OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 61

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem

orędzie nr 1222 z serii Ostrzeżenie

20.09.2014, godz. 16:38

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że z ludzkiej słabości czerpię wielką siłę. Moja Moc jest największa, gdy dotykam dusz słabych, gdyż wtedy mogę czerpać z nich, bowiem oni pozwalają Mi, bym w nich działał. 

Ci z was, którzy są słabi muszą poprosić Mnie, abym dał wam Dar zaufania. Zaufajcie Mi, Moje drogie maleństwa, a wtedy cała Moc będzie Moja. Nie mogę skorzystać z dusz pysznych, wyniosłych i aroganckich, ponieważ one nie uniżą się w Moich Oczach. Pycha jest barierą między człowiekiem a Bogiem, gdyż pyszny człowiek uważa, że jego głos jest ważniejszy od Mojego. Tak było zawsze. Dziś nie jest inaczej. Proszę, aby wszyscy modlili się za te dusze, które Mnie błędnie rozumieją i które czują potrzebę głoszenia, co naprawdę oznacza Moje Słowo, według ich własnej interpretacji. 

Kiedy człowiek przeklina drugiego i mówi "tego właśnie chciałby Bóg, kiedy się broni Jego Słowa" lub gdy usprawiedliwia złe postępowanie mówiąc, że jest dobre w Moich Oczach, to wiedzcie to. Kiedy będziecie Mnie kochali, nigdy nie odejdziecie od miłości, której uczyłem ani od sposobu, w jaki należy Mnie naśladować. Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy ich nie krzywdziłem i nigdy ich nie potępiałem. Wy tak samo musicie postępować jak ja. 

Obejmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Ponieważ jeśli tego nie robicie, sprzeciwiacie się Mojej Woli i wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom co do tego Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście Moi, jeśli głosicie coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. Nigdy nie spoglądajcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników w Moich Oczach. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, gdyż nie macie do tego prawa. 

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

orędzie nr 1221 z serii Ostrzeżenie

19.09.2014, godz. 13:14

Moje drogie dziecko, zostało przepowiedziane, że powstanie wielu fałszywych proroków i że w tym czasie będą oni rozpowszechniali kłamstwa o Słowie Bożym.

Będą oni rosnąć w setki tysięcy i otrzymają poparcie od tych, którzy twierdzą, że reprezentują sługi mojego Syna. Będą głosili kazania zarówno w małych, jak i dużych grupach, a poznacie ich przez fałszywe proroctwa, które będą ogłaszali światu. Będą oni postrzegani jako bardzo święci ludzie, a niektórzy powiedzą, że ci ludzie posiadają wielką moc uzdrawiania tak ciała, jak i ducha. Niektórzy będą nosili szaty świętych i będą rozpowszechniali nowy mszał, który będzie odbiegał od Prawdy. Wiele osób będzie odczuwało zamęt z powodu ich nauk, ponieważ będą oni mieszali swoje fałszywe twierdzenia częściowo z Prawdą. Jednym  z ich celów jest ten, by postrzegano ich jako tych, którzy przygotowują świat na Powtórne Przyjście Chrystusa i będą pracowali nad tworzeniem atmosfery wielkiego oczekiwania na to wydarzenie wśród wyznawców mojego Syna. Ale oni nie będą przygotowywali dzieci Bożych na powitanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie. Będzie nim antychryst.

Będą wykazywali jak poważne błędy  są w Księdze Apokalipsy, podczas gdy sami będą przekręcali zawartość tej Świętej Księgi. Niewielu będzie zdawało sobie sprawę z tego, że są karmieni kłamstwami, a największe kłamstwo, które będzie im  głoszone, będzie takie. Powiedzą, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy wkrótce pojawi się na świecie. Że przyjdzie On w ciele. Że będzie chodził pośród swojego ludu i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym. Tak nigdy się nie może stać, jeśli chodzi o mojego Syna, który przyszedł w ciele za pierwszym razem, przez swoje Narodziny, ale nigdy nie przyjdzie w ciele przy swoim Powtórnym Przyjściu.

Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym i będzie wzywał was do siebie, ponieważ on nie będzie pochodził od Boga. Mój Syn przyjdzie na obłokach tak samo jak odszedł z tej ziemi podczas Wniebowstąpienia, tak też będzie w dniu ostatecznym.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać zmniejszone

orędzie nr 1220 z serii Ostrzeżenie

18.09.2014, godz. 15:30

Moje drogie dziecko, musisz poprosić wszystkich, aby błagali o Boże Miłosierdzie w tych wszystkich sprawach, które dotyczą zagłady ludzkości. Nawiązuję tu do niegodziwych planów dotyczących wojen; planów wprowadzenia powszechnej szczepionki - o której byliście ostrzegani w orędziu z 26.11.2010 - ludobójstwa i morderstw chrześcijan, a także innych ludzi różnych religii, z ręki nikczemnych ludzi.

Kiedy dusza jest opanowana przez szatana, jest w stanie najbardziej intensywnie nienawidzić dzieci Bożych. Gdy grupy ludzi pracują razem, w pełnym podporządkowaniu się złemu duchowi, ich niegodziwość przejawia się w każdym czynie, podejmowanym, by spowodować śmierć i zniszczenie tych, nad którymi mają władzę.

Wy wszyscy musicie się modlić, aby pokrzyżować plany złych ludzi, których pragnieniem jest zmniejszenie populacji na świecie dla własnych korzyści. Ci, których to zło nie dotknęło, przekonają się, że znaleźli  się pod kontrolą pewnej niewidocznej grupy. Wzywam wszystkich i każdego z osobna, abyście się modlili do mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pomógł złagodzić te tragedie i niegodziwości. Niektóre z tych okropności mogą zostać zmniejszone, ale nie wszystkie. Jednak wasze modlitwy osłabią wpływ tych strasznych działań, które są przeprowadzane przez wyznawców złego ducha.  Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby pomóc ograniczyć zabijanie niewinnych.

Modlitwa Krucjaty (166) O ograniczenie  zabijania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, proszę przedstaw tę naszą prośbę o ograniczenie zabijania  niewinnych swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, aby w swoim Miłosierdziu, usunął groźbę ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych w każdej postaci.

Prosimy, błagamy cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.

Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi. Amen.

Dzieci, kiedy będą się spełniać  przepowiedziane proroctwa, ważne jest, abyście się modlili o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać zmniejszone i aby niegodziwe czyny, popełniane przeciwko ludzkości, mogły być złagodzone.

Idźcie w pokoju i miłości, aby służyć Panu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to drugie

orędzie nr 1219 z serii Ostrzeżenie

16.09.2014, godz. 20:25

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy w świecie wydaje się panować zamęt nie bój się, gdyż Bóg ma pod swoją władzą wszystko.

On pozwala złemu duchowi na dysponowanie tylko taką mocą, a nie większą i będzie walczył o zapewnienie, by Duch Święty pozostawał żywy, aby dobrzy ludzie z powodzeniem toczyli walkę w Moim Planie Zbawienia. Zło we wszystkich jego formach jest cechą diabła. Aby nie zostać opanowanym przez szatana, nie wolno mówić nic złego, ani słuchać niczego złego, ani też popełniać złych czynów wobec osób żyjących. Mówienie, że jesteście Moi, to jedno. A bycie Moimi, to inna rzecz.

Gdy Ja Jestem rzeczywiście obecny w duszy, zrobię wszystko co w Mojej Mocy, aby powstrzymać takie dusze od dokonywania złych czynów. Jeśli dusza ufa Mi całkowicie, wtedy będzie jej łatwiej dać się prowadzić przeze Mnie. Jeśli wola człowieka jest bardzo silna i jeśli jest on pyszny i uparty, łatwo da się prowadzić przez oszusta, który będzie go zwodził na wiele sposobów. Będzie on przekonywał tę osobę, że niegodziwy czyn, obmowa lub bluźnierstwo są w niektórych przypadkach dopuszczalne. I wtedy ta dusza da się oszukać. Kieruję do tych dusz następujące słowa. 

Nie mówcie źle o drugim, nie dawajcie posłuchu oszczerstwom, nie stawiajcie się w roli sędziego nad drugim i nie odrzucajcie innej duszy w Moje Święte Imię. Jeśli będziecie popełniali takie przestępstwa przeciwko Mnie, to na tym poziomie nieprawości pogrążycie się w ciemnościach, które utworzą wielką przepaść między nami. Kiedy ta przepaść będzie się pogłębiać i a wy dalej będziecie się oddalać ode Mnie, poczujecie straszną pustkę - dręczące poczucie tak głębokiej samotności, że poczujecie panikę, której nie będziecie w stanie zrozumieć. Wtedy odczujecie oddzielenie od Boga, które znoszą dusze w Czyśćcu i Piekle. Jeśli teraz potraficie wyciągnąć z tego naukę, to przekonacie się, że łatwiej wam będzie zbliżyć się do Mnie.

Pamiętajcie, że najpierw musicie usunąć z waszych dusz wszystkie nienawistne myśli. Nie mogę być obecny w duszy, która jest przepełniona nienawiścią, gdyż to jest niemożliwe.

Wasz Jezus

 

Moi wrogowie wywyższą wiele osób świeckich i nauczą ich jak ewangelizować

orędzie nr 1218 z serii Ostrzeżenie

14.09.2014, godz. 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, cokolwiek się wydarzy, Prawdziwe Słowo Boże nadal będzie żyło, choć będzie ono podtrzymywane jedynie przez resztę Mojego Kościoła.

Zapowiedziani fałszywi prorocy będą rośli w liczbę, by rozpowszechniać kłamstwa przez oszukańczą ogólnoświatową formę ewangelizacji. Ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują, udzielą im upoważnienia, aby przyciągali miliony do ich nowej, tak zwanej zmodernizowanej wersji Mojego Świętego Kościoła na ziemi. O, jak wielu wprowadzą oni w błąd tą swoją przekręconą wersją Mojego Słowa, która będzie maskowała liczne herezje. Tylko ci, bardzo wnikliwi rozpoznają te kłamstwa, gdyż będą one starannie ukryte w fałszywej doktrynie, która będą postrzegana jako powiew świeżego powietrza.

Moi wrogowie, którzy przeniknęli do Mojego Kościoła, aby przygotować go na nadejście antychrysta, będą zasypywani pochwałami. Będą robili wiele hałasu na swoich zgromadzeniach publicznych, a podczas, gdy będą przeklinali Mnie swoimi kłamstwami, również pojawią się nieprawdziwe rewelacje o Mnie - Kim Ja naprawdę Jestem; o Moich relacjach z Moim Ojcem Przedwiecznym; o Moim Nauczaniu i Mojej Boskości. Zmieszają Prawdę z kłamstwami, by oszukać chrześcijan, z obawy, że zostaną rozpoznani takimi jakimi kim są w rzeczywistości.

Moi wrogowie wywyższą wiele osób świeckich i nauczą ich jak ewangelizować. Wielu chętnie stanie się mieszkaniem dla bestii, który napełni ich słowami doktryny pochodzącej z piekła. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, musicie badać wszystko, czego Moi wrogowie każą wam słuchać po to, by jak powiedzą, dać nowe życie Słowu zawartemu w Piśmie Świętym. Ci fałszywi prorocy dadzą wam nowe modlitwy, które będą Mnie obrażały i bluźniły przeciwko Mojej Boskości. Tak jak powstaną miliony i będą odmawiali te nowe modlitwy, tak samo będzie wzrastać liczba tych fałszywych proroków. Będą uczyli dzieci Boże jak ubóstwiać bestię, poprzez nową formę religijnej ceremonii. Ta nowa ceremonia poprowadzi wszystkich, którzy powstaną i pójdą za fałszywymi prorokami do jednego światowego kościoła, który będzie czcił bestię.

Ci z Moich wyświęconych sług, którzy dość szybko zrozumieją ten przebiegły plan wprowadzenia w błąd Moich wyznawców, poczują się bezradni. Wielu ulegnie oszustwu, ponieważ będą mieli tak małą wiarę, że nawet się nie postarają, żeby przeczytać tę nową fałszywą doktrynę i dlatego bez większego sprzeciwu będzie ona zastosowana w Kościołach.

Gdy Moje Słowo zostanie sprofanowane, nic dobrego z tego nie wyniknie, tylko zło będzie kwitło. Daję wam to ostrzeżenie dla dobra waszych dusz i by was przygotować do największego odstępstwa w historii ludzkości, które pochłonie Słowo Boże.

Wasz Jezus

 

Wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków

orędzie nr 1217 z serii Ostrzeżenie

13.09.2014, godz. 22:50

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce ujawnią się przepowiedziane przeze Mnie zmiany dotyczące Mojego Kościoła na ziemi.

Świeckie sekty wkrótce będą próbowały zabrać wszystko, co dla Moich wyznawców jest święte i wprowadzić nowy modernistyczny ruch do Kościoła. Ten modernizm, powiedzą, pomoże w werbowaniu nowych wyświęconych sług i wprowadzi łatwiejsze do przyjęcia formy oddawania chwały Bogu, aby nowe, młodsze pokolenie, mogło z powrotem zostać przyciągnięte do Kościołów Boga. Wszystkie te nowe rytuały, modlitwy i fora - które będą przedstawiały nową i bardziej współczesną interpretację Mojego Świętego Słowa - będą maskowały pustą doktrynę i nie będzie ona pochodziła ode Mnie.

Nowy ruch będzie promowany w ramach powszechnej ewangelizacji, gdzie fałszywa doktryna, która zostanie starannie sformułowana, tak, aby była postrzegana jako teologicznie doskonała, zwiedzie miliony. Bardzo wielu ludzi zostanie wciągniętych w tę formę modernizmu i dlatego odwrócą się oni od Prawdziwej Wiary. To co będzie postrzegane jako radykalne ożywienie wiary chrześcijańskiej, będzie zaparciem się Prawdy.

Wielu da się zwieść, a wśród ewangelizatorów powstanie wielu fałszywych proroków. Ci fałszywi prorocy będą popierali fałszywe chrześcijaństwo, które zastąpi Święte Ewangelie ustanowione przeze Mnie i Moich Apostołów. Gdy głosy apostazji będzie słychać w każdym kraju, w różnych językach i wśród różnych ras, prawdziwe Słowo Boże zostanie zapomniane. A z ust tych fałszywych proroków i samozwańczych głosicieli wiary, wyleje się wiele kłamstw. Moje Pismo zostanie uznane za rozbieżne z potrzebami ludzkości i pragnieniami ludzi żyjących w XXI wieku.

Brak wiary we Mnie u wielu ludzi oznaczał, że aż do tego czasu nie interesowali się oni Moim Świętym Słowem. Teraz jednak wkrótce zmienią się i entuzjastycznie przyjmą największe oszustwo, jakiego świat kiedykolwiek doświadczył. I choć wielu będzie myślało, że to, w co uwierzyli, jest ożywiającym odrodzeniem chrześcijaństwa, to jednak wszystko czym będą karmieni, będzie im dyktowane przez wrogów Boga.

Niech będzie wiadomo, że człowiek nie może żyć fałszywą doktryną, bo będzie to skutkować całkowitą destrukcją, gdy dusze zostaną pochłonięte przez bluźnierstwo. To, co nie pochodzi ode Mnie, doprowadzi do utworzenia się światowej grupy, która zyska poklask u ludzi na całym świecie. Potem nadejdzie czas na Nową Światową Religię, która zostanie ogłoszona i powitana w Moim Kościele. To z kolei doprowadzi do zajęcia przez antychrysta swojego honorowego miejsca w Moim Kościele, jak przepowiedziano, kiedy zostanie on zaproszony jako honorowy gość przez tych, którzy pracują w całkowitym podporządkowaniu się szatanowi.

Ostrzegam tych z was, którzy będą kuszeni do oddania się tej fałszywej doktrynie, że człowiek nie może żyć samym chlebem, lecz jedynie Słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wasz Jezus

 

Nie bójcie się tych wydarzeń, ponieważ one szybko przeminą

orędzie nr 1216 z serii Ostrzeżenie

11.09.2014, godz. 14:15

Moja szczerze umiłowana córko, tajne sekty, przed którymi ostrzegałem Moich wyznawców, są gotowe do przeprowadzenia wielu niegodziwych działań przeciwko ludzkości. 

Przez cały czas musicie zachować czujność i analizować wszystko, co może wydawać się osobliwe. Pamiętajcie, co wam powiedziałem i przez cały czas miejcie oczy skierowane na Mnie. Poświęcajcie co najmniej godzinę dziennie na modlitwę, aby wpływ takich doświadczeń mógł być zmniejszony, a w niektórych przypadkach wyeliminowany. Wkrótce przyjdę, aby przynieść kres wszelkiemu cierpieniu.

Moi umiłowani wyznawcy, proszę posłuchajcie Moich Ostrzeżeń. Nie ignorujcie ich. Gdy jesteście przygotowywani na takie wydarzenia i kiedy całkowicie zaufacie Mojemu Miłosierdziu, przyniosę wam pocieszenie i uwolnię was od waszej udręki. Wszystko będzie dobrze, ale wiedzcie to. Podczas wielkiej bitwy, te dusze, które wzywam, aby Mi pomagały, będą przeżywały trudności. Każdej z nich trudno będzie zachować ufność wobec Mnie, tej Misji czy wobec ciebie, Moja umiłowana córko. Ani przez chwilę król kłamstw, zły duch, nie zatrzyma się w swoim dążeniu do zniszczenia tej Mojej Misji. Będą rozpowszechniane wszelkie podłe kłamstwa, aby odwieźć dusze od słuchania Mojego Głosu. Wielu pozwoli, aby wątpliwości powstrzymały ich od wypełniania Moich Poleceń, ale nie będą oni w stanie niczego zrobić, aby zapobiec interwencji Boga, Wiecznego Ojca by ocalić Jego dzieci.

Każdy z was musi jasno zrozumieć, że to Ja, wasz Jezus, jestem Ręką Prowadzącą we wszystkim, co się dokonuje w celu rozpowszechniania Mojego Słowa i przekazującą Dary, które w tych trudnych czasach Niebiosa udzielają światu. Moc człowieka jest wielka wtedy, gdy używa jej do szerzenia zła i przeciwstawiania się Słowu Bożemu. Ale moc człowieka, kiedy Bóg daje mu dar Ducha Świętego, nie może zostać przewyższona. Nie pozwólcie, aby Moje Dzieło zostało splamione; zbezczeszczone przez nikczemne pogłoski lub niegodziwe plotki, bowiem to Ja, wasz Jezus, jestem tym, który jest zdradzany, a nie dusze, które wybrałem, by głosiły Moje Święte Słowo.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham

orędzie nr 1215 z serii Ostrzeżenie

10.09.2014, godz. 03:00

Moja najdroższa córko, niech będzie wiadomo, że za każdym razem, gdy człowiek grzeszy przeciwko Mnie, Ja mu wybaczę. Grzech może oddzielić go ode Mnie, ale Ja wciąż kocham grzesznika. Niech będzie wiadomo, że kocham tych, którzy nie są Mnie świadomi. Pragnę, aby wszyscy, którzy mogą odczuwać, że Ja nie istnieję, posłuchali Mnie teraz.

Ja Jestem w zasięgu waszej ręki. Proszę zawołajcie do Mnie. Pragnę was. Kocham was. Potrzebuję was, gdyż jesteście częścią Mojego Ciała. A ponieważ jesteście częścią  Mojego Ciała, czuję się opuszczony, kiedy Mi nie odpowiadacie. Tak jak rodzic, który daje dziecku życie, Ja również oczekuję waszej odpowiedzi. Dziecko w sposób naturalny reaguje na rodzica. Rodzic w sposób naturalny kocha swoje dziecko, ponieważ jest to część Daru, jakim obdarzyłem ludzkość.

Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stwórcą. Jestem, Który Jestem. Czyż nie wiecie, że kocham was wszystkich z tęsknotą, która znana jest tylko tym z was, którzy zostali rodzicami? Płaczę łzami wielkiego smutku, gdy nie wiecie, Kim Ja Jestem. Czuję ciężar w swoim Sercu, gdy wołam teraz do was. Kochajcie Mnie, jak Ja was kocham.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

Ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie

orędzie nr 1214 z serii Ostrzeżenie

09.09.2014, godz. 17:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest w tym czasie pogrążone w wielkim smutku. Są tacy pośród was, którzy przyjąwszy Moje Słowo podane przez te święte orędzia z powodu Mojej Miłości i Współczucia, zdradzili Mnie w najbardziej okrutny sposób. Ta zdrada nie różni się do tej, jaka została zadana Mi podczas Mojego Czasu na ziemi.

Nasiona wątpliwości  są teraz zasiewane w innych przez tych, którzy zostali wprowadzeni w błąd, z powodu kłamstw i nienawiści, które zły duch umieścił w ich sercach. Ten, który Mnie nienawidzi, nadal podsyca nienawiść przeciwko Mnie przez skażenie niektórych osób zaangażowanych w tę i inne misje z Nieba, aby ratować dusze. Będzie on kłamał i rzucał kalumnie na Moich wybrańców, tak, żeby mógł  on odciągnąć dusze ode Mnie. Wy, którzy odwracacie się ode Mnie plecami, wiedzcie, że wasza zdrada rozdziera Mi Serce na pół. Wiedzcie, że to, co robicie przeciwko Mnie, to tylko wasza sprawa, ponieważ wasza wolna wola należy do was. Jednak gdy używacie swoich wpływów by odciągnąć dusze ode Mnie, uznam was za osobiście odpowiedzialnych za absolutnie  każdą duszę, którą uda się wam odciągnąć od Mojego Wielkiego Miłosierdzia. Biada człowiekowi, który nawołuje do nienawiści wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy Moim jedynym pragnieniem jest zabrać ze sobą każde dziecko Boga.

Przychodzę, by objąć dusze Moim Miłosierdziem i jeśli stwarzacie przeszkody, rozpowszechniacie kłamstwa i sprawiacie, że inni gardzą Moimi prorokami, to surowo was ukarzę, gdyż jest to jeden z największych grzechów przeciwko Bogu. Kiedy celowo staracie się przeszkadzać Mojemu Planowi Zbawienia, wezwę was przede Mnie w ostatnim dniu i zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności za grzech pozbawienia Mnie tych dusz, które zostały utracone na rzecz złego ducha z powodu waszych działań. A kiedy oświadczacie, że Słowo Boże pochodzi do złego ducha, ja nigdy nie wybaczę wam tej niegodziwości. Zamilczcie. Nie obrażajcie ciężko Boga. Jeśli już przestaliście akceptować Moją Misję, to odejdźcie z godnością i nie wypowiadajcie ani słowa. Wasze milczenie was uratuje. Jeśli będziecie wypowiadali złe rzeczy przeciwko Mnie, odrzucę was na pustynię i nigdy nie będziecie częścią Mojego Królestwa.

Moje Serce jest złamane, ale Moja Stanowczość, nie. Nie bójcie się swoich błędów, ale Gniewu Boga, ponieważ ci, którzy przeklinają Moich Proroków, przeklinają Mnie.

Jezus Chrystus

Syn Człowieczy

 

Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

orędzie nr 1213 z serii Ostrzeżenie

07.09.2014, godz. 19:30

Moje drogie dzieci, bądźcie czujne na znaki czasów, kiedy antychryst zajmie swoje miejsce w Kościele Mojego Syna na ziemi, wtedy ujrzycie to z całą jasnością.

Ani przez chwilę nie wierzcie, że antychryst wkroczy do Kościoła mojego Syna i przejmie go w sposób agresywny, używając przemocy. Inspirowany i prowadzony przez samego oszusta, antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony.

Wszystkie korekty mszałów Kościoła będą wkrótce ujawnione, a jako przyczynę poprawek podadzą, że odzwierciedlają one współczesny świat, zatem należy je uwzględnić, by odpowiadały innym wyznaniom i religiom. Skoro tylko Prawdziwe Słowo Boże i Nauki mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zmienione, staną się one jałowe, gdyż nie będą odzwierciedlały Prawdy danej światu przez mojego Syna.

Antychryst najpierw zyska popularność z powodu swoich umiejętności politycznych. Następnie skieruje uwagę na różne religie, ale nastawiony będzie głównie na chrześcijaństwo. Chrystus jest jego największym wrogiem i przedmiotem jego nienawiści, zatem jego ostatecznym celem jest zniszczenie Kościoła mojego Syna. Kościół zostanie zdemontowany na różne sposoby, jeszcze zanim antychryst zostanie poproszony o zaangażowanie się. Włączy się on w podejmowanie decyzji w ramach planu wprowadzania nowej jedną światowej religii. Wszystkie te zmiany - gdzie Kościół publicznie będzie wzywał do zjednoczenia wszystkich religii - nastąpią zanim antychryst zajmuje swoje miejsce na Tronie mojego Syna na ziemi. Droga zostanie oczyszczona dla bestii, by mógł on swobodnie poruszać się w Kościoła Mojego Syna, gdzie zostanie mu przyznane honorowe miejsce. W końcu ogłoszą, że zostanie on przywódcą jednego światowego porządku i odbędzie się pełna przepychu koronacja. To wydarzenie będzie oglądane na całym świecie i będzie się odbywać z udziałem polityków, dygnitarzy i celebrytów, a gdy na jego głowie zostanie umieszczona korona, to tak, jakby ostatni gwóźdź został wbity w Ciało mojego Syna. W tym dniu zostanie zbezczeszczony Kościół katolicki i wielu biskupów i księży ucieknie, bo wtedy zrozumieją, że przepowiedziane proroctwa wypełniają się na ich oczach.

Od tego dnia, kiedy Boży Tron zostanie oddany antychrystowi, będzie on okazywał wielkie znaki fizyczne, które przekonają ludzi o jego świętości. Antychryst, tak będą mówić, będzie nosił nadzwyczajne znaki stygmatów i będzie on postrzegany jako ten, który leczy chorych i nieuleczalnie chorych. Zostaną mu przypisane wielkie cuda i z czasem przekona wielu, że jest on Jezusem Chrystusem, a jego wyniesienie na szczyt tego fałszywego kościoła, jest to znak Powtórnego Przyjścia. I podczas gdy świeccy mogli być odpowiedzialni za ustanowienie jądra kościoła reszty, czyli tego co pozostało z Kościoła ustanowionego przez Mojego Syna na ziemi, to kapłani będą tymi, którzy go od tej pory poprowadzą. Duch Święty utrzyma prawdziwy Kościół w czasie panowania antychrysta i ani on ani żaden wróg mojego Syna nigdy go nie zwycięży.

Prawda nigdy nie umrze. Słowo Boże, choć zbezczeszczone, nigdy nie umrze. Kościół nigdy nie może umrzeć, choć może być odrzucony na pustynię. Nawet w jego najsłabszej godzinie, nadal pozostanie żywy i bez względu na to, jak bardzo Kościół mojego Syna będzie atakowany, Bóg nigdy nie pozwoli na to, aby został zniszczony.

Podczas tych nadchodzących dni, nigdy nie możecie pozwolić sobie, aby dać się skusić do przyjęcia takiego oszustwa. Będziecie zwodzeni przez antychrysta, a on będzie wspierany przez wrogów Kościoła mojego Syna. Zostanie przyjęty i sławiony przez fałszywych liderów w kościołach za jego dzieła charytatywne na całym świecie. W wielu krajach przyznają mu wielkie zaszczyty, a ludzie będą mieli jego oprawione zdjęcia w swoich domach. Antychryst będzie bardziej uwielbiany niż Bóg, ale to z Ręki Boga zostanie on zepchnięty w przepaść wraz z tymi, którzy ukradli dusze dzieci Bożych, gdy uczestniczyli w próbie zniszczenia Kościoła mojego Syna.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Wkrótce przyjdzie człowiek i powie wam, że ujawni wam Prawdę o Moim Istnieniu

orędzie nr 1212 z serii Ostrzeżenie

06.09.2014, godz. 16:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Mądrość jest Bożego Pochodzenia i człowiek nie jest w stanie zrozumieć ogromu tego Kim Ja Jestem.

Udzielam ludzkości wystarczającej wiedzy, przekazując ją przez Dar Ducha Świętego. Moje Nauczanie zostało dane światu w prostej formie, aby każdy człowiek mógł zrozumieć Prawdę. Mądrość od Boga nigdy nie jest skomplikowana i jest przekazywana w ten sposób, że jest dla człowieka wystarczająco jasna, aby przygotować jego duszę do Mojego Królestwa. Miłość jest czysta. Miłość jest prosta. Prawdziwa miłość jest odwzajemniana. Moim jedynym pragnieniem jest, aby dusze odpowiedziały na Moją Miłość i aby umocnione Darem Ducha Świętego w mgnieniu oka zrozumiały czego się od nich wymaga, by mogły stać się częścią Mojego Królestwa.

Wysyłam wam posłańców, aby dać wam  jasność rozumienia. Jednak nie jest wam łatwo zaakceptować Prawdę w swoim codziennym życiu, ze względu na zamieszanie, które istnieje. Ciągle zaprzecza się  Mojemu Słowu, ponownie się  je rozpatruje, ponownie analizuje, ponownie ocenia, a niezrozumienie sprawia, że trudno jest  przylgnąć do Prawdziwego  Słowa Bożego. Kiedy otwarcie oznajmicie, że wierzycie w Moje Słowo, Moje Nauczanie i Moje Sakramenty, to wtedy, już wkrótce, z tego powodu będą z was szydzili.

Wkrótce wielu samozwańczych kościelnych uczonych zakwestionuje Moją Prawdziwą tożsamość i Istnienie Trójcy Przenajświętszej. Wytoczą  oni imponujące argumenty, aby was zaślepić na Prawdziwe Słowo Boże i użyją wszelkiego rodzaju teologicznej argumentacji, aby udowodnić, że wszystkie religie są takie same. Wkrótce odrzucą oni Prawdę - Słowo Boże. Zbezczeszczą Słowo Boże przez skomplikowane i sprzeczne doktryny i wszędzie na świecie uczęszczający do Kościoła będą mieli wielki zamęt w głowie ponieważ będą karmieni bzdurami. Moje Słowo zostanie ukryte i skazane na to, by pokrył je kurz. Zawsze pamiętajcie, że Moje Słowo musi być rozumiane tak, jak zostało one przekazane. Szczegóły Mojej Boskości i Tajemnicy Boga nie były objawione ludzkości, bowiem to miało nastąpić dopiero wtedy, gdy rozpocznie się  Nowa Era Pokoju. Wkrótce pojawi się człowiek i powie wam, że ujawni wam Prawdę o Moim Istnieniu i szczegóły na temat Mojego Powtórnego Przyjścia. Oczaruje on świat. Potem będzie utrzymywał, że jest Mną. Wielu mu uwierzy, ponieważ nie uda im się zrozumieć Słowa tak, jak zostało ono podane w Piśmie Świętym.

Ja, Jezus Chrystus, przyjdę sądzić żywych i umarłych, ale to nie stanie się, ani też nie może się stać, na tej ziemi.  

Wasz Jezus

 

Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz

orędzie nr 1211  z serii Ostrzeżenie

05.09.2014, godz. 20:45

Moja szczerze umiłowana córko, niech będzie wiadomo, że śmierć nie ma władzy nad tymi z Moich, których wiara podtrzymuje aż do ostatniego tchu. Te dusze nie boją się śmierci fizycznej, bo wiedzą, że wtedy zaczyna się Życie Wieczne. Czekam na te dusze z otwartymi ramionami, a one biegną jak dzieci do Światła Mojej Miłości. Obejmuję je i zabieram do Mojego Królestwa, oczekując każdej takiej duszy w obecności hierarchii aniołów i wszystkich świętych - wówczas będzie miała miejsce wielka radość.

Zjednoczę je z ich rodzinami, a jest tam wiele radości, miłości i emocji. Żadnych więcej łez. Żadnych wspomnień o cierpieniach, których doświadczali na Ziemi. Wszystkie obawy, smutek i rozpacz w jednej chwili zostaną wymazane i zapomniane. Śmierć otwiera drzwi dla tych, którzy umierają w stanie Łaski, gdy zaczyna się nowe życie. Dla wszystkich dusz przyjmowanych radośnie do Mojego Królestwa są różne poziomy, a każdy z nich jest przyznawany jako nagroda, w zależności od Chwały, którą oddawali Bogu.

Wiedzcie, że wobec dusz, które umierają w stanie grzechu, Ja Jestem Wszechmiłosierny i po ich oczyszczeniu, zostaną powitani w Moim Królestwie. Zawsze módlcie się za te dusze, ponieważ na tym etapie one nie mogą modlić się za siebie. Wasze modlitwy będą wysłuchane i będę czekał na te dusze z otwartymi i kochającymi ramionami. Ważne jest, aby każde dziecko Boże zrozumiało jedną ważną rzecz o życiu po śmierci. Musicie prosić Mnie, waszego Jezusa, abym wam przebaczył wasze wady, słabości i nieprawości zanim umrzecie, gdyż wtedy Moje Miłosierdzie jest największe. Jeśli nie wierzycie w Boga, odrzucacie Życie Wieczne. Bez miłości do Boga, miłość nie może należeć do was po śmierci. Ja Jestem Miłością, a beze Mnie, nie odczujecie niczego poza bólem. Należy bać się oddzielenia od Boga. Jeśli odczuwacie wątpliwości co do Mojego Istnienia, to po prostu musicie Mnie prosić, aby dał wam znak Mojej Miłości, a Ja odpowiem.

Nie odcinajcie się ode Mnie. Jeśli to uczynicie, będzie wielki płacz i nigdy nie zostaniecie pocieszeni, ponieważ nie będę w stanie wam pomóc. Moje Królestwo daje Życie Wieczne, ale musicie prosić Mnie o Moją Pomoc poprzez odmawianie tej modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (165) O Dar Życia Wiecznego Jezu, pomóż mi uwierzyć w Twoje Istnienie. Daj mi znak, aby moje serce potrafiło Ci odpowiedzieć. Wypełnij moją pustą duszę Łaską, której potrzebuję, by otworzyć mój umysł i serce na Twoją Miłość. Zmiłuj się nade mną i oczyść moją duszę z każdego grzechu, który popełniłem w swoim życiu. Wybacz, że odrzucałem Ciebie, jednak proszę napełnij mnie miłością, której potrzebuję, aby stać się godnym Życia Wiecznego. Pomóż mi Cię poznać, abym ujrzał Twoją Obecność w innych ludziach i napełnij mnie Łaską rozpoznania Znaku Boga w każdym pięknym Darze, który dałeś rodzajowi ludzkiemu. Pomóż mi zrozumieć Twoje Drogi i ocal mnie od oddzielenia i bólu ciemności, który odczuwam w mojej duszy. Amen.

Nie pozwalacie, aby ludzka pycha, intelektualna analiza czy jakaś opinia odciągnęły was od Prawdy. Jako dzieci Boga jesteście Mi bardzo drogie. Nie pozwólcie, bym was stracił. Przyjdźcie. Ja Jestem tutaj. Ja Jestem Prawdziwy. Pozwólcie Mi wypełnić wasze dusze Moją Obecnością. Gdy tak się stanie trudno będzie wam Mnie ignorować. Kocham was wszystkich. Błogosławię was. Oczekuję waszej odpowiedzi.

Wasz Jezus

 

Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieugięta

orędzie nr 1210 z serii Ostrzeżenie

04.09.2014, godz. 23:03

Moja szczerze umiłowana córko, wszystkie proroctwa przepowiedziane tak bardzo dawno temu i przekazane Bożym prorokom, widzącym i wizjonerom w publicznych jak również prywatnych objawieniach, teraz się ujawnią.

Niedowierzający człowiek będzie kwestionował autentyczność Słowa Bożego, ale kiedy doświadczy wszystkiego, co zostało przepowiedziane w Księdze Apokalipsy, zamilknie, bowiem kiedy te wydarzenia ogarną ludzkość, jedyne ukojenie znajdzie on wtedy, gdy zwróci się ku Mnie. Kiedy wasze serca będą pełne smutku z powodu złych czynów, których niegodziwcy dopuszczają się wobec dzieci Bożych, będziecie płakali łzami bólu. Wtedy zobaczycie, jak dalece może się rozprzestrzeniać zło w duszach tych, których serca są z kamienia. Kiedy zobaczycie, jak mało uznania i szacunku mają ci wrogowie Boga dla ludzkiego życia, w końcu zrozumiecie z jak wielką mocą zły duch oddziałuje na ludzkość. W swoich ostatnich godzinach, szatan, ujawniający się w duszach, które wypełnił swymi cuchnącymi metodami działania, pokaże światu, jak intensywna jest jego nienawiść do rodzaju ludzkiego.

Z każdą wymówka podaną przez człowieka, by usprawiedliwić zło, sprawcy niegodziwych czynów obnażą nienawiść, jaką mają w swoich sercach wobec dzieci Bożych. Będą wykonywali nikczemne okrucieństwa w Imię Boga, bo nie mają żadnej miłości w swoich duszach. Hodują oni nienawiść, a większość z nich nie rozumie, dlaczego ich nienawiść do innych jest tak intensywna. Chociaż wielu ludzi nie wierzy w istnienie złego ducha, musicie teraz przyjąć do wiadomości, że nie jest on w stanie powstrzymać się od ujawniania się poprzez tych, których atakuje. Jego opary rozchodzą się dopóki nie pochłoną każdego narodu, każdej słabej duszy i potężnych przywódców, których żądza zaspakajania swoich ambicji uczyni otwartymi na jego wpływ.

Wkrótce zobaczycie szerzenie się złych czynów mających miejsce w każdej warstwie waszego społeczeństwa, w wielu krajach i na różne sposoby. Szatan pożąda dusz, jego apetyt jest nienasycony, a jego wola nieugięta. Kiedy jego nienawiść naprawdę objawi się w duszach, to tacy ludzie nie będą w stanie ukryć swoich działań. Tylko w takich sytuacjach wielu z was będzie mogło naprawdę przekonać się kim w rzeczywistości jest zły duch, i to właśnie poprzez działania tych biednych dusz, które podporządkowały się jego woli.

Nigdy nie możecie beztrosko przyjmować nikczemnych czynów i działań, w tym wojen i niepokojów wybuchających na świecie. Właśnie wtedy wasze modlitwy są najbardziej potrzebne.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści swojej Własności

orędzie nr 1209 z serii Ostrzeżenie

02.09.2014, godz. 15:40

Moje drogie dziecko, musisz powiedzieć moim dzieciom, że Bóg nigdy, przenigdy, nie opuści swojej Własności, gdyż tak się nigdy stać nie może. On kocha wszystkie swoje dzieci, bez względu na to, jak bardzo zasmucają Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moja ochrona obejmie wszystkie dusze, które głoszą Słowo Boże i przez Moc Bożą zmiażdżę głowę węża pod wszystkimi jego maskami. Będę adwokatem ujawniającym kłamstwa, które wylewają się z paszczy bestii i świat ujrzy te nielogiczne kłamstwa, szerzone przez niego wśród tych, którzy pozwalają sobie na to, by zostać jego chętnymi naczyniami, w pełnym podporządkowaniu się jego niegodziwym sposobom postępowania. Król kłamstw nadal będzie odciągał dusze od Prawdy i ten oszust nigdy nie ustąpi aż do ostatniej godziny.

Kiedy stosuje się kłamstwa, aby odciągnąć ludzi od Prawdziwego Słowa Bożego, wkroczę, by objawić Prawdę. Ludzkość będzie miała dwie możliwości - pozostać wierną Prawdzie lub zaakceptować kłamstwa jako jej substytut. Dezorientacja będzie nękała serca podatne, słabe i tych, którzy nie mają Ducha Bożego w swoich duszach. Tak więc walka o dusze będzie się toczyła tam, gdzie ludzie będą wierzyli albo w kłamstwa albo w Prawdę.

Przynoszę wspaniałe wieści o Miłosierdziu mojego Syna, a ja jestem Jego narzędziem zbawiania dusz. Żadna dusza nie zostanie wykluczona z tej Misji Zbawienia. Musicie modlić się, żeby człowiek rozszyfrował kłamstwa rozpowszechniane przez wrogów mojego Syna, by odciągnąć ich od Prawdy, Światła i Miłości mojego Syna. Ufajcie mojemu Synowi, a On okaże wam swoje Wielkie Miłosierdzie. Wierzcie w obietnicę mojego Syna, że przyjdzie ponownie, a będziecie mieli Życie Wieczne. Nie pozwólcie się oszukać przez kłamstwa, bo jeśli tak się stanie, to przekonacie się, że bardzo trudno będzie wam pozostać wiernymi mojemu Synowi.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Oni nigdy nie pokonają Mojego Kościoła

orędzie nr 1208 z serii Ostrzeżenie

01.09.2014, godz. 20:05

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Duch jest bardzo mocno obecny w Moim Kościele na ziemi w tym czasie, gdy Moi wrogowie zaciekle powstają przeciw niemu. Mogą biczować Moje Ciało, czyli Mój Kościół; mogą wylewać pogardę na Prawdziwe Słowo Boże; mogą szydzić z Dróg Pana, ale nigdy nie pokonają Mojego Kościoła. Mój Kościół składa się z tych, którzy głoszą Prawdziwe Słowo Boże i udzielają ludowi Bożemu Sakramentów, tak jak to ustanowili Moi Apostołowie. Tylko ci, którzy pozostają wierni Mojemu Nauczaniu, Mojemu Słowu, Mojemu Ciału i Najświętszej Ofierze Mszy, tak, jak to było podyktowane przeze Mnie, mogą powiedzieć, że są Moim Kościołem. Mój Kościół, tak jak teraz stoi, zostanie zmiażdżony - jego budynki rozebrane i przejęte, Moi wyświęceni słudzy wyrzuceni na ulice, gdzie będą musieli żebrać, a sprawowanie Ofiary Mszy Świętej zostanie zniesione. Jednak Mój Kościół pozostanie nienaruszony, choć stanie się bardzo małą resztą tego, czym był kiedyś.

Boży Duch Święty poprowadzi Mój Kościół przez zawieruchy, jakim będzie musiał stawić czoła i tak Prawda przetrwa. Każdy Mój wróg będzie próbował zniszczyć Mój Prawdziwy Kościół. Następnie zastąpią go fałszywym. Będą tworzyli nowe pisma, nowe sakramenty i wiele innych bluźnierstw w Moje Święte Imię. Lecz Mój Kościół, który jest Moim Ciałem i Moi prawdziwi wyznawcy pozostaną jako jedno w Świętym Zjednoczeniu ze Mną. Wtedy, gdy będzie się wydawało, że został zniszczony, doszczętnie spalony, żar Mojego Kościoła nadal będzie się tlił, aż do dnia, w którym ponownie przyjdę. W dniu, w którym Mój Kościół podniesie się, odnowiony i promieniejący wielką chwałą i kiedy cały świat ogłosi, że jest jeden Prawdziwy Kościół - Nowa Jerozolima - każdy dobry człowiek będzie pił z jego kielicha. Wszystko, co było na początku, będzie na końcu. Wszelkie życie stworzone przez Boga zostanie odnowione tak, jak było wtedy, gdy Raj został stworzony dla ludzkiego rodzaju.

Mój Duch żyje i nigdy nie może umrzeć, gdyż Ja Jestem Życiem Wiecznym - dawcą wszystkiego, co człowiek potrzebuje, by żyć życiem, w którym nie ma miejsca dla śmierci. Zawsze ufajcie w Moc Boga, kiedy wszystko, czego doświadczacie na świecie może wydawać się niesłuszne, okrutne, niesprawiedliwe, a czasami przerażające. Moja Moc ogarnie świat, a Moja Miłość zjednoczy tych wszystkich, którzy noszą miłość w sercach. Wypędzę wszelkie zło i kiedy Moja Cierpliwość się wyczerpie, odrzucę wszystkich Moich wrogów. Ja Jestem tutaj. Nie odszedłem. Prowadzę was teraz po tej ciernistej ścieżce do Mojego Chwalebnego Królestwa. Gdy już nadejdzie ten dzień, kiedy ogłoszę Moje Powtórne Przyjście, wszystkie łzy zostaną otarte. Wszelki smutek nagle ustanie, a na jego miejsce przyjdzie miłość, pokój i radość, które tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę wam przynieść.

Wytrwajcie Moje maleństwa. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby miłość mogła przetrwać w świecie i by pokój został przyniesiony tym wszystkim biednym, niewinnym cierpiącym, którzy są rozproszeni po całym świecie w krajach rozdzieranych wojnami. Wszystkie dzieci Boże należą do Mnie, a Ja kocham każdą duszę, każdy naród i każdego grzesznika. Przynoszę wam Dar Moich Modlitw Krucjaty, abyście przez ich odmawianie pomogli Mi uratować tyle dusz, ile tylko mogę.

Idźcie w pokoju i miłości.

Wasz Jezus

 

Nie zważajcie na wrzaski opozycji, gdyż ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie

orędzie nr 1207 z serii Ostrzeżenie

30.08.2014, godz. 18:15

Moja szczerze umiłowana córko, wytrwałość w cierpieniu przybliża duszę do Mnie i z tego powodu nagradzam takie doświadczenia. Nigdy nie bagatelizujcie sobie faktu, że Moja Obecność w duszy nigdy nie pozostaje niezauważona przez złego ducha, który szybko jest przyciągany do tych dusz, gdzie Moja Obecność jest najsilniesza. Przyjmijcie cierpienie w Moje Imię rozumiejąc, że Ja jestem jego powodem. Gdybym Ja nie był obecny, zły duch, by was zignorował.

Łaski, jakie obficie wylewam na tych, którzy najbardziej Mnie kochają i którzy odsunęli od siebie każdy przejaw miłości własnej i pychy, zawierają Dar rozeznania. Jest to bardzo szczególny Dar z Nieba i błogosławieni są ci, którzy mają tę łaskę rozeznania Prawdy, gdyż to oni są tymi, którzy nigdy nie zachwieją się pod wpływem kłamstw. Ci z was, którzy otrzymali ten dar, przyprowadzą do Mnie dusze. Ale z powodu każdej przyprowadzonej Mi duszy i z powodu waszych modlitw i cierpień, zły duch będzie usiłował was powstrzymać. Wiedzcie, że Chwała Boga, który jest obecny u waszego boku, przyciągnie straszliwy jad i będziecie przeklinani w Moje Imię przez te słabe dusze, które są pożywką dla szatana i każdego demona, którego on uwolnił, by zniszczyć dusze na ziemi.

Pozostawajcie w pokoju i wiedzcie, że kiedy utrzymacie Prawdę - Słowo Boże - w obliczu przeciwności, cała Moja Potęga będzie użyta dla ratowania dusz. Za każdą duszę, którą Mi sprowadzicie będę wylewał na was coraz więcej Łask i tak to będzie trwało. Nie zważajcie na wrzaski opozycji, gdyż ludzka opinia nic nie znaczy w Moim Królestwie. Zawsze musicie widzieć się nawzajem jakby Moimi Oczyma. Czyż nie mówiłem wam tego wcześniej? Czy nie zrozumieliście najbardziej podstawowej lekcji, której was uczyłem podczas Mojego Czasu na ziemi? Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was miłuję. Jeśli nie potraficie kochać swoich wrogów, będzie wam trudniej zbliżyć się do Mnie. Jeśli stawiacie się ponad innymi, to nie możecie powiedzieć, że kochacie Mnie bezwarunkowo, bo gdyby tak było, to powiedzielibyście do Mnie:

"Jezu nie jestem godzien, aby stanąć przed Tobą, ale rób ze mną, co chcesz, a ja będę czynił to, czego Ty pragniesz."

Chodźcie wszyscy i przypomnijcie sobie Kim Ja Jestem. Dopiero wtedy, gdy będziecie przeżywali swoje życie według Mojego Nauczania, naprawdę będziecie mogli powiedzieć, że jesteście Moi. Nie możecie brać jednego fragmentu Mojego Słowa i głosić go głośno, a przy tym odrzucać pozostałe fragmenty. Tym, którzy głoszą swoją wyższość nad innymi i przedstawiają swoją przekręconą wersję Mojego Słowa przez co odciągają dusze ode Mnie, mówię to: Dzień, kiedy wycofam Moją Obecność w świecie, to będzie ten, kiedy potężni i pyszni będą płakali łzami złości, a potem rozpaczy, bo wtedy poznają jak ich podstęp spowodował upadek wielu dusz, a Boży gniew sprawi, iż będą drżeli. Będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale wtedy już nie będą mieli się gdzie zwrócić. Nie będą mieli nikogo, kto by odpowiedział, gdyż nigdy nie zobaczą Mojego Oblicza.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym Chwalebnym Królestwem

orędzie nr 1206 z serii Ostrzeżenie

29.08.2014, godz. 14:25

Moje drogie dzieci, niech nikt z was nigdy nie obawia się tej Niebiańskiej interwencji w tej Misji Zbawienia. Bądźcie natomiast wdzięczni za wielkie miłosierdzie Boga i za Jego niezgłębioną Miłość dla rodzaju ludzkiego. Musicie oddawać Chwałę Bogu, wiedząc, że wszystko zaczyna się i kończy w Nim. Nic pośredniego nie istnieje. Myślcie o życiu jako o etapie pomiędzy narodzinami a Nowym Chwalebnym Królestwem, które czeka na was wszystkich, jeśli przyjmiecie Bożą obietnicę, że Jego Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus powróci, by odzyskać swoje Królestwo.

Tak wielu nie wierzy w Tego, Który ich stworzył. Mogą doświadczać Jego Miłości, a jednak nadal nie wierzą, że Miłość pochodzi od Boga ani w to, że Bóg jest Miłością. Ci, którzy przyjmują istnienie zła, nie wierzą w Bożą Miłość ani nie przyjmują istnienia złego ducha. Tylko ci, którym udało się pokonać zło w jego wszystkich formach, naprawdę rozumieją władzę, jaką zło ma nad ludzkimi słowami, czynami i działaniem. Dopiero, gdy dusza zostanie wyplątana spod wpływu zła, wówczas może być wolna. Prawdziwą wolność można osiągnąć tylko wtedy, gdy przyjmie się Prawdę. Jeśli nie przyjmujecie Słowa Wcielonego, którym jest mój Syn, Jezus Chrystus, wówczas nigdy nie będziecie wolni.

Dzieci, musicie walczyć ze złem we wszystkich jego kłamliwych postaciach, ale nie łatwo jest wyraźnie je rozpoznać. Szatan jest Królem Kłamstwa. Jest on oszustem, któremu udaje się przekonać świat, że on nie istnieje. Zawsze przedstawia Prawdę, jako coś złego i przekonuje słabych pośród was, że zło można zawsze usprawiedliwić. Nigdy nie wolno wam pozwolić na to, by was oszukał, ponieważ Prawda została światu przekazana i jest zawarta w Księdze mojego Ojca. Należy unikać wszystkiego, co odbiega od Prawdziwego Słowa Bożego. Nie słuchajcie tych, którzy mówią, że zły uczynek jest dobry lub że musi on być zaakceptowany ze względu na czasy, w jakich żyjecie.

Rodzaj ludzki nie zmienił się. Grzech się nie zmienił. Wszystko, co uległo zmianie, to niechęć człowieka do przyjęcia Boga, jako swojego Stwórcy.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Będę interweniował z użyciem sposobów, które zadziwią świat

orędzie nr 1205 z serii Ostrzeżenie

28.08.2014, godz. 20:40

Moja szczerze umiłowana córko, znam Moich, a oni Mnie znają. Znają oni także tych, którzy są ode Mnie, tak samo jak znają tych, którzy nie przychodzą ode Mnie.

Ci, którzy są ode Mnie mają czułe serca, pełne miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów i są pełni pokory, ponieważ wiedzą, że beze Mnie są niczym. Ich dusze są wolne od złości, złośliwości, nienawiści i cierpią z tego powodu. Jaśnieją jak latarnie morskie, ich dusze pełne są Światła Bożego. Jest to Światło, ku któremu Szatan i każdy upadły anioł kieruje wszelkiego rodzaju pokusy. Są to dusze, których zły duch najbardziej poszukuje i w tych czasach, które nadchodzą, będą one będą ulegać manipulacji poprzez kłamstwa. Niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy. Inni będą się jej trzymać, ale będą o to musieli walczyć, podczas gdy ci, którzy mają Łaskę Świętej Woli Boga w swoich sercach, nigdy nie porzucą Prawdy.

Świat zamieni się w pole bitwy, gdzie będzie panowało wielkie zamieszanie, a dusze, które są ode Mnie staną przed największymi próbami. Pragnieniem szatana jest odebrać Mi tych, którzy Mnie znają. Są to te dusze, które są najbliższe Mojemu Sercu, więc stanowią one najcenniejszą zdobycz. To właśnie będą te dusze, którymi, jeśli popadną w błąd, Mój największy wróg będzie się chełpił przede Mną. Będę wyśmiewany z powodu zdrady i będę płakał gorzkimi łzami żalu za tymi biednymi dziećmi Bożymi. Jednak wiedzcie o tym. Podejmę walkę o te dusze. Będę interweniował z użyciem sposobów, które zadziwią świat, abym mógł wyrwać je ze szponów oszustwa i kiedy to zrobię, one będą już wiedziały. W tym dniu zapytam ich ponownie "Należycie do Mnie czy nie?". Wtedy będą wiedzieli, że to Ja i odzyskam ich i zabiorę do Mojego Nowego Królestwa. Ci, którzy pozostaną silni ze względu na swoją niezachwianą wiarę w Moje Święte Słowo, doprowadzą tych, którzy należą do Mnie. Z powodu tych dusz - Mojej Reszty - Moje Miłosierdzie rozciągnie się daleko i poza granice tego, co jest widoczne dla oka.

Wołam teraz do tych, którzy Mnie znają. Pragnę, abyście każdego dnia żyli tak, jakby nie miało być jutra. Zaufajcie Mi. Proście Mnie o ochronę i proście Mnie o szczególne względy w waszej wędrówce do Mojej Nowej Ery Pokoju. Za każdym razem przyjdę wam z pomocą i wyleję na was nadzwyczajne Łaski. Niczego wówczas nie będziecie się bali, gdyż będziecie wiedzieli, że idę z wami. Będę trzymał was za rękę, gdy będę prowadził was do Przystani Mojego Pokoju i Mojej Wielkiej Chwały.

Przyjdźcie do Mnie i nie bójcie się, gdyż Mój Wielki Dzień zaświta nagle i niespodziewanie i już więcej nie uronicie żadnej łzy, gdyż będziecie zjednoczeni ze Świętą Wolą Boga na wieczność.

Przyjmijcie Moją Miłość, Moje Błogosławieństwa i Moje Wielkie Miłosierdzie, bo gdy to zrobicie, wtedy będziecie mogli naprawdę twierdzić, że należycie do Mnie.

Wasz Jezus 

 

Kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli

orędzie nr 1204 z serii Ostrzeżenie

25.08.2014, godz. 19:05

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy ktoś mówi, że Mnie kocha, będzie robił wszystko według Mojej Świętej Woli. Złoży on wszystko w Moje Święte Ręce i zapomni o swoich własnych potrzebach i pragnieniach. Wtedy powie Mi: "Jezu, wszystko, co mówię i robię jest zgodne z Twoją Świętą Wolą - czyń ze mną według Woli Bożej."

Człowiek, który żyje we Mnie, a ja w nim, poświęci wszystko dla Chwały Bożej. Nie będzie miał on egoistycznych pobudek; żadnego ukrytego pragnienia dogadzania sobie i zrobi w tym życiu wszystko, co może, aby pozostać w pełnej jedności ze Mną. Odda Mi każdą myśl; każdy ruch; każdy krok i każde działanie, abym mógł działać w jego duszy. Całkowicie Mi zaufa i będzie wiedział, że wszystko, co robię, wszystko na co pozwalam i wszystko, co przeprowadzam, aby oczyścić Ziemię, będzie miało tylko jeden cel, jakim jest oddawanie Chwały Bogu.

Człowiek samodzielnie nigdy nie może dać mi takiego daru, dopiero kiedy pozwoli Mojemu Duchowi Świętemu w nim zamieszkać. Tylko wtedy będzie on mógł wznieść się do doskonałości, która go tak przemieni, że jego serce i dusza będą splecione ze Mną. I wtedy będę mógł dzięki Mojej Boskości dokonywać wielkich cudów w tej duszy, która zaufawszy Mi w pełni, nadal zachowa swoje, dane od Boga prawo - prawo do wolnej woli.

Pozwolenie Mi, Jezusowi Chrystusowi, na zamieszkanie w was, będzie wymagało wielkiej ofiary z waszej strony. Musicie porzucić wszelką wyniosłą myśl; wszelką słabość i wszelką resztkę użalania się nad sobą. Kiedy przyjdziecie do Mnie i poprosicie Mnie, bym was prowadził, wówczas pozbędziecie się wszelkiego rodzaju cierpienia, które było dotąd waszym udziałem. Nic was nie będzie niepokoić. Nie będziecie zdolni odczuwać nienawiści do innych, w tym tych, którzy bardzo was ranią czy zasmucają. Łatwiej będzie wam wybaczać, nie trzymać urazy w swoich sercach, niezależnie od trudnej sytuacji w jakiej możecie się znaleźć i zobaczycie rzeczy takimi, jak Ja je widzę.

Aby przygotować się do życia we Mnie, musicie stale pamiętać, że wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. Człowiek, przez własny intelekt i determinację, nigdy nie będzie mógł osiągnąć pokoju, aż do dnia, w którym ofiaruje się Bogu umysłem, ciałem i duszą. Gdy ofiaruje się Mnie, Jezusowi Chrystusowi, w darze pełnego zaufania, wtedy zamieszkam w tej duszy i stanie się ona częścią Mojej Chwały. Wywyższę takie dusze. Co za radość zaleje ich serca! Strach przed nieznanym nie będzie ich więcej niepokoił. W ten sposób przygotuję świat na Moją Wielką Chwałę - Moje Nowe Chwalebne Królestwo, gdzie wszelkie życie będzie przeżywane na ziemi zgodnie z Wolą Boga, tak, jak to jest w Niebie.

Kiedy Moja Wola zostaje zakorzeniona w duszach tych, którzy przeżywają swoje życie zgodnie z każdym Moim życzeniem, nigdy więcej nie zaznają oni w swoich sercach jakiejkolwiek nienawiści. To bowiem byłoby niemożliwe. Ja Jestem niezdolny do nienawiści, a jeśli pozwolicie Mi zamieszkać w waszych duszach, to nie może w was pozostawać nic, co nie pochodzi ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Otrę wasze łzy; zjednoczę świat i przyniosę pokój

orędzie nr 1203 z serii Ostrzeżenie

24.08.2014, godz. 17:15

Moja najdroższa córko, czy człowiek naprawdę zna ogrom Mojej Miłości do Moich dzieci? Czy on wie, że wraz z  miłością może przyjść straszliwy ból? Gdy miłość jest czysta, może przysporzyć wielkiego bólu, gdy ta miłość zostanie odrzucona.

Kocham Moje dzieci, Moje Stworzenie, Moje Ciało i Krew. Z tego powodu odczuwam wielki ból ze względu na sposób w jaki grzech  doprowadził do rozdziału  między Moimi dziećmi a  Mną, ich Ojcem Przedwiecznym.  Płaczę, kiedy widzę nienawiść, która może się zaogniać w ich sercach wobec siebie nawzajem. Płaczę, kiedy jestem świadkiem grzechów pożądliwości, zazdrości, pychy, chciwości i pragnienia wzajemnego prześcigania się oraz bólu i cierpienia, które sobie wzajemnie zadają.

Kiedy odbierają oni Życie, które udzieliłem człowiekowi, Moje Cierpienie jest tak wielkie, że tak krzyczę z bólu, że całe Niebiosa wylewają wraz ze Mną łzy smutku. Mój Czas jest bliski i kiedy usłyszycie o wojnach; plagach; głodzie i wzroście częstotliwości  trzęsień ziemi, wiedzcie, że będzie to ta godzina, kiedy powiem - dosyć!

Pozbędę się niegodziwych jednym tchnieniem; morderców zaledwie szepnięciem, a Moich wrogów w mgnieniu oka. Następnie ogłoszę tę godzinę, czas dla Mojego Syna, aby odzyskał Należne Mu Królestwo.

Otrę wasze łzy; zjednoczę świat i przyniosę pokój; pozbędę się tych, którzy prześladowali Moje dzieci i wprowadzę do Światłości Mojego Królestwa, tych, którzy cierpieli w Moje Imię, ponieważ zostaną oni wywyższeni w Moim Nowym Królestwie na Ziemi.

Przygotujcie się Moje dzieci, bowiem radosne życie w Moim Nowym Raju, wkrótce będzie waszym udziałem. Cierpienie na tej Ziemi zaniknie, a łzy smutku zostaną zastąpione łzami radości. To jest Moja Obietnica. Zatem kiedy poczujecie, że nie możecie już więcej znieść, wiedzcie, że bliski jest czas, aby zaświtała Nowa Era.

Wasz Ojciec Przedwieczny

Bóg Najwyższy

 

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl