OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 49

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Strategią szatana jest najpierw oszukanie i zmylenie wierzących, zanim ich zniszczy

orędzie nr 982 z serii Ostrzeżenie

30.11.2013, godz. 15:50

Moja szczerze umiłowana córko, jak Ja bardzo kocham świat. Jak bardzo tęsknię za każdą duszą, który jest w tej chwili dla Mnie stracona. Obiecuję, że będę szukał każdej pojedynczej osoby i będę starał się przyciągnąć ją do Mojego Bożego Miłosierdzia. Pragnę, aby Moja Obecność, Moja Miłość i Moje Współczucie było znane każdemu z nich. Moje Łzy, które teraz ujawniam przed wami płyną za tych, którzy będą odrzucali Moją Boską Interwencję i którzy w konsekwencji wpadną głową w dół w próżnię nikczemnego oszustwa.

Moja Pasja będzie przeżywana na nowo, gdy Moje Ciało będzie musiało zmierzyć się z nowym biczowaniem - gdy poganie, którzy przyjdą pod fałszywą fasadą pokoju, miłości i pokory - będą deptali Mój Kościół, zanim go ukrzyżują. Mądrzy w duchu poznają Prawdę. Wojna będzie zaciekła, główną zdobyczą, na której będzie zależało armii szatana, będą dusze wszystkich dzieci Bożych.

Dusze wierzących będą pierwszym celem szatana i na nich skoncentruje on całą swoją siłę. Strategią szatana jest najpierw oszukanie i zmylenie wierzących, zanim ich zniszczy. Niewierzący mało interesują szatana, gdyż zdobył już ich dusze i nie stanowią oni dla niego wyzwania. Mój Ojciec nie będzie stał z boku i patrzył na tę okropność, która została przepowiedziana. Zobaczycie wszelkie możliwe cuda, wołanie z Nieba i Interwencje, kiedy dojdzie do ostatecznej bitwy – największej duchowej wojny wszech czasów.

Ci, którzy urodzili się inteligentni, nie zrozumieją Prawdy, ponieważ będą analizowali rzeczywistość wytworzoną przez siebie przy pomocy ludzkiej logiki. Ci, którzy urodzili się z sercami przepełnionymi czystą miłością do Boga przyjmą Prawdę, nawet jeśli będzie ich wprowadzała w zakłopotanie, ponieważ ich serca należą do Boga i zostaną pobłogosławieni darem rozeznania. Ci, którzy walczą ze Słowem Bożym i Interwencją Mojego Ojca ratującą dusze i którzy starają się uniemożliwić Mu ratowanie dusz, zostaną surowo osądzeni.

Gdy trwa walka o dusze, musicie zwrócić się do Mnie i zawsze Mnie prosić o podtrzymanie was, aby was chronić i pocieszać. Jeśli będziecie ze Mną, będziecie cierpieli to straszne spustoszenie ze spokojem, który was zaskoczy. Ale jeśli nie potraficie Mi zaufać i całkowicie Mi się oddać, zauważycie, że próby, które was czekają w Moim Kościele, będą prawie niemożliwe do przetrwania, tak bardzo będą bolesne.

Nigdy nie wolno wam zapominać, że Bóg jest Wszechmogący i że szatan nie potrafi wygrać tej wojny o dusze. Niestety, wielu nie będzie na tyle silnych w swojej wierze ani nie będzie miało zdolności do rozpoznania oszustwa, z którym będą musieli się zmierzyć w Moje Imię i nigdy nie będą w stanie odkupić się przede Mną.

Są to dusze, które w tym czasie sprawiają Mi tak dotkliwy smutek.

Wasz Jezus

 

Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny będą zawsze udziałem wybranych dusz Bożych

orędzie nr 981 z serii Ostrzeżenie

29.11.2013, godz. 16:45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy pytasz, dlaczego Ja, Jezus Chrystus, pozwoliłem na cierpienie na świecie, wówczas powinnaś zrozumieć Wolę Bożą. Wiele osób na świecie cierpi i zawsze tak było. Cierpienia spowodowane grzechem, tworzą podziały między ludźmi. Grzech oddziela człowieka od Boga, a wtedy człowiek będzie grzeszył przeciw człowiekowi. Pozwalam na cierpienie, ponieważ przybliża ono do Mnie dusze, przez oczyszczenie, jakie te dusze znoszą. Nie mam upodobania w cierpieniu. Natomiast Ja Jestem Obecny w każdej jednej duszy, która musi znosić ból i cierpienie. Taka jest Wola Boża, aby niektóre dusze cierpiały więcej niż inne, gdyż przez te ofiary inne dusze, które są mniej godne Mojego Miłosierdzia, będą mogły być uratowane.

Cierpiałem dobrowolnie podczas Mojej Męki, ale Mój Ból i Pokora w znacznym stopniu pokonały moc szatana. Szatan nigdy nie może się upokorzyć, ponieważ to jest niemożliwe. I tak przez pokorę, która wynika z bólu cierpienia, dusze mogą osłabić jego władzę nad innymi. Ból, prześladowanie, cierpienie, ośmieszanie i kpiny będą zawsze udziałem wybranych dusz Bożych. Te dusze są Mi najbliższe i Ja wykorzystam ich poświęcenie, aby przyciągnąć do schronienia zbawienia inne dusze, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Ta lekcja jest bardzo trudna dla wszystkich, którzy Mnie kochają i może wydawać się niesprawiedliwa. Ale wiedzcie, że cierpienie przybliża was jeszcze bardziej do Mnie i ono da wam Życie Wieczne ze Mną w Raju. Nigdy nie obwiniajcie Boga za cierpienia na świecie, gdyż najpierw były one spowodowane upadkiem rodzaju ludzkiego, gdy dzieci Boże uległy grzechowi pychy. 

Pycha leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest przyczyną wielu cierpień na świecie. Pycha prowadzi do każdego innego grzechu, a ten tworzy następnie podziały w świecie i brak sprawiedliwości. Bądźcie pewni, że wkrótce świat zrozumie w końcu prawdziwe znaczenie Woli Boga. Do tego czasu wola człowieka pokłoni się w szacunku dla Świętej Woli Mojego Ojca. Dopóki nie nadejdzie ten dzień, kiedy człowiek pozbędzie się pychy i uniży się przed Panem Bogiem, Najwyższym, nie może nastąpić koniec cierpień.

Gdy świat ostatecznie przyjmie Prawdę Mojej Obietnicy ponownego przyjścia, otrę każdą łzę z waszych oczu. Podniosę żywych i umarłych do chwały i będą królować w wielkim blasku w Nowym Niebie i Nowej Ziemi, kiedy staną się one jednym we Mnie. Kiedy przeżywacie cierpienie, pozostawajcie w pokoju, gdyż ono się wkrótce skończy.

Wasz Jezus

 

Niebo wkrótce ogłosi ostatnią część Wspaniałego Bożego Planu ratowania ludzkości

orędzie nr 980 z serii Ostrzeżenie

26.11.2013, godz. 12:53

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby wszyscy, którzy są prześladowani w Moje Imię zrozumieli, dlaczego tak się dzieje. Pamiętajcie, że Moja śmierć na Krzyżu i cierpienie, które znosiłem były takie dlatego, abym mógł uratować ludzkość z niewoli bestii. Wiedzcie, że gdy będziecie musieli nieść Mój Krzyż, okaże się on bardzo trudnym obciążeniem. Kiedy weźmiecie Mój Krzyż, zostaniecie znienawidzeni nie tylko przez nikczemnych, lecz także przez ludzi świętych, którzy naprawdę Mnie kochają, ale którym brak rozeznania.

Jeśli weźmiecie Mój Krzyż i będziecie wprowadzali w życie Moje Nauczanie, będą wami pogardzali. Jeśli weźmiecie Mój Krzyż, by głosić Prawdę, która jest zawarta w tych Orędziach, będziecie oczerniani i nienawidzeni bardziej niż jakikolwiek inny Mój Uczeń, który był przed wami. Żadnej innej misji, od Mojej śmierci na Krzyżu, nie można porównać do tej, ostatniej ustanowionej przez Mojego Ojca w Niebie. Gdyby tak nie było, zostałaby zignorowana. A dzięki temu Moje Słowo będzie słyszane w każdym zakątku Ziemi i przez Moc Ducha Świętego będzie słyszane przez wszystkich, także Moich wrogów. Nikt nie zignoruje Mojego Słowa, bo to jest niemożliwe. Bowiem gdy Słowo Boże jest słyszane, żaden człowiek, bez względu na stan swojej duszy, nie będzie w stanie nie zareagować na Nie w jakikolwiek sposób. Ci, którzy pozwalają Mi dotrzeć do swoich serc, zostaną przepełnieni miłością do Mnie, ale również zostaną przytłoczeni, a tylko Głos Boga jest zdolny spowodować taką reakcję.

Ci z was, którzy Mnie słuchają, muszą teraz posłuchać. Proszę, przyjmijcie ciężar Mojego Krzyża, bez względu na to, jak bardzo on was przygniata. Ten Krzyż utrudzi was, ale przyniesie owoce przebaczenia dla Moich wrogów, których dusze pragnę uratować. Wasze prześladowanie może być wielkie, może przynieść wam boleść i żal, ale wiedzcie, że jest to spowodowane faktem, iż to jest Moje Dzieło. Moje Dzieło, gdy jest nieskażone, sprawia straszne cierpienia tym, którzy Mi odpowiedzieli. Jednak wiedzcie, że wasze cierpienie będzie krótkotrwałe i szybko zapomniane, gdy Niebo wkrótce ogłosi ostatnią część Wspaniałego Bożego Planu ratowania ludzkości. Wtedy świat zostanie odnowiony i Miłość Boga będzie się rozprzestrzeniać, aż Wola Boga zostanie wypełniona.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wrogowie Boga będą popełniać straszne świętokradztwa zanim zbezczeszczą Tabernakula

orędzie nr 979 z serii Ostrzeżenie

25.11.2013, godz. 17:25

Moje dziecko, gdy Kościół mojego Syna zostanie przechwycony, seria wydarzeń, które będą się ujawniać, będzie dokładnie taka sama, jak te, które miały miejsce podczas Jego Ukrzyżowania.

Rozlegnie się ogłuszający hałas, gdy wrogowie Boga przejmą Jego Ciało i zbezczeszczą Je. Będą się oni cieszyli i wykrzykiwali wielkie apele, pośród wielkiego aplauzu dla oszustów, których wszędzie będzie słychać, ponieważ będzie to okazją do zjednania wielu zajadłych przeciwników i dawnych wrogów Kościoła, mojego Syna. Z ich ust wyleją się nowego rodzaju rozliczne oświadczenia dotyczące znaczenia Świętego Słowa mojego Syna. Każde kłamstwo, sprytnie zakamuflowane, które będzie się wydawało logiczne, zostanie wykorzystywane, aby zachęcić dzieci Boże do tego nowego odnowionego kościoła. Każdy grzech zostanie usprawiedliwiony, aby radośnie przyjmować coraz więcej ludzi spoza świątyni Boga, aż w końcu w jej murach wystąpi całkowite zamieszanie.

Podczas burzenia, cegła po cegle, Kościoła mojego Syna, reszta mojego Syna będzie zmuszona do ucieczki z niego. Każdy argument, każdy gest i każdy rodzaj obrony przedstawiony przez tych, którzy pozostaną wierni Kościołowi mojego Syna, zostanie odrzucony. To będzie ciche Ukrzyżowanie, podobnie jak to, które mój Syn znosił, gdy cierpiał z ledwo słyszalnym jękiem. Głosy tych, którzy nadal będą głosili Prawdę nie wywołają żadnego zainteresowania mediów. Żadnej uwagi. Nawet, jeśli uda im się wyrazić swoje opinie publicznie, to zostaną uznani za przeklętych.

Przynaglam wszystkich, którzy kochają mojego Syna i którzy rozumieją, że te znaki zostały przepowiedziane, że nadal muszą służyć mojemu Synowi. Wielu księży, zamiast walczyć za wiarę i pozostawać wiernymi mojemu Synowi, odejdzie. Inni nie poddadzą się i będą zapewniali Pokarm Życia wszystkim, którzy będą szukali Prawdziwej Obecności mojego Syna.

Wrogowie Boga będą popełniać straszne świętokradztwa zanim zbezczeszczą Tabernakula. Kiedy to osiągną, wtedy przygotują tron, na którym zasiądzie antychryst.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ci z was, którzy znają Prawdę byli w stanie pocieszyć tych, którzy będą bardzo cierpieli z powodu największej apostazji jaka kiedykolwiek trawiła Kościół mojego Syna, Jezusa Chrystusa, jaka ujawnia się przed wami.

Mój smutek jest wielki, a moje Serce przygniata ciężar, z powodu tego nikczemnego podstępu, przed którym nie uchronią się nawet ci, którzy szczerze kochają mojego Syna. Ich cierpienie będzie największe ze wszystkich.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Miliardy ludzi będą cieszyły się życiem wiecznej chwały w Obecności Boga

orędzie nr 978 z serii Ostrzeżenie

24.11.2013, godz. 16:45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przychodzę, aby przynieść ulgę ludzkości od bólu, jaki cierpią z powodu oddzielenia od Boga, wszyscy muszą być wdzięczni za to Wielkie Miłosierdzie. Dzięki niemu, miliardy ludzi będą cieszyły się życiem wiecznej chwały w Obecności Boga.

Przez ten wielki Akt Miłosierdzia przynoszę wspaniałą nowinę o chwalebnej Obietnicy, kiedy Moje Powtórne Przyjście - które nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu - zakończy Plan Boga dla Jego dzieci. Wszystkie dusze otrzymają Dar Mojego Miłosierdzia, ale nie wszystkie go przyjmą. Ci, którzy go nie przyjmą będą mieli mało czasu, aby podjąć decyzję, jakim życiem chcą żyć. Mogą wybrać to, gdzie będą żyli pełnym i doskonałym życiem w ciele i duszy w Moim Nowym Raju albo to, bez Boga. Tym, którzy rozumieją, co im ofiaruję nigdy nie wolno odrzucić takiego daru. Jednak ci, którzy Mnie odrzucą, będą zadowoleni z powodu pogrążania się w ciemności, w przekonaniu, że to nie ma znaczenia. Ale nie wiedzą oni, że będą odczuwali straszny ból, kiedy w końcu zostaną ode Mnie oddzieleni. Znajdą się w czarnej jak smoła otchłani, gdzie niczego nie zobaczą. Niczego nie będą posiadali. Będą odczuwali jedynie szalejący ogień, który będzie przeszywał ich jak miecz i będą musieli tak cierpieć wiecznie.

Oddzielenie od Boga nastąpiło wtedy, gdy Lucyfer skusił Adama i Ewę grzechem pychy. Grzech pychy leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest on tym, co wiąże człowieka z szatanem. Kiedy przyjdę, aby odzyskać Mój Tron, nie będzie już więcej tego oddzielenia. Ci, którzy są dla Mnie, ze Mną i we Mnie połączą się w jedno. Ale w tym dniu, kiedy w końcu przyjdę i kiedy będę sądził świat, ci, którzy odłączyli się od Mnie i którzy nadal będą Mnie odrzucali, doświadczą ostatecznego końca, gdzie Ja już nie będę Obecny. Gdzie nie będę w stanie zapewnić im pocieszenia. Ani ich stamtąd wyciągnąć. Wtedy doświadczą bólu i wiecznego cierpienia z bestią i wszystkimi jego demonami w płomieniach Piekła.

Nie chcę was straszyć, szokować ani sprawić wam cierpienia, lecz muszę powiedzieć wam Prawdę, abyście zrozumieli konsekwencje. Tak wielu z was nie wierzy w istnienie Piekła. Nie wierzycie w nie, ponieważ przez tak długi czas byliście wprowadzani w błąd. Niebo, Piekło i Czyściec istnieją. W ostatnim dniu, będą istniały jedynie dwie rzeczywistości - Nowy Raj, gdy Niebo i Ziemia staną się jednym i otchłań, jaką jest Piekło.

Prawda jest trudna do przyjęcia, ale nie znając Prawdy, nie możecie dokonać wyboru swojego przeznaczenia.

Wasz Jezus

 

Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła

orędzie nr 977 z serii Ostrzeżenie

23.11.2013, godz. 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wyjaśnić znaczenie miłości i jak z nią można pokonać zło, a jak bez niej zło się rozprzestrzenia.

Szatan nie jest zdolny do miłości, lecz do obsesji na własnym punkcie, gdyż on uważa, że moc i doskonałość należą do niego. Kiedy atakuje dusze, pierwszą rzeczą, jaką robi, jest niszczenie w duszach miłości. Kiedy to osiągnie, będzie zaszczepiał straszną nienawiść w tej duszy, a jest to taka nienawiść, która dokonuje podziału. Podział i różnice zdań, inspirowane nienawiścią, mogą prowadzić do desperackich czynów dokonywanych przez jedną duszę przeciwko drugiej. Te czyny przepełnione nienawiścią, bardzo często mogą prowadzić do strasznego okrucieństwa, a nawet morderstwa. Grzech pychy jest zaszczepiany w tych duszach, które otwierają się na diabła, co prowadzi do bezwzględnej ambicji i chciwości. Ale tam, gdzie jest miłość, jest Obecność Boga.

Miłość rozkwita, ponieważ jest to Dar od Boga i ma moc zniszczenia zła. Miłość nie jest samolubna. Miłość jest hojna, przebaczająca i nieskażona grzechem pychy. Każdego dnia musicie prosić Boga o Dar Miłości, a kiedy go otrzymacie, używajcie go jak zbroi przeciwko nienawiści. Kiedy Miłość jest obecna w czystej duszy, przyciąga nienawiść od tych dusz, które wygnały Boga ze swojego życia. Nie mogą one znieść Światła Boga, które jaśnieje w duszach tych, którzy są przepełnieni Bożą Miłością.

Idźcie teraz ze świadomością, że musicie okazywać Miłość, aby pomóc duszom tych, którzy bardzo potrzebują Mojej Pomocy. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty o Dar Miłości.

Modlitwa Krucjaty (129) O Dar Miłości:

O Boże, napełnij mnie swoją Miłością.

Pomóż mi dzielić się Darem Miłości ze wszystkimi, którzy potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Pomóż mi bardziej Cię kochać.

Pomóż mi kochać wszystkich, którzy potrzebują Twojej Miłości.

Pomóż mi kochać Twoich wrogów.

Pozwól, abym ogarnął miłością, jaką Ty mnie Błogosławisz, serca wszystkich z którymi się spotykam.

Tą Miłością, którą przenikasz moją duszę, pomóż mi pokonać wszelkie zło, nawrócić dusze i zwyciężyć szatana oraz wszystkich jego nikczemnych przedstawicieli, którzy starają się zniszczyć Prawdę Twego Świętego Słowa. Amen.

 

Ja Jestem Miłością. Kiedy naprawdę będziecie Mnie kochali, zaleję wasze dusze jeszcze większą miłością i tą miłością pomożecie Mi uratować świat.

Wasz Jezus

 

Kiedy przychodzę, jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem

orędzie nr 976 z serii Ostrzeżenie

20.11.2013, godz. 14:15

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz wszystkim Moim wyznawcom - wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa - że każdego dnia muszą przeznaczyć czas dla Mnie na modlitwę, aby ratować dusze tych, którzy są dla Mnie straceni. Poprzez Łaski, które wam daję, pragnę, abyście w zamian pomogli Mi przyprowadzić dusze tych, którzy łamią Mi Serce.

Muszę poprosić was, abyście znosili ból, jaki będziecie odczuwali, z powodu oddzielenia ludzkości od Mnie, Jezusa Chrystusa. Będzie to spowodowane schizmą w Moim Kościele na ziemi. Poprzez przyjęcie tego cierpienia z całkowitym poddaniem, będę mógł pokonać uścisk złego ducha, w którym trzyma tych, którzy są zbyt słabi, by głosić prawdziwe Słowo Boże. Nigdy nie wolno wam się obawiać tej Misji, gdyż jest ona dana światu z hojności Mojego Ukochanego Ojca. On chce po prostu odzyskać swoje Stworzenie w stanie nienaruszonym, aby nie stracić ani jednego ze swoich dzieci.

Bez względu na to, kto was chłoszcze, drwi z was lub was prześladuje, pamiętajcie tylko o karze, czekającej tych, którzy plują Mi w Twarz. Ignorując więc szyderstwa, musicie się żarliwie modlić za każdą z tych biednych dusz. Bądźcie hojni w sercu, a zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, abyście potem walczyli przy boku Mojej Niebiańskiej armii, aby uratować świat przed złem. Dlatego musicie czekać z miłością i zaufaniem, a Ja przyniosę wam wielkie Błogosławieństwa.

Nadzieja nigdy nie może zostać odrzucona z powodu strachu. Strach nigdy nie może uczynić was ślepymi na zadanie, którego spełnienia się od was oczekuje, po to, by żadna dusza nie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, kim Ja Jestem i czym Ja Jestem, kiedy przyjdę jako Król Miłosierdzia. Zbierajcie się. Jednoczcie się. Przyprowadźcie wszystkie dusze do Moich Miłosiernych Ramion. Aby Mi pomóc, musicie odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty, by pomóc Mi w zebraniu i zjednoczeniu wszystkich dusz.

Modlitwa Krucjaty (128) O zebranie i zjednoczenie wszystkich dusz.

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim ukochanym uczniom zebrać świat w Twoje Ramiona i przedstawić Ci dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Umocnij nas Darem Ducha Świętego, byśmy dopilnowali, aby Płomień Prawdy ogarnął wszystkich, którzy oddzielili się od Ciebie.

Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał szansę pojednania.

Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim Świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez Najświętsze Ewangelie.

Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tej naszej drogi do zbawienia. Amen.

Pozostańcie w pokoju. Ufajcie Mi. Złóżcie wszystkie swoje modlitwy u Moich Stóp, a Ja odpowiem na każdą prośbę skierowaną do Mnie, aby uratować każdą duszę, której imię zostanie Mi przedstawione.

Wasz Jezus

 

W tym dniu zbiorę Żyjących

orędzie nr 975 z serii Ostrzeżenie

19.11.2013, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, w życiu wielu chrześcijan, stałem się jak kłopotliwy krewny, Którego potrzeby od czasu do czasu trzeba zaspokoić, ale trzyma się go przez cały czas w ukryciu. Dlatego tak wielu z tych, którzy urodzili się chrześcijanami, ale odpadli ode Mnie, teraz Mnie zobaczą. Ja nie Jestem dla nich kimś ważnym, jednak, gdy mają problemy, mimo woli, będą wołali do Mnie, ponieważ to jest ich druga natura.

Dlaczego, och, dlaczego, oni nie mogą Mnie przyjąć? Co oddziela człowieka ode Mnie? Dlaczego Moi wyświęceni słudzy nie przyprowadzili ich do Mnie? Moje cierpienie jest dzisiaj takie samo, jakie było w czasie Mojej Męki, a teraz ci, którzy byli Mi dotąd wierni, wkrótce Mnie opuszczą. Zrobią to, ponieważ zaczną poddawać  przewartościowaniu swoje rozumienie tego, Kim dokładnie Ja Jestem i co naprawdę oznacza Moje Przymierze - wszystko z powodu herezji, które mają nadejść.

Cały hołd oddawany Mnie w Moich Kościołach, wkrótce zostanie zmniejszony jedynie do skinienia głowy w Moim kierunku. Nie będą już klękać przed Moimi Tabernakulami. Nie będą kłaniać się ani klękać przede Mną, ani nie będą się modlili przed Moim Ciałem na Krzyżu, ponieważ nie będzie się od was wymagało, abyście oddawali cześć Mojemu Wizerunkowi. Będę biczowany i ośmieszany. Moje Słowa zostaną zastąpione szczególnym wielomówstwem, a Prawda o Mojej śmierci na Krzyżu, zostanie odrzucona.

Moja Obecność jest jeszcze w tym czasie na Ziemi. Nie wolno wam Mnie opuszczać, bo jeśli to zrobicie, Moje Światło zgaśnie, a wtedy zostaniecie ogarnięci ciemnością. Tylko ci, którzy pozostają Mi wierni, będą mogli utrzymać Mój Płomień, a kiedy Światło Mojego Kościoła na Ziemi zostanie ograniczone do zaledwie nikłego promyka - wówczas będzie słychać z Nieba ostatnie wołanie. W tym dniu zbiorę Żyjących. Pozostali zostaną z wrogami Boga, którym byli wierni. Po tym, nie doświadczą oni już żadnej radości.

Wasz Jezus

 

Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was

orędzie nr 974 z serii Ostrzeżenie

18.11.2013, godz. 20:10

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy muszą się przygotować, aby byli godni stanąć przede Mną, przyjdę jak złodziej w nocy i wielu z nich nie będzie wiedziało, co się dzieje. Dlatego ważne jest, aby każdy z was teraz wyznał Mi swoje grzechy.

Prawda Mojego Najświętszego Słowa będzie  zastąpiona jej zniekształconymi wersjami przez Moich wrogów, którzy dokładając wszelkich starań, odważą się was oszukać. Teraz jest czas, aby skupić się na własnych duszach i stanie w jakim się one znajdują. Człowiekowi, który nie wierzy we Mnie mówię: Kiedy stanę przed Tobą, czy wiedza o tym Kim Ja Jestem, przyniesie ci ulgę? Czy pójdziesz ze Mną? Zabiorę cię i otrę twoje łzy i będziesz żył chwalebnym życiem, gdy już wyspowiadasz się przede Mną i poprosisz Mnie, abym ogarnął cię Moim Miłosierdziem. 

Pytam człowieka, który wierzy we Mnie, czy będziesz w stanie stanąć przede Mną bez wstydu? Czy staniesz przede Mną z czystą duszą, ze świadomością tego wszystkiego, co zrobiłeś z tym czego cię uczyłem? To nie ma znaczenia. Kiedy powiesz Mi: "Jezu, wybacz mi, chcę pójść za Tobą.", będziesz uratowany.

Ty, który wierzysz we Mnie, ale uważasz, że jesteś wzorowy i nie potrzebujesz spowiedzi, czy także jesteś gotowy, by stanąć przede Mną? Kiedy pokażę ci stan twojej duszy, czy będziesz Mi udowadniał, że jesteś godny stanąć przede Mną, gdy tak nie będzie? Jeśli nie będziesz potrafił przyjąć Mojego Daru Miłosierdzia i przyznać się do winy, zostaniesz oddzielony ode Mnie i dam ci jeszcze tylko jedną szansę ułaskawienia.

Proszę całą ludzkość, abyście najpierw przygotowali swoje dusze. Musicie naprawić każdą cząstkę swoich dusz, zanim będziecie gotowi, by stanąć uzdrowieni w Mojej Obecności podczas Ostrzeżenia. Jeśli tego nie zrobicie, będziecie musieli znosić bolesne oczyszczenie, a swój Czyściec odcierpicie na Ziemi, zanim zaświta Dzień Mojego Powtórnego Przyjścia. Przynaglam was do odmawiania tej Modlitwy Krucjaty za swoje  dusze i dusze tych, których kochacie.

Modlitwa Krucjaty (127) O ratowanie mojej duszy i dusz tych, których kocham:

O Jezu, przygotuj mnie, abym mógł stanąć przed Tobą bez wstydu. Pomóż mi i moim bliskim (wymień ich imiona ...), abyśmy byli gotowi wyznać wszystkie nasze złe czyny. Uznać nasze wady. Prosić o przebaczenie wszystkich grzechów. Okazać miłość tym, których skrzywdziłem. Błagać o Miłosierdzie, by zostać zbawionym. Tak ukorzyć się przed Tobą, aby w Dniu Wielkiego Oświetlenia sumień, moje sumienie i sumienia (wymień ich imiona ...) były czyste i abyś zalał moją duszę Twoim Boskim Miłosierdziem. Amen.

Teraz jest czas, aby przypomnieć sobie o wszystkim, czego was uczyłem. Teraz jest czas, aby rozważać Dziesięć Przykazań i zapytać samych siebie, czy naprawdę według nich przeżyłem swoje życie.

Bądźcie uczciwi wobec samych siebie, bo jeśli nie, to – tak czy inaczej – zobaczycie jak zasmucacie Mnie swoim życiem. Ale pozwólcie Mi was pocieszyć.

Przychodzę tylko jako Bóg Miłosierdzia. Nie przychodzę was straszyć, gdyż naprawdę kocham każdego z was, bez względu na to, co zrobiliście, ale Moja Cierpliwość się skończy. Tylko ci, którzy pojmą jak ciężkie są ich grzechy przeciwko Bogu, mogą być ogarnięci Moim Bożym Miłosierdziem. Ci, którzy Mnie odrzucają będą mieli mało czasu, aby się odkupić, ponieważ oddzielę owce od kozłów. Jedna strona pójdzie ze Mną. Druga strona będzie pozostawiona i wtedy każde stworzenie pozna Nowy Początek. Tylko ci, którzy Mnie kochają otrzymają Życie Wieczne.

Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż robię to, aby sprawić, żeby jak najwięcej z was zostało dobrze przygotowanych przed tym Dniem Ostrzeżenia.

Wasz Jezus

 

Przychodzę odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka z jego nędzy, cierpienia i grzechu

orędzie nr 973 z serii Ostrzeżenie

17.11.2013, godz. 14:00

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby świat Mnie zobaczył, swojego ukochanego Zbawiciela, Syna Człowieczego, w całej Mojej Chwale, tak, by zostali przyciągnięci do Mojego Bożego Miłosierdzia.

Chcę, aby wszyscy, zwłaszcza ci, którzy nie wierzą w Boga, zobaczyli Mnie i pierwsi do Mnie przybiegli. Troszczę się o nich w pierwszej kolejności i mówię im to. Nie znacie Mnie. Nie widzicie Mnie. Nie chcecie we Mnie wierzyć, ale Ja was kocham. Chcę, abyście byli częścią Mojego Królestwa, żebym mógł wylać na was wszystkie Dary Mojego Nowego Raju, Mojego Nowego Świata, Mojego Nowego Początku. Chcę, abyście wy, wasze rodziny, krewni i znajomi byli jedno ze Mną i z całą ludzkością. Musicie poczekać do tego wielkiego wydarzenia, dnia, gdy świat zostanie oświecony Moimi Promieniami i kiedy pozostanie nieruchomy przez piętnaście minut. Kiedy to zobaczycie, nie macie się czego obawiać. Wiedzcie wtedy, że Moja Miłość jest Boska i że od tego dnia świat zmieni się nie do poznania.

Nie próbujcie uciekać ode Mnie, ponieważ przychodzę z dobrą nowiną. Przychodzę odnowić Ziemię, aby uwolnić człowieka od jego nędzy, smutku i grzechu. Przychodzę, aby zniszczyć wszelkie zło na świecie, poprzez dostarczenie każdemu dowodu Mojego Istnienia. Kiedy będzie on wam przekazywany, musicie pozwolić Mi przygotować was do Życia Wiecznego, jakie wam obiecałem. Życie Wieczne, to życie ze Mną w ciele i duszy na zawsze. Uwolnię was od nędzy i usunę ból, który musicie znosić ze względu na istnienie szatana, a on zostanie wygnany na wieczność.

Nie odrzucajcie Mnie, gdyż Ja nie chcę was stracić. Ja Jestem waszym Zbawieniem. Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem waszym ukochanym Jezusem Chrystusem i Ja wreszcie, dam się wkrótce poznać całemu światu, zwłaszcza tym, którzy we Mnie nie wierzą.

Wasz Jezus

 

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego

orędzie nr 972 z serii Ostrzeżenie

16.11.2013, godz. 22:17

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przyjdę do świata z Moim Bożym Miłosierdziem, ludzie otrzymają szansę, by starać się o Moje Miłosierdzie, gdyż dla wielu będzie to pierwsza prawdziwa spowiedź. 

Każdy, bez względu na to, kim jest, doświadczy tego wyjątkowego Mojego objawienia, pobłogosławionego Władzą Mojego Ojca. Oświetlenie Sumienia przyniesie ze sobą wiele bólu, ponieważ smutek, jakiego doświadczą zagubione dusze, będzie tak wielki, że nie będą w stanie znieść tego wstrząsu. Wielu ogarniętych żalem, będzie mdlało i upadało. Jednak uświadomią sobie, jak bardzo ich dusza potrzebuje oczyszczenia, zanim będzie gotowa do wprowadzenia do Mojego Wiecznego Raju. Ci ludzie będą wtedy wiedzieli, czego się od nich oczekuje i przez jakiś czas po tym Wielkim Wydarzeniu, będę cierpieli pokutę. Wielu ludzi będzie myślało, że im się to śni. Niektórzy pomyślą, że to koniec świata, ale tak nie będzie. To będzie Ostateczne Ostrzeżenie, które zostanie dane ludzkości, aby pomóc jej odkupić się przed Bogiem. 

Nawrócą się miliardy i po raz pierwszy rozpoznają Boga, Boga w Trójcy Jedynego i będą wdzięczni za danie im dowodu na Istnienie ich Stwórcy. Niektórzy po prostu skulą się i ukryją przed Moim Światłem, które przyniesie im niesamowity ból i odwrócą się plecami bez odrobiny wyrzutów sumienia w duszy. Oni odrzucą Moją Interwencję. Lecz pozostali będą się radować, gdy doświadczą Moich Promieni Miłosierdzia, bowiem te dusze będą tak bardzo wdzięczne, że doświadczyły Mojej Obecności, iż z łatwością będą przyciągane do Mojego Światła tęskniąc za Moją Obecnością, która będzie poza ich zasięgiem, bo nie będzie to jeszcze czas otwarcia Bram do Mojego Nowego Raju. I tak, będą oni wtedy musieli pokutować, jako Moi Uczniowie, za te dusze, które odrzuciły Moją Miłosierną Dłoń.

Po tej Wielkiej Interwencji dokonanej przez Boga, aby dać ludzkości szansę na przygotowanie się do Mojego Powtórnego Przyjścia, w świecie będzie się zadawać wiele pytań. Niektórzy będą tak odmienieni w swoich duszach, że poświęcą wiele czasu, aby pomóc nawrócić się tym, których będą chcieli uratować przed oszustwem. Inni będą pełni skruchy i zajmie im trochę czasu, aby w pełni mogli zrozumieć znaczenie swojego położenia względem Mnie i poświęcą wiele uwagi temu, by się ze Mną pojednać.

Wówczas wrogowie Boga będą zaprzeczali, że Ostrzeżenie się wydarzyło i będą oszukiwali miliony, aby uwierzyły, że było to astronomiczne wydarzenie, gdy światło słoneczne ogarnęło całą planetę, jako unikalne zdarzenie, spowodowane przez ruch Ziemi wokół własnej osi. Nic nie mogłoby bardziej odbiegać od Prawdy. I gdy będą rozpowszechniali wszystkie te wyjaśnienia, zaprzeczą, że Istnieje Bóg i odciągną wielu ode Mnie. Niestety, wielu z nich nie powróci do Mnie i dopiero kiedy nastąpi Interwencja Boga, który będzie zmuszony ukarać swoich wrogów, chcąc sprawić, by się opamiętali, ich dusze mogą zostać oczyszczone.

Bądźcie wdzięczni za te Łaski, gdyż bez tego Daru od Boga, bardzo niewielu ludzi byłoby w stanie wejść przez Bramy Raju.

Wasz Jezus

 

Staniecie przede Mną samotni - nikogo nie będzie obok was

orędzie nr 971 z serii Ostrzeżenie

15.11.2013, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, przez Władzę Mojego Ojca, Boga Najwyższego, pragnę poinformować wszystkich, którzy cierpią w Moje Imię, że bliski jest czas, gdy Ostrzeżenie będzie miało miejsce.

Ci z was, którzy otrzymali wiedzę o tym Moim Wielkim Dniu Miłosierdzia, wkrótce zobaczą znaki. Musicie wyznać swoje grzechy przede Mną, abyście byli odpowiednio przygotowani do tego wydarzenia, które wstrząśnie światem.

Zrobię to szybko, abym mógł uratować tych ludzi, którzy odcięli pępowinę, łączącą ich ze Mną, zanim będzie za późno. Musicie Mi zaufać i zbierać się na modlitwie, aby dusze, które są w ciemności, nie zginęły, zanim zostanie im udzielone uwolnienie od ich grzechów. Zajrzyjcie teraz do waszych serc i dusz i spójrzcie na nie tak, jak Ja je widzę. Co widzicie? Czy będziecie w stanie stanąć przede Mną i powiedzieć: "Jezu, robię wszystko czego Ty pragniesz ode mnie, aby żyć takim życiem, jakiego Ty ode mnie oczekujesz."? Czy powiecie: "Jezu, obrażam Cię, gdyż nic nie mogę na to poradzić, dlatego proszę, miej Miłosierdzie nad moją duszą."? Albo czy powiecie "Jezu, grzeszyłem, ale tylko dlatego, żeby się bronić."?

Staniecie przede Mną samotni - nikogo nie będzie obok was. Pokażę wam wasze dusze. Zobaczycie na niej każdą plamę. Przeżyjecie te grzechy na nowo i wtedy dam wam czas, abyście Mnie poprosili, abym okazał wam Moje Miłosierdzie. Nie dlatego, że macie prawo do Mojego Miłosierdzia - ale tylko dlatego, że Ja decyduję się dać wam ten Dar.

Mój Dzień zaświta nieoczekiwanie, przez znaki, które zawczasu zostaną wam pokazane.

Od trzech lat próbuję otworzyć wam oczy na Prawdę. Niektórzy z was ją przyjęli. Inni odrzucili mi ją w Twarz. Teraz jest czas Mojego Miłosierdzia Bożego i tylko ci, którzy otworzyli swoje serca dla Mnie i którzy Mnie przyjmują, będą mieli możliwość odkupienia się.

Bądźcie wdzięczni za Moją bezwarunkową Miłość.

Wasz Jezus

 

Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd

orędzie nr 970 z serii Ostrzeżenie

14.11.2013, godz. 12:00

Moja szczerze umiłowana córko, Światło Boga oświeca wszystkie Jego dzieci, które są teraz w jedności ze Mną, Jezusem Chrystusem. Wszyscy chrześcijanie na świecie, którzy żyją Moim Słowem i którzy karmią się Moim Ciałem i piją Moją Krew, doświadczą duchowego cierpienia, jak nikt inny, z powodu swojej wiary we Mnie. Mam na myśli wszystkich chrześcijan, którzy żyją Prawdą, którzy postępują tak, jak ich uczyłem i którzy Słowo w Słowo przestrzegają Mojego Nauczania.

Ci wszyscy, w tym także ci, którzy nigdy nie słyszeli o Moich Orędziach dla świata, wkrótce zrozumieją, jak to jest żyć we Mnie i ze Mną. Ich wiara zostanie wystawiona na taką próbę, jak nigdy dotąd i niestety, wielu z nich nie będzie w stanie wytrzymać presji z jaką będą mieli do czynienia, z powodu nienawiści, które będzie im okazywana. Zrobią wszystko, aby pozostać wiernym Świętej Ewangelii, ale w ten sposób skupią na sobie straszną nienawiść i zostaną nazwani kłamcami. Nie potrwa to długo wobec wszystkich chrześcijan, którzy wytrwale będą głosili Moje Słowo, zostaną oni oskarżeni o to, że są skrajnie prawicowymi despotami, podczas, gdy prawdziwymi winowajcami będą ci, którzy będą ich ranili.

Wzywam was wszystkich do milczenia i nie reagowania na gnębicieli, którzy będą starali się zniszczyć waszą wiarę i miłość do Mnie. Ci, którzy będą pluli jadem i krzyczeli na was, potrzebują waszej modlitwy i przebaczenia. Modląc się za te dusze, zniszczycie wpływ szatana i trudno mu będzie dać upust swojej złości wobec was.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się za tych wszystkich, którzy będą traktowani jak pionki w zaciekłej walce o zniszczenie Mojego Kościoła na Ziemi. Proszę odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby wytrzymać prześladowania religijne.

Modlitwa Krucjaty (126) O wytrzymanie prześladowań religijnych:

Drogi Jezu, pomóż mi, aby wytrzymał każdy rodzaj prześladowań w Twoje Święte Imię.

Pomóż tym, którzy błądzą w przekonaniu, że świadczą o Twoim Dziele.

Otwórz oczy wszystkim, którzy mogą być kuszeni, by niszczyć innych, przez niegodziwe działanie, czyny i gesty.

Chroń mnie przed wrogami Boga, którzy powstają, aby próbować uciszyć Twoje Słowo i którzy starają się Ciebie wypędzić.

Pomóż mi wybaczać tym, którzy cię zdradzili i daj mi Łaskę, abym trwał niezachwianie w swojej miłości do Ciebie.

Pomóż mi żyć Prawdą, której nas nauczyłeś i zawsze pozostawać pod Twoją Ochroną. Amen.

Idźcie, wszyscy, którzy naprawdę Mnie kochacie i wykonujcie wszystko czego was uczyłem. Miłujcie się wzajemnie, jak wam powiedziałem. Nie okazujcie nienawiści innym. Módlcie się natomiast za tych, którzy was prześladują. Okazujcie miłość, gdy jest wam okazywana nienawiść, ponieważ to będzie wasza broń przeciwko mocy zła.

Wasz Jezus

 

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać

orędzie nr 969 z serii Ostrzeżenie

12.11.2013, godz. 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Mój Czas się zbliża, wielu będzie pogrążonych we śnie, ale ci, którzy są pobłogosławieni otwartymi oczami na Moje Światło, rozpoznają znaki. Otrzymają błogosławieństwa, aby się przygotować i tylko ci, którzy się Mnie trzymają będą w stanie przetrwać te zmiany.

Im bliżej do Dnia Mojego Wielkiego Powrotu, tym więcej ludzi, którzy mówią, że kochają Boga, oddali się ode Mnie. Nawet ci, którzy mówią, że są święci i będą się wywyższali w hierarchii Mojego Kościoła na Ziemi, nie będą w stanie ujrzeć Prawdy. Nie zobaczą Prawdy, ponieważ będą  zbyt zajęci angażowaniem się w sprawy i ceremonie, które będą dla Mnie zniewagą.

Pierwszy znak będzie taki, że Ziemia zacznie się szybciej obracać. Drugi znak będzie dotyczył słońca, które wyłoni się większe, jaśniejsze i zacznie się obracać. Obok niego zobaczycie drugie słońce. Wtedy pogoda sprawi, że świat będzie wstrząsany, a te zmiany spowodują, że wiele części Ziemi zostanie zniszczonych. Kary - a będzie ich wiele - pozbawią ludzkość arogancji tak, że dusze będą błagały o Miłosierdzie Boże. Nic innego nie poruszy kamiennych serc tych, którzy wykluczyli ze swojego życia miłość Boga.

Grzech ludzkości będzie szybko narastał, a grzech bałwochwalstwa owinie się trzykrotnie wokół Ziemi. Pogaństwo, w stroju królewskiej monarchii, przeniknie Mój Kościół na Ziemi. Gdy poganie obejmą Mój Kościół, nie będzie uwielbiania Boga. Gdy poganie, ateiści i inni niewierzący, którzy otwarcie odrzucają istnienie Boga, obejmą Mój Kościół, to nie będą oni zginać swoich kolan przede Mną, Jezusem Chrystusem. Gdy Mój Kościół oświadczy, że wita z radością wszystkich, nie dajcie się oszukać. Nie znaczy to, że powitają z radością pogan w Moim Kościele, by i oni mogli pokłonić się przed Moim Tabernakulum. Nie, to będzie parada bałwochwalstwa przede Mną, spowodowana przez grzech pychy, aby bezcześcić Poświęcone i Święte Tabernakula. Będą umieszczać pogańskie symbole na Moich Ołtarzach i będą domagać się, aby niczego nie podejrzewający parafianie witali swoich współbraci i współsiostry życzliwie i z hojnością. Od wszystkich będzie się wymagać zaprzeczenia Prawdzie, tak, by z radością powitać fałszywych czcicieli, którzy będą tratować Moje ołtarze. Wtedy Ręka Boga opadnie.

Będą rozprzestrzeniać się wojny; trzęsienia ziemi wstrząsną czterema krańcami ziemi i ludzkość ogarnie głód, a wszystkie nikczemne gesty i zniewagi czynione przed Bogiem doprowadzą do strasznych kar. Kiedy ci, którzy przyjmują Moje Miłosierdzie będą prowadzili Mój Kościół - każdy demon będzie przeklinał te dzieci Boże. Bóg będzie interweniował, aby je ochronić i biada tym, którzy będą pluli w Twarz swojego Stwórcy.

Nadszedł czas. Ci, którzy Mnie przeklinają, będą cierpieli. Ci, którzy idą za Mną, przeżyją te prześladowania, i doczekają dnia, kiedy przyjdę, aby objąć ich Moimi Miłosiernymi Ramionami. A potem, tylko ci, którzy pozostali, ponieważ odrzucili Moją Miłosierną Dłoń, zostaną przekazani bestii, którego ubóstwiali i u którego szukali przyjemności.

Tak wiele osób będzie odrzucało Mnie, aż do końca. Dwie trzecie będą pluły na Mnie, walczyły z Moją Interwencją i będą wykrzykiwali na Mnie wszelkiego rodzaju nieprzyzwoitości. W miarę, jak ten Dzień będzie się przybliżał, nienawiść wobec Mnie, będzie widoczna dla wszystkich. Nawet ci, którzy przed światem stwarzają pozory, że oddają cześć Bogu, po cichu będą Mnie przeklinali.

Dzień, w którym oszustwo bestii zostanie odsłonięte, aby wszyscy je zobaczyli, będzie dniem, którego nikt nie zapomni. Gdyż ten dzień, kiedy świat zobaczy oszusta, antychrysta, wynoszącego się z Moją Koroną na swojej głowie - ubranego w czerwone szaty - będzie dniem, gdy ogień wyleje się z jego ust. Gdy ohyda wreszcie dotrze do świadomości ludzi ogień obejmie go, a on sam i wszyscy, którzy ślubowali mu wierność, zostaną wrzuceni do otchłani. A potem przyjdę tak, jak wam powiedziałem. Wzbudzę Mój Kościół i doprowadzę świat do jedności ze Świętą Wolą Mojego Ojca i w końcu zapanuje pokój.

Wszystko, co wam powiedziałem, jest Prawdą. Wszystko, co ma się wydarzyć, wydarzy się tak, jak wam powiedziałem. Stanie się to szybko, gdyż mimo Mojego Gniewu, który jest spowodowany przez zakłamanie i niewdzięczność człowieka, przyjdę tylko po to, aby wreszcie doprowadzić to cierpienie do końca. Przyjdę zbawić wszystkich grzeszników, ale wielu nie będzie chciało być zbawionych.

Bądźcie silni, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż ochronię wszystkich grzeszników, którzy przyjmą Moja Miłosierną Dłoń podczas Ostrzeżenia. Tak więc każde dziecko Boga, wierzące i niewierzące, zostanie uwzględnione w tej Wielkiej Interwencji z Nieba. Ale po tym czasie, anioł Boży oddzieli dobrych od złych. Czas jest krótki.

Wasz Jezus

 

Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów

orędzie nr 968 z serii Ostrzeżenie

12.11.2013, godz. 15:52

Moja szczerze umiłowana córko, błędem jest sądzić, że Bóg w tym czasie nie wymierza swojej Sprawiedliwości na świecie. Kary Mojego Ojca się zaczęły, a świat doświadczy większej liczby ekologicznych wstrząsów, bowiem zaczyna się oczyszczanie Ziemi.

Przygotowania są obecnie w toku i wkrótce wrogowie Boga zostaną usunięci i ukarani, ponieważ oni nigdy nie zwrócą się z prośbą o Moje Miłosierdzie. Gniew Mojego Ojca jest wielki i biada tym, którzy przeciwstawiają się Słowu Bożemu, gdyż oni zostaną powaleni i podeptani, gdy ostateczne oczyszczenie Ziemi zderzy się z zarazą złego ducha - wszystko nastąpi w tym samym czasie.

Kiedy zobaczycie, że żywioły natury reagują gwałtownie, będziecie wiedzieli, że spada już Ręka Sprawiedliwości. Pycha człowieka, jego obsesja na własnym punkcie, wiara we własną, niedoskonałą inteligencję w sprawach duchowych, sprowadziła na ludzką rasę wylanie ognia z czterech czar na cztery krańce Ziemi.

Zignorowaliście ostrzeżenia, dlatego walka o zniszczenie grzechu na dobre się rozpoczęła.

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy

 

Matka Zbawienia: Zbawienie osiągniecie wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem

orędzie nr 967 z serii Ostrzeżenie

10.11.2013, godz. 15:20

Moje dziecko, moją rolą, jako Matki Zbawienia jest przypominanie wam wszystkim o tym, co powiedziałam wam na przestrzeni wieków. Miłujcie się wzajemnie, tak jak mój Syn was miłuje. Wszystkim okażcie współczucie, a zwłaszcza tym, którzy was prześladują. Słuchajcie tego, co objawiłam wizjonerom w La Salette i Fatimie i rozważajcie to w najdrobniejszych szczegółach. Bardzo niewiele z tego, co poleciłam, zostało przez was zrealizowane. Moje ostrzeżenia zostały odrzucone i z powodu zignorowania tego, co wam przekazałam, stanie się to teraz rzeczywistością.

Kiedy Niebiosa objawiają orędzia ludzkości, to jest to podobne do nawiązywania kontaktu z wielką kamienną fortecą. Niektóre z moich objawień przesączyły się i posłuchano ich. Wiele z nich po prostu zostało odrzuconych przez tych, którzy mają małą wiarę i twierdza stała się nieprzenikniona dla interwencji z Nieba, danej wam, aby zwiększyć waszą wiarę i aby chronić was w Ramionach Boga.

Moja rola, jako Współodkupicielki oznacza, że moja moc przeciw diabłu została tak bardzo przez Boga wzmocniona, jak jeszcze nigdy dotąd A teraz przychodzi ten czas, gdy całe nabożeństwo do Mnie będzie starannie usuwane przez wrogów mojego Syna. Kiedy szacunek do mnie będzie pośpiesznie odrzucany i gdy żądanie o ochronę państw przed komunizmem będzie przekręcane, wtedy moje pragnienia nie będą już spełniane. Od teraz, rzadkością będzie przyznawanie mnie, Matce Boga, oficjalnego patronatu w Kościołach Mojego Syna na Ziemi, co wcześniej było rzeczą normalną. Będą unikać mojej mocy przeciwko bestii poprzez usuwanie mojego obrazu, mojego Różańca Świętego i innych nabożeństw do mnie z wielu Kościołów katolickich. 

Następnie, ze świątyń Boga zostaną usunięte wszelkie ślady mojego Syna, Jezusa Chrystusa, w ramach przygotowań dla bestii, który przyjdzie i zasiądzie na tronie w najwyższej świątyni Boga. Wówczas prawdziwe znaczenie pojednania z Chrystusem zostanie zmienione, kiedy będą mówili, że jeśli będziecie prowadzić dobre życie, to nie ma już potrzeby, by prosić Boga o przebaczenie za swoje grzechy. Ludzie zaczną wierzyć w swoje własne poglądy dotyczące tego, co czyni ich dobrymi w Oczach Boga. Ale nigdy nie wolno wam zapominać, że zbawienie, Dar dla wszystkich grzeszników na świecie, nigdy nie może stać się ich własnością, jeśli najpierw nie poproszą Boga o wybaczenie im. To jest istota Przymierza, które zostało uzyskane dla ludzkości poprzez śmierć Mojego Syna na Krzyżu. Jezus Chrystus zdobył dla świata zbawienie od grzechów i Dar Życia Wiecznego. Ale, aby otrzymać ten Dar, należy prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów.

Zbawienie jest wasze, ale  wyłącznie poprzez pojednanie z Bogiem.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca

orędzie nr 966 z serii Ostrzeżenie

10.11.2013, godz. 15:00

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest bardzo szybkie zebranie razem wszystkich Moich dzieci, aby byli świadkami Mojej Obietnicy. Mój Wielki Dar przyjdzie w środku strasznych, duchowych prześladowań, kiedy wszystko czym Ja Jestem będzie odrzucane. Światu zostaną zaprezentowani nowi bogowie, z których żaden nie istnieje. Pokryci błyszczącą fasadą, będą przeznaczeni do powstrzymania wiary wszystkich w Moje Istnienie. Cała ta herezja zgasi Światło Boga.

Wkrótce gwiazdy przestaną świecić ze swoją wielką intensywnością. Wkrótce nowe, nieoczekiwane znaki, które przeczą całemu ludzkiemu rozumieniu nauki, będą przeze Mnie pokazane niedowierzającemu światu, jako początek objawienia się Mojej Interwencji. Żadne naukowe wyjaśnienie nie będzie miało sensu, gdy będą widoczne dwa słońca. Żadna definicja ograniczona ludzką wiedzą, nie będzie sensowna. Jednak o każdym znaku, danemu światu z Nieba powiedzą, że to z powodu istnienia innego życia ludzkiego we wszechświecie.

Ja Jestem Twórcą całego życia. Ja stworzyłem człowieka. Ja stworzyłem świat. Nigdy temu nie zaprzeczajcie, ponieważ gdy tak zrobicie, będziecie popierali fałszywą doktrynę. Każda interwencja z Nieba - a będzie ich wiele - będzie wyjaśniana. Kiedy zobaczycie te znaki, wiedzcie, że Dzień Powtórnego Przyjścia jest bliski.

Proszę was, drogie dzieci, nigdy nie odrzucajcie Mnie ani nie zaprzeczajcie Mojej Obietnicy przyniesienia światu ostatecznego pokoju i pojednania, które będą wasze, jeśli przyjmiecie je na Moich Warunkach, a nie swoich własnych. Moja Wola ma się w końcu wypełnić. Aby was przygotować, pokażę światu wiele cudów na niebie, we wszechświecie i w układzie planetarnym. Kiedy będziecie świadkami tych wydarzeń, chcę, żebyście byli radośni ponieważ będziecie wtedy wiedzieli, że Ja zwiastuję powrót Mojego Syna, aby wypełnić Jego Obietnicę wiecznego zbawienia.

Otrzyjcie łzy ze swoich oczu. Wiem, jak trudne będą wasze doświadczenia. Mam tu na myśli wszystkie Moje dzieci, łącznie z wierzącymi i niewierzącymi, jak i z tymi, którzy są winni strasznego grzechu - nikt z was nie jest wykluczony. Kiedy pojednacie się z Moim Synem, staniecie się częścią Niego i na zawsze będziecie królować z Nim w Raju.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie

orędzie nr 965 z serii Ostrzeżenie

09.11.2013, godz. 11:48

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie. Zamiast głoszenia Prawdy Mojego Słowa, które pochodzi od Mądrości Bożej, zaczną przekręcać je tak, aby nadać mu bardziej nowoczesny wizerunek.

Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Ewangelii, będą inaczej interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowo oznacza coś nowego, co będzie bardziej stosowne w dzisiejszym świecie. Będą starali się podawać przykłady tego, jak bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Zniknie prostota Słowa Bożego, które jest dla każdego. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z postępu człowieka w świecie nauki, zaczną wtedy wypowiadać się obraźliwie.

Kościół przyjmie tak zwane nowe odkrycia naukowe, które podważą to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Będą one ujawniać to, co zostanie nazwane nowymi dowodami, które poddają w wątpliwość to, jak świat został stworzony. Potem powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to są po prostu metafory mające na celu stworzenie pokoju wśród ludzi. Wykorzystają przesłanie humanizmu, miłość wzajemną, gdy chodzi o zdolność do opieki nad ubogimi, niewykształconymi i potrzebującymi, żeby zastąpić nimi Prawdę, którą otrzymaliście w Ewangeliach. Następnie, nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawały się podobne do Prawdy, zostaną przyjęte przez kapłanów i tylko ci, którzy mocno trwają przy Moim Słowie utrzymają Prawdę przy życiu.

Moi ukochani wyznawcy, gdy okaże się, że już bardzo niewielu słucha Prawdy - Słowa Bożego - wtedy musicie nawzajem się pocieszać. Nadal musicie przypominać o Prawdzie tym, którzy są w Moich Kościołach, którzy z aplauzem przyjmą wprowadzane herezje, gdyż wielu z nich nadal nic nie będzie rozumiało. Tak daleko odpadną ode Mnie, że z łatwością zaakceptują te zmiany. Osobom małej wiary o wiele łatwiej będzie przyjąć słowo tych, którzy domagają się reformy, niż pozostać wiernym Słowu Bożemu.

Wkrótce nastąpi nawoływanie do wprowadzenia pierwszych zmian. Ze słodyczą będą uspokajali i z pasją będą mówili o konieczności zaistnienia, jako jeden zjednoczony kościół światowy - aby okazać miłość i tolerancję dla wszystkich - i tak będziecie poprowadzeni do popełnienia największego błędu. Wielu będzie w szoku, jak szybko Mój Kościół będzie wydawał się obejmować świecki świat. Wielu będzie zachwyconych ze sposobu, w jaki różne religie, poganie i heretycy, będą się przepychać, aby dołączyć do tego nowego, charytatywnego jednego światowego kościoła. Powiedzą: "W końcu kościół, który jest tolerancyjny dotarł do wszystkich." Już nie będą się wstydzili okazywania nieposłuszeństwa Bogu. Będą natomiast z dumą głosili, że ich nędzne grzechy są dopuszczalne nie tylko w Oczach Boga, ale już nie są w ogóle uważane za grzechy. Stworzy to wszędzie wielką radość.

Po raz pierwszy w historii, ci, którzy wprowadzają Mój Kościół w błąd będą kochani, adorowani i praktycznie nie spadnie na nich żadna krytyka.

Największa herezja, nie widziana od czasu Mojej śmierci na Krzyżu, pochłonie teraz Mój Kościół na Ziemi. Wypełnią oni Moje Kościoły obraźliwymi, pogańskimi symbolami, a Ja nigdzie nie będę widoczny. A gdy będą wypełniali budynki, które zostały stworzone, aby adorować Mnie, Mój Prawdziwy Kościół, składający się z tych, którzy pozostali wierni Prawdzie, stanie się jedyną Prawdziwą Świątynią Boga, ponieważ oni nigdy nie zaakceptują zbezczeszczenia Mojego Ciała. Ich wiara pozwoli im szerzyć Ewangelię i utrzymywać płomień Ducha Świętego.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść

orędzie nr 964 z serii Ostrzeżenie

08.11.2013, godz. 12:09

Moje drogie dzieci, jako umiłowane Boże maleństwa, nigdy nie wolno wam pozwolić, aby niezgoda przekształciła się we wzajemną nienawiść. Zły duch doprowadza was do strasznych cierpień, rozszerzając swoją nikczemną inwazję, zwłaszcza wobec wybranych Bożych wizjonerów i proroków.

Kiedy Bóg jest obecny w Misji, która jest zatwierdzona przez Niego na Ziemi, aby ratować dusze, szatan zawsze będzie ją atakował. Prawdziwych proroków Bożych poznacie poprzez prześladowania i okazywaną im nienawiść. Poznacie ich po publicznym odrzuceniu ich Misji i niegodziwych działaniach zadawanych im przez innych.

Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boże, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść, ponieważ szatan nigdy nie będzie publicznie atakować tych, których zwodzi. Kiedy mój Syn daje się poznać, On zawsze będzie bezczeszczony, gdyż grzech oddziela człowieka od Boga. Kiedy mój Syn chodził po ziemi, wszędzie dokąd poszedł, wykrzykiwali na Niego. Przeklinali Go i rzucali kamieniami w Niego i we wszystkich, którzy za Nim szli. A gdy twierdzili, że jest oszustem, schlebiali wielu fałszywym prorokom, którzy próbowali z Nim rywalizować. Tak samo będzie, gdy będzie wykonywał swoją ostateczną wędrówkę, aby zebrać wszystkich, którzy pozostają w Nim i z Nim. On zjednoczy wszystkich, którzy żyją według Jego Nauczania i którzy pozostają prawdziwymi i pokornymi sługami. Następnie, z pomocą Jego Kościoła Reszty, będą walczyli do samego końca, aby ocalić jak najwięcej dusz, w tym dusz wszystkich Jego wrogów i tych wszystkich, którzy nie chcą Go przyjąć.

Jeśli kochacie mojego Syna, nigdy nie wolno wam ranić Go poprzez wzajemną nienawiść. Mój Syn powiedział wam, że nie możecie pozostać z Nim w jedności, dopóki będzie nienawiść w waszych sercach.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście wszyscy, którzy oświadczacie, że jesteście chrześcijanami, poszli za przykładem mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Cały ten przewrót, którego doświadczycie będzie świadectwem Prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy

orędzie nr 963 z serii Ostrzeżenie

07.11.2013, godz. 18:35

Moja szczerze umiłowana córko, czas na nowy początek jest bliski. W trakcie przeżywania Wielkiego Ucisku, wiele wydarzeń będzie miało miejsce.

Wrogowie wewnątrz Mojego Kościoła, bez poczucia wstydu, będą próbowali twierdzić, że jeden nowy światowy kościół świecki, który powita z radością wszystkich grzeszników i wszystkie religie, jest zatwierdzony przez Boga. Gdy ci z Mojego Kościoła powitają z radością świecki świat, nie będzie on już dłużej podążał za Prawdą. Kiedy jesteście Moimi prawdziwymi wyznawcami, wasza wiara będzie widoczna w waszych czynach i dziełach. Kiedy należycie do Mnie, pozostaniecie wierni Słowu Bożemu. Kiedy zachowujecie Moje Nauczanie, jesteście posłuszni wszystkiemu, czego was nauczyłem. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie przeklinać swoich braci i siostry. Kiedy nie należycie do Mnie, będziecie nienawidzili tych, którzy należą do Mnie. Kiedy wierzycie, że będziecie mieli życie wieczne bez konieczności zapracowania na nie, to jesteście w wielkim błędzie.

Jeśli powiecie, że grzech wypływa z natury i że tylko sprawiedliwy i czysty Bóg może przebaczyć każdy grzech, to jest prawda. Ale jeśli uważacie, że życie wieczne jest waszym naturalnym prawem i że nie ma potrzeby żałować, wtedy zaprzeczacie Prawdzie. Kocham każdego z was. Nigdy nie mógłbym być okrutny, niedobry, złośliwy, czy obrazić lub zranić jakiegokolwiek dziecka Bożego. Ale Ja nigdy nie otworzę drzwi do Mojego Królestwa któremukolwiek grzesznikowi, dopóki nie okaże on prawdziwej skruchy za wyrządzone krzywdy. Kiedy prowadzę was do zbawienia, otwieram wszystkie drzwi, abym mógł przyjąć was z radością w ostatnim dniu. Wiele drzwi się teraz otwiera, ale niewielu nimi wchodzi. Nikt z was nie wejdzie do Mojego Królestwa, chyba że będziecie posłuszni Mojemu Słowu danemu w Świętej Ewangelii. Wasza wiara musi być czysta. Wasza wzajemna miłość, musi być prawdziwa, a dzięki waszemu posłuszeństwu Mojemu Słowu uzyskacie dla siebie Dar życia wiecznego.

Wielu, którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie są wiernymi Mojemu Kościołowi. Przyjmujecie Mnie w Komunii Świętej ze sczerniałymi duszami. Lekceważycie Moje Nauczanie i akceptujecie grzechy, które uważacie za nieistotne w waszych oczach. Rozpowszechniacie kłamstwa o innych złośliwym językiem i potępiacie wielu w Moje Święte Imię. Otrzymaliście Prawdę w Świętych Ewangeliach, ale nie czynicie tego, czego one uczą. Moja miłość do was oznacza, że, podczas gdy wielu z was nie będzie zasługiwać na Zbawienie, które dałem światu przez Moją śmierć na Krzyżu, nadal dam jeszcze wszystkim szansę, aby zobaczyli Prawdę podczas Mojego Bożego Miłosierdzia, kiedy stanę przed wami, aby pomóc wam zdecydować się, czy przyjąć Mój Dar czy nie.

Cały ten przewrót, którego doświadczycie będzie świadectwem Prawdy proroctw przekazanych Mojemu umiłowanemu Janowi w Księdze Apokalipsy. Kiedy zobaczycie, że Kościół wchodzi w jedność ze świeckim światem, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na Moją Misję zebrania dusz z całego świata.

Wasz Jezus

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl