OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 47

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia

orędzie nr 942 z serii Ostrzeżenie 

18.10.2013, godz. 12:38

Moja szczerze umiłowana córko, Moim największym smutkiem jest to, że ci, którzy Mnie najbardziej kochają, masowo odmówią słuchania Mojego Głosu, gdy teraz do nich wołam.

Ja mogę być ich jedynym, prawdziwym przyjacielem, ich jedynym ratunkiem, ale wielu z nich zignoruje Moje Ostrzeżenia. Nawet ci, którzy słuchają Mojego Głosu zignorują Mnie i odrzucą Moje Słowa jako herezję. Oni nie rozpoznają czasów, w których żyją i uświadomią sobie Prawdę dopiero podczas Ostrzeżenia. Do tego czasu wielu z nich już Mnie będzie przeklinać i odsunie się tak daleko ode Mnie, że nie będę w stanie dotrzeć do ich serc i uratować ich dusz.

Nie lekceważcie nienawiści, z jaką diabeł odnosi się do Mnie. Okropnie zdradził Mojego Ojca, natomiast Mnie nienawidzi. Oznacza to, że nienawidzi Mojego Kościoła i ostateczna bitwa rozegra się właśnie między Moim Kościołem na Ziemi a demonami wysłanymi przez szatana. Ta bitwa się rozpoczęła i on już kradnie Moje ukochane dusze, z których wielu nie udało się zobaczyć, jak obrażają Boga.

Kiedy Moja Obecność wkrótce będzie odczuwalna wśród wszystkich, którzy Mnie kochają - bez względu na to, czy wierzą w te Orędzia czy nie - zaleję ich dusze wiedzą przez Moc Ducha Świętego. To jest Moja Obietnica dla świata. Nigdy was nie zostawię na pastwę potęgi zła, ponieważ tak bardzo was wszystkich kocham. Jesteście jakby jakimś Członem Mojego Ciała. Jesteście częścią Mojego Ciała. Jesteście Częścią Mnie.

Czy chcecie tego czy nie, pójdę za wami, aż do tego Wielkiego Dnia i będę walczył o ocalenie waszych dusz. Możecie odwrócić się ode Mnie, ale Ja was nie opuszczę, gdyż Ja Jestem cierpliwy. Moja Wytrwałość i Bóstwo są poza możliwością waszego poznania. Nigdy nie wolno wam zapomnieć o Mnie, waszym Jezusie, ponieważ Ja Jestem zawsze z wami, czekając, abyście do Mnie przyszli.

Wasz ukochany Zbawiciel

Odkupiciel Ludzkości

Jezus Chrystus

 

Każde nowe prawo, które wkrótce ma być wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie szydzić z Prawdy ustanowionej przez Mojego Ojca

orędzie nr 941 z serii Ostrzeżenie 

17.10.2013, godz. 20:38

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby tylko więcej ludzi prawdziwie uwierzyło we Mnie, ich Jezusa, wtedy odnaleźliby oni pokój w swoich sercach. Gdzie nie ma ufności, jest strach. Strach uniemożliwia przenikanie miłości Boga do waszych dusz, a wtedy stajecie się więźniami. Jedynie Moje Światło może unieść ten ciężar.

Kiedy mówię wam Prawdę, robię to tylko dlatego, że was kocham i tęsknię za dniem, gdy w końcu będziemy zjednoczeni. Nie bójcie się Prawdy. Moja Miłość napełni was odwagą i siłą, abyście stali niezachwianie i pozostali Mi wiernymi we wszystkim. Chronię tych wszystkich, którzy Mnie proszą, ale tylko te dusze, które poddają się Mi w pełni, nie odczuwają strachu.

Bestia będzie krył swoją niegodziwość pod maską czaru i nowoczesności i ukazywał się światu, jako motywowany humanitaryzmem, miłością i "troską o ubogich". Ani przez chwilę nie sądźcie, że uczniowie szatana kiedykolwiek pokażą swoje prawdziwe oblicze. Wszystkie kłamstwa przedstawiane po to, aby zastąpić Prawdę, będą wydawały się logiczne i dla wspólnego dobra wszystkich. Każde nowe prawo, które wkrótce ma być wprowadzone przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła, będzie drwić z Prawdy ustanowionej przez Mojego Ojca podanej Mojżeszowi w Dekalogu. Wszystkie, choćby nie wiem jak subtelne gesty,  zostaną tak obmyślone, aby obrażać Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Oszust poprzez swoje sługi nie potrafi powstrzymać się przed tym, by nie szydzić ze Mnie, gdyż on Mnie nienawidzi. Będzie on znieważał każde naczynie w Moim Kościele poprzez działania, słowa i dodawanie symboli satanistycznych. Tylko ci, którzy znają Prawdę dostrzegą te obrzydliwości i dokładnie zrozumieją, co te gesty naprawdę oznaczają.

Moc szatana może mylić, rozpraszać i dręczyć Moich uczniów. Szatan nigdy nie zostawi was w spokoju, zwłaszcza gdy dajecie świadectwo Prawdzie. 

Ale pamiętajcie o tym – można go pokonać, kiedy Mi całkowicie zaufacie. Kiedy zrezygnujecie z siebie wobec Mnie, on nie będzie miał możliwości wpływania na waszą wiarę we Mnie. Szatan jest skończony. Jego panowanie, choć bolesne dla ludzkości, jest na ukończeniu. Jego ostatecznej zniewagi wobec Mnie dokona antychryst, który będzie Mnie naśladował, by doprowadzić świat do uwierzenia, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem przybywającym, by uratować świat.

Znając Prawdę, będziecie w stanie oprzeć się tej pokusie. Jeśli będziecie niewzruszenie trwali przy Prawdzie zawartej w Najświętszej Biblii, będziecie uratowani.

Ostateczny atak będzie szybki, a potem pokażę światu Prawdę i tylko ci, którzy są pełni nienawiści do Mnie, będą temu zaprzeczać. Nie bójcie się, ponieważ Ja Jestem jedynym Zbawicielem ludzkości. Tylko Moja Miłość was podtrzyma. Martwcie się tylko o te biedne dusze, które będą pluły na Mnie, gdy ostatecznie wyciągnę do nich Rękę, by zabrać je do Nowego Raju.

Wasz Jezus

 

Wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie dokumentuje

orędzie nr 940 z serii Ostrzeżenie

16.10.2013, godz. 23:27

Moja szczerze umiłowana córko, najbardziej nieświęta trójca, składająca się z trzech Moich wrogów: fałszywego proroka, antychrysta i smoka czyli szatana, rzuci teraz wyzwanie Trójcy Przenajświętszej. Wiedzcie, że mają oni wiele tysięcy oddanych uczniów i w miarę przybliżania się tego czasu, będzie się odbywało wiele tajnych i nikczemnych ceremonii ku czci węża.

Wąż jest tak bardzo ostrożny, żeby nie ujawnić swojej prawdziwej istoty, że jego rzeczywiste, niegodziwe zamiary wobec każdego dziecka Bożego są ukrywane, a on sam przedstawia się swoim nielicznym wybrańcom, jako uroczy, piękny książę, ukazując się przed nimi w najbardziej uwodzicielski sposób. Tak jak Ja nawiązuję kontakt z Moimi wybranymi prorokami, tak też wąż przekazuje antychrystowi specjalne orędzia, które on starannie dokumentuje i dzieli się nimi ze swoją hierarchią na Ziemi. Orędzia te zawierają instrukcje zbezczeszczenia Mojego Kościoła w ramach przygotowań do objęcia tronu przez antychrysta i oszukania świata, by ten uwierzył, że antychryst jest Chrystusem, Zbawicielem Świata.

Strzeżcie się wy wszyscy, którzy odrzucacie to ostrzeżenie. Wkrótce wielu z Moich uczniów, którzy Mnie kochają, ale którzy nie wierzą w te Orędzia, napotka wielkie niebezpieczeństwo. Rozpoczął się plan odciągnięcia was ode Mnie i jeśli nie pozostaniecie ostrożni i czujni, będziecie zwabieni do jaskini ciemności. Antychryst będzie gorliwie naśladował wszystkie aspekty Mojej Boskości, o których dowie się od węża. Wąż obserwował Moje Ukrzyżowanie i tylko on zna jego szczegóły, które towarzyszyły temu strasznemu wydarzeniu. On będzie Mnie wyśmiewał, pouczając swoje oddane sługi jak przywrócić rytuały w Moim Kościele, lecz ustanawiając je w odwróconej postaci. Wezmą Moje Słowo i dodadzą do Niego nowe ohydne części, żeby oddać cześć bestii, a wielu nie pojmie tego znaczenia.

Zajmowanie się diabłem i oddanie się do jego dyspozycji, doprowadzi was do wielkich utrapień. Gdy będziecie powtarzali te podłe słowa, które on podsuwa, to otworzycie na niego swoje dusze. Gdy będziecie go uwielbiali poprzez ubóstwianie antychrysta, gdy ten dumnie z arogancją będzie się przed wami puszył, to przyjmiecie go do swoich serc zamiast Mnie. Wszystko czego was uczyłem zostanie odwrócone tyłem do przodu, do góry nogami i lewą stroną na wierzch. Ponieważ tak wielu nie rozumie naprawdę Mojego Nauczania i tak niewielu z was uważnie słucha Ewangelii w odniesieniu do wydarzeń, które prowadzą do Mojego Powtórnego Przyjścia, to nadal będziecie zdezorientowani.

O, jak bardzo łamie Moje Serce ujawnianie tych wiadomości. Jak bardzo pragnę, abyście tak nie cierpieli. Ale obiecuję, że złagodzę wasz ból, a panowanie antychrysta, kiedy ono już nastąpi, będzie krótkie.

Okażę Moje Miłosierdzie tym duszom, które są niewinnie wciągane w tę parodię Mojej Boskości. Niestety, ci, którzy wierzą, że będą królowali w raju, obiecanym im przez oszusta, przekonają się, że zostaną wrzuceni do jeziora ognia, gdzie będą cierpieli przez wieczność. Nikt im nie pomoże, ponieważ połkną kłamstwa, mające na celu zdobycie ich zaufania, co spowoduje utratę wielu dusz, które ślepo pójdą za ich fałszywą doktryną.

Módlcie się o miłosierdzie dla tych, którzy zostaną oszukani przez króla ciemności.

Wasz Jezus

 

Bezbożna trójca sporządziła plany pozbycia się wszystkiego co jest Prawdą

orędzie nr 939 z serii Ostrzeżenie

15.10.2013, godz. 15:45

Moja szczerze umiłowana córko, Moim pragnieniem jest, aby wszyscy Moi kapłani, wszystkich wyznań chrześcijańskich zaczęli zabezpieczać Najświętsze Sakramenty. Oni będą pierwszymi świadkami niszczenia i profanacji Sakramentów w Kościele katolickim. Ci, którzy są wierni Mnie, Jezusowi Chrystusowi, będą się pilnie przygotowywali do tej strasznej pustyni, na którą Mój Kościół będzie rzucony. Musicie się przygotować, ponieważ dzięki waszej wierności wszystkie dzieci Boże będą mogły przystępować do Sakramentów w ich świętym stanie.

Do wszystkich innych Kościołów chrześcijańskich mówię to: Przypomnijcie sobie Moją Obietnicę powrotu w tym Wielkim i Chwalebnym Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia. Wiecie też, że w latach poprzedzających ten Dzień, wszyscy, którzy pójdą za Mną, staną wobec strasznych prób. Ci, którzy odniosą sukces na nowych stanowiskach władzy w ramach wszystkich wyznań, będą prowadzeni przez fałszywego proroka, a wszyscy z nich będą powtarzać jego słowa i naśladować jego działania.

Biada tym, którzy będą u boku fałszywego proroka, gdyż jest on przeciwieństwem Jana Chrzciciela i będzie poprzednikiem antychrysta, który będzie panował nad wami wszystkimi.

Obejmę was swoją ochroną, bo niedługo będziecie mieli już tylko Mnie jako swojego przewodnika. Tylko Ja mogę być wiarygodny, by mówić wam Prawdę, gdy dostaniecie się pod wpływ herezji, które będą wam przedstawiane, jako nowa forma nowoczesnej teologii chrześcijańskiej. Jak bardzo przebiegły jest szatan, bo nigdy nie działa przez zaskoczenie, natomiast woli - przez tych, którzy mu służą - przyciągnąć was do nowej interpretacji przekręconego i odwróconego Mojego Najświętszego Słowa.

Bezbożna trójca sporządziła plany, pozbycia się wszystkiego co jest Prawdą. To wszystko,  co działa na świecki świat przyciągająco, z powodu ludzkiej  chciwości i pragnienia ignorowania grzechu, zostanie przedstawione wierzącym należącym do wszystkich Kościołów Chrześcijańskich.

Ten dzień został zapisany na kamieniu i będzie ostateczną zniewagą, dozwoloną przez Boga, zanim wyśle On Mnie, swojego Jedynego Syna, aby zebrać wszystkich, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu. Gdy przedstawią wam te kłamstwa, będą  one się wydawały dobre. Oznaka pokory będzie powszechna we wszystkich kościołach, gdyż zostanie ona przyjęta przez tych, którzy będą was oszukiwali.

Każda cecha, związana ze Mną - Moja Miłość do ubogich, Moja Miłość do słabych i pokornych, Moje niezadowolenie z chciwości, zachłanności i żądzy, zostanie wykorzystane, jako część argumentów, aby zmusić was do przyjęcia tej nowej doktryny - tej nowej jednej światowej religii, aby przygotować świat na panowanie antychrysta.

Jako kochający Bóg, daję wam te ostrzeżenia, aby was uratować.  Słuchajcie Mnie teraz. Proszę tylko o jedno. Pozostańcie wierni Mojemu Świętemu Słowu. Moje Święte Słowo zostało wam dane w Piśmie Świętym. Ono nigdy nie może zostać zmienione. Ale wrogowie Boga będą przekręcać jego znaczenie. Kiedy to nastąpi, odrzućcie tych, którzy mówią, że Bóg zgodziłby się na takie zmiany. To się całkowicie mija z Prawdą.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia Mojego Najświętszego Różańca

orędzie nr 938 z serii Ostrzeżenie

14.10.2013, godz. 15:30

Moje drogie dziecko, nie wierz ani przez chwilę, że ktokolwiek z was jest na tyle silny, aby o własnych siłach był w stanie odeprzeć pokusy, które pojawią się przed wami, aby odwrócić was od Prawdy - Prawdy Słowa Bożego. Przekonacie się, że bez ciągłej modlitwy, nie będziecie w stanie powstać i głosić Prawdy, gdy będą wam przedstawiane kłamstwa.

Każdy z was musi odmawiać Modlitwy Krucjaty, gdyż ciemność już zaczęła opadać na Kościół Mojego Syna na ziemi i musicie być na to przygotowani w każdej chwili.

Zachęcam kapłanów w Kościele katolickim do noszenia przez cały czas przy sobie Mojego Najświętszego Różańca i Krzyża Benedyktyńskiego. Musicie odmawiać Mój Różaniec każdego dnia i obserwować tych z wyższych szczebli Kościoła, aby zobaczyć, kto publicznie odmawia Mój Różaniec. Kiedy jestem czczona, Mój Święty Różaniec musi być odmawiany przede mną przez wszystkich obecnych. Jeśli ci, którzy twierdzą, że prowadzą wiernych do poszukiwania mojej pomocy przed Tronem Boga, nie potrafią odmawiać mojego Różańca, to oni potrzebują waszych modlitw. Przychodzenie do mnie w poszukiwaniu mojej pomocy bez odmawiania mojego Różańca nie ma sensu, bo to tak samo, jakby żołnierz szedł do walki bez zbroi.

Mój Różaniec jest najpotężniejszą modlitwą, a gdy odmawia się ją codziennie, zniszczy ona moc złego ducha. Tym, których dusze zostały zaciemnione przez szatana, odmawianie tej modlitwy będzie sprawiać zbyt duży ból. Po ich postępowaniu poznacie kim są i musicie prosić Boga poprzez Miłosierdzie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, żeby pomógł pociągnąć ich do Bożego Światła.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie

orędzie nr 937 z serii Ostrzeżenie

13.10.2013, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, gdy czujecie się opuszczeni i niepewni Mojej Miłości do świata, to nigdy nie wolno wam rezygnować z wołania do Mnie o pomoc. Od czasu do czasu będziecie mieli poczucie beznadziejności, strachu i samotności, kiedy będziecie przestrzegali Mojego Świętego Słowa, dawanego światu przez świętą Ewangelię. Nawet teraz, kiedy Moja Święta Ewangelia nadal jest wam przedstawiana, poczujecie się bardzo odizolowani, gdyż niewiele osób wciela w życie to, czego uczyłem ich przez Moje Święte Słowo.

Jeśli mówicie, że kochacie swojego bliźniego, a potem rzucacie na niego oszczerstwa, nadal będziecie należeli do Mnie. Jeśli powiecie, że wierzycie w Dziesięć Przykazań, ale dostosowujecie je do własnego stylu życia, to jesteście ślepi na Prawdę. Jeśli akceptujecie Sakramenty dane wam przeze Mnie, ale je łamiecie, obrażacie Mnie. Gdy głosicie innym Moje Święte Słowo, a następnie stawiacie siebie ponad innymi mówiąc, że jesteście bardziej godni w oczach Boga niż oni, obrażacie Mnie. Kiedy oświadczacie, że Słowo Boże nie ma już znaczenia w nowoczesnym świecie i że musi ono zostać tak dostosowane, by podobało się świeckiemu światu, wtedy plujecie Bogu w twarz. Jeżeli sądzicie, że wasza wiedza o Mnie jest lepsza od Mojego Świętego Słowa, gdy przekazuję je wam teraz przez te Orędzia i że zawarty jest w nich błąd, nie znacie Prawdy. Nie znacie Mnie, bo Mnie nie rozpoznajecie.

Nawet wy, którzy czujecie się zadowoleni ze zrozumienia Mojego Świętego Słowa i odrzucacie Mnie teraz w tej Misji - opuściliście Mnie. Szczególnie wy musicie przyzywać Mojej pomocy dla siebie, ponieważ beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

 

Gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, nie będzie już Czyśćca

orędzie nr 936 z serii Ostrzeżenie

12.10.2013, godz. 17:10

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Tron zostanie umieszczony na odnowionej Ziemi i wkrótce wszyscy będą żyli w pokoju i harmonii zgodnie z Wolą Mojego Ojca.

Świat stanie się taki, jaki był na początku i nie będzie się odczuwało żadnej niezgody. Wszystkie dzieci Boże, które są wybrane, aby dołączyć do aniołów i świętych, będą żyli doskonałą egzystencją. Ale wiedzcie o tym: Ci, którzy nie przyjmą rzeczywistości Nowego Raju, gdy otrzymają szansę podjęcia decyzji, którą drogę chcą wybrać, to nie dostaną już drugiej szansy. Gdy Niebo i Ziemia staną się jednym, nie będzie już Czyśćca. Jedyna droga, jaką wybiorą dusze, które odmawiają przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdy jest im ono darmo oferowane, będzie tą, która prowadzi do Piekła. Wielu będzie tak upartych, ponieważ polegają oni niemal całkowicie na intelektualnym rozumowaniu, co sprawi, że nieświadomie zdecydują się spędzić wieczność w ogniu Piekła.

Ci, którzy nie wierzą w Boga ani nie przyjmują Prawdy, nie wierzą w istnienie szatana. Tym duszom oszust będzie zaciemniał umysły kłamstwami, aby zwabić ich do komór tortur. Potem, ze względu na swoją nienawiść do ludzi, będzie zadawał im cierpienia bez przerwy przez całą wieczność. A gdy dusze już tam są, to nie mogę im pomoc. Jak bardzo płaczę w gorzkim żalu z powodu tych zadufanych w sobie i nierozumnych dusz z zatwardziałymi sercami. Są one tak pełne pychy, że nigdy Mnie nie zobaczą, ponieważ nie są w stanie. Niemożliwe jest bowiem, aby jakaś osoba Mnie zobaczyła lub została napełniona Moim Prawdziwym Słowem, jeśli będzie dotknięta grzechem pychy. Z drugiej strony wy, którzy Mnie znacie, ale przyjmujecie Mnie na swoich własnych warunkach - także oddalacie się ode Mnie.

Dlaczego mówicie, że Mnie znacie, a potem przekręcacie to, co mówiłem o podążaniu za Mną? Jak możecie nazywać siebie chrześcijanami i jednocześnie być gotowymi do przyjęcia fałszywej teologii i kłamstw, które są tak poprzekręcane, aby pasowały do waszego stylu życia? Kim jesteście, jeśli nie idziecie za Mną i nie przyjmujecie pełnej Prawdy Mojego Nauczania? Jesteście zdrajcami. Zdradzacie Mnie. A kiedy już raz Mnie zdradzicie, będziecie kuszeni, by robić to częściej, aż w końcu nie będziecie już chrześcijanami w Moich Oczach.

Muszę wezwać wszystkich, którzy wierzą w Moje Słowo i zapytać was, czy kiedykolwiek tolerowałem grzech? Odpuszczam grzechy, ale nigdy ich nie akceptuję. Jeśli uważacie, że toleruję grzech, to usprawiedliwiacie grzech. Będziecie cierpieli za błędy waszego postępowania i nie jesteście lepsi od tych, którzy Mnie zdradzili, wyśmiewali, śmiali się ze Mnie i Mnie Ukrzyżowali.

Pamiętajcie, uczyłem was Prawdy. Nic oprócz Prawdy nie doprowadzi was do przyjęcia zbawienia, gdy przychodzę teraz, aby przynieść je światu, na tym ostatnim etapie Mojego Przymierza dla ocalenia ludzkości.

Nigdy nie zapominajcie, że Ja Jestem Prawdą. Tylko Prawda pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Bądźcie spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy, nawet nikczemny akt, może zostać przez Niego zdeptany

orędzie nr 935 z serii Ostrzeżenie

11.10.2013, godz. 22:30

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że idę przy tobie każdego dnia, w każdej minucie, czekając na twoją odpowiedź. Są chwile, kiedy masz zbyt wiele do zrobienia w tej Misji, ale zawsze musisz przeznaczyć odpowiedni czas dla Mnie, twojego Jezusa. Pamiętaj, Ja Jestem zawsze Obecny i zawsze odpowiadam tym, którzy Mnie wołają. Nic nie może oddzielić cię od Mojego Towarzystwa, ponieważ czas, jaki Mi oddajesz, przynosi ci wielkie Łaski.

Dzisiaj proszę was wszystkich, którzy akceptujecie to, że teraz mówię do całego świata poprzez Księgę Prawdy, abyście się przygotowali. Nigdy nie pozwólcie, aby Moje Orędzia były przyczyną waszego niepokoju, zmartwienia czy paniki. Nigdy nie wierzcie, że mógłbym prosić was, abyście uciekli ze swoich domów do miejsc schronienia, gdyż takie polecenie nie pochodzi ode Mnie. Miejsca schronienia, o których mówię, to miejsca do których będziecie musieli iść, aby uczestniczyć we Mszy, i przyjąć Sakramenty.

Moi wierni słudzy przygotowują się teraz na całym świecie do tego dnia, który nadejdzie, gdy codzienna Ofiara Mszy przestanie już być sprawowana.

Zawsze musicie trzymać Błogosławioną Pieczęć Boga Żywego w swoich domach i w takim formacie, żebyście także mogli ją nosić przy sobie. To uchroni was od wszelkiego rodzaju prześladowań i uzyskacie siłę niezbędną do pozostania wiernym Bogu i wszystkiemu, co jasno zostało przedstawione w Najświętszej Biblii.

Bądźcie spokojni i wiedzcie, że Bóg jest zawsze silny i że każdy, nawet nikczemny akt, może zostać przez Niego zdeptany, podeptany lub zgnieciony.

Wy, którzy zdecydowaliście się odpowiedzieć na Moje Wołanie, jesteście błogosławieni. Wy, poprzez wasz akt miłości do bliźniego, będziecie rozpowszechniać Pieczęć Boga Żywego, wszędzie, dokąd pójdziecie. Musicie to robić teraz. Ufajcie Mi. Nigdy nie odczuwajcie niepokoju, gdyż Ja nie sieję strachu. Ja rozpowszechniam Prawdę, która dla niektórych może być przytłaczająca. Ja Jestem waszym Obrońcą, waszym Zbawicielem i wkrótce przyjdę, aby przynieść wam ostateczne zbawienie i przyszły świat, w którym nie będzie zła. Trwajcie w pokoju. Będę prowadził i chronił was wszystkich i dam wam Dar wytrwania we wszystkich próbach, które was czekają.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Szatan i jego demony zwerbowali olbrzymią armię

orędzie nr 934 z serii Ostrzeżenie

08.10.2013, godz. 15:40

Moja najdroższa córko, Moje Boskie Moce udzielane są wszystkim Moim dzieciom, które zwracają się do Mnie, prosząc Mnie - przez Mojego Syna - abym podtrzymał ich w tych czasach wielkich prób na Ziemi.

Grzech jest tak rozpowszechniony, że Mój Syn cierpi obecnie tę samą Agonię, jaką znosił za każdego z was na Krzyżu. Grzech jest tak powszechny, że wszyscy stają się niewrażliwi na niego i na zło, którym on zionie. Moje dzieci, musicie przyjść do Mnie i nigdy nie rezygnować z dążenia do pokoju i miłości. Nigdy nie myślcie, że nie usłyszę waszych głosów, gdy Mnie wołacie, nie ważne jak mali jesteście.

Powtórne Przyjście Mojego Syna wytworzy wielkie spustoszenie, podział, nieufność, nienawiść i smutek, gdy Prawda Mojego Świętego Słowa zostanie odrzucona. Szatan i jego demony zwerbowali olbrzymią armię - tak wielką i potężną, że nawet gdybyście mogli zobaczyć, jak została ona utworzona, to i tak przekraczałoby to wasze pojmowanie. Ta armia sprawuje władzę nad tym, co wam, Moje dzieci, mówią publicznie. Od teraz bardzo rzadko będą wam mówili Prawdę. Mam na myśli Prawdę zgodną z Moim Najświętszym Przymierzem.

Wkrótce przekonacie się, że nie będą wam ujawniać prawdziwych przyczyn, które kryją się za wszystkimi problemami świata, w którym żyjecie, takimi jak wojny, celowo wywoływane, aby zniszczyć Mój lud. Żadna z tych wojen nie będzie dla dobra człowieka, ani nie będzie sprawiedliwa. Moje Słowo dawane światu począwszy od pierwszego proroka, który ujawnił Moje Pragnienia przestanie być traktowane poważnie. Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, będzie nadużywane i hańbione, by usprawiedliwić kłamstwa.

Teraz jest czas na to, aby wszyscy, którzy są powołani do służby Mojego Syna zachowali czujność. Nie możecie ignorować Mojego Wołania do ludzkości. Przez Mojego Syna proszę was, w każdej chwili pozostawajcie razem, w jedności z Nim. Wy, Moje dzieci jesteście pierwszym celem szatana, gdyż on nie spocznie, dopóki najpierw nie przejmie Kościoła Mojego Syna na Ziemi. Bez Kościoła Mojego Syna, nie uda mu się odciągnąć tych dusz, których najbardziej pożąda. Wy, Moje dzieci, będziecie ranieni i dręczeni przez bestię - antychrysta - gdy siłą będziecie zmuszani do przyjęcia nowej fałszywej doktryny, która jest obecnie starannie i bezlitośnie przygotowywana.

Ja, Ojciec was wszystkich, Bóg Najwyższy, chcę, aby było wiadomym, że antychryst ma przyjąć Moich wrogów w tajnych obrzędach. Został on zaprzysiężony za ukrytymi ścianami w miejscach, które są przeznaczone do Adoracji Mojego Syna. Kościelna masoneria, której teraz doświadczycie, odgrywa ważną rolę w tej ohydzie. Niestety, to wszystko musi nastąpić przed Moim Przymierzem, które jest gotowe, aby zebrać z powrotem wszystkie Moje dzieci do Raju, który stworzyłem dla nich w pierwszej kolejności.

Będzie to zależało od waszej decyzji, czy wy, wybrani przeze Mnie, będziecie zawsze uznawali Prawdę, po to, by pomóc Mojemu Synowi uratować inne dusze, które złożą przysięgę posłuszeństwa bestii.

Obraz Mojego Syna, powszechny na całym świecie, zostanie wkrótce zastąpiony wizerunkiem fałszywego proroka. Jego obraz będzie adorowany w pierwszej kolejności, zamiast obrazu Mojego Syna. Następnie pojawią się liczne obrazy bestii w każdym formacie, a jego symbol 666 zostanie zawarty w każdym znaku, jaki uczyni on przed niczego nie podejrzewającym światem. Zobaczycie ten symbol ukryty w nikczemnych przedmiotach, które będą używane tak, jak nosiłoby się święte przedmioty. Dla uczczenia zjednoczenia kościołów świata, które ma być wkrótce ogłoszone, zostanie utworzona pewna forma różańca. Tę Nową Światową Religię uczci się również poprzez zbezczeszczenie świętych ksiąg modlitewnych, medalików, szkaplerzy, różańców, Krzyży traktując je, jako talizmany przynoszące szczęście.

Wszyscy pokochają antychrysta, który z jednej strony będzie reprezentował świat świecki, ale ponieważ z drugiej strony zostanie on serdecznie przyjęty przez obłudnego oszusta w Kościele Mojego Syna na Ziemi, będzie on postrzegany, jako reprezentant wszystkiego, co jest święte na świecie.

Moje dzieci, nie pozwólcie, by wiadomości o tych wydarzeniach wywołały łzy w waszych sercach, ponieważ kiedy będziecie Mnie słuchali i podążali Drogą Mojego Syna, oszczędzę wam wiele duchowych prześladowań, które na was czekają. Wasza wierność tym Orędziom od czasu do czasu będzie osłabiana przez ataki zadawane przez szatana. Niektórzy z was odejdą. Niektórzy z was zwątpią. Zdecydowana większość z was pozostanie Mi wierna i udzielę wam wielkich Względów i Łask za wasze posłuszeństwo.

Kocham was dzieci. Będę miłosierny i jeśli Mnie poprosicie przez Mojego Syna, aby ukoić wasze serca i pomóc wam pozostawać w pokoju i iść z ufnością ku bramom Mojego Nowego Raju, odpowiem na wasze wołanie.

Wasz kochający Ojciec

 

Wkrótce powiedzą wam, abyście wykorzystali swoją wiarę do stworzenia kampanii politycznej na całym świecie, aby ratować biednych

orędzie nr 933 z serii Ostrzeżenie

06.10.2013, godz. 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, głos fałszywego proroka grzmi na wszystko, co jest święte w Moim Kościele. Jednak niewiele zostanie powiedziane o znaczeniu przestrzegania Bożego Nauczania, Sakramentach i Głoszeniu Prawdy. Zamiast tego usłyszycie, dla odwrócenia waszej uwagi, na przykład o opiece nad biednymi i głodnymi świata i zostanie to uznane za wasze pierwsze zadanie, jako sług Bożych.

Jako słudzy i wyznawcy Boga w Kościele, najpierw musicie być wierni Prawdzie, którą  wam przekazałem. Kochanie biednych i głodnych oraz pomaganie im jest dobrą rzeczą, ale Mój Kościół na Ziemi ma o wiele większą rolę, którą Mi przysięgał. Obejmuje ona nauczanie Prawdy we wszystkim czego was uczyłem i jeśli naprawdę Mnie kochacie, będziecie to robili.

Kościół ma misję, aby głosić Prawdę Mojego Nauczania. Wzięcie pod uwagę jednego aspektu Mojego Słowa, aby pomagać biednym jest godne podziwu, ale wprowadza w błąd, ponieważ Moje Nauczanie wyraźnie wskazuje, że należy pomagać biednym na duszy. Pomóżcie im wyleczyć ich dusze, zanim pomożecie im uwolnić się z udręk życia. Jeśli dam wam biedaka i poproszę, abyście mu pomogli, w jaki sposób to zrobicie? Dacie mu ubranie? Pieniądze, by wyżywił rodzinę? Czy najpierw chcielibyście, żebym Ja uratował ich duszę?

Wkrótce powiedzą wam, abyście całą swoją uwagę skupili na biednych tego świata. Poproszą was o pieniądze - a będą brane z różnych źródeł, aby pomóc ubogim, bezrobotnym i bezdomnym na świecie. Powiedzą wam, że Ja, Jezus Chrystus, zawsze kochałem ubogich. Ale problem jest taki: Najpierw szukałem ubogich duchem - aby uwolnić ich od ich straconego życia. Ubodzy na duszy - ci, którzy słabo odczuwają duchowo Boga - są to ci, których pragnę. Błogosławieni są ci, którzy są biedni w tym życiu i może mało na to wskazuje, ale Mnie kochają, gdyż ci ludzie w ogóle nie są biedni. Człowiek bogaty, który nie darzy Mnie miłością, ma większą potrzebę Mojej miłości, Mojego Miłosierdzia i Mojego Współczucia niż ci, którzy są zmuszeni szukać żywności, ubrania i schronienia. Musicie uważać na to, jak Mnie kochacie i jak prosicie Mnie o to, abym Was zbawił. Sakramenty będą siłą zbawiającą tych, którzy są bogaci i biedni, ale którzy Mnie nie kochają.

Wkrótce przywódcy Moich Kościołów na całym świecie powiedzą wam, abyście wykorzystali  swoją wiarę do stworzenia kampanii politycznej na całym świecie, aby ratować biednych. Ani słowem nie zachęcą was do przygotowania się na Moje Powtórne Przyjście, bo nie ośmielą się przygotować was na ten Wielki Dzień. Raczej oddalą wasze myśli ode Mnie, prosząc, abyście poświęcili więcej czasu na rzecz dzieł fałszywego proroka.

W bardzo niedługim czasie zostaną wykonane święte figury, relikwie, plakaty, kielichy i liczne zamówione obrazy przedstawiające fałszywego proroka, aby je umieścić w Kościołach na całym świecie. Z czasem jego obraz wraz z obrazem antychrysta będą dekorować wiele miejsc publicznych, kościołów, centrów politycznych, także w krajach, w których będzie można zobaczyć, że parlamenty chętnie akceptują Kościół katolicki w "nowym świetle". Wytworzy to nową formę fałszywej ewangelizacji, a ponieważ będzie odwołać się do nowoczesnego, świeckiego społeczeństwa, co przyciągnie zwolenników z całego świata.

Ani jedno słowo nie będzie uznawało ważności Świętych Sakramentów, tak jak zostały one przekazane światu ani znaczenia Łask, którymi one owocują. Zamiast tego, każdy Sakrament zostanie zbagatelizowany i zostanie do niego dodane nowe znaczenie, tak aby odpowiadało tym, którzy je odrzucają w tej postaci w jakiej obecnie są. To będzie dokonywane w nadziei, że obrzydliwość zbezczeszczenia Moich Sakramentów będzie oferowana jak największej liczbie ludzi, aby odciągnąć ich od Boga, aby wrogowie Boga mogli dokończyć paktu z diabłem.

Diabeł zwiedzie wielu, którzy należą do Mojego Kościoła w tym czasie historii. Zrobi to w sposób najbardziej czarujący i przekonujący i da uzasadnienie kłamstwom, gdy jego słudzy powiedzą, że Ja pochwaliłbym te nowe zmiany. Ja, Jezus Chrystus, będę błędnie cytowany dla przekonania dusz. Moje Nauczanie zostanie przekręcone, aby zniszczyć Mój Kościół i ukraść dusze, które znajdują się najbliżej Mnie. Miliony na świecie beztrosko zaakceptują kłamstwa. Musicie się modlić za nich w nadziei, że z czasem zdadzą sobie sprawę, że coś jest nie tak.

Kiedy wyznaczam przywódców i kiedy wybrana dusza jest powoływana do rozpowszechniania Mojego Świętego Słowa w ramach Mojego Kościoła na Ziemi, Prawda zawsze jest prosta, jasna, zwięzła i dokładnie oddaje sedno sprawy. Kiedy jesteście okłamywani pod wpływem złego ducha, będziecie wtedy odczuwać dezorientację. Frazesy będą pozbawione sensu. Tak zwane ulepszenia, przedstawiane przez wrogów wewnątrz Mojego Kościoła znaczą, że Prawda nie jest "wystarczająco dobra".

Moje Słowo, Moje Sakramenty, Moje Nauczanie nie potrzebują ulepszania, bo one pochodzą ode Mnie. Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem Doskonały. Moje Słowo jest wieczne. Każdy człowiek, który fałszuje Moje Najświętsze Słowo jest wrogiem Boga. Mój Gniew jest wielki w tym czasie i kiedy jakikolwiek człowiek, który bez szacunku odnosi się do Mojego Ciała, Najświętszej Eucharystii mówi, że prowadzi Mój lud, wiedzcie, że to nieprawda.  Nigdy nie zażądałbym od przywódcy w Moim Kościele, aby zmienił Słowo Boże poprzez wprowadzenie nowych znaczeń lub nowych interpretacji. To nie mogłoby nigdy nastąpić.

Wasz Jezus

 

Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie Mnie

orędzie nr 932 z serii Ostrzeżenie

04.10.2013, godz. 23:44

Moja szczerze umiłowana córko, żaden człowiek nie może walczyć ze Mną i oczekiwać wiecznego zbawienia, chyba, że w pełni Mi się podda. Wszystkie dzieci Boże muszą wiedzieć, że zbliża się czas, gdy świat musi dowiedzieć się o tym, że Moje Ostatnie Wezwanie wkrótce nadejdzie. 

Nie bójcie się Mojego Wołania. Powitajcie je z radością, ponieważ przynoszę wam Miłość, Pokój i Zbawienie. Ignorujecie Mnie na własne ryzyko, mimo, że daję wam tylko tyle czasu, abyście zdążyli odpowiedzieć na Moje Wołanie z Nieba.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy - bez względu na to, kim jesteście - wkrótce zorientujecie się, że odizolowaliście i odcięliście się od Mojej Prawdziwej Obecności. Moja Obecność, Moje Słowo i Prawdziwe Nauczanie Boga mają zostać wygnane, a wy stwierdzicie, że jesteście w stanie wielkiej samotności. Wy, którzy postępując drogą oszustwa, szydzicie i drwicie z Moich Świętych Orędzi danych światu z Miłości,   będziecie się zastanawiali, jak to możliwe. Im dalej pójdziecie tą drogą, tym bardziej oddalicie wasze dusze od Mojego Miłosierdzia.

Jeżeli Mnie kochacie, uwierzycie w Moje Nauczanie. Jeśli Mnie znacie, rozpoznacie Moje Święte Słowo w Piśmie Świętym. Jeśli Mnie znacie i przyjmujecie, że kiedykolwiek pozwolę, aby Moje Święte Słowo zostało zmienione w coś, czym nie jest, a Ja nie będę interweniował, to nie możecie twierdzić, że Mnie znacie. Jeśli wierzycie, że Ja, Syn Człowieczy, Który zginąłem za was brutalną śmiercią, aby was uratować od grzechu, mógłbym się wycofać i akceptować taką sytuację, to zaprzeczacie Słowu Bożemu.

Zaprzeczając grzechowi, zaprzeczacie Mnie. Jeśli przyjmujecie grzech, jako dobrą rzecz lub choćby przez chwilę wierzycie, że Ja go usprawiedliwiam bez pojednania, to nie będziecie mogli ubiegać się o miejsce w Moim Królestwie. Ostrzegam was, że ten okres, który jest przed wami, poprowadzi was najniebezpieczniejszą ścieżką zniszczenia, chyba, że pozostaniecie wierni Mojemu Świętemu Słowu.

Moje Słowo jest Wieczne. Moje Królestwo jest wasze, gdy przyjmujecie Moje Słowo, tak jak zostało to wam przekazane. Jeśli odważycie się manipulować nim lub przyjąć jakąkolwiek formę jego nowej przeróbki, będziecie za to cierpieli. Mój Gniew narasta teraz, gdy widzę, jak mało szacunku wielu z was okazuje Prawdzie, tak jak została ona zapisana w Księdze Mojego Ojca. Nie może być innej Prawdy. Każda forma odejścia, nie może zostać zaakceptowana przez Boga. Żadne argumenty. Żadne ludzkie rozumowanie. Bez wyjątków. Prawda będzie trwała na Wieki. Kłamstwa pociągną was w objęcia bestii.

Wasz Jezus

 

Gdy rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane

orędzie nr 931 z serii Ostrzeżenie

03.10.2013, godz. 22:35

Moja szczerze umiłowana córko, gdy rozpoczyna się Ukrzyżowanie Mojego Kościoła na Ziemi, musicie uważać na wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane.

Wrogowie Boga będą naśladować każdy aspekt Mojego Ukrzyżowania, począwszy od zbezczeszczenia Mojego Ciała. Kiedy zaciągnęli Mnie przed Moich katów, rozebrali Mnie do naga, żeby Mnie wyśmiać i zawstydzić. Następnie ubrali Mnie na czerwono - kolor kojarzony z bestią. Potem walczyli o to, kto ma wbić pierwszy gwóźdź w Moje Ciało. Następnie, jak dzikusy, szarpali Moje kończyny i rozciągali Moje Ramiona tak mocno, że wyrwali je z Moich Stawów, aby sprawić Mi dodatkowy ból. Abym bardziej cierpiał, wbili gwoździe w Moje Dłonie pod takim  kątem, aby przeszły przez Moje Nadgarstki. Moje dwie Ręce wyciągali pod dwoma niewygodnymi kątami i wisiałem w bólu pod wyjątkowym kątem, co miało na celu doprowadzić Mnie do maksymalnego bólu i upokorzenia.

Ciągnęli losy, aby ostatecznie ośmiu mężczyzn mogło przewodniczyć krwawym torturom zadawanym Mojemu Ciału. Skandowali przekleństwa, bili i uderzali Mnie, kopali Mnie w brzuch i ryczeli, jak dzikusy. Zhańbili Mnie na wszystkie sposoby, aby pokazać wszystkim, którzy byli świadkami Mojej śmierci na Krzyżu, że zostałem ukarany za Moje tak zwane nikczemne kłamstwa. Zamordowali Mnie, aby Mnie uciszyć i uniemożliwić, by Słowo Boże dotarło do dusz.

Tak samo stanie się wkrótce. Moim wrogom nie wystarczy, że zmienią Obecność Mojej Eucharystii - jeszcze raz będą bezcześcili Moje Ciało. Zbezczeszczą Mnie w podobny sposób. Użyją czerwonego koloru; będą czynili gesty przed Moim Krzyżem i będą Mnie obrażali poprzez nowe rytuały. Tylko ci, którzy rozpoznają te znaki, dostrzegą, jak te świętokradztwa zostaną entuzjastycznie przedstawione światu, wśród wielkiej pompy i przepychu.

Nowe homilie będą bezsensowne i wiele z nowej liturgii będzie pozbawione sensu. Ci, którzy znają Moje Nauczanie, będą świadomi mylących, nielogicznych i skomplikowanych stwierdzeń, które będą towarzyszyły wprowadzaniu nowego, zmienionego nauczania i dawnych wierzeń. Oni nie tylko zmylą dusze i wytworzą w nich wielki niepokój, będą oni pełni sprzeczności i kłamstw, które nigdy nie mogłyby pochodzić ode Mnie, Jezusa Chrystusa.

Posiadacie Prawdę od czasu, gdy chodziłem po Ziemi. Teraz otrzymacie kłamstwa tak przygotowane, aby odwrócić się od Boga. Starajcie się stale zachowywać czujność, gdyż zostaniecie wchłonięci i zabrani pod fałszywą doktrynę. Doktryna ciemności, skrupulatnie planowana przez wiele lat, wkrótce na was zstąpi. Nigdy nie wolno wam przyjmować obietnic, które są sprzeczne z Moim Słowem. Kiedy zobaczycie, że takie rzeczy mają miejsce, będziecie wiedzieli, że zostały one przyniesione wam przez złego ducha, aby zniszczyć wasze szanse na wieczne zbawienie.

Wasz Jezus

 

 

Istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach

orędzie nr 930 z serii Ostrzeżenie

02.10.2013, godz. 22:15

Moja szczerze umiłowana córko, istnieje wielkie nieporozumienie dotyczące tego, co mężczyznę lub kobietę czyni świętym w Moich Oczach.

Wielu ludzi na świecie uważa, że praktykowanie wiary chrześcijańskiej jest trudne do przyjęcia, gdy chodzi o modlitwę. Tak wielu dobrym ludziom z dobrymi intencjami trudno jest siedzieć w ciszy i spokoju kontemplując  Moje Wielkie Lekcje dawane światu dla zrozumienia tego, czego się od nich oczekuje. Nie stawiam wielkich wymagań. Nie zmuszam dusz, by spędzały wiele godzin przede Mną, choć Ja Jestem tak bardzo szczęśliwy, kiedy pokorne dusze tak czynią - ale jest to rzadkością.

W ten sposób pragnę rozwijać  intymną więź z wszystkimi dziećmi Bożymi. Potrzebuję po prostu słuchać waszych cichych wezwań, gdy chcecie się podzielić ze Mną swoimi osobistymi myślami, smutkami, radościami, obawami, niepowodzeniami i waszą tęsknotą za Mną, po to, abyście mogli Mnie doświadczyć i abym Stał się w was Obecny.

Nigdy wcześniej w historii świata Bóg nie pozwolił sobie na to, by dusze, które Go szukały, odczuwały Go przeze Mnie, Jego jedynego Syna, tak jak to ma miejsce obecnie. Przez moc Boga, Ojca, Najwyższego - staję nawet przed najbardziej poniżonymi, najbardziej niegodnymi, najbardziej zdezorientowanymi, najbardziej dręczonymi na duchu, aby dać wam Dar doświadczenia Mojej Obecności. Jak to robię? Skąd będziecie wiedzieli, że to Ja kontaktuję się z wami? Napełnię was najpierw łzami nawrócenia. Zaczniecie odczuwać wielki smutek, gdy będziecie przeżywali Moje Ukrzyżowanie. Zaczniecie patrzeć na życie, nawet w codziennych sytuacjach, Moimi Oczami. Będą was przyciągać ci, którzy już zostali napełnieni Darem Ducha Świętego.

Nie wybieram tych, których uważacie za bardziej godnych, bardziej świętych, bardziej błogosławionych, bardziej zdyscyplinowanych, niż wy. Wybieram tylko tych, którzy przychodzą do Mnie w całkowitej pokorze, gdzie dobrowolnie oddają własną wolę, aby mogła stać się Moja Wola.

Jeśli naprawdę Mnie kochacie, poznacie prawdziwy pokój. Jeśli naprawdę Mnie kochacie, powiecie Mi:

"Jezu, liczy się tylko Twoja Wola. Moja wolna wola jest Twoją. Rób z nią, co chcesz."

Gdy dusze Mi to mówią, są prawdziwymi Moimi sługami i z ich powodu mogę uratować resztę tych, którzy są zbyt uparci, aby rozpoznać sens bycia w jedności ze Mną.

Mogę robić wiele rzeczy i dokonać wielu cudów, gdy wolna wola dana każdemu przez Mojego Ojca jest z powrotem ofiarowana Mnie, Jego Synowi. Jest to największa moc, która wyeliminuje moc bestii, gdy ten dojdzie do władzy. Przyjdźcie do Mnie i dajcie swoją wolną wolę Mojemu Ojcu, aby przynieść wolność ludzkiej rasie. Proszę, odmawiajcie tę szczególną Modlitwę Krucjaty:

Modlitwa Krucjaty (123) Ofiarowanie wolnej woli Bogu:

Mój najdroższy Jezu, przyjmij modlitwę ode mnie, od najbardziej niegodnej duszy i pomóż mi bardziej Cię kochać. Poprzez moją wolną wolę, ofiaruję Ci ten Dar z powrotem, drogi Jezu, abym mógł stać się Twoim pokornym sługą i pozostać posłusznym Woli Boga.

Moja wola jest Twoją Wolą. Twoje Panowanie oznacza dla mnie posłuszeństwo każdemu Twojemu życzeniu.

Moja wolna wola jest Twoją, abyś zrobił z nią to, co jest potrzebne, aby zbawić wszystkich ludzi, na całym świecie, którzy są od Ciebie oddzieleni.

Oddaję ten Dar, który został mi dany przy urodzeniu, na Twoją Najświętszą Służbę. Amen.

Im lepiej zaczniecie Mnie poznawać, tym lepiej zrozumiecie dwie rzeczy. Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Kocham wszystkie dusze.

Wasz Jezus

 

Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi

orędzie nr 929 z serii Ostrzeżenie

30.09.2013, godz. 15:45

Moja szczerze umiłowana córko, muszę prosić wszystkie Moje wyświęcone sługi, aby uważali na wezwania do udziału w rekolekcjach, które będą organizowane, aby przekonać ich do wyrażenia zgody na nową przysięgę wierności która – gdyby się na nią zgodzili - uczyni bezużytecznymi ich najświętsze śluby, złożone Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim Najświętszym Kościele na Ziemi i wkrótce narzuci swoją nową liturgię, która będzie sprzeczna z Moją Najświętszą Wolą. Stworzona przez wrogów Boga i pod płaszczykiem potrzeby nowego dostosowania się do sił politycznych, które chcą zakazać chrześcijaństwa, zostanie przedstawiona tak szybko, że wielu w Moim Kościele będzie zdumionych. Będą odczuwać ból, gdy zobaczą tę obrzydliwość, ale głosy Moich wiernych sług nie będą słyszane publicznie, gdyż masoni będą nadzorować pod każdym względem, jak ta nowa liturgia będzie odbierana. Każdy sprzeciw podniesiony w diecezjach na całym świecie zostanie oddalony i odrzucony. Uzasadnieniem będzie konieczność przyjęcia do Kościoła nowych, młodych dusz, które od niego odeszły. Odwołując się do świeckiego świata powiedzą, że dzięki nowej liturgii nawróci się więcej osób.

O, jak zdradziecka będzie ta obrzydliwość i ilu uwierzy w te kłamstwa, które odciągną tak wielu od Prawdy. Księga Prawdy została przepowiedziana prorokowi Danielowi, aby dzieci Boże nigdy nie zapomniały Prawdy, gdy będą tonęły w kłamstwach, które pochłoną Mój Kościół na Ziemi.

Przyjmijcie Prawdę daną przez Mój Kościół na Ziemi. Nie przyjmujcie nowych praw, do zaakceptowania których będziecie zmuszani w Moje Święte Imię, a które będą oznaczać świętokradztwo.

Wasz Jezus

 

 

Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie

orędzie nr 928 z serii Ostrzeżenie

28.09.2013, godz. 15:23

Moja szczerze umiłowana córko, zawsze przypominaj tym, którzy wierzą we Mnie, ale którzy nie mają pojęcia, że Moje Powtórne Przyjście jest bliskie, że zawsze muszą być czujni na znaki, które zostały przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca związane z czasem, który poprzedza ten Wielki Dzień.

Wielka apostazja jest pierwszym znakiem. Będzie ona wówczas, gdy wiara w Prawdę - Słowo Boże - zaniknie, a grzech będzie uwielbiany w każdej części świata. Znakiem Mojego bardzo bliskiego Powtórnego Przyjścia będzie wielka apostazja, która ogarnie Mój Kościół na Ziemi od wewnątrz. Kiedy zobaczycie, że ci, którzy twierdzą, że zostali mianowani przeze Mnie do prowadzenia Mojego Kościoła na Ziemi zaangażują się w świeckim świecie, by zabiegać o względy, będziecie wiedzieli, że zmiany się rozpoczęły. Kiedy zobaczycie, że debatuje się nad Wielką Ofiarą - Moim Ukrzyżowaniem – oraz przypisuje się nowe znaczenie Mojej Eucharystii, będziecie wiedzieli, że Mój Kościół zostanie wyrzucony na pustynię.

Mówiąc o Moim Kościele mam na myśli tych, którzy nie odeszli od Prawdy i którzy nadal, tak jak wcześniej, przyjmują Słowo Boże. Mój Prawdziwy Kościół zostanie wyrzucony z Rzymu i przez kilka lat będzie musiał cierpieć ogołocenie. Będzie deptany przez pogan i będzie cierpiał, ale poprzez Moje Łaski, pozostanie nienaruszony, a ci dzielni ludzie, którzy nie będą chcieli Mnie opuścić, otrzymają przeze Mnie nadzwyczajne Łaski. Gdy będziecie świadkami obrzydliwości, tak zwanych 'cudów', uzdrowień i gestów fałszywej pokory oraz miłości wobec ludzkości w skorupie Mojego Kościoła, wtedy zobaczycie prawdziwe, Moje cudowne interwencje. Przez Moje Grupy Krucjaty Modlitwy, dam poznać Obecność Ducha Świętego tym, którzy z nich szydzą i kpią. Moje Grupy Modlitwy zostaną obdarowane wieloma cudami, a ci, którzy odmawiają Modlitwy jako dar, aby pomóc Moim umiłowanym uczniom, poradzą sobie z prześladowaniami religijnymi.

Prześladowania o których mówię, to głównie prześladowania duchowe. Moi prawdziwi uczniowie, a mam na myśli wszystkich chrześcijan, każdego wyznania, wszędzie, w wielkim smutku będą patrzyli, gdy będą musieli być świadkami wielkiego oszustwa, który zstąpi na Kościół katolicki. Kościół katolicki obejmie świecki świat i ogłosi, że nie będzie już więcej grzechu śmiertelnego. Nie będzie się już uznawać istnienia grzechu i aby oszukać niewinnych powiedzą, że nie trudno jest wejść do Mojego Królestwa. Nie będzie już Spowiedzi w obecnej formie. Ludziom powiedzą, żeby prosili o odkupienie na swój sposób, i wielu nie będzie zadawać sobie trudu, by prosić Mnie o Moje Wybaczenie. Zaprzestaną tego z powodu przyjęcia, że skoro grzech nie jest popełniany umyślnie, to Bóg wszystko przebaczy. Jest to błąd, który został przepowiedziany, a który doprowadzi miliony do ognia piekła, a poprowadzą ich tam fałszywy prorok i antychryst.

Wkrótce, wszędzie, wszystkie pogańskie święta i uroczystości zostaną włączone do Kościołów katolickich. Poganie i ci, którzy nienawidzą Boga zostaną zaproszeni do ołtarzy, przed tabernakula. Uczta zostanie uznana za nową formę Komunii - wszystkie dzieci Boga połączą się ze sobą, aby uszanować wzajemne przekonania i prawa człowieka. Wy, Moi wyznawcy, zostaniecie poproszeni o okazanie szacunku tym, którzy chcą zniszczyć Moją Obecność w Najświętszej Eucharystii. Zostaniecie oskarżeni o to, że jesteście antychrześcijańscy, jeśli nie przyjmiecie pogaństwa. W ten sposób wszyscy zostaniecie oszukani. W taki sposób Ja, Jezus Chrystus, zostanę zbezczeszczony. Zrobią to samo w szkołach, żeby pozbyć się chrześcijaństwa. Zrobią to samo w kręgach politycznych, kiedy wszystko, co wiąże się ze Mną, zostanie wymazane. Żadna inna religia nie będzie celem takiej nienawiści. Ponieważ chrześcijaństwo jest Prawdą, zostanie zniszczone.

Nie zdajecie sobie sprawy z tego, że stając się chętnymi uczestnikami tej nikczemnej profanacji, wasze dusze się zaćmią i z czasem porzucicie własne zbawienie.

Gdy Mnie zdradzicie, wybaczę wam. Gdy się Mnie zaprzecie, wybaczę wam. Ale kiedy zbezcześcicie Mnie i przysięgając wierność bestii, staniecie się całkowicie oddzieleni ode Mnie, przekonacie się, że nie możecie przyjąć Mojego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to

orędzie nr 927 z serii Ostrzeżenie 

26.09.2013, godz. 17:55

Moja najdroższa córko, Moja Ręka Sprawiedliwości opadnie na świat i ukarzę tych, którzy krzywdzą Moje dzieci na ciele i duszy. Musicie obawiać się Mojego Gniewu, a także przyjąć Moje Miłosierdzie.

Będę interweniował w waszych narodach, aby powstrzymać nasilenie się wojen i jeśli będę musiał zniszczyć miasta, aby zatrzymać rozprzestrzenianie się zła, zrobię to. Gdy wielka niegodziwość ludzi rozprzestrzenia się jak wirus, rozpołowię te dusze i powalę je. Jak bardzo oburzają Mnie nikczemne grzechy aborcji, wojny, morderstwa i oszustwa tych, którzy pomagają w rozprzestrzenianiu się grzechu. Teraz za to zapłacą.

Ci na stanowiskach politycznych, którzy sprawują kontrolę nad dostępnością do aborcji, będą pierwszymi, który zostaną ukarani. Spodziewajcie się teraz, że zobaczycie jak będą cierpieć za zbrodnie, które aprobują przede Mną. Te grupy, które knują spadek światowej populacji poprzez aborcję, umrą w męczarniach z Mojej Ręki. Sprawiedliwość zostanie w końcu im wymierzona, gdyż już dłużej nie będę im pozwał na wyrządzanie takiej niegodziwości Moim dzieciom. Ich zuchwałe zapewnienia, że działają w interesie ludzi, zostaną uciszone, ponieważ sami odcięli się teraz ode Mnie i będą mieli mało czasu, aby odkupić swoje dusze.

Ci którzy zostali obarczeni odpowiedzialnością za nauczanie Moich dzieci Prawdy Ewangelii, niech posłuchają tej Obietnicy: Podniosę was, kiedy będziecie mówili Prawdę, ale rzucę was w otchłań, jeśli zbezcześcicie Najświętszą Eucharystię. A gdy kłamcy będą przekonywali was o konieczności zmiany Prawdy i będą was prześladowali, nie będzie niczego innego poza ciemnością, którą rzucę na całą ziemię. Potem będzie płacz i zgrzytanie zębów, ale nikt was nie usłyszy. Nie zobaczycie już nic, ani nie usłyszycie, ale poczujecie ból tych dusz, które zniszczyliście z powodu apostazji, do której się przyczyniliście, poprzez podsycanie jej tak długo, aż objęła ona dusze tych wyświęconych sług, którymi kierowaliście.

Bójcie się Mojego Gniewu, gdyż ześlę go na was nagle, a wtedy będzie dla was za późno. Nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza. Daję wszystkim przywódcom, którzy sprawują władzę nad Moimi Kościołami na ziemi to ostatnie ostrzeżenie.

Zaniechanie obrony Słowa Bożego lub podtrzymania  Najświętszej Eucharystii, doprowadzi do śmierci i rozpaczy. Nie dam wam czasu na zniszczenie dusz, które zostały oznakowane przez Moich wrogów.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże w czasie ukrzyżowania Kościoła mojego Syna na Ziemi

orędzie nr 926 z serii Ostrzeżenie 

25.09.2013, godz. 12:15

Moje dziecko, Ukrzyżowanie Kościoła mojego Syna na Ziemi na dobre się rozpoczęło i wszystkie znaki zaczęły być widoczne. Gdy mój Syn został przybity do Krzyża, tylko jeden z Jego apostołów został z Nim do końca, tak też kilku Jego uczniów na Ziemi będzie miało odwagę ujawnić się w obronie Jego Mistycznego Ciała na Ziemi, gdy zostanie ono ograbione, prześladowane, a następnie zniszczone.

Bardzo niewielu z tych, którzy przysięgali wierność mojemu Synowi obserwowali biczowanie lub szli obok Niego podczas wspinania się na Górę Kalwarię. Miałam tylko czterech wiernych uczniów - moją kuzynkę Marię, Martę, Marię Magdalenę i Jana - którzy podtrzymywali mnie i pomagali mi w mojej agonii, gdy musiałam doświadczać strasznych tortur mojego Syna. Wielu zastosuje się do poleceń mojego Syna, przekazywanych za pośrednictwem tych świętych Orędzi dla świata, ale tylko niewielu będzie na tyle odważnych, aby otwarcie głosić Słowo Boże w czasie Ukrzyżowania Kościoła Mojego Syna na Ziemi.

Mój smutek w tej chwili jest wielki, gdy wszystko, co zostało przepowiedziane przeze mnie podczas objawień w La Salette i Fatimy wychodzi obecnie na jaw przed wami wszystkimi, ale wielu z was jest ślepych. Ci z was, którzy poświęcają godziny przede mną w moich najświętszych sanktuariach muszą przyjść i poprosić mnie, waszą Matkę, abym otworzyła wam oczy na Prawdę. Musicie prosić mnie o poświęcenie waszych serc i dusz mojemu Synowi, w przeciwnym razie także się Go zaprzecie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age

orędzie nr 925 z serii Ostrzeżenie

24.09.2013, godz. 22:44

Moja szczerze umiłowana córko, każda żywa dusza ma silny instynkt poszukiwania Boga w swoim życiu. Tym, którzy odnajdują Miłość Boga w jej najczystszej formie dano ten Dar, z powodu ich pokory i przyjęcia faktu, że cała Chwała należy się Bogu.

Z drugiej strony, poganie dążąc do duchowego spokoju, upatrują go w stworzeniach Bożych , a nie w ich Twórcy. Zamiast upaść przed Bogiem, Moim Ojcem Wszechmogącym, Stwórcą wszystkich rzeczy, padają na twarz przed fałszywymi bożkami, w tym cudami, które On stworzył dla świata - Ziemią, słońcem, księżycem i gwiazdami. Ubóstwiają te wielkie cuda, wierząc, że to da im wielką moc. Szukają oni formy duchowego oświecenia, mając nadzieję, że przyniesie im ona radość i spokój. Dlatego wielu, dzięki medytacji i jodze, otwiera swoje umysły i dusze, pozwalając, aby zły duch ich skaził. Błędnie uważają, że jakaś siła, inna niż ta, która pochodzi od Boga Najwyższego, może przynieść im pokój, za którym tęsknią.

Przyjmijcie teraz do wiadomości, że jest tylko jeden Bóg. Każda inna forma uwielbienia sprowadza się do pogaństwa. Nie ma znaczenia, co mówią ani jak uzasadniają swoje działania, oni zapraszają szatana, aby opanował ich dusze, a gdy raz uzyska dostęp, to on i demony, które wysyła, nie pozostawią tej duszy w spokoju. Będą dręczyć te dusze, napełniać je kłamstwami, zmuszając je, aby uwierzyły, że posiadają jakiś dar. Niektórzy wierzą, że mogą leczyć innych poprzez takie praktyki jak Reiki, ale oni tylko zarażają innych, łącznie z niewinnymi. Kiedy poganie intonują mantry, aby przyciągnąć do siebie dary duchowe, mówią, że to przynosi im spokój. Mimo iż wielu w to wierzy, to powinniście wiedzieć, że wkrótce po tym, gdy zły duch wniknie w nich umysły, zaczną odczuwać rozdrażnienie, nie znajdując chwili ulgi. Będą ciągle poszukiwali wszelkiej przyjemności zmysłów i wszyscy oni otrzymają w zamian jedynie ciemność duszy.

Pogaństwo przynosi straszny niepokój, a w krajach, gdzie poganie wzywają fałszywych bogów, narażają się na Gniew Mojego Ojca. Wiele takich dusz nie rozumie co robi, ale przyznaje się do nich poprzez sposoby ozdabiania swoich ciał, ponieważ uważają się za święte naczynia w oczach fałszywych bożków, którym, jak sami mówią, oddają cześć. Nie będą mieli miłości, pokory czy osobistych ofiar, gdyż oni czczą tylko zmysły. Nie rozumieją, że ich dusze są darem od Boga, więc pozbywają się ich w dążeniu za doskonałością, której nigdy nie są w stanie osiągnąć. 

Podczas Ostrzeżenia obudzę w tych duszach Prawdę co do tego, do Kogo należą. Módlcie się, aby przyjęli Moją Miłosierną Dłoń. Biada tym chrześcijanom, którzy Mnie opuścili na rzecz pogaństwa New Age. Są to ci, którzy nie chcą Mojego Miłosierdzia i wolą zabawiać się bredniami, ponieważ karmią swoje ego, kiedy uważają, że mają moc kontrolowania spraw duchowych. Gdy w ten sposób poszukują osobistej doskonałości, to odcinają się całkowicie od Boga. Takim działaniem otwierają drzwi złemu duchowi, który będzie ich zwodził i hipnotyzował, przyciągając ich  obietnicami opartymi na zabobonach, co  sprawi, że ich dusze staną się jałowe, a Miłość Boga nie będzie się mogła w nich rozwijać.

Wasz Jezus

 

Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują

orędzie nr 924 z serii Ostrzeżenie 

24.09.2013, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo czuję się samotny, gdy tak wielu, łącznie z tymi, którzy są wierni Mojemu Świętemu Słowu, spędzają tak mało czasu w Moim Towarzystwie. Jak tęsknię za ich uwagą, choćby tylko na chwilę w ciągu dnia. Tak wielu Mnie zapomniało i w wielu przypadkach Mnie zaniedbują. Czyż nie wiecie, że tylko poprzez rozmowę ze Mną, choćby przez krótki czas, wyleję na was Moje Łaski? Ci, którzy Mnie pocieszają poprzez rozmowy ze Mną - w jakikolwiek sposób, który jest dla nich najłatwiejszy - zyskują wewnętrzny spokój, którego nie można znaleźć w nigdzie w świecie.

W waszym dążeniu do przyjemności, wygód i podniet, wasze odczucia zadowolenia są krótkotrwałe. Nic, łącznie z największymi ziemskimi skarbami, nie nasyci was. Tylko przeze Mnie - Moje Wielkie Miłosierdzie - otrzymacie największy skarb - Dar życia pełnego wielkiej chwały, wspaniałego otoczenia, doskonałego, pięknego ciała i zdolności do odczuwania stałej miłości, która was przepełni przynosząc wam ogromną radość. To jest Życie Wieczne, a czas, jaki mam na to, by doprowadzić was do Mojego Nowego Królestwa na Ziemi jest bliski. 

Kiedy rozmawiacie ze Mną i prosicie Mnie, abym przygotował was do tego wielkiego dnia, będziecie gotowi, ale to wymaga czasu, aby dokonać zmian, które są wam potrzebne na ten Wielki Dzień Pański.

Jak panna młoda i pan młody, musicie mieć wszystko gotowe przed Dniem Wielkiego Błogosławieństwa. Musicie przygotować swoją rodzinę, przyjaciół i krewnych z dużym wyprzedzeniem. A w Dniu, kiedy przyjdę, by być świadkiem tego Chwalebnego Przejścia musicie być tak przygotowani zarówno ciałem jak i duszą, abyście byli godni wejść do Nowego Raju.

Każdego dnia, gdy zajmujecie się potrzebami innych, musicie wygospodarować co najmniej dziesięć minut, aby odpokutować za swoje grzechy. Jest to bardzo ważne, bo was kocham i gorąco was witam. Jednak, by wejść ze mną w kontakt w należyty sposób, najpierw musicie zawsze przyjść do mnie jako pokorni słudzy. Kiedy klękacie przede Mną lub po prostu komunikujecie się ze Mną w swoim sercu, zawsze zaczynajcie od stwierdzenia:

"Jezu, wybacz mi, bo zgrzeszyłem."

Wtedy odczujecie Moją Obecność i będę żył w waszych duszach. Im częściej zwracacie się do Mnie, tym bliżej Mnie jesteście. Wkrótce, stanę się jak przyjaciel, bez którego nie będziecie potrafili żyć. Wtedy będziecie się do Mnie zwracali z każdym drobiazgiem, a Ja tam będę. Zawsze gwarantuję, że ci, którzy spędzają czas w Moim Towarzystwie będą odczuwać Moją wielką życzliwość, a Moje błogosławieństwo przyniesie spokój duszy i uspokojenie umysłu. Pamiętajcie, że natychmiast odpowiadam tym, którzy Mnie szukają.

Wasz Jezus

 

Cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny

orędzie nr 923 z serii Ostrzeżenie

24.09.2013, godz. 11:18

Moja szczerze umiłowana córko, cztery części świata, o których wspominam, to cztery wielkie mocarstwa - USA, Rosja, Europa i Chiny. Wszystkie przepowiedziane proroctwa dotyczą zaangażowania się tych mocarstw, wokół których nastąpią wszystkie te wstrząsy w strukturach politycznych i religijnych.

Syria i Egipt poprzez zamieszki w swoich krajach staną się katalizatorami większej wojny, która obejmie cztery wielkie mocarstwa. Wszystkie te mocarstwa połączą się, aby utworzyć zjednoczony rząd, który będzie miał pod kontrolą zasoby globalne i zaludnienie. 

Wojna religijna będzie miała kluczowe znaczenie dla tej władzy, a wyznaczeni przywódcy w Moich Kościołach chrześcijańskich zostaną pokonani i zniszczeni w ramach przygotowania dla bestii, który przejmie władzę nad wszystkimi czterema imperiami. Żaden z władców, który przeciwstawi się Słowu Bożemu lub który będzie się starał zniszczyć Jego dzieci, nie otrzyma władzy od Boga, by siłą zabrać tych, których imiona są w Księdze Życia. A gdy mówię o chrześcijanach i o potrzebie, by pozostali Mi wierni, to nawiązuję również do Żydów, ponieważ ich obrońca, Michał Archanioł, będzie czuwał nad nimi i pomoże im przetrwać prześladowania, które, jako naród wybrany przez Boga, będą musieli wycierpieć.

Boży Plan został stworzony i wszyscy aniołowie oraz święci w Niebie przygotowują się teraz, aby pomóc Mi w Mojej Misji zjednoczenia wszystkich i ochrony tych, którzy Mnie kochają, przed wielkim podstępem, jaki został przygotowany, aby oszukać świat. Nigdy wcześniej niegodziwość wobec Boga nie była dokonana przez ludzką rasę w tak skoordynowanych działaniach, jak to ma miejsce obecnie. Nigdy wcześniej śmiertelny człowiek nie był w stanie zadać tyle cierpienia, poprzez przejęcie władzy w celu uzyskania kontroli, jak to się dzieje w tym momencie w historii. Wielkie prześladowanie dzieci Bożych, przygotowane przez szatana przy pełnym gotowości wsparciu niegodziwych, żądnych władzy mężczyzn i kobiet, na najwyższych stanowiskach, rozwija się na waszych oczach. Mimo to, wielu z was tego nie widzi, gdyż zostaliście oszukani.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia do kapłanów: By zachować wierność wobec Kościoła mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by paść Jego owce

orędzie nr 922 z serii Ostrzeżenie

23.09.2013, godz. 13:30

Moje dziecko, wiele znaków z Nieba będzie można zobaczyć na dachach kościołów Mojego Syna, kiedy wprowadzone zostaną ostateczne zmiany w Liturgii Mszy Świętej. Wszyscy, którzy mają otwarte oczy, a ich uszy są czujne, będą świadkami Gniewu mojego Syna który ujawni się w taki sposób, że nie będzie można go nie zauważyć.

Mój Syn obiecał, że da poznać swój Gniew, gdy ci z Jego Kościoła na Ziemi ukrzyżują Go ponownie bezczeszcząc Jego Ciało i Krew podczas sprawowania Świętej Ofiary Mszy. Grzmoty i błyskawice, po których nastąpią wielkie nawałnice, zwalą ludzi z nóg. Przyjdzie więcej powodzi, a kiedy grzechy człowieka będą zmywane, wtedy zaczną oni rozumieć, że są to kary Boże, które On wylewa na ludzkość.

Niewolnicy grzechu - nawet ci, którzy kochają mojego Syna i pozostają wierni Mszy Świętej - nie dostrzegą różnicy, gdy ta obrzydliwość zostanie zaprezentowana. Pamiętajcie, że Msza Święta jest odprawiana dla upamiętnienia śmierci mojego Syna, a podczas niej doświadcza się Prawdziwej Obecności mojego Syna. Wkrótce nie przestaną honorować Prawdę, a nowa msza stanie się pogańską ceremonią. Ten dzień jest jeszcze przed nami i przyjdzie nagle i niespodziewanie - tak szybko fałszywy prorok przejdzie do działania. Teraz jest czas na przygotowanie. Wszyscy wyświęceni słudzy, którzy pozostają wierni Najświętszej Eucharystii i którzy będą się trwali przy Świętym Słowie Bożym, już teraz muszą rozpocząć przygotowania.

By zachować wierność Kościołowi mojego Syna na Ziemi, musicie być przygotowani na to, by karmić Jego owce pokarmem Życia, którym jest Jego Najświętsza Eucharystia. Taki ślub złożyliście Jezusowi Chrystusowi, kiedy powiedzieliście, że będziecie Mu służyli i udzielali Jego Ciała i Krwi poprzez Mszę Świętą wszystkim, którzy pragną zbawienia. Ten ślub należy uszanować aż do ostatniego dnia.

Nie bójcie się nadchodzących czasów, kiedy wrogowie Boga będą próbowali wykorzystać Jego Święte Imię, aby akceptować grzech i sprawić, aby stał się do przyjęcia dla wszystkich, kiedy wszystkich pozbawią Jego Ciała i Krwi. Ale to nie będzie miało znaczenia, jeśli wy nadal będziecie służyć mojemu Synowi tak, jak tylko będziecie potrafili. 

Idźcie w pokoju z nadzieją, że wy wszyscy, którzy kochacie mojego Syna zostaniecie pobłogosławieni darem Ducha Świętego, abyście mogli rozpoznać Prawdę.

Wasza Błogosławiona Matka

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl