OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 39

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność

Orędzie nr 781 z serii Ostrzeżenie

środa, 1 Maja 2013

Moja wielce umiłowana córko, ta Moja interwencja, interwencja Baranka Bożego, odsłaniająca przed światem te Orędzia, została przepowiedziana.

Ci z was, którzy podążają za Słowem Bożym, muszą trwać w pokoju, Ja bowiem was kocham i nie chcę, abyście nabrali do Mnie dystansu. Nie wolno wam nigdy obawiać się Mojej Miłości, nawet jeżeli grzech oddziela was ode Mnie. Otworzę oczy tych wszystkich, którzy chcą widzieć; a Moje Słowo zamknie oczy tych, którzy odmówią przyjęcia Mojej Dłoni. Wyciągam do was Moją Dłoń, Moje umiłowane dzieci, tak abym mógł przyciągnąć was w bezpieczne schronienie, z daleka od tych sępów, które pragną pożreć wasze dusze.

Każdego kolejnego dnia — poczynając od dzisiaj — będziecie słyszeć wiele donośnych głosów, żądających od was, abyście słuchali. Zaprezentują wam pochodzące od diabła kłamstwa i argumenty — obszyte w plaster miodu. Będą się oni wam przymilać, bombardując was nigdy niekończącą się lawiną argumentów, aby dotarła do was do was ich koncepcja, powstała w imię wyższych idei humanitarnych, które są pobłażliwe dla grzechu — i nie ustaną, dopóki nie zaakceptujecie tego, co zgodnie z ich życzeniem musicie jakoś przełknąć.

Aborcja — morderstwo w Oczach Bożych — zostanie wymuszona na wszystkich narodach jako znak buntu przeciw Ojcu Wszechmogącemu, Najwyższemu Bogu. Jeżeli uniewinniacie tę nikczemną obrzydliwość, to jesteście winni straszliwego grzechu. Grzech aborcji jest grzechem śmiertelnym — i ci, na których ciąży odpowiedzialność za ten grzech, będą płonąć w ogniu piekła przez wieczność.

Tym z was, którzy nie chcą zaakceptować faktu, że jest to grzech śmiertelny, pozostaje mało czasu na zapewnienie sobie zbawienia. Bo gdy nadejdzie już ten wielki dzień, wtedy wy, nie odwróciwszy się plecami do tego nikczemnego aktu, nigdy nie ujrzycie Oblicza Boga.

Morderstwo jest jednym z najbardziej poważnych aktów buntu przeciw Bogu i zostanie ukarane kastracją. Wielki podział ludzkiej rasy właśnie się rozpoczął. Ci, którzy trzymają stronę bestii i przyzwalają na wszystko, co sprzeciwia się Słowu Bożemu, zostaną oddzieleni od swoich braci i sióstr. Nie lekceważcie sobie Mojego Ostrzeżenia. Akceptując akt aborcji — akceptujecie celowe uśmiercenie jakiegoś dziecka Bożego. Jeżeli w waszej duszy nie odczujecie skruchy, nigdy Mnie nie ujrzycie. Wyrzucę was na dziką pustynię.

Moja Miłość i Miłosierdzie mogą być wielkie. Przebaczę najczarniejszym duszom, ale tam, gdzie nie ma skruchy, jest na końcu Moja Sprawiedliwość. Moja kara jest wieczna. Miłujecie Mnie, a otulę was Moją miłością. Ale jeżeli niszczycie życie innej ludzkiej istoty, stworzonej dzięki Miłości Mojego Ojca, to wy także stracicie swoje życie.

Wasz Jezus

 

Zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie

Orędzie nr 780 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 30 kwietnia 2013, godz. 15.40

Moja wielce umiłowana córko, Mój Autorytet nigdy nie osłabnie i, tak samo jak światło, choć ulegnie przyćmieniu w gęstej mgle, będzie jednak ciągle widoczny, nawet gdyby miało to oznaczać zaledwie nikłe migotanie.

Kiedy świat ponownie ulega przemianie, ponieważ zły duch wywołuje rozłam za rozłamem, wówczas tylko Światło Boże może was podtrzymać. Moją Obecność odczują ci, którzy zwrócą się do Mnie o pomoc, gdyż Ja nigdy was nie opuszczę, a zwłaszcza wtedy nie, kiedy macie wrażenie, że nie ma już na nic nadziei. Nic innego niż Prawda wam nie dopomoże, kiedy trzeba będzie dać sobie radę w sytuacji, gdy brak miłości bliźniego, który jest w dzisiejszym świecie ewidentny, jeszcze się nasili, jako rezultat tego, że serca ludzkie pozamieniają się w kamienie.

Prawda jest zawarta w Świętej Biblii. Jest ona pożywieniem, dzięki któremu człowiek może żyć teraz i w przyszłości. Naprawdę już wkrótce zakup Biblii stanie się niemożliwy, bo wiele narodów, głównie w Europie, dostosuje się do nowych praw, które będą zakazem obejmowały wszystkie książki, propagujące Słowo Boże.

Obecnie przygotowywany jest list, przeznaczony dla tych wszystkich, którzy służą Kościołowi Katolickiemu. Wkrótce wszyscy Moi wyświęceni słudzy zostaną poinformowani o zmianach, o których się im powie, że mają na celu dobro Kościoła.

Nowe regulacje będą dotyczyć poprawek w modlitwach odmawianych podczas Mszy Świętej — i będą wydawać się one niewinne. Wielu nawet nie zauważy doniosłości tych zmian, ale będą one odnosić się do Najświętszej Eucharystii i Mojej w Niej Obecności. Zostanie użyty zwrot „czczenie pamięci” — i wszystkie kościoły wkrótce zostaną ogołocone ze swoich skarbów. Pozbawianie kościołów skarbów, włącznie ze złotymi Tabernakulami — które zostaną wymienione na takie zrobione z drewna i z kamienia — będzie jednym ze znaków, że są one gromadzone na rzecz Jednej Światowej Religii.

Wnętrza kościołów zostaną zmienione, a to pociągnie za sobą profanację ołtarzy. Monstrancja, podtrzymująca Świętą Eucharystię, zacznie znikać, a dni, kiedy wystawiana jest Moja Święta Hostia, dobiegną końca.

Jeżeli teraz zlekceważycie Moje Słowo, będziecie wylewać łzy, kiedy staniecie się świadkami tych wydarzeń. Wkrótce, niedługo potem, szaty noszone przez Moje wyświęcone sługi zostaną przerobione i zostanie wprowadzony Krzyż w nowej formie. Ta nowa ohyda nie będzie opierać się na prostym krzyżu. Będzie ona natomiast dyskretnie odwzorowywać łeb bestii.

Proszę was, abyście gromadzili Moje święte Krzyże teraz i przechowywali je w waszych domach razem ze Święconą Wodą. Bardzo was proszę, żebyście Mi całkowicie zaufali. Nie wierzcie nigdy, że pozostawiam was na łasce diabła. Pozostanę blisko was przez cały czas. Wyleję szczególne łaski na głowy Moich umiłowanych, wiernych, wyświęconych sług, aby zachować ich łączność z Moim Najświętszym Sercem.

Niech wasze serca będą blisko Mojego i wzajemnie blisko siebie samych. Pocieszajcie się i umacniajcie jeden drugiego, gdyż — w tych nadchodzących czasach i przed ich nastaniem — musicie kochać się nawzajem bardziej niż kiedykolwiek . Ja Jestem waszą rodziną. Jesteście Moi. Pozostaniemy zjednoczeni aż do czasu, kiedy zagrzmią trąby i zostanie ogłoszone, że JA Jestem i ostatecznie odsłanię Siebie Samego w Moim Drugim Przyjściu. Wtedy odczujecie radość i pokój, które wam obiecałem. Wówczas  zakończy się wszelkie cierpienie.

Wasz Jezus

 

Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je

Orędzie nr 779 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 28 kwietnia 2013, godz. 17.40

Moja wielce umiłowana córko, przychodzę w tym czasie, aby cię ostrzec o zdradzie tych, którzy ci towarzyszą w tej misji. Wielu zostanie zmuszonych, aby odwrócić się do tego dzieła plecami, tobie jednak nigdy nie wolno podążać ich śladem. Ja nigdy nie podążałem za tymi, którzy Mnie prześladowali. Zamiast tego ofiarowałem Siebie na rzeź jako baranka, aby ocalić dusze.

Zważ, jak teraz ci wyznaczeni, przygotowani przez szatana, fałszywi prorocy zostaną wkrótce przyjęci w objęcia przez tych, którzy twierdzą, że są sługami Boga. Ich proroctwa, z których wszystkie zaprzeczają Prawdzie, zostaną wykorzystane, aby cię skompromitować. Niech nikt nie myśli choćby przez chwilę, że Moje Orędzia, dawane światu, aby przygotować ludzkość na Moje Drugie Przyjście, nie zostaną rozdarte na kawałki.

Moja córko, musisz zignorować te przeszkody. Dzięki temu, że jesteś posłuszna, uczynię cię mocniejszą, gdyż masz coraz mniej czasu, aby zagwarantować, żeby Łaski, które wylewam na ludzkość, zostały przyjęte przez wszystkich.

Moi prawdziwi prorocy w większości przypadków nie znają Pisma Świętego oraz proroctw przekazanych światu za przyczyną Mojego Miłosierdzia. Nie potrzebują oni przytaczać cytatów z Biblii, ponieważ Ja ich nie proszę, aby to czynili. Moje Słowo jest przekazywane tak, jak jest. Moja Święta Biblia jest świętością. Nikt nie jest uprawniony, aby przytaczać z niej jakiekolwiek cytaty, potwierdzające Boże objawienia. Kiedy orędzie jest przekazywane przeze Mnie, prorok zapisuje to, co Ja dyktuję, i nigdy nie jest proszony o przytaczanie fragmentów przekazów, jakie zostały przekazane światu przez Moich apostołów.

Ja Jestem większy niż wszyscy, którzy Mi służą. Moje Słowo jest świętością. Moje Dary dla was są udzielane po to, aby przygotować wasze dusze — i z tego powodu wszystkim autentycznym prorokom są ofiarowywane modlitwy, które rozpalają pragnienie, aby zjednoczyć się z Moim Sercem.

Prześladowanie, które znosisz, będzie trwać i będzie jeszcze gorsze. I właśnie wtedy, kiedy będziesz myśleć, że nie potrafisz już dłużej tego wytrzymać, Ja dam światu dowód na Mój Boski Status. Cierpienie, Moja mała, znoś z godnością. Nie broń Mojego Słowa, niezależnie od tego, jak bardzo cię to kusi, i to nawet wtedy, kiedy przedstawia ci się podstępne kłamstwa.

Ci, którzy Mnie znają, będą także wiedzieć, kiedy dane słowa nie pochodzą ode Mnie, Ja mieszkam bowiem w ich sercach. Jednak szatan jest tak przebiegły, że potrafi on Mnie imitować — poza jednym wyjątkiem: on nigdy nie uzna, że przyszedłem w ciele oraz że Moje Ciało jest obecne w Świętej Eucharystii.

Mój Duch obecnie przybiera na sile i będzie nadal wzrastał, podnosząc się przeciwko diabelskim mocom. Każdy demon zostanie powalony przez Moich Aniołów, tak że żaden z nich nie przetrwa do dnia ostatniego.

Moje obecne słowa do was usłyszycie ponownie w Dniu Ostatecznym. Zapamiętajcie je.

Ja Jestem początkiem i końcem. Przychodzę, jak obiecałem, aby przynieść wam życie wieczne. Powstańcie, wy wszyscy, którzy wierzycie we Mnie i przyjmujecie Prawdę. Przyjdźcie do Mnie. Niech Wola Mojego Ojca panuje nad wami w Nowym Niebie i Nowej Ziemi. Radujcie się, gdyż przynoszę pokój i jedność tym wszystkim, których imiona znajdują się w Księdze Życia. Moje ostateczne Przymierze zostało spełnione. Moje Królowanie nadeszło. Powstańcie i przyjmijcie Rękę Boga.

Dzień, w którym usłyszycie te słowa, będzie dniem, w którym poznacie Prawdę.

Nie dajcie się oszukać, przecież tylko Bóg i Jego Dary niebiańskich objawień potrafią przynieść wam miłość, pokój, radość i nawrócenie, które zaleją świat poprzez te Orędzia. One są Darem. One mają pokazać wam właściwą ścieżkę do waszego prawowitego dziedzictwa. Przyjmijcie je z miłością i wdzięcznością.

Wasz Umiłowany Jezus

Zbawiciel Ludzkości

 

Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie: Czy Bóg zaaprobowałby moje obecne postępowanie?

Orędzie nr 778 z serii Ostrzeżenie

sobota, 27 kwietnia 2013, godz. 13.20

Moja wielce umiłowana córko, muszę wyjaśnić każdej pojedynczej osobie żyjącej dzisiaj na tej ziemi, jak ważny jest ofiarowany wam czas. Ja nigdy nie ingerowałem w ludzką wolną wolę, gdyż jest to jeden z największych Darów ofiarowanych ludzkości i nigdy nie może być on odebrany. Z drugiej zaś strony szatan zakłóca ludzką wolną wolę i niezmordowanie usiłuje zniewolić umysł człowieka i ukraść jego duszę, i to od samego początku.

Dlatego też to za daną człowiekowi wolną wolą uganiają się złe duchy. Ale zarazem to za sprawą ludzkiej wolnej woli drzwi do Mojego Królestwa mogą zostać odemknięte. Ponieważ jesteście ciałem, a zatem jesteście śmiertelni, to jedyny czas, jaki posiadacie na przygotowanie się do życia wiecznego, jest teraz. Nigdy nie wolno wam o tym zapominać. Musicie być gotowi w każdym momencie, gdyż tak jak Mój Ojciec dał wam życie, tak i może On je wam odebrać w każdej chwili, każdego dnia.

Gdybyście umarli teraz, dzisiaj, czy bylibyście godni stanąć przede Mną? Czy znacie swoje winy i uczynki, których dokonaliście, oraz nienawiść, jaką okazywaliście swojemu bliźniemu, co zostanie przede Mną odsłonięte? Po to, aby otrzymać życie wieczne, musicie wiedzieć, co trzeba zrobić teraz, dzisiaj, aby oczyścić się w Moich Oczach.

Tym, którzy — z jednej strony — przymykają oczy na grzech i ranią innych, a z drugiej — modlą się i prowadzą życie, o którym twierdzą, że jest ono Mnie poświęcone, mówię: W każdej godzinie ranicie Mnie waszą hipokryzją. Z każdym dniem wasza dusza oddala się ode Mnie coraz bardziej. Musicie postępować zgodnie z Dziesięcioma Przykazaniami — dokładnie tak, jak zostało to sformułowane przez Mojego Ojca, w przeciwnym bowiem wypadku nie możecie mówić, że jesteście Moi.

Tak wiele dusz nie wchodzi do Nieba, a wiele musi cierpieć wymagane oczyszczenie, aby mogły stać się godne wejścia do Mojego Królestwa. Lecz o wiele więcej dusz jest wrzucanych do wiecznej ciemności. Tak wielu uświadamia sobie, jak obrażali Boga, w ciągu pierwszych minut od swojej ziemskiej śmierci. O, jakże są oni wówczas przerażeni i jakże smutni. Zdają sobie sprawę, że ich czas na pokutę przeminął i że na tym etapie jest już dla nich za późno.

Dlaczego nie rozumiecie, że śmierć może nastąpić w każdej chwili? Musicie wiedzieć, że jeżeli obrażacie Boga, musicie walczyć, aby zmienić swoje postępowanie — aby znaleźć pokój. Tylko wtedy, kiedy unikacie grzechu i nieustannie próbujecie zmieniać na lepszy sposób, w jaki traktujecie innych, odnajdziecie prawdziwy pokój. Kiedy odnajdziecie pokój w swojej duszy — który nadejść może tylko wtedy, jeżeli walczycie z grzechem i okazujecie skruchę za złe uczynki — wtedy znajdziecie się bliżej Boga.

Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie: Czy Bóg zaaprobowałby moje obecne postępowanie? Jaka jest odpowiedź — będziecie wiedzieć w swoim sercu.

Wasz Jezus

 

Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu

Orędzie nr 777 z serii Ostrzeżenie

piątek, 26 kwietnia 2013, godz. 12.30

Moja wielce umiłowana córko, świat jest przygotowywany na wkroczenie antychrysta. Na to jego wielkie wejście przygotowuje antychrysta kilka potężnych sił politycznych.

Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, a nie z Zachodu, ale zarówno przez Wschód jak i przez Zachód — jak również w każdym zakątku ziemi — będzie on kochany, czczony i szanowany. A rozpocznie się to w następujący sposób:

Z pomocą wrogów Boga antychryst szybko roznieci wojnę pomiędzy dwoma krajami, rządzonymi przez dwóch upartych i znaczących przywódców. Wojny te się nasilą, a następnie rozprzestrzenią się na inne kraje. Gdy zagrożenie stanie się tak poważne, że zacznie mieć ono wpływ na bardziej potężne narody, rozpoczną się pokojowe negocjacje.

Znikąd — wkroczy on, bestia. I z talentem, który zaimponuje światu, doprowadzi do zakończenia wojen. Jego głos będzie wielce wpływowy. Będzie on wysoce inteligentny, a jego wizerunek będzie imponujący i charyzmatyczny. Jego przystojny, miły wygląd, urok i poczucie humoru sprawią, że stanie się on czymś na kształt gigantycznego, hipnotycznego magnesu. Zbierze on wielkie pochwały od dobrze znanych, światowych przywódców, jak i ze strony mediów, i stanie się sławą. Jego postępowanie zrobi wrażenie na czołowych postaciach biznesu i ujrzą w nim oni narzędzie wspierające zbijanie majątków, kiedy rozwój gospodarczy w poszczególnych krajach nabierze rozpędu.

Antychryst wyda się czymś tak wyjątkowym, że narody będą się prześcigać we wrzaskliwym nawoływaniu, aby zachęcić go do odwiedzenia ich krajów. Będzie on uwielbiany i odwzoruje co do ostatniego szczegółu każdy moment Mojej Misji — z czasu, kiedy chodziłem po ziemi. Kiedy będzie nauczał na temat wagi miłości, pokoju i o tym, jakie znaczenie ma jedność pomiędzy narodami, zostanie zaobserwowany, jak dokonuje wielkich cudów, gdziekolwiek by się nie pojawiał. Nie jest to bowiem człowiek jak każdy inny. Nie jest to człowiek o pokroju każdej innej charyzmatycznej marionetki. Jego gwiazda będzie jaśnieć i lśnić, jak jeszcze niczyja gwiazda przed nim. Będzie postrzegany jako osobistość jednej światowej humanitarnej religii. To jemu będzie się przypisywać tak zwany „sukces“, jeśli chodzi tę obrzydliwości. Każdy będzie padał mu do stóp. Wszędzie będą jego portrety. Będzie się go widywało w towarzystwie wielu religijnych przywódców. Powie się wkrótce, że w jego obecności ludzie doznają spontanicznych uzdrowień. Za sprawą szatańskich mocy będzie on w stanie czynić takie rzeczy, które zaszokują wielu, i będzie to uznawane za cud.

W tym czasie będzie on przez tych, którzy nie wiedzą, w czym rzecz, postrzegany jako Mesjasz. Wówczas da on do zrozumienia, że został wysłany przez Boga, aby zbawić świat. Wielu na świecie, włączając w to tych, którzy nie akceptują Mojego Istnienia, będzie przekonanych, że ten mężczyzna jest Synem człowieczym, Jezusem Chrystusem. Ci, którzy oddadzą mu cześć i będą robili to, czego on od nich zażąda, oraz którzy będą go adorować, zostaną porażeni takim złem, że ich dusze zostaną wessane w pustkę, z której sami nie będą mogli już znaleźć drogi powrotnej.

Ci, którzy znają Prawdę Mojego Nauczania, rozpoznają to oszustwo, które zostanie zaaplikowane ludzkości, i nie dadzą się zwieść tej obrzydliwości. Ci, którzy jedynie mniemają, że znają Boga, choć są praktykującymi chrześcijanami, nie będą w stanie zrozumieć Obietnicy o Moim powrocie. Kiedy powrócę, to po to, aby Sądzić. I nigdy nie będę chodził po ziemi po raz drugi. Pomimo całej ich wiedzy na temat Mojego Nauczania, tego, co Ja powiedziałem, oni nie rozumieją. Teraz im to przypominam. Nie będę chodził w ciele. Każdy człowiek, który mówi, że jest Mną, jest kłamcą.

Wasz Jezus

 

Będą nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem

Orędzie nr 776 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 25 kwietnia 2013, godz. 10.30

Moja wielce umiłowana córko, nie potrwa to już długo, zanim dysydenci w łonie Kościoła Katolickiego, którzy nie są już posłuszni Bogu, nie zgromadzą się wspólnie, aby zorganizować bezwzględny atak na tych z wyświęconych sług, którzy są wierni Prawdzie.

Ci niewierni wobec Mojego Ciała pozmieniają wiele praw oraz obmyślą nowe interpretacje znaczenia Świętej Eucharystii. Wiele świętych sług Bożych oraz osoby świeckie, pochodzące ze wszystkich chrześcijańskich konfesji, będą obserwować, jak Duch Święty zostanie zaatakowany. Wielu dozna szoku widząc, w jaki sposób Moje Imię i Moje Nauczanie będzie na nowo interpretowane — gdzie nacisk zostanie  położony na obowiązek, jaki jeden człowiek ma względem innego. Ludzie będą zachęcani, aby wzajemnie się kochać oraz stawiać swoje potrzeby przed ołtarzem Bożym.

Z zewnątrz takie podejście do chrześcijaństwa będzie postrzegane jako rzecz dobra. Będzie ono promować znaczenie miłości, ale nie tak, jak jest to podyktowane przez Boga. Widać będzie, jak ludzie na wysokich stanowiskach publicznie wychwalają jeden drugiego w czasie odprawiania religijnych ceremonii. Będą wzajemnie obdarzać się szacunkiem oraz, w akcie przypochlebiania się, padną do stóp wrogów Boga.

Wszystkie te pretensjonalne rytuały zwiodą świat, a wielu celu takich ceremoniałów sobie nie uświadomi. Te zachowania, te nowe kazania i nowe ceremonie — rzekomo, aby uczcić Mnie, Jezusa Chrystusa — zamiast tego będą czarne w swej naturze, gdyż będą gloryfikować bestię.

Król ciemności porusza się szybko wraz z jego złymi duchami w sercach wielu, którzy ponoszą odpowiedzialność za prowadzenie Moich wyznawców. Niektórzy z tych sług nie uświadamiają sobie, że są kuszeni przez diabła. Ja do nich mówię: Przyjdźcie teraz. Przyjdźcie do Mnie poprzez Sakrament Pojednania. Jeżeli martwicie się o swoją wiarę, Ja was oświecę, ale musicie uwolnić swoją duszę od pychy. To pycha was otumania, abyście uwierzyli, że wasz umysł jest doskonalszy niż ten Boży.

Inni, jak wilki przebrane za owce, sprzedali swoje dusze szatanowi. I postępując tak samo jak on, będą przebiegli, jeśli chodzi o metodę, przy pomocy której będą oszukiwali dzieci Boże. Będą kusić innych, wychwalając swoje sługi za ich świętość, a to z kolei przyciągnie te sługi, u których góruje miłość samego siebie i którzy są pełni pychy — i podążą oni za nimi jak owce. Będą oni nieustannie kłamać, a ich publiczne homilie będą w Oczach Bożych nonsensem. Ani jednego grama prawdziwej pokory nie dostrzeże się w żadnym z ich słów, chociaż uczynią wszytko, co w ich mocy, aby mieć pewność, że publicznie będą odbierani jako pokorni słudzy Boga. Nie będzie przy nich Ducha Świętego, a ci Moi, którzy prawdziwie Mnie znają, będą o tym świadczyć.

Wielu z Moich biednych, wyświęconych sług zostanie wciągniętych w te kłamstwa, co będzie prowadziło do profanacji Mojego Ciała, a wielu z tych, którzy przechwalają się miłością, jaką dla Mnie mają, będzie pierwszymi do wbicia kolejnego gwoździa, krzyżującego Mnie na nowo.

Moja córko, nienawiść, jaka będzie ci okazywana, nadejdzie z dwóch stron — jako bezpośredni rezultat rozpadu Mojego Kościoła na ziemi. Jedną stronę będą stanowić ci, którzy powiedzą, że reprezentują Mój Kościół na ziemi, choć tak wcale nie jest, gdyż oni reprezentują inną doktrynę. Drugą stronę będą stanowić ci, którzy będą Moimi wiernymi sługami, ale którzy tobie nie uwierzą.

Musicie wiedzieć, że Prawda powoduje strach i złość. Prawda przekazywana prawdziwym prorokom Boga wywołuje nie tylko złość, ale — z powodu strachu — wywołuje oburzenie. Oburzenie i złość pochodzą od złego ducha. Diabeł, posługując się ludzkimi sercami, uczyni wszytko, co w jego mocy, aby powstrzymać Słowo Boże.

Złość przeciwko prorokom to wyraz nienawiści do Boga.

Wasz Jezus

 

Te nikczemne postępki muszą dojść do skutku, gdyż Ziemia ulega oczyszczeniu

Orędzie nr 775 z serii Ostrzeżenie

środa, 24 kwietnia 2013, godz.14.40

Moja wielce umiłowana córko, jako że za pomocą Daru Ducha Świętego nadal oczyszczam świat, nienawiść do Mnie, Jezusa Chrystusa, w ślad za tym przybiera na sile.

Podczas gdy intensyfikuje się Moja Obecność w ludzkich sercach, widoczna się staje pełnia nienawiści, ujawniającej się w działaniach tych, którzy zaprzeczają Mojemu Najświętszemu Słowu.

Ci, którzy nie zaprzestają wprowadzać praw, które są bluźnierstwem przeciwko Bogu, wzmogą wszelkie wysiłki, mające na celu zbezczeszczenie Słowa Bożego. Te nikczemne postępki muszą dojść do skutku, gdyż Ziemia ulega oczyszczeniu. W miarę jak to oczyszczenie się nasila, będzie wam także ukazywane zło grzechu. Zauważycie, że każde możliwe działanie,  ukierunkowane przeciwko Bogu, będzie promowane przez Moich wrogów. Wielu będzie zapewniać o swojej niewinności, ale mimo tego te działania nie zostaną zaakceptowane przez tych, którzy, będąc związanymi ze Mną, znają Prawdę. Dar rozeznania, którym obdarzam wiele dusz, oznacza, że te złe czyny, będące dziełem tych sprawujących władzę i mających pod swoją kontrolą narody, zostaną postrzeżone jako to, czym są — jako dzieło szatana.

Związane z szatanem złe duchy nasiliły swoją prezencję w duszach tych, którzy nie wierzą w Boga. Jako że już ich nie satysfakcjonuje, że dusze te odwróciły się od Boga, ludzie ci są przez te nikczemne duchy prowokowane do lansowania najohydniejszych grzechów. Z czasem dusze te stają się tak zdegenerowane i tak pełne nienawiści do Boga, że popadają w ciemność, która nigdy nie będzie w stanie dopuścić Światła Bożego.

Pamiętajcie, że Moje Miłosierdzie jest wielkie. Wyłącznie dzięki Mojemu Miłosierdziu ludzie ci mogą zostać ocaleni. Nie istnieje dla nich bowiem żadna inna nadzieja, gdyż wiele z tych dręczonych dusz nie jest w stanie przy udziale swojej własnej wolnej woli — tak bowiem są one porażone — poprosić o Moją Dłoń Miłosierdzia. Ci z was, którzy Mnie znają i którzy Mnie kochają, muszą dopomóc tym biednym ludziom, błagając o zbawienie ich dusz. Musicie poprosić, aby oni zwrócili się teraz do Mnie, tak abym mógł zainterweniować i powstrzymać prześladowania, które zamierzają zgotować światu. Musicie Mnie błagać, aby — poprzez wasze osobiste ofiary — zostali oni powstrzymani od ludobójstwa, które planują. Najgorszą formą ludobójstwa, która ujrzy światło dzienne, będą niesprawiedliwe wojny oraz morderstwa niewiniątek w łonach ich matek.

Wasz Jezus

 

Matka Boża: Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele

Orędzie nr 774 z serii Ostrzeżenie

środa, 24 kwietnia 2013, godz. 14.15

Moja umiłowana córko, z powodu Swojej wielkiej Miłości dla ludzkości Mój Syn przygotowuje was teraz na Swoje Powtórne Przyjście. To dlatego, że On was kocha, mówi do was obecnie poprzez Swoich proroków — aby zyskać pewność, że nikt nie wymknie się Jego Miłosierdziu. Tak samo jak Bóg wysłał Jana Chrzciciela, aby przygotował świat na przyjście Mojego Syna —jednorodzonego Syna Bożego i Mesjasza — tak i teraz Mój Syn odsłania przed wami ostateczny plan. Ten finałowy plan zbawienia będzie podobny do Jego pierwszego przyjścia, ale z jedną różnicą: Tym razem nie przyjdzie On jako człowiek w ciele.

Teraz, gdy Prawda ponownie jest przed wami odsłaniana, Mój Syn, dzięki Jego Świętemu Słowu, przypomina wam o tym wszystkim, co pochodzi od Boga, przygotowując te ostatnie (historyczne) etapy. Kiedy Mój Syn chodził po ziemi, dzieciom Bożym została przekazana Prawda. Obecnie jest wam przekazywana cała Prawda, odsłaniająca także działalność wrogów Boga, co dzieje się dla waszego dobra, abyście nie zostali oszukani. Musicie być od serca wspaniałomyślni, kiedy Mój Syn przynosi wam te Dary, które mają posilić wasze dusze.

Kiedy przez lata objawiałam się wybranym Bożym wizjonerom, działo się to dlatego, aby przygotować dusze na obecne czasy. Teraz, kiedy jesteście przygotowywani na prześladowanie, które zostanie wymierzone w chrześcijan, będzie wam nadzwyczaj ciężko, ponieważ będzie to pogwałcenie ducha, co spowoduje największą szkodę. Znając Prawdę Słowa Bożego i wiedząc, jak rozpoznać działalność oszusta, staniecie się silniejsi. Jest o wiele ważniejsze, aby pozostać wiernym Słowu Bożemu, niż akceptować kłamstwa, które zostaną przedstawione wam przez tych, którzy nie pochodzą od Boga.

Mój Syn wyniesie was do wielkiej chwały, kiedy będziecie posłuszni Jego Świętemu Słowu i podtrzymacie Jego Nauczanie. Proszę was, abyście okazali Mojemu Synowi szacunek, jaki Mu się należy. Ci, którzy Go odrzucili, kiedy chodził po ziemi — na końcu, kiedy skonał On na Krzyżu, przyjęli Prawdę o tym, Kim On był. Ci, którzy dzisiaj odrzucają Jego Słowo, ostatecznie uświadomią sobie Prawdę w dniu, w którym On nadejdzie, aby Sądzić. Dla wielu będzie wtedy za późno.

Módlcie się, aby wszystkie dusze pozostały wierne wobec dziedzictwa Mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, gdyż tylko ci, którzy Go przyjmą, mogą zostać zabrani do Jego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani

Orędzie nr 773 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 23 kwietnia 2013, godz. 16.55

Moja wielce umiłowana córko, Moi wizjonerzy na całym świecie przechodzą w tym czasie przez wielkie cierpienia, jako że odczuwają ból, którego znoszenie jest od nich wymagane, aby ocalić ludzkie dusze. Oni bowiem, ofiarowawszy siebie w służbie dla Mnie, będą kroczyć samotnie, mając przy sobie tylko kilku, którzy przyjdą im z pomocą — tak samo jak Ja, gdy wchodziłem na Górę Kalwarię.

I podczas gdy te autentycznie Moje dusze będą cierpieć ból, kpiny i odrzucenie, to ci fałszywi prorocy i wizjonerzy będą wysławiani i oszukają wielu. Fałszywi prorocy powstaną pomiędzy wami i ściągną na siebie pochwały oraz zyskają sławę. Pod fasadą ich pokory i słodkich słówek będzie się skrywać pustka, pochodząca od złego ducha.

Ostrzegam świat, aby za tymi fałszywymi prorokami nie podążać, szukają oni bowiem sławy, pochlebstw i chwały dla siebie samych, czyniąc to w Moje Święte Imię. Żaden człowiek, posłany przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie będzie siebie wywyższał, aby spowodować, żebyście padali do jego stóp. Żaden z Moich proroków nie wstąpi na piedestał i nie powie, że jest większy niż wy. Nie będzie mu zależało na tym, żeby powiedzieć, że jest wspanialszy niż jego bracia i siostry, i że dlatego tak postępuje. Wszystko, co taki ktoś będzie musiał zrobić (aby was wciągnąć w pułapkę – przy. tłum.), to będzie nauczanie słowami tak zwanej mądrości, w taki sposób, aby doprowadziło was to do przekonania, że to on powinien być wychwalany za jego własne oddanie na rzecz Boga. Zamiast zachęcać do modlitwy i prowadzić was bliżej do Boga, w pierwszym rzędzie będzie on wymagał i żądał szacunku dla siebie samego. Będzie on jednak tak postępował, żeby demonstrowane przez niego zachowania kojarzyły się wam z pobożnymi ludźmi. Ci fałszywi prorocy będą przyciągali do siebie dusze poprzez grzech pychy. Pycha, obecna w takim fałszywym proroku, przyciągnie do siebie pychę innych dusz. Jeden będzie wychwalał drugiego, posługując się Bożym Imieniem, aby rozgłaszać swoją wielkość.

Strzeżecie się tych, którzy was poproszą, abyście otworzyli się na to, co oni traktują jako szczególne dary, które przyciągają świat duchowy. Musicie unikać tych, którzy, w Moim Imieniu, będą was zapraszali do parania się duchami i o których wam powiedzą, że przyniosą wam one wielki pokój i pociechę, ale gdzie o Boga nie padnie żadne słowo. Jeżeli nie zostaniecie zaproszeni, aby pokłonić się w pokorze przed Bogiem, natomiast zamiast tego, aby umiejscowić siebie i swoje dobre samopoczucie na pierwszym planie i ponad potrzebami innych, to musicie wiedzieć, że nie może to w żadnym wypadku pochodzić od Boga. Nigdy nie wolno wam stawiać waszych własnych korzyści czy też korzyści waszych bliźnich ponad Bożymi. Wszystko, o co prosicie, musi być zgodne ze Świętą Wolą Boga.

Na tym świecie wielu fałszywych proroków współpracuje z duchami, które nie pochodzą ode Mnie. Będą oni podkreślać wagę wewnętrznego uzdrowienia, pozytywnego myślenia oraz metafizyki, a wszystko to sprowadza się do jednej rzeczy. Człowiek zostanie zachęcony, aby postawić samego siebie przed Bogiem.

Wszyscy fałszywi prorocy zostaną odrzuceni precz i surowo ukarani. Kara, jaka ich spotka, przewyższy kary, jakie spotkają zwykłego śmiertelnika, gdyż będą oni odpowiedzialni za utratę tak wielu dusz.

Wasz Jezus

 

Matka Boża: Aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni ze światowych wpływów

Orędzie nr 772 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 22 kwietnia 2013, 16.00

Moje dziecko, po to, aby Boże dzieci zostały uratowane, muszą one podążać ścieżką Mojego Syna. Muszą zaakceptować, że aby stać się godnymi Jego Królestwa, muszą oni zostać ogołoceni ze światowych wpływów, które oddzielają ich od Boga.

Ci, którzy zwracają się do Mojego Syna, przybliżywszy się do Prawdy, dostrzegą  liczne zmiany, które nastąpią w ich życiu. Ci, którzy Go nie znają, a którzy po raz pierwszy otworzą dla Niego swoje serca, będą ronić łzy. Łzy te będą efektem miłości, którą On zaszczepi w ich sercach — tak że poczują się wstrząśnięci. Te łzy — to łzy nawrócenia. Ich serca i dusze napełnią się miłością, jakiej nigdy przedtem nie zaznali. Jest to Miłość Boga i jest ona Darem z Nieba.

Wkrótce potem, napełnieni Bożym Światłem, przyciągną oni ku sobie ciemność diabła, który poszukuje dusz wypełnionych tym Światłem. I to wtedy będą cierpieć z rąk innych, których diabeł użyje, by zaatakować ich wiarę i ich wierność wobec Boga.

Ci  darzący Mojego Syna prostą miłością, miłością pozbawioną wszelkiej ludzkiej arogancji i pychy, i nieulegający naciskom tych, którzy Mojego Syna potępiają — będą cierpieć tak samo jak On. Będą oni odczuwać ból, kiedy staną się świadkami grzechu, gdyż będą odczuwać taki sam ból jak Mój Syn. Będą upadać i się potykać, tak samo jak Mój Syn w Drodze na Kalwarię. Gdyż tak długo, jak długo będą żyć, będą odczuwać cierpienie Mojego Syna. Ono pozostanie z nimi dopóty, dopóki nie zakończy się ostateczne oczyszczenie świata.

Nigdy nie miejcie wrażenia, że ta wierność wobec Mojego Syna jest na zawsze zabarwiona tylko bólem, ponieważ ona przynosi radość, pokój i nadzieję, które niosą życie wieczne. Nigdy nie możecie dopuścić do tego, aby wasza miłość do Mojego Syna odłączyła was od wszystkich Bożych dzieci. Zamiast tego musicie wyjść na przeciw każdemu, a szczególnie tym, którzy nigdy nie otworzyli swoich serc na Mojego Syna. Oni potrzebują Waszej pomocy. Dzięki Darowi nawrócenia zostały wam udzielone potrzebne Łaski, aby sprowadzić te dusze do Mojego Syna. Musicie to uczynić poprzez akceptację bólu, który, jako żołnierze Chrystusa, musicie znosić, oraz poprzez wasze modlitwy i poświęcenie na rzecz innych.

Wasza umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga

Orędzie nr 771 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 21 kwietnia 2013, godz. 14.45

Moja wielce umiłowana córko, któż potrafi zaprzeczyć Mojej śmierci na Krzyżu? Któż potrafi zaprzeczyć, że oddałem Moje Życie, aby Prawda mogła wszędzie ocalić grzeszników? I któż pośród was, gdy nadejdzie ten czas, zaprzeczy Prawdzie Mojego Kościoła na ziemi, podczas kiedy będzie on rozbierany kamień po kamieniu?

Została wam przekazana Prawda. Znacie Moje Nauczanie. Rozpoznacie więc Mój Kościół po Moim Nauczaniu. Mój Kościół na Ziemi jest Prawdą. Mój Kościół na ziemi jest Moim Ciałem. Zatem jeżeli ktoś ubiczuje Moje Ciało, potem na nowo sfabrykuje Moje Nauczanie, a następnie objawi wam kłamstwa, to czy wy się Mnie wtedy wyprzecie?

Ja, Jezus Chrystus, nie mówię wam tego, aby was podzielić. Mówię wam o tych sprawach, abyście czcili Moje Nauczanie, podtrzymywali Sakramenty Święte i niezłomnie trwali w Prawdzie. Żaden człowiek na ziemi nie może zmieniać Nauczania Mojego Kościoła. Żaden człowiek. Ani jednemu z was nie zostało udzielone upoważnienie, aby ogłaszać nowe doktryny i przedstawiać je jako Moje. A jednak wielu pomiędzy wami wyprze się Mnie, odrzucając Prawdę, przekazaną wam 2000 lat temu. Tak bardzo brakuje wam wiedzy na temat świętych spraw, że wasza ignorancja nie pozwoli was dostrzec, że nowe prawa, kiedy zostaną wprowadzone do Mojego Kościoła na ziemi, staną się bluźnierstwem przeciwko Mnie.

Tak samo jak już było to kiedyś, Wieża Babel ponownie zostanie wzniesiona i zaprezentowana jako świątynia Boga. Będzie ona zlokalizowana w Rzymie i będzie ją wyróżniał nowy symbol nowej, jednej, światowej religii. Symbol ten będzie uwidoczniony na dachu, przy wejściu oraz w centralnym miejscu na głównym ołtarzu. Moje drogocenne Tabernakulum ze złota, którego Godność zostanie splamiona, będzie umiejscowione w sposób widoczny dla wszystkich, w centralnym miejscu ołtarza. Ta zniewaga będzie oznaczać, że przed bestią zostaną otwarte drzwi, by wtargnąć do Mojego Tabernakulum. Wtedy to zaniknie Moja Obecność

Miliony  ludzi — z których wielu nie będzie sobie zdawało sprawy ze znaczenia tej obrzydliwości — uczynią wszystko, o co zostaną poproszeni, i będą się modlić przed bestią. Nowe szaty, wyszywane złotymi emblematami, ale  mające wygląd skromnych sutann, będą noszone przez tych, którzy będą służyć w tej tak zwanej świątyni. Ten złoty emblemat, który będzie w bezczelny sposób afiszowany, będzie symbolem nowej światowej religii.

Krzyże znikną. Nigdzie nie będzie można zobaczyć Mojego Krucyfiksu. Następnie ludzie zostaną prawnie zmuszeni, aby z niektórych publicznych miejsc, tam, gdzie krzyże będą jeszcze widoczne, zostały one usunięte.

Repliki nowej wieży, która będzie wyrazem czci dla szatana, znajdą się w wielu krajach — a wówczas druga część oszustwa zostanie ujawniona: Istnienie Piekła zostanie przez kościół publicznie ogłoszone jako nonsens. Ludzie zostaną uśpieni w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, kiedy to rażące kłamstwo zostanie przyjęte przez wszystkie kościoły. Będzie się argumentować, że Bóg nigdy by nie zezwolił na istnienie takiego miejsca. Że On kocha wszystkich oraz że istnienie Piekła zostało rozpowszechnione przez religijnych fanatyków na przestrzeni wieków. I tak to ludzie zaczną patrzeć przez palce nawet na istnienie grzechu śmiertelnego. Grzech będzie tak dalece akceptowany, że ludzie już dłużej nie będą się modlić czy prosić o Moje Miłosierdzie, gdyż to nie Bóg będzie tym, kogo oni będą honorować. To jej, bestii oddadzą oni we władanie swoje dusze, a każdy krok, który będą robili w swojej podróży, będzie starannie wyreżyserowany przez wrogów Boga.

Wasz Jezus

 

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem

Orędzie nr 770 z serii Ostrzeżenie

sobota, 20 kwietnia 2013, godz. 16.45

Moja wielce umiłowana córko, Niebiosa pełne są boleści z powodu  cierpienia, które Moi umiłowani wyznawcy muszą znosić na ziemi. Wszyscy aniołowie i święci łączą się w jedną całość, by modlić się za ludzkość, w czasie gdy ona przetrzymuje tak nikczemne ataki ze strony szatana i wszystkich jego złych duchów. A choć ich modlitwy są przeze Mnie przyjmowane i udzielam na nie odpowiedzi, to proszę wszystkich, którzy uważają się za chrześcijan, aby modlili się jak nigdy dotąd.

Modlitwy, codziennie ofiarowywane dla ochrony przeciw demonicznym mocom, które przenikają ziemię, pomogą oczyścić ją ze złych duchów. Musicie pozostać pełni nadziei; i jeśli nadal będziecie Mi wierni, staniecie się nawet silniejsi.

Siła chrześcijan, zjednoczonych w Prawdzie Bożej, będzie stanowić potężny mur obronny przeciwko bestii, której plany, żeby zranić Boże dzieci, ujawniają się w tym czasie. Musicie stać przede Mną, oferując Mi waszą niezaprzeczalną miłość, a Ja poprowadzę was w Mojej armii, która nigdy nie zostanie pokonana. Ponieważ Moja armia rośnie i ponieważ miliardy się nawrócą i Mnie przyjmą, to pomoże to zabić bestię.

Waszą powinnością, Moi umiłowani wyznawcy, jest skupić się na tych, którzy odrzucą Moją Dłoń Miłosierdzia. Nie jest ważne, jak jesteście w Moim Imieniu wyśmiewani; wszystko, co musicie uczynić, to z całych sił zabiegać o zbawienie dusz. Wiedzcie, że Bożej armii na ziemi zostaną udzielone specjalne łaski, aby mogła ze sobą przyprowadzić dusze tych, którzy nie dają wiary Mojemu Świętemu Słowu.

Wątpliwości, jeżeli pozwala im się nabrzmiewać, oddzielają człowieka od Boga. Wątpliwości są umieszczane w sercu człowieka przez szatana, a ich celem jest zaszczepić Bożym dzieciom przekonanie, że On, Bóg nie Istnieje.

Kiedy człowiek nie wierzy w Boga, to nie akceptuje różnicy pomiędzy dobrem a złem. Bez przewodnictwa Bożego wpada on w każdą pułapkę, jaką zastawia na niego szatan. Tak wiele nienawiści rodzi się wtedy w ludzkich sercach, jeżeli bowiem ludzie raz otworzą się na diabła, wówczas ich serca napełnią się złością. Najgorsza złość zostanie skierowana na chrześcijan, a jednak ci ludzie nie będą wiedzieli, dlaczego oni  tak do odczuwają. Dlatego też ci, którzy twierdzą, że nie wierzą w Boga, spędzają więcej czasu, potępiając tych, którzy wierzą.

Módlcie  się, módlcie się, módlcie się za ich dusze.

Wasz Jezus

 

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

O mój najdroższy Jezu, proszę,
za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie,
 przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą.
Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym
oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę
Tych wszystkich,  z którymi wchodzę w kontakt.
Otocz każdą duszę, którą napotykam,
Swoim Świętym Miłosierdziem
i udziel im zbawienia, którego potrzebują,
aby wkroczyć do Twojego Królestwa.
Usłysz moje modlitwy.
Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu
uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

 

Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli

Orędzie nr 769 z serii Ostrzeżenie

piątek, 19 kwietnia 2013,  godz. 17.00

Moja wielce umiłowana córko, jakże samotna jest ta Misja, mimo że setki tysięcy otaczają cię swoją miłością i swoimi modlitwami.

Kiedy będziecie pracować dla Mnie i zawierzać Mi siebie, całkowicie zapominając o sobie u Moich Stóp, będziecie się czuć bardzo osamotnieni. Spotkacie się z gniewem ze strony Moich wrogów, którzy nie będą wam dawali ani chwili spokoju. Ty, Moja córko, musisz teraz (uważnie) się temu przysłuchać, ofiarowuję bowiem wszystkim tym, którzy Mnie odrzucają, specjalny Dar, który w tych Słowach przekazuję Bożym dzieciom

Proszę, aby ci wszyscy, dla których te Orędzia są straszne i dezorientujące, teraz Mnie usłyszeli. Czy nie wiecie, jak bardzo was kocham, nawet kiedy macie do Mnie o to pretensje? Czy nie wiecie, że nigdy bym was nie ukarał za to, że nie akceptujecie tych Orędzi, przekazywanych wam tylko dlatego, abym mógł przygotować was i umocnić ze  względu na próby, które was oczekują? Czyż nie rozpoznajecie Mnie, waszego Jezusa, gdy tak do Was teraz wołam?

Ja Jestem waszym Zbawicielem i nie odrzuciłbym was precz, kiedy wasz umysł ogarniają wątpliwości. Jakże Ja mógłbym być na was zły, skoro wy Mnie kochacie i skoro zależy wam tylko na Prawdzie? Obecnie przygotowuję was na wyzwania, które przed wami stoją, gdy prześladowania Mojego Kościoła — jak to przepowiadają proroctwa — się ujawnią.

Abym więc mógł przyciągnąć was do Mojej Miłosiernej Miłości i oświecić wasze serca, ofiarowuję wam ten Dar. Obiecuję, że kiedy Mnie wezwiecie w ten sposób, to dzięki tej Modlitwie wasze wątpliwości co do tego, Kim Jestem Ja, który do was teraz mówię — zanikną. Ofiarowuję wam ten Dar, abyście poprzez wasze Modlitwy, które daję światu w tym czasie, mogli ocalić całą ludzkość.

Jeżeli przyjdziecie do Mnie, wolni od pychy oraz z otwartym i czystym sumieniem, to będziecie natychmiast wiedzieć, że został wam udzielony ten Dar. Jest to Dar Nawrócenia dla innych.

Krucjata Modlitwy (105) Dar Nawrócenia dla Innych

O Mój najdroższy Jezu, proszę,

za przyczyną miłości, którą mam dla Ciebie,

 przyjmij moją duszę, tak by zjednoczyła się z Tobą.

Weź Moją duszę i osłoń ją Twoim Duchem Świętym

oraz dopomóż mi ocalić poprzez tę Modlitwę

Tych wszystkich,  z którymi wchodzę w kontakt.

Otocz każdą duszę, którą napotykam,

Swoim Świętym Miłosierdziem

i udziel im zbawienia, którego potrzebują,

aby wkroczyć do Twojego Królestwa.

Usłysz moje modlitwy.

Wysłuchaj moich błagań i dzięki Twojemu Miłosierdziu

uratuj dusze wszystkich ludzi. Amen.

Tych z was, którzy rzucają na te Orędzia oszczerstwa i którzy je odrzucają, proszę, aby do Mnie przyszli. Ja ukażę wam Prawdę. Przyjmę was i udzielę wam pocieszenia. Zawsze będę was kochał, bez względu na to, jak Mnie obrażacie.

Wasz Jezus

 

Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię

Orędzie nr 768 z serii Ostrzeżenie

środa, 17 kwietnia 2013,  godz. 20.00

Moja wielce umiłowana córko, Moje Serce drży, gdyż muszę znosić nędzę i cierpienia, które cała ludzkość będzie musiała przetrzymać. To nie Moja Dłoń to spowoduje, ale przekleństwo szatana, gdyż jego duch włóczy się (po świecie) i pochłania dusze znajdujące się na jego drodze. A ludzie są tak dalece pozbawieni podejrzeń w stosunku do złego, że obwiniają wszystko inne za swoje cierpienie. Obwiniają innych za swoje trudności i nie rozumieją, że to brak wiary w Boga powoduje takie spustoszenie w ich życiu.

Podczas gdy duch diabła będzie tak opanowywał ludzkość, Światło Boże będzie z nim na różne sposoby kolidowało, co stanie się ewidentne w licznych sytuacjach.

Sztormy się nasilą i w wielu krajach będzie się odczuwało niepokoje. Wśród wielu nacji widoczne będą rozruchy, kiedy ich rządy odbiorą wolność ludziom, którzy znajdują się pod ich jurysdykcją. Następnie kościoły, włączając w to wszystkie, które kochają Boga — jednego Trójjedynego Boga — zapoczątkują likwidowanie swojej posługi i zamykanie swoich drzwi.

We wszystkich krajach zachodnich dojdzie do tego, że wiele kościołów będzie zamykanych. Komunistyczny znak uwidoczni się jako szczególny symbol i pojawi się on w kościołach, które pozostaną (jeszcze) otwarte, w mediach, na odzieży, w filmach — i znak ten będzie dumnie noszony przez tych na wysokich stanowiskach. Będzie on postrzegany jako honorowa odznaka i będą się z nim obnosili członkowie hierarchii we wszystkich głównych kościołach i wyznaniach religijnych. Ujrzycie ten symbol w miejscach publicznych, na ołtarzach, na lotniskach oraz na szatach, jakie będą noszone przez hierarchów kościelnych. Znak ten — a nie należy mylić go ze znamieniem bestii — będzie symbolizował nową Jedną Światową Religię. Ci, którzy będą za nią odpowiedzialni, nie będą już dłużej obawiać się manifestowania jej znaku, który będzie też symbolem, oznaczającym pełnienie kontroli oraz posłuszeństwo wobec bestii.

Dzień, w którym codzienna Ofiara Mszy — w tej formie, w jakiej musi być ona sprawowana w Moim Świętym Imieniu — zostanie poniechana, stanie się dniem, w którym symbol ten pojawi się na ołtarzach i przed wszystkimi tabernakulami na całym świecie.

Módlcie się, Moi umiłowani wyznawcy, abyście znaleźli pocieszenie u tych Moich wyświęconych sług, którzy pozostaną Mi wierni, będziecie bowiem w czasie tych ciężkich prób potrzebować pokrzepienia. Ja was zawsze będę podnosił i będę wam przewodnikiem. Nie opuszczę was nigdy, ale wam nigdy nie wolno odejść od Mojego Nauczania ani też zaakceptować pogańskich praktyk jako ekwiwalentu dla Prawdy.

Wasz Jezus

 

Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię

Orędzie nr 767 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 16 kwietnia 2013, godz. 20.45

Moja wielce umiłowana córko, jak przepowiedziane, wspinaczka na Górę Kalwarii, którą Mój Kościół na ziemi będzie musiał przetrwać, już się rozpoczęła. Wszyscy ci, którzy przemawiają w Moim Imieniu, którzy Mnie kochają i którzy czczą Moje Nauczanie, będą teraz musieli się poddać tej pełnej cierpienia podróży, która za cel ma obronę Mojego Świętego Słowa.

Słowo stojące w zgodności ze Słowem Bożym będzie rozrywane, podczas gdy pogaństwo będzie podbijało Ziemię. Tym wszystkim, którzy za Mną podążają, mówię: Kroczcie z podniesionym czołem. Nigdy nie odchodźcie od Prawdy, kiedy oni, nie wykluczając członków waszej rodziny i przyjaciół, będą was błagać, żebyście odwrócili się od Mojego Świętego Słowa, przekazanego wam w czasie Mojego pobytu na ziemi. Nie wolno wam ustać w waszym postanowieniu pozostania wiernym wobec Mnie. Niektórzy z was okażą się w czasie tej drogi prześladowań silni. Inni upadną. Inni znowu dadzą za wygraną. A inni zdecydują się przyjąć kłamstwa, przedstawione jako Święta Doktryna, i zostaną ode Mnie odseparowani.

Poniosę na Moich Ramionach tych wszystkich, którzy całkowicie Mi ufają. Udzielę ochrony tym wszystkim, którzy będą wystarczająco odważni, aby ofiarę Mszy Świętej sprawować nadal w taki sposób, jak ma być ona odprawiana. Będę chronił Sakramenty, udzielane przez te Moje wyświęcone sługi, którzy się nie zgodzą, aby się nagiąć lub zaprzestać Mi służyć. Ci, którzy powierzą się Mojej Opiece, nie mają się o co martwić. Ci, którym Prawda była przekazywana w przeciągu całego ich życia, a którzy odrzucą Moje Nauczanie na rzecz kłamstw — zostaną ode Mnie odtrąceni. Mojej Sprawiedliwości należy się lękać, niech bowiem żaden z ludzi nie wierzy, że może zagłębić się w otchłań kłamstwa, nie odczuwając wyrzutów sumienia w swoich duszach i nie cierpiąc tego konsekwencji.

Moja Miłość będzie wystarczająco silna, aby objąć tych, którzy w tych czasach ulegną dezorientacji. Dotrę do wszystkich Bożych dzieci, które Mnie poszukują, bez względu na to, jak sczerniałe są ich dusze. Pośrodku tego zamieszania dam się nareszcie poznać, a Mój Duch Święty opanuje Ziemię — właśnie wtedy, kiedy ludzie ulegną przekonaniu, że już dłużej nie potrafią tego wytrzymać.

Pamiętajcie, że Ja jestem Pierwszy i Ostatni, że nic nie może Mnie pokonać, że Jestem Wszechmogący; a kiedy macie wrażenie, że zło, jakie światu wyrządzają wrogowie Boga, jest przytłaczające, to nie zapominajcie, że Ja tutaj Jestem. Dopuszczam to cierpienie, te ostateczne prześladowania, ponieważ jest to rozstrzygająca broń przeciwko bestii. Bez tego ukradłaby ona większość dusz światowej populacji.

Ta walka o dusze zaszokuje tych, którzy prawdziwie Mnie znają, ponieważ zło, którego musicie stać się świadkami, dostrzeżecie w ludziach, których uważacie za dobrych. Szatan przeczesze każdy centymetr i posłuży się każdą duszą, a szczególnie duszami tych, którzy są blisko Mnie, żeby ludzie odwrócili się od Mojego Nauczania. Podczas gdy walka ta będzie przez jakiś czas wrzeć, Ja, dzięki tej Misji, ocalę poprzez nawrócenie miliardy dusz.

Wasz Jezus

 

Wielu nie będzie na tyle silnymi, aby walczyć przeciwko aborcji, eutanazji i małżeństwom tej samej płci

Orędzie nr 766 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 15 kwietnia 2013, godz. 18.20

Moja wielce umiłowana córko, wrogowie Boga powstaną teraz bardzo licznie w każdym narodzie, aby potępić Prawa Boże.

Pojawi się wiele nowych praw, które wprowadzone zostaną w każdym kraju i w każdym kościele. Większość tych praw przeciwstawi się Naukom, usankcjonowanym w Świętej Biblii. Każdy rodzaj grzechu zostanie prawnie zalegalizowany i ciemność pochodząca od bestii spowije ziemię. Ci, którzy przeciwstawią się tym prawom, zostaną odrzuceni jako dziwacy i opętańcy. Ich głosy zostaną zatopione przez tych, którzy przyjęli sekularyzm, tak jakby to była autentyczna religia. Wykorzystają oni każdy z intelektualnych argumentów, aby wymusić swoje haniebne prawa, i oszukają wielu, ponieważ użyją praw człowieka jako pretekstu, aby kontrolować innych ludzi.

Wielu nie będzie na tyle silnymi, aby walczyć przeciwko aborcji, eutanazji i małżeństwom tej samej płci. I właśnie wtedy, kiedy prawa te zostaną wprowadzone, Kościół Katolicki ogłosi reformy i zaakceptuje wszystkie prawa człowieka i wszystkie religie. Po tym nastąpi straszliwy podział pomiędzy tymi, którzy pobłogosławieni są darem wglądu, udzielonym im przez Ducha Świętego, a tymi, których jedynym pragnieniem jest miłość do samego siebie i którzy odrzucają Boga. Widzą oni Boga i Moje Nauczanie jako przeszkodę na drodze do tego, by żyć wolnym — jak to oni wierzą — stylem życia.

Potężna, elitarna, światowa organizacja, która przeniknęła w każdy z zakątków ziemi, planuje nowe prawa dla Kościoła oraz spiskuje, aby obalać przywódców, i aranżuje wojny, które przyniosą spustoszenie. Są tak pełni pychy i tak oddani służbie na rzecz szatana, że wierzą, że są niezastąpieni. O, jakże będą musieli cierpieć za swoje złe czyny. I właśnie wtedy, kiedy nabiorą przekonania, że potrafią kontrolować innych oraz narzucić im swoje przebiegłe plany, właśnie wtedy zostaną powaleni Dłonią Mojego Ojca. Otrzymają tylko tyle czasu, aby zdążyć odżegnać się od swojej działalności. Potem zwrócą się sami przeciwko sobie i będą niszczyć jeden drugiego. Ich cierpienie będzie tak intensywne, że nawet przy samym końcu nie pozwoli im ono pojąć, co ich oczekuje, jeżeli nadal będzie trwać w ich przywiązanie do diabła.

Wielu ludzi, tych nie od Boga, prawie nie spostrzeże, co się wokół nich wydarza. Dopiero kiedy ich wolność zostanie ograniczona, otwarcie zbuntują się przeciwko niesprawiedliwościom, mającym miejsce w ich krajach. Wtedy uświadomią sobie koszmar, jaki nastał na skutek ugaszenia Bożego Światła. Jego miejsce zajmie ciemność, pustka, głód i niedostatek miłości. Dopiero wtedy człowiek będzie się rozdzierał (w poszukiwaniu) Miłosierdzia Bożego. Ja będę tam czekał, aby ich pocieszyć i ocalić ich nędzne, przerażone dusze.

Wasz Jezus

 

Matka Boża: Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego

Orędzie nr 765 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 14 kwietnia 2013, godz. 14.00

Moje umiłowane dziecko, pozwól Mi przynieść ci w tym czasie pocieszenie. Pozwól mi się objąć, tak abym mogła udzielić ci siły, podczas kiedy ty nadal szerzysz Święte Słowo Boże w tych ciężkich czasach.

Kiedy ci, którzy prześladowali Mojego Syna, a następnie Go zamordowali, zostali zapytani: — Dlaczego to uczyniliście? — odpowiedzieli: — Aby zachować Słowo Boże. Kiedy zostali zapytani, czy Bóg toleruje dokonywanie zabójstwa na innym człowieku, argumentowali, że stało się to zgodnie z Nauczaniem Kościoła. I tak samo będzie w czasach ostatecznych. Ludzie zafałszują Nauki Boga, aby usprawiedliwić odrzucenie przez siebie Jego Świętego Słowa.

Mój Syn po to daje światu te Orędzia, abyście zachowali Jego Nauki. Czyni tak, aby żaden człowiek pomyłkowo nie odrzucił Jego Świętego Słowa, kiedy Nauczanie Jego Świętego Kościoła na ziemi jest manipulowane i pozbawiane tego, co jest święte. Świętego Słowa Boga nigdy nie wolno zmieniać, a mimo tego proroctwa przepowiedziały, że w tych właśnie dniach to się wydarzy i że uczyni to Kościół założony na Skale Piotra.

Mój Syn Jest Słowem. Słowo Boże musi być czczone przez każde Boże dziecko. Skoro Boże Dzieci są wprowadzane w błąd za pomocą kłamstw — to one oddzielą się od Niego. Kiedy przyjmujecie cokolwiek innego niż Prawdę Bożą, kiedy akceptujecie grzech, a następnie aktywnie w nim uczestniczycie, to wbijacie klina pomiędzy siebie i Mojego Syna.

Pamiętajcie, że Ja, Matka Boża, chronię tych wszystkich, którzy Mnie wzywają. Moja ochrona rozciąga się na wszystkich ludzi, wszystkie religie. Jeżeli odmawiacie codziennie Mój Święty Różaniec, to jest wam udzielana ochrona wszelkiego rodzaju i będziecie w stanie zachować Prawdę Świętego Słowa Bożego.

Ktokolwiek, kto, będąc w Kościele Mojego Syna na ziemi, przewodzi ludziom, a jednocześnie nie potrafi odmawiać Różańca przed swoją parafią — ten nie pochodzi od Boga.

Wasza Matka

Matka Boga

Matka Zbawienia

Kościół Katolicki jest obecnie w przededniu wkroczenia w najgorsze prześladowanie w swej historii

Orędzie nr 764 z serii Ostrzeżenie

sobota, 13 kwietnia 2013, godz. 23.50

Moja wielce umiłowana córko, pragnę dodać otuchy wam wszystkim, którzy wierzycie we Mnie i w Moje Orędzia, zawarte w tej Księdze — Księdze Prawdy.

Jeżeli człowiek Mnie naśladuje i ofiarowuje Mi samego siebie, to musi on gorliwie naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi on w Moje Imię kochać wszystkich ludzi i traktować każdego człowieka tak, jak by chciał samemu być traktowanym. Jednakże, jeżeli prawdziwie zawierzycie siebie Mojej Opiece, to będziecie za to cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem oraz zostanie podjęty każdy wysiłek, aby okazać wam pogardę.

Mówię o tym do wszystkich Bożych dzieci, a zwłaszcza do chrześcijan, gdyż wasze brzemię jest najcięższe. Wołam do wszystkich na świecie, którzy we Mnie wierzą, niezależnie od tego, czy dają wiarę temu, że to Ja do nich przez te orędzia przemawiam, czy też nie.

Chrześcijanie zawsze będą celem ataków dla tych, którzy chcą zmienić Boże Prawa, by je tak przykroić, aby nie stały im one na drodze do ich grzesznej pogoni za przyjemnościami i egoistycznymi żądzami. Kościół Katolicki jest obecnie w przededniu wkroczenia w najgorsze prześladowanie w swej historii i zostanie wywrócony do góry nogami i przenicowany. Ten atak był planowany poprzez dziesięciolecia i starannie zaaranżowany. O, jak święci w Niebie płaczą z powodu tych katastrofalnych wydarzeń, które teraz będą przebiegać w tempie, które zaszokuje nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.

Rezultatem tego będzie zamieszanie, ponieważ wielu z wyświęconych sług pozostanie bezsilnych, kiedy wszystko, co było im drogie, zostanie zakwestionowane, a następnie obalone. Będą oni prowokowani i zastraszani w Moje Imię przez tych, którzy będą pochodzili z ich własnych szeregów.

Nalegam na tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, aby zachowali czujność i podtrzymywali w mocy Moje Nauki, jeżeli pragną pozostać Mi wierni. Nigdy nie wolno wam przyjąć niczego innego poza Prawdą, której zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni, a Moi biedni, wyświęceni słudzy będę zrozpaczeni, gdyż ich wierność wobec Mnie i wobec Kościoła, ustanowiona przez Piotra, zostanie im usunięta spod stóp.

Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnie wiernymi Chrześcijanami, musicie niezłomnie trwać i nie wolno wam zaakceptować żadnej próby, zachęcającej was do porzucenia waszej wiary. Zostaniecie zepchnięci na margines i zmuszeni, by zgodzić się na edukację waszych dzieci, opartą na fałszywej doktrynie, niepochodzącej od Boga.

Wydarzenia te zaczną się teraz realizować, a Ja ostrzegam was o tym, aby wami pokierować. Ten, kto Mnie z powodu tej Misji oskarża o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, ten nie rozumie Moich Wskazówek. Ja po prostu proszę was o pozostanie wiernym Moim Naukom, kiedy już odkryjecie, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. W Moich Oczach ta nowa wersja nigdy nie będzie możliwa do przyjęcia.

Wasz Jezus

 

Błogosławieni cichego serca — którzy uwolnieni są od pychy dzięki Łasce Bożej

Orędzie nr 763 z serii Ostrzeżenie

piątek, 12 kwietnia 2013, godz. 11.55

Moja wielce umiłowana córko — kto pomiędzy wami, którzy prawdziwie Mnie kochacie, potrafi stanąć przede Mną i paść plackiem do Moich stóp w całkowitym zawierzeniu?

Kto pomiędzy wami, który prawdziwie Mnie czcicie i naśladujecie Moje Nauki, potrafi przede Mną się ukorzyć, zapominając o sobie samym? Jeżeli potraficie rzucić się w wir łaski Mojego Miłosierdzia, pokornie Mi się poddając, Ja wyniosę was i wywyższę. Ale jeżeli wywyższacie samych siebie, w Moim Imieniu, i twierdzicie, że znacie Mnie w sposób bardziej poufały niż inni, Ja rzucę was na ziemię, pod Moje Stopy.

Dlaczego tak wielu, którym została dana Prawda, nadal źle rozumie Prawdę Mojego Nauczania? Człowiek, z powodu plamy grzechu, nie jest godzien, by stać przede Mną. Ale ci, którzy rozumieją słabość ludzkiej duszy, muszą wiedzieć, że tacy, którzy postępują w ten sposób, że głoszą swoją lepszą znajomość spraw duchowych od tej wyłożonej w Nauczaniu pochodzącym od Boga, danej poprzez proroków, muszą być bardzo ostrożni. Kiedy takie dusze głoszą swoją tak zwaną wiedzę, chlubiąc się swoimi intelektualnymi zdolnościami w ocenianiu Świętej Doktryny, zamiast skupić się na tym, co stanowi istotę pokory — to one Mnie obrażają. Kiedy wykorzystują swoją wiedzę, aby tak przeinaczyć Prawdę, aby ją dopasować do swoich założeń, mając na celu przyciągnięcie dusz do tego, co stanowi ludzką wersję Mojego Nauczania, wówczas Ja jestem głęboko obrażony i ukarzę dusze winne takiego przestępstwa przeciw Bogu.

Ci spośród was, którzy kreują kulty, ruchy duchowe, z których wszystkie pochodzą od was samych, wiedzcie, że jeżeli fałszujecie Słowo Boże, to jesteście winni grzechu ciężkiego. Wasze głosy, które głoszą Słowo Boże i Jego Chwałę, są — z jednej strony — wysłuchiwane, gdyż zawierają Prawdę; ale z drugiej, jeżeli dodajecie do Słowa Bożego swoje własne interpretacje, a następnie ich używacie, aby atakować innych w Moje Święte Imię, oskarżając ich o złe uczynki, to popełniacie grzech.

Błogosławieni cichego serca — którzy uwolnieni są od pychy dzięki Łasce Bożej, albowiem oni będą władać jako królowie w Nowym Raju.

Błogosławieni są ci, których całkowite zaufanie do Mnie oznacza, że głoszą oni i szerzą Moje Święte Słowo, będąc całkowicie pozbawionym jakiejkolwiek intencji, mającej na celu zwrócenie na siebie uwagi, dla własnej sławy — albowiem oni także znajdą schronienie w Moim Królestwie.

Ci, którzy twierdzą, że są Moimi oddanymi naśladowcami, ale którzy wierzą, że posiadają kwalifikacje, aby osądzać innych i analizować ich wiarę, oraz ci, których wiara w Boga staje się przyczyną popełnienia przestępstwa, a także ci, którzy publicznie potępiają święte dusze, przychodzące w Moim Imieniu — nie są częścią Mojego Królestwa. Należycie do diabła, gdyż nie jesteście poddani Mnie, Jezusowi Chrystusowi. Nie powołałem was ani nie udzieliłem wam pozwolenia, aby promować w jakikolwiek sposób jakąś szczególną grupę, powstałą celem ośmieszania jakiejś innej grupy.

Wy wszyscy, którzy z dumą chlubicie się swoją umysłową sprawnością, jeśli idzie o Moje Nauki, ale po to, aby poniżyć jakieś inne dziecko Boże, a szczególnie dusze wybrane, wiedzcie, że wasze dni są policzone. W przeszłości Moja Cierpliwość by Mnie powstrzymywała od stawania w drodze takim błędnie rozumianym misjom. Teraz, w tych ostatecznych czasach, nie będę tolerował tego, w jaki sposób próbujecie blokować Moje Drugie Przyjście.

Tak niewielu z was przyjmie Mój Plan przygotowania was na Moje Drugie Przyjście — tym razem, aby sprowadzić was do Nowej Ery Pokoju. Znacie już Prawdę. Wiecie, że powrócę powtórnie, ale wy nie uznacie — tak samo jak to było przedtem — że to jestem Ja, Król wszystkiego, co istnieje, Który was wzywa, abyście przygotowali wasze dusze.

Dwa tysiące lat jest dla Mnie niczym. To tak, jakby to było wczoraj. Więc dzisiaj wzywam wszystkich was. To, co Mnie zasmuca, to to, że ci, którzy twierdzą, że Mnie kochają i przyznają się do Mnie publicznie, tak naprawdę Mnie nie znają. Dopuścili oni, aby sidła religii zorganizowanych, polityka międzynarodowa, przesadna majestatyczność i ceremonie — przesłoniły Mnie.

Mój umysł, Moje ciało i Moja dusza są proste; i dlatego też najpierw obejmuję tych, którzy przychodzą do Mnie w ten właśnie sposób. Kiedy Ojciec wita w domu swoje dziecko, które przez jakiś czas przebywało za granicą, nie zwraca uwagi na jego ubranie, na jego buty, jego biżuterię czy jego walizki. On widzi tylko swojego syna, jego twarz oraz miłość, która istnieje w jego sercu od czasu jego pierwszego oddechu, jaki on wykonał, gdy opuścił łono swojej matki. Nie jest on zainteresowany jego majątkiem, jego poglądami, jego przekonaniami czy plotkami na temat innych — wszystko, czego doznaje, to miłość, którą on czuje do swojego dziecka, oraz miłość, którą jego dziecko odczuwa dla niego.

Miłość jest prosta. Pozbawiona jest komplikacji. Nie pochodzi ona z nienawiści. Nie możecie kochać kogoś, podczas gdy wasza dusza jest pełna złości czy nienawiści. Jeżeli Mnie kochacie, musicie kochać tych wszystkich, którzy Mnie naśladują, bez względu na ich słabość. Musicie kochać nawet tych, którzy są winni okropnych grzechów, ponieważ Ja mogę przebaczyć najohydniejsze ze wszystkich grzechów. O jednym także nie wolno wam zapomnieć: żaden człowiek nie posiada prawa do potępiania kogoś innego w Moim Imieniu. Tylko Ja mam do tego prawo.

Wiedzcie o tym, że jeżeli chodzi o ostrzeganie grzeszników tego świata, którzy są wrogami Boga, to tylko Mnie wolno to czynić.  Ale z pewnością będę was prosił o modlitwy za ich dusze. Istnieje tu tylko jeden wyjątek. Nigdy was nie poproszę o modlitwę za antychrysta, ponieważ on nie pochodzi od Boga.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl