OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 60

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

 

Matka Zbawienia: Módlcie się o pokój na świecie

orędzie nr 1202 z serii Ostrzeżenie

24.08.2014, godz. 17:00

Moje drogie dzieci, wzywam was do modlitwy o pokój na świecie, gdyż w bardzo niedługim czasie wiele krajów będzie zaangażowanych w wojny, które trudno będzie zahamować i wiele niewinnych istnień ludzkich zostanie zniszczonych.

Proszę, byście błagali Mojego najdroższego Syna o pokój, a to osłabi wpływ nienawiści zasianej w sercach tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd i którzy zastraszają innych. Gdy pokój zostanie wylany na Ziemię przez Moc Boga, da on wam wgląd w to, że należy wzajemnie się traktować z miłością i szacunkiem, bez względu na to co was różni. 

Proszę, abyście każdego dnia odmawiali tę Modlitwę Krucjaty, Modlitwę Pokoju za swoje narody.

Modlitwa Krucjaty (164) Modlitwa Pokoju za narody

O Jezu, przynieś mi pokój.

Przynieś pokój mojemu narodowi i wszystkim krajom, rozdzieranym wojnami i podziałami.

Zasiej ziarno pokoju wśród tych zatwardziałych serc, które zadają cierpienie innym w imię sprawiedliwości.

Daj wszystkim dzieciom Bożym Łaski, by otrzymały Twój Pokój, tak żeby miłość i harmonia mogły rozkwitać;

tak, by miłość do Boga odniosła triumf nad złem i by dusze mogły zostać uratowane przed skażeniem kłamstwami, okrucieństwem i złymi ambicjami.

Niech pokój zapanuje nad tymi wszystkimi, którzy poświęcają swoje życie Prawdzie Twojego Świętego Słowa i nad tymi, którzy wcale Cię nie znają.

Amen.

Pokój z wami drogie dzieci i pamiętajcie, że bez miłości do Boga nigdy nie odnajdziecie prawdziwego pokoju.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Uzbroję Moich Aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają

orędzie nr 1201 z serii Ostrzeżenie

23.08.2014, godz. 20:00

Moja szczerze umiłowana córko, dwa znaki będą widoczne, gdy rzesza wybranych dusz powstanie, by Mi pomóc w odzyskaniu Mojego Królestwa na Ziemi. Pierwszy znak wiąże się wyniosłością dusz w Moim Kościele na Ziemi, gdzie ludzkie rozumowanie, inteligencja i ambicja zniszczą prawdziwą wiarę Moich wyświęconych sług. Pycha i zadufanie w sobie w połączeniu z wrodzoną tęsknotą doświadczenia głębszej wiary, która zawsze będzie poza ich zasięgiem, da w rezultacie fałszywy kościół ciemności. Wytworzy on wyniosłą hierarchię, która rozmnoży kłamstwa i jałową wiarę.

Drugi znak dotyczy nędzy ciał, gdy ludzkie ciało - święty dar od Boga - zostanie sprowadzone tylko do roli wehikułu przyozdabianego na sposób światowy, ale bez okazywania mu jakiegokolwiek poszanowania. Brak moralności przyniesie brak szacunku dla ludzkiego ciała, łącznie z wykorzystywaniem go jako środka do uczestniczenia w czynach związanych z ciężkimi grzechami cielesnymi. Brak szacunku dla ludzkiego życia będzie również oznaczać, że morderstwa będą tak powszechne, że wielu w końcu stanie się całkowicie niewrażliwymi na grozę fizycznej śmierci z rąk nikczemnych ludzi.

Oczyszczenie człowieka jeszcze trwa, gdyż bez cierpienia ofiarnych dusz, wielu ludzi byłoby straconych. Dopiero wtedy, gdy wszystko będzie wydawało się nie do zniesienia, ci z Pieczęcią Boga Żywego, otrzymają ulgę w swoich cierpieniach, które będą nękały ludzkość łącznie z grzechem, wojnami, głodem i chorobami. Nigdy nie wolno wam ignorować wojen - nawet niewielkich- będą się bowiem rozprzestrzeniały. Nigdy nie ignorujcie braku prawdziwej wiary w Moim Kościele, gdyż on też będzie się rozszerzać. Nigdy nie ignorujcie nienawiści między narodami, które używają religii, jako środka do wprowadzania terroru pośród swoich wrogów, gdyż to też będzie coraz powszechniejsze, by pochłaniać dusze tych, którzy Mnie kochają. Nie ignorujcie nienawiści wobec Bożych wizjonerów czy wybranych proroków, bo jeśli oni nienawidzą tych dusz, to nienawidzą Mnie. Nie wolno wam dopuścić, by ich złośliwe języki skusiły was do przyłączenia się do nich w ich nikczemnych próbach zagłuszania dźwięku Mojego Głosu. Bo jeśli ulegniecie, zostaniecie tak skażeni, jak oni.

I podczas trwania tych wszystkich zaburzeń, uzbroję Moich Aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają. Następnie, w miarę jak świat będzie tracił resztki godności znanej człowiekowi, bestia otworzy otchłań i wtedy wszyscy wrogowie Boga przenikną do Mojego Kościoła. Ale będzie to zależało od woli człowieka, czy będzie on przygotowany czy też nie, do tego, by wytrzymać takie niesprawiedliwości. Ci, którzy powstaną i będą bronili Woli Bożej, zostaną napełnieni wielkimi łaskami, a dzięki swojej wierze, odpokutują grzechy tych, którzy są zbyt uparci albo zbyt zastraszeni, aby oprzeć się wszystkiemu, co jest sprzeczne ze Słowem Bożym. Gdy wszystkie nikczemne okrucieństwa będą narastały i gdy człowiek uświadomi sobie, że nie ma możliwości, by zwalczyć lub zapanować nad taką niegodziwością, musi zwrócić się do Mnie i powiedzieć:

 "Jezu, wybaw nas bezbronnych grzeszników od Twoich wrogów."

Dopiero wtedy będę mógł interweniować, aby zmniejszyć oddziaływanie przemocy, morderstw, nienawiści i wojen spowodowanych przez grzech człowieka. Zwracajcie się do Mnie każdego dnia i wzywajcie Mojego Miłosierdzia Nigdy nie opuszczę tych, którzy zwracają się do Mnie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu człowiekowi w Imię Boga

orędzie nr 1200 z serii Ostrzeżenie

21.08.2014, godz. 16:25

Moje drogie dzieci, kiedy człowiek prześladuje drugiego człowieka i zadaje mu cierpienie, Duch Boży nie może pozostawać w tej duszy, gdyż mieszka w niej zły duch. Kiedy człowiek prześladuje drugiego, wyrządza mu krzywdę, duchowo albo fizycznie, a następnie uzasadnia swoje działania, mówiąc, że broni Słowa Bożego, to powinniście wiedzieć, że jest to największy grzech, ponieważ obraża Świętość Boga.

Żaden człowiek nie ma prawa szkodzić drugiemu człowiekowi w Imię Boga, ponieważ na to nigdy nie znajdzie się akceptacja czy przyzwolenie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdy narastają nieszczęścia w świecie, tak też będzie narastała akceptacja każdego niegodziwego czynu ze strony tych, którzy są winni strasznego grzechu przeciwko Chrystusowi. Podają oni wszelkie wytłumaczenia, aby usprawiedliwić swoje złe działania, ale ani jeden z nich nie uniknie kary w Bożym Planie Zbawienia. Gdy człowiek narzuca zło innej duszy, będzie musiał odpowiedzieć za swoje grzechy przeciwko Bogu, Jego Stworzeniu i każdemu Jego dziecku.

W tym czasie wielkiego oszustwa, gdy grzesznikom trudno jest odróżnić dobro od zła, ważne jest, aby pamiętać Słowa mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Niech ten, kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamieniem. Osoba, która zadaje straszliwe cierpienia innym będzie sądzona według swoich uczynków.

Musicie w tym czasie modlić się za ludzkość i o łaski, aby dostrzec różnicę między grzechami, które są kierowane przeciwko ludzkości, a tymi, które są wymierzane przeciwko Bogu. Grzech jest grzechem, ale gdy złe czyny są popełniane w Święte Imię Boga, wtedy w ślad za nimi pójdą poważne konsekwencje. Tak jak rozszerza się nienawiść, tak też Miłość Boga będzie się rozszerzała przez dusze ciche i pokorne, gdyż one niosą pochodnię Zbawienia na tle ciemności. Nie inaczej jak tylko z Łaski Boga, człowiek może być zbawiony od grzechu, dusze, które błądzą mogą być odkupione przez te dusze, które kochają Boga bezwarunkowo.

Musicie modlić się, modlić się, modlić się za grzeszników wszędzie, gdyż ciemność zaślepia ich na Prawdę. Bez Prawdy świat pogrąży się w zupełnej ciemności. Módlcie się, moje drogie dzieci, abyście mogły przeciwstawiać się brzydocie, którą grzech wnosi w wasze życie. Módlcie się za tych, którzy prześladują dzieci Boga, aby mogli w swoich sercach odnaleźć miłość i współczucie by okazywać je innym.

Módlcie się o zbawienie dusz, a w szczególności dusz tych ludzi, którzy pozwolili, aby nienawiść zaćmiła ich serca i którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Świat jest na krawędzi wielkiej zmiany

orędzie nr 1199 z serii Ostrzeżenie

18.08.2014, godz. 18:47

Moja szczerze umiłowana córko, gdy dzieci Boże są świadkami konfliktów na świecie i straszliwych zbrodni popełnianych w imię sprawiedliwości, niech wiedzą o tym. Zło rodzi zło. To, co czynicie innym, to samo zostanie wam uczynione. Moja Sprawiedliwość jest nieodłączna i chociaż Moje Miłosierdzie jest obfite, należy się bać Mojej Kary, kiedy spada ona na niewdzięcznych i nikczemnych ludzi.

Nie krzywdzę żadnego człowieka, takie działanie nie pochodzi ode Mnie. Ale kiedy zło jest wyrządzane dzieciom Boga i gdy szerzy się nikczemność, wyleję Moją Sprawiedliwość i niech nikt nie będzie miał żadnych wątpliwości, że te czasy właśnie nastają. Nikczemność wywodzi się z grzechu. Dusze, które poddają się grzechowi, zawsze muszą szybko starać się odkupić w Moich Oczach. W przeciwnym razie grzech ropieje i gdybyście nawet wątpili w morderczy uścisk jaki szatan ma nad duszami, które są przepełnione nienawiścią i przemocą, to musicie wiedzieć, że niezwykle trudno jest uwolnić takie dusze spod jego władzy.

Gdy szatan już zaatakuje duszę, będzie on nieustannie dręczył tę osobę, dopóki jej umysł, czyny i działania nie będą w jedności ze złym duchem. Zaatakowana dusza w końcu zostaje opętana i tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę uwolnić tę duszę poprzez egzorcyzm. Dusza bardzo szybko może stać się opętana, ale uwolnienie jej z uścisku węża, może zabrać lata. Tak więc, gdy doznaje się Mojej Kary, to po to, by wykorzenić zło i ukarać sprawców, którzy kradną życie innych. Ukarzę tych, którzy odbierają życie ciała i życie duszy. Żaden złoczyńca nie pozostanie niewidzialny, gdyż Moje Oczy są wszystkowidzące.

Tak wiele wiecie o Mojej Miłości. Nie macie żadnych wątpliwości co do tego, jak wielkie jest Moje Miłosierdzie. Ale śmiertelny człowiek jest nieświadomy Gniewu Boga, ponieważ jest to coś o czym wam nie mówiono. Gniew Boga jest prawdziwy. Czy uważacie, że On pozwoliłby szatanowi niszczyć swoje dzieci, stojąc z boku i patrząc? Czy sądziliście, że On nie ukarze dusz, które poddają się wszystkim kaprysom i życzeniom szatana? Chociaż dobre dusze mogą zginąć, ale one będą miały życie. Podczas gdy niegodziwe dusze mogą żyć, ale żadnego życia mieć nie będą.

Świat jest na krawędzi wielkiej zmiany i wszystko, co Bóg przepowiedział, stanie się. Wszystko, co On powiedział, że się wydarzy, wydarzy się. I choć dałem wam proroków, aby was ostrzegali, wy nadal nie słuchaliście. Odrzuciliście wiele prywatnych objawień danych światu, by ludzkość się przygotowała. Nadal nie słuchaliście.

Musicie się modlić, aby skala zniszczeń na świecie została zmniejszona, bo gdybyście byli świadkami tego, co wydarzy się w przyszłości, upadlibyście do Moich Stóp błagając o Miłosierdzie. Ci, którym nie udało się zachować Słowa Bożego żywym w Moich Kościołach na Ziemi, będą odpowiedzialni za utratę wielu milionów dusz, które w przeciwnym przypadku, byłyby uratowane.

Wstydźcie się wy, którzy nazywacie Mnie swoim, gdy z jednej strony głosicie część Prawdy, a z drugiej Mnie przeklinacie. Ból i smutek znoszony przeze Mnie z powodu grzechu i oddzielenie się człowieka od jego Stwórcy zbliża się ku końcowi, teraz bowiem jest Mój Czas. Wiedzcie, że w ostatecznej walce o dusze, gdy zło się nasila, kara Boża będzie dziesięciokrotnie przewyższała to, co wyrządzał niegodziwy człowiek swoim braciom i siostrom.

Nie obawiajcie się Mojej Miłości, lecz Mojej Sprawiedliwości.

Wasz Jezus

 

Najpierw musicie troszczyć się o własne dusze, a potem modlić się za innych

orędzie nr 1198 z serii Ostrzeżenie

17.08.2014, godz. 17:18

Moja szczerze umiłowana córko, niech nie będzie podziału wśród Moich Wyznawców w tej Misji ratowania dusz, gdyż jest to pragnieniem tego, który Mnie nienawidzi. Gdy Moi umiłowani chrześcijańscy wyznawcy dzielą się i kiedy zwalczają się wzajemnie w Moje Imię, doprowadza Mnie to do wielkiego smutku. Mój smutek potęguje się, gdy ci, którzy głoszą Moje Słowo, odrzucają je później, wyrządzając innym krzywdę za pomocą okrutnych środków, aby zadać jad.

Wszystkie dzieci Boże są równe w Moich Oczach. Wiedzcie, że dobrzy spośród was nie są odporni na pokusy szatana, podczas, gdy ci z rozpaczą i nienawiścią w swoich sercach, nie są nieczuli na Moje Dary. Każdy z was jest grzesznikiem. Nie przychodźcie przede Mnie i nie mówcie Mi, że pewna dusza nie jest Mnie godna. Nie oskarżajcie innej osoby przede Mną i nie oświadczajcie, że jest ona zła; bo kim jesteście w Moich Oczach, jak tylko grzesznikami?

Świat pełen jest miłości. Ale jest on również pełen nienawiści i obojętności wobec Mnie, Jezusa Chrystusa z powodu istnienia grzechu. Dopiero wtedy, gdy grzech zostanie wykorzeniony, świat będzie uleczony. Najpierw musicie troszczyć się o własne dusze, a potem modlić się za innych. Gdy tak będziecie czynili, wyleję Moje Miłosierdzie na was wszystkich. Człowiek, który wywyższa się przede Mną i mówi źle o innym człowieku, będzie ostatni przed Moim Trybunałem, a człowiek, który się uniża przede Mną, będzie pierwszy. 

Kiedy naprawdę przyjmiecie Moje Nauczanie? Dlaczego mówicie, że jesteście Moi, gdy okazujecie nienawiść innym? Nigdy nie staniecie się godnymi Mojego Królestwa, dopóki nie zrzucicie swojego płaszcza obłudy i pancerza pychy.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem

orędzie nr 1197 z serii Ostrzeżenie

16.08.2014, godz. 20:15

Moje drogie dzieci, wiele osób poszukuje mojego Syna, Jezusa Chrystusa w pewnym momencie swojego życia. Kiedy dusza odkrywa mojego Syna, to zaczyna się dla niej wędrówka różnymi ścieżkami i przez różne etapy, które trzeba przejść. Kiedy zbliżycie się do mojego Syna nastanie walka i tego musicie się spodziewać. Zbliżając się do Niego, będziecie stawali się coraz bardziej do Niego podobni i Jego Cechy staną się wam bliskie. Może nie spotkacie mojego Syna fizycznie, ale poznacie Go pod każdym względem. Jego Miłość będziecie odczuwać. Jego Ból stanie się waszym. Jego łagodność się wam udzieli, a radość jakiej On doświadcza, dzięki swojej bezwarunkowej Miłości do człowieka, stanie się waszą radością. Jego Cierpliwość zostanie zaszczepiona w waszych duszach i Jego Słowo zakorzeni się w was wraz ze zrozumieniem, które będzie wam dane przez Ducha Świętego.

Kiedy naprawdę pokochacie mojego Syna, staniecie się pokorni jak On i gorąco zapragniecie Mu służyć, bez względu na cenę. Niektóre dusze z czasem osiągają duchową ścieżkę doskonałości, ale nie ukończą tej wędrówki, jeśli nie złożą całkowitego zaufania w Bogu. Jeśli dusza słabnie po drodze, otrzyma łaski, aby się wzmocnić i iść dalej. Ale jeśli dusza konkuruje z moim Synem i uważa się za godną, by rzucić wyzwanie Słowu Wcielonemu, to zostanie ona oddzielona od Boga.

Ten, kto znajdzie Jezusa w tym życiu na Ziemi i kto Mu wiernie służy, osiągnie pokój. Odtąd niewiele już go na tym świecie zadowoli. Jeśli dusza wejdzie w bliskość z moim Synem, a następnie oddzieli się od Niego, będzie cierpiała straszny ból. Poznawszy Go i zamieszkawszy w Jego Sercu, odczuje ten ból rozłąki z moim Synem jako najgorszym ból znany człowiekowi.

Gdy jesteście kuszeni, by podważać Nauczanie Chrystusa lub gdy jesteście zastraszani, by wymusić na was odrzucenie Go w jakikolwiek sposób, miejcie świadomość tego, że nic na tym świecie nigdy nie przyniesie wam spokoju, radości ani miłości, która pochodzi od Niego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Ci, którzy przeszkadzają Woli Boga w Jego Planie ratowania dusz ściągną na siebie na Gniew Mojego Ojca

orędzie nr 1196 z serii Ostrzeżenie

14.08.2014, godz. 15:00

Moja szczerze umiłowana córka, pragnę oświadczyć, że ci, którzy przeszkadzają Woli Boga w Jego Planie ratowania dusz ściągną na siebie Gniew Mojego Ojca.

Kiedy człowiek otrzymuje wielki dar, dzięki Świętej Woli Mojego Przedwiecznego Ojca, a następnie odrzuca go, Mój Ojciec płacze. Ale kiedy człowiek próbuje powstrzymać, zniszczyć lub interweniować w Mój Plan wypełnienia Przymierza Mojego Ojca, mający przynieść zbawienie światu, bardzo będzie cierpiał z tego powodu. Gdy człowiek uważa, że jego moc przewyższa moc Boga, stanie się bezsilny. A kiedy człowiek obejmuje Mnie, tak jak to zrobił Judasz, mówi Mi, że Mnie kocha, całuje Mnie w policzek, a potem Mnie zdradza, nie jest lepszy niż ten, który Mnie wydał Moim oprawcom.

Przynoszę ludzkości wielkie Łaski w tych czasach. Przynoszę człowiekowi wielkie Dary przez tę Misję, a co on robi? Pluje Mi w Twarz, tak wiele zazdrości, złośliwości i nienawiści ma on w swojej duszy. Ci, którzy tak robią zostaną przytłoczeni głębokim smutkiem, pochodzącym z samotności, a podobnego do niego nigdy przedtem nie zaznali. Będą oni cierpieli ból oddzielenia od Boga w tym życiu na Ziemi, a kiedy tak się stanie, będą wiedzieli, że jest to z powodu zdrady Mnie, Jezusa Chrystusa, ich jedynego Zbawiciela. Jednak oni również w pełni pojmą Moje Wielkie Miłosierdzie, ponieważ, dając im to cierpienie na Ziemi, daję im szansę na skruchę, by ponownie odzyskali zdrowie. Gdy z godnością przyjmą Moją Wolę, dam im Życie w Moim Nowym Królestwie.

Obudźcie się wy wszyscy i zrozumcie, że Moim jedynym pragnieniem jest porwać was w Moje Kochające Ramiona. Nie jestem waszym wrogiem - kocham was i pragnę was z tęsknotą, jakiej nie jesteście w stanie zrozumieć. Nie po to wysyłam proroków, aby was straszyć, ale by ujawnić Prawdę, abym mógł przynieść Zbawienie Wieczne wszystkim z was, a zwłaszcza tym, którzy najmniej na to wszystko zasługują.

Przyjdźcie. Posłuchajcie Mojego Wezwania - Mój Plan zostanie zrealizowany bez względu na to, jak bardzo mu się sprzeciwiacie. Pełna prawda o tym, czym jest to, co jest konieczne, abyście odzyskali swoje otrzymane od Boga prawo do waszego dziedzictwa, wkrótce zostanie ujawniona. Kiedy przychodzę z tą wieścią, musicie powitać ją z radością albo utracicie swoje dusze. 

Wasz Umiłowany Jezus

 

Zawsze wystrzegajcie się podziałów, których świadkami jesteście w świecie

orędzie nr 1195 z serii Ostrzeżenie

13.08.2014, godz. 16:03

Moja szczerze umiłowana córko, wściekłość szatana nigdy nie była tak intensywna jak teraz, gdy dzieciom Boga w każdym zakątku świata zadaje on wszelkiego rodzaju cierpienie. Im większe rozbicie, tym większa jest jego obecność i wpływy. Ale on sam jest bezsilny i tylko poprzez wpływ, który wywiera na tych, którzy są na niego otwarci, może on dokonywać takich diabelskich prześladowań. Im więcej dusz on przejmuje, tym gorsze jest prześladowanie i tym bardziej on się znęca. Gdy ludzie, którzy są Mi wierni pozwalają mu wywoływać zamęt i rozpacz w swoich sercach, jad, który się wlewa jest najgorszego rodzaju. A wtedy oni zwracają się przeciwko sobie, walczą i dzielą się dopóki nie zniszczą się nawzajem.

Zawsze wystrzegajcie się podziałów, których świadkami jesteście w świecie, czy to w polityce, w religii czy wśród Moich wyznawców, gdyż zawsze będzie to miało swoje korzenie w bastionie bestii, którego panowanie nad ludzkością dobiega końca. Jednak ani na chwilę nie wstrzyma on realizacji swojego planu niszczenia wszelkiej wierności Mnie, Jezusowi Chrystusowi.

Dopiero wtedy, gdy przyjmiecie Moje Słowo, które wam teraz przekazuję, znajdziecie łaskę, by prosić Mnie, abym poprowadził was przez to pokrętne pole minowe. Nikt z was nie jest na tyle silny w wierze, aby zwalczyć wpływ zła. Bez codziennej modlitwy z błaganiem Mnie o pomoc, nie będziecie w stanie pozostać przy Moim Boku. Ale kiedy udzielę wam takich łask, staniecie się odważni i będziecie mieli siłę, by pozostać Mi wiernymi. Dopiero wtedy Prawda będzie was umacniać.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Czas spełnienia proroctw z La Salette i Fatimy jest bardzo bliski

orędzie nr 1194 z serii Ostrzeżenie

13.08.2014, godz. 14:39

Moje drogie dzieci czas spełnienia proroctw z La Salette i Fatimy jest bardzo bliski. Nie powinniście lękać się tych czasów, lecz przeciwnie, przyjmijcie je z radością, trzeba wam bowiem wiedzieć, że Przymierze Mojego Ojca zostanie ostatecznie wypełnione tak, jak to miało być. Antychryst w końcu zajmie swoje miejsce w Kościele Mojego Syna na Ziemi i nic tego nie powstrzyma. Wielu zaprzeczy tym proroctwom, które objawiłam światu i zrobią to na własne ryzyko. Ci, którzy odmawiają przyjęcia ostrzeżenia danego światu i którzy podążają za wrogami Boga, narażą swoje dusze na niebezpieczeństwo i proszę was, abyście się żarliwie modlili za te zagubione dusze.

Obecnie toczy się walka o ludzki rodzaj i o zbawienie wszystkich dzieci Bożych i wielka krzywda jest wyrządzana tym wszystkim, którzy mocno trwają przy Prawdzie tego wszystkiego, co mój Syn objawił światu. Nigdy nie wolno wam wziąć żadnej cząstki Jego Słowa lub Świętej Biblii, a następnie odrzucić ją na rzecz czegoś, co może sprawić, że poczujecie się bardziej komfortowo. Prawda nigdy nie jest łatwa do zaakceptowania, gdyż może wywołać lęk w sercach nawet najdzielniejszych i najbardziej odważnych chrześcijan. Prawda zawsze była odrzucana, a kiedy umieszczano ciernie na Najświętszej Głowie mojego Syna, Jezusa Chrystusa, kapłani i starsi w tym czasie modlili się w świątyni, oddając chwałę Bogu, podczas gdy ich kohorty przeklinały Go kiedy umierał On na Krzyżu. W ten sposób odbyło się to wtedy i w taki też sposób odbędzie się to, gdy świat weźmie odwet na Słowie Bożym i wywróci je na lewą stronę i odwróci do góry nogami. Wzywam was, drogie dzieci, abyście przyjęły Prawdę, gdyż dzięki temu będzie wam łatwiej maszerować do Królestwa Nowej Ery. Odrzuciwszy to, co się wam teraz mówi, wiele dusz popadnie w błąd i przyjmie bestię. Zrezygnują ze wszystkich indywidualnych praw obywatelskich i z wolności, gdy będą ubóstwiali wrogów mojego Syna, aż w końcu oddadzą swoje dusze złemu duchowi.

Lęk przed Prawdą może prowadzić do rozgoryczenia, gdyż może ona być bardzo trudna do przełknięcia. Rozgoryczenie prowadzi do gniewu, a gniew prowadzi do nienawiści. Nienawiść wobec tej Misji i wszystkich poprzednich misji, będzie narastać, a ci, którzy kochają mnie, Matkę Boga, będą nakłaniani do ich odrzucenia. Jak bardzo mnie to smuci, gdy moje imię jest wykorzystywane do znieważania Słowa Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela ludzkości. Wśród moich grup maryjnych będzie siany zamęt, tak, że zaczną wątpić w ostrzeżenia, jakie polecono mi przedstawić światu w La Salette i Fatimie. Ludzie odrzucą to, co powiedziałam i uwierzą, że te proroctwa dotyczą innego czasu w dalekiej przyszłości.

Gdy rozpęta się wszelka zawierucha i kiedy Doktryna zawarta w Księdze mojego Ojca będzie napisana na nowo i przedstawiana światu jako autentyczna, tylko ci, którzy mają prawdziwe rozeznanie, zrozumieją Prawdę. Trzeba mocno modlić się o przetrwanie Kościoła mojego Syna, Jego Ciała na Ziemi, aby nie został on odrzucony i rzucony psom. Gdy ten dzień nadejdzie, Sprawiedliwość Boża będzie interweniowała i ludzkość zrozumie wreszcie, jak to jest być pogrążonym w ciemności. Dzień w którym Światło Boże zgaśnie, to ten czas, kiedy wszystko się wypełni tak, jak przepowiedziano.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej

orędzie nr 1193 z serii Ostrzeżenie

11.08.2014, godz. 19:36

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest zalany nową formą duchowości, obejmującą wiarę w nadrzędną istotę - tę, którą nazywają chrystusem - ale tu nie chodzi o Mnie, Jezusa Chrystusa. Szatan w postaci Lucyfera, nazywany Królem Światłości, jest ubóstwiany nie jako zło, ale jako ten, który wykonuje czyn dla Boga. Ideologia ta jest popierana przez tajne sekty, które przygotowują się do zniszczenia chrześcijaństwa. Wielu zostanie wciągniętych do okultystycznych i magicznych praktyk, ponieważ pożądają ekscytacji. Gdy już zostaną wciągnięci, staną się pionkami, a z czasem opętanymi przez złego ducha.

Wielu ludzi jest pozbawionych duchowej satysfakcji i pragną pokoju. Jakakolwiek ideologia, która twierdzi, że przyniesie im samorealizację, pokój, spokój i głębsze zrozumienie swojego człowieczeństwa, będzie dla nich atrakcyjna. Wielu jednak będzie brzydziło się pójść za Mną, Jezusem Chrystusem, ponieważ przez społeczeństwo będę skazany na pobyt w wnętrznościach Ziemi. Uspokoją się jednak, gdy zostaną nakarmieni fałszywą doktryną, według której wszystkie drogi prowadzą do Boga. To jest kłamstwo, gdyż do Boga można przyjść jedynie przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa.

Ja Jestem Jedno w Tym, Który wszystko stworzył. Jest tylko jeden Bóg, a Ja, Jezus Chrystus, Jestem Słowem, które stało się ciałem po to, by cała ludzkość znów mogła ozdrowieć. Beze Mnie nigdy nie będziecie mogli się spełnić ani w tym ani w przyszłym życiu.

Powiedzą ludziom, że najważniejszym celem jest dążenie do swojej wolności - wolności za wszelką cenę. A prawdziwe oddawanie czci Bogu oznacza utracenie swojej zdolności do służenia jedynie własnym interesom i, jako takie, chrześcijaństwo będzie znienawidzone, gdyż będzie postrzegane jako blokada wolności osobistej. Służyć Bogu, jakiemukolwiek Bogu, stanie się celem wielu ludzi poszukujących Prawdy. Ale gdy szatan zostanie uznany przez człowieka za istotę boską, Bóg - w swojej nieskończonej Sprawiedliwości - zniszczy tych, którzy oddają cześć bestii. Bestia, który ukrywa się wśród elity i mających władzę, daje wielką moc tym, którzy szerzą kłamstwa, że Ja, Jezus Chrystus, nie istnieję. To jest największe przekleństwo rzucone na ludzkość przez szatana, a człowiek z powodu swojej słabości daje się nabierać na kłamstwa, które płyną z ust nikczemników.

Jest tylko jeden Bóg. Jest tylko jedna droga do Boga. Żadna inna droga, niezależnie od tego, jak efektownie może być wam przedstawiona, nie może prowadzić do Ojca, tylko ta, która wiedzie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata.

Wasz Jezus

 

Proście, a otrzymacie. Gdy będziecie milczeli zacisnąwszy wargi, nie będę mógł wam odpowiedzieć

orędzie nr 1192 z serii Ostrzeżenie

10.08.2014, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, bieg wydarzeń się zmienił, a w ślad za tym nadejdzie wiele zmian, jak przepowiedziano. Nie bójcie się, ponieważ wiele razy dawałem wam Moje Słowo, że wszystko zakończy się Moim Wielkim Miłosierdziem, które ogarnie każdą duszę Światłem Mojej Miłości i Współczucia. Bójcie się jedynie Mojej Sprawiedliwości, ale gdy zostanie ona uwolniona, wiedzcie, że dlatego zostało to dopuszczone, bo jest to dla dobra innych i dla zbawienia świata. Stosuję kary tylko po to, by zatrzymać rozprzestrzenianie się nienawiści i by obudzić w tych duszach, poczerniałych od plamy grzechu, jakąkolwiek miłość, która wciąż jeszcze może się w nich utrzymywać, aby przyszli do Mnie.

Dlaczego człowiek, zwłaszcza pobożny, sądzi, że wie więcej ode Mnie? Czyż jest on inteligentniejszy od Tego, który go stworzył? Czy sądzi, że jego racjonalna ocena wszystkiego co jest ode Mnie może wyeliminować Moją Obecność? Zuchwałość i duma człowieka ze swoich umiejętności będzie jego upadkiem. Człowiek nie ma żadnej mocy, tylko tę, która jest w jego duszy. Wiara, kiedy jest czysta, stanowi moc i przez wiarę i tylko przez wiarę, Ja, Jezus Chrystus, przyniosę wam nadzieję, miłość i radość. Tylko Ja mogę udzielić człowiekowi największych darów, ale jeśli on nie prosi Mnie o to, Ja nie mogę ich narzucać z pominięciem jego wolnej woli.

Proście, a otrzymacie. Gdy będziecie milczeli zacisnąwszy wargi, nie będę mógł wam odpowiedzieć, bo nie przychodzicie do Mnie. Zawsze zwracajcie się do Mnie i proście Mnie o wszystko, gdyż Ja za każdym razem odpowiem na wasze wołanie. Nie odwracajcie się ode Mnie i nie mówcie - wszystko będzie dobrze, życie samo zatroszczy się o siebie. Na życie trzeba zasłużyć. Wieczność jest Darem od Boga i jest on dany tym, którzy o niego proszą. Niestety, wielu zmarnuje swoją szansę Życia Wiecznego, ponieważ wierzą, że ludzkość jest mocniejsza od jakiegoś Boga, który może istnieje, a może nie. I w myśl tego, pokierują swoim losem i odwrócą się od Życia Wiecznego z powodu grzechu pychy, tkwiąc w swoim uporze.

Oni odrzucają Mnie w swoim życiu na Ziemi i odrzucą Mnie, gdy tego Wielkiego Dnia stanę przed nimi z otwartymi Ramionami. Odwrócą się i wejdą do jaskini lwa, gdzie nigdy nie zaznają chwili spokoju.

Wasz Jezus

 

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło

orędzie nr 1191 z serii Ostrzeżenie

09.08.2014, godz. 17:43

Moja szczerze umiłowana córko, gdy szaleje nawałnica i gdy rozpada się pokój, wiedzcie, że jest już bliski czas na uderzenie Moją Interwencją. Człowiek ujrzy zamieszanie gdziekolwiek spojrzy, a niektórzy powiedzą, że czas jest bliski. Gdy zobaczycie wojny wybuchające w różnych częściach świata i kiedy będą masowo narastać nowe doktryny i szerzyć się wśród głodnych duchowo, którzy pochwycą je pierwsi, przyciągani do nich jak pszczoły do miodu, dopiero wtedy będziecie mogli mieć pewność wielkich zmian, które przyspieszą Powtórne Przyjście.

Przed burzami będą zbierać się chmury, a burze będą szalały zanim zostanie rzucony z nieba ostatni piorun. Te znaki stają się coraz bardziej zrozumiałe dla tych, których oczy potrafią widzieć, lecz pozostali będą po prostu sądzić, że na świecie niewiele jest sprawiedliwości - podobne wstrząsy były już przedtem - tak jak były zawsze. Ale wiedzcie, że przepowiedziane proroctwa się spełnią i że wielu ujrzy je przed Wielkim Dniem.

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło, a tylko spowoduje, że strach będzie się nasilał w waszych sercach. Martwi Mnie, gdy widzę podziały na świecie; sprawia Mi ból oglądanie zła, które prowadzi do zabijania niewinnych i cierpienia zadawanego słabym. Boli Mnie, gdy widzę tak wielu pogrążonych w ciemnościach, którzy płaczą łzami żalu, gdyż nie wierzą w przyszłość. Oni nie wierzą w Moją Obietnicę, że odzyskam Moje Królestwo i przyniosę chwałę ludzkości. O, jak to Mnie smuci i jak tęsknię za tym, by przynieść duszom pocieszenie Mojej Miłości i pokój, który pragnę wnieść w głębiny ich dusz.

Kiedy zamęt na świecie narasta w swojej intensywności, musicie złożyć swoją zbroję i odrzucić każdy czyn obronny kierowany przeciwko Mnie, aby siebie ochronić i wówczas zawołać do Mnie w tej modlitwie.

Modlitwa Krucjaty (163) Uratuj mnie od prześladowań

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

Przytul mnie do swojego Serca.

Uwolnij mnie od pychy, chciwości, złości, ego i nienawiści w mojej duszy.

Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu.

Zabierz moje obawy.

Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i uchroń mnie od wszelkich prześladowań, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy tak naprawdę Cię odrzucają.

Nie pozwól ich ostrym językom mnie biczować, ani ich złym czynom odciągnąć mnie ze Ścieżki Prawdy.

Pomóż mi skupić się tylko na Twoim Królestwie, które nadchodzi i przetrzymać z godnością wszelkie obelgi, które może będę znosił w Twoje Imię.

Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

Amen.

Proszę zachowajcie spokój, gdy wzmagają się burze, bo jeśli nie zaufacie Mi całkowicie, osłabniecie, a wasz ból, gdy będziecie świadkami zła udającego dobro, stanie się nie do zniesienia. Ufajcie Mi. Nie odchodźcie od Mojego Nauczania i módlcie się z oddaniem w duszach, bez złych zamiarów, bo tego oczekuje się od was, jako Moich wyznawców. Gdy tak będziecie czynili zostaniecie uwolnieni i nic was ponownie nie zaniepokoi.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu

orędzie nr 1190 z serii Ostrzeżenie

08.08.2014, godz. 21:15

Moje dziecko, podczas gdy chrześcijanie na całym świecie nadal są prześladowani, wyśmiewani i wyszydzani, musicie pamiętać, że nastąpią także podziały między nimi samymi. Każdy po swojemu; każdy zgodnie z własnym życzeniem i każdy z własną interpretacją tego, co naprawdę znaczy służyć mojemu umiłowanemu Synowi.

Chociaż ludzie są przerażeni uciskiem, w którym chrześcijanie muszą żyć na co dzień, znajdując się w rękach nikczemnych ludzi, muszą wiedzieć, że jest to tylko jedna z form biczowania tych, którzy głoszą Słowo Jezusa. Wszelkie próby osłabienia chrześcijaństwa są dokonywane przez rządy, organizacje praw człowieka i inne siły, które twierdzą, że popierają dobro ludzkości. Humanizm stanie się substytutem chrześcijaństwa, gdzie nie będzie wspominało się o Bogu.

Humanizm równający się racjonalizmowi, z którego korzysta zły duch, aby pobudzić ludzi do wykorzystania wiedzy, by podważyć Boskość mojego Ojca Przedwiecznego, pochłonie świat. Z pozoru miło brzmiący przekona każdego człowieka, który nie nosi w swoim sercu miłości do Boga, że jest on bardziej pożądany niż Prawda. Przekonanie człowieka, że humanizm stoi ponad Słowem Bożym jest ostatecznym celem wrogów mojego Syna. Humanizm zapewni sprytną przykrywkę dla zdrajców wewnątrz Kościoła mojego Syna, którzy pragną być postrzegani jako kochający, troskliwi i głośno upominający się o potrzeby innych. Z ambon w Kościołach chrześcijańskich będą głosili humanizm wraz ze wszystkimi jego pustymi obietnicami, aż praktycznie przestanie się już wspominać o tym, jak ważne jest ratowanie waszych dusz. Odrzucenie grzechu będzie sposobem na uniknięcie konfliktów na świecie, przy czym przestanie się go uznawać za coś istniejącego realnie.

Największe oszustwo wszechczasów już zstąpiło i wkrótce wszystkim z was trudno będzie pozostać wiernymi Prawdzie. Prawda przynosi zrozumienie i świadomość tego, co jest potrzebne, aby osiągnąć prawdziwy pokój i miłość w swojej duszy. Oznacza to, że poznacie zarówno Miłość Boga, jak i Jego Sprawiedliwość. Oznacza to również, że uświadomicie sobie czym jest Boże Miłosierdzie.

Gdy wszelkie wzmianki o grzechu zostaną usunięte i gdy Kościół mojego Syna przestanie już nawiązywać do znaczenia ratowania swojej duszy, wtedy będziecie wiedzieli, że te czasy właśnie nadeszły i że Czas mojego Syna jest bliski.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Będą mówili, że Moje Słowo dokonuje tak wielu ataków, że zostanie uznane za niepoprawne politycznie

orędzie nr 1189 z serii Ostrzeżenie

07.08.2014, godz. 23:40

Moja szczerze umiłowana córko, gdyby nie Moja Cierpliwość, Moja Kara spadłaby teraz na niesprawiedliwych, którzy biczują Mój Kościół na Ziemi.

Nienawiść wobec chrześcijaństwa jest wam narzucana na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest ogólnoświatowa apostazja, a przewodzi jej Mój zacięty wróg, który zwodzi świat, by odrzucił wszystko, co jest Moje i porzucił Mnie na pustkowie, bym tam przepadł. Drugi dokonuje się z powodu racjonalizmu i ingerencji człowieka w Moje Słowo, rozpowszechniane przez uczonych w Moim Słowie, którzy nie są napełnieni Duchem Prawdy, lecz którzy są, przeciwnie, przepełnieni poczuciem swojej własnej prawości, które jest podsycane przez pychę. Wierzą oni, że są tak dobrze wyszkoleni w interpretowaniu Mojego Nauczania, że dodadzą nowe aneksy i dostosują to, czego nauczałem, by pasowało do ich własnych egoistycznych potrzeb. A następnie są tacy, których serca są z kamienia - zimni, bezduszni i pełni głębokiej, intensywnej nienawiści do Mnie i każdego, kto praktykuje chrześcijaństwo tak, że wszyscy mogą to widzieć.

Wpływ diabła objawia się na tak wiele sposobów, że człowiek sam nie będzie w stanie przeciwstawiać się żądaniom, stawianym mu przez te trzy grupy, które będą próbowały powstrzymać go od głoszenia prawdziwego Słowa Bożego. Będą mówili, że Moje Słowo dokonuje tak wielu ataków, że zostanie uznane za niepoprawne politycznie i to będzie podane jako główny powód, by radykalnie zmienić oblicze chrześcijaństwa. Tylko prości ludzie, których miłość do Mnie jest podobna do tej, jaką mają małe dzieci, będą Mi wierni, ponieważ reszta będzie zbyt zajęta wprowadzaniem zmian dotyczących interpretacji Mojego Słowa. A przez cały ten czas, kapłani, których powołałem, by dawali świadectwo Prawdzie, będą przygotowywali się do ocalenia Prawdy.

Ukrycie Prawdy przyniesie straszliwą ciemność. Zmienianie jej jest kpiną z Mojego Ukrzyżowania. Przedstawianie substytutu Prawdy jest całkowitym wyparciem się Mnie. Jednak największymi przestępcami będą ci, którzy chełpią się swoją wiedzą o Mnie - ich świątobliwość maskuje ich przekłamania, a ich słowa i czyny nigdy nie przyciągną was do Mnie, gdyż Duch Święty nie będzie obecny w ich duszach. Gdy Duch Święty nie jest obecny ci zdrajcy Mojego Słowa wywołają ciemności w tych, którzy entuzjastycznie przyjmą ich kłamstwa. Wszystkie te fałszerstwa będą nosiły znamię złego ducha - grzech pychy, który stanowi bramę na pustynię. Kiedy już ta brama zostanie otwarta, popłyną przez nią wszystkie inne nieprawości i dusze tych wszystkich, którzy ulegną herezji, staną się jałowe.

Bez Prawdy będziecie żyli w świecie, w którym nic, co usłyszycie, nie przyniesie wam pokoju. Bez Światła Mojej Obecności słońce nie będzie jaśniało - przyćmi się i osłabnie, a potem zamgli, aż ręka śmiertelnego człowieka sprawi, że przestanie ono dawać światło, tak, że ci, którzy mając oczy nie chcieli widzieć, już dłużej nie będą widzieć, a ci, którzy widzieli i akceptowali Ducha Bożego, będą widzieć.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Mój syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi

orędzie nr 1188 z serii Ostrzeżenie

06.08.2014, godz. 13:00

Moje drogie dzieci, uważajcie na tych, którzy prześladują was w Imię mojego Syna, Jezusa Chrystusa, bo będą się oni starannie ukrywać się pod maska świętości. Zły duch nigdy nie przedstawi się takim, jaki naprawdę jest, bo jest zbyt przebiegły. Natomiast zbliży się do was za fasadą miłości poprzez dusze, na które ma wpływ i wielu tym zwiedzie. Słowa, których użyje będą mogły wydawać się kojące i kuszące, ale pozostawią one niepokój w waszych duszach.

Kiedy Orędzia są przekazywane światu na polecenie Mojego Ojca Przedwiecznego, one nigdy nie będą stawiać wam żądań. One nigdy nie dadzą człowiekowi władzy nad wami przez zachęcanie was, byście deklarowali wierność jakiekolwiek żyjącej osobie. Wszelka chwała należy się Bogu. Nikt nie może obiecać wam zbawienia, gdyż ono może przyjść tylko od Boga. Możecie przygotować swoje dusze, jak was uczył mój Syn, Jezus Chrystus i przyjmować Sakramenty. Możecie przyjąć Dary Łask dane wam przeze mnie, Niepokalaną Dziewicę Maryję, ale nie potrzebujecie pozwolenia od kogokolwiek, aby ono uczyniło was godnymi służenia mojemu Synowi w tej czy innej misji ustanowionej w Niebie.

Bądźcie ostrożni wobec wrogów mojego Syna, ponieważ oni są wszędzie, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby zaślepić ludzkość na Prawdę Obietnicy mojego Syna o powtórnym Jego przyjściu. On wkrótce wróci i wtedy Prawda będzie znana i wszystko, co obiecał, wyjdzie na światło dzienne. Aż do tego wielkiego Dnia Pańskiego musicie skupić się jedynie na moim Synu i całkowicie Mu zaufać. Mój Syn nie wysłał nikogo, aby odciągnąć was od tych Orędzi, ostatnich tego rodzaju, a każdy kto twierdzi inaczej, nie pochodzi od Niego.

Ufajcie, ufajcie, ufajcie w Miłosierdzie mojego Syna. Słuchajcie, czego was uczył - wszystko jest zawarte w Piśmie Świętym. Jego Słowo jest proste. Ono nie jest skomplikowane. Wystarczy postępować zgodnie z Jego Nauczaniem, które trwa od ponad dwóch tysięcy lat, a wtedy odnajdziecie pokój.

Wasza Ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wielu ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, ale Mnie nie kochają

orędzie nr 1187 z serii Ostrzeżenie

05.08.2014, godz. 14:16

Moja szczerze umiłowana córko, teraz gdy Prawda o tym, co ma nadejść rozprzestrzenia się, nawrócenie następuje wszędzie tam gdzie odmawia się Moje Modlitwy. Moja Reszta będzie rosła i pomnażała się, podobnie jak Moi wrogowie. Tam dokąd idzie Moja Armia, nieubłaganie podążają wrogowie tego Dzieła. Walcząc, kopiąc i plując jadem, poznacie ich przez zło, jakie wylewa się z ich ust. Moich poznacie po sposobie, w jaki będą oczerniani w Moje Imię.

Nigdy nie wolno wam tracić odwagi w obliczu nienawiści. Musicie zrozumieć, kto działa w takich przypadkach i nie zwracać na niego uwagi, bo wtedy po prostu go wzmacniacie. Wpływ złego ducha na dzieci Boże objawia się i jest widoczny poprzez podziały, które dzielą narody; morderstwa; prześladowania i próby zniszczenia chrześcijaństwa.

Wielu ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, ale Mnie nie kochają. Obrażają Mnie i przynoszą Mi wielki wstyd. Ostro oceniają innych i ani nie czują się winni ani nie mają wyrzutów sumienia, gdy ich oczerniają - mają tylko gorące pragnienie szerzenia nienawiści. To są tchórze, ci wszyscy, którzy chowają się za zasłoną pobożności i ośmielają się orzekać, czy inna ludzka istota nadaje się lub nie nadaje do tego, by Mi służyć. Ośmielają się narzucać innym swoją wiedzę i pogląd na to, co znaczy być chrześcijaninem, kiedy są tak pełni nienawiści do Mnie. Nigdy nie wolno wam zadawać się z człowiekiem z nienawiścią w sercu, kiedy twierdzi, że przemawia w Moje Imię. Ignorujcie go. Módlcie się za niego. Jeśli bowiem naprawdę Mnie kochacie, każdemu będziecie okazywali współczucie. Nie będziecie osądzać drugiego; ani oczerniać go; ani rozpowszechniać o nim kłamstw, a potem ośmielać się twierdzić, że jesteście Moi. Precz ode Mnie. Wkrótce staniecie przede Mną i zostaniecie poproszeni o rozliczenie się ze swoich czynów.

Chrześcijaństwo jest siłą życiową, która podtrzymuje świat. Ja Jestem Światłością, która oddziela dzień od nocy, a beze Mnie będziecie szamotać się w ciemności. Chodźcie ze Mną, gdy was wołam - albo wcale.

Wasz Jezus

 

Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, by pozostać Mi wiernymi

orędzie nr 1186 z serii Ostrzeżenie

02.08.2014, godz. 10:16

Moja szczerze umiłowana córko, podążanie za Mną w tej Mojej końcowej wędrówce, aby wypełnić Przymierze Mojego Ojca, można porównać do szlaku grupy alpinistów wspinających się na górę. Wiedzcie, że jest to wysoka góra, trudny teren i pełen przeszkód, które stanowią problemy nawet dla najbardziej doświadczonego alpinisty, kiedy napotyka on zaskakujące i nieoczekiwane liczne zakręty na każdym poziomie i za każdym załomem. Dla tych, którzy wierzą w to, co mówię i którzy idą za Mną z otwartymi i chętnymi sercami, ta wędrówka będzie łatwiejsza niż dla innych. Jednak wielu ludzi, którzy są pewni siebie, na początku tej podróży mogą posuwać się zbyt szybko, wielkimi skokami, próbując osiągnąć szczyt. Są to ludzie, których upadek będzie najtrudniejszy, a ich opadanie na dół będzie najboleśniejsze.

Inni, którzy nie są doświadczonymi wspinaczami, ale którzy postępują według jasnych instrukcji, danych im przez Tego, Który ich prowadzi, w wielu przypadkach pierwsi dotrą do szczytu. Ich zaufanie, cierpliwość i chęć dotarcia na szczyt za wszelką cenę zapewni im wielką energią i entuzjazm, które będą podtrzymywały ich w wznoszeniu się na szczyt. Ci, którzy nie zatrzymują się regularnie, by pić dla ugaszenia pragnienia, odwodnią się, a ci, którzy zapomnieli zabrać ze sobą pożywienia, nie będą w stanie zachować sił.

Każdy krok na tej drodze przynosi nowe wyzwania, niebezpieczne zakręty i głazy, których pokonanie jest prawie niemożliwe. Tylko ludzie silni na duchu i ciele pozostaną na szlaku w swojej wspinaczce na szczyt. Od tych, którzy utracili wiarę w swoje możliwości odnalezienia drogi na szczyt, doświadczą oni rozproszeń i stałego odciągania ich od wykonania tego zadania.

Będą także inni, zazdroszczący tym, którzy robią wielkie postępy, ci będą się starali podstawiać nogę wspinaczom poprzez zastawianie na nich pułapek i stawiania innych przeszkód, aby ich spowolnić. Te rozczarowane i zazdrosne dusze zrobią wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać zdecydowanych i pełnych poświecenia wspinaczy przed dotarciem na szczyt. Będą wymyślali kłamstwa, by próbować przekonać tych, którzy są na szlaku, aby się zatrzymali - wycofali się z obawy przed wielkimi niebezpieczeństwami, które mogą ich czekać. Powiedzą im, że przywódca grupy nie nadaje się do tego, by zaprowadzić ich na szczyt i dlatego znajdą się w wielkim niebezpieczeństwie, jeśli będą tak głupi, by kontynuować to, co nazwą niebezpieczną i trudną wędrówką.

I tak będzie przebiegała ta Moja Wędrówka, aż do Dnia, kiedy Przyjdę ponownie. Wielu jest powołanych, lecz mało wybranych, aby pozostać Mi wiernymi. Niektórzy są powołani i idą za Mną. Potem Mnie zdradzą. Ich nienawiść do Mnie jest najgorsza, bo są to ci, którzy przyprowadzili Mi dusze w tej wędrówce do Zbawienia. Ale gdy ulegną pokusie szatana, który zasieje straszliwe kłamstwa w ich duszach, staną się tymi, którzy będą odciągali dusze ode Mnie.

Tylko tym, którzy mają pokorne dusze, wrażliwe serca - wolne od złośliwości, pychy i ego, uda się osiągnąć szczyt góry. Kiedy nadejdzie ten dzień, ci, którzy odeszli ode Mnie i którzy Mnie zdradzili, nie będą mieli dokąd pójść, ponieważ nie będzie już ścieżki prowadzącej na górę.

Wasz Jezus

 

Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny

orędzie nr 1185 z serii Ostrzeżenie

31.07.2014, godz. 15:50

Moja szczerze umiłowana córko, każdy wizjoner, widzący czy prorok, który pochodzi ode Mnie, wkrótce stanie w obliczu wielkich prób, jakich nigdy wcześniej nie musiał znosić. Wielu, którzy rozpoznali ich autentyczność i którzy byli im wierni, odwrócą się od nich i odrzucą ich, gdy duch ciemności będzie ogarniał naród po narodzie, gdzie zaniknie miłość i miłosierdzie. Człowiek przeciwko człowiekowi, kraj przeciwko krajowi, człowiek przeciw Bogu.

Te okresy zamieszania będą dla wielu przygnębiające, a wasze jedyne źródło pocieszenia i siły będzie pochodziło ode Mnie, ale tylko wtedy, gdy będziecie Mnie szukali. Ja Jestem waszą Skałą; Skałą, która jest nieprzenikniona; Skałą, która nie może runąć; Skałą, która was obejmie, gdy nic stałego nie będzie na swoim miejscu w domach, które dają schronienie Mojemu Duchowi. Budowle, które zostały zbudowane na Moją cześć, runą. Niektóre zostaną zamienione na inne budynki, które będą wykorzystywane do innych celów, ale nie do oddawania Mi czci.

Ja Jestem Skałą, na której został zbudowany Kościół i pozostanę na miejscu przez całą wieczność. Wielu szukających przyszło do Mnie, a Ja dałem im życie. Inni przyszli, ale nie mogli Mnie odnaleźć, ponieważ ich opornym sercom brakowało miłości i hojności ducha. A teraz, gdy wszystko, czego was uczyłem zostanie zakwestionowane, a fundament, na którym został zbudowany Mój Kościół zostanie wstrząśnięty poza waszą możliwością zrozumienia, Ja nadal będę pozostawał na miejscu. Ja Jestem stały jak Skała i przyjdziecie do Mnie szukając pocieszenia, siły i odwagi. Odpowiem każdemu z was, przez wylanie wielkich Łask, które zostały zarezerwowane dla was na czasy, które są przed nami. Ja Jestem Kościołem. Ja Jestem Obecny w Kościele. Budynek wykonany jest z kamienia, ale Ja Jestem Skałą, na fundamencie której został zbudowany Mój Kościół. Ja nigdy się nie zmieniam. Nigdy nie dostosowuję się do nowych koncepcji, gdyż Ja Jestem taki, jak zawsze Byłem i Będę. Ja Jestem Wieczny.

Mój Kościół nadal będzie trwał, ponieważ Ja Jestem Kościołem, aż do końca czasów.

Wasz umiłowany Jezus

 

Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, kłamcą i heretykiem

orędzie nr 1184 z serii Ostrzeżenie

28.07.2014, godz. 21:00

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy patrzę na dzieci Boże, Moje Serce pęka z Miłości, która jest tak czuła, jak ta dla noworodka, taka sama jest też dla stuletniego człowieka. Nie ma różnicy. Każdy z was jest dzieckiem Boga, starannie utkany w łonie matki według Świętej Woli Mojego Ojca. Widzicie, że wszystko, co zostało stworzone od początku do końca, było i zawsze będzie według Świętej Woli Boga. Tak więc, bez względu na to, kim jesteście, jakie cierpienia was dotykają, jakie upokorzenia musicie znosić, gdy zostaliście odrzuceni przez społeczność z powodu waszej rasy, wyznania, płci czy koloru skóry - wiedzcie, że jesteście cenni w Oczach Boga. Grzech jest jedyną rzeczą, która oddziela was od Niego.

To ci spośród was, którzy są prześladowani przywołują Moją Miłość i Moje Cierpienie. Wasze cierpienie jest Moim. Szukam samotnych i cierpiących, którzy znoszą straszliwą dyskryminację - wygnańców swoich społeczeństw - i najpierw ich przyciągnę do siebie. Oni są tymi, na których najpierw wyleję Moje Wielkie Miłosierdzie. Jeśli inni was odrzucają i traktują z okrutną pogardą w tym życiu, to wiedzcie, że Ja Jestem z wami. Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć. Wasz los jest Moim losem. Znosiłem dyskryminację podczas Mojego Życia na Ziemi. Byłem wyśmiewany, oczerniany i oskarżany o bycie niemoralnym, kłamcą i heretykiem.

Nie bójcie się, bowiem gdy jesteście niesprawiedliwie oskarżani o takie przestępstwa, jesteście Moi - Wszyscy Moi. A Ja Jestem wasz.

Wasz umiłowany Jezus

 

Doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute

orędzie nr 1183 z serii Ostrzeżenie

27.07.2014, godz. 15:15

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Pokój wkrótce będzie wasz i wszystkich, którzy służą Mi, Jezusowi Chrystusowi, w tym życiu danym światu z Mocy Mojego ukochanego Ojca.

Błogosławię was wszystkich, którzy staracie się pozostać wiernymi Mojemu Słowu, a zwłaszcza tym, którzy są go spragnieni. Chociaż możecie sądzić, że ludzie wszystkich innych religii, w tym ci, którzy nie wierzą w Mojego Przedwiecznego Ojca lub ci, którzy nie przyjmują Mnie, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, są straceni, ale byłoby to błędne mniemanie. Każda dusza, która stara się poszukiwać duchowej doskonałości, a może być nieświadoma Prawdy, jest umiłowana przez Mojego Ojca, który jest Wszechkochający, Wszechmogący i Doskonały we wszystkim co robi.

Rodzaj ludzki jest niedoskonały z powodu grzechu, a jednak każdy człowiek został stworzony na Obraz Tego, Który dał mu życie. I z tej przyczyny każdy mężczyzna, kobieta i dziecko ponownie staną się doskonali zarówno w ciele jak i duszy, gdy plaga grzechu zostanie wykorzeniona. Kiedy wrogowie Boga zostaną wygnani i kiedy niedoskonałość ciała i duszy nie będzie już tworzyła barier między człowiekiem a Bogiem, wszyscy staną się Jednym z Moim Ojcem. Nowe Królestwo składające się z Nieba i Ziemi, stanie się jednym. Człowiek stanie się Jednością w Bogu przeze Mnie, Jego Jednorodzonego Syna i Jego Plan dla świata zostanie ukończony.

Nigdy nie możecie czuć się spełnieni, bo skoro grzech istnieje, powoduje on oddzielenie od Boga. Lecz przyjdzie czas, kiedy cały smutek, który kładzie się cieniem na Ziemię, zostanie zmieciony z jej powierzchni. Miłość i radość ją ogarną, a doskonały świat zastąpi wszystko, co jest splamione i zepsute.

Dopiero wtedy całe Boże Stworzenie zostanie uleczone.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl