przez sekty masońskie; niemoralność człowieka; brak poczucia wstydu ze strony dzieci Bożych, gdy zaangażują się one w ohydne grzechy ciała; mord niewinnych i popadnięcie w błąd tych, którzy twierdzą, że przemawiają w Moim Imieniu.

Tak potężnym jest szatan, że zasiał on w Moim umyśle wątpliwości co do tego, czy Ja jestem Synem Człowieczym. Ja — w Mojej Boskości — nie mogłem ulec grzechowi, ale mówię wam to dlatego, aby ludzkość mogła zrozumieć, w jaki sposób diabeł może was zwodzić, aby was ode Mnie odwrócić.

Szatan nie eksponuje zła w jak najbardziej widoczny sposób. Przeciwnie, on ubiera zło w dobro. Jest on podstępny i może tak oszukać nawet najświętszych pośród was, że oni uwierzą, iż kłamstwo jest Prawdą.

Kiedy ludzie porzucają Moje Nauczanie, wiążą się z grzechem dobrowolnie i od serca go pożądają. Bez kierownictwa nie będą oni nigdy mogli wytrwać w stanie łaski. A ponieważ Moje Imię jest zmiatane z powierzchni ziemi — człowiek nie będzie w stanie odnaleźć Boga.

Nie ma znaczenia, ścieżką której religii podążacie, bo i tak jedyna droga do Boga wiedzie przeze Mnie, Jego jedynego Syna. To Ja, dzięki Mojej Śmierci na Krzyżu, uratowałem was od ogni piekła — każdego mężczyznę, kobietę i dziecko spośród obecnie żyjących na świecie. Jeżeli tego nie zaakceptujecie, nie możecie wkroczyć w Bramy Raju. To tylko przez Syna możecie być przedstawieni Ojcu. Odrzućcie Mnie, Jezusa Chrystusa, a odrzucicie wasze zbawienie.

Jakże mało nauczyliście się na temat grzechu i o tym, jak oddziela on was od Boga. Rozprzestrzenianie się grzechu nigdy jeszcze nie było tak nieokiełzane — od czasu kiedy Bóg stworzył ziemię. Wy, grzesznicy, osiągnęliście nowe dno, co napawa Mnie odrazą. Przyprawiliście nawet maluczkich, których powierzono waszej opiece, o to, że zachowują się jak demony. Brakuje wam miłosierdzia, miłości i współczucia dla innych, a jednak wielu z was wystawia na pokaz swoje akty wiary, aby ujrzał je i podziwiał świat. Tak samo jak faryzeusze, którzy dyktowali Prawa Boże, ale sami ich nie zachowywali, ani też nie przejawiali pokory — także ci z was, którzy twierdzą, że przychodzą w Moim Imieniu, popadli w grzech pychy.

Tak wiele musicie jeszcze się dowiedzieć o Moim Głosie i Moim Nauczaniu, na które nadal jesteście głusi. Są także i tacy, którzy cały swój czas spędzają na tym, aby głosić swoją wiedzę o Bogu, twierdząc, że znają proroctwa, które dopiero mają zostać objawione, ale którzy nic nie wiedzą. Gdyby zatem nie Moje Wielkie Miłosierdzie, nie bylibyście godni wejścia do Mego Królestwa.

Nadszedł czas dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że prowadzą Boże dzieci po ścieżkach Pańskich, aby błagali Mnie, Jezusa Chrystusa, o Dar Pokory. Nadszedł dla was czas, abyście posłuchali Prawdy, gdy jest wam przekazywana, gdyż nie pozostało wam wiele czasu, aby odkupić się w Moich Oczach.

Wasz Jezus

 

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę

Orędzie nr 743 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 24 marca 2013, godz. 18.06

Moja wielce umiłowana córko, kiedy ci, którzy Mnie kochają, pytają cię, co jest celem twojej Misji, twoja odpowiedź musi brzmieć: Ratowanie waszych dusz. Kiedy jesteś wyszydzana, wyśmiewana i stawiane ci jest pytanie, co daje ci prawo głoszenia Słowa Bożego — odpowiedzią jest: to, aby Jezus mógł ocalić wasze dusze. A kiedy ci, którzy właśnie głoszą Moje Święte Słowo i którzy naśladują Moje Nauczanie, oskarżają cię o herezję — wówczas odpowiedź dla nich jest następująca: Wy, którzy jesteście wierni Chrystusowi, czy wy nie myślicie, że także wy jesteście grzesznikami w Oczach Bożych? Czyż i wy nie chcecie ocalić waszych dusz?

Grzech zawsze będzie stał pomiędzy wami a Bogiem. Każda jedna dusza, nie wyłączając duszy najbardziej zatwardziałego grzesznika oraz tych, którzy są duszami wybranymi, nigdy nie będzie wolna od grzechu, dopóki Ja nie powrócę. Możecie zostać wybawieni — za każdym razem, kiedy wyznajcie wasze grzechy — ale wasza dusza pozostanie oczyszczona tylko poprzez krótki czas.

Niech wam się nigdy nie wydaje, że nie jest wam potrzebny Pokarm Życia. Moje Światło przyciąga was teraz do Mnie poprzez tę bardzo szczególną Misję. Udzielam wam wspaniałych błogosławieństw i szczególnych łask, kiedy odpowiadacie na Moje wezwanie, gdy Ja was tak przywołuję w kierunku Mojego Nowego Królestwa — Mojego Nowego Raju.

Być może myślicie, że Bóg nie potrzebowałby wysyłać kolejnego proroka, że po Mojej śmierci na Krzyżu ludzkość została uwolniona od odbierającego dech uścisku szatana, że została wam już przekazana Prawda poprzez Moje Nauczanie oraz że Prawda jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, najświętszej Biblii. I będziecie mieli rację, ale tylko pod tym względem. Istnieje jednak jeszcze coś więcej, o czym musicie się dowiedzieć, gdyż proroctwa zawarte w Księdze Objawienia nie są wam znane. Zostało wam w niej przekazane tylko podsumowanie — a jednak wielu z was odmawia uznania jej zawartości. Z pogardą odrzucacie Księgą Objawienia i nie przejawiacie ochoty, aby ją zrozumieć.

Moją Misją nie jest danie wam nowej Biblii, gdyż to byłoby niemożliwe, ponieważ Księga Mojego Ojca zawiera całą Prawdę. Moim Zadaniem — w tym świecie, który popadł w pogaństwo — jest wam, z jednej strony, przypomnieć o Prawdzie, a z drugiej, Moim Pragnieniem jest przygotowanie waszych dusz na czas Mojego Drugiego Przyjścia.

Wielu z was twierdzi, że oddaje Mi cześć, ale wielu odeszło od Prawdy. Wielu nie wierzy w istnienie szatana czy w istnienie piekła i w rezultacie nie traktuje grzechu na poważnie. Z powodu tolerancji dla grzechu zostaliście wprowadzeni w ciężki błąd. Teraz zaś, we wszystkich Chrześcijańskich Kościołach, przejaw swój znajdą najpoważniejsze błędy, gdy grzech zostanie wyrzucony za burtę. Poprowadzeni zostaniecie ku doktrynie oszustwa. Taki jest bowiem podstępny plan diabła, aby was Mi odebrać.

Z powodu Mojej Boskiej Obecności — ponieważ Moje Ciało i Moja Krew znajdują się w każdym Tabernakulum świata — byliście  w stanie walczyć z grzechem. Ale teraz, kiedy plan, aby usunąć Świętą Eucharystię, jest w toku — staniecie się bezsilni.

Właśnie dlatego odsłaniam przed wami Prawdę o tym, co dopiero ma nadejść, abym was mógł przygotować. To tylko dlatego, że was Kocham, wołam do was obecnie.

Kiedy błędy zostaną zdemaskowane, zdacie sobie sprawę, jak wiele jeszcze do nauczenia się macie i jak pycha wstrzymała was od przyjęcia Mojej Miłosiernej Dłoni, oraz jak jesteście — beze Mnie — niczym.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl