OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 55

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli

orędzie nr 1102 z serii Ostrzeżenie

13.04.2014, godz.  19:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Pragnieniem jest, aby ci, którzy naprawdę Mnie kochają, podczas Wielkiego Tygodnia zadośćuczynili poprzez Dar Pojednania. Kiedy okażecie Mi prawdziwą skruchę za swoje grzechy, wyleję na was szczególny Dar Akceptacji, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Zachęcam was, byście Mi zaufali w tym momencie historii, jak nigdy dotąd, bo jeśli będziecie uważnie słuchali, będę w stanie sprawić, by Moje Słowo usłyszeli wszyscy, także ci - którzy Mnie w ogóle nie znają.

Kiedy Moi wrogowie Mnie ścigali, dokładali wszelkich starań, aby Mnie skompromitować. Dali upust swojej wściekłości na wielu biednych, niewinnych ludziach i torturowali ich, myśląc, że są Mną. Rozprzestrzeniali kłamstwa o Moich apostołach, a w atakach wściekłości, starali się kompromitować Mnie na różne sposoby, gdy nie mogli Mnie zaatakować fizycznie. Jeśli by Mnie złapali, zabiliby Mnie przed Wielkim Piątkiem - gdybym się nie ochronił. Rozpowszechniali swoją nienawiść, kłamstwa i oszczerstwa o Mojej Misji, a swoje fałszywe oskarżenia przeciwko Mnie rozprzestrzeniali w każdym mieście i miejscowości przed dniem, gdy w końcu zostałem zdradzony przez jednego z Moich.

Jad, który wylewał się z ust Moich wrogów pochodził od węża, który opanował ich dusze. Oni naśladowali go na wszystkie sposoby - krzyczeli w agresywnej wściekłości przeciwko Mnie, chociaż ich zarzuty były fałszywe i pozbawione sensu. Pluli na Moich apostołów, torturowali Moich uczniów, jak i tych nieszczęsnych ludzi, których brali za Mnie. Starali się nastawić innych przeciwko Mnie, tych, którzy o Mnie nie słyszeli i mówili nikczemne rzeczy przeciwko tym, których nie mogli przekonać, by Mnie odrzucili. Wszystkie diabły z wnętrzności piekła dręczyły Mnie podczas Moich ostatnich tygodni na Ziemi, gdy Moje Słowo przeszywało serca wielu i nawracało tysiące.

Kiedy Moja Obecność była najsilniejsza, nienawiść nasilała się i ryki tych, którzy sprzeciwiali się Mnie, przypominały te, które wydają dzikie zwierzęta. Ludzie, którzy dołączyli do grup Faryzeuszy, aby Mnie ukarać, stali się tak źli, jak ci, którzy podżegali ich do nikczemnej wściekłości wobec Mojej Osoby. Zostałem oskarżony o to, że jestem nieczysty na Ciele i Duszy. Mówili, że Moje Słowo pochodzi od duchów nieczystych. Powiedzieli, że złożyłem fałszywe świadectwo przeciw Mojżeszowi i że zostałem wysłany przez złego ducha, by zdemoralizować ich dusze. Zignorowali oni Miłość, którą rozpowszechniałem, nawracanie na miłość wzajemną, którą tworzyłem pomiędzy nimi i cuda, które czyniłem. Gdy skandowali przekleństwa przeciwko Mnie, stali z dumnie podniesionymi głowami, a jednocześnie bluźnili przeciwko Bogu twierdząc, że przemawiają w Jego Imieniu. Dokładnie tak szatan zwodzi ludzi.

Ci, którzy bluźnili przeciwko Mnie podczas Mojego Ukrzyżowania nie mieszkają w Moim Królestwie, gdyż ponieśli najgorszą karę. Mój Ojciec zniszczy każdego, kto twierdzi, że Ja mówię głosem szatana. Tak więc wy, którzy utrzymujecie, że Mój Głos pochodzi od złego ducha, wiedzcie, że wasze cierpienie będzie gorsze niż śmierć. Wasze języki nie będą już wylewały jadu którym szatan, napełnił wasze dusze; wasze oczy nie będą już widziały, ponieważ pragniecie jedynie ciemności - i niech tak będzie. Wasze uszy nigdy nie usłyszą słodyczy Mojego Głosu, gdyż nie chcą słuchać - i niech tak będzie. Wasze serca nie mają miłości, zatem nigdy nie będziecie odczuwali miłości, kiedy odetniecie się od Miłości Boga. Wasze słowa będą waszym upadkiem i kiedy oskarżacie Mnie, swojego Pana Boga, Zbawiciela i Odkupiciela ludzkości o niegodziwą mowę - nie będą one już dłużej słyszane. Umrą.

W tym czasie Mój Gniew wobec hipokrytów, którzy przemierzają świat, udając, że są ode Mnie, jest nie do zniesienia, a Moja Kara spotka każdego z was, który będzie na Mnie pluł. Precz ode Mnie -niewiele możecie uczynić przeciwko Mnie. Odrzucę was.

Kiedy słyszę te krzyki ludzi o duszach opętanych nienawiścią szatana, którzy odważają się publicznie deklarować przywiązanie do Mnie, czuję mdłości. Brzydzę się nimi i są oni nie lepsi od tych, którzy się bili o to, kto wbije pierwszy gwóźdź w Moje Ciało.

Gdy przybliża się Wielki Piątek, ci którzy Mnie dręczą i starają się zniszczyć wszystkie Moje ślady, będą tego dnia bardzo cierpieli. W tym dniu, cierpiąc Mój Ból dany wam, abyście się opamiętali, będziecie wiedzieli, że was wzywam. Robię to nie dlatego, że zasługujecie na odrobinę Mojej Sympatii, ale dlatego, że was kocham - mimo wszystko. W tym dniu proszę was, abyście wołali do Mnie w następujący sposób:

"Jezu, przebacz mi krzywdy wyrządzone Twojemu Ciału, Twojemu Słowu i Twojej Boskości."

Odpowiem i pomogę wam przyjść do Mnie z Miłością i Radością w sercu.

Wasz Jezus

 

 

Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia

orędzie nr 1101 z serii Ostrzeżenie

12.04.2014, godz.  15:42

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg interweniuje w świecie poprzez swoich wybranych proroków, Słowo jest jak Miecz. Tnie prosto w serce i wywołuje dwojaką reakcję w duszy. Z jednej strony zapewnia dużą wiedzę i zrozumienie, ale z drugiej strony może być trudne do przyjęcia. Dzieje się tak ponieważ nigdy nie jest łatwo, kiedy przyjmuje się Prawdę, gdyż może ona być bolesna.

W świecie, w którym szatan panuje jako król, Prawda zawsze ujawni to, co nikczemne. Wywoła to cierpienie w sercach wielu. Niegodziwość prawie zawsze przychodzi zakamuflowana kolorowymi osłonami, ale gdy zostanie pozbawiona wszystkich swoich atrakcyjnych warstw, pozostanie jedynie wstrętny rdzeń.

Wielu ludziom trudno jest przyjąć fakt, że pewne akty lub czyny są nikczemne z powodu oszustw diabła. Każda forma nieprawości wytworzona ręką szatana jest starannie zamaskowana, aby łatwo było ją uzasadnić w umysłach niewinnych, którzy bez skrupułów zaakceptują to podłe oszustwo. Niczego nie pojmą. Możecie więc zapytać, jaką nadzieję będzie miał człowiek, kiedy zostanie zwiedziony przez antychrysta, który będzie kochany i ubóstwiany za swoje wielkie czyny miłosierdzia? Odpowiedzią jest modlitwa. Wasza nadzieja jest w waszych modlitwach, ponieważ kiedy modlicie się o uwolnienie od zła, będę odpowiadał na wasze wołanie.

Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia, dzięki któremu te niewinne dusze, które zostaną łatwo oszukane przez bestię, będą mogły być uratowane, a wtedy Królestwo będzie Moje. Ja przyjdę szybko, by odzyskać Mój Prawowity Tron, zatem nigdy nie wolno wam tracić nadziei.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe

orędzie nr 1100 z serii Ostrzeżenie

11.04.2014, godz.  15:22

Moje drogie dziecko, siedmiu upadłych aniołów zaatakuje tę Misję i będą próbowały zwieść dzieci Boże, aby nie pozostały wierne Jego Armii Reszty. Tym, których oszukają, ukażą się jako aniołowie Światła, podczas gdy w rzeczywistości są ich całkowitym przeciwieństwem.

Moc szatana jest bardzo silna, a jego obecność w świecie jest widoczna, gdy wyróżnia wszystkich swoich wielbicieli, aby zachęcić ich, by pysznili się jego obecnością. Czyni to poprzez muzykę, religie, które nie są mojego Syna, Jezusa Chrystusa i przez tych, którzy stoją za tak zwanymi świętymi grupami, które ubóstwiają bestię i jego królestwo na Ziemi.

Dzieci, zawsze musicie iść za moim Synem przez wszystko czego nauczał podczas swojego Czasu na Ziemi. Jego Święte Słowo jest nietykalne i musicie wiedzieć tylko jedno, jeśli chcecie iść Jego ścieżką do Życia Wiecznego. Musicie skoncentrować się na pragnieniu zdobycia Życia Wiecznego i dlatego przeżywajcie swoje życie tak, jak mój Syn wam pokazał. Nigdy nie akceptujcie niczego, co podważa Jego Bóstwo. Człowiek, który odważa się głosić nieprawdy o moim Synu, nie ma daru Ducha Świętego, zatem jest niegodny, aby definiować wszystko to, czym jest mój Syn.

Mój Syn jest waszym Boskim Zbawicielem, który uniżył samego siebie stając się człowiekiem. Kiedy się narodził, Słowo stało się Ciałem i w ten sposób Jezus Chrystus był człowiekiem pod każdym względem. Jezus był we wszystkim taki jak wy, z wyjątkiem grzechu, gdyż to byłoby niemożliwe. Syn Boży został wysłany, aby odkupić ludzkość i ocalić każdego z was od śmierci, która pochodzi ze zniewolenia przez szatana. Jego Boskość jest Wszechmocna, jest Pełnią Dobra, jest Całkowicie Nieprzenikniona, a odrzucanie Jego Boskości jest odrzuceniem Mocy Boga. Gdy to zrobicie, złożycie deklarację wierności diabłu.

Dzieci, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty i wzywać mnie, swoją Matkę, abym ochroniła was od oszustw, które zostaną wam przedstawione, aby nakłonić was do zaprzeczenia Mocy Boga.

Modlitwa Krucjaty (146) O ochronę przed oszustwem

Droga Matko Zbawienia, chroń mnie Łaską ochrony przed oszustwami, obmyślonymi przez szatana, by zniszczyć wiarę chrześcijan. Chroń nas przed tymi, którzy są wrogami Boga. Chroń nas od kłamstw i herezji, wykorzystywanych do osłabienia naszej miłości do twojego Syna. Otwórz nasze oczy na nieprawdy, oszustwa i wszelkie zakusy, na jakie możemy być wystawieni, aby nakłonić nas do zaprzeczenia Prawdzie. Amen.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wołanie, by ostrzec was przed wielkim oszustwem, które wkrótce spadnie na Kościół mojego Syna na Ziemi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Mój najbardziej szanowany Biskup będzie przedmiotem straszliwej pomyłki sądowej

orędzie nr 1099 z serii Ostrzeżenie

10.04.2014, godz.  17:22

Moja szczerze umiłowana córko, serce mi pęka z powodu położenia Moich świętych sług i trudnych prób, z którymi będą musieli się zmierzyć za przyczyną Moich wrogów. Mój najbardziej szanowany Biskup będzie przedmiotem straszliwej pomyłki sądowej. Potem, kiedy będą go demonizować, wielu Moich wyświęconych sług zostanie przywołanych do porządku, na wypadek, gdyby ośmielili się wypowiadać skargi na nowe prawa, które nie są ode Mnie, a których wprowadzenie do Moich Kościołów będą musieli doświadczyć.

Wielu wyświęconych sług zniknie i zostanie uwięzionych wbrew ich woli. Inni, którzy uciekną przed wrogiem będą ścigani, dlatego z wyprzedzeniem będą musieli bardzo starannie zaplanować te dni. Wkrótce potem portret antychrysta będzie wisiał na każdym ołtarzu, a wszelki ślad po Moim Obliczu, po Moim Krzyżu, po świętych i po Sakramentach zniknie bez śladu. Ta dyktatura będzie podobna do tych, których świadkami byliście już wcześniej, w krajach, w których depcze się ludzi. W tej nowej światowej religii będzie się oczekiwało, że wierni będą oddawali pokłon przed obrazem antychrysta. Ci czciciele będą się wzajemnie błogosławili przed tą ohydą, ale nie Znak Krzyża będą czynić - będzie to rodzaj znaku dawanego ręką. Wszyscy, którzy kłaniają się bestii staną się jego niewolnikami i zwrócą się przeciw tym, którzy odmawiają jego ubóstwiania. Będą zdradzali nawet członków swoich własnych rodzin i wydadzą ich, by zostali ukarani, taką bestia będzie miał nad nimi władzę.

Przekazuję każdemu z was, a zwłaszcza Moim wyświęconym sługom formę ochrony przed mocą bestii i będę pouczał was na każdym kroku drogi tego strasznego szlaku. Poślę wam Moje odważne sługi, wiernych biskupów, księży i inne wyświęcone sługi - wszyscy będą ode Mnie- którzy nadal będą Mi służyli. Zostaną pobłogosławieni Darami, które pomogą wam pozostać we Mnie i dla Mnie, tak, że będziecie w stanie znieść ten ucisk, aż do dnia, kiedy przyjdę uratować Mój Lud i wziąć go do Mojego Królestwa. Nie bójcie się tych czasów, gdyż nie będą one trudne, jeśli przyjmiecie Moją Miłosierną Dłoń i nauczycie się całkowicie Mi ufać. Ja Błogosławię was dzisiaj w Imię Mojego Ojca i przekazuję każdemu z was Moją Siłę, Odwagę i Wytrzymałość, ponieważ będziecie ich potrzebowali, jeśli macie pozostać prawdziwymi chrześcijanami, wiernymi Mojemu Świętemu Słowu.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Mój Syn, Jezus Chrystus, zostanie zdradzony przez drugiego Judasza, takiego, który posiada wielki autorytet

orędzie nr 1098 z serii Ostrzeżenie

09.04.2014, godz.  15:30

Moje dziecko, gdy Judasz Iskariota zdradził mojego Syna, Jezusa Chrystusa, pociągnęło to za sobą daleko idące konsekwencje. Był on jednym z najbliższych sprzymierzeńców mojego Syna i członkiem Jego drogich apostołów i z tej przyczyny jego zdrada była bardzo bolesna dla mojego Syna. A ponieważ zdrajca pochodził z wewnątrz Otoczenia mojego Syna, oznaczało to, że wkradły się wątpliwości wśród tych, którzy nie byli pewni co do tego, czy mój Syn był rzeczywiście Prawdziwym Mesjaszem. Wątpliwości rozprzestrzeniły się i wielu z Jego apostołów i wyznawców czuło się zdezorientowanymi, zagubionymi i przestraszonymi. Wiedzieli, że gdy Jego wrogowie Go schwytali, Prawda będzie podważana, a następnie zostanie odrzucona. Wiedzieli też, że jeśli staną publicznie w obronie mojego Syna, to oni również będą cierpieli i może się to dla nich skończyć tą samą karą, jaką Jemu wymierzyli. Wiedzieli też, że nie będą mieli odwagi przeciwstawić się swoim wrogom z obawy przed wyśmianiem.

Tak więc zdrada mojego Syna z wnętrza Jego Kościoła na Ziemi będzie taka sama. Mój Syn zostanie zdradzony przez drugiego Judasza, takiego który posiada wielki autorytet wewnątrz Jego Kościoła na Ziemi. Kiedy ta druga największa zdrada od czasów Judasza Iskarioty, który sprzedał mojego Syna za trzydzieści srebrników będzie miała miejsce, sprawi to, że ludzie każdej rasy, narodu i wiary chrześcijańskiej, będą kwestionować Prawdę. Ta zdrada będzie miała daleko idące konsekwencje, ponieważ doprowadzi do podważenia każdego aspektu Boskości mojego Syna. Kiedy tak się stanie, Prawda runie. W jej miejsce zostanie podniesione martwe ciało, zepsute do szpiku kości, bez żadnych oznak życia. Martwa doktryna zostanie podniesiona i przystrojona we wszystkie fałszywe atrybuty związane z moim Synem, ale nie będzie przynosić owoców. Choć będzie to wyglądało na nowe nawrócenie.

Prawdziwe nawrócenie pochodzi z miłości ludzi do Boga, wspomaganej przez Dar Ducha Świętego i przez własną wolną wolę. Ta nowa doktryna zostanie narzucona światu bez waszej wolnej woli. Gdy ją odrzucicie zostaniecie ukarani przez wrogów mojego Syna.

Ci, którzy zdradzą mojego Syna w ostatnich dniach nie będą mieli życia. Ci, którzy Go nie zdradzą, będą żyli wiecznie w chwale Boga. 

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość

orędzie nr 1097 z serii Ostrzeżenie

08.04.2014, godz.  20:20

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wrogowie, to nie ci, którzy we Mnie nie wierzą. Nie, oni dobrze wiedzą Kim Ja Jestem, ale Mnie nienawidzą. Nie wszyscy spośród nich rozumieją dlaczego Mnie nienawidzą, przy czym można ich podzielić na dwa obozy.

Pierwsza grupa nie lubi Prawdy. Chętnie uczestniczą oni w grzesznych działaniach, usprawiedliwiając wszystkie złe postępki i czyny i spełniają jedynie swoje własne żądze, kosztem potrzeb innych ludzi. Dbają tylko o siebie i naśladują wszystkie cechy diabła. Następnie są ci, którzy wiedzą Kim Ja Jestem i Czym Ja Jestem, ale którzy całkowicie Mnie odrzucają na rzecz szatana, pod urokiem którego zostali usidleni. Są to ludzie, którzy zrobią nie tylko wszystko, co jest przeciwieństwem tego, czego ich uczyłem, ale którzy zawsze będą Mnie obrażali, przy każdej okazji.

Tak, jak satanistyczny kult łączy się z symbolami, tak samo ci Moi zdrajcy będą drwili ze Mnie umieszczając te nikczemne symbole diabła przede Mną. We wszystkich rytuałach, w których uczestniczą, aby czcić szatana, będą bezcześcili Mój Krzyż i wszystko, co jest związane z Moją Męką. Poznacie tych zdrajców po ich symbolicznych gestach, które obrażają Moją Boskość. Wkrótce ci z was, których oczy potrafią ujrzeć Prawdę będą w stanie odróżnić tych, którzy naprawdę Mi służą od tych, którzy tego nie robią.

Ci wyświęceni słudzy, którzy są Mi wierni, będą Mnie czcili podczas Wielkiego Tygodnia poprzez swoje gesty pokory, łącznie z leżeniem krzyżem przed Moim Świętym Krzyżem, a swoimi ustami złożą pocałunek na Moich Stopach. Skupią się na tym wszystkim, co dotyczy Mnie, Jezusa Chrystusa, Mojej śmierci na Krzyżu i Mojej Obietnicy odkupienia człowieka z grzechu. Jednak wiedzcie o tym. Od Wielkiego Tygodnia tego roku pojawią się pęknięcia i znaczenie Mojego Ukrzyżowania zostanie przekręcone. Wiernym zostaną przedstawione nowe interpretacje, a z ust moich wrogów wypłyną kłamstwa. Moja Męka będzie wyśmiewana w subtelny sposób i nie będzie to od razu widoczne. Ale gdy odwróci się uwagę od Mojej śmierci na Krzyżu i kiedy w Moich Kościołach będą miały miejsce dziwne gesty, będziecie wiedzieli, że jest to początek rozbioru Mojego Kościoła na Ziemi.

Gdy szatan atakuje ludzkość, zawsze najpierw skupia się na rodzinie, ponieważ rodzina stanowi wszystko, co pochodzi od Mojego Ojca. Będzie on niszczył małżeństwa, zmieniał znaczenie tego, czym jest małżeństwo, zachęcał do aborcji, kusił ludzi do popełnienia samobójstwa i będzie dzielił oraz rozbijał rodziny. Potem będzie niszczył i dzielił Moją Rodzinę - Mój Kościół na Ziemi, gdyż przysiągł, że zrobi Mi to w ostatniej godzinie. On już zaczął rozbierać Mój Kościół i nie przestanie, dopóki ten się nie zawali u Moich Stóp. Mój Ojciec dopuścił niszczyciela w postaci antychrysta, aby to zrobił, ale dalej nie pozwolił mu się posunąć. Mój Kościół jest Moją Rodziną i chociaż duża część dzieci Bożych zostawi go idąc za zreformowanym fałszywym kościołem, wielu nadal będzie się Mnie trzymało, dlatego Mój Kościół - Moje Ciało - nie może umrzeć.

Proszę nie opuszczajcie Mnie, Moi ukochani wyznawcy. Nie wolno wam poddawać się tej przewrotności. Jeżeli Mnie miłujecie, musicie sobie przypomnieć wszystko, czego was uczyłem. Nie przyjmujcie niczego nowego, co dotyczy Mojego Świętego Słowa. Ja nigdy nie zaaprobuję żadnego słowa, które nie pochodzi z Moich Najświętszych Ust. I wy też nie powinniście. Albo jesteście ze Mną albo przeciwko Mnie. Jeśli przyjmiecie nową interpretację Mojego Słowa, które jest zawarte w Piśmie Świętym, zdradzicie Mnie. Gdy tak zrobicie, przyjmiecie całą nową doktrynę, która zniszczy wasze dusze. Kocham was, a jeśli wy naprawdę Mnie kochacie, na zawsze pozostaniecie wierni Mojemu Słowu, które nigdy się nie zmieni.

Każdy, kto mówi, że przychodzi w Moje Imię - czy to będzie wyświęcony sługa, czy przywódca w Moim Kościele lub prorok - i oświadcza, że Moje Słowo jest kłamstwem, nie jest ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Ci, którzy starają się zachowywać Słowo w Moich Kościołach, zostaną uciszeni poprzez usunięcie

orędzie nr 1096 z serii Ostrzeżenie

07.04.2014, godz.  19:15

Moja szczerze umiłowana córko, nasiona zostały zasiane i wszystkie szczegóły planu przygotowującego świat na antychrysta, zostały ukończone. Wszystkie zmiany, których będziecie świadkami w świecie polityki i Mojego Kościoła na Ziemi są powiązane - tak jak wszystkie gesty między narodami - tak jak każde prawo, które przeciwstawia się Prawu Bożemu. To nie przypadek, że te prawa są właśnie wprowadzane na całym świecie z taką szybkością, jak obecnie, gdyż zostały starannie zgrane w czasie.

Zaskoczą was nowe, nagłe obwieszczenia na temat nawiązywania kontaktów między państwem a Kościołem, przy czym ich przepisy będą się splatać. Ci, którzy starają się zachowywać Słowo w Moich Kościołach, zostaną uciszeni poprzez usunięcie. Żadne miłosierdzie nie będzie okazane tym, którzy próbują bronić Mojego Kościoła, ponieważ Moi nieprzyjaciele ogłoszą, że jest to całkowicie sprzeczne z prawdą. Was, Moi wyznawcy, ogłoszą heretykami za nieprzestrzeganie nowych przepisów, które wkrótce zostaną ustanowione przez Mój Kościół. Powiedzą wam, że Mój Kościół nie może błądzić, zatem nawet jeśli będziecie zachowywali Prawdę, zostaniecie odizolowani. Mój Kościół nigdy nie zbłądzi. Moi wybrani przywódcy nigdy nie zbłądzą, ale gdy oszust przejmuje władzę, nie wolno wam iść za nim, gdy oświadczy, że Prawda jest kłamstwem.

Przez moc Ducha Świętego będziecie wiedzieli kiedy ten dzień zaświta. I w tym dniu musicie iść za Mną, waszym Jezusem. Módlcie się o Moją Odwagę, abym mógł was utrzymać, gdyż będziecie potrzebowali nerwów ze stali, aby pozostać wiernymi Mnie, kiedy świat zostanie powalony, w pełnym poddaniu wolnej woli antychrystowi.

Wasz Jezus

 

Mój ostatni Plan zebrania Mojego Kościoła do Mojego Schronienia ma niebawem zostać ujawniony

orędzie nr 1095 z serii Ostrzeżenie

05.04.2014, godz.  18:15

Moja szczerze umiłowana córko, pragnę dać odwagę i męstwo każdemu z was, którzy otrzymaliście dar rozeznania, aby rozpoznać Mój Głos, gdy mówię do świata przez te Orędzia.

Gdy ty, Moja Reszto, maszerujesz naprzód w jedności z Moim Kościołem na Ziemi, już wkrótce zobaczysz wiele osób oddalających się od Świętych Sakramentów. To będzie was niepokoić, a potem stanie się udręką, ponieważ wkrótce zostaną one zbezczeszczone i nie będą już takimi samymi Sakramentami, jakie dałem światu. Nigdy nie wolno wam tracić czasu, jeśli naprawdę wierzycie, że to Ja do was mówię. Idźcie - zbierzcie Moich kapłanów i tych, którzy odpowiadają na Moje Wołanie. Następnie przygotujcie się do nadchodzących lat, abyście mogli karmić Moją trzodę Pokarmem Życia, gdy nie będzie już śladu po Mojej Obecności. 

Kiedy wszystko co jest Moje i to, Kim Ja Jestem zostanie zabrane z Moich Kościołów, pozostanie jedynie to, co będzie pochodzić ze wszystkiego, czym nie jestem. Wcielony diabeł wejdzie do Mojego Kościoła i opanuje każdego, kto mu się pokłoni i będzie go uwielbiał. On pochłonie dusze na wieczność i musicie zachować czujność przez cały czas, gdyż te czasy się zbliżają. Nie otwierajcie się na herezję, która zaatakuje Mój Kościół od wewnątrz i z zewnątrz. Teraz jesteście przygotowywani, więc musicie przestrzegać wszystkiego, co wam powiem, abyście mogli uratować Mój Kościół przed Moimi wrogami na tyle, na ile możecie.

Mój ostatni Plan zebrania Mojego Kościoła do Mojego Schronienia ma niebawem zostać ujawniony. Gdy będę was pouczał, będziecie potrzebowali wielkiej siły i wytrwałości, gdyż wasz przeciwnik będzie antychrystem - a jego armia będzie, niestety, liczniejsza niż Moja. Dlatego będzie to dla was tak trudne - ale wiedzcie o tym. Za nią nie będzie stała Moc Boga i nigdy was nie pokona, gdy tylko pozostaniecie wierni Mojemu Słowu.

Idźcie w pokoju i oczekujcie Moich pouczeń.

Wasz Jezus

 

Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość

orędzie nr 1094 z serii Ostrzeżenie

04.04.2014, godz.  23:20

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg nie objawia proroctw człowiekowi, aby budzić sensację. Są one dane, by przygotować ludzkość do przyszłości w Moim Królestwie, aby mogli być uprzedzeni o potencjalnych zagrożeniach dla swoich dusz. Każda Interwencja w waszym życiu z Rozkazu Mojego Ojca jest dla dobra waszego i innych dusz.

Moje Proroctwa przekazywane tobie, Moja córko, już na dobre zaczęły się wypełniaćOszuści przejęli od wewnątrz kontrolę i nadal będą zwodzili świat, by uwierzył, że nowa doktryna - w której zostały dokonane zmiany względem istniejącej Świętej Doktryny, ustanowionej przez Boga - może zostać tak zmieniona, aby dostosować ją do życia wszystkich ludzi i wszystkich religii. Uważajcie na słowo "ekumeniczny" lub jakąkolwiek próbę przejęcia Mojego Kościoła na Ziemi i ogołocenia go z jego Boskości.

Kto manipuluje Liturgią nie jest Moim prawdziwym sługą, a jednak dokładnie to się wydarzy. A co zrobią Moi wyświęceni słudzy? Pochylą swoje głowy, podniosą ręce w chwalebnym uwielbieniu dla nowej fałszywej doktryny i zaprzeczą Wszystkiemu, co dałem światu. Ich miłość do spraw doczesnych; ich pragnienie, aby podziwiano ich wysokie ambicje pozbawią ich przyrzeczeń. Staną się zdrajcami i odwrócą się ode Mnie. Doprowadzą miliony katolików do poważnego błędu, a Moje Kościoły utracą swoją Świętość. Wkrótce potem, gdy rdzeń Mojego Kościoła zostanie zbezczeszczony, zbiorą wszystkie inne wyznania chrześcijańskie i wymyślą nowe sekty ekumeniczne, co doprowadzi do publicznej deklaracji zaprzeczającej istnieniu Piekła. Następnie, działając na opak, dokładnie w przeciwnym kierunku do Prawdy, powiedzą wszystkim wiernym, że grzech jest pojęciem względnym i że z powodu grzechu pierworodnego, nie jest możliwe, aby go uniknąć. W związku z tym powiedzą wam, że nie ma się o co martwić. Grzech sam w sobie zostanie przedefiniowany. Kiedy tak się stanie, całe wyczucie moralności zaniknie. Gdy moralność nie będzie uważana za ważną, wówczas grzech stanie się powszechny. Grzech będzie się rozprzestrzeniał, eskalował, aż społeczeństwo się rozpadnie, a dla tych, którzy pozostaną wierni Mojemu Kościołowi - prawdziwemu Kościołowi - będzie to przerażający widok do oglądania.

Ludzie będą chwalili się grzechem, otwarcie obnosili ze swoim brakiem moralności, a nowa światowa religia będzie dyktować, że grzech nigdy was nie powstrzyma ani nie zniszczy w Oczach Boga. Ten bóg, o którym będą mówili, to będzie szatan, ale oni nigdy tego wam nie powiedzą. Wyśmiewając Mnie, przedstawią wam antychrysta, który zostanie entuzjastycznie przyjęty, ponieważ będzie on popierany przez fałszywego proroka i przez niego ubóstwiany. Antychryst będzie robił wszystko, co przeczy Mojemu Nauczaniu, ale będzie to robił z charyzmą i wdziękiem. Miliony będą go uwielbiały. Będzie on wszystkim, czym Ja nie jestem. Oszuka on tak wielu, że będzie mu łatwo doprowadzić dzieci Boże do herezji i strasznego spustoszenia.

Ja przygotowuję was na ten dzień. Wielu z was trudno słuchać tych wiadomości, ale to jest Prawda. Prawda uwolni wasze dusze od śmierci. Walka z Prawdą niczego dobrego nie przyniesie - jedynie rozpacz. Gdy będziecie uniemożliwiali innym pozostanie wiernymi Mojemu Kościołowi, zachęcając ich do pójścia za herezją, która ma być narzucona światu przez Mój Kościół od wewnątrz, to zostaniecie rzuceni lwom na pożarcie. Ci, którzy siłą niszczą dusze innych, doświadczą z Mojej Ręki najwyższej kary.

Przyjmijcie Prawdę i przygotujcie się. Chodźcie za Mną, a poprowadzę was do schronienia Mojego Królestwa. Gdy pójdziecie za bestią, on zaprowadzi was i tych, których zabierzecie ze sobą, w płomienie piekła na wieczność.

Wasz Jezus

 

 

Dopóki kwitnie miłość, ludzkość może przetrwać

orędzie nr 1093 z serii Ostrzeżenie

03.04.2014, godz.  17:11

Moja szczerze umiłowana córko, miłość jest jednym z najpotężniejszych Darów od Boga. Dopóki kwitnie miłość, ludzkość może przetrwać. Miłość przewyższa wszelkie zło, podziały i nienawiść, ponieważ jest z Boga, który jest Wszechmogący i żadna siła zła nie może jej całkowicie zniszczyć.

Gdy dusza będzie naprawdę blisko Mojego Serca, napełnię ją miłością. Ogarnę tę osobę tym Darem i dlatego nie będzie ona w stanie nienawidzić innych osób, w tym tych, które ją dręczą. Kiedy miłość jest obecna w duszy, Bóg korzysta z niej, aby przyciągnąć do siebie inne dusze. Korzysta, by nieść radość i pocieszenie potrzebującym i cierpiącym. Nie mniej, jest to Łaska i jest przyznawana wybranym duszom tak, żeby dzieliły ją z innymi dla Chwały Boga. Och, co za radość przynoszą Mi te dusze, kiedy bezwarunkowo przyjmują ode Mnie Miłość. Gdy radośnie witają Moją Obecność z otwartym sercem i pozwalają Mi wypełnić swoje dusze. Te dusze stają się Moimi naczyniami i jak dobre wino będą wypełniać i zaspokajać dusze tych, którzy są spragnieni Mojej Obecności.

Miłość to sposób Mojego porozumiewania się ze światem, aż do Wielkiego Dnia, kiedy przyjdę, aby odzyskać Moje Królestwo. Kiedy prawdziwa miłość jest obecna, Ja tam Jestem. Kiedy nie ma miłości, Moja Obecność się wycofuje. Wiele osób Mnie nie dopuszcza do siebie i dlatego nie są w stanie odczuwać pełni tego Daru Miłości tak, jak powinno się go odczuwać.

Obiecuję wszystkim, że będę rozprzestrzeniał Dar Mojej Miłości dzięki tej Misji. Moja Miłość będzie cechą wyróżniającą i wszyscy, którzy odpowiedzą na Moje Wołanie zostaną ogarnięci Moją Miłością, gdy będą odmawiali tę Modlitwę Krucjaty:

Modlitwa Krucjaty (145) Napełnij mnie swoim Darem Miłości

Najdroższy Jezu, napełnij mnie, puste naczynie, Darem Twojej Miłości. Zalej moją duszę swoją Obecnością. Pomóż mi kochać innych tak, jak Ty mnie kochasz. Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju, Twojego Spokoju i Twojego Miłosierdzia. Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają i tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Pomóż mi głosić Twoją Miłość przez dawanie przykładu tak, jak Ty robiłbyś na moim miejscu. Amen.

Dotknę dusze wszystkich, którzy pozwolą Mi wejść. Miłość przyniesie wam szczęście wieczne. Akceptując Moją Miłość bez wątpliwości i z otwartym sercem, przyniesiecie Mi wielką radość. Mój Dar jest teraz waszym i pragnę, abyście od dnia dzisiejszego stawiali ten Dar Miłości na pierwszym miejscu we wszystkim, co robicie. W ten sposób przyczyniacie się do pokonania nienawiści, która atakuje ludzkość, a która pochodzi od szatana. Z tym Darem Miłości wylewam na was szczególne Błogosławieństwo; Błogosławieństwo, które jest unikalne i potężne, które odczujecie, gdy będziecie odmawiali tę Modlitwę, a zwłaszcza w Grupach Krucjaty Modlitwy, co jest szczególnie ważne w tej Mojej Misji Zbawienia.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Nawrócenie obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu

orędzie nr 1092 z serii Ostrzeżenie

02.04.2014, godz.  16:27

Moje dziecko, nawrócenie Obiecane przez mojego Ojca rozpocznie się w tym miesiącu i rozprzestrzeni się na cały świat przez moc Ducha Świętego. Dusze zostaną oszczędzone, a mój Syn okaże wielkie Miłosierdzie najbardziej zatwardziałym grzesznikom.

Mój Ojciec pragnie, aby wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga i przeżywają swoje życie tak, jakby nie istniało Życie Wieczne, było pierwszymi ludźmi, którym będzie pokazane Światło Prawdy. Ci ludzie są bardzo kochani, a ich brak wiary zostanie zastąpiony miłością i tęsknotą za pojednaniem z Jezusem Chrystusem, Którego opuścili. Dusze tych, którzy popełnili straszliwy grzech i którzy są pod wpływem diabła, będą następnymi. Będą im dane wielkie Łaski, a Miłosierdzie mojego Syna przebije ich serca tak nagle, że ich nawrócenie będzie natychmiastowe. Ten Cud będzie tak nieoczekiwany, że gdy zaczną głosić nowinę Ewangelii, wiele usiądzie i będzie ich słuchało.

Nastąpi to z powodu nawrócenia najbardziej dręczonych tak, że o wiele więcej dusz może być uratowanych i będzie uratowanych. Będzie to wtedy zależało od tych wszystkich, którzy już idą za Prawdą, czy będą pragnęli pozostać wierni mojemu Synowi i Jego Nauczaniu, czy nie. To te dusze będą najbardziej cierpiały, gdyż są z Bogiem i z tego powodu zły duch zrobi wszystko, aby dręczyć ich wątpliwościami dotyczącymi Prawdy. Są to te dusze, które będą odciągane od mojego Syna, a zły duch pożąda ich najbardziej.

Dla ochrony wiary chrześcijan na całym świecie, proszę o odmawianie tej Modlitwy Krucjaty:

Modlitwa Krucjaty (144) O ochronę wiary chrześcijańskiej

Matko Zbawienia, proszę wstaw się za duszami chrześcijan na całym świecie. 

Proszę, pomóż im zachować wiarę i pozostać wiernym Nauczaniu Jezusa Chrystusa. Módl się, aby miały siłę umysłu i ducha do zachowania swojej wiary w każdym czasie.

Wstawiaj się, droga Matko za nimi, aby otworzyć im oczy na Prawdę i aby została im dana łaska rozpoznania fałszywej doktryny przedstawianej im w Imię Twojego Syna. 

Pomóż im pozostać prawdziwymi i wiernymi sługami Boga i wyrzec się zła i kłamstwa, nawet jeśli z tego powodu będą musieli cierpieć ból i kpiny.

O Matko Zbawienia, chroń wszystkie swoje dzieci i módl się, aby każdy chrześcijanin podążał drogą Pana, aż do ostatniego tchnienia. Amen.

Dzieci, Jezus kocha każdego. On zawsze będzie walczył, aby chronić was przed krzywdą i będzie interweniował na najbardziej niezwykłe sposoby, by uchronić was od wszelkiego zła w tych dniach ciemności, które będziecie musieli znosić w Jego Imię. Zaufajcie mi, waszej ukochanej Matce, gdy wstawiam się za wami, abyście przybliżyli się do mojego Syna podczas prób, które są przed wami.

Dziękuję, że odpowiedzieliście na to Wezwanie z Nieba.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Matka Boża

 

To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie Getsemani

orędzie nr 1091 z serii Ostrzeżenie

01.04.2014, godz.  21:00

Moja szczerze umiłowana córko, czasami prędkość i wzrost tej Świętej Misji mogą być przytłaczające. Ważne jest, aby Moje Słowo było słyszane we wszystkich krajach, a Grupy Krucjaty Modlitwy były w każdym kraju, zwłaszcza w krajach, w których Ja nie Jestem czczony.

Nigdy nie dopuśćcie, aby intensywność tego Słowa przyćmiła przyczynę dla której muszę dotrzeć do świata. Chcę, aby nawet najbardziej zatwardziałe dusze, które nie chcą pozwolić Duchowi Świętemu dotknąć swoich serc, by słuchały i wysłuchały tego, co mówię i zrozumiały Moją Obietnicę.

Mój Plan Zbawienia nie stanowi ochrony tylko najwierniejszych - jest on dla wszystkich, także dla tych, których sczerniałe dusze mogą budzić w was obrzydzenie. To nad tymi biednymi duszami płakałem Krwawymi Łzami w Ogrodzie Getsemani. Dusze, które zostały Mi pokazane przez szatana, były to dusze gorzkie i zagubione - miłośnicy bestii. Pokazał mi on jak wielu może Mnie jeszcze odrzucić, pomimo Mojego ofiarowania Bogu swojej gotowości i swojego Pragnienia odkupienia świata przez Moją śmierć na Krzyżu. Mój Ból z powodu tych dusz jest nie do zniesienia, a tobie, Moja córko, nigdy nie wolno ignorować Mojego Pragnienia dotarcia do niewierzących. Bez względu na to jak bardzo jesteście pogardzani; jak plują na was i was przeklinają, musicie wznieść się ponad nienawiść, która zawsze będzie wymierzona w tę Misję i doprowadzić do Mnie te dusze bez względu na cenę. Przyprowadźcie Mi Moich umiłowanych wyznawców i także tych, którzy Mnie nie znają czy tych, którzy mogą Mnie nie znać. Także przyprowadźcie Mi dusze tych, którzy Mnie nienawidzą. To musi być celem każdego z was. Kiedy przyprowadzacie do Mnie te biedne, godne pożałowania dusze, Ja przekazuję im tak wielkie Łaski, że mogę przyciągnąć ich do Mojego Miłosierdzia.

Jeśli rozejrzycie się wokół siebie i zobaczycie, że dusze tych, z którymi się stykacie są nieświadome Mojego Planu ponownego przyjścia, musicie dotrzeć do nich i poświęcić je Mnie. Kiedy to zrobicie, przyniesiecie Mi wielkie pocieszenie i radość, gdyż wtedy będę mógł zrobić wszystko, aby zjednoczyć wszystkie dusze, wszędzie.

Idźcie i rozrastajcie się, gdyż droga została przygotowana. Minął krótki czas od kiedy pierwszy raz zawołałem do świata przez tę Misję. Dotychczas była to żmudna wędrówka, a teraz wszystkie drogi będą się dzielić i rozgałęziać się tak, że żaden naród, nie będzie wyłączony, takie jest Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta

orędzie nr 1090 z serii Ostrzeżenie

31.03.2014, godz.  14:00

Moja najdroższa córko, nadszedł czas, kiedy człowiek grzesząc i plamiąc się w Moich Oczach od tak dawna, teraz zanurzy się w ostatecznych głębinach zepsucia, gdy będzie dążył do zniszczenia wszystkiego, co jest Mi poświęcone.

Wszelkie życie pochodzi ode Mnie. Życie duszy jest Moje. Życie ciała jest również Moje. Niech żaden człowiek nie ingeruje ani w jedno ani w drugie - bo inaczej jego własne życie może być mu odebrane przeze Mnie. Tego możecie być pewni. Każda forma życia, która powstała z Mojej Ręki zostanie zabita z rąk nikczemnych ludzi. Zabiorą oni życie tym, którzy są w łonach i oświadczą, że to ma stanowić jedną z form praw człowieka. Wy, Moje dzieci, nie macie prawa niszczyć życia Moich dzieci - zarówno przed, jak i po urodzeniu - bo inaczej, będziecie cierpieli straszną karę. Bez odkupienia i skruchy za ten grzech obrzydliwości, zniszczę was, a także te państwa, które zachęcają do tego zła. Kiedy niszczycie własne życie obrażacie Mnie, ponieważ ono nie należy do was i tylko Ja mam prawo, aby dać życie i je odebrać w Moim Czasie. Przez manipulowanie życiem ciała, ingerujecie w Moją Boskość, a Ja nigdy nie stanę z boku i nie zignoruję takiego znieważania Mojego Stworzenia.

Gdy odbieranie życia nie wystarczy, człowiek podstępnie zaatakuje życie duszy, przynosząc śmierć Mojemu Świętemu Słowu, które będzie deptał, aż rozkruszy wszystkie części tak, że stanie się ono jak żwir pod stopami. Wtedy człowiek arogancki i przepełniony własnym wypaczonym postrzeganiem swoich zdolności, będzie usiłował szukać nowej planety, aby znaleźć nowy dom dla ludzkości, choć to jest niemożliwe. Dar samej ziemi, na której umieściłem ludzkość, będzie uznany za niewystarczający dla potrzeb człowieka. I tak to będzie dalej trwało - ten marsz ku autodestrukcji. Człowiek będzie sprawcą własnej śmierci. Systematycznie będzie niszczył wszystko, co jest dla Mnie święte.

Człowiek ukradnie Mi bez cienia wyrzutów sumienia Dar życia dany przeze Mnie każdemu Mojemu stworzeniu. Usprawiedliwi wszystkie części swoich morderczych zamiarów, oświadczając, że odbieranie życia jest rzeczą dobrą. Śmierć przez aborcję jest największą obrazą ze wszystkich i ostrzegam ludzkość, że sprawiedliwość będzie Moja, albowiem nie pozwolę dłużej przeklinać Mnie w ten sposób.

Trzęsienia ziemi uderzą w wasze miasta i w każdy naród, który usprawiedliwia odbieranie życia, poczujecie obudzenie się Mojego Gniewu, gdy uderzę w wasze ociężałe i nienawistne serca. Ci, którzy szukają skruchy za te wykroczenia zostaną oszczędzeni, ale wiedzcie, że żaden spośród waszych narodów nie uniknie kary.

Śmierć Mojego Kościoła nie będzie tolerowana, gdy człowiek niewolniczo podążając za fałszywymi przywódcami, zniszczy Sakramenty i stworzy je na nowo tak, że przestaną istnieć. Zburzę wasze świątynie i wasze kościoły, gdy będziecie kontynuowali profanację Ciała Mojego Syna. Biczowaliście Go, wyśmiewaliście Go i prześladowaliście Jego wyznawców - aż Go bestialsko zamordowaliście przez ukrzyżowanie. Mimo to, niczego się nie nauczyliście. Brzydzi Mnie wasz brak pokornego poddania się Temu, Który dał wam życie, przyniósł wam Odkupienie i Który teraz próbuje przygotować was do Wielkiego Dnia.

Ja Jestem przepełniony Bólem. Ja Jestem Zasmucony i Ja Jestem Rozgniewany, ponieważ zdołaliście w końcu zabić wszelkie formy życia, które wam dałem. Mam na myśli zarówno życie ciała jak i duszy. Życie, które wam dałem już nie wystarcza, więc Ostatniego Dnia odbiorę je tym, którzy odrzucili Mi je z powrotem. Podczas trwania waszych działań wojennych przeciwko Mnie, Stwórcy Świata, wszystkiego, co jest, pozwolę na to, by wasze niegodziwe czyny destrukcji trwały tylko przez bardzo krótki czas.

Daję wam teraz czas na rozpoznanie grzechów ludzkości wobec wszystkiego, co jest dla Mnie święte, abyście mogli odpokutować za grzechy świata. Ostateczna bitwa się zaczęła i wiele życia - Darów życia stworzonych przeze Mnie - zostanie zniszczonych przez człowieka. I za to ukarzę świat.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie

orędzie nr 1089 z serii Ostrzeżenie

30.03.2014, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno wam przyjmować Moich Słów do was, jako coś, co wam się należy, gdyż są one wam dawane, jako Akt Wielkiego Miłosierdzia. Nie zostały one dane światu dlatego, że człowiek jest ich godzien, ale raczej z tej przyczyny, że jest on głodny Słowa.

Każdy Dar dany człowiekowi przez wstawiennictwo Mojej Matki, od Mojej śmierci na Krzyżu, miał pomóc wszystkim grzesznikom przygotować się na ten Wspaniały Dzień. Moja Matka odpowiedziała na Boską Wolę Mojego Ojca, kiedy wydała na świat Mnie, Zbawiciela i Odkupiciela świata. Ona z kolei została powołana, jako orędowniczka między człowiekiem a Świętą Sprawiedliwością Boga. Jej rolą jest wstawiać się za grzeszników, aby ich ostrzegać i przygotowywać do przyjęcia Mnie, Jej Syna, w Dniu ostatecznym.

Każde objawienie mojej ukochanej i Błogosławionej Matki, które miało miejsce na świecie, dokonało się z Mocy Mojego Ojca. Wszystko to, co przepowiedziała, teraz się zdarzy i to wszystko, co ogłosiła, zostało zapomniane przez większość Moich wyświęconych sług, którzy woleli zignorować jej ostrzeżenia.

Ach, biada tym, którzy zostali wybrani przez Pana, aby Mu służyć w tych ostatnich dniach, gdyż nie obudzą się na Moje Wołanie. Głusi i ślepi pójdą za rozwodnioną wersją Księgi Mojego Ojca i zamiast owoców, do wydania których zostali powołani, z ich ust nie wyjdzie nic prócz zgniłego plonu. Wyniośli i aroganccy zaprzeczają wstawiennictwu Mojej Matki, jej objawieniom i jej wołaniu, by ich zebrać i wprowadzić w mądrość Niebiańskiej Hierarchii, gdzie Prawda panuje jako Król. Prawda ich ominęła, a oni zamiast paść na twarz w szczerej pokorze przed Tronem Bożym, przestrzegają zasad ustanowionych przez człowieka - omylnego człowieka - który nie zna Prawdy Obietnic złożonych przez Boga Jego ludowi.

Dzisiejszy świat może czyni wielkie postępy w medycynie, technologii i wiedzy, ale mądrość konieczną, by wejść do Mojego Królestwa, ludzie wymieniają na pieniądze, bogactwa i władzę. Wszystkie rzeczy tego świata - pieniądze, władza, posiadłości, decyzyjne stanowiska w rządzie - są niczym w Moich Oczach. Mogę je zmieść jednym machnięciem Mojej Ręki. Uznanie dla ludzkiej wiedzy i postępów w nauce są bezwartościowe, gdyż nie pochodzą od was - są to talenty dane człowiekowi od Boga z powodu Jego Miłości do swoich dzieci. Gdyby On wam je zabrał wraz ze wszystkimi materialnymi udogodnieniami, jakie posiadacie, co by wam zostało? Nic.

Gdybyście Mnie znali, naprawdę o nic byście się nie troszczyli, wiedząc, że kiedy jesteście Moi, to tylko wtedy dostaniecie pomoc, gdy całkowicie Mi zaufacie i wiedząc też, że nigdy nie zostawię was samym sobie. Dlaczego więc szukacie rzeczy, które nie są Moimi - rzeczy, które nigdy nie dadzą wam poczucia spełnienia? Im bardziej teraz będziecie Mnie odrzucali i szukali pustych obietnic, tym bardziej odczujecie swoją izolację, gdy przyjdzie czas, abym oddzielił ziarno od plew.

Jedyny wybór jakiego możecie dokonać, to stać się prawdziwym dzieckiem Boga bez Którego jesteście niczym. Nie liczy się to kim jesteście, jaką pozycję posiadacie w tym życiu, jaką rolę odgrywacie. Będziecie zbawieni tylko dlatego, że jesteście kochani przez Boga. Żaden człowiek nie jest godzien stanąć przede Mną. Żaden człowiek nie ma tak czystej duszy, aby mógł osiągnąć świętość. Nikt z was nie może zostać podniesiony do Mojego Królestwa za swoje zasługi. Tylko z powodu Mojego Miłosierdzia uczynię was godnymi, by żyć Życiem Wiecznym.

Wasz Jezus

 

Ludzie nauki w ciągu najbliższych dwóch lat zrobią wszystko, aby zaprzeczyć Istnieniu Boga

orędzie nr 1088 z serii Ostrzeżenie

29.03.2014, godz.  14:30

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie nauki w ciągu najbliższych dwóch lat zrobią wszystko, aby zaprzeczyć Istnieniu Boga. Będą fałszywie twierdzić, że człowiek może kontynuować życie na innych planetach poza Ziemią. Ziemia jest jedyną żywą częścią wszechświata stworzonego przez Boga dla Jego dzieci. Jednak nie tylko z tej przyczyny będą tak twierdzić, by dowieść, że Bóg nie Istnieje. Będą głosili wielkość człowieka, jego inteligencję i postępy w nauce, aby obalić pogląd, że człowiek został stworzony przez Boga. Największą obelgą będzie twierdzenie, że człowiek został stworzony przez cud nauki. Dołożą oni wszelkich starań, aby udowodnić, że człowiek jest niepokonany, a jednak nie znajdą odpowiedzi na to, co dzieje się po śmierci fizycznej ciała, czego każdy człowiek musi doświadczyć. Ta część zostanie zignorowana przez tych, którzy kłamią i zaprzeczają Bogu.

Wyśmieją każdego, kto wyznaje wiarę w Istnienie Nieba czy w ich Prawdziwego Stwórcę, Boga Najwyższego. A wszyscy ci, którzy twierdzą, że prowadzą Mój Kościół, nie wypowiedzą ani słowa w czasie trwania tych publicznych oświadczeń przeciwko Prawdzie. W tych ostatnich dniach religia stanie się koncepcją pogańską, w której uwielbianie Ziemi, słońca, księżyca i gwiazd stanie się substytutem, gdy będą oni oddawali hołd Bogu.

Większość ludzi zwróci się ku pogaństwu, a to doprowadzi ich dusze do śmierci. Pomimo wszelkich Interwencji Mojego Ojca, odwrócą się oni w inną stronę. To dlatego Mój Ojciec obiecał światu Księgę Prawdy, wyjaśnienie Księgi Apokalipsy, dla ratowania waszych nędznych dusz. Człowiek jest uparty. Człowiek jest dumny, próżny i im większe postępy robi w nauce, tym mniej wie i bardziej odsuwa się od Prawdy.

Słuchajcie teraz Mojego Słowa, gdyż wkrótce wszystko, czego was uczyłem, stopniowo, krok po kroku, będzie wycofywane z Moich Kościołów na Ziemi. Słowo zostanie wam zabrane, ale Ja nigdy was nie opuszczę, gdyż zawsze pozostanę z wami prowadząc, nauczając i napełniając was Moją Miłością. Zawsze będziecie w Moim Sercu, a z powodu waszej miłości do Mnie, będę w stanie uratować tych, którzy się zagubili. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moim łącznikiem z dziećmi Bożymi, a dzięki waszej modlitwie będę dążył do zjednoczenia świata. Dlatego nigdy nie rozpaczajcie, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się beznadziejne.

Wasz Jezus

 

Dając się zastraszyć poganom, sami staną się jak poganie

orędzie nr 1087 z serii Ostrzeżenie

27.03.2014, godz.  14:30

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Pragnieniem jest, aby Moi wyznawcy, w tym chrześcijanie wszystkich wyznań, przebywali obecnie więcej czasu w Moim Towarzystwie.

Nie ma znaczenia, że uważacie, iż jesteście blisko Mnie, zły duch będzie robił wszystko, aby skusić was do wszelkiego rodzaju nieprawości. Nikt z was nie jest tak silny w wierze, aby mógł przeciwstawić się wpływowi złego ducha. Musicie codziennie starać się poświęcać więcej czasu na modlitwę i wykorzystać ten czas do budowania wokół siebie niezbędnej zbroi do ochrony, jeśli macie Mi pozostać wiernymi. Brak rozmowy ze Mną przez modlitwę i Sakramenty uczyni was słabymi, niepewnymi waszej miłości do Mnie, a wtedy otworzycie się na wątpliwości dotyczące Mojego Nauczania, Moich Obietnic i Mojej Mocy. Zostaniecie wystawieni na bardzo trudne próby wraz z nastaniem trwogi wzbudzanej w Moich prawdziwych wyznawcach, którzy pozostają wierni Świętemu Słowu Bożego.

Bóg dał wam wolną wolę, jako naturalne prawo, jednak oszuści, którzy atakują Mój Kościół będą próbowali ją wam zabrać. Będziecie zmuszani do zaakceptowania nieprawdy, przedstawianej wam pod pozorem nowych interpretacji Świętych Ewangelii, a jeśli odważycie się to kwestionować, popadniecie w niełaskę. Tak wielu z was przez tchórzostwo, ślepotę i błędne przywiązanie do tych, o których myślicie, że prowadzą Moje owce, przyjmie fałszywą doktrynę.

Fałszywa doktryna, która zostanie wprowadzona, będzie starannie zamaskowana poprzez pełne miłości słowa. Na trzy sposoby można będzie rozpoznać, że nie pochodzi ona ode Mnie. Po pierwsze postawi to potrzeby grzeszników na pierwszym miejscu przez głoszenie, że należy modlić się o uznanie praw człowieka do grzechu przed Panem. Po drugie, zostaniecie poproszeni o głoszenie, że grzech jest naturalny i że nigdy nie wolno wam obawiać się o swoją przyszłość z tego powodu - bowiem Bóg nigdy nie odrzuca grzesznika, wobec czego wszystkie Jego dzieci wejdą do Raju. Po trzecie, powiedzą wam, że Sakramenty mają być dostosowane, czerpiąc ze swoich źródeł w chrześcijaństwie, tak aby przyciągały pogan, którzy zasługują, aby ich prawa człowieka zostały zaspokojone w Oczach Boga. Kiedy te rzeczy będą miały miejsce, będzie to oznaczało tylko jedno. Człowiek wszędzie przedstawi przed ołtarzami Moich Kościołów swoją interpretację, jakie Prawa ustanowione przez Boga pasują mu, a jakie nie. Będzie wtedy oczekiwał, aby Bóg skłonił się ku jego żądaniom. W rezultacie będzie rozkazywał Bogu, ponieważ uwierzy, że jest większy ode Mnie.

Odrzucę te dusze ode Mnie, gdyż nie będą mogły już dłużej twierdzić, że są chrześcijanami. Dając się zastraszyć poganom, sami staną się jak poganie. W Moim Królestwie nie ma miejsca dla tych, którzy nie oddają się Mi w taki sposób, w jaki ich uczyłem, kiedy chodziłem po Ziemi. W najbliższych latach trudno będzie pozostać wiernym Mojemu Nauczaniu, ponieważ ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, doprowadzą do poważnego błędu, jak przepowiedziano. Bądźcie ostrożni. Uważajcie na to, o co poproszą was, żebyście zaakceptowali, jako substytut Mojego Świętego Słowa. Ci z prawdziwym rozeznaniem danym im przez Moc Ducha Świętego, natychmiast będą wiedzieli, kiedy takie rzeczy się wydarzą. Inni nie będą pobłogosławieni, gdyż nie przywiązują wagi do tego wszystkiego, czego ich uczyłem. Znajdą się w bardzo ciemnym i opuszczonym miejscu bez Mojej Obecności Oświetlającej drogę Prawdy. Ten czas jest już bardzo blisko.

Wasz Jezus

 

Oni są Moi. Ja Jestem ich. Zawsze tak będzie. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste

orędzie nr 1086 z serii Ostrzeżenie

26.03.2014, godz.  02:52

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich wyznawców na całym świecie, aby zjednoczyli się jako jedno we Mnie i modlili się za dusze tych, którzy są oddzieleni ode Mnie. Wzywam zwłaszcza Moje Grupy Krucjaty Modlitwy wszędzie i wszystkich, którzy odpowiedzieli na Moje Wołanie przez Księgę Prawdy, aby się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Odłóżcie na bok wasze różnice - gdyby się pojawiły; ignorujcie podziały, gdyby powstały i nie zważajcie na nienawiść, jaką okazuje wam szatan i dusze, które oszukał, gdyż to jest Moja ostatnia Misja w ramach przygotowań do Mojego Powtórnego Przyjścia.

Musicie zrozumieć cel Mojego Planu odkupienia świata, dzięki Księdze Prawdy. Jest nim uratowanie wszystkich dusz, wszędzie, bez względu na to, kim są, w co wierzą, jak grzeszą, co czynią sobie nawzajem i jakie mają poglądy. Oni są Moi. Ja Jestem ich. Zawsze tak będzie. Kocham ich wszystkich. To jest takie proste. Nie może być inaczej.

Zawsze gdy jesteście prześladowani w Moje Imię, wznoście się ponad to i módlcie się za dusze, które was przeklinają, ponieważ serce mi pęka z ich powodu. Strasznie cierpię dla takich dusz. Przyprowadźcie Mi je, abym mógł otworzyć ich serca na Moją Miłość dla nich. Pomóżcie Mi dotrzeć do tych smutnych i załamanych dusz oraz ich zatwardziałych serc, gdyż beze Mnie i bez Mojej Interwencji, one zwiędną i umrą. A to nie jest Moim Pragnieniem. Chodźcie, wszyscy. Wzywam tych, którzy są we Mnie i ze Mną. Wzywam tych, którzy naprawdę Mnie nie znają, choć sądzą, że znają. Wzywam tych, którzy nie są wierni Mojemu Nauczaniu. Wzywam tych, którzy odrzucają tę Misję i którzy oświadczają, że jest fałszywa. Nie opuszczajcie Mnie, gdyż Ja was nie opuszczam. Nie bójcie się Mnie, ponieważ nie jestem waszym wrogiem i pragnę waszych dusz, abyście mogli być częścią Mnie, a wtedy znajdziecie pokój w swoich sercach.

Teraz jest mój czas, otwórzcie swoje serca, gdy was prowadzę i przypominam wam o Prawdzie Mojego Słowa, które nigdy się nie zmienia. Czas na Moje Przyjście jest bliski i ważne jest, abyście przygotowali dusze swoje i tych, z którymi się stykacie. Mój powrót będzie nagły i bez uprzedzenia. Nie zaniedbujcie swoich dusz, gdyż należy się przygotować, aby zobaczyć Światło Mojego Oblicza i żebyście mogli nadal pozostać na nogach stojąc przede Mną, jeśli chcecie wejść do Mojego Królestwa.

Zawsze będę was kochał, kiedy będziecie służyli Mi z całego serca. Zawsze będę was kochał, kiedy będziecie odrzucali Mnie, Moją Misję lub będziecie wypowiadali inne oszczerstwa w Moje Imię, gdyż nie wiecie, co robicie. Kiedy nadjedzie ten Dzień, zawołam was, każdego z osobna, a następnie wezmę was w swoje Ramiona, aby dać wam pocieszenie, jakiego potrzebujecie. Tego Dnia bowiem zjednoczę wszystkich, którzy Mnie kochają i ogłoszę, że Bramy mają być otwarte, aby wpuścić dzieci Boga z całego świata, łącznie z tymi, którzy pomarli, a którzy znowu powstaną - jako jedno we Mnie. Wtedy Wola Mojego Ojca, zostanie w końcu wypełniona.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Proście mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę by prowadzić i chronić Misję Zbawienia

orędzie nr 1085 z serii Ostrzeżenie

25.03.2014, godz.  15:30

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wybrał mnie, jako Matkę Jego Jednorodzonego Syna, to było tak, że mogłam oddać chwałę Bogu, służąc Mu przynosząc na świat długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam po prostu pokorną służebnicą, taką jaką teraz jestem.

Zawsze pamiętajcie, że gdy służycie Bogu, w Jego Planie przyniesienia światu Zbawienia Wiecznego, jesteście po prostu Jego sługami. Służenie Bogu wymaga głębokiej pokory. Nie może być inaczej. Ta ostatnia Misja zatwierdzona przez mojego Ojca w Jego Planie przyniesienia ostatecznego zbawienia Jego dzieciom przyciągnie miliony dusz, aby Mu służyły. Będą one pochodziły z każdego zakątka Ziemi. Wielu nie będzie świadomych swojego powołania, dopóki nie zaczną odmawiać Modlitw Krucjaty. Poprzez odmawianie Modlitw Krucjaty Duch Święty pochwyci te dusze i wtedy będą one gotowe do niesienia Krzyża mojego Syna.

Jeśli naprawdę służycie mojemu Synowi i przychodzicie Mu z pomocą, by mógł On przynieść zbawienie każdemu grzesznikowi, wtedy będziecie musieli przyjąć ciężar Krzyża. Kiedy służycie mojemu Synowi, ale potem macie Mu za złe cierpienie, jakie to przynosi, spowoduje to przerwanie bariery, która chroni was od złego ducha.

Szatan nigdy nie przeszkadza tym, którzy idą za fałszywymi wizjonerami ani ich zwolennikami, gdyż wie, że oni nie przynoszą owoców. Jednak w przypadku prawdziwych misji, będzie on atakował z bezwzględnym okrucieństwem. Wykorzysta słabe dusze, dotknięte grzechem pychy, by napadały na prawdziwych uczniów mojego Syna. Jego nienawiść będzie najbardziej widoczna wobec tych, którzy odpowiadają mnie, Matce Zbawienia, gdy mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie.

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły duch zrobi wszystko, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie jad, jaki wyleje zły duch i każdy jego wysłannik, ponieważ nie chce on, aby ten Medalik był dany dzieciom Boga. Dzieci, nigdy nie wolno wam ugiąć się pod presją ani niegodziwością tych, którzy oddalili się od mojego Syna. Ponieważ gdy tak zrobicie, oddacie się szatanowi. Zamiast tego musicie prosić mnie, waszą ukochaną Matkę, abym dała wam siłę by prowadzić i chronić tę Misję Zbawienia w tym czasie rocznicy Zwiastowania.

Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty (143) O ochronę Misji Zbawienia:

Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by przyniósł wszędzie Życie Wieczne wszystkim Jego dzieciom. Prosimy o interwencję w naszym imieniu, za pośrednictwem twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę do wypełniania naszego obowiązku służenia Bogu w każdym czasie, szczególnie wtedy, gdy z tego powodu cierpimy. Pomóż, aby ta Misja nawróciła miliardy dusz zgodnie z Świętą Wolą Boga i przemieniła serca z kamienia w kochające sługi twojego Syna. Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji, pokonać nienawiść i prześladowania Krzyża i przyjąć cierpienie, które jej towarzyszy z hojnością serca i pełną akceptacją tego, co może nas czekać. Amen.

Moje drogie dzieci, nigdy nie pozwólcie, aby strach przed służeniem Bogu stanął na drodze waszego głoszenia Jego Świętego Słowa. Strach pochodzi od szatana - nie od Boga. Odwaga i siła w połączeniu z pokorą i chęcią przestrzegania Woli Boga może pochodzić tylko od Boga.

Dziękuję dzisiaj, w tę rocznicę Zwiastowania, mojemu ukochanemu Ojcu, Bogu Najwyższemu za dar, który dał światu, kiedy poprosił mnie o urodzenie Jego najukochańszego Syna, aby odkupić ludzkość i przyprowadzić świat do Jego Wiecznego Królestwa.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku żywności

orędzie nr 1084 z serii Ostrzeżenie

24.03.2014, godz.  15:33

Moja najdroższa córko, głód, który zapanuje na świecie, gdy trzecia Pieczęć zostanie otwarta, nie będzie ograniczał się tylko do braku pożywienia dla ciała. Głód, o którym mówię będzie głodem ducha, gdy wszystkie ślady Prawdy zostaną usunięte przez wrogów, którzy przenikną do Kościoła stworzonego na Ziemi przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa w jedności z Jego Ciałem.

Wkrótce Prawda zostanie zagmatwana, a Duch Święty zastąpiony przez złego ducha. Ci, którzy będą szerzyli nową formę fałszywej ewangelizacji, będą odpowiedzialni za wstrzymanie Pokarmu Życia dla Moich dzieci. Kiedy zostaniecie pozbawieni Prawdy, ledwo będziecie mogli nakarmić swoje dusze, a potem z czasem popadniecie w pogaństwo. Ja interweniuję na każdym etapie tego procesu, prowadzącego was do błędu. Ja i Mój Syn uczynimy wszystko przez Miłosierdzie Mojego Syna, aby wielu Jego wyświęconym sługom przynieść Łaski, których potrzebują, aby odróżnić Prawdę od fikcji.

Gdy będę odciągał was od wroga, wielu spośród was trudno będzie pozostać wiernymi Słowu Bożemu. Będziecie dręczeni wątpliwościami i brakiem odwagi, aby przylgnąć do Świętego Słowa i trwogą przed ogłoszeniem zdrajcą Kościoła. Walka o dusze będzie tak intensywna jak w Czasie Mojego Syna na Ziemi. Największą trudność sprawi brak możliwości wykrycia oszustwa przez święte sługi Mojego Syna w ich własnych szeregach. W ten sposób przez swoją letnią wiarę i brak rozeznania doprowadzą wielu swoich duchownych współbraci do poważnego błędu, jak przepowiedziano.

Oświadczam wam, że czas jest krótki. Nie zostanie przyznany wam czas potrzebny do przyciągnięcia wszystkich Moich dzieci w Miłosierne Ramiona Mojego Syna. Wiele oczekuje się od was, którzy jesteście uprzywilejowani, bowiem otrzymaliście Łaskę poznania Daru Księgi Prawdy. Dzięki waszej wierze i zaufaniu Mi, waszemu ukochanemu Ojcu, pomożecie przyprowadzić Moje dzieci z powrotem, aby i one łatwo mogły przyjąć Interwencję Ostrzeżenia, gdy Mój Syn obejmie świat Promieniami swojego Wielkiego Miłosierdzia.

Te czasy są nad wami i już pora, aby przywdziać zbroję i walczyć o prawdziwe Słowo - Prawdę - aby ją zachować. Bez Prawdy nie ma życia.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede Mnie męczy się i niecierpliwi? To nie ma sensu

orędzie nr 1083 z serii Ostrzeżenie

23.03.2014, godz.  11:30

Moja szczerze umiłowana córko, ważne jest, aby szerzyć miłość jaką każdy z was darzy swoją rodzinę także poza swoim domem. Wzywam was wszystkich, abyście patrzyli na tych, których znacie oraz których nie znacie, na waszych wrogów, jak i na tych, którzy są blisko was tak, jakby byli waszym naturalnym rodzeństwem. Tak wielu ludzi zapomniało kochać innych, tak jak Ja was umiłowałem. Nie łatwo jest miłować obcych, ale mówię wam - bądźcie mili dla innych i okazujcie im szacunek, nawet jeśli was odrzucają. Przede wszystkim musicie okazywać im miłość bliźniego. Musicie dbać o potrzeby innych tak, jak gdybym wysłał was, żebyście zatroszczyli się o nich bezpośrednio.

Kiedy dałem wam Moje Słowo, Moim Pragnieniem było, aby wszystkie dusze zostały uratowane. Nie możecie być egoistami i zajmować się tylko własnymi duszami, aby się zbawić. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, macie obowiązek dzielić się z innymi Darami, które wam teraz przynoszę przez te Orędzia. Dzielcie się Moją Miłością z innymi, szczególnie z waszymi wrogami. Módlcie się za tych wszystkich, którzy potrzebują Mojej Interwencji. Traktujcie ich z cierpliwością. Kiedy dacie im Moje Dary, Moje Modlitwy, Pieczęć Ochrony Boga Żywego, wtedy musicie wycofać się i dać im czas, aby się do Mnie zwrócili.

Nie pouczam was, abyście zmuszali ludzi do zaakceptowania Księgi Prawdy. Dzięki ich wolnej woli będzie to ich własny wybór, czy chcą Mnie słuchać czy nie. Zapewniajcie tych ludzi, że każda Interwencja będzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, uczyniona po to, aby pozyskać ich dusze. Najsłabsi spośród nich w jakiś sposób odpowiedzą na Moje Wołanie. Ci, którzy noszą w swoich duszach nienawiść względem Mnie, na pewnym etapie zobaczą, że ich serca miękną, a oni nie będą rozumieli dlaczego tak się dzieje. Dlatego zawsze musicie przyprowadzać Mi dusze przez miłość i cierpliwość.

Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli człowiek przyprowadzony przede Mnie męczy się i niecierpliwi? To jest bezcelowe. Modlitwy Krucjaty, które dałem światu są tak silne, że dzięki Miłości Boga, okażę wszystkim duszom, za które się modlicie, wielką Miłość, Współczucie i Miłosierdzie. Musicie dać im tylko Modlitwy i prosić Mnie, abym przyciągnął te dusze do siebie. Ponieważ Ja nigdy nie odrzucam grzesznika, który najbardziej potrzebuje Mojego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl