OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 58

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm

orędzie nr 1162 z serii Ostrzeżenie

27.06.2014, godz. 22:11

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy łatwo nie zidentyfikujecie dzieła szatana w świecie, gdyż on jest bardzo przebiegły. Rzadko będzie ukazywał swoje działania w taki sposób, żeby ludzie zadawali sobie pytania czy nie kryje się w nich jego wpływ. W ciągu całego jego panowania na Ziemi dokonywał on niezwykłych wysiłków, aby przekonać świat, że on nie istnieje. Rzadko widzicie prawdę, ponieważ jest ona ukrywana przez tych, których on wykorzystuje, aby przekonać ludzi, że Bóg nie Istnieje.

Celem szatana jest oszukanie ludzi, by uwierzyli, że świat i istnienie ludzkości jest środkiem do celu. Jego największym triumfem było wprowadzenie humanizmu, a w szczególności humanizmu świeckiego.

Humanizm, tak zwane pragnienie, by troszczyć się o ludzkie potrzeby poprzez eliminację niesprawiedliwości społecznej, jest błędny. Ci, którzy przyjmują humanizm w swoim życiu traktują go, jako substytut wiary w Boga i to jest zrozumiałe, dlaczego to czynią. Niestety, wiele religii wydało odstępców, na których zachowanie nie wpływa Bóg. Swoją nienawiść do innych i swoje mordercze zamiary realizują oni w Imię Boga, podczas gdy w rzeczywistości sam szatan inspiruje każdy ich ruch. Czyni tak, aby odciągnąć ludzi od Boga. Te ciemne dusze popełniają straszliwe niesprawiedliwości i wykorzystują Imię Mojego ukochanego Ojca do przeprowadzania nikczemnych działań. Następnie usprawiedliwiają te działania w imię swoich religii, a tym doprowadzają wielu ludzi do całkowitego odrzucenia wiary w Boga.

A ponieważ świecki humanizm pochwala wszystkie dobre rzeczy w imię sprawiedliwości społecznej, jest bardzo atrakcyjny dla tych dusz, które mają wrażliwe serca, gdyż ich intencje są dobre. Niestety, kiedy przyjmą tę doktrynę, mówią, że Stworzenie świata było przypadkiem spowodowanym przez naturę. Ale to jest nieprawda, gdyż świat został stworzony przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Żaden naukowiec nigdy nie będzie w stanie wyjaśnić Stworzenia świata, gdyż ta wiedza nigdy nie będzie ujawniona człowiekowi.

Odrzucenie tego, co nadprzyrodzone i Istnienia Boga w Niebie oznacza, że odrzuca się zasady moralne, które pochodzą od Boga. Oznacza to, że moralność, głębokie poczucie tego, co podoba się lub nie podoba Bogu, nie może się zachować, a to prowadzi do ciemności. Zamiast tego, człowiek będzie koncentrował się wyłącznie na swoich fizycznych potrzebach, a zaniedba swoją duszę. W chwili śmierci, jego dusza, której nie chciał on zaakceptować jako życiodajnego Daru od Boga, w dalszym ciągu nie będzie akceptowała Bożego Miłosierdzia. Wiele z tych dusz na tym etapie całkowicie odetnie się od Miłosierdzia Bożego.

Kiedy Mój Kościół podzieli się i upadnie, z wielką ochotą przyjmie humanizm. I w rezultacie, pociągnie te wszystkie dusze do błędnej interpretacji Prawdy o ich istnieniu. Świat przyjmie ten nowy typ kościoła - kościoła zajmującego się niesprawiedliwością społeczną - i nie zostanie wypowiedziane ani jedno słowo o tym, jak ważne jest zbawienie waszych dusz.

Wasz Jezus

 

Nikt z was nie jest w stanie zrozumieć Bożych Praw

orędzie nr 1161 z serii Ostrzeżenie

26.06.2014, godz. 14:00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno wam sądzić, że Moje Słowo dane światu poprzez te Orędzia zostanie łatwo przyjęte. Ci, którzy go nie akceptują od czasu do czasu będą usiłowali żyć tymi Orędziami i wszystkim o co ich proszę. Jednak zamiast żyć tymi Orędziami i odpowiednio dostosować do nich swoje życie, będą oni nieustannie podważali każde Słowo, które pochodzi z Moich Najświętszych Ust. Gdyby zamiast tego zastosowali się do Mojego Nauczania, które się nigdy nie zmienia, wówczas lepiej by Mi służyli.

Nikt z was nie jest w stanie zrozumieć Bożych Praw, które pochodzą od Mojego ukochanego Ojca. Kiedy będziecie próbowali analizować Tajemnice Boskości Trójcy Świętej, nie uda się wam to, gdyż nie wszystko możecie wiedzieć. Każdy z was, kto jest przekonany, że rozumie wydarzenia prowadzące do Mojego Powtórnego Przyjścia, a także wydarzenia następujące po nim, musi wiedzieć o tym. Ujawniam pewne zdarzenia tylko po to, by pomóc przygotować wasze dusze. Moje Objawienia nie są wam dane po to, by wzbudzać sensację, kontrowersje lub nienawiść wśród was, ponieważ Ja nigdy nie wywoływałbym takiego zamętu. Zamęt wynika z braku zaufania do Mnie i palącej ludzkiej ciekawości, co jest zrozumiałe. Musicie po prostu pozostać wiernymi Mojemu Świętemu Słowu - to wszystko, o co proszę.

Gdy chodziłem po Ziemi, prowadziłem proste życie. Uczyłem Mojego Słowa w prosty sposób tak, aby wszyscy rozumieli Moje Nauczanie. Pokazałem Mój wstręt względem tych, którzy utrzymywali, że reprezentują Boga i których obowiązkiem było zagwarantowanie, by honorowano Dziesięć Przykazań. Jednak ci uczeni mężowie, przepełnieni pychą, nosili szaty obwieszone klejnotami i szczycili się swoimi stanowiskami w Świątyni Boga. Tak mocno nastawieni byli w swoich działaniach na pozerstwo; nakazywanie; upominanie ubogich, pokornych i niewykształconych; że zapominali o jednym ważnym fakcie. Ich zadaniem było służyć Bogu. Aby służyć Bogu, musieli służyć Jego dzieciom. Zamiast tego żądali szacunku; poszukiwali uznania i zazdrościli sobie wzajemnie pozycji w hierarchii władzy, istniejącej w Świątyniach. Na żadnym etapie nie zachęcałem do pogoni za sensacją, a chociaż Moje Słowo przekazywane było masom i w bardzo prosty sposób, to jednak wywoływało ono kontrowersje. Gdyż tylko Słowo Boże, które jest proste i jednoznaczne, może gorszyć w ten sposób. Prawda doprowadza wielu ludzi do podziałów, ponieważ nie potrafią jej sprostać. Jednak musicie troszczyć się tylko o Prawdę - Słowo Boże. Analizowanie Mojego Słowa lub spieranie się o sens Prawdy i traktowanie Słowa Bożego jako sensacji jest stratą czasu. Znacznie lepiej jest służyć Mnie, służąc innym w Moje Imię.

Nie bójcie się Prawdy; nie odrzucajcie jej; odsuwając ją stworzycie nową jej interpretację. Prawda pozostaje ta sama co zawsze. Moje Słowo jest Moim Słowem. To co mówię, Stanie się. W Wolę Bożą nie można ingerować. Przyjęcie Prawdy przyniesie jasność umysłu; pokój w waszych duszach i pragnienie bycia posłusznym Mojemu Słowu - tak jak jest ono przekazywane - w każdym czasie. Niczego nie możecie do niego dodać, gdyż ono pozostanie nietknięte na wieczność.

Wasz Jezus

 

Nie odcinajcie więzi z tymi, którzy was nienawidzą z Mojego powodu

orędzie nr 1160 z serii Ostrzeżenie

25.06.2014, godz. 23:37

Moja szczerze umiłowana córko, nie ma potrzeby, by ludzie zaniechali wszystkich swoich zwyczajnych codziennych czynności, gdy ślubują Mi wierność. Nie jestem Bogiem, który nakazuje, aby upaść do Moich Stóp, ze szkodą dla swoich codziennych obowiązków. Nie pysznię się; nie stoję majestatycznie, z dumną postawą, aby rządzić ludzką rasą, ani nie mogę dyktować każdego waszego ruchu i przymusić was do służenia Mi. Ja nie Jestem taki, gdyż przyszedłem, jako pokorny sługa, by wyzwolić człowieka z niewoli szatana.

Przyszedłem was uratować i przychodzę ponownie, by wypełnić swój Plan Zbawienia. Ja Jestem tutaj, aby wam służyć. Przychodzę do was, aby was do siebie przyciągać i chociaż raduję się z waszej miłości do Mnie i z czasu, jaki Mi poświęcacie, Moim zamiarem jest czynić to tak, żeby nie dodawać wam zbędnej udręki. Chociaż mile jest widziany czas, jaki Mi dajecie i modlitwy, jakie ofiarujecie, nadal musicie żyć swoim życiem, aby wyżywić i odziać siebie i swoje rodziny. Proszę jedynie o to, abyście żyli tak, jak to jest niezbędne, by móc Mi służyć. A gdy wasz związek ze Mną pogłębi się, będziecie odczuwali nieodparte pragnienie rozmowy ze Mną w swoich myślach i w słowach. Proszę, abyście traktowali innych z takim szacunkiem, jaki Mi okazujecie. Nie kłóćcie się ani nie traćcie panowania nad sobą w kontaktach z innymi z Mojego powodu. Jednak nigdy nie usprawiedliwiajcie działań lub słów tych, którzy Mnie obrażają - po prostu módlcie się za nich. Gdy wasza miłość do Mnie będzie wzrastała, wasz związek ze Mną będzie stawał się bardziej zażyły. Kiedy już tak będzie, nastanie czas, gdy będziecie ściągać na siebie gniew tych, których wiara jest słaba. Spodziewajcie się tego i nie przejmujcie się ani nie zamartwiajcie, bo gdy pozostajecie w jedności ze Mną, będą was za to nienawidzić. Bądźcie cierpliwi wobec tych ludzi. Bądźcie mili. Bądźcie uprzejmi. Nie wdawajcie się w dyskusje, gdyż, cokolwiek powiecie, to i tak nie będzie to miało znaczenia. Pokazujcie im raczej sens chrześcijaństwa, odpowiadając miłością na nienawiść.

Nie odcinajcie więzi z tymi, którzy was nienawidzą z Mojego powodu. Raczej módlcie się za nich. Musicie starać się zachować równowagę w swoim życiu, kiedy jesteście w jedności ze Mną. Chociaż pragnę waszego towarzystwa, pragnę również, abyście kochali tych, którzy Mnie potrzebują, ale którzy nie potrafią Mnie zobaczyć; którzy nie mogą znaleźć w swoich sercach akceptacji dla Mnie lub też nie mają pojęcia, co to znaczy Życie Wieczne. Waszą powinnością wobec Mnie a Moim Pragnieniem jest, abyście mądrze spożytkowali swój czas, aby kochać te dusze. Poprzez swoje słowa, czyny, działania i modlitwy możecie przyprowadzić Mi te dusze i zrobicie to. 

Wasz Jezus

 

Porównajcie Mnie do matki, która musi rozłączyć się ze swoim dzieckiem zaraz po jego urodzeniu

orędzie nr 1159 z serii Ostrzeżenie

23.06.2014, godz. 01:45

Moja szczerze umiłowana córko, dziś przynoszę wam i wszystkim Moim umiłowanym wyznawcom wielkie Błogosławieństwa. Moje Serce rozsadza miłość do was wszystkich. Zdaję sobie sprawę z tego, że wasza droga służenia Mi może być czasami bardzo trudna, jednak pragnę, abyście wiedzieli, że Ja prowadzę was w każdym momencie. Niejedna z prób, które mogą stanąć przed wami będzie nie do pokonania. Dlatego też, jeśli poczujecie się bezradni i zalęknieni, nie możecie się poddawać, a kiedy Mi zaufacie, wszystko będzie wydawało się łatwiejsze.

Porównajcie Mnie do matki, która musi rozłączyć się ze swoim dzieckiem zaraz po jego urodzeniu i która nigdy w ciągu swego życia nie może zobaczyć tego dziecka ponownie. Matka nigdy nie zapomni tego dziecka i spędza każdy dzień usychając z tęsknoty za swoim ciałem i krwią w nadziei, że na pewnym etapie zjednoczy się ze swoim dzieckiem. Każdego dnia myśli o swoim dziecku; modli się o jego pomyślność i głęboko w sercu odczuwa stały ból z powodu swojej straty. Nic nigdy jej nie zaspokoi, dopóki znów nie weźmie tego dziecka w swoje ramiona. Jest ona bardzo cierpliwa, ma wielką nadzieję i głębokie pragnienie, by stanąć oko w oko z dzieckiem, które wydała ze swego łona i nie istotne ile lat trzeba będzie na to czekać. Wszystko co się dla niej liczy, sprowadza się tylko do tego, że oto ona i jej dziecko znów staną się całością - jedno splecione ze drugim.

Ja Jestem jak ten rodzic, który musi znosić podobne cierpienia. To czekanie jest dla Mnie bolesne. Ale ból straty, taki jak z powodu dawno zaginionego dziecka, które nie chce wrócić do rodziców, jest największy ze wszystkich. Ból, jaki odczuwam, gdy Ja Jestem odrzucany przez dzieci Boże, jest dla Mnie stałą męką. Zrobię wszystko, aby przyciągnąć te dusze do Mojego Łona. Skorzystam z innych dusz - ich braci i sióstr, którzy chcą Mnie pocieszyć - w Moim dążeniu do obudzenia ich uśpionych dusz. Potrzebuję Moich ukochanych wyznawców, rodzeństwa tych zagubionych dzieci Bożych, żeby rozbiegli się po świecie i zebrali Moją rodzinę w całość.

Musimy zjednoczyć się przeciwko duchowi ciemności, który sprawi, że stanie się prawie niemożliwe, aby te dusze odczytały Prawdę swojego urodzenia. Tym osobom trzeba powiedzieć o ich prawie przysługującym im z urodzenia; o ich dziedzictwie i ich Wiecznym Zbawieniu. A czas ujawnienia Prawdy jest bliski. Z waszą pomocą, Moi umiłowani wyznawcy, przyjdą oni do Mnie, powrócą do Mojej rodziny, gdzie my wszyscy zjednoczymy się w końcu, jako jedno. Tak, jak miało to być.

Kocham was z głęboką czułością i raduję się, gdy z miłością w swoich sercach odpowiadacie na Moje Wołanie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: By prawdziwie służyć mojemu Synowi, trzeba Go najpierw pokochać. Żeby pokochać mojego Syna, trzeba Go najpierw poznać

orędzie nr 1158 z serii Ostrzeżenie

21.06.2014, godz. 15:40

Moje dziecko, swoje własne życie na Ziemi przeżywałam poprzez mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Moja dusza została stworzona w Niebie przez mojego Ojca, Boga Najwyższego, a moje urodzenie było niezwykłym Darem dla ludzkości. Zostałam wysłana przez Boga wyłącznie po to, by dać światu długo oczekiwanego Mesjasza. Narodziny mojego Syna były Cudowne i od chwili Jego pierwszego oddechu, moim jedynym pragnieniem było, by służyć wszystkim Jego potrzebom. 

Uwielbiałam mojego Syna i darzyłam Go wielkim szacunkiem. Jego piękne Boskie postępowanie było widoczne już w ciągu trzech miesięcy od dnia Jego narodzin. Jego uśmiech był promienny, chociaż był On jeszcze tak malutki; Jego przenikliwe niebieskie Oczy miały niezwykłą głębię i dojrzałość. Wiedziałam, że jestem po to, by służyć Mu na każdy sposób, jednak On okazywał mi wielką Miłość już w tak bardzo wczesnym wieku. Ta Miłość była nie tylko miłością dziecka, którą obdarza ono swoją matkę - była znacznie większa. Uspokajał mnie; głaskał moją twarz, kiedy zaczynałam się martwić niebezpieczeństwami z którymi my i mój małżonek, Święty Józef musieliśmy się zmierzyć. 

Po ucieczce do Egiptu, trudno mi było pozbyć się napięcia i pozostać czujną na każde ewentualne zagrożenie czy niebezpieczeństwo, co znaczyło, że spałam w nocy po kilka godzin. Jeszcze zanim mój Syn dał się poznać, były dla mnie jasne niebezpieczeństwa z jakimi będzie musiał zmierzyć się w przyszłości. Zawsze wyciągał do ludzi swoje Ręce z miłością i przyjaźnią. Jako chłopiec przyciągał wielu, choć oni nie mieli pojęcia, Kim jest. Przyciągał także nieuzasadnioną krytykę ze strony przyjaciół i ludzi, których znał. Był zastraszany i wyśmiewany i ja też byłam lekceważona przez wielu. Obecność Boga przyciągała zarówno dobrych, jak i tych, którzy mieli ciemne dusze, do naszej małej rodziny od dnia, w którym mój Syn się narodził. Moja miłość do Niego była bardzo silna. Kochałam Go za to, Kim był, ale kochałam Go jako Matka, a ta miłość trwa do dziś.

Byłam nieco nadopiekuńcza dla mojego Syna i kiedy zgubiłam Go w drodze powrotnej z Jerozolimy byłam przerażona. Swoje poczucie straty odczuwałam w każdej części siebie i nie mogłam spocząć, dopóki Go nie znalazłam. W tym dniu, gdy znalazłam Go rozmawiającego i nauczającego wśród starszych w Świątyni, zdałam sobie sprawę, że od tego momentu mam Mu tylko służyć i być posłuszną Jego każdemu Pragnieniu.

By prawdziwie służyć mojemu Synowi, trzeba Go najpierw pokochać. Żeby pokochać mojego Syna, trzeba Go najpierw poznać. Znać mojego Syna oznacza rozważać Jego Słowo i rozumieć to, co mówił swoim uczniom podczas Jego Czasu na Ziemi. Tylko przez Jego Słowo możecie poznać Jezusa Chrystusa. Jeśli przyjmiecie Jego Święte Słowo, wówczas możecie Mu służyć. Nie możecie Mu służyć, jeśli nie oddajecie czci Jego Słowu ani nie czynicie wszystkiego, czego was nauczył. Posłuszeństwo Słowu Boga jest konieczne, jeśli chcecie żyć jak prawdziwi chrześcijanie. Jeśli głosicie Jego Słowo, to musicie wypełniać to, czego mój Syn nauczał - kochać się nawzajem, czynić innym to, czego byście oczekiwali, aby wam inni czynili; czcić Boga, poprzez Święte Sakramenty tak, jak On was uczył.

Nigdy nie wolno wam narzucać Bogu swojego pragnienia, by zmienić Jego Słowo, ponieważ nie macie do tego prawa. Podporządkowanie się mojemu Synowi można osiągnąć tylko wtedy, gdy pozostaniecie posłuszni Jego Nauczaniu. Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Panu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat

orędzie nr 1157 z serii Ostrzeżenie

19.06.2014, godz. 13:48

Moje dziecko, Cuda, zarządzone przez mojego Ojca Przedwiecznego wkrótce ujawnią się we wszystkich częściach Ziemi. Te Cuda będą stały w sprzeczności z całym ludzkim rozumowaniem, wiedzą naukową i doświadczeniem. Ziemia, słońce i księżyc będą dostarczać bardzo niezwykłych spektakli i wielu będzie wiedziało, że są one możliwe jedynie z Ręki Boga. Te Cuda będą się działy przez okres trzech lat i będą miały swoją przyczynę. Mają one pomóc rozniecić wiarę ludzkości, aby uświadomiła sobie, że wszystko jest rządzone Ręką Boga.

Gdy człowiek dokonuje nikczemnych działań i czynów, Bóg może je przerwać. Ludziom trudno zrozumieć walkę między złym duchem a Bogiem. Kiedy mają miejsce niesprawiedliwości, są one dozwolone z różnych powodów, ale główna ich przyczyna wynika z potrzeby oczyszczenia. To może wydawać się niesprawiedliwe i nie jest możliwe, by człowiek to pojął, dopóki nie otrzyma Daru Wiedzy, która pochodzi od Ducha Świętego. Kiedy dusze są oczyszczane zaczynają zdawać sobie sprawę z tego w jaki sposób działa Bóg, aby doprowadzić swoje dzieci do stanu, w którym będą mogły Go rozpoznać.

Cuda, o których mówię obejmą wielkie Dzieła Boga, a dotyczyć będą tragedii, które zostaną zażegnane, chociaż z naukowego punktu widzenia będzie się to wydawało niemożliwe. Pociągną one za sobą również wielkie znaki na niebie; ruch Ziemi i kolory związane z naturą.

Moje własne zaangażowanie w te Cuda będzie widoczne poprzez znaki, które nastąpią w miejscach moich objawień na całym świecie. Nie bójcie się tych Cudów, ponieważ są one Darem od Boga. Bądźcie wdzięczni za Jego Miłosierdzie; gdyż nie ma dla Niego takiego wielkiego zadania, którego by się nie podjął, aby zapewnić rasie ludzkiej możliwość obudzenia się, by mogła Go przyjąć. Taka jest Wola Boga, ponieważ On kocha bez wyjątku  każdego z was.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Na każdy krok przybliżający was do mojego Najdroższego Syna, przypadają wasze dwa kroki do tyłu

orędzie nr 1156 z serii Ostrzeżenie

18.06.2014, godz. 14:51

Moje dzieci, podążajcie za mną, Matką Zbawienia i weźcie mnie za rękę, abym prowadziła was drogą Prawdy mojego Syna. Przez moje wstawiennictwo wielu z Was zdobędzie się na odwagę, by iść tą ciernistą i kamienistą drogą do Wiecznego Zbawienia.

Drogie dzieci, poznanie mojego Syna wymaga naprawdę wielkiej wytrwałości. Musicie otworzyć swój umysł, serce i duszę bez cienia wątpliwości czy pychy, zanim będziecie w stanie widzieć. Gdy Prawda objawi się wam w waszych sercach, musicie do niej przylgnąć, ponieważ będzie to środek, przy pomocy którego uwolnicie się.

Na każdy krok przybliżający was do mojego Najdroższego Syna, przypadają wasze dwa kroki do tyłu, z powodu sposobu, w jaki zły duch będzie z was szydził. On nigdy nie przestanie próbować odrywać was od Chrystusa, gdyż to właśnie uczynił swoją podłą misją, by odciągać was w przeciwnym kierunku. Kiedy zatem upadacie w drodze musicie ponownie podnosić się i zaczynać od nowa. Za każdym razem, gdy robicie krok wstecz wiedzcie, że wszystko, na co ma wpływ szatan zawsze będzie odwrócone - będzie to przeciwieństwo wszystkiego, co mój Syn przekazał ludzkiej rasie. Będziecie więc musieli uzbroić się w wielką cierpliwość, ale gdy już pokonacie wszystkie przeszkody, szybciej pójdziecie drogą do mojego Syna. Każde pokonane niepowodzenie sprawi, że będziecie silniejsi w wierze. A kiedy wasza wiara stanie się silna, nic nie stanie wam na drodze, aby stać się prawdziwymi uczniami Jezusa Chrystusa.

Idźcie w pokoju, drogie dzieci i pozwólcie mi, Matce Zbawienia, pomóc wam stać się silniejszymi w waszej miłości do Jezusa Chrystusa, ponieważ bez Niego nigdy nie znajdziecie pokoju i pocieszenia, których poszukujecie w tym życiu, czy poza nim.

Wasza kochająca Matka

Matka Zbawienia

 

Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa

orędzie nr 1155 z serii Ostrzeżenie

17.06.2014, godz. 22:23

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Armia Reszty zebrała się w wielkiej liczbie i jest rozsiana w każdej części świata. Moi Mnie znają, a dzięki Mocy Ducha Świętego rozpoznali Mnie przez Siłę Moich Słów zawartych w tych Świętych Orędziach.

Moje Słowo szybko przyciągnie do Mnie tych, którzy już są pobłogosławieni Duchem Świętym. Te dusze bowiem nie mają wątpliwości. Duch Święty poprzez Moje Słowa będzie przyciągał bardziej opornych i chociaż mogą oni być niepewni czy to rzeczywiście Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, Który zaprasza ich, by odpowiedzieli na Moje Wołanie, ostrożnie przyjdą do Mnie. W końcu w pełni Mnie obejmą. Poza tym są jeszcze i ci, którzy wierzą we Mnie, ale nie przyjmują faktu, że to Ja ich wołam. Oni też z czasem odpowiedzą na Moje Wołanie. Ale czym jest Moje Wołanie? Czy jest po to, bym po prostu dał dowód swego istnienia? Nie, to nie jest konieczne. Moje Wołanie jest po to, aby was zebrać i tak przygotować, by wszyscy chrześcijanie pomogli Mi w Moim dążeniu do ratowania ludzkości. Właśnie przez Moich umiłowanych uczniów mogę sprawić, żeby wiele się wydarzyło.

Moją Misją jest ratowanie dusz i zrobię to korzystając z wolnej woli człowieka. Wolą Boga jest danie życia i sprowadzenie wszystkich dzieci Bożych pod Jego Opiekę. Według Świętej Woli Boga, wszystkie dusze mogą być uratowane, ale droga do Wiecznego Zbawienia leży w wolnej woli danej człowiekowi przez Boga. To za pośrednictwem swojej wolnej woli każdy z was wybierze własną przyszłość. Nie będziecie zmuszani do przyjęcia Miłosierdzia Bożego, ale zostaniecie poproszeni, aby iść za Mną. Nigdy nie rozkazuję wam, abyście to zrobili, ponieważ to jest wasze prawo - prawo do wolnej woli - abyście decydowali o sobie, co chcecie robić.

Niektórzy ludzie wybiorą mądrze, gdyż będą wiedzieli, co ofiaruję, ścieżkę Prawdy - Drogę do Życia Wiecznego. Niektórzy ludzie wybiorą nierozsądnie i będą postępowali złą drogą. Zrobią tak, ponieważ nie uda im się zrozumieć Prawdy, Słowa Bożego. Pozwolą, aby urok wielkich atrakcji materialnych, pożądań i przyjemności odciągnęły ich ode Mnie. Oni nie wierzą w życie po śmierci i nie odczuwają wyrzutów sumienia, gdy popełniają grzechy zaspakajając swoje egoistyczne pragnienia. Jednak, gdy zostanie im ukazana Prawda i zostaną zachęceni przez innych, aby posłuchać Słowa Bożego i Mojej Obietnicy dotyczącej przyszłości, to mogą się zmienić. Mogą oni poprzez dar nawrócenia zamieszkać w Moim Królestwie.

Moje Wołanie jest zatem po to, by zachęcić wszystkie dusze do poszukiwania Prawdy. Dzięki swojej wolnej woli - i musi to być ich własny wybór - pozwolą oni Mnie, swojemu ukochanemu Jezusowi, abym ich uratował. Wzywam teraz wszystkich chrześcijan, aby wzięli  swoją zbroję i pomaszerowali naprzód, pomagając Mi zebrać te dusze, które są rozproszone i zagubione. Dzięki waszej pomocy będę mógł zachęcić wszystkie dusze, wszystkich wyznań, ras i koloru skóry, aby przyszli do Mnie. Gdy dotrzecie do nich, okryję was wielkimi darami Ducha Świętego, aby udało się wam doprowadzić do Mnie te zagubione dusze, za którymi tęsknię w każdym momencie.

Wolą Boga jest uratowanie każdego. Ale nastąpi to dzięki wolnej woli człowieka, który zdecyduje się pójść w Moje Ramiona z własnej wolnej woli, aby wypełniła się Święta Wola Boża tak, jak powinna. Idźcie wszyscy i nauczajcie Prawdy Świętych Ewangelii. Świat cierpi głód Prawdy Mojego Słowa. Moje Słowo nie jest już nauczane w taki sposób, jaki winno być. Ludziom musi być podana Prawda - czyli to, za co oddałem Moje Życie. Bez dostępu do Prawdy - Mojego Świętego Słowa - nie możecie wybrać właściwej drogi do Wiecznego Zbawienia.

Oto dlaczego teraz przychodzę, by przynieść wam Prawdę. Aby przywieść was do rozsądku, tak byście byli przygotowani, gotowi i czekający na ten Wielki Dzień bez strachu, bólu czy udręki w swoich sercach. Kiedy Mnie przyjmiecie i zaufacie Mi całkowicie, będziecie pozostawać w pokoju. 

Wasz Jezus

 

Drzwi zostaną otwarte, aby umożliwić poganom zbezczeszczenie Moich Kościołów

orędzie nr 1154 z serii Ostrzeżenie

16.06.2014, godz. 17:27

Moja szczerze umiłowana córko, ci z was, którzy nie chcą, abym kontaktował się z tobą niech wiedzą o tym. Wasza wolna wola oznacza, że jesteście wolni, aby zdecydować, czy zaakceptujecie to, co mówię i czego pragnę czy nie. Czy uwierzycie czy nie - to jest wasz wybór i cokolwiek zdecydujecie, nigdy nie będę was z tego powodu sądził.

Ale nigdy nie wolno wam osądzać innych w Moje Imię. Mam tu na myśli sądzenie tych, którzy Mnie odrzucają, jak również tych, którzy przyjmują Moją Interwencję. Nikt z was nie ma prawa oświadczać, że inna osoba jest zła lub winna złego uczynku. Wy, którzy surowo oceniacie - te osoby, które uważacie za pozostające w błędzie, winne złego uczynku lub herezji - nie macie do tego prawa. Musicie milczeć i modlić się za tych, których uważacie za dotkniętych nieszczęściem. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mam Władzę Sądzenia ludzkości.

Kiedy poniżacie inną osobę w Moje Święte Imię, jesteście winni grzechu i będę miał to przeciwko wam. Gdy krzywdzicie innych swoim językiem, uciszę was. Kiedy niszczycie reputację innej osoby, inni będą kwestionować waszą reputację. Brzydzę się hipokryzji, a gdy jesteście winni oszczerstwa, rzucanego w Moje Imię, to sprowadzacie wielki wstyd nie tylko na siebie, lecz i na Moje Święte Imię.

Każdy człowiek, który zadaje ból innej osobie i otwarcie wyznaje, że mówi w Imię Boga, oszukuje tylko samego siebie. Ci, którzy karzą innych i mówią, że spełniają jedynie swój obowiązek, ze względu na swoje poświęcenie i oddanie Bogu, nie są Moi. Wstydźcie się, bo Mnie nie znacie. I podczas gdy walczycie między sobą - chrześcijanie przeciwko chrześcijanom - poganie, którzy są wśród was dokonują podboju Mojego Kościoła. Wróg działa bardzo sprytnie. Jego przebiegłym planem jest wytworzenie niezgody wewnątrz Mojego Kościoła i gdy prawdziwe przywiązanie do Mnie osłabnie, drzwi zostaną otwarte, aby umożliwić poganom zbezczeszczenie Moich Kościołów i Świętej Eucharystii.

Wstydźcie się wy, którzy znacie Prawdę - Moje Święte Słowo dane wam w Najświętszej Biblii. Wszystkie ofiary były dokonywane dla was; prorocy Boga wysłani do was byli zniewalani, prześladowani i zabijani; wizjonerzy, widzący i święci - wszyscy byli czczeni dopiero po swojej śmierci, ale biczowani przez was, gdy przekazywali Moje Słowo, a następnie Moją Własną Ofiarę - gdy Mnie ukrzyżowaliście. A wy, co teraz robicie? Zezwalacie tym, którzy czczą fałszywych bogów, aby oddawali im hołd na Moich Ołtarzach, które są przeznaczone do oddawania czci Mnie. Czy ci poganie pozwalają wam robić to samo w swoich świątyniach?

Historia się powtarza. Poganie przejęli Kościół Mojego Ojca i zostali wyrzuceni. Kiedy bezcześcicie Mój Kościół i Moje Ciało, już nie nadajecie się by Mi służyć i odrzucę każdego Mojego wyświęconego sługę, który zdradzi Mnie w ten sposób. Wasze grzechy są ciemniejsze niż tych, którym służycie w Moje Imię, gdyż będziecie prowadzić ze sobą dusze, które Mi odebraliście. Teraz jest czas na wasz wybór. Albo przyjmiecie Mnie, Jezusa Chrystusa, takim jakim Ja Jestem, a nie takim jakim wy chcecie, abym był albo Mnie odrzućcie. Nie ma innej możliwości.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem Łagodny, Kochający i Cierpliwy

orędzie nr 1153 z serii Ostrzeżenie

15.06.2014, godz. 14:25

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Plan odkupienia ludzkości i ujawnienia Mojego Nowego Królestwa postępuje naprzód tak, jak to zostało przepowiedziane. Przyniosę światu wielki Dar, a wy, dla których jest to przytłaczające i przerażające, wiedzcie to.

Ja Jestem Łagodny, Kochający i Cierpliwy i wszystko zostanie wykonane według Świętej Woli Mojego Ojca, Który nie chce przynieść bólu i cierpienia żadnemu z Jego dzieci, bez względu na to, jak bardzo ich dusze są sczerniałe. Jeśli by tak nie było, to zniszczyłby ten świat już wcześniej i zabrał tylko wybranych do Nowego Raju. I tak Mój Ojciec czekał i czekał, aż liczba ludności na świecie wzrośnie do największej liczby. Rozpoczął On wtedy ostatnią część swojego Planu ratowania ludzkości, tak aby mnóstwo zostało uratowanych od razu.

Nie wolno wam się obawiać tego Planu ani jemu przeciwstawiać, gdyż jako ostateczną nagrodę, przyniesie on wam wszystkim największą chwałę. Nie wolno wam mu się opierać; nie wolno wyśmiewać go ani odrzucać, gdyż będziecie żałowali tej decyzji na wieczność. Niech żaden człowiek nie ingeruje w Wolę Boga. Mój Ojciec dla ratowania mas nie zawaha się ukarać tych, którzy stoją Mu na drodze do ratowania miliardów dusz. I choć każda dusza jest dla Niego cenna i chociaż będzie On interweniował na każdy sposób, aby przywrócić tym duszom rozsądek, zniszczy On tych, którzy są odpowiedzialni za odrzucenie Go przez miliony dusz. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że będą za to cierpieli i niech będzie wiadomym, że poznacie te dusze po ich czynach i po karach jakie zostaną na nich zesłane. Ich kara rozpoczyna się na Ziemi w tym czasie, w nadziei, że ujrzą Prawdę. W przeciwnym wypadku, Mój Ojciec usunie ich.

Moc Boga objawia się w tym czasie na Ziemi i zobaczycie jak te strony wystąpią w walce o dusze. Będą do nich należeć ci, którzy naprawdę Mi służą; ci, którzy Mnie nie znają i ci, którzy Mnie znają, ale wybrali służbę innemu mistrzowi, nie Mnie. Jedynymi zwycięzcami będą ci, którzy przez Miłosierdzie Boże, otrzymają Klucze do Królestwa Bożego.

Wasz Jezus

 

Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich od niegodziwych czynów wobec dzieci Bożych

orędzie nr 1152 z serii Ostrzeżenie

15.06.2014, godz. 09:30

Moja szczerze umiłowana córko, Rozmiar ignorancji, odrzucenia i znienawidzenia Mnie jest poza świadomością większości ludzi.

Istnieją grupy i sekty, które oddają się kultowi szatana i które popełniają straszliwe okrucieństwa pod kierunkiem tego, który Mnie nienawidzi. Biedni grzesznicy, którzy są w to zaangażowani sprzedali swoje dusze diabłu, a z  zewnątrz są oni postrzegani jako dostarczający rozrywki, niech Mnie jednak teraz wysłuchają. Mają oni tylko jednego mistrza, a ten mistrz ma wielką władzę nad nimi, gdyż oni oddali mu dar swojej wolnej woli. A ponieważ szatan gardzi ludzką rasą, wykorzystuje te dusze, choć one zupełnie nie pojmują tego faktu. Ich nienawiść do Mnie i do tych, którzy służą Mnie, Jezusowi Chrystusowi jest jednakowo silna.

Ostateczna bitwa o dusze rozegra się w każdej części świata i to te grupy będą zacięcie walczyły, by odciągnąć ludzi ode Mnie i ostatecznego Zbawienia, które przynoszę dzieciom Bożym. Ponieważ kocham wszystkich - łącznie z tymi, którzy poświęcili swoje życie i prawo do Wiecznego Zbawienia dla pustych obietnic króla kłamstwa, Moim obowiązkiem jest pokonać wszystkie przeszkody, aby dotrzeć do nich, żebym mógł ich uratować.

Zburzę świątynie tych sekt i powstrzymam ich od niegodziwych czynów wobec dzieci Bożych. Obiecuję, że ci, którzy uwolnią się z tych więzień nienawiści, znajdą Mnie czekającego. Dla każdej pojedynczej duszy, która z tych grup przyjdzie do Mnie w poszukiwaniu pokoju - nawrócę dziesięciokrotnie większą ich liczbę. Pokonam diabła i zabiorę dzieci Boże znad krawędzi przepaści Piekła, bez względu na to, co zrobiły.

Nie bójcie się mocy złego ducha, kiedy już całkowicie Mi ufacie. Moja Moc, Moc Boga, Początku i Końca, nigdy nie zostanie zniszczona. Ale, jeśli ktoś czyni próby zniszczenia Mocy Boga, znając tego konsekwencje i kto odrzuca wszelkie Moje wysiłki ratowania jego duszy - będzie cierpiał wiecznie.

Wasz Jezus

 

Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego

orędzie nr 1151 z serii Ostrzeżenie

14.06.2014, godz. 12:40

Moja szczerze umiłowana córko, jest tylko jeden Bóg - Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty - wszyscy to odrębne Osoby w Jednym. Nie ma trzech odrębnych jednostek, gdyż My Jesteśmy Jednym - Bóg Ojciec, Stwórca Wszystkiego; Bóg Syn, gdy objawił się, aby żyć wśród was i Bóg Duch Święty, dany ludzkości jako Dar, dzięki któremu Prawda napełnia wasze serca wiedzą, nowym życiem i Mocą Mojej Miłości. 

Kiedy przychodzicie do Mnie, przychodzicie do Mojego Ojca. Gdy Duch Święty wzywa was, to przychodzi On od Ojca. Wszystko pochodzi od Boga. Nigdy nie wolno wam czcić innego boga niż Boga w Trójcy Jedynego. Jednak wiedzcie o tym. Aby poznać Ojca, musicie uznać Boga Syna, gdyż beze Mnie, Jezusa Chrystusa, nie możecie poznać Ojca.

Bóg kocha wszystkie swoje dzieci, ale Jego dzieci nie kochają Go tak, jak powinny. Niech i tak będzie, ponieważ przeze Mnie staną się one częścią Mojego Nowego Królestwa na Ziemi. Są też tacy, którzy idą za złym duchem i którzy świadomie oddają mu dar swojej wolnej woli. Wówczas nie mają już kontroli nad swoimi działaniami, gdyż złe duchy wewnątrz nich wykorzystują ich w celu pozyskania innych podatnych dusz. Te dusze nie wielbią Boga - czczą natomiast szatana. Błagam was, abyście pomogli Mi uratować te biedne, nieszczęsne dusze, które nie mogą już uratować swoich dusz poprzez swój wolny wybór. Pragnę, abyście poprzez wasze modlitwy prosili o uwolnienie dla dusz w niewoli, aby do Mnie powróciły.

Modlitwa Krucjaty (157) Za dusze w niewoli:

O drogi Jezu uwolnij te dusze, które są niewolnikami fałszywych bogów i szatana. Przez nasze modlitwy pomóż nam przynieść im uwolnienie od cierpienia opętania.

Otwórz bramy ich więzienia i pokaż im drogę do Królestwa Bożego zanim zostaną wzięci jako zakładnicy szatana w otchłań piekielną.

Błagamy Cię, Jezu, abyś osłonił te dusze Mocą Ducha Świętego, tak by szukały Prawdy i pomógł im zdobyć się na odwagę, by odwróciły się od sideł i niegodziwości diabła. Amen.

Problemem napotykanym przez dusze, które uwielbiają fałszywych bogów, jest to, że pozostają otwarte  na złego ducha, który potrzebuje tylko odrobiny ich wolnej woli, aby ich opanować. Fałszywi bogowie prowadzą dusze ku straszliwemu niebezpieczeństwu. Największe niebezpieczeństwo, jakie przed nimi stoi jest takie, że uwierzą, iż takie praktyki są normalne, zdrowe dla ich ducha i że są środkiem za pomocą którego odnajdą pokój i spokój w swoim życiu. Odnajdą jedynie ból i smutek.

Ostrzegam przed niebezpieczeństwem podążania za okultyzmem i praktykami New Age, bo one nie pochodzą ode Mnie. Tylko idąc za Mną, Jezusem Chrystusem możecie mieć Życie Wieczne. Przeciwieństwem życia jest śmierć. Śmierć ciała nie oznacza końca waszego istnienia. Wasze istnienie jest na wieczność. Życie wieczne przychodzi tylko przeze Mnie. Wieczna śmierć pochodzi od szatana.

Wasz Jezus

 

Będzie to Najwspanialszy Dzień od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę

orędzie nr 1150 z serii Ostrzeżenie

13.06.2014, godz. 22:20

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas jest bardzo bliski i dlatego ważne jest, aby każdy człowiek na świecie, przygotował się tak, jakby lada moment miał być zabrany z tego świata. Nie ignorujcie Mojego Wołania, gdyż ci, którzy nie przygotują się do tego Wielkiego Dnia pozostaną w wielkiej trwodze.

W Dniu Mojego Powtórnego Przyjścia, poprzedzonego Ostrzeżeniem, podczas którego okażę światu, Kim Ja Jestem, musicie być gotowi. Przychodzę do was wszystkich, aby was zabrać do cudownie nowego, chwalebnego Raju. Nie chcę, aby ktokolwiek został wykluczony. Każdy z was jest umiłowanym dzieckiem Bożym. Ci, którzy nie są świadomi swojego pochodzenia od razu będą wiedzieli Kim Ja Jestem. Będzie to bowiem wynikało z głęboko zakorzenionego ludzkiego instynktu, tak jak w przypadku dziecka, które jest oddzielone od swojego naturalnego rodzica, rozpozna swoje własne ciało i krew, nawet jeśli na ponowne zjednoczenie będzie czekało całe życie. Odczuje to w sposób naturalny i to odnosi się również do tych, którzy mają ciepłe serca, ich ostatni moment  życia będzie wypełniony porywającą miłością. Nie macie się czego obawiać.

Wam, którzy wolicie wierzyć w fałszywych bogów i którzy nie uznajecie Boga w Trójcy Jedynego, nie będzie łatwo przyjąć Mnie, gdyż zawsze Mnie odrzucaliście. Jednak będę was do siebie przyciągał i przytulał. Moc Boga zstąpi na was poprzez Dar Ducha Świętego i przekonacie się, jak trudno jest odwrócić się ode Mnie. Dlatego większość z was, którzy Mnie widzicie, łącznie z tymi, którzy Mnie odrzucili w tym życiu, uświadomi sobie Prawdę na tym etapie. Pozwolicie bym pociągnął was w Moje Święte Ramiona.

Natychmiast, w mgnieniu oka zostaniecie uniesieni do Mojego Nowego Królestwa. I wtedy rozpocznie się początek końca. Te dusze, które ubóstwiały bestię i które oddały się szatanowi ciałem, umysłem i duszą, i które stały się jego chętnymi przedstawicielami, nie będą się miały gdzie zwrócić, gdzie ukryć się i pozostaną bez jakiejkolwiek pomocy, gdyż szatan je opuści. Do tego czasu bowiem szatan zostanie wrzucony do otchłani, a jego moc w tym momencie całkowicie ustanie. Tym duszom mówię to. Nawet na tym etapie okażę wam Miłosierdzie. Musicie zawołać do Mnie i powiedzieć:

"Jezu, pomóż mi. Jezu, przebacz mi wszystkie moje grzechy."

a Ja także was uniosę do Mojego Nowego Raju.

Uratuję każdą duszę, która wezwie Mnie zanim niebiosa się zamkną; góry upadną, a morze zaleje ziemię i wtedy Niebo zniknie wraz ze starą Ziemią. Wzniesie się Mój Nowy Raj, Nowe Niebo i Ziemia, tak jak zostało to stworzone dla Adama i Ewy i wszyscy będą się radowali. Będzie to Najwspanialszy Dzień od czasu, gdy Bóg stworzył Adama i Ewę.  Nigdy nie traćcie nadziei i zapamiętajcie teraz Moje Słowa do was.

Moje Miłosierdzie jest tak Ogromne, że nawet ci, którzy sprzedali swoje dusze diabłu będą zbawieni, jeśli tego zapragną, poprzez wezwanie Mnie w Dniu Ostatecznym. Oni też mogą żyć Życiem Wiecznym w wielkiej chwale ze wszystkimi dziećmi Bożymi. Ten Nowy Raj jest waszym prawowitym dziedzictwem. Nie zmarnujcie go dla fałszywych i pustych obietnic szatana.

Kocham was wszystkich. Zawsze utrzymujcie Moją Miłość zamkniętą w waszych sercach, a Ja zawsze będę was chronił przed złem.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ingerencja w Moc Najświętszej Trójcy Świętej jest poza zasięgiem człowieka

orędzie nr 1149 z serii Ostrzeżenie

11.06.2014, godz. 12:25

Moja najdroższa córko, Moim Pragnieniem jest, aby każdy z was odpowiedział w tym czasie na wezwanie Najświętszej Trójcy. Ingerencja w Moc Trójcy Świętej jest poza zasięgiem człowieka, a przez Łaskę Mojej Miłości dotrę do ludzkości, aby ogłosić Prawdę.

Nie bójcie się swojego Ojca, gdyż Ja Jestem wasz, a wy jesteście Moi. Wszelka Władza jest w Moich Rękach i zrobię wielkie wyjątki, aby zjednoczyć świat. Wiele dusz jest wobec Mnie obojętnych. Unikają Mnie, zaprzeczają Mojemu Istnieniu i obrażają Moją Boskość umieszczając przede Mną fałszywych bogów, wykonanych z przetopionego złota. Wszystko, co jest wykonane z gliny zostanie zastąpione przez odnowioną egzystencję. Nic na tej Ziemi nie jest wieczne. Wszystko obraca się w pył. Nic co jest wieczne, nie jest z waszego świata. Stworzyłem człowieka na Moje Podobieństwo. Ja tchnąłem życie i otrzymaliście oddech i to Ja jestem Tym, który je odbiera. Wszystko zaczyna się i kończy we Mnie i żaden człowiek nie może i nie będzie dyktował jak mam zjednoczyć swoje dzieci. To zadanie należy do Mnie - nie do was. Moje Plany ocalenia dusz - dobrych, złych i nędznych, nie zostaną zniszczone. Mogą być naruszone, ale nigdy nie zniszczone, gdyż wszystko, co mówię, nastąpi i wszystko czego pragnę, nadejdzie.

Znam każdego z was, ponieważ narodziliście się z Mojej Miłości. Jakiekolwiek są wasze okoliczności życiowe, one się rozwinęły na gruncie Bożej Opatrzności i wszystko ma swoją przyczynę. Ci z was, którzy Mnie nie znają - też są Moi, bo was stworzyłem. Nie ewoluowaliście z gatunków. Wierzyć w to, oznacza oszukiwać się, a to służy jedynie jako środek podrzucony do waszych serc przez oszusta, abyście Mnie odrzucili. i. Odrzucając Mnie, waszego Ojca Przedwiecznego, odrzucacie Wieczne Zbawienie. A przez odrzucenie Prawdy o Moim Istnieniu, oddzielicie się od istnienia w wiecznej chwale.

Całe Miłosierdzie jest Moje. Obdarzam Moim Miłosierdziem tych, których serca są czyste; którzy mają w swoich duszach miłość, gdyż pozwolili Mi do nich wejść. Główną przeszkodą do otrzymania Życia Wiecznego jest pycha ludzkości. Pycha jest największą barierą w zjednoczeniu się ze Mną. Możecie Mnie znać przez Mojego Syna; rozumieć Moje Słowo, ale nie czynić tego, czego was uczono. Miłość pochodzi ode Mnie. Gdy w duszy jest pycha, miłość w niej umiera i zostaje zastąpiona nienawiścią. Pycha pochodzi od szatana i jest to dla Mnie zarówno odrażające, jak i bolesne.

Pozwólcie Mi was kochać przyjmując Moje Słowo i Dary, które dałem światu przez największą Ofiarę śmierci Mojego Syna na Krzyżu. Dałem wam życie. Dałem wam siebie, poprzez Objawienie Mojego Syna. Uniżyłem się w pokorze przed wami, aby pokonać grzech pychy. Uczyłem was przez proroków. Dałem wam Dar wolnej woli, ale nadużywaliście go, by zaspokajać własne żądze i pragnienia. Dar wolnej woli ma podwójny cel - by dać wam wolność wyboru, tak żebyście nie przychodzili do Mnie ze strachu, ale z miłości i by zwyciężać moc diabła. Szatan przede wszystkim pożąda waszej wolnej woli i użyje każdego podstępu, abyście mu ją oddali. Kiedy dusze to uczynią z powodu grzechu pychy, praktyk New Age i okultyzmu, zostaną zniewolone przez złego ducha. Wtedy przejawi on każdą ze swoich cech w tych duszach, które przekazały mu swoją wolę. Poznacie ich po ich postępowaniu. Ale najbardziej wyrazistym objawem tego, że ich wolna wola została oddana złemu duchowi jest to, że te dusze stale dążą do publicznego wyśmiewania Mojego Syna Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Świata. Szatan nienawidzi ich oboje.

Jeśli natomiast użyjecie wolnej woli, którą wam dałem, dla dobra waszych dusz i wzajemnej miłości, będzie to potężne narzędzie do osłabienia mocy szatana. Ale to właśnie te dusze, które przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, dają Mi dar swojej wolnej woli, przekazują najpotężniejszy dar ze wszystkich. To przez te dusze pokonam złego ducha i zarazem będzie to sposób, dzięki któremu będę mógł uratować dusze tych, którzy całkowicie odłączyli się ode Mnie.

To jest Moja Obietnica. Uratuję nawet te dusze, które stanowią najbardziej beznadziejne przypadki, dzięki ofiarom tych, którzy dają Mi dar swojej wolnej woli przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia

orędzie nr 1148 z serii Ostrzeżenie

10.06.2014, godz. 12:05

Moja szczerze umiłowana córko, ludzie mogą pytać, dlaczego tak ważne jest, aby Ofiara Mszy Świętej została za wszelką cenę zachowana? Msza jest centralnym punktem Mojej Obecności - Mojej Prawdziwej Obecności w świecie. Moja Obecność przynosi zarówno Życie jak i Światło. Ona przynosi duszy życie i wypełnia ją wyjątkową Łaską. Niesie ze sobą Światło - Moje Światło - które jest potężniejsze od słońca. Przebłysk Mojego Światła wystarczy, by rozświetlić przestrzeń, która jest w ciemności. Dopóki Moja Eucharystia jest otaczana wielką chwałą na ołtarzach Moich Kościołów, będzie istniało życie. Bez niej będzie ciemność. Kiedy Ja nie Jestem obecny, nie ma Światła. Bez Mojego Światła nie ma niczego prócz ciemności duszy. Nie ma pokoju. Nie ma miłości. Nie ma nadziei. Nie ma Życia.

Do jakichkolwiek nowych zasad będziecie przymuszeni w imię ewangelizacji i nowoczesności, w Moje Imię, to musicie wiedzieć, że jeśli Moja Eucharystia już nie będzie tak czczona, jak być powinna i tak jak miała być, to możecie być pewni, że wtedy szybko zniknie Ona całkowicie. W dniu, w którym się to stanie, pojawi się ciemność, która zstąpi na Ziemię. Nie zobaczycie jej, lecz odczujecie ją w zimnych sercach ludzi, gdyż ona zmieni ludzkość. Gdy Moja Obecność zmniejszy się, bramy piekielne zostaną otwarte i antychryst zajmie Moje Miejsce w Moim Kościele. Ten, który nie pochodzi ode Mnie, zasiądzie na Moim prawowitym tronie. I to jemu Mój Kościół padnie do stóp. To będzie największa zdrada Mnie, waszego Jezusa, od czasów Judasza, który wydał Mnie Moim wrogom na ukrzyżowanie.

To Mój Kościół będzie prześladowany jako pierwszy, a ci, którzy są słabi w wierze oddadzą hołd bestii. To właśnie ci ludzie, którzy twierdzą, że reprezentują Mój Kościół - jeszcze raz Mnie ukrzyżują. Kiedy oszust oświadczy, że jest Mną, zacznie się odliczanie godzin, a następnie przestworza rozerwą się z ogłuszającym dźwiękiem i Mój Powrót zostanie ogłoszony hukiem grzmotu. Świat zrozumie wtedy Prawdę Mojej Obietnicy Powrotu, aby w końcu odzyskać Moje Królestwo i przynieść jedność Mojemu Kościołowi, Mojemu Prawdziwemu Kościołowi - temu, który pozostawał Mi wierny przez wszystkie te próby i udręki.

Nic nie przemoże Mojego Kościoła, gdyż pod Moim Przywództwem i kierownictwem nadal pozostanie niedostępny dla bestii i tych wszystkich zdrajców, którzy dopuszczą się wobec Mnie zdrady dla własnych korzyści.

Wysłuchajcie teraz Mojej Obietnicy. Wszystko, o czym wam powiedziałem, że się wydarzy, wydarzy się. Wszystko, co wam obiecałem, zostanie wypełnione. Wszystko, co jest Moje jest wasze. Wszyscy należycie do Mnie. Przylgnijcie do Mnie tak mocno, jakby od tego zależało wasze życie, ponieważ bez mojej ochrony, popadniecie w błąd, a to złamie Mi Serce. Nigdy nie opuszczajcie Mnie dla tego, który was nienawidzi. Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham. Przyciągam was do siebie, a wy nadal się wycofujecie. Dlaczego? Czego się boicie? Czyż nie wiecie, że jesteście Moi i że to jest wasze prawo z urodzenia? Oprzyjcie się na Mnie, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż wkrótce poczujecie się zagubieni i nie będziecie wiedzieli, gdzie się zwrócić. A Ja będę czekał, aby przynieść wam Moją Miłość i ofiarować pocieszenie.

Przyjdźcie. Nie bójcie się Mnie. Przychodzę jedynie z miłością, aby przynieść wam Mój Pokój. Moje Światło przynosi wam zdolność widzenia. Moja Miłość przynosi wam nadzieję. Moje Serce przynosi wam pocieszenie. Moje Ręce was uzdrawiają. Moje Oczy was widzą. Moje Rany was przyciągają. Moje Ciało was karmi. Mój Ból jest waszym. Wasz ból jest Moim. Moje Miłosierdzie was uratuje. Moje Słowo jest waszą drogą do Mojego Królestwa. Wasz Jezus

 

Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli pochodzi ona od Boga

orędzie nr 1147 z serii Ostrzeżenie

09.06.2014, godz. 21:42

Moja szczerze umiłowana córko, jak bardzo pragnę dotrzeć do tych, którzy stracili wiarę i tych, którzy już nie wierzą we Mnie, jak i do tych, którzy pozostają w nieświadomości.

Te Orędzia są dla świata - nie tylko dla wybranych, którzy witają Mnie oddając wszelką cześć i których dusze są pełne miłości do Mnie. Kocham wszystkich, ale liczę na tych, którzy są wierni, że będą głosić Słowo Boże, by rozpalać w zatwardziałych, zamkniętych sercach ogień Mojej Miłości.

Jeśli Mnie kochacie będziecie spełniali wobec innych wszystkie dobre uczynki, których was uczyłem. Będziecie traktowali innych, tak jak Ja was umiłowałem. Będziecie cierpliwi względem tych, którzy pogardzają wami za noszenie symbolu chrześcijaństwa. Przygarniajcie słabych: uczcie ich Mojej Miłości przez wszystko co mówicie i robicie. Być chrześcijaninem oznacza podtrzymywać Moje Słowo w każdy sposób. Nigdy nie wolno wam zapominać, że Moja Miłość jest Boska. Moja Boskość jest poza wszelką kwestią, a Moc Ducha Świętego jest niepokonana, gdy jest On Obecny w każdym Dziele, które jest Moje. Moje Dzieła są potężne i będą narastać i rozprzestrzeniać się jak silny podmuch wiatru z prędkością, która przekracza wasze pojmowanie. Tak więc, gdy daję się poznać przez Moje Słowo - Moje Orędzia dla świata - to jeśli Mnie przyjmiecie, okażę wielkie Miłosierdzie wszystkim, którzy chętnie podejmą Mój Kielich. Gdy przyjmiecie Dary, które wam daję i skorzystacie z nich tak, jak pragnę, dla dobra innych, nastąpią wielkie cuda nawrócenia. Gdy przyjmiecie ode Mnie Moją Miłość, rozszerzy się ona na innych. Gdy inni otrzymają waszą miłość, oni także rozpoznają skąd ona pochodzi.

Gdy Moja Miłość zostanie zaszczepiona w waszych duszach, dzięki mocy Ducha Świętego, rzuci was na kolana przede Mną, płaczących z radości. Nie popełnijcie błędu; natychmiast rozpoznacie Miłość Boga, gdy przeszyje wam ona serca przez moc Ducha Pocieszyciela. Wtedy zrozumiecie Moc Miłości, bo Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Mocą, przed którą każdy demon, każdy upadły anioł i sam szatan upada na ziemię w udręce, bo oni nie mają żadnej władzy nade Mną.

Kiedy pozwolicie wypełnić wasze dusze Moją Miłością, wy również będziecie mieli w sobie moc, aby pokonać każdy rodzaj zła na świecie. Moja Miłość niszczy moc szatana i wszystkich jego demonów. Moja Miłość będzie waszą bronią przeciw niegodziwości, której będziecie musieli stawić czoła, ponieważ przemawiacie w Moje Imię. Przyjmijcie Moją Miłość i zawsze kochajcie Moich nieprzyjaciół. Nie nienawidźcie moich wrogów, gdyż zły duch chce, abyście właśnie tak czynili, by mógł on szerzyć nienawiść. Gdy miłość jest rozpowszechniana, rodzi miłość w innych, tak jak nienawiść rodzi wątpliwość, strach i gniew. Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie potrafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga.

Pragnę dać wam tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić was przed nienawiścią.

Modlitwa Krucjaty (156) O ochronę przed nienawiścią:

Drogi Jezu, daj mi swoją Miłość i otwórz moje serce, abym z wdzięcznością przyjął Twoją Miłość. Niech Twoja Miłość oświeca mnie przez Moc Ducha Świętego, abym stał się znakiem Twojego Miłosierdzia.

Otocz mnie swoją Miłością, a moja miłość do Ciebie niech osłabi wszelki rodzaj nienawiści, jaki napotkam szerząc nowinę Twojego Słowa. Wylej na nas swoje Miłosierdzie i przebacz tym, którzy Cię odrzucają, obrażają i którzy są obojętni na Twoją Boskość i daj im Dar Miłości.

Pozwól, by Twoja Miłość świeciła w czasach niepewności, słabej wiary, w czasach prób i cierpień, a przez Moc Ducha Świętego pomagała mi nieść Prawdę tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej Pomocy. Amen.

Moi drodzy wyznawcy, będziecie potrzebowali Mojej Ochrony bardziej niż kiedykolwiek, w miarę gdy ta Misja będzie wzrastać. Moja Miłość będzie zawsze was osłaniać i dam się wam poznać przez Moje Słowo, Łaskę Ducha Świętego i przez nawrócenia poprzez modlitwę, które ta Misja Zbawienia przyniesie światu.

Nigdy nie wątpcie w Moje Bóstwo lub Bożą Moc, gdyż beze Mnie jesteście niczym.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Proszę tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję

orędzie nr 1146 z serii Ostrzeżenie

08.06.2014, godz. 14:45

Moje dziecko, czy mogłabym prosić tych, którzy przyjmują te Orędzia, aby się modlili za tę Misję? Wzywa się was do modlitwy o chronienie tego Dzieła przed wszelkimi nikczemnymi zasadzkami i działaniem złego ducha, poprzez tych, którzy mu służą i go czczą. Nigdy wcześniej wasze modlitwy nie były tak potrzebne, jak w tym czasie. Działanie złego ducha przeciwko tej Misji Zbawienia jest silne, a jego nienawiść narasta. Jeśli nie będziecie prosili Boga o osłabienie jego nienawiści i wpływu na ludzkość, jego dzieła będą kwitły i niszczyły dusze, dla których jedyna nadzieja na zbawienie pojawi się poprzez Dary, które Bóg daje swoim dzieciom.

Proszę was, drogie dzieci o modlitwy za tych wszystkich, którzy poświęcają swoje życie na Boże Wezwanie i dla tej Misji. Ta modlitwa ma być odmawiana za wszystkich Bożych proroków, wizjonerów i święte sługi, aby Mu dalej służyli, kiedy wypełnia On Ostateczne Przymierze.

Modlitwa Krucjaty (155) O Ochronę Misji Zbawienia:

O najdroższa Matko Zbawienia, usłysz nasze wołania o ochronę tej Misji Zbawienia i o ochronę dzieci Bożych. Modlimy się za tych, którzy przeciwstawiają się Woli Bożej w tej wielkiej chwili w historii. Prosimy, abyś chroniła tych, którzy odpowiedzieli na twoje wezwanie i na Słowo Boże, aby uratować każdego przed wrogami Boga. Pomóż uwolnić te dusze, które padają ofiarą oszustwa diabła i otworzyć im Oczy na Prawdę.

O Matko Zbawienia, pomóż nam, biednym grzesznikom, abyśmy stali się godni otrzymać Łaskę wytrwałości w naszych czasach cierpienia w Imię twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Chroń tę Misję od szkody. Chroń swoje dzieci przed prześladowaniem. Okryj nas wszystkich swoim Najświętszym Płaszczem i obdarz nas Darem zachowania wiary, za każdym razem, gdy wymaga się od nas wypowiadania Prawdy i przekazywania Świętego Słowa Bożego, przez resztę naszych dni, teraz i na zawsze. Amen.

Moje ukochane dzieci, musicie zanosić swoje modlitwy każdego dnia do mojego Syna, o ochronę tej Misji przed nienawiścią szatana. Gdy tak będziecie czynili udzielone wam będzie wszelkie Błogosławieństwo. Wy, którzy macie taką możliwość, proszę ofiarujcie Msze, tak często, jak to tylko możliwe, za Bożego proroka Marię Bożego Miłosierdzia i za wszystkie sługi Boże, aby przez Miłosierdzie Boga wszystkie dusze zjednoczyły się z Nim w Jego Królestwie, na zawsze.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

 

Wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi - antychrysta

orędzie nr 1145 z serii Ostrzeżenie

07.06.2014, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, Duch Prawdy, który panuje w Moim Kościele na Ziemi, musi być utrzymywany, pielęgnowany i podtrzymywany przez Moje święte sługi, którym powierzono opiekę nad wszystkimi dziećmi Bożymi.

Kapłani w Moim Kościele wkrótce stawią czoła wyzwaniom, które spowodują, że wielu bardzo trudno będzie utrzymać Moje Słowo. Wszystko, co nie jest ode Mnie zostanie im przedstawione przez zdrajców spośród nich.

Jak bardzo pragnę przynieść im pocieszenie i zrobić wszystko, co jest w Mojej Mocy, aby napełnić ich dusze Ogniem Ducha Świętego. Zrobię to, aby mogli zachować czujność, spokój i by nie ogarnęły ich wątpliwości, gdy zostaną poproszeni o udział w doktrynie, która nie będzie ode Mnie. Jako obrońcy Mojego Słowa muszą być gotowi do zachowania wierności wobec Mnie. Jednak będą ich przekonywać, aby poszli za nową interpretacją Mojego Słowa, a to doprowadzi ich do poważnego błędu. Gdy poprowadzą do błędu i do popełnienia bluźnierstwa niewinne dusze i tych, którzy są Mi oddani, będą winni przyjęcia doktryny Piekła. Za to poznają, jak to jest odczuwać Gniew Mojego Ojca.

Kapłani, którzy są Moi będą musieli odnowić swoje śluby miłości, miłości bliźniego i czystości, jeśli mają pozostać w stanie łaski, aby Mi służyć, skoro zobowiązali się czynić to w Moje Imię. Niestety, moc zła, która nad nimi zapanuje będzie taka, że wielu odczuje, iż presja wywierana na nich jest zbyt trudna do wytrzymania. Inni przyjmą tę nową doktrynę i staną się częścią nowego kapłaństwa jednego świata, gdzie wkrótce nie będzie się już służyło Bogu w Trójcy Jedynemu. Doprowadzą oni wtedy wiele dusz do apostazji. Tylko niewielu pozostanie wiernych Mnie i będą pocieszali tych chrześcijan, którzy nigdy nie odeszli od Prawdy. Ci, którzy Mnie zdradzą, sami będą ofiarami antychrysta i jego armii i będą prześladowani na takie sposoby, że jeśli nie zawrą paktu z bestią, zostaną odrzuceni jak przestępcy i będą oskarżeni o zbrodnie równe zdradzie.

Wierni będą się wzajemnie pocieszali i przez Moją Łaskę zostaną im przekazane Dary od Boga, potrzebne do ochrony przed prześladowaniem, w tym Pieczęć Boga Żywego, które pozwolą im pokonać przeciwności, gdy chrześcijaństwo zostanie brutalnie potraktowane. Ci, którzy są dla Mnie i we Mnie odczują wielką odwagę w swoich sercach, gdyż będą w stanie rozpoznać Ducha Prawdy od ducha zła. W tym czasie cała wiara duchowieństwa będzie deptana przez największego wroga Boga, jaki kiedykolwiek chodził po ziemi - antychrysta. On ich zwiedzie i wciągnie w wielką sieć oszustwa i rozpaczy. Jego wpływ na nich będzie jak wielki mrok, który zstąpi na nich i zgasi światła ich dusz, po czym wielu sprzeda swoje dusze szatanowi.

Wszystkie te wydarzenia brzmią jak gdyby przy tym miał być wielki hałas, jak trzask grzmotu, ale bestia tak nie będzie działał. Nie, jego misja będzie postrzegana jako wielka ewangelizacja świata, która przejawi się na wiele sposobów. Będzie wyglądała na tak atrakcyjną, że nie tylko wyświęceni słudzy, luminarze Boży, wybrani do prowadzenia Jego ludu na Ziemi do świętości, padną ofiarą oszustwa. Wrogowie Boga również przyjmą nowy ruch ewangeliczny, który zostanie ogłoszony etapami i nie z wielką pompą, gdyż to spowodowałoby tylko zbyt wiele pytań.

Nowe prawodawstwo, które zostanie wprowadzone będzie postrzegane, jako poprawa warunków życia ubogich na świecie. Potem nastąpi zjednoczenie krajów utworzone przez ich banki, i firmy, przez bratnie sojusze w przypadku przyszłych wojen, przez politykę i wreszcie przez religię. Kroki zostały podjęte, a ten plan jest koordynowany we wszelkich szczegółach od ponad siedmiu lat.

Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów, aby zachowali Łaski, którymi będę ich obdarzał, by Mi służyli i by mogli zachować Prawdziwą Wiarę.

Tylko Prawda jest wieczna.

Tylko Prawda Mojego Słowa podtrzyma życie - życie duszy, a także życie tej Ziemi.

Kłamstwa przedstawiane jako Prawda, pochodzą od szatana, który jest potępiony na wieczność. Ci, którzy podążają za nim dostosowując swoje drogi i stając się jego sługami, pogrążą się w ciemności i znajdą się w śmiertelnym niebezpieczeństwie.

Tylko Prawda was uratuje. Ja Jestem Prawdą. Idźcie tylko za Mną, gdyż nic innego nie może przynieść wam miłości, pokoju, wiecznej radości czy szczęścia. Tylko idąc za Mną i Moim Świętym Słowem - które dałem światu, i w które nie ingerowano - możecie być uratowani.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej książce

orędzie nr 1144 z serii Ostrzeżenie

06.06.2014, godz. 23:15

Moje dziecko, wkrótce wrogowie mojego Syna przedstawią światu nikczemną książkę, która będzie miała cyfrę jeden wytłoczoną na jej okładce w kolorze czerwonym i czarnym z głową kozła ukrytą w graficznym projekcie.

Tym, którzy nadal nic nie będą pojmować, książka ta będzie przedstawiana, jako ważna publikacja, która zjednoczy świat. Będzie ona odbierana, jako wspaniała podwalina pod przyszłą jedność świata i będzie stanowić zachętę dla wszystkich, którzy będą ją czytali, aby przyjęli nowy sposób myślenia; nowy sposób uwierzenia w siebie; nowy sposób bycia dobrym dla siebie, po to by móc połączyć się w jedno z innymi, którzy też podążają tą drogą ku samouwielbieniu. Ta książka stanie się doktryną zjednoczenia wszystkich narodów; wszystkich religii; całej polityki; wszystkich zasad i poglądów ekonomicznych. Zostanie ona użyta do utworzenia w świecie jednego nowego społeczeństwa pozbawionego religii, które czczą mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Stanie się ona częścią szkolnych programów nauczania i wszystkie rządy będą zachęcane do przyjęcia jej filozofii w ramach konstytucji swoich krajów.

Cyfra jeden będzie użyta jako symbol w tej nowej książce i ludzie będą nosić plakietki, żeby publicznie deklarować swoją wierność temu sojuszowi jednego świata. Wszystko będzie przygotowane tak by gdy antychryst powstanie, książka ta w widoczny sposób odgrywała rolę w jego dyktaturze. Ta książka poprze każdą fałszywą doktrynę; każdy fałsz w Oczach Boga; wszelkie nieprawdy i niebezpieczną filozofię, która doprowadzi do poważnego błędu tych wszystkich, którzy zaakceptują jej zawartość. Przez nią, zdolność ludzi do rozróżnienia dobra od zła będzie osłabiona. Ich moralność zostanie zakwestionowana, a pogaństwo, przebrane za religię, która przyjmuje wszystkich, zostanie sprytnie wplecione w każdy akapit.

Wiele osób będzie chciało kupić tę książkę, ponieważ zostanie uznana za niesłychany przełom w świecie polityki. Stanie się książką, która wypromuje pewną formę komunizmu, ale będzie ona postrzegana jako coś z unikalną duchowością, która dotknie serc wielu. Będzie wszystkim, co stanowi przeciwieństwo prawdziwego Słowa Bożego. Ta książka będzie miała na celu ewangelizację świata, aby uwierzył w znaczenie humanizmu. Będzie gloryfikować ludzkość; inteligencję człowieka; postęp człowieka; wielką siłę naukową człowieka i znaczenie rządzenia wszystkimi krajami w ten sam sposób.

Wszystko jest zaplanowane, aby zapewnić antychrystowi serdeczne powitanie pośród wielkich uroczystości. Nie dajcie się zmylić, za tą książką będzie stał ten, który ogłosi się królem świata. A wszyscy ludzie będą się ekscytować nowym światem; nowym początkiem i nowym przywódcą. Z czasem zostanie on serdecznie powitany w Kościele Mojego Syna wraz z tą heretycką książką. I kiedy zasiądzie na tronie w nowej świątyni, wszyscy będą go traktowali jako Chrystusa. Wkrótce po tym podstępnie doprowadzi do tego, aby świat uwierzył, że jest on moim Synem, Jezusem Chrystusem.

To będzie czas bardzo wielu łez - łez, które zostaną wylane z nieba z powodu oszustw, które pociągną za sobą tak wielu ludzi. Wszystkie te przygotowania już się zaczęły, dlatego Bóg również przygotowuje się do walki o tych, którzy upadną pod wpływem antychrysta. Przygotujcie się dobrze, drogie dzieci, gdyż będziecie potrzebowali wszelkiej pomocy z Nieba, aby przetrwać w nadchodzących czasach.

Idźcie naprzód z nadzieją, ponieważ ten okres będzie krótki, gdyż Bóg nie pozwoli, aby bestia królował dłużej niż jest to konieczne, zgodnie z Pismem Świętym. Ufajcie, miejcie nadzieję i bądźcie wdzięczni za Prawdę, którą obecnie otrzymujecie, gdyż w ten sposób będziecie mogli się przygotować. Zawsze dziękujcie Bogu za takie Łaski, gdyż On jest tak hojny, że im więcej będziecie Go prosili przez Jego umiłowanego Syna, tym bardziej będzie On osłabiał wpływ takich udręk.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej

orędzie nr 1143 z serii Ostrzeżenie

04.06.2014, godz. 14:13

Moje drogie dzieci, zbawienie może być przyznane przez mojego Syna, Jezusa Chrystusa tylko tym duszom, które przyjmują Jego Boże Miłosierdzie.

Medalik Zbawienia jest jednak wyjątkowym Darem z Nieba danym światu z powodu wielkiej Miłości Mojego Syna, jaką darzy on wszystkie dzieci Boże. Poprzez moc daną mi z polecenia mojego Ojca Przedwiecznego, Medalik ten przyczyni się do zbawienia miliardów dusz. Jest to możliwe, bo skoro tylko dusza przyjmie ten Medalik z otwartym sercem, doprowadzi to do nawrócenia.

Moja rola, jako Współodkupicielki, pomagającej mojemu Synowi w Jego wielkim planie zjednoczenia wszystkich, przyniesie im Życie Wieczne, jak zostało to ustanowione. Jako Matce Zbawienia udzielono mi wszelkich mocy, by zmiażdżyć głowę węża, co sprawi, że jego władza szybko się zmniejszy. Dlatego zły duch gardzi tym Medalikiem i wykorzysta każdą duszę, którą zakazi, aby wykrzykiwała przekleństwa i go zwalczała. Musicie więc ignorować złego ducha w każdym czasie i modlić się do mnie, waszej ukochanej Matki w tym szczególnym dniu, w nadchodzących latach, o szczególne Łaski. Ogłaszam ten dzień, 4 czerwca 2014 Świętem Matki Zbawienia. Gdy tego dnia będziecie odmawiali tę modlitwę, ja będę wstawiała się w imieniu wszystkich dusz o Dar Zbawienia, zwłaszcza za tych, którzy są w wielkiej duchowej ciemności duszy.

Modlitwa Krucjaty (154) Modlitwa na Święto Matki Zbawienia:

O Matko Zbawienia, przedstawiam Ci dziś, w tym dniu 4 czerwca, w Święto Matki Zbawienia, następujące dusze (wymień imiona).

Proszę udziel mi i tym wszystkim, którzy cię czczą, droga Matko, i którzy rozpowszechniają Medalik Zbawienia, wszelkiej ochrony przed złym duchem i przed tymi wszystkimi, którzy odrzucają Miłosierdzie twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa i wszystkie Dary, jakich udziela On ludzkości.

Módl się, droga Matko, aby wszystkim duszom został udzielony Dar Wiecznego Zbawienia. Amen.

Dzieci, pamiętajcie, co wam powiedziałam, zawsze wzywajcie mnie, swoją Matkę, abym przyszła wam z pomocą w czasach wielkiej niedoli. Zawsze wstawię się za wami, aby w każdym czasie przynieść wam pokój i pocieszenie w waszym dążeniu, by przybliżyć się do mojego Syna.

Dzisiejsze Święto Matki Zbawienia będzie ostatnim dniem przyznanym mi, Matce Bożej. Cieszcie się, gdyż wszyscy aniołowie i święci jednoczą się w tej chwili z powodu dusz, które teraz będą chronione przed złym duchem i których los będzie teraz spoczywał w Rękach Mojego Syna.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl