OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 42

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Matka Ocalenia: Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre

Orędzie nr 841 z serii Ostrzeżenie

orędzie z serii "Ostrzeżenie" 10.07.2013, godz. 15:26

Moje dziecko, jest odpowiedź na twoje modlitwy i mój Syn będzie interweniował z powodu twojej szczególnej intencji. Musisz się modlić za wszystkich na świecie, którzy błędnie uważają, że zło jest dobre. Ta pajęczyna oszustwa okryła ludzkość do tego stopnia, że wielu nie potrafi już odróżnić Praw Bożych od nikczemności złego ducha, kiedy uwidacznia się on między wami.

Ludzie tak łatwo przyjmują nowe prawa twierdząc, że są dobre - dla dobra wszystkich - podczas, gdy w rzeczywistości, ukrywają one grzech śmiertelny w Oczach Boga.

Szaleje bitwa między tymi, którzy zachowują Boże Prawa a tymi, którzy je bezczeszczą. Ci, którzy publicznie przestrzegają Bożych Praw są demonizowani i uznawani za okrutnych i złych. Oszustwa i kłamstwa, które wypełniają tych, którzy twierdzą, że kochają ludzkość, są wyraźnie widoczne, gdy publicznie usprawiedliwiają grzech śmiertelny. Jak bardzo przebiegły jest zły duch. Tak niewielu rozumie jego wpływ na swoje życie lub to jak zniekształca on ich rozumowanie.

Niech pocieszy was, drogie dzieci, świadomość tego, że ja, Matka Ocalenia, mogę pokonać złego ducha pośród was. Musicie wołać mnie za każdym razem, gdy czujecie się opanowani przez moc, którą okazuje on w waszych narodach. Zniszczę jego wpływ, gdy złożycie swoje prośby przede mną.

Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty (113) O pokonanie zła w waszym kraju

O Matko Ocalenia, przyjdź do nas i obejmij nasz kraj ochroną.

Zmiażdż głowę bestii i powstrzymaj jego zły wpływ pośród nas.

Pomóż swoim biednym zagubionym dzieciom powstać i mówić Prawdę, gdy jesteśmy otoczeni przez kłamstwa.

Proszę, Matko Boża, chroń nasz kraj i uczyń nas silnymi, abyśmy mogli pozostać wierni Twojemu Synowi w naszych czasach prześladowań. Amen.

Nigdy nie wolno wam przyjmować argumentów, które pozwalają na wprowadzanie niegodziwych praw, które narzucają wam jak macie żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Jeżeli te prawa przenikną wasze ziemie, zniszczą dusze.

Ufajcie mi, Matce Ocalenia, że pomogę uratować dusze tych, których kochacie i wśród których pracujecie. Wołajcie mnie, a obiecuję, że okryję wasz naród moim Najświętszym Płaszczem.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

 

Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek teraz pisze na nowo

Orędzie nr 840 z serii Ostrzeżenie

08.07.2013, godz. 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze gdy czujesz, że jest mała nadzieja dla grzeszników, pamiętaj proszę, że Moje Wielkie Miłosierdzie jest nieustanne. Nie ma na świecie duszy, której nie chciałbym przytulić i przynieść jej Daru Zbawienia. Kocham was wszystkich. Wybaczam wszystkim, którzy błagają Mnie o Dar Odkupienia, ale nie znaczy to, że nie będę karał tych, którzy popełniają ciężkie grzechy.

Dziesięć Przykazań od Mojego Ojca przekazanych światu przez proroka Mojżesza człowiek  teraz pisze na nowo. Zostały one rozłożone na części, przekręcone i dano im nowe znaczenie, aby człowiek mógł akceptować grzech.

Ubóstwiacie fałszywych bogów i to usprawiedliwiacie. Żyjecie w strasznym kłamstwie, gdy obrażacie Mojego Ojca w ten sposób, a jednak kiedy Prawda zostanie ukazana poganom, to oni się nawrócą, a Ja będę czekał, by ich objąć.

Zabijacie się nawzajem i mówicie, że po prostu okazujecie miłosierdzie, gdy tak postępujecie. Legalizujecie morderstwa, egzekucje, eutanazję oraz aborcję i mówicie, że to są dobre rzeczy. To jest zło w najgorszej postaci, kiedy stawiacie wyzwanie Twórcy wszelkiego życia - Stwórcy Nieba i Ziemi - poprzez manipulowanie Boskimi Prawami Boga. Jednak, gdy okażecie prawdziwą skruchę, Ja także będę czekać, aby wziąć was w Moje Ramiona.

Rabujecie to, co nie należy do was i okradacie biednych, aby zaspokoić swoją żądzę jeszcze większego posiadania. Popełniacie straszliwe grzechy względem ciała, które są poniżej ludzkiej godności i zachowujecie się jak dzikie zwierzęta wpuszczone do jamy. Wasza nikczemność jest odrażająca w Oczach Boga, jednak jeśli zawołacie Mnie i poprosicie Mnie o Miłosierdzie, będę tam oczekując cierpliwie. Kiedy hańbicie Boga odrzucając fakt Jego Istnienia, a następnie próbujecie zabrać ze sobą Jego dzieci do otchłani z bestią, nadal będę czekał na wasz powrót i prośbę, żebym dał się wam poznać.

Wy, którzy nie przyjmujecie Prawdy, nie poświęcacie już czasu, aby Mnie czcić w Dzień Szabatu, ponieważ przedkładacie swoje potrzeby ponad Moje. Ranicie Mnie tak bardzo, gdyż już wiecie, że jesteście dziećmi Bożymi. Opuściliście Dom waszego Ojca, a powrócicie dopiero wtedy, gdy nie będziecie mieli dachu nad głową. A Ja będę czekał, by was z powrotem powitać.

Wasza miłość do Boga zmniejszyła się, tak jak miłość i szacunek do rodziców. Wasze serca są tak bardzo zatwardziałe, że nie okazują im miłości i nie opiekujecie się nimi tak, jak powinniście.

Przeklinacie Boga i codziennie przysięgacie na Moje Imię w najbardziej lekceważący sposób, ale nie rozmawiacie ze Mną tak, jak tego pragnę. Kiedy znieważacie innych, znieważacie Mnie. Gdy psujecie opinię innej osoby, niszczycie Moją Miłość. Jednak wybaczę wam, kiedy okażecie skruchę.

Okazujecie brak szacunku dla instytucji małżeństwa i nie przywiązujecie wagi do nadużywania tego Najświętszego Sakramentu. Dodatkowo obrażacie Boga, kiedy nadal ubiegacie się o Jego błogosławieństw dla małżeństw, podczas gdy On ich nie uznaje ani uznać nie może. Mimo to, nadal Go obrażacie.

Tak obsesyjnie staracie się o ziemskie dobra i tak bardzo opanowały was niezdrowe ambicje niszczące tych, którzy staną wam na drodze. Lecz, mimo to okażę wam miłosierdzie, jeśli do Mnie powrócicie.

Żaden grzech, z wyjątkiem bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, nie jest tak zły, żeby nie mógł być odpuszczony. Jeszcze raz błagam was wszystkich o rachunek sumienia, abyście pojednali się ze Mną.

Ja Jestem cierpliwy. Ja Jestem miłością. Ja Jestem waszym Zbawieniem. Czekam. Proszę, przyjdźcie do Mnie szybko, bo was kocham z niezgłębioną żarliwością. I nie spocznę, dopóki nie uratuję was wszystkich.

Wasz Jezus

 

Posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila

Orędzie nr 839 z serii Ostrzeżenie

07.07.2013, godz. 17:35

Moja szczerze umiłowana oblubienico, jakie to ma znaczenie, że krzyczą na ciebie lub przeklinają cię w Moje Imię? Jakie to ma znaczenie, że wszyscy ci, którzy głoszą Moje Najświętsze Słowo i którzy niezłomnie trwają w jedności ze Mną, są zakuci w kajdany i bici? Czyż nie wiesz, że Moja Moc jest Wszechmogąca i że nie może zostać złamana, chociaż nawet mogą złamać Mi Kości.

Kiedy lekarz walczy o ocalenie życia człowieka, bez względu na koszty, zrobi wszystko, co jest możliwe, aby osiągnąć cel. Jeśli inni starają się go powstrzymać przeszkadzając mu - a jest on oddanym lekarzem, to będzie ignorował wszystkie protesty i próby interweniowania w jego działania, gdyż wie w swoim sercu, że może uratować i uratuje to życie. I dalej swoje robi, dopóki wszyscy nie ujrzą owoców jego trudu. Wytrwa on aż do chwili, gdy to życie zostanie uratowane, a następnie, kiedy wszystko będzie już zrobione, zostanie powitany z miłością przez tych samych ludzi, którzy, niezależnie od powodów swojego działania, próbowali przeszkodzić mu w jego wysiłkach na rzecz podtrzymania życia. I tak wszelkie napięcia zostaną zapomniane.

To samo dotyczy tej Świętej Misji obiecanej przez Mojego Ojca, aby ratować życie Jego dzieci w tych czasach ostatecznych przed Moim Powtórnym Przyjściem. Spodziewajcie się ingerencji w tę Misję, bo gdyby nie budziłaby ona tak wielkiego sprzeciwu, wówczas mielibyście pewność, że Moje obecne Orędzia do was nie mogą pochodzić od waszego ukochanego Jezusa.

Kiedy Prawda jest ogłaszana, nie znajduje ona łatwego przyjęcia, mimo, że jest Ona Słowem Bożym. Jednak, gdy przedstawiane są kłamstwa przebrane za Prawdę, są one łatwiej akceptowane i w większości przypadków witane ciepło z otwartymi ramionami. Ostrzegam was przed kłamstwami, które zostaną przedstawione przez Moich wrogów, deklarujących się jako Moi rzecznicy. Będą oni wprowadzać was w błąd na wiele sposobów, z obawy, że przyłapiecie ich na kłamstwie. Poświęcą swój czas na wiązanie się z tymi, którzy są znani światu, jako dobrzy i święci, ubodzy słudzy - z których wielu jest teraz ze Mną w niebie. Przez to nawiązywanie do nich będą postrzegani jako wierni uczniowie tych świętych. Będą też powtarzać Prawdę Mojego Nauczania, co was zmyli. Powiecie: "Ale jak to możliwe?" "Ten człowiek mówi prawdę."

Przebiegłość bestii jest poza możliwością waszego zrozumienia, Moi ukochani wyznawcy. On jest ostrożny, aby nigdy się nie ujawnić i kryje się za Prawdą. Gdy będzie on obecny w biednych, zwiedzionych duszach, posłuży się Prawdą Bożą, aby się za nią ukryć, dopóki nie przyjdzie właściwa chwila. Potem wyleje plugastwa przeciwko Słowu Bożemu, ale dla wielu nie będzie to wyraźnie widoczne. Patrzcie co się kryje za starannie dobranymi słowami, a wykryjecie kłamstwo. To jest tego rodzaju siła, z którą dzieci Boże będą musiały się zmagać.

Zły duch jest jak ciemna chmura i gdy całkowicie opuści się na ludzkość, trudno będzie rozróżnić dobro od zła. Ale obiecuję, że ta chmura się podniesie i kiedy Światło Boga ją prześwietli, zobaczycie zło w całej swojej brzydocie tak, jak jest postrzegane w Oczach Boga.

Walki wśród ludzi wiernych Jedynemu Prawdziwemu Bogu będą się nadal toczyły, gdyż zły duch będzie siał pośród nich spustoszenie. Ponieważ grupa ta dzieli się na dwie części, są i inni, za których należy się modlić. To są dusze, które są tak oddalone od Boga, że nie uznają Go na żadnym etapie. Są oni Moimi zagubionymi duszami, którym poświęcam tę Świętą Misję. Kiedy uratuję tych, którzy są całkowicie zagubieni, Moja Interwencja uratuje również tych drugich, którzy są po prostu zdezorientowani.

Przyjdźcie, zbierzcie się wszyscy przede Mną, gdyż Mój Czas jest bardzo bliski. Niech nikt z was nie opóźnia się w modlitwie za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują waszej pomocy.

Wasz Jezus

 

Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga

Orędzie nr 838 z serii Ostrzeżenie

05.07.2013, godz. 14:10

Moja szczerze umiłowana córko, jest jedna religia, która sprawia Mi największe cierpienie, a jest nią fałszywa religia, która czci bestię. Jeden Porządek Świata jest największą parodią Prawdziwego Trójjedynego Boga, a ci, którzy należą do domu szatana potrzebują tak wielu modlitw. Są oszukiwani, by uwierzyli, że jest inny Bóg, który ich kocha. Mówią im, że Najświętsza Trójca to pomyłka, a Mój umiłowany Ojciec jest zły. Nie akceptują tego, że On ich stworzył, a ich głowy są wypełnione tak wieloma kłamstwami, że nigdy nie otworzą swoich umysłów na Prawdę. Ze względu na poświęcenie się okultyzmowi są uwikłani w szatańskie siły pochłaniające ich dusze, które są wypełnione nienawiścią nie tylko do Boga, ale do wszystkich dzieci Bożych.

Oni kochają wyłącznie siebie, a pożądanie przyjemności wypełnia ich nienasyconym pragnieniem, by mieć ich więcej. Żadna ilość przyjemności tego świata ich nie zadowoli, gdyż  będą pożądali coraz to innych plugawych rzeczy. Mają przyjemność w odbieraniu życia i nie czują żadnych wyrzutów sumienia w swoich duszach za brutalne morderstwa, których są winni. Ich wpływy rozprzestrzeniają się po całej Ziemi w każdym narodzie, a wyznawcy diabła obracają się pośród bogatych, liderów w świecie biznesu, rządów, rodzin królewskich, organizacji, w tym mediów, władzy wykonawczej, wymiaru sprawiedliwości i Kościoła.

Proszę, nie lekceważcie ich władzy. Choć jest ich niewielu i nie przenikają do każdej części waszych wspólnot, to dokonają oni jeszcze ogromnych zniszczeń. Nie tylko sprzedali swoje dusze diabłu, ale będą pociągać inne niewinne dusze do otchłani z bestią i jego demonami.

Udzielę wam wszystkim, którzy Mnie kochacie, Łask do pokonania tej groźnej i potężnej grupy, która Mnie przeklina w każdej chwili dnia, gdy będziecie odmawiać tę krótką Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty (112) O Łaskę Zbawienia

Najdroższy Jezu, wołam do Ciebie, byś okrył Twoją szczególną Łaską Zbawienia dusze tych, którzy zostali zaatakowani przez szatana.

Uwolnij ich biedne dusze od strasznej niewoli, z której nie potrafią uciec. Amen.

Bestia w pierwszej kolejności będzie się domagał tych biednych dusz, jako swojej własności, a oni upadną na twarze, by uwielbiać antychrysta. Wszyscy musicie się bardzo modlić, aby moc, którą szatan ma nad nimi, została złamana i aby ich serca otworzyły się na Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Wiem, że plan aborcji na świecie jest nadzorowany

Orędzie nr 837 z serii Ostrzeżenie

04.07.2013, godz. 18:40

Moja najdroższa córko, nadszedł Mój Czas na to, aby przez zastosowanie siły interweniować w świecie w czasie wielkiego grzechu przeciwko Mnie.

Moja cierpliwość jest wystawiana na próbę, a Mój Gniew zapłonął, gdy jestem świadkiem największych zniewag, jakie są popełniane wobec Mnie.

Jako Stwórca wszystkich żywych istot, Ja Jestem Twórcą życia. Stwarzam je tak, jak pragnę i kończę je według Mojej Świętej Woli. Gdy człowiek usiłuje ingerować w Moją Wolę oddam cios, ponieważ nie będę tolerował takiej niegodziwości.

Kieruję te słowa do tych, którzy zabijają jakiekolwiek z Moich dzieci: Wasze życie zostanie zakończone. Odbiorę wam życie, nie tylko w ciele, ale i w duchu. Nie ma dla was życia wiecznego ani nie można go wam udzielić. Życie, które odbieracie stanie się waszym upadkiem. Oko za oko będzie waszą karą.

Niech uważają ci z was, którzy niszczą życie w każdej formie. Wiem, co robicie. Wiem, że plan aborcji na całym świecie jest nadzorowany przez jedną grupę, która jest wśród was. Wiem, że te kraje, które śpieszą się z wprowadzaniem niemoralnych praw, aby usprawiedliwić aborcję są jedynie marionetkami. Są pociągani za sznurki, i tańczą tak, jak zagra im Jedna Światowa Grupa, która jest posłuszna tylko jednemu panu. Są wierni bestii, którego największy plan zniszczenia setek milionów istnień ludzkich osiąga cel przez grzech aborcji. Nienarodzeni są łatwym celem w ich oczach. Wykorzystują aborcję, aby mieszać się w Moje Prawa i w wielki Dar, jaki przekazałem człowiekowi - Dar życia.

Brzydzę się zuchwałością człowieka, który ściśle złączył się z bestią i tymi spośród was, których on ogłupia. Moja Miłość jest Potężna, ale wasz nikczemny zamiar zniszczenia tego, co jest Moje, doprowadzi do tak gwałtownego zatrzymania, że będziecie krzyczeć o życie. Chyba, że teraz Mnie wezwiecie poprzez Dar Pojednania (Spowiedź), to zostanie wam okazana niewielka ilość Miłosierdzia. Każdy z was, kto zgadza się na odbieranie życia nienarodzonych, zachęca do tego lub ma w tym udział, będzie cierpieć tę samą karę. Gdy zniszczycie te niewinne życie, to i wasze życie zostanie wam odebrane. Widzę w strasznym bólu, jak obrażacie Mnie od tak dawna. Wasz czas się skończył i teraz zostaniecie surowo ukarani, z powodu tego poważnego czynu przeciwko Mojej Boskości.

Pamiętajcie, że zostało wam już niewiele czasu, aby wycofać swoją zgodę na aborcję. Mój Gniew wkrótce zaleje cztery krańce Ziemi. To właśnie z powodu grzechu aborcji, człowiek będzie cierpiał najgorsze kary. Żaden kraj nie zostanie wyłączony z tych kar. Tylko tym, którzy nie pozwalają na aborcję zaoszczędzę tego strasznego bólu, który zadam światu.

Żaden człowiek nie ma prawa występować przeciwko Mnie, gdyż jestem Twórcą życia. Nikt. Kto odważy się Mi przeciwstawiać, naśladując Mnie w odbieraniu życia, zostanie pozbawiony całego życia.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Ponieważ zawziętość dzieli narody, nieufność i strach nadal będą wywoływać niepokoje społeczne

Orędzie nr 836 z serii Ostrzeżenie

środa, 03.07.2013, 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, wojny i zamieszki, jak to zostało przepowiedziane, będą się rozprzestrzeniać po całej Ziemi tak, jak pożary. Bardzo niewielka część świata będzie nietknięta przez wojny i pogłoski o waśniach.

Ponieważ zawziętość dzieli narody, nieufność i strach nadal będą wywoływać niepokoje społeczne, niechrześcijańskie prawa nadal będą się umacniać, więc morderstwo i aborcja, a także czyny przeciwko Sakramentom Świętym, będą zatwierdzane w waszych krajach. Wielu będzie kuszonych do grzechu z powodu tych praw i bardzo szybko wystąpi ból ciemności duszy i niewielu będzie w stanie to zignorować.

Będą pytać: dlaczego jest taka dziwna atmosfera, gdzie zniknęło wzajemne zaufanie? Dlaczego w naszym życiu trudno jest działać tak, jak nakazał Chrystus z obawy, aby nie być uznanym za głupca? Odpowiedzią jest fakt, że wasze kraje, jeden po drugim, nie tylko znów Mnie potępiają, ale ogłaszają, że grzech jest zgodny z prawem. Gdy tak się dzieje szatan i jego armia szaleje.

Stali się bardzo silni, a przez wszystkie liberalne prawa, które tolerują grzech, stają się naprawdę akceptowani, dlatego w sercach ludzi nie będzie pokoju. Będzie tak jakby dzieciom, które zostały wykradzione rodzicom, oferowano wszelkie przyjemne rzeczy, aby wynagrodzić im fakt, że są w niewoli. Żadna przyjemność, jaka będzie im podsuwana, nie da pocieszenia. Dzieci te będą raczej czuć się niespokojne, puste i będą tęsknić za odczuwaniem prawdziwej miłości, którą mogą otrzymać wyłącznie przez obecność rodziców.

Bóg nadal jest Obecny w waszych krajach, ale gdy Ja, Syn Człowieczy, Jestem szybko odsuwany poprzez wprowadzanie nikczemnych praw w waszych krajach, a wkrótce i za pośrednictwem waszych Kościołów, to będziecie jak zabłąkane sieroty, które nie mają gdzie położyć głowy.

Bez Boga nie ma pokoju. Beze Mnie, Jezusa Chrystusa, Obecnego w Moim Nauczaniu, powoli jesteście zagładzani. Nie pozwólcie, aby takie prawa powstrzymały was od oddania się Mnie, gdyż w tym czasie bardziej niż kiedykolwiek będę dla was dostępny wraz z Moim pocieszeniem, którego tak łakniecie.

Kocham was. Płaczę nad waszą samotnością i obiecuję, że to prześladowanie będzie krótkotrwałe.

Wasz Jezus

 

Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, jedno po drugim

Orędzie nr 835 z serii Ostrzeżenie

środa, 03.07.2013, 13:30

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo mi brakowało Twojego czasu ze Mną i jak cieszę się, że duchowa ciemność, która ogarniała cię od wielu dni, już się teraz rozjaśniła. Nadal musisz odmawiać Najświętszy Różaniec, aby chronić siebie, a wszystko będzie dobrze.

Ziemia będzie się trzęsła, jak to zostało przepowiedziane i jedna trzecia jej część zostanie wypalona, jako bezpośredni skutek grzechu człowieka. Modlitwa może złagodzić wiele tych płomieni, które zostaną wylane na te części świata, gdzie nikczemne prawa gniewają Mojego Ojca.

Grzech przeciwko Prawom Boga będzie tolerowany tak długo, dopóki ci, którzy znają Prawdę i przyjmują Słowo Boże, będą oddawać Jemu cześć. Ale teraz ci, których umieściliście na stanowiskach władzy odwrócili się od Boga. Dlatego zostaną oni ukarani poprzez ekologiczne zawirowania. Oczyszczenie jest jedynym sposobem, aby obudzić ludzkość, która postara się o skruchę za swoje dusze. Inne środki, chociaż wywoływały nawrócenia, nie były wystarczające. Ludzie wycierpią wielką serię kar, ponieważ w dalszym ciągu przyjmują pogaństwo i mordują się nawzajem.

Interwencja Boga jest konieczna. Bez niej moglibyście zostać zgubieni.

Wkrótce nastąpią silne trzęsienia ziemi w Rosji i Chinach, jedno po drugim.

Będą dostrzegalne skrajności pogodowe, nagłe zmiany temperatury od zimna do wielkiego gorąca. Pory roku nie będą już postrzegane w taki sposób, w jaki były one w przeszłości.

Powodzie i sztormy będą widoczne w tych częściach świata, które nigdy nie doświadczyły ich do tej pory. W krajach, które wprowadzają prawa przeciwko Bogu, trzęsienia ziemi będą wstrząsać ich ziemiami, a ci, którzy Mnie znają, będą wiedzieli, dlaczego one występują.

Kiedy te chłosty będą miały miejsce, przyjdzie druga straszliwa kara, która zostanie nałożona na fałszywe kościoły świadomie blokujące Prawdę. Oni będą cierpieć najbardziej z powodu dusz, które Mi ukradli.

Kiedy będę odkrywał  dalsze proroctwa zawarte w Pieczęciach, człowiek w końcu rozpozna Prawdę. A ponieważ Bóg jest Miłością i jest Sprawiedliwy, Jego kary spadną na ludzkość, aby uwolnić ją od jej próżności, egoizmu i miłości własnej, aby człowiek mógł stać się godnym wejścia do Jego Nowego Raju. Tylko ci, którzy mają czyste i pokorne serca otrzymają ten Dar.

Wasz Jezus

 

Matka Ocalenia: Żadne drzwi nie otworzyły się, aby pozwolić przyjść mojemu Synowi na świat z godnością

Orędzie nr 834 z serii Ostrzeżenie

środa, 03,07.2013, godz. 12:57

Moje drogie dziecko, gdy wyrzucają cię na pustynię i izolują z powodu tej Misji, ważne jest, abyś wiedziała dlaczego tak jest. Ponieważ wówczas będzie ci łatwiej przyjąć to okrucieństwo.

Kiedy miałam rodzić, żadne drzwi nie otworzyły się, aby pozwolić przyjść mojemu Synowi na świat z godnością. Jak wtedy, gdy wszystkie drzwi były zatrzaśnięte przed Obliczem Boga, Który posłał swojego Syna, aby odkupić człowieka z grzechu, tak samo będzie i teraz, gdy Bóg przygotowuje drogę na Powtórne Przyjście swojego Syna.

Kiedy Bóg przygotowuje świat na ten wielki dzień, drzwi, na przekór, ponownie zostaną zamknięte na Słowo Boże. Ty, jako posłaniec, nadal będziesz napotykała gwałtowny sprzeciw. Wielu nie tylko będzie miało drzwi zamknięte - co będzie tylko jedną zniewagą - oni także będą wykrzykiwać straszne plugastwa i ranić cię, moje dziecko, bo nie chcą słuchać Słowa Bożego.

Duch zła panuje w tym przełomowym momencie w historii ludzkości i zmiażdży nawet najświętszych pośród dzieci Bożych. Tylko najodważniejsi przeciwstawią się duchowi zła, który tak opanuje miliony, że odrzucą Miłosierdzie mojego Syna.

Nie tylko same Orędzia zostaną znienawidzone, lecz będzie obawa, że dzięki Miłosierdziu mojego Syna więcej dusz zostanie uratowanych z rąk złego ducha. Zły duch działa i wkrada się do serc wielu dusz, a szczególnie tych, którzy są blisko mojego Syna. Pobożni wyznawcy w Kościele mojego Syna są pierwszym celem złego ducha, który w tym czasie zwróci większość z nich przeciwko Jego Słowu. 

Prawdziwe Słowo mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostało w ciągu wieków rozwodnione, a zawartość Świętej Biblii jest teraz kwestionowana przez wielu, którzy twierdzą, że znają mojego Syna. Pamiętaj, że bitwa o dusze, toczona przez aniołów i świętych w królestwie Ojca mojego, jest skierowana przeciwko oszustowi. Ty, moje dziecko, tkwisz w środku tej bitwy i jako taka stajesz się łatwym celem.

To właśnie z powodu ogromu tej Misji i dlatego, że jesteś prorokiem - a nie wizjonerem - będziesz działać w samotności i zostaniesz znienawidzona przez ludzi. Nie dopuść, aby to prześladowanie cię zasmuciło lub sprawiło, że nie będziesz czuła się wystarczająco silna, bo tak być nie może. Zostałaś wysłana i jesteś chroniona, więc powstaniesz, by kontynuować głoszenie Słowa Bożego, aż do ostatniego dnia. To zostało przepowiedziane i kiedy dusze świata będą ratowane i kiedy Nowe Królestwo - Nowy Raj - przyjdzie, całe to cierpienie będzie odniesie  skutek.

Cieszcie się i nie bójcie się. Ja, wasza Umiłowana Matka poprowadzę was i ochronię, nawet w waszej najciemniejszej godzinie, tak, że światło Boga codziennie wypełni wasz umysł, ciało i duszę.

Kocham cię, moje dziecko i musisz wiedzieć, że zostałaś obdarzona Darem Wytrwania. Wszystko jest teraz w Rękach Boga. Musisz ufać Mu w każdej chwili.

Twoja Ukochana Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

 

Matka Ocalenia: Tego, czego byłam świadkiem nie można przenieść na papier, tak odrażające były te okrucieństwa wyrządzone Jego Boskiemu Ciału

Orędzie nr 833 z serii Ostrzeżenie

poniedziałek 01.07.2013, godz. 16:43

Moje dziecko, gdy cierpisz dla mojego Syna, to w porządku, że płaczesz z bólu, ponieważ w końcu jesteś tylko człowiekiem. Kiedy byłam świadkiem biczowania mojego Syna, a potem Jego przerażającego Ukrzyżowania, odchodziłam od zmysłów. A gdy patrzyłam na to, co zniosło Jego godne politowania Ciało, a czego żadne zwierzę nie było by w stanie ścierpieć w rzeźni, mdlałam tak wiele razy z powodu szoku, że ledwo stałam.

Nikt, nigdy się nie dowie, jak bardzo On cierpiał, bo tego, czego byłam świadkiem nie można przenieść na papier, tak odrażające były te okrucieństwa wyrządzone Jego Boskiemu Ciału. Dlatego tak mało pozostało opisów zadanych Mu poniżających zniewag, gdyż byłoby to tak wstrząsające, że przez zapisanie tego można by było zbezcześcić Jego Święte Imię.

Ty, moje dziecko cierpisz, ale zaledwie małą odrobinę Jego bólu. Musisz wiedzieć, że gdy cierpisz ból fizyczny, to mój Syn pozwala tylko, aby Jego cierpienia  ujawniły się w tych, których On wybiera. Gdy tak robi, pomaga Mu to przeciwstawić się mocy zła, pokonać ją i zniszczyć, poprzez dar twojej wolnej woli dla mojego Drogiego Syna. Dzięki temu, uświęcasz swoją duszę, ale również swoje ciało, a to jest bardzo szczególny dar dla Niego - dar, który pozwala Mu ocalić innych.

Dlatego proszę zrozum, że gdy mój Syn zwiększa twoje cierpienia i kiedy naprawdę cierpi w tobie, jest to Łaska, której nie wolno ci odrzucić. Przyjmij ją. Wkrótce poznasz, jaka ona jest potężna. Gdy mój Syn objawia swoje Rany w ciele wybranej duszy, niesie to ze sobą straszliwe prześladowania. Wtedy zły duch atakuje naprawdę i z brutalną wściekłością. Początkowo będziesz przerażona, ale teraz, gdy już wiesz, zaakceptujesz to i po prostu będziesz chronić siebie przez odmawianie co najmniej trzy razy dziennie, mojego Najświętszego Różańca.

Moje dziecko, proszę upewnij się, że nie dopuszczasz, aby strach odciągnął cię od tego dzieła, bo właśnie tego chce zły duch. Musisz powstać, trwać i zachować milczenie, gdy wzrasta nienawiść wobec tobie.

Takich prób musisz się spodziewać w Misji tej wielkości. Bądź spokojna i wiedz, że wszyscy aniołowie i święci są z tobą i cię prowadzą.

Twoja Ukochana Matka

Matka Boża

Matka Ocalenia

 

Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy

Orędzie nr 832 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 30.06.2013, 23:10

Moja szczerze umiłowana córko, ani na chwilę zły duch nie zatrzyma się w swoich prześladowaniach tych, którzy Mnie kochają. Kiedy dusze są blisko Mnie i gdy ich miłość do Mnie wzrasta, on zawsze tam będzie, aby próbować odciągnąć je ode Mnie.

Kiedy ratujecie dusze poprzez modlitwę, zły duch będzie dawał upust całej swojej złości przeciw wam i odczujecie zranienia, gdyż staniecie się celem krytyki, zwłaszcza od tych, których kochacie. Musicie się przyzwyczaić do tego bólu i smutku, kiedy idziecie za Mną i kiedy akceptujecie Moją Interwencję, przez te Orędzia. Niosą one ze sobą straszliwe biczowanie, gdyż te Orędzia będą odpowiedzialne za zbawienie ponad 7 miliardów ludzi.

Gdy diabeł wie, że traci dusze dla Mnie, użyje wszelkich środków, jakie uzna za konieczne do wzbudzenia wątpliwości w umysłach tych, którzy są Mi wierni, a wtedy wywoła on straszne tarcia wśród Moich wyznawców. Musicie rozpoznać dzieło diabła, takie jakie ono jest i wiedzieć, że im bardziej jesteście prześladowani za przyjęcie Mojej Dłoni Miłosierdzia, tym większą macie pewność, że idziecie za Prawdą. Tylko kiedy Słowo Boże jest obecne w swój najpotężniejszy sposób - kiedy Duch Święty ujawnia się wśród grup dzieci Bożych - wtedy zły duch będzie walczył najzacieklej. Szatan jest wściekły z powodu tej Misji i wy, którzy wątpicie w Moje Słowo przekazywane wam w tej chwili, wiedzcie o tym:

Tylko Moje Słowo może wywołać takie oburzenie, nawet wśród tych, którzy wierzą we Mnie i przestrzegają Mojego Nauczania. Nikt z was nie jest odporny na ataki. Wy, Moi drodzy wyznawcy, znajdziecie się w pozycji odbiorców tego biczowania niegodziwymi językami przeciwko Mnie. Oplują was, wyśmieją i ośmieszą. Zostaniecie oskarżeni o spisek przeciw Mojemu Kościołowi, ale jedynym waszym przestępstwem będzie zachowywanie Prawdy. Ci, którzy zachowywali Słowo Boże i którzy odrzucali odstępstwa od Prawdy zawsze cierpieli z rąk tych, którzy uznawali siebie, jako najbardziej wybranych przedstawicieli Boga, przed tymi biednymi duszami, które naprawdę Mnie kochały.

Istnieje różnica między tymi, którzy twierdzą, że są lepiej poinformowani i dlatego bardziej godni, by osądzać innych w Moim Imieniu a tymi, którzy po prostu Mnie kochają. Możecie powstać i zadeklarować swoją miłość do Mnie tylko wtedy, gdy idziecie za Moim Przykładem. Nigdy nie powiedziałbym, że jeden człowiek jest lepszy od drugiego - ponieważ wszyscy jesteście grzesznikami. Nawet nigdy nie zaakceptowałbym tych, którzy mogą wiedzieć wszystko, co trzeba wiedzieć o Mnie i którzy deklarują swoją wyższość nad innymi. Ci, którzy twierdzą, że Mnie znają, a obrażają innego w Moje Imię, tak naprawdę w ogóle Mnie nie znają.

Diabeł wypełnia dusze egoizmem, pychą i gniewem. Są to trzy cechy, po których poznacie, że jest on obecny w jakiejś duszy, kiedy próbuje on uciszyć inne dusze głoszące prawdę Bożą. Jak bardzo ucierpią takie dusze, zwłaszcza teraz, gdy ta najbardziej wyczekiwana Misja, jest przeżywana pośród was. Każdy z was, kto odpowiada na Moje Wołanie będzie musiał stawić czoła zniewagom i publicznym kpinom, które będą wam zapierały dech w piersiach - tak okrutne będzie to wylewanie nienawiści. Chcę, abyście zrozumieli, że ta nienawiść nie jest skierowana przeciwko wam, lecz przeciwko Mnie. Szatan chce uciszyć Mój Głos, ponieważ ratuje was od jego nikczemnego planu, który został starannie przygotowany i który jest opracowywany od tak długiego czasu. Bestia nie może zwyciężyć, ale wie, jak cierpię, gdy porywa Mi dusze. Nie pozwólcie, aby ta ingerencja zaślepiła was na Prawdę.

Prawda uratuje wasze dusze i kiedy rozpowszechniacie Prawdę, przyniesie Mi więcej dusz. Za pomocą tych środków, pokonam bestię. Będziecie chronieni od wszelkich krzywd, ale będziecie cierpieć upokorzenie określania was mianem głupców. A wszystko dlatego, że Mnie kochacie.

Wasz Jezus

 

Zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele

Orędzie nr 831 z serii Ostrzeżenie

sobota, 29.06.2013, godz. 21:13

Moja szczerze umiłowana córko, musisz ignorować nienawiść, która wylewa się z ust tym, którzy twierdzą, że są ludźmi świętymi i wiernymi wyznawcami Mojej Szczerze Umiłowanej Matki. Wiedz, że nienawiść, która jest okazywana tobie będzie gorsza niż wobec jakiegokolwiek innego proroka, który przyszedł przed tobą. Nie mówię ci tego, aby cię straszyć, ale tylko dlatego, żebyś przyjęła ten fakt, a następnie ignorowała tę niegodziwość. Kiedykolwiek Obecność Boga ujawni się wśród ludzi, zawsze będzie powodowała podłą reakcję bestii, który będzie działał przez innych, aby zaprzeczyć Słowu Bożemu.

Moja córko, zmiana w formie Mszy wkrótce zostanie przedstawiona w Moim Kościele. Będzie to bardzo niejasne i wielu nie dostrzeże kłamstw, które zostaną podane w nowych modlitwach. Moja Obecność zostanie potępiona w najtrudniejszy do uchwycenia sposób, ale ci, którzy przyjmą tę nową formę, w której Moja Prawdziwa Obecność zostanie odrzucona, nie będą składać Ofiary Bogu w taki sposób, jaki musi być ona sprawowana. Moja córko już to jedno ujawnienie prawdy sprawi, że będą tobą gardzić, ale musisz wiedzieć, że to zostało przepowiedziane. Powiedzą Moim wyznawcom, że przy Komunii Świętej chodzi o to, aby wszyscy ludzie - wszędzie na świecie - łączyli się w jedno, żeby okazywać sobie wzajemną miłość. Powoli, ale zdecydowanie Msza Święta przestanie już być Moją Najświętszą Ofiarą. Zamiast tego wprowadzona będzie ceremonia oddawania hołdu człowiekowi i zostaniecie wprowadzeni w błąd, gdy będziecie świadkami konfliktu przed Moimi Świętymi Ołtarzami i wszystkimi tabernakulami świata.

Dzień, kiedy codzienne ofiary ustaną, nie jest odległy. Wiedzcie, że przychodzę teraz was o tym ostrzec, abyście nie głodowali. Kiedy będziecie pozbawieni Mojej Obecności, nie będziecie mieli Mojego Ducha i trudno wam będzie pozostać blisko Mnie.

Słowa, które zostaną użyte, by was oszukać będą zawierały zwrot "dla dobra wszystkich - dla zjednoczenia wszystkich dzieci Bożych". Msza nabierze nowego znaczenia. Zostanie zapomniana Moja Śmierć na Krzyżu i wszystkie jej powody zostaną na nowo zdefiniowane. Przypomnijcie sobie tego dnia Moje obecne Słowa do was. Gdy zaakceptujecie tę zamianę, Moja Obecność zniknie. Ja będę z wami, ale to już nie będzie Moje Ciało, w którym będziecie uczestniczyli.

Wam, którzy nie wierzycie w ten nikczemny plan, który został już utworzony, aby wymazać wszelkie Moje ślady, teraz to mówię. Gdy Ja odejdę, czy będziecie Mnie szukać? Kiedy Moja Święta Eucharystia zostanie zbezczeszczona, czy będziecie szukali usprawiedliwienia dla tych, którzy będą za to odpowiedzialni? Czy też pójdziecie za Mną i będziecie słuchać Prawdy, gdy otoczą was kłamstwa.

Wybór będzie należał do was.

Wasz Jezus

 

Moja Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy nie dopuszczają, aby Święte Słowo Boże zostało poznane na świecie

Orędzie nr 830 z serii Ostrzeżenie

czwartek, 27.06.2013, 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, nie pozwalaj, aby Moje Objawienia sprawiały ci smutek lub strach. Jesteś prowadzona i nawet wtedy, gdy cierpienie staje się nie do zniesienia, pamiętaj Moje Słowa.

Mój Ojciec obiecał przez dawnych proroków, że wyśle ostatecznego proroka, ostatecznego posłańca. Bez względu na to, jak straszne to może być lub jak bardzo cię to przeraża, wiedz, że przez akt Ostatecznego Przymierza Boga może to zostać doprowadzone do końca.

Powiem ci teraz, bój się tych, którzy obrażają Słowo Boże. Opuście swoje oczy i zasłońcie je dłońmi, szczególnie wy, którzy w tym czasie plujecie Mi w Twarz z powodu Moich Orędzi Pojednania. Nie jesteście godni stać w Mojej Obecności. Wy, który wyśmiewacie Mnie teraz, będziecie odczuwać ciągły niepokój aż do Wielkiego Dnia, ponieważ sprawiliście, że utraciłem dusze, których tak pragnę.

Moi wyświęceni słudzy, którzy szydzicie z Mojej interwencji, poprzez te orędzia, wasz dzień nadejdzie, kiedy zapytam was o to. Ile dusz przysłaliście do Mnie, skoro poświęcaliście tak wiele swojego czasu zaprzeczając Mojemu Prawdziwemu Głosowi? I jak wielu odwiedliście ode Mnie, poprzez te czyny, za które będę was Sądził?

Wy, którzy wykrzykujecie bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu, wiedzcie, że przed tym Wielkim Dniem, jako znak dla wszystkich, będziecie powaleni. Ani jedno słowo z waszych ust się nie wymknie, a przez ten czyn będziecie poznani wśród waszych owiec, tych samych owiec, którym powiedzieliście, że powinni te Orędzia ignorować, ponieważ nie pochodzą od Boga. W tym dniu wasi zwolennicy poznają prawdę i upadniecie przede Mną. Nie przepraszam za to ostrzeżenie. Jeśli kalacie Słowo Ducha Świętego, odetnę Was od Mnie i rozlegnie się wielki krzyk zarówno wasz jak i wszystkich tych, których zabierzecie ze sobą na pustynię.

Moja Sprawiedliwość spotka wszystkich, którzy nie dopuszczają, aby Święte Słowo Boże było znane na świecie. Czeka ich najgorsza kara, gdyż ból, który będą odczuwali będzie gorszy niż w najniższym poziomie Czyśćca. Wasza nikczemność gorszy wiele dobrych niewinnych dusz, które są wierne Mojemu Kościołowi na Ziemi. Wasze okrucieństwo, które z czasem zostanie ujawnione, będzie widziane przez wielu, a potem wasza prawdziwa wierność Słowu Bożemu zostanie ostatecznie poddana próbie. A wówczas staniecie przede Mną tego Wielkiego Dnia, gdy przyjdę, aby odzyskać wszystkie dzieci Boga - kiedy przyjdę uwolnić ich z wygnania i zabrać je do ich ostatecznego domu Miłości i Pokoju w Nową Erę Mojego Nowego Raju. Będzie to wtedy, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Matka Ocalenia: Przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je swojemu Synowi

Orędzie nr 829 z serii Ostrzeżenie

Środa, 26.06.2013, 16:50

Moje drogie dzieci, jako wasza Matka wzywam was, przyprowadźcie mi swoje dzieci, abym jak prawdziwa matka wszystkich dzieci Bożych, mogła poświęcić je swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Gdy poświęcicie swoje dzieci mojemu Synowi, przeze mnie, Matkę Ocalenia, przedstawię je mojemu Synowi, aby mógł obdarzyć ich dusze wielkimi Łaskami.

Nigdy nie wolno wam zapominać o Miłości mojego Syna, jaką obdarza dzieci Boże. Nie ma znaczenia w jakim są wieku, gdy je ofiarujecie mojemu Synowi dla uświęcenia ich dusz przeze mnie, Jego Matkę Najświętszą, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Oto Modlitwa Krucjaty za wasze dzieci. Jeśli będziecie ją odmawiali codziennie, doprowadzi ona wasze dzieci blisko Miłosiernego Serca Jezusowego.

Modlitwa Krucjaty (111) Poświęcenie swoich dzieci Jezusowi Chrystusowi

O droga Matko Ocalenia,

Poświęcam moje dzieci (podaj imię dziecka / imiona dzieci) przed twoim Synem, aby mógł przynieść im pokój ducha i miłość serca.

Proszę, módl się, aby moje dzieci zostały przyjęte w Miłosierne Ramiona twojego Syna i uchroń je od krzywdy.

Pomóż im pozostać wiernymi Świętemu Słowu Bożemu, zwłaszcza w chwilach, gdy są kuszone, aby odwrócić się od Niego. Amen. 

Moja prośba w waszym imieniu za wasze ukochane dzieci, będzie przyjęta przez mojego Syna, jako szczególny Dar dla mnie, Jego Matki, kiedy powstaję, by wypełnić obietnicę mojego Syna teraz, gdy rozpoczyna się moja Misja, aby pomóc ratować dusze zaginionych dzieci Bożych. Moja rola, jako Matki Ocalenia zaczęła się zgodnie z planem, a szczególne Dary przez moje wstawiennictwo o udzielenie Miłosierdzia Bożego grzesznikom, zostaną ofiarowane w obfitości wszystkim, którzy mnie wzywają.

Dzieci, idźcie w pokoju. Ja, wasza ukochana Matka Ocalenia, zawsze odpowiem na wasze wołanie, kiedy prosicie o zbawienie dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Ocalenia

 

Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie

Orędzie nr 828 z serii Ostrzeżenie

Wtorek, 25.06.2013, godz. 20:45

Moja szczerze umiłowana córko, płyną dziś Moje Łzy, gdy zwiększa się nędza zła, która ujawnia się w sercach ludzi. Tak stali się twardzi, że w swoich sercach z kamienia nie mają miejsca dla Mnie, Jezusa Chrystusa, aby odnaleźć w nich pocieszenie.

Moje Serce pogrąża się teraz w smutku z powodu chrześcijan, którzy odpadli od Prawdy i wszystkiego, czego ich nauczałem. Nieliczni znajdują we Mnie pocieszenie. Choć czekam cierpliwie, to jednak oni nie przyjdą do Mnie. Utworzyli mur, który oddziela ich ode Mnie i składają gołosłowne deklaracje wobec Mojej Obietnicy ponownego przyjścia. Jak bardzo zapomnieli tego, co mówiłem, robiłem, aby ich uratować i co powiedziałem im przez Księgę Mojego Ojca, aby oczekiwali czasu, gdy się przybliża.

Moje bardzo biedne dzieci. Jeśli mają otrzymać pocieszenie i złagodzenie bólu w ich smutnych i trudnych próbach w tym życiu, to najpierw muszę obudzić w ich sercach miłość do Mnie. Jeśli Ja mam uczynić ich przejście bezbolesnym, to teraz, w tym czasie, muszą wyciągać ręce i wołać do Mnie.

Nie chcę zadawać cierpienia dzieciom Bożym. Ale odrzucając Prawdę Mojego Nauczania i Prawa ustanowione przez Mojego Ojca będą wciągane do straszliwej walki z duchem zła, zanim Moje Miłosierdzie będzie mogło przyciągnąć ich w Moje Ramiona, kiedy będę ich ratował.

Jak mało w swoich sercach ufają jedynemu Prawdziwemu Bogu. Jak bardzo są niepoważni i jak szybko przyjmują kłamstwa, żeby zaspokoić swoje żądze grzechu. Jak są łatwowierni, gdy akceptują kłamstwa, które odpowiadają ich stylowi życia, aby usprawiedliwić grzech.

Jedyną drogą, którą wybierają, jest uwiarygodnienie wszystkiego, co usprawiedliwia grzech poprzez ludzki intelekt, aby mogli przeżywać swoje życie tak, jak chcą. Prawda jest tak trudna do przełknięcia i ciężka do strawienia, bo muszą zostać złożone ofiary z ciała, aby ją przyjąć. Jeśli Prawda zostanie przyjęta, daje wielką odwagę i tylko ci, którzy posiadają Dar Pokory mogą naprawdę przyjąć ją z łatwością.

Ci, którzy szczerze szukają Prawdy Bożej są często wprowadzani w błąd przez tych, którzy twierdzą, że głoszą Słowo Boże. Jedynym miejscem, w którym znajdziecie Prawdę jest Najświętsza Biblia i Moje Święte Słowo przekazane w tych Orędziach. Moje Orędzia podtrzymują Święte Słowo Boże, które zostało złożone w Księdze Mojego Ojca.

Nie łatwo Mnie kochać, gdyż możecie przyjść do Mnie jedynie, jako proste dzieci. Wasze miny i wdzięki, które pokazujecie światu w waszym codziennym życiu, musicie odstawić na bok. Możecie przyjść do Mnie jedynie, jako proste, ufne dzieci. Musicie upaść przede Mną i prosić Mnie, abym was przyjął, ukształtował, pomógł iść właściwą drogą do świętości i żebyście całkowicie Mi zaufali.

Gdy poddacie Mi wszystko, podniosę was, zabiorę wasz strach i zaniosę do Mojego Królestwa. Ale nawet wtedy, gdy Miłość Boża będzie w waszych duszach, wasza droga okaże się trudna. Ale gdy pajęczyny zostaną uprzątnięte, ponieważ Prawda stanie się jasna, nie będziecie chcieli już iść inną drogą. Gdyż to jest jedyna droga, która prowadzi do Raju i to jest droga, którą musicie pójść, aby przyjść do Mnie, Jezusa Chrystusa. Ponieważ Ja Jestem Drogą.

Wasz Jezus

 

Matka Boża: Musicie pozostać wierni temu, czego mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu

Orędzie nr 827 z serii Ostrzeżenie

Poniedziałek, 24.06.2013, 14:18

Jestem waszą ukochaną Matką, Królową wszystkich aniołów, Matką Boga. Jestem Niepokalanym Poczęciem.

Moje dzieci, czyż nie wiecie, że mój Syn prowadzi w tej chwili wszystkich, którzy przychodzą do Niego z otwartym sercem?

Musicie pozostać wierni Jego Nauczaniu, aby dać świadectwo Panu Bogu, poprzez Jego Jednorodzonego Syna. Jest ono wyryte w kamieniu i jako takie nigdy nie może zostać zmienione. Prawda nigdy nie może się zmienić. Wszystkim dzieciom Bożym dano Prawdę, ale nie wszystkie przyjęły Go Tym, Kim jest ani tego skąd przyszedł. Tym, którzy nie przyjmują Prawdy danej ludzkości przez Ukrzyżowanie mojego Ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy wolno zapomnieć tego, co powiedział.

On wszystko wam wyjaśnił. Nic się nie zmieniło. Musicie zachować czujność przez cały czas, bo już jesteście w wprowadzani w błąd i wkrótce wielu z was popadnie w błąd.

Grzech jest grzechem. On nie podoba się Bogu, ale jest wybaczany, gdy jest okazywana skrucha i jeśli prosicie o odkupienie. Łaska Życia Wiecznego jest dla wszystkich dzieci Bożych, które o nią proszą. Wszystkie dzieci Boże przez Miłosierdzie mojego Syna, otrzymają czas i wielki Dar, aby przypomnieć im o Prawdzie. W ten sposób większość ludności świata będzie mogła i zostanie uratowana i otrzyma Dar Życia w Nowym Raju.

Jako grzesznicy musicie stale prosić o wybaczenie przez mojego Syna, aby pozostać w Stanie Łaski. Dopóki nie poprosicie mojego Syna o Dar Pojednania, wasze grzechy nie będą mogły być wam wybaczone.

Musicie pozostać wierni temu czego mój Syn was nauczył. On był podobny do was we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Bóg jest Wszechmogący. Bóg jest Miłością. Bóg jest Doskonały. Bóg przez swojego Syna nigdy nie mógłby być kuszony do popełnienia grzechu.

Idźcie w pokoju, drogie dzieci, a kiedy będziecie pozostawali silni i wierni Prawdzie, która może pochodzić tylko od Boga, będziecie żyli pełnym i chwalebnym życiem w ciele i duszy, w doskonałej jedności z moim Synem.

Wasza Matka

Matka Ocalenia

 

Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą

Orędzie nr 826 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 23.06.2013, godz. 18:37

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie Serce z powodu cierpienia Moich ukochanych sług, którzy teraz zobaczyli zamieszanie, jakie właśnie pojawia się w Moim Kościele. Mówię im to: Zatrzymajcie się i róbcie to, co musicie robić, aby Mi służyć, pod dachem Mojego Kościoła. Trwajcie mocno w Moim Nauczaniu. Nie akceptujecie nowych i tak zwanych teologicznych wyjaśnień o tym Kim Ja Jestem, co zrobiłem dla ludzkości i jak powrócę, aby dopominać się o wszystkie dzieci Boże, którzy akceptują Moje Miłosierdzie. Zaufajcie tylko Mojemu Świętemu Słowu, przekazywanemu wam przez Moich apostołów i Najświętszą Biblię. Nie akceptujcie niczego, co odbiega od Świętych Sakramentów lub co mówią wam o konieczności odkupienia.

Ja Jestem Prawdą. Otrzymaliście Prawdę. Tylko Prawda może zbawić wasze dusze od potępienia. Prawda was uwolni. Kłamstwa was zniszczą. Uroczyście obiecuję, każdemu z was, Moi drodzy wyświęceni słudzy, nadzwyczajne łaski, aby wytrwać w obliczu prześladowań, gdy wasza wiara będzie próbowana do granic możliwości, jeśli będziecie odmawiać tę modlitwę.

Modlitwa Krucjaty (110) Dla kapłanów, aby pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu

O mój Najdroższy Jezu, błagam Cię, zachowaj mnie silnym i odważnym, abym mógł bronić Prawdy w Twoje Najświętsze Imię.

Błagam - daj mi Łaskę, której potrzebuję, aby dać świadectwo Twojemu Świętemu Słowu w każdym czasie.

Pozwól mi przeciwstawić się naciskom promowania nieprawdy, kiedy wiem w swoim sercu, że ona Cię obraża.

Pomóż mi pozostać wiernym Twojemu Świętemu Słowu, aż do dnia mojej śmierci. Amen.

Muszę udzielić jeszcze słowa przestrogi Moim wyświęconym sługom.

Musicie bronić Daru Pojednania i rozpoznać, że tylko ci, którzy starają się o skruchę za swoje grzechy i przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, który jest kluczem do zbawienia, będą ze Mną w Raju.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Kiedy Mój Syn zostanie uznany za grzesznika, wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo

Orędzie nr 825 z serii Ostrzeżenie

Niedziela, 23.06.2013, godz. 18:18

Moja najdroższa córko, w jaki sposób rodzice zareagowaliby, gdyby wiedzieli, że ich dzieciom zagraża śmierć? Czyż nie walczyliby ze wszystkich sił, aby uratować je od nieszczęścia? Dlatego właśnie teraz będę interweniował na świecie zalecając Mojemu Synowi głoszenie Prawdy, by uratować życie Moich dzieci.

To właśnie małe rzeczy w życiu wywołują w świecie wielkie następstwa. Pszczoły, których zachowanie się zmienia i miejsca, w których pyłek nie może powstać, będą miały bezpośredni wpływ na życie, które istnieje na Ziemi. To właśnie dzięki Kościołowi Mojego Syna na Ziemi życie duszy może być zachowane. Bez Prawdy, Kościół Mojego Syna nie może podtrzymywać życia. Zatem, jeśli kłamstwa przenikną przez mury Kościoła, bez Mojej ingerencji, będzie to miało wpływ na życie duszy.

Kiedy Kościół obróci się przeciwko Temu, Który go stworzył, to życie będzie zniszczone. Ta plaga będzie miała bezpośredni wpływ na cały świat, łącznie z tymi, którzy nie wierzą w przyszłe życie. Wpłynie to nawet na tych z innych religii, które nie pochodzą ode Mnie. Gdy kłamstwa opanują Mistyczne Ciało Mojego Syna, Jezusa Chrystusa na Ziemi, spowodują chorobę. Jeśli choroba nie zostanie opanowana, doprowadzi do śmierci. Dlatego też, jako Bóg Ojciec wszelkiego stworzenia, nie będę stał bezczynnie i nie pozwolę Moim wrogom zniszczyć dusz Moich dzieci.

Kiedy będziecie mieli do czynienia z kłamstwami, to będą one wypływać z ust kłamców w chaotycznej zbieraninie bzdur. Kłamstwa, które już się rozpoczęły, są formułowane w pokornych słowach, ale ukrywają największe kłamstwa przeciwko Prawdziwej doktrynie Kościoła. Poznajcie czym w rzeczywistości są – podsuwa się je, by nakłonić was do popełnienia grzechu. Kiedy Mój Syn zostanie uznany za grzesznika, wiedzcie, że jest to największe bluźnierstwo, gdyż to jest niemożliwe.

Wysłałem Mojego Syna, jako człowieka w ciele, tak jak wy wszyscy, z jednym wyjątkiem. On urodził się bez grzechu, dlatego nie był zdolny do popełnienia go. Każdy, kto posługuje się Prawdą, a następnie przeinacza ją, aby wprowadzić nowe znaczenie Ukrzyżowania Mojego Umiłowanego Syna, jest kłamcą. Taki nie pochodzi ode Mnie i jest wrogiem Mojego Syna.

Zobaczcie teraz, Moje małe dzieci, jak bestia i demony, które wysłał, by odciągnąć was ode Mnie, grasują wśród was. Musicie być silni. Zawsze musicie pamiętać o tym, że Mój Syn dał wam Prawdę, gdy chodził po Ziemi i kiedy umarł za wasze grzechy. Poświęcił swoje Ciało, by was odkupić, ale nigdy nie stał się grzesznikiem, ponieważ nie jest On jednym z was.

Musicie pozostać wierni Mojemu Słowu i Nauczaniu Mojego Syna. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie namawiani do przyjęcia kłamstw, które nie przyniosą wam nic innego oprócz wiecznego cierpienia.

Wasz Umiłowany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, ale to jest niemożliwe

Orędzie nr 824 z serii Ostrzeżenie

piątek, 21.06.2013, godz. 11:50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy pogaństwo wciąż rozprzestrzenia się, jak wirus po całym świecie, człowiek zaczyna stawiać się na pozycji Boga. Liczne sekty, które nie akceptują Istnienia Prawdziwego Boga, zamiast Jemu, oddają cześć bestii w swoich świątyniach. Te żałosne dusze, których miłość własna wypływa z niepohamowanych ambicji, postawiły świątynie, w których bezwstydnie czczą szatana. Dla wielu osób postronnych, te świątynie wydają się kościołami, gdzie czci się Boga, ale nie dajcie się zwieść. Ich jedynym celem jest uwielbianie bestii, który obiecuje im życie wieczne. On obiecuje im, że przez oddawanie hołdu miłości własnej, która zastępuje miłość Bożą, będą oni mogli uzyskać wieczny raj rozkoszy.

Obietnice złożone im przez bestię, który wyraźnie się z nimi komunikuje, mają na celu oszukać ich, aby uwierzyli w kłamstwo. Że jeśli przed ołtarzem Bestii - fałszywym bogiem, którego uwielbiają zamiast Mojego Ukochanego Ojca - będą składali swoje prośby o ziemskie przyjemności i samozadowolenie, zostaną nagrodzeni. Jeśli stawiają swoje potrzeby na pierwszym miejscu, przed potrzebami innych, wierzą, że uzyskają, wielkie bogactwo, władzę i wolność.

Ludzie ci są zachęcani do stawiania siebie ponad Bogiem i szukania takich mocy, aby byli w stanie pokonać Niebiańskie Królestwo Boga. Niestety, z czystej chciwości, uczynią oni wszystko, aby zaspokoić swoje pożądanie bogactwa i władzy nad innymi. Gotowi są niszczyć życie innych, również zabijać, by osiągnąć swoje cele i każdego dnia przeklinają Boga.

Przeklinając Boga odprawiają czarne msze, z których wiele odbywa się w tajemnicy i przy udziale wpływowych ludzi, w tym tych, którzy twierdzą, że służą Bogu w Jego Kościołach. Ich obrzędy satanistyczne są powszechne i są oni dumni ze swoich czynów. Dumnie nazywają swoje budynki świątyniami, gdyż w swoich duszach nie posiadają odrobiny wstydu. Te świątynie są ustanowione do oddawania hołdu szatanowi, a nie Bogu, jednak oni chcieliby, abyście sądzili inaczej.

Zostaną przeze Mnie ukarani za swoje zbrodnie przeciwko ludzkości i bluźnierstwa wobec Boga, których są winni. Wielu z nich przeklina Mojego Ojca, nadużywając określeń odnoszących się tylko do Niego. Mój ojciec powiedział: "Ja Jestem Początkiem". "Ja jestem" używa się, aby określić ich miłość własną, będą też naśladować wszystkie święte działania, czyny i powtarzać słowa, które zostały dane światu przez Boga, lecz oni będą to robić tylko po to, by Go zbezcześcić.

Ich świątynie podczas Wielkiej Kary zostaną rozdarte przez Boga, a oni stają się jałowi i puści bez jakiejkolwiek władzy nad dziećmi Boga. Jednak, jak wszystkie dzieci Boga, tak i oni będą mieli szansę odrzucenia szatana przed Wielkim Dniem. Niektórzy przyjmą Moją Miłosierną Dłoń, ale wielu ją odrzuci, gdyż wierzą w szatańskie kłamstwa, które są odciśnięte w ich duszach przez bestię.

Wierzą oni, że poprzez władzę nad światem, rozwijanie swojej wiedzy o wszechświecie, kontrolę życia poprzez wydłużenie życia ludzkiego i przez niszczenie ludności świata, staną się jak Bóg.

Szatan jest bardzo ostrożny, gdy zdobywa ich dusze. On pokazuje im wielkie wizje przyszłości, która, jak mówi, będzie ich udziałem. Mówi im o wielkich wydarzeniach, które mają nastąpić w przyszłości i będą dla nich dostępne. Wszystko to są kłamstwa. Nic z tego, co im mówi, nie jest prawdą. Szatan ma wiele mocy, które zostały mu dane przez Boga, jako Lucyferowi, jednemu z najpotężniejszych aniołów w hierarchii Mojego Ojca. On pokazuje swoim zwolennikom piękne obrazy wspaniałej przyszłości, która ich czeka, jeśli oddadzą mu swoje dusze. Oni wierzą w jego obietnice przyszłości.

Największym kłamstwem jest to, że szatan potrafi przepowiadać przyszłość, ale to jest niemożliwe. Proroctwa mogą pochodzić wyłącznie od Boga. Nikomu nie został przekazany ten Dar, który może wypływać jedynie z Ust Boga. Szatan nie może przewidzieć przyszłych zdarzeń, których szczegóły są przekazywane prorokom Boga. Jeśli wierzycie w obietnice szatana, wasze życie staje się kłamstwem i Życie Wieczne nie może do was należeć, chyba, że zaakceptujecie Prawdę.

Bóg obiecał wam Życie Wieczne. Moja Obietnica powrotu i zabrania was do Raju jest Prawdą. Nie obrażajcie Boga odrzucając Prawdę.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo

Orędzie nr 823 z serii Ostrzeżenie

19.06.2013, godz. 03:00

Moja szczerze umiłowana córko, moje pragnienie uformowania rdzenia Mojej Armii na Ziemi spełnia się w tym czasie. Jak z rozrzuconych malutkich żołędzi, wyrastają wielkie dęby, tak z nich, rozproszonych  wszędzie, rozrośnie się i rozprzestrzeni Moja Armia.

Moja córko, fundament jest ważną częścią. Podobnie jak dziecko, które kształtuje się w łonie matki, wymaga czasu i szczególnej troski, aby zapewnić dobry stan zdrowia dziecka, które otrzymuje pożywienie z łożyska. Będzie ono rosło powoli, ale doskonale, końcu zostanie wyprawione z łona matki i będzie gotowe żyć życiem określonym dla niego przez Mojego Ojca.

Narodziny Mojej Armii Reszty będą identyczne. Nastąpią wielkie przygotowania zanim będzie gotowa zająć swoje miejsce w świecie i dzięki jej solidnemu fundamentowi, dusze, które są budulcem splotą się w jedno, aby uformować potężną Armię. Wtedy ta Armia natychmiast się rozszerzy oraz rozrośnie wszędzie z taką siłą, że będzie ją trudno zignorować. Ci, którzy należą do Mojej Armii Reszty będą pozbawieni  ego, dumy i potrzeby uciekania się do naukowej oceny Mojego Słowa, której będą żądali od nich, aby dowiedli Prawdy Bożej.

Nauka jest Darem od Boga, jednak nauka nie potrafi wyjaśnić Tajemnicy Boga. Tak więc ci, którzy potrzebują wygodnych logicznych wyjaśnień w jaki sposób porozumiewam się z dziećmi Bożymi na Ziemi w tym czasie, będą rozczarowani. Nie ma odpowiedzi, która by ich zaspokoiła.

Jednym z największych Darów danych człowiekowi jest miłość. Miłość nie może zostać naukowo wyjaśniona czy udowodniona, gdyż pochodzi ona od Ducha Bożego. Jest on obecny w każdym z was. Odczuwacie go. Jest to więź, która łączy ludzkość i której moc zła nie może osłabić.

Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Bogiem. To jest jedno i to samo. Bez miłości nie mielibyście życia. Miłość zjednoczy was, wzmocni was, będzie trzymać was razem. Miłość pomoże wam przyprowadzić do Mnie dusze.

Wasz Jezus

 

Bóg istnieje w każdej osobie urodzonej na tym świecie, niezależnie od ich wiary czy przekonań rodziców

Orędzie nr 822 z serii Ostrzeżenie

sobota, 15.06.2013, godz. 23:44

Ja Jestem twoim Ukochanym Jezusem, który działa przez twoją duszę. Nawet wtedy, gdy Mnie ignorujesz, Ja Jestem tu. Działam przez duszę, ponieważ Mi ją ofiarowałaś i to sprawia, że zawsze będziesz cierpieć dla Mnie i ze Mną.

Dziś, Moja córko, zwracam się do wszystkich, którzy mówią, że nie wierzą w Boga. Jeśli nie wierzycie w Boga, muszę wam teraz wyjaśnić, jak można poznać, że Bóg naprawdę Istnieje. Bóg daje każdej formie życia odczuwanie podziwu i zachwytu, które zawsze będą tworzyć w duszy odczuwanie silnej miłości do innych Stworzeń Bożych.

Każdy z was jest Stworzeniem Boga. To jest fakt. Niektórzy z was rodzą się z wielką urodą. Niektórzy rodzą się z wadami. Inni rodzą się ze strasznymi niedoskonałościami. Mimo to wszyscy się rodzą, bo Bóg na to pozwala.

Wielu z was usprawiedliwia przerywanie życia dzieci Bożych, które są niedoskonałe. Niektórzy z was będą mordować dzieci Boga w łonie matki i jeszcze będą to usprawiedliwiać, co w większości przypadków będzie z powodów egoistycznych. Za to zostaniecie potępieni, chyba, że poprosicie Mnie o wybaczenie. Dopiero wtedy zostanie wam wybaczone, jeśli szczerze przeprosicie za to, co zrobiliście, aby przekląć Mojego Ojca.

Niektórzy z was rodzą się z niedoskonałościami, które wywołują uraz w waszym życiu. Choć może to być trudne, ale otrzymujecie to cierpienie, aby ratować innych, którzy w przeciwnym wypadku przestaliby istnieć. Widzicie, te dusze, które zniesławiają Mojego Ojca i nigdy nie poproszą o wybaczenie swoich grzechów, skończą one w ogniu piekielnym na wieczność. Wasze cierpienie pomoże ich uratować, gdyż oni sami nie potrafią się uratować i się nie uratują. Wybraliście to cierpienie zanim się narodziliście. Możecie zaakceptować to teraz lub później, ale jesteście bezpieczni w Moim Królestwie, ponieważ Chwała będzie należała do was na wieczność.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl