OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 41

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Wewnątrz Imperium Rzymskiego powstanie wielka obrzydliwość przeciwko Mnie

Orędzie nr 821 z serii Ostrzeżenie

sobota, 15.06.2013, godz. 16:48

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak szedłem sam podczas powolnej i bolesnej wędrówki na Górę Kalwarię, tak też będzie szła Moja Armia Reszty.

Kiedy wchodziłem na to wzgórze tortury, byłem otoczony przez setki rzymskich żołnierzy, którzy nie dopuszczali tych, którzy stali wzdłuż drogi, a którzy chcieli Mnie pocieszyć. Mimo, że nie była konieczna tak wielka liczba żołnierzy do pilnowania zaledwie jednego człowieka, ale ich obecność była po to, by zademonstrować wiele rzeczy. Chcieli pokazać Moim wyznawcom i każdemu, który próbował rozpowszechniać Prawdę Mojego Nauczania, kto tam dowodzi. Ten akt agresji miał stanowić groźbę i zastraszenie dla tych, którzy ośmieliliby się okazać Mi wierność.

Żydzi zaparli się Mnie, a potem Mnie zdradzili. Rzymianie ukrzyżowali Mnie, i właśnie w Rzymie Mój Umiłowany apostoł Piotr został pouczony, aby utworzyć Mój Kościół na Ziemi, gdyż chciałem, żeby Mój Kościół został utworzony pośród tych, którzy Mnie prześladowali.

A teraz kiedy ma wkrótce nastąpić Moje Powtórne Przyjście, i gdy została odsłonięta Moja Ostatnia Misja związana z Powrotem, mająca na celu doprowadzenie ludzkości do ostatecznego zbawienia, które obiecałem, historia się powtórzy. Żydzi nadal będą Mnie odrzucali, aż do Ostrzeżenia. Wrogowie Boga wszędzie powstaną przeciwko Mnie. Ci, którzy Mnie kochają i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, zdradzą Mnie.

Wewnątrz Imperium Rzymskiego powstanie wielka obrzydliwość przeciwko Mnie. Babilon, dom Imperium Rzymskiego i gdzie znajdują się narody, które porzuciły Boga na korzyść fałszywych bogów będzie siedzibą z której zostaną wyplute wszystkie kłamstwa.

Bestią z dziesięcioma rogami jest Europa, a w Rzymie powstanie armia przeciwko Mnie. I znów będą one odpowiedzialne za ukrzyżowanie przed tym Wielkim Dniem. Przyniosą one ostateczną zniewagę, gdy ukrzyżują i zniszczą Moje Mistyczne Ciało na Ziemi. Moje Ciało jest Moim Kościołem. Ci, którzy odłączają się od Mojego Ciała, wybierając podążanie za nową doktryną, zdradzą Mnie i jeszcze będą mieli czelność powstać i oświadczyć, że pochodzą ode Mnie.

W tym dniu, gdy Jedna Nowa Światowa religia zostanie ogłoszona publicznie i zaaprobowana przez pewne odłamy wewnątrz Kościoła katolickiego, jak to zostało przepowiedziane, niebo ściemni się i wielki piorun uderzy w Ziemię. Będzie ponownie tak, jak było wtedy, gdy oddałem Moje ostatnie tchnienie na Krzyżu, kiedy Gniew Mojego Ojca spadł na Wzgórze Kalwarii. Kiedy tak się stanie i nastąpi znak, że Mój Jeden Prawdziwy Kościół został zabrany, a fałszywe pogańskie obrzydliwości go zastąpiły, musicie o tym wiedzieć. Wtedy właśnie wszędzie spadnie deszcz kar na ludzką rasę.

Wszelkie znaki będą dawane z Nieba, aby ostrzec, że policzone są dni tych, którzy są po stronie fałszywego proroka i jego wkrótce mającego się pojawić wsparcia, antychrysta. Zostanie im pokazane jak to jest  odczuwać Gniew Mojego Ojca. Wielu biskupów i księży zrozumie na tym etapie Prawdę i będą walczyli przeciwko tej niegodziwości. Oni Mnie nie opuszczą i będą prowadzili Mój Prawdziwy Kościół na Ziemi. Niestety, wielu z nich nie będzie miało odwagi, aby to zrobić i będą oni jak owce prowadzone na rzeź, ale pocieszę ich zapewnieniem, że nigdy ich nie opuszczę. Ześlę im wielką pomoc, a Moja Armia Reszty wzrośnie i będzie rozpowszechniać Ewangelię, kiedy wszędzie będą spychani na bok. Będą głosić kazania w każdym zakątku świata i będą nieustraszeni. Ich miłość do Mnie pokona dzieło antychrysta. Ich posłuszeństwo względem Mnie i ich odpowiedź na Moje Modlitwy Krucjaty uratują miliardy dusz.

A potem Mój Plan zostanie zakończony.

Wasz Jezus

 

Bóg nie oczekuje od was, abyście tak organizowali swój czas, aby zaniedbywać codzienne sprawy lub czas poświęcony dla rodziny i przyjaciół

Orędzie nr 820 z serii Ostrzeżenie

piątek, 14.06.2013, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że nic go nie pokona, jest zgubiony.

Tak wielu ludzi, którzy nie akceptują, że życie na Ziemi jest zaledwie niewielką częścią ich duchowej wędrówki do Mojego Królestwa, marnuje tak dużo cennego czasu. Mówię tu o czasie, który został dany przez Boga, w którym musicie żyć zgodnie z Jego Przykazaniami, jeśli chcecie osiągnąć Życie Wieczne. Jeśli nie przyjmujecie Boga, to odcinacie się od Niego. Gdy tak zrobicie, wasze życie zostanie skrócone i wtedy zamiast Daru Życia Wiecznego wasze życie zakończy się, kiedy śmierć przerwie wasze doczesne życie. Nie wolno wam marnować czasu danego w tym życiu, przeznaczając go na pogoń za bezużytecznymi rzeczami, które z czasem staną się prochem.

Bóg nie oczekuje od was, abyście organizowali swój czas, nie uwzględniając codziennych spraw i nie poświęcając czasu rodzinie i przyjaciołom. Nie znaczy to, że jeśli cieszycie się owocami życia na Ziemi, to nie możecie ich używać na drogach Pana. Możecie.

Moja córko, chciałbym wyjaśnić wiele istniejących wątpliwości, co do Moich życzeń względem ludzkości, kiedy pragnę, aby przestrzegali Mojego Nauczania.

Śmiech jest dobry. Towarzystwo jest ważne. Radość z życia dającego satysfakcję jest dobra, ale tylko wtedy gdy okazujecie pokorę i uwielbienie dla Boga, a przy tym też składacie podziękowanie, nawet za najmniejsze przyjemności. Jakiekolwiek Dary, które otrzymujecie w tym życiu, dla dobra innych, mogą pochodzić jedynie od Boga. To, jak korzystacie z tych darów, będzie ważne w zbawieniu waszych dusz, gdy Darami przekazywanymi od Boga dzielicie się z innymi. Niektórym dano wielkie talenty, ale każda dusza rodzi się z Darami. Są po to, aby pomóc wam pomagać innym. Ci, którzy urodzili się z talentem do biznesu, mają obowiązek zadbania o to, aby był on dobrze wykorzystywany dla dobra innych. Inni będą wykorzystywać swoje Dary do opieki nad swoimi bliźnimi i wnosić radość w życie innych ludzi. Są także dusze, które cierpią. Ich cierpienie jest także Darem, ponieważ oni pomogą uratować dusze innych, a przez to zyskają największy Dar ze wszystkich - Życie Wieczne.

Bóg nie daje życia bez powodu. Jest nim oddawanie Chwały Bogu i zachęcanie Jego dzieci do ostatecznego zjednoczenia z Nim, gdy życie się przemieni. Boże dzieci są przygotowywane do tej przemiany, kiedy w końcu chwalebne Życie Wieczne, obiecane Adamowi i Ewie będzie należało do nich.

Ważne jest, aby starać się i okazywać, tyle miłości i współczucia innym, ile byście oczekiwali ode Mnie, kiedy przyjdę, aby Sądzić. Każdego dnia musicie zadawać sobie pytanie o każdy czyn jaki spełniacie, czy podoba się on Bogu? Czy robię wszystko, aby przestrzegać Bożych Przykazań? Czy łamię Prawa Boże, a jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje?

Gdy zignorujecie potrzeby innych, to i wasze potrzeby zostaną zignorowane. Gdy świadomie zranicie jakiekolwiek dziecko Boże, to i wy będziecie cierpieli. Gdy zabijecie jedno z dzieci Bożych i wy nie będziecie mieli życia. Życie na ziemi, choć może przynieść wiele miłości, radości i nadziei, jest pełne prób. Musicie przyjąć, że każda próba z jaką się musicie zmierzyć, jest częścią planu Boga oczyszczania Jego dzieci.

Gdy przeżywacie swoje życie bez uznania Boga, żyjecie według własnych pragnień. Kiedy nie przestrzegacie norm ustanowionych przez Boga, gubicie się na swojej drodze. Jeśli zabłądzicie tak daleko, że nie będziecie mogli odnaleźć drogi powrotnej, musicie modlić się o Łaskę Bożą, aby wam dopomogła.

Bóg odpowie wam na każdą prośbę pod Jego adresem, jeśli będzie ona dla dobra waszych dusz i dla zaspokojenia potrzeb tych, których kochacie.

Wasz Jezus

 

Nigdy tego nie róbcie, ponieważ jest to grzech, którym się brzydzę z powodu jego zakłamania

Orędzie nr 819 z serii Ostrzeżenie

środa, 12.06.2013, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy staram się z całych sił rozpalić dusze wyznawców, przede wszystkim w tych Moich Świętych Orędziach dla świata, muszę po raz kolejny ostrzec tych, którzy mówią źle o Moim Świętym Słowie. Podczas, gdy odszukuję dusze letnie w wierze, dlaczego ci z was, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię potępiają Prawdę, gdy jest ona podawana wam przez Baranka Bożego w tych Orędziach?

Jaki człowiek mógłby mówić do was w ten sposób, w Moje Święte Imię i ośmieliłby się stanąć przed wami? Nikt. Wyłącznie z Mocy Boga możecie poznawać Moje Słowo, wyrażone jasnym językiem. 

Człowiek będzie nadal grzeszył, czy to popełniając te same grzechy, które popełniają wszyscy z was na świecie, czy też grzechy ciężkie. Wszyscy jesteście grzesznikami.

Jeden grzesznik nigdy nie może przebaczyć drugiemu w Moje Imię, chyba, że jest to z Mojego Upoważnienia poprzez Akt Spowiedzi, która uwalnia od grzechu na krótki czas. Żaden grzesznik nie może potępiać drugiego grzesznika w Moje Imię, gdyż nie ma do tego prawa. Kiedy będziecie potępiać innych grzeszników, choćby byli winni nawet najbardziej poważnego czynu przeciwko Bogu, staniecie się jak sczerniała dusza tej osoby, którą otwarcie potępiacie w Moje Imię.

Czyż nie wiecie jaki sprawiacie Mi Ból i smutek, kiedy ranicie się nawzajem? Czy w ogóle Mnie nie zrozumieliście? Czyż nie dowiedzieliście się dlaczego umarłem za was? Wy, którzy jeszcze nie rozumiecie Prawdy, musicie teraz słuchać. Nie potępiam was za wasze grzechy, bo was kocham i wybaczę wam każdy grzech bez względu na to, jak może być on okropny. Ale kiedy w Moje Imię ogłaszacie się za równych Mnie i oceniacie innych grzeszników używając Mojego Imienia, potępię was.

Nikt z was, bez względu na to, jak bardzo was kocham, nie może sądzić drugiego. Tylko Ja, Jezus Chrystus, otrzymałem Władzę od Mojego Ojca, by Sądzić ludzkość - nikt inny. W przypadku popełnienia tego grzechu, będziecie musieli usłyszeć Mój Wyrok. Nigdy tego nie róbcie, ponieważ jest to grzech, którym się brzydzę z powodu jego zakłamania.

Dla ludzkości przychodzi już czas by stała się świadkiem Prawdy. Niewielu, łącznie z tymi, którzy wyznają Mi wierność, odpowie na Moje Wołanie, odpowiedzą dopiero wtedy, gdy Mój Ojciec ześle wiele kar. Tak jesteście ślepi na Prawdę Życia Wiecznego, tak oporni na słuchanie Słowa Bożego, że jedynym sposobem na to, abyście słuchali jest zesłanie na was kar.

Kiedy pierwsza z licznych kar spadnie na was, wielu powie, że są to naturalne katastrofy, ale kiedy będą one spadały na was z taką częstotliwością, że nie będziecie mieli dokąd uciec, dopiero wtedy zrozumiecie, że spotyka to was z ręki Boga.

Mój Ojciec wstrząśnie całym światem. Ci z was, którzy wątpią, że On Istnieje, poznają, że tych wydarzeń nie można przypisać samej naturze. Wy, którzy wierzycie we Mnie, ale wyśmiewacie się z tych Boskich Orędzi, odwołacie swoje słowa i będziecie chcieli odciąć sobie języki, ponieważ wkrótce poznacie, jak wasze podłe słowa Mnie obrażają. Nie tylko przeklinacie Boga, ale powstrzymujecie tę Boską Misję od zbawienia dusz.

Z powodu każdej duszy, która się Mnie wyprze, będziecie cierpieć wiecznie. Gdy staniecie buntowniczy przed Obliczem Boga, to nie pozwolę, abyście tak dalej postępowali. Pamiętajcie, nie ważne jak bardzo was kocham, będę interweniował, gdybyście próbowali szkodzić Dziełu Boga w tej Ostatniej Misji ratowania ludzkości.

Teraz już jest czas na ofiarowanie światu Księgi Prawdy. Jeśli naśladujecie Mnie, ale nie przyjmujecie Mnie teraz, gdy was Wzywam, nie bójcie się, gdyż nie będę was Sądził. Ale jeśli spróbujecie przeszkodzić Mi w ratowaniu dzieci Bożych, powalę was.

Wasz Jezus

Zbawiciel Ludzkości

 

Nie wolno wam się bać, gdyż to, co wam Obiecuję jest wasze i jest waszym Dziedzictwem

Orędzie nr 818 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 10.06.2013, godz. 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, świat musi wiedzieć, że Mój Czas powrotu jest bliski. Mój czas już się rozpoczął, gdy staram się nakierować ludzkość do siebie, przed Moim Wielkim Dniem.

Ja Jestem tym, który teraz przygotowuje was wszystkich, choć wielu puści to mimo uszu. Czynię to z miłości do każdego jednego z was, których kocham, do każdego z was, za których oddałem Moje Ciało. Doświadczycie Mojej Interwencji, gdy otworzę oczy ludzkości i nie będzie co do tego wątpliwości.

Gdy Moja Misja zostanie zaakceptowana, będą miały miejsce cuda. Moja Obecność będzie odczuwana i dam się poznać przez Akty Wielkiego Miłosierdzia. Ten plan jest po to, aby zachęcić tych z was, którzy już nie wierzą w Moje Istnienie, by ponownie uwierzyli w  Moje Chwalebne Zbawienie.

Ja Jestem Królem, Który będzie Rządził Nowym Rajem obiecanym Mi przez Mojego Ojca. Wy, którzy Mnie nie znacie, posłuchajcie Mnie teraz. Jesteście Moi. Przynoszę wam Życie, nie takie, jakie znacie na tej Ziemi, lecz Życie Wieczne.

Nie wolno wam się bać, gdyż to, co wam Obiecuję jest wasze i jest waszym Dziedzictwem.

Urodziliście się dla tego Królestwa, dlatego Bóg, Mój Ukochany Ojciec, może ponownie stworzyć świat, jaki był na początku. On jest Początkiem, gdyż On go stworzył. On jest Końcem, ponieważ kiedy ten Wielki Dzień nadejdzie, nie będzie już więcej cierpienia, gdyż Nowy Początek - Życie Wieczne - zostanie ofiarowane tym, którzy przyjmują Miłości Boga. Musicie stać się bardziej ufnymi, mniej cynicznymi i przyjąć Wielki Dar Życia, który może pochodzić jedynie od doskonałego Boga.

Tylko Bóg może stworzyć taki cud - Dar Życia.

Tylko Bóg może dać wam Życie Wieczne, gdzie śmierć zostanie pokonana, a wraz z nią wszelkie zło.

Musicie spoglądać w przyszłość z utęsknieniem. Musicie starać się słuchać tych Orędzi, gdyż one będą ostatnią deską ratunku, której będziecie potrzebowali, ponieważ czekają was ciemniejsze dni.

Moim Pragnieniem jest, aby nikt z was się nie martwił, nie czuł się zaniepokojony, wystraszony czy smutny, ponieważ Mój Chwalebny Dzień będzie oznaczał, że otrę wam każdą łzę, zabiorę ból, smutek, cierpienie i oczyszczę was Moją Wielką Chwałą.

Doświadczycie w końcu czystej niekończącej się szczęśliwości. Wszystko, co kiedykolwiek wyobrażaliście sobie, jako stan Nieba, będzie wasze.

Jeśli nie potraficie Mi teraz odpowiedzieć, ze względu na brak zaufania, pomogę wam, jeśli Mnie wezwiecie. Proście Mnie o dar ufności poprzez tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (109) O Dar Ufności

O mój najdroższy Jezu,

Pomóż mi ufać Tobie.

Ufać Twojej Obietnicy ponownego przyjścia.

Przyjąć Prawdę Twojego Powtórnego Przyjścia.

Ufać Obietnicy Boga Ojca, kiedy powiedział, że da Ci Twoje Królestwo.

Pomóż mi ufać Twojemu Nauczaniu,

Twojemu Planowi ratowania świata.

Pomóż mi przyjąć z dziękczynieniem Twoje Dary.

Pomóż mi ufać Tobie, abym pozbył się strachu i bym pozwolił Twojej Miłości zalać moje serce i duszę.

Amen.

O, jak pragnę was pocieszać, uwalniać was od lęków, obaw i trosk. Jakże pragnę uczynić to przejście jak najmniej bolesnym, abyście nie musieli cierpieć z rąk bestii, którego działanie będzie widoczne przez wrogów Boga.

Jeśli zaufacie Mi całkowicie i poddacie się Mojemu Miłosierdziu, uroczyście obiecuję, że Moje Miłosierdzie skróci czas, kiedy ludzkie cierpienie będzie się nasilać z powodu nieprawości tych, którzy chcą zadawać wam cierpienie.

Obiecuję, że Moja Interwencja poprzez cuda obudzi w tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy - świadomość Prawdy. Kiedy Boża Prawda będzie przyjęta przez tych, którzy naprawdę nie pojmują Mojej Obietnicy, że przyjdę ponownie, ale jednak ją przyjmą w swoich sercach, to cierpienie zostanie zmniejszone i okażę Miłosierdzie miliardom dusz.

Wasze zaufanie do Mnie jednak pomoże wam zobaczyć Prawdę. Gdy przyjmujecie Prawdę, przyjmujecie Klucze do Mojego Nowego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Kiedy Nowe Jeruzalem zejdzie z nieba na ziemię przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie

Orędzie nr 817 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 09.06.2013, godz. 23:15

Moja ukochana córko, ból fizyczny jaki cierpisz w tej chwili jest za zbawienie dusz, które są tak daleko odsunięte ode Mnie, że gdybyś Mi tego cierpienia nie ofiarowała jako dusza ofiarna, to byłyby te dusze na zawsze dla Mnie stracone. Zawsze pamiętaj o tym jak bardzo to Mnie rani i łamie Mi Serce, kiedy tracę choćby jedną duszę.

Moja Miłość do ludzkości pozostaje nienaruszona, gdyż nic nie może Mnie nigdy powstrzymać od kochania każdej cennej duszy. Kocham je tak bardzo, że Dar, który dałem tobie, Moja córko, widzenia wszystkich dzieci Boga, w taki sposób jak On je widzi, z czystym sercem, nigdy się nie skończy. Dlatego tak bardzo cierpisz, Moje maleństwo. To nie z powodu tych, których gniew cię znieważa, lecz z powodu tych dusz, które są w strasznej ciemności, a których przeznaczenie cię tak przeraża, że cierpisz te nowe fizyczne dolegliwości.

Proszę, zrozum, że kiedy stajesz się niecierpliwa i zdenerwowana z powodu tych bolesnych doświadczeń, to są one niczym w porównaniu z intensywnością cierpienia, które czeka te dusze, jeśli zostaną zabrane przez bestię. To jest też niczym w porównaniu z cierpieniem dusz w Czyśćcu. Jak niewielkie wydadzą ci się wtedy Twoje obecne cierpienia, gdy zobaczysz, jak z żelaznego uścisku bestii będę wyrywał te dusze, które inaczej nie byłyby w stanie się uratować.

Moja córko, bez względu na to, jak bardzo bolesne jest teraz to cierpienie, przestanie to już mieć jakiekolwiek znaczenie, kiedy zjednoczę dzieci Boże, z chwilą, gdy Najchwalebniejszy Raj zstąpi tego Wielkiego Dnia. Kiedy Nowe Jeruzalem zejdzie z nieba na ziemię przy dźwiękach trąb, światła wypełnią niebo i wszystko ucichnie, gdy rozbrzmią głosy aniołów i śpiew ich dotrze do każdej duszy zanim nadejdzie ostateczny moment. To będzie ta ostatnia godzina, kiedy przyjdę, aby Sądzić żywych i umarłych.

Twój Jezus

 

Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr ziemskich i kult dla osobistego bogactwa oddziela ich od Boga

Orędzie nr 816 z serii Ostrzeżenie

sobota, 08.06.2013, godz. 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy ludzkość grzęźnie coraz głębiej w grzechu, nadal szuka rzeczy materialnych, które jej zdaniem zaspokoją przykry ból, jaki odczuwają w swoim wnętrzu, ale nic nie jest w stanie przynieść im pociechy, kiedy odsunęli się tak daleko ode Mnie. Ani przez chwilę nie myślą o Mnie, tak są pochłonięci pogonią za światowymi dobrami - bezużytecznymi rzeczami - które nie przynoszą niczego innego poza pragnieniem, by mieć jeszcze więcej.

Są również tacy, których miłość do ziemskich atrakcji sprawia, że stają się nienasyceni. Zabiegają o to, co uważają za większe i jeszcze cenniejsze mienie. W końcu budują sobie kapliczki. I to właśnie wtedy pogrążają się w rozpaczy, ponieważ im więcej pozyskują bogactwa i luksusu, tym bardziej stają się zagubieni i zaniepokojeni. Tracą zainteresowanie innymi ludźmi i wkrótce stają się osamotnieni, gdy zostają uwięzieni  w pajęczych sieciach utkanych przez złego ducha by ich pojmać i zniszczyć ich dusze.

Obsesja Moich dzieci na punkcie dóbr ziemskich i kult dla osobistego bogactwa oddziela ich od Boga. Wasza miłość do posiadania niszczy waszą miłość do bliźniego. Staniecie się egoistyczni do tego stopnia, że nie będą was obchodzić nieszczęścia innych. W ten sposób odmawiacie posłuszeństwa Słowu Bożemu.

Musicie przerwać pogoń za bogactwem. Wtedy wasze serca staną się czystsze. Ale jeśli pozwolicie, by ten przewrotny grzech przyćmił wasz umysł, to nigdy nie będziecie mieli czystej duszy, a tym samym nie będziecie gotowi, aby stanąć przede Mną. Ci, którzy są biedni mają mniej pokus, które oddzielają ich ode Mnie. Ci, którzy są bogaci są biedni, gdyż muszą się wiele nauczyć, zanim będą mogli uniżyć się w Moich Oczach.

Kiedy się nauczycie tego, że gdy człowiek przedkłada ziemskie przyjemności nade Mnie, to nie będzie w stanie przygotować swojej duszy, aby wejść do Mojego Nowego Raju?

Wasz Jezus

 

Będę czynił cuda po całym świecie, by udowodnić sceptykom, że to Ja, Jezus Chrystus, wysłałem Mojego proroka, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście

Orędzie nr 815 z serii Ostrzeżenie

piątek, 07.06.2013, 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy, którzy znają Prawdę i przyjmują proroctwa zawarte w Księdze Mojego Ojca, muszą uznać fakt, że udzielił On światu największego Miłosierdzia.

Teraz, gdy zbliża się czas na Moje Powtórne Przyjście, ci którzy rozpoznają Mój Głos i którzy Mnie słuchają, muszą poświęcić swój czas, aby rozpowszechniać Moje Słowo i modlić się o zbawienie wszystkich swoich braci i sióstr.

Moi umiłowani uczniowie, Moje Łaski są wylewane na was i musicie trwać z ufnością, kiedy pomagacie innym przygotować się na Moje Powtórne Przyjście. Nawet wtedy, gdy wykrzykują na was przekleństwa, musicie zachować spokój. Ta Misja będzie najbardziej szkalowana od Mojego Ukrzyżowania, ale wiedzcie, że to jest Misja, która pozwoli uratować miliardy dusz.

To jest Mój czas. Jest to czas wyznaczony Mi przez Mojego Umiłowanego Ojca, tak jak zostało to uzgodnione. To jest czas na Moje Królestwo, gdy Nowe Niebo i Nowa Ziemia połączą się w jedno. Jak Wola Mojego Ojca spełnia się w niebie, tak będzie również na Ziemi. Wszystko stanie się jednym. Skończy się nienawiść, cierpienie i moc zła. Wszelkie wysiłki, jakie teraz podejmujecie, aby ocalić własne dusze i wasze modlitwy, aby ratować innych będą tego warte, bez względu na to, jakie to jest trudne. Pozwólcie im wrzeszczeć na siebie, biczować was, oczerniać, nazywać kłamcami i okrutnie traktować. Im bardziej będziecie cierpieć, tym więcej dusz przyprowadzicie do Mnie.

Wykułem tę ścieżkę i jest ona strzeżona przez wszystkich aniołów w niebie. Wszystkie złe duchy mogą robić zamęt, stawiać przeszkody i próbować powstrzymać was od chodzenia za Mną, ale to będzie bezowocne. Oni nie mogą Mnie zatrzymać w dotarciu do was ani w przyciąganiu was bliżej Mnie. Będą was miliardy. Ci, którzy nie chcą się teraz przygotować, z czasem to zrobią. Nie wolno pozwolić im spowolnić was, ponieważ czas jest krótki.

Każdy z was w Mojej Armii Reszty otrzyma szczególne łaski i będę czynił cuda po całym świecie, by udowodnić sceptykom, że to Ja, Jezus Chrystus, wysłałem Mojego proroka, aby przygotować was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście.

Wasz Jezus

 

Kłamstwa bardzo często uchodzą za coś dobrego

Orędzie nr 814 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 06.06.2013, godz. 16:30

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę, aby miłość pomnażała się na świecie, ponieważ wtedy człowiek będzie prawdziwie kochał swojego bliźniego, tak jak nakazał Mój Ojciec i nie byłoby wojen.

Wojny są wynikiem braku wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Są one spowodowane przez strach, nienawiść i pychę, a wszystkie one są wzniecane mocą szatana. Ponieważ coraz więcej ludzi odwraca się od Boga i odrzuca potrzebę przygotowania swoich dusz do życia w chwalebnej wieczności, pogrążą się w błędach. Kiedy nie widzą Prawdy, będą podatni na wiarę w kłamstwa. Kłamstwa bardzo często uchodzą za dobre rzeczy. Występują w masce pożądanych czynów, sprawiedliwych działań, przyjemności i jako alternatywa do tego, co jest naturalne.

Zło rzadko będzie postrzegane jako takie, gdyż szatan planując swoje działania wie, że w ten sposób nie oszukałby ludzkości. Zły duch, którego działanie jest widoczne w słowach, postępowaniu i czynach słabych dusz uważa, aby nigdy się nie ujawnić. Będzie on działał przez biedne dusze, które zaatakował, jako troskliwy, miły i zawsze będzie skrywał się za atrakcyjną fasadą. Będzie przebiegle wciągał ludzi do popełniania złych czynów poprzez pokusy, a zrobi to żerując na tych ich słabościach, które najbardziej są podatne na atak. Choć zazwyczaj uwodzi działając na zmysły, ale będzie też zwracał się do tych, którzy szukają Prawdy w swojej wierze. To wtedy szatan pociągnie dusze w pułapkę, gdzie przyjmą oni zło jako dobro.

Tak będzie dopiero na późniejszym etapie, kiedy będą się oni czuli nieswojo i niepewnie, ponieważ będą odczuwali, że coś jest nie tak. Do tego czasu nienawiść i pogarda dla bliźnich ujawni się w ich duszach. Wtedy będą przekonani, że te działania, które oni rozpoczęli w imię Boga, są na Chwałę Boga, podczas gdy one będą tylko obrażać Boga. 

Kiedy wojna rozpoczyna się w Imię Boga, to zazwyczaj nie Bogu armie świata oddają cześć. Gdy mordują oni narody i mówią, że oddają cześć Bogu, w rzeczywistości oddalają się od Boga i są po stronie bestii.

Bestia planuje w tej chwili zagładę ludzkości na dwa sposoby. W pierwszym przypadku niszczy on życie przez aborcję, morderstwa i wojny. W drugim przypadku atakuje on Mój Kościół na Ziemi, aby zniszczyć wszystkie kościoły, które oddają cześć Mi, Jezusowi Chrystusowi i Mojemu Ukochanemu Ojcu. Tymi sposobami będzie kradł dusze i powstrzymywał je od podążania za Prawdą i od odziedziczenia Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii

Orędzie nr 813 z serii Ostrzeżenie

środa, 05.06.2013, 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, więcej Moich wyświęconych sług odpowie w końcu na Moje Wołanie, mimo, że ich wędrówka będzie przez to bardzo samotna.

Mają podporządkować się swoim przełożonym, ponieważ dałem Mojemu Kościołowi na Ziemi władzę dowodzenia wszystkimi dziećmi Bożymi. Moi wyświęceni słudzy muszą stosować się do wszystkich poleceń danych im przez Mój Kościół, aż do dnia, gdy Moje Sakramenty zostaną zmienione. Później, mają się Mi podporządkować. 

Wy, Moi wyświęceni słudzy, którzy nie wierzycie w zapowiedziane proroctwa, że Mój Kościół na Ziemi zostanie zniszczony od wewnątrz, musicie się modlić, abym podtrzymywał wasze siły i wierność Mojemu Nauczaniu, do czasu gdy dzień ciemności usunie całą Moją Obecność w Świętych Tabernakulach na całym świecie. Kiedy tak się stanie, macie podporządkować się jedynie Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Nie zasmucajcie swoich serc, bo gdy głosicie jedynie Prawdę Mojego Nauczania i sprawujecie Sakramenty w taki sposób, jaki was uczono, będzie to dla was zbawienną Łaską. Jeśli kiedyś polecą wam odrzucić Prawdę Mojego Kościoła na Ziemi, wtedy będziecie musieli to rozeznać.

Ten dzień jeszcze nie nadszedł, ale gdy ci spośród was na najwyższych szczeblach poproszą was, abyście odrzucili Najświętszą Eucharystię, wtedy będziecie wiedzieli, że otrzymaliście Prawdę.

Kiedy poproszą was, byście przyjęli pewne doktryny, których nigdy nie mógłbym zaakceptować, będziecie świadomi tego zanim nadejdzie ten dzień, zdacie sobie sprawę z tej strasznej rzeczywistości zagłady, która czeka Kościół.

Tylko odważni i mężni spośród was będą walczyć o Prawdę. Kiedy będą się starali, abyście przyjęli pogańskie kłamstwa, kto pozostanie Mi wierny? To wy dalej będziecie udzielać Sakramentów Chrztu, Komunii Świętej, Spowiedzi, Bierzmowania, Małżeństwa i Namaszczenia Chorych.

Pozostali Moi wyświęceni słudzy podpiszą zobowiązanie wierności jednej nowej światowej religii. Wtedy zostaniecie podzieleni na dwie części - na tych, którzy idą za Prawdą i tych, którzy przyjmą prawa, w których liczy się tylko jedno - oddawanie czci fałszywym bogom i przyzwolenie na grzech.

Wielu z was nie będzie już Mi oddawało czci. Jeśli nie pozostaniecie Mi wierni i będziecie karmić Moje owce kłamstwami, wielu będzie dla Mnie straconych. Jednak, gdy te dusze uświadomią sobie, że zostały oszukane, okażę wielkie Miłosierdzie. Jednak wy, choć wyszkolono was w rozumieniu Mojego Nauczania, abyście honorowali  Moje Święte Słowo i udzielali Najświętszych Sakramentów, zdradzicie Mnie.

Wasz Jezus

 

Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie, ale musicie oddawać Mi cześć w Moich chrześcijańskich Kościołach

Orędzie nr 812 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 04.06.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, wielu będzie entuzjastycznie wspinać się po tej trudnej Ścieżce Prawdy, tak jak to było w drodze na Górę Kalwarię.

Ta wędrówka jest wyzwaniem pełnym wielu przeszkód. Dla większości ludzi ta wspinaczka będzie bolesna, gdy wiele rzeczy stanie się rzeczywistością, łącznie z tym, że będziecie pogardzani za naśladowanie Mnie. Inni będą próbowali was powstrzymać i użyją wszelkich argumentów, by was odciągnąć, abyście odeszli od Mnie. Jeszcze inni będą wykrzykiwać straszne rzeczy i oskarżą was, nie o to, że jesteście żołnierzami Chrystusa, lecz że jesteście narzędziem szatana.

Do księży i sług pośród was: nakażą wam, abyście Mnie opuścili w tej końcowej drodze na szczyt. To wspinanie się jest symbolem Drogi Krzyżowej.

Innego rodzaju okrucieństwo dotknie wszystkich, którzy idą za Mną, aby pomóc ponownie odkryć Prawdę Mojego Nauczania w dzisiejszym świecie, gdzie ludzie noszą opaski na oczach i nie potrafią odróżnić rzeczywistości od fikcji. Moi umiłowani wyznawcy będą zadręczani oskarżeniami, że należą do sekty. Ta szczególna zniewaga sugeruje, że ulegli oni złudzeniom i nie są przy zdrowych zmysłach. Musicie zdać sobie sprawę z tego, że tego typu oskarżenie ma na celu wywołanie wątpliwości w waszych umysłach.

Moja Droga jest bardzo prosta. Możecie iść za Mną jakąkolwiek drogą chcecie. Ale musicie oddawać Mi cześć wszędzie w Moich chrześcijańskich Kościołach, bo nie mam innych domów na Ziemi. Kulty sprawowane w innych domach, nie należą do Mojego Kościoła. Kiedy poproszą was o opuszczenie Mojego Kościoła, nie będzie się to niczym różnić od tego, co było za czasów Moich apostołów, podczas Mojego Czasu na Ziemi, gdyż oni byli również wypraszani.

Ignorujcie drwiny, szyderstwa i tych, którzy wykorzystują Moje Nauczanie do przekręcania go, aby mogli odrzucić Moje Orędzia dawane was dzisiaj.

Idźcie wyprostowani i maszerujcie naprzód z ufnością, gdyż ta walka pokona zło i kłamstwa zasiewane przez oszusta ogarniającego straszną ciemnością niewinnych ludzi, którzy nie potrafią zobaczyć tego, co się dzieje.

Ci, którzy uważają, że nie mają siły ani odwagi, aby iść dalej, proszę, nie bójcie się, ponieważ dam wam szczególne łaski, jeśli będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (108) Wspinanie się na Wzgórze Kalwarii

Jezu, pomóż mi zdobyć się na odwagę, męstwo i dzielność, aby odważnie się wypowiadać, narażając się na krytykę i kłopoty oraz abym mógł dołączyć do Twojej Armii Reszty i wspiąć się na to samo wzgórze Kalwarii, na którym Ty musiałeś cierpieć za moje grzechy.

Daj mi siłę, aby nieść Twój Krzyż i Twój ciężar, abym mógł pomóc Ci ratować dusze.

Uwolnij mnie od mojej słabości.

Rozwiej moje obawy.

Zniszcz wszystkie moje wątpliwości.

Otwórz moje oczy na Prawdę.

Pomóż mi i wszystkim, którzy odpowiedzieli na Wołanie niesienia Twojego Krzyża, aby iść za Tobą z mocnym i pokornym sercem i aby mój przykład ośmielił innych, by postępowali podobnie. Amen.

Wasz Umiłowany Jezus

 

Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła

Orędzie nr 811 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek, 03.06.2013, godz. 21:50

Moja szczerze umiłowana córko, biczowanie, którego doznaję w tym czasie, nie jest tylko z powodu zbliżającej się zdrady Mnie w Moim Własnym Kościele, lecz także z powodu fałszywych, pogańskich bożków, którzy zastępują Mnie w dzisiejszym świecie.

Pogaństwo rozwija się bardzo szybko i jest przyjmowane, jako nowa, powszechna kultura, alternatywna do wiary w Jedynego Prawdziwego Boga. Przyjmuje ono wiele form. Co najważniejsze, będzie ono przedstawione, jako nieszkodliwa zabawa dla tych, którzy zajmują się praktykami New Age, jako ważna część osobistego rozwoju - forma humanizmu i miłości własnej.

Te powszechne pogaństwo zostało przepowiedziane na czasy ostateczne i wielu ludzi nie widzi go takim, jakie ono jest. To jest miłość siebie samego i fałszywych bożków, bo wielu wierzy, że mają one do zaoferowania tak zwane magiczne dobrodziejstwa.

Wielu, którzy szukają rozrywek, aby wypełnić pustkę w swoich duszach, czy to poprzez oddawanie czci posążkom Buddy, które stają się centrum ich życia, ich domów i miejsc pracy. Są oni zwiedzeni poczuciem duchowego spokoju, gdy praktykują pogaństwo New Age, takie jak joga, reiki i tak zwane medytacje. Wkrótce zostaną oni przyciągnięci do głębokiej tęsknoty i nadal będą wierzyć we wszystkie fałszywe obietnice złożone przez tych, którzy praktykują tę obrzydliwość. Ponieważ jest to tym czym jest - formą okultyzmu, która zaślepia wiele milionów dusz na Bożą Prawdę.

Gdy jakakolwiek doktryna, New Age lub inna, obiecuje wam wielkie duchowe pocieszenie, a która jest zaplanowana, aby wzmocnić w was egoistyczne możliwości, wiedzcie, że nie może ona pochodzić od Boga. Każdej doktryny, która narzuca oddawanie czci takim posągom, które nie należą do Boga lub wymaga uczestnictwa w praktykach związanych z okultyzmem, musicie unikać za wszelką cenę. Czyż nie wiecie, co te rzeczy robią z waszymi duszami, umysłami i ciałami. One je niszczą.

Tak wiele dusz jest opanowanych przez te praktyki, które otwierają drzwi waszych dusz i pozwalają szatanowi i jego demonom was pochłaniać. Są one - i nie miejcie co do tego złudzeń - potężnymi praktykami, które przyciągają złe duchy. Stosowanie kart tarota, joga, reiki i pewnych rodzajów medytacji, które obejmują pogańskie praktyki, zatrują was. Z czasem staniecie się chorzy i pełni czarnej rozpaczy, gdy złe duchy wejdą do waszego życia, od czego prawie nie ma ucieczki.

Są to oznaki szatańskich wpływów na świecie i wiele demonów przychodzi w przebraniu aniołów światła. Dlatego ci, którzy mają obsesję na punkcie kart anielskich i którzy przyjmują tak zwanych wstępujących mistrzów z tą anielską kulturą, przyjmują ducha zła, przedstawianego jako nieszkodliwa zabawa.

Inna forma pogaństwa tkwi w praktykowaniu ateizmu. Wy, którzy jesteście dumni ze swojego ateizmu i którzy prowadzicie dobre życie, w którym jesteście mili, kochający innych i traktujecie swoich sąsiadów z szacunkiem, wiedzcie, że Królestwo Niebieskie do was nie należy. Nigdy nie będę mógł was przyjąć do Mojego Królestwa, gdy będziecie brali swój ostatni oddech, bez względu na to, jak bardzo będzie to łamać moje serce. Jeśli nie będziecie Mnie prosić przed śmiercią, abym was przyjął, nie będę mógł wam pomóc, gdyż nie mogę interweniować w waszą wolną wolę. Każdy, kto mówi wam, że ateizm nie ma znaczenia, jest kłamcą. Prawda jest taka, że tylko ci, którzy Mnie przyjmują i którzy uznają Boga, mogą wejść do Mojego Królestwa.

Tak wielu z was, którzy żyją tak pogmatwanym życiem i wierzą, że wszystko będzie dobrze, musicie wiele się nauczyć. To dlatego Mój Ojciec pozwolił, aby miało miejsce Ostrzeżenie, ponieważ bez niego wiele dusz wpadłoby prosto do ognia piekielnego.

Bądźcie wdzięczni, że Prawda jest wam przekazywana, gdyż bardzo niewielu Moich wyznaczonych sług głosi o niebezpieczeństwach grzesznego życia, jakie dziś prowadzicie i o straszliwych skutkach, do których one doprowadzają.

Wasze pogańskie praktyki zawiodą was do Piekła. Wasz ateizm oddzieli was ode Mnie. Tylko skrucha możne was uratować. Posłuchajcie i przyjmijcie Prawdę, choć może się okazać dla was nieprzyjemna, a będziecie mieli Dar Życia Wiecznego - życia, którego teraz pragniecie, ale nigdy nie będzie ono wasze, jeśli nadal będziecie czcili fałszywych bogów i odrzucicie Mnie, Jezusa Chrystusa. Wybór należy tylko do was. Nikt inny nie może tego zrobić, gdyż Bóg dał wam wolną wolę do dokonywania wyborów między dobrem a złem i On nigdy wam jej nie zabierze, nawet jeśli wybierzecie złą drogę.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem Obecny w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia

Orędzie nr 810 z serii Ostrzeżenie

niedziela, 2 czerwca 2013, godz. 22.15

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przypomnieć wszystkim dzieciom Bożym Prawdę Mojej Obietnicy, daną ludzkości w Darze Eucharystii.

Muszę przypomnieć wam o Mocy Najświętszej Eucharystii oraz o tym, że to Ja, wasz ukochany Jezus, jestem tym, Który jest prawdziwie Obecny. Oddałem Moje Ciało, aby uratować was od wiecznego potępienia. Dałem wam Moje Ciało, abym mógł pozostać w waszych duszach.

Ja Jestem Obecny w Najświętszej Eucharystii poprzez Akt Przeistoczenia. Wytłumaczyłem to bardzo jasno Moim apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy. Dlaczego więc tak wielu z was nie akceptuje tego wielkiego Daru, danego wam za wielką cenę. To jest Mój Dar dla was. Moje Ciało i Krew wzmocnią wasze dusze. Moja Boska Obecność podtrzymuje wasze dusze i zapewnia wszystkim, którzy przyjmują Moją Świętą Eucharystię szczególną Łaskę, która doprowadzi was bliżej Mnie.

Kiedy będziecie dotrzymywać Mi towarzystwa podczas Adoracji Eucharystii, wyleję na was największe Dary. Wkrótce przekonacie się, że trudno będzie odciągnąć was ode Mnie, a Ja stanę się wam bliższy. Wasze serca będą splecione z Moim Najświętszym Sercem.

Nigdy nie wolno wam zapominać o mocy Mojej Świętej Eucharystii, gdyż ona podtrzymuje Światło Mojej Obecności na świecie. Bez Mojej Prawdziwej Obecności w Świętej Eucharystii, bylibyście zagubieni i nie moglibyście pozostać w stanie Łaski.

Kiedy będziecie pozbawieni Mojego Ciała, zaczniecie czuć się puści. Będziecie oddzieleni ode Mnie i choć wciąż będziecie mogli Mnie kochać, to będziecie walczyli, aby pozostać w zjednoczeniu ze Mną.

Wasz Jezus

 

Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, kochający, a jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości

Orędzie nr 809 z serii Ostrzeżenie

piątek, 31.05.2013, godz. 16:40

Moja szczerze umiłowana córko, ukazuję się dzieciom Bożym na tej Ziemi wyłącznie w jeden sposób, przez Ducha Świętego. Nie mogę ukazać się im w jakikolwiek inny sposób.

Bez Obecności Ducha Świętego Mojego Głosu nie można usłyszeć. Tak więc, gdy Duch Święty zstępuje na wybraną duszę, Mój Głos może zostać rozpoznany. Ale pamiętajcie. Duch Święty może przebywać tylko w duszach, które słuchają i po prostu przekazuje im to, co jest im ofiarowywane.

Duch Święty może ludziom dać natchnienie, aby mówili Słowo Boże, ale takie dusze nie mogą od tego odstępować. Nikomu, kto pisze, komunikuje się, przemawia i mówi, że wyraża Słowo Boże dane mu przez Moc Ducha Świętego, nigdy nie wolno przekazywać własnej interpretacji Mojego Najświętszego Słowa.

Każdy, kto głosi Słowo Boże i kto został upoważniony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie przechwalał się tym faktem. Oni nigdy nie potępiają innych w Moje Imię, nie mówią źle o innych ani ich nie obmawiają. Kiedy widzicie, że coś takiego się dzieje, będziecie wiedzieli, że Duch Święty nie jest tam obecny.

Tak wielu fałszywych proroków krzyczy na całe gardło, chwaląc się tym, że otrzymali Dar Ducha Świętego, ale jest to kłamstwo. Wiedzcie, że gdy kłamca mówi, to jest kompetentny, ma wielką edukację w teologii - i dlatego wie o Mnie więcej niż inni - i twierdzi wówczas, że dano mu władzę potępiania innych, którzy twierdzą, że mówią w Moje Imię. Ta zarozumiałość nie może pochodzić od Boga.

Bóg się nie chełpi. Bóg nie jest dumny. Bóg jest łagodny, a jednak stanowczy w swoich pouczeniach dla ludzkości. Nigdy nie dałby pozwolenia jakiemukolwiek prawdziwemu prorokowi, prawdziwemu uczniowi lub świętemu słudze ranić czy obrażać innego w Moje Imię.

Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy nie mają Daru Ducha Świętego, gdyż oni wyprowadzą was na manowce. Będą prowadzić was w kierunku przeciwnym do drogi, jaką wybrałem dla każdego z was.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Uderzę w każdy naród według liczby niewinnych, których zamordowali

Orędzie nr 808 z serii Ostrzeżenie

środa, 29 maja 2013, godz. 22.50

Moja umiłowana córko, Ja Jestem Początkiem i Końcem. Ja Jestem Stwórcą wszystkiego, co jest i będzie. Ja Jestem Panem życia i śmierci. Nikt nie ma prawa do ingerowania w życie lub śmierć, ponieważ tylko Ja, wasz Ojciec Wszechmogący, mogę w nie ingerować.

Kiedy człowiek zaczyna wierzyć, że jest tak mocny, jeśli nie mocniejszy niż Ja, będzie próbował Mi dorównać. Gdy człowiek chce przejąć kontrolę nad Moim Stworzeniem, jest kuszony przez szatana do grzechu. Gdy grzech pychy atakuje duszę do tego stopnia, człowiek przeciwstawi się Mnie niszcząc życie na Ziemi.

Dlaczego człowiek chciałby to zrobić? Gdy zabiera życie dziecka w łonie matki, chce uzyskać władzę nad tym, co dałem za darmo. Kiedy chce kontrolować populację, zniszczy życie przed narodzeniem i zabije tych, którym według jego odczucia, nie wolno dłużej podtrzymywać życia.

Moja córko, pewna grupa ma plan zniszczenia wzrostu światowej populacji. I to przez straszliwe zło, jakim jest ustanowienie prawa do aborcji. Wzrost aborcji i szybkie wprowadzenie jej na całym świecie, nie jest przypadkiem. Rozpowszechnia się to w każdym narodzie. Te narody, które sprzeciwiają się aborcji zostaną odepchnięte przez bestię z dziesięcioma rogami i zmuszone do wprowadzenia tej obrzydliwości. 

Moja Ręka ześle surowe kary na te narody, które wprowadziły aborcję. Zobaczycie co się stanie, gdy tylko te przepisy zostaną wprowadzane i kary jakie ześlę. Będziecie wiedzieli, że to Moja Ręka opadła za tę niegodziwość. Wy, którzy myślicie, że macie prawo do odebrania życia, wiedzcie, że takie prawo nie istnieje. Gdy zabierzecie życie, nie będziecie mieli życia. Życie Wieczne nie będzie wam dane, jeśli pomagacie w jakiejkolwiek ustawie, która wciela w życie takie nikczemne prawa. Ta sama kara zostanie zesłana na tych, którzy odważą się usprawiedliwiać eutanazję.

Moje Miłosierdzie jest obfite i wybaczam tym, którzy nie rozumieją różnicy pomiędzy dobrem a złem. Ale kiedy świadomie uczestniczycie w globalnym planie zniszczenia życia, jako część grupy satanistycznej, jesteście potępieni. Waszą przyszłość przypieczętowała obietnica, jaką złożyliście bestii i wasz sojusz, w który niebawem wejdziecie.

Odbierając życie niewinnym i wymuszając wprowadzenie takich przepisów, otwarcie przeciwstawiacie się jednemu z Moich najważniejszych Przykazań - nie zabijaj. Kiedy planujecie takie ludobójstwo na takiej zasadzie powszechności, wykonujecie dzieło diabła i za to was zniszczę.

Najpierw Daję wam ostrzeżenia, a potem, jeśli te nikczemne przepisy nie zostaną ograniczone, nie zostawicie Mi wyboru. Ziemia będzie się trząść z taką siłą, że będzie was pochłaniać. Uderzę w każdy naród według liczby niewinnych, których zamordowali. Gdybym nie interweniował, bardzo szybko wasze narody zostałyby pożarte przez bestię i nikt by nie pozostał. Chcę, abyście wiedzieli, że grzech opanowuje Ziemię do takiego stopnia, że pozostaje tylko nikły przebłysk Światła. To Światło jest Światłem Boga i jest obecne w Moim Synu i Jego Mistycznym Ciele. Wasze grzechy nadal Go biczują i będzie to narastać aż do etapu, kiedy Jego Kościół zostanie ukrzyżowany. Kiedy to się wydarzy, zstąpi ciemność, a wtedy przyjdzie koniec.

Mój Gniew osiągnął kres. Wasze modlitwy pomogą złagodzić niektóre kary, które będę rzucał na ten niewdzięczny świat i na bezbożnych grzeszników, ale nie wszystkie, bo te kary muszą mieć miejsce, abym mógł powstrzymać plany zniszczenia was. Gdybym nie próbował powstrzymać rozprzestrzeniania się tych obrzydliwości, nie byłoby skruchy. Ani wstydu. Ani świadomości faktu, że Ja, Bóg Najwyższy, stworzyłem życie i zabieram je według Mojej Woli. Nikt inny nie ma władzy, aby robić to samo.

Mój Gniew jest okazywany Moim dzieciom od wieków, ale aż do teraz, wytrzymywaliście kary, które teraz będę wylewał na tych, którzy są winni wprowadzenia aktu aborcji.

Wasz ojciec

Bóg Najwyższy

 

Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w końcowej fazie

Orędzie nr 807 z serii Ostrzeżenie

wtorek, 28 maja 2013, godz. 20.30

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem w tej chwili w trakcie przygotowywania każdej części świata na Moje Powtórne Przyjście. Ogarnę każdy naród - bez wyjątku - Moimi Ramionami Miłosierdzia, abym mógł przyprowadzić je do Mojego Królestwa.

Choć Mój Plan jest bardzo szczegółowy, to jednak prosty. Gdy Mój Głos będzie rozbrzmiewał, przyciągnie do Mnie miliony na kolejnym etapie, a następnie miliardy w końcowej fazie. Dużo więcej ludzi usłyszy teraz Prawdę, ale oni jej nie przyjmą, dopóki to, co wam zapowiedziałem się nie stanie. Moja Misja szybko będzie się rozszerzać, a potem, gdy wszyscy poznają, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który Woła z Nieba, dołączą do Mnie. Na Moją Misję odpowiedzą nawet ci, którzy odrzucają te Orędzia.

Wy, Moi wyznawcy możecie być zniechęceni z powodu zniewag, które będziecie musieli znosić ze względu na Mnie, ale to nie potrwa długo. Moja Miłość do dzieci Bożych jest tak wielka, że można ją porównać do miłości rodziców, którzy mają wiele dzieci. Niektóre dzieci uszanują swoją matkę i ojca i odpowiedzą na miłość im okazywaną. Inne dzieci odepchną swoich rodziców, źle potraktują swoich braci i siostry, zanim w końcu zerwą wszelkie więzi. Ze względu na więzy krwi i miłości nie tylko rodzice, ale także rodzeństwo podejmie wszelkie wysiłki, aby przyciągnąć te utracone dzieci z powrotem na łono rodziny. I gdy tak się stanie, wszystkie grzechy, złość i odrzucenie, zostaną zapomniane.

Moi wyznawcy, gdy będziecie musieli się zmierzyć z gniewem innych musicie zachować spokój i cierpliwość. Wasza wytrwałość zostanie poddana próbie i niektórzy z was odpadną. Gdy tak się stanie, Moi wierni wyznawcy zrobią wszystko, żeby przyprowadzić was z powrotem, abyście mogli odpowiedzieć na Moje Wołanie.

Wasz Ukochany Jezus

 

Bóg Ojciec: Obiecałem światu Księgę Prawdy i nigdy nie cofnę Mojego Świętego Słowa

Orędzie nr 806 z serii Ostrzeżenie

Niedziela 26.05.2013, godz. 14:45

Moja najdroższa córko, Moje umiłowane dzieci są w tym czasie zagubione. Chciałbym im powiedzieć, a zwłaszcza tym, którzy wątpią w te Boskie Orędzia przekazywane tobie z miłości do ludzi, więc nie powinni się ich bać.

Strach rodzi wątpliwości. Wątpliwości wywołują zamieszanie. Zamieszanie może prowadzić do niepokoju, a ten ostatecznie zaślepi was na Prawdę. Prawda nigdy nie będzie łatwa do przyjęcia, ponieważ Prawda objawia dobro i zło. Nikt nie chce słuchać złych rzeczy i zamiast przyjąć kierunek wyznaczony światu przez Moją Wolę, ludzkość ogarnie strach.

Wysyłam Moich proroków, aby przypomnieć wam o Mojej Nieskończonej Miłości do każdego z Moich drogich dzieci. Wysyłam ich także, aby ostrzec was przed przeszkodami, które zostaną postawione przed wami przez złego ducha, aby odciągnąć was ode Mnie. Kiedy ujawniam te rzeczy, to nie po to, aby was zaniepokoić, lecz uratować was i uchronić przed krzywdą.

Prawda dana wam w Mojej Świętej Księdze, Biblii jest tam po to, byście ją poznali. Nie bierzcie jej i nie twórzcie własnej wersji, ponieważ nie jest Moim Pragnieniem, abyście przekręcali Prawdę. Obiecałem światu Księgę Prawdy i nigdy nie cofnę Mojego Świętego Słowa. Daję ją wam teraz, abym mógł zebrać Moje dzieci z czterech stron Świata. Moi wrogowie próbują powstrzymać rozpowszechnianie treści Księgi Prawdy. Nie pozwólcie im was rozpraszać, bo kiedy tak się stanie, dusze będą dla Mnie stracone.

Bądźcie wdzięczni, że Ja, wasz Ukochany Ojciec, daję wam ten wielki Dar, gdyż będziecie potrzebowali Mojego Przewodnictwa, szczególnie teraz, gdy antychryst zostanie przedstawiony, aby go świat poznał. Poprzez Księgę Prawdy pokażę wam jak ochronić swoje dusze przed planowanym przez niego skażeniem świata. Daję wam wszelkie zabezpieczenie, aby pomóc uratować nie tylko wasze dusze, ale także miliardy innych dusz.

Armia Reszty otrzyma największe moce, aby pokonać bestię. Będzie do tego wystarczająco silna, więc nigdy się nie zniechęcajcie, kiedy Moi wrogowie próbują nie dopuścić, abyście powiększali swoje szeregi idąc przez wszystkie narody. Ich moc zostanie stłumiona, a ci, którzy są słabi i akceptują kłamstwa, które będą im wkrótce przedstawiane w Imię Mojego Syna, będą dla Mnie straceni. Tylko dzięki waszej miłości do Mnie i Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i przez Moc Ducha Świętego wszystkie Moje dzieci będą mogły zostać uratowane.

Będę was chronił i strzegł w każdej chwili. Wznieście swoje dusze do Mnie poprzez wierność Mojemu Synowi, a otrzymacie Najwspanialszy Dar Mojego Nowego Raju.

Niech nikt was nie powstrzyma od ubiegania się o wasze prawowite dziedzictwo. Niech nikt nie powstrzyma was od walki o dusze wszystkich Moich dzieci, ponieważ otrzymujecie niezbędne łaski, aby uratować nawet dusze tych, którzy najbardziej Mnie obrażają. Kocham was, dzieci. Czekam na waszą odpowiedź na to Wołanie z Nieba.

Wasz umiłowany Ojciec

 

Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy Mnie wzywają

Orędzie nr 805 z serii Ostrzeżenie

Niedziela 26.05.2013, godz. 14:10

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy starają się powstrzymać cię od tej Świętej Misji. Ważne jest, abyś pozostawała w łączności z moim Ukochanym Synem i wiedz, że te głosy, które wypowiadają bluźnierstwa przeciwko mojemu Synowi, dalej będą się pomnażać. Nienawiść, która wylewa się z ich ust, nie jest skierowana przeciwko wam, ale przeciw Świętemu Słowu Mojego Syna. Teraz już wiesz, jak wielu wrogów ma mój Syn na świecie. Ci, którzy ranią Go najbardziej to ci, którzy mówią, że Go kochają, ale Go teraz odrzucają, gdy przemawia przez wybranych proroków Boga.

Ci, którzy mnie wykorzystują, Świętą i Niepokalaną Matkę Boga, kryjąc się za mną, gdy wykrzykują przekleństwa, napełniają mnie łzami wielkiego smutku. Ich serca są tak zatwardziałe i pełne gniewu, że ich nienawiść do tych Orędzi zaskoczy wielu. Tym, którzy uważają, że bronią słowa Bożego, a odrzucają tych, którzy przychodzą w Jego Imię mówię, nigdy nie wolno akceptować takich ludzi, którzy okazują nienawiść innym lub rzucają na nich oszczerstwa w Jego Imię. Gdy tak się dzieje i kiedy ci, którzy twierdzą, że są prorokami tak właśnie robią, to uświadomcie sobie, że te zaciekłe ataki nie pochodzą od Boga, gdyż to by było niemożliwe.

Ja, Matka Boga, zniszczę moc złego ducha w sercach tych, którzy Mnie wzywają. Jeśli mnie nie wzywają, nie potrafię im pomóc. Jako Współodkupicielka nie mogę zaprzeczyć Prawdzie, którą mój Syn pragnie objawić światu. Mam obowiązek wobec mojego Syna. Nie mogłabym mówić wam, żebyście odrzucili lub potępili diabła nie będąc prawdziwą Matką Bożą, tylko podając się za Matkę Bożą.

Ci, którzy utrzymują, że czczą Mnie przez mój Święty Różaniec, a potem mówią złe rzeczy o moim Synu, oświadczając, że Jego Orędzia są kłamstwami, obrażają mojego Syna i hańbią mnie. Kiedy mój Najświętszy Różaniec będzie odmawiany powoli i od serca, otworzy wasze serca na Prawdę o tej Misji. Nigdy nie należy tracić nadziei, nawet, jeśli nie otrzymaliście Daru rozeznania. Otrzymacie go, jeśli poprosicie mnie o poświęcenie waszych dusz opiece mojego Syna. Jeśli odbędzie się to w duchu prostoty i pokory, mój Syn nagrodzi was Darem Ducha Świętego.

Dzieci, nigdy nie wolno wam obrażać proroków mojego Syna, nawet jeśli im nie wierzycie. Musicie zachować milczenie i modlić się za nich. Gdybyście odrzucili proroków mojego Syna, On nie będzie miał do was żalu. Ale, jeśli orzekacie, że Jego Święte Słowo dane prawdziwym prorokom jest od złego ducha, będziecie strasznie cierpieć.

Zachowajcie spokój, dzieci i całkowicie zaufajcie mojemu Synowi. Poddajcie się Jego Miłosierdziu, a On was poprowadzi i obdarzy pokojem. Idźcie bezpiecznie, moje drogie dzieci, ze świadomością, że mój Syn was kocha. On wybacza wszystkim duszom wszystkie grzechy z wyjątkiem grzechu wiecznego - bluźnierstwa wobec Ducha Świętego.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

 

Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić

Orędzie nr 804 z serii Ostrzeżenie

sobota, 25 maja 2013, godz. 21.49

Moja wielce umiłowana córko, ból proroków, którzy przybyli przed tobą, nigdy nie został prawdziwie poznany. Lecz ich brzemię było ciężkie. Działali oni samotnie — inaczej niż wizjonerzy — oraz nie zaakceptowano ich pod żadną postacią.

Prorocy byli znienawidzeni, ponieważ prorokowali w Imię Boga oraz dlatego, że opowiadali oni o przyszłych tragediach, które miały spaść na ludzkość, z powodu plamy grzechu. Wiedli oni samotne i straszne życie oraz wielokrotnie upadali z powodu uciążliwości ich Misji. Trudno im było zrozumieć proroctwa, a wielu z nich było ignorantami co do znaczenia Słów, które zostały im podyktowane. Wielu nie miało pewności, czy w rzeczywistości są to w ogóle proroctwa, ale owoce ich Misji — kiedy zauważyli rozpowszechnianie się Słowa Bożego oraz to, w jakim tempie doświadczano nawróceń — pozwalały im zrozumieć.

Większość proroków Bożych zostało wzgardzonych, wykpionych i było uważanych za heretyków. Wielu zostało wygnanych na pustkowie oraz było dręczonych, a wszystko to dlatego, że byli posłańcami wysłanymi przez Boga.

Prorocy są posyłani na świat wyłącznie za sprawą Miłości Boga, aby przygotować Jego dzieci na wydarzenia, które będą miały wpływ na zbawienie ich dusz. Prorocy otrzymywali odmienne Misje. W niektórych wypadkach zostali oni wysłani, aby ostrzec ludzkość o niebezpieczeństwie nieposłuszeństwa wobec Ojca. Inni zostali posłani, aby przestrzec przed konsekwencjami, które spadną na człowieka, jeżeli wpadnie on w grzech śmiertelny. W innych przypadkach po to, aby przestrzec ludzkość przed tymi, którzy staną się przyczyną jej prześladowań i podejmą próby zablokowania Słowa Boga, odżywiającego Jego Dzieci. Następnie pojawił się Jan Chrzciciel, posłany, aby przygotować Boże dzieci na przyjście Mesjasza, jedynego Syna Bożego, zesłanego, aby odkupić je w Bożych Oczach. Ale oni go nie posłuchali. Najpokorniejsi pośród Żydów posłuchali i przyjęli Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, ale najświętsi i najstarsi ze sług kościoła tamtego czasu odmówili przyjęcia Prawdy.

A teraz ty, Moja córko, zostałaś posłana, aby przygotować drogę na Moje Drugie Przyjście — tak, abym mógł przynieść zbawienie temu światu i aby Mój Nowy Raj mógł się urzeczywistnić. To zostało przepowiedziane, ale czy oni posłuchają? Niestety, nie. Odmówią uwierzenia w to, że Mój Ojciec mógłby, w ich czasie, posłać na świat Swojego ostatniego proroka. Czyniąc tak, zaprzeczają oni Świętej Ewangelii Boga. Wierzą, że Moje Drugie przyjście nie odbędzie się teraz, ale aż dopiero w odległej przyszłości. Ten błąd nie jest spowodowany ich brakiem wiedzy na temat Pisma Świętego, lecz ma miejsce z powodu ich nieprawidłowego, ludzkiego rozumowania, poprzez które żadna część Mojej Obietnicy, że znowu powrócę, nie może zostać zrozumiana.

Chwalebne Dziedzictwo waszej przyszłości, które na was oczekuje, należy do was. Jest ono przeznaczone dla każdego jednego z was z osobna, niezależnie od tego, jak sczerniałe czy nieskazitelne są wasze dusze, ale musicie się przygotować i zachować czujność, gdyż wszystkie demony z piekła błąkają się w tym czasie po ziemi i poprzez innych próbuje was zatrzymać. Szatan nie chce, aby Mój Ojciec przyprowadził Swoje dzieci do domu, do ich prawowitego Dziedzictwa. Będzie rozpowszechniał kłamstwa, powodował zamieszanie oraz was rozpraszał. Jego przebiegłe i podstępne metody będą bardzo subtelne, a działał będzie za pomocą innych dusz, które pozwalają sobie na to, aby być otwartymi na takie pokusy. Dlatego też ludzie nie uwierzą, że Bóg kiedykolwiek wysłałby w taki sposób proroka na ten świat. To jest niepotrzebne — powiedzą. W zamian za to dadzą się nabrać i uwierzą w fałszywych proroków, jako że istnieje tak wielu z nich — wilków w owczej skórze — i zostaną zwabieni do tych, którzy powiedzą im wszystko, co oni chcą usłyszeć. A są to zmyślone opowiastki. Sprytnie zakamuflowane w języku pełnym świętości, będą one ukrywać straszliwe kłamstwa, które brukają Moje Święte Słowo.

Ty, Moja córko, będziesz jedyną, która będziesz głosić Prawdziwe Słowo Boga w tym czasie, aby cały świat je usłyszał. Istnieją także inni prorocy Boga, ale ich Misja jest odmienna. Ty zostaniesz poproszona o powiedzenie Prawdy, jednak Prawda ta będzie na równi szokować, jak i będzie ratować dusze.

Czyż ci pomiędzy wami — twierdzący, że Mnie znają — nie sądzą, że Mój Ojciec nie wysłałby ostatniego proroka, aby dzięki Mocy Ducha Świętego przygotować was przed Moim Drugim Przyjściem? Czyż wy Go nie znacie? Czyż nie wiecie, jakże wspaniałą jest Jego Miłość? Czyż nie wiecie, jak daleko sięga Jego ogromne Współczucie? Jeżeli wiecie, to będziecie słuchać tych Orędzi z Nieba. Orędzia te będą ostatnimi, przekazywanymi wam przed tym Wielkim Dniem, w którym przyjdę, aby Sądzić.

Ci, którzy przeżywają swoje życie zgodnie ze Słowem Bożym, a którzy nie znają tych Orędzi, nie mają się czego obawiać. Ci, którzy przyjmują te Orędzia i ostrzeżenia, którzy nie przyjmują żadnej innej nauki, niż ta przekazana światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie mają się czego obawiać, gdyż to do nich należeć będzie Mój Nowy Raj.

Tym, którzy odmówią Mojej Miłosiernej Dłoni, którzy błąkają się z dala ode Mnie i którzy niszczą swoje dusze, czcząc szatana oraz jego wszystkie puste obietnice, zamiast swojego Boga i Stworzyciela — zostanie odmówione życie wieczne, chyba że będą błagać o Moje Miłosierdzie.

Przed wami znajduje się czas na odnowienie waszego życia. A jest to bardzo proste. Przyjdźcie do Mnie, a Ja was ochronię. Te oto proroctwa odnoszą się do przyszłości i staną się one rzeczywistością. Jeżeli odrzucicie je jako bezsens, to pożałujecie tego dnia, w którym odwróciliście się plecami do Prawdy, która wam jako umiłowanym dzieciom Bożym została obiecana.

Wasz Jezus

 

Ci, którzy w gniewie wykrzykują na Moje Słowo i oświadczają, że pochodzi Ono od szatana, zamieszkają z bestią na wieczność

Orędzie nr 803 z serii Ostrzeżenie

piątek, 24 maja 2013, godz. 21.50

Moja wielce umiłowana córko, wszędzie, gdzie słucha się Mojego Głosu, w każdym miejscu, w każdej świątyni poświęconej adoracji Boga, nastąpi zamęt. Podczas gdy wielu będzie Mnie czcić, jak i Moje Nauczanie, Mój Kościół, to kiedy usłyszą Mój Głos, który nakazuje im przykucie teraz ich uwagi, zatkają sobie uszy.

Głuche i uparte dusze zignorują Mój Głos. Mój Głos, Moje Słowo i Moje Wołanie zostanie gniewnie odrzucone i wyplute, ponieważ Ja Jestem prześladowany po raz ostatni na Ziemi. To jest ostatnie już wezwanie, by zbliżyć Boże Dzieci do Mojego Serca, zanim nastąpi Moje Drugie Przyjście, a jednak wielu ludzi, zdezorientowanych kłamstwami rozsiewanymi przez demony, odwróci się i odrzuci Moje Miłosierdzie.

Zostanę ponownie odrzucony przez tych, którzy mieszkają w Domu Boga, kapłanów oraz tych wszystkich, którzy nie akceptują Prawdy. Wkrótce, wy wszyscy, ujrzycie ostateczną zniewagę Mojego Imienia. Ci z was, którzy zakrywają sobie oczy i kręcą się w kółko, mając klapki na oczach, nareszcie ujrzą Prawdę taką, jaką jest wam ona przekazywana w tym czasie.

To nie Ja stworzę schizmę w Moim Kościele, gdyż zaprzeczyłbym wówczas samemu Sobie. Moim Ciałem jest Kościół i On nigdy nie umrze,  ale to będą ci w Jego łonie, którzy Mnie odrzucą. Tak samo jak zostałem odrzucony za pierwszym razem, tak i oni tym razem spróbują Mnie zniszczyć, zanim przybędę — aby przynieść ostateczne zbawienie, obiecane człowiekowi.

Człowiek jest słaby. Człowiek jest ignorantem oraz nie jest godzien Mojego Miłosierdzia. Człowiek jest uparty. Człowiekowi została przekazana Prawda w czasie Mojego Pobytu na ziemi; ale nadal nie rozumie on Mojej Obietnicy. Mój Powrót, Moje Drugie Przyjście zostanie przyspieszone poprzez odrzucenie Mojego ostatniego proroka. Prorok ten — który został wysłany, aby przekazać wam finałowe Słowo Boga, w tym celu, aby przygotować wasze dusze — będzie niemiłosiernie cierpiał. To Mnie, Jezusa Chrystusa, zniesławiacie, kiedy drwicie z Mojego Świętego Słowa, przekazywanego prorokowi Boga. To jest Słowo Boże — które jest wam dane, aby przygotować was do walki z antychrystem — a które wy odrzucacie. Czyniąc tak, niszczycie dusze. Powstrzymujecie te dusze od wkroczenia do Mojego Raju.

Ci, którzy wypowiadają złośliwe uwagi o Moich Orędziach, nie potrafią uzasadnić swojej urazy, swojego gniewu czy swojego rozumowania, ponieważ popełniają wiele błędów, które rodzą się z grzechu pychy. Wkrótce Prawda stanie się trudna do rozpoznania wobec kłamstw nowej światowej organizacji, która przedstawi nową, pogańską światową religię.

Jeżeli nie wysłuchacie Mnie teraz, to zostaniecie styranizowani do przyjęcia tego fatalnego substytutu. Będzie ona odziana w połyskującą, złotą szatę. Zrobi wrażenie nawet na najbardziej pobożnych z was i wypaczy waszą wierność wobec Mnie oraz będzie podziwiana przez wszystkich. Jest to religia, która nawróci ateistów do wiary w wielkie kłamstwo. Żadnego pokoju nie przyniesie ta pogańska abominacja tym, którzy ją będą naśladować. Ujawni się strach i odraza jednego wobec drugiego, gdzie brat będzie walczył z bratem oraz gdzie ludzkość podzieli się na dwie połowy. Jedna połowa przyjmie tę wypaczoną prawdę tej nowej światowej religii, która będzie przewodniczyć wielu kościołom, wielu wyznaniom, jak i wielkiej części Kościoła Katolickiego. Druga połowa będzie składać sie z tych, którzy prawdziwie Mnie kochają i którzy pozostaną wierni Prawdzie.

Jeżeli nie zaakceptujecie Prawdy — Prawdy zawartej w Świętej Biblii — to będziecie żyć kłamstwem. Nie pozostanie w waszej duszy żadna miłość do Mnie, jeżeli przyjmiecie kłamstwa, którymi was nakarmią.

I chociaż Moje Słowo dzisiaj może wydawać się herezją, tak samo jak to było podczas Mojego pobytu na Ziemi, to wielu z was będzie pochłaniać te Orędzia, kiedy będziecie zgłodniali Prawdy, gdy antychryst będzie kontrolował wasze narody. Będziecie czołgać się na brzuchu i z krzykiem Mnie wzywać. Wy, którzy bluźnicie przeciwko Mnie, będziecie chcieli wyciąć sobie języki, gdyż uświadomicie sobie wówczas, jak wasze słowa Mnie znieważały. Oczekuję wprawdzie cierpliwie na ten dzień, ale jeżeli staniecie Mi w drodze i uniemożliwicie Mi docieranie do dusz, Ja was powalę. A jeżeli nadal będziecie bluźnić przeciwko Mnie — poprzez deklarowanie Moich Orędzi jako dzieła diabła — wówczas nigdy nie zostanie wam wybaczone. Gdyż jest to największy grzech przeciwko Bogu.

Pamiętajcie, że Ja przychodzę do Dzieci Bożych ten ostatni już raz po to, aby wypełnić Przymierze Mojego Ojca. Jego Wola może teraz spełnić się na Ziemi tak samo jak i w Niebie. Ani jeden pośród was nie zdoła powstrzymać tego od wypełnienia się. Ani jeden pośród was — chociaż niektórzy z was Mnie nienawidzą— nie może zapobiec Mojemu Drugiemu Przyjściu. Ci, którzy w gniewie wykrzykują na Moje Słowo i oświadczają, że pochodzi Ono od szatana, zamieszkają z bestią na wieczność.

Wasz Jezus

 

Moi żołnierze-chrześcijanie utworzą największą Armię przeciwko antychrystowi

Orędzie nr 802 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 23 maja 2013 godz. 22.30

Moja wielce umiłowana córko, Moi umiłowani wyznawcy dookoła świata odczują już niedługo Moją Obecność, gdyż Ja dam się im poznać w ich sercach w taki sposób, w jaki do tej pory jeszcze tego nie doświadczyli. Oto jak Ja przygotuję chrześcijan do walki w Moim imieniu, aby ocalić dusze każdego.

Moi żołnierze-chrześcijanie utworzą największą Armię przeciwko antychrystowi. Nawiązuję tutaj do tych wszystkich, którzy Mnie znają i którzy pozostają wierni Mojej Świętej Doktrynie, zawartej w Biblii Świętej. Odnoszę się tutaj także do tych, którzy praktykują swoją wiarę, do tych, którzy wierzą we Mnie, ale którzy Mnie nie odwiedzają, oraz do tych wszystkich, którzy trwają wierni Prawdzie. Wy wszyscy zgromadzicie się z każdego zakątka ziemi i chociaż złączycie się w Mojej Reszcie Armii mówiącej wieloma językami, to zjednoczycie się we Mnie jako jedno.

Ci, którzy podążają za tymi Orędziami, ukształtują się w ziarno, z którego wyrosną pędy, a następnie odgałęzienia Reszty Mojej Armii dookoła świata. Nie będzie takiego, ani jednego kraju, który by pozostał nietknięty przez Mojego Ducha Świętego za przyczyną Księgi Prawdy.

Księga Prawdy was zjednoczy wówczas, gdy wasza wiara zostanie wypróbowana. Kiedy będzie się ingerować się w waszą wierność wobec Mnie i kiedy Ja Jestem zostanie wyrzucony z Kościołów, podeptany, a następnie pogrzebany poza wszelkim zasięgiem wzroku — wy powstaniecie i zachowacie żywym Moje Słowo. Płomień Ducha Świętego będzie was prowadził z każdym krokiem tej drogi. Będziecie odczuwać moc i odwagę, która zaskoczy nawet tych najbardziej cichych pośród was. Słabi staną się mocni. Przestraszeni staną się odważni, a ci zdeptani pomaszerują jako wojownicy Prawdy. A przez cały czas — gdy Moja Reszta Armii będzie się rozrastać i  pomnażać w miliony — będzie się przed nią umieszczać wiele przeszkód.

Zniewagi, oskarżenia o herezję, kłamstwa, gniew i nienawiść staną się ich udziałem. Jednak zamieszanie będzie  zauważalne wszędzie pośród krytykantów, których argumentacja będzie naszpikowana nieścisłościami, sprzecznościami oraz niezrozumiałymi wywodami. Wpływ szatana zawsze stwarza zamieszanie, nieporządek oraz nielogiczne i przebiegłe argumenty, jak i zawsze będzie przepleciony nienawiścią do Bożych dzieci. Ci, którzy są pobłogosławieni Światłem Bożym i Światłem Prawdy, ściągną na siebie straszliwe i nienawistne ataki. Gdyż tam, gdzie Ja Jestem Obecny, możecie być tego pewni, prześladowanie tych, którzy głoszą Moje Święte Słowo, będzie wielkie. Im gorsze jest prześladowanie przeciwko jakiejkolwiek Misji Boga, tym bardziej możecie być pewni, że szatan jest bardzo rozgniewany.

Kiedy cierpicie — a przecież tak będzie — z powodu okazanej wam nienawiści, dlatego, że bierzecie Mój Krzyż, by Mnie naśladować, tym bardziej zmartwiona będzie bestia i z tym większym wysiłkiem będzie działać poprzez dusze tych splamionych pychą, aby was zniszczyć. Musicie ignorować takie ataki. Pozostańcie w pokoju,  gdyż jak oni zwiększą swoją intensywną nienawiść przeciwko wam, to na pewno będziecie wiedzieć, że znajdujecie się w prawdziwej jedności ze Mną, waszym Jezusem.

Idźcie w miłości i pokoju i wiedzcie, że Ja żyję w waszych sercach.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl