OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 52

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

orędzie nr 1042 z serii Ostrzeżenie

07.02.2014, godz. 15:50

Moje dziecko, gdyby mój Syn, Jezus Chrystus, chodził po Ziemi w obecnym czasie, zostałby zamordowany. Żaden oficjał z Jego Kościoła by Go nie zaakceptował. Stałby się pośmiewiskiem, poza tym obawiano by się Go i tak by Nim wzgardzili, że ukrzyżowaliby Go tak, jak poprzednio.

Tym razem mój Syn przyjdzie tylko w Duchu i z Polecenia mojego Ojca, nie pojawi się na Ziemi jako człowiek w ciele. Zależy mi na tym, aby to Orędzie było jasne dla wszystkich, gdyż wielu przyjdzie w Jego Imię, ale jeden z nich uzyska rozgłos i powie, że jest moim Synem, lecz to będzie kłamstwo.

Antychryst będzie wzrastał i stanie się tak potężny, że wszędzie będzie można zobaczyć jego wizerunek. Będą wznoszone pomniki na jego podobieństwo, a jego twarz ciągle będzie pojawiała się w wiadomościach i na ekranach telewizyjnych na całym świecie. Będzie miał poparcie najpotężniejszych przywódców, ale stanie się tak dopiero wtedy, gdy fałszywy prorok publicznie go serdecznie przyjmie i zatwierdzi, a wtedy rzeczywiście będzie on wywierał wpływ na ludzkość.

Gdyby mój Syn dał się ponownie poznać w ciele i przyciągał uwagę, oni by Go zabili. Antychryst jednak będzie przyjęty serdecznie w świecie i błędnie uznany za Jezusa Chrystusa.

Wszystkie słowa z Biblii dotyczące Powtórnego Przyjścia mojego Syna zostaną dostosowane i przekręcone, aby przekonać świat, że jest świadkiem powrotu Jezusa Chrystusa. Wrogowie mojego Syna, którzy zmieszali się wszędzie z Jego niewinnymi sługami w Kościołach mojego Syna będą doprowadzeni do poważnego błędu. Ich przywódcy przyjmą antychrysta i będą zachęcali dusze, aby go ubóstwiały. Jego wpływ wstrząśnie wieloma, którzy pozostaną wierni Bogu i ważne jest, abyście chronili swoje dusze przed jego hipnotycznym urokiem.

Gdy będziecie nosili przy sobie Medalik Zbawienia, to wraz z innymi Łaskami, które on przynosi, otrzymacie ochronę przed mocą antychrysta. Nie popełnijcie błędu, antychryst oczaruje wielu i będzie on postrzegany, jako najbardziej potężny, popularny, charyzmatyczny i wpływowy przywódca wszech czasów. Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka, a ze względu na jego powiązania z Kościołem mojego Syna, miliony ludzi nawrócą się na to, co będą uznawali za Prawdę. Ta fałszywa świętość na pokaz przyniesie łzy radości tym wszystkim, którzy dotąd w swoim życiu nie mieli żadnego zaufania do Boga ani też nie wierzyli w Boga. Będą obsypywali pochwałami tego człowieka i przypisywali mu zasługę uratowania ich dusz. Początkowo antychryst będzie postrzegany jako wielki przywódca atrakcyjny, czarujący i przyciągający swoim miłym obejściem. A z czasem zacznie ujawniać moc uzdrawiania i wielu będzie się zgłaszać twierdząc, że zostali przez niego uzdrowieni. Wielu również oświadczy, że byli świadkami cudów w jego obecności. Potem nastąpi seria fałszywych objawień, w których będzie można zobaczyć obraz znaku Ducha Świętego, który pojawi się wszędzie.

Media stworzą jego boski wizerunek i bardzo niewielu odważy się upomnieć go publicznie. Ze względu na jego znajomość wielu języków obcych, oszuka miliony w bardzo krótkim okresie czasu. Następnie rozpoczną się pogłoski, że Jezus Chrystus przyszedł po raz drugi. Będą one podsycane przez tych, którzy niestrudzenie pracują dla antychrysta poprzez rozprzestrzenianie kłamstwa, aż w końcu będzie on mylnie uznany za mojego Syna. Wszystkie te wydarzenia brzmią teraz nieprawdopodobnie, ale kiedy wszystko odsłoni się przed wami, będzie to wydawało się naturalną serią wydarzeń, które będą postrzegane przez wielu, jako podnoszące na duchu.

Następnie, tak jak każdy nikczemny fałsz szatana prezentowany jest światu na odwrót, antychryst poprzez satanistyczne rytuały będzie widziany, jak wstępuje do Nieba. Mój Syn, przy swoim powrocie, będzie widziany, jako zstępujący z chmur - odwrotnie niż wtedy, gdy wstępował do Nieba - tak jak obiecał.

Wtedy antychryst i wszyscy, którzy niewolniczo będą go adorowali zostaną wrzuceni do jeziora ognia, a pokój będzie wasz, drogie dzieci. Wszyscy, którzy pozostają wierni Prawdzie, w mgnieniu oka zostaną uniesieni do Nowego Raju, kiedy Niebo i Ziemia staną się jednym.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Kiedy kapłani mojego Syna doświadczą straszliwego udręczenia i pomyłki sprawiedliwości, muszą mnie wołać

orędzie nr 1041 z serii Ostrzeżenie

06.02.2014, godz. 16:15

Moje dziecko, gdy nadejdzie czas, kiedy kapłani mojego Syna doświadczą udręczenia i niesprawiedliwych wyroków, muszą mnie wołać. Otrzymałam Łaskę, abym mogła udzielić im odwagi, jakiej będą potrzebowali, aby nadal służyć mojemu Synowi. W szczególności mam na myśli kapłanów w Kościele katolickim, ponieważ oni cierpią bardziej niż inni słudzy Boga.

Gdy nadejdzie dzień, kiedy zostaną wezwani do złożenia przysięgi, która będzie zaprzeczała boskości mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, nigdy nie wolno im wątpić w rzeczywiste intencje tych, którzy tego od nich oczekują. Kiedy zostaną poproszeni, aby odrzucić znaczenie Eucharystii i przyjąć jej nową interpretację, poznają, że nadeszła godzina. Będzie to dzień, w którym nastąpi gnicie, a kruszenie murów będzie widoczne wszędzie, pod dachami kościołów. 

Pragnę, aby wszyscy kapłani, którzy będą musieli zmierzyć się z tymi bolesnymi próbami, odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (135) O obronę Prawdy:

O ukochana Matka Zbawienia, pomóż mi w chwili, gdy jestem w potrzebie. Módl się, abym został pobłogosławiony Darami wylewanymi przez moc Ducha Świętego na moją niegodną duszę, abym bronił Prawdy w każdym czasie. Podtrzymuj mnie w każdym przypadku, gdy poproszą Mnie o zaprzeczenie Prawdzie, Słowu Bożemu, Świętym Sakramentom i Najświętszej Eucharystii. 

Pomóż mi wykorzystać Łaski, które otrzymuję, aby ostać się wobec niegodziwości szatana i wszystkich biednych dusz, którymi się on posługuje, aby bezcześcić Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. 

Pomóż mi w godzinie potrzeby. Dla dobra dusz, daj mi odwagę do udzielania sakramentów każdemu dziecku Bożemu, kiedy wrogowie Boga mogą mi tego zakazywać. Amen.

Kiedy te czasy nastąpią, musicie być przygotowani na kontynuowanie Dzieła Bożego i niesienie Jego Krzyża z wytrzymałością i godnością dla dobra dusz własnych i dusz wszystkich dzieci Bożych.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski

orędzie nr 1040 z serii Ostrzeżenie

05.02.2014, godz. 15:27

Moje dziecko, dużo trudniej jest powrócić do mojego Syna tym duszom, które kiedyś  Go znały i  odeszły od Niego, niż tym, które Go nigdy w ogóle nie znały.

Kiedy doświadczacie miłości Jezusa, a potem odwracacie się od Niego, tworzycie wielką pustkę w swoim życiu. Nic, nigdy nie  może zastąpić Jego Obecności. Zatem kiedy dusza próbuje powrócić do Niego i choć mój Syn zawsze czeka na nią z wielką Miłością i Cierpliwością, to ta osoba wciąż jest niepewna , jak otworzyć swoje serce.

Jeśli czujecie się odłączeni od mojego Syna, nigdy nie powinniście się bać wzywać  Go . Nigdy nie powinniście się wstydzić stanąć przed Nim, gdyż On jest Pełen Miłosierdzia i wybaczy każdemu grzesznikowi, kiedy poprosi Go o to skruszona dusza.

Gdy chcecie zawołać mojego Syna, musicie po prostu wołać do Niego, aby zabrał was do swojego Miłosierdzia, a resztę pozostawcie Jemu.

Oto szczególna Modlitwa Krucjaty (133) Wołanie o powrót do Boga:

Drogi Jezu, przebacz mi, duszy odłączonej, która się Ciebie wyrzekła, bo była ślepa. Wybacz mi zastępowanie Twojej Miłości niepotrzebnymi rzeczami, które są bez znaczenia. Pomóż mi zebrać się na odwagę, aby chodzić przy Twoim Boku i by przyjąć z wdzięcznością Twoją Miłość i Miłosierdzie. Pomóż mi pozostać blisko Twojego Najświętszego Serca i nigdy ponownie nie odłączyć się od Ciebie. Amen.

Ci, którzy nie znają mojego Syna, a którzy chcą zostać zabrani przed Tron Boga Najwyższego, muszą odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (134) O wiarę w Istnienie Boga:

O Boże Najwyższy, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Odrzuć wszystkie moje wątpliwości. Otwórz moje oczy na Prawdę o życiu po tym życiu i prowadź Mnie drogą do Życia Wiecznego. Proszę, pozwól mi odczuć Twoją Obecność i udziel mi daru prawdziwej wiary przed dniem mojej śmierci. Amen.

Te modlitwy, drogie dzieci, niosą ze sobą wielkie Łaski i tym, którzy je odmawiają będzie ukazana Prawda, a ich serca zostaną napełnione wielką miłością, jakiej nigdy dotąd nie doświadczyli na Ziemi. Wtedy ich dusze zostaną oczyszczone.

Idźcie teraz, wiedząc, że gdy jesteście blisko Boga, zostaniecie pobłogosławieni Łaską wspaniałego pokoju.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem

orędzie nr 1039 z serii Ostrzeżenie

04.02.2014, godz. 15:00

Moja najdroższa córko, dziś jest szczególny dzień, gdy w końcu otrzymałem dar twojej pełnej akceptacji tej Misji.

Kiedy dotykam serc dusz, które wzywam, aby głosiły Moje Słowo, jest to przytłaczające dla wybranej duszy. Moja Obecność wywołuje wstrząs, ale także koi. Powoduje to ogromny przewrót i wymaga od duszy pełnego zaufania. Przeraża to wszystkich, którzy doświadczają Mojej Interwencji, gdyż nakazuje to wielką roztropność z powodu konfliktu emocji, które powstają w duszy.

Dusza z początku jest osłabiona przez samą siłę obecności Ducha Świętego, a ciało czuje się ociężałe. Zmysły się wyostrzają i intelekt jest stłumiony. Wkrótce potem powstaje naturalna chęć zapytania, co się dzieje i tworzą się wątpliwości. Ale obecność Ducha Świętego jest niezgłębiona i pozostanie taka, dopóki Moja Wola nie zostanie wypełniona, dopóki dusza nie przyjmie tego, czego się od niej oczekuje. Wtedy duszę ogarnia tęsknota za jasnym zrozumieniem wraz z potrzebą otuchy. Lecz, gdy szuka ona pociechy i odwagi, Siła Ducha Świętego nie może być wstrzymana, zatrzymana czy cofnięta.

Gotowość duszy na pozwolenie sobie, by stać się narzędziem Ducha Świętego, aby głosić Prawdę, oznacza, że nie ma ona żadnej siły, by wpływać na Słowo, zakłócać je czy manipulować nim w jakikolwiek sposób.

Ludzki intelekt od czasu do czasu z tym walczy. Chociaż Duch Święty uspokaja duszę i nie jest On już tak straszny dla niej, zawsze jest nadzieja, że kiedy skończy się ta misja, życie znów będzie się toczyło tak, jak przedtem. Ale oczywiście, nie zawsze tak jest. I tak w tej Mojej Misji zbierania Moich dzieci i zabrania ich do bezpieczeństwa Mojego Świata bez końca, nie będzie końca Misji. Będzie ona trwała aż do ostatniego Dnia. Kiedy więc zaakceptujesz ten fakt i nie będziesz pragnęła niczego innego, wreszcie odnajdziesz spokój w swoim sercu, Moja córko.

Dzieci, dopiero wtedy, gdy w końcu przyjmiecie Mój Dar Księgi Prawdy dla świata, odnajdziecie spokój w swoich sercach. Dopiero wtedy, gdy zaakceptujecie fakt, że Ja, Bóg Najwyższy - Wszystko, co Jest i Będzie - komunikuję się ze światem w obecnym czasie, będziecie mogli całkowicie Mi zaufać.

Pragnę, abyście przyjęli Prawdę, nie z wątpliwościami swoich sercach, lecz z miłością i zaufaniem. Gdy tak uczynicie, zaleję was Moim Pokojem i Miłością. Dopiero wtedy będziecie napełnieni radością i szczęściem. Dopiero wtedy będziecie wolni.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

W miarę jak wzrasta liczba tych, którzy idą za szatanem, będą oni za wszelka cenę dążyć do tego, aby publicznie wyznawać kult diabła

orędzie nr 1038 z serii Ostrzeżenie

03.02.2014, godz. 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moich uczniów poznasz, nie po ich wierze, lecz po ich czynach. Nie ma sensu mówić o tym, że Mnie kochacie, jeśli wasza wiara nie ma wpływu na wasze myśli, słowa i czyny. Tylko po owocach, jakie wydajecie, można naprawdę powiedzieć czy jesteście Moimi oddanymi uczniami. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, nie możecie odrzucać tych, którzy wołają do was o pomoc - tych, którzy pilnie potrzebują pocieszenia. Jeśli naprawdę jesteście Moi, nie unikajcie pomagania innym, którzy są prześladowani lub cierpią. Jeśli jesteście wierni Mojemu Nauczaniu, nie mówcie okrutnie ani niegrzecznie o innej duszy.

Z drugiej strony będziecie w stanie jednoznacznie rozpoznać tych, którzy oddają Mi cześć, poprzez owoce, jakie oni przynoszą. Oni nigdy nie będą się bali głosić Prawdziwego Słowa Bożego. Zawsze będą mówili Prawdę, nigdy nie powiedzą źle o innych i najpierw będą nieśli pocieszenie chorym, potrzebującym i tym, którzy szukają Prawdy. Zawsze będą stawiać potrzeby innych przed własnymi, będą okazywali cierpliwość, gdy będą prowokowani w Moje Święte Imię i będą milczeli, gdy będą cierpieli prześladowanie z powodu swojej wierności wobec Mnie. Zawsze będą się modlili za dusze innych i będą prosili o Miłosierdzie dla całej ludzkości. Podczas, gdy znajduję wielkie ukojenie i pocieszenie w takich duszach, staram się tylko przyciągnąć do Mojego Miłosierdzia te dusze, które okrywa zasłona kłamstwa, co jest spowodowane wpływem szatana na ich życie.

Gdy czekam na ten Wielki Dzień, kiedy odzyskam Mój Tron, muszę cierpieć męki widząc bestię, szatana, który siedzi na swoim tronie, z rękami dumnie spoczywającymi, stopami rozstawionymi, z głową kozła, pławiąc się w pochlebstwach oddawanych mu dobrowolnie przez tych, których usidlił. Kozioł jest symbolem jego skażenia, przez które pożera on ciała i dusze wszystkich należących do niego poprzez grzech rozpusty. Jego pierwszym celem jest bezczeszczenie ludzkiego ciała poprzez zachęcanie dusz, by poprzez zmysły upadlały się na wszelkie sposoby. Jego wpływ jest obecny wszędzie, a symbol kozła i jego rogów będzie widoczny w każdym geście. Jego zuchwałość będzie wkrótce widoczna poprzez symbole, do okazywania których będzie on zachęcał swoich zwolenników ze wszystkich warstw społecznych, aby tak demonstrowali swoje przywiązanie do niego.

W miarę jak wzrasta liczba tych, którzy idą za szatanem, będą oni za wszelką cenę dążyć do tego, aby publicznie wyznawać kult diabła i ktokolwiek sądzi, że to jest nieszkodliwe, mądrze by zrobił, gdyby przestał tak myśleć. Muszą błagać Mnie, Jezusa Chrystusa, abym pomógł im pokonać siły zła, które będą stosowane w świecie, z powodu władzy jaką szatan będzie sprawował w tych czasach.

Za każdy akt nieposłuszeństwa wobec Mojego Kościoła, Mój Ojciec ukarze winnych. Za każdy akt zbezczeszczenia, jakiego dokonają w Świętych Świątyniach Boga, będą bardzo cierpieli. Ale w dniu, w którym zbezczeszczą Moje Ciało, Najświętszą Eucharystię, Moich wrogów spotka wielka kara, jakiej nigdy dotąd nie doświadczono.

Błagam was wszystkich, którzy wierzycie we Mnie, waszego umiłowanego Jezusa Chrystusa, abyście zdali sobie sprawę z największej obrzydliwości, jaka jest planowana w tym czasie, aby zniszczyć dzieci Boże. Nikczemny plan zwodzenia dusz, aby zaparły się Boga poprzez sprzedanie duszy i ciała bestii, jest sprytnie zaaranżowany przez świat muzyki rockowej, kina, polityki i religii.

Nadszedł czas, żeby skażenie z wnętrza Świątyni Boga ujawniło się przed światem. Podczas, gdy wielu ludzi odrzuciłoby tę ohydę - gdyby była im otwarcie przedstawiona - prawda jest taka, że wielu z nich nic z tego nie będzie rozumiało. Ale kiedy satanistyczne symbole zostaną umieszczone w kościołach, będą one działać swą mocą na niewinnych i bez waszych modlitw, ofiar i cierpienia, zostaną Mi oni odebrani.

Gdy w przyszłości nadejdzie ten czas, dusze te nie uwierzą tym z was, którzy znają Prawdę. Potem, gdy istota Obecności Boga zostanie zaatakowana przez Jego Kościół na Ziemi, skutki będą odczuwalne na całej Ziemi. Wtedy Światło Boga będzie słabło, ponieważ Obecność Boga zostanie unicestwiona. Tylko ciemność będzie dominować.

Proszę was, Moi wierni słudzy, abyście spełniali swój obowiązek i zachowali czujność co do tych wszystkich rzeczy, przed którymi jesteście ostrzegani. Do Moich wyświęconych sług, którzy wkrótce jasno zrozumieją, co dzieje się na waszych oczach, mówię to: Dowodząc wami będę uczył was wypełniać wasze święte obowiązki, aby uratować jak najwięcej dusz, pozostając wiernymi Mojemu Słowu i karmiąc Moje owce, dopóki nie dam się poznać w ten Wielki Dzień.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wszyscy, z różnych wyznań, także muszą rozpocząć odmawianie mojego Różańca, gdyż przyniesie to każdemu z was doskonałą ochronę

orędzie nr 1037 z serii Ostrzeżenie

02.02.2014, godz. 17:09

Moje najdroższe dzieci, proszę, abyście od teraz codziennie odmawiali mój Najświętszy Różaniec, aby chronić tę Misję od szatańskich ataków. Odmawiając każdego dnia mój Najświętszy Różaniec, możecie osłabić niegodziwości szatana i tych, na których ma on wpływ, kiedy próbuje odciągnąć dusze od pójścia za tym szczególnym Wołaniem z Nieba.

Wszyscy, z różnych wyznań, także muszą rozpocząć odmawianie mojego Różańca, gdyż przyniesie to każdemu z was doskonałą ochronę. Najświętszy Różaniec jest dla każdego, dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z mojej ochrony - Daru, jaki otrzymałam od Boga, by bronić dusze od złego ducha.

Tak wielu z was, drogie dzieci, będzie dręczonych, aż nie ulegniecie. A gdy ulegniecie, to wycofacie się z tej Misji. Wrogowie Boga wykorzystają każdą możliwość, by móc was powstrzymać. Będą was szarpać, wykrzykiwać na was obelgi i oskarżać was o złe rzeczy. Ignorujcie to i pozwólcie mi, waszej ukochanej Matce Zbawienia pocieszać was i zapewnić wam wszystkim ochronę jakiej wam potrzeba.

Podczas Misji mojego Syna na Ziemi był On zdradzany na bardzo wiele sposobów. Czekali na Niego w wioskach z kamieniami w rękach. Gdy chodził z setkami swoich zwolenników, rzucali w Niego tymi kamieniami z ukrycia, tak, żeby nie było wiadomo kim są sprawcy. Nienawidzili Go; donosili na Niego do władz kościelnych; rozpowszechniali nikczemne kłamstwa o Nim i mówili, że przemawiał źle mówiąc o innych i bluźnił przeciwko Bogu. Jednak żaden z nich nie mógł dokładnie wyjaśnić, na czym polegała Jego wina dotycząca tych spraw. Następnie poświęcili wiele czasu, aby nakłaniać Jego uczniów do zaparcia się Go. Wielu z nich tak zrobiło. Wtedy faryzeusze ostrzegali wszystkich, którzy uczęszczali do świątyń, że jeśli nadal będą szli za moim Synem, to nigdy nie będzie im wolno wejść ponownie do domu Boga. I wielu z nich przestało chodzić za moim Synem. Te same dusze płakały gorzkimi i smutnymi łzami po tym, gdy mój Syn został ukrzyżowany, bo dopiero wtedy uświadomili sobie, jak Go skrzywdzili.

To samo można powiedzieć o tej Misji, która przygotowuje drogę Pańską na Wielki Dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna. Uczynią wszystko, by osłabić Kościół Reszty. Będą podejmować wszelkie próby osłabienia waszej determinacji. Przygotują wszelkie plany, by was nakłonić do odwrócenia się od zbawienia swojego i innych.

Nigdy nie możecie pozwolić, aby zły duch tłumił waszego ducha, osłabił waszą wiarę czy zachęcał was do zaparcia się mojego Syna. Nigdy nie traćcie ufności w mojego Syna i Jego obietnicę powrotu, aby przynieść człowiekowi Nowy Początek. On nigdy was nie zawiedzie. On rozumie, jak trudno jest wam wszystkim wytrzymać ból, jak i ofiary jakie dla Niego ponosicie.

Pamiętajcie, że jesteście Jego, a gdy naprawdę stanowicie część Jego i Jemu się oddajecie, stajecie się częścią Jego Światła. Światło Boga obecne w duszach przyciąga ciemność, która jest obecna w innych duszach. Poprzez wykorzystane w ten sposób dusze, szatan da odczuć i poznać swoją wściekłość. Gdy będą się podnosić sprzeciwy wobec tej Misji, która jest pobłogosławiona przez Boga, nigdy nie będą one rozsądne ani spokojne. Okazywanie szału będzie wyraźnym znakiem, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez szatana. Dlatego codziennie wszyscy musicie odmawiać mój Święty Różaniec, aby chronić tę Misję.

Zawsze ufajcie moim wskazówkom, ponieważ mój Syn polecił Mi, abym pomagała wam wszystkim radzić sobie z presją, jaką będziecie musieli znosić w Jego Imię.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne

orędzie nr 1036 z serii Ostrzeżenie

01.02.2014, godz. 19:53

Moja szczerze umiłowana córko, z powodu cierpień, jakie ludzkość musi przetrzymać podczas Oczyszczenia, byłoby błędem mylić ból, jaki ono przyniesie z poczuciem beznadziejności.

Wiele z tego, co ludzkość uważa za oczywiste zostanie odwrócone do góry nogami i wywrócone na lewą stronę, ale to jest konieczne. Po dokonaniu się Oczyszczenia nowy świt pojawi się - nagle i bez ostrzeżenia - i nowy świat zostanie ofiarowany dzieciom Bożym.

Proszę was, choć wiele bólu doznają ci, którzy Mnie kochają, jak również ci, którzy Mnie nie kochają, aby żaden człowiek spośród was nigdy nie uważał, że nie ma nadziei. Przeciwnie, radujcie się, ponieważ w Moim Nowym Raju czeka was jedynie miłość, radość, pokój i szczęście. Kiedy świat będzie oczyszczany z grzechu i gdy tyle dusz, ile tylko jest możliwe zostanie oczyszczonych, wtedy przyjdę jako Oblubieniec gotowy, by was powitać. Na ten Wielki i Chwalebny Dzień macie oczekiwać z radością, ożywieniem i tęsknotą, gdyż Moje Serce ukaże się nagle i zjednoczy się z całym światem.

Nowy Początek jest w waszym zasięgu. Znoście wszelki ból i cierpienie, jakich teraz doznajecie, gdyż będzie to już bez znaczenia, kiedy znajdziecie się w Moim Świetle, gdy zaleję was miłością i szczęściem, na które czekaliście całe swoje życie, ale do tej chwili nie mogliście tego naprawdę osiągnąć.

Pomóżcie Mi z powrotem doprowadzić w Moje Ramiona dusze, które są dla Mnie stracone. Módlcie się za siebie nawzajem. Radujcie się. Bądźcie pełni nadziei. Pozostańcie w pokoju. Cokolwiek was czeka, wiedzcie, że Moja Miłość jest silniejsza od nienawiści. Moja Moc jest Wszechmogąca. Moje Miłosierdzie jest nieskończone. Moja Cierpliwość jest wielka.

Idźcie w pokoju i służcie Mi aż do ostatniego dnia, gdyż zbliżający się Dzień będzie początkiem świata, który nie będzie miał końca i gdzie nie będzie już śmierci.

Kocham i miłuję was wszystkich.

Wasz Jezus

 

Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jak gdyby jutro miało nastąpić Ostrzeżenie, gdyż ono przyjdzie na was znienacka

orędzie nr 1035 z serii Ostrzeżenie

31.01.2014, godz. 16:13

Moja szczerze umiłowana córko, słuchaj Mnie teraz, gdy mówię o nadchodzącym Ostrzeżeniu. Bez Mojej Interwencji większość świata pogrążyłaby się w otchłani bestii i nigdy nie ujrzałaby Bożego Światła. Bez tego Cudu miliardy dusz poszłoby do Piekła.
 

Tak więc muszę wam przypomnieć, że musicie przygotować się do tego Wydarzenia, gdyż wielu sprawi ono ogromny ból i cierpienie. Dla wielu będzie to tak, jakby spadli do najniższego poziomu Czyśćca, który oczyszcza duszę potężnym gorącem i sprawia straszne wyrzuty sumienia, które powodują ból ciała.

Wiele dusz będzie się radować, jednak nawet te dusze, które są blisko Mnie, również będą odczuwały ból, gdy będą musiały stanąć w obliczu swoich złych uczynków przede Mną. Jednak szybko zapomną wstydu, jaki będą odczuwali, bo Światło Mojego Miłosierdzia pochłonie ich i napełni Łaskami. Dusze, które w ogóle Mnie nie znają będą urzeczone, a wiele będzie uważało, że umarli i są przeze Mnie sądzeni w Dniu ostatecznym. Oni też będą się radować, gdy zostanie im objawiona Prawda. A te biedne, pożałowania godne dusze, które upodobały swoje grzeszne życie, będą bardzo cierpiały. Niektóre załamią się i padną u Moich Stóp, zasłaniając oczy przed Moim Światłem z powodu odczuwania bólu nie do zniesienia, kiedy staną przede Mną samotne i bezbronne. Nie będą prosiły o Moje Miłosierdzie, ponieważ nienawiść do Mnie głęboko się w nich zakorzeniła.

Wreszcie te dusze, które całkowicie wyrzekły się Mnie i oddały się z duszą i ciałem złemu duchowi będą cierpiały większe męki niż jakby wczołgały się w głębiny Piekła. Wielu z nich nie będzie w stanie znieść Mojej Obecności i będą padać przede Mną martwi jak kamień. Inni będą starali się przyzywać Mnie, ale będą odciągani ode Mnie przez złego ducha.

Jednak po tej Mojej potężnej Interwencji, miliardy się nawrócą i oni też dołączą do Mojego Kościoła Reszty, by pokutować za dusze tych, którzy całkowicie odcięli się od Mojego Miłosierdzia, aby pomóc Mi uratować ich dusze.

Wszystko będzie dobrze, gdyż w końcu Ja Jestem Pełen Miłosierdzia, Pełen Dobroci i Pełen Miłości. Ci, którzy Mnie kochają w obfitości otrzymają Dar Mojej Miłości. Moja Miłość rozpali w nich Odbicie Mojej Płomiennej Miłości i to zachęci ich do wielkich poświęceń na przebłaganie za grzechy zagubionych dusz, które najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia.

Zawsze, każdego dnia, przygotowujcie się tak, jak gdyby jutro miało nastąpić Ostrzeżenie, gdyż ono przyjdzie na was znienacka.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz

orędzie nr 1034 z serii Ostrzeżenie

31.01.2014, godz. 15:27

Moje drogie dzieci, nie pozwólcie, aby nienawiść do tej Misji dręczyła wasze serca. Pochylcie raczej głowy w dziękczynieniu za Dar Księgi Prawdy w tych niepokojących czasach na Ziemi.

Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, był dręczony, pogardzany i krytykowany podczas swojej Misji głoszenia Prawdy, gdy przebywał na Ziemi. Ci, którzy znali Słowo Boże nie chcieli uznać obiecanego Mesjasza, gdy stanął przed nimi. Jego słowa zostały podarte na strzępy, ale mimo to, nie zostały one zignorowane. Kiedy Bóg mówi przez swoich proroków i w przypadku mojego Syna - Prawdziwego Mesjasza - niemożliwe jest, aby człowiek zignorował to Słowo. Ci, którzy nie przyjmują Słowa Bożego, gdy wypływa z ust proroków, przekonają się, że nie możliwe jest się od niego odwrócić. Przeciwnie, ich nienawiść będzie dręczyć ich samych, tak, że nie zaznają chwili spokoju w swoich sercach.

Podczas Ukrzyżowania mojego Syna, był On brutalnie torturowany z nikczemną złośliwością, jakiej nie doznali ci, którzy byli z Nim ukrzyżowani tego samego dnia. Mimo, że oni zostali skazani za przestępstwa, a zbrodnią mojego Syna było tylko to, że mówił Prawdę. Kiedy Prawda - Słowo Boże - jest wypowiadane przez proroków, to jest ona jak miecz obosieczny. Niektórym przyniesie radość i szczególne Łaski, ale innym przyniesie strach, który może wytworzyć nienawiść. Zatem kiedy widzicie nienawiść w postaci nikczemnych czynów, kłamstw i świadomego przekręcania Słowa, wiedzcie, że ta Misja pochodzi od Boga. Wielu fałszywych proroków, którzy wędrują po Ziemi w tym czasie, nie wywołuje takiej reakcji, bo nie przychodzą oni od Boga.

Pamiętajcie, że szatan nienawidzi tej Misji, bo przez nią straci miliardy dusz. Toteż dla tych, którzy za nią pójdą, będzie to bardzo trudna droga. Zależy mi na tym, abyście byli świadomi, że są tacy, którzy mówią, iż przychodzą w Imię mojego Syna, a potem oświadczają, że to Słowo Boga pochodzi od szatana. Popełniają oni jeden z najcięższych błędów bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu. Módlcie się, módlcie się, módlcie się za te biedne dusze. Nie gniewajcie się na nie. Lecz musicie prosić o miłosierdzie dla ich dusz.

Proszę was, abyście zaczęli odmawiać tę potężną Modlitwę wyrzeczenia się szatana, aby zapewnić tej Misji ochronę przeciw niegodziwości szatana. Kiedy przynajmniej dwa razy w tygodniu będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, przyczynicie się do ochrony tej Misji Zbawienia i przyprowadzicie więcej dusz do Panowania Królestwa Bożego.

Modlitwa Krucjaty (132) O wyrzeczenie się szatana, aby chronić tę Misję

Matko Zbawienia, przyjdź z pomocą tej Misji. Pomóż nam, Bożej Armii Reszty, wyrzec szatana. Błagamy Cię zmiażdż głowę bestii swoją piętą i usuń wszelkie przeszkody w naszej Misji zbawiania dusz. Amen.

Dzieci, musicie pamiętać, że nigdy nie jest łatwo, gdy pomagacie mojemu Synowi nieść Jego Krzyż. Jego cierpienie staje się waszym, kiedy wyznajecie swoją przynależność do Niego. Obdarzając Go całkowitym zaufaniem i okazując wytrwałość w waszej drodze, by pomóc Mu ratować dusze, staniecie się silniejsi. Otrzymacie odwagę, siłę i godność, aby wznieść się ponad ośmieszanie, bluźnierstwa i pokusy, jakie będą waszym codziennym udziałem, aż do dnia Powtórnego Przyjścia mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju. Całkowicie zaufajcie mojemu Synowi i zawsze wzywajcie mnie, waszą ukochaną Matkę Zbawienia, abym przyszła wam pomocą w waszej Misji wspierania zbawienia dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Muszę interweniować, aby przed Wielkim Dniem Pańskim uratować ludzkość od samozniszczenia

orędzie nr 1033 z serii Ostrzeżenie

29.01.2014, godz. 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, nie płacz nad sobą, ale nade Mną, Twoim Jezusem, Który płacze i cierpi z powodu szybkości, z jaką ludzka rasa popada w zepsute i grzeszne życie.

Z powodu odrzucania Mojego Słowa przez tak wielu i od tak dawna, wielu ludziom brakuje przewodnictwa lub wiedzy, jak dokonywać wyborów w swoim życiu. Dusze, które dryfują z dala od Prawdy, posiadają wyłącznie swoje pragnienia i miłość własną, którymi się kierują. Obsesja na własnym punkcie, niemoralność seksualna, samozadowolenie i poszukiwanie dóbr materialnych rujnuje ich dusze. Nic ich nie zaspokoi ani nie jest w stanie zaspokoić. Gdy dotrą do głębin grzechu, wtedy aktywnie poszukują innych dusz, aby je usidlić. Właśnie po to szatan pochłania ich dusze do tego stopnia, żeby posłużyć się nimi do wciągnięcia innych dusz w swoją podłą pułapkę.

Moralność ludzkości zeszła  już do takich nizin, że ten duch zła codziennie porywa miliony dusz. O, jak bardzo wzrasta Mój Ból i jak wiele potrzeba wysiłku, aby pozbyć się tego skażenia. Nadejdzie czas, gdy tylko jedna trzecia ludzkości będzie miała łaskę odczytania różnicy między dobrem i złem.

Ci, którzy witają z radością zło w jakiejkolwiek formie, będą je przedstawiać jako dobro. Wkrótce będzie wymagało wielkiej odwagi, by człowiek zabierał głos i oświadczał: "to jest złe", bo narazi się przez to na wzgardę i oskarżanie o demonizowanie, gdyż będzie to postrzegane jako niezrozumiały wybuch gniewu.

O, jak dzieci Boże będą tonęły. Wzrośnie liczba dusz z zatwardziałymi sercami, z nienawiścią do innych, brakiem współczucia, chciwością i żądzą przemocy. Będą oni w świecie podziwiani, podczas gdy kilkadziesiąt lat temu, budziliby strach. Dlatego muszę interweniować, aby przed Wielkim Dniem Pańskim uratować ludzkość od samozniszczenia.

Planem szatana jest zniszczenie jak największej liczby dusz. Moim Planem jest zatrzymanie tego skażenia i nie zawaham się ukazać znaki, które będą potrzebne, aby obudzić was na miłość do Boga i na potrzebę odpowiedniego przygotowania się do świata, który ma nadejść.

Nigdy nie odrzucajcie Ręki Boga. Nigdy nie ignorujcie Słowa Bożego, ponieważ bez tego wszystkiego jesteście niczym.

Wasz Jezus

 

Dziś o wiele mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek

orędzie nr 1032 z serii Ostrzeżenie

28.01.2014, godz. 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie ma wątpliwości, że może znaleźć Prawdę w Księdze Mojego Ojca, Najświętszej Biblii. Słowo jest tam dla wszystkich, żeby je poznawali i tak jest od wieków. Pismo Święte zawiera Prawdę, a wszystko, czego oczekuje się od ludzkości, zostało odsłonięte na jego stronach.

Wszystko, co wypływa z ust proroków i Moich uczniów, którzy są kierowani przez Ducha Świętego, jest w nim zawarte. Prawda zawarta jest w Słowie - którym jest - Księga Mojego Ojca. Dlaczego więc człowiek poddaje w wątpliwość wiarygodność Słowa? Wszystko dane człowiekowi dla dobra jego duszy można znaleźć w Piśmie Świętym.

Prawda jest przyswajana przez dusze na różne sposoby. Ci, których dusze są pokorne i którzy przyjmują Słowo Boże, nie kwestionują go. Inni biorą je i odrzucają jego części tak, aż nie przypomina już Prawdy. Następnie są ci, którzy nigdy nie zaakceptują tego Słowa, ponieważ niewiele ich ono interesuje. Widzą Prawdę zawartą w Piśmie Świętym, wyłącznie jako folklor.

Dziś o wiele mniej ludzi wierzy w Słowo Boże niż kiedykolwiek. Ci, którzy wybierają tylko te części, które odpowiadają ich stylowi życia, odchodzą od Bożych Praw, gdyż one ich nie pociągają. Prawda, której się dzisiaj naucza, jest tylko cieniem tego, co jest zawarte w Biblii.

Mówię wam teraz o Prawdzie z trzech powodów. Po pierwsze, abyście przypomnieli sobie o Słowie Prawdy - zawartym w Księdze Mojego Ojca. Po drugie, abyście sobie uzmysłowili, że nie możecie na nowo napisać Słowa Boga. Po trzecie, żebym mógł karmić dzieci Boże Słowem Bożym tuż przed tym, zanim je wam zabiorą. Czynię to teraz poprzez Księgę Prawdy, która została wam obiecana przez proroków. Jeśli Prawda wam nie odpowiada, to nie przyjmiecie Słowa Bożego. Jeśli nie przyjmiecie Słowa Bożego, to nie będę mógł zabrać was do Mojego Nowego Królestwa i przynieść wam zbawienia, które wam obiecałem, kiedy umarłem za wasze grzechy na Krzyżu.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Czekam cierpliwie już od bardzo dawna, aby ponownie zebrać Moje dzieci w Moją Świętą Wolę

orędzie nr 1031 z serii Ostrzeżenie

27.01.2014, godz. 17:18

Moja najdroższa córko, tak bardzo się boisz, a przecież jest to niepotrzebne. Kiedy daję światu Dar tej wielkości, robię to z poczucia obowiązku, który rodzi się z Mojej Wielkiej Miłości do wszystkich Moich dzieci.
 

Ostrzegam was, aby was wszystkich ochronić. Odkrywam wam część siebie w każdym Orędziu, które daję światu. Tobie, Moja córko, ukazuję Moje wielkie pragnienie, by stać się bliskim dla Moich dzieci. Ukazuję wam Moje Współczucie, Radość, Oburzenie, Gniew, Miłość i Miłosierdzie. Dlaczego więc, kiedy kontaktuję się w ten sposób, boicie się Mnie? Nigdy nie powinniście  bać się Ojca, Który kocha całe swoje potomstwo, a szczególnie grzeszników, którzy otwarcie bezczeszczą każde Przykazanie dane wam przeze Mnie, by przyciągnąć Ludzkość do Mojej Czułości.

Dzieci, bądźcie gotowe przyjąć Moje Wielkie Miłosierdzie. Otwórzcie swoje serca na przyjęcie Mnie, waszego ukochanego Ojca. Przygotujcie się na powitanie Mnie i wzywajcie Mnie za każdym razem, gdy strach zakrada się do waszych myśli, kiedy próbujecie uporać się z tymi Orędziami. Te Orędzia są wyjątkowe. Przedstawia je światu Trójca Przenajświętsza. Uważam je za najważniejszą Misję na Ziemi od czasu, gdy wysłałem Mojego Jedynego Syna, by was odkupić.

To Moje Słowo powinno być przyjmowane miłującym i wdzięcznym sercem. Powitajcie Moje Słowa z radością. Cieszcie się wiedząc, że wszystko co Jest, pozostaje i zawsze pozostanie pod Moją Władzą. Ja Jestem wszystkim, co jest i będzie. Wszystkie decyzje, co do przyszłości ludzkości i przyszłego losu świata, należą do Mnie. Nigdy bym was celowo nie doprowadzał do strachu, dzieci. Ja was jedynie przygotowuję do Mojego Nowego Królestwa, abyście były godne do niego wejść - tam, gdzie nie będzie już żadnego bólu i smutku.

Bądźcie spokojne, Moje wspaniałe, pożądane dzieci. Jesteście dla Mnie wszystkim. Mam tu na myśli wszystkich z was. Wszystkich grzeszników. Wszystkich, którzy Mnie nie uznają. Wszystkich, którzy ubóstwiają szatana. Wszystkie Moje wierne dzieci. Tych, których dusze zostały porwane. Wszyscy należycie tylko do Mnie. Nie pozwolę ani jednej duszy zignorować tej Mojej ostatniej próby przygotowującej świat na Powtórne Przyjście Mojego Umiłowanego Syna.

Każdego z was dotknę Moją Miłosierną Ręką. Pozwólcie Mi otworzyć wasze serca, abym pobłogosławił was Moją Ręką.

Powiedzcie do Mnie "Najdroższy Ojcze, wyciągnij swoja Miłosierną Rękę i dotknij mojego ciała i duszy. Amen.". Natychmiast odpowiem na wasze wołanie.

Idźcie naprzód, Moje maleństwa i zostańcie w pokoju, gdyż Moja Interwencja będzie waszą zbawiającą łaską, nie ważne, jak trudny okres was czeka. Będę czekał, aby otworzyć Drzwi do Mojego Nowego Raju z Miłością w Moim Sercu, przywołując was, abyście przyszli do Mnie, swojego Ojca.

Czekam cierpliwie już od bardzo dawna, aby ponownie zebrać Moje dzieci w Moją Świętą Wolę. Ten dzień jest bliski, a Moje Serce raduje się w oczekiwaniu na tę chwilę, kiedy człowiek powróci do należnego mu miejsca przy Mnie.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Rozpoczął się plan usuwania wszystkich Moich śladów

orędzie nr 1030 z serii Ostrzeżenie

26.01.2014, godz. 15:00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie pozwól, aby poglądy tych ze zgorzkniałymi sercami, którzy są przeciwni temu Dziełu, sprawiły, żebyś miała wątpliwości co do Mojej Misji za dusze.

Jakie to ma znaczenie, gdy ty i Moje umiłowane, wierne dusze, które nie chcą odejść od Słowa Bożego, jesteście odrzucani? Jakie to ma znaczenie, czy wyleją oni swoja pogardę na was czy nie? Ich ludzkie opinie, które zaprzeczają temu Słowu są bez znaczenia w waszym dążeniu do Wiecznego Zbawienia. Kiedy oddajecie Mi chwałę i czcicie Moje Święte Słowo, będziecie kuszeni ze wszystkich stron, aby odwrócić się ode Mnie.

Tak wielu odrzuci tę Misję dopóki straszna prawda nie zaświta nad nimi, gdy będą świadkami bluźnierstw, które wyleją się z ust fałszywego proroka. Kiedy ktoś, kto zaprzecza Istnieniu Trójcy Świętej, ośmiela się nosić szaty arcykapłana pod dachem Mojego Kościoła, a następnie stara się przekonać was, że to, co do tej pory uważaliście za prawdę, już nią nie jest, wtedy rozpoznacie, że zły duch ogarnął Mój Kościół od wewnątrz.

Kiedy otoczą was nowe ideologie i nowe doktryny i kiedy powiedzą wam, że ludzka rasa wymaga obecnie takich zmian, będzie to czas, kiedy przestanie się już odpowiadać na Boże Pragnienia. A gdy utworzone przez człowieka doktryny, pełne błędów i wad, będą głosić, że grzechu już nie ma, to będzie zbliżał się czas,  abym zniszczył Moich wrogów, jak zostało to przepowiedziane.

Znacznie więcej z was obudzi się na Prawdę i tę straszliwą hańbę, którą zostanę okryty Ja, Jezus Chrystus w Moim Kościele na Ziemi. Wierni słudzy rozpoznają tę niegodziwość i wielu z nich ucieknie. Ale, gdy nadejdzie czas, że wy wszyscy będziecie musieli dokonać wyboru, niestety wielu opuści Mnie i weźmie udział w pogańskich praktykach.

Rozpoczął się plan usuwania wszystkich Moich śladów. Prawda Mojego Słowa zostanie wygnana z waszych konstytucji i szkół, aż w końcu zostanie ona potępiona wewnątrz Mojego Własnego Kościoła. Ci z was, którzy sądzą, że to nigdy nie będzie mogło się zdarzyć - że Bóg nigdy nie pozwoli te rzeczy - są w błędzie. Te zbrodnie są dozwolone w ostatecznym oczyszczeniu człowieka, przed Moim Powtórnym Przyjściem. Jeśli nie zachowacie czujności, niezależnie od tego, jak bardzo Mnie kochacie, zostaniecie wciągnięci do uczestnictwa w kolejnych uroczystościach, które nie będą oddawały hołdu Bogu. Jeśli one nie będą oddawały Mi czci, to musicie zadać sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego dokonano tych zmian i dlaczego tak szybko? Odpowiedzią jest czas - którego niewiele zostało. 

Wyścig o pozyskanie dusz po obu stronach spowoduje zaciętą walkę. Jedna strona będzie przekonywać was do odrzucenia Słowa Bożego na rzecz ohydnych praktyk, które będą czcić szatana. Oszukają nawet tych, którzy są dobrze zaznajomieni z Moim Słowem, gdyż tak sprytnie zostanie im przedstawiona sprawa usunięcia Mnie z Mojego Kościoła. Druga strona będzie cierpiała z powodu swojej wierności, nie tylko wobec tych Orędzi, ale również wobec Prawdziwego Słowa Bożego, danego światu w Księdze Mojego Ojca.

Wasz Jezus

 

Rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana

orędzie nr 1029 z serii Ostrzeżenie

24.01.2014, godz. 20:19

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moja Matka ukaże się po raz ostatni, wszędzie w Maryjnych miejscach objawień, musicie wiedzieć, że świat zmieni się i w końcu do Mnie przybiegnie. To dzięki Mojej ukochanej Matce więcej dusz zostanie do Mnie doprowadzonych. Jej rolą zawsze było służyć Mi dla dobra człowieka. A teraz, rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie  zrozumiana. 

Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej Potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić. Poprzez nawrócenia będę mógł uratować miliony. Złożyłem Obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją przez Moją śmierć na Krzyżu. Teraz zbiorę dusze, przyciągnę do siebie, a przez tę Misję wszędzie rozpowszechnię Prawdę Mojego Słowa .

Tym, którym nigdy nie dano Prawdy, zostanie ona przedstawiona po raz pierwszy. Tym, którzy otrzymali Prawdę, ale o niej zapomnieli, zostanie przypomniana przez Moją Obietnicę. Tym, którzy znają Prawdę, ale zmienili ją, by dostosować do własnych pragnień, będzie przypomniane, że może być tylko jedna Prawda.

Przyniosę ludzkości Prawdę w tym czasie, gdy ich umysły będą zdezorientowane, ich dusze rozdarte wątpliwościami - ale uwolnię ich od lęków. Tylko Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel mam Moc, by interweniować w ten sposób. Tylko Ja mam Moc przynieść im pokój i dać im zbawienie, które im się należy.

Wszystkie wątki tej Misji właśnie łączą się w jeden wzór. Kiedy różne części połączy się i dopasuje, podobnie jak to się dzieje w układance, to końcowy obraz stanie się wyraźny. Wtedy wszędzie odnajdziecie Moją Obecność - we wszystkim, co wiąże się z każdą autentyczną świętą misją daną światu przez Mojego Ojca, aż w końcu cała Prawda stanie się dla wszystkich jasna.

Mój Ojciec obiecał, że ujawni światu Prawdę poprzez Księgę Prawdy, jak przepowiedział prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście. Mój Ojciec przynosi wam obecnie Prawdę, ale robi to stopniowo, po trochu, dopóki ostatnia część nie złoży się w całość. Tylko wtedy Księga Prawdy stanie się logiczną całością. Dopiero wtedy ostateczne przeszkody zostaną pokonane, gdy większość ludzkości będzie śpiewała i radowała się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero wtedy, gdy Moja Misja zostanie zakończona, ten Wielki Dzień zostanie ogłoszony światu.

Idźcie w pokoju i wiedzcie, że gdy całkowicie Mi zaufacie, będę mógł wypełnić ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabiorę was do Panowania Jego Wszechmocnego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Te objawienia rozpoczną się tej wiosny, tak jak mój Syn polecił

orędzie nr 1028 z serii Ostrzeżenie

24.01.2014, godz. 20:05

Moje drogie dziecko, niech będzie wiadomo, że Moje objawienia nastąpią raz jeszcze we wszystkich Maryjnych grotach, tam gdzie zostały one zatwierdzone przez Kościół Mojego Syna na przestrzeni wieków.

Objawię się w tych Świętych miejscach: Lourdes, Fatima, La Sallette i Guadalupe. Pojawię się także w Garbandal. Te objawienia rozpoczną się tej wiosny, tak jak mój Syn polecił.

Wybrane dusze zobaczą mnie ze słońcem za głową. Dwanaście gwiazd będzie otaczało i wplatało się w koronę cierniową, którą nosił mój Syn podczas swojego Ukrzyżowania, a która będzie umieszczona na mojej głowie, jako znak dla wszystkich, aby podążali za moim przykładem. Moją rolą jest prowadzić wszystkie dzieci Boże drogą Prawdy i zabrać je do mojego Syna.

Kiedy te objawienia będą miały miejsce, nie będzie żadnych wątpliwości, zwłaszcza wśród tych, którzy oddają Mi cześć, że mówię Prawdę, gdy powiem, że wkrótce ostateczna Droga, która zaprowadzi was do mojego Syna, w tych czasach ostatecznych, nastąpi przez Księgę Prawdy.

Kiedy pójdziecie za mną, swoją Matką, zabiorę was i poprowadzę do mojego Syna. Mój Syn obiecał wiele cudów, więc może otworzyć wam oczy na proroctwa, które dał światu, dzięki mojej Misji. Wielu nie zaakceptuje, że pojawiłam się w tych szczególnych miejscach objawień i zlekceważy ich znaczenie dla zbawienia dusz.

Kiedy po raz ostatni pojawię się w tych miejscach i przedstawię się jako Matka Zbawienia, będziecie wtedy wiedzieli, że to jest moja ostatnia Misja i że wszystkie objawienia prowadzą do tego ostatecznego objawienia, aby przynieść światu Zbawienie, które przysługuje każdej osobie od urodzenia.

Radujcie się, gdyż te dni są bliskie i gdy o tych objawieniach już usłyszycie, wiedzcie, że skoro to proroctwo się spełniło, mogło ono pochodzić tylko od mnie, waszej ukochanej Matki, Matki Zbawienia, Matka Bożej.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Wolna wola dana ludzkości sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało odciągniętych ode Mnie

orędzie nr 1027 z serii Ostrzeżenie

21.01.2014, godz. 15:44

Moja najdroższa córko, Moja Wola się wypełnia, bo czas dla człowieka na wolny wybór, aby robił to, co jest zgodnie z jego własnym pragnieniem, dobiega końca.

Dałem człowiekowi wolną wolę. To jest Dar. Przekazałem ten Dar Moim dzieciom wraz z wieloma innymi darami. Choć zdecydowali się oni przedłożyć własną wolę ponad to, czego dla nich pragnąłem, nadal szanuję ich wolną wolę.

Kocham Moje dzieci bezwarunkowo. Nigdy nie mogłem ich nie kochać, mimo, że obrażali Mnie na tak wiele sposobów. Wolna wola dana ludzkości sprawiła, że wiele z Moich dzieci zostało odciągniętych ode Mnie, poprzez połyskliwe obietnice, którymi codziennie są kuszeni, gdy pragną urody, bogactwa, sławy i władzy, a wszystkie one oddalają je ode Mnie.

Ja Jestem ich Ucieczką, ale oni tego nie rozumieją. We Mnie znajdą one początek i koniec wszystkiego, co może przynieść im przyjemność, pokój i miłość.

Mimo, iż zły duch wykorzystał wolną wolę daną człowiekowi, aby go zwieść, to wezmę wszystkich grzeszników z powrotem do Mojego Królestwa, gdy uświadomią sobie, że wszystko to, czego szukali, aby przyniosło im pokój, zawiodło. Zbliża się czas aby już ukończyć Moje Królestwo. Obiecuję, że gdy ten czas nadejdzie, dusze poczują, że muszą biec do Mnie, swojego ukochanego Ojca. Wtedy pozbędą się pajęczyny ze swoich  oczu, stwardniałych skorup ze swoich serc i ciemności ze swoich dusz i będą Mnie poszukiwali.

Moje dzieci, zawsze ufajcie Mojej Wielkiej Miłości do każdego z was, bo czyż mogłoby być inaczej? Jesteście Moi, jak ręka lub noga, jak część Mojego Serca. Odepchnięcie i wygnanie was byłoby, jak utrata części Mnie. Teraz, kiedy dokonuję ostatecznego Wezwania i kiedy wszelkie środki zostały podjęte, aby zdobyć wasze serca, pospieszcie się. Będę czekał. Zabiorę was i porwę do Mojego Świętego Królestwa, z dala od wszystkich krzywd.

Tego Dnia zapomnicie o swojej woli i zostaniecie spleceni z Moją, ponieważ wasza będzie dla was bezużyteczna, nieinteresująca, bowiem gdy powrócicie do domu, do Mnie, połączymy się w jedno.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Ten ostatni Medalik przyniesiony wam przeze mnie, dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego

orędzie nr 1026 z serii Ostrzeżenie

20.01.2014, godz. 12:09

Moje drogie dziecko, Bóg chce zbawić każdego człowieka z każdego wyznania, jak również tych, którzy zaprzeczają Istnieniu Jego i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. To dlatego ludzie w każdym wieku, z każdej kultury i każdego wyznania muszą otrzymać Medalik Zbawienia.

Każda osoba, która otrzyma medalik, nawet, jeśli nie będzie on mógł być pobłogosławiony, otrzyma niezwykły Dar. Wkrótce potem Bóg zaszczepi w niej Łaskę wglądu we własną bezradność i świadomość Wszechmogącej Miłości Boga. On oświeci nawet najbardziej uparte dusze i te z sercami z kamienia. Wkrótce będą oni szukali Prawdy, a następnie będą wołali do Boga, błagając Go, aby pomógł uspokoić ich serca i wypełnić je Jego Wielkim Miłosierdziem.

Nie odrzucajcie Daru Medalika Zbawienia, bo ten ostatni Medalik, przyniesiony wam przeze mnie dzięki Miłosierdziu Bożemu, przyciągnie miliardy dusz do Życia Wiecznego. Kiedy mój Ojciec polecił mi przedstawić światu Najświętszy Różaniec świętemu Dominikowi, wielu go odrzuciło. Do dziś tak czynią, gdyż myślą, że został on stworzony przeze Mnie. On był mi dany, aby każdy, kto go odmawia, mógł się ochronić przed złym duchem. Przez moje wstawiennictwo, duszom są przekazywane szczególne łaski chroniące ich przed wpływem złego ducha.

Nie popełnijcie błędu odrzucając ten Medalik, gdyż jest on dla całego świata i będzie z nim związanych wiele cudów. Ci, którzy go odrzucą lub będą próbowali uniemożliwić innym jego przyjęcie, odrzucą zbawienie - zwłaszcza ateiści, którzy najbardziej potrzebują Bożej Interwencji. Musicie zawsze umieszczać tych ludzi, którzy odrzucają Boga, przed Tronem Mojego Ojca i błagać o Miłosierdzie dla ich dusz.

Dopilnujcie proszę, aby ten Medalik Zbawienia został przekazany jak największej liczbie ludzi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Kto z was mógłby być na tyle silnym, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia, ze wszystkim, co niesie on ze sobą

orędzie nr 1025 z serii Ostrzeżenie

19.01.2014, godz. 14:35

Moja szczerze umiłowana córko, jaki człowiek spośród was, który uważa się za Mojego wyznawcę i szczyci się tym faktem, przyjmie Mój Kielich?

Kto z was mógłby być na tyle silnym, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia, ze wszystkim, co niesie on ze sobą? Odpowiedź jest taka: bardzo nieliczni. A jednak czujecie się usprawiedliwieni, gdy Mnie biczujecie poprzez Moje wybrane dusze, które dobrowolnie przyjęły Mój Kielich.

Wybrane dusze, wizjonerzy, prorocy i widzący, przyjęli Mój Kielich, ponieważ dają Mi swoja wolną wolę na Moich Warunkach - nie na własnych. Kiedy oświadczacie, że jesteście wszystko-wiedzący i dobrze się znacie na Moim Świętym Słowie, a nie akceptujecie cierpienia, które znoszą Moi biedni prześladowani prorocy, to Mnie nie znacie. Jeśli Mnie nie znacie, to nie możecie prawdziwie Mnie kochać. Jeśli Mnie nie kochacie, to nie rozpowszechniacie Prawdy. Wybieracie natomiast ze Świętych Ewangelii te części, które najbardziej wam pasują, a następnie używacie ich, jako kryterium do bicia Moich Proroków i wszystkich wybranych dusz, które niosą Mój bolesny Krzyż.

Kiedy depczecie inne dusze, traktując je okrutnie w Moje Imię, to zostaliście zaatakowani przez nienawiść. Nienawiść pochodzi od szatana. Ona nie pochodzi ode Mnie. Kiedy staniecie przede Mną podczas Ostrzeżenia - Oświetlenia Sumienia - pokażę wam, jak Mnie obraziliście. Mimo to, wielu z was, winnych przekręcania Moich Słów Miłości na słowa nienawiści wobec Moich proroków, będzie stało zbuntowanych przede Mną. Ponieważ tak bardzo jesteście przepełnieni miłością własną i pychą, że nawet Mi, Jezusowi Chrystusowi, trudno będzie przyciągnąć was do siebie.

Wasza nienawiść do innych oddziela was ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie

orędzie nr 1024 z serii Ostrzeżenie

17.01.2014, godz. 20:42

Moja szczerze umiłowana córko, bądź spokojna za każdym razem, gdy napotykasz wiele przeszkód, które ciebie i wszystkich Moich wyznawców spotykają codziennie w tym Dziele zbawiania dusz.

Zawsze musisz pamiętać, że szatan nigdy nie przestanie dręczyć tej i innych misji, które są autentyczne, gdyż pochodzą od Boga. Autentyczne misje, które dziś błogosławię i te, którym błogosławiłem przez wieki, zawsze cierpiały z powodu sprzeciwu.

Jedynie misje, które naprawdę pochodzą od Boga, przyciągają taką nienawiść. Tylko prawdziwi prorocy przyciągają nienawiść. Mojżesz, Eliasz, Noe, Jan Chrzciciel i tacy jak oni, przyciągali nienawiść z powodu oddziaływania szatana na słabe dusze. Tylko Ja, Jezus Chrystus, jeden z setek proroków podczas Mojego Czasu na Ziemi, przyciągnąłem takiego rodzaju nienawiść, jaka została wymierzona we Mnie. A teraz, tylko ty, Mój ostatni proroku, przyciągniesz taką nienawiść jakiej nie widziano od dawna - choć inni, tak jak ty, cierpią w ostatnich czasach.

Gdy musisz znosić sprzeciw w Imię Boga, wiedz, że kiedy Trójca Święta przekazuje Słowo ludzkości przez proroka, wywoła to najgorszy rodzaj sprzeciwu. Gdyby nie Boża pomoc, którą otrzymujesz, uciekłabyś w popłochu. Mój Ojciec chroni cię, Moje maleństwo i musisz posuwać się naprzód zawsze mając świadomość, że On pragnie dusz, przy każdym słowie, które Twoje usta wypowiadają, przy każdym słowie pisanym twoją ręką i przy każdej duszy, do której docierasz. Całe to cierpienie przyniesie Mi więcej dusz.

Bądź pewna, że czas, abym powrócił, by odzyskać Mój Tron jest bliski, a ponieważ ten Dzień się przybliża, zostaną użyte wszelkie taktyki, abyś się w tej Misji potykała. Będą rzucać na ciebie wszelkie kłamstwa, ciskać wszelkie kamienie, wszelkie cierpienie będzie twoim udziałem i każdy nieprzyjaciel Boga ustawi się na każdej ścieżce, jaką pójdziesz. Ale Ja, jako Odkupiciel ludzkości, sprawię, że każdy cierń zostanie starannie usunięty, każdy kamień odrzucony, każda ścieżka uprzątnięta, aby udało ci się przynieść światu Moje Słowo, w czasie, gdy Ja będę całkowicie zapomniany.

Idę z tobą, Moja córko. Kładę Moją Dłoń na twoim lewym ramieniu, aby ochronić cię od zła i Ja prowadzę cię w każdy możliwy sposób. Każde słowo, które wypowiadasz w tej Misji pochodzi ode Mnie. Wszelkie działanie, jakie podejmujesz, pochodzi ode Mnie. Wszelkie cierpienia, jakich doznajesz, są Moje. Twoja wola jest Moją, ponieważ oddałaś ją Mnie i teraz Ja całkowicie mieszkam w tobie. Kiedy cię ranią, obrażają Mnie. Gdy ciebie wyśmiewają, odrzucają Prawdę. Kiedy odrzucają Słowo, odrzucają Mnie, ale kiedy przyjmują Moje Słowo dane tobie, stają się częścią Mnie i oni także otrzymają Moją Ochronę.

Idź teraz, Moja córko i nigdy nie przejmuj się, gdy okazują ci nienawiść w tej Misji, bo ty i wszyscy, którzy słuchają Mojego Wołania nie będziecie mieli wątpliwości, Komu się sprzeciwiają. To nie ciebie odpychają, ale Mnie, Jezusa Chrystusa. Kiedy jesteś dla Mnie, ze Mną, we Mnie i wypowiadasz Moje Słowo - jesteś prawdziwym dzieckiem Bożym.

Wasz Jezus

 

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół

orędzie nr 1023 z serii Ostrzeżenie

16.01.2014, godz. 19:41

Moja szczerze umiłowana córko, Prawda dzieli. Zawsze tak się dzieje. Gdy jeden człowiek mówi, że zna Prawdę, drugi temu zaprzeczy. Ale kiedy Prawda pochodzi od Słowa Bożego, spowoduje ona największy podział. Wielu boi się Prawdy, ponieważ nie zawsze jest przyjemna, a jednak bez Prawdy żylibyście w zakłamaniu. Gdy żyjecie zaprzeczając Słowu Bożemu, nigdy w swoich sercach nie odnajdziecie prawdziwego pokoju.

Kiedy znacie Prawdę, która jest zawarta w Księdze Mojego Ojca, znacie Drogi Pana i musicie podążać tą ścieżką, aż do ostatniego tchu. Nie schodźcie z niej. Ale gdyby fałszowano Moje Słowo, przepisano na nowo i zniszczono z pewnością byście go nie przyjęli. Tak powinno być. Ale jeśli nowe doktryny, które różnią się od Mojego Świętego Słowa, przedstawi się wam pod dachami Moich kościołów, co wtedy zrobicie?

Czy przyjmiecie kłamstwo zamiast Prawdy? Czy zaakceptujecie doktrynę, która będzie bezbożna w Moich Oczach?

Odpowiedź musi być - nie. Nigdy nie wolno wam odrzucić Mojego Słowa - dla kogokolwiek. Nikt, nawet jeśli jest ubrany w szaty elity w hierarchii Mojego Kościoła, biedak, król czy książę - ktokolwiek, kto żąda przyjęcia nowej doktryny odnośnie Mojego Słowa, nie pochodzi ode Mnie.

Mój Kościół jest dyskretnie rozbierany od wewnątrz i każda jego część jest burzona. Gdy kondygnacje zostaną zburzone, a wierni słudzy odrzuceni - a następnie uznani już za nieprzydatnych - droga, by ogłosić doktrynę z Piekła będzie przygotowana.

Biada kapłanom, biskupom i kardynałom, którzy będą mieli odwagę bronić Słowa Bożego, gdyż oni najbardziej będą cierpieli. Podczas gdy niektórzy zostaną ekskomunikowani i oskarżeni o herezję - choć będą tylko głośno mówili o Prawdziwym Słowie Bożym - pozostali będą zbyt słabi. Wielu biednych wyświęconych sług podda się presji potępienia Bożych Praw. Jeśli nie zgodzą się przyjąć doktryny kłamstw, zostaną rzuceni wilkom na pożarcie. Ci, których wiara będzie już osłabiona i którzy kochają ziemskie rzeczy oraz ci, którzy  mają silną ambicję w swoich duszach, będą pierwszymi w kolejce do przysięgi na wierność według nowego "ślubowania".

Ta nowa i szybko utworzona hierarchia przejmie Mój Kościół. Wypowiedzą fałszerstwa w Imię Boga i zabiorą ze sobą wiele niewinnych dusz wiernych. Parafie nieświadomie będą ofiarowały zatruty kielich niczym nie wypełniony - tylko chlebem. Eucharystia nie będzie już napełniać ich dusz. Wkrótce będą karmieni homiliami, które będą ośmieszały Słowo Boże, gdy będą oświadczać, że najważniejszą doktryną są prawa człowieka. A następnie wypowiedzą największą herezję, że człowiek otrzyma Życie Wieczne, czy żałuje za swoje grzechy czy nie. W ten sposób zniszczą oni dusze milionów.

Gdy nadal wywracają Mój Kościół na lewą stronę, Moi wierni kapłani i wierni wyznawcy odbudują Mój Kościół, cegła po cegle. Mój Kościół, jaki widzicie, nigdy nie może umrzeć, gdyż Ja na to nie pozwolę.

Wszyscy kapłani, biskupi i kardynałowie, którzy zostaną zdetronizowani i którzy pozostaną Mi wierni, nigdy nie opuszczą sprawiedliwych ani tych Moich wyznawców, którzy zostali pobłogosławieni Darem Mądrości. Potem, gdy fałszywa wiedza wypełni serca słabych sług w Moim Kościele, dar Ducha Świętego nie tylko napełni Światłem dusze Mojego Kościoła Reszty, ale zapewni Światło prowadzące do Moich drzwi wszystkim tym, których imiona są w Księdze Życie.

Nigdy wcześniej Moi uczniowie nie byli poddawani próbie w taki sposób, w jaki zostaną poddani w przyszłości. Otrzymają oni Boską Pomoc, aby utrzymać Światło Boga w świecie, który powoli i boleśnie będzie pogrążany w ciemnościach spowodowanych nadejściem wroga, antychrysta.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl