OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 51

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi

orędzie nr 1022 z serii Ostrzeżenie

14.01.2014, godz. 16:53

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi słudzy, wyznawcy i wszyscy, którzy oświadczają, że są Moi i mówią, że Mnie kochają, oznacza to dwie rzeczy. Kochają Mnie, ponieważ akceptują Moje Słowo i oddają Mi cześć poprzez wyznawanie Prawdy.

Kiedy Mnie kochacie, musicie pozostać wiernymi Mojemu Świętemu Słowu. Oznacza to posłuszeństwo Mojemu Słowu we wszystkich rzeczach odnoszących się do Prawdy. Kiedy wyznajecie Prawdę Mojego Słowa, jako Moi wyświęceni słudzy, musicie pozostawać posłuszni Słowu Bożemu.

Gdy Mój Kościół zachowuje Słowo Boże, musicie pozostać posłuszni Mojemu Kościołowi. Ale gdy nadejdzie dzień, kiedy ci, którzy mają władzę w Moim Kościele nie będą już głosili Prawdy, to musicie pozostać posłuszni tylko Mnie. Ponieważ Ja Jestem Kościołem. Beze Mnie, waszego Jezusa, nie ma Kościoła.

Gdy Moim Słowem się manipuluje, a następnie dostosowuje, to już przestaje ono być Moim Słowem. Możecie być posłuszni tylko Prawdziwemu Słowu Bożemu. Gdybyście poszli za nową doktryną, utworzoną przez człowieka, która zastąpi Moje Święte Słowo w Moich kościołach na całym świecie, wtedy osoby odpowiedzialne za to świętokradztwo wyprą się Mnie. Pozostańcie posłuszni tylko tym, którzy głoszą Słowo Boże, bo jeśli nie jest to Moje Słowo - to nie jest ono od Boga.

Słowo Boże jest Nienaruszalne. Nigdy nie może być przez nikogo zmienione. Posłuszeństwo wobec Mojego Kościoła jest ważne. Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego jest tym, co decyduje, czy jesteś chrześcijaninem. Dzień, w którym zastąpicie Słowo Boże substytutem utworzonym przez człowieka będzie dniem, w którym okażecie nieposłuszeństwo Słowu Bożemu.

Możecie tylko wtedy pozostać posłuszni w Moich Oczach w Moim Kościele na Ziemi, jeśli Prawda jest w nim zachowana. Nigdy nie możecie się bać głoszenia Prawdy, gdyż tylko Prawda was wyzwoli.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Przychodzę zebrać wiernych. Mój Czas jest bliski, gdy Miłosierdzie Mojego Syna jest już prawie nad wami

orędzie nr 1021 z serii Ostrzeżenie

13.01.2014, godz. 16:56

Ja Jestem Bogiem Ojcem. Ja Jestem, Który Jestem. Ja Jestem waszym Stwórcą - Alfą i Omegą.

Moja najdroższa córko, słuchaj Mnie, gdy ogłaszam, że Moja Interwencja, która ma zapobiec zniszczeniu ludzkiej rasy, ma się odbyć.

Kiedy nie słyszy się niczego złego - nie znaczy, że to nie istnieje. Jest planowany nikczemny akt wywołania wojny, której jedynym celem jest zniszczenie jak największej liczby ludzi. Zdolność człowieka do podjęcia złych czynów przeciwko Moim dzieciom nigdy nie była większa. Zdolność człowieka do produkcji technologii nigdy nie była większa, ale ta wiedza jest na dużą skalę nadużywana, a plany kontrolowania każdej dziedziny waszego życia są na zaawansowanym etapie.

Moi wrogowie chcą mieć władzę nad tym co jecie, pijecie i nad wszystkim, co robicie, aby rozpowszechniać Prawdę, jaką wam dałem. Nie spoczną aż do dnia, w którym będą mieli pod kontrolą wasze kraje, finanse i zdrowie. A ponieważ te plany mają stać się jawne, przejmą również wszystkie religie. Ponieważ tak wiele osób nie wierzy w Moje Istnienie, będzie niewielki sprzeciw wobec przebiegłego planu kradzieży dusz ode Mnie.

Kiedy człowiek uważa, że może przeciwstawić się Bogu, to tak naprawdę nie wie, Kim Ja Jestem. Jeśli nie wie, Kim Ja Jestem, to niczego nie wie. Jego serce zostało zatwardzone, jego intelekt otępiał, a jego dusza stała się ociężała.

Ten, który się ode Mnie oddala jest stracony. Ten, który walczy przeciwko Mnie z zamiarem kradzieży dusz Moich dzieci jest dla Mnie martwy, a jego los przesądzony.

Będę teraz interweniował, aby nie dopuścić do popełnienia tego strasznego i niegodziwego okrucieństwa. Potem, gdy Ja skończę, otworzę wasze oczy, pociągnę wasze serca i napełnię was zachwytem. Wkrótce ujawnię Prawdę, bo tak wielu z was już w nią nie wierzy.

Ja Jestem wszystkim, co jest i będzie. Jestem waszym Ojcem, Wszech-Wiedzącym, Wszech-Widzącym, Pełnią Miłości i Pełnią Miłosierdzia. Przychodzę zebrać wiernych. Mój Czas jest bliski, gdyż Miłosierdzie Mojego Syna jest już prawie nad wami.

Wasz Ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Wkrótce Piekło zostanie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje

orędzie nr 1020 z serii Ostrzeżenie

12.01.2014, godz. 20:28

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby nie Ja, Jezus Chrystus, który mówię do świata w tym czasie, wiele dusz nigdy nie przeszłoby przez Bramy Raju.

Tyle niewdzięcznych dusz już nie przestrzega Moich Praw i tworzą swoją własną interpretację, która jest dla Mnie odrażająca. Zasady odnoszące się do Prawdy zostały przekazane, jako Dar dla ludzkości, jako sposób umożliwiający człowiekowi osiągnięcie prawa do zbawienia. Czyż nie wiecie, że nie możecie żyć według waszej wersji Bożych Praw, a potem spodziewać się wejścia do Raju?

Zuchwałość człowieka przewyższyła ducha pokory. Człowiek nie służy już Bogu w taki sposób, w jaki mu nakazano. Zamiast tego z własnej wyobraźni bierze wizję tego, co uważa za Niebo. Dzisiaj żaden Mój sługa - powołany, by Mi służyć - nigdy nie nawiązuje do istnienia Piekła. Samo wspomnienie słowa Piekło wprawia w zakłopotanie Moje wyświęcone sługi, gdyż boją się oni ośmieszenia, które by ich spotkało ze strony świeckiego społeczeństwa, które zostało oszukane. Piekło jest domem dla wielu biednych dusz i jak bardzo boli Mnie, gdy widzę niczego nie podejrzewające dusze, które wpadają w otchłań przerażenia, w chwili brania przez nich ostatniego oddechu.

Dzieciom Bożym trzeba mówić teraz o pilności modlitwy za dusze, które są ślepe na Prawdę. Wkrótce, Piekło zostanie formalnie uznane za miejsce, które nie istnieje. Duszom będzie mówiło się że wszystkie dzieci Boże, gdy żyją rozsądnym i godnym życiem - niezależnie od tego czy wierzą w Boga czy nie, otrzymają Życie Wieczne. Ale to będzie kłamstwo. Nie ma powrotu z piekła. Ono jest na wieczność.

Wiele dusz, które otwarcie Mnie odrzuciły, zarówno prywatnie jak i publicznie, usychają w Piekle. Ich gorzki żal pogarsza straszliwie bolesne cierpienie i nienawiść szatana. Gdy już znajdą się w Piekle, szatan ujawnia się im wszystkim w swojej nikczemnej i podłej formie, a jego nienawiść do nich wypełnia ich w każdym momencie. Ich wstręt do niego - tej samej bestii, której oddawali hołd podczas swojego życia na Ziemi - już sam w sobie jest przyczyną ich wielkiego bólu. Jednak największe cierpienie sprawia im oddzielenie ode Mnie i ból ciemności, którego doświadczają. 

Jeśli ktokolwiek mówi w Moje Imię, że piekło nie istnieje, to nie widzi w tym korzyści dla siebie, by pomóc wam ratować swoje dusze. Kiedy jesteście przekonani, że Piekło nie istnieje, to błędnie zakładacie, że grzech nie ma znaczenia.

Nie możecie Mi służyć, jeśli uważacie, że grzech nie istnieje. Nie będziecie mogli żyć chwalebnym życiem na wieczność w Moim Królestwie, jeśli nie prosicie Mnie o przebaczenie wam waszych grzechów. To jest istotą nowej doktryny, która wkrótce ma być wprowadzona, a was zmuszą do jej przełknięcia. Wtedy to podstępnie  sprawią, że zaniedbacie przygotowania swoich dusz na Wielki Dzień Pana, gdy przyjdę domagać się was, jako swojej własności.

Mówię wam to, aby was ostrzec - nie straszyć. Błagam was, abyście zaakceptowali grzech, jako część swojego życia, ale zachęcam was do dalszego unikania siedmiu grzechów śmiertelnych, bo gdy tak uczynicie, będziecie w Mojej Łasce. Zawsze musicie wyznawać swoje grzechy. Róbcie to codziennie. Mówcie do Mnie i proście Mnie o wybaczenie. Ci z Was, którzy nie mogą otrzymać Sakramentu Spowiedzi - jeśli pochodzicie z różnych wyznań i religii, musicie przyjąć Dar Odpustu Zupełnego, który wam dałem. http://paruzja.info/modlitwy-krucjaty/11-modlitwa-krucjaty-24-odpust-zupelny-dla-rozgrzeszenia

Dbajcie o swoje dusze, bo wasze dusze będą żyły wiecznie. Będziecie żyli tylko w jednym z dwóch miejsc na wieczność - w Piekle lub w Moim Królestwie.

Wasz Jezus

 

Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie nie różnią się od tych, którzy żyli tysiące lat temu

orędzie nr 1019 z serii Ostrzeżenie

11.01.2014, godz. 10:48

Moja szczerze umiłowana córko, chcę, aby świat wiedział, jak bardzo kocham człowieka, gdyż kocham nawet takiego, z którym się nikt nie liczy, najbardziej udręczonego i najbardziej niegodnego. Każdy, kto uważa, że stawiam jakiegoś człowieka ponad innym, nie zna Mnie. Daję przywileje niektórym duszom, zwłaszcza duszom wybranym, ale nie kocham ich bardziej czy mniej, niż dusze doświadczane.

Spoglądam na każdą duszę z miłością w Moim Sercu. Trwam przy każdym z was, ponieważ jesteście Moi - Mojego Ojca. Choć mogę być obrażany waszymi słabościami i rozgniewany z powodu waszych złych zamiarów i pragnień, to jednak Moja Miłość do was nigdy nie umrze. Wszyscy grzesznicy są kochani przez Boga - bez względu na to, co zrobili. Bóg ma ostateczną Władzę nad losem każdej duszy i ta Moc jest Jego.

Jedynie Ja mam Władzę, by Sądzić. Żadnemu człowiekowi spośród was nie dano takiego prawa. Gdy człowiek uzna, że ktoś jest winny grzechu, może ukarać tę osobę tylko pokutą, nie śmiercią. Żaden człowiek, sędzia, przywódca polityczny czy członek Mojego Kościoła na Ziemi, nigdy nie może skazać człowieka na śmierć z powodu jego grzechów - bez względu na to jak mogą być niegodziwe. Żaden człowiek nie może skazać drugiego na piekło, bo kiedy oświadcza, że dana dusza jest potępiona, to w zamian on zostanie potępiony, bez względu na to, jak bardzo wiele świętych czynów dokonał w Moje Imię.

Jak możecie marnować tyle czasu na wzajemne potępianie się, zamiast przyjąć ten Dar, który został wam dany - Dar wzajemnej miłości. Pokochajcie ten Dar, który wy wszyscy otrzymaliście od Boga i który należy do was, byście go rozdawali w taki sposób, jaki sobie życzycie - skoro to jest zgodne z Wolą Mojego Ojca. Jednak tak wielu, którzy kochają Mnie, Jezusa Chrystusa, uważa, że Ja akceptuję wszelkie działania, które podsycają wzajemną nienawiść. Zamiast tak sądzić, musicie wiedzieć, że po prostu chcę, abyście się wzajemnie miłowali i pozostali wierni Słowu Boga, które jest zawarte zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie.

Słowo jest wieczne - ono nie zmienia się - nigdy. Ludzie, którzy żyją w dzisiejszym świecie nie różnią się od tych, którzy żyli tysiące lat temu. Możecie posiadać więcej wiedzy i informacji, ale nie jesteście wspanialsi niż jakiekolwiek inne pokolenie, które było przed wami. Człowiek jest śmiertelny. Nic się nie zmieni w tej kwestii, dopóki Ja nie przyniosę wam Życia Wiecznego.

Zatrzymajcie się i pomyślcie. Moje polecenia są nadal takie same, jak dane ludzkości podczas Mojego Czasu na Ziemi. Jedyną różnicą jest to, że obecnie ze względu na postępy w nauce, wielu ludzi jest przekonanych, że są oni więksi od Boga. Wielu tak bardzo wierzy w swoją nieśmiertelność, że zdecydowało się nie uznawać, iż zostali stworzeni przez Boga. Wielu sądzi, że mają prawo do napisania na nowo Bożych Praw.

Wielu zdecydowało się wybudować nową wieżę Babel, a kiedy to zrobią, zawali się ona przez jedno machnięcie Ręki Mojego Ojca. Wtedy człowiek uświadomi sobie, że życie może istnieć tylko z Bogiem i dla Boga, w zgodzie z Wolą Boga. Bez Boga nie ma życia.

Wasz Jezus

 

Moja miłość do ludzkości jest całkowita. Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów

orędzie nr 1018 z serii Ostrzeżenie

09.01.2014, godz. 21:40

Moja szczerze umiłowana córko, co widzisz, gdy rozejrzysz się wokół? Świat pełen sprzeczności. Z jednej strony widzisz miłość, radość i życzliwość. Ale z drugiej strony przeciwdziała temu zły duch poprzez nienawiść, jaką odczuwa on wobec ludzkości.

Wiedzcie, że wszelki niepokój, smutek, dezorientacja, brak zaufania, jad, nienawiść i zło, które widzicie na świecie, mogą pochodzić tylko z jednego źródła. Bicz ludzkości jakim jest szatan, wywołuje rozpaczliwe nieszczęścia wśród dzieci Bożych. Ich ból staje się Moim i dlatego zły duch tworzy takie spustoszenie - by Mnie ranić.

Moja córko, od tego dnia, dokądkolwiek pójdziesz i jakąkolwiek twarz zobaczysz, będziesz widziała je tak, jak Ja je widzę – każdego, jako dziecko Boże. Jak bardzo kocham je wszystkie, jakże pragnę otaczać czułą opieką każde z nich - niezależnie od ich wad czy grzechów. Nie ma znaczenia co zrobili, aby Mnie obrazić, ja nadal je kocham - wszystkich i każdego. Czuję wielką radość, gdy widzę miłość promieniującą od nich - miłość, jaką otrzymali w Darze od Mojego Ojca, Który ich stworzył. Ich miłość jest Moją Miłością i przyciąga ona inne dusze do nich, a wtedy Miłość Boga wszędzie się rozprzestrzenia.

Ale kiedy jestem świadkiem bólu i cierpienia w jakiejkolwiek duszy, wtedy jej ból, staje się Moim. Przyczyną jej bólu może być straszliwe cierpienie, spowodowane brakiem miłości dla innych, co przynosi poczucie rozpaczliwego osamotnienia. Ja również odczuwam ich samotność i izolację, a to wzbudza Moje dalsze Współczucie.

Są także takie dusze, które cały swój czas poświęcają pogoni za rzeczami, które nie pochodzą ode Mnie. Ci, którzy Mnie odrzucają, całkowicie łamią Mi Serce na połowę. Jak wiele krwawych Łez wylewam z powodu tych dusz, gdy chcą one odciąć pępowinę, która łączy ich z ich Zbawicielem - ich jedyną nadzieją Zbawienia.  Kiedy zobaczysz te dusze, Moja córko, odczujesz taki straszny smutek w swoim sercu, jaki Ja odczuwam wobec nich.

Wreszcie są tacy, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, ale nie są godni, aby wytrzeć Moje Stopy. Ich nienawiść do Mnie jest spowodowana przez ich miłość własną. Jednak bez względu na to, jak często Mnie obrażają i wprowadzają Moje owce w błąd, nadal pragnę ich dusz.

Moja Miłość do ludzkości, jest całkowita. Kocham wszystkich, także tych, którzy dopuszczają się najbardziej niegodziwych czynów. Tak będzie aż do końca. Będę trzymał w objęciach wszystkie dusze aż do ostatniego dnia, gdy po wyczerpaniu wszystkich środków, aby ratować dusze, tylko te, które wbiegną do otchłani bestii i które Mnie odrzucą, pomimo świadomości, jak bardzo je kocham - zostaną utracone dla Mnie na zawsze.

Zawsze miłujcie się wzajemnie z wadami i ze wszystkim - tak, jak Ja was miłuję. Kiedy potępiacie kogoś, przypomnijcie sobie o Mojej Miłości i zamilczcie. Gdy gardzicie innymi wiedzcie, że ta nienawiść nie pochodzi ode Mnie. Kiedy patrzycie jeden na drugiego, patrzcie na siebie Moimi Oczami. Nikogo nie powinniście unikać. Okazujcie natomiast współczucie tym, którzy was denerwują, obrażają lub ranią, gdyż są przeze Mnie miłowani. Jeżeli Mnie miłujecie, będzie okazywali miłość wszystkim, z którymi wchodzicie w kontakt.

Miłość udziela się innym, ponieważ pochodzi od Boga. Tylko dobro może pochodzić z miłości.

Wasz Jezus

 

Kiedy będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasach wielkich prób, dam wam ulgę

orędzie nr 1017 z serii Ostrzeżenie

08.01.2014, godz. 21:15

Moja szczerze umiłowana córko, musi być wiadomo, że wszyscy spośród was, gdy bronicie Słowa Bożego w czasie ciemności, będziecie potrzebowali od Mnie wszelkich Łask, jeśli chcecie wytrwać. Gdy zawołacie Mnie, abym zalał wasze dusze Moimi szczególnymi Łaskami, łatwiej wam będzie iść za Mną.

Przekazuję teraz wam wszystkim dzielnym i wiernym duszom te szczególne łaski. Kiedy będziecie odmawiali tę nową Litanię w czasach wielkich prób, dam wam ulgę.

Litania (6) O Dar Łask

O najdroższy Jezu, mój ukochany Zbawicielu,

Napełnij mnie swoją Miłością.

Napełnij mnie swoją Siłą.

Napełnij mnie swoją Mądrością.

Napełnij mnie swoją Wytrwałością.

Napełnij mnie swoją Pokorą.

Napełnij mnie swoją Odwagą.

Napełnij mnie swoją Męką.

Amen.

Dusze, które będą ją odmawiały w czasach prześladowań, niech wiedzą, że wyleję na was te Łaski. Staniecie się spokojniejsi, silniejsi i odważniejsi, gdy będziecie nieśli Mój ciężki Krzyż do bram Nowego Nieba i Nowej Ziemi. Najważniejsze, że nie ulegniecie zastraszaniu, które może was spotykać  w Moje Święte Imię. 

Będziecie szli pewnie i pełni godności, nieustannie podtrzymując Słowo Boże. Każdy, kto odpowie na to Wezwanie i będzie odmawiał tę szczególną Litanię, będzie czuł w sercu radość, jakiej przedtem nie miał. Będziecie także pewni wiedzy, którą zostaniecie pobłogosławieni Mocą Ducha Świętego, a Prawda zawsze będzie królowała w waszych sercach.

Kocham i błogosławię teraz każdego z was - w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Wasz Jezus

 

Gdy Moi wyznawcy uwierzą w oszustwo, które ma nadejść i Mnie odrzucą, nie będzie to oznaczało, że powiedzą: "Nie wierzę w Jezusa". Nie, będzie to oznaczało, że

orędzie nr 1016 z serii Ostrzeżenie

07.01.2014, godz. 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy wierni zawołają: "Już dłużej nie możemy  patrzeć na triumf zła nad dobrem" cały ból zakończy się raptownie.

Oczyszczanie ze zła wymaga, aby ono się najpierw rozprzestrzeniło. To jest próba dla ludzi o nikczemnych sercach, którzy pierwsi zostaną przyciągnięci. Gdy zanurzą się w próżnię zła, to albo stawią opór bólowi, który powstanie w ich duszach albo dadzą się zabrać do nowych głębokości, coraz dalej od Królestwa Bożego.

Dusze wiernych zostaną poddane skrajnej próbie i będą dręczone przez zagubienie, które ich czeka. Wielu pozna w swoich sercach, że to, co uważają za prawdziwe i to, co mają w głębi swoich serc, nie jest już uważane za Prawdę. Jednak nie będą w stanie zdecydować, co pochodzi ode Mnie, a co nie. Ich wiara zostanie rozdarta i wielu uwikła się w nową doktrynę stworzoną przez człowieka, z czym nigdy nie będą się dobrze czuli. Będą odczuwali niepokój i wielu nie będzie w stanie zwierzyć się ze swych obaw tym, którzy zostali mianowani Moimi wyświęconymi sługami. Nie będą wiedzieli do kogo zwrócić się po Prawdę.

Będą musieli być świadkami publicznego oświadczenia, które będzie wychwalać grzech, gdy będzie się głosić, że ludzkość jest słaba - Bóg wie, że człowiek osłabiony przez grzech jest tylko ofiarą. Zamiast zmuszania do oglądania grzechu w całej jego brzydocie, zostaną oni zmuszeni do potwierdzenia swojej zgody i akceptacji nowych przepisów wprowadzanych do Kościoła. Będzie się od nich oczekiwało oddawania hołdu i przestrzegania nowych przepisów, które będą wzywały was wszystkich do poszanowania indywidualności człowieka i waszego prawa, by być tym kim chcecie i czynienia tego, co wybierzecie.

Gdy Moi wyznawcy uwierzą w oszustwo, które ma nadejść i Mnie odrzucą, nie będzie to oznaczało, że powiedzą: "Nie wierzę w Jezusa". Nie, ale będzie to oznaczało, że sami wybiorą sobie część Mojego Nauczania w którą chcą wierzyć. A następnie zadecydują z jakimi częściami się nie zgadzają. Potem powiedzą, że Jezus zgodziłby się z tą nową interpretacją, gdyby chodził dzisiaj po Ziemi. O, jak niewiele się nauczyli i jak pycha rozerwie ich na strzępy. Gdy kara spadnie wokół nich i kiedy zdadzą sobie sprawę w jaki sposób Mnie obrazili, będą krzyczeli z przerażenia, gdy staną twarzą w twarz przed wymierzoną w siebie sprawiedliwością.

W tym dniu, gdy Prawda zostanie objawiona, tylko dzięki modlitwom Mojej Armii Reszty, ci, którzy sprowadzili hańbę na siebie i walczyli ze Mną, ich ukochanym Jezusem, Który tylko chciał przynieść im Miłosierdzie - będą uratowani.

Wasz Jezus

 

Niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan

orędzie nr 1015 z serii Ostrzeżenie

07.01.2014, godz. 12:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo pozostanie nienaruszone, ponieważ Moi ukochani wierni wyznawcy na całym świecie, którzy będą tworzyli Resztę Mojego Kościoła, nigdy nie odejdą od Prawdy.

Tak wielu Moich wyznawców wyłoni się, aby utworzyć Moją Armię Reszty w każdym kraju na świecie, w tym także w komunistycznych reżimach. Duch Święty jest wysyłany, aby okryć każdą część tej Mojej małej, ale potężnej Armii. Wkrótce wszyscy Moi uczniowie wszędzie będą rozpowszechniali Słowa proroctw, dane światu przez tę Misję. Pójdą teraz i będą rozpowszechniali wśród wszystkich Ewangelie, Moje Słowo i Moje Obietnice. Nigdy nie pozwolę, aby wiara Moich wyznawców uschła i zanikła. Jednak te dusze, które pozostaną wierne Słowu, jakie dano ludzkości w Biblii, będą nieliczne.

Moje Światło będzie świeciło jak słońce w tych wszystkich miejscach, gdzie Moi umiłowani uczniowie odpowiedzą na Moje Wołanie w tym czasie. Jest to Wołanie z Nieba, zapraszające was, abyście wzięli Mój Krzyż i szli za Mną, waszym Jezusem, aż po krańce Ziemi. Pragnę, abyście poprzez rozpowszechnianie głoszenia Prawdy o Trójcy Przenajświętszej, pomogli Mi zebrać zagubionych, zdezorientowanych, błąkających się i tych, którzy Mnie nie znają.

Będziecie zwracać się głośno i wyraźnie do wszystkich religii i przekażecie im Moje Słowo. Poprzez Modlitwy jakie wam daję, zostaną oni pobłogosławieni. Cieszcie się wy, którzy wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus, jestem Tym, który wzywa was w tym czasie wielkiej zmiany. Jesteście naprawdę błogosławieni. Wiedzcie, że taka jest Moja Miłość miłość dla was, że będę was prowadził, wzmacniał i dawał odwagę lwa w waszej misji. Będziecie mówili pięknie i z miłością, a ogień Ducha Świętego będzie wylewał się z waszych ust. Ten Dar z powrotem przyciągnie do Mnie miliony. Przygotowuję was teraz, kiedy niebawem macie się stać świadkami największego oszustwa jakie kiedykolwiek narzucił światu szatan.

Kiedy będziecie należeli do Mnie, będziecie w stanie obronić świat przed pochłonięciem go przez niegodziwości złego ducha w jego ostatnich dniach. Nie zawiedziecie. Będziecie cierpieli. Spotkacie się z niechęcią, sprzeciwem i oskarżeniem o herezję, choć wy wszyscy będziecie po prostu przypominać ludziom o tym, co jest zawarte w Świętych Ewangeliach.

Pozostańcie w pokoju, gdyż Moje Dary podtrzymają was podczas tej bitwy. Jesteście już gotowi, gdyż Moi wrogowie, którzy czekają, aby zuchwale pokazać się światu, wkrótce staną się znani. Wtedy przyjdzie czas na to, by wypełnił się Mój ostateczny Plan Zbawienia ludzkości.

Ja Jestem w was, z wami i zawsze przebywam w waszych sercach i duszach.

Wasz ukochany Jezus

 

Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

orędzie nr 1014 z serii Ostrzeżenie

05.01.2014, godz. 19:34

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Ogień Ducha Świętego wnika w duszę osoby, pierwszą reakcją są łzy. Drugą reakcją jest oszołomienie. Trzecią reakcją jest uświadomienie sobie, że coś wspaniałego - wewnętrzne zrozumienie Prawdy Boga i wszystkiego, czego On pragnie - opanowało tę szczególną duszę. Nagle zstępuje pokój, a także przenikliwe zrozumienie tajemnicy Istnienia Boga - Miłości Boga. Wszystkie rzeczy, które są zgodne ze Słowem Bożym, stają się jasne.

Tylko ci, którzy poddali swoją wolę Bogu i którzy pozbyli się całej ludzkiej pychy i intelektu oraz oddali Mu te rzeczy są w stanie otrzymać Dar Ducha Świętego. Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.

Tylko ci, którzy naprawdę wierzą, że Bóg jest wszechmocny, a człowiek jest niczym i że są niegodni stanąć przed Nim, mogą oddać swoją wolę. Tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie miało prawdziwy wpływ.

Każdy człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę i mówi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie się szczycił. Nigdy nie zwróci uwagi na swoje dary, talenty, wiedzę, świętość czy na pokorę. Bo kiedy człowiek czyni tak w Święte Imię Boże, to nie został on pobłogosławiony Duchem Ognia - Płomieniem, który rozpala serce człowieka, tak, że odpowiada z miłością na Słowo Boże.

Podczas Mojego Czasu na Ziemi, wyjaśniłem to wszystkim z was, że ten, kto się wywyższa przede Mną zostanie odrzucony na pustynię. A kto się uniża przede Mną zostanie wywyższony.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Najpierw udaliśmy się do Judei, a potem mój Syn został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii

orędzie nr 1013 z serii Ostrzeżenie

04.01.2014, godz. 13:50

Moje dziecko, w przygotowaniach do narodzin mojego Syna, utrapienia towarzyszyły nam we wszystkim, co nas spotykało. Uciekłam do Elżbiety po pocieszenie, wiedząc, że była ona pobłogosławiona wewnętrznym rozeznaniem przez Ducha Świętego. Ja i mój ukochany małżonek, staraliśmy się o spokojne schronienie w czasie, gdy przytłoczyła nas wiedza o tym, co miało nadejść.

Kiedy mój czas się zbliżał, wszelkie przeszkody przygotowane przez złego ducha pojawiały się przed nami, na każdym naszym kroku. Drzwi były zamykane przed nami, ludzie, których znaliśmy unikali nas i zostaliśmy wyrzuceni na pustkowie. I tak skończyliśmy bez dachu nad głową, w schronisku nadającym się tylko dla zwierząt, gdy Święty Mesjasz przychodził na świat jako żebrak. Nie było żadnych uroczystości, koronacji ani uznania. Pozostało tylko kilka osób, aby pocieszyć mnie w moim osamotnieniu. Ale wtedy, gdy mój Syn już się narodził, opuściły mnie wszystkie uczucia niepokoju. Odczuwałam jedynie miłość Najświętszej Obecności. Wreszcie zapanował pokój w moim Sercu.

Przez moc Ducha Świętego pomoc i pocieszenie zostały na nas zesłane, lecz było ich niewiele. Chociaż narodzenie Jezusa Chrystusa było poniżającym i skromnym wydarzeniem - w którym brało udział zaledwie kilka osób - wieść o tym szerzyła się już wcześniej. W ten sposób działa Duch Święty. Wielu już wcześniej oczekiwało tych narodzin. Wielu słyszało o tym wydarzeniu i wielu o nim mówiło. Kiedy było wiadomo, że urodził się Jezus Chrystus, Mesjasz obiecany ludzkości, zaczął narastać sprzeciw. Złośliwy atak Heroda i wszystkich jego sług pokazał, jak wielki strach budzi w sercach złych ludzi Obecność Boga.

Od tego dnia stałam się obrońcą mojego Syna i odtąd mój ukochany małżonek, Józef w wielu przypadkach zapewniał nam bezpieczeństwo. Spędziliśmy wiele lat uciekając z jednego miejsca na drugie. Doznaliśmy tak wielu sprzeciwów - tak wiele strachu, tak wiele nienawiści. Taki był nasz los. Od chwili, gdy znaleźliśmy mojego Syna w wieku dwunastu lat nauczającego w świątyni, ukrywaliśmy Go.

Rodzina Józefa była zaangażowana w przemieszczanie nas po kryjomu i przez wiele lat podróżowaliśmy. Najpierw udaliśmy się do Judei, a potem mój Syn został zabrany do Indii, Persji, Egiptu, Grecji i Anglii. Wszędzie, gdzie byliśmy Obecność mojego Syna dokonywała wiele cudów, choć nigdy nie przedstawił się On publicznie jako Mesjasz. Troszczyliśmy się o Niego bardzo i widywaliśmy się z Nim często. Żyliśmy w pokoju, miłości i harmonii, a dzięki mojemu małżonkowi, Józefowi, mieliśmy dokąd pójść, aby chronić mojego Syna, dopóki nie rozpoczął swojej publicznej Misji.

I teraz, gdy Jego Powtórne Przyjście jest niedalekie, to przed Jego Przybyciem będą się pojawiać wszelkie przeszkody. Wszystkie Słowa z ust Jego proroka będą rozrywane i wyśmiewane. Tylko garstka ludzi będzie wtajemniczona w Prawdę wokół tej Misji i wiele drzwi zostanie zatrzaśniętych przed tymi, którzy wypełniają Jego polecenia. To jest samotna Misja dla ciebie, moje dziecko i jesteś pouczana, aby pozostać posłuszną we wszystkim, co Bóg daje ci poznać.

Pomoc będzie posyłana. Pomoc będzie również ustawała, gdy takie będzie Życzenie mojego Syna. Choć widać, że niewielu podąża za tą Misją, to o wiele więcej milionów całkowicie w nią wierzy. Gdyż Słowo Boże przez moc Ducha Świętego zawsze będzie przyciągało tych, którzy należą do Niego.

Bóle porodowe się zaczęły, a poród nie będzie trwał zbyt długo. Wkrótce zaświtają narodziny nowego początku, a potem w końcu nadejdzie Dzień Pański. Dzieci, zostańcie w pokoju, gdyż wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć, zanim Ziemia zostanie oczyszczona z grzechu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz

orędzie nr 1012 z serii Ostrzeżenie

04.01.2014, godz. 13:40

Moja szczerze umiłowana córko, chociaż należy obawiać się Mojej Sprawiedliwości, to jednak zawsze odpowiem tym, którzy błagają o Miłosierdzie dla innych dusz. Obiecuję wam, że przez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty i innych modlitw, w których prosicie Mnie, abym okazał Łaskawość, wysłucham i odpowiednio będę działał.

Moje Miłosierdzie nie zna granic i obejmuje wszystkich grzeszników, kiedy oni i inni szukają odkupienia. Moja Miłość jest nieskończona. Moje Współczucie jest nieustanne. Niech nikt nigdy nie wątpi w Moją Obietnicę i Moje Pragnienie ratowania wszystkich, łącznie z Moimi Wrogami. Przynaglam was, Moi umiłowani wyznawcy na całym świecie - także tych, którzy nie znają tych Orędzi - módlcie się, módlcie się, módlcie się za swoje własne dusze oraz innych. Obejmuje to wierzących, niewierzących i tych, którzy nie znają Prawdy.

Moja Miłość do was jest dla was wszystkich po to, abyście zobaczyli, poczuli i żyli. Musicie tylko odpowiedzieć tak, jak was uczę. Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja miłuję. Gdy was biczują bądźcie miłosierni i módlcie się za nich. Bądźcie hojni w poświęceniu swojego czasu na intensywną pracę i modlitwę o ratowanie dusz tych, którzy odsunęli się daleko ode Mnie.

To jest Moje największe Pragnienie. Idźcie w pokoju.

Wasz Jezus

 

Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem Pańskim

orędzie nr 1011 z serii Ostrzeżenie

03.01.2014, godz. 21:45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dawni prorocy zostali wezwani przez Boga do głoszenia Prawdy, nie byli oni - żaden z nich - zbyt entuzjastycznie nastawieni do Kielicha Prawdziwego Słowa Bożego, który im był dany. To było bardzo przytłaczające dla każdego z nich - większość z nich nie była uczonymi w  Piśmie Świętym - wiele z tego co zostało im przekazane nie miało dla nich sensu. Jednak Moc Ducha Świętego przyciągnęła ich i to pozwoliło im głosić Słowo Boże dokładnie tak, jak zostało im ono przekazane. Wielu kuliło się ze strachu. Niektórzy odeszli. Ci, którzy odeszli, wrócili. Kiedy Bóg posyła proroka, oznacza to, że planuje On coś wielkiej wagi. Prorocy, wysłannicy Boga, ujawniają światu tylko to, co jest konieczne do zbawienia dusz.

Moja córko, niech będzie wiadomo, że ta Misja będzie tą, w której Głos Boga zabrzmi, jakby był grzmotem, będzie odczuwalny w każdym zakątku Ziemi. Wiele zostanie ujawnione dzieciom Bożym przed Wielkim Dniem Pańskim. Konieczne jest, aby tak się stało, ponieważ gdyby Bóg nie ostrzegł ludzkości, to nie byłby w stanie wypełnić swojej Obietnicy danej prorokom - Mojżeszowi, Danielowi i Janowi. Kiedy Bóg składa Obietnicę, zawsze jej dotrzymuje.

Nigdy nie bójcie się prawdziwych proroków, gdyż mówią oni Słowa podawane im do ust przez Boga dla waszego dobra.

Słuchanie Słowa Bożego wypowiadanego dzisiaj może spowodować strach. Może to być przytłaczające i sprawić pewien lęk. Jednak bez Słowa, które zostało wskrzeszone, ponownie oddycha i żyje pośród was, napotkalibyście zbyt szeroką przepaść dzielącą was od Boga. Ta odległość zmniejsza się, w miarę jak  Moje Słowa od Mojego Ojca, będą przynosiły wam pocieszenie - więcej radości niż smutku, więcej odwagi niż strachu i więcej ulgi niż płaczu.

Słuchaj uważnie tego, Moja córko. Nigdy nie wolno wam próbować Mnie odrzucić, gdyż chcę jedynie objąć was wszystkich Moimi Świętymi Ramionami i przyciągnąć was do swojego Serca. Moje Słowo może być smutne, Moje proroctwa trudne do słuchania, a niegodziwe czyny człowieka przykre do oglądania, ale nigdy nie zapominaj, że to wszystko minie. Zostaną one zapomniane. Nie będą one miały większego znaczenia. Gdyż świat, życie, które jest przed wami, przyniesie ze sobą wiele radości i śmiechu, ponieważ Miłość Boga będzie odczuwana w każdym miejscu, w każdym domu, w każdej duszy i w każdym sercu.

Jest to ostatnia część Mojego Planu ratowania Ziemi i wszelkich żywych stworzeń. Przyniesie on wiele trudności i prób. Okrucieństwo człowieka będzie najbardziej przygnębiającą ze wszystkich prób do wytrzymania, a odrzucenie Mnie, Jezusa Chrystusa, będzie kroplą przepełniającą czarę w Oczach Mojego Ojca. Jednak to ostateczne starcie nie potrwa długo, zanim człowiek zostanie uwolniony od tej strasznej nienawiści, która istnieje na świecie.

Mocy Nieba nie da się zlekceważyć, ponieważ Interwencja Mojego Ojca będzie zbyt silna dla Jego wrogów, aby ją przetrzymali. Zatem bądźcie spokojni. Przyjmijcie Bożą Interwencję - Jego Wielki Akt Miłości, daną wam przez Słowo, które pochodzi z ust Jego proroków. Wszystkie te rzeczy są po to, by was chronić, przybliżyć was do Mnie i stworzyć Nowy Początek tego, co nie będzie miało końca.

Wasz Jezus

 

Trzech na czterech odrzuci Mnie

orędzie nr 1010 z serii Ostrzeżenie

02.01.2014, godz. 20:40

Moja córka, prawie nadszedł dla was czas, kiedy każde publiczne uznanie Mnie Tym Kim Ja Jestem, stanie się zaledwie nikłym płomykiem, który właśnie wypalił się na knocie świeczki.

Ci, którzy twierdzą, że należą do Mnie, niewiele będą o Mnie mówili. Ci, którzy są Mi wierni będą wstrząśnięci, gdy zobaczą, że tak wielu Mnie odrzuci. Już prawie nadszedł na was czas, kiedy wierni będą oddzieleni od tych, którzy zostaną wprowadzeni w poważny błąd. W nadchodzących dniach zbiorą się miliardy ślepych, głuchych i tych, którzy nie zachowali czujności wobec Prawdziwego Słowa Bożego i zaakceptują fałszywą doktrynę - nie Mnie.

Kiedy usłyszycie, że mówi się o odnowieniu przyrzeczenia wierności, które będzie formą Sakramentu Bierzmowania, wiedźcie, że zostało ono stworzone przez człowieka. W Moich Oczach nie będzie ono ważne. Fałszywy prorok przestawi je, jako część swojego globalnego planu zjednoczenia wszystkich religii świata. Moja Boskość zostanie zmieciona na bok. Moje Słowo zostanie zapomniane i pogrzebane, a Moje Nauczanie zostanie przekręcone, aby zmusić wiernych do przyjęcia nowej formy tak zwanej ewangelizacji.

Jednak Moje Słowo pozostanie żywe, ponieważ ci, którzy pozostaną w Moim Kościele, jak było to ustanowione od początku, nie odrzucą Mnie. Trzech na czterech odrzuci Mnie. Tylko Moja Reszta będzie trwała przy Mnie i będzie zachowywała Moje Nauczanie, a wielu z nich będzie zdezorientowanych. Te biedne dusze, które pozostaną w Moim Kościele, kiedy zostanie on przejęty przez nową doktrynę, nie będą wiedzieli gdzie się zwrócić. To im mówię: Bądźcie silni. Bądźcie pewni. Nie odrzucajcie Mnie. Módlcie się o Moje Przewodnictwo i nadal Mi służcie tak, jak zawsze. Kiedy ci, którzy twierdzą, że działają dla dobra wszystkich - wszystkich religii - poproszą was, abyście Mnie odrzucili, odwróćcie się, bo poproszą was o przyjęcie pogaństwa, które będzie w przebraniu chrześcijaństwa.

Gdy ci oszuści, wrogowie Boga, opanują Mój Kościół z jego hierarchią, Mój Ojciec ześle straszną Karę. Przechyli On świat i żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko nie będzie w stanie zignorować tych wstrząsów. Kiedy Moi wrogowie zaatakują Moje Mistyczne Ciało, spowodują wiele zniszczeń, zamieszania i odciągną wielu od Prawdy. Ale oni nigdy nie zniszczą Mojego Kościoła, bo Moja Armia Reszty nigdy nie porzuci Prawdy i pod naciskiem nie złoży przysięgi wierności szatanowi ani jego wysłannikom.

Będzie teraz narastać wiele wojen, burz i powstaną trzęsienia ziemi, aż Huk Gniewu Mojego Ojca będzie odczuwany wszędzie.

Moi nieprzyjaciele, którzy chodzą wśród was i którzy wprowadzają w błąd Mój Kościół, niech to wiedzą: Nigdy nie pozwolę wam pozyskać tych dusz, za które oddałem Moje Życie. Wasza zuchwałość będzie krótkotrwała, wasze niegodziwe czyny zostaną zatrzymane, a wasze próby zranienia dusz, które oznakowaliście znamieniem, będą sprowadzone do szybkiego zakończenia. Nigdy nie powstaniecie przeciwko Słowu Bożemu bez sprowadzenia na siebie Boskiej Interwencji. Wasza wierność złemu duchowi zakończy się klęską dla was i każdego, kto da się oszukać. Gdy będziecie próbowali dojść do Bram Nieba, aby pochwalić się swoją wiernością szatanowi, zostaniecie odcięci, przykuci i wyrzuceni w przepaść bez okazania wam jakiegokolwiek Miłosierdzia.

Idźcie teraz wy wszyscy, którzy jesteście świadkami tych rzeczy, które mają na was nadejść i bądźcie czujni w każdym czasie. Musicie nadal Mi służyć, ponieważ może być tylko jeden Mistrz.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Prawda zostanie przekręcona, a Słowo Boże będzie przedstawione na odwrót

orędzie nr 1009 z serii Ostrzeżenie

01.01.2014, godz. 13:44

Moje dziecko, proszę zachęć wszystkie dzieci Boże, aby wytrwały w czasie prób, które mają nadejść. Tak wiele wyzwań czeka wszystkich chrześcijan, którzy będą musieli być świadkami nikczemnej apostazji, z którą będą obnosili się ci, u których będą szukali wskazań, aby żyć pełnym życiem chrześcijańskim.

Ci, którzy niebawem mają być mianowani na stanowiska na najwyższych szczeblach Kościoła Mojego Syna na ziemi, nie będą pochodzili od Boga. Nie będą oni służyli mojemu Synowi i zmienią w Kościele wiele doktryn i praw. Tak szybko wprowadzą oni te zmiany, wprowadzając wiele nowych książek, mszałów i listów, że poznacie wówczas, iż te działania były przygotowywane od lat. Gdyby nie to, niemożliwe byłoby wprowadzenie tak radykalnych zmian w tak wielu strukturach. Będzie to jeden z pierwszych znaków, gdy będziecie pewni, że wkrótce zostanie wprowadzona przekręcona doktryna, wypracowana z wielką starannością.

Wielu ludzi nie rozpozna tych zmian w Kościele i będą je chwalili, gdyż uśmierzą one poczucie winy, które mają z powodu swoich grzechów. Nareszcie poczują się uspokojeni, bo to będzie oznaczało, że teraz będą mogli otwarcie głosić swoją akceptację dla wszystkich rzeczy, które obrażają Boga. Ponieważ jeśli Kościół oświadcza, że grzech jest rzeczą naturalną i jest częścią ludzkiej natury, oznacza to z pewnością, że grzech nie jest już ważny. Następnie głosząc znaczenie dbania o biednych i głodnych tego świata, uznają siebie za świętych w Oczach Bożych.

Kiedy mój Syn jest publicznie odrzucany i kiedy Jego Słowo jest przekręcane, zostanie położony wielki nacisk na dokonywanie wielkich publicznych aktów miłosierdzia. Odwróci to uwagę od rzeczywistych problemów. To odwrócenie uwagi spowoduje, że w końcu nie będzie się już mówiło o Prawdziwym Słowie Bożym. Gdy wszystkie religie zostaną umieszczone pod jednym dachem, a poglądy pogan będą traktowane z wielkim szacunkiem, to ludzie będą bali się powstać i zaświadczyć o Prawdzie. Jeśli ktoś jednak odważy się to zrobić, zostanie oskarżony o bluźnierstwo.

Szybko zbliża się ten dzień, że kiedy zdeklarowanie się jako prawdziwy chrześcijanin i przypominanie ludziom Słowa Bożego spowoduje oskarżenie o herezję. Prawda zostanie przekręcona, a Słowo Boże będzie przedstawione na odwrót. Nic nie będzie uporządkowane. Nic nie będzie miało sensu w nowych przepisach, które wkrótce zostaną wprowadzone do Kościoła mojego Syna. Bez względu na to, jak bardzo niepopularni możecie się stać, ważne jest, że zawsze musicie pozostać wierni Słowu Bożemu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa

orędzie nr 1008 z serii Ostrzeżenie

30.12.2013, godz. 20:06

Moja szczerze umiłowana córko, gdy kwestionujecie Mój Autorytet, odrzucacie Prawdę. Gdy Moje Słowo, które jest odciśnięte w kamieniu, jest przez was kwestionowane, to nie akceptujecie Prawdy. Kiedy próbujecie na nowo napisać Słowo Boże, jesteście winni bluźnierstwa. Świat został ostrzeżony, że nikt - żaden wyświęcony sługa, żadna wybrana dusza, żaden prorok - nigdy nie może nic dodać ani wyrzucić ze Słowa określonego w Księdze Mojego Ojca. Jednak, dokładnie tak się stanie, gdy ci, którzy twierdzą, że są wybranymi przywódcami Mojego Kościoła na ziemi sfałszują Prawdę. Ten dzień jest bardzo blisko. To jest dzień, przed którym byliście ostrzegani. Bowiem każdy, kto ośmiela się zafałszować Słowo mówi, że jest ponad Bogiem. Ten, kto przez swoje działanie i czyny deklaruje, że jest ponad Bogiem, nigdy nie może być Moim przedstawicielem. 

Ponieważ wiara człowieka jest tak słaba, a wiedza o Nowym Testamencie niewielka, wielu zostanie przez oszustwo doprowadzonych do przyjęcia herezji jako Prawdy. To będzie ich upadek.

Moja Interwencja nastąpi przez wylanie Ducha Świętego, aby oświecić tych, którzy pozostają Mi wierni. Teraz nastąpi taka próba. Jeśli naprawdę wierzycie w Moje Istnienie, Moją Misję, Moje Ukrzyżowanie, Moje Zmartwychwstanie i Obietnicę Zbawienia, wtedy nigdy nie zakwestionujecie Mojego Słowa, danego wam w Piśmie Świętym. Jeśli choć na moment uwierzycie, że mógłbym błogosławić jakiejkolwiek nowej interpretacji Moich Ewangelii, Bożych Przykazań i wszystkiego, czego was uczyłem, żeby dogodzić nowoczesnemu społeczeństwu, to bardzo się mylicie.

Dzień, w którym przywódca, roszczący sobie prawo do prowadzenia Mojego Kościoła na ziemi, powie, że niektóre grzechy już się nie liczą, będzie dniem początku końca. Będzie to dzień, na który musicie uważać. Będzie to dzień, kiedy Mój Kościół wejdzie w erę ciemności. Tego dnia, nigdy nie wolno wam ulec pokusie, aby Mnie odrzucić - odrzucić Prawdę. Kłamstwa nie mogą zastąpić Prawdy.

Wasz Jezus

 

Wszyscy otrzymaliście Prawdę, ale wielu z was o niej zapomniało. Ona was nuży. Jest zbyt uciążliwa

orędzie nr 1007 z serii Ostrzeżenie

29.12.2013, godz. 19:48

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy objawiłem tajemnice Księgi Prawdy, od początku mówiłem, że ta Księga została zapowiedziana prorokom - łącznie trzem - reprezentującym Trójcę Przenajświętszą. Nie mówię wam o tych rzeczach, aby was przestraszyć. Mówię wam o tych faktach, abyście Mi całkowicie zaufali.

Moja córko, plan Mojego Ojca rozprzestrzeniania nawrócenia zaczął się w chwili rozpoczęcia tej Misji. To nawrócenie jest bardzo potrzebne w czasach wielkiej apostazji, apatii i haniebnej obojętności wobec Słowa Bożego. Boże dzieci otrzymały Prawdę w Najświętszej Księdze, ale wiele z tego, co jest w niej zawarte ma niewielki wpływ na ludzi w dzisiejszym świecie. Jak mogłoby mieć? Tak wielu jest rozproszonych rozrywkami, zawsze gotowi by się bawić i szybko sięgają po wszystko, co podnieca. Nawet Prawda o Stworzeniu człowieka została odrzucona. Prawdę zastąpili niedorzecznymi wierzeniami w wielu fałszywych bogów. Ich praktyki magiczne i diabelskie paranie się okultyzmem, przyciągnęły zainteresowanie wielu i rozpaliły wyobraźnię tych, którzy w swoim życiu szukają sensacji.

Ponadto są jeszcze ci, którzy nadużywają swojej wiedzy o świecie duchowym i którzy sprawiają, że wiele dusz odchodzi ode Mnie. Kiedy te biedne dusze przyzywają duchy tych, co poszli do piekła, by wzmocniły ich darami duchowymi, tym samym zapraszają ducha zła zamiast Mnie. Te duchy tylko wciągnęły ich w sieć, z której nigdy sami się nie wyplączą. Ci, którzy parają się praktykami New Age, czarami, kartami tarota i jasnowidzeniem będą przyczyną strasznych nieszczęść spadających na innych, choć w wielu przypadkach, nie mają oni wiedzy o szkodliwości tego, co robią. Wszyscy ludzie, którzy wprowadzają fałszywych bogów przed Jedynego Prawdziwego Boga są winni pogaństwa - ohydnej zbrodni - ponieważ znali Prawdę, zanim się od niej odwrócili.

Następnie są ci, którzy przeklinają innych, gdy parają się satanizmem. Są oni tak bardzo zdeprawowani, że ciągle wyśmiewają się ze Mnie i wykonują te niegodziwe czyny, ponieważ już zawarli pakt z diabłem. Cokolwiek bym zrobił, nie zmienię ich. Och, jak bardzo ronię gorzkie Łzy nad tymi biednymi błądzącymi duszami.

Są jeszcze ci, którzy Mnie znają, ale niewiele czasu przebywają w Moim Towarzystwie. Sprawiają Mi wielki smutek, gdyż zaniedbują swoje dusze. Wierzą, że mają naturalne prawo do życia wiecznego, ale uważają, że nie muszą na nie zasłużyć. Wielu z nich jest tak zadowolonych z siebie, że nie przejmują się Sakramentami i rzadko zważają na Dziesięć Przykazań, ponieważ nie wierzą, że one ich obecnie dotyczą. Większość z nich nie wierzy w Piekło ani Czyściec. Idą bardzo niebezpieczną ścieżką. Wkrótce zostaną zwiedzeni jeszcze bardziej, gdy będą karmieni nową rozwodnioną doktryną, która zostanie wprowadzona przez Moich wrogów. Oni potrzebują teraz dużo modlitwy.

Wreszcie są tacy, którzy są najbliżej Mnie i którzy są wykształceni we wszystkich Świętych sprawach. Są to dusze, które przynoszą Mi wielkie pocieszenie i na których się opieram. Jednak są wśród nich tacy, którzy nie żyją Prawdą. Głoszą Prawdę, ale nie stosują podstaw Mojego Nauczania. Nie kochają innych tak, jak powinni. Oni patrzą z góry na tych, których uważają za mniej zorientowanych od siebie o wszystkich świętych sprawach. Niektórzy uważają, że są ponad innymi i że są bardziej przez Boga uprzywilejowani. Ci obłudnicy najbardziej doprowadzają Mnie do gniewu, gdyż nie dostrzegają, jak bardzo grzeszą w Moich Oczach. 

Zatem widzicie, że Prawdy nigdy nie można lekceważyć. Wszyscy otrzymaliście Prawdę, ale wielu z was o niej zapomniało. Ona was nuży. A także jest zbyt uciążliwa - zbyt czasochłonna - gdyż wielu z was widzi Prawdę jako coś, co nie jest już istotne w waszym zabieganym, współczesnym życiu. Wielu z was Mnie odrzuci, a następnie w końcu wyprze się Mnie zupełnie, gdy będziecie karmieni kłamstwami przez tych, którzy chcą odciągnąć was od zbawienia. To dlatego musicie na nowo uczyć się Prawdy.

Może być tylko jedna Prawda, a jest nią Prawda ustanowiona przez Boga od samego początku.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie

orędzie nr 1006 z serii Ostrzeżenie

28.12.2013, godz. 23:50

Moje dziecko, Mój Syn polecił mi przynieść światu to ważne Orędzie. On pragnie, aby wszyscy mający rodziny i przyjaciół, którzy odrzucają Boga i zapierają się mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, koniecznie dowiedzieli się, że obsypie On ich swoimi Łaskami, gdy będziecie odmawiali za nich tę szczególną Modlitwę Krucjaty. Kiedy będziecie odmawiali tę modlitwa, On okaże każdemu z nich wielkie Współczucie i odkupi ich oraz odciągnie znad krawędzi rozpaczy.

Modlitwa Krucjaty (131) Modlitwa Miłosierdzia

O moja droga Matko Zbawienia, poproś swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby udzielił Miłosierdzia (wymień tu wszystkich ...) podczas Ostrzeżenia oraz ponownie w Dniu ostatecznym, zanim staną się przed twoim Synem.

Proszę, módl się, aby każdy z nich został uratowany i korzystał z owoców Życia Wiecznego.

Chroń ich każdego dnia i zabierz ich do swojego Syna, aby Jego Obecność została im ukazana i aby otrzymali pokój ducha i dostąpili wielkich Łask. Amen.

Dzięki tej Misji Mój Syn wyleje nadzwyczajne łaski na dusze, które potrzebują Jego Miłosierdzia. On zawsze będzie hojny, gdy dusze będą żyły zgodnie z Jego Świętym Słowem i przyjmą Go do swoich serc.

Idźcie naprzód i cieszcie się, bo jest to jeden z najbardziej niezwykłych Darów, jakie dał On wszystkim, którzy odpowiedzieli na to wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wszystkie dzieci Boga są częścią Jego niezwykłej rodziny

orędzie nr 1005 z serii Ostrzeżenie

28.12.2013, godz. 23:36

Moja szczerze umiłowana córko, wielu, którzy wierzą w Boga, ma tylko mgliste pojęcie o tym, Kim On jest i dlaczego stworzył świat.

Mój Ojciec jest Miłością. Wszyscy, którzy Go otaczają, kochają Go dokładnie tak, jak można wyobrazić sobie miłość do bardzo kochanego ojca. Bycie z Nim jest najbardziej naturalnym uczuciem i wszyscy w Niebie są z Nim w pełnej jedności. Czują się miłowani, bardzo kochani, a to daje im pełne poczucie przynależności. Kiedy wszyscy, którzy są wyróżnieni w Królestwie Mojego Ojca, jednoczą się z Nim, to doświadczają zachwytu, który nie przypomina niczego, co jest wam znane na Ziemi. Kiedy idziecie za Mną, Jezusem Chrystusem i łączycie się w jedności ze Mną, poznacie Mojego Ojca i także doświadczycie tego poczucia przynależności.

Wszystkie dzieci Boże są częścią Jego niezwykłej rodziny i każdy z nich jest kochany przez Niego z nieprzemijającą żarliwością. Wy, którzy jesteście obdarzeni Łaskami z Nieba i którzy odczuwacie bliskość Mojego Ojca, musicie wiedzieć, że z jednej strony odczujecie bojaźń, gdy będziecie z Nim rozmawiali w swoim sercu. Ale z drugiej strony, poczujecie się kochani i instynktownie będziecie wiedzieli, choć będzie to niepojęte dla waszego rozumu, że jesteście Jego dziećmi. Dotyczy to wszystkich dzieci Bożych, bez względu na wiek. Ponieważ w Królestwie Bożym wiek nie istnieje. Wszystkie dusze są wywyższone, w zależności od swojego statusu i tego, jak wypełniają wolę Mojego Ojca.

O, jak bardzo Mój Ojciec został zapomniany i jak mylnie jest On rozumiany. On nie jest groźny. Jednak Jego Sprawiedliwość jest Ostateczna. On jest kochającym i sprawiedliwym i zrobi wszystko, co tylko może, żeby odnowić świat, by był gotowy na właściwe przyjęcie Mnie, Jego umiłowanego Syna.

Nigdy nie wolno wam uważać, że nie powinniście zwracać się do Mojego Ojca, gdyż On jest waszym Ojcem, Wszechmocnym, Który wydał Rozkaz, by zapoczątkować życie i wydaje Rozkaz, aby życie zostało odebrane. Przestrzegajcie Przykazań Mojego Ojca. Przyjmijcie z wdzięcznością Jego Dar Moich narodzin, śmierci i zmartwychwstania, a Życie Wieczne będzie należało do was.

Wasz Jezus

 

Moje plany uratowania całego świata są gotowe i żadnej duszy tak łatwo nie pozwolę odejść

orędzie nr 1004 z serii Ostrzeżenie

26.12.2013, godz. 14:20

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Pragnieniem jest pocieszyć was wszystkich w tym czasie. Moje plany uratowania całego świata są gotowe i żadnej duszy tak łatwo nie pozwolę odejść. Każde dziecko Boże jest zdolne do miłości - nawet to, które jest oddzielone od Boga. Każda dusza urodziła się z Darem Miłości - Darem od Boga, Który w niej mieszka, nawet wtedy, jeśli ona Go nie rozpoznaje.

Miłość jest cechą, która jest znienawidzona przez szatana, ponieważ Bóg jest Miłością. Każdy, kto kocha inną osobę, czuje w sercu radość. Miłość jest najbardziej naturalnym uczuciem i jest tym, co podtrzymuje płomień Światła Boga w świecie ciemności. Szatan przy każdej okazji będzie atakował miłość. Wyrwie ją tym, którym będzie mógł, a miłość zastąpi wieloma nikczemnymi namiastkami. Kiedy atakuje on Sakrament Małżeństwa, osłabia miłość wewnątrz każdej takiej jedności, dopóki nie zostanie tylko nienawiść. Zerwie on przyjaźnie. Dokona podziału, nieufności i nienawiści gdziekolwiek i kiedykolwiek będzie mógł. On jest przyczyną morderstw, aktów przemocy między ludźmi, prześladowań, tortur i wojen. Kiedy szatan atakuje naturalne prawo miłości, stworzone przez Mojego Ojca, doprowadza on ludzi do straszliwego bólu. Gdy zabraknie w ich życiu miłości, nie będą odczuwali spokoju. Nie będą ufali innym, gdy nie będzie miłości, a gdy w duszy człowieka jest nienawiść, to on lub ona będzie traktować innych ze strasznym okrucieństwem.

Nienawiść nie może pochodzić od Boga. Nienawiść pochodzi od diabła. Kto nienawidzi, naśladuje cechy szatana. Skoro człowiek naśladuje szatana, to często skrywa nienawiść pod słodką i podstępną fasadą. Bardzo często ten, kto nienawidzi drugiego człowieka, powie, że on tylko mówi o miłości dla zmylenia ludzi, a w rzeczywistości im szkodzi. Człowiek, który nienawidzi będzie tak samo jak szatan pilnował się, aby nie ujawnić swojej nienawiści. Wielu powie, że działają w dobrej wierze z potrzeby bycia uczciwym. Jednak, żaden czyn nienawiści nigdy nie może przynieść dobrych owoców, gdyż tak jak gnijące ciało, przyniesie on rozpad i śmierć duszy.

W Moich Oczach liczy się tylko miłość. Bądźcie pewni, że wszyscy, którzy są napełnieni miłością - do innych lub do Boga - są już uprzywilejowani. Tym, którzy są obdarzeni względami Boga okażę Wielkie Miłosierdzie. Tym, którzy noszą nienawiść w swoich duszach nie zostanie okazane Miłosierdzie, dopóki nie odkupią się w Moich Oczach. Musicie zapamiętać, że nienawiść w jakiejkolwiek formie, a zwłaszcza, gdy jest dokonywana w Moje Święte Imię, przyniesie tylko spustoszenie duszy.

Moja Miłość jest większa niż ta, którą odczuwa jakikolwiek człowiek. Przekracza ona wasze pojmowanie. Ze względu na rozległość i głębokość Mojej Miłości do was, wypełnię każdego z was Moim Duchem Świętym. Moja Miłość wydobędzie miłość z waszych serc, nie ważne jak maleńka może być ona w każdej duszy. Dlatego proszę, nigdy nie traćcie nadziei, że przyniosę zbawienie całemu światu, gdyż Moja Cierpliwość nie ma końca, a Moja Miłość jest wieczna.

Wasz Jezus

 

Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością

orędzie nr 1003 z serii Ostrzeżenie

25.12.2013, godz. 05:10

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Słowem Wcielonym. Moje Ciało obejmuje dzisiaj świat, ale świat, choć powinien świętować Boże Narodzenie, jest obojętny na Mój Plan Zbawienia.

Boże Narodzenie już nie jest czasem świętowania Mojego Narodzenia, lecz pogańskim substytutem, gdzie wszelka cześć oddawana jest pogoni za fałszywymi dobrami. Jak bardzo słaba stała się wiara chrześcijan. Jak bardzo zapomnieli oni wszystkiego, czego uczyłem świat. Jak bardzo dbają o wygody materialne, które obracają się tylko w proch, a przy tym całkowicie ignorują stan swoich dusz.

Nadeszły na was czasy, gdzie wiara większości chrześcijan staje się tak słaba, że niewiele dyskutuje się lub odwołuje się do Mojej Chwalebnej Boskości. Moje Nauczanie nie posiada już żadnego realnego znaczenia w waszym życiu i wielu księży już nie kocha Mnie tak, jak powinno. Nie, Moja córko, oni naprawdę w ogóle Mnie nie znają.

Nie spocznę, dopóki Mój Głos nie zostanie usłyszany, dopóki nie obudzicie się na wezwanie do odnowienia wiary. Wkrótce wasza wiara we Mnie osłabnie jeszcze bardziej. Staniecie się tak bardzo zajęci, pochłonięci sprawami politycznymi w odniesieniu do krajów, w których szaleją wojny i ubóstwo, że zapomnicie o Mnie. Zostanę zastąpiony w waszej wierze przez Moich wrogów, którzy udają Moje sługi i którzy jeszcze bardziej odciągną was ode Mnie.

Następne świętowanie Mojego Narodzenia zostanie zastąpione wielką uroczystością, która będzie oklaskiwała pracę tych oszustów, którzy paradują w Moim Kościele, ubrani w szaty służące wyłącznie do oszukania wiernych. W tym dniu będą bili brawo bogowi sprawiedliwości społecznej, prawom człowieka i pieniądzom, które, jak powiedzą, zebrali, aby wyciągnąć świat z głodu. Ale wiedzcie o tym: Wszystkie te rzeczy przedstawione światu w Moje Święte Imię, służą tylko jednemu celowi. Aby odciągnąć was od Słowa, którym jest Moje Ciało. Moje Ciało jest Moim Ciałem. Moim Ciałem jest Mój Kościół. Gdy ci, którzy mówią, że pochodzą z Mojego Kościoła nie czczą Mojego Świętego Słowa, lecz w zamian obejmują i starają się sprawować kontrolę nad światową polityką, nigdy nie wolno im twierdzić, że pochodzą ode Mnie. Nadszedł czas na podział - przepowiedzianą schizmę - i nastąpi to szybko.

Możecie kochać tylko jednego Boga, a jedyna droga do Mojego Ojca jest przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna. Gdy oddzielicie się ode Mnie oddając się kampaniom politycznym, które dążą do promowania praw człowieka i sprawiedliwości społecznej, które są namiastkami Słowa, wtedy Mnie odrzucicie.

Ciężko jest Mi na Sercu w tym czasie. Daję wam to ostrzeżenie, abyście nie popełnili błędu i nie wpadli w najbardziej przebiegłą pułapkę, która zostanie zastawiona na was przez uczniów Mojej nemezis - diabła. 

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl