OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 56

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Posługuję się ofiarnymi duszami, aby doprowadziły do Mnie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby uratowani

orędzie nr 1122 z serii Ostrzeżenie

07.05.2014, godz.  23:43

Moja szczerze umiłowana córko, gdy wzywam dusze, by Mnie naśladowały, powoduje to mieszane uczucia, od poczucia radości do wielkiej udręki. Ponieważ, kiedy rozbudzę w tych duszach Ogień Ducha Świętego, przyniesie to wielkie Błogosławieństwa, lecz będą one zabarwione poczuciem smutku.

Kiedy wybieram dusze, które godne są Moich Darów, doświadczą one poczucia przynależności do Mnie, ale poczują się także nieco poza światem, w którym żyją. Ujrzą swoich współbraci i współsiostry w nowym świetle. Będą dodatkowo wrażliwi na piękno Bożego Stworzenia, gdy spojrzą w twarze innych, bo ujrzą obecność Boga. W ani jednej duszy, którą spotkają, nie zaniknie Obecność Boga bez względu na to, jak daleko upadła ona w Moich Oczach. Zostaną oni również wypełnieni wszechogarniającym współczuciem, które tylko rodzic może odczuć wobec własnego dziecka. Poczują oni nagłą i intensywną miłość do tej osoby, co nimi wstrząśnie i wprawi w zdumienie. Jednak będą oni również świadomi ciemności, która czai się w duszach gotowa je pożreć. Wybrana dusza natychmiast uświadomi sobie w tym momencie, czego się od niej oczekuje, gdyż właśnie wtedy przybiegnie ona do Mnie prosząc Mnie, abym pomógł uratować te dusze, które są w niebezpieczeństwie pogrążenia się w stan ciemności, tak straszne będzie to dla tej duszy.

Dusza ofiarna, wybrana dusza, rezygnuje ze wszystkiego, co jest zewnętrzne w jej życiu i przez to oddaje Bogu wielką chwałę. Cierpienie, jakie wybrana dusza musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i przez to staje się najbardziej poszukiwanym celem szatana i jego wysłanników. Takie dusze cierpią Moją Mękę, jako Dar dla Boga, bo od momentu, gdy zostały wybrane, większość z nich nie potrafi już odwrócić się od Boga. Są jednak tacy, którzy są wybrani, ale odrzucają Mój Kielich. Musicie modlić się za te biedne dusze, ponieważ ich brak odwagi by przyjąć Mój Krzyż, zaprowadzi je w jednym z dwóch kierunków. Będą one znosiły wewnętrzne cierpienie, ponieważ trudno im będzie pozostawać blisko Mnie. Wtedy zanurzą się w świeckim świecie, aby uciec od swojego powołania, a to nie przyniesie im niczego - poza poczuciem fałszywej nadziei.

Kiedy kochająca dusza modli się i uniża przede Mną, łagodzi Gniew Mojego Ojca. To następnie osłabia uderzenie Kary Mojego Ojca. Gdyby wybrana dusza, która będzie prześladowana z powodu swojej miłości do Mnie i będzie to ponad jej siły, powiedziała Mi tylko: "Jezu weź moje cierpienie i zrób z nim, co chcesz." wówczas wylałbym na nią nadzwyczajne Łaski. Dusza stałaby się odporna na zło, a wtedy byłaby nieustraszona. Dzięki całkowitemu zaufaniu do Mnie, dusza wzniesie się do doskonałości i będzie zdolna do pokojowego i spokojnego postępowania. Wymaga to wiele poświęcenia, ale gdy takie dusze oddają Mi się w całkowitym posłuszeństwie i odmawiają zajmowania się wrogiem Mojego Słowa, doprowadzi to do zbawienia wielu dusz.

Posługuję się ofiarnymi duszami, aby przyprowadziły do Mnie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby uratowani. Tylko przy pomocy tej metody, takie dusze ofiarne będą mogły odpokutować i odpokutują za dusze milionów ludzi, którzy odcinają pępowinę ode Mnie. Nigdy nie obawiajcie się za bardzo o dusze w ciemnościach w tym czasie, gdyż Moich dusz ofiarnych jest teraz w świecie ogromna liczba. Ich pokój ducha doprowadza z powrotem utracone dusze do Mojego Schronienia.

Wasz Jezus

 

Tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć Mi jako chrześcijanin

orędzie nr 1121 z serii Ostrzeżenie

06.05.2014, godz.  23:00

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie ma wątpliwości, nawet przez chwilę, że Bóg kiedykolwiek pozwoliłby, aby jego dzieci odpadły od Niego, nie robiąc wszystkiego, co w Jego Mocy, aby je uratować.

Od samego początku otrzymaliście tak wiele Darów za pośrednictwem proroków. Wielu proroków wciąż powtarza te same Orędzia, a jednak wielu z nich zostało albo zignorowanych lub wyśmianych. Wielu było prześladowanych i skazanych na śmierć. Dlaczego Słowo Boże wywołuje taką nienawiść? To nie Słowo Boże dręczy słabe dusze lub te, które odeszły daleko od wiary. Nie. Tak reaguje szatan, gdy Bóg podnosi swoją Rękę w gotowości ukarania złego ducha, wtedy on zajadle atakuje. On wie, że gdy Słowo Boże jest przekazywane Jego prorokom, rozprzestrzenia się bardzo szybko przez moc Ducha Świętego, a kiedy tak się dzieje, moc złego ducha jest osłabiana, zatem jego odwet jest gwałtowny.

Gdy Duch Święty będzie wylewany w ten sposób na ludzką rasę, upadli aniołowie powstaną - z mieczami gotowymi przeszyć każdego Mojego wyznawcę, w każdy możliwy sposób. Musicie przyjąć taką nienawiść wobec Mojego Słowa i rozpoznać, czym ona jest - próbą odwiedzenia was od Prawdy. Każdy Mój apostoł, każdy prorok i wyświęcony sługa, który trzyma się Prawdy - Świętego Słowa Bożego, będzie zawzięcie zwalczany przez siły zła. Tak było zawsze. Jednak nigdy nie wolno wam pozwolić na to, by nienawiść do Mnie, waszego ukochanego Jezusa, stłumiła waszego ducha, bo właśnie w takiej chwili Ja Jestem rzeczywiście obecny w waszych duszach. Cierpcie w Moje Imię, a podniosę was do chwalebnej jedności ze Mną w Moim nadchodzącym Królestwie. Jeśli będziecie zadawali cierpienie innym w Moje Imię bez względu na to, jak mocno możecie wierzyć, że jest to usprawiedliwione, odetnę was ode Mnie na wieczność.

Moje Ostrzeżenia, udzielane wam teraz, mają przypomnieć wam, czego was uczyłem, gdy tak wielu z was nie ma dziś jakiegokolwiek pojęcia, co to znaczy służyć Mi jako chrześcijanin.

Wasz Jezus

 

Jak wielu ludzi wierzy w nieprawości w imię sprawiedliwości?

orędzie nr 1120 z serii Ostrzeżenie

06.05.2014, godz.  20:02

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Słowo jest odrzucane przez tak wielu, z tej przyczyny, że Prawda jest jak cierń w boku tych, którzy wstydzą się otwarcie głosić Mojego Nauczania.

Człowiek, który wierzy, że wolność słowa jest ważniejsza niż wierność Słowu Bożemu, idzie bardzo niebezpieczną ścieżką. Każdy człowiek, który wierzy w swoje prawo do deklarowania własnych poglądów jako świętych, gdy tolerują one grzech, jest Moim zdrajcą.

Jak wielu ludzi wierzy w nieprawości w imię sprawiedliwości? Tacy ludzie, którzy narzucają wam swoje prawa, w tym te, które rządzą waszym Kościołem, chcieliby sprawić, abyście uwierzyli, że prawo do wolności wypowiedzi, przewyższa każde Prawo Boże, nawet wtedy, gdy wysławia grzech.

Grzech obejmuje wiele aspektów, a w dzisiejszym świecie, wszystkie grzechy są wyjaśniane poprzez głoszenie, że każda osoba ma indywidualne prawo, by robić to, co jej się podoba. Chociaż nikt z was nie ma prawa do osądzania kogokolwiek w Moje Imię, nikt z was nie ma prawa, by oświadczać, że przestępstwo jest dobrą rzeczą.

Wasz Jezus

 

Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi

orędzie nr 1119 z serii Ostrzeżenie

05.05.2014, godz.  16:10

Moja szczerze umiłowana córko, wszyscy, którzy idą za Moim Głosem dzięki tym Orędziom, nadal będą otrzymywali wielkie błogosławieństwa, a ich wytrzymałość będzie poddawana próbie w sposób nie znany od czasów cierpień chrześcijan w Średniowieczu. Każdy z nich będzie wyśmiewany przez złego ducha, który wykorzystuje słabe i dumne dusze do przeprowadzania ataków na tych, którzy są blisko Mnie. Dołoży on wszelkich starań, aby rzucać oszczerstwa, zarówno widzialne jak i niewidzialne na to Moje wielkie Dzieło.

Gdy prześladowanie będzie narastać, wiedzcie, że moc szatana została ograniczona i będzie on tylko nadal rzucał kamieniami, szerzył kłamstwa i próbował odciągać dusze ode Mnie. Sukces w odciąganiu dusz od tej Misji osiągnie on za pomocą przeróżnych środków. Wykorzysta wizjonerów, aby atakowali tę Misję, a to spowoduje wielkie zamieszanie.

Kiedy człowiek nadal będzie upadał, a Słowo Boże nie będzie już akceptowane w całości, wtedy Niebo zawsze będzie interweniowało. Zaufajcie Mi, gdy teraz mówię do was - to jest Moja Misja i jeśli ktoś mówi wam inaczej, to możecie być pewni, że sprowadzi was na manowce. Moja obietnica to dochowanie wierności dzieciom Bożym do końca, dopóki dusza całkowicie nie odrzuci Ręki Boga. Posunę się dalej i wyposażę was we wszystkie Dary, jakie Ja wam teraz przekazuję, by ochronić was przed Moimi wrogami, którzy przychodzą do was jak wilki w owczej skórze. Moje Dary będą przeciwieństwem tego, co świat będzie wam dawał poprzez wrogów Boga. Księga Prawdy będzie przeciwieństwem nowej fałszywej księgi - pełnej ludzkich błędnych doktryn, która będzie usprawiedliwiać grzech - która wkrótce zostanie narzucona światu. Pieczęć Boga Żywego będzie chroniła przed znakiem bestii, a Medalik Zbawienia przed herezją, wylewającą się z ust Moich wrogów, którzy przechwycą Mój Kościół na Ziemi.

Naturalnie, szatan pogardza tą Misją i wykorzysta nawet dobre dusze - które z poczucia fałszywej wierności Moim wyświęconym sługom, którzy utracili wiarę i którzy w rzeczywistości Mi nie służą, bo już nie wiedzą jak - uderzą w Moje Święte Słowo. Nie możecie pozwolić sobie na uleganie wpływom. Nie bądźcie jak ci, którzy byli przed wami - ci, którzy odrzucili Mnie, kiedy chodziłem po Ziemi.

Daję wam Moje Słowo, że otrzymacie wszystkie dowody, których pragniecie - już wkrótce. Daję wam Moje Słowo, że przychodzę teraz tylko po to, by przynieść wam Zbawienie, w czasie, gdy Moi wrogowie podejmą wszelkie próby, aby pozbawić was, jako dzieci Boże, prawa do Zbawienia otrzymanego od Boga.

Nie opuszczajcie Mnie, gdy w swoich sercach wiecie, że to Ja, Jezus Chrystus mówię teraz do was. Nie próbujcie odciągnąć dusz ode Mnie, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, Kim Ja Jestem. Nie rańcie Bożych proroków, bo będziecie bardzo cierpieli. Nie walczcie z Planem Mojego Ojca, by przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście, bo narazicie się na Gniew Mojego Ojca. Bądźcie wdzięczni. Bądźcie wielkoduszni i przyjmijcie ten Dar Interwencji z miłością i radością, gdyż jest on dla waszego własnego dobra i dla dobra każdej żyjącej duszy, bowiem jest on właśnie ofiarowany światu.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby Jego Słowo zostało zmienione lub błędnie interpretowane zgodnie z tym co odpowiada człowiekowi

orędzie nr 1118 z serii Ostrzeżenie

04.05.2014, godz.  16:23

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wysyłał na świat proroków, byli oni po prostu posłańcami. Zostali posłani do przekazania Prawdy - Słowa Bożego.

Przez wieki wiele dzieci Bożych błędnie interpretowało rolę proroków. Niektórzy zaczęli ubóstwiać proroków zamiast tylko przyjmować Słowo Boże i oddawać chwałę Bogu. Tworzyli bogów z proroków, a orędzia przekazywane światu - w tym od mojego Syna, Jezusa Chrystusa - stały się mniej ważne niż prorocy, którzy je przekazywali.

Dzieci, prorocy Boga, aniołowie Boży, wizjonerzy i widzący nie byli godni tego ubóstwiania. Wszyscy byli prostymi ludźmi z niewielką lub żadną wiedzą o sprawach boskich i dlatego zostali wybrani. Orędzia są ważne, a posłańcy stanowią po prostu kanały przekazywania Słów. Słowo Boże dane przez proroków nie może zostać zepchnięte na bok, podczas gdy prorok będzie wyniesiony na piedestał własnej roboty.

Słowo Boże nie może być ignorowane. Obrazu Boga nigdy nie wolno zastępować obrazem Jego proroków i świętych, którzy dostąpili Jego Łaski. Możecie zwracać się do świętych i proroków, by interweniowali w waszym imieniu, ale nigdy nie wolno wam oddawać im takiej chwały, która należy się tylko Bogu, Stwórcy wszystkiego, co należy do Nieba. To samo dotyczy czasów obecnych. Najpierw należy czcić Boga i stawiać Go przed wszystkim, co jest. Musicie trzymać się Słowa, które zostało ustanowione na początku i nigdy nie odchodzić od niego, ponieważ ono nigdy nie może i nie będzie zmienione. Słowo Boże jest ostateczne.

Ludzie poznali nauczanie mojego Syna, kiedy On chodził po Ziemi. Oni po prostu szczegółowo wyjaśniali to Słowo, ale nigdy nie odeszli od Prawdy. Dzisiaj człowiek jest wciąż taki sam, jaki był, kiedy mój Syn przyszedł po raz pierwszy. Człowiek nadal jest słaby, łatwo się chwieje i w obecnych czasach pozostaje takim grzesznikiem, jakim był wtedy. Jeżeli jakikolwiek prorok czy człowiek, który twierdzi, że przemawia w Imię Boga, oświadcza, że Słowo musi być dostosowane do współczesnych potrzeb człowieka, musicie się mieć na baczności. Jeśli mówią wam, że Słowo naprawdę znaczy coś zupełnie innego, to tego nie przyjmujcie. Ludzie, w tym ci, którzy służą Bogu, nie maja prawa fałszowania Prawdy.

Kiedy człowiek twierdzi, że jest natchniony przez Boga, a potem zmienia Słowo, aby odpowiadało świeckiemu światu, nie wolno wam mu ufać. Bóg nigdy nie pozwoliłby, aby Jego Słowo zostało zmienione lub błędnie interpretowane zgodnie z tym, co odpowiada człowiekowi. Pamiętajcie, kiedy uwielbiacie proroka i obsypujecie go pochwałami, obrażacie Boga. Gdy akceptujecie zmiany w tym, co zawiera Najświętsza Biblia i są one sprzeczne ze Słowem Bożym, to odcinacie się od Prawdy. Kiedy akceptujecie kłamstwa, jako sposób służenia Bogu na własnych warunkach, wtedy oddzielacie się od Boga.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Proście, a otrzymacie, to nie jest pusta obietnica, którą wam składam

orędzie nr 1117 z serii Ostrzeżenie

03.05.2014, godz.  15:50

Moja szczerze umiłowana córko, gdy proszę ludzi, by Mi zaufali, to dla wielu ludzi jest to bardzo trudne do zrealizowania. Tak wielu trudno zaufać Mojej Miłości do ludzkości, gdy opierają się na swojej własnej wierze, by całkowicie Mi się poddać. Dopiero wtedy, gdy w pełni oddacie się pod Moją opiekę, możecie się czuć bezpieczni, chronieni i posiadać pokój wewnętrzny.

Moja Miłość, kiedy ją odnajdziecie, obejmie was, gdy wyciągnięcie swoje ręce i będziecie wołać do Mnie jak małe dzieci. Dzieci całkowicie ufają swoim rodzicom, gdy są małe. One znają jedynie różnicę między tym, co odczuwają jako dobre a tym co odczuwają jako złe i całkowicie zdają się na dorosłych, aby je chronili. Dzieci nie zastanawiają się dwa razy, by pobiec do swoich rodziców po pocieszenie i by znaleźć schronienie. Wiara dziecka jest silna. Ono nie kwestionuje, bo wierzy, że naprawdę znajdzie bezpieczeństwo w ramionach kochającego rodzica.

Należy Mi zaufać, gdyż wszystko, o co Mnie prosicie, spełni się, jeśli jest to dla dobra duszy. Proście, a otrzymacie, to nie jest pusta obietnica, którą wam składam. Cieszy Mnie obdarzanie swoimi Darami każdego z was. Kiedy prosicie Mnie, aby wam pomógł, słyszę, czuję i odpowiadam na wszystkie wasze pragnienia. Dajcie Mi szansę udowodnienia Mojej Miłości do każdego z was. Pozwólcie Mi okazać wam dowód Mojej Interwencji. W tym czasie życia, Ja, Jezus Chrystus, sprawię, że Moja Obecność będzie rozpoznana we wszystkim, o co Mnie prosicie. W tym czasie dam wam odczuć Moją Obecność, doświadczyć Mojego Wielkiego Aktu Interwencji w waszym codziennym życiu i zrozumieć siłę waszych modlitw. Ponieważ to są dni wielkich cudów, które przekazuję ludzkości obficiej niż w jakimkolwiek innym czasie, od kiedy chodziłem po Ziemi.

Kiedy naprawdę całkowicie Mi zaufacie, będę mógł dokonać wielkich cudów, aby przynieść wam nie tylko ulgę w cierpieniu, ale jeszcze bliżej przyciągnąć was do Mojego Najświętszego Serca. Kiedy dziecko wie, że rodzic go kocha, czuje się bezpieczne, wiedząc, że jest chronione. Wiedzcie, że gdy Mi zaufacie, ochronię was wszystkich i zaleję wszystkie wasze dusze głębokim poczuciem spokoju, którego nigdzie nie znajdziecie na tej Ziemi.

Przyjdźcie do Mnie dzisiaj i wołajcie do Mnie o pomoc - bez względu na to, jakie możecie mieć troski. Odmawiajcie tę szczególną Modlitwę za każdym razem, gdy coś was dręczy, a Ja odpowiem za każdym razem.

Modlitwa Krucjaty (148) Przyjdź mi z pomocą:

O mój Jezu, pomóż mi w czasie mojej wielkiej udręki. Trzymaj mnie w swoich Ramionach i zabierz mnie do Schronienia swojego Serca. Otrzyj moje łzy. Ucisz moje niepokoje. Podnieś mnie na duchu i napełnij swoim Pokojem. Proszę, spełnij tę moją szczególną prośbę (wymień ją tutaj...). Przyjdź mi z pomocą i wysłuchaj mojej prośby, aby moje życie mogło być pełne pokoju i w jedności z Tobą, drogi Panie. Jeśli moja prośba nie może być spełniona, napełnij mnie łaską, abym uznał, że Twoja Święta Wola jest dla dobra mojej duszy i abym pozostał wierny Twojemu Słowu na zawsze z łagodnym i wdzięcznym sercem. Amen.

Zawsze Mnie wzywajcie, kiedy tylko jesteście smutni lub potrzebujecie pomocy, a ja obiecuję, że dam wam znak, że odpowiadam na wasze wołanie do Mnie, waszego ukochanego Zbawiciela.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów

orędzie nr 1116 z serii Ostrzeżenie

02.05.2014, godz.  19:00

Moje dziecko, gdy ludzie słyszą słowo "apokalipsa", może to wywołać przerażenie w ich sercach. To dlatego, że naprawdę bardzo niewielu wie, co ona symbolizuje. O tych czasach przepowiedziano, że są ostatnią częścią Planu Mojego Ojca, aby zjednoczyć świat i uwolnić go z uchwytu zła, który już od tak dawna stał się jego morderczym uściskiem.

Najważniejszym znakiem, że czas jest już bliski, będzie ponowne przeżywanie Ukrzyżowania mojego Syna, a będzie to tuż przed Jego Powtórnym Przyjściem. Będą to następujące znaki. Tak jak On był ubiczowany, tak również Jego Ciało - Jego Kościół na Ziemi będzie ubiczowany - poprzez zepsucie i skażenie. Następnie, tak jak ciernie były umieszczone na Jego Głowie, tak też zostaną one umieszczone na głowach przywódców Jego Kościoła. Ręce Jego wyświęconych sług zostaną przybite, tak jak do Krzyża, gdy w nadchodzących czasach przestaną one służyć jako instrumenty Świętych Sakramentów. Tak jak gwoździe przeniknęły Stopy mojego Syna, tak też zabronią prawdziwym sługom Boga prowadzić dusze prawdziwą drogą Pana. Ukrzyżowanie Kościoła mojego Syna na Ziemi będzie trwało, dopóki on nie umrze i tego dnia, Ciało mojego Syna, Jezusa Chrystusa, przestanie już być Obecne w Eucharystii. Kiedy Kościół mojego Syna zostanie zniszczony, którą drogą wtedy pójdą Jego wyznawcy? Jeśli nie będziecie podążać Drogą mojego Syna, to nie będziecie w stanie znaleźć drogi do Jego Królestwa.

Kiedy Kościół mojego Syna zostanie przejęty i wróg zasiądzie na tronie, zawsze musicie pozostawać wiernymi mojemu Synowi. Nie będziecie w stanie tego robić, jeśli przyjmiecie prawa świeckiego świata, jako substytut Prawdy.

Księga Prawdy wraz z Modlitwami Krucjaty pozwolą wam skoncentrować się na moim Synu. Jego wierni słudzy będą karmić was Pokarmem Życia, gdy nigdzie nie będzie można go znaleźć. Do tego czasu będziecie mogli liczyć miesiące tak, jakby to były tygodnie, a tygodnie, jakby to były dni, gdyż na dźwięk trąby Nowa Jerozolima powstanie z popiołów i zakończy się prześladowanie.

Apokalipsa będzie dotyczyła wszystkiego, co związane jest z przejęciem Kościoła mojego Syna na Ziemi przez Jego wrogów Będzie chodziło o walkę o dusze. Kara będzie Bożym Ostrzeżeniem dla ludzkości, aby otworzyć jej oczy na Prawdę. Armia Reszty pomoże utrzymać przy życiu płomień miłości do mojego Syna i równocześnie przyniesie duszom wspaniałe ułaskawienie od kary, która w przeciwnym razie by na nich spadła, gdyby nie Miłosierdzie Mojego Syna.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie wypełniona za życia tego pokolenia

orędzie nr 1115 z serii Ostrzeżenie

01.05.2014, godz.  23:30

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie wypełniona za życia tego pokolenia. Wiele osób na świecie w tym czasie jest nieświadomych proroctw dotyczących Wielkiego Dnia Pańskiego, które są zawarte w Najświętszej Biblii. W trakcie przygotowywania się na ten czas, Mój Ojciec polecił Mi oznajmić wam, że jest ustalona data Mojego Powtórnego Przyjścia, ale tylko Bóg, Ojciec Odwieczny, zna tę datę. Nawet Ja, Jego jednorodzony Syn, nie znam tej daty - wiem tylko, że nastąpi to wkrótce.

Wiele wydarzeń będzie musiało najpierw nastąpić, przed tą wielką odnową, ale wiedzcie, że odbędą się one szybko i w krótkich odstępach czasu. Ci, którzy obawiają się tego Wielkiego Dnia, zamiast tego powinni Mi zaufać i modlić się za dusze tych, którzy zrobią wszystko, aby przeciwstawić się Mi w Moim Poszukiwaniu dusz. Mój Plan ma przyprowadzić do Mojego Królestwa nawet najbardziej upartych z was, gdyż jest ono dla świata. Moje Królestwo przyjdzie, ponieważ jest to Plan Boga i wypełnienie Ostatecznego Przymierza według Świętej Woli Bożej.

Módlcie się z hojnością w swoich sercach za dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Miłosierdzia, a okryję ich Moją Najdroższą Krwią. Wszystko co było na początku zostanie na końcu wypełnione i wtedy będzie istniał świat bez końca. Wszystko zaczyna się i kończy w Moim Ojcu.

Nic nie przeszkodzi Mojemu Powtórnemu Przyjściu. Żadnemu człowiekowi, który Mi się sprzeciwia lub który próbuje odciągnąć dusze ode Mnie nie będzie wolno przeciwstawić się Mnie, ponieważ, gdy przyjdę, wszyscy Moi wrogowie zostaną odrzuceni. Uratuję słabych, bojaźliwych, skruszonych, heretyków, pogan, kłamców, złodziei, morderców - wszystkich grzeszników. Nikt z was nie będzie pozbawiony Mojego Miłosierdzia. Kocham was wszystkich.

Wasz Jezus

 

Tym razem przychodzę odnowić Ziemię, aby ponownie ustanowić Moje królestwo na Ziemi

orędzie nr 1114 z serii Ostrzeżenie

29.04.2014, godz.  21:00

Moja szczerze umiłowana córko, wielu może się zastanawiać, jak to możliwe, żeby Bóg, Ojciec Wszechmogący Stwórca wszystkiego co Jest i Będzie na zawsze, mógł cierpieć. Prawda jest taka, że Mój Ojciec, doskonały we wszystkim, co może być, jest przepojony Miłością. Ponieważ On jest Stwórcą Miłości, to kiedy Mu się urąga, wywołuje to Ból w Jego Sercu.

Dzieci Boga odrzuciły Jego Wielki Dar Raju przez grzech Adama i Ewy, gdy odpadli od Jego Łaski. Dali się natomiast zwieść przebiegłemu oszustwu, przedstawionemu im przez złego ducha. Jak bardzo Mój Ojciec cierpiał wtedy z powodu tej zdrady i jak bardzo cierpi On nadal z powodu grzechu zdrady w dzisiejszym świecie. Nic się nie zmieniło z wyjątkiem Cudu Zbawienia, który przekazał On światu przez Moją Ofiarę dla ludzkości.

Miłość mojego Ojca dla was wszystkich jest tak wielka, że Jego Cierpienie, spowodowane przez ślepotę człowieka i odrzucenie Jego Wielkiego Miłosierdzia, jest także Jego Darem dla ludzkości. Z powodu swojego Smutku, tęskni on za duszami i sięgnie po nie przygarniając nawet tych, najbardziej niechętnych niewierzących. Do tych, którzy nie wierzą w Boga, ale pragną dowodów i jakiegokolwiek znaku, który da pocieszenie w ich nędzy, to mówię. Ja, Jezus Chrystus przyszedłem po raz pierwszy nie tylko uratować tych, którzy przyjęli Prawdę - przyszedłem zbawić tych, którzy byli niezdolni do wiary w Boga. Teraz robię to samo. Podczas gdy wierni będą walczyli między sobą, spierając się o to, czy to Ja, Jezus Chrystus, komunikuję się ze światem w tej chwili czy nie, to wam obiecuję. Z Mojej Miłości do was udowodnię wam, że to rzeczywiście Ja teraz mówię i że jeszcze raz zostałem wysłany przez Mojego Ojca, aby was zbawić.

Tym razem przychodzę odnowić Ziemię, aby ponownie ustanowić Moje królestwo na Ziemi - Raj stworzony przez Mojego Ojca dla Adama i Ewy. Ten dzień wkrótce zaświta, a zanim ten czas nadejdzie, oświecę wasze umysły, ciała i dusze. Moja Moc wami wstrząśnie - Moja Boskość, ale poczujecie taki przypływ miłości, że nie będziecie mieli wątpliwości, że mogło to pochodzić tylko ode Mnie. To jest Moja Obietnica. Najpierw dotrę do dzieci Boga, które Go nie znają lub w Niego nie wierzą. Większość z nich przybiegnie do Mnie, gdyż nie będą mieli uprzedzeń, które mogą pochodzić ze zbyt dużej wiedzy o sprawach duchowych. W tym samym czasie dotrę do tych dusz, które są w wielkiej ciemności, które są zdesperowane, zagubione i obciążone wielkim smutkiem w swoich sercach. Kiedy będziecie gotowi, aby słuchać Mojego Słowa tu zawartego, wiedzcie, że Moje Orędzia nie są skierowane tylko do tych, którzy Mnie kochają - są one przekazywane, aby dotrzeć do was.

Daję wam pokój. Oto przynoszę wam wspaniałą nowinę, gdyż przygotowałem dla was wspaniałą przyszłość, gdzie śmierć nie będzie miała władzy nad wami. Czekam na ten Dzień z wielką radością. Proszę oczekujcie z cierpliwością i zaufaniem, bo kiedy otworzę wasze serca, wasze troski znikną.

Wasz umiłowany Jezus

 

Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta, będą dniami wielkich uroczystości

orędzie nr 1113 z serii Ostrzeżenie

27.04.2014, godz.  23:20

Moje drogie dzieci, pozwólcie, aby Światło Boga zstąpiło na was, gdy plany przygotowania świata na Powtórne Przyjście mojego Syna, Jezusa Chrystusa zostały zakończone. Wszystkie sprawy będą teraz następowały według Świętej Woli Boga i proszę, abyście korzystali z modlitwy, jako najwspanialszej zbroi, gdy walka o dzieci Boże nasili się. W przeciwieństwie do poprzednich wojen, walka o dusze będzie bardzo myląca, ponieważ wróg będzie postrzegany, jako przyjaciel, a prawdziwy Kościół Chrystusa zostanie uznany za wroga.

Jak bardzo musicie być silni, jeśli macie stać się prawdziwymi chrześcijańskimi żołnierzami. Nigdy nie wolno wam ulegać naciskom wypowiadania bluźnierstw, o udział w których zostaniecie proszeni, publicznie i przed ołtarzami Mojego Syna. Kiedy zobaczycie ludzi wyniesionych do pozycji władzy w Świątyniach mojego Syna, którzy będą oczekiwali, że będziecie im się kłaniać z szacunkiem, ale gdzie nie będzie znaku krzyża, wtedy uciekajcie, bo zostaniecie wprowadzeni w błąd. Będziecie wiedzieli, że nadszedł czas, aby wprowadzić antychrysta do Kościoła mojego Syna, kiedy tabernakula zostaną zmienione, a w wielu przypadkach zastąpione ich drewnianymi wersjami.

Dzieci, proszę, bądźcie świadome tego, że wielu z was odwróci się od Prawdy, gdyż uznacie, że Prawda jest prawie niemożliwa do zaakceptowania. Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości w wielu kościołach wszystkich chrześcijańskich i innych wyznań. Wszystkie zasady zostaną zmienione; Liturgia utworzona na nowo; Sakramenty sfałszowane; aż wreszcie Msza nie będzie już celebrowana według Świętej Doktryny. Wtedy, od dnia, gdy antychryst dumnie zasiądzie na tronie, nie będzie już dłużej Obecności mojego Syna. I od tego dnia, trudno będzie tym, którzy kochają mojego Syna, pozostać mu wiernymi tak, jak powinni, ponieważ zostanie wam przedstawiona wszelka obrzydliwość. Gdy otoczy was dostatecznie dużo rozrywek i gdy kwestionowanie nowej hierarchii stanie się przestępstwem, będziecie kuszeni, by się poddać i przyjąć jedną światową religię, z obawy przed utratą przyjaciół i rodziny.

Boża Armia – Reszta – będzie rosnąć i rozprzestrzeniać się, a Modlitwy Krucjaty dostarczą wszystkim wielką siłę. Mój Syn będzie interweniował i poprowadzi was przez wyzwania, jakie będą stały przed wami i będziecie wiedzieli, że to Jego Moc daje odwagę i wytrwałość. Tylko silni spośród was pozostaną wierni Świętemu Słowu Bożemu, ale nawet, jeśli Armia Reszty będzie tylko ułamkiem wielkości armii bestii, Bóg napełni ją mocą lwa. On wzmocni słabych i da im wielkie łaski. On osłabi siłę tych, którzy staną się wielbicielami antychrysta. Wszystkie te wydarzenia będą wydawały się przerażające, ale w rzeczywistości te wydarzenia wielu będą się wydawały jako nowa era jedności i pokoju na świecie. Ludzie będą oklaskiwali jeden nowy światowy kościół i powiedzą: "Jakiego wielkiego cudu Bóg dokonał". Będą bardzo podziwiać ludzi, zarówno w Kościele, jak i spoza niego, którzy doprowadzili do takiej jedności. Wielka chwała i cześć będzie spływać na tych ludzi i będą oni witani przez głośne skandowanie, a także przez specjalny znak uznania na każdym zgromadzeniu publicznym.

Będzie radość, uroczystości i ceremonie rozdawania nagród, gdzie będą przyznawać heretykom wielkie wyróżnienia. Zobaczycie wielkie bogactwo, jedność między różnymi wyznaniami i ludzie zasłużeni będą czczeni jak żyjący święci - wszyscy z wyjątkiem jednego. Mam tu na myśli antychrysta, gdyż oni uwierzą, że jest to Jezus Chrystus.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa

orędzie nr 1112 z serii Ostrzeżenie

27.04.2014, godz.  18:00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan uratowania całego świata i zabrania każdego z was do Schronienia Mojego Serca jest ukończony i wszystkie części zgrane, tak że doskonałość Mojej Obietnicy urzeczywistnia się.

Istnieje wiele Tajemnic związanych z Moją Boskością, jakich człowiek, bez względu na to, jak dużą ma wiedzę w sprawach duchowych, nigdy nie może w pełni zrozumieć. Człowiek nie zna wielu tajemnic Mojego Królestwa, a Mój Ojciec objawił ludzkości tylko to, co chciał. Człowiek otrzymał wiedzę i Prawdę tak, aby mógł czcić Boga i służyć Mu najlepiej jak potrafi. Prorocy pouczali człowieka, jak musi przestrzegać Dziesięciu Przykazań, dokładając starań, by nie zbłądził. Następnie, aby udowodnić swoją Miłość do świata, stał się On człowiekiem i przeze Mnie, swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa dokładnie pokazał człowiekowi, co służy dobru, a co stanowi zło. Objawiłem Prawdę, choć była to tylko część tego, czego pragnął Mój Ojciec dla potrzeb człowieka. Ale człowiek miał tak pyszne serce, był tak arogancki i ambitny, że nie chciał znać Prawdy, gdy mu ona nie odpowiadała.

Faryzeusze zamknęli oczy, odwrócili wzrok i oświadczyli, że jestem człowiekiem, Który stracił rozum i przemawia zagadkami. Nie byli zdolni usłyszeć Prawdy, chociaż Moje Nauczanie po prostu powtarzało Słowa, Lekcje i Przykazania zawarte w Księdze Mojego Ojca. Szli wąską ścieżką, nie patrząc ani na lewo ani na prawo, gdyż podążali za własną wersją służenia Bogu. Czyniąc to z zewnętrzną pobożnością, omijali słabych, biednych i niewykształconych, a chwalili Boga. Następnie Mnie wygnali, a ich dzisiejsi odpowiednicy zrobią jeszcze raz to samo w nadchodzących latach, w dalszym ciągu podążając za własną doktryną utworzoną przez człowieka.

Widzicie zatem teraz, że to wszystko, co człowiek twierdzi, że wie, w rzeczywistości stanowi niewielką wiedzę o Drodze Pana. Z tego co otrzymał, przyjmuje tylko te części Prawdy, które mu odpowiadają. Na przykład, Ja zawsze pouczałem dzieci Boże, aby się wzajemnie miłowały, ale one tego nie robią. Jak wielu z was leży krzyżem przede Mną i obficie chwali Mnie z dziękczynieniem, a oczernia swoich braci i siostry? Niektórzy z was posuwają się do opowiadania mi jakimi złymi ludźmi oni są, zamiast okazywać im miłość i przebaczać.

Człowiek zawsze będzie słaby, gdyż niemożliwe jest, aby człowiek był doskonały. Ale dlaczego z jednej strony przyjmuje Moje Nauki, a z drugiej strony odrzuca je ? Nigdy nie ulegajcie pokusie wzajemnego potępiania się w Moje Imię, ponieważ nie macie do tego prawa. Nigdy nie wywyższajcie się przede Mną, kiedy równocześnie hańbicie lub lekceważycie drugiego człowieka. To jest dla Mnie obraźliwe. Musicie być wolni od złośliwości, pychy, przekonania o własnej nieomylności i egoizmu, żeby móc przyjąć Prawdę. Musicie odrzucić płaszcz arogancji, ponieważ jest to cecha diabła i jest dla Mnie odrażająca.

Proszę, pamiętajcie o Moim Nauczaniu i przeżywajcie swoje życie zgodnie z tym, co wam mówiłem. Kiedy znajdziecie w swoim sercu niepokój, wiele bólu i nienawiści, zawsze musicie szukać Mojej pomocy. W przeciwnym wypadku pochłonie was poczucie rozpaczy i nienawiści. Musicie pogodzić się z faktem, że zawsze ulegacie grzechowi, ale również wiedzcie, że musicie okazać prawdziwą skruchę, zanim poczujecie pokój czy spokój w duszy.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Lepiej jest, abyście teraz doznali tego duchowego bólu, niż w wiecznych płomieniach

orędzie nr 1111 z serii Ostrzeżenie

26.04.2014, godz.  13:42

Moja najdroższa córko, siły zła z dnia na dzień będą stawały się coraz silniejsze, gdy godzina Wielkiego Miłosierdzia Mojego Syna zstąpi bez uprzedzenia.

Wy, którzy nie przyjmujecie Mojego Syna, zostaniecie tak niespodziewanie okryci wszystkimi promieniami Jego Miłosierdzia, że niewielu z was zrozumie, co zostało wylane na was, taka będzie Siła Jego Bożej Obecności. Ci z was, którzy w swoich sercach mają nienawiść, odczują wielki ból i cierpienie. Trzykrotnie przeżyjecie ten sam ból, jaki zadaliście Moim dzieciom, więc nie miejcie wątpliwości, co do tego, że Ostrzeżenie jest formą Sądu. Doświadczycie takiego bólu i intensywnego cierpienia, jakie byście znosili, gdybyście zostali wrzuceni do ognia piekielnego. Dla wielu z was Ostrzeżenie będzie straszliwie bolesne. Jednak musicie z radością powitać Mój Dar, gdyż lepiej jest, abyście teraz doznali tego duchowego bólu, niż w wiecznych płomieniach.

Staram się przygotować was przez Moją Najświętszą Misję, aby nie utracić ani jednej duszy. Będą ostro sprzeciwiać się Mojej ostatniej Misji na Ziemi - której udzieliłem władzy w formie Najświętszej i Błogosławionej Trójcy - podczas jej dalszej drogi ratowania dusz przed Wielkim Dniem. Żadna inna misja, od czasu Ukrzyżowania Mojego Syna, nie była tak bardzo nienawidzona, jak ta. Biada tym, którzy sprzeciwią się Mnie, waszemu Ojcu Przedwiecznemu, gdyż jeśli będziecie pluli Mi w Twarz swoimi brudnymi językami, ukarzę was.

Nie pozwolę, abyście wy, błądzący grzesznicy, długo obrzucali Mnie nienawiścią i bluźnierstwami. Kiedy próbujecie powstrzymać Mnie w Moim Dążeniu do ratowania was wszystkich od złego ducha, bardzo będziecie cierpieli z powodu dusz, które zostaną utracone dla Mnie z waszego powodu.

Moja Boskość nie zostanie zgnieciona ani też Przyjście Mojego Syna nie zostanie powstrzymane. Nikt nie ma siły, aby tego dokonać. Człowiek, który próbuje stawać pomiędzy grzesznikiem a Mną, Ojcem Przedwiecznym, z zamiarem wprowadzenia w błąd tej duszy, aby odrzuciła ona Moje Słowo, zostanie powstrzymany.

Ja Jestem Prawdą. Ja Jestem Początkiem i Ja Jestem Końcem. Moja Miłość do wszystkich Moich dzieci jest wielka, ale biada grzesznikowi, który wywoła Mój Gniew, gdy będzie próbował wznieść się ponad Mnie. Zmiażdżę głowy wyświęconych sług o pysznych sercach, którzy kradną Mi dusze poprzez herezję. Zniszczę tych, których działania doprowadzą dusze do poważnego błędu. Ani przez chwilę nie wolno wam błędnie interpretować Mojego Ostrzeżenia, gdyż jeśli będę zmuszony do interweniowania, by ocalić dusze, to Moi wrogowie zostaną rozbici w pył.

Moja Potężna Interwencja rozpoczęła się i wkrótce niewielu z was, którzy poprzez te Orędzia słuchacie Mojego Głosu, zwątpi na nowo, gdyż staniecie się świadkami wszystkich proroctw zawartych w Mojej Księdze Prawdy.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za Moje Wielkie Miłosierdzie. Przyjmijcie Moje Interwencje, ponieważ pomogą one światu w opamiętaniu się. Dopiero po oczyszczeniu, człowiek będzie w stanie naprawdę słuchać Mojego Głosu.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Czas ogłoszenia, że nie ma już grzechu, przybliża się

orędzie nr 1110 z serii Ostrzeżenie

24.04.2014, godz.  16:45

Moja szczerze umiłowana córko, bliskie już są czasy, gdy grzechy człowieka zostaną uznane przez Mój Kościół za błahe i nieszkodliwe w Moich Oczach.

Grzech nie jest czymś, co jest przeze Mnie uznane za słabość lub błąd. Grzech powstał w związku z tymi dwoma cechami, ale dokonał się z powodu istnienia szatana. Mój Kościół wkrótce uspokoi Moich wyznawców przez wprowadzenie ich w błąd, by przyjęli kłamstwo, że grzech jest tylko przenośnią - że jest on używany symbolicznie, żeby dzieci Boże mobilizować do pozostania na drodze, która jest miła Bogu. Powiedzą oni, że grzech nie powinien sprawić, abyście czuli się oddzieleni od innych. Powiedzą, że grzech naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ Bóg wybacza wszystko. Tak, Ja wszystko wybaczam i wybaczę każdy grzech - z wyjątkiem grzechu wiecznego - skoro tylko grzesznik okaże żal i dołoży starań, aby usunąć wszystkie pokusy, by uniknąć powtarzania tego grzechu. Nie możecie Mnie prosić o przebaczenie grzechu, jeśli trwacie w tym grzechu. Morderca, który morduje, który okalecza i zabija, nie może prosić Mnie o wybaczenie, gdy nadal morduje i nie ma zamiaru powstrzymać się od zbrodni. Jaki jest sens prosić Mnie, abym odkupił was z grzechu, jeśli w pierwszym rzędzie nie uznacie, że grzeszycie?

Grzech jest spowodowany słabością i wybaczam grzesznikowi, który naprawdę okazuje skruchę. Kiedy grzesznik przestaje uważać, że jest winny grzechu, to grzech zakorzenia się w jego duszy. Czas ogłoszenia, że nie ma już grzechu, przybliża się. Kiedy ten czas nadejdzie, będzie wielka ulga i świętowanie, gdyż to, co kiedyś było uważane za grzech w Moich Oczach już nie będzie brane pod uwagę.

Grzech będzie postrzegany, jako coś naturalnego i coś, co wy wszyscy powinniście zaakceptować. Nie powiedzą wam, żebyście zwyczajnie kochali grzeszników, tak jak Ja. Nie. Będą was zachęcać byście uznali, że grzech nie istnieje. To wszystko doprowadzi do ostatecznej zdrady Mojej Boskości, kiedy świat będzie ubóstwiał swoje talenty, inteligencję, aż ogłosi swoją wielkość rzucając wprost wyzwanie Bogu, Ojcu Przedwiecznemu.

O, jak wielu zostanie wprowadzonych w błąd, doprowadzonych do rozpaczy i złych uczynków. Mój Kościół przyzwyczai się do głoszenia herezji w Moje Święte Imię. Ci, wprowadzeni w błąd, wywrócą go do góry nogami i z prawej strony na lewą, a żadna część tych zmian nie będzie kierowana przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Duch Święty nie będzie kierował tą ohydą i nastąpi wielka dezorientacja, ogromny smutek i poczucie bezradności u tych, którzy pozostaną wierni nauczaniu Mojego Kościoła. Tradycyjne nauczanie nie będzie już tolerowane. Potem, gdy wszystko co jest święte zawali się, nadejdzie czas, aby człowiek zatracenia zasiadł w Moim Kościele.

Wasz Jezus

 

Nie pozwolę, aby ci z was, którzy przyjdą do Mojego Nowego Raju, cierpieli ból śmierci fizycznej

orędzie nr 1109 z serii Ostrzeżenie

23.04.2014, godz.  15:30

Moja szczerze umiłowana córko, wiele osób błędnie uważa, że Moje Ostrzeżenia dla ludzkości wywołują uczucie rozpaczy i niepotrzebne obawy. Jest to zrozumiałe, ale wiedzcie o tym. Przyszłość nadchodzącego świata zapiera dech w piersiach i jest Chwalebna pod każdym względem. Raj, który został dla was przygotowany, napełniłby was podziwem, zdumieniem i wspaniałym uczuciem uniesienia, gdybym ukazał wam go choćby na mgnienie oka. Ponieważ człowiek ma lęk przed nieznanym i brakuje mu ufności w obietnicę doprowadzenia każdego z was do Życia Wiecznego, trudno jest wielu tym, którzy próbują przygotować się do Mojego Królestwa.

Moi ukochani wyznawcy, Moje umiłowane maleństwa, proszę wiedzcie, że nie pozwolę, aby ci z was, którzy przyjdą do Mojego Nowego Raju, cierpieli ból śmierci fizycznej - to jest Mój Dar dla tego pobłogosławionego pokolenia. To przejście ze świata, w którym dziś żyjecie, do Mojego Nowego Raju, nastąpi w mgnieniu oka; taka jest Moja Wielka Miłość do was. Przed tym Wielkim Dniem, muszę was przygotować, abyście wszyscy odziedziczyli Moje Królestwo. Nie muszę poddawać was tym próbom, które znosicie i tym, które jeszcze nadejdą - to prawda. Jednak muszę je przygotować dla wielu ludzi, którzy zapomnieli o Moim Słowie i Moim Miłosierdziu. Jak mogę was oczyścić, dopóki nie przypomnę wam Prawdy? Tylko Prawda was wyzwoli z kajdan wiążących was ze złym duchem, który będzie odciągał was ode Mnie przy każdej okazji, jaka mu się nadarzy. On wie, że jeśli nie odpowiecie na Moje Wołanie, by osiągnąć prawowite dziedzictwo w Moim Królestwie, wtedy on wygra. Wówczas, będąc wprowadzonymi w błąd, nie będziecie w stanie pojednać swojej duszy z Moim Bożym Miłosierdziem.

Tylko tym, którzy krok w krok idą za Mną do Raju, uda się dostąpić Wiecznego Zbawienia. Proszę, bądźcie cierpliwi. Bądźcie czujni na Moje Wołanie. Nie odpychajcie Mnie, gdy próbuję pozyskać was poprzez te Orędzia. Uczcie się ufać Mi przez Moje Święte Słowo, które jest już wam znane z Księgi Mojego Ojca.

Kiedy mówię o złu, po prostu odkrywam wam oszustwo, któremu będziecie musieli stawiać czoła. Problem tkwi w tym, że oszustwo zaślepia was na Prawdę i sprawia, że odchodzicie od wyznania wiary, co przysysa was do fałszywych doktryn. Jeśli w tej nowej doktrynie Ja, Jezus Chrystus nie jestem czczony, to możecie być pewni, że Duch Święty jej nie podyktował.

Uspokójcie swoje serca, zaufajcie jak dzieci i po prostu kochajcie Mnie w taki sposób, w jaki Ja was kocham. Nigdy nie stawiajcie oporu Mojemu Miłosierdziu, nigdy się Mnie nie bójcie, nigdy nie odczuwajcie gniewu wobec Mnie, zwłaszcza wtedy, gdy cierpicie w tym życiu. Gdyż wkrótce, sprowadzę was do domu. Gdy tylko zaświta ten Wielki Dzień, świat się narodzi i nowe, wspaniałe życie będzie czekało na was i wszystkich waszych bliskich. Każdy z was będzie związany ze Mną bez wroga w zasięgu wzroku - bez strachu, zagrożenia i wszelkiego rodzaju cierpienia. Dlaczego więc obawiacie się Mojego Królestwa? Ono przyniesie wam szczęście i miłość, których szukacie przez całe swoje życie na Ziemi - ale, które nigdy nie były naprawdę do osiągnięcia bez względu na to, jak bardzo staraliście się o te dary.

Moim Największym Darem dla was jest Życie Wieczne. Oczekujcie Mojego Daru bez strachu. Czekajcie natomiast na Moje Nowe Królestwo z miłością i niecierpliwością, ponieważ jest na co czekać.

Wasz Jezus

 

Moje Nauczanie nie jest skomplikowane

orędzie nr 1108 z serii Ostrzeżenie

22.04.2014, godz.  20:00

Moja szczerze umiłowana córko, bez względu na to, jak trudna jest ta Misja, Prawda zawsze musi zwyciężać.

Co jest dobrego w tym, gdy Moje Słowo jest przekręcane? Czy to służy czemuś dobremu? Kiedy Moje Słowo i wszystko czym Ja Jestem i Będę jest dostosowywane do planów człowieka, wtedy staje się kłamstwem. Co oznacza Moja śmierć na Krzyżu, jeśli nie miała odkupić was z grzechu? Pomimo okrucieństwa Mojej śmierci na Krzyżu jej znaczenie dla chrześcijan jest proste. Odkupiłem was z grzechu, ale to odkupienie możecie otrzymać tylko wtedy, gdy Mnie o nie poprosicie. Jeśli nie prosicie, nie mogę was odkupić.

Jeśli nie przyjmujecie Mnie, Jezusa Chrystusa, to nie będziecie w stanie ubiegać się o Moje Miłosierdzie. Jeśli nie będziecie się starać o Moje Miłosierdzie, wtedy Ja stanę przed wami i będę was błagał, abyście to zrobili, tak Wielka jest Moja Miłość do was. Stanę jak żebrzący Król przed wami, grzesznikami. Odsłonię wam Prawdę, aż w końcu otworzą się wam oczy i wtedy przejrzycie. Ci z was, którzy ujrzą Prawdę, wyciągną wtedy swoje ręce do Mnie, a Ja zabiorę was do Schronienia Mojego Serca. Skoro ci, którzy Mnie znają i którzy będą zbawieni, są uprzywilejowani, zatem obdaruję tym przywilejem także wszystkie dusze ze wszystkich religii i ze wszystkich wyznań, ukazując im Prawdę zanim Mój Czas nadejdzie.

Zawsze pamiętajcie o Mojej Prostocie. Uczę was Prawdy w prosty sposób. Uczyłem was kochać się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem. Jeśli będziecie się wzajemnie miłowali i traktowali siebie tak, jak wam pokazałem, będziecie Moi. Jeśli nie okazujecie miłości i szacunku innym, ale sądzicie się nawzajem w Moje Imię, to nie możecie powiedzieć, że jesteście Moi. Moje Nauczanie nie jest skomplikowane. Nie musi takie być, gdyż miłość jest istotą wszystkiego czego uczyłem. Bez wzajemnej miłości w swoich sercach nie możecie Mnie prawdziwie kochać. Kiedy odrzucacie miłość, to zawsze odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucacie Moje Słowo, to miłość Boga nie może kwitnąć w waszych sercach.

Wasz Jezus

 

Początek i koniec świata staną się jako jedno

orędzie nr 1107 z serii Ostrzeżenie

21.04.2014, godz.  15:56

Moja szczerze umiłowana córko, bardzo trudno jest duszom, nawet tym z wielką wiarą, pogodzić świat, w którym żyją ze światem Mojego Królestwa.

Świat, taki jaki jest w chwili obecnej stoi w sprzeczności z Moim Królestwem, a to oznacza, że dla tych z was, którzy Mnie znają i naprawdę Mnie kochają przeżywanie swojego codziennego życia czasem jest bolesne. Kochać Mnie oznacza przestrzeganie Mojego Nauczania i wzywanie Mnie, abym przebaczył wam wasze grzechy. To jest jedyny sposób w jaki możecie stać się częścią Tego, Kim Ja Jestem. Nie można stać się częścią Mojego Królestwa dopóki nie uzna się Prawdy oraz tego, że gdy grzech istnieje, świat nigdy nie będzie idealny. Tak długo, jak człowiek robi wszystko zgodnie z własną wolną wolą, gdy jest stale kuszony, aby ulegać swoim własnym egoistycznym potrzebom, pozostanie on niewolnikiem.

Kiedy będziecie żyli według Słowa Bożego, będziecie w stanie zobaczyć świat takim, jaki jest. Będziecie świadkami cudu, jakim jest Cud Ziemi, która została stworzona przez Mojego Ojca. Ale możecie również zobaczyć, jak słabość człowieka oddzieliła go od Boga. Dopóki tak będzie, świat jaki znacie, nie może być ponownie podniesiony do swojej dawnej Chwały. Dlatego prawdziwy pokój znajdziecie dopiero wtedy, gdy przyjdę ponownie zabrać was do Raju Mojego Ojca, stworzonego dla was na początku.

Początek i koniec świata staną się jako jedno. Nie będzie Nieba, Czyśćca i Ziemi - będą istniały jedynie dwa rodzaje bytowania. Moje Królestwo - gdzie życie nigdy się nie kończy, dla tych, którzy pozwalają Mi zebrać ich do Mojego Serca i Piekło dla tych, którzy nie zwrócą się do Mnie.

Wszystkie rzeczy będą zgodne z Moim Miłosierdziem i Świętą Wolą Mojego Ojca, który kocha wszystkie swoje dzieci. Chce On uratować wszystkich przeze Mnie. Nie mogę zmusić tych, którzy nie chcą być częścią Mojego Królestwa lub którzy odrzucają wszystkie Moje wysiłki, by przynieść im wspaniałą chwalebną wieczność, aby poszli za Mną. Nie ignorujcie Moich Apeli, by pomóc tym biednym duszom.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka

orędzie nr 1106 z serii Ostrzeżenie

20.04.2014, godz.  17:40

Moja najdroższa córko, kiedy wysłałem Mojego Syna, aby odkupił ludzkość, świat Go odrzucił, podobnie jak odrzucili proroków, których wysłałem przed Nim.

Gdy teraz przygotowuję się do wysłania Mojego Syna po raz drugi i ostatni, aby zebrać Moje dzieci i dać im Życie Wieczne, one również odrzucą ten Wielki Akt Miłosierdzia. Przez Moje Słowo dałem człowiekowi Prawdę, a on nadal ją odrzuca. Jak łatwo zapominają. Jakże są ślepi, przecież powiedziałem światu, że przyniosę im Moje Królestwo - Nowy Świat bez końca - ale oni nie mają prawdziwego zrozumienia tego, co oznacza ich dziedzictwo. Nie wszyscy przyjmują Miłosierdzie Mojego Syna, więc przypominam światu o tym, co ma nadejść, po to, by przyszli i przyjęli Moje Królestwo.

Moje dzieci będą stawiały wielki opór wobec tych licznych cudów, jakie ukażę światu, przed przyjściem Mojego Syna. Będzie się wiele o tym mówiło, ale Moi wrogowie sprawią, że Moje dzieci zostaną oszukane tak, że nie przygotują swoich dusz na Chwalebne Życie, które przygotowałem dla każdego z was.

Tak, jak Mój Syn zmartwychwstał trzeciego dnia, tak też objawi się On w trzecim dniu, po trzech dniach ciemności, przy swoim Powtórnym Przyjściu. Pragnę, abyście byli świadomi tych trzech dni ciemności i się ich nie bali. Tylko poświęcone świece zapewnią jedyne światło, na które przyzwalam, aby tym, którzy Mnie kochają, dać możność widzenia i oczekiwania z radością Powrotu Mojego Syna.

Nie bójcie się Mojej Miłości do was ani Mocy, jaką władam, gdyż jest to dla waszego dobra, że pozwalam na wszystkie wydarzenia, które nastąpią w dniach poprzedzających Wielki Dzień. Pozwalam Moim wrogom krążyć po Ziemi. Pozwalam niszczycielom oszukiwać człowieka, gdyż w ten sposób będę poddawał próbie wiarę tych, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą. Jednak wiedzcie o tym. Ci, którzy zdradzają Słowo Boże zostaną odrzuceni na pustynię. Ci, którzy atakują i karzą Moje wyświęcone sługi, kochające Mojego Syna, zostaną surowo ukarani. Pozwolę, aby słabi i ci, którzy łatwo dają się zwieść, zostali zwiedzeni po to, by po wypełnieniu się Moich Proroctw danych tobie, Moja córko - pokutowali i Mnie poszukiwali.

Dzieci, Ja przygotowuję was, aby Moja Wola się wypełniła i abyście żyli w Moim Królestwie, gdyż po to się urodziliście. Świat, w którym mieszkacie jest splamiony z powodu złego ducha i jego wpływu. Ziemia jest w tym momencie nękana przez grzech bardziej niż kiedykolwiek, a grzech będzie się teraz rozszerzał, czego doświadczy każdy z was, mający prawdziwą wiarę. Od dziś - Niedzieli Wielkanocnej - każdego dnia musicie pamiętać o Prawdzie, ponieważ bez niej będziecie się błąkali i możecie się zagubić.

Bardzo niewielu z was odrzuci jeden nowy światowy kościół, więc Moja Interwencja będzie szybka. Przyciągnę was do siebie, podniosę na duchu, kiedy ból apostazji stanie się nie do zniesienia i będę ratował wasze dusze na wszystkie sposoby, aby nie stracić was na rzecz Moich wrogów. Pragnę, abyście z łagodnością spoglądali na tych, którzy walczą przeciwko Mojemu Synowi z powodu tej Jego Misji przygotowania świata na Jego Powtórne Przyjście. Proszę was, abyście prosili Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, abym okazał Miłosierdzie wszystkim, którzy próbują przeszkadzać Mojej Ręce, Mojej Hojności, Mojej Mocy i Mojej Boskości poprzez tę szczególną Modlitwę Krucjaty:

Modlitwa Krucjaty (147) Boże Ojcze, okaż miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, proszę Cię, abyś okazał Miłosierdzie tym, którzy odrzucają Twojego Syna. Wstawiam się za duszami tych, którzy próbują niszczyć Twoich proroków. Błagam o nawrócenie dusz, które są dla Ciebie stracone i proszę, abyś pomógł wszystkim swoim dzieciom, przygotować swoje dusze i zmienić swoje życie zgodnie z Twoją Boską Wolą w oczekiwaniu na Powtórne Przyjście Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

Idźcie, Moje dzieci i przygotujcie wszystkich, których znacie, ofiarując specjalne modlitwy do Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego o Moje Wielkie Miłosierdzie.

Kocham was wszystkich. Ja Jestem Pełnią Miłości, Pełnią Cierpliwości i czekam na waszą odpowiedź. Nigdy nie sądźcie, że nie usłyszę waszych modlitw, gdyż wasze głosy są słodyczą w Moich Uszach, a wasza miłość do Mnie daje Mi wielką radość. Nie istnieje nic takiego, czego bym nie zrobił dla Moich dzieci. Nic.

Idźcie w miłości i radości, gdyż możecie być pewni, że Ja Jestem Pełnią Miłosierdzia.

Wasz ukochany Ojciec

 

Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi

orędzie nr 1105 z serii Ostrzeżenie

18.04.2014, godz.  23:24

Moja szczerze umiłowana córko, świat powstanie ponownie, z popiołów, z rzezi. Obiecuję, że zetrę zarazę antychrysta z powierzchni Ziemi. Zniszczę wrogów Boga i osoby odpowiedzialne za sprowadzenie nędzy, niesprawiedliwości i cierpienia na dzieci Boże.

Zło, które ogarnia dziś serce człowieka w każdej części świata, przybiera różne formy. W jego brutalnej formie, ludzie są torturowani, mordowani i surowo karani. Także na inne sposoby ludzie muszą znosić wielkie trudności, w tym brak żywności, brak mieszkań i straszną biedę, a ich przywódcy pozbawiają ich wszelkich praw, które im się należą. Ponadto są nieuczciwe przepisy, które sprzyjają możnym, bogatych czyniąc bogatszymi, a biednych biedniejszymi, tym zaś, którzy są w wielkiej potrzebie, okazuje się mało miłosierdzia i miłości. Wreszcie jest prześladowanie chrześcijan - Moich wyznawców - na całym świecie. Są oni bardziej pogardzani niż ktokolwiek inny i strasznie cierpią w Moje Imię. Chrześcijanie są znienawidzeni przez wyznawców złego ducha, który wykorzystuje swoich pomocników, by na różne sposoby ich uciszyć. Wiele z ich planów dotyczy cenzury lub prawa do jawnego deklarowania swojej wierności wobec Mnie. A podczas, gdy obecnie rządy będą stanowczo broniły praw każdego innego wyznania lub praw obywatelskich, nie będą się one pochylały nad prawami chrześcijan.

Wkrótce chrześcijanie otrzymają zakaz praktykowanie swojej wiary w miejscach publicznych, w szkołach, na uczelniach, aż w końcu w Świątyniach Boga. Możecie powiedzieć - to z pewnością jest niemożliwe - zabronić chrześcijanom praktykowania swojej wiary w ich własnych Kościołach? Stanie się to w najbardziej przebiegły sposób, przy czym miliony zostaną oszukane, kiedy w sposób mało zauważalny wszystkie szczegóły Słowa, takiego jakie jest teraz, zostaną zmienione, ale to stanie się po cichu. Tylko ci, którzy są uważni dostrzegą zmiany, a po pewnym czasie stanie się możliwe do przyjęcia otworzenie wszystkich chrześcijańskich kościołów, by z radością przyjąć wszystkie wyznania, w tym również te, w których nie wierzy się we Mnie. Jednak nie wszyscy wyznawcy religii, w których nie ma czci Boga w Trójcy Jedynego, będą zmuszani do przynależności do nowego jednego światowego kościoła. Nie. To chrześcijanie będą zmuszeni ubóstwiać pogaństwo, które stopniowo zostanie przedstawione jako nowy kościół, przyjmą nową formę "komunii" - kościoła dla wszystkich - gdzie Ja Jezus Chrystus nie będę się już znajdować.

Począwszy od tego roku Moje Krzyże zaczną znikać, a gdy Moje Kościoły i ci, którzy twierdzą, że Mi służą, będą mówili o znaczeniu humanizmu, już nie usłyszycie, żeby mówili o znaczeniu poddania się Mnie, Jezusowi Chrystusowi, waszemu Zbawicielowi. Toteż nie będziecie przygotowywani do Wiecznego Zbawienia. Nie wspomną o tym, jak ważne jest podążanie Moją drogą do Mojego Ojca ani też nie będzie dyskusji o znaczeniu Świętych Sakramentów. Zamiast tego, będą wam mówili o znaczeniu zadbania o potrzeby i dobro innych, co zostanie wykorzystane jako substytut Uwielbiania Mnie. Ja Jestem Kościołem. Moje Ciało jest Moim Kościołem, ale z czasem zostanę całkowicie odrzucony na bok. Wasi przywódcy zostaną napełnieni nieprawdą. Powiedzą wam o wszystkich rodzajach dróg, które są niezbędne, by zbliżyć się do Boga. Ale każda droga, o której wam powiedzą będzie zmierzała w przeciwnym kierunku.

Wiedzcie teraz, że jest tylko jedna Prawda. Jest tylko jedna droga do Boga, a prowadzi ona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi.

Wasz Jezus

 

Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to zostało przepowiedziane

orędzie nr 1104 z serii Ostrzeżenie

17.04.2014, godz.  21:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Zmartwychwstanie miało swój powód. Ono nie zaistniało po prostu po to, by udowodnić Moją Boskość tym, którzy nie przyjęli tego, Kim Ja Jestem. Do tego czasu, dusze, które zmarły nie mogły wejść do Nieba. Musiały czekać. Lecz gdy tylko Moje Zmartwychwstanie miało miejsce, dostali oni nowe Życie w Moim Królestwie. Moje Zmartwychwstanie przyniosło Życie Wieczne dla dusz, i dlatego śmierć już przestała mieć władzę nad ludźmi.

Moje Zmartwychwstanie stanie się oczywiste przy Moim Powtórnym Przyjściu, gdyż wtedy te wszystkie dusze, które umarły we Mnie i dla Mnie, również zostaną wskrzeszone z martwych i będą miały Życie Wieczne. Powstaną oni w ciele i duszy, w doskonałej jedności z Wolą Boga i będą żyli w Moim Nowym Królestwie, kiedy stara Ziemia i Niebiosa znikną, a pojawi się Nowy Świat. Mój Nowy Raj będzie światem bez końca - jak to przepowiedziano. Ci wszyscy, którzy kochają Boga i którzy przyjmują Moją Miłosierną Dłoń, wejdą do Mojego Chwalebnego Królestwa. To była Obietnica, jaką złożyłem, kiedy oddałem Moje ziemskie Ciało na śmierć, aby dać wam wszystkich Życie Wieczne. Nie zapominajcie, że Bóg zawsze daje to, co obiecuje. To, co Bóg przepowiedział wszystkim Jego prorokom wypełni się, gdyż On nie mówi jednego, a myśli coś innego.

Kiedy Bóg powiedział Janowi, że świat podzieli się w ostatnich dniach i Jego Świątynia zostanie zniszczona, nie kłamał. Rządy tych, którzy chcą zniszczyć Słowo Boże rozpoczęły się i czas na te wszystkie proroctwa, przepowiedziane Danielowi i Janowi, jest już nad wami. Moja Obietnica przyjścia i oddzielenia owiec od kozłów ma się urzeczywistnić. Człowiek otrzyma pomoc wszelkiego rodzaju poprzez Interwencję z Nieba i mnóstwo okazji do dokonania ostatecznego wyboru. Albo pójdzie on za Mną albo zostanie w tyle.

Wasz Jezus

 

Krzyż jest ogniwem łączącym was z Życiem Wiecznym. Nigdy nie przucajcie Krzyża

orędzie nr 1103 z serii Ostrzeżenie

15.04.2014, godz.  20:15

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moi umiłowani wyznawcy czczą Wielki Piątek, muszą pamiętać, że Moja Miłość rozciąga się na całą ludzkość.

Ci, którzy Mnie prześladowali, a następnie zabili, byli pełni nienawiści i mieli serca z kamienia. Umarłem za nich, mimo ich nienawiści i cierpiałem wielką Agonię, aby mogli zostać odkupieni. Mimo to, dzisiaj wiele osób nienawidzi Mnie i Mną gardzi na taką skalę, że gdybym ujawnił zło, które pustoszy ich dusze, to nie bylibyście w stanie tego wytrzymać.

Moi wrogowie wszędzie będą walczyli z Moimi próbami przygotowania świata poprzez Księgę Prawdy. Gorsze ataki będą pochodziły z grup satanistycznych, w których wielu udaje chrześcijan, więc mogą dać upust swojej złości, udając, że bronią swojej wiary. W taki sposób szatan wykorzystuje swoje chętne ofiary do atakowania Mojego Dzieła. Jak bardzo nędzne są ich dusze i jak bardzo Ja Jestem zasmucony, gdy nadal Mnie zdradzają, rzucają we Mnie błotem i rozprzestrzeniają kłamstwa o Moim Nauczaniu, próbując wykraść dusze z Mojego Miłosiernego Serca.

Płaczę Łzami Agonii w tym tygodniu; gdyż czas jest krótki i wiem, że nie ma znaczenia jak bardzo się staram, wiele dusz nadal będzie odwracało się ode Mnie. Dlaczego te dusze aż tak Mnie nienawidzą? Odpowiedź jest taka, ponieważ w ogóle nie mają dla Mnie miłości. Wielu z nich przeraża to, że nienawiść, jaką do Mnie czują w swoich sercach, nie może zostać zmazana. Są tak opętani przez złego ducha, że spędzają każdą minutę swojego dnia przeklinając Mnie.

Ogromna większość ludzi już we Mnie nie wierzy - w oceanie dusz, którego ogrom rozciąga się z jednego krańca Ziemi do drugiego, niewielka jest liczba tych, którzy wierzą. Ale obiecuję, że zbiorę tyle dusz, ile tylko mogę, a ze względu na Miłość, którą was obdarzam, Moje Miłosierdzie rozciągnę się nawet na tych, którzy na to nie zasługują. Jakże serdecznie witam dobre, kochające i te czyste dusze, które przychodzą przede Mnie. Napełniają Mnie wielką radością. O jak bardzo koją one Moje Rany. Jak wielką przynoszą Mi ulgę od bólu, który znoszę dla Moich biednych grzeszników, nie mających pojęcia o tym, jak wielką radość obiecałem im w Moim Nowym Królestwie. Niestety, tak wiele dusz odrzuci klucz do Życia Wiecznego, który im dałem - i w imię czego? Życia pozbawionego sensu, pełnego podniecenia i pustych obietnic. Męczącego życia w trudzie, który nie przynosi życia - tylko to, co kończy się w prochu. Ja Jestem waszym życiem. Przynoszę wam życie. Gdy zaakceptujecie Moją śmierć na Krzyżu i uznacie Moje Zmartwychwstanie, nigdy nie doznacie śmierci.

Do was, z tego pokolenia, mówię to. Ci, którzy są ze Mną, nie doznają śmierci - nawet śmierci ciała. Ci, którzy Mnie zdradzają przez grzech, gdy dawana jest im Prawda, nie będą mieli życia. Dlatego wy, Moi umiłowani wyznawcy, nie musicie bać się tej Misji. Zabiorę was i zaleję was wszystkimi Darami, którymi Mój Ojciec pragnie obdarzyć was wszystkich, gdy w końcu zgromadzi swoje dzieci w Królestwie, które wam obiecał, kiedy wysłał Mnie, swojego jedynego Syna, aby ocalić wasze dusze przez Moją śmierć na Krzyżu. Krzyż jest ogniwem łączącym was z Życiem Wiecznym. Nigdy nie porzucajcie Krzyża. Moja śmierć stała się waszą drogą do Życia Wiecznego. Bez Mojego Krzyża, śmierć zatryumfuje nad tymi, którzy go odrzucają.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl