OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 57

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę ubiegał się o wszystkie dusze, dla których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to

orędzie nr 1142 z serii Ostrzeżenie

03.06.2014, godz. 18:22

Moja szczerze umiłowana córko, Moim Zamierzeniem jest doprowadzić do nawrócenia każdy naród na świecie i sprawić to szybko. Moja Miłość do was wszystkich jest tak wielka, że nawet tam, gdzie panuje zamęt w sercach tych, którzy Mnie nie znają, zainterweniuję na takie sposoby, które do dziś nie były znane ludzkości.

Obdarzę Moim Pokojem każdą duszę, która ujrzy Światło Prawdy. Moja Miłość przyniesie im spokój ducha, którego takie dusze nigdy naprawdę nie zaznały. Duch Prawdy będzie Moim Darem dla świata i ludzi, którzy Mnie nie uznają. Dopiero wtedy człowiek będzie mógł otworzyć się na Boską Interwencję, która przychodzi z Rozkazu Mojego ukochanego Ojca, aby mógł On wziąć w ramiona każde ze swoich dzieci.

Świadkami Miłości Boga będą wkrótce jałowe dusze - dusze, które pozostają całkowicie zamknięte na działanie Ducha Świętego. Płomień Ducha Świętego jak miecz przebije ich serca a z niego wyleje się na nich wrodzone zrozumienie tego, jak cenna jest każda dusza w Oczach Boga.

Duch Prawdy obudzi dusze tych, którzy Mnie odrzucają, którzy obrzucają szyderstwami tych, którzy wierzą we Mnie i dosięgnie tych, którzy sądzą, że są niepokonani. Dotknie on serc ludzi wyniosłych, pysznych, zarozumiałych, jak i nieświadomych, zatwardziałych grzeszników, którzy noszą w swoich sercach nienawiść, a także maluczkich. Nikt z was nie zostanie wykluczony z tego wielkiego Cudu. Obiecałem Mojemu Ojcu, że będę się ubiegał o wszystkie dusze, dla których poświęciłem Moje Życie. I zrobię to. Gdyż na co zdałaby się Moja śmierć, gdyby oznaczała, że choćby jeden grzesznik nie mógł zostać dzięki niej zbawiony? Przyjdę wkrótce, aby przygotować was wszystkich na Moje Zbawienie. Radujcie się, gdyż Mój Czas jest bliski.

Idźcie, Moi ukochani wyznawcy i pozostawajcie w miłości, nadziei i oczekiwaniu na Moje wielkie Miłosierdzie. Spełnię Moją Obietnicę względem każdego z was i otrzymacie w nagrodę Moje Królestwo, jeśli z pokorą przyjmiecie Moje wielkie wylanie Miłości.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca

orędzie nr 1141 z serii Ostrzeżenie

31.05.2014, godz. 16:20

Moje drogie dziecko, pragnę wezwać rodziców dzieci i młodzieży z całego świata, aby poświęcili je mojemu Niepokalanemu Sercu.

Mój Najdroższy Syn, Jezus Chrystus, pragnie, abym to zrobiła, gdyż On okryje je swoją Najdroższą Krwią i zapewni im bezpieczeństwo. On chce, abyście drogie dzieci tak uczyniły, ponieważ On udzieli im wielkich łask. Ten Dar Ochrony dla dzieci został zarządzony przez mojego umiłowanego Ojca. Za przyczyną swojego Syna, Jezusa Chrystusa, obiecuje On wielkie Łaski i te dzieci, które zostaną oddane mnie, będą chronione przed wpływem złego ducha.

Mój Syn uczyni wszystko, co jest konieczne, aby zjednoczyć wszystkie rodziny w swoim Nowym Raju, a przez poświęcenie swoich dzieci mnie, Matce Zbawienia, zostanie przyznana wielka Ochrona każdej rodzinie, w której imiennie ofiaruje mi się dzieci.

Moja miłość do dzieci Bożych jest bardzo szczególna, gdyż jestem Matką wszystkich dzieci Bożych. To przeze mnie, Matkę Zbawienia, dusze poświęcone mnie, będą zbawione przez Miłosierdzie Mojego Syna. Te dusze nie będą kuszone przez oszustwa, które zostaną przedstawione światu przez antychrysta.

Musicie odmawiać tę Modlitwę raz w tygodniu, przed moim obrazem, waszej ukochanej Matki i pobłogosławić siebie wodą święconą przed jej odmawianiem.

Modlitwa Krucjaty (153) O Dar Ochrony dla dzieci:

O Matko Boga, Matko Zbawienia,

proszę, abyś poświęciła dusze tych dzieci (wymień je tutaj...) i ofiarowała je twojemu umiłowanemu Synowi.

Módl się, aby Jezus, przez Moc swojej Najdroższej Krwi, okrył i ochronił te małe dusze, wszelkiego rodzaju ochroną przed złem.

Proszę cię, droga Matko, abyś chroniła moją rodzinę w czasach wielkich trudności i aby twój Syn spojrzał łaskawie na moją prośbę zjednoczenia mojej rodziny w jedno z Chrystusem i dał nam Zbawienie Wieczne. Amen.

Idźcie i bądźcie wdzięczni za miłość Boga do swoich dzieci. Wielkie Miłosierdzie i Błogosławieństwa zostaną okazane każdemu dziecku i młodemu człowiekowi, którego imię będzie mi przedstawione, bym poświęciła je mojemu Synowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Moja miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie

orędzie nr 1140 z serii Ostrzeżenie

31.05.2014, godz. 08:20

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość bucha jak żar z pieca dla każdego z was. Rozpaliła się jeszcze bardziej z powodu złego wpływu, pod który dostała się ludzkość. Wszelkiego rodzaju oszustwa zaciemniają dusze w tym momencie historii z powodu wpływu diabła w świecie, teraz, gdy rozgrywa się ostateczna bitwa o dusze.

Każdy mężczyzna, kobieta i dziecko w wieku powyżej siedmiu lat będzie walczyć, aby odróżnić dobro od zła. Wielu będzie tolerowało niegodziwe działania i powiedzą, że są one usprawiedliwione. Ci, którzy uznają jako dobre, złe słowa, czyny i działania, zasiane w ich sercach przez oszusta, nie będą czuli wyrzutów sumienia.

Każda dusza bez względu na wyznanie, rasę, kolor skóry czy okoliczności, będzie błąkać się zdezorientowana co do tego, co jest słuszne w oczach Boga a co jest uznawane za złe. I podczas, gdy masy pogrążone w błędzie, będą przyklaskiwać grzechowi zamaskowanemu w każdy możliwy sposób, ci, którzy zdradzają Mnie w swoich duszach nie będą odczuwali ani odrobiny zadowolenia. Ci, którzy nie odejdą od Prawdy, że wszystko pochodzi ode Mnie będą demonizowani. Ale kiedy będą spędzali czas w Moim Towarzystwie, nie będą się tym przejmowali, ponieważ zaszczepię im wewnętrzny pokój, którym nic nie zachwieje.

Obiecuję wam wszystkim, łącznie z tymi, którzy są słabi i którzy ulegają kłamstwom zasianym w was przez szatana, że nigdy z was nie zrezygnuję. Będę was przyciągał; napełniał was Moją Miłością, kiedy tylko pozwolicie Mi się przyciągnąć. Moja Miłość nigdy nie więdnie; nigdy nie słabnie; nigdy nie umiera. Bez względu na to, co uczynicie. Ale musicie pamiętać, że to wasze dusze stanowią ostateczny łup i zły duch nigdy nie ustąpi w swoim dążeniu, by was zdobyć.

Moja Miłość jest tak silna, że nawet wtedy, gdy Mnie zdradzicie w swoim sumieniu, sprawię, abyście byli świadomi swojego błędu. Dlatego będziecie mieli poczucie winy, kiedy to uczynicie w imię sprawiedliwości, wiedząc jednak w swoich sercach, że to jest nieprawda - nie będziecie odczuwali niczego innego, tylko smutek. I wtedy właśnie musicie wezwać Mnie, waszego Jezusa, tą Modlitwą, abym pomógł wam w waszej godzinie bezsilności.

Modlitwa Krucjaty (152) Pomóż mi w mojej godzinie bezsilności

Drogi Jezu, pomóż mi w mojej godzinie bezsilności.

Uwolnij mnie od grzechu i spraw, by moje oczy, moje serce i moja dusza dostrzegały oszustwa diabła i jego złe drogi.

Napełnij mnie swoją Miłością, kiedy czuję w swoim sercu nienawiść.

Napełnij mnie swoim pokojem, gdy odczuwam smutek.

Napełnij mnie swoją Siłą, gdy jestem słaby.

Ratuj mnie z więzienia, w którym się znajduję, abym mógł zostać uwolniony i trafić w bezpieczne objęcia Twoich Najświętszych Ramion. Amen.

Moja Miłość jest wieczna. Wasze dusze są wieczne. Moje Królestwo jest wieczne i takie jest też Królestwo złego ducha.

Kiedy jesteście winni strasznego grzechu, musicie walczyć w każdej sekundzie, aby usunąć się z miejsca zagrożenia i w każdej chwili starać się pozostać Mi wiernym. Najprostszym sposobem jest kochać się wzajemnie, tak jak Ja was miłuję. Wszystko, co oddala was od miłości wzajemnej nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie

orędzie nr 1139 z serii Ostrzeżenie

29.05.2014, godz. 00:45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Moi Apostołowie przyszli do Mnie, łkali i płakali łzami frustracji ze względu na okrutny sposób, w jaki byli traktowani w Moje Święte Imię, powiedziałem im tak.

Nigdy nie obawiajcie się odrzucenia w Moje Imię.

Nigdy nie bójcie się wycia złego ducha, który ryczy ustami tych, którzy mu służą.

Nigdy nie odczuwajcie strachu, gdy jesteście rozliczani w Moje Imię. Ale kiedy zdradzają was ci, którzy są blisko was, wiedzcie, że to Mnie wymierzyli Policzek.

Kiedy człowiek Mnie zdradza, grzeszy przeciwko Mnie. Kiedy zdradza proroków Bożych, zdradza Boga w Trójcy Jedynego i za to będzie bardzo cierpiał.

Kiedy ludzie, którzy przeciwstawiają się największej Mocy z Nieba, odrzucają Interwencję Boga w Trójcy Jedynego, będą musieli cierpieć niepokój w swoich sumieniach. Ten niepokój nigdy ich nie opuści, chyba, że pojednają swoje dusze ze Mną, ich Jezusem. Odrzucanie Mnie, kiedy dusza wie, że to Ja, Jezus Chrystus jest tym, Który mówi, jest godne ubolewania. Ale przeciwstawianie się Bogu w Trójcy Jedynemu poprzez ingerowanie w Interwencję Boga, w Jego zadanie zbawienia dusz, szybko zostanie ukarane przez Mojego Ojca.

Ludzie mogą szydzić, kwestionować i analizować Moje Słowo, gdy jest ono teraz przekazywane, ale kiedy odważą się próbować powstrzymać Mnie od ratowania dusz poprzez sprzeniewierzanie się Mojemu Zaufaniu i przeciwstawianie się Mojemu Miłosierdziu, nie zostanie im okazane Miłosierdzie.

Wasz Jezus

 

Będziecie tak samo winni jak ci, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie Mnie Moim katom

orędzie nr 1138 z serii Ostrzeżenie

28.05.2014, godz. 08:40

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Obietnica ponownego przyjścia zostanie spełniona. Nic nie może przeszkodzić Mojemu Powtórnemu Przyjściu, ale ci, którzy wiedzą, Kim Ja Jestem, a którzy pracują dla Moich wrogów z otwartymi i chętnymi sercami wierzą, że mogą zniszczyć dusze przed tym Wielkim Dniem.

Moi wrogowie, wiedzcie to. Znam was. Widzę wasze dusze. Widzę jakie zło tkwi w waszych sercach. Widzę również dobroć, która istnieje w was obok niego. Słuchajcie Mnie, gdy ujawniam Prawdę o tym, co ma nadejść.

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie namawiani byście Mnie nie kochali.

Jeśli wierzycie w Moje Nauczanie, poproszą was, abyście uwierzyli w nową fałszywą namiastkę.

Jeśli wierzycie, że Ja komunikuję się z wami przez te Orędzia, zły duch będzie was przekonywał, że te Słowa nie pochodzą ode Mnie. Będziecie więc kuszeni, żeby Mnie zdradzić, a zrobicie to przez prześladowanie Moich sług, którzy wspierają tę Misję. Staniecie się zdrajcami tej Misji i jako tacy, będziecie tak samo winni jak ci, którzy byli odpowiedzialni za przekazanie Mnie Moim katom.

Jeśli nie będziecie Mnie słuchali, wtedy decyzja będzie należała do was i Ja nie będę was z tego rozliczał, ponieważ nigdy nie będę na was wymuszał swojej Woli. Znacznie lepiej będzie dla was ignorować Mnie i przestrzegać Mojego Nauczania, niż zadawać cierpienie innym.

Teraz, gdy Mój Plan ocalenia miliardów dusz się rozpoczął, wiedzcie, że wzniosę się ponad wolę człowieka, który jest Mi przeciwny. Nic - żadne słowa - żadne czyny - żadne działanie - żadna nikczemność jakiegokolwiek rodzaju - nie mogą zatrzymać Mnie w Moim dążeniu do uratowania ludzkości. Ci, którzy stoją Bogu na drodze będą bezsilni i w końcu pełni żalu padną na twarz przede Mną w Dniu, kiedy przyjdę sądzić.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Modlitwa Wyznanie Wiary, która potwierdza Kim Ja Jestem, zostanie zmieniona na cześć fałszywych bogów

orędzie nr 1137 z serii Ostrzeżenie

26.05.2014, godz. 16:22

Moja najdroższa córko, przyjdzie czas, kiedy Modlitwa Wierzę w Boga, która potwierdza Kim Ja Jestem, zostanie tak zmieniona, aby zamiast Mnie, czcić fałszywych bogów.

Gdy będzie wprowadzana jedna światowa religia, będzie to robione ostrożnie, tak aby nie robić wrażenia, że Ja, Ojciec Odwieczny, przestałem już być czczony. Jeśli Ja nie będę już czczony, wtedy ta nowa modlitwa stanie się obrzydliwością i nie może być odmawiana, jeśli Moje dzieci chcą pozostawać ze Mną i pragną Życia Wiecznego. Znacznie lepiej będzie, jeśli pozostaniecie w milczeniu niż wypowiecie jedno słowo bluźnierstwa, które zostanie wprowadzone we wszystkich kościołach na całym świecie, oddających cześć Mnie, waszemu Ojcu i uznających Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, waszego Zbawiciela.

Słowa, które czczą Imię Moje i Mojego Syna, zostaną przekręcone i wyrażenia, które odnoszą się do Mojego Syna będą między innymi zawierały takie terminy, jak "Jezus Światła". Ta nowa modlitwa będzie kładła nacisk na wyższość człowieka, jego odpowiedzialność za zapewnienie dobrobytu swoim braciom i serdeczne przyjęcie, jako jedno, wszystkich religii, aby czcić Boga. Wszystkie odniesienia do Mojego Syna, jeśli chodzi o sposób w jaki Mój Syn ma być czczony, zostaną zastąpione przez ten nowy tytuł, jaki Mu dadzą. Powiedzą światu, by czcił piękno Ziemi; cuda świata stworzonego przez Boga, Który jest Jeden dla wszystkich i Który akceptuje każdy rodzaj kultu. To będzie czas, kiedy ten świat połączy się w jeden świat, jako religia pogańska. Ponieważ tak wiele wyrażeń religijnych zaśmieci te nowe wyznanie wiary, doprowadzi to tych, którzy są pobłogosławieni rozeznaniem, że w pełni zrozumieją, co się dzieje. 

Jak daremne jednak okażą się wysiłki tych, którzy narzucają tę ciemność Moim dzieciom, ponieważ będą cierpieli za to, że odrzucili swojego Stwórcę. A kiedy ta modlitwa będzie brana za dobrą monetę, inna obrzydliwość zostanie narzucona - wprowadzenie na nowo zredagowanego Słowa, które nie przyniesie niczego oprócz zgniłych owoców. 

Z czasem utworzony zostanie specjalny symbol, który będzie reprezentować nowego boga uczynionego ręką człowieka tak, by wydawało się tym, którzy będą proszeni o jego noszenie, że robią coś dobrego w okazywaniu wzajemnej solidarności. Powiedzą im, że wszystkie te rzeczy są dla dobra wszystkich, a pierwszym obowiązkiem jest poszukiwanie doskonałości człowieka. Powiedzą wam, że to jest ważne, zanim można będzie stanąć wobec Boga. Nie możecie pełnić Woli Boga, jeśli nie dążycie do sprawiedliwości, aby uwolnić ludzkość z niewoli prześladowań religijnych, biedy i wojen. Nacisk zostanie położony na wszystkie rzeczy związane z Moim Stworzeniem - Ziemią; narodami; ludźmi i przywódcami politycznymi. Powiedzą oni, że wszyscy zostaną tak powiązani w jedno, aby lepiej służyć Bogu. Będą oni służyli wyłącznie królowi kłamstwa, który wprowadzi te wszystkie rzeczy. I mimo, że świat będzie oklaskiwał te nowe, pozornie innowacyjne osiągnięcia w światowych sprawach, ludzkość zostanie zmuszona do pogaństwa. Pogaństwo przyniesie ze sobą przerażającą ciemność duszy. Ponieważ to wszystko jest wymierzone przeciwko Mnie, wtedy Ja powielę ich obrzydliwości - na Ziemi, po której chodzą; w wodzie, którą piją; w górach, po których się wspinają; na morzach, które przemierzają i w deszczu, który ożywia ich uprawy. 

Walka między potężnymi, pysznymi i złem wśród ludzi a Mną, ich Ojcem Przedwiecznym, ich Stwórcą, będzie zacięta. 

Wasz Ojciec Przedwieczny 

Bóg Najwyższy

 

Gdy pogaństwo pochwyci Mój Kościół, będzie to oznaczało ostatni rozdział

orędzie nr 1136 z serii Ostrzeżenie

24.05.2014, godz.  21:20

Moja szczerze umiłowana córko, główną przyczyną tego, że dzisiaj tak wielu ludzi, a szczególnie młodych, nie chce Mnie znać, jest ich zainteresowanie samym sobą bez reszty. Obsesja na własnym punkcie i pragnienie zaspakajania wyłącznie samego siebie i swoich pożądań, oznacza brak prawdziwej miłości wzajemnej i mało miłości bliźniego w tych duszach. Kiedy oddzielają się od innych w dążeniu do samorealizacji, nie potrafią kochać bliźniego. Gdy nie kochają swojego bliźniego, nie potrafią kochać Mnie.

Oddzielenie od Boga nigdy dotąd nie było tak powszechne. Gdy mało jest w ich sercach miłości, zło znajduje sprzyjające warunki, by się zakorzenić. Kiedy zło już zostanie zasiane w duszach, które stają się łatwym łupem, będzie ono wzrastać i szybko się rozprzestrzeniać. Im bardziej się będzie rozszerzało, tym mniej miłości będzie w duszy i zostanie jej wszczepiona nienawiść do innych. Wkrótce nienawiść, zazdrość, zawiść, chciwość i zachłanność będą wspólnymi cechami, które łączą współczesne społeczeństwo, aż w końcu tak się zsumują, że dusze już niczego nie będą odczuwały. Pustka ducha prowadzi do wielkiego niebezpieczeństwa, gdyż zły duch jest inteligentny i na tym etapie wykorzysta dusze do prowadzenia wojny przeciwko Obecności Boga na świecie. Gdy świat zaczyna mieć obsesję na własnym punkcie i domaga się wszelkiego rodzaju praw, co uzna za ważniejsze od hojnego dawania siebie innym - to nic dobrego nie może z tego wyniknąć.

Gdy Lucyfer wypowiedział posłuszeństwo Mojemu Ojcu, to właśnie pycha doprowadziła go do upadku. Pycha i miłość własna, gdy wszystko inne znajdzie się na drugim miejscu, doprowadzi do ostatecznego upadku ludzkości. Nieposłuszeństwo Bogu jest w tym czasie powszechne. Tak mało szacunku można zobaczyć dla Jego Przykazań, a to oznacza, że człowiek zbuntuje się przeciw każdemu z Dziesięciu Przykazań. Kiedy Pierwsze Przykazanie zostanie złamane przez Mój Kościół na Ziemi – ostatni bastion dzieci Mojego Ojca - świat doświadczy najgorszej kary od czasu powodzi.

Gdy pogaństwo pochwyci Mój Kościół, będzie to oznaczało ostatni rozdział.

Kiedy dzieci Boga kochają siebie samych i pysznią się przed Nim, On płacze gorzkimi Łzami. Ale kiedy w sercach wszystkich jest On zastępowany przez pogaństwo i fałszywego boga, Jego Gniew będzie niesłychany.

Wasz Jezus

Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować

orędzie nr 1135 z serii Ostrzeżenie

23.05.2014, godz.  18:00

Moja szczerze umiłowana córko, przyjdźcie wszyscy, którzy Mnie kochacie i przynieście Mi swoją miłość, ponieważ Ja bardzo potrzebuję pocieszenia. Ja Jestem waszym Jezusem, Synem Człowieczym, Zbawicielem świata, a jednak płaczę. Wszystkie Łaski przekazywane ludziom, są Mi odrzucane przez niewdzięczne dusze. Moje hojne Serce jest otwarte, więc mogę przyciągnąć was wszystkich do Mnie, lecz wy się odwracacie. Nawet ci, którzy Mnie kochają nie dają Mi swojego czasu. Zamiast mówić do Mnie, opowiadacie jeden drugiemu o Mnie. Za dużo mówienia o Tajemnicy Planów Bożych i tego, co ma przyjść, może spowodować rozproszenie uwagi i zamęt. Zbyt wiele analiz i tak zwanych inteligentnych debat oddala ode Mnie.

Nie musicie rozumieć dróg Boga - musicie je po prostu zaakceptować. Nigdy nie prosiłem was, abyście zrozumieli tajemnicę Mojej Boskości, ponieważ dusze, które naprawdę Mnie kochają, będą Mnie kochały z powodu tego Kim Ja Jestem, a nie dlatego, co przynoszę. Nie będą poszukiwały własnej chwały. Nie będą rozwijały swojej duchowości jedynie po to, by zyskać mocną pozycję w Moim Królestwie. Oni nigdy nie będą korzystali ze swojej wiedzy o Mnie w chełpliwy sposób, aby zdobyć punkty. Dusze, które zamieszkają ze Mną, to dusze, które o nic nie proszą, jedynie o dobro dla dusz własnych i innych.

Kiedy mówicie, że Mnie reprezentujecie, nie mówcie i nie krzyczcie o tym, jak bardzo dobrze Mnie znacie. Musicie po prostu okazać miłość innym i przestrzegać Mojego Nauczania mając duszę pozbawioną pychy. Zatem jeśli jesteście naprawdę Moi, będziecie spędzać mniej czasu starając się zdefiniować to, co wam powiedziałem; czego was nauczyłem i co obiecałem. Proszę, abyście przyszli do Mnie i spędzali więcej czasu na cichej kontemplacji Mnie. Gdy będziecie tak robili, ukażę się wam wyraźniej i w swoich sercach poznacie, co naprawdę znaczy szczerze Mi służyć.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę

orędzie nr 1134 z serii Ostrzeżenie

22.05.2014, godz.  15:26

Moje drogie dzieci, cierpienie, którego doświadcza mój Syn z powodu grzechów człowieka jest w tym czasie dotkliwe. Nienawiść do Niego i Jego Najświętszego Słowa - zawartego w Najświętszej Biblii - ujawnia się w sercach wielu ludzi, a także obejmuje te fałszywe religie, które nie uznają Boga w Trójcy Jedynego, jak również tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami.

Każdy popełniony grzech boli mojego Syna, a każdy grzech śmiertelny jest odczuwany jako brutalny cios zadany Jego Ciału. Popełnienie bowiem każdego aktu herezji, to tak jakby wbicie kolejnego ciernia w Koronę Bólu, którego On już doznaje. Wraz ze wzrostem cierpienia mojego Syna, w czasie, gdy zostanie zanegowany wszelki grzech przeciwko Bogu, zwiększy się również cierpienie prawdziwych chrześcijan.

Chociaż cierpienie jest straszne i ból tych, którzy bronią Jego Słowa jest nie do zniesienia, może to być droga, by stać się bliższym mojemu Synowi. Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, a nie postrzegacie go jako przekleństwo, to zrozumiecie, jak mój Syn je wykorzysta, aby pokonać moc złego ducha. Gdy przyjmiecie ból zniewag i naigrawania się, czego zawsze możecie się spodziewać, gdy idziecie w jedności z moim Synem, to zostanie wam przekazanych wiele Łask. Ten ból nie tylko was wzmocni, ale mój Syn objawi wam Jego Współczucie dla innych, których grzechy może On zmyć, dzięki waszym ofiarom dla Niego.

Tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy rozwijają więź z moim Synem i kiedy przebywa On w pewnych duszach, zawsze niesie to ze sobą ból dla tych, którzy zgadzają się wziąć Jego Krzyż. Mój Syn może naprawdę zanurzyć się tylko w tych duszach, które są dla Niego otwarte i które są pozbawione pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, światło Jego Obecności będzie odczuwane przez wielu, z którymi wchodzą w kontakt. Będą one pociągać innych, aby stali się uczniami mojego Syna. Staną się one również celami złego ducha, który będzie walczył z całych sił, aby odciągnąć ich od mojego Syna. Kiedy złemu duchowi nie uda się uwieść tych dusz, jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze gwałtowniejsza i opanuje on innych po to, by oni ich atakowali; znieważali i oczerniali.

Ważne jest, aby wszyscy chrześcijanie zachowali czujność względem tych planów, tak starannie opracowanych przez szatana, aby pożreć dusze tych, którzy kochają i służą mojemu Synowi. On pożąda tych dusz bardziej niż jakichkolwiek innych i nigdy nie będzie zaspokojony, dopóki nie ulegną one jego pokusom.

Jako chrześcijanie musicie przygotować się do walki o swoją Wiarę, gdyż zostaniecie ogołoceni, warstwa po warstwie, ze wszystkiego, co jest drogie waszym sercom. Musicie starać się o Sakrament Pojednania jak nigdy dotąd, ponieważ przekonacie się, że bez niego niemożliwe jest przeciwstawienie się inwazji, jaka trwa teraz w świecie przeciwko chrześcijaństwu.

Przypomnijcie sobie, drogie dzieci, wszystko, czego mój Syn was nauczył, ponieważ Jego Słowo ma być podważane tak, że stanie się nie do poznania. Przyjdźcie i proście mnie, swoją ukochaną Matkę, Matkę Zbawienia, abym modliła się za każdego z was, abyście mogli pozostać wierni Prawdzie, odmawiając tę Modlitwę o obronę swojej Wiary.

Modlitwa Krucjaty (151) O Obronę Wiary:

Matko Boża, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, Módl się, abyśmy pozostali wierni Prawdziwemu Słowu Bożemu w każdym czasie. Przygotuj nas do obrony wiary, by utrzymać Prawdę i odrzucić herezje.

Chroń wszystkie swoje dzieci w trudnych czasach i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy będą od nas wymagać odrzucenia Prawdy i wyrzeczenia się twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boża, aby została nam udzielona Boża Interwencja byśmy pozostali chrześcijanami, zgodnie ze Świętym Słowem Bożym. Amen.

Każdy z was zostanie pobłogosławiony wielką odwagą, gdy będzie odmawiał tę Modlitwę Krucjaty. Idźcie w pokoju, moje dzieci, by kochać i służyć mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Grupy, które będą upowszechniały herezje skierowane przeciw Pismu Świętemu, będą tropiły tych, którzy pozostają nieugięci w wierze

orędzie nr 1133 z serii Ostrzeżenie

21.05.2014, godz.  20:40

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Ojciec pragnie, aby wszystkie Jego dzieci okazywały sobie nawzajem miłość i życzliwość. Grzech rozprzestrzenia się bardzo szybko, jako bezpośredni skutek grzechu pychy, gdyż skażenie, zwłaszcza wśród tych, którzy uważają się za chrześcijan, ogarnęło wiele dusz, które kiedyś były blisko Mojego Najświętszego Serca.

Szatan i wszystkie demony, które wysłał on do zniszczenia ludzkości, dokonały licznych podziałów na świecie. Starają się oni doprowadzić narody i społeczności do sporów między sobą. Ataki terrorystyczne staną się coraz gwałtowniejsze, ale najpoważniejszy znak przyjdzie w formie prześladowania chrześcijan. Nigdy wcześniej chrześcijanie nie byli tak poniżani - ich prawo do wolności religijnej tak ograniczane, a ich prawo do pozostania wiernym Słowu tak naruszane - jak to nastąpi teraz.

Chrześcijanie nie tylko będą brani na cel przez Moich wrogów, ale także zwrócą się jedni przeciw drugim. Grupy, które będą upowszechniały herezje skierowane przeciw Pismu Świętemu, będą tropiły tych, którzy pozostają nieugięci w wierze. Będą oni publicznie ich krytykowali, ośmieszali ich wierność Prawdzie i odszukiwali każdego Mojego wyświęconego sługę, który ośmieli się wystąpić przeciw ich zdradzie Mnie, Jezusa Chrystusa.

Zły duch w tej chwili walczy przeciwko Mnie ze strasznym gniewem, ponieważ wie, że Mój Czas już prawie na was nadszedł. Rozpoznajcie każdą z form prześladowania przeciwko wam, jako chrześcijanom, prawdziwym widzącym, prorokom czy wyświęconym sługom, taką, jaką jest ona w rzeczywistości. Wulgarnym i nikczemnym atakiem na Mnie, waszego ukochanego Jezusa Chrystusa. Pamiętajcie, Moi ukochani wyznawcy, nie musicie kapitulować wobec prześladowań spowodowanych waszą miłością do Mnie. Módlcie się za te biedne dusze, które pozwalają, aby zło wylewało się z ich ust. Bądźcie cierpliwi i spokojni, gdy dotykają was prześladowania chrześcijan, gdyż tylko Moja Boskość jest Wieczna. Nikczemne czyny, działania lub herezje przeciwko Mnie znikną w mgnieniu oka. I tylko ci, którzy prawdziwie należą do Mnie znajdą pokój i zbawienie.

Módlcie się za swoich prześladowców i swoich oprawców, bo gdy będziecie tak czynić, osłabicie moc złego ducha. 

Wasz Jezus

 

Szatan jest największym biczem ludzkości, a jego skażenie jest śmiertelne

orędzie nr 1132 z serii Ostrzeżenie

20.05.2014, godz.  11:14

Moja szczerze umiłowana córko, człowiek, który nie wierzy w zło nie wierzy w grzech. Ten, który oświadcza, że zło jest w umyśle obserwatora, jest w stanie przyjąć zło w każdym przebraniu i ostatecznie stać się na nie nieczuły.

Gdy zło jest ignorowane, szatan osiąga wielkie zwycięstwo, gdyż król kłamstw dokłada wszelkich starań, aby ukryć zło, a zwykle robi to poprzez przedstawienie argumentów na rzecz wspierania tolerancji w społeczeństwie. Kiedy ludzka inteligencja jest wykorzystywana do tego, by poprzez podawanie wszelkich racjonalnych powodów usprawiedliwić zło, to dusze, które są winne szerzenia takiej nieprawdy, stają się głównymi celami złego ducha.

Gdy dusza już raz go wpuści, to ten wielki oszust przekona ofiarę, że działa ona w dobrej wierze i dla dobra świata, gdy usprawiedliwia złe czyny, które są przeciwko Bogu. Zły duch przygotował taki podstęp, żeby wielu ludzi, którzy przestali wierzyć w szatana i zło, jakie rozprzestrzenia on po całym świecie, stało się niezdolnych do rozpoznania różnicy między tym, co jest dobre a co złe. Ci ludzie będą podawali uzasadnienia i przedstawiali wszelki racjonalny punkt widzenia, aby promować niemoralność we wszystkich przejawach. Wtedy człowiek, który ma odwagę bronić moralności będzie przez nich demonizowany. Taka jest droga ludzkości w dzisiejszym świecie. Gdy odrzuca się istnienie zła, wówczas zaprzecza się istnieniu szatana. Tak się dzieje, gdy król kłamstwa i każdy Mój wróg zyskuje siłę, a jego chętne ofiary, które będą działały jako jego rzecznicy, staną się odporne na Łaski Boże.

Gdy szatan jest odrzucany przez Mój Kościół na Ziemi, to bardzo niewiele można zrobić dla tych, którzy naprawdę są opanowani przez złego ducha. Kiedy Mój Kościół zaprzeczy istnieniu bestii lub wiecznej otchłani, w którą on i wszyscy upadli aniołowie zostali zrzuceni, wtedy będziecie wiedzieli, że Prawdy już nie ujawnia się dzieciom Bożym. 

Jeśli ludzie nie będą wiedzieli o niebezpieczeństwach, które szatan sprowadza na dusze, to nie będą w stanie uzbroić się przeciwko złu. Gdy tak się stanie, Prawdziwe Nauczanie Boga przestanie już być przyjmowane za to, czym ono jest.

Czas nie zmienia się w Moim Królestwie. Szatan jest największym biczem ludzkości, a jego skażenie jest śmiertelne. Ukrywa się więc starannie, jest mistrzem oszustwa, dlatego zawsze będzie przedstawiał dobro jako zło, a zło jako dobro. Tylko ci, których oczy są naprawdę otwarte na Boga zrozumieją zagrożenie, jakie stanowi on dla zbawienia świata.

Wasz Jezus

 

Wykorzystają Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie

orędzie nr 1131 z serii Ostrzeżenie

18.05.2014, godz.  19:15

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przekazywane tobie zaczną się wylewać - po kropelce, aż wszystko będzie się lało szybko, jak woda z kranu. Wkrótce będziecie przeżywać incydenty, czyny i działania związane z Moim Kościołem na Ziemi. Ci, którzy podnoszą ubliżające zarzuty wobec Mojego Świętego Słowa zostaną uciszeni, tak wstrząsną nimi nadchodzące wydarzenia.

Wszystko, co pochodzi ode Mnie, pochodzi od Mojego Ojca. Kiedy Mój Ojciec podaje szczegóły przyszłych wydarzeń w ramach Jego Misji ratowania dusz, bądźcie pewni, że one się wydarzą. Gdy rozpoczyna się nowa era radykalnych reform w Moim Kościele, zostanie przyjętych wiele grup niechrześcijańskich. I podczas gdy z radością witam wszystkie dusze, nigdy nie pozwolę, aby Moje Słowo - na którym Mój Kościół został zbudowany - zostało zepchnięte na bok. Ci, którzy Mnie nie przyjmują, ponieważ nie wierzą w to Kim Ja Jestem, zostaną serdecznie przyjęci w Moim Domu. Będzie im okazana wszelkiego rodzaju gościnność; będą traktowani z wielką uprzejmością; będą im przekazane dary, a jednak odmówią oni uznania ich Gospodarza. Następnie, z czasem wykorzystają oni Mój Dom, by oddawać cześć pogańskim bożkom, jako znak szacunku, mówiąc światu, że tylko tak będzie sprawiedliwie. Chrześcijanom powiedzą, że Bóg oczekuje od nich, by serdecznie przyjmowali niewierzących w Kościele. Że niektóre praktyki, które oddają Mi cześć, będą musiały zostać tak skorygowane, aby nie urazić tych gości. Wkrótce Mój Dom nie będzie już należał do Mnie, ponieważ będzie się niewiele wspominało o Moim Prawdziwym Świętym Słowie.

Nowe słowa, o których będą wam mówili, że pochodzą z Moich Ust, zostaną wykorzystywane przez Mój Kościół na Ziemi, aby serdecznie przywitać obcych w Moim Domu. I podczas gdy Ja będę cicho siedział w kącie, oni będą biegać w amoku po Moim Domu; wynosić skarby i wszystkie symbole, które są związane ze Mną, Moją ukochaną Matką oraz Stacje Drogi Krzyżowej. Mój Dom zostanie ogołocony ze wszystkiego, co jest Mi drogie i zamieszkają w nim oszuści. Stanie się on miejscem dziwnych okolicznościowych ceremonii; nowych i niezwykłych modlitw, a stara księga zostanie zastąpiona nową. Tak będzie trwało do czasu, gdy Ja zostanę zmuszony do opuszczenia Mojego Domu, gdyż nie będzie on się już nadawał dla Mojej Świętej Obecności. Wszyscy Moi niewinni wyznawcy będą w tym widzieli tylko to, co w ich mniemaniu będzie próbą modernizacji religii katolickiej.

Niedługo nie będę już miał klucza do Mojego Domu, albowiem oni także go zabiorą. Wtedy uczynię Mój Dom tylko w sercach Moich wiernych wyświęconych sług, umiłowanych wyznawców i tych, których serca będą na Mnie otwarte. Mój Dom jest wasz. Mój Dom jest dla każdego. Ale gdy w Moim Domu witam pogan, to nie daję im prawa do zmuszania dzieci Bożych, aby przyjęli ich zwyczaje ani nie zezwalam, aby ich ceremonie odbywały się w Domu Pańskim.

Nigdy nie wolno wam pozwolić, aby wasza wiara została w ten sposób wykorzystana lub zagrożona, by umożliwić poganom splamienie Mojego Domu.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga

orędzie nr 1130 z serii Ostrzeżenie

17.05.2014, godz.  15:54

Moje drogie dziecko, gdy mój Syn udziela szczególnych względów dzieciom Bożym, oznacza to, że od obdarowanego spodziewa się przyjęcia na siebie pewnej odpowiedzialności. Za każde Błogosławieństwo, drogie dzieci, które otrzymujecie od mojego Syna, zawsze musicie dziękować Bogu. Kiedy mój Syn ofiarowuje niebiańskie Łaski dla duszy, wiele oczekuje się od takiej osoby. Każda dusza musi wówczas przeżywać swoje życie zgodnie z tym, czego została nauczona przez mojego Syna.

Mój Syn daje odczuć swoją Obecność kiedy jest wzywany. Im bardziej dusza otwiera się na Jego Miłość, tym bliższa staje się ona Jego Najświętszemu Sercu. Jednak, kiedy dusza wywyższa się przed moim Synem, gdy prosi o Jego pomoc, niczego od Niego nie otrzyma. Bóg kocha dusze pokorne. On obdarowuje je wielkimi Łaskami. Im więcej Łask otrzymują, tym więcej będzie w nich Jego Obecności. A gdy Jego Obecność da się rozpoznać, wtedy ta dusza będzie obiektem nienawiści. Diabła przyciągają dusze, które są w Świetle Boga. Użyje on wtedy wszelkich środków, aby upokorzyć taką wybraną duszę, a zazwyczaj robi to oszukując słabą duszę, którą się posługuje, aby zadać ból i cierpienie tej pokornej duszy.

Niestety, wielu ludzi, którzy kochają mnie, Matkę Bożą, przychodzi do mnie prosząc mnie, bym pomogła im zniszczyć inne dusze. Dusze, które tak mi mówią, zasługują na karę Bożą. Kiedy proszą mojego Syna, żeby wydał wyrok na takie dusze, to z powodu nienawiści, która jest w ich sercach, ich modlitwy nigdy nie zostaną wysłuchane. Jak możecie mnie kochać, adorować mojego Syna i deklarować wierność Prawdzie, gdy nienawidzicie innych? O, jak przebiegły jest zły duch, gdy pożera święte dusze, które pozwoliły, żeby pycha ich odwiodła z drogi. Gdy pycha pochwyci duszę w swój uścisk, ta natychmiast traci swój blask. Im ciemniejsza dusza się staje, tym dalej odsuwa się od Światła Boga.

Kiedy prosicie mnie o interwencję u mojego Syna w waszym imieniu, zawsze musicie przyjść do mnie z pełną miłością w swoich sercach. Nigdy nie wolno wam przeklinać innych, gdy prosicie o Błogosławieństwo Boga, gdyż jest to dla Niego odrażające. W Niebie nie ma miejsca na nienawiść.

Przychodźcie do mnie, drogie dzieci, lecz tylko z miłością do swoich wrogów w swoich sercach, a wszystkie wasze modlitwy zostaną wysłuchane według Świętej Woli Boga.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Ja Jestem Obecny w osobie, która kocha wszystkich, bez względu na rasę, wyznanie, seksualność czy kolor skóry

orędzie nr 1129 z serii Ostrzeżenie

16.05.2014, godz.  16:05

Moja szczerze umiłowana córko, proszę was wszystkich, którzy Mnie kochacie, abyście poświęcili Mojemu Sercu dusze wszystkich, którzy odrzucają Moje Miłosierdzie. Proszę was, abyście przyprowadzili do Mnie niewierzących, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia i tych, którzy, nawet gdybym osobiście stanął przed nimi, nadal by Mnie odrzucali. Te zatwardziałe dusze znajdują pociechę w innych formach duchowych poszukiwań, ponieważ odrzucają przyjęcie Mnie. Gdyby przyjęli Prawdę, odnaleźliby wielki wewnętrzny spokój, którego nigdy nie zapewni im żadna inna forma duchowej fascynacji. Ci, którzy nie wierzą we Mnie ani w Tego, który Mnie posłał, nigdy nie wypełnią swoich dusz spokojem.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę wnieść prawdziwy pokój do waszych serc, ponieważ zostałem posłany przez Tego, Który was stworzył, by doprowadzić was do Niego. Przeze Mnie będziecie mogli odnaleźć Mojego Ojca. A kiedy Ojciec zjednoczy się z dziećmi, które stworzył, zapanuje pokój. Bez Bożego Pokoju nigdy nie może być ładu na Ziemi. Poznacie, że tam, gdzie nie ma pokoju, przyczyna leży w braku pokornego poddania się Bogu.

Ci, którzy są obeznani z Moim Najświętszym Słowem nigdy nie mogą zapomnieć, że jakąkolwiek wiedzę posiadają o Mnie, to nigdy nie może ona zostać użyta przeciwko Mnie. Rozumiem przez to, że musicie zaufać Mi Jako Temu, Którym Ja Jestem. Przyjmijcie Mnie z pokornym sercem. Nigdy nie pozwólcie, aby zarozumiałość przyćmiła waszą wierność Mnie. Ten, kto jest łagodny i wrażliwy sercem, kocha Mnie. Ja Jestem Obecny w tym, który kocha wszystkich - bez względu na ich rasę, wyznanie, seksualność czy kolor skóry. Ja Jestem we wszystkich, którzy przeżywają swoje życie tak, jak ich uczyłem. Ja Jestem również Obecny w tych, którzy Mnie nie znają, ale którzy gorliwie naśladują Moje Cechy.

Kiedy chodziłem po Ziemi, nigdy nie szczyciłem się Moją Wiedzą - po prostu przekazywałem Prawdę. Nigdy nie rzucałem oszczerstw; prześladowałem czy upominałem tych, którzy nie idą za Mną. Nigdy o nikim nie mówiłem źle. Przyjąłem wszystkie dzieci Boga i każdy błąd, jaki wobec Mnie popełniali. Nigdy nie powiedziałem, że chciałbym poświęcić swoje Życie za kilku wybranych. Nie, oddałem się za wszystkich, szczególnie za zatwardziałych grzeszników. Nigdy nie przedkładałem jednego człowieka nad drugiego. Nigdy nie obsypywałem pochwałami jednego, a oczerniałem drugiego, gdyż to byłoby niemożliwe.

Starałem się szerzyć Prawdę w nadziei, że Moje Słowo zostanie usłyszane. Przyniosłem pokój wielu niespokojnym duszom, które miały pokorę, by Mnie słuchać. Byłem stanowczy, lecz sprawiedliwy wobec wszystkich, którzy Mnie dręczyli z powodu swojej nienawiści i złych języków. Wyrzucałem demony z dusz tych, którzy powstawali przeciwko Mnie i ofiarowałem wielkie Dary tym, którzy bardzo cierpieli. Ignorowałem szyderstwa tak zwanych świętych ludzi tamtego czasu, którzy kochali wyłącznie siebie samych. Bóg nigdy nie był priorytetem w ich życiu, tak byli zajęci zaspokajaniem własnych potrzeb. Jednak najbardziej poszukiwałem dusz tych, którzy nie wierzyli w Boga. Przybywali oni do Mnie, nie rozumiejąc dlaczego tak ich przyciągam do siebie. Przychodzili do Mnie z własnej woli, ale wielu z nich zostało przyprowadzonych do Mnie przez te dusze, które wiedziały Kim Ja Jestem i Kto Mnie posłał. Z tego powodu wylewałem na nich szczególne Łaski i natychmiast się nawracali.

Dziś, gdy rozmawiam z wami przed tym Wielkim Dniem, pragnę, abyście przyprowadzali do Mnie dusze niewierzących. Musicie to robić poprzez modlitwę i odmawianie tej Modlitwy Krucjaty (150) O ratowanie dusz niewierzących:

Drogi Jezu, proszę Cię, abyś uratował wszystkich, którzy nie z własnej winy, odrzucają uznanie Ciebie. Ofiaruję Ci moje cierpienia, aby dusze tych, którzy Cię odrzucają przyprowadzić do Ciebie i do Twojego Miłosierdzia, które wylewasz na cały świat. Zmiłuj się nad ich duszami. Zabierz je do Twojego Niebiańskiego Schronienia i wybacz im ich grzechy. Amen.

Wasz Jezus

 

Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską

orędzie nr 1128 z serii Ostrzeżenie

14.05.2014, godz.  23:30

Moja szczere umiłowana córko, Łaski, które ofiaruję światu, zmienią niewierzących w Moich pobożnych wyznawców. Natychmiast się nawrócą i padną na ziemię przede Mną poddając Mi się z miłością.

Ci, którzy Mnie zdradzali przez całe swoje życie i którzy Mnie odepchnęli, przyjdą i będą błagali Mnie, abym przyjął ich jako swoich. Jednak najtrudniej będzie uratować tych, którzy knują przeciwko Mojemu Słowu. Ponieważ są oni bardziej świadomi niż ci, którzy nie znają znaczenia Mojego Słowa, a jednak celowo próbują na nowo je napisać, aby dostosować je do swojego wygórowanego poczucia własnej godności. Gdyż pomimo całej swojej wiedzy nie widzą Prawdy, ponieważ nie chcą jej widzieć. Nie będą głosili absolutnej Prawdy, a zamiast tego sfałszują ją, aby oszukać innych.

Niektórzy ludzie zwracają się przeciwko Mnie, ponieważ wierzą, że ich powołanie do Mojej służby skutkuje obdarzeniem ich oświeceniem. Myślą, że mają władzę przyznaną im przez moc Ducha Świętego, aby tak dostosować Moje Nauczanie, aby nie urażało ono współczesnego społeczeństwa. Ich pycha będzie ich upadkiem, a ich odpadnięcie od Łaski zobaczy wielu, którzy będą czuli się oszukani, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd. Inni spośród nich dokładnie wiedzą, że nie służą Mnie - tylko złemu duchowi. Celowo krążą oni pośród was, aby zniszczyć prawdziwe Słowo Boże. Nie będą pokutowali i nie przyjmą Mojej Dłoni, ponieważ wierzą w kłamstwa bestii, który od wieków obiecał Moim wrogom nadejście jego raju. I postanowili oni uwierzyć w te starannie przygotowane oszustwa, powodowani swoją chciwością i ambicją. Zostaną wrzuceni do otchłani, zanim uświadomią sobie Prawdę. To są tylko niektórzy z nieszczęśników i zwiedzionych, którzy zaprzeczają istnieniu diabła takiego jakim on jest i otchłani, w której zamieszka na wieczność.

Ostrzegam wszystkie dzieci Boże, że krocząc nikczemnymi ścieżkami, odrzucając Słowo Boga i śmiertelnie grzesząc, ściągną na siebie karę. Każdy, kto mówi inaczej, zwodzi was. Jednak będę ratował skruszonych do ostatniej chwili, tak bardzo pragnę, aby każdy z was został uratowany.

Moja Miłość, Moje Miłosierdzie i Moje Współczucie będzie waszą zbawiającą Łaską. Nie chcę was przerażać, ale muszę wam powiedzieć Prawdę. Gdy przyjdziecie do Mnie - nie ma znaczenia jaką wiarę wyznajecie, na samym końcu - zbiorę was jak swoich. Nigdy nie zapomnijcie tej Obietnicy. Obiecuję, że dotrę do was w głębinach waszej rozpaczy.

Wasz Jezus

 

Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez trzy dni

orędzie nr 1127 z serii Ostrzeżenie

13.05.2014, godz.  08:50

Moja szczerze umiłowana córko, Moją największą radością jest patrzeć na Moich ukochanych wyznawców, którzy odpowiedzieli na Moje Wołanie, aby odmawiać Modlitwy Krucjaty, które mocą Ducha Świętego będą ratowały miliardy dusz.

Wykorzystam Modlitwy Krucjaty do odnowienia i oczyszczenia dusz ludzkich, w tym samym czasie, gdy odnawiam oblicze Ziemi. Ta wielka całkowita odnowa zostanie ukończona w tym samym czasie, aby świat był gotowy i godny na przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako powracającego Zbawiciela.

Podobnie jak narody, które przyjmują członków rodziny królewskiej, muszą poczynić wiele przygotowań, zanim król postawi stopę na ich ziemiach. Nigdy nie pozwolono by na to, aby król przybył z wizytą, kiedy wszystko pozostaje w bezładzie, rozkładzie lub gdy ulice są pokryte brudem. Z tego powodu przedstawiciele tych państw dołożą starań, aby byli oni ubrani i odpowiednio przygotowani na spotkanie odwiedzających dygnitarzy. Zadadzą sobie niemały trud, aby przygotować wspaniałe powitanie i wybrać przedstawicieli, których uznają za godnych, aby serdecznie powitać króla składającego wizytę. W końcu przygotują wielką uroczystość dla uczczenia przybycia króla i tego wielkiego dnia udekorują ulice i będą wyśpiewywać pieśni pochwalne. Będą hojni w pochwałach dla odwiedzającego monarchy i jego świty. Tak też będzie w Wielki Dzień Pański, gdy Ja, Jezus Chrystus przyjdę, aby sądzić.

Przybędę nagle na dźwięk trąb i słodkiego brzmienia Chóru Aniołów. Bezpośrednio przed Moim powrotem, nieboskłon będzie ciemny przez trzy dni. Potem rozświetli się mnóstwem kolorów, których nigdy dotąd człowiek nie widział. Ja będę widoczny dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka w każdym wieku i będzie to wielki wstrząs, ale także wielki zachwyt. Ludzie nie będą wierzyli własnym oczom, a wielu będzie oniemiałych - inni będą płakali łzami ulgi i radości. Wielu będzie nieprzygotowanych i to wydarzenie będzie dla nich tak przytłaczające, że będą wylewali łzy smutku, bo w swoich sercach poznają, jak odmawiali przyjęcia Prawdziwego Mesjasza i jak są niegodni wejścia do Mojego Królestwa. Ale mówię teraz do tych ludzi. W tym dniu musicie Mnie wezwać i poprosić Mnie o wybaczenie. Wtedy także i wy zostaniecie zebrani w Moim Nowym Królestwie.

Tak jak przy każdej wizycie króla, proszę tych spośród was, którzy Mnie kochacie, abyście przygotowali się do tego Wielkiego Dnia. Ufajcie Mi, przygotujcie swoje dusze, módlcie się o zbawienie wszystkich dusz i przybądźcie ubrani, gotowi, oczekujący - tak jak narzeczona czeka na pana młodego. Tego Dnia, wy, dzieci Boże, dołączycie do Mnie, jako jedno w Świętej Jedności z Moim Ojcem od początku nowego świata i Świętej Ery obiecanej wam od początku.

Trwajcie w pokoju. Przygotujcie się z miłością i prostotą serca do tego Wielkiego Dnia. Nie bójcie się go. Powitajcie go z radością. Nawet, jeśli jesteście w wielkiej ciemności, zabiorę was do Mojego Światła. Wystarczy, żebyście wyciągnęli swoje ręce do Mnie, a Ja przytulę was jak swoich.

Wasz Jezus

 

 

Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich

orędzie nr 1126 z serii Ostrzeżenie

11.05.2014, godz.  18:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moim najgorętszym życzeniem jest przyniesienie miłości, pokoju i szczęścia wszystkim dzieciom Bożym. Nigdy nie pragnę zemsty, nie ważne jak złe są uczynki ludzi. Ani nie szukam powodu, by kogokolwiek poniżyć, nawet jeśli oni poniżają innych w Moje Imię. Nigdy nie staram się niszczyć dobrego imienia człowieka, gdy jest on przyczyną wielu zniszczeń w świecie. Nie szukam nikczemnych, aby ich z łatwością zniszczyć. Moim jedynym pragnieniem jest uratowanie ich wszystkich. Miłuję dusze wszystkich dzieci Bożych. Stale ich szukam. Staram się przyciągnąć ich do Siebie. Każdego dnia szukam tych, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia. Daję odczuć Moją Obecność w ich życiu, wypełniając ich dusze miłością do innych, wykorzystując dobroć, która w nich jest, tak aby mogła ona zwyciężać negatywne myśli, czyny i akty.

Niektóre dusze są oczywiście otwarte na Mnie i raduje Mnie ich wielkoduszna odpowiedź i czułe serca. Inni stawiają barierę między sobą a Mną tak, że trudno jest dotknąć ich dusz. Ale będę próbował zdobyć te dusze na wiele różnych sposobów, dopóki nie otworzą swoich serc na Moc Bożej Miłości.

Miłość jest siłą napędową, która prowadzi do wszystkich dobrych rzeczy. Miłość jest obecna w każdym dziecku Bożym od chwili jego narodzin. Boży Dar miłości pomaga ludzkości pokonać złego ducha. Gdy Bóg interweniuje i zwiększa miłość w duszy, czyni tak, aby bronić swoje dzieci od niegodziwości szatana. Miłość jest silniejsza niż nienawiść, choć nienawiść jest wytrwała. Szatan pełen nienawiści do ludzkości, nie posiada żadnego rodzaju miłości, z wyjątkiem miłości własnej. On atakuje ludzkość poprzez zasiewanie nienawiści wewnątrz dusz, które zostały osłabione z powodu grzechu. Nienawiść znajdzie gotowy dom w duszach tych, którzy są zazdrośni, pełni dumy, samotni i zagubieni. Szatan nigdy nie skusi duszy do nienawiści poprzez przedstawianie duszy, czym jest ta nienawiść. Będzie on natomiast zawsze kusił duszę poprzez grzech pychy, to jest jego pierwsza taktyka. Dusza będzie doprowadzona do przekonania, że musi się obrazić, ponieważ nakazują to jej własne wymagania, bo ona wie to najlepiej i że przy tym robi coś dobrego.

Miłość Boga rozszerza się w tym czasie wśród wszystkich Jego dzieci. Czyni tak z powodu Jego Miłosierdzia. Zwiększa On miłość w ludzkich sercach, aby pomóc ludzkości w walce z nienawiścią, która wkrótce się w świecie spotęguje, kiedy serca ludzi staną się zimne jak głaz.

Proszę, abyście odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, by odnaleźć w tym czasie Miłość Boga.

Modlitwa Krucjaty (149) O znalezienie Miłości Boga

O Jezu, napełnij mnie Miłością Boga. Napełnij mnie swoim Boskim Światłem i zalej mnie miłością, której potrzebuję, by rozsiewać ziarno Miłosierdzia Bożego wśród wszystkich narodów.

Pozwól, żeby Twoja Boska Miłość rozprzestrzeniała się przeze mnie wśród tych wszystkich, z którymi się stykam. Roztaczaj swoją Miłość, aby spoczęła na wszystkich duszach, wszystkich wiar, wszystkich wyznań, wszystkich narodów - jak mgła, aby porwać wszystkie dzieci Boże do jedności.

Pomóż nam tak szerzyć Miłość Bożą, aby mogła pokonać i pokonała całe zło na świecie. Amen.

Zawsze utożsamiajcie miłość z Obecnością Boga. Wiedzcie, że tylko miłość może przyprowadzić do Mnie dusze. Wiedzcie, że tylko miłość może pochodzić od Boga. Tylko miłość ma moc, aby przynieść pokój, zadowolenie i jedność między narodami. Nienawiść pochodzi od szatana i gdziekolwiek stajecie się jej świadkami, musicie odmawiać tę powyższą Modlitwę O znalezienie Miłości Boga. Pamiętajcie, miłość zwycięży wszystko dlatego, że pochodzi od Boga.

Wasz Jezus

 

Wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę

orędzie nr 1125 z serii Ostrzeżenie

10.05.2014, godz.  17:30

Moja szczerze umiłowana córko, teraz nie możesz tego zrozumieć, ale wiedz, że wzbudzę w Moim Kościele człowieka, który powstanie i ogłosi Prawdę. Zrobi to w czasie, gdy żaden inny kardynał, biskup, kapłan czy jakikolwiek Mój wyświęcony sługa nie będzie miał odwagi, aby to zrobić. Kiedy nowa fałszywa doktryna ogarnie Kościół, wielu należących do niego pozna w swoich sercach, jak jest błędna. Będą się niepokoić, ale będą zbyt przerażeni, aby podnieść głos. Bowiem w przeważającej liczbie będą ci, których wiara jest tak słaba, że łatwo przyjmą każdą herezję, która zostanie przedstawiona dzieciom Bożym w Moje Święte Imię.

Człowiek, którego wzbudzę jest odważną duszą i wielu dozna ulgi, gdy on przemówi. Kiedy to zrobi, dużo więcej powstanie i będzie się wypowiadać, ratując w ten sposób wiele dusz. Gdy zostanie on już wzbudzony, mam dalsze plany zebrania tych wszystkich wyznań, które nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako Syna Bożego. Wszystkie te Plany Boże zostały przepowiedziane i wiele milionów ludzi z całego świata uświadomi sobie wtedy Prawdę. Ich liczba będzie wtedy wzrastać i będę im błogosławił, aby mogli zebrać razem wszystkie wyznania, a ich jedynym celem będzie zapewnienie, aby było głoszone prawdziwe Słowo Boże. Wtedy Wiara tak będzie się rozprzestrzeniać, że Moje Słowo, takie, jakie znajduje się w Świętej Ewangelii będzie głoszone przez mężczyzn, kobiety i ich synów i córki we wszystkich czterech stronach świata. Będą prorokowali, ujawniając światu te Boskie Orędzia, a Moja Obecność okryje ich, aby dać im siłę i odwagę, których będą potrzebowali.

Tak potężne będzie to Moje pokolenie w rozpowszechnianiu Prawdy, że wielu z tych, którzy byli zmyleni i prowadzeni drogą wielkiego błędu, zawróci i z powrotem do Mnie przybiegnie. Będą się powiększać tak szybko, że z każdą herezją wymierzoną przeciwko Mnie, miliony dusz zostaną nawrócone. Najpierw będę przyciągał pogan, gdyż dotąd nie otrzymali Prawdy i aby świat nie miał żadnych wątpliwości co do tego, jak potężna jest Moja Interwencja. Następnie przyciągnę razem wszystkie inne religie i pokażę im jasno, że istnieje tylko jedna droga do Mojego Ojca, a prowadzi ona jedynie przeze Mnie. A gdy Ja będę przyciągał miliony dusz do siebie i do Prawdy o tym Kim Ja Jestem, miliony innych dusz będą przyciągane do religii uczynionej przez człowieka i zaplanowanej oraz stworzonej przez złego ducha.

Wielki plan złego ducha jest drobiazgowy i prosty i ma doprowadzić do potępienia jak największej liczby dusz, niszcząc ich wiarę we Mnie, Jezusa Chrystusa. Zrobią to przez odrzucenie Prawdy. Gdy nowa religia będzie pochłaniała dusze poprzez kłamstwa, odzyskam trzy razy więcej poprzez zadbanie o to, żeby dzieci Boże nie zapomniały Prawdy.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Nigdy nie wolno sprzeciwiać się Mojej Świętej Woli

orędzie nr 1124 z serii Ostrzeżenie

09.05.2014, godz.  17:00

Moja szczerze umiłowana córko, świat został stworzony przeze Mnie, ponieważ taka była Moja Wola. Moja Wola istniała zawsze, istnieje i zawsze będzie istnieć. Moja Wola wypełni się z wolą lub bez woli ludzkości. Wolna wola, dana człowiekowi z Mojej Ręki była nadużywana i to doprowadziło do oddzielenia człowieka ode Mnie, Ojca Przedwiecznego. Dopóki człowiek ma dar wolnej woli, oznacza to, że tylko ci, którzy zdecydują się przyjść do Mnie, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą stać się częścią Mnie - ponownie osiągając pełnię.

Kiedy wola człowieka przeciwstawia się Mojej Woli, wywołuje to zaciekłą walkę, gdyż tylko Moja Wola może przeważyć wszystko to, co jest. Moja Święta Wola ma pod swoją władzą wszystko, na co Ja pozwalam i wszystko, co dopuszczam, gdyż zawsze będę akceptował wolną wolę, którą dałem człowiekowi, ponieważ nie zabieram tego, co daję. Czasami człowiek przez swój wolny wybór sprawia straszny ból w świecie i poprzez swoją chciwość i egoizm ogromnie Mnie obraża. Jednak Ja nie ingeruję w wolę człowieka, gdyż tylko on może zdecydować, czy chce pełnić to, czego pragnie Moja Wola czy nie. A chociaż nie staram się odebrać wolnej woli, wolnego wyboru, nie oznacza to, że człowiek może narzucać Mi swoją wolę ponad tę, która jest Moja.

Nigdy nie wolno sprzeciwiać się Mojej Świętej Woli, ponieważ człowiek nigdy nie może pokonać Mojej Woli. Kiedy tak zrobi, przekona się, że niemożliwe jest sprzeciwienie się Mnie bez ponoszenia konsekwencji. Tylko Ja decyduję o skutkach życia i śmierci, ponieważ tylko do Mnie należy ta decyzja. Kiedy podejmuję decyzję, aby przeprowadzić Moje Plany ochrony Moich dzieci, żaden człowiek nie ma władzy, aby ją zlekceważyć. Jeśli człowiek będzie starał się ingerować w Moje Dary dla świata, które obejmują życie we wszystkich jego formach, to nie tylko mu się to nie uda, ale w konsekwencji będzie cierpiał. 

Niech żaden człowiek nie stara się powstrzymać Mnie w Moim Planie ukończenia Mojego Świętego Przymierza.

Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie lub nie staje na drodze Mojej Woli, aby nie został gwałtownie odcięty.

Niech żaden człowiek nie stara się Mnie powstrzymać od przekazania Życia Wiecznego duszom, bo jego własne życie się zakończy. Gdy próbujecie sprzeciwić się Mnie, nigdy wam się to nie uda. Kiedy człowiek niezmiennie odrzuca Moje Słowo i walczy z Moją Boskością, to w rezultacie przyniesie to tylko zamieszanie, katastrofę, utratę życia i straszne kary. Dlatego, gdy proszę, by dusza słuchała Mnie i Moich Poleceń i dzięki swojej wolnej woli przyjmuje ona te prośby, to nie będzie dla niej możliwe sprzeciwić się Mojej Woli.

Ty, Moja córko próbowałaś walczyć z Moją Wolą - jednak już Mi się poddałaś. Od teraz będziesz wiedziała, że jest to mało skuteczne, gdyż tylko to, co jest dyktowane przeze Mnie, na Mój sposób, jest możliwe do wykonania.

Dzieci - Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stwórcą. Tylko Ja wiem, co przyniesie wam przyszłość, ale doznacie pocieszenia, gdy dowiecie się, że wszystkie Moje Plany zostały zakończone. Tylko wtedy, gdy wasza wola połączy się z Moją, Moje Królestwo będzie mogło zostać w pełni urzeczywistnione i ostatecznie ukończone. Dopiero wtedy wszystkie konflikty między człowiekiem a Mną, waszym Odwiecznym Ojcem, zakończą się. Pokój zapanuje w nowym świecie, który nadejdzie - świecie tak doskonałym, że już nigdy się nie skończy.

Wasz Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Nie musicie się martwić, gdyż Bóg kocha was wszystkich

orędzie nr 1123 z serii Ostrzeżenie

08.05.2014, godz.  23:30

Moja szczerze umiłowana córko, rozejrzyj się wokół siebie, a zobaczysz wielu ludzi prowadzących beztroskie życie. Ujrzysz śmiech, radość i wielkie braterstwo i będziesz wiedziała, że to może pochodzić jedynie od Boga. Wielu ludzi, gdy pozna Prawdę, obejmie Mnie z otwartymi i wdzięcznymi sercami i wtedy będziemy jednym.

Moim Planem jest zebranie wszystkich i wypełnienie ich wielką miłością, radością i szczęściem. Będę się radował w Moim Nowym Królestwie i będzie dużo śmiechu, radości i piękna, a także Życie Wieczne. Miłość będzie promieniowała z każdego stworzenia; każda dusza i każde życie będą doskonałe.

Kiedy martwicie się o przyszłość świata, pamiętajcie, co wam powiedziałem. Wszystko będzie dobrze, gdy przyjdę zebrać was do nowego świata bez końca. Nie musicie się martwić, gdyż Bóg was kocha. Dusze żyjące ubogim i smutnym życiem, z tej przyczyny zostaną zebrane jako pierwsze, jeśli zaakceptują to Kim Ja Jestem. Ci, którzy są w strasznej ciemności otrzymają nadzwyczajne Łaski, by oczyścić ich dusze, abym mógł rozluźnić uchwyt złego ducha, w którym tkwią i zabrać je do schronienia Mojego Miłosierdzia. To jest bitwa, a toczone w niej walki będą ciężkie, ale zostanie użyta Moc Trójcy Przenajświętszej i dusze będą tak oświecone, że nie zginą.

Powołam ważnych przywódców spośród was i z armią rozrastającą się w każdym narodzie, będziecie potężnieć i zabierzecie ze sobą do Nowego Raju większość dzieci Bożych. Spójrzcie na Mnie z ufnością i nie obawiajcie się Mojej Miłości, gdyż musicie wiedzieć, że nigdy dobrowolnie bym was nie trwożył, bo gdy ujawnię Moją Obecność, to wypełni was ona wielkim zachwytem i radością. Zapewniam was, że nie musicie się bać, gdyż Ja Jestem Samą Miłością. Miłość was uspokoi i gdy staniecie twarzą w twarz ze Mną, waszym Jezusem, odczujecie nagłą zażyłość, która pojawia się tylko wtedy, gdy wasze serce zostaje splecione z Moim.

Jak bardzo kocham was wszystkich i jak tęsknię za waszymi duszami.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl