OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 44

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione

orędzie nr 881 z serii Ostrzeżenie  

17.08.2013, godz. 11:50

Moja szczerze umiłowana córko, wielu z tych, którzy są pobłogosławieni silną wiarą i miłością do Mnie, Jezusa Chrystusa, w końcu zaczynają rozpoznawać Mój Głos, gdy mówię do świata przez te Orędzia.

Niech ci, którzy prowadzą niewolnicze życie, służąc wężowi, wiedzą również, że to jestem Ja, Który mówię. I tak zaczyna się batalia o to, by wykonywać Moją Świętą Wolę, z jednej strony, a pragnieniem wrogów Boga, by ze Mną walczyć.

Ci, którzy planują zadawanie cierpienia ludzkości, jako część przymierza z bestią, będą uważali, aby nie postrzegano ich jako tych, którzy publicznie potępiają te Orędzia, ale dają im wiarę. Zamiast tego będą rozszerzać nienawiść do Mnie w inny sposób, począwszy od niszczenia wiary tych, którzy są w Moim Kościele. Obrócą serca tych, którzy Mnie kochają przeciwko ich chrześcijańskim współwyznawcom. Przyjmą oni pogan, czarownice New Age i czcicieli bestii, lecz nie chrześcijan protestujących przeciwko ohydnym pogańskim rytuałom, które będą sprawowane w Kościołach katolickich, a wkrótce w innych kościołach chrześcijańskich.

Te wydarzenia jeszcze nadejdą. Proszę, nie myślcie, że obecne Msze święte i Sakramenty już się zmieniły, jednak zmienią się bardzo szybko. A kiedy to zrobią, musicie odwrócić się i Mnie bronić.

Wiele zmian zostało zaplanowanych na przestrzeni ostatnich kilku lat przez zło masonerii w Moim Kościele na Ziemi. Teraz ich plany są już znane na najwyższych szczeblach hierarchii kościelnej i wkrótce zostaną ogłoszone. Zostaną one odsłonięte wraz z ogłoszeniem, że Kościół katolicki jest właśnie modernizowany, by go móc dostosować do dzisiejszego nowego, nieuprzedzonego, liberalnego społeczeństwa. Oświadczą, że to będzie oznaczało odrzucenie przeszłości, a wtedy podadzą, że jego mottem będzie objęcie wszystkich wyznań, aby pokazać, że jego nastawienie nie jest zawężone. Zapowiedź ta będzie świętowana na całym świecie, a media podadzą te wspaniałe wieści na swoich pierwszych stronach, podczas gdy przedtem komentowały one Kościół katolicki z niesmakiem. 

Posiew szatana zostanie rzucony i pojawią się nowe obrzędy, w których forma Mszy Świętych zostanie przedstawiona na wspak, ale wszystkie poprawne zwroty odnoszące się do Mojej Męki zostaną zastąpione bzdurami - pustymi słowami - pustymi naczyniami - pustymi tabernakulami. Wszystkie Moje Krzyże zostaną zastąpione tajemnymi symbolami okultystycznymi.

O tej pustce powiedziano prorokowi Danielowi. W wielu miejscach to oznacza koniec Mojej Świętej Eucharystii i koniec Mszy, jaką znacie. Ale Moi umiłowani wierni słudzy przygotowują teraz wyrób Świętych Hostii. Muszą oni zachować Święte Mszały, szaty, Pismo Święte i Święte Krzyże. To wszystko zostanie zastąpione.

Musicie szybko się zebrać i planować, bo nie będziecie mogli odprawić Mszy według Mojej Woli.

Będę was prowadził, Moi wyświęceni słudzy, gdy nadejdzie czas. Wy chrześcijanie, którzy wierzycie, że ta obrzydliwość będzie widoczna tylko w Kościele katolickim, wiedzcie, że to dotknie wszystkie kościoły chrześcijańskie, dopóki nie zabronią wszelkich wzmianek o Mnie czy Moich znaków. Z czasem będziecie surowo karani za wspominanie Mojego Imienia.

Będziecie zaskoczeni jak szybko ten na pozór niewinnie odnowiony, ale w istocie zanieczyszczony Kościół popadnie w ohydny kult. Zadadzą sobie wyjątkowy trud, aby karać tych, którzy będą przeciwstawiać się ich stworzonej przez człowieka, pogańskiej, nowej światowej religii.

Chrześcijanie i Żydzi będą głównym celem nienawiści i będą prześladowani z powodu swojej religii.

Zamiast lękania się, Ja Wzywam was do przygotowania się do walki w Moje Imię. Nigdy nie zapominajcie jak bardzo Ja Jestem nadal znienawidzony. Wiedzcie, że kiedy idziecie za Mną w tych czasach, które są przed wami, wasz krzyż będzie dużo cięższy niż tych, którzy byli przed wami.

Wasz Jezus

 

Pierwszy Sąd jest bliski i odrzucę na bok nikczemnych

orędzie nr 880 z serii Ostrzeżenie 

15.08.2013, godz. 21:57

Moja szczerze umiłowana córka, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy znają Prawdę, by okazali odwagę w tych trudnych czasach dla ludzkości.

Czas, kiedy wojny wybuchną w wielu krajach w tym samym czasie, jest bardzo bliski. Gdy usłyszycie o tych wszystkich wojnach i będziecie świadkami czystego okrucieństwa tych gnębicieli, którzy wywołują te wojny, a wszyscy ściśle ze sobą współpracują, będziecie wiedzieli, że czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest bliski.

Więcej z was rozpozna Prawdę zawartą w Księdze Jana - Apokalipsie - jak to jest wam teraz objawiane. Nie bójcie się, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć. Wielu, którzy nie przyjmują tych Orędzi popełnia poważny błąd, ponieważ Księga Prawdy zawiera po prostu szczegóły i tajemnice zawarte w Księdze Apokalipsy. Ja, Baranek Boży, Jestem jedynym Autorytetem - tylko Ja mam pozwolenie od Mojego Ojca - aby otworzyć pieczęcie w niej zawarte.

Jeśli nie wierzycie w Księgę Prawdy, to nie wierzycie w Księgę Apokalipsy. Ostrzegam. Ci, którzy odrzucają Księgę Apokalipsy wyrzekają się Mojego Miłosierdzia. Ale Prawda zostanie im ukazana podczas Mojego Wielkiego Ostrzeżenia poprzez Bożą Interwencję, gdyż w przeciwnym razie wielu nigdy by Mnie nie poznało ani nie zrozumiało Wielkiego Miłosierdzia, jakie przynoszę światu. Nigdy nie wolno wam nic dodawać do Księgi Apokalipsy, próbować ją interpretować lub coś z niej usuwać i dopasowywać do własnych pragnień, gdyż będziecie z tego powodu cierpieli. Kiedy robicie takie rzeczy, fałszujecie Słowo Boże. Ta Księga została wam obiecana. Bóg posłał swojego siódmego posłańca do ujawnienia Prawdy. Przyjmijcie to z zaufaniem do Mnie, bo inaczej będziecie chodzili sami nie wiedząc nic o strasznym oszustwie, które przytrafi się tym, którzy odrzucają Słowo Boże.

Wiele, wiele zmian będzie teraz miało miejsce na świecie, których żaden człowiek nie przeoczy. Religie sprowadzą się do nonsensu, gdy miliony przyjmą pogańską wiarę, o której będą mówić, że oddaje cześć Bogu. Powiedzą wam, że pokora i miłość do ubogich będzie powodem odnowienia i oświecenia kościoła, który będzie zwiastował nowy początek. Będziecie prowadzeni jak owce na rzeź do jeziora ognia. Kiedy zdacie sobie sprawę ze straszliwej ohydy, do której zostaliście wciągnięci, może być za późno. Kiedy oddacie hołd bestii, zostaniecie przez niego skażeni i z czasem wielu stanie się niewolnikami.

Ogromne zmiany w światowych systemach politycznych i mediach spowodują wielki podział. Ci, którzy są wierni Bogu we wszystkim, co zostało dane światu przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, będą żyli. Ci, którzy Mnie odrzucają nie będą mieli życia, ponieważ staną się niezdolni do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Choć Moje Serce z tego powodu zostanie rozdarte na pół, stwardnieje i Moja Sprawiedliwość zwycięży.

Pierwszy Sąd jest bliski i odrzucę na bok nikczemnych, podczas gdy Nowe Niebo i Nowa Ziemia powitają tylko tych, którzy przyjęli Moje Miłosierdzie. Wielu powie: "Bóg jest miłosierny. Nigdy nie okaże takiego okrucieństwa." Moja odpowiedź jest następująca. Ziemia, którą znacie przestanie istnieć. Zamiast niej, nowa odnowiona Ziemia wyłoni się - znacznie większa, wspanialsza niż poprzednio, gdzie dwanaście narodów będzie mieszkało obok siebie w harmonii miłości. Tylko ci, którzy pozostają Mi wierni i ci, którzy Mnie nie znają, ale którzy przyjmą Moją Rękę, kiedy ukażę im Prawdę w Ostrzeżeniu, wejdą przez bramy. A potem je zamknę. Żaden inny człowiek nie przejdzie przez nie, gdy zapadnie Mój Wyrok. Cały smutek zostanie zapomniany, a nikczemnicy zostaną wrzuceni do piekła, gdzie będą cierpieć przez wieczność. Człowiek zawsze musi doceniać Moją Wielką Miłość, Miłosierdzie i Współczucie. Ale powinien się też obawiać Mojej Kary, gdyż nastąpi to, co ostateczne, kiedy ostatnia trąba zabrzmi na Wielki Dzień Pana.

A wtedy to się zakończy.

Wasz Jezus

 

Kiedy oddajecie cześć Mojej Matce, musicie nawiedzać jej Sanktuaria i tam oddawać jej hołd

orędzie nr 879 z serii Ostrzeżenie 

14.08.2013, godz. 15:15

Moja szczerze umiłowana córko, żaden żyjący człowiek nigdy nie może w pełni zrozumieć, jak przebiegły jest szatan. Kiedy atakuje, wiedzcie, że nigdy nie robi złego wrażenia. Wręcz przeciwnie, będą oni bardzo atrakcyjni, zabawni, wiarygodni i przekonujący, kiedy będą stosować swoje grzeszne taktyki wobec was, po to byście przyjęli ich oszustwa.

Ci, w Moim Kościele, którzy oddają hołd złemu duchowi i którzy niewolniczo postępują zgodnie z jego instrukcjami, bardzo was zmylą poprzez swoje święte zachowanie. Przekonają wielu z was do siebie tak, że będzie się wam wydawało, że oni prawdziwie oddają cześć Mnie i Mojej ukochanej Matce. Ale wiedzcie, że każdy gest i pozornie święty czyn będzie maskował zniewagę przed ołtarzami, które zostały przeznaczone do tego, by oddawać cześć Mojemu Imieniu. Musicie wiedzieć, że gdy będą oni oddawać cześć bestii, zaprezentują to, co będzie się wam wydawało świętymi czynami, lecz będą działali na odwrót. Ich intencje będą wydawały się być najświętszymi i pełnymi szacunku, ale nie dajcie się zwieść.

Kiedy oddajecie cześć Mojej Matce, musicie nawiedzać jej Sanktuaria i tam oddawać jej hołd. Ci, którzy Mnie kochają, pójdą do niej. Oni nie mogą zgodzić się na to, aby Moja Matka została wydana przed sąd wrogów Mojego Kościoła. 

Zostaniecie poproszeni o akceptacje znaków, postrzeganych jako dobre, wyrażające szacunek dla Boga w Trójcy Jedynego, Mojej Matki i wszystkich świętych. Ale one zawsze będą pokazywane wam przez wrogów Boga w inny sposób. Kiedy to, czego się nie spodziewacie zostanie przedstawione, wiedzcie, że to jest wielki znak bestii, który oszustwem doprowadzi świat do uwierzenia, że on i jego kohorty są świętymi.

Wasz Jezus

 

Wkrótce będą korzystać z kościołów jako miejsc uprawiania handlu i czerpania z niego zysków

orędzie nr 878 z serii Ostrzeżenie

13.08.2013, godz. 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie przygnębienie odczują katolicy i chrześcijanie na całym świecie, gdy zobaczą, jak ich kościoły i miejsca kultu zamienią się w miejsca rozrywki.

Wiele imprez będzie odbywało się w kościołach, gdzie powinno się oddawać Mi hołd, podczas, gdy te imprezy będą znieważały Moje Imię. Wkrótce będą korzystać z kościołów jako miejsc uprawiania handlu i czerpania z niego zysków. Wszystkie te rzeczy mają nadejść, a ci, którzy Mnie kochają, będą płakali w wielkim smutku. Jak bardzo te biedne dusze będą cierpiały, gdy będą musiały walczyć z takimi bluźnierstwami. Herezje wpychane im siłą do gardeł będą oznaczały, że mało szacunku zostanie okazane takim duszom podczas wielu praktyk i ceremonii, które obrażają Boga. Będą śpiewy, śmiechy, gwar głosów i recytowanie opowieści, które nie mają nic wspólnego ze Mną. Jednak te wszystkie nikczemne czyny zostaną popełnione w Moich kościołach i przede Mną.

Moja córko, uważnie posłuchaj teraz Mojej Obietnicy. Pójdę na krańce Ziemi, aby uratować każdego grzesznika. Ale dusze zostaną tak bardzo zaatakowane, że bez względu na to, co zrobię dla nich, nigdy nie zaakceptują Mojego Miłosierdzia, nawet w momencie śmierci, chociaż będą wiedziały, że czeka ich Piekło.

Dlatego wy musicie z tym się pogodzić, że dusze zostaną utracone dla Mnie, ponieważ ich niegodziwość jest tak głęboko zakorzeniona w ich duszach, że żadna interwencja nie oddzieli ich od bestii.

Muszę wam to powiedzieć. Nie pozwólcie, aby ci, którzy są zarażeni przez złego ducha odciągnęli was ode Mnie przez swoje kłamstwa. Kiedy przyjmiecie kłamstwa, narzucone wam przez tych, którzy nie oddają Mi czci, osłabicie swoją wiarę - nawet, jeśli będzie chodziło o tylko jeden z aspektów odnoszących się do Mojego Nauczania. Jeśli ulegniecie choćby jednemu żądaniu, mającemu zmienić  wasze rozumienie tego, co wam powiedziałem, będzie to oznaczać danie przyzwolenia złemu duchowi, aby jeszcze bardziej was przymuszał do ulęgnięcia pokusie, byście się ode Mnie  odwrócili. 

Zatkajcie uszy rękoma, gdy z ust bestii będą się wylewać bluźnierstwa. W ogóle nie przyjmujcie niczego, co będzie zdradą Moich Sakramentów lub Mojego Nauczania. Odwróćcie się w drugą stronę i idźcie za Mną, ponieważ gdy to wszystko się stanie, będzie tylko jedna droga, którą będziecie mogli iść. To jest Moja Droga - Droga Prawdy. Tylko cała prawda jest do przyjęcia. Pół prawdy oznacza, że staje się ona kłamstwem.

Wasz Jezus

 

Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata najbardziej gniewają Mojego Ojca

orędzie nr 877 z serii Ostrzeżenie

12.08.2013, godz. 03:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wyznawcy, łącznie z tymi, którzy nie wiedzą o tych Orędziach, wszędzie zostaną przyciągnięci do Moich kościołów, w tym czasie poszukiwania Mnie. Dzięki Mojemu Darowi Ducha Świętego dla nich, hurmem wbiegną do Schronienia Mojego Serca. Będą wyczuwać niepokój na świecie i poznają, że potrzebują Mojej pomocy, aby pozostać wiernymi Mojemu Nauczaniu. 

Wielu odczuje, że coś wisi w powietrzu, gdy wrogowie Boga zaczną ujawniać swój nienawistny plan oszukania świata kiedy ich nikczemne czyny mające na celu akceptowanie grzechu we wszystkich jego przejawach, zostaną podane do wiadomości. Świat zostanie zalany powodzą cierpienia i wielu będzie wstrząśniętych, gdy wszędzie zobaczą próby ubóstwiania grzechu w każdej jego postaci.

Grzechy ciała zostaną przyjęte z aplauzem. Na całym świecie uwidoczni się próżność i obsesyjna miłość własna. Obsesja na własnym punkcie, jak nigdy dotąd, będzie się wydawała podstawową cechą. Ci, którzy nie będą gonić za takimi przyjemnościami, zostaną odrzuceni i potraktowani jak obcy. Grzechy złego ducha będą uwielbiane, a gdy człowiek zostanie wciągnięty w to szaleństwo, światu ukaże się powódź gniewu, gdy  Mój Ojciec zmiecie wiele części wielu krajów. Powodzie będą powszechne i będziecie wiedzieli, które części świata najbardziej gniewają Mojego Ojca, kiedy wody wyleją się w gniewie na narody.

Wszystkie wasze niegodziwe narody bezpośrednio doświadczą, jak zostaną ukarane grzechy ciała. Mój Ojciec powstrzyma złego ducha przed przejęciem dusz tych, którzy są winni tego grzechu, aby zapobiec zarażaniu innych. Zostaną oni powstrzymani. Nie będą oni mogli już dłużej dokonywać swojej inwazji. Wobec tego zła będzie przeciwdziałanie, a boska Interwencja przeprowadzona Ręką Boga będzie widziana wszędzie.

Ci z was, którzy mogą dostać się w zasięg działania tych kar, niech modlą się o Miłosierdzie. Będę chronić tych, którzy zwrócą się do Mnie o ochronę.

Wasz Jezus

 

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na Ziemi

orędzie nr 876 z serii Ostrzeżenie

10.08.2013, godz. 12:49

Moja szczerze umiłowana córko, żaden człowiek pośród was nie ma tak czystej duszy, aby mógł oceniać innych w Moje Imię. Ale wiedzcie o tym, wy, którzy jesteście Mi wierni i którzy przestrzegacie Mojego Nauczania - będziecie musieli cierpieć wielki smutek, gdy będziecie musieli być świadkami największej nikczemnej obrzydliwości, jaka czeka świat.

W imię sprawiedliwości społecznej i współczucia społecznego, fałszywy prorok da wytyczne dotyczące tego w co świat ma uwierzyć, by posłużyło przeprowadzeniu ewangelizacji i utworzeniu nowoczesnego kościoła. Ten kościół będzie postrzegany, jako ten, który dotrze do wszystkich grzeszników i obejmie tych grzeszników, których grzechy nie są do zaakceptowania przeze Mnie.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie uważani za heretycką sektę, ponieważ nadal będziecie głosili Prawdę. Wszystkie próby pozostania Mi wiernym będą ostro atakowane. Będziecie wyrzutkami i zostaniecie uznani za prawicowych odszczepieńców. Jakakolwiek próba utrzymania tradycji Świętych Obrzędów będzie ignorowana.

Nie wolno lekceważyć mocy tych, którzy będą wprowadzać w błąd Moje kościoły na Ziemi, ponieważ miliony świętych sług przyjmie nową fałszywą doktrynę. Będą błędnie wierzyć, że ta nowa doktryna jest formą ewangelizacji. Ich wsparcie, jako chętnych sług obrzydliwości, będzie bardzo trudne dla tych chrześcijan, którzy znają Prawdę. Ich głosy będą jak szept pośród krzyków tych, którzy staną się niewolnikami kłamstw wymyślonych w Moje Imię.

Wiedzcie, że ból odrzucenia będzie dokładnie taki sam, jaki Ja i Moi apostołowie musieliśmy cierpieć podczas Mojego Czasu na Ziemi. Ówcześni kapłani, który twierdzili, że kochają Boga, nie wahali się uciszyć głosów Moich uczniów, którzy przynieśli im wieści o tym Kim Ja Jestem. Tym razem, gdy zapowiadam Moje Powtórne Przyjście, Moi prorocy i Moi uczniowie doświadczą tego dręczenia, kiedy ich głosy zostaną odrzucone, a oni sami będą oskarżeni o bluźnierstwo.

Chociaż Moi uczniowie rozszerzają się i wzrastają, będą jak nędzarze i będą wspinać się na Wzgórze Kalwarii - nadzy, pozbawieni wszystkiego z wyjątkiem swojej wiary. Gdy będą podtrzymywali Płomień Mojego Światła żyjącego w Moim Kościele - Mój Prawdziwy Kościół - nigdy nie odejdzie od Prawdy, a oni będą nieśli na swoich barkach ciężki krzyż. To jest krzyż zbawienia, gdyż na swoich biednych, zmęczonych barkach będą nieśli grzechy tych, którzy Mnie opuścili. Ich los będzie trudny. Z powodu miłości do Mnie, będą cierpieli za innych, aby uratować ich nędzne dusze.

Dusze te nie zasługują na zbawienie. Zostaną one uratowane tylko dlatego, że Ja postanowiłem, aby je uratować. Będą Mnie obrażali, sprawią straszliwe cierpienia Moim wiernym wyznawcom i Mojej udręczonej Armii Reszty. Jednak uratuję ich z powodu wiary tych, którzy są w Mojej Armii Reszty.

Niech pozostali ludzie, którzy sprzedali swoje dusze bestii, wiedzą co następuje: Możecie nie wierzyć w Piekło, ale ujawnię wam, jakie cierpienie ono wam przyniesie. Dzień, w którym pokażę stopnie tortur w Piekle przerazi was i wielu z was będzie krzykiem wzywało Mojego Miłosierdzia. I uratuję was, jeśli poprosicie Mnie o wybaczenie. Zrobię to podczas Dnia Wielkiego Ostrzeżenia. Ci z was, którzy doświadczą płonącego ognia piekielnego, ale którzy nie zwrócą się do Mnie - nie przetrwają Ostrzeżenia i ta chwila, kiedy Mnie odrzucicie będzie waszą ostatnią.

Wy wszyscy, którzy pozostajecie wierni Mnie i Mojemu Słowu – chociaż będziecie cierpieli – wiedzcie, że przyszłość jaka stoi przed wami jest przyszłością wielkiej chwały.

Ci, którzy nie będą zważać na Moje Ostrzeżenie ani nie będą słuchać Prawdy, znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie.

Ci z was, którzy oddają cześć bestii i którzy idą za fałszywym prorokiem nowej światowej religii, zostaną żywcem wyrzuceni w płonący ogień Piekła, z tymi dwoma.

Prawda jest gorzka w smaku, ale jeśli ją przyjmiecie przyniesie wam Życie Wieczne, gdzie ze swoimi najbliższymi będziecie radowali się Moim Królestwem na wieki. Nie odcinajcie pępowiny Życia Wiecznego, gdyż będziecie cierpieć straszne męki i nigdy nie otrzymacie ułaskawienia.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie

orędzie nr 875 z serii Ostrzeżenie 

09.08.2013, godz. 18:38

Moje dziecko, zły duch zrobi wszystko, aby zachęcić wszystkie dusze, łącznie z tymi, które znajdują się najbliżej Serca mojego Syna, aby odrzucić i zaprzeczyć Jego Powtórnemu Przyjściu.

Tak, jak zły duch walczył przeciwko mnie, Matce Bożej w czasie przygotowania do narodzenia Jezusa, tak i teraz będziecie świadkami tego samego sprzeciwu, gdy zbliża się Jego Powtórne Przyjście.

Wiele osób jest ślepych na obietnicę daną przez mojego Syna, gdy powiedział On, że powróci. Wielu, którzy nie akceptują, że Jego Powtórne Przyjście wkrótce nastąpi, nie są przygotowani, ponieważ nie potrafią przyjąć, że będzie ono miało miejsce w ich życiu. Zważywszy, że w dniach tuż po śmierci mojego Syna na Krzyżu, Jego apostołowie myśleli, że będą świadkami Jego Powtórnego Przyjścia. To przekonanie było również powszechne w umysłach chrześcijan wiele setek lat później. Ale dzisiaj tak nie jest. Niektórzy uważają, że Powtórne Przyjście odnosi się do jakiejś starej części Pisma Świętego i że jest to wydarzenie, które jest częścią przyszłości. Nie wierzą, że Powtórne Przyjście ma jakiekolwiek odniesienie do nich żyjących w obecnym, nowoczesnym świecie. Wszystko w dzisiejszym świecie jest oparte na materializmie, współczesnej inteligencji ludzkiej i wspaniałych, zadziwiających osiągnięciach, które zrodziły się z wielkich postępów w nauce.

Dzieci, musicie się przygotować. Nie wolno wam się bać. Dlatego, że jesteście bardzo kochani przez mojego Syna, On wkrótce powróci, aby przynieść wielki pokój, wielką wolność od smutku i rozpaczy - które są bezpośrednią konsekwencją grzechu w świecie.

Powtórne Przyjście Chrystusa jest tym, czego ludzkość potrzebuje, aby przetrwać. Gdyby Jezus nie przyszedł szybko, jak przepowiedziano, to świat zostałby zniszczony, a człowiek opuszczony. Ten Dar przyniesie wam nowe życie, nowy cudowny i wspaniały początek w Nowym Raju. To będzie największe odnowienie Ziemi, a wraz z nim nadejdzie życie wieczne. Jakiż człowiek mógłby kiedykolwiek odrzucić to nowe, doskonałe życie. Nikt nie mógłby się odwrócić, gdyby otrzymał pełną wiedzę o tej Nowej Erze Pokoju, w której Raj zostanie przywrócony. Żaden grzesznik nie chciałby być wyłączony, ale niestety umysły wielu zostaną zaślepione na Prawdę. Zamiast tego, uwierzą, że osiągną ten pokój, kiedy przełkną kłamstwa, które wkrótce zostaną im przedstawione, będąc w błędnym przekonaniu, że pochodzą one od Boga.

Módlcie się, módlcie się, dzieci, abyście zostały obdarzone Darem widzenia, dawanym tym, którzy są godni być obdarzeni darem Ducha Świętego. Tylko ci, którzy przyjmują Rękę Miłosierdzia, Ręką Boga zostaną zabrani do życia wiecznego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Dusza nie może być na nowo uzdrowiona, dopóki nie uzna Wielkości Boga

orędzie nr 874 z serii Ostrzeżenie 

09.08.2013, godz. 16:50

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie nie rozumieją w pełni, co oznacza być w jedności z Moim Sercem. Ja, Jezus Chrystus, przyszedłem uwolnić ludzkość z niewoli grzechu. Grzech powstał wtedy, gdy Lucyfer uznał, że jest większy od Boga. Z powodu jego nikczemnej zazdrości, skusił człowieka - pierwsze dzieci Boga, Adama i Ewę - aby odwróciły się od Niego.

Moja Śmierć dała wszystkim dzieciom Boga Dar Zbawienia. Wielu ludziom na świecie, wszystkich wyznań, w tym tych, którzy nie wierzą w Boga lub tych, którzy odrzucają Boga i stawiają fałszywych bożków przed Nim, wszystkim jest ofiarowany Dar Zbawienia. Nie wszyscy przyjmą ten Dar. Przychodzę do każdego z was, jako Zbawiciel. Przyjdę przed każdego  z was, aby udowodnić Prawdę, przed dniem ostatecznym. Przyjdę ofiarować Dar Życia Wiecznego nawet tym, którzy ciężko zgrzeszyli w Oczach Boga.

Chwała Boga poprowadzi was we właściwym kierunku i żeby otrzymać ten Dar musicie tylko przyjąć Moje Miłosierdzie. Bóg jest Wszechmocny, Potężny i Doskonały w każdym calu. On jest tak bardzo umiłowany przez wszystkich aniołów i świętych w Niebie. On jest tak bardzo ukochany przez wiele dusz, które żyją w dzisiejszym świecie. Wszyscy będą świadkami Jego Wielkiej Chwały w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Bóg nie potrzebuje człowieka. Tylko z powodu Jego Miłości do człowieka wysyła Mnie, swojego ukochanego Syna raz jeszcze, aby przynieść im życie wieczne, które obiecał. Dlatego jest On cierpliwy. Dlatego nie zwraca uwagi na grzech w nadziei, że Jego dzieci powrócą do Niego i przyjmą Jego miłość.

Miłość jest potężna, gdy jest czysta i pochodzi od Boga. Kiedy dusza jest czysta, łatwo jest ją pociągnąć do Miłości Boga. Dusze, które potrzebują oczyszczenia przyjmą Miłość Boga, jeśli przyjmą cierpienie, które jest potrzebne, aby znów zostały uzdrowione. Dusza nie może być uzdrowiona, dopóki nie uzna Wielkości Boga i nie pokłoni się przed Nim w pokornym poddaństwie.

Dzień, w którym wszystkim zostanie ukazana droga do zbawienia jest bliski. Każdy grzesznik otrzyma szansę, aby znaleźć Boga. Ci, którzy z niej skorzystają, zostaną szczodrze obdarowani Moim Miłosierdziem.

 

Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

orędzie nr 873 z serii Ostrzeżenie 

07.08.2013, godz. 18:50

Moja najdroższa córko, świat musi przygotować się na przybycie największego wroga ludzkości odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej Ziemi.

Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną  w nieprawdopodobnym sojuszu. Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu krajach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.

Wtedy będzie wydawało się, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią łącząc się z głównymi bankami światowymi, stworzy nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany. Wkrótce nowe monstrum zostanie utworzone w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się  ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać pod każdym względem, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają i żywności, którą karmią swoje rodziny.

Wszelka chwała otoczy antychrysta. Wtedy on wraz z fałszywym prorokiem utworzą powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione, jako największa humanitarna inicjatywa. Świat przyklaśnie temu nowemu Babilonowi i w wielkim zgiełku wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum.

Wszystkim będą mówili, że ten nowy Babilon ma wychwalać tego wspaniałego, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od  nędzy przy pomocy tego bogactwa, co będzie się wylewało z jego podłych ust. 

Kiedy to będzie się działo, Ręka Mojej interwencji zawróci świat na jego osi. Ja nie zamierzam stać bezczynnie bez ostrzeżenia Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.

Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią Ziemi. Wkrótce uwidoczni się głód, ale nie z Mojej Ręki - będzie to poprzez umyślne skażenie Ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą zło niczego nie podejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.

Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, gdyż będzie ono krótkie. Moja Miłość jest wielka dla was wszystkich, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara wielka.

Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.

Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem w każdym momencie i modlić się, aby Sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.

Moja Wola zostanie wypełniona.

Nic nie może powstrzymać, ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie Panował w Pokoju.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Nie akceptujecie tolerancji dla pogan, po to, by poganie przejęli kościoły Boga

orędzie nr 872 z serii Ostrzeżenie

06.08.2013, godz. 19:37

Moje dziecko, nigdy nie wolno ci słuchać tych, którzy atakują te Orędzia od Najświętszej Trójcy, ponieważ oni odwracają cię od tego Dzieła. Pamiętaj, ta Misja będzie atakowana bardziej niż inne ze względu na jej powagę. Kpiny, ośmieszanie i krytyka będą trwały aż do ostatniego dnia, kiedy pojawi się Końcowe Orędzie.

Plan skompromitowania tych Orędzi nasili się, a nienawiść wzrośnie, więc proszę, bądź gotowa. Te Orędzia nie będą mogły zostać zignorowane przez wierzących lub niewierzących, gdyż Słowo Boże nigdy nie przejdzie niezauważone. Nienawiść do Boga w świecie już teraz jest wszędzie, a ci, którzy głoszą Jego Słowo w tych czasach, będą cierpieli.

Prawda zawsze jest odrzucona, odkąd na początku Bóg posłał swoich proroków, aby ostrzec swoje dzieci przed niebezpieczeństwem pogaństwa. Pogaństwo jest przeciwieństwem Prawdy - Słowa Bożego. Te biedne dusze, które czczą fałszywych bogów, bardzo gniewają Mojego Ojca. On jest Bogiem zazdrosnym, ponieważ przez Niego wszystko się zaczęło. On jest Wszechmogący. On jest kochającym Bogiem, ale Jego Gniewu należy się obawiać, gdy poganie atakują tych, którzy Go kochają.

Kiedy dzieci Boże - te, które w Niego wierzą i które Go adorują przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa - próbują zjednoczyć się ze wszystkimi duszami, wszystkich religii, muszą być bardzo ostrożni. Bóg pragnie, aby wszystkie Jego dzieci kochały się wzajemnie, niezależnie od rasy, wyznania czy narodu. Lecz nie pozwoli On na to, aby chrześcijanie z otwartymi ramionami przyjęli pogan do swojego kościoła. Kiedy to nastąpi, poganie zniszczą wszelkie ślady chrześcijaństwa. To zniewaga dla Boga, zabrać Prawdę – Słowo Boże - i pozostawić wolne miejsce na kłamstwa, by Ją skalały.

Boży prorocy ostrzegali ludzkość przed niebezpieczeństwami przyjmowania pogaństwa, ponieważ prowadzi to do całkowitego zniszczenia. Gdy to nastąpi, narody, które dadzą przyzwolenie na tę ohydę w swoich kościołach, zostaną zniszczone i niewiele Miłosierdzia będzie im okazane.

Nie akceptujcie tolerancji dla pogan, po to, by przejęli kościoły Boga. Nigdy nie wolno wam zapominać o wielkiej Ofierze złożonej przez Boga, kiedy posłał On swojego jedynego Syna, aby przynieść wam zbawienie. Dzień, w którym przyjmiecie praktyki innych kościołów nie pochodzących od Boga lub kiedy okażecie poważanie dla pogan, będzie dniem, gdy odwrócicie się od Prawdy.

Miejcie oczy otwarte i módlcie się, aby wasze kościoły nie zmusiły was do porzucenia waszej wierności Jezusowi Chrystusowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Podczas obrony Mojego Słowa zostaniecie uznani za okrutnych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych, którzy nie wierzą w Boga

orędzie nr 871 z serii Ostrzeżenie 

05.08.2013, godz. 18:33

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo płaczę ze smutku, gdy widzę straszny podział, który wyłania się wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi. Jednak gorycz Mojej Agonii jest łagodzona przez tych, którzy naprawdę Mnie kochają i którzy już odczuwają niepokój o to, w jaki sposób Moje Ciało jest traktowane.

Nigdy nie wolno wam odczuwać konieczności przyjęcia jakiegokolwiek czynu, działania lub słowa, które są przeciwko Mnie. Jeśli czujecie się nieswojo z tym, czego jesteście świadkami w Moim Kościele z powodu tych, którzy przysięgają, że są w jedności ze Mną, kiedy bezczeszczą Moje Ciało, musicie iść za głosem serca. Jestem z wami w każdej sekundzie tej wielkiej apostazji, a tym, którzy nadal będą Mnie wzywać otworzę oczy na Prawdę, aby pozostali Mi wierni.

Czas prawie nadszedł. Drzwi Mojego Kościoła wkrótce zostaną zamknięte dla tych, którzy będą domagać się, by pozostać wiernymi tradycyjnym praktykom chrześcijańskim. Zatrzasną wam te drzwi przed nosem, gdy będziecie świadczyli o Mnie. Wasza wiara będzie wyśmiewana w sposób najbardziej przebiegły, tak, że kiedy będziecie bronili Mojego Słowa, zostaniecie uznani za okrutnych, nieżyczliwych i pozbawionych współczucia dla tych, którzy nie wierzą w Boga.

Zostaniecie skarceni, jeśli jesteście Moimi wyświęconymi sługami i odpowiecie za swoją wierność wobec Mnie. Zbierzcie się wy, wszyscy. Wymagam, abyście się Mnie nie wyparli. Ochronię was, abyście mogli Mi służyć. Pomogę wam, podnosząc wasz ciężar. Wszystkie Łaski Nieba będą na was wylewane.

Ostrzeżenie dla kapłanów:

Odetnę tych wszystkich z was, którzy pójdą za fałszywym kościołem - kościołem bestii - gdy zostanie on wam przedstawiony. Gdy pójdziecie za tym nowym kościołem, sprzedacie swoje dusze bestii. Zamiast ocalić dusze w Moje Imię, będziecie odpowiedzialni za przekazanie ich do wiecznego piekła.

Oznajmiam wam tę Prawdę teraz, abyście mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do tego dnia, ponieważ nie jest on odległy. 

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia

orędzie nr 870 z serii Ostrzeżenie 

05.08.2013, godz. 13:05

Moje drogie dzieci, to będzie czas wielkich prób waszej wiary. Kościół katolicki będzie tym Kościołem, w którym rozpocznie się wielki podział. To w tym Kościele kapłani Mojego Syna, będą cierpieli najbardziej podczas wielkiej apostazji, którą oni będą wkrótce musieli przetrzymać w samym Kościele.

Zwracam się do tych spośród wiernych kapłanów mojego Syna, którzy zostaną rozdarci z powodu niezdecydowania: Musicie być świadomi konieczności pozostania w jedności z Miłosiernym Chrystusem. Nigdy nie wolno wam odczuć pokusy porzucenia Jego Kościoła poprzez zaakceptowanie fałszerstwa pochodzącego od tych z was, którzy popadli w poważny błąd. Musicie czcić mojego Syna za wszelką cenę i prowadzić Jego ludzi drogą do świętości bez względu na to, jak to będzie dla was trudne.

Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowią całkowicie ją porzucić. Wiele spośród waszych zakonów zdradzi was dla wroga za waszymi plecami. Wy, tak jak mój Syn przed wami, zostaniecie zabrani przed tych, którzy utrzymują, że są waszymi współbraćmi w kapłaństwie i zostaniecie oskarżeni o herezję za to, że dalej będziecie uparcie domagać się okazywania szacunku dla Najświętszej Ofiary Mszy.

Te nowe słowa oznaczające najbardziej niegodziwe zbezczeszczenie Ciała mojego Syna, będą wymuszane na tych wyświęconych sługach, którzy odważą się sprzeciwić.

W Kościele katolickim brat będzie walczył przeciw bratu, siostra przeciw siostrze, ojciec przeciw synowi, dzieci przeciwko rodzicom, dopóki nie rozdzielą się na dwie strony.

Ta wojna w obronie Słowa Bożego będzie oznaczała, że ci kapłani, którzy pozostaną Mu wierni, będą musieli szukać schronienia. W tym celu musicie rozpocząć przygotowania i znaleźć takie miejsca, gdzie będziecie w stanie sprawować Ofiarę Mszy Świętej i udzielać sakramentów dzieciom Bożym.

Ja, Matka Zbawienia, będę osłaniała takie schronienia, a przez umieszczenie na ścianach od wewnątrz Pieczęci Boga Żywego, danej światu przez Mojego Ojca, pozostaną one niewidoczne dla wrogów Boga.

Nie bójcie się tego wszystkiego, ponieważ jeśli się dobrze przygotujecie, będziecie prowadzić dzieci Boże do zbawienia. Jeśli nie będziecie zważać na to ostrzeżenie, zostaniecie uwięzieni w umyśle, ciele i duszy przez wrogów mojego Syna i nie osiągniecie zbawienia.

Ci, którzy wykonają rozkaz fałszywego proroka będą potrzebowali wielu modlitw, gdyż niektórzy z nich będą ślepi na Prawdę. Pozostali, którzy będą znali Prawdę, ale będą trzymali stronę tych, którzy będą zaprzeczali śmierci mojego Syna na Krzyżu, powinni się obawiać. Wyrządzą oni straszną krzywdę wyznawcom Chrystusa.

Pozostając wierni Prawdzie, będziecie prowadzić Armię Reszty mojego Syna, aż stanie się ona potężną siłą przeciwko złemu duchowi i tym, którzy walczą przeciwko prawdziwym sługom mojego Syna na Ziemi.

Gdy nadejdzie ten czas, musicie odrzucić przyjęcia kierownictwa tych, którzy będą bezcześcić Słowo Boże, a wielu zostanie zwiedzionych przez ich kłamstwa i nowe obsceniczne doktryny. Ci, którzy przyjmują jakiekolwiek zniekształcenia Mszy i Świętych Sakramentów będą odpowiadać przed moim Synem. W ten sposób bowiem nieświadomie staniecie się sługami złego ducha i bardzo wiele dusz zostanie utraconych, ponieważ będą one wciągane do rytuałów oddających hołd szatanowi. Te rytuały będą oddawać cześć fałszywemu prorokowi i antychrystowi, którzy są wrogami Boga.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby można było ujrzeć Prawdę i aby kłamstwa zostały ujawnione i pokazane czym w rzeczywistości są – zniewagą dla bolesnego Ukrzyżowania mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie przyrzeczenia wyrzeczenia się szatana, gdyż stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie

orędzie nr 869 z serii Ostrzeżenie

5.08.2013, godz. 04:05

Moja szczerze umiłowana córko, niech żaden człowiek nie sądzi w okresie prześladowań, które Moi ukochani święci słudzy - którzy pozostaną Mi wierni - będą musieli znosić, że Mój Kościół może kiedykolwiek umrzeć. Ponieważ jest to niemożliwe. Mój Kościół - Moje Mistyczne Ciało - ma Życie Wieczne.

Kiedy Moi wrogowie zmieniają sakramenty i wprowadzają nowe relikwie, nowe krzyże i nowe praktyki - a potem mówią, że Mój Kościół pozostaje takim, jaki był zawsze - kłamią. Mój Kościół nie może się zmienić.

Ileż argumentów zostanie podanych w każdym narodzie, aby splugawić Sakrament Małżeństwa. Wrogowie Boga chcą, by chrześcijanie przyjęli małżeństwa par tej samej płci, ale nigdy nie wolno wam tego zaakceptować, gdyż to obraża Mojego Ojca. To jest nie do przyjęcia w Jego Oczach. Kiedy zmienią Sakrament Chrztu, usuną wszystkie przyrzeczenia wyrzeczenia się szatana, gdyż stwierdzą, że te nawiązania są staroświeckie i zbyt przerażające. Powiedzą, że to jest nieistotne.

Następnie, krok po kroku będą wprowadzali nowe wersje Mojego Nauczania. Wy wszyscy, którzy wierzycie w Mój Kościół, nigdy nie możecie Mnie zdradzić. Nigdy nie wolno wam przyjąć żadnych zamienników Sakramentów, które wam dałem. Ja Jestem Prawdą. Mój Kościół reprezentuje Prawdę. Jednak możecie tylko wtedy twierdzić, że jesteście częścią Mojego Kościoła, gdy zachowujecie wszystkie Moje Nauki, Moje Sakramenty i przyjmujecie, że Moja Śmierć na Krzyżu była największą Ofiarą, która zapewnia wam zbawienie.

Wszystko, co odbiega od Prawdy, z obawy przed obrazą pogan, jest bardzo niebezpieczne. Kiedy odrzucicie Nauczanie Boga i pójdziecie za nowym, alternatywnym kościołem, przestaniecie już być częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Jeśli sprzeciwicie się nowym pogańskim praktykom, które zostaną wprowadzone przez fałszywego proroka, zostaniecie uznani za heretyków. Potem będą próbować ekskomunikować was w Moje Imię. Jeśli pozostaniecie Mi wierni i odmówicie uczestniczenia w tym podstępnym oszustwie, pozostaniecie częścią Mojego Kościoła.

Wybór może być bolesny, gdy zaistnieją te wszystkie rzeczy, ale jest on bardzo prosty. Jesteście albo ze Mną, albo przeciwko Mnie.

Wasz Jezus

 

Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią

orędzie nr 868 z serii Ostrzeżenie 

04.08.2013, godz. 23:16

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Proroctwa, które ujawniają nadejście antychrysta, wkrótce się spełnią.

Dzień przygotowania waszych domów, a także programu modlitw nadchodzi na was wszystkich, a wszyscy ci, którzy idą za Mną muszą być gotowi do ofiar, żeby wszędzie Mi pomóc otworzyć oczy dzieci Bożych na to zło, które wywraca świat do góry nogami.

Tak, jak każdy prawdziwy prorok jest pogardzany i traktowany, jako uciążliwy, wy, Moi drodzy wyznawcy, będziecie postrzegani, jako utrapienie, kiedy będziecie ujawniali prawdę. Spodziewajcie się ośmieszania, drwin i pogardy w każdym zakątku, dokądkolwiek pójdziecie. Ludzie, którzy was otaczają będą was nękać, krytykować i szukać błędów, nawet, jeśli nie będziecie rozmawiali z nimi o Moim Słowie.

Wszyscy upadli aniołowie i demony, którzy przenikają Ziemię w tym czasie, natychmiast będą przyciągane do was poprzez słabe dusze, żeby zniechęcić was do tego Dzieła.

Przyjmijcie to cierpienie w Moje Imię, ponieważ, gdy tak zrobicie, możecie oddać wielką chwałę Bogu i jest to jeden z największych darów, jaki możecie Mi dać. Wykorzystam wtedy te wasze trudne doświadczenia do pokonania szatana żądając dusz, które miały stać się jego własnością.

Bardzo niewielu rozumie Boskie Prawa Niebios i rolę Krzyża w swoim życiu. Pewnego dnia wszystkie dzieci Boga zrozumieją dlaczego te okrutne działania należy wycierpieć. Kontynuujcie zadanie głoszenia Prawdy, ignorujcie nienawiść, której będziecie świadkami i nie przyjmujcie kierownictwa tych, którzy Mnie odrzucają - nigdy.

Wasz marsz do Nowego Raju będzie trudny. Ale tylko przy pomocy małej armii będziecie mogli udaremnić dotkliwość kar, które będą zadawane światu przez antychrysta. Waszym zadaniem jest ostrzegać innych przed niebezpieczeństwem przyjmowania praw szatana w miejsce Praw Boga.

Tylko dzięki Rozporządzeniu Mojego Ojca mogę zabrać ze sobą wszystkich, których imiona są w Księdze Życia, jednak kto ofiaruje swoją lojalność fałszywemu prorokowi akceptując go z uległością, da się zwieść pociągającej postawie antychrysta.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ci, których imiona są w Księdze Życia są głównym celem Bestii

orędzie nr 867 z serii Ostrzeżenie 

03.08.2013, godz. 13:17

Moja najdroższa córko, zwracam się do ludzkości z Najwyższego i Najświętszego Królestwa.

Moje biedne dzieci, jak bardzo cierpicie z powodu grzechu Lucyfera, jednak powinniście wiedzieć, że przez Moją Wszechmoc zetrę go i wszystkich upadłych aniołów z powierzchni Ziemi. Ten czas jest bliski, zatem musicie się przygotować.

Wiedzcie, że upadli aniołowie i demony są nieznane i niewidzialne dla większości z was, ale chodzą wśród was, kusząc was każdego dnia, by doprowadzać was do upadku. Gdy zostaniecie złapani w tę sieć oszustwa, wkrótce przekonacie się, że nie możecie znaleźć wytchnienia ani znaleźć też prawdziwego pokoju w swoich duszach.

Oświadczam, że ci, którzy zejdą na manowce przez fałszywego proroka, zagubią się i będą zdezorientowani, gdy zaakceptują to wielkie oszustwo, w którym staną się oni chętnymi ofiarami. Gdy obrócicie się przeciwko Mnie i Mojemu Ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, to będzie wam się wydawało, że tak nie jest. Będziecie sądzić, że sakramenty są takie same, chociaż będą wam one udzielane inaczej. Staną się pustymi naczyniami i nie będą już dla Mnie do przyjęcia.

Świat jest Mój, jednak Moje dzieci nie chcą Mnie, swojego ukochanego Ojca, swojego Stwórcy. Ich umysły zostały zamknięte, a zły duch wykorzystał Mój Dar inteligencji, aby skusić ich do uwierzenia, że niemożliwe jest, abym Istniał. Ci, którzy nie wierzą we Mnie nie będą mieli prawdziwej miłości, radości czy pokoju w swoim życiu. Ani nie zaakceptują Życia Wiecznego. W zamian będą gonić tylko za przyjemnościami cielesnymi, choć wiedzą, że ich życie na Ziemi jest krótkie.

Ja, jako Ojciec, który kocha każdego z nich, przyciągnę ich do siebie poprzez Wielkie Miłosierdzie Mojego Syna. Moja Moc jest wszechogarniająca, a szatan, Mój Lucyfer, który odciął się od Mojego Biodra z powodu swojej pychy, nigdy Mnie nie pokona. Dlatego ci, którzy idą za Nim wbijają ten sam klin pomiędzy siebie a Mnie. Poznają po znakach, które teraz ujawniam, że jest tylko Jeden Bóg, Jeden Stwórca, jeden Raj. Wszystkie raje, o których powiedzieli im fałszywi prorocy na świecie odwodzący Moje dzieci coraz dalej ode Mnie, nie istnieją ani nie będą mogły kiedykolwiek zaistnieć. Ja Jestem wszystkim, co istnieje. Stworzyłem wszystko. Zakończę wszystko. Wszystko musi być zgodnie z Moją Świętą Wolą. Kto będzie walczył z Moją Wolą, stanie się niczym. A kto przyjmie Moją Wolę, pozostanie Moim dzieckiem. 

Zwracam się do was, którzy wierzycie we Mnie: Nigdy nie wolno wam odrzucić Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przyszedłem na świat poprzez Mojego Syna, aby doprowadzić was ponownie do Mojego Miłosierdzia, ale Go odrzuciliście. Zabiliście Go, jednak nigdy nie zabijecie Mojej Miłości do was. Dlatego pozwoliłem na Jego Ukrzyżowanie, aby przynieść wam zbawienie. Ta śmierć Mojego Syna na Krzyżu, stała się waszą drogą do zbawienia. Jego śmierć nie była tym, czym się wydawała - porażką w oczach złego ducha. Przez ten akt wielkiego cierpienia, który znosił z wielką pokorą, pokonał szatana. I z powodu śmierci Mojego Syna na Krzyżu, moc szatana nad ludzkością doznała klęski. Mimo, że nie może on wziąć wszystkich Moi dzieci ze sobą w przepaść, to jednak wielu jeszcze uwiedzie swoimi kłamstwami. Dlatego musicie walczyć, dzieci, nie tylko o własne dusze. Jeśli Mnie kochacie, pokochacie Mojego Syna. Jeśli kochacie Mojego Syna, to musicie Mu pomóc ratować wszystkich grzeszników.

Zwracam się do was, aby wam powiedzieć, że kiedy Wzywam dusze, zwłaszcza tych, którzy Mnie nie znają, a także tych, którzy Mnie znają, ale nie chcą przyjąć Moich Przykazań to po to, aby uratowali siebie od wiecznych tortur, bo mają tylko tyle czasu.

Ci, których imiona są w Księdze Życia są głównym celem Bestii. Wiele z tych dusz jest wyznawcami Mojego Syna i są wierne Kościołowi. Zwrócą się przeciwko Mojemu Synowi przyjmując nowe prawa, nie od Mojego Syna, do przełknięcia których zostaną zmuszeni, jako nowej religii. Ta nowa religia jest starannie planowana od wielu lat. Przestrzega ona satanistycznych rytuałów, ale wielu tego nie rozumie. Jeśli przyjmiecie te rytuały, dacie moc szatanowi. Kiedy dacie mu tę moc, będziecie potrzebowali wielu modlitw, ponieważ on pochłonie was z ciałem i duszą.

Moje dzieci, interweniuję teraz poprzez kary na Ziemi. Te biedne dusze, które tracą swoje życie przez te kary pomagają uratować tych, którzy są dla Mnie straceni.

Kiedy boicie się niegodziwości szatana i jego wpływu na wasze życie, pamiętajcie, że zniszczę jego przedstawicieli na Ziemi. Skrócę wasze cierpienie, gdyż pragnę zbawienia dusz. Gdybym nie przerwał tego zła, nie byłbym w stanie ocalić wszystkich dusz, których imiona znajdują się w Księdze Życia.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem Mojego Syna

orędzie nr 866 z serii Ostrzeżenie 

02.08.2013, godz. 15:10

Moje dziecko, stoję przed moim Synem w tym czasie i padam na twarz u Jego Stóp z wielkim smutkiem. Jak musiałam być świadkiem Jego agonii u stóp Jego Krzyża, podczas Jego przerażającego Ukrzyżowania, tak teraz muszę cierpieć Jego ból jeszcze raz.

Ukrzyżowanie mojego Syna odbywa się ponownie, gdy Jego Ciało, Jego Mistyczne Ciało, którym jest Jego Kościół na ziemi, musi znosić biczowanie od swoich. Wrogowie wewnątrz Jego Kościoła ubiczują Jego Ciało, porozrywają je, wyśmieją Go okrutnie i zbezczeszczą zanim odrzucą je na bok. Kościół Mojego Syna ma teraz zostać ubiczowany, co będzie pierwszym etapem Jego Ukrzyżowania na Ziemi w tych czasach. Wezmą Jego Ciało - przez Eucharystię - i będą Go obrażać, a także poniżać. Wiele znaków tego będzie widocznych, gdyż uczynią każdy obraźliwy i przebiegły gest, aby Go przekląć. Kiedy oszkalują Jego Najświętszą Eucharystię, a następnie ją odrzucą, wkrótce bardzo trudno będzie ją otrzymać. To tylko jeden z wielu planów, który jest w trakcie realizacji, aby wymazać Obecność mojego Syna z Mszy Świętej

Wielu zobaczy te nikczemne gesty i będą wiedzieli, że obrażają one mojego Syna. Wielu będzie protestowało, ale ich głos nie będzie słyszalny. Wy, biedni kapłani, którzy będziecie cierpieć z powodu tej profanacji, musicie prosić mnie, waszą Matkę, abym pomogła wam znieść ten ból. Nigdy, przenigdy, nie możecie fałszować Eucharystii, gdyż jest ona waszym jedynym pokarmem zbawienia. Bez niej będziecie głodować. Zawsze musi być ona dostępna dla każdego dziecka Bożego. Nigdy nie wolno wam założyć, że jakikolwiek inny rodzaj chleba jest pokarmem życia.

Wkrótce zażądają od was, abyście rozdawali namiastkę Najświętszej Eucharystii, która nie będzie Ciałem Mojego Syna. Musicie pozostać wierni Darowi Eucharystii, nawet jeśli wam powiedzą, że ona nie jest już istotna - nie jest już do przyjęcia w nowej światowej religii.

Wasza Matka w Chrystusie

Matka Zbawienia

 

Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego

orędzie nr 865 z serii Ostrzeżenie 

01.08.2013, godz. 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę objąć was wszystkich, Moi drodzy wyznawcy i zabrać was do Mojego Schronienia pokoju i bezpieczeństwa. Jak bardzo chciałbym zabrać was wszystkich i ukryć przed złem, które jest knute przeciwko wszystkim chrześcijanom.

Zło obecne na świecie jest na skalę niespotykaną od czasów Noego i tworzy jakby niewidzialną sieć, która pokrywa Ziemię. Jest ono tak zabójcze, że bardzo niewielu naprawdę pojmuje związany z nim stopień wyrafinowania. Ale musicie sobie uświadomić, że ten plan – którego szczegóły zostaną podane światu przez tych, którzy twierdzą, że reprezentują Moje kościoły na Ziemi - zostanie wam przedstawiony i będą oczekiwać, żebyście go przyjęli. Wtedy będą się domagali, abyście go pochłonęli i nie dadzą wam wyboru. Poza wszystkimi przekrętami, zażądają od was, abyście się wyrzekli Mnie, Jezusa Chrystusa.

Ostrzegam ten świat, że gdy będziecie próbowali odrzucić Moją Obecność - wy i wszystkie osoby zaangażowane w ten podstępny spisek - zostaniecie oznakowani, jako wrogowie Boga. Kiedy stajecie po stronie bluźnierczych praw, jesteście winni grzechu przeciwko Bogu.

Nadal będę was ostrzegał, aby otworzyć wam oczy na Prawdę, ale nie mogę zmusić was do pozostania Mi wiernymi. Nie mogę zmusić was, abyście Mnie kochali. Wasza wolna wola jest waszą własnością, ale jeśli zwrócicie się do Mnie i poprosicie, abym was prowadził, otworzę wam oczy na Prawdę. Gdy przyjmiecie Prawdę, uratuję was.

Moi biedni wyznawcy, wiedzcie, że gdy świat obróci się przeciwko Bogu, to wszechmoc Mojego Ojca będzie interweniować i zniszczy Jego wrogów, jednego po drugim.

Wasz Jezus

 

Będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum

orędzie nr 864 z serii Ostrzeżenie

31.07.2013, godz. 18:56

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze pamiętaj o tym, jak działa diabeł. On bardzo uważa, aby się nie ujawnić. Dlatego dla zmylenia miesza prawdy z kłamstwami. To jego ulubiony sposób oszukiwania dusz. Nigdy nie powie prawdy, żeby nie pozwolić innym zobaczyć, jaki on jest naprawdę, ale ponieważ jest pyszny, jego zuchwałość i nienawiść do Mnie zawsze się wymkną się na zewnątrz. Ci, którzy mają otwarte oczy natychmiast rozpoznają zniewagi rzucane Mi w Twarz i przed Moje Ołtarze.

Pamiętajcie, szatan jest dumny, zuchwały, chełpliwy i bardzo, bardzo przebiegły. Gdy jest on obecny w duszach, jest pewny siebie, a wynika to z pychy, zuchwałości i przekonania, że jest ponad Bogiem. On zawsze daje znaki, które obrażają Boga, ale tylko ci, którzy wiedzą czego szukać, będą mogli je zobaczyć. Ci, którzy oddają cześć szatanowi i którzy spędzają wiele czasu w grupach organizujących rytuały, aby oddać mu hołd, będą zachwyceni widząc te znaki. Wszyscy, którzy sprzedali swoje dusze szatanowi będą komunikować się za pośrednictwem takich znaków w geście zuchwałości i wyzwania wobec Mnie, Jezusa Chrystusa.

Ci, którzy oszukują w Moje Imię, będą przekonywać Moich wyznawców, aby dostosowali Prawa Mojego Kościoła poprzez przeprowadzenie referendum. Wszyscy zostaną poproszeni o zgodę na nowe praktyki, które sprowadzają się do dwóch rzeczy. Pierwsza to zniszczyć Moją Obecność w Eucharystii. Druga to przyjęcie grzechu, poprzez zachęcanie ludzi, aby okazać poparcie dla praw człowieka wobec tych, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa.

To referendum zostanie sfałszowane, a kłamstwa będą przedstawiane jako Prawda. Gdy nowa jedna światowa religia zostanie wprowadzona, Mój Kościół na Ziemi - Prawdziwy Kościół - zejdzie do podziemia, żeby oddawać Mi cześć.

Ja Jestem celem bestii. Ja Jestem Tym, któremu on chce zaszkodzić. On wie, że nie może Mnie zniszczyć, więc zamiast tego będzie próbował zniszczyć ludzką rasę, którą przeklina w każdej sekundzie. Jego sługa nie poprzestanie tylko na znieważeniu Mojej Obecności w Tabernakulach świata. Nie zadowoli ich tylko zniszczenie Sakramentów, więc będą bluźnili przeciwko Mnie. Uszczęśliwi ich dopiero kradzież dusz, poprzez dokonanie największego bluźnierstwa ze wszystkich. To właśnie wtedy na nowo wykreują Moje Pierwsze Przyjście, stwarzając wrażenie, że został wysłany Jan Chrzciciel. Człowiek, który powie, że jest prorokiem Pana będzie kłamał i wzbudzi zdumienie, gdy oświadczy, że antychryst to Ja, Jezus Chrystus.

Antychryst przez moc szatana będzie twierdził, że jest Mną, Jezusem Chrystusem. Biada duszom, które powitają go z radością z otwartymi ramionami, ponieważ będą oni wobec niego bezsilni. Jeśli pozwolicie tym dwóm, aby was wessali do swojej próżni kłamstw, to będziecie tak daleko ode Mnie, że tylko dzięki Interwencji Mojego Ojca będziecie mogli zostać wprowadzeni w Moje Wielkie Miłosierdzie.

Kiedy ktoś, kto przyjdzie w przyszłości i będzie podawał się za Mnie, Jezusa Chrystusa, wiedzcie, że jest kłamcą. Nie przyjdę w ciele po raz drugi. Szatan nie może wypowiedzieć tych słów:

"Jezus Chrystus, Który przyszedł w ciele."

Wypowie on przez usta bestii, antychrysta, to:

"Ja jestem Jezusem Chrystusem, przychodzę teraz w ciele, aby przynieść wam zbawienie."

Kiedy to się stanie, Moja Boska Interwencja nastąpi szybko, ale do tego momentu fałszywy prorok i antychryst ukradną wiele dusz.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wszyscy ci, którzy mówią, że są Moi, nadal byli Moi.

Módlcie się, abyście wszyscy mieli siłę i odwagę do niesienia Mojego Krzyża podczas największego prześladowania Mojego Ciała - Mojego Mistycznego Ciała - Mojego Kościoła na Ziemi w tym czasie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Święte Słowo Boże może zjednoczyć dusze, ale także może być powodem wielkich podziałów

orędzie nr 863 z serii Ostrzeżenie

31.07.2013, godz. 18:31

Moje dziecko, kiedy kochacie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, wtedy to sprawi, że ci którzy Go naprawdę kochają zbliżą się do siebie. Kiedy tym, którzy kochają mojego Syna trudno kochać innych, muszą zawołać Mnie, Matkę Zbawienia, abym otworzyła ich serca.

Miłość mojego Syna jest tak potężna, że z Mocą Ducha Świętego może rozprzestrzeniać się bardzo szybko z jednego zakątka świata do każdej jego części. Gdy Święte Słowo mojego Syna jest przekazywane wszystkim dzieciom Bożym za pośrednictwem tej Misji, będzie przedzierać się przez serca pokornych dusz, które rozpoznają Zbawiciela, kiedy mówi. Miłość, która promieniuje z Jego Słowa dawanego wam w tym momencie historii ludzkości, natychmiast tak zjednoczy miliony dusz, jak gdyby znały się całe życie. Jest ona tak potężna, że może dzięki mocy mowy szybko rozprzestrzeniać się od narodu do narodu we wszystkich językach. To dlatego wiecie, że Słowa przekazywane przez te Orędzia pochodzą od mojego Syna.

Święte Słowo Boże może zjednoczyć dusze, ale także może być powodem wielkich podziałów. Najgorsza jest ta nienawiść, która powstaje, kiedy Słowo Boże pochłania dusze. Gdy te Orędzia przyciągają taką nienawiść i niegodziwe działania tych, którzy nazywają siebie prawdziwymi uczniami mojego Syna, to wiedzcie, że zły duch jest tego przyczyną. Moje biedne dusze, moje biedne zdezorientowane dzieci, nie wolno wam się odwrócić, gdy nie jesteście pewni Słów mojego Syna. Musicie mieć otwarty umysł i pozostać wiernymi temu, czego On was nauczył. Nie oceniajcie nikogo w Jego Imię. Miłujcie się wzajemnie. Jeśli nie wierzycie, że Bóg posłał swojego ostatecznego proroka, to nie szkodzi. Proszę jednak, pamiętajcie o swojej powinności - jaką jest wypełnianie obowiązków względem mojego Syna poprzez ścisłe przestrzeganie Jego Nauczania.

Nigdy nie wolno wam zakładać, że On mógłby pobłogosławić jakiejkolwiek nowej doktrynie, której nie dał światu, kiedy chodził po Ziemi. Przeciwnie, On nigdy nie tolerowałby czegoś, co zastąpiłoby Jego śmierć na Krzyżu na ołtarzach świata.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża na którym Mnie ukrzyżowano

orędzie nr 862 z serii Ostrzeżenie 

30.07.2013, godz. 20:06

Moja szczerze umiłowana córko, jak słodkie są głosy tych, którzy Mnie miłują i którzy pocieszają Mnie w tym czasie wielkiego smutku. Wy, Moi ukochani wyznawcy, którzy nigdy Mnie nie opuścicie, jesteście jak słodki miód w Moich Ustach, kojący Moje Ciało i podnoszący Mojego Ducha.

Wielu pójdzie za fałszem, ponieważ będą się bali powstać i uparcie bronić Słowa Bożego. Początkowo zostaną oni zmyleni przez nowe praktyki, nowe symbole, nowe szaty, nowe kształty ołtarzy i nowe krzyże. Następnie będą przyjmować wszystkie te nowe rzeczy, jako znaki czasu. To nowe, nowatorskie, tak zwane ujednolicone podejście do oddawania czci Bogu, będzie entuzjastycznie przyjęte przez te biedne dusze. Ale ci, którzy są Moi po wszystkie czasy pozostaną wierni Mojemu Słowu. Są oni podstawą Mojego Kościoła na ziemi i nigdy się nie złamią.

Moim pragnieniem jest to, aby Moi wierni chrześcijanie - wszystkich wyznań - zjednoczyli się w walce z demonami, które zostały uwolnione z piekła, a które błąkają się wśród was. Nigdy nie przepraszajcie za to, że Mnie kochacie. Nigdy nie przyjmujcie krzyża, który nie będzie przypominał Krzyża na którym Mnie ukrzyżowano. Kiedy Mnie będzie brakować lub nie będzie się o Mnie wspominać, wtedy będziecie wiedzieli, że zaraza rozprzestrzenia się przez te Kościoły, które są sterowane przez Moich wrogów z ukrycia. Jeśli zaakceptujecie ich satanistyczne rytuały i symbole, wystawicie się na działanie zła.

Pozostańcie Mi wierni. Niech wasze modlitwy codzienne będą proste. Przechowujcie w swoich domach Wodę Święconą i Mój Krzyż. Ochraniajcie się wzajemnie. Bądźcie posłuszni tym Moim wyświęconym sługom, którzy pozostają niewzruszenie Mi wierni i którzy nie chcą Mnie zdradzić. Następnie poświęćcie resztę swojego czasu na modlitwy za dusze ateistów, tych, którzy wierzą w pogańskich bogów i tych, którzy ślepo pójdą na pustynię za wrogami Mojego Kościoła.

Pozostańcie w ścisłej jedności ze Mną i proście Mnie codziennie o siłę. Będę u waszego boku w tych gorzkich próbach, jakie was czekają i nigdy nie opuszczę tych, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl