OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

STRONA 50

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Matka Zbawienia: Ta nowa i bezwstydna imitacja Słowa Bożego będzie miała na celu sprawić, by wielu uwierzyło, że jest to po prostu nowoczesna, zaktualizowana wersja Nowego Testamentu

orędzie nr 1002 z serii Ostrzeżenie

23.12.2013, godz. 18:36

Moje dziecko, ciemność tak nagle opadnie na Kościół Mojego Syna, że wielu nagle zamilknie, tak bardzo będą wstrząśnięci. Mój Syn, Jezus Chrystus, Król, nie będzie już dłużej uznawany za Króla. Jego miejsce zajmą wywyższeni pogańscy bogowie, a wszystkie religie, w tym te, które nie pochodzą od Boga i wszyscy zajmą stanowiska w Kościele Mojego Syna na Ziemi.

Światu będzie się wydawało, że nowe głoszenie tak zwanego chrześcijaństwa jest dobrą wiadomością. Świat będzie się radował, gdyż wielu chętnie powita to, co dostrzegą jako wielką tolerancję dla wszelkiego rodzaju czynów, które do tego momentu uznawane były za grzech w Oczach Boga.

Kiedy mój Syn chodził po Ziemi, faryzeusze odrzucili Prawdę. Oni wierzyli tylko w to, co im odpowiadało, a wierzyli w wiele kłamstw. Nie chcieli przyjąć otwartych Ramion mojego Syna, gdy głosił On Święte Słowo Boże. Ponownie nadszedł czas na tych, którzy twierdzą, że znają Prawdę, aby odrzucili mojego Syna. Mam na myśli Jego Święte Słowo ogłoszone w Najświętszych Ewangeliach. Wkrótce Najświętsza Księga zostanie odrzucona i nowe bluźniercze zamienniki zostaną oznajmione wszystkim, wewnątrz Kościoła mojego Syna i poza nim. Wielu da się zwieść.

Wrogowie mojego Syna są tak bardzo przebiegli, że ta nowa i bezwstydna imitacja Słowa Bożego sprawi, iż wielu uwierzy, że jest to po prostu nowoczesna, zaktualizowana wersja Nowego Testamentu. Wykorzystają Słowo mojego Syna i zmienią je, by znaczyło coś nowego - coś, czego On nigdy nie powiedział. Zły duch, przez wrogów mojego Syna zawsze będzie oszukiwał świat wykorzystując Prawdę, jako podstawę do kłamstw. Zawsze będą atakowali to, co jest Prawdą poprzez przerabianie Prawdy, aby zniesławić Słowo mojego Syna.

Najpierw przez wyszydzenie, a później przez odrzucenie go, by zastąpić je herezją. Następnie zaatakują Jego Ciało. Słowo stało się Ciałem w postaci mojego Syna. Ukrzyżowali mojego Syna przedtem, a teraz, gdy przychodzi ponownie, aby odnowić Ziemię, będą niszczyli Świętą Eucharystię. Wszyscy, którzy wierzą, muszą wytrwać te straszne bóle porodowe, bo gdy to wszystko się zakończy Syn Człowieczy powstanie i przyjdzie, aby odzyskać swoje Królestwo na Ziemi. Ci, którzy kochają mojego Syna muszą czcić Go przez cały czas i nigdy Go nie odrzucać.

Musicie być gotowi, by żyć w Prawdzie i nie ulegać pokusie akceptowania kłamstw, które będą rozpowszechniane na całym świecie i nowej jednej światowej religii, która niedługo zostanie ogłoszona. Kiedy zobaczycie, że takie rzeczy się dzieją, bądźcie pewni, że bliski jest czas Powtórnego Przyjścia Jedynego Prawdziwego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, Króla ludzkości.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości

orędzie nr 1001 z serii Ostrzeżenie

22.12.2013, godz. 15:56

Moja szczerze umiłowana córko, świat wkrótce się obudzi i potwierdzi Moją Obecność. Moja Obecność będzie odczuwana w każdym kraju, narodzie i domu i nikt nie zaprzeczy Mojej Obecności, jednak niektórzy nie będą chcieli być świadkami Mojej Interwencji. Wszyscy musicie zaakceptować fakt, że gdy nastąpi Ostrzeżenie, będzie to Wielki Znak z Nieba. Potwierdzi on Miłość, którą Bóg darzy wszystkie swoje dzieci.

Wiedzcie, że tego Dnia wasze oddzielenie od Boga powodujące uczucie osamotnienia dobiegnie końca dla tych, którzy pragną Ochrony od rozpaczy istniejącej w dzisiejszym świecie. Otrę wam łzy. Przebaczę wam wasze grzechy. Będę błogosławił wszystkich, łącznie z tymi, którzy odwracają się ode Mnie, w nadziei, że z powrotem przybiegną do Mnie, abym mógł ich zbawić.

Świat należy do Mnie. Dzieci Boże zostaną zebrane i wszyscy, których imiona zapisane są w Księdze Życia zostaną przygarnięci w Moje Ramiona. 

Módlcie się, by ci, którzy mają wątpliwości, zostali z nich uwolnieni, aby ci, którzy są w strasznej ciemności, poprosili Mnie o Miłosierdzie, a ci, którzy się Mnie zapierają, wreszcie Mnie rozpoznali.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby krytycy Mojego Świętego Słowa, odciągnęli was ode Mnie, waszego ukochanego Jezusa. Wkrótce Mnie zobaczycie w całej Mojej niebiańskiej Chwale i wtedy wreszcie zrozumiecie tajemnicę Mojej Boskości.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Przez cud Oświetlenia Sumienia, mój Syn, przyniesie światu radość, miłość i nadzieję

orędzie nr 1000 z serii Ostrzeżenie

22.12.2013, godz. 15:19

Moje dziecko, proszę niech będzie wiadomo, że mój drogi Syn przygotowuje się do swojej Wielkiej Interwencji Miłosierdzia. Doprowadzi ona do odnowienia świata, a wielu będzie radowało się swoim świeżo uzyskanym uwolnieniem się od wątpliwości, co do Istnienia Boga.

Jak bardzo samotni są ci, którzy nie znają mojego Syna. Kiedy mój Syn stał na górze, tuż przed swoim Wniebowstąpieniem, Jego uczniowie byli zdezorientowani i przerażeni z powodu odłączenia od Niego, które ich czekało. Wielu z nich wpadło w panikę i błagali mojego Syna, aby ich nie zostawiał. On ich cierpliwie pocieszał wyjaśniając, że to oddzielenie będzie tylko tymczasowe i że ześle im pomoc. Pomoc, o której wspomniał, to Dar Ducha Świętego. Wtedy rzekł do nich: "Nie bójcie się, bo z pomocą Tego, Którego wam ześlę, nie będziecie sami. Zawsze będę z wami w Postaci Ducha Świętego."

Jednak choć powiedział  wszystkim tego dnia, że przyjdzie ponownie, w rzeczywistości nie zrozumieli tego co miał na myśli. Niektórzy myśleli, że to mogą być tygodnie zanim się da poznać. Lecz pamiętajcie, że jeden dzień według Bożego Czasu, może być dowolnym okresem czasu. Teraz, gdy zbliża się ten Dzień, realizują się wszystkie proroctwa zapowiedziane jako znaki końca czasów. Niech w waszych sercach nie będzie niepokoju, drogie dzieci, gdyż czas radości jest już bardzo blisko. Nie będzie więcej łez ani smutku, ponieważ Wielki Dzień Mojego Syna zaświta nagle, a On zgromadzi w swojej Świętej Armii wszystkich, którzy należą do Niego.

Módlcie się o wielkie Błogosławieństwa Boże i o wielkie Miłosierdzie, które mój Syn posiada w ogromnej obfitości dla każdego dziecka Bożego. Ono jest dla dobrych, złych i obojętnych. Przez cud Oświetlenia Sumień, Mój Syn przyniesie światu radość, miłość i nadzieję.

Bądźcie wdzięczni za to wielkie Miłosierdzie. Miłość mojego Syna, jaką was obdarza nigdy nie umrze, nie zblednie ani nie zostanie wstrzymana ponieważ należycie do Niego. Jesteście Jego. Jesteście dziećmi Boga. Nie należycie do szatana.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość wybrała Miłosierną Rękę Mojego Syna zamiast oszustw i nikczemnego morderczego uścisku, które zły duch stosuje wobec słabych.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Nie możecie oddzielić Mojego Kościoła od Słowa - Ciała - bo wtedy nie będzie On mógł Istnieć

orędzie nr 999 z serii Ostrzeżenie

21.12.2013, godz. 20:13

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy cię oskarżają przez Moje Święte Słowo, że walczysz z Władzą Mojego Kościoła, muszą usłyszeć Moje Wołanie.

Kościół, stworzony przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, został zbudowany na mocnej Skale i nie ważne jak bardzo Mój Kościół - Moje Ciało - jest atakowany, bramy piekieł nigdy Go nie zniszczą. Szatan i jego przedstawiciele będą atakowali tylko to, co jest prawdziwe, co jest Prawdą i co pochodzi ode Mnie. Dlatego cała jego moc będzie skupiona na - Moim Kościele. Jestem obecny w Moim Kościele, przez Moje Ciało, Najświętszą Eucharystię. Moi wrogowie zawsze będą uderzali w Najświętszą Eucharystię, gdyż nie jest Ona zaledwie symbolem Mojej Miłości, Mojej Obietnicy odkupienia świata - To jest Moje Ciało. Ono żyje i oddycha, gdyż To jestem Ja, Jezus Chrystus, Który w Niej mieszka. Pozostanę obecny w Najświętszej Eucharystii prawie do końca, lecz Mój Kościół nigdy nie umrze.

Moje Słowo stało się Ciałem i przez Moje Ciało, wy, dzieci Boże, pozostaniecie przy Mnie. Kiedy Moi wrogowie zaatakowali Mój Kościół w przeszłości, Mój Kościół zjednoczył się i walczył przeciwko swoim przeciwnikom. Ale kiedy Mój Kościół jest atakowany przez złego ducha od wewnątrz, to napotka bardzo mało przeszkód ze strony świeckiego świata.

Szatan nie atakuje swojej własnej pracy. Jako Syn Człowieczy, nigdy nie opuszczę Mojego Kościoła, gdyż jest On nie do przeniknięcia dla diabła. Moi wyznawcy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi aż do ostatniego dnia. Jednak liczba osób, które nie rozumieją ataków, którym będzie podlegał Mój Kościół od wewnątrz, będzie wysoka. W przeważającej części będą oni zadowoleni z wielu przeróbek wprowadzonych do Świętych Sakramentów i Prawa Bożego. Połkną kłamstwo, że współczesne życie wymaga nowoczesnego kościoła; że dzisiaj ludzie mają potrzebę dokonywania wyborów, opartych na swojej własnej wolnej woli - niezależnie od tego czy obrażają oni Boga czy nie. Lecz, gdy będą obrażali Boga i popełniali bluźnierstwa, kiedy będą bezcześcili świętą Eucharystię, nie będą już częścią Mojego Kościoła. Mój Kościół pozostanie nienaruszony. Mój Kościół wytrwa, dzięki tym, którzy pozostaną wierni Słowu Bożemu - Słowu, które stało się Ciałem. Ponieważ nie możecie oddzielić Mojego Kościoła od Słowa - Ciała - bo wtedy nie będzie On mógł Istnieć.

Obiecałem, że będę chronił Mój Kościół przed bramami piekła i robię to teraz, przygotowując Moje wierne wyświęcone sługi, by stali przy Mnie i pozostali wierni i wytrwali aż do Wielkiego Dnia. Nigdy nie zerwę Mojej Obietnicy.

Wasz Jezus

 

W Dniu Sądu Ostatecznego zrozumiecie w końcu Moc Boga

orędzie nr 998 z serii Ostrzeżenie

20.12.2013, godz. 23:16

Moja szczerze umiłowana córko, z Mojego Rozkazu szatan i wszystkie jego demony ustąpią. Ponieważ cała ich moc jest niczym przede Mną, Synem Człowieczym, Jezusem Chrystusem. Z powodu całej Mojej Pokory, Moich Ofiar i Moich Apeli do ludzkiej rasy, by pozwolili Mojej Miłości przyciągnąć się do Mnie, Mojego Bóstwa nigdy nie wolno lekceważyć. Moja Potęga nigdy nie może zostać źle zrozumiana, gdyż Ja Jestem Wszechmocny, a Moje Królestwo będzie panowało na wieki, z ludźmi lub bez nich, mają bowiem wolną wolę, a więc wybór czy pójść za Mną czy nie.

Słabość ludzkości spowodowana przez grzech, sprawia, że każdy człowiek jest narażony na pokusy szatana, więc nigdy nie wolno sądzić, że posiada on wszelką moc, bo jej nie ma. Wszystkie demony, w tym ich mistrz, bestia, upadną do Moich Stóp na Mój Rozkaz. Czyż tego nie wiecie? Ponieważ jest tylko Jeden, Który ma Boskość, by stłumić wszystko pod swoimi Stopami, a jestem nim Ja, Jezus Chrystus.

Każdy z was musi przyjść do Mnie, by osiągnąć łaskę Boga. Kocham was. Przyciągam was do siebie. Błagam was. Uniżam się przed wami. Zanim umarłem dla was pozwoliłem, żeby Mnie przeciągnięto po ziemi poprzez błoto. Wkrótce staniecie przede Mną. W Dniu Sądu Ostatecznego zrozumiecie w końcu Moc Boga i wtedy będziecie wiedzieli jak to jest stanąć twarzą w twarz z Moim Boskim Światłem. Moje Światło jest tak Potężne, że tylko czyści i pokorni będą w stanie je wytrzymać. Zmusi ono wielu z was do upadku na ziemię, gdy będziecie zasłaniać swoje twarze przede Mną. Bardzo niewielu z was jest gotowych, by stanąć przede Mną, a jednak będę przyciągał was do siebie, dopóki nie staniecie tam tak, jak powinniście, w pełnym poddaniu i całkowitym posłuszeństwie względem Mnie. W tym Dniu wasza wolna wola dobiegnie końca.

Wasz Jezus

 

Tylko Światło Boga może przynieść wieczne szczęście

orędzie nr 997 z serii Ostrzeżenie

18.12.2013, godz. 16:40

Moja szczerze umiłowana córko, początek nie ma końca. Gdy życie zostaje stworzone przez Mojego Ojca i człowiek bierze swój pierwszy oddech, będzie istniał w ciele, a następnie w duszy na wieczność.

Największą tajemnicą Życia Wiecznego jest to, że ono istnieje, bez względu na to czy człowiek je wybiera czy nie. Człowiek otrzymał Dar wolnej woli i do dnia swojego ostatniego oddechu na Ziemi, ma wybór. Może żyć swoim życiem najlepiej jak potrafi i zgodnie z Prawami Boga i zapracować na zbawienie lub może porzucić Prawdę o Istnieniu Boga i żyć swoim życiem zgodnie z własnymi pragnieniami. Gdy zaspakaja on swoje własne pożądliwości, chciwości i pragnienia wbrew Słowu Bożemu, ponosi wielkie ryzyko, które będzie miało wpływ na całą wieczność.

Ci, który szczęśliwie osiągną najbardziej chwalebne zbawienie będą żyli w zachwycie życiem wiecznym w Królestwie Bożym. Będą się oni cieszyli wszelką formą chwały w jedności z Wolą Boga i będą przeżywali doskonałą egzystencję, która nigdy się nie skończy. Ci, który zdecydują się odwrócić od Boga, nawet jeśli podejmę wszelkie starania, aby uratować ich godne pożałowania dusze, również będą posiadali wieczne istnienie. Niestety, będą oni przeżywali straszne męczarnie na odosobnionym i rozpaczliwym pustkowiu. Oni także zostaną podniesieni  wraz z żywymi i umarłymi, ale ich istnienie będzie bolesne, ponieważ nigdy nie ujrzą światła Boga. Tylko Światło Boga może przynieść wieczne szczęście.

Kiedy będziecie brali swój ostatni oddech na Ziemi, będzie to po prostu oznaczało, że jesteście zabierani do kolejnego etapu swojej wędrówki do wieczności. Jest tylko jedna droga, która zaprowadzi was do Mnie. Każda inna droga doprowadzi was do strasznego życia, a mimo to wiele nierozważnych dusz wierzy, że zna Prawdę, kiedy odrzucają istnienie wieczności.

Nigdy nie wolno wam odrzucić Prawdy, gdyż tylko Prawda może przynieść  wam zbawienie wieczne.

Wasz Jezus

 

Przez Sakrament Chrztu, moc bestii jest osłabiona

orędzie nr 996 z serii Ostrzeżenie

16.12.2013, godz. 19:25

Moja szczerze umiłowana córko, gdy jesteście blisko Mojego Serca i kiedy dusze poddają się Mi całkowicie, dzieje się szereg rzeczy.

Po pierwsze, zniknie wszelki strach przed ludzką ingerencją w wasze życie. Jego miejsce zajmie pokój i zadowolenie, które pochodzi ode Mnie, gdyż Ja naprawdę znajduję się w waszych sercach i duszach. Ani odrobina obrażania, okrucieństwa ani krytyki nie może przeniknąć do waszych dusz, ponieważ oddacie Mi ten ból. Dlatego zawsze musicie zachować spokój i milczenie w obliczu takich ataków.

Obok Łaski otrzymacie siłę, aby przetrwać pokusę do grzechu. Pokusa, którą każdego dnia diabeł stawia przed wszystkimi duszami jest bardzo silna i niewiele osób ma taką siłę woli, aby nie popełnić grzechu. Ale kiedy poddacie swoją wolę Mojej, to Moja Wola zamieszka w waszych duszach, a następnie pokona pokusy na jakie jesteście wystawiani.

Nigdy, przenigdy, nie lekceważcie morderczego uścisku, jaki szatan ma nad ludzką rasą. Ta moc jest potężna jak nawałnica i tak silna, jak ostry podmuch wiatru, który może was powalić na ziemię, zwodzenie na jakie jesteście narażeni przez złego ducha, jest zbliżone do siły, która podniesie was w parę sekund i popchnie do grzechu, którego staracie się unikać.

Człowiek rodzi się z grzechem. Przez Sakrament Chrztu, moc bestii jest osłabiona. Potem, gdy przechodzicie przez wiele życiowych prób i pokus, każda osoba będzie kuszona do wszelkiego rodzaju grzechu. Tylko ci, którzy ciężko pracują nad tym, aby uniknąć grzechu wyjdą zwycięsko z zaciętej bitwy, którą zły duch organizuje, by pożreć ich dusze. Ważny jest stały kontakt ze Mną. Wystarczy tylko, że będziecie do Mnie mówili swoimi słowami. Systematycznie proście Mnie o wybaczenie swoich grzechów, za które żałujecie. Systematycznie przyjmujcie Sakramenty. A wreszcie, w końcu, Mi zaufajcie, ponieważ gdy to zrobicie, mam Moc, aby odciągnąć was znad krawędzi grzechu. Gdy poddacie Mi swoją wolę, Moja Wola stanie się siłą napędową, aby uchronić was przed szatanem.

Gdy w pełni porzucicie siebie dla Mnie, udoskonalicie swoje dusze.

Wasz Jezus

 

Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest on większy od Boga

orędzie nr 995 z serii Ostrzeżenie

15.12.2013, godz. 16:45

Moja szczerze umiłowana córko, ludzkość nie zna Praw Bożych i Bożej Woli Mojego Ojca. Człowiek jest stworzeniem Bożym i jako takiemu nie został mu dany Dar Wiedzy w odniesieniu do wielu tajemnic znanych tylko aniołom i świętym w Niebie. Z tej przyczyny, jeden człowiek nie może powiedzieć, że wie, dlaczego Mój Ojciec pozwala, aby nastąpiły pewne wydarzenia na świecie, ani też inny utrzymywać, że zna tajemnicę powstania wszechświata. Człowiek jest po prostu sługą Boga, ale Bóg, ponieważ chciał stworzyć człowieka na swój doskonały obraz, przyznał mu wiele darów i talentów. On nigdy nie dał człowiekowi wiedzy o Drzewie Życia, a miał ku temu powód. Człowiek zniszczył swoją pozycję w Oczach Bożych, kiedy Adam i Ewa oddzielili się od Niego z powodu grzechu pychy. Grzech pychy trwa do dziś i jest przyczyną wielu odłączeń od Boga. Pycha jest cechą niebezpieczną, ponieważ przekonuje człowieka, że jest on większy od Boga. Pycha kusi człowieka do ingerencji w Boże Prawa o Boskości. Obejmuje to przekonanie, że człowiek ma prawo do decydowania kto ma otrzymać  Dar Życia i kto ma prawo je odebrać.

Pycha przekonuje również człowieka, że wie on jak został stworzony Wszechświat, kiedy w rzeczywistości nic nie wie o tym cudzie. Tylko Bóg ma Moc tworzenia czegokolwiek. Tylko Bóg może decydować, na ile pozwoli On człowiekowi badać lub ingerować w Jego Stworzenie. Jednak człowiek jest przekonany, że zna wszystkie odpowiedzi. Kiedy człowiek uważa, że ma władzę nad swoim przeznaczeniem i losem innych, popełnia poważny błąd, bo gdy naśladuje grzech Lucyfera, zostanie odrzucony. Kiedy człowiek odmawia odpowiedzi swojemu Stwórcy, Ten nie może już go pocieszyć w dniu ostatecznym.

Nigdy nie wolno wam pozwolić pysze dać się przekonać, że znacie wszystkie sprawy tego świata i tego ponad nim, bowiem jest to niemożliwe. Musicie natomiast słuchać i przyjmować polecenia zawarte w Świętej Ewangelii, abyście mogli żyć w pokoju i zgodnie z Wolą Mojego Ojca. Bo gdy uniżycie się przed Nim, On ukaże wam wielką chwałę, a wtedy zrozumiecie wielką tajemnicę Jego Chwalebnego Królestwa w dniu ostatecznym.

Wasz Jezus

 

Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie i weźcie swój krzyż i idźcie za Mną

orędzie nr 994 z serii Ostrzeżenie

14.12.2013, godz. 15:17

Moja szczerze umiłowana córko, dziś rozpoczęły się przygotowania do Mojej Interwencji Wielkiego Miłosierdzia, aby przemienić serce człowieka z kamiennego na złote. Ci, których oczy potrafią widzieć i którzy są wyczuleni na Moją Obietnicę dania wszystkim równych szans na zbawienie, dostrzegą znaki w pogodzie.

Ci, których wiara osłabła, zostaną odnowieni ogniem Ducha Świętego. Duch Święty będzie tak potężny, gdy będą oni świadkami Światła, Promieni Mojego Miłosierdzia, że wielu upadnie na ziemię z powodu jego siły.

Ci, którzy Mnie nienawidzą, a których grzechy nic dla nich nie znaczą, jeszcze bardziej umrą w duchu i będą się odczołgiwali ode Mnie z przerażeniem. Niektórzy nie przetrwają Mojej Interwencji, ponieważ wstrząśnie ona nimi ponad ich wytrzymałość.

W tym czasie przygotowuję wszystkie wybrane dusze poprzez pouczanie ich, by starali się o Spowiedź i modlili się za grzechy innych. Mój Czas jest bliski. Moja Interwencja będzie szybka i silna, a od tego dnia świat rozdzieli się na dwie części. W tym dniu, świat zostanie wywrócony do góry nogami i tylko ci, którzy będą pozostawali w Mojej łasce przetrwają próby, które będą wszędzie widoczne.

Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie i weźcie swój krzyż i idźcie za Mną. Bądźcie silni. Dam wam odwagę, gdyż będziecie jej potrzebowali, gdy ciemność tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie, spadnie na Ziemię, a następnie rozprzestrzeni się. Tylko ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym zapewnią światło, które będzie prowadziło wszystkich tych, którzy chcą wejść do Mojego Królestwa, aby mogli odnajdować drogę do życia wiecznego.

Wasz Jezus

 

Podczas całego Mojego dzieciństwa wiedziałem, Kim Jestem

orędzie nr 993 z serii Ostrzeżenie

12.12.2013, godz. 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy zbliża się czas Mojego Narodzenia, pragnę, aby wszyscy chrześcijanie na całym świecie rozważali przyczynę Mojego Narodzenia.

Moje Narodzenie było zaplanowane przez Mojego Ojca z Jego Wielkiego Miłosierdzia i z Jego niezwykłej Miłości do Jego dzieci. Jego największą ofiarą było wysłanie swojego jedynego Syna, zrodzonego z Niego, do niewdzięcznego świata, pełnego grzeszników, którzy nie chcą Go poznać na Jego Warunkach. Każda Interwencja, za sprawą proroków, była po to, aby spróbować zmienić ich zatwardziałe serca, aby szukali Jego Chwały. Ale oni zwracali się przeciw Niemu i zabijali proroków, którzy karmili ich Pokarmem dla ich dusz.

Wysyłając niewinne dziecko, swojego jedynego Syna do świata, umieścił Siebie, jako pokornego sługę w ludzkim ciele, przed tymi, którzy uważali, że służą swojemu Mistrzowi. Zatem Mistrz stał się Sługą, co stało się najdoskonalszą formą Pokory. Jednak On tak kochał swoje dzieci, że był gotów zrobić wszystko, aby odzyskać je mimo oszustw i pokus szatana.

Podczas całego Mojego dzieciństwa wiedziałem, Kim Ja Jestem i czego się ode Mnie oczekuje. Byłem bardzo przestraszony i przytłoczony wiedzą, Kim Ja Jestem i czego się ode Mnie oczekuje. Cierpiałem ze strachu, bo byłem człowiekiem. Łatwo Mnie było zranić. Kochałem wszystkich, którzy mieli ze Mną styczność i ufałem wszystkim, bo ich kochałem. Nie wiedziałem, że Mnie zabiją, ponieważ myślałem, iż przyszło Moje Królestwo. Były pewne rzeczy, ukryte przede Mną przez Mojego Ojca, który nie wchodził ze Mną w kontakt tak, jak przypuszczacie. Zamiast tego otrzymywałem natchnioną wiedzę wtedy, kiedy tego sobie życzył Mój Ojciec dla zadania, które mi powierzył, by przynieść zbawienie wszystkim.

Wszelkiego rodzaju Interwencja Boża została podjęta, aby pozyskać dusze tych, którzy myśleli, że znają Prawa Mojego Ojca, ale którzy przekręcali je, dostosowując do swoich własnych pragnień i własne ja.

Spędziłem wiele lat życia z Moją ukochaną Matką i ojcem, Św. Józefem, tak jak każda rodzina. Tak bardzo ich kochałem i byłem szczęśliwy. Byliśmy sobie bardzo bliscy, a Moja Matka była obdarzona szczególnymi łaskami danymi jej przez Moc Ducha Świętego. Oznaczało to, że ona dokładnie wiedziała z czym jest związana Moja Misja. Znała trudności z jakimi miałem się zmierzyć. Odrzucenie. Ośmieszenie. Ale nie wiedziała, że zostanę zamordowany.

Po pierwszych dwóch latach Mojej Misji, gdy poświęcałem dwadzieścia godzin dziennie na głoszenie Prawdy, zdałem sobie sprawę, że tworzy się opozycja. Wszyscy, którzy słyszeli Moje Słowo byli na nie wyczuleni, nawet wtedy, gdy nie mogli dokładnie zrozumieć tego, co starałem się im powiedzieć. Wielu tym, którzy przyjęli, że to, co mówię jest Prawdą, trudno było iść za Mną z powodu wyśmiewania, z którym się spotykali. Tak czy inaczej, Moi wrogowie nie mogli Mnie zignorować. Byłem przedmiotem wielu dyskusji, kłótni i konfliktów.

Rozpowszechniali oni okropne kłamstwa o Mnie, w tym na temat Mojej Moralności, Równowagi Umysłowej i Intencji - a jednak, nie mogli zignorować tego, co robiłem, mówiłem i co powiedziałem im o Królestwie Mojego Ojca.

Zostałem zdradzony przez tego, który mnie kochał, ale któremu zbrakło odwagi, aby iść za Mną.

Z Łaski Mojego Ojca, znosiłem cały ten ból, aż w końcu ostateczne wypełnienie stało się dla Mnie jasne. Wiedziałem wtedy, że Mnie nie zaakceptują. Poznałem Prawdę pod koniec, ale wiedziałem też, że nie mogę zrezygnować. I tak, przez największy akt Pokory, Bóg, przez swojego jedynego Syna, stał się Ofiarą, w ten sposób pozwalając człowiekowi na zadanie Mu strasznych cierpień, biczowania i brutalnej śmierci. Ten, pozornie tchórzliwy czyn dokonany przeze Mnie, bo tak był widziany oczami szatana, oznaczał, że szatan zwątpił w to, czy Ja w rzeczywistości jestem Synem Człowieczym. W ten sposób został on oszukany. Dlatego szatan nie potrafił przeciwdziałać temu Wielkiemu Aktowi Pokory, gdyż nie miał kogo kusić. Kiedy szedłem na Śmierć, jako chętna i cicha ofiara, pełen miłości do ludzi, szatan nie mógł konkurować z tym czynem, gdyż nie posiada on żadnej formy pokory. Zatem poszedłem chętnie i płonąc pragnieniem zbawienia dusz i pozostawienia światu dziedzictwa Życia Wiecznego. Jednak Moje Królestwo pozostało w znacznej części we władaniu szatana. Ale dusze poznały Prawdę.

Tak więc, by zapewnić ludzkości zrozumienie Prawdy, przychodzę teraz odzyskać Moje Królestwo. Czyniąc to wzbudziłem gniew szatana. Jego plany ukrycia Prawdy są misterne i wyrafinowane. Poprzez przebiegłe działania przeniknął Mój Kościół, w swojej ostatniej próbie odebrania Mi dusz, do których przychodzę. Tych dusz, które mają naturalne prawo do Chwalebnego Królestwa, jakie im obiecałem. Tym razem on nie wygra. Ale wiele dusz zostanie oszukanych i jako takie zostaną przez oszustwo pozbawione Największego Daru danego ludzkości przez Mojego ukochanego Ojca. Przeżywanie życia w Chwale Bożej w doskonałym ciele i duszy na wieczność jest wasze. Wszystkich z was. Nie zmarnujcie tego, pozwalając sobie na to, by dać się oślepić na Prawdziwe Słowo Boga.

Wasz Jezus

 

Bowiem, gdy cierpicie w ten sposób, przyprowadzacie Mi dusze, a ci, którzy przyprowadzają Mi dusze, należą do Mnie

orędzie nr 992 z serii Ostrzeżenie

11.12.2013, godz. 22:30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy narastają oszustwa wewnątrz Mojego Kościoła na Ziemi, dużo więcej dusz zostanie zwiedzionych przez fałszywą pokorę i tak zwane publiczne akty wielkiego miłosierdzia na potrzeby ubogich.

Tak bardzo trudno i ciężko będzie dostrzec prawdę, że wielu po prostu da się wciągnąć do nowej doktryny, która nie będzie pochodziła ode Mnie. Kiedy wy, Moi umiłowani wyznawcy, zaczniecie zauważać, że ludzie publicznie was upominają i niesprawiedliwie krytykują, zachowując się wobec was niezwykle agresywnie i zadręczają was, musicie wiedzieć, że szatan robi wszystko, co tylko może, aby w waszych sercach zasiać wątpliwości dotyczące tej Misji. On i jego zwolennicy w każdej sekundzie walczą o każdego z was, którzy zostaliście pobłogosławieni Darem Ducha Świętego. Nikt z was, którzy walczycie, aby pomóc Mi ratować dusze, nie zostanie pozostawiony w spokoju. Napotkacie wiele przeszkód, mających sprawić, żebyście odeszli od tej Misji i odrzucili Moje Słowo. Za każdym razem, gdy tak się stanie, wiedzcie, że będę otaczał was Moją Ochroną i będziecie świadomi Mojej Obecności w was, gdyż to nie z wami walczą, lecz ze Mną.

Kiedy jesteście ranieni ze względu na waszą miłość do Mnie, to Mój Ból odczuwacie. Kiedy ronicie łzy smutku, ponieważ idziecie za Mną, a następnie jesteście z tego powodu zadręczani, to Moje łzy płyną z waszych oczu. Kiedy wami pogardzają i kpią ze Mnie, to Mnie obrażają i wszystko, co jest związane ze Mną - a nie was. A kiedy odrzucają waszą miłość i odwracają się od was, to ode Mnie odchodzą. Wiedzcie zatem, że gdy doznajecie tak trudnych i strasznie bolesnych prób w Moje Imię, to Moja Obecność jest wówczas najsilniejsza. Kiedy Ja Jestem obecny w ten sposób, będziecie wiedzieli z absolutną pewnością, że tylko Moje Dzieło sprowadza taki rodzaj cierpienia. Dlatego wiedzcie, że Ja nigdy was nie opuszczę, gdyż wasza miłość do Mnie zasłuży na najwyższą nagrodę w Moim Królestwie. Bowiem, gdy cierpicie w ten sposób, przyprowadzacie Mi dusze, a ci, którzy przyprowadzają Mi dusze, należą do Mnie w ciele, duszy i duchu. Jesteście we Mnie, ze Mną, a Ja mieszkam w was.

Kocham was.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w nowo odnowionym kościele fałszywego proroka

orędzie nr 991 z serii Ostrzeżenie

11.12.2013, godz. 22:05

Moje dziecko, świat zostanie oszukany przez wiele czynów uznanych za wielkie dzieła charytatywne. Dobroczynność wobec innych zostanie uznana za największą i najbardziej pożądaną cechę w Oczach Boga.

Gdy ci, którzy mają kontrolę nad rządami, kościołami i państwem połączą się, zyskają jeszcze większą władzę nad dziećmi Boga. Władza nad tymi, którym nie bardzo się wiedzie w waszym społeczeństwie, może oznaczać dwie rzeczy. Albo jest ona wykorzystywana w dobrych celach albo ze złych pobudek.

Muszę prosić was wszystkich, abyście całą swoją uwagę skupili na pragnieniu mojego Syna w tej trudnej drodze do zbawienia. Wielu wiernych sług Bożych, choć z dobrymi intencjami będzie zbyt słabych, aby pozostać na drodze do zbawienia. Wrogowie Boga będą wywierali na nich tak silną presję, aby odrzucili mojego Syna, że odejdą od Prawdy.

Fałszywy prorok wprowadzi potężną ekumeniczną wiarę i to zadowoli każdego heretyka. Większość z nich w Kościele mojego Syna zostanie oszukanych, ale prawie połowa wyświęconych sług mojego Syna odmówi złożenia ostatecznej przysięgi, która będzie fałszywą przysięgą Najświętszej Eucharystii. Najświętsza Eucharystia i jej profanacja będzie w centrum wszelkiego niezadowolenia i opozycji. Następnie, gdy fałszywe cuda zostaną mu przypisane, wiele światowych osobistości otoczy fałszywego proroka i będzie zabiegać o względy na jego dworze. Wtedy przygotuje on listę godnych i zostaną im przyznane doktoraty honoris causa w świeżo odnowionym kościele fałszywego proroka, który będzie już tylko stanowić pustą skorupą poprzedniego. Wszyscy przyjmą swoje nagrody dla wielkich dzieł miłosierdzia, którym przewodniczyli pod kierunkiem oszusta. Jeden drugiego będzie wychwalał, dopóki publicznie nie ogłoszą fałszywego proroka świętym za życia, ponieważ powiedzą, że tak zwane cuda dokonuje on jako sługa Boży. A potem, on i antychryst obejmą władzę nad większością świata, ale Rosji i Azji nie będzie to dotyczyć, gdyż te dwa imperia powstaną przeciwko Nowemu Babilonowi, aż Rzym nie zostanie zniszczony.

Wszystkie te wydarzenia będą miały miejsce, a kiedy zobaczycie, że traktują kościoły, jak miejsca w których z dumą będą oznajmiali o swojej wspaniałości, o swoich dziełach miłosierdzia, wtedy wyraźnie zobaczycie, że ich intencje wypływają z pychy. Kiedy Rzym upadnie, będzie więcej cierpień, ale będą one krótkotrwałe. Wtedy już nadejdzie czas na powrót mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Nie wolno wam ignorować tego proroctwa. Gdy opowiecie się za nową fałszywą wiarą, która wkrótce zostanie ogłoszona, to odrzucicie mojego Syna, Jezusa Chrystusa i oddalicie się od Jego Miłosierdzia. Nigdy nie rezygnujcie ze swojego prawa do Życia Wiecznego dla kogokolwiek, kto próbuje was wciągnąć w herezję.

Wasza kochająca Matka

Matka Zbawienia

 

Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności

orędzie nr 990 z serii Ostrzeżenie

10.12.2013, godz. 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo boli Mnie, gdy widzę, że tak wiele osób akceptuje fałszywą pokorę, leżącą u podłoża humanizmu, tak bardzo popieranego przez tych, którzy są w Moim Kościele.

Moja rola, jako Zbawiciela i Odkupiciela rodzaju ludzkiego, została zapomniana. Fałszywa pokora nadal będzie widoczna w Moim Kościele i wszyscy będą przyklaskiwać tym, którzy będą forsowali potrzebę dbania o materialny dobrobyt ludzi w potrzebie. Wszystko to w rezultacie wytworzy fałszywą religię.

Kiedy wy, którzy nazywacie siebie sługami Bożymi, zdecydowaliście się zastąpić Prawdziwe Słowo Boże własną błędną jego wykładnią? Kiedy zdecydowaliście się zastąpić chrześcijaństwo humanizmem, gdzie nie wspomina się o Mnie? Czyż nie wiecie, że wszystko, co pochodzi stamtąd, nie pochodzi od Boga? Jak mało się nauczyliście i jak bardzo głupi jesteście, jeśli uważacie, że wasze tak zwane dobre uczynki - wynikające z wiary w dobrobyt materialny - mogą kiedykolwiek zastąpić Prawdę.

Gdy zignorujecie waszą główną rolę - kierowanie się najważniejszą doktryną zbawiania dusz dzieci Bożych - wówczas nie możecie powiedzieć, że jesteście Moimi sługami. Jak łatwo nawołujecie, by ratować biednych, nieszczęśliwych i żyjących w nędzy członków waszej społeczności. Idąc tym błędnym szlakiem, poszukiwania podziwu świata dla tak zwanych dobrych uczynków, zapominacie o najważniejszej roli, do której zostaliście wezwani. A jest nią służenie Mi, waszemu Jezusowi. Nie jest nią poszukiwanie osobistej popularności w Moje Święte Imię. Co dobrego jest w tym, że każdy ma dogodne warunki życia, kiedy nie może uratować swojej duszy? Jeśli szukacie podziwu ze strony świeckiego świata ze względu na swoje społeczne działanie, mające na celu zagwarantować wam popularność, wtedy nie niesiecie Mojego Krzyża. Jeśli Mnie nie naśladujecie, to nie możecie mówić w Moim Imieniu. Nie możecie przekazywać Prawdy, kiedy wasze ja dąży do popularności.

Gdy zapomnicie o Ofierze, jakiej dokonałem, aby zbawić wasze dusze, to nie możecie Mi służyć. Kiedy ksiądz zapomina dlaczego stał się Moim sługą, jego odpadnięcie od łaski jest dziesięć razy większe niż zwykłej duszy. Gdy odsuwa się on ode Mnie, zabiera ze sobą dusze, na które ma wpływ i które ufają jego osądowi. Słuchajcie teraz Moi słudzy tego Mojego Wezwania do ratowania tych wszystkich dusz, nad którymi zostaliście ustanowieni poprzez Sakrament Święceń. Gdy zawiedziecie, zaprzestając powtarzać tego, czego się uczyliście, nie będziecie nauczali Prawdy. Kiedy wspieracie humanizm i zachęcacie dusze w swoich diecezjach, aby robiły to samo, odrzucacie Mnie. Zastępujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, nie tylko pragnieniem popierania sprawiedliwości społecznej, ale po to, by zyskać podziw dla dobrych uczynków w oczach innych. Ich podziw i wasze pragnienie bycia popularnym, świadczy o tym, że już Mi nie służycie. Kiedy już Mi nie służycie, pozwalacie sobie popaść w błąd i wkrótce już w ogóle nie będziecie Mnie uznawać w taki sposób, w jaki powinniście.

Tylko ci, nieliczni, wybrani będą służyli Mi do ostatniego Dnia. W tym Dniu wielu z tych, którzy nazywają siebie sługami w Moim Kościele na Ziemi, będą płakali i krzyczeli prosząc Mnie, aby okazał im Miłosierdzie. Do tego czasu utracą oni miliardy dusz dla Mnie, a wielu z nich popadnie w taką ohydę, że nie pojmą oni prawdy o swoim przeznaczeniu, aż do chwili, gdy już będzie za późno. 

Obudźcie się wy, którzy czujecie się niespokojni z powodu poczucia osamotnienia i dezorientacji, która otacza was, jako Moje sługi w tym czasie. Pozostańcie mocno zakorzenieni w Prawdzie w każdym momencie. Pamiętajcie, że waszą rolą jako Moich wyświęconych sług jest karmienie Moich Owiec Prawdą i zapewnianie im Pokarmu niezbędnego do ratowania ich dusz.

Waszym zadaniem jest przyprowadzenie Mi dusz.

Wasz Jezus

 

Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

orędzie nr 989 z serii Ostrzeżenie

09.12.2013, godz. 19:46

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bliski. Im bardziej przybliża się ten Wielki Dzień, tym więcej znaków będzie widocznych na świecie.

Ten człowiek, którego ukażą światu jako "człowieka pokoju" przygotowuje się, aby naśladować Mnie na wszelki możliwy sposób. Zna on Pismo Święte na wylot i ze względu na swoje pochodzenie będzie wypowiadał odwrócone Słowa, tak, żeby ich znaczenie było odwrócone. Z jego ust będą wylewały się bluźnierstwa, herezje, kłamstwa i profanacja Mojego Słowa. Swoją znajomością wszelkich Świętych spraw, wywrze wrażenie na każdym. Będzie cytował fragmenty Mojego Nauczania, które będzie płomiennie wygłaszał z każdej świeckiej sceny świata, dopóki nie przyciągnie uwagi ludzi.

Wielu powie: "Kim jest ten człowiek, który mówi z taką mądrością? Kim jest ten, który zwraca się do świata z miłością do mas w swoim sercu? Czy to jest Pan Bóg, Jezus Chrystus?" będą pytali, kiedy zostanie mu przypisanych wiele cudów. A gdy będzie deptał ołtarze wraz z innymi Moimi wrogami, którzy będą ubrani jak święci słudzy Boga, będzie on w pełni akceptowany przez oba oddzielone światy - prawdziwych wierzących i pogan.

Antychryst będzie przekręcał Prawdę i wypowie kłamstwo, że jest Mną i że przyszedł, aby przynieść wam zbawienie. Będzie głoszone kłamstwo o jego przyjściu w ciele. Nigdy nie nawiąże do Jezusa Chrystusa - Który przyszedł w ciele - i Jego śmierci na Krzyżu, ponieważ to jest niemożliwe. Nie, on będzie oznajmiał fakty w odwrotnej kolejności. Powie, że przyszedł w końcu w obecnym czasie w ciele. Wielu uwierzy mu, że jest Chrystusem. Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust.

Bestia będzie uwielbiany, podczas gdy Ja, Prawdziwy Zbawiciel świata, zostanę zapomniany, a Moje Słowo podeptane. Nigdy nie wolno wam wierzyć w kłamstwa, które zostaną wypowiedziane przez bestię, kiedy będzie siedział dumnie w świątyni wybudowanej na jego cześć.

Wasz Jezus

 

Przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu znienawidzi Mnie za to.

orędzie nr 988 z serii Ostrzeżenie

09.12.2013, godz. 16:15

Moja szczerze umiłowana córko, nikt nie obraża Mnie bardziej niż ci, którzy znają Moje Nauczanie, dane światu przez Księgę Mojego Ojca, lecz którzy tak interpretują Słowo Boże, aby dostosować je do swoich pragnień. Ci, którzy próbują zmusić innych i którzy ich zadręczają używając Mojego Świętego Słowa, popełniają poważny błąd. Oni nie korzystają z Daru miłości do przekazywania Prawdy. Zamiast tego płynie w ich żyłach nienawiść, spowodowana przez grzech pychy. Czyż nie wiecie, że Moje Słowo jest wieczne? Ono jest proste, aby wszyscy ludzie, w tym ci, którzy urodzili się z niewielkim intelektem, jak i ci, bez jakiejkolwiek znajomości Mnie, mogli zrozumieć to, o czym im mówię. Dlaczego miałbym przekazywać jedno znaczenie Mojego Słowa jednej osobie, a inne znaczenie komuś innemu?

Z Polecenia Mojego Ojca, przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście i wielu znienawidzi Mnie za to. 

Wy, którzy uważacie się za elitę, wybrańców i samozwańczych proroków, nie nadajecie się do obmycia Moich Stóp, tak bardzo jesteście przepełnieni nienawiścią. Wzgardzeni przez złego ducha i tak dumni, jesteście ślepi na Prawdziwy Głos Ducha Świętego. Duch Święty nigdy nie może zostać zesłany na wasze zatwardziałe, pełne nienawiści dusze, ponieważ wy Mnie nie reprezentujecie. Wy, którzy rozumiecie Prawdę zawartą w Najświętszej Księdze, Biblii, wiedzcie, że nie wolno wam nadużywać tego Wielkiego Daru wiedzy. Nigdy nie wolno wam z niej czegoś zabrać ani do niej dodać. Ani nie wolno wam próbować tworzyć jej nowych interpretacji czy znaczeń.

Przygotowuję was tylko dlatego, że w przeciwnym wypadku większość z was nie przyjęłaby Mojego Bożego Miłosierdzia. Gdybym was właściwie nie przygotował, wtedy nie bylibyście gotowi. A jednak, mimo, że mówię do was teraz, wielu z was Mnie obraża.  Kiedy wyrządzacie zło innym, bardzo będziecie cierpieli. Wy, którzy wyrządzacie innym zło, a potem mówicie, że robicie to w Moje Imię, wiedzie, że nigdy nie zostaniecie złączeni ze Mną w Raju. Kiedy odrzucacie Słowo Boże, nigdy nie zaakceptujecie Prawdy. Jesteście tak bardzo uparci, tak pełni egoizmu i przekonania o własnej nieomylności, że nie możecie odczuć prawdziwej miłości, która może pochodzić jedynie ode Mnie, Jezusa Chrystusa. Odejdźcie ode Mnie, Ja was nie znam. Nie należycie do Mnie.

Zły duch przekona wielu, że Moja Sprawiedliwość będzie tak miłosierna, że wszyscy zostaną przyjęci do Mojego Nowego Raju. Wkrótce każda Prawda udokumentowana w Ewangeliach zostanie przeanalizowana i zinterpretowana w innym świetle. Wielu zostanie zwiedzionych i wielu nie będzie się niepokoić o przygotowanie swoich dusz, łącznie z tymi, którzy rzeczywiście wierzą w Moje Powtórne Przyjście. To fałszywe poczucie bezpieczeństwa, będzie największym oszustwem wymyślonym, aby odebrać człowiekowi jego naturalne prawo do Królestwa Bożego. Gdy człowiek nie szuka pojednania na odpuszczenie grzechów, nie może oczekiwać odkupienia w Moich Oczach.

Moja Ręka Sprawiedliwości obnaży całą ludzkość. Oddzielę niewdzięczne dusze - tych, którzy zdecydowali się czcić swoich fałszywych bogów ze złota i srebra oraz światowych i dumnych przywódców - od cichych i pokornych. Okażę łaskę wszystkim, którzy poproszą Mnie o ochronę, z wyjątkiem głośnych i zachłannych samozwańczych proroków, którzy nie dopuszczają do Mnie dusz, którzy nigdy nie będą poszukiwać Mojego Miłosierdzia, gdyż ich pycha posłuży im jedynie do tego, by ich oddzielić ode Mnie na wieczność.

Wasz Jezus

 

 

Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Miłosierdzia

orędzie nr 987 z serii Ostrzeżenie

07.12.2013, godz. 14:25

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, abyście wszyscy, którzy Mnie kochacie, wiedzieli, że wzywam was w tym czasie, byście przyszli do Mnie jak małe dzieci i uklękli przede Mną.

Otwórzcie swoje serca i zaufajcie Mi całkowicie. Następnie poproście Mnie, przez Moją Miłość do was wszystkich, abym okazał miłosierdzie tym, którzy Mnie odrzucą podczas Ostrzeżenia. Proszę, módlcie się za te biedne, zagubione dusze, które są tak oddalone ode Mnie, gdyż odczują one niewypowiedziany ból, gdy staną przed Moimi wszystkowidzącymi Oczyma, podczas Oświetlenia Sumień.

Jestem złamany bólem za każdym razem, gdy patrzę na tych ludzi, którzy Mnie nie znają lub nie rozumieją co się wydarzy w świecie, bo Mój Czas już prawie nadszedł dla nich. Będzie to niemal niemożliwe przygotować te dusze, bowiem nigdy nie otworzą swoich uszu na Prawdziwe Słowo Boga. Dlatego musicie poprzez wasze modlitwy, błagać dla nich o Miłosierdzie. Wyleję na nich Miłosierdzie, ale będzie to trudne zadanie.

Wzywam cały świat, by wysłuchał dziś tego Wołania. Mój Czas, Czas dla Boga, aby w końcu został On poznany na całym świecie, w tej największej manifestacji od chwili, gdy Moje Serce przestało bić, gdy umarłem na Krzyżu, już prawie tu jest. 

Kiedy wy, którzy wiecie o Mojej Obietnicy powrotu, przychodzicie do Mnie, przynaglam was, abyście prosili przez modlitwę nie tylko za własne dusze, ale za dusze skazane na wieczne potępienie. Zapamiętajcie, co wam teraz powiem. Chcę, abyście tego dnia poprosili Mnie:

"Jezu, błagam o Miłosierdzie dla wszystkich, którzy Cię odrzucili i którzy najbardziej potrzebują Twojej pomocy. Amen."

Kiedy prosicie Mnie, bym pomógł innym, wylewam wówczas bardzo szczególne Łaski, na tych, których przeznaczenie zostało pokrzyżowane przez oszustwo diabła.

Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Miłosierdzia. Nigdy nie zapominajcie, jak wielkie jest Moje Miłosierdzie, gdyż zawsze jest nadzieja dla tych, którzy ode Mnie odpadli. Zrobiłbym wszystko, aby przyciągnąć ich w Moje Kochające Ramiona. Pomóżcie Mi ich uratować.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, by uwolnić was od zła tego świata

orędzie nr 986 z serii Ostrzeżenie

05.12.2013, godz. 14:00

Moje dziecko, świat będzie świadkiem spełnienia się proroctwa z La Salette, gdy wrogowie Boga, ubrani jak jagnięta w owczej skórze, staną teraz dumnie we wnętrzu Kościoła Mojego Syna na Ziemi i zaczną głosić herezje, przed którymi ostrzegałam świat. Ten czas już przyszedł.

Tak jak przepowiedziano, ciemność już zstąpiła na Kościół i ten plan pochłaniania dusz wiernych będzie trwał dotąd, aż Ciało mojego Syna nie zostanie sprofanowane, zgodnie z planem antychrysta. Wiele osób nie wie, że wrogowie Boga, prowadzeni przez antychrysta - który dopiero się ujawni - wierzą w Boga. Oni nie tylko wierzą w Boga, ale dlatego, że nienawidzą wszystkiego, co jest związane z Bogiem, będą knuli przeciwko Jego Planom przygotowania świata na Powtórne Przyjście mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Będą zaprzeczali każdemu Słowu mojego Syna przekazywanego w tych Orędziach, naśladując to, co On mówi. Gdy mój Syn mówi, by przygotować się teraz przez sakramenty i modlitwę, to Jego wrogowie będą wygłaszali podobne oświadczenia, ale będą one odmienne. Wzywanie, aby pomóc ludzkości - biednym - prześladowanym - będzie ich głównym celem, a nie głoszenie Słowa. Nie będą oni zachęcali was byście modlili się za swoje dusze czy za zbawienie innych dusz. Nie, zamiast tego, będziecie proszeni, aby pomóc tym duszom od strony humanitarnej.

Kiedy nie usłyszycie wołania byście ratowali swoje dusze, od tych, którzy twierdzą, że reprezentują Kościół mojego Syna, wtedy poznacie w swoich sercach, że dzieje się coś bardzo złego. 

Mój Syn umarł, aby zbawić wasze dusze, a nie po to, by uwolnić was od zła tego świata, które zawsze będzie istniało, dopóki mój Syn nie odzyska Należnego Mu Tronu, obiecanego Mu przez Boga Najwyższego. Nigdy nie wolno zapomnieć o Słowie Bożym. Ważne jest tylko to, aby błagać o zbawienie wszystkich dusz - niezależnie od tego czy są to królowie czy żebracy.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie

orędzie nr 985 z serii Ostrzeżenie

04.12.2013, godz. 10:30

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że każde Słowo, które wychodzi z Moich Ust pochodzi z Ust Tego, Który Mnie posłał. Każde ostrzeżenie dawane światu przez te Orędzia pochodzi od Tego, Który jest Wszechmogący. Przychodzę w Imię Mojego Ojca, a On posyła Mnie, aby przygotować drogę do uświęcenia Ziemi przed wielkim Dniem Mojego Powtórnego Przyjścia.

Tylko Mój Głos przynosi wam przesłania, dotyczące tego, czego Mój Ojciec pragnie, aby Jego dzieci wiedziały. Są to jedyne Orędzia, które publicznie głoszą Prawdę o tych dwóch nikczemnikach, którzy rozerwą świat na pół poprzez wielką apostazję. Nie usłyszycie Prawdy o Moim Powtórnym Przyjściu nigdzie indziej, gdyż żadnemu z was nie dano Władzy mówienia do całego świata w Imieniu Tego, Który was stworzył.

Gdy jako prawdziwy prorok końca czasów odsłaniasz Prawdę, tak też fałszywy podniesie swój głos, jak baranek, który tak będzie mówił, jakby głosił Prawdziwe Słowo Boże. Wówczas, gdy król Ziemi - zły duch - będzie walczył przeciwko Niebiańskiej interwencji, powstaną setki fałszywych proroków między wami, a oni nigdy nie powiedzą wam Prawdy. Ich wizje i słowa, które będą pochodziły z własnej wyobraźni – a w wielu przypadkach od złego ducha - objawią wam dobre rzeczy, które będziecie chcieli usłyszeć. Będą was uspakajali, kiedy będziecie tego potrzebowali, ale będą was zwodzili. Będą mówili o pokoju, tam gdzie go nie będzie - o Prawdzie, gdy będzie to herezja - o wielkich plonach, kiedy będzie głód. Nigdy nie usłyszycie Prawdy, gdyż ci kłamcy nie będą chcieli wywołać w was gniewu. 

Prawda przygotowuje was do radzenia sobie z rzeczywistością ciężkich czasów, które zostały przepowiedziane w Księdze Mojego Ojca. Jest ona wam przekazywana, aby was wzmocnić. Ale fałszywi prorocy, którzy błąkają się wśród was, będą was mylić i powiedzą, że wszystkie rzeczy są dobre - gdy będą złe, i święte - gdy nimi nie będą. Będą chronili wilki, które będą chciały pożreć dusze dzieci Bożych. Ich słowa miłości i cytaty z Pisma Świętego posłużą jedynie zwodzeniu. Jednak wielu z was przyjmie kłamstwa zamiast spojrzeć Prawdzie w oczy.

Biada wam wszystkim oszustom, ponieważ nie pochodzicie ode Mnie. Kiedy przychodzicie do Mnie i mówicie: "Ależ Jezu, my chcemy tylko szerzyć Dobrą Nowinę", odrzucę was i zostaniecie wygnani. Zdradziliście Mnie kłamiąc o misjach, które nigdy nie zostały wam przekazane. Zapieracie się Mnie przez zaprzeczanie Mi i kiedy publicznie oświadczacie, że Moje Słowo jest kłamstwem.

Nigdy nie próbujcie stawać na drodze Działaniu Boga, gdyż Niebiosa otworzą się i będziecie pierwszymi, którzy w dniu ostatecznym zostaną powaleni z fałszywym prorokiem i bestią. Kara spadnie na wszystkich, którzy twierdzą, że przychodzą w Moje Imię, a którzy służą wyłącznie jednemu celowi. Jest nim manipulowanie i ingerowanie w Słowo Boże. Gdy Bitwa Armagedonu się przybliża i gdy szaleją wojny rozpętane przez armię szatana przeciwko dzieciom Bożym, musicie się usunąć właśnie teraz, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, będziecie musieli stawić czoła Gniewowi Bożemu i nie zostanie okazane żadne Miłosierdzie ani wam ani tym, którzy łykali kłamstwa wypluwane z waszych ust, aby sprzeciwić się Prawdzie.

Wasz Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Nigdy ponownie nie będę chodził w ciele

orędzie nr 984 z serii Ostrzeżenie

03.12.2013, godz. 19:45

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkich, którzy będą mówili, że przychodzą w Moje Imię i będą twierdzili, że przygotowują drogę dla Pana, będzie można usłyszeć w każdej części świata - wiele głosów, wielu proroków, wielu kłamców - a żaden z nich nie będzie miał Upoważnienia od Boga.

Bądźcie czujni, zwłaszcza, gdy usłyszycie proroka, który powie, że ma obowiązek przygotować was na Moje Powtórne Przyjście. Kiedy usłyszycie te rzeczy i kiedy powiedzą wam, że pojawię się na świecie zarówno w ciele jak i duszy, wiedzcie, że nie jest to Prawda. Powtarzam jeszcze raz Moje Ostrzeżenie dla świata. Nigdy ponownie nie będę chodził w ciele. Przyszedłem po raz pierwszy w ciele, ale gdy powrócę, przyjdę dokładnie w ten sam sposób, w jaki opuściłem Ziemię - na obłokach. 

Wkrótce zobaczycie wielkie czyny, które będą uważane za wielkie dzieła w ramach przygotowań na Moje Powtórne Przyjście. Wiele starannie wyreżyserowanych cudownych uzdrowień zostanie przedstawionych światu przez tych wrogów Boga, którzy powiedzą, że są ode Mnie. Wielu będzie tak zaskoczonych, że ulegną temu nikczemnemu podstępowi. Tak wiele cudów, wielkich dzieł - wszystkie zostaną uznane za dzieła uczynione ręką Boga - przekona nawet sceptyków, że nastąpiły boskie cuda. Ci fałszywi przedstawiciele, którzy powiedzą, że prowadzą Moich ludzi, zostaną obsypani wielkimi pochwałami. Wkrótce świat otwarcie oświadczy, że ci oszuści są żyjącymi świętymi, a niedługo potem przedstawią antychrysta.

Wszystkie te przygotowania były planowane od siedmiu lat, a szybkość z jaką są wprowadzane tak radykalne zmiany, nie jest przypadkowa. Moje Powtórne Przyjście stanie się stałym punktem dyskusji. Wszyscy zostaną poproszeni o przygotowanie się do tego Wielkiego Wydarzenia, ale błędy w doktrynie chrześcijańskiej będą liczne. Tylko ci, którzy mają otwarte oczy, którzy widzą Prawdę i ci, którzy nie boją się stanąć w obliczu Prawdy, dojrzą te fałszerstwa. Będzie to dla nich stanowić bardzo duże obciążenie. Wśród wszystkich tych okrzyków, obfitych pochwał, którymi będą obsypani ci, którzy ukradli Tron Mądrości, mało się będzie mówiło o Moim Świętym Słowie. Będzie się mówiło jedynie o znaczeniu dobrych uczynków. Ani słowa o pracy koniecznej do uzyskania zbawienia, zgodnie ze Słowem Bożym.

Kiedy świecki świat w końcu ustąpi i połączy siły z fałszywymi oszustami, którzy przejmą świątynię Boga, wkrótce nastąpi największa ohyda jakiej dotąd nie widziano. Będzie to wtedy, gdy zostanie stworzona Świątynia na siedzibę dla antychrysta. Do tego czasu ci, którzy będą adorowali antychrysta będą już liczeni w miliardach. Jednak ci, którzy znają Prawdę, nie będą musieli długo czekać, ponieważ panowanie bestii będzie bardzo krótkie. I wtedy rozlegnie się dźwięk trąby. W tym dniu  ci wrogowie Boga zostaną wrzuceni do jeziora ognia, dokładnie tak, jak to zostało przepowiedziane.

Zapamiętajcie te proroctwa. Wydarzą się tak, jak zostały zapowiedziane - ci oszuści, którzy powiedzą, że przychodzą w Moje Imię, będą kochani, oklaskiwani i ubóstwiani. Ci, którzy przychodzą w Moje Imię są pogardzani i nienawidzeni. Ale z ich ust przyjdzie Ogień Ducha Prawdy i przez ich cierpienie, wielu innych zostanie uratowanych, którzy inaczej nie mogli by być uratowani.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia

orędzie nr 983 z serii Ostrzeżenie

01.12.2013, godz. 16:12

Moje dziecko, jestem Niewiastą obleczoną w słońce, a jest to słońce, które oznacza Światło Boga na świecie. Bez słońca nie ma światła. Bez światła nie ma życia. Bez Boga jest tylko śmierć.

Moja rola, jako Matki Zbawienia, kiedy będę wspomagać mojego Syna w Jego ostatniej Misji, Jego ostatecznym Planie dopełnienia Przymierza Jego Ojca, aby dać zbawienie każdej duszy, oznacza, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby przyprowadzić Mu dusze, tak jak On tego pragnie. Chciałabym, aby było wiadomo, że zostałam mianowana nie tylko Królową Nieba, lecz także Królową dwunastu pokoleń Izraela. Dwanaście narodów będzie panować w Nowym Jeruzalem. Dwanaście gwiazd na mojej koronie, którą umieścił na mojej głowie mój umiłowany Syn, Jezus Chrystus w czasie mojej Koronacji, oznacza to proroctwo. Każda z tych gwiazd reprezentuje dwanaście narodów, które wyłonią się w Dniu Sądu Ostatecznego.

Wszystkie dusze, w tym te, które powstaną z martwych, jak i te, które żyją obecnie na świecie, a które pozostaną w świetle Boga, przejdą do Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Połączą się one w jedno, w jedności z moim Synem i zmartwychwstaną do doskonałego ciała i duszy, tak jak mój Syn kiedy powstał z martwych. Ten stan doskonałości jest największym darem od Boga i udowadnia, jak jest miłosierny. To jest zbawienie, które mój Syn obiecał, gdy cierpiał Agonię na Krzyżu. I dzięki Jego wielkiej Miłości do ludzkości, pragnie On uratować każdą duszę, a zwłaszcza te dusze, które są dla Niego stracone.

Daję teraz wam wszystkim szczególny Dar, pobłogosławiony przez mojego Syna, aby wszystkie dusze otrzymały uwolnienie z ognia Piekła i otrzymały zbawienie. Mój Syn pragnie, aby każda dusza została zbawiona, bez względu na to, jak ciężkie są jej grzechy. Proszę, abyście rozpoczęli teraz Nowennę Zbawienia. Musicie zacząć natychmiast i kontynuować ją tak, jak wam mówię, aż do końca czasu. Musicie odmawiać tę modlitwę przez pełne siedem kolejnych dni w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego rozpoczynając od poniedziałku rano. Musicie ją odmawiać trzy razy w ciągu każdego z tych siedmiu dni i przez jeden z tych dni musicie pościć. Proszę, abyście podczas tego postu jedli tylko jeden główny posiłek w ciągu dnia, a podczas dwóch pozostałych posiłków spożywali jedynie chleb i wodę.

Tę modlitwę musicie odmawiać każdego z tych siedmiu dni.

Modlitwa Krucjaty (130) Modlitwa Krucjaty Nowenny Zbawienia:

Moja ukochana Matko Zbawienia, proszę uproś dla wszystkich dusz Dar wiecznego zbawienia poprzez łaskę Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Za Twoim wstawiennictwem błagam cię, abyś modliła się o uwolnienie wszystkich dusz z niewoli szatana.

Proszę, zwróć się do swojego Syna, aby okazał miłosierdzie i przebaczył tym duszom, które Go odrzucają, ranią Go swoją obojętnością i które uwielbiają fałszywe doktryny i fałszywych bogów.

Błagamy cię droga Matko, abyś prosiła o łaski otworzenia serc tych dusz, które najbardziej potrzebują twojej pomocy. Amen.

Moja obietnica pomocy mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, w Jego Planie dla ludzkości jest po to, aby przyciągnąć was wszystkich razem, którzy uznajecie moją rolę jako Pośredniczki Wszystkich Łask i Współodkupicielki, aby cały świat mógł zjednoczyć się jako jedno w jedności z Jezusem Chrystusem, waszym Zbawicielem i Odkupicielem.

Idźcie w pokoju. Zawsze będę się za was modliła, drogie dzieci i zawsze odpowiem na wasze wołanie odkupienia ludzkości w oczach Boga.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl