OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 46

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Wielu zdradzi Mnie, przyjmując fałszerstwa

orędzie nr 921 z serii Ostrzeżenie

21.09.2013, godz. 13:45

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Moc będzie teraz wzrastała w sercach wierzących, ponieważ dzięki Mocy Ducha Świętego, będą mieli poczucie spokoju, pomimo wielkiego odstępstwa, którego zaczynają być świadkami w Moim Kościele.

Przez Moc i Chwałę Mojego ukochanego Ojca dam wam, Moi ukochani uczniowie, wielką siłę i odwagę w tych próbach. Otrzymacie te Dary poprzez Modlitwy Krucjaty, ponieważ przekonacie się, że bez nich nie dacie rady wytrzymać prześladowań religijnych, które nadejdą. Otrzymacie te Dary, abyście mogli uratować innych, którzy odrzucają Moje Wołanie z Nieba i którzy bez swojej winy powędrują do jaskini lwa, gdzie całe Piekło zostanie uwolnione. A będąc w tej jaskini ciemności, zostaną wciągnięci do pogańskich rytuałów. Ich dusze zostaną otwarte na złego ducha i w bardzo krótkim czasie, staną się ślepi na Prawdę - Święte Słowo Boże, które zostało ustanowione od samego początku.

Wielu zdradzi Mnie, przyjmując fałszerstwa. A przecież przekazano im Prawdę o Mojej śmierci na Krzyżu. Wielu z Moich uczniów, kiedy chodziłem po Ziemi, zdradziło Mnie w dniach poprzedzających Moje Ukrzyżowanie. Naśladując faryzeuszów, wykrzykiwali te słowa: "Odejdź ode mnie, głosisz herezje. Kpisz z faryzeuszy, którzy mówią w Imieniu Boga. Jesteś kłamcą i mówisz niegodziwości. Jesteś synem szatana."

Gdy przygotowuję teraz was wszystkich na Moje Powtórne Przyjście, ponownie wyplujecie te same oskarżenia. Przychodzę teraz przez te Boskie Orędzia z Nieba, aby przynieść wam Prawdę, chociaż wiecie o Mnie wszystko. Czynię to, gdyż Prawda zostanie usunięta z Mojego Kościoła. Wkrótce w Moje Imię przyjmiecie kłamstwa i Prawdy nie będzie można nigdzie znaleźć.

Zapamiętajcie te Słowa. Przychodzę tylko po to, by wypełnić Moją Obietnicę złożoną Mojemu Ojcu. Przyszedłem, aby przynieść wam ostateczne zbawienie, jakie wam obiecano. Szatan nie chce, aby tak się stało, ale on nie może Mnie powstrzymać. Ale może on uniemożliwić wielu dzieciom Bożym przyjęcie Mojego ostatecznego Miłosierdzia. Dokona on tego pomagając Moim wrogom wewnątrz Mojego Kościoła na ziemi, których już uwiódł.

Obudźcie się wy, którzy śpicie. Przyjdę jak złodziej w nocy. Tylko ci, którzy są gotowi zostaną uratowani.

Wasz Jezus

 

Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen

orędzie nr 920 z serii Ostrzeżenie

21.09.2013, godz. 12:22

Moja szczerze umiłowana córko, wiele się wydarzy w świecie, gdy wzrośnie moc fałszywego proroka, a każdy, kto ośmieli się rzucić mu wyzwanie, zostanie zignorowany, nawet na najwyższych pozycjach w Moim Kościele.

Polityczne spory będą miały wpływ na cztery części Ziemi. Cztery potężne imperia wyłonią się jako główne źródło, z którego wyjdzie zakończenie wszystkich wojen. Gdy te imperia wzrosną w siłę, będą sprawować władzę nad wieloma częściami świata, ale nie wszystkimi, ponieważ na to nie pozwoliłby Mój Ojciec.

Wszystkie te narody będą walczyły między sobą, chociaż będą utrzymywać, że współpracują. Gdy wzrośnie nieufność, wszystkie będą się nawzajem prześcigały  i wtedy walka posunie się dalej. Zniszczą oni znaczną część swoich biednych narodów. Ludziom, którymi będą rządzili, pozostawią niewielką władzę, gdzie demokracja zawiśnie na włosku. To właśnie ci niewinni i cierpiący ludzie, będą mieli ochronę Boga, jeśli będą mieli Pieczęć Boga Żywego.

Nigdy nie lekceważcie tego niczym nieograniczonego Daru od Boga. Pieczęć Boga Żywego chroni w czasie wojen od śmierci fizycznej i duchowej. Proszę dajcie ją jak największej liczbie ludzi w każdym narodzie.

Egipt i Syria zostaną wplątane w walkę o władzę, co będzie miało konsekwencje dla Izraela. Żydzi mają wielu wrogów. Wszystkie wojny, które mają na celu i angażują te dwa państwa doprowadzą do ostatecznej bitwy, która obejmie Izrael, a Izraelczycy będą cierpieli najgorsze ludobójstwo, jakiego doświadczono od czasów II wojny światowej.

Upadek i powstanie Jerozolimy jest przepowiedziane i te bitwy muszą nastąpić, zanim spełnią się proroctwa.

Wasz Jezus

 

Żaden człowiek, ksiądz, biskup, kardynał czy papież, nie jest uprawniony do przerabiania Słowa Bożego

orędzie nr 919 z serii Ostrzeżenie 

19.09.2013, godz. 19:26

oja szczerze umiłowana córko, po dokonaniu zafałszowań w Liturgii i zbezczeszczeniu jej wobec Mnie, Moi biedni wyświęceni słudzy przybiegną do Mnie w wielkim smutku. Dopiero wtedy, gdy się to stanie, zdadzą sobie sprawę z tego, że Słowo Boże jest im przekazywane za pośrednictwem proroka Bożego i że to jest Prawda. Słowo Boże jest Prawdą. Jeśli proroctwa przekazywane dzieciom Bożym pochodzą od Niego, to mogą stanowić tylko pełną Prawdę, jeśli nie, to w ogóle nie są prawdziwe.

Wielu będzie się zbierać i jednoczyć, aby przygotować się do oddania Mi czci, w sposób, który Mnie szanuje, gdyż nic nie przeszkodzi, by bronić, Mojego Świętego Słowa, Moich Świętych Sakramentów, Mojej Mszy Świętej i Najświętszej Eucharystii. Ale nawet wtedy, wielu nie dostrzeże błędów, które zostaną przedstawione niczego nie podejrzewającym duszom.

Dopiero wtedy, gdy Kościół Boży ogłosi swoją jedność z poganami i ich niedorzecznymi praktykami, więcej Moich wyświęconych sług w pełni zrozumie, co się dzieje. Dopiero wtedy, gdy pogańskie symbole i satanistyczne znaki zaczną być pokazywane wewnątrz, ponad i przy wejściach do Kościołów chrześcijańskich, uciekną, aby ratować swoje życie. Pojawi się wielki strach w ich sercach, ponieważ na tym etapie wielu z nich nie będzie miało dokąd pójść, gdy nie udało im się przygotować do tego dnia. To będą ci, którzy będą ścigani, ponieważ nie odpowiedzieli na Moje Wołanie. Ich pycha i ich ego uniemożliwiają im rozpoznanie Mojego Głosu. Tak wielu z Moich wyświęconych sług będzie zaskoczonych i wielu będzie bezsilnych wobec panowania fałszywego proroka i jego kohorty, antychrysta. Ci dwaj będą bezwzględni w dążeniu do sprawowania władzy nad wszystkimi narodami, a każdy, kto odważy się stanąć im na drodze, zostanie zniszczony.

Kiedy ci wyświęceni słudzy w Moim Kościele na Ziemi, zostaną złapani w pułapkę, jeśli nie będą przygotowani, to dusze wiernych, lojalnych wyznawców Mnie, Jezusa Chrystusa, zostaną wprowadzone w wielki błąd, co sprawi Mi tak gorzki smutek. Wielu będzie się bało okazać niewierność Kościołowi, nawet wtedy, gdy Moje Nauczanie, Moja Święta Doktryna i wszystkie Sakramenty zostaną zmienione. Niech wiedzą to teraz, że żaden człowiek, ksiądz, biskup, kardynał czy papież, nie jest uprawniony do przerabiania Słowa Bożego. Kto tak robi, złamie Boże Prawo. Tylko Kościół Boga, który pozostaje wierny Mojemu Nauczaniu, jest nieomylny. Gdy więź - więź, która polega na przekazywaniu samej Prawdy  w Moje Imię - zostanie zerwana, oni zostaną ode Mnie odłączeni. Ja Jestem Kościołem. Wy, Moi wyznawcy, Moi wyświęceni słudzy, jesteście częścią Mnie, gdy przestrzegacie Mojej Świętej Doktryny.

Kościół - Mój Kościół - pozostanie nietknięty, gdyż Prawda nigdy nie może zostać zmieniona. Ci, którzy odłączają się ode Mnie, nie mogą być częścią Mojego Kościoła na Ziemi.

Wasz Jezus

 

Odmawiajcie tę szczególną modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią

orędzie nr 918 z serii Ostrzeżenie 

18.09.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, proszę was wszystkich, abyście odmawiali tę szczególną Modlitwę Krucjaty, aby uświęcić wszystkich waszych bliskich, żebym mógł okryć ich Moją Najdroższą Krwią.

Modlitwa Krucjaty (122) O uświęcenie najbliższych Najdroższą Krwią Jezusa Chrystusa

Drogi Jezu, proszę Cię, uświęć mnie, moją rodzinę, przyjaciół i naród, aby ochronić nas Twoją Najdroższą Krwią. 

Umarłeś za mnie i Twoje rany są moimi ranami, gdy z wdzięcznością przyjmuję cierpienie, które znosić będę podczas przygotowywań na Twoje Powtórne Przyjście.

Cierpię z Tobą, Drogi Jezu, gdy próbujesz zebrać wszystkie dzieci Boga do Twojego Serca, abyśmy mieli życie wieczne.

Okryj mnie i wszystkich, którzy potrzebują Twojej Ochrony, Twoją Najdroższą Krwią.

Amen.

Musicie Mi tylko zaufać, a ochronię tych, którzy wołają do Mnie o zbawienie swoich i innych dusz.

Idźcie i przygotowujcie się na Dzień Sądu. Błogosławię was wszystkich i udzielam wam siły, abyście dalej oddawali się Moim Modlitwom Krucjaty.

Wasz Jezus

 

Podczas Mojego Powtórnego Przyjścia osądzę każdą osobę, która pozostanie przy życiu na Ziemi w tym czasie według tego, co zrobiła dla chwały Bożej

orędzie nr 917 z serii Ostrzeżenie

18.09.2013, godz. 17:08

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy powiedziałem, że przyjdę ponownie, aby sądzić żywych i umarłych, miałem na myśli tylko to. Pierwszy Wyrok musi być wypełniony, to znaczy, że podczas Mojego Powtórnego Przyjścia osądzę każdą osobę, która pozostanie przy życiu na Ziemi w tym czasie według tego, co zrobiła dla chwały Bożej. Mój Wyrok będzie surowy, ponieważ Moje Miłosierdzie, na tym etapie, już wylewa się na Ziemię.

Wy, którzy do końca pozostaniecie zbuntowani poprzez odrzucenie Mnie - mimo, że poznacie Prawdę - zostaniecie ode Mnie odrzuceni. Nigdy nie przyjmiecie Mojego Miłosierdzia, niezależnie od tego, jak bardzo zabiegam o wasze zbawienie. Wasze odrzucenie i nienawiść do Mnie przyniesie wam wieczne cierpienie, a ja będę za wami wylewał gorzkie i bolesne łzy. O, jak bardzo będziecie pragnęli ziemskiego pocieszenia, mimo, że zmarnowaliście tam swój czas w nikczemnej pogoni za grzesznymi przyjemnościami i władzą i gdzie uciskaliście innych. Ziemia będzie wydawać się wam utęsknionym, straconym rajem, gdy będziecie krzyczeli o Moją Pomoc w głębinach ciemności.

Wy, którzy Mnie kochacie, a których dusze zostały zniszczone przez grzech, nie musicie się niczego bać, ponieważ pochłonę was Moim Miłosierdziem, gdy będziecie o to poprosili. Wszyscy grzesznicy zostaną uratowani, gdy odkupią się w Moich Oczach, bez względu na to, jak ciężkie są ich grzechy.

Żyjący, którzy są objęci Moją Łaską zostaną wyniesieni do Mojego Chwalebnego Raju. Dotyczy to wszystkich grzeszników, wszystkich wyznań, wszystkich ras, którzy wzywali Mnie, swojego Zbawiciela, Syna Człowieczego i tych wszystkich, którzy proszą Mnie, abym ich uratował.

Wzbudzę umarłych, którzy zostali oczyszczeni w głębi czyśćca, jak również tych, którzy czekają cierpliwie w Niebie na nadejście tego Wielkiego Dnia. Pozostali zostaną wygnani.

Wasz czas na Ziemi został wyznaczony przez Mojego Ojca, a Ja nadal nie znam tego dnia, ale mówię wam to: Wasze pokolenie zostanie zebrane i umieszczone w Moim Nowym Raju, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym. Dano wam czas na przygotowanie się, więc dobrze go wykorzystajcie, gdyż możecie mieć Życie Wieczne i dzielić je z najbliższymi. Proszę was teraz o poświęcenie Mi każdej bliskiej wam osoby, waszych rodzin, przyjaciół i waszych narodów, abym mógł osłonić ich Ochroną Mojej Najdroższej Krwi.

Wasz Jezus

 

Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze

orędzie nr 916 z serii Ostrzeżenie 

17.09.2013, godz. 22:45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy stwierdzasz, że to Dzieło jest trudne i wahasz się przekazywać światu złe wiadomości, musisz zrozumieć, że jesteś tylko posłańcem. Jesteś narzędziem Najwyższego Świętego Boga i twoim obowiązkiem jest odpowiedzieć na Jego Wołanie. Twoje posłuszeństwo jest niezbędne i nie wolno ci obawiać się następstw, które mogą się przytrafić Tobie, jako prorokowi Pana.

Wszystkie przepowiedziane wydarzenia zostały ustanowione na początku i utworzone jako część Bożego Planu wypełnienia Przymierza, by w końcu zebrać Jego dzieci, aby mogły żyć w harmonii zgodnie z Jego Boską Wolą. Ostateczna bitwa między hierarchią Mojego Ojca i hierarchią złego ducha oznacza, że wiele osób, które nie osłonią się, zostaną opanowane przez grzech i zwrócą się przeciwko swoim braciom, którzy pozostają wierni Bogu.

Kiedy będzie się toczyć walka, wrogowie Boga dokonają wielu nikczemnych okrucieństw przeciw Jego ukochanym dzieciom. Ale, jak już mówiłem wam wcześniej, mogą posunąć się tylko do tego i nie dalej, ponieważ nie mają  mocy, aby zniszczyć ludzkość, choć sądzą, że ją mają.

Niech was wszystkich pocieszy to, że Mój Ojciec będzie interweniował wobec niegodziwych działań tych, którzy chcą sprawować władzę nad wszystkimi narodami i zada On śmiertelny cios tym, którzy odważą się skrzywdzić Jego dzieci. Wiele biednych dusz będzie cierpiało podczas tych prześladowań, lecz Mój Ojciec jest zawsze miłosierny. Jego Moc jest niepodważalna. Jego Ręka jest Wszechmogąca. On może w każdym czasie odrzucić swoich wrogów. Ale zapowiedziane proroctwa, które muszą nastąpić przed Moim Powtórnym Przyjściem, są rzeczywistością. Będą się one spełniały w sposób, który może nie jest dla wszystkich oczywisty, ale wiedzcie o tym: Modlitwa jest bronią. Modlitwa zapewni wam zbroję, jakiej potrzebujecie, by pokonać złego ducha. Modlitwa osłabi wpływy wojny, cierpienia i wszelkiego rodzaju prześladowań wyrządzanych ludzkości przez wrogów Boga. Modlitwa uratuje was i wszystkich, za których się modlicie. Wasze modlitwy zniszczą zło i gdy nadejdzie Wielki Dzień zapłaczecie z radości, kiedy będziecie świadkami Nowej Generacji, tych miliardów ludzi, którzy zostali uratowani dzięki waszej odpowiedzi na Moje Wołanie.

Moje Orędzia przynoszą mieszaninę smutku, strachu i frustracji –jednak równocześnie dają one także nadzieję ponieważ wywołują wiele nawróceń. Plan Mojego Ojca nie jest znany większości z was. Potrzebujecie jedynie zrozumieć to: Jego Plan zniszczy wszystkich Jego wrogów. Pozwalając, aby odbyły się te wszystkie próby, On uwolni w końcu ludzkość z niewoli grzechu. Bądźcie cierpliwi. Bądźcie spokojni. Gdyż wkrótce osiągniecie na wieczność radość, miłość i pokój.

Przychodzę tylko dlatego, że jesteśmy jednym - jedną Świętą Rodziną w Królestwie Bożym. Przychodzę do was, aby zabrać was do Mojego Ojca. Przychodzę, by spełnić Jego Boską Wolę i wypełnić Przymierze. Przyszedłem, aby dać wam Prawdę.

Wasz kochający Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Bóg Ojciec: Wam, którzy nie z własnej winy urodziliście się w rodzinach pogańskich, udzielę Miłosierdzia

orędzie nr 915 z serii Ostrzeżenie

16.09.2013, godz. 16:20

Moja najdroższa córko, ludzkość w dużym stopniu jest obojętna na fakt Mojego Istnienia. Tak wielu mało wie o Mnie, swoim Ojcu i Stwórcy. Moim wyświęconym sługom, łącznie z tymi wszystkimi, którzy wierzą we Mnie, Stwórcę wszystkiego, co jest, nie udało się przygotować ludzkości na karę, która ich spotka, jeśli nie uznają błędu swojego postępowania.

Pragnienie, aby wierzyć, że "wszystko będzie dobrze" oznacza, że wiele z Moich dzieci nie wierzy w istnienie Piekła. Jest to miejsce do którego pójdą ludzie, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie, Moją interwencję dla zbawienia dusz. Grzech śmiertelny doprowadzi dusze do otchłani Piekła, chyba że został wymazany przez pojednanie. Ci, którzy mogą nie być winni grzechu śmiertelnego, ale nie wierzą we Mnie, a zamiast tego uwierzyli w jakiś byt, który powstał i wytworzył się w ich głowach z powodu fałszywych idoli, powinni się bardzo obawiać.

Jeśli odrzucicie Mnie, swojego Stwórcę, to odwrócicie się przeciwko Mnie. Sami się odetniecie. Gdy prawda o Mojej Boskości będzie wam objawiana, wielu z was ostro sprzeciwi się Mnie i cokolwiek zrobię, nie uratuję was od ognia piekielnego. Mogę użyć wszelkiej Bożej Mocy, ale nigdy nie mogę was zmusić do przyjęcia Mojego Miłosierdzia. Nic wam nie pomoże poza modlitwami wybranych dusz. To znaczy, że nigdy nie zobaczycie Mojej Twarzy. Każdy, kto mówi wam, że nie ma znaczenia, czy przyjmiecie Moje Istnienie czy nie, kłamie. Tylko ci, którzy przyjmą Mnie przez Miłosierdzie Mojego Jedynego Syna, mogą wejść do Mojego Królestwa. Jeżeli jesteście dobrymi i kochającymi duszami, a nadal Mnie będziecie odrzucać - nawet jeśli Prawda już wam będzie ukazana - również i wy zostaniecie odrzuceni ode Mnie. Życie wieczne nie będzie waszym udziałem.

Udzielam Daru oczyszczenia wam wszystkim, jednak teraz w szczególności ateistom i poganom. To oczyszczanie będzie bolesne, ale w wielu przypadkach otworzy im oczy na Prawdę. Wam, którzy nie z własnej winy urodziliście się w rodzinach pogańskich, udzielę Miłosierdzia. Lecz dla Was, którzy otrzymaliście Ewangelie i wiecie o istnieniu Boga w Trójcy Jedynego, a teraz Mnie odrzucacie, nie ma nadziei, dopóki nie odwrócicie się i nie odpokutujecie za swoje grzechy. Potem musicie błagać o zbawienie swoich dusz.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Moje Plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. Wszystko jest teraz gotowe

orędzie nr 914 z serii Ostrzeżenie

15.09.2013, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie Moje Plany odkupienia świata zostały doprowadzone do końca. Wszystko jest teraz gotowe. Moja Armia powstała. Będą się rozwijać i rozszerzać wszędzie, przyprowadzając ze sobą wiele dusz, za którymi tęsknię. Ta Armia, której zostały udzielone wielkie Łaski przeze Mnie i przez moc Ducha Świętego, będzie podtrzymywać płomień chrześcijaństwa i będzie niosła pochodnię Prawdy, aż do ostatniego dnia. Będą oni nieśli Światło Boga do najciemniejszych zakątków i milionom otworzą oczy na Prawdziwe Słowo Boże, kiedy odstępstwo będzie pożerało Mój Kościół na ziemi. Udzielam im tej Modlitwy Krucjaty, aby pomóc im złożyć Mi przysięgę na wierność.

Modlitwa Krucjaty (121) O wierność Armii Jezusa Chrystusa

Stoimy zjednoczeni z Twoim Świętym Sercem, Drogi Jezu.

Mówimy z mocą Prawdziwe Słowo Boże.

Pójdziemy na krańce ziemi, aby szerzyć Prawdę.

Nigdy nie przyjmiemy żadnej nowej fałszywej doktryny w Twoje Imię, innej niż ta, której Ty sam nas nauczyłeś.

Pozostajemy szczerzy, wierni i wytrwali w wierze.

Tych, którzy Cię zdradzą otoczymy miłością i współczuciem, w nadziei, że wrócą do Ciebie.

Będziemy stanowczy, lecz cierpliwi wobec tych, którzy nas prześladują w Twoje Imię.

Przejdziemy zwycięsko całą drogę do Twojego Nowego Raju.

Przyrzekamy, że przez nasz ból i cierpienie przyprowadzimy Ci te wszystkie zagubione dusze, które są spragnione Twojej Miłości.

Prosimy, przyjmij nasze modlitwy za wszystkich grzeszników świata, abyśmy mogli stać się jedną rodziną, zjednoczoną w miłości do Ciebie w Nowej Erze Pokoju. Amen

Idź, Moja Armio Reszty, wiedząc, że otrzymasz wszelką pomoc i Łaski, aby odnieść sukces w tej ostatniej Świętej Misji na ziemi, abym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże z tej ziemi i wprowadzić je do Mojego Nowego Raju.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa

orędzie nr 913 z serii Ostrzeżenie

14.09.2013, godz. 16:10

O, moje dziecko, tak jak kocham mojego Syna od chwili, kiedy spojrzałam w Jego piękne Oblicze, tak kocham wszystkie dzieci Boże, jak moje własne.

Jestem Matką Boga, ale jestem również Matką wszystkich dzieci Bożych, gdyż obiecałam pomóc im w chwili ostatecznego zbawienia. Kiedy mój Syn Koronował mnie w Niebie, dał mi władzę, abym stałą się Matką dwunastu pokoleń - Dwunastu Narodów w Nowym Jeruzalem. Zanim zaświta dzień, ja, jako Matka Zbawienia, wszędzie będę szukała dusz i przyciągnę je do mojego Syna. Pomagam Mu w tym uciążliwym zadaniu i jak moje Serce jest splecione z Jego Sercem, tak również splecione jest z sercami tych, którzy naprawdę kochają mojego Syna.

Jako wasza Matka, kocham wszystkie dzieci Boże. Odczuwam tę samą miłość do każdego z was, jak każda matka odczuwa ją do swojego potomstwa. Widzę dzieci Boga, jak gdyby wszystkie z nich były tylko małymi dziećmi. Czuję ich ból. Cierpię z moim Synem, gdy patrzy On na grzeszników, którzy odrzucają Miłość, jaką On ich obdarowuje. Jak bardzo cierpi On z ich powodu i ile łez teraz wylewam, gdy oglądam rosnącą nędzę człowieka z powodu rozprzestrzeniania się grzechu. Jednak wciąż jest wiele żywej miłości na świecie. Gdy ta miłość jest czysta, przetrwa ciemność i jak latarnia morska przyciągnie dusze do siebie. W ten sposób działa Bóg, aby oświecić ludzkość. Dzięki miłości tych, którzy Go miłują doprowadzi On do siebie pozostałe dusze.

Moim obowiązkiem jest dać szansę jak największej liczbie grzeszników, aby uratować ich dusze. Czynię to poprzez objawienia, których doświadczają, kiedy się pojawiam, aby wszędzie rozpalić wiarę grzeszników. Teraz robię to poprzez udzielenie Medalika Zbawienia. Moje dziecko, jak już powiedziałam, ten Medalik musi być udostępniony światu poprzez ciebie i na podstawie moich wskazówek dla ciebie. Te wskazówki są wiadome tylko tobie. Te Medaliki nawrócą wszystkie dusze, które będą otwarte na Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. To z kolei doprowadzi do zbawienia miliony.

Dziękuję, dzieci, że otworzyliście serca mnie, waszej matce i okazaliście posłuszeństwo mojemu Ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi rodzaju ludzkiego.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła – opadnie jak wielka gęsta mgła

orędzie nr 912 z serii Ostrzeżenie

14.09.2013, godz. 03:00

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Głosem pośród was, Który stara się być usłyszanym wśród tych przywódców, którzy szerzą apostazję i którzy rządzą w czterech zakątkach Ziemi.

Doktryna ciemności - wielkie odstępstwo, które wyjdzie z łona Mojego Kościoła – opadnie wkrótce, jak wielka gęsta mgła na wszystkich niczego nie podejrzewających chrześcijan. Plan stłumienia Prawdy się rozpoczął i niedługo przekręcone wersje Mojej Świętej Doktryny staną się jasne dla wielu z was. Jednak, gdy przehandlują Prawdę za kłamstwa, Duch Święty powstanie przeciw Moim wrogom. Moje Światło nadal będzie widoczne pośród całego zamętu, który przywódcy największej apostazji wszechczasów sprowadzą na świat. Oni nie spoczną, dopóki świat nie stanie się niczym pogański, bez miłości do Mnie, Jezusa Chrystusa.

Świecki świat zostanie uznany jako jedyny, w którym każdy człowiek będzie zachęcany do podążania za własnymi żądzami i pragnieniami. Będą dokonywane wszelkie próby stłumienia Obecności Ducha Świętego. Zaprzeczą Moim Cierpieniom na Krzyżu i znaczeniu konieczności zasłużenia na zbawienie, choć miało to być przekazywane każdemu, kto się wobec Mnie oczyścił i kto prosi o Moje Miłosierdzie. Oni nie tylko będą na siłę karmić dzieci Boże kłamstwami o Mnie i Moim Nauczaniu, ale będą również prześladowali tych, którzy podważą takie kłamstwa.

Ci, którzy kwestionują przywódcę Mojego Kościoła, od wewnątrz, będą traktowani bezlitośnie i nie zostanie im okazana nawet odrobina litości. Wam, którzy przyjmujecie fałszywe doktryny od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół i czujecie w swoim sercu, że nie możecie się odłączyć ode Mnie, Ja pomogę. Gdy będę was prowadził, otrzymacie ode Mnie pocieszenie. Nigdy nie wolno wam zaprzeczać Prawdzie ani poddawać się tym, których żądza władzy oznacza, że będą kłamać w Moje Imię, jeśli dzięki temu będą mogli pozostać w dobrych stosunkach z Moimi wrogami. Wasza wiara będzie wystawiona na prawdziwą próbę.

Przychodzę teraz, aby przynieść wam Prawdę, tylko dlatego, że będziecie pozbawieni Prawdy. Kiedy to się stanie, nie będzie wam wolno głosić Prawdy innym duszom, które nie będą mogły bez niej przeżyć.

Módlcie się o Miłosierdzie dla własnych dusz i dla tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd przez Moich wrogów.

Wasz Jezus

 

Ci z was, którzy bardzo cierpią i którzy mogli stracić wszelką nadzieję w życiu, wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu

orędzie nr 911 z serii Ostrzeżenie

13.09.2013, godz. 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce tęskni za światem i każdym, kto na nim mieszka i obiecuję, że zrobię wszystko, aby zjednoczyć was wszystkich, dzieci Boże, w Moim Sercu.

Kocham każdego mężczyznę, kobietę i dziecko, nie ważne, kim są - czy są oni silni, bogaci, wpływowi, skromni, biedni, czy są tylko prostymi ludźmi, prowadzącymi zwykłe życie. Wszyscy z was zostali wybrani przez Mojego Ojca, by się narodzić, On was stworzył. Każda dusza ma swój cel i każdy z was jest drogim dzieckiem Boga.

Ci z was, którzy bardzo cierpią i którzy mogli stracić wszelką nadzieję w życiu, wiedzcie, że jesteście w Moim Sercu i że głęboko odczuwam wasz ból. Cierpię w was. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, gdyż mam dla was miejsce w Moim Raju. Gdy porzucicie nadzieję, odwrócicie się od waszej przyszłości, która jest pełna Mojego Światła. Ta przyszłość jest Moim Darem dla was i cała należy do Mnie. Zabiorę wasze zmartwienia. Wystarczy zawołać Mnie i powiedzieć: "Jezu, zabierz mój straszny ból i cierpienie i pozwól mi odczuć Twoją Miłość.", a Ja natychmiast podniosę wasz wielki ciężar.

Kiedy czujecie, że jesteście puści i sądzicie, że nikt was naprawdę nie kocha, musicie wiedzieć, że Ja tam Jestem, obok was, gdyż zawsze będę was kochał, nie ważne jak daleko odeszliście. Jeżeli uważacie, że nie macie po co żyć, to wiedzcie, że Mój Nowy Raj daje Życie Wieczne. Ale najpierw musicie wytrwać w swoim cierpieniu w tym życiu. Jednak złagodzę wasze cierpienie, wystarczy, że Mnie poprosicie.

Wielu z was czuje się bezwartościowymi, niekochanymi, nieudanymi, niespełnionymi i mało przydatnymi. Czujecie się tak dlatego, że świat ma obsesję na punkcie tak zwanego sukcesu i ambicji. Tylko nieliczni, elita, wydają się osiągnąć takie wyżyny. Nacisk wytwarzany przez światowe media, aby czcić jedynie bogactwo i piękno, niszczy pewność zwykłego człowieka. Nie ma potrzeby robić na innych wrażenie. To nie jest konieczne ani pożądane, by Mi imponować tak zwanym sukcesem. Pracujcie z pełnym oddaniem. Wykorzystujcie talenty otrzymane od Boga, ale korzystajcie z nich tak, aby służyć innym i dla dobra wszystkich. Ale wiedzcie o tym. Tych, którzy są słabi, pokornego ducha i tych, którzy prostą miłością kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, wywyższę do największej chwały w Moim Królestwie. Ci, którzy teraz cierpią, już nigdy nie będą ponownie cierpieli w Moim Nowym Raju.

Moja obietnica zebrania was wszystkich zostanie wypełniona podczas Mojego Powtórnego Przyjścia. Wyglądajcie tego dnia z utęsknieniem i radością, ponieważ nie jest on odległy, a wtedy przyniosę wam Dary miłości, radości, szczęścia i Życia Wiecznego. Bądźcie wytrwali i zbliżcie się do Mnie. Ja Jestem z wami. Nigdy was nie opuszczę, ale nie wolno wam się odsunąć ode Mnie, bo jeśli tak zrobicie, będziecie dla Mnie straceni. Przyjdźcie, połóżcie głowę na Moim Ramieniu. Pozwólcie Mi was pocieszyć. Pozwólcie Mi położyć kres waszemu smutkowi. Pozwólcie Mi otrzeć wasze łzy. Pozwólcie Mi dać wam Mój Pokój.

Udzielam wam teraz szczególnego błogosławieństwa. Weźcie je. Przyjmijcie Moją Dłoń, a wszystko będzie dobrze. Kocham was.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Będziecie wyśmiewani za to, że nie uznacie nowej interpretacji katolicyzmu

orędzie nr 910 z serii Ostrzeżenie

11.09.2013, godz. 16:30

Moje dziecko, moje Serce jest splecione z Sercem mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, w tym czasie wielkiego smutku, gdy wzrastają prześladowania wszystkich dzieci Bożych.

Każda osoba na świecie, szczególnie ta bez pieniędzy, wpływów czy mienia, będzie cierpiała z powodu chciwości tych, którzy panują nad wieloma narodami. Moja Praca pomagania mojemu Synowi, aby osiągnął końcową część swojego Przymierza ratowania ludzkości zaczęła być postrzegana na wiele sposobów. Wszystkich, którzy są zrozpaczeni z powodu smutku w swoim życiu, prowadzę z mocy Boga w Bezpieczne Miejsce Schronienia mojego Syna. Ci, którzy muszą cierpieć tak wielkie ubóstwo, głód, cierpienie, niesprawiedliwość - lub cokolwiek innego - zostaną pocieszeni, gdy poproszą mnie o modlitwę za siebie.

Wy, którzy musicie cierpieć z powodu świadczenia o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu ludzkości, otrzymacie w tym czasie dodatkową siłę, gdy poprosicie Mnie o pomoc. Wkrótce będziecie świadkami największej niesprawiedliwości wewnątrz Kościoła mojego Syna, gdzie zarówno zwykli wierzący, jaki i wyświęceni słudzy, zostaną oskarżeni o nieposłuszeństwo wobec Nauczania Jezusa Chrystusa.

Poproszą was o złożenie ślubowania - będzie to, jak odmówienie Apostolskiego Wyznania Wiary - aby zadeklarować swoją przynależność do zmienionej formy uwielbiania Boga. Poprzez złożenie ślubowania słowami tej przysięgi niepotwierdzonej w Najświętszej Biblii, sprawicie, że wasze dusze znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie. Zmienią liturgię i ogłoszą nowe dodatki, natomiast inne elementy liturgii, odmawiane przez wiele lat, zostaną zapomniane. Ten nikczemny plan zostanie usprawiedliwiony, ponieważ wezmą oni wszystkie atrybuty związane z moim Synem i podadzą, że to ze względu na nie, zostały wprowadzone te zmiany.

Dlatego wy, którzy jesteście wierni mojemu Synowi będziecie głęboko zaniepokojeni, a wasze dusze będą bardzo cierpiały. A gdy nadal będziecie oddawali hołd mojemu Synowi, będziecie wyśmiewani za to, że nie uznajecie nowej interpretacji katolicyzmu i chrześcijaństwa. Nigdy nie wolno wam tracić odwagi podczas tych doświadczeń, ponieważ jesteście drogimi dziećmi, uprzywilejowanymi przez Boga i On pozostanie z wami aż do końca.

Nigdy nie odwracajcie się od Prawdy. Nigdy nie wierzcie w cokolwiek, co nie pochodzi od Boga.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej jesteście kochani przez Boga

orędzie nr 909 z serii Ostrzeżenie

10.09.2013, godz. 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, czyż nie wiesz, że im więcej was idzie za Moimi Orędziami, tym bardziej będziecie nękani przez tych, którzy chcą uciszyć Mój Głos?

Gdy trwa ta Misja z polecenia Mojego ukochanego Ojca, ci, szczególnie w Moim Kościele na Ziemi, którzy są przeciwni tym Świętym Orędziom, zrobią wszystko, aby zmusić was, byście odeszli od nich. Te sprzeciwy wzrosną i zostanie wykorzystana wszelkiego rodzaju przewrotna logika, aroganckie zaprzeczanie Prawdy i sfałszowana teologia, aby zagłuszyć głos Boga.

Im bardziej jesteście nienawidzeni, Moi uczniowie, tym bardziej jesteście kochani przez Boga, ponieważ tylko ci, którzy idą za Mną i prowadzą swoje życie według Mojego Nauczania będą w ten sposób cierpieli. Jeśli jesteście wywyższani, uprzywilejowani i wybrani przez świat, jako żyjący święci, u których nie stwierdzono pomyłki lub błędu w postępowaniu, rozpoznawani publicznie, to nie jesteście wybrani przez Boga, bo przeczycie temu, czego oczekuje się od sług Bożych. Jeśli nie będziecie wyrażać Prawdy i będziecie wypaczać Moją Prawdę po to, by się wywyższyć w oczach świata, zostaniecie usunięci, a ja odnajdę Moje prawdziwe sługi.

Moi prawdziwi słudzy kochają Mnie i są kierowani przez Mojego Ducha Świętego. Ich smutek, który uwidacznia się w ich oczach z powodu cierpienia ze Mną, widzą wyraźnie ci, którzy sami otrzymali dar Ducha Świętego. Te czyste dusze nigdy nie potępiają innych ani nie próbują powstrzymywać Słowa Bożego, gdyż nie są w stanie tego robić.

Musicie się w tej chwili mocno modlić - wy wszyscy - za te Moje święte sługi, którzy są atakowani ze względu na Mnie. Jestem przy nich, ale wielu załamie się i ulegnie presji zachowania milczenia, gdy wymusi się na nich przedstawianie swoim owcom doktryny kłamstw, która nadejdzie.

Wasz Jezus

 

Czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i rozprzestrzeniały po całym świecie

orędzie nr 908 z serii Ostrzeżenie

08.09.2013, godz. 21:10

Moja szczerze umiłowana córko, czas, aby grupy Modlitw Krucjaty koniecznie się organizowały i rozprzestrzeniały po całym świecie. Te modlitwy dane są z mocy Boga, a z nimi związane są wielkie cuda.

Te modlitwy rozprzestrzenią nawrócenie, zapewnią uzdrowienie fizyczne i osłabią wpływ wojny, głodu i biedy. Dziś przekazuję wam nową Modlitwę, która pomoże zmniejszyć straszne cierpienia, które przyniesie wojna.

Modlitwa Krucjaty (120) O zatrzymanie rozprzestrzeniania się wojny

O mój słodki Jezu, oddal wojny, które niszczą ludzkość. 

Chroń niewinnych od cierpienia.

Chroń dusze, które próbują przynieść prawdziwy pokój.

Otwórz serca tym, którzy są dotknięci bólem wojny.

Chroń młodych i wrażliwych.

Uratuj wszystkie dusze, których życie zniszczyła wojna.

Wzmocnij nas wszystkich, drogi Jezu, którzy modlimy się za dusze wszystkich dzieci Bożych i udziel nam Łaski przetrwania cierpienia, które może przyjść na nas w czasach walki.

Błagamy Cię, abyś zatrzymał rozszerzanie się wojny i doprowadził dusze do Najświętszej Przystani Twojego Serca.

Amen.

Idźcie wszyscy, którzy Mnie słuchacie i proście Mnie o Łaski, jakich będziecie potrzebowali, aby znieść Mój Ból w tym czasie.

Wasz Jezus

 

Moje Święte Słowo nie może być zmieniane lub dostosowywane, aby stało się czymś innym

orędzie nr 907 z serii Ostrzeżenie

07.09.2013, godz. 18:25

Moja szczerze umiłowana córko, chociaż nieustannie dokładam wszelkich starań, aby dotrzeć do świata przez te Orędzia - wciąż wielu Moich pobożnych wyznawców nie przyjmuje Mojej Dłoni. Te Moje szlachetne dusze są bezbronne, ponieważ wiele z nich nie rozumie, w jaki sposób ich wiara zostanie wykorzystana, aby popierać nową, przyszłą liturgię, która nie będzie oddawała czci Mnie, Jezusowi Chrystusowi, Synowi Człowieczemu.

Wielu błędnie zakłada, że nowa liturgia i nowa msza - chociaż bardzo się zmieni - nie może zaszkodzić. Tak wielu będzie po cichu kwestionować niektóre treści, jak i formę i uzna to za dziwne. Jednak niewielu będzie je kwestionować, gdyż będą uważali, że są one pobłogosławione przez Kościół i w związku z tym, nie mogą być niewłaściwe. Nie rozumieją, że Moje Święte Słowo nie może być zmieniane lub dostosowane, aby stało się czymś innym. Mój Kościół jest nieomylny, ale jeśli jakikolwiek tak zwany sługa lub zwierzchnik w Moim Kościele przekręca Słowo Boże lub zmienia znaczenie Eucharystii, wtedy bluźni przeciwko Bogu.

Zostałem odrzucony przez ludzkość i ukrzyżowany, gdy oni, w tym przywódcy w Świątyniach Boga, odrzucili Prawdę. Kiedy ktokolwiek - bez względu na to, jak wysoką pozycję zajmuje pośród was - neguje prawdę, jest winny herezji i nie pochodzi ode Mnie. Jednak oni chcieliby, abyście uwierzyli, że Prawda jest kłamstwem. Będą zaprzeczać wszystkiemu czego was nauczyłem, abyście żyli pełnym życiem chrześcijańskim. Będą pluli na Mnie, ale was będą prowadzili drogą, która, jak będą twierdzić, prowadzi do Mnie, ale tak nie będzie.

Te rzeczy, które zostały przepowiedziane, wkrótce nadejdą. Bądźcie gotowi. Gdy pojawią się znaki, będziecie wiedzieli, że te proroctwa mogą pochodzić wyłącznie od Boga.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Jedyna droga do Życia Wiecznego wiedzie przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa

orędzie nr 906 z serii Ostrzeżenie

06.09.2013, godz. 20:15

Moje dziecko, nikt z was nie może zapomnieć, że mój Syn umarł po to, aby ocalić ludzkość. On uwolnił wszystkie dusze z niewoli bestii. Dał wszystkim Dar Zbawienia i aby otrzymać Życie Wieczne, trzeba przyjść do mojego Syna i prosić Go o ten Wielki Dar.

Jedyna droga do Życia Wiecznego wiedzie przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Ponieważ jest On bardzo miłosierny, daje każdemu szansę przyjścia do Niego z własnej, wolnej woli. On dał światu Prawdę, a przez Jego Dar śmierci na Krzyżu, otworzył wszystkim drogę do życia w wiecznym pokoju i w Jego Raju.

Wielu nie przyjmuje mojego Syna ani nie wierzy w Boga. Jeśli nie wierzycie w Boga ani  nie przyjmujecie Daru Zbawienia, wtedy odcinacie się od Boga. Z powodu tej Ostatniej Misji ratowania dusz, w tym dusz wszystkich grzeszników, jak również tych, którzy odrzucają uznanie istnienia Boga, mój Syn dokona wielkiego cudu. Podczas Ostrzeżenia każdy otrzyma dowód, że ma duszę i wielu się nawróci. Tym, którzy się nie nawrócą i tym, którzy pozostaną ateistami nie będzie mógł być dany Dar Zbawienia, ponieważ odrzucą Jego Miłosierną Dłoń. Dusz, które Go odrzucą w najbardziej wyzywający sposób nie uratuje nic, z wyjątkiem waszych modlitw.

Ci, którzy odrzucają wszelkie starania, każdą interwencję i każdy akt Miłosierdzia, aby zabrać ich do Nowego Raju, zostaną odrzuceni. Królestwo mojego Syna nie będzie do nich należało, gdyż mój Ojciec, który udzielił ludzkości daru wolnej woli, nigdy nie będzie narzucać swojej Woli żadnemu z Jego dzieci.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ateiści przyjęli Miłosierną Dłoń, którą mój Syn wyciąga do każdego z nich. Pamiętajcie, aby odmawiać Modlitwy Krucjaty, by uratować te biedne duszyczki.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: zostanie ogłoszona nowa, zaciekła wojna światowa

orędzie nr 905 z serii Ostrzeżenie

06.09.2013, godz. 16:46

Moje drogie dziecko, z polecenia mojego Syna, Jezusa Chrystusa, muszę ujawnić, że wojny, które rozwiną się na Bliskim Wschodzie, będą stanowić zapowiedź wielkiej bitwy, ponieważ wtedy wybuchnie nowa, zaciekła wojna światowa. 

Jak bardzo łamie to Najświętsze Serce mojego biednego, cierpiącego Syna. Rozszerzy się nienawiść, która przeniknie serca przywódców, obdarzonych przez zwykłych ludzi odpowiedzialnością za kierowanie ich krajami. Zdradzą oni własne narody. Miliony ludzi zginą i wiele krajów będzie brało w tym udział. Musicie wiedzieć, że dusze tych, którzy zostaną zamordowani, a którzy nie będą winni żadnej zbrodni zostaną zbawieni przez mojego Syna.

Szybkość tych wojen będzie narastać i jak tylko cztery części świata się zaangażują, zostanie ogłoszona Wielka Wojna. Niestety, zostanie użyta broń jądrowa i wielu będzie cierpiało. To będzie straszna wojna, ale nie potrwa długo.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za wszystkie niewinne dusze i nadal odmawiajcie mój Najświętszy Różaniec trzy razy dziennie, w celu złagodzenia cierpienia spowodowanego III Wojną Światową.

Dziękuję ci, moje dziecko, że odpowiedziałaś na moje wezwanie. Wiedz, że w Niebie panuje w tym czasie wielki smutek, a ja z ciężkim sercem przynoszę wam przykrą wiadomość.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

Żaden Mój wyświęcony sługa nie może nikogo potępiać w Moje Imię

orędzie nr 904 z serii Ostrzeżenie

05.09.2013, godz. 14:30

Moja szczerze umiłowana córko, jak niewielu z tych, którzy wierzą w Boga lub tych, którzy przyjmują Mnie, jako Syna Człowieczego, prawdziwie Mnie kocha. Mówią, że tak jest, ale wielu z nich nie żyje według Mojego Nauczania. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie, a potem potępiać innych. Nie możecie krzywdzić innej osoby ostrymi słowami i powiedzieć w tym samym czasie, że Mnie kochacie.

Kto z was jest bez grzechu? Kto z was wywyższa się przede Mną, a potem mówi okrutne słowa przeciw drugiemu? Nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że mówicie w Moje Imię, gdy obmawiacie innych. To jest obrazą Boga, a ci, którzy zachowują się w ten sposób, obrażają Mnie. Wy, którzy źle mówicie o drugim twierdząc, że Mnie bronicie, tylko odcinacie się ode Mnie. Jednak sądzicie, że wasze działania są uzasadnione. Kiedy wyobraziliście sobie, że mógłbym znieść takie zachowanie i dlaczego uważacie, że jesteście upoważnieni do takich rzeczy?

Kiedy pełnicie Moją Służbę, a następnie mówicie okrutne słowa przeciwko jakiemukolwiek z dzieci Bożych, to popełniacie ciężki grzech. Żaden Mój wyświęcony sługa nie może nikogo potępiać w Moje Imię. Możecie znać Moje Nauczanie - możecie mieć wiedzę o wszystkim, co jest zawarte w Księdze Mojego Ojca, ale kiedy na innych rzucacie oszczerstwa w Moje Imię, odrzucę was. Będziecie musieli sporo pokutować, aby ponownie odnaleźć Moją Łaskę, ale nawet wtedy, dopóki nie poprosicie Mnie o wybaczenie, minie dużo czasu, zanim ponownie staniecie się godni, aby stanąć przede Mną.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Każdy poszczególny Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania

orędzie nr 903 z serii Ostrzeżenie

05.09.2013, godz. 9:35

Moje dziecko, gdy włożyli Koronę Cierniową na Najświętszą Głowę Mojego Syna, nie tylko wyrządzili tym straszne tortury fizyczne, było to złożenie oświadczenia. To był gest symboliczny. Gdy z Niego szydzili, mówili, że Człowiek, który twierdzi, że jest Głową Kościoła i który nazywa Siebie Mesjaszem, nie będzie tolerowany. Zbezcześcili Głowę Kościoła, kiedy Go ukoronowali i w tych czasach ponownie będą Go bezcześcić.

Nie wystarczy, że wrogowie Chrystusa przejmą Kościół Mojego Syna od wewnątrz – sprofanują Go na wiele innych sposobów. Zmienią hostie do Komunii Świętej i znaczenie Eucharystii. Powiedzą, że Eucharystia reprezentuje ludzkość i że jest to znak nowej wspólnoty - spotkanie wszystkich ludzi, jako jedności w Oczach Boga. Wam, moje dzieci, powiedzą, że wy wszyscy jesteście w komunii ze sobą i że to jest powód do świętowania.

Komunia Święta jest Ciałem Chrystusa i Jego Rzeczywistą Obecnością. Nie może być dwóch różnych znaczeń. A jednak przekręcą Jej znaczenie - to co wam w końcu pozostanie, będzie to tylko kawałek chleba, bo kiedy sprofanują ołtarze, Najświętsza Hostia, Obecność Mojego Syna przestanie w Kościele istnieć.

Każdy poszczególny Sakrament zostanie zmieniony nie do poznania. Wrogowie Mojego Syna będą tak przebiegli, że święte ceremonie będą się wydawać tylko nieznacznie zmienione. Sakrament Spowiedzi zostanie zniesiony, gdyż bestia nie chce, aby dusze zostały odkupione, ponieważ byłoby to zwycięstwem mojego Syna.

Dzieci, musicie nieustannie prosić mnie o wstawiennictwo, aby ból tych przyszłych wydarzeń mógł zostać złagodzony, a czas skrócony.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy

orędzie nr 902 z serii Ostrzeżenie  

04.09.2013, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, Żywy Bóg obecny w pokornych duszach, stanie się bardziej wyrazisty, gdy Mój Nowy Dar zostanie wylany na każdego, kto w tym czasie żyje na świecie.

Przynoszę Dary etapami, w zależności od czystości duszy. Moi wyznawcy w każdym kościele na całym świecie, odczują, jak ich miłość do Mnie rozpala się na nowo, kiedy zanurzę ich w głębsze zrozumienie Mojej Obietnicy Powtórnego Przyjścia. Mój Dar będzie oznaczał, że będą w stanie zobaczyć przez pajęczyny ciemności, jak Prawda zaczyna nabierać znaczenia. Będą wiedzieli, że to Ja teraz mówię do nich, bo w swoich sercach odczują Moją Obecność. Zostaną pobłogosławieni wiedzą, daną im przez moc Ducha Świętego, aby umożliwić im odpowiednie przygotowanie na Moje Powtórne Przyjście.

Moi wyznawcy będą prowadzeni przez Ducha Świętego i nie zdradzą Mnie ani też nie przyjmą bluźnierstwa podawanego im w Moje Imię. Dlatego Moje Słowo będzie się teraz szybciej rozprzestrzeniało i wkrótce Duch Święty wywoła w ich duszach tęsknotę za Wielkim Dniem, gdy zabrzmi ostatnia trąba, aby ogłosić Moje Przyjście.

Nie bójcie się, Moi umiłowani wyznawcy, Ja Jestem z wami, chociaż cierpicie. Wkrótce urośniecie w wielką liczbę, a to doda wam pewności, żeby pozostać Mi wiernymi. 

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl