OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 59

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Gdy zaufanie jest utracone, to zwykle dlatego, że winowajca pozwolił pysze zawładnąć myślami

orędzie nr 1182 z serii Ostrzeżenie

26.07.2014, godz. 19:59

Moja szczerze umiłowana córko, przyszedłem jako Król, ale teraz, dzisiaj, wołam do was jako żebrak, ponieważ nie mam odrobiny pychy, gdyż byłoby to niemożliwe.

Wołam do dzieci Bożych z tęsknotą, bym mógł obudzić w ich zatwardziałych sercach iskierkę miłości - miłości zrodzonej z Mojego Przedwiecznego Ojca, lecz uśpionej i zapomnianej. Ja, Jezus Chrystus, również Jestem zapomniany, choć nie ma na świecie nikogo, kto by nie słyszał o Mnie. Znają Mnie, ale zapominają, Kim Ja Jestem. Niektórzy znają Moje Imię, ale dla nich ono nic nie znaczy. Niektórzy kochają Mnie, ale są zbyt zajęci, aby porozmawiać ze Mną, poza ukłonem tu i tam w dowód uznania dla Mnie. Inni słyszeli o Mnie, ale Ja Jestem po prostu w ich oczach symbolem, czymś z minionej epoki - prorokiem, który może nawet nie być autentyczny. A dla innych dusz, które mają mało zrozumienia dla spraw duchowych, Ja nie Istnieję. Ja Jestem wytworem wyobraźni, istotą stworzoną w umysłach ludzi żarliwie pobożnych, którzy chwytają się brzytwy w nadziei, że po tym świecie będzie istniał nowy. Zapewniam was - Bóg jest Bogiem. Ludzkość została stworzona przez Mojego Ojca Przedwiecznego, gdyż było to częścią Jego Planu dla wiecznego wszechświata. Wszystko Było, Jest i Będzie z Rozkazu i Woli Tego, Który Jest i Który Będzie. Wszyscy pokłonią się przed Bogiem, łącznie z Jego wrogami w tym świecie Stworzonym przez Mojego Ojca.

Gdy człowiek coraz bardziej niewolniczo oddaje się wszystkiemu temu, co widzi, czego dotyka i czuje swoją fizycznością - jego duchowość staje się jałowa. Gdy uważacie, że wszystko zaczyna się i kończy wraz z tym światem, to mówicie, że Ja nie Istnieję. Odrzucacie Mnie, Syna Człowieczego, wysłanego, aby ocalić was od kłamstwa szatana. Ja Jestem od Mojego Ojca. Byłem częścią Jego Wielkiego Bożego Planu. Wszyscy jesteśmy jednym, ale Moje ukochane dzieci, mieszkają na pustyni pozbawionej życia i w niewiedzy, co oznacza Moja Boskość. Moje Królestwo jest doskonałe i zostało stworzone przez Mojego Ojca. Ludzki rodzaj był doskonały, dopóki nie został zniszczony przez największy grzech w Oczach Mojego Ojca - grzech pychy. Wystrzegajcie się grzechu pychy, ponieważ on rozwinął się z powodu miłości własnej Lucyfera. Lucyfer, najwyższy wśród Hierarchii Mojego Ojca, uważał, że z powodu posiadania wolnej woli, może zrobić wszystko, co chce, ale nie udało mu się zrozumieć następującej rzeczy. Został on obdarzony nie tylko Darem wolnej woli, ale również zaufaniem Mojego Ojca. Mój Ojciec okazał całkowite zaufanie wszystkim swoim Stworzeniom. Niestety, nie zostało ono odwzajemnione.

Gdy zaufanie jest utracone, to zwykle dlatego, że winowajca pozwolił pysze zawładnąć myślami, umysłem i działaniem. Gdy tylko pycha przedostanie się do waszych dusz, natychmiast tworzycie dystans między sobą a Tym, Który was stworzył z niczego, poza garścią gliny. On was uformował i dał wam Dary. Pycha jest największym zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ przekonuje was, że macie większą wiedzę niż Bóg. Jeśli tak uważacie, wtedy nie jesteście godni mówić w Jego Imię ani w ogóle. A kiedy mimo to będziecie przemawiali, wytworzycie środowisko, w którym wszystkie grzechy będą akceptowane jako dobre. Kiedy to nastąpi, będziecie nie tylko zwodzić innych, ale także będziecie oszukiwać samych siebie.

Wasz Nauczyciel

Wasz umiłowany Jezus

 

Matka Zbawienia: Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga

orędzie nr 1181 z serii Ostrzeżenie

24.07.2014, godz. 16:48

Moje drogie dzieci Boże, nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo. To, jak bardzo On was kocha, jest poza możliwością waszego zrozumienia. Uśmiecha się, kiedy wy się uśmiechacie. Śmieje się, gdy się śmiejecie. Płacze, gdy niszczy was ból i smutek i ogarnia Go gniew, kiedy cierpicie prześladowania z rąk innych.

W tym czasie w historii, kiedy wszędzie narody są zarażone nienawiścią, gdy niewinni ludzie są torturowani, uciskani i zabijani, wyciągnie On swoja Rękę i ukarze niegodziwych. Kiedy ludzkość buntuje się przeciw Bogu, okazując brak szacunku w odniesieniu do Praw Bożych, a w szczególności brak szacunku dla życia innego człowieka, Jego Kara ogarnie świat. Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga ani Jego Boskości.

Bóg jest Stwórcą i Twórcą Życia - On je daje i tylko On ma Prawo je odebrać. O, jak wiele smutku jest teraz w Jego niebiańskim Królestwie z powodu agresji, która jest napędzana przez złego ducha przeciwko Jego Stworzeniom.

Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które jest spowodowane w świecie przez ludzi, których serca są zimne, złe i pełne nienawiści. Ci, którzy wprowadzają terror wobec innych ludzi, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, aby chronić słabych i niewinnych i złagodzić okropności, które człowiek musi znosić w tym czasie.

Modlitwa Krucjaty (162) O ochronę słabych i niewinnych:

O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy noszą w sercach nienawiść. Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne bezbronne dzieci.

Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą.

Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, przebacz tym, którzy lekceważą Prawo do Życia i pomóż im ujrzeć jak bardzo ich działania Cię obrażają, aby mogli zmienić swoje postępowanie i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach. Amen.

Dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o ochronę tych, którzy cierpią z powodu swojej wierności Bogu, Ojcu Przedwiecznemu i za tych, którzy są ofiarami okrutnych i bezsensownych wojen.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakichkolwiek warunków

orędzie nr 1180 z serii Ostrzeżenie

23.07.2014, godz. 17:04

Moja szczerze umiłowana córko, zaufanie jest mylnie pojmowanym określeniem, jeśli chodzi o Moją relację z wami. Nie łatwo jest o zaufanie, gdyż człowiek jest grzesznikiem i w każdym momencie może zawieść zaufanie nawet tych, których kocha. 

Ufanie Mi wymaga wielkiego wysiłku ze strony dusz. Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakiegokolwiek warunku czy ustanawiania swoich własnych zasad. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, obejmuje to wiele etapów. Pierwszym etapem jest wiara i miłość za to wszystko, czego nauczałem i za to Kim Ja Jestem. Drugi jest inspirowany miłością do Mojego Nauczania i głębokim współczuciem dla Mnie. Trzeci etap następuje wtedy, gdy pozostajecie w pełnej jedności ze Mną, gdy odczuwacie Moją Miłość, Mój Ból, Mój Smutek i rozumiecie - nie wiedząc dlaczego - co to znaczy być prawdziwym dzieckiem Boga. Oznacza to uznanie, że Ja Jestem Początkiem i Końcem i że wszystko pochodzi ode Mnie.

Kiedy kochacie Mnie otwartym sercem, jak dziecko, będziecie Mnie kochali bezwarunkowo. Będziecie wiedzieli, że przyjdę wam z pomocą, gdy będziecie odczuwali, że wszystko jest beznadziejne, będziecie wiedzieli, że Moja Miłość do człowieka jest nieustanna, wolna od złośliwości, wolna od dyskryminacji i że nie odrzucam żadnego grzesznika - bez względu na to, co zrobił. Do tego czasu nie będziecie już mieli żadnych wątpliwości co do Mojej Boskości i całkowicie się Mi oddacie. Wszystko pozostawicie Mnie, mimo, że bez wątpienia będziecie cierpieli z rąk ludzi, kiedy kochacie Mnie w ten sposób.

Ponieważ Moje Światło będzie jaśniało w waszych duszach, ci, którzy Mnie odrzucają zrobią wszystko, co w ich mocy, aby was umniejszyć; wyśmiać; ubiczować i utrudnić życie, dlatego nie miejcie złudzeń, Chrześcijanie zawsze byli pogardzani i nadal będą prześladowani, tak jak Ja byłem, aż do Dnia Ostatecznego.

Ufajcie Mi, a Ja złagodzę wasz ciężar i gdy będziecie cierpieli ataki słowne, od tych, którzy was nienawidzą z Mojego powodu, będziecie trwali w pokoju. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, kiedykolwiek poczujecie się oddzieleni ode Mnie, a Ja przyjdę wam z pomocą. Napełnię was Pokojem, którego nie można znaleźć, ani też nigdy się nie znajdzie w tym świecie.

Modlitwa Krucjaty (161) O ufność i pokój:

Jezu, ufam Tobie. Pomóż mi bardziej Cię kochać. Napełnij mnie ufnością, abym oddał się Tobie w pełni i ostatecznie jednocząc się z Tobą. Dopomóż mi rozwijać moje zaufanie do Ciebie w trudnych czasach. Napełnij mnie swoim pokojem.

Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko, wolne od wszystkich ziemskich przywiązań; wolne od wszelkich warunków i przekazuję Ci moją wolę, abyś czynił z nią to, co uważasz, za stosowne dla niej i dla innych dusz. Amen.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Ludzkość nie kocha już Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała

orędzie nr 1179 z serii Ostrzeżenie

22.07.2014, godz. 16:50

Moje drogie dzieci, ludzkość nie kocha już mojego Syna, Jezusa Chrystusa, tak jak Go kiedyś kochała. Obojętność na Jego Istnienie przeszła w niechęć do tego wszystkiego Kim On jest, wszystkiego, co On przedstawia i wszystkiego, co On obiecał. To przynosi mi wiele bólu i smutku.

A ponieważ odstępstwo rośnie i rozprzestrzenia się, On, Jezus Chrystus, będzie zdradzony przez każdy naród, aż w końcu ci, którzy Go kochają i którzy przestrzegają Jego Nauczania nie będą w stanie deklarować swojej przynależności do Niego bez narażania się na drwiny, kpiny i oszczerstwa. Ci, którzy są Mu wierni nie będą mogli głosić Prawdy, chyba że poświęcą czas na modlitwę prosząc Go, aby pomógł im radzić sobie ze sprzeciwem, z którym będą musieli się mierzyć każdego dnia.

Aby pozostać wiernym Jezusowi Chrystusowi, trzeba Go kochać bezwarunkowo. Prawdziwe miłowanie Go jest wielkim błogosławieństwem, jak również Darem od Boga. Tych, których miłość do mojego Syna osłabła, proszę, aby przyjęli tę Modlitwę. 

Modlitwa Krucjaty (160) Pomóż mi bardziej Cię kochać:

O mój Jezu, Zbawicielu świata, pomóż mi bardziej Cię kochać. Pomóż mi wzrastać w mojej miłości do Ciebie. Napełnij moje serce swoją Miłością i Współczuciem, abym mógł uzyskać Łaski, by kochać Cię w taki sposób, jaki Ty mnie kochasz.

Wypełnij moją niewdzięczną duszę głęboką i nieprzemijającą miłością do Ciebie i wszystkiego, co Ty reprezentujesz. Przez Moc swoich Łask pomóż mi kochać mojego bliźniego, tak jak Ty kochasz każde dziecko Boże i okazywać współczucie tym, którzy potrzebują Twojej miłości i którym brak wiary.

Zjednocz mnie w jedności z Tobą, abym mógł prowadzić takie życie chrześcijańskie, jakiego uczyłeś nas swoim przykładem podczas Twojego Czasu na Ziemi. Amen.

Dzieci, kochajcie mojego Syna, a On będzie rozprzestrzeniał swoją Miłość tak, że każde dziecko Boże zostanie przyciągnięte do Jego Wielkiego Miłosierdzia.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, gdyż Moje Wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze

orędzie nr 1178 z serii Ostrzeżenie

21.07.2014, godz. 14:23

Moje drogie dzieci, po to stworzyłem ten świat, aby dzielić Moje Istnienie z każdym z was. Wówczas podzieliłem się swoja Miłością, a świat stał się jednym we Mnie. Moi aniołowie cieszyli się Moim nowo utworzonym Królestwem, a Moja Miłość rozszerzyła się poza Moje Królestwo, ponieważ chciałem, aby tak się stało.

Gdy Moja miłość została zganiona, wiedziałem, że Mój Smutek będzie się odnawiał, dopóki nie odnowię Ziemi, aby położyć kres grzechowi. Mój Czas jest bliski, gdy wszyscy będą żyli według Mojej Woli. Moja Święta Wola będzie Obecna w sercach Moich dzieci. Wszystko ponownie stanie się pełne radości. Do nadejścia tego Wielkiego Dnia człowiek będzie znosił wiele bólu, z powodu grzechu, który dokonał takiej rozłąki ze Mną.

Tak długo, jak istnieje grzech, człowiek będzie cierpiał próby narzucane mu przez tego, który Mnie nienawidzi. Zły duch przedstawi się wam tak, jakby was kochał, jakby zależało mu na was i nieustannie będzie wywierał wpływ na każdego z was, dopóki nie wyślę Mojego Syna, aby zebrał was w swoje Święte Ramiona. Bądźcie dzielne, Moje maleństwa, gdyż Moje Wspaniałe Królestwo wkrótce będzie wasze i wraz ze swoimi rodzinami będziecie żyli w Mojej Świętej Woli. Kiedy Moja Boża Wola dokona się wśród was, świat, który składa się z Nieba i Ziemi, stanie się jednym. Kiedy będziemy stanowić jedno, nie będzie więcej bólu i smutku, ponieważ grzech zostanie całkowicie wyeliminowany.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Nauka stworzona przez człowieka nie dostarczy pokarmu waszym duszom

orędzie nr 1177 z serii Ostrzeżenie

20.07.2014, godz. 16:45

Moja szczerze umiłowana córko, gdy świat znajduje się pod wpływem ducha ciemności, tym, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa, bardzo trudno będzie pozostać wiernymi Mojemu Słowu. Gdy Mój Kościół będzie się chwiał, wtedy wierni poczują się zawiedzeni tym wszystkim, czego uczyłem i będzie im trudno utrzymać swoją wiarę.

Nie jest Moim życzeniem, żebyście nie zwracali uwagi na Słowo Boże, ale kiedy tak będziecie czynić, nie znajdziecie Mojej Obecności. Gdy nie trzymacie się Mojego Słowa i kiedy pozwalacie, aby ogarnęło was fałszywe poczucie bezpieczeństwa - gdy grzech jest odsuwany na bok, jako coś bez znaczenia - wtedy trudno będzie wam pozostać wiernymi Mojemu Nauczaniu.

Powstańcie wszyscy i słuchajcie teraz Mojego Głosu, gdy wam to mówię. Wszystko, czego was uczyłem jako Święte, zostanie rozerwane na kawałki. Wielu z was poczuje się zdezorientowanymi, gdy tak wiele Nauk, podanych przeze Mnie Mojemu Kościołowi, wkrótce zostanie odrzuconych, jako nie pasujących do tych czasów. Czasy, jakie was czekają, przyniosą wam wiele cierpienia, ponieważ będziecie pozbawieni kierownictwa, na którym Mój Kościół został zbudowany. Budowla runie, wiara Moich wyświęconych sług będzie osłabiona tak, że nawet nie będziecie w stanie tego pojąć i cała Prawda zostanie zburzona. Nauka stworzona przez człowieka nie dostarczy pokarmu waszym duszom. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę żywić was Wiarą, która sprawi, że będziecie mogli iść za Mną. Cokolwiek wam mówią, zawsze musicie pozostać Mi wierni, gdyż Ja zawsze będę wam wierny.

Kiedy oddzielicie się ode Mnie, nieustannie będę stał blisko was, próbując przyciągnąć was z powrotem do siebie. I choć może odejdziecie daleko, dostosowując swoje życie do akceptowania fałszu, nigdy was nie opuszczę. A kiedy się całkiem zagubicie, znajdę was i zabiorę z powrotem do Mojego Królestwa. Nigdy was nie opuszczę, mimo, że wy Mnie opuścicie.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Kiedy Moja Wola zostanie ustanowiona, zapanuje pokój

orędzie nr 1176 z serii Ostrzeżenie

18.07.2014, godz. 15:52

Moja najdroższa córko, świat jest Mój, a Ja należę do wszystkich Moich dzieci. Ja Jestem wasz.

Moje potomstwo czeka wielki wstrząs, gdy wyślę Moich aniołów, by przyprowadzili Mi wiernych i wszelkie zło wkrótce zostanie wygnane. Będę dotąd kruszył Moich wrogów, dopóki całkowicie nie usunę wszystkich śladów bólu i smutku, które przeżywa ludzkość. Nigdy więcej nie będzie łez, nigdy więcej smutku, nigdy więcej bólu, gdyż wszelka Władza należy do Mnie.

Mój plan już jest realizowany, choć niewiele osób będzie miało tego świadomość. Ale powiem wam to. Otrzyjcie łzy. Nie bójcie się Mojej Interwencji, ponieważ Moja Wola wkrótce połączy się z wolą Moich dzieci. Kiedy Moja Wola zostanie ustanowiona, pokój zapanuje nie tylko w waszych sercach, ale i na Ziemi, tak jak jest w Niebie. Zaufajcie Mi.

Nie bójcie się Mojej Ręki, gdyż tylko ci, którzy całkowicie Mnie odrzucają, będą cierpieli. Nie pragnę zemsty i przeniknę serca nawet tych, którzy Mnie przeklinają. Moje Miłosierdzie oznacza, że bardzo niewielu będzie chciało pozostać oddzielonymi ode Mnie, gdy daję się poznać przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Słabi staną się silni. Bojaźliwi staną się odważni, a ci z nienawiścią w sercach zostaną przeniknięci Moją Miłością.

Kocham wszystkie Moje dzieci i pragnę ich wszystkich i dlatego odzyskam Moje Królestwo przy możliwie najmniejszej ilości cierpienia.

Proszę, zaufajcie Mi całkowicie. Ten dzień bowiem jest bliski, gdy na Ziemi zapanuje tylko Światło Mojej Boskości i wszelki pokój będzie waszym udziałem.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje

orędzie nr 1175 z serii Ostrzeżenie

17.07.2014, godz. 17:17

Moja szczerze umiłowana córko, największym bólem dla tych, którzy Mnie kochają jest to, że muszą znosić ciemności duszy. Im bardziej łączycie się ze Mną i we Mnie, tym bardziej będę w was cierpiał. Ponieważ, gdy mieszkam w waszych duszach, tym bardziej będziecie musieli znosić ból z tego powodu.

Kiedy dusza staje się częścią Mnie w pełnej jedności i kiedy podporządkowuje Mi swoją wolę, tym bardziej Moja Obecność uwidoczni się w tej osobie. Będzie ona przyciągała do siebie nienawiść innych, będzie odczuwała Mój smutek, gdy doświadczy nieuczciwości, niesprawiedliwości i zła z powodu grzechu w świecie. Jej zmysły będą wyostrzone, jej zrozumienie spraw duchowych - dźwigane w wyniku cierpienia ze Mną - ujawni wiele rzeczy, które obudzą w nim głębsze zrozumienie wojny, która istnieje między Bogiem a szatanem.

Zrozumie ona, co ogarnęło jej duszę, ciało i zmysły, ale nie oznacza to, że będzie to dla niej łatwe do zaakceptowania. Intelekt ludzki nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego, co jest Moje lub tego wszystkiego, co pochodzi ode Mnie. Ale jeśli Mi zaufa i przyjmie, że całe dobro pochodzi ode Mnie, wtedy pozwoli Mi w sobie wzrastać dla dobra wszystkich.

Mogę dokonać wielkich rzeczy, gdy pozwolicie Mi zamieszkać w swoich duszach. Tak wiele osób może otrzymać Mój Dar Miłosierdzia, gdy wy pozwolicie Mojej Miłości rozszerzać się w ten sposób. To dzięki duszom ofiarnym mogę interweniować, by ratować dusze innych. Zawsze przyjmujcie fakt, że gdy daję Dar Cierpienia, przynosi on wielkie korzyści dla ludzkości jako całości. Moje Miłosierdzie jest Moim Darem dla was. Przychylnie zaakceptujcie różne sposoby na jakie działam, gdyż ból bycia w jedności ze Mną będzie krótkotrwały.

Przyjmijcie Mnie takim, jakim Ja Jestem, a nie takim, jakim uważacie, że powinienem być.

Wasz Jezus

 

Świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało

orędzie nr 1174 z serii Ostrzeżenie

15.07.2014, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, świat Mnie opuścił, jak przepowiedziano, a największej zdrady doznało Moje Ciało. Moje Słowo jest rozrywane na strzępy, a wielu z tych, którzy mówią, że posiadają dużą wiedzę na temat Mojego Nauczania, będą obojętni na prześladowania, które zostaną zadane Mojemu Kościołowi. Tak jak zostałem przeklęty podczas Mojego Ukrzyżowania przez tych, którzy z dumą chwalili się swoją najwyższą znajomością Moich Dróg, tak samo potępią Mnie teraz po raz drugi, gdy przychodzę upomnieć się o Moje Królestwo.

Niewdzięczne dusze, pozbawione prostoty i pokory, nigdy nie zaakceptują głosu tych, których uważają za niegodnych głoszenia Prawdy. Oni nigdy nie zaakceptują Prawdy, ponieważ gdy przyjmą fałsz w Moje Imię, w ich sercach nie będzie miejsca dla Ducha Bożego, by zalał ich dusze. Zamiast przygotować ludzkość na Moje Wielkie Miłosierdzie - Dzień, który obiecałem światu - oni odwrócą się plecami. Z powodu swoich dumnych i zatwardziałych serc, nie rozpoznają Bożych Znaków wysłanych po to, by otworzyć ich serca w gotowości dla Mnie. Będą też robić wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać Słowo Boże od dotarcia do każdego grzesznika na świecie i dlatego nigdy nie pozwolę im o tym zapomnieć.

Ten, kto utraci dla Mnie jakąś duszę, utraci swoją własną. Ten, kto blokuje Moją Drogę nie będzie się miał dokąd zwrócić. Ten kto potępia wbrew Woli Boga, będzie potępiony. Czego naprawdę nauczyliście się ode Mnie, jeśli nie potraficie przypominać Prawdy Mojej Obietnicy ponownego przyjścia? Moje Królestwo przyjdzie na Ziemię, tak jak jest w Niebie i ci, którym nie udało się pojąć tego, co powiedziałem, nie będą nadal nic rozumieli. Zmarnują oni Łaski, jakie obecnie zsyłam i zabarykadują się w więzieniu o takiej ciemności, że zostaną oślepieni przez Moje Światło tego Wielkiego Dnia.

Mój czas jest bliski i jest go tylko tyle, abym mógł was przygotować. Moja Miłość pozostaje tak Wielka, jak jest Miłosierna, ale wy sami także musicie sobie pomóc, gdyż nie jest łatwo stać się godnym Mojej Obietnicy Zbawienia.

Wasz Jezus

 

Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłuję

orędzie nr 1173 z serii Ostrzeżenie

13.07.2014, godz. 16:27

Moja szczerze umiłowana córko, dzieci Boże można porównać do pąków kwiatów. Pąki dzięki pokarmowi z gleby rozwijają się i rosną. Chyba, że ziemia nie jest żyzna, wtedy pąki nie mogą rozwinąć się w kwiaty, które cieszą oko patrzącego.

Jeżeli gleba jest bogata, kwiat będzie zdrowy. Jeśli jest naszpikowana robactwem, to kwiat nie zakwitnie. Nawet zdrowa gleba, jeśli jest skażona trucizną, nie może rodzić zdrowo rosnącej rośliny. Jeśli dzieci Boże nie słuchają Słowa Bożego, nie przyswajają Prawdy i nie przestrzegają przykazań Bożych, będą puste i pozbawione duchowego pokoju. Tylko jeśli zezwolicie sobie na słuchanie tego, co obiecuje Słowo Boże, możecie się spodziewać, że będziecie dobrze się rozwijać lub odnajdziecie pokój.

Wielu ludzi z powodu kłamstw, które szatan rozprzestrzenia po całym świecie, w celu oszukania dusz, zobaczy, że się zagubili i nie mają życia duchowego. Życie to można osiągnąć jedynie poprzez przyjęcie Mnie, Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela. Choć samo przyjęcie, nie wystarczy. Musicie także pamiętać to, czego was uczyłem. Znajomość tego, czego uczyłem, sama w sobie jest nieprzydatna, jeśli nie będziecie się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was miłuję. Kiedy powstajecie i dumnie głosicie, że jesteście Moimi uczniami, a potem nie okazujecie miłości innym i nie czynicie innym tego, czego oczekujecie, by wam czyniono, jesteście obłudnikami.

Jeśli Mnie znacie, będziecie kochali innych bez względu na to, jakich grzechów się dopuścili. Nigdy nie osądzajcie innych w Moje Imię, gdyż nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus

 

Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć

orędzie nr 1172 z serii Ostrzeżenie

09.07.2014, godz. 15:48

Moja szczerze umiłowana córko, Moje pouczenie do wszystkich, którzy Mnie czczą jest takie, aby usilnie się modlili, gdyż wkrótce na świecie wybuchnie zamieszanie. Dojdzie do wielu wydarzeń, z których wszystkie będą związane z podziałami spowodowanymi religijną nienawiścią i zachłannością. Ale kiedy pogarda dla Mnie, która już jest widoczna na świecie, przyjdzie z wnętrza Moich czterech ścian, wtedy poznacie, że czas jest bliski. Bowiem, gdy Mnie przeklinają i prześladują tych, którzy Mnie kochają, to doświadczą oni Mojej interwencji, która będzie jak piorun.

Wielu pomyli Moją gotowość do przyjęcia prześladowań, których zawsze będzie dużo wśród tych, którzy idą za Mną z akceptacją złych rzeczy i gotowością do dania przyzwolenia, by te rzeczy się rozrastały. Ale to byłoby niewłaściwe. Wszelka Miłość pochodzi ode Mnie. Wszelkie zło pochodzi od szatana. Gdy te dwie się zetrą, wytworzy się wielki zamęt. Zło nie może się rozwijać, kiedy powstaję przeciwko niemu. Nawet szatan może szerzyć swój jad tylko zgodnie z Wolą Boga.

Zło, które zatruwa świat, zostanie zniszczone. Nie miejcie co do tego wątpliwości. Musicie jednak rozpoznać zło jako to, czym jest, gdyż szatan zawsze przedstawia je jako dobro. Jego ulubioną taktyką jest przedstawienie zniekształconego obrazu Mojego Nauczania i wprowadzanie do niego wielkich oszustw, które zostaną rozpoznane tylko przez tych, w duszach których mieszka Duch Boży. Tak wielu rozpowszechnia różne wersje Mojego Nauczania i tworzy własne interpretacje, że wielu wprowadzają tym w błąd. Gdy ci, którzy utrzymują, że Mnie znają krzyżują Mnie przez dręczenie tych, którzy Mi służą, to wiedzcie, że nie pochodzą oni ode Mnie - bo jakże by mogli?

Pozostańcie w pokoju, gdyż to wszystko, co musicie wiedzieć jest zawarte w Moim Świętym Słowie. Moje Słowo jest bardzo proste, łatwe do zrozumienia, ale nie tak łatwo nim żyć. Żyjcie Moim Słowem, a miłość będzie siłą napędową każdego słowa, jakie wypowiecie; każdego czynu jaki wykonacie i każdego gestu jaki uczynicie. Gdy nie doświadczacie, że miłość płynie z ust tych, którzy utrzymują, że są święci, to wtedy to czego słuchacie nie jest Słowem Bożym. Słyszycie raczej ludzką interpretację, która jest błędna.

To wszystko, co nie wypływa z Mojej Boskości, nie jest ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Tylko z Miłością Boga w swoich duszach możecie szerzyć Słowo Boże

orędzie nr 1171 z serii Ostrzeżenie

08.07.2014, godz. 16:00

Moje słodkie dzieci, czyż nie wiecie, że ze względu na miłość Boga do was wszystkich, pozwolił On głosić mi Jego Najświętsze Słowo przy wszystkich moich objawieniach, objawieniach Matki Bożej, które miały miejsce na świecie.

Było to pragnieniem mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa,, abym dała się poznać tak, by mogło nastąpić nawrócenie na Prawdę. I tak będzie we wszystkich moich świętych sanktuariach na całym świecie, że Bóg da poznać Prawdę zanim zaświta ten Wielki Dzień Pański. Wy wszyscy musicie się zjednoczyć, aby oddać chwałę Bogu we wszystkich moich sanktuariach tak, by On w swoim Miłosierdziu, wylał wielkie Łaski nawet na najmniej zasługujące dusze, gdyż są to te dusze, których On najbardziej poszukuje.

Mój Syn pragnie, aby nie tylko ci dobrze obeznani z kwestiami Świętych Ewangelii przyszli do mnie. Nie, chodzi o tych, którzy odczuwają pustkę w swoich sercach i bez względu na to, jak bardzo poszukują wewnętrznego spokoju, nie są w stanie go odnaleźć. Wielu ludzi poszukuje szczęścia, pokoju i radości w tym życiu, a rzadko go znajduje. Oni nigdy nie będą mogli odnaleźć prawdziwego pokoju, jeśli nie potrafią odnaleźć miłości. Tylko miłość do innych może doprowadzić was blisko Boga, ponieważ bez miłości nigdy nie odnajdziecie Obecności Boga.

Proszę was, drogie dzieci, abyście przyszli do mnie, Matki Zbawienia i prosili mnie, aby się modliła, by Bóg napełnił was swoją Miłością. Kiedy będziecie odmawiać tę modlitwę będę prosiła mojego Syna, aby odpowiedział na wasze wołanie. Poszukujcie miłości i okazujcie innym miłość, jaką macie w swoich sercach, jakakolwiek ona jest i dzielcie się nią. Gdy tak będziecie czynić, mój Syn napełni was wielką miłością i wtedy będziecie gotowi, by dzielić się nią między sobą. Miłość wykorzeni nienawiść. Jeśli odczuwacie jakikolwiek rodzaj nienawiści do drugiego człowieka, musicie wybłagać u mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby uwolnił was od tego skażenia.

Modlitwa Krucjaty (159) Prośba o Bożą Miłość:

Matko Zbawienia, proszę cię o wstawiennictwo w moim imieniu, gdy błagam o Bożą Miłość. Napełnij moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby, gdy będzie się przelewać, wylała się ona na te dusze, którym jest mi tak trudno okazać współczucie.

Przez Moc Boga proszę, abym został uwolniony z jakichkolwiek uczuć nienawiści, jakie mogę żywić wobec tych, którzy zdradzają twojego Syna.

Uniż mnie w duchu i napełnij mnie wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem Chrystusa i rozszerzał Jego miłość na każdą część mojego życia. Amen.

O miłości mówi się tak, jakby łatwo było ją odczuwać, ale od wielu wymaga ona wielkiej pokory pozbawionej wszelkiego ego. Nie uniżywszy się przed Bogiem, nie odczujecie Jego miłości. A bez Miłości Boga, nie możecie dobrze się rozwijać. Tylko z Miłością Boga w swoich duszach możecie szerzyć Słowo Boże.

Bez Jego Miłości, słowa, które mówicie w Jego Imię, będą jałowe i pozbawione życia.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Będę ściśle współpracowała z moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego końcowym akcie ocalenia ludzkości

orędzie nr 1170 z serii Ostrzeżenie

06.07.2014, godz. 14:25

Moje dziecko, mój czas jako Matki Zbawienia, kiedy będę ściśle współpracowała z moim umiłowanym Synem, Jezusem Chrystusem, w Jego ostatnim akcie ocalenia ludzkości, został mocno ugruntowany.

Od tego dnia przez dalszy czas będę czynić wszystko, czego będzie się ode mnie życzyć, by Go wesprzeć, gdy będzie interweniował w sprawy świata, aby objawić swoje Miłosierdzie.

Droga do zbawienia jest bardzo trudna, bowiem nigdy nie jest łatwo otworzyć oczy niewidomych na Prawdę. Nie ma nic bardziej frustrującego niż oglądanie tych biednych dusz, które nie widzą, bo nie chcą. Upór człowieka jest wielką przeszkodą i z tego powodu wymagane są wielkie akty modlitw i ofiar od tych wszystkich, których serca zostały pobłogosławione Światłem Boga. To właśnie wasza hojność wolnej woli, gdy przynosicie mojemu Synowi dar, którego On pragnie, umożliwi Duchowi Świętemu zstąpienie na te dusze, które bardzo potrzebują Miłosierdzia mojego Syna.

Głoszenie Prawdy tylko w oparciu o samą waszą wiarę, może stanowić wielkie wyzwanie. Jednak choć wiele osób jest wiernych mojemu Synowi, nie mają oni daru duchowego wglądu. Ślepa wiara w Boga jest wielkim darem i jest dana tym, którzy mają wrażliwe serca i są pozbawieni ego. Dlatego wzrastajcie, drogie dzieci i przygotujcie się do wielkiej bitwy o dusze. To będzie największym zadaniem, nawet dla najsilniejszych spośród was. Pozwólcie mi, waszej Matce prowadzić was w nadchodzących czasach, gdyż jestem waszą Orędowniczką i Jezus Chrystus dał mi wielkie Łaski, abym mogła wziąć was ze sobą w drogę do wielkiej chwały.

Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Bogu. Tym, którzy idą za Nim jak małe dzieci, zostanie przyznana wszelka Ochrona.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść

orędzie nr 1169 z serii Ostrzeżenie

05.07.2014, godz. 17:46

Moja szczerze umiłowana córko, pozwól Mi przynieść dziś światu wielkie Błogosławieństwa, gdy każdemu narodowi udzielam Ducha Miłości przez Moc Ducha Świętego.

Ten Dar Miłości ogarnie wielu, w tym tych, którzy Mnie nie akceptują i świat doświadczy wielkich czynów miłosierdzia. Kiedy usłyszycie o tych cudach, gdy narody będą pomagały innym narodom, które będą w wielkiej potrzebie, wówczas odczytajcie je, jako znaki z Nieba.

Moja Miłość przyciągnie wielu, gdy będzie rozprzestrzeniała się dzięki tej Mojej Specjalnej Interwencji w tym szczególnym czasie. Posłuchajcie Mnie, Moi ukochani uczniowie, bowiem chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy modlicie się o pokój, Mój Pokój daję wam. Kiedy modlicie się o miłość, by pokonać nienawiść, Moją Miłość dam wam. Gdy modlicie się o wzrost swojej wiary, wyleję na was Moją Miłość i wasza wiara wzrośnie. Kiedy wasza wiara wzrośnie, będziecie szerzyć Moje Słowo poprzez przykład. Gdy innym okazujecie bezwarunkową miłość, idziecie w Moje Imię. Przez wasze czyny, inni pójdą za waszym przykładem.

Człowiek odpowiada miłością na miłość, a nienawiść rodzi nienawiść. Aby pokonać nienawiść zawsze musicie odpowiadać miłością, gdyż miłość osłabia złego ducha. Jeśli wystarczająco dużo ludzi okaże wzajemną miłość w każdym aspekcie swojego życia, to nienawiść nie będzie mogła się rozwijać.

Moja Miłość wśród was wzrasta. Weźcie ją ze sobą i rozpowszechniajcie ją, gdyż ona da życie tym wszystkim, którzy najbardziej jej potrzebują.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie

orędzie nr 1168 z serii Ostrzeżenie

03.07.2014, godz. 16:40

Moja najdroższa córko, człowiek ma władzę nad własnym losem, gdyż otrzymał wolność wyboru, jako Dar ode Mnie.

Niektórzy wybierają właściwą drogę do Mojego Niebiańskiego Królestwa przez Mojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Inni wybierają niemądrze. Z powodu otrzymanych darów, które obejmują inteligencję, wiedzę i wolną wolę, wielu się pyszni. Inni szukają fałszywych wartości i wielkich darów materialnych, które daje świat, aż w końcu tylko ich chwilowe pragnienia stają się dla nich ważne. Poprzez przylgnięcie do egoistycznych aktów i czynów; poprzez zapatrzenie w siebie i poszukiwanie samorealizacji kosztem innych, skazują się na grzechy, które ich zniewolą.

Odrzucając przyjęcie Daru Życia Wiecznego, który przynoszę wam wszystkim, którzy będziecie mieli udział w Moim Królestwie, wy, drogie dzieci, odetniecie się ode Mnie na wieczność. Przychodzę dokonać w tym czasie interwencji, ponieważ egocentryzm na świecie wyeliminował całą miłość dla Mnie z waszych serc. Przychodzę, aby przynieść wam Prawdę; wiedzę o Moim Królestwie i przypomnienie o dwóch wyborach, które zostaną wam przedstawione. Pierwszym wyborem jest przyjęcie Mojej Miłosiernej Dłoni i życia chwalebnym życiem, mając udział w Moim Boskim życiu Mojego Nowego Królestwa. Drugim wyborem jest zdecydowanie się na wieczną ciemność i stanie się niewolnikami otchłani, gdzie szatan pozostanie na zawsze.

Tak wielu z was odrzuca Moją Miłość, wiedzę, jaką wam dałem przez Moje Święte Słowo i ostrzeżenia przekazane przez proroków. Nie wierzcie, że dzisiejszy świat zmienił się w czymkolwiek przez ten czas Ziemi aż do teraz. Ludzkość się nie zmieniła. Grzech nadal jest waszym przekleństwem i tylko poprzez zwalczenie wroga - co przyniesie cierpienie i smutek - staniecie się zdolni do przyjęcia Życia, które dla was stworzyłem.

Słuchajcie teraz, gdy przypominam wam o Mojej Obietnicy. Stworzyłem Wieczny Raj, który należy do was. Przyniesie on wam Wieczne Życie ciała i duszy. Ono na was czeka. Nie roztrwońcie waszego dziedzictwa. Jeśli to zrobicie, złamie Mi to Serce, a wy będziecie żałowali tej decyzji na wieczność.

Słuchajcie teraz Mojego Wołania, gdyż będę zsyłał wszelkie znaki; wszelkie Cuda i wszelki Łaski, aby obudzić wasze znużone serca, dopóki nie wywołam w was wiedzy Prawdy.

Ja Jestem Prawdą. Weźcie Mnie za Rękę i idźcie za Mną. Wszelkie Życie pochodzi ode Mnie.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Matka Zbawienia: Wkrótce niezgodne z prawem stanie się deklarowanie, że jest się wyznawcą Jezusa Chrystusa

orędzie nr 1167 z serii Ostrzeżenie

02.07.2014, godz. 16:40

Drogie dzieci, gdyby ludzkość była świadkiem Majestatu mojego Syna, Który siedzi na Tronie w Niebie po prawej stronie Ojca Przedwiecznego, to opuściłaby głowy ze wstydu i wyrzutów sumienia.

Mój ukochany Syn, Jezus Chrystus, jest uwielbiany, czczony i darzony wielką miłością przez aniołów i świętych w Niebie. Na Ziemi bardzo mało szacunku okazuje się Temu, Który przecierpiał straszną śmierć, by ocalić rodzaj ludzki od grzechu. Jak bardzo Niebiosa płaczą w tym momencie w historii, gdy wszędzie dokonuje się wszelkich prób, by pozbyć się z Ziemi każdego znaku, który reprezentuje mojego Syna. Nie wystarczy usuwanie z widoku publicznego Najświętszych Krzyży, wkrótce niezgodne z prawem stanie się deklarowanie, że jest się wyznawcą Jezusa Chrystusa.

Bardzo mało tolerancji będzie okazywane chrześcijanom, którzy pozostają wierni Słowu i którzy idą drogą do Boga. Nawet ci święci słudzy, którzy oświadczają, że służą Jezusowi Chrystusowi, będą zbyt słabi, aby bronić chrześcijaństwa i pozwolą, by ich przymuszono do przyjęcia tych praw. W wielu przypadkach zdrajcy spośród nich ułatwią likwidację Krzyża i Prawdy Chrześcijańskiej. Z czasem wszyscy oni będą uwielbiali fałszywą doktrynę wraz z innymi wyznaniami, które nie pochodzą od Boga. Ponieważ z własnej woli wybiorą oni drogę błędu, będzie to oznaczało, że odmówią przyjęcia Miłosierdzia Bożego i sami skażą się na ciemności.

Nigdy nie wolno wam zdradzać mojego Syna z jakiegokolwiek powodu, ponieważ On jest Drogą Prawdy i tylko On może przynieść wam Wieczne Zbawienie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wasza wiara będzie wypróbowywana jak nigdy dotąd

orędzie nr 1166 z serii Ostrzeżenie

01.07.2014, godz. 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, miłość, która promieniuje od Moich uczniów, idących za Mną w tym czasie jest wszechogarniająca. To jest Światło, które płonie pośród was i ono podtrzymuje Moją Miłość odczuwaną wszędzie tam, gdzie Ja Jestem czczony. Duch Święty nadal wylewa się na Mój Kościół na Ziemi, gdy zmaga się on z przeszkodami i przeciwnościami, których doświadcza każdego dnia.

Jednak duch ciemności nadal przytłacza narody, ponieważ wysłannicy złego ducha dokładają wszelkich starań, by usunąć wszelki ślad po Mnie, Moje Słowo i Mój Prawdziwy Kościół z powierzchni Ziemi. Bądźcie pewni, że bez względu na to, jak ciężkie jest wasze brzemię, Ja Jestem z wami, idąc obok was i pomagając wam pokonać przeciwności losu, na każdym kroku waszej wędrówki. Wasza wiara będzie wypróbowywana jak nigdy dotąd; wasza odwaga może was od czasu do czasu opuścić; wasza wytrwałość zostanie przetestowana do granic możliwości, a wasza akceptacja Prawdy będzie kwestionowana. Będziecie napastowani; wyśmiewani i wyszydzani, a wszystko to będzie spowodowane niegodziwymi czynami tych, których szatan wykorzystuje do walki ze Mną, Jezusem Chrystusem. Ale nic nie zniszczy Mojego Kościoła - Moich prawdziwych wyznawców.

Ci, którzy pozostają posłuszni Słowu Bożemu, istniejącemu od tak dawna, nadal będą reprezentowali Mnie na Ziemi. Moja Ochrona obejmie was jak niewidzialna osłona, a wasza wiara nigdy nie zmaleje, skoro walczycie Mieczem Boga.

Pozostańcie Mi wierni, a Moje Światło nadal będzie oświecać ludzką rasę. Moja Obietnica jest taka, że Mój Kościół pozostanie nienaruszony, choć mniejszy niż teraz, dopóki nie zaświta Wielki Dzień Pana.

Wasz Jezus

 

Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie

orędzie nr 1165 z serii Ostrzeżenie

30.06.2014, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, wy, Moi drodzy wyznawcy musicie wiedzieć, że bramy piekielne nigdy nie przemogą Mojego Kościoła, choć wielka część z Mojego Kościoła na Ziemi, zostanie zgnieciona, jak przepowiedziano. Ale Prawda nigdy nie może wygasnąć. Moje Słowo nigdy nie zginie ani Moje Nauczenie nie zostanie zapomniane przez tych, którzy są w prawdziwej jedności ze Mną.

Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Słowu mogą powiedzieć, że są częścią Mojego Kościoła na Ziemi. Ci, którzy przyklasną jakiejkolwiek formie fałszowania Świętej Ewangelii lub przerabiania Mojego Nauczania nie będą już mogli twierdzić, że Mi służą. Jeżeli Mój święty sługa ośmieli się głosić naukę odbiegającą od tej jedynej danej człowiekowi przez Moich apostołów i proroków, przed Moim Czasem, to zostanie natychmiast wykluczony.

Ostrzegam was wszystkich, którzy przyjmujecie coś, co poczytuje się za święte - ale jest wykonane rękami człowieka i jest jego wytworem - i was, którzy przyjmujecie to jako Moje, zostaniecie przeze Mnie odrzuceni, bo nie będziecie już mogli nazywać się Moimi sługami. A jeśli wprowadzicie dusze w błąd, wasza kara rozpocznie się za waszych czasów i będzie trwała długo po waszym odejściu z tego życia.

Mój Gniew jest wam nieznany, gdyż dopiero go doświadczycie. Jednak wiedzcie o tym. Wy, którzy Mnie zdradzicie już wiecie kim jesteście, gdyż wasza wiara już została osłabiona. Wielu z was już upadło, a wasza słabość będzie waszym zgubnym końcem. Zdradzicie Mnie; odrzucicie Mnie i przyjmiecie Moich wrogów, gdyż zostaniecie tak mocno wciągnięci w nową religię - świecki humanizm, który przyjdzie jak wilk w owczej skórze, by was pożreć - że zapomnicie o Mnie. Wasza ambicja i pragnienie zadowolenia tych Moich nieprzyjaciół, którzy wyniosą się na wysokie szczeble w Moim Kościele - zaślepi was na Prawdę. To będzie przyczyną upadku waszego i tych wszystkich, których wciągniecie w poważny błąd.

Kiedy Mój Kościół odwróci Moje Nauczanie do góry nogami; na lewą stronę i tyłem do przodu, będziecie wiedzieli, że nadszedł czas na pojawienie się antychrysta w centrum wydarzeń. Ci, którzy czczą bestię podpiszą własny wyrok śmierci i przekażą Moim wrogom swoją wolną wolę, Święty Dar od Boga. Gdy złożycie przysięgę tej nowej fałszywej doktrynie, będziecie winni Mojego ukrzyżowania, a wasza kara będzie surowa.

Możecie zapytać, dlaczego mielibyście zostać ukarani za posłuszeństwo waszej starszyźnie? Odpowiedź jest prosta. Kiedy przysięgaliście służyć Mnie, zgodziliście się strzec Prawdy. Kiedy złamiecie tę przysięgę z powodu waszego posłuszeństwa tym Moim wrogom, którzy mają nadejść, nie będziecie już służyli Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Możecie tylko strzec Prawdy, ponieważ Ja Jestem Prawdą. Odrzucając Prawdę, odrzucacie Mnie. Kiedy odrzucicie Mnie jako słudzy Boży, nie będziecie już zdatni do nauczania dzieci Bożych o ich Wiecznym Zbawieniu.

Wasz Jezus

 

Nigdy nie należy odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie utrzymują, że Mu służą

orędzie nr 1164 z serii Ostrzeżenie

29.06.2014, godz. 20:20

Moja szczerze umiłowana córko, każdy, kto zasłania się religią, żeby wyrządzić zło ludziom innych religii nie pochodzi ode Mnie. Religie, które maskują nienawiść i demonizują inne wyznania, nie służą Bogu.

Kiedy ludzie wykorzystują Mnie, Jezusa Chrystusa, jako tarczy do osłony swoich dążeń do mordowania i masakrowania niewinnych, jest to największym świętokradztwem. Ludzie, którzy wierzą w Boga muszą wiedzieć Kim jest Bóg; co powiedział On światu i jak nauczał On swoje dzieci poprzez Dziesięcioro Przykazań, aby Mu służyły.

Bóg jest Miłością. On nie toleruje żadnego rodzaju nienawiści. Jeśli widzicie ludzi, którzy pod płaszczykiem religii zadają ból innym z jakiejkolwiek przyczyny, musicie wiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z miłością do Boga. Nienawiść pochodzi od szatana, a on rozprzestrzenia swój jad wśród radykałów religijnych, by dać upust swojej złości przeciwko Bogu. Przez infiltrowanie tych, którzy mają zniekształcone rozumienie tego, Kim Ja Jestem, udaje się mu rozpowszechniać nienawiść wobec Boga. Ludzie będą wtedy pytali: „Jak Bóg mógł zezwolić na popełnianie takiego zła w Jego Imię?” Odpowiedź jest taka, zło zawsze znajdzie się w tych miejscach, gdzie Bóg jest czczony, ponieważ takie miejsca są starannie wyszukiwane przez złego ducha, by przynieść hańbę każdej religii, która czci Boga. Poprzez jego działania ludzie odwrócą się wtedy od Boga i będzie On obwiniany za każdy nikczemny czyn, popełniany przez tych, którzy twierdzą, że Mu służą.

Nienawiść jest starannie zamaskowana. Ci, którzy twierdzą, że reprezentują Boga będą ją przedstawiać, jako sprawiedliwość wobec wrogów Boga. Będzie to odbierane jako "głos troski" i potępienia tego, co według niego świat powinien uznać za zło. Kościoły różnych wyznań na całym świecie są przeniknięte od wewnątrz przez wrogów Boga. Celem jest przyniesienie wstydu Imieniu Mojego Przedwiecznego Ojca. W wyniku czego we wszystkich zakątkach świata, rodzi się głęboka podejrzliwość i brak zaufania Bogu. Opiera się to na naturalnym założeniu, że skoro przedstawiciele Boga namawiają do czynienia zła w Jego Imię, to wiara w Boga jest błędna. Oto dlaczego świat pogrążył się w korupcji, nienawiści i wojnach, ponieważ planem szatana jest zniszczenie każdej religii, która czci Prawdziwego Boga. Ci, którzy dokonują takiego zła nie mają miłości w swoich duszach.

Nigdy nie wolno odrzucać Boga z powodu złych czynów tych, którzy fałszywie utrzymują, że Mu służą. Jeśli tak uczynicie i z tego powodu odsuniecie się od Boga, to oznacza, że daliście się nabrać na kłamstwa szatana i je łyknęliście, a właśnie tego szatan chciał. Nigdy nie oceniajcie innych z powodu ich przekonań - dobrych czy złych. Nigdy nie dokonujcie osądu Mojego Ojca Przedwiecznego ani Mnie, Jezusa Chrystusa, Jego umiłowanego Syna, za popełnianie grzechów przez tych, którzy służą Jego Kościołom. Człowiek na tej Ziemi jest i zawsze będzie grzesznikiem. Grzech zawsze będzie przekleństwem człowieka, dopóki nie przyjdę ponownie. Jednak oskarżanie Boga o grzech jest równie strasznym świętokradztwem, jak i niemożliwością.

Uświadomcie sobie fakt, że szatan istnieje i starannie to ukrywa, po to by mógł oszukać dusze, doprowadzając je do przeklinania Boga, Stwórcy wszystkiego, co jest i zawsze będzie. Wkrótce wszystkie te okropności dobiegną końca i wszelka Chwała będzie należała do Mnie. Już niedługo szatan zostanie zniszczony i ludzkość będzie w stanie wyraźnie zobaczyć, Kim Ja Jestem i Chwalebne Życie, jakie przyniosę wraz z Moim Powtórnym Przyjściem.

Musicie zachować czujność wobec wszystkiego, co wam przedstawiają w Moje Święte Imię, a przekonacie się, że nie wszystko pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Prawdziwy Kościół stanie się Resztą

orędzie nr 1163 z serii Ostrzeżenie

28.06.2014, godz. 15:03

Moje najdroższe dziecko, największe oszustwo, jakie zstąpi na ludzkość, będzie pochodziło z wnętrza Kościoła mojego Syna na Ziemi i będzie inspirowane przez wrogów, którzy go przenikają za pomocą przebiegłych sposobów. Szatan wejdzie do Kościoła mojego Syna i oznaki będą tego wyraźnie widziane przez tych, którzy mają Ducha Bożego mocno wszczepionego w swoich duszach.

Wiara świętych sług mojego Syna zostanie zburzona, a wielu z nich poczuje się zmuszonych do odstąpienia od Niego poprzez akty świętokradztwa. Wiele biednych nieszczęśliwych sług zostanie poproszonych o złożenie nowej przysięgi wierności i będą oni zbyt wystraszeni, by odejść, choć wielu w głębi swoich serc będzie wiedziało, że to jest złe.

Do Kościoła mojego Syna na Ziemi zostanie wprowadzonych wiele nowych przepisów, ponieważ tysiące nowych członków zostanie zaprzysiężonych Kościołowi i nie będą oni wiarygodni, gdyż nie będą mieli Prawdziwego Ducha Chrystusa w swoich sercach. Wejdą do Kościoła i będą dawali świadectwo o nowej jednej światowej religii, która nie będzie oddawała czci mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko nie będą Mu służyli, ale ich obowiązkiem będzie służyć potrzebom humanizmu, który w swej najgłębszej istocie zaprzecza Istnieniu Nadprzyrodzonego Bytu Boga i temu wszystkiemu, co On sobą przedstawia.

Duchowni, którzy przyrzekli swoje życie Bogu, zostaną wciągnięci w to wielkie oszustwo i w konsekwencji utracą Prawdziwą Wiarę. Nie będą oni głosili znaczenia zbawienia dusz, które stało się możliwe dzięki śmierci mojego Syna na Krzyżu. Krzyż jest w centrum chrześcijaństwa. Jest tylko jeden Krzyż i właśnie przez ten Krzyż ujawnią się pierwsze widoczne oznaki zdrady mojego Syna. Zostaną wprowadzone nowe rodzaje krzyży, które będą znieważać Znak Krzyża i to, co oznacza on w sercu człowieka.

Niewierzący, którzy do tej pory nie interesowali się chrześcijaństwem, zostaną wciągnięci do tak zwanego nowego jednego światowego kościoła. Wraz ze wszystkimi innymi religiami, które nie wyrosły z Prawdy, będą kpili i szydzili z dzieci Bożych, które pozostaną wierne Słowu Boga.

Prawdziwy Kościół stanie się Resztą i ta Armia będzie się jednoczyć w całym świecie, aby stać się współczesnymi świętymi i będzie ona umocniona Duchem Świętym w celu utrzymania Prawdy. Będą na nich pluli; śmiali się z nich i oskarżali ich o to, że są ekstremistami tak jak mój Syn, Jezus Chrystus, który został oskarżony o herezję, gdy chodził po Ziemi, by głosić Prawdę.

Pozostawanie wiernym Słowu Bożemu będzie wymagało ogromnej odwagi, gdyż zostaniecie oskarżani o popełnienie przestępstwa. Wrogowie Boga powiedzą, że waszą zbrodnią jest to, że rozpowszechniacie nieprawdę o tej ohydzie. Wszystko, co pochodzi od Boga, zostanie ogłoszone kłamstwem, podczas gdy Prawda, jak powiedzą, jest reprezentowana przez nową jedną światową religię, lecz to będzie kłamstwem.

Duch Święty osłoni jednak tych, którzy nadal będą rozpowszechniali Święte Ewangelie i mój Syn przykryje was, by was chronić. Przyszłość przetrwania rasy ludzkiej i prawo do Życia Wiecznego, obiecane każdemu mężczyźnie, kobiecie i dziecku, spocznie na waszych barkach. To będzie Reszta, która podtrzyma Światło Boga w świecie pogrążonym w ciemnościach.

Wielu z was będą rzucane wyzwania, a kłamstwa zasiewane w waszych sercach przez złego ducha, odwrócą was od Prawdy. Niestety, wielu z was uzna, że jest zbyt trudno jest pozostać wiernym swoim przekonaniom i będziecie kuszeni, aby odwrócić się od mojego Syna.

Aby sprawić, byście pozostawali silnymi, odważnymi, spokojnymi i trwali w pokoju, gdy bierzecie na ramiona Krzyż mojego Syna, musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty. Dla wielu z was, którym trudno jest przyjąć fakt, że te rzeczy mają nadejść, przyjdzie dzień, kiedy trzy razy dziennie będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty (158), ponieważ naciski, jakie będą na was wywierać, byście odrzucili mojego Syna, będą przytłaczające.

Modlitwa Krucjaty (158) Chroń mnie od jednej światowej religii:

Drogi Jezu, chroń mnie od zła nowej jednej światowej religii, która nie pochodzi od Ciebie. Podtrzymuj mnie w mojej wędrówce do wolności, drogą do Twojego Świętego Królestwa.

Zachowaj mnie w jedności z Tobą, gdy jestem dręczony i zmuszony do przełknięcia kłamstw, które są rozpowszechniane przez Twoich wrogów, aby zniszczyć dusze.

Pomóż mi wytrzymać prześladowania, pozostać wiernym Prawdziwemu Słowu Bożemu wbrew fałszywym doktrynom i innym świętokradztwom, do przyjęcia których mogę być zmuszany.

Poprzez dar mojej wolnej woli zabierz mnie do Dziedziny Twojego Królestwa, abym miał możliwość powstania i głoszenia Prawdy, gdy zostanie ona uznana za kłamstwo.

Nigdy nie pozwól mi wahać się, być niezdecydowanym lub uciec ze strachu w obliczu prześladowań. Pomóż mi pozostać stanowczym i wiernym Prawdzie dopóki będę żył. Amen.

Idźcie, moje drogie dzieci i zaakceptujcie fakt, że te rzeczy się wydarzą, ale wiedzcie, że jeśli pozostaniecie wierni mojemu Synowi, pomożecie uratować te dusze, które będą pogrążone w błędzie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl