OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 48

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni

orędzie nr 962 z serii Ostrzeżenie

05.11.2013, godz. 11:00

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg rozpoczął już ostatnie przygotowania, aby zapewnić, by zbawienie zostało przyniesione wszystkim Jego dzieciom. Tak wielu z was jest obojętnych na to, co dokładnie oznacza Powtórne Przyjście i dlatego nie przygotowujecie się. Wielu z was nie wierzy, że stanie się to w bardzo niedługim czasie. Tak więc tylko ci, którzy są naprawdę przygotowani, będą gotowi na powitanie Mnie, ich Oblubieńca, odpowiednio ubrani i prezentujący się przede Mną jak należy. Inni będą pogrążeni we śnie, nieprzygotowani i zdezorientowani. Niektórzy nie będą wierzyli we Mnie, aż do czasu, gdy będę widziany w każdej części świata. Niektórzy umrą z szoku, ale większość zostanie przepełniona radością i zachwytem. Tym, którzy dadzą się zwieść, zostanie wybaczone, jeśli poproszą Mnie o udzielenie im uwolnienia od kary. Niestety, wielu z nich odrzuci Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ ich serca zamienią się w kamień i nic ich nie otworzy.

Czas, który nadejdzie będzie pełen wielkich objawień i szczególnych Łask wylewanych na was. Będę tak czynił, aby was wzmocnić, abyście nie sprzedali swoich dusz za ziemskie atrakcje. Coraz więcej z was zbliży się do Mnie i gdy będę mówił do waszych dusz, będziecie odczuwali pokój pośród grozy wielkiej apostazji. Kiedy będziecie świadkami tej obrzydliwości, będziecie lepiej zabezpieczeni, aby ją wytrzymać i pomagać innym. 

Światło Boga będzie świeciło nad wami i obiecuję, że nie będziecie się czuli samotni, nawet wtedy, gdy zostaniecie odrzuceni przez tych, którzy nie wiedzą co czynią. Kiedy chodziłem po Ziemi, faryzeusze odciągali tak wielu ode Mnie. Tak samo będzie się działo teraz. Wielu z was będzie nakłanianych, nie tylko do odrzucenia Mojego Wołania z Nieba w tej chwili, lecz także Mojego Nauczania. Moje Nauczanie nigdy nie może zostać zmienione, ponieważ jest Prawdą, a tylko Prawda może was uratować.

Wasz Jezus

Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu

orędzie nr 961 z serii Ostrzeżenie

04.11.2013, godz. 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże muszą zrozumieć potworność wielkiej bitwy, która ma miejsce między Moim ukochanym Ojcem a złym duchem. Tak niewielu z was mogłoby kiedykolwiek zrozumieć zaciekłość tej wielkiej bitwy, która już się rozpoczęła.

Aniołowie w Niebie zaczęli ostateczną bitwę, aby zniszczyć wrogów Mojego Ojca na Ziemi. Gdy bitwa będzie szalała, wszędzie będzie pochłaniała dusze. W szczególności zachęci to dusze tych, którzy są w ciemności i którzy naprawdę Mnie nie znają, aby walczyć przeciwko tym, których imiona zapisane są w Księdze Życia. Ci, którzy Mnie nie znają, którzy nie wierzą we Mnie, którzy nie wierzą w Mojego Ojca i którzy nie wierzą, że szatan istnieje, będą z boku obserwowali, jak dwie chrześcijańskie armie będą ścierały się na Ziemi. Te dwie strony będą pochodziły z Kościołów chrześcijańskich. Chrześcijanie po obu stronach będą cierpieli największe prześladowania i będą odciągani w każdym kierunku, aby skłonić ich do opuszczenia Mnie.

Niewinne dusze będą ranione nienawiścią okazywaną przez wrogów Boga, a szatan wykorzysta obie strony, jak pionki w realizowaniu swojego planu działania, przepełnionego nienawiścią, co pociągnie za sobą straszne spustoszenia na Ziemi. To spustoszenie będzie skutkiem grzechów ludzi i zdrady jakiej się dopuścili wobec Mnie. Odrzucenie przez nich Boga, Mojego Ojca, stanie się oczywiste, gdy zdecydują się zmienić Prawa ustanowione z Jego Rozkazu, tak aby stały się zadowalające w ich grzesznym życiu. Wiedzcie, że to skończy się straszliwą karą.

Gniew Mojego Ojca będzie wzrastał w miarę nasilania się buntu Jego niewdzięcznych dzieci przeciw Jego Wszechmocnemu Przymierzu. Ci, którzy przygotowują się na Moje Powtórne Przyjście zostaną zabarykadowani w pewnego rodzaju więzieniu, gdy będą przymuszani do przełknięcia kłamstw. Jeśli odmówią przyjęcia herezji, które będą siłą wpychane im do gardeł, zostaną wyrzuceni ze swoich kościołów. Moje Słowo zostanie szybko zapomniane. Wszystko, przed czym was ostrzegałem, wydarzy się dokładnie w taki sposób, jak wam powiedziałem. Ci, którzy są ślepi na Prawdę woleliby żyć w kłamstwie, gdyż łatwiej im będzie zaakceptować kłamstwa, bowiem będą one przedstawiane im w bardzo atrakcyjny sposób.

Herezje zostaną podane masom w ramach nowej konstytucji w Moim Kościele, która nie będzie miała nic wspólnego ze Mną. Wszyscy będą głośno domagali się jej zaakceptowania, ponieważ nie pozostawali czujni wtedy, gdy byli ostrzegani przed tymi wydarzeniami prowadzącymi do tego Wielkiego Dnia. Teraz musicie się przygotowywać do tego Dnia. Musicie odejść, gdy Moja Boskość będzie kwestionowana, a będzie się to odbywało na wiele sposobów, wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi. Gdy będziecie zajmowali się Moimi wrogami, nie wygracie. Ignorujcie ich. Módlcie się za ich dusze i przygotowujcie własne, gdyż niedługo to wszystko się zakończy. 

Wasz Jezus

Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy

orędzie nr 960 z serii Ostrzeżenie

03.11.2013, godz. 19:07

Moja szczerze umiłowana córko, sposobem identyfikacji szatańskiego ataku jest spojrzenie na sposób, w jaki zachowują się dusze, które zostały zaatakowane przez złego ducha. One nigdy nie będą spokojne. Będą natomiast z ogromnym wzburzeniem wykrzykiwać przekleństwa, kłamstwa i grzmieć ze złością na swoje ofiary. Szatan i jego demony opanowane są teraz strasznym gniewem i na swojej drodze będą atakowali, wszystkich i każdego, kto głosi Słowo Boże, w tych czasach.

Dusze, które są pełne cech, związanych z diabłem, takich jak pycha, wyniosłość i przesadny szacunek dla własnej błędnej ludzkiej inteligencji, będą pierwsze w kolejce do atakowania tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Każda taktyka, każdy czyn i każdy atak słowny będzie połączony z głęboką i nieskończoną nienawiścią do dusz, które będą oni atakowali. Ich ataki kończą się zawsze odczuciem, jakby ktoś was, ofiarę, kopnął w brzuch - klasyczny szatański atak.

Kiedy będziecie świadkami pomówień, fałszywych oskarżeń i oszczerstw przeciwko wam, Moi umiłowani wyznawcy, będziecie wówczas wiedzieli, że one nigdy nie mogą pochodzić ode Mnie, waszego Jezusa. Nie upoważniam ludzi do osądzania innych, mówienia źle o innych ani rzucania oszczerstw na duchowość innej duszy w Oczach Boga. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę Sądzić człowieka za jego grzechy. Nikomu innemu nie dano tego prawa, gdyż ono należy wyłącznie do Mnie.

Kiedy osądzacie drugiego z nienawiścią w sercu w Moje Święte Imię, wy także będziecie sądzeni przeze Mnie według waszych uczynków. Gdy ranicie inne dziecko Boga i oświadczacie, że jest złe, wtedy też zostaniecie uznani za złych w Moich Oczach. Oko za oko - taka będzie wasza kara. Możecie uważać, że jesteście usprawiedliwieni, gdy zniesławiacie inną duszę w Moje Imię, a jednak to wy jesteście wrogami w Moich Oczach. Ci, którzy wywyższają się przede Mną, twierdząc, że ich ludzka wiedza dotycząca spraw duchowych czyni ich lepszymi, muszą wiedzieć, że staną się oni niczym. Kiedy Mnie odrzucacie i oświadczacie, że Moje Święte Słowo pochodzi z ust złego ducha, to przypieczętowujecie swój los i nigdy nie zobaczycie Mojego Oblicza. Nie otrzymacie żadnego Miłosierdzia, gdyż bluźnicie przeciwko Mnie.

Moje ostrzeżenie dla tych, którzy Mnie zdradzają, jest takie. Walcząc ze Mną, nigdy nie wygracie. Moja Moc jest Wszechmogąca. Żaden człowiek nigdy Mnie nie pokona. Jednak wielu będzie łamało Moje Serce, gdy będą próbowali konkurować ze Mną, ogłaszając się większymi ode Mnie i twierdząc, że ich wiedza jest lepsza od Mojej. Odejdźcie ode Mnie wy, niewdzięczni mężczyźni i kobiety - wasze grzechy bluźnierstwa nigdy nie zostaną zapomniane.

Jezus Chrystus

Zbawiciel Ludzkości

Chrześcijanie najbardziej będą prześladowani przez chrześcijan

02.11.2013, godz. 20:30

orędzie nr 959 z serii Ostrzeżenie

Moja szczerze umiłowana córko, muszę przynaglić wszystkie dzieci Boże, aby zjednoczyły się w modlitwie za Mój Kościół na Ziemi.

Ciężko Mi na Sercu w tym czasie, gdyż wielka nienawiść jest okazywana tym, którzy są praktykującymi chrześcijanami. Prześladowania chrześcijan będą we wszystkich krajach i obejmą one wszystkich, którzy obecnie cieszą się wolnością w spełnianiu praktyk religijnych oddających Mi cześć. Chrześcijanie najbardziej będą prześladowani przez chrześcijan. Najgorsze biczowanie Mojego Ciała na Ziemi będzie pochodziło od wewnątrz, gdy brat zwróci się przeciwko bratu, a siostra przeciw siostrze. Wkrótce zobaczycie zapowiedzi nowych modlitw, które zostaną wprowadzone do nowej liturgii. 

Główne zmiany będą odnosiły się do Komunii Świętej, gdy zostanie ona przedstawiona jako coś, co ma niewiele wspólnego z Moją śmiercią na Krzyżu, kiedy oddałem Moje Ciało za wszystkich grzeszników. Głosząc, że Komunia Święta oznacza łączenie całej ludzkości przed Bogiem w jedno, będziecie Mnie obrażali, ponieważ byłoby to sprzeczne z Prawdą. Prawda nie będzie już oznaczała Prawdy, ponieważ tak wielu powtarza  kłamstwa, popada w przesadę i nie pojmuje, jak łatwo można manipulować Prawdę. Kiedy Prawda jest przekręcana w subtelny sposób, wielu nie zauważy zmian, gdy już nie będzie się przestrzegać Prawdy. Kłamstwa zajmą miejsce Prawdy, podzielą ludzkość i spowodują oddzielenie od Boga, co poprowadzi do zniszczenia.

Zawsze miłujcie Prawdę, gdyż bez niej słońce zgaśnie, księżyc nie będzie dawał już światła, kiedy zapadnie noc i gwiazdy przestaną świecić w tych dniach, co będzie zapowiedzią ostatecznej ciemności, zanim przyjdę odzyskać Moje Królestwo.

Do tego czasu, tylko Prawda będzie was ratować.

Wasz Jezus

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim Boku

orędzie nr 958 z serii Ostrzeżenie

01.11.2013, godz. 23:17

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch rozprzestrzenia się i ma to wpływ na wszystkich, którzy zaciekle sprzeciwiają się tym Orędziom. Doprowadzi to do coraz większej nikczemności, kłamstw i wyrafinowanych knowań mających na celu powstrzymanie tej Misji. Musicie ignorować tych, ze złymi językami i tych, których zżera duchowa zazdrość, a którzy zrobią wszystko, aby spróbować zniszczyć tę Moją Misję przynoszącą wszystkim zbawienie.

Mówię do was wszystkich, którzy idziecie za Mną, te Orędzia są dla was zbyt ważne, abyście zwracali uwagę na tych, którzy nienawidzą was w Moje Imię. Ponieważ to Ja, Jezus Chrystus jestem celem ich nienawiści. Pamiętajcie o tym. Jednak, z powodu ich pychy wydaje im się, że działają oni w ten sposób dlatego, że Mnie kochają. Muszą oni wiedzieć, że nigdy nie dałbym nikomu pozwolenia na mówienie takich kłamstw i rozpowszechnianie nikczemnych plotek o innych duszach w Moje Imię.

Jedynie Ja, Jezus Chrystus, Baranek Boży, mam Władzę, aby ujawniać wam Prawdę w tych czasach. Prawda zaniepokoi wielu i Prawda będzie gorzka do przełknięcia, a ponieważ ma tak wielką wagę, to tylko ci, którzy mocno Mnie kochają będą w stanie ją zaakceptować. Prawda, bez względu na to, jak trudna jest dla was do strawienia, wyzwoli was.  Ona otworzy wam oczy na zło, kiedy udaje ono dobro; na złych ludzi, którzy rozpowszechniają bluźnierstwo, a twierdzą, że głoszą Moje Słowo i na Moich wrogów, którzy chcą zniszczyć dzieci Boże.

W każdym narodzie pojawi się wielu fałszywych proroków, którzy powstaną, by głosić, że kłamstwa wylewane z ust antychrysta są prawdą. Powiedzą również, że antychryst jest Mną. Będą oni mówić wszystko o Ewangelii, co będzie wydawało się być poprawne i wykorzystają fragmenty Pisma Świętego, łącznie z cytowaniem Moich Słów, aby usprawiedliwić swoje nikczemne posłannictwo. Ale wy, którzy Mnie znacie, zawsze wykryjecie kłamstwa i herezje ukryte w ich tak zwanych proroczych słowach. Będą oni zaprzeczać tym Orędziom i uznają Moje Słowo za herezję. Teraz jest czas, aby oddalić te wszystkie głosy, które zachęcają was do słuchania ich, a nie Mnie. Nadal musicie przypominać sobie Prawdę zawartą w Świętej Ewangelii. Musicie słuchać Mnie, gdy was pouczam.

Wkrótce, wszyscy ci, którzy prowadzili Mój Kościół w przeszłości, ci wszyscy, którzy zapewniają dzieciom Bożym Prawdziwe Słowo Boże w Moim Kościele i wszyscy ci, którzy pozostaną wierni Prawdzie, zostaną zepchnięci na bok. Kościół katolicki dokona wielu niepokojących wypowiedzi, co do tego, dlaczego musi się zmienić i ulepszyć każdą część swojej struktury. Wykorzysta tych, co grzeszyli w Moim Kościele i tych, którzy Mnie zdradzili, jako uzasadnienie wywrócenia Mojego Kościoła na lewą stronę. Wielu z Moich wyświęconych sług zostanie wyeliminowanych i stanie się kozłami ofiarnymi. Wielu będzie wyśledzonych i zanim zostaną całkiem odsunięci, pozbawieni będą swojego dobrego imienia przy pomocy kłamstw, jak również innych pomówień. W ten sposób wielu wyświęconych sług zostanie odprawionych z Mojego Kościoła, aby wrogowie Boga mogli od środka przejąć pełną władzę nad Kościołem. Publicznie będzie się chwaliło wszelkie kalumnie rzucane przez wrogów Boga na Moje wyświęcone sługi i przedstawią je, jako coś dobrego, aby dobre imię Kościoła pozostało nienaruszone.

Och, jak bardzo wy wszyscy zostaniecie oszukani i jak głęboko Prawda zostanie zatajona, ukryta, a następnie zlekceważona. Wszystkie te zmiany będą w przyszłości następowały szybko, a rozprzestrzenianie się tych rzeczy, zaskoczy wielu.  Pośród tego wszystkiego, będzie panowało zamieszanie, strach, smutek i wielkie cierpienie. Mój Kościół będzie tak podzielony, że całe zaufanie złożone w jego wnętrzu zostanie utracone. Wytworzy to wielki lęk, a następnie, w sposób, który początkowo nie będzie wydawał się jasny, Kościół katolicki będzie wiodącą siłą w nowej jednej światowej religii. Ta nowa obrzydliwość ogłosi wielką miłość do najuboższych i głodujących. Ale nie będzie głosiła Mojego Słowa ani nie pozostanie wierna Mojemu Kościołowi. Jednak Mój Kościół nadal będzie żył.

Moi wierni uczniowie, w tym księża i wyświęceni słudzy wszystkich chrześcijańskich wyznań, pozostaną przy Moim Boku. Moja reszta przetrwa próbę czasu i nigdy nie umrze, gdyż Ja Jestem Kościołem. Ja nigdy nie mogę zostać zniszczony.

Wasz Jezus

 

Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie

orędzie nr 957 z serii Ostrzeżenie

31.10.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu nie chce słuchać Mojego Głosu, ponieważ nie wiedzą, Kim Ja Jestem. Wielu twierdzi, że Mnie zna, ale to tylko z powodu swojej błędnej, ludzkiej interpretacji są przekonani, że rozumieją, Kim Ja Jestem i co zrobiłem, aby ich uratować z otchłani, która czeka dzieci Boże, jeśli nie poproszą Mnie o wybaczenie.

Wolna wola jest darem pochodzącym od Mojego Ojca. Jednak wolna wola może zakłócić ludzkie dążenie do poszukiwania Miłości Boga. Ale Mój Ojciec dał swoim dzieciom ten Dar. Tak bardzo jest On hojny. Tak bardzo kocha On swoje dzieci. Ten Dar, który dał im wolność poruszania się po Ziemi, smakowania jej owoców i ogarniania jej piękna. Lecz człowiek skuszony przez szatana nadużył zaufania Mojego Ojca. A wtedy został on zniewolony przez szatana i zawarł z nim pakt, przez co grzech nadal będzie oddzielał wszystkie dzieci Boga od Niego.

Dar Mojej śmierci na Krzyżu oznaczał przerwanie tej nienaturalnej więzi między człowiekiem a szatanem. Zatem umożliwiłem człowiekowi szukanie zbawienia poprzez odpuszczenie grzechów, przez Moją śmierć na Krzyżu. Oznacza to, że ludzie odtąd są w stanie wymknąć się z uchwytu szatana, ale tylko ci, którzy idą za Mną służąc z pełną pokorą, naprawdę mogą zyskać zbawienie. Jeśli nie jesteście w stanie otwarcie wyznawać wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, w akcie pojednania waszych słabości, grzechów i waszej nienawiści wobec drugiego człowieka, nie staniecie się czyści. Bez czystości duszy, nie jesteście w stanie stać się pokornymi w Moich Oczach. Kiedy brakuje wam pokory, pycha zaleje wasze dusze i będziecie grzeszyli przeciwko Mnie. Grzesząc przeciwko Mnie, będziecie robić to na wiele sposobów.

Wzmocnicie swoją pożądliwość, chciwość, a przede wszystkim pychę. A wtedy będziecie zachowywali się tak, jakbyście byli w pełni kompetentni, mądrzejsi i lepsi od innych. Wtedy będziecie osądzać innych. Później przejdziecie do kolejnego etapu. Będziecie wyśmiewać się z tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną, uznając ich za niedoskonałych. Następnie wymyślicie oszczerstwa przeciwko tym wszystkim, którzy pozostają Mi wierni. Mimo tego, będziecie przekonani, że jesteście napełnieni Duchem Świętym. Ale to nie Duch Święty, będzie was inspirował. Będzie to natomiast zły duch, który opanuje wasze dusze i będziecie uważali, że jesteście prowadzeni przez Niebiosa.

Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie i jesteście w lepszej sytuacji od innych, będąc częścią Mojego Królestwa, wtedy mówicie o Mnie kłamstwa i to wy potrzebujecie modlitwy innych. Na tym etapie jesteście w połowie drogi do otchłani piekła i bez Mojej interwencji będziecie zgubieni.

Przyjmijcie Moje Orędzia. Weźcie je sobie do serca i zapytajcie: „Jezu, czy to Ty? Czy ja naprawdę potrzebuję Twojej Pomocy?” a Ja udzielę wam odpowiedzi.

Wasz Jezus

 

Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem

orędzie nr 956 z serii Ostrzeżenie

30.10.2013, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Święty Duch zstępuje na osobę, dzieje się wiele rzeczy. Pierwsze uczucie to oszołomienie i niedowierzanie. Drugim jest poczucie przytłoczenia przez coś tak potężnego, że czyni tę osobę całkowicie zależną od Świętej Woli Boga. Zniknie wiara w nadrzędność własnego ludzkiego intelektu, gdyż intelekt nie ma już wtedy żadnej znaczącej roli do odegrania. Zamiast tego, dusza będzie przeniknięta wiedzą, intuicją i pojmowaniem tego, co znajduje się poza jej własną wątłą ludzką interpretacją.

Gdy Duch Święty ogarnie duszę, będzie ona wzrastała, szybko będzie przyciągana do Woli Mojego Ojca i odpowie z całkowitym poddaniem. Kiedy już początkowy strach osłabnie, taki człowiek będzie odczuwał głęboki pokój i przestanie się już obawiać tego, że zobaczą go głoszącego Słowo Boże. Nie będzie już dbał o to, co ludzie pomyślą, bo z jego ust wypłynie Prawda. Osobowość duszy, niezależnie od tego czy jest wylewna czy nieśmiała, zejdzie na drugi plan i stanie się mało istotna, jeśli chodzi o sposób głoszenia Słowa Bożego.

Wszystkie dusze, które otrzymały Dar Ducha Świętego - bez wyjątku - poddadzą własną wolę Woli Mojego Ojca. Gdyż dusze, które prawdziwie zostały pobłogosławione Darem Ducha Świętego, a których rolą będzie szerzenie Słowa Bożego, będą z tego powodu cierpiały. Jednak Płaszcz Bożej Miłości przykryje te dusze, gdy będą maszerowały naprzód bez strachu i z odwagą będą głosiły Prawdę. Ci, którzy głoszą Prawdę Mojego Nauczania w pogańskich czasach i kiedy Mój Kościół odpadnie od Prawdziwej Wiary, otrzymają dodatkową siłę po to, by Mój Głos był słyszany. Ta siła będzie pochodziła od Boga, Mojego ukochanego Ojca. Przez Moc Siły Boga,wielu z armii szatana nawróci się, natomiast pozostała część zostanie zniszczona.

Duch Święty, jak miecze palących płomieni, przeniknie serca wszystkich tych, którzy słuchają i którzy przyjmują Prawdę.

Wasz Jezus

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

orędzie nr 955 z serii Ostrzeżenie

29.10.2013, godz. 19:30

Moje słodkie dziecko, całe Niebiosa łączą się w jedności z moim Synem, aby przyjść z pomocą tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w samym środku wielkiej bitwy. Tak wiele z tych szlachetnych dusz będzie musiało znosić okropny ból i cierpienie, gdy będą musieli być świadkami herezji, które wypłyną z wnętrza Kościoła. Będą oni odczuwać zamęt w głowie i ogarnie ich strach, a wielu poczuje, że nie ma się gdzie zwrócić. Wtedy będą musieli zwrócić się do mnie, prosząc mnie o Poświęcenie ich  mojemu Synowi, aby mógł On wylać na nich każdą kroplę Swojej Drogocennej Krwi. Gdy okryje ich takim Darem, wtedy będą wiedzieli, co robić. Muszą oni wiedzieć, że już od tak wielu wieków ostrzegam moje dzieci przed tą nikczemna apostazją, która jest planowana przez złego ducha. 

Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta, a teraz z powodu ujawnienia Prawdy wielu poczuje strach i będzie cierpiało ból Biczowania mojego Syna. Kościół Mojego Syna będzie prześladowany, zostanie zniszczony i zbezczeszczony - aż w końcu zostanie w nim umieszczony tron, na którym zasiądzie antychryst. Z tego miejsca antychryst stwierdzi, że jest Chrystusem i że świat będzie przez niego zbawiony.

Przyjmując te kłamstwa, odrzucacie Prawdę. Ignorując Prawdę, uwierzycie w zmyśloną sieć oszustwa, utkaną przez złego ducha i wpadniecie w przygotowaną pułapkę. Gdy już znajdziecie się w tej pułapce, będziecie kuszeni do naśladowania tłumów, które w każdym narodzie będą oddawały wielki szacunek antychrystowi. Proszę, dzieci, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, by walczyć z herezją, która obejmie Kościół mojego Syna na Ziemi.

Modlitwa Krucjaty (125) O obronę Najświętszego Słowa Bożego

O Matko zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Bożemu, abym bronił Twojego Najświętszego Słowa w czasach męki. Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć swoją Drogocenną Krwią. Przez wstawiennictwo twojego Syna, Jezusa Chrystusa, udziel mi, łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach Ucisku, który będzie pochłaniał Jego Najświętszy Kościół na Ziemi. Amen.

Idźcie do mojego Syna, drodzy słudzy Chrystusa. Należycie do Niego. On pomoże wam podczas prześladowań. On nigdy nie opuści was w potrzebie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust

orędzie nr 954 z serii Ostrzeżenie

27.10.2013, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Mój Kościół będzie powszechnie wychwalany przez dumny i świecki świat, wiedzcie wówczas, że dwa oddzielne podmioty są już bliskie połączenia w jedno. Gdy Mój Kościół obejmie świecki świat, stanie się przez to politycznie motywowany i będzie szukał uznania w świecie polityki i biznesu, wiedzcie wtedy, że Ja nigdy nie tolerowałbym takiego działania.

Mój Kościół został zbudowany na Moim Słowie. Mój Kościół został zbudowany na Prawdzie i nic oprócz Prawdy nie powinno płynąć z jego ust. Gdy Mój Kościół wypowiada się na Mojej Mocy przeciwko grzechowi, to zawsze będzie doznawał krytyki, gdyż człowiek zawsze będzie bronił grzechu. Grzech czyni jego życie bardziej znośnym dla niego i innych, dlatego usilnie będzie się on starał głosić, że piekło jest nonsensem. Kiedy Mój Kościół mówi tylko o tym świecie, jego nieszczęściach, problemach, cierpieniu człowieka, a nie głosi Słowa Bożego, oddziela się ode Mnie. Tylko ci w Kościele, którzy pozostają wierni temu, czego ich uczyłem, mogą naprawdę powiedzieć, że należą do Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się tylko z tych, którzy mówią Prawdę.

Gdy ci z Mojego Kościoła, odrzucą Mnie, Jezusa Chrystusa, wtedy duch zła wejdzie w ich obszar. Ja Jestem wypychany z Mojego Kościoła. Ja nie Jestem już czczony tak, jak kiedyś. Moje własne Słowa nie są już wykorzystywane do głoszenia Prawdy. One są przekręcane, by tolerować słowa, czyny i działania, które nie pochodzą ode Mnie. Ani też nigdy nie będą ode Mnie pochodziły. Moje Słowo nie może zostać zmienione i każdy człowiek, który weźmie Moje Słowo i zbezcześci je, będzie cierpiał wieczne potępienie.

Wasz Jezus

 

Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje życie, które może być wasze na wieczność

orędzie nr 953 z serii Ostrzeżenie

26.10.2013, godz. 17:52

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie starają się ustalić, którym dzieciom Bożym pragnę przynieść Moje Miłosierdzie - to odpowiedź jest taka, wszystkim z nich. Nie faworyzuję nikogo, bo kocham każdą zrodzoną duszę, z których każdą stworzył Mój Ojciec. Żadna dusza nie może być wyłączona z tej Mojej ostatniej Misji ratowania ludzkości. Przyszedłem przynieść zbawienie wszystkim ludziom.

Zapytajcie jakiegokolwiek dobrego rodzica, czy poświęciłby jedno dziecko dla innego, a on ci tak powie. Bez względu na to, jak źle się zachowują i ranią mnie, nigdy bym ich nie odrzucił, bo są one częścią mojego ciała. Tak samo jest z wrogami Boga. Oni go obrażają i sprawiają Mu wielki smutek, ale On wciąż ich kocha, gdyż oni pochodzą od Niego, chociaż są wygłodzeni z powodu grzechu ludzkości.

Możecie zapytać, jak to jest, czy mogę przebaczyć tym, którzy najbardziej Mnie ranią? Tym, którzy biczują innych i sprawiają im ból i cierpienie? To dlatego, że ich kocham. Zawsze będę kochał grzesznika. Brzydzę się ich grzechów, ale zawsze będę czekał, aby ich objąć.

W tej Misji chodzi o przebaczanie. W całości dotyczy ona ratowania dusz. Choć Moje Słowa mogą być czasem ostre, to są one wam dawane, ponieważ was kocham i nie mogę znieść myśli, że was stracę. Ci, którzy Mnie zdradzili z powodu życiowych ambicji, nie muszą się obawiać, aby przyjść do Mnie i prosić Mnie o pomoc. Tęsknię za wami. Ja Jestem smutny, ale użyję wszelkiej interwencji bez naruszenia Przymierza Mojego Ojca, jeśli chodzi o wolną wolę, która zawsze pozostanie wasza, aż do nowego początku. Nic co zrobicie nie oddzieli was ode Mnie, gdy poprosicie Mnie o wybaczenie.

Ogarnę świat Moim Miłosierdziem, a z powodu każdego grzesznego aktu wprowadzanego przez Moich wrogów, aby przyciągnąć was do błędu, obiecuję, że będę interweniował. Nie rzucę was wilkom, które chcą was pożreć. Nie będę stał z boku i patrzył, jak niszczycie swoje  życie, które może być wasze na wieczność.  Będę podtrzymywał was, byście nie upadli, aż do czasu, kiedy będziecie musieli podjąć ostateczną decyzję. Nie pozwolę tak łatwo odejść waszym duszom. Umarłem okrutną śmiercią, aby was uratować. Tym razem będziecie świadkami najmocniejszej Boskiej Interwencji podjętej, by was odzyskać. Jesteście Moi. Ja Jestem wasz. Bestia nie zdobędzie łatwo dusz, gdyż Ja jestem Bogiem, niezmierzoną siłą. Ja Jestem Wszechmocny. Szatan nie ma nic, ale jego przebiegłość przyciągnie tych, którzy są słabi pośród was. Wzywam was wszystkich, którzy Mnie kochacie, abyście się modlili, żeby słabi przyjęli Moją Boską Interwencję z miłością w sercach.

Wasz Jezus

 

Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca

orędzie nr 952 z serii Ostrzeżenie

26.10.2013, godz. 11:15

Moja szczerze umiłowana córko, wiara wszystkich dzieci Bożych, niezależnie od wyznania do jakiego należą, jest tak słaba, że wielu z tych, którzy znają Prawdę, będzie bardzo trudno otwarcie, bez narażania się na krytykę praktykować swoją religię.

Tak wielu na świecie odrzuca Mnie, Jezusa Chrystusa, w tym momencie w historii, że w większości narodów nie jest już dopuszczalne, aby mówić o Mnie publicznie. Bardzo rzadko usłyszycie, aby w mediach padało Moje Imię, chyba że chodzi o podważanie Mojego Istnienia. Rzadko usłyszycie, że ludzie otwarcie będą publicznie deklarowali swoją miłość do Mnie, gdyż stwierdzą, że jest to zbyt wstydliwe. Nawet Moi wyświęceni słudzy nie są już skłonni do uznawania Prawdy z obawy przed ośmieszeniem. Tym, którzy idą za Mną coraz trudniej będzie głosić Moje Święte Słowo. Tak wielu, którzy kiedyś Mnie kochali, już Mnie nie kocha, a Moje osamotnienie i smutek przeszywa Moje Serce, jakby przebijał je miecz.

Dlaczego, och dlaczego Mnie opuściliście? Dlaczego wy, którzy wierzycie we Mnie i Mnie znacie, ranicie tak wielu waszych braci i sióstr? Dlaczego nienawiść rozpanoszyła się w waszych sercach? Dlaczego odczuwacie teraz potrzebę podważania Ewangelii, gdy istnieją one od tak dawna? Kto dał wam prawo do wypaczania Mojego Słowa danego Moim apostołom? Czemu je przekręcacie i dlaczego nie wierzycie w to, co powiedziałem? Moje Słowo jest bardzo jasne. Kiedy przemawiam, mówię dokładnie to co myślę. Jeśli coś powiem, to nie mam na myśli czegoś innego. Dlaczego miałbym, na przykład, zaprzeczać sobie samemu, zwłaszcza teraz, w tej Misji?

To co otrzymują Boży prorocy, to jest Prawda. Wszystko, co jest sprzeczne z tymi Orędziami i pochodzi z ust tych, którzy twierdzą, że Ja z nimi rozmawiam, musi zostać przez was odrzucone. Nigdy nie rywalizowałbym z Moim Własnym Głosem, ponieważ muszę zrobić wszystko, abyście otrzymali Prawdę.

Co mam zrobić, abyście słuchali? Co muszę zrobić, abyście przestali się błąkać i szukać innych form podniety? Dlaczego Mi nie zaufacie? Tracicie tyle cennego czasu słuchając wróżb, które płyną jak jad z ust tak zwanych mistyków i poszukiwaczy sensacji, gdy w ten sposób odwracacie się od Mnie, obrażacie Mnie. Ja Jestem tutaj. To są Moje Słowa. Czego jeszcze szukacie, skoro Prawdę otrzymacie tylko z Moich Ust? Mówiłem Prawdę, kiedy chodziłem po Ziemi. Pozostawiłem wam dziedzictwo wielkiej nadziei i zbawienia. Mówię Prawdę i teraz, gdy przynoszę wam Moje Ostatnie Słowa w tym czasie, gdyż Wielki Dzień zaświta i wkrótce rozpocznie się świat bez końca.

Kiedy mówię, pragnę, abyście słuchali. Nie mogę was zmusić. Może szukacie wszędzie i staracie się znaleźć Moje Orędzia, przekazywane, aby przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście w tym czasie, ale ich nie znajdziecie. Moje ogólnie dostępne Orędzia, które przygotowują was do tego ostatniego etapu przed wypełnieniem Mojego Przymierza, można znaleźć tylko w Księdze Prawdy.

To Słowo jest Moje. Moje Słowa będą słyszane w każdym narodzie. Nikt nie powstrzyma Mnie, gdyż Moja Moc jest Wszechmogąca.

Wasz Jezus

 

Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w Niego

orędzie nr 951 z serii Ostrzeżenie

25.10.2013, godz. 23:55

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ludzie oskarżają cię o szerzenie strachu przez te Orędzia, to muszą zrozumieć oni Moje prawdziwe intencje. Strach pochodzi z nikczemności tych, którzy są przeniknięci ciemnością duszy i chodzą wśród was. Wasi wrogowie są Moimi wrogami. Będą oni tworzyć fałszywą duchowość w każdym narodzie, która nie będzie pochodziła ode Mnie. Będą oni tak uroczy, przenikną do tych o wysokim statusie, aby rozpowszechniać fałszywą doktrynę New Age, pochodzenia satanistycznego. Wielu uzna te straszne działania za nieszkodliwe zabawy, ale za pozornie niewinną fasadą, leży przebiegły plan pozbawienia świata wiary w Trójcę Świętą.

Bardzo niewielu ludzi na świecie ufa dziś Bogu czy w ogóle wierzy w Niego, toteż gdy słudzy szatana przedstawią im fałszywe wartości, fałszywe duchowości i pogaństwo, wielu zostanie zwiedzionych. Będą ich przyciągać pozornie humanitarne apele o prawa dla tych, którzy szukają akceptacji dla swojego życia, sprzeciwiającego się Przykazaniom ustanowionym przez Mojego Ojca. Ponieważ ich wiara w Boga jest słaba, będą otwarci na kłamstwa. W zamian będą uwielbiali fałszywego boga, antychrysta.

Mówię wam te rzeczy, gdyż są Prawdą. Dlaczego nie miałbym was przed tym ostrzegać? Ja Jestem waszym Zbawicielem i Ja nareszcie przygotowuję ratunek dla was wszystkich, po tak długim i bolesnym czasie. Człowiek z powodu szatana cierpi nieopisane męki. Tak wielu ludzi nie rozumie, jak bardzo niszczy on życie. Rujnuje on wasze relacje z innymi ludźmi, popycha na drogę występków, które was niszczą, zmieniają i wciągają w pułapkę. Bez względu na to, co on wam daje, zawsze będziecie czuli się puści. Nadal będziecie nieustannie upadali i uwikłacie się w niemoralne i sprzeczne z naturą czyny i nie da wam to żadnego zaspokojenia. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę przynieść wam prawdziwy pokój, miłość i zbawienie. Muszę was ostrzegać, ponieważ przez antychrysta wasze życie na Ziemi zmieni się w sposób przekraczający wasze zrozumienie. Nie robię tego, aby was wystraszyć, ale by was przygotować na Prawdę. Tylko Prawda uwolni was od nieprawości tych, którzy żyją, oddychają i którzy umrą z powodu przynależności do szatana i jego demonów. 

Tylko Ja, Jezus, Jestem waszą drogą do znalezienia ulgi od prześladowań, którymi ci niegodziwi, przebiegli i podstępni ludzie się posłużą by wywierać na was presję.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone

orędzie nr 950 z serii Ostrzeżenie

24.10.2013, godz. 19:45

Moja najdroższa córko, przychodzę, aby powiedzieć światu, że wrogowie, którzy wędrują po Ziemi przebrani za takich, którzy twierdzą, że przynoszą Słowo Mojego Syna masom, łączą się teraz w jedną całość. Działając razem połączą oni wszystkie swoje siły i zniszczą Ziemię swoim podstępnym oszustwem.

Ja Jestem gotowy. Czekam. Gdy tylko przedstawią swoje nikczemne prawa, uderzę, a świat będzie świadkiem Mojego karania. Moje Ostrzeżenia padły na głuche uszy i na tych, którzy są zbyt dumni, by przyjąć Rękę Miłosierdzia, okazywaną wam przez Moje Orędzia. Przywódcy tych, którzy będą was prześladowali w imię praw człowieka, będą cierpieli z Mojej Ręki. Wierzą, że ich moc jest potężna i że są niezwyciężeni, ale wkrótce będą wiedzieli, że są oni niczym bez Mocy ich Stwórcy.

Ja Jestem Twórcą Życia i ci, którzy zdecydują się użyć swojej mocy, aby odebrać życie Moim dzieciom, zarówno w ciele, jak i duszy, stracą wszystko. Kiedy walczycie Moje dzieci i zdradzacie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, niemal nie ma dla was nadziei. Nie obdarzę was tak łatwo Moim Miłosierdziem, gdyż doprowadzacie Mnie do wielkiego Gniewu. Choć pragnę waszej wierności, lecz ostrzegam was przed niebezpieczeństwem igrania ze złym duchem. Dam wam wszelką możliwą szansę, abyście zrzucili kajdany, którymi spętała was nieświęta trójca. Musicie pozbyć się łańcuchów szatana. Wasz czas jest krótki.

Proszę was, abyście zajrzeli do Mojego Pisma Świętego, Ewangelii i szukali znaków, jakie otrzymaliście o wielkiej apostazji, która została przepowiedziana, gdyż ogarnia ona już świat i rozprzestrzenia się jak śmiertelny wirus w każdej możliwej części waszego społeczeństwa. Zostaliście zarażeni i teraz Przychodzę Ja, wasz Ojciec, aby oczyścić was z tego okropnego nieszczęścia. Musicie błagać Mnie o pomoc, zanim będzie dla was za późno.

Musicie teraz odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Proście Mnie o pomoc.

Modlitwa Krucjaty (124) Usłysz moje wołanie o wolność

O Boże, mój Miłosierny Ojcze, Stwórco wszystkiego co istnieje, usłysz moje wołanie o wolność. Uwolnij mnie z łańcuchów niewoli i ochroń Mnie przed nikczemnymi prześladowaniami. Pomóż mi dostrzec Prawdę i przyjdź mi z pomocą, nawet jeśli jestem zdezorientowany i mogę wątpić w Twoje Słowo. Wybaczaj mi, jeśli cię obrażam i zabierz Mnie do schronienia Twojego Nowego Raju na Ziemi. Amen.

Mój Czas, aby ogłosić Powtórne Przyjście Mojego Syna jest bliski. Czas biegnie szybko, a panowanie Moich wrogów jest krótkotrwałe, choć może wydawać się wiecznością, z powodu okrucieństw, jakie okażą Moim dzieciom. Oni nie wykażą jakiejkolwiek lojalności wobec tych nierozumnych ludzi, którzy przysięgną wierność bestii. Tak jak zły duch nienawidzi Mnie, tak też nie znosi żadnego z Moich dzieci, zarówno dobrych jak i złych. To jest Wołanie o zbawienie tych, którzy nie będą kwestionować herezji, jakie zostaną ogłoszone. Gdy wasze dusze nachodzą jakiekolwiek wątpliwości, kiedy nie daje wam spokoju jakaś nowa postać doktryny, którą w swoich sercach  odczuwacie jako niewłaściwą, musicie wtedy stawiać taką rzecz pod znakiem zapytania. 

Nie daję pozwolenia dla jakiegokolwiek nowego prawa ani sakramentu, który ma zostać wprowadzony w Moje Najświętsze Imię.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu

orędzie nr 949 z serii Ostrzeżenie

23.10.2013, godz. 15:34

Moje dziecko, w tym czasie otaczam wszystkie moje dzieci swoją ochroną, aby mogły pozostawać w spokoju i pokoju, a także być silnymi w tych czasach wielkich prób.

Wy, drogie dzieci, musicie przyjąć fakt, że zawsze będziecie odczuwali ból, spowodowany izolacją i odrzuceniem przez tych, którzy gardzą Słowem Bożym. Światło przyciąga tych, którzy są w ciemności i zawsze będą was atakować i naskakiwać na was, gdy jesteście w pełnej jedności z moim Synem, Jezusem Chrystusem.

Mój Syn planuje wielką odnowę na Ziemi w tym czasie, a to spowoduje wiele bólu, ponieważ przybierze ona formę oczyszczenia. Oznacza to, że wielu będzie teraz cierpiało za swoje grzechy i że Ziemia jest przygotowywana dla Jezusa Chrystusa, a gdy oczyszczanie zostanie ukończone, nastąpi zapowiedź. Wrogowie Boga będą tymczasem rozpowszechniać kłamstwa i herezje, aby pozyskać grzeszników i wszystkich, którzy kochają mojego Syna, by mieć nad nimi władzę. Wszystkie te smutne wydarzenia muszą mieć miejsce przed Powtórnym Przyjściem Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Proszę was, drogie dzieci, abyście były cierpliwe i znosiły te trudności, ze względu na mojego Syna, Który szczerze was kocha. Nigdy nie czujcie się zaniepokojeni, ponieważ wkrótce będziecie świadkami Jego Nowego Raju, gdzie żaden smutek, ból ani zło nie będą istniały. Wasze cierpienie dla mojego Syna  jest tak niewielkie, wprost znikome w porównaniu z tym, co On wycierpiał dla każdego i każdej z was, gdy umarł na Krzyżu, aby was uratować.

Zatem proszę, złóżcie całą swoją ufność w moim Synu i bądźcie wdzięczni, że wysyłane są wam wskazówki z Nieba. Radujcie się, gdyż dano wam odpowiednią ilość czasu na właściwe przygotowanie do Wielkiego Dnia Pańskiego.

Trwajcie w pokoju.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła

orędzie nr 948 z serii Ostrzeżenie 

23.10.2013, godz. 13:30

Moja szczerze umiłowana córko, Moi umiłowani słudzy połączą się w jedności ze Mną - mniej niż połowa z nich - ale ich wierność wobec Mnie pomoże Mojej Armii przetrwać i rozwijać się, aby rozpowszechniać Ewangelię podczas powszechnej ciemności, która będzie odczuwana w ciągu największego odstępstwa wszech czasów.

Brak szacunku dla Mnie, Jezusa Chrystusa, staje się widoczny we wszystkich krajach, miejscach publicznych oraz w Moich Kościołach. Moim pragnieniem jest teraz odpowiednie przygotowanie Mojej Armii. Nie pozwólcie, Moi umiłowani wyznawcy, aby te rzeczy wam przeszkadzały, ponieważ one tylko was rozpraszają, gdy potrzebuję, abyście byli silni w swojej wierze. Podobnie jak zatrzaskiwano drzwi przed Moją Matką, gdy próbowała szukać schronienia, tuż przed Moim Narodzeniem, tak też i przed wami drzwi będą się zatrzaskiwać. Wiedzcie, że gdy te drzwi zostaną przed wami zatrzaśnięte poprzez  zwiedzione sługi w Moim Kościele, musicie zwrócić się wtedy tylko do Mnie. Wiedzcie również, że ci, którzy twierdzą, że są świętymi ludźmi, znającymi się na Piśmie Świętym i Nauczaniu Mojego Kościoła, pierwsi ustawią się w kolejce, aby was potępić, gdyż idziecie za Prawdą. Mam tu na myśli wszystkie dusze na świecie, które Mnie kochają i które znają Prawdę, choć nie koniecznie idą za Moimi Orędziami dla całego świata.

Dar Ducha Świętego opadnie tylko na tych, którzy są godni otrzymać ten cenny Dar od Boga. Pozbawieni Ducha Świętego będą wykrzykiwać obelgi i próbować przekonać was do pójścia za herezjami, które wkrótce staną się powszechne we wszystkich kościołach chrześcijańskich. Im silniejszy będzie ich strach przed tymi Orędziami, tym bardziej będą w was uderzali. Musicie zignorować ich nienawistny jad i zachować milczenie. Te dni już prawie nadeszły. Niektórzy z was już odczuli przedsmak dotkliwego sprzeciwu, który będziecie musieli znosić z Mojego powodu.

Jesteście pokoleniem, które będzie musiało stać się świadkiem ostatecznego Ukrzyżowania Mojego Kościoła, ale wiedzcie o tym. Moje Chwalebne Ciało, Nowa Jerozolima podniesie się z popiołów i zostaniecie wybrani, by panować wśród dwunastu narodów. Jeśli pozostaniecie Mi wierni, podniosę was do chwały, a Niebo i Ziemia w przyszłym świecie będą wasze. Musicie pozostać oparci tylko na Mnie w czasie spustoszenia obrzydliwości, gdyż ono będzie krótkie. A wtedy nic, nigdy nie oddzieli was ponownie ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Wszyscy, którzy noszą trójkąt, znak nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych

orędzie nr 947 z serii Ostrzeżenie 

22.10.2013, godz. 13:20

Moja szczerze umiłowana córko, każdy zakątek Mojego Kościoła został przygotowywany do przyjęcia nowych rytuałów. Publiczne oświadczenia o potrzebie pokory i opiece, ustanowią  pierwszeństwo, które wprowadzi antychryst dla świeckiej filantropii. Wszyscy ci słudzy szatana łączą się w ceremoniach odbywanych na osobności, a ich światowa siatka będzie tworzyła powszechne organizacje charytatywne, założone po to, aby przekonać was, że są natchnieni przez Boga.

Wszyscy, którzy noszą trójkąt, znak nieświętej trójcy, będą zaangażowani w popieranie takich organizacji charytatywnych, a to podniesie ich znaczenie w oczach świata. Nagle zacznie się mówić o nowym, potężnym i tak zwanym ewangelicznym ruchu, a ludzie będą przekazywali swoje pieniądze, aby wesprzeć ich wysiłki na rzecz pomocy dla świata ubogich. Wszyscy będą przekonani, że czyni się coraz większe dobro, a niektórzy przywódcy w Moich Kościołach będą podziwiani w każdym zakątku Ziemi. Bardzo nieliczni będą podważać ich zamiary, ale gdy zobaczycie, że największe banki światowe przyłączą się do nich w ich wysiłkach, to wtedy już będziecie wiedzieli, że to działanie miało na celu was oszukać. Jak przebiegły jest bestia. Jak sprytne wydają się  być jego działania, ponieważ będą polukrowane pewną formą oszustwa, które tylko pobłogosławieni darem Ducha Świętego będą w stanie rozpoznać. A podczas wszystkich tych rozmów na temat wspólnego dobra ludzi, chęci połączenia wszystkich religii, by utworzyły jedną wielką wspólnotę ludzi - ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane o Moim Nauczaniu i o tym, że dzieci Boże muszą stać niewzruszenie przy Moim Świętym Słowie.

Czasy szybko się zmieniają i pośród tej, pozornie dobrze uporządkowanej i starannie przygotowanej propagandy, zaczną się pojawiać rozłamy. Gdy działa szatan, szerzy się zamieszanie; tworzy się podział; sprzeczności stają się powszechne i w rzeczywistości nic nigdy nie jest uporządkowane. Znikną pewne formy czci oddawane Mi przed Moimi Tabernakulami. Godziny wieczystych adoracji zostaną wstrzymane i wkrótce kościoły będą pozbawiane figur świętych. Wszystkie te ich  działania będą akceptowane w imię wykorzeniania starego Kościoła i tworzenia go bardziej odpowiednim, bardziej atrakcyjnym i bardziej pociągającym dla niewierzących.

Ci, którzy Mnie znają, muszą zrobić wszystko, co tylko mogą, poprzez rozpowszechnianie Ewangelii, ponieważ możecie być pewni, że nie usłyszycie rozmów o Biblii. Jedyne cytaty, jakie usłyszycie, to będą te, które zostaną przekręcone, aby wspierać kłamstwa. Gdy pozbawią oni Kościoła jego godności, zaczną wylewać się na nich kary z nieba. Z czasem zostaną one zatrzymane, ale te doświadczenia muszą najpierw nastąpić, jak zostało to przepowiedziane.

Wasz Jezus

 

Pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zagłady

orędzie nr 946 z serii Ostrzeżenie

21.10.2013, godz. 10:56

Moja szczerze umiłowana córko, największa zdrada Moich umiłowanych, wiernych uczniów - tych, którzy zawsze mocno będą trzymali się Prawdy - nastąpi ze strony tych wyznawców w Moim Kościele, którzy padną ofiarą wielkiego oszustwa.

Tak wielu ludzi z powodu źle pojętej wierności zostanie zwiedzionych przez oszusta, który wszędzie przejmie wodze w Moich Kościołach. Choć może odczuwają niepokój wtedy, gdy słyszą dziwne interpretacje Mojego Świętego Słowa, które nie będą podawane we właściwym kontekście, to jednak pójdą jak baranki na rzeź, drogą do zagłady. Będą obsypywać fałszywego proroka pochwałami i będą pozdrawiali go jak dyktatora oraz staną się jako jedno, by stworzyć wielką armię. Ta armia spowoduje największe prześladowania ich braci chrześcijan. Brat będzie walczył przeciw bratu w tej strasznej walce o Prawdę. Liczba tych, którzy pójdą za nieświętą trójcą, składającą się z fałszywego proroka, antychrysta i szatana, będzie znacznie większa niż tych, którzy pozostaną wierni Świętemu Słowu Bożemu, które zostało ustanowione od początku.

Mój wybrany ludu, który nie odejdziesz od Prawdy, przekonasz się, że ta wędrówka będzie trudna. Nigdy, ani przez chwilę w swoim życiu, nie bylibyście w stanie wyobrazić sobie strasznego oszustwa, jakiego niebawem macie doświadczyć. Moi wrogowie są dobrze przygotowani, bardzo wpływowi i dobrze finansowani. Mają sporą przewagę, ale nie mają po swojej stronie Mocy Bożej. Nie tylko nie posiadają mocy Boga, Mojego Ojca, Boga Wszechmogącego, ale  w każdej chwili mogą zostać powaleni z Jego Woli. Niestety, odciągną ode Mnie wiele dusz, a Ja na to pozwolę, jako część końcowego oczyszczania ludzkości. Ten okres na Ziemi oddzieli dobrych od złych.

Co przez to mam na myśli? Z pewnością powiecie, że dobrzy zostaną oszukani i że to nie będzie ich wina. To jest prawda. Ale, kiedy ci, którzy mówią, że są prawdziwymi chrześcijanami, przyjmują herezje, zamiast Mojego Świętego Słowa, bluźnią przeciwko Mnie. Oni są bardzo świadomi Prawdy i w każdej chwili muszą być czujni na Moje Słowo. Tak wielu z was śpi. Tak wielu naprawdę Mnie nie zna, ponieważ w swoich duszach nie macie pokory, tak bardzo jesteście dumni ze swojej wiedzy o Piśmie Świętym. Wielu spośród Was nie udało się odczytać Ewangelii ani zrozumieć, co się wydarzy, zanim nastąpi Moje Powtórne Przyjście. Nadal nie wiecie, mimo, że Prawda została wam dana w Najświętszej Biblii. Dlaczego nadal ignorujecie Słowo Boże, sprzeczacie się, odrzucacie i walczycie przeciwko Ręce, która was stworzyła? Nie jesteście lepiej poinformowani niż ci, którzy Mnie ukrzyżowali. Nie posiadacie więcej wiedzy od faryzeuszy, którzy byli przekonani, że ich interpretacja Świętego Słowa Bożego była lepsza od interpretacji Syna Człowieczego. Z powodu swojej odmowy przyjęcia ostatecznego proroctwa, odrzucicie Mnie. Cała wasza służba dla Mnie nic nie znaczy, gdyż pójdziecie za tym, który został wysłany przez szatana, aby odrzucić swoje prawowite dziedzictwo w Moim Raju.

Tak bardzo doprowadzacie Mnie do łez. Wasza zdrada odbije się w prześladowaniu, które sprowadzicie w Moje Imię na tych, których nazywacie braćmi i siostrami. Staniecie się jak ci, którzy byli przed wami, a którym źli przywódcy i dyktatorzy z przeszłości wpajali kłamstwa. Z powodu waszego braku prawdziwej miłości do Mnie, która wymaga wielkiej ofiary, sprawicie Mi wiele smutku i cierpienia. Kiedy wrogowie Mojego Kościoła wciągną was w sieć fałszu, będziecie śpiewać na ich cześć hymny pochwalne, adorować i kochać tych, którzy Mnie nienawidzą, a Ja zostanę zapomniany.

Zapamiętajcie te Słowa. Gdy umieścicie fałszywych bogów przede Mną, narazicie się na Gniew Boga.

Wasz Jezus

 

Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy

orędzie nr 945 z serii Ostrzeżenie 

20.10.2013, godz. 17:48

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy idźcie na świat i głoście Ewangelię, gdyż powinniście to zrobić zanim prześladowane Mojego Kościoła rozpocznie się na dobre.

Musicie złożyć całe swoje zaufanie we Mnie i znajdować pociechę w wiedzy, że gdy nadejdzie ten Wielki Dzień, to w mgnieniu oka zostaniecie przeniesieni z duszą i ciałem w Moje Ramiona. Dlatego musicie z miłością i cierpliwością przypominać światu Moje Nauczanie. Przypominajcie im, że grzech istnieje i zostanie odpuszczony, lecz oni najpierw muszą prosić Mnie o przebaczenie. Nie ważne, że będą wam mówili, że grzech jest drugą naturą człowieka, muszą oni wiedzieć, że jako dzieci Boże, za każdym razem muszą prosić o pojednanie, niezależnie od tego, jak małe mogą się im wydawać ich grzechy. Grzech jest tym, co oddziela was od Boga. Im bardziej będziecie grzeszyli, tym ciemniejszymi się staniecie; tym głębsze cierpienie odczujecie i będziecie tak niespokojni, że nic oprócz Mojej Łaskie nie złagodzi waszego bólu i nie przyniesie wam prawdziwego spokoju.

Wiedzcie, że gdy panowanie herezji się rozpocznie, ci, którzy się w nią uwikłają, będą odczuwali straszną samotność i nędzę. Mimo to, dla zewnętrznego świata wszystko będzie wydawało się możliwe do przyjęcia przez Kościół. Podczas, gdy będziecie toczyli wewnętrzną walkę, wszystkie zewnętrzne rytuały, przeprowadzane w imię światowego zjednoczonego kościoła, sprawią, że poczujecie się nieswojo. W ciągu sześciu miesięcy od wprowadzenia herezji do Mojego Kościoła, wielu, którzy zignorowali Moje Wołanie, ucieknie i będzie szukać tych, którzy pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu. Wtedy Moja Armia będzie się powiększać, wzrastać i gromadzić reszty ze wszystkich Kościołów chrześcijańskich do walki ze złym duchem.

Rozłam w Moim Kościele będzie rozbity na różne etapy. Pierwszy etap nastąpi wtedy, gdy tylko ci, którzy naprawdę Mnie znają i rozumieją Prawdę Świętej Ewangelii, zdecydują, że nie mogą przyjąć kłamstw w Moje Imię. Drugi etap nadejdzie wówczas, kiedy ludzie wyrzekną się Świętych Sakramentów, w takiej postaci, w jakiej powinny być. Trzeci etap będzie wtedy, gdy Moje Kościoły zostaną zbezczeszczone i gdy Moje wyświęcone sługi wreszcie zrozumieją Prawdę zawartą w Księdze Apokalipsy.

Moi prorocy nie kłamią. Nie podoba im się wykonywanie tego, o co ich poproszono. Ujawniają tylko Moje Święte Słowo i  robią to, o czym zostali pouczeni przez Świętą Wolę Mojego Ojca. Teraz są znaki, że przyszedł już ostatni prorok, jedyny prorok, jakiemu dano pozwolenie z Nieba, aby przygotował świat na Powtórne Przyjście. Kiedy zrozumiecie, że proroctwa dane światu z Nieba są po to, aby wzmocnić waszą wiarę i sprawić, żebyście pozostali wierni Mojemu Świętemu Słowu, to je przyjmiecie.  Kiedy one będą się spełniać, jak zostało przepowiedziane, wtedy poznacie Prawdę.

Bądźcie gotowi. Pozostawajcie w pokoju, gdyż idę z wami wszystkimi, którzy się teraz zbieracie, by utworzyć Moją Armię Reszty na ziemi.

Wasz Jezus

 

Musicie zachowywać spokój i pozostawać w pokoju, ale z mocnym postanowieniem, aby nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangelii

orędzie nr 944 z serii Ostrzeżenie

20.10.2013, godz. 12:07

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę ujawnić wam wszystkim, Moi umiłowani apostołowie, którzy chodzicie po ziemi i którzy głosicie Moje Święte Słowo - musicie przylgnąć do Mnie, waszego Jezusa, jak nigdy dotąd. Czasy, które są przed wami będą trudne, a ci, którzy pozostają we Mnie, ze Mną i dla Mnie, będą odpowiedzialni za utrzymanie płomienia Mojego Światła w nadchodzących mrocznych dniach.

Moje drogie dzieci, musicie zachowywać spokój i  pozostawać w pokoju, ale z mocnym postanowieniem, aby nadal głosić Święte Słowo zawarte w Ewangelii, w każdym zakątku świata. Ty, Moja Armio Reszty, przyprowadzisz do Mnie wszystkie dzieci Boże i pomożesz ocalić je od oparów zła, które spowiją miliony dusz. Jesteście Moi i chodzicie w Świetle Boga, wyrównując drogę dla świata, aby został uratowany.

Moje Łaski są wylewane na was, Moi umiłowani apostołowie, a kiedy już będziecie wiedzieli, że jesteście prowadzeni przeze Mnie i zaufacie Mi całkowicie, żadna krzywda się wam nie stanie. Ale jeśli pozwolicie sobie na to, by stać się chętnymi sługami kłamstwa, to Moja Ochrona was nie obejmie. Wy, którzy stoicie po stronie fałszywego proroka i antychrysta, wpadniecie w sidła szatana, a on nie pozwoli wam odejść. Wy, którzy chodzicie u boku Moich wrogów i pijecie z kielicha węża, zostaniecie przez niego zniszczeni, jeśli odważycie się mu przeciwstawić.

Bądźcie teraz czujni, oto Moje ostrzeżenie - gdy staniecie po stronie bestii i złożycie bezbożną przysięgę, by oddać cześć herezji, przekonacie się, jak bardzo trudno będzie wam uwolnić się od jego podłego uścisku. Módlcie się, abyście mieli mądrość, by dostrzec Prawdę. 

Wasz Jezus

 

Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, jak również organizacje charytatywne, aby pracowały dla jego nowego centrum światowego handlu

orędzie nr 943 z serii Ostrzeżenie

19.10.2013, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy usłyszeli Mnie i którzy Mnie rozpoznają w tych Orędziach, posłuchajcie Mnie teraz.

To Dzieło, którym zostaliście obdarzeni, jest Święte. Gdy będziecie znosili jakiekolwiek utrapienie, zniewagę, cierpienie i ośmieszanie z powodu tej Misji, pamiętajcie, że to jest Moje Dzieło. Moja ostatnia Misja dana światu przez Bożego proroka jest wielkim Darem dla ludzkości. Wznieście się ponad kpiny, których będziecie doświadczać i wiedzcie, że są one tworzone przez złego ducha, jako próba powstrzymania Prawdy. Prawda, Moje Święte Słowo, będzie deptana i każdy demon uwolniony z głębin piekła zrobi wszystko, aby uciszyć Mój Głos.

Działając przez te dusze, które pozostają otwarte na skażenie, nikczemne dzieła szatana, wkrótce zostaną zamaskowane i przedstawione światu jako Pismo Święte. Powiedzą, że nowa doktryna została natchniona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Cały świat zwróci na nią uwagę, gdy będzie odsłaniana warstwa po warstwie i zostanie przyjęta z aplauzem, zwłaszcza przez świecki świat. Ci, po których byście się nigdy nie spodziewali, że oddadzą chwałę Bogu, będą pierwsi w kolejce, aby przyjąć serie herezji - kłamstw przeciwko Mnie - gdy będą one ujawniane.

Nigdy wcześniej Kościół katolicki nie otrzymał tak wielkiej publicznej czci od światowych mediów i elit politycznych. Nigdy wcześniej ateiści i wszystkie religie, a także ci, którzy nie oddają Mi czci, otworzą ramiona i padną na kolana, by uwielbić tych, którzy powiedzą, że pochodzą od Boga.

Kiedy Mój Obraz zniknie i nie będzie go można już oglądać i kiedy nie będzie można już znaleźć Moich Krzyży, Świętych Biblii, mszalików do Mszy Świętej, różańców, medalików, szkaplerzy i Krzyży Benedyktyńskich, wtedy będziecie wiedzieli, że panowanie bestii się rozpoczęło.

Świat będzie wyśpiewywał chwałę antychrystowi. Gdy tylko wprowadzi on pokój - fałszywy pokój - pośród wojen, które sam pomógł rozpętać - wtedy wyda zaskakujące oświadczenie. Antychryst oświadczy, że otrzymał przekazy od Boga Ojca i będą one się wydawały autentyczne. Następnie, wykorzystując moc okultyzmu, będzie postrzegany, jako ten, który leczy wielu i będzie się wydawało, że ma wielkie dary duchowe. Wielu będzie zaskoczonych "tak zwanymi" cudami, jakie będzie się wydawało, że czyni, a świat będzie go uwielbiał i padnie na twarz u jego stóp. Potem antychryst ogłosi się Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym i powie, że już czas, aby nawrócił świat i ocalił całą ludzkość. Każdy, kto ośmieli się zakwestionować nieczystość i plugastwo, wylewające się z paszczy bestii, zostanie surowo ukarany.

W tym czasie z powodu szatańskiego skażenia świata, grzech będzie tak powszechny, że godność ludzka osiągnie swój najniższy poziom, a nieczystość, pożądanie, chciwość i każdy inny podły grzech w Oczach Boga, będzie widziany w każdym miejscu publicznym. Ponieważ grzech zostanie uznany za naturalną ludzką wadę i będą wam mówili, że Bóg nie będzie nas sądził za cechę ludzkiej słabości, wielu przyjmie grzech i nie będzie się go wstydziło w swoich duszach.

Światowi celebryci, artyści, gwiazdy mediów i filmu, wszyscy będą się hałaśliwie ubiegać o to, aby być widzianymi z antychrystem, a jego obraz będzie bardziej eksponowany niż kogokolwiek innego, kto był przed nim. Będzie biegle posługiwał się wieloma językami, będzie przystojny, będzie miał świetne poczucie humoru i niezwykłe umiejętności porozumiewania się. Będzie bardzo uważał na to, co mówi o Bogu i nigdy nie będzie nawiązywał do Matki Bożej, gdyż będzie się wydawało, że nie ma ona już żadnej roli do spełnienia.

Wywiady z antychrystem w telewizji będą powszechne, a ludzie będą przywiązywali wielką wagę do każdego słowa, które będzie pochodziło z jego ust. Będzie miał wpływ na polityków w każdym narodzie, a ci, z którymi będzie widziany, będą traktowani jak członkowie rodziny królewskiej. Ale to nie koniec. Będzie cytowany z ambon wszystkich kościołów. Będzie odbierał wielką cześć i posiadał wysoką pozycję we wszystkich kościołach, aż w końcu zasiądzie na nowym tronie w nowej świątyni Babilonu. Jego wpływ obejmie wszystkie banki, prawa handlowe i światową gospodarkę. Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, jak również organizacje charytatywne, aby pracowały dla jego nowego centrum światowego handlu. Wielkie bogactwo zostanie wytworzone przez tych, którzy będą chcieli być częścią imperium antychrysta. Każdy, kto złoży mu przysięgę wierności, czy to poprzez uroczystości religijne, czy też przez umowy biznesowe lub handlowe, będzie musiał przyjąć znak. Ci, którzy przyjmą ten znak, który będzie w formie karty bankowej oraz specjalny chip, który zostanie umieszczony w ręce, utracą swoje dusze dla niego. Wszyscy, którzy noszą Pieczęć Boga Żywego uciekną ze szponów antychrysta i staną się odporni na tę ohydę. Nie ignorujcie tego ostrzeżenia. Nie bójcie się go, bo jeśli zastosujecie się do Moich wskazań, zostaniecie ochronieni.

Wylałem wiele Łez, przekazując wam to Orędzie, dlatego Mój Ból w tobie, Moja córko, jest w tej chwili tak wielki. Pocieszcie Mnie wzywając Mojego Miłosierdzia i Mojej Ochrony.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl