OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 53

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem

orędzie nr 1062 z serii Ostrzeżenie

25.02.2014, godz. 13:50

Moja szczerze umiłowana córko, to zostało przepowiedziane, że przy końcu czasu, nienawiść ludzkości do Boga sięgnie niespotykanych rozmiarów. Ludzie nie będą wówczas w stanie odróżnić dobra od zła. Będzie ich nękać wielkie zamieszanie i zapanuje w nich ciemność duszy, która nie przyniesie im pokoju.

Bóg zostanie odrzucony. Ja, Jego jedyny Syn, zostanę wyśmiany, a Moje Bóstwo odrzucone. Wszyscy, którzy Mnie kochają będą kuszeni, aby odwrócić się od wszystkiego, czego ich uczyłem. Każdy, kto Mnie odrzuci, będzie usiłował uzasadnić swoją decyzję. Takie będą ich powody. "Jezus - będą mówili - jest po prostu figurantem, prorokiem wysłanym, by uczyć ludzi Prawdy." Wkrótce uwierzą, że Moje Bóstwo było kłamstwem, a wszystkie religie potrzebują jedynie być wiernymi Bogu - Bogu Dobroci - aby mogli zostać połączeni w jedno.

Ten "bóg", którego będą głosili, nie będzie Moim umiłowanym Ojcem. Będą natomiast czcili fałszywe duchy, przebrane za aniołów Bożych. Gdy świat będzie się cieszył, wraz z chrześcijanami, którzy pozostają Mi wierni i żydami, którzy pozostaną wierni Mojemu Ojcu, czas na Moje Powtórne Przyjście nastąpi tak nagle, że niewielu będzie gotowych. Wtedy prześladowcy zostaną uciszeni, nikczemni zniszczeni, a ci, których imiona są w Księdze Życia zjednoczą się i będą żyli życiem w wiecznej chwale.

Wasz Jezus

 

Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, nie możecie się ugiąć

orędzie nr 1061 z serii Ostrzeżenie

24.02.2014, godz. 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, wśród hierarchów fałszywych religii nie ma Moich wrogów. Wiele z tych dusz nie ma wystarczającej wiedzy i przyjmą Mnie, kiedy dam im się poznać. Najbardziej niebezpiecznymi ze wszystkich są ci z szeregów Mojego Własnego Kościoła na Ziemi, którzy pokierują z ukrycia największą apostazją.

Nie wszyscy, którzy przychodzą ubrani jako Moi słudzy, są Moi, ale wiedzcie o tym. Moja godzina jest bliska i tuż przed Moim Powtórnym Przyjściem, zaraza apostazji zstąpi i pochłonie Mój Kościół na Ziemi. Jak wilki w owczej skórze, oszukają świat, by uwierzył, że Dom Boga przyjmie wszystkie religie, w tym te, które odrzucają Mnie, Jezusa Chrystusa i będą przekonywać, że ta obrzydliwość jest największą ewangelizacją świata, jaką kiedykolwiek widziano. A to wywoła Gniew Boga. Podczas gdy świat i wszystkie jego religie zostaną wessane w ten nowy, fałszywy kościół, będzie przygotowana dla nich droga, by z dumą przedstawić człowieka bezprawia.

Podczas gdy wy, którzy pozostaniecie czujni na Moje Ostrzeżenie i ci, którzy zdecydowanie i mocno będą się trzymali Mojego Słowa, będziecie cierpieli, Ja dam wam też siły, by przetrwać to bolesne wydarzenie. Ci oszuści, którzy dzięki kłamstwu weszli do Mojego Kościoła, zwiodą wielu i nadal będą zwodzili miliony, w tym wszystkie chrześcijańskie wyznania, a także tych, którzy w ogóle nie oddają Mi czci. Wszyscy ci kłamcy będą rozpowszechniali herezje, a z czasem, utworzą oni jedną religię dla świata. Żadna inna wiara nie będzie tolerowana, tylko ta nowa fałszywa doktryna - doktryna z piekła. Chrześcijanie i Żydzi będą dwiema religiami, z których zostanie utworzona Reszta.

Kiedy Moje Proroctwa wywołują łzy w waszych oczach, wiedzcie, że ponieważ przez tę Misję błogosławię was nerwami ze stali i żelazną stanowczością, to pozostaniecie wierni Mnie, waszemu Jezusowi.

Wy, Moi Dwaj Świadkowie na Ziemi, nie możecie się ugiąć. Odrzućcie wszelką pokusę odwrócenia się ode Mnie i w każdej chwili trwajcie w swojej miłości do Mnie. Mój Kościół Reszty zostanie utworzony zarówno na zewnątrz jak i od wewnątrz tej Misji. Wy, którzy odrzucacie teraz tę Misję, ale którzy naprawdę Mnie kochacie, również zostaniecie przyciągnięci do Mojej Armii Reszty na Ziemi. W dniu, w którym się to stanie, uświadomicie sobie, że Księga Prawdy rzeczywiście była Darem z Nieba, aby pomóc wam w waszej ostatniej drodze do Mojego Królestwa i Życia Wiecznego. Dopiero wtedy będziecie się radować i będziecie nieustraszeni, ponieważ będziecie mieli pełną ufność potrzebną do oddania chwały Bogu.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa

orędzie nr 1060 z serii Ostrzeżenie

23.02.2014, godz. 16:28

Moje dziecko, dopóki trwa panowanie szatana na Ziemi, Prawda zawsze będzie tłumiona.

Od śmierci mojego Syna na Krzyżu, każda próba rozpowszechniania Jego Słowa była udaremniana. A odkąd chrześcijaństwo się rozprzestrzenia, pojawiło się wiele rozłamów, a Nauka podyktowana przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa i przekazana przez Jego uczniów, została zmodyfikowana. W Prawdę zawsze ingerowano, ale mimo to, Słowo Boże nadal pozostaje żywe w świecie, a obecność mojego Syna została utrzymana dzięki Eucharystii.

Prawda co do istnienia szatana i rzeczywistości piekła była tłumiona przez wiele lat i miało to zgubny wpływ na zbawienie ludzkości. Wszystkie wzmianki o piekle zostały zniesione, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlatego teraz, dzisiaj, niewiele osób wierzy w istnienie diabła i otchłań piekła. To kłamstwo było klęską ludzkości i w rezultacie wiele dusz zostało utraconych, bo zaprzeczono istnieniu piekła. Grzech śmiertelny nie jest już uważany za coś realnego, więc nie próbuje się go unikać. Ci, którzy służą Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościołach mają obowiązek tak przygotować dusze, aby były godne wejścia do Królestwa Niebieskiego.

Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak słowem się o tym nie wspomina. Dusze giną dlatego, że nigdy nie były odpowiednio pouczane, jak unikać grzechu i szukać skruchy. Aby stać się godnymi wejścia do Królestwa mojego Syna, musicie wykorzystać czas swojego życia, żyjąc według Słowa Bożego. Proszę, nie ignorujcie Prawdy, bo jeśli tak zrobicie, będziecie zgubieni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość uznała, że szatan istnieje, bo dopóki tego nie zrobi, nigdy prawdziwie nie przyjmie Obietnicy Odkupienia mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból

orędzie nr 1059 z serii Ostrzeżenie

23.02.2014, godz. 16:03

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy wola człowieka koliduje z Wolą Boga, obie strony przeżywają wielki ból. Mój Ojciec dał człowiekowi Dar wolnej woli i jako taki, jest on wolny, aby w życiu dokonywał takich wyborów, jakie chce, a Bóg nigdy nie ograniczy tego Daru z Nieba. Jednak dla tych, którzy chcą Mi służyć w pełni, z zamiarem pomagania Mi w zbawianiu innych dusz i którzy ofiarują Mi dar swojej wolnej woli, będzie to bardzo trudna wędrówka.

Kiedy dajecie Mi swoją wolną wolę, aby zrobić to, co jest konieczne dla zbawienia dusz, to cierpienie, którego będziecie doznawali, będzie bardzo przykre. Ponieważ wtedy wasza wola nie będzie już do was należała, a ludzka natura pozostanie tym czym jest, wyniknie walka między wolną wolą człowieka a Wolą Boga. Wielu ludzi, którzy Mnie kochają i którzy chcą w swoim życiu pełnić Wolę Boga, będą zawsze pozostawać w stanie ciągłej walki. Zatem, aby zadowolić Wolę Boga, dusza musi porzucić wszelkie poczucie dumy i potrzebę zaspokojenia własnych, osobistych pragnień. Tylko wtedy możecie prawdziwie służyć Bogu, jeśli Mu całkowicie zaufacie i ofiarujecie Mu wszystkie swoje życiowe doświadczenia i udręki, dla dobra wszystkich.

Gdy ludzie z dobrymi intencjami służą Bogu i starają się przeżywać swoje życie tak, jak On polecił, odpadną od łaski, poczują wstyd. Zawstydzeni tym, że unikali Boga i tym, że Go zawiedli przez egoizm, poczucie własnej wartości lub zuchwałości, zakryją wtedy swoje twarze przed Światłem Boga. Kiedy te dusze zostaną nagle i bez ostrzeżenia oświecone przez Prawdę, zaczną wątpić w swoją wiarę. W jednej chwili będą kochać Boga z całego serca i oddawać się całkowicie pod Jego opiekę, a w następnej chwili odetną się od Źródła Światła. Dzieje się tak wówczas, gdy ta osoba, za pomocą ludzkiego intelektu narzuca Bogu to, co jest gotowa zrobić, aby służyć Bogu, a zazwyczaj ma to być na jej własnych warunkach. Tak, ta dusza może powiedzieć Bogu: "Będę ci służyć, ale pod warunkiem, że Ty udzielisz mi tego czy tamtego przywileju." Czyż nie wiecie, że nie można służyć dwóm panom, bo jest tylko jeden Bóg i to do Niego należy Władza. Bóg jest i będzie Panem wszystkich. Człowiek jest tu po to, aby służyć Bogu, jednak Bóg uczyni wszystko, co może, aby dać ukojenie swoim dzieciom.

Gdy zauważycie, że zaczynacie wątpić w Boga lub tracicie zaufanie w Jego Miłość lub Jego Obietnicę, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która ma być znana, jako Modlitwa Odnowienia.

Modlitwa Krucjaty (137) Modlitwa Odnowienia

O Boże Wszechmogący, O Boże Najwyższy, spójrz z miłością i litością w swoim Sercu na mnie, Twojego pokornego sługę. Odnów Mnie w Twojej Światłości.

Przywróć mnie z powrotem do swoich Łask. Napełnij mnie Łaską, abym mógł ofiarować się Tobie w pokornym poddaniu i w zgodzie z Twoją Najświętszą Wolą.

Uwolnij mnie z grzechu pychy i  wszystkiego co Cię znieważa i pomóż Mi kochać Cię z głębokim i nieustannym pragnieniem służenia Ci przez wszystkie moje dni na wieki wieków. Amen.

Proszę, pamiętajcie, że bardzo łatwo jest odwrócić się od Boga i wystarczy jedna osoba, żeby zasiać zwątpienie w waszych duszach na temat Dobroci Boga i Jego Wielkiego Miłosierdzia dla wszystkich Jego dzieci.

Trzeba wielkiej odwagi i wytrzymałości, by pozostać wiernym Słowu Bożemu, jednak bez proszenia o Łaski, aby Mu odpowiednio służyć, sami nie będziecie w stanie tego osiągnąć.

Wasz Jezus

 

Wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak, jak to zrobił Judasz

orędzie nr 1058 z serii Ostrzeżenie

22.02.2014, godz. 18:35

Moja szczerze umiłowana córko, z bólu powstanie radość, z rozpaczy - nadzieja, z prześladowania - wolność, jeśli wszystko zostanie Mi oddane z pełnym zaufaniem i dla Chwały Boga.

Każda istota w Niebie, na Ziemi i pod Ziemią uklęknie przed Panem - wszyscy, bez wyjątku. Jednak człowiek, słaby i upadły, nie oddaje Chwały Bogu - nawet najbardziej pobożny i święty - jeśli nie ulegnie całkowicie Mojemu Ojcu, przeze Mnie, Jego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. Dopóki zły duch będzie istniał na świecie, człowiek nie będzie godny stanąć przede Mną. Nie możecie uklęknąć przede Mną, kiedy przepełnia was wysokie mniemanie o sobie. Nie mogę was słuchać, gdy wykluczacie Mnie, stajecie się jak tyrani, gdy szatan wypełnia wasze umysły grzechami zmysłowymi. Tylko ci mogą prawdziwie być zjednoczeni ze Mną, którzy przybywają do Mnie czyści, pojednawszy się przedtem ze Mną.

Gdy chodzicie jak królowie i rozkazujecie innym, gdy siedzicie na ziemskich tronach, nigdy nie możecie być Moimi sługami. Kiedy prawdziwie Mi służycie, bez względu na waszą rolę społeczną, zawsze będziecie mówili Prawdę. Przekonacie się, że zawsze, kiedy będziecie głosili Moje Prawdziwe Słowo, to ono zawsze sprowadzi na was wiele krytyki. Wkrótce prawdziwe Słowo nie będzie już wypowiadane przez tych, którzy przenikają Mój Kościół na najwyższych szczeblach, udając, że Mnie kochają, ale w rzeczywistości Mnie nienawidzą. A wobec tego wy, wierni, aby pozostać we Mnie i ze Mną, będziecie potrzebowali wiele odwagi.

Ilu z was ma tę odwagę? Jak wielu z was będzie w stanie znosić prześladowania, które nadejdą, kiedy będziecie głosili Prawdę? Zatem z ciężkim sercem muszę wam oznajmić, że wielu z was, którzy teraz mówią, że Mnie kochają, zdradzą Mnie - tak jak to zrobił Judasz. Dlatego, kiedy Moje Święte Słowo zostanie tak zmienione, że stanie się pustym i jałowym naczyniem, wielu z was przyjmie tę fałszywą doktrynę. Tak wielu z was odrzuci tę Misję i odwróci się do Mojego Kielicha Zbawienia.

Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty, która pomoże wam pozostać wiernymi Mojemu Słowu.

Modlitwa Krucjaty (136) O zachowanie Twojego Słowa

Najdroższy Jezu, pomóż mi usłyszeć Twoje Słowo. Żyć Twoim Słowem. Głosić Twoje Słowo. Przekazywać Twoje Słowo.

Daj mi siłę, abym podtrzymywał Prawdę, nawet wtedy,

gdy jestem za to prześladowany. Pomóż mi zachować Twoje Słowo żywym, gdy jest zagłuszane przez Twoich wrogów.

Pozwól mi poczuć Twoją Odwagę, gdy jestem przygnębiony.

Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby.

Udziel mi Łaski zachowania godności, kiedy

bramy piekielne mają nade mną przewagę, abym pozostał wierny Twojej Najświętszej Woli. Amen.

Wszystkie demony z piekła przeklinają tę Moją ostatnią Misję na Ziemi. Da ona wielką odporność, ogromną odwagę i głęboką miłość do Mnie, waszego Jezusa, aby pozostać Mi wiernym. Pierwsi upadną najsłabsi. Letni pójdą jako następni, a wytrwają tylko ci, którzy będą nieustraszeni i czystego serca.

Wasz Jezus

 

Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu powód

orędzie nr 1057 z serii Ostrzeżenie

21.02.2014, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek jest bezbronnym i słabym stworzeniem, ale jest dzieckiem Boga. Ze względu na głęboko zakorzeniony instynkt samozachowawczy , człowiek zrobi wszystko, co tylko potrzeba, aby przetrwać. W czasie wielkiego cierpienia fizycznego resztki sił bardziej się uwidocznią. Wielka siła będzie zazwyczaj postrzegana u słabych, głodnych, cierpiących fizycznie, prześladowanych i tych, którzy cierpią z rąk fanatyków. Najsłabszy spośród was stanie się najsilniejszym, a ci, którzy myślą, że są najsilniejsi staną się najsłabsi.

Ja oddzielam słabych, cichych, pokornych i sprawiedliwych od tych, którzy się wywyższają i składają gołosłowne deklaracje poparcia dla Mojego Nauczania, ale przeklinają innych w swoich sercach. Oddzielam teraz ziarna od plew i dlatego wiara każdego człowieka zostanie poddana próbie do granic jego możliwości. Włączam w to wszystkich, którzy nie wierzą w Boga, tych, którzy odrzucają Prawdziwego Boga i tych, którzy oddali swoje serca Mojemu wrogowi - złemu duchowi. Każda dusza otrzyma równe szanse przede Mną, a ci, którzy Mnie w tym czasie nie przyjmują, otrzymają wszelkie łaski.

Świat zostanie poddany próbie poprzez okazanie miłości, jaką każdy człowiek obdarza innych, co będzie prawdziwym odbiciem i miernikiem ich miłości do Boga. Wasz czas jest ograniczony i aby umożliwić wam przetrwanie tej drogi pokuty, musicie przyjąć, że prorocy Boga po prostu głoszą Jego Wolę, tylko dlatego, abyście mogli stać się Jego w ciele i duchu. Nie odrzucajcie Ręki Boga. Radujcie się, ponieważ próby, które zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, przyniosą wielkie zjednoczenie Jego Dwóch Świadków na Ziemi - chrześcijan i żydów - i od tych dwóch przyjdzie wielka przemiana. Gdy Bóg zezwala na prześladowania chrześcijan i żydów, to ma ku temu powód. Ze względu na to, co będą musieli oni wycierpieć, nastąpi wiele nawróceń i miliardy ludzi zobaczą chwałę Boga, jednym jasnym umysłem i żaden zamęt nie zepsuje ich radości, gdy w końcu rozpoznają Prawdę.

Bliski jest czas, aby poznano Prawdę, jako taką, w tym również dobro i zło. A wtedy nic was ponownie nie zrani. Nie będzie już więcej oddzielenia od Boga. W końcu Miłość zwycięży wszystko. Miłość jest Bogiem, a Jego Panowanie jest wieczne. Nie będzie więcej nienawiści, ponieważ ona umrze.

Wasz Jezus

 

Trzęsienia ziemi będą miały taką siłę, że będzie się je odczuwało w wielu krajach w tym samym czasie

orędzie nr 1056 z serii Ostrzeżenie

20.02.2014, godz. 18:39

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas, abym dał się poznać przy Moim Powtórnym Przyjściu, nie rozpoznacie już tego świata, gdyż tak bardzo będzie zmieniony.

Szybkość z jaką ludzkość pogrąży się w głębinach grzechu, wstrząśnie wami. Uwidocznią się wszystkie okropne grzechy ciała i wielu będzie musiało patrzeć na te grzechy popełniane w miejscach publicznych. Sprawcy prawie wcale nie okażą wstydu, a zachowując się jak lwy w szaleństwie żerowania, będą tonęli w najniższych głębinach zepsucia, nie oglądanego od czasów Sodomy i Gomory. Skażenie ludzkości spowodowane przez złego ducha będzie tak wielkie, że wszędzie będą popełniane morderstwa i powszechne będą samobójstwa. Pożerając dusze, szatan sprawi, że zostaną złamane wszystkie prawa ustanowione przez Mojego Ojca. Zimne serca, jałowe dusze i obsesja na punkcie fałszywych bogów i złych duchów, zastąpi miłość, która jeszcze w tej chwili istnieje na świecie.

Będą używali Mojego Imienia, żeby wypowiadać sprośności, a w swoich sercach będą się wzajemnie przeklinali. Moja córko, Prawda może być czasami nie do zniesienia, ale Mój Ojciec spuści sprawiedliwą karę na te ziemie, które będą bezcześciły Jego Słowo. Wszystkie kary zesłane przez Mojego Ojca będą miały miejsce przed Moim Powtórnym Przyjściem. Znikną miasta, kraje zostaną zalane przypływem Gniewu Mojego Ojca, a trzęsienia ziemi będą miały taką siłę, że będzie się je odczuwało w wielu krajach w tym samym czasie.

Moja córko, już przekazałaś informacje o tych miastach, które będą ogromnie cierpiały. Musisz Mi ofiarować swoje łzy, jako pokutę za grzechy tych, których czeka los w ciemności. Bez twojego cierpienia nie mogę zrobić tego, co jest konieczne do ratowania tych dusz. Dlatego proszę, bądź hojna w swoim bólu, a okażę litość tym, których złożysz przede Mną.

Góry zatoną, jeziora zleją się z morzami, a ziemie zostaną zmniejszone o jedną trzecią. Opady deszczu, które oznaczają Moje Łzy Smutku, z powodu nienawiści w ludzkich sercach, będą nieprzerwane, dopóki Moje Łzy nie zostaną otarte poprzez pojednanie grzeszników, którzy się nawrócą.

Wiedzcie teraz, że musicie skorzystać z Darów ofiarowanych światu przez Moją Matkę na przestrzeni wieków, abyście się ochronili. Wiedzcie również, że Medalik Zbawienia - silniejszy niż jakiekolwiek inne - będzie waszą obroną przed urokiem antychrysta. Podejmą wszelkie próby powstrzymania Medalika Zbawienia, ale nic nie powstrzyma Mocy związanych z tym Darem.

Moi ukochani wyznawcy, w tych dniach musicie skupić się na modlitwie i całkowicie Mi zaufać, gdyż wy, którzy jesteście Moi, będziecie chronieni i będziecie Moim powodem, dla którego okażę Miłosierdzie cierpiącym i poganom. Nigdy nie wolno wam osłabnąć lub poddać się, bo gdy to zrobicie, niemożliwe stanie się dla was znalezienie drogi do Mnie bez Mojego Światła, niezbędnego na każdym kroku tej wędrówki, jeśli macie ją ukończyć.

Wasz Jezus

 

Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży

orędzie nr 1055 z serii Ostrzeżenie

18.02.2014, godz. 18:09

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nasila się walka o dusze, wiele osób w pierwszej kolejności zacznie wątpić w Moje Istnienie, zanim całkowicie Mnie odrzuci.

W umysłach ludzi powstanie nowy, fałszywy Mój substytut. Będą śmiało używali Mojego Imienia, ale słowa, które będą Mi przypisywali, nie będą pochodziły ode Mnie. Oświadczą, że Bóg nie pozwoli, aby grzechy człowieka zaciemniły Jego Sąd. Bóg raczej zignoruje grzech, ponieważ nie ma on większego znaczenia, gdyż człowiek jest słaby i zawsze będzie popełniał grzechy, nie ważne jakie. Powiedzą wam, że Jezus wybaczy wszystkim, bo Jego Miłosierdzie zastąpi Jego Sąd. Będzie to kłamstwo, ale wiele osób w to uwierzy i w ogóle nie poczują się w obowiązku, aby unikać grzechu i prosić o przebaczenie, ponieważ zostaną już przekonani, że grzech naprawdę nie istnieje. Te właśnie dusze najbardziej potrzebują modlitwy. Niech nikt, nigdy nie myli Mojego Miłosierdzie z Moim Sądem, bo to są dwie różne rzeczy.

Moje Miłosierdzie będzie udzielone tylko tym wszystkim, którzy okażą skruchę za swoje grzechy. Nie będzie ono udzielone tym, którzy stoją dumnie przede Mnie, ze swojej strony nie próbując nawet szukać przebaczenia. Kiedy przyjdę sądzić, świat zadrży. Gdy Moje Miłosierdzie się wyczerpie, Moja Sprawiedliwość opadnie jak siekiera. Ukarzę złych, którzy będą już nie do uratowania.

Człowiek nigdy, ani na chwilę, nie może ignorować Mojej Obietnicy. Przyjdę zebrać wszystkie dzieci Boże, ale niestety, wiele z nich nigdy nie wejdzie do Mojego Raju, ponieważ odrzucą Mnie, Moje Istnienie i istnienie grzechu.

Wasz Jezus

 

Oddalicie duszę - życie - ode Mnie, a wasze życie - Wieczne Zbawienie- przestanie już być waszym prawem

orędzie nr 1054 z serii Ostrzeżenie

17.02.2014, godz. 00:15

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na Dzień Sądu Ostatecznego, wiele dusz Mnie odrzuci i będzie odczuwać wielki strach w swoich sercach. Ponieważ do tego momentu, Prawda stanie się jak kryształowo czyste jezioro bez skazy. Prawda będzie tak jasna, że będzie to tak, jakby wpatrywali się w lustro. I co zobaczą? Ujrzą Moją Twarz, Mój Smutek, Moją Miłość, Mój Żal, Mój Gniew, a następnie będą świadkami Mojej Sprawiedliwości, ponieważ wtedy nie będzie już odwrotu.

Teraz jest czas dany ludzkości, aby się odkupiła. Udzielam tego czasu wam wszystkim na przygotowanie. Mądrze go wykorzystajcie, a zobaczycie Chwałę Boga. Jeśli go zmarnujecie, nigdy nie ujrzycie Światła ani Chwały Mojego Królestwa. Zamiast tego będziecie cierpieli wieczne oddzielenie ode Mnie. Waszym jedynym towarzystwem będzie sfora wilków - wściekłych demonów - w otchłani - która jest domem bestii. Wszyscy, którzy oddają się nieprawości, bez względu na jej skalę, będą odpadać coraz dalej ode Mnie - im bardziej będą wypierali się Słowa Bożego.

Ten czas dany jest ludzkości, aby się odpowiednio przygotowała. Moją Misją jest zdjąć pajęczynę z waszych oczu, abym mógł pokazać wam, co powinniście zrobić, bym mógł powitać was w Moim Nowym Raju.

Ta Misja może być waszą jedyną szansą, aby umożliwić wam uchwycenie się Mojej Ręki, zanim pogrążycie się w wielkiej próżni oszustwa. Szatan oświadczył, że nadal będzie kradł dusze tych, którzy Mnie kochają. W tej chwili jego jedynym celem jest odciągnięcie ode Mnie - tych, którzy naprawdę Mnie kochają. Zatem umieści wszelką wątpliwość, kłamstwo i bluźnierstwo w tych duszach, które żyją zgodnie z Prawdą. Pod jego wpływem ludzie Mnie opuszczą. Szatan pyszni się drwiąc ze Mnie teraz i za każdym razem, kiedy tracę duszę przez niego, on przysięga, że nigdy nie przestanie przeszkadzać żadnej misji na Ziemi, która została pobłogosławiona przeze Mnie dla zbawienia dusz.

Nigdy nie wolno wam zajmować się Moimi wrogami ani bronić Mnie przed nimi. Nigdy nie traćcie z oczu Najświętszej Biblii. Niech nikt jej nie fałszuje. Nie zwracajcie uwagi na tych, którzy starają się was przekonać, że Bóg godzi się na jakąkolwiek próbę zmiany, jednego słowa, jednego proroctwa, jednego przykazania, gdyż to jest największy grzech. Nigdy nie łamcie Pierwszego Przykazania. Nikt nie może stawiać się ponad Boga.

Ktokolwiek z was zgrzeszy, musi powrócić do Mnie jeszcze raz i jeszcze raz. Nigdy nie wstydźcie się przybiec do Mnie. Nie pozwólcie napełnić się jakiegokolwiek rodzaju nienawiścią. To jest wasz grzech, którego się brzydzę - jednak wybaczam go. Kocham was i nadal będę was kochał. Dlatego, że was kocham, udzieliłem tego czasu, aby zebrać was wszystkich razem. Nie pozwólcie, aby zło oddzieliło was od brata lub siostry. Nie słuchajcie czegokolwiek lub kogokolwiek, kto próbuje odciągnąć was od Mojego Dzieła - tej Misji Zbawienia.

Wasza wierność wobec Mnie jest ważna, bo to wy, Moja Armio Reszty, posłużycie jako narzędzie do ratowania reszty świata przed takim samym bolesnym losem, jaki spotkał tych, którzy nie chcieli słuchać Noego. Każdy, kto jest odpowiedzialny za odciągnięcie jednej duszy ode Mnie, będzie za to cierpiał. Mój Gniew jest największy wtedy, gdy nie zadowalając się skupieniem na stanie własnej duszy, świadomie odciągacie drugiego od Mojej Miłości i Mojego Królestwa.

Zostaliście już przedtem ostrzeżeni o tego konsekwencjach. Teraz przypominam wam ponownie. Oddalicie duszę - życie - ode Mnie, a wasze życie - Wieczne Zbawienie- przestanie już być waszym prawem.

Wasz Jezus

 

Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie od szatana

orędzie nr 1053 z serii Ostrzeżenie

16.02.2014, godz. 15:47

Moja szczerze umiłowana córko, gdy nienawiść wchodzi do dusz, muszą one walczyć całą swoją istotą, aby ją usunąć. Jeśli nie zrobią tego, to pożre ona tę duszę zagryzając ją aż jej całkowicie nie pochłonie.

Diabeł wywołuje podejrzliwość, niepokój, zamieszanie, lęk, dopóki dusza, którą wybrał jako swój cel, nie stanie się pełna nienawiści do siebie samej i innych. Nienawiść w duszy tworzy spustoszenie wśród wszystkich osób, z którymi się kontaktuje. Zarażona dusza będzie dotąd stosować wszelkie taktyki i sztuczki, aby nakłonić inne do stanięcia po jej stronie, aż te dusze również zarazi i tak ten schemat dalej się będzie powielał. Nienawiść rozprzestrzenia się jak wirus i narasta, ponieważ pochłania duszę i włada nią, dopóki ta dusza nie poczuje się zmuszona do wyhodowania tej nienawiści wśród innych. Tak właśnie jest popełniane morderstwo, z powodu nienawiści jaką jeden człowiek odczuwa do drugiego. Nienawiść jest podsycana przez kłamstwa i nieprawdy i wciąż wzrasta, aż w końcu ogarnia tak wiele dusz, że tylko zło będzie mogło z nich emanować. Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie od szatana.

Szatan jest kłamcą i zasiewa ziarna zwątpienia w duszach, które nie są czujne. Za każdym razem posługuje się grzechem pychy, aby wytworzyć w duszy nienawiść do drugiej osoby. Tworzy niezgodę wśród dzieci Bożych, które z powodu grzechu pierworodnego są słabe i o ile nie są Moimi prawdziwymi wyznawcami i nie przestrzegają Słowa Mojego Ojca, padną ofiarą oszustwa.

Nigdy nie ważcie się twierdzić, że jesteście dzieckiem Boga, a przy tym rozdzierać drugą osobę na dwoje. Nigdy nie twierdźcie, że jesteście napełnieni Duchem Świętym, mówiąc równocześnie, że inna dusza jest sługą szatana. Nigdy nie osądzajcie innej osoby za to, co uważacie za grzech, gdy sami bezcześcicie Moje Oblicze. Nigdy nie stawiajcie się ponad Mnie i nie mówicie, że jesteście bardziej kompetentni niż Ja, kiedy idziecie drogą szatana. Ci, w czyich oczach odbijają się Moje, widzą wszystko i muszą się modlić za te dusze, aby otrzymały Łaskę wyrwania się ze szponów bestii.

Podążanie Moją Drogą staje się coraz trudniejsze. Tylko ci, którzy otrzymali odwagę przez Moc Ducha Świętego, będą mogli to osiągnąć. Niestety, wielu odpadnie po drodze, ku uciesze złego.

Ciernie tej Misji mogą rozszarpywać wasze ciała, a okrutne kpiny mogą z nienawiści przebijać wam serca, ale Ja Jestem Tym, Który idzie przed wami, zatem Jestem Tym, Który bierze na siebie główny impet tej nienawiści. Zawsze musicie pamiętać, że ataki na tę Misję są atakami na Mnie. Nienawiść wobec tej Misji, jest nienawiścią wobec Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie możecie twierdzić, że Mnie kochacie, a przy tym okazywać swoją nienawiść do Mnie na różne sposoby. Albo jesteście ze Mną albo przeciwko Mnie. Albo Mi wierzycie albo nie. Jeśli wierzycie we Mnie, to nigdy nie wolno wam prześladować innej duszy, bo jeśli tak zrobicie, zostaniecie odebrani Mi przez wroga i nie będziecie mieli prawa twierdzić, że jesteście Moi.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

orędzie nr 1052 z serii Ostrzeżenie

15.02.2014, godz. 17:14

Moje dziecko, gdy pod wpływem antychrysta, oszustwo będzie pochłaniało dusze, ludzie będą zwodzeni poprzez wiele działań , czynów i słów, które będą od niego pochodziły. Słodki i kojący, spokojny w zachowaniu, z przekonaniem będzie usprawiedliwiał każdy grzech przeciwko Bogu. Nawet najbardziej podły grzech przeciwko ludzkości zostanie tak subtelnie usprawiedliwiony, jakby był bez znaczenia. Przekona wielu, że pozbawianie  życia jest dla dobra innych i jest ważną częścią praw człowieka. Bluźnierstwa, które wyleją się z jego ust, będą postrzegane jako słuszne i właściwe. On usprawiedliwi wszystko, cytując Pismo Święte na odwrót. Ci, którzy będą się kurczowo trzymać każdego jego słowa nie będą wiedzieli wystarczająco dużo o Słowie Bożym, aby mu zaprzeczyć. Przy tym będzie robił wrażenie, że nieustannie się modli i będzie głosił, że jest uzdolniony duchowo.

Antychryst będzie szukał towarzystwa tych, którzy są postrzegani jako czyniący wielkie dzieła miłosierdzia i będzie osądzał tych, którzy w Oczach Bożych są postrzegani, jako święci.

Z czasem ludzie nawrócą się na to, co ich zdaniem jest prawdziwie światłą, jedną ogólnoświatową religią, w której antychryst będzie odgrywał wielką rolę. Wówczas wykorzysta wszelkie demoniczne moce, dane mu przez szatana, by przekonać świat, że ma stygmaty, które są kojarzone ze świętymi. Antychryst będzie wykorzystywał swoje tak zwane stygmaty, jako sposób przekonania świata, że jest Jezusem Chrystusem i że przyszedł, aby ocalić świat. Następnie powie, że właśnie obwieszcza Powtórne Przyjście, a ci, którzy w adoracji padną do jego stóp, zostaną zmieceni wraz z nim przez Anioła Pańskiego, który wrzuci ich do jeziora ognia.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

W milczeniu znoście cierpienia, kiedy was prześladują oraz gdy stosują nikczemne formy okrucieństwa poprzez oczernianie, obrażanie czy wyśmiewanie was w Moje Imię

orędzie nr 1051 z serii Ostrzeżenie

14.02.2014, godz. 22:00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek mówi, że posiada wiedzę, będzie musiał to udowodnić, abyście mu uwierzyli. Gdy nauczyciel mówi, że wie o wielu rzeczach, poznacie czy jest dobry, jeśli będziecie mogli się od niego nauczyć. Kiedy człowiek Boży mówi, że wie wszystko o Bogu, to może przekazać te wiadomości i będziecie dobrze poinformowani. Jednak, kiedy Boży człowiek mówi, że jest natchniony przez Ducha Świętego, poznacie go tylko po owocach, jakie wydaje, a nie po wiedzy, jaką przekazuje.

Gdy działa Duch Święty, to daje w rezultacie wiele owoców, które przedstawiają się następująco: Osoby, które są przyciągane do Ducha Świętego, będą przyciągane bliżej Boga. Będą kochali innych z większą intensywnością niż wcześniej. Będą dzielili się swoją miłością. Następnie będą chcieli spędzać więcej czasu na modlitwie, a szczególnie, gdy będą się modlili bardziej za dusze innych, aniżeli w swoich własnych intencjach. 

Miłość Boga stanie się głębsza i bardziej osobista. A ponieważ pozwalają, aby Duch Święty ich napełniał, będą odczuwali pilną konieczność całkowitego poddania się Woli Bożej. Ci, którzy są inspirowani przez Ducha Świętego nie okażą nienawiści wobec tych, którzy nimi gardzą. Będą natomiast poprzez modlitwę starali się prosić Mnie, bym uratował tę duszę. 

Miłość Boga może przenikać duszę tylko przez moc Ducha Świętego. Dusza zawsze będzie odczuwała pokój i spokój, mimo cierpień, które nieuchronnie będą musieli znosić, gdy przybliżają się do Mnie, swojego Jezusa.

Nie dzielę ludzi. Przyciągam do Mojego Najświętszego Serca błogosławionych - tych z wystarczającą miłością, by potwierdzić głębokie poczucie pokory wobec Boga. Gdy już ukryją się we Mnie, to jedynym ich pragnieniem będzie przyprowadzenie Mi dusz. Kiedy naprawdę staną się Moimi w jedności ze Mną, będą przedmiotem nienawiści. Nienawiść im okazywana nie będzie miała dla nich znaczenia, ponieważ Mnie nie opuszczą, jeśli ich miłość do Mnie będzie wystarczająco silna. Mogą oni od czasu do czasu upadać, ponieważ będą celem prześladowań. Będą odczuwali ból odrzucenia - tak jak Ja go odczuwam. Będą wyszydzani, karceni i nazywani głupcami - tak jak Ja Byłem. Będą czuli wielki ciężar spowodowany sposobem w jaki zostaną odrzuceni - tak jak Ja Byłem. Będą brutalnie  sprzeciwiali się ich wiedzy i mądrości danej im przez Ducha Świętego, a jednak to, co powiedzą w Moje Imię, zakorzeni się w pamięci wszystkich, z którymi będą się kontaktowali. 

Zatem Moi umiłowani uczniowie myślcie o Mnie w ten sposób, że chodzę pośród was. Nie możecie Mnie zobaczyć, dotknąć czy spojrzeć w Światło Mojej Twarzy, ale wiedzcie, że Ja Jestem z wami, tak jak Byłem, gdy chodziłem po Ziemi z Moimi umiłowanymi apostołami. Nie szukam inteligentnych, wykształconych i będących filarami społeczeństwa - choć przyjmuję ich serdecznie i obejmuję ich, jak wszystkie dzieci Boże. Nie szukam uznania uczonych, wysoko postawionych pośród was, przywódców waszych krajów czy kościołów. Nie szukam pieczęci aprobaty, której człowiek tak gorąco pragnie. Szukam natomiast cichych, pokornych i tych, którzy troszczą się tylko o dobro innych ponad własne potrzeby. Są to dusze, które zostały pobłogosławione Moją Ręką. Ich miłość do innych jest odbiciem Mojej Miłości. Przyjmują cierpienie tak, jak Ja i nie mają one dla nich znaczenia. Ci ludzie stanowią trzon chrześcijaństwa, a Duch Święty jest zakorzeniony w ich duszach dla dobra wszystkich dzieci Bożych. 

Nigdy nie wstydźcie się Daru Ducha Świętego. Cierpcie w milczeniu, kiedy was dręczą, cierpcie znęcanie się, gdy jesteście oczerniani, obrażani czy wyśmiewani w Moje Imię, bo kiedy pozostaniecie z pochyloną głową, diabłu i wszystkim nieszczęsnym duszom, którymi się posługuje, aby was dręczyć, nie udadzą się próby zabrania was ode Mnie.

Powstańcie i wyznajcie swoją przynależność do Mnie z lekkością serca i czystością duszy, a Ja pobłogosławię was Darem Pokoju i Spokoju.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: To jest czas, kiedy dusze będą musiały znosić ból Czyśćca na Ziemi

orędzie nr 1050 z serii Ostrzeżenie

13.02.2014, godz. 13:43

Moje słodkie dziecko, dlaczego martwisz się trudnościami jakie napotykasz każdego dnia w tej Misji? Czyż nie wiesz, że Wszelka Władza leży w Rękach Mojego Ojca, Boga Najwyższego? 

Gdy ludzkość będzie doznawała końcowego oczyszczenia, nie będzie to przyjemne, ale bez tego dusze nie zostaną oczyszczone. To jest czas, kiedy dusze będą musiały znosić ból Czyśćca na Ziemi. Tylko ci, którzy są czyści i o nieskazitelnej duszy mogą wejść do Nowego Raju, który jest Królestwem Bożym. Zatem wzywam was wszystkich, byście zamiast się lękać, zaakceptowali Interwencję Boga w świecie. Poddajcie się temu, co musi nastąpić, co musi mieć miejsce, jak również wszelkim niezbędnym działaniom, aby chronić was wszystkich od niegodziwości i niesprawiedliwości, które zostaną wyrządzone ludzkiej rasie przez tych, którzy są wierni tylko sobie i przez tych, którzy są przedstawicielami szatana. 

Pragnieniem mojego Syna jest najpierw zjednoczyć wszystkie te niewinne dusze, które nie wierzą w Boga. Mój Syn wie, że ci, którzy kochają Boga, ale mogą Go teraz nie przyjmować, z czasem zwrócą się do Niego. On pokłada ufność w tych, którzy naprawdę Go kochają, ale odrzucają Jego Interwencję daną przez te Boskie Orędzia, gdyż oni także przybiegną do Niego. To ci, którzy Go nie znają i którzy nie chcą zaakceptować tego, Kim On Jest, stanowią Jego największe zmartwienie. Zatem zawsze pamiętajcie, że te zagubione dusze będą pierwszymi  duszami, których mój Syn najbardziej pragnie. Są to ludzie, którzy najbardziej Go ranią, którzy sprawiają straszny ból i cierpienie i którzy byli przyczyną Jego Krwawych Łez, gdy cierpiał wielkie Męki w Ogrodzie.

Kary zsyłane są nie tylko jako kary za grzechy ludzkości, lecz jako sposób doprowadzenia ludzkości do rozumu i do pokory na kolanach. Kiedy człowiek jest oczyszczany ze swojej zuchwałości, wiary we własną wielkość i błędnego przekonania, że jego moc jest większa od Bożej, to tylko tego rodzaju oczyszczenie sprawi, że może on stać się gotowy, by stanąć przed Bogiem.

Osoba, która jest w grzechu śmiertelnym i która odmówi okazania skruchy, nigdy nie będzie w stanie wytrzymać bólu Światła Boga. Zatem jest to Akt Miłosierdzia, że Bóg interweniuje, aby przygotować tę duszę, by i ona mogła także uczestniczyć w Chwale Bożej. Z powodu Bożej Miłości i Jego Hojności, pozwoli On, aby miało to miejsce w tych trudnych czasach, które już się zaczęły. Nie dlatego, że chce po prostu ukarać swoje dzieci za ich nieprawości, ale aby sprawić, by stały się one godne Życia Wiecznego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wygłaszają puste słowa na temat tego co oznacza Moje Powtórne Przyjście

orędzie nr 1049 z serii Ostrzeżenie

12.02.2014, godz. 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, co człowiek myślał, że jak długo będę czekał, zanim ponownie nawiążę z nim kontakt przed Moim Powtórnym Przyjściem? Czy sądził, że zrobię to rok wcześniej? Miesiąc wcześniej? Tydzień wcześniej? A może uważał, że w ogóle go nie ostrzegę?

Przed Moim narodzeniem światu obiecano Mesjasza. Mój Ojciec mówił przez proroków, aby dać ludzkości nadzieję, mądrość i Łaskę do przyjęcia Słowa Bożego, by była gotowa na Moje przybycie. Czy oni słuchali? Wielu słuchało i przygotowywało się na Mój Czas. Niestety, gdy się urodziłem, nie byli gotowi. Następnie Jan Chrzciciel dał im Słowo i ostrzegał ich, aby się przygotowali. Byli gotowi? Nie, bo mu nie wierzyli. A jednak wielu zostało uratowanych, bo przez Moją śmierć na Krzyżu, spowodowaną przez odrzucenie Mnie przez nich, odkupiłem ich w Oczach Mojego Ojca.

Tylu walczyło wówczas przeciwko Mojej Misji, a jednak wielu poszło za Mną. Teraz świat jest przygotowywany ponownie, ze względu na Miłość Mojego Ojca do wszystkich Jego dzieci. Tym razem  to będzie trudniejsze. Mimo całej ich wiedzy o Mnie, nadal nie będą przyjmowali faktu, że Bóg interweniuje i przygotowuje ich przez swojego proroka. Im dalej odsuwają się od Boga, tym mniej wiedzą o Mojej Obietnicy. Wygłaszają puste słowa na temat tego co oznacza Moje Powtórne Przyjście, ponieważ wielu z nich w rzeczywistości w ogóle nic o tym nie wie.

Tym razem pozostanie im niewielka możliwość wyboru, sprowadzająca się tylko do ujrzenia znaków, których muszą być świadkami, gdyż objawię wszystko. Kiedy powiem, że coś się wydarzy i kiedy to się stanie, oni nadal będą zaprzeczali, że proroctwo pochodzi ze Słów wypowiedzianych przez Moje Usta. Gdy zobaczą, że Ziemia przekręca się i wstrząsa oraz inne kary wylewane na nich, nadal będą twierdzili, że istnieje tego naukowe wyjaśnienie.

Kiedy wielka apostazja ogarnie świat i zniszczy chrześcijaństwo na rzecz pogaństwa, to czy będą oni mówili, że to jest dobre? Odpowiedź brzmi: tak. Skoro Moja Obecność jest coraz mniej czczona przez tak wielu, to jakie szanse ma świat aby przeciwstawić się szatanowi? Dlatego właśnie Mój Ojciec teraz was przygotowuje, gdyż On nigdy nie zaprzestanie przygotowywać swoich dzieci na Jego Wielkie Miłosierdzie.

Przygotowanie ludzkości nadal będzie trwało, a światu zostanie dana Prawda, aby uratować człowieka od ostatecznej zagłady. Mój czas jest bliski, a cała ludzkość musi przeznaczyć czas, niezbędny do przygotowania swoich dusz. Nie wolno wam marnować czasu, kiedy przygotowujecie się, aby powitać Mnie z radością. Nigdy nie wolno wam odrzucać Słowa danego prorokowi Boga. Gdy tak robicie, policzkujecie Mnie, waszego Jezusa.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus

 

Matka Zbawienia: Wkrótce nie będzie słychać modlitwy "Zdrowaś Maryjo" wewnątrz ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna

orędzie nr 1048 z serii Ostrzeżenie

12.02.2014, godz. 22:45

Moje dziecko, tak jak Obraz mojego Syna, Jego Słowo i Jego Obietnica ponownego przyjścia zostaną zignorowane, a następnie wyeliminowane, tak również będzie z każdym odniesieniem do mnie, waszej ukochanej Matki.

Wkrótce nie będzie słychać modlitwy "Zdrowaś Maryjo" wewnątrz ani na zewnątrz Kościoła Mojego Syna. Tym, którzy będą odwiedzali moje święte Sanktuaria będzie okazana wielka niechęć, a grupy maryjne będą krytykowane z wielu powodów, a wszystko to bez przyczyny. Nie usłyszy się jakiegokolwiek uznania autentyczności objawień dotyczących mnie, Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej. W świeżo przebudowanej skorupie Kościoła mojego Syna na Ziemi będzie się patrzeć krzywym okiem na wszelkie wzmianki o mnie. W wielu kościołach zakończą się nabożeństwa do mnie pod nowymi rządami, które mają być wyznaczone w przyszłości. Zostanę zapomniana, a następnie wzgardzona przez tych, którzy będą twierdzić, że reprezentują nowoczesny wszystko obejmujący kościół, który niewiele będzie przypominał Kościół utworzony na Skale przez umiłowanego apostoła mojego Syna, Piotra. 

Kiedy zobaczycie, że wszystkie nabożeństwa do mnie, Najświętszej  Matki Boga, zostaną potraktowane w ten sposób, proszę uświadomcie sobie, że te nowe przepisy powstały z rozkazu złego ducha. Zły duch nienawidzi mnie równie mocno, jak się mnie boi. On wie, że kult oddawany mi przez dusze, powstrzymuje zło, jakie przynoszą jego nikczemne metody i że odmawianie mojego Najświętszego Różańca biczuje go i czyni bezsilnym. W dniach, które nadejdą, ci, którzy mnie miłują będą musieli stawić temu czoła, a przyjdzie czas, kiedy zostanie zerwana łączność Kościoła z moimi Sanktuariami. Gdy tak się stanie, będziecie wiedzieli, że ma to oddzielić dzieci Boże od mojego oddziaływania, które w tych czasach będzie konieczne, jeśli mam pomóc przyciągnąć was do mojego Syna.

Moją rolą jest przygotować was na Wielki Dzień Powtórnego Przyjścia mojego Syna. Nadal zamierzam wzywać moje dzieci, dopóki nie nadejdzie ten Dzień. Ja tylko pragnę doprowadzić dusze przed mojego Syna, aby On mógł dać im zbawienie wieczne. W tym wszystkim chodzi o zbawienie dusz, ale zły duch dołoży wszelkich starań, aby temu zapobiec.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

 

Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca

orędzie nr 1047 z serii Ostrzeżenie

11.02.2014, godz. 23:41

Moja szczerze umiłowana córko, ta misja wzrasta i będzie się teraz bardzo szybko rozwijała, gdy przygotowuję się na Mój czas, który ma nadejść.

Zacząłem kolejny plan uświadamiania wszystkich dzieci Bożych o wspaniałym, nowym świecie, który was czeka, a przygotowanie do niego będzie następowało etapami. Pierwszym etapem jest oczyszczenie. Będzie ono oznaczało zamęt, zmiany klimatu, zamieszanie i straszną apostazję, które ogarną Ziemię. Wszystko to nastąpi w tym samym czasie. Następnie Mój Kościół upadnie i tylko Reszta będzie trzymać się Prawdy i dawać świadectwo Mojego Świętego Słowa.

Zbiorę ludzi z każdego zakątka świata - w pierwszej kolejności wszystkie wyznania chrześcijańskie. Wtedy przyciągnę innych do siebie. Na koniec Żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca i zostaną oni wprowadzeni do Królestwa Bożego tak, jak to zostało przepowiedziane.

Wiele głosów zagłusza teraz Mój Własny Głos, jednak zwrócą uwagę jedynie na Mój Głos, gdyż Mój Język jest jak miecz, a Moja Obecność jak rozwidlona błyskawica. Kiedy dam odczuć Moją Obecność, nastąpi to w najbardziej pokornych domach i dzielić ją będę z życzliwymi duszami - łagodnymi, ale także roztropnymi. Dam poznać Moją Obecność wśród pogan i po raz pierwszy będą pytać o swoją przyszłą wieczność i zaczną dla Mnie otwierać swoje serca. Zobaczycie, że każda dusza zostanie dotknięta. Niektórzy nie powitają Mnie z radością, ale będą wiedzieli, że Ja tu Jestem.

Mój czas, aby dać odczuć Moją Obecność przez moc Ducha Świętego jest bardzo bliski. Pragnę, abyście pojednali swoje dusze ze Mną i byli gotowi, aby Mnie przyjąć, bo nie będziecie znali dnia ani godziny. Powiem wam tylko jedno, że to nastąpi nagle.

Wasz ukochany Jezus

 

Czy nie wiecie, że po Moim Powtórnym Przyjściu wasze dusze będą istniały wiecznie

orędzie nr 1046 z serii Ostrzeżenie

10.02.2014, godz. 15:43

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bliski, a Niebo przygotowuje się do wielkiej uczty, kiedy Niebo połączy się z Ziemią, by stać się jednym.

Trwa wiele przygotowań i mój ukochany Ojciec planuje udzielić wielu darów tym, którzy Go nie znają. Wszyscy aniołowie i święci połączyli się razem, aby się modlić za wszystkie dusze w nadziei, że wszyscy ludzie, otrzymają Prawdę, a zwłaszcza ci, którzy nie mają pojęcia o istnieniu Nieba i Piekła.

Kiedy duszom zostanie przedstawione Słowo Boże, nie zawsze będą go radośnie przyjmowały. Niestety będą one unikały tego Słowa, które jest ich jedynym środkiem zbawienia. Dlaczego człowiek jest tak uparty i zdecydowany wierzyć tylko w to, co chce i tylko to, co zaspokaja jego własne ego? Dlaczego człowiek nie dostrzega związku między grzechem w swoim życiu a odczuwanym przez niego niezadowoleniem, spowodowanym brakiem akceptacji tego, że jest niczym? Tylko ze względu na Miłość Mojego Ojca do świata i wszystkich Jego dzieci, człowiek otrzymał tak wiele okazji, aby stać się pełnym człowiekiem. On jednak woli żyć połowicznie, bo umiejscawia Boga tylko w niektórych częściach swojego życia, tam, gdzie mu to odpowiada.

Ja, Jezus Chrystus, otworzę wkrótce umysły tych, którzy nie rozpoznają Słowa Bożego w tych Orędziach. Przyciągnę ich serca i wypełnię je tęsknotą za Prawdą. Kiedy będziecie napełniani fałszem, będą wam przedstawiane nieprawdy i będą was karmić kłamstwami o grzechu i o tym jak on jest postrzegany w Oczach Boga - stanę temu na przeszkodzie, aby was chronić. Pokrzyżuję plany wielu, bo nie rezygnuję tak łatwo, gdy człowiek ignoruje Dar Ducha Świętego. Stanę się jak cierń w waszym boku – jak piekący ból przy wylewaniu alkoholu na otwartą ranę. Bardzo niewielu Mnie zignoruje, jednak nie wszyscy zaakceptują Mój Ostatni Dar Zbawienia Wiecznego.

Niestety, wielu jednak odrzuci Moje Ostatnie Wołanie i pójdzie za bestią, a to oznacza, że staną się oni zgubieni na wieczność. Czy nie wiecie, że po Moim Powtórnym Przyjściu wasze dusze będą istniały wiecznie?

Trzeba będzie wybrać Życie Wieczne ze Mną lub wieczne potępienie z diabłem. Nie ma żadnej innej możliwości. Każdy człowiek wybierze drogę według własnego wyboru.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka

orędzie nr 1045 z serii Ostrzeżenie

09.02.2014, godz. 19:00

Moja najdroższa córko, dla Moich dzieci mógłbym zrobić wszystko. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka.

Tak się uniżam, abym mógł położyć swoje Serce u ich stóp, a mimo to nadal będą po nim deptać. Upokarzam się wołając do nich przez te Orędzia, a oni Mnie wyśmiewają i szydzą.

Pozwoliłem im ubiczować i zamordować Mojego Syna, a oni nie doceniają Wielkiej Ofiary jakiej dla nich dokonałem, aby dać im życie i uwolnić ich z niewoli złego ducha.

Błagam ich, aby zmienili swoje postępowanie, a oni Mnie ignorują. Wysłałem wybrane dusze, aby porozmawiały z nimi i głosiły Moje Słowo, a oni pluli im w twarz.

Zesłałem na nich kary, a to niczego ich nie nauczyło. Zamiast tego stwierdzili, że to było tylko zrządzenie losu i że nie miało nic wspólnego ze Mną.

Przekazałem im Moją Miłość poprzez cudowne Dary udzielone wizjonerom, widzącym, świętym i prorokom, a tylko niewielu z tego skorzystało. Zapamiętajcie teraz Moje Słowa, Księga Prawdy jest największym Darem, danym przeze Mnie światu, od czasu zesłania Mojego jedynego Syna dla waszego odkupienia. Przyznaję ten Cenny Dar, aby otworzył wasze serce, uwolnił wasze dusze od przywiązania do pokus szatana i pomógł wam przygotować się do Mojego Królestwa. 

Moja Potężna Interwencja w tym czasie oznacza, że szybkość, z jaką Moje Słowo będzie się od dzisiaj rozprzestrzeniało, wstrząśnie i zadziwi wielu. Kiedy usłyszycie Moje Słowo wypowiedziane w każdym języku, w co zaangażuje się nieduża  grupa samodzielnie zorganizowanych ludzi, otrzymacie dowód Mocy Ducha Świętego. 

Dołożę starań, aby Moje Dzieło trwało. Łatwo pokonam tych, którzy próbują powstrzymać Moją Rękę. Zepchnę na bok tych, których prowadzi zły duch i zagłuszę dźwięk ich nędznych głosów.

Uderzę teraz Moją Ręką, uciszę tych, którzy starają się Mnie powstrzymać, kiedy pragnę tylko uratować każdą duszę. Ja Jestem zdecydowany, aby nie pozwolić na zignorowanie tego Dzieła, bo skoro już dałem Moją Moc Misji, takiej jak ta, to możecie być pewni, że moc człowieka jest niczym w porównaniu nią.

Bądźcie spokojne, drogie dzieci i zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu. Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Ja pozwalam na te próby, udręki i nikczemne plany zatarcia śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas.

Nigdy nie bójcie się Moich Planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie z powierzchni ziemi  wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu rzeczy. Proszę tylko o jedno, abyście się modlili i szli za wszystkim, co wam w tej chwili daję za pośrednictwem Mojej Świętej Misji, aby przynieść wam wszystkim ostateczny, bezcenny Dar, który stworzyłem dla was w Nowym Niebie i Nowej Ziemi - Moim Nowym Raju - tak jak to miało być, kiedy stworzyłem Adama i Ewę. 

Zawsze pamiętajcie o Mojej Miłości do was wszystkich, kiedy czujecie się słabi i bezbronni, ponieważ ona jest tak wielka, że przekracza waszą zdolność pojmowania.  

Wasz ukochany Ojciec 

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Mój Ojciec wstrząśnie światem, zarówno fizycznie jak i duchowo

orędzie nr 1044 z serii Ostrzeżenie

08.02.2014, godz. 16:00

Moje drogie dziecko, tak jak Duch Święty, Dar od Boga, zstąpił na apostołów mojego Syna, tak też zostanie wylany na wszystkich, którzy kochają mojego Syna w tych czasach. 

Mój Ojciec ma wiele planów, które urzeczywistni, aby ratować każde swoje dziecko. Te plany obejmują wiele cudownych wydarzeń, w tym wylanie szczególnej Łaski, objawienia dane wam przez te Orędzia, które mają sprawić, by dzieci Boże nie błądziły złą drogą oraz wiele innych interwencji. Niektóre z tych działań nastąpią w postaci kar ekologicznych. Kiedy staną się czymś stałym, człowiek nie będzie mógł powiedzieć, że powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami, wybuchy wulkanów i huragany są spowodowane przez zaniedbania człowieka na Ziemi.

Bóg panuje nad Ziemią, gdyż On ją stworzył. On decyduje o jej losie - nikt inny - gdyż wszelka Władza należy do Niego.

Mój Ojciec wstrząśnie światem, zarówno fizycznie jak i duchowo, a plany i niegodziwe czyny złego ducha rozkwitną w każdym narodzie. Każdemu aktowi profanacji wobec Boga będzie towarzyszyła Jego odpłata, która będzie stanowiła karę nie do zniesienia. Mój Ojciec będzie zawzięcie walczył z grzechem człowieka i człowiek nigdy nie może zbagatelizować Potęgi Boga.

Miłość Boga nigdy nie może być brana jako coś, co się należy. On nigdy nie może być postrzegany jako słaby, tylko dlatego, że Jego Miłość do swoich dzieci jest niezgłębiona. Jego Miłosierdzie jest wielkie, a wszyscy, którzy kochają Boga zostaną ochronieni podczas ucisków, które zostaną rozpętane nad ludzkością, gdy Bóg zostanie odrzucony na rzecz fałszywych bogów i ludzkiej obsesji na własnym punkcie.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdyż teraz rozpoczną się wszystkie rzeczy przepowiedziane na czas przygotowań do Powtórnego Przyjścia mojego Syna. Wydarzenia będą następowały szybko, a armia szatana w sposób tak przemyślany zaatakuje Kościoły mojego Syna, że niewielu to zauważy. Potem nie będzie już im na tym zależało, bo wkrótce po tym, zwiodą tak wielu i będą ich mieli w swoich szponach, że dłużej nie będą musieli już ukrywać swoich prawdziwych intencji.

Ty, moje drogie dziecko, musisz się teraz przygotować, zachować spokój, zrobić wszystko, o czym zostałaś pouczona, i modlić się. Trzymajcie się razem. Zanieście innym duszom Prawdę, módlcie się mocno o nawrócenie tych, którzy nie wierzą w Boga i za wszystkich, którzy obrażają pamięć o moim Synu, Jezusie Chrystusie.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Nigdy nie zlekceważę tych, którzy są samotni, smutni, przestraszeni i niepewni czy Bóg Istnieje czy nie

orędzie nr 1043 z serii Ostrzeżenie

07.02.2014, godz. 23:38

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moje Orędzia rozpowszechniają się i rozpalają potrzebę zachęcania wielu, by zwrócili się do Mnie, doświadczycie wielu cudów.

Nawrócą się niewierzący z każdego wyznania i ci, którzy odcięli się ode Mnie z powodu swojego grzesznego życia. Obiecuję wam to. Człowiek, którego oczy są zamknięte, otworzy je. Ci, którzy noszą nienawiść w swoich sercach będą płakali łzami radości, gdy ciężar ich brzemienia zostanie odjęty. Człowiek, który w ogóle Mnie nie zna, rozpozna Mnie. Tak wielu przyjdzie i zawoła Mnie, a Obecność Ducha Świętego będzie odczuwana przez wiele osób, gdy w końcu przyjmą, że to Ja interweniowałem, aby uratować ich od wszelkiej krzywdy.

Moja córko, proszę, uspokój wszystkich, którzy czują się zasmuceni z powodu tego, w jaki sposób Moje Istnienie w świecie jest odrzucane. Powiedz im, że choć każdy Mój ślad zostanie usunięty , to z łaski Boga, nadal będę oświecał dusze tych, którzy Mnie wzywają. Nigdy nie opuszczę Mojej własności. Nigdy nie zlekceważę tych, którzy są samotni, smutni, przestraszeni i niepewni czy Bóg Istnieje czy nie. Gdy po prostu odrzucą pychę i poproszą Mnie o znak Mojej Obecności, odpowiem im. Nigdy wcześniej nie interweniowałem na tak wielką skalę, jak teraz. A ponieważ Moim Pragnieniem jest uratować całą ludzkość, będę przebijał się do serc tych, którzy do tej pory Mnie odrzucali, kiedy Mnie zawołają i jeśli w ogóle Mnie zawołają.

Czekam na waszą reakcję. Wyczekuję miłości i radości, które wypełnią wasze serca i dusze w chwili pojednania, gdyż jest to słodycz waszej przemiany. To będzie czas, kiedy otworzycie swoje dusze i pozwolicie Światłu Boga przynieść wam największy Dar, jaki można sobie wyobrazić - Dar Życia Wiecznego.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl