OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 62

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Klucze Mojego Królestwa, przyszłego świata, są gotowe

orędzie nr 1242 z serii Ostrzeżenie

14.10.2014, godz. 18:15

Moja szczerze umiłowana córko, wszystko, co objawiłem światu przez te Orędzia zostanie wypełnione. Wielu z tych, którzy znają te Orędzia będzie, niestety, w dalszym ciągu tłumić Moje Słowo. Inni, którzy nie są wtajemniczeni w te Orędzia będą sprzeciwiali się Mojemu Słowu, danemu im w Świętych Ewangeliach.

Wzywam wszystkich, którzy chodzicie ze Mną po tej Ziemi i proszę was, abyście Mi ufali. Żyjcie Moim Słowem, a nie umrzecie. Przeżywajcie swoje życie zgodnie z Prawdą, a wyleję wielkie łaski na was i na tych, których imiona składacie przede Mną. Gdy świat pogrąża się w ciemnościach - gdy wszędzie wybuchają wojny i gdy choroba i głód chwytają w swój uścisk ludzkość - będziecie świadkami Mojej Interwencji. Będę chronił wszystkich tych, którzy poświęcają się Mojemu Najświętszemu Sercu. Podniosę tych, których serca mogą być ociężałe i przynoszę pokój i spokój duszy tym, którzy proszą Mnie o te Dary.

Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę unieść wasze brzemię. Tylko Ja mogę pokonać waszych wrogów i tych, którzy nadużywają władzy i wpływów, aby was zniszczyć dla swoich własnych korzyści. Tylko wy, Moi umiłowani wyznawcy, możecie sprowadzić Mi dusze tych, którzy Mnie odrzucają, oddalają się ode Mnie i którzy się Mnie wypierają. Wielu z nich nigdy do Mnie nie przyjdzie, chociaż zapraszam ich do Mojego Miłosierdzia.

Nadal musicie korzystać z przekazanych wam modlitw. Trzymajcie się blisko Mnie, bo wtedy, otrzymacie wszelką ochronę przed złem. Musicie być silni, odważni i zachować spokój, ponieważ Ja nigdy was nie opuszczę. Będę chodził z wami i będę was podtrzymywał. Będę was pocieszał. Otrę wszelką łzę, a wkrótce obejmę Moimi Kochającymi Ramionami was i tych, których kochacie.

Klucze do Mojego Królestwa, do świata, który nadchodzi, są przygotowane i przeznaczone dla tych wszystkich, których imiona są w Księdze Życia. Jednak Moje Miłosierdzie jest tak wielkie, że powitam w Moim Nowym Raju i tych, których imion w niej nie ma, jeśli sprowadzicie Mi te dusze poprzez wasze modlitwy.

Wasz umiłowany Jezus

 

Najpierw przychodzę do tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie

orędzie nr 1241 z serii Ostrzeżenie

12.10.2014, godz. 21:20

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem Obrońcą wszystkich dzieci Bożych - każdego z was, bez względu na płeć, wiek czy wyznanie. Ja Jestem Opiekunem Mojego Kościoła na ziemi i żaden człowiek go nie pokona. Pozostanie on nienaruszony, choć wielu Mnie opuści.

Ci, którzy Mnie opuszczą, którzy zmienią Słowo Boże, nie mogą mówić, że są z Mojego Kościoła, ponieważ nie mogę chronić kościoła, który nie mówi Prawdy. Prawdziwy sprawdzian waszej wiary już się zaczął i wkrótce będziecie zdezorientowani i nie będziecie wiedzieli gdzie się zwrócić. Zapewniam was, że choć Ja Jestem miłosierny, to nigdy nie będę stał bezczynnie pozwalając zdrajcom bezcześcić Moje Ciało. Będą to czynić tylko do czasu, nim nie rozlegnie się grzmot siły z Ręki Boga.

Musicie skoncentrować się na Mnie i zaakceptować to, że ten Ucisk się nasila i że wszystkie rzeczy przepowiedziane muszą się wydarzyć. Dopiero wtedy, gdy proroctwa przekazane Światu na Początku staną się oczywiste, człowiek w pełni zrozumie, że Mój Czas już prawie nastał. Nigdy nie wolno wam się Mnie obawiać, gdyż Moja Miłość i Miłosierdzie są ogromne. Bójcie się tylko tych, którzy nie pochodzą ode Mnie, ponieważ to zły duch nimi kieruje, by robili straszne rzeczy. Już przez samą modlitwę możecie pomóc zadośćuczynić za ich grzechy i przez tak szczodry akt możecie rozwiać dym szatana. Jego wyziewy ogarniają w tym czasie świat, ale rozpoznanie jego obecności jest trudniejsze niż możecie sobie wyobrazić. Jego wpływ jest zawsze ukryty pod płaszczykiem troski; kryje się za humanitarnymi aktami i jest przedstawiany w najbardziej nieoczekiwany, lecz pełen szacunku sposób. Człowiek, który jest pobłogosławiony darem rozeznania zrozumie jak działa szatan. Rozpozna on jego dzieła, bez względu na to, jak starannie zamaskowane będą one przedstawiane światu, który jest ślepy na Prawdę.

Wkrótce Mój Głos obudzi w sercach ludzi ich duchowość; poczucie tego, kim są; zrozumienie do kogo należą; Ja przyniosę im świadomość życia wiecznego. Wiedzcie, że gdy to przebudzenie się rozpocznie, Moc Boża da się odczuć tak, jakby Boża Sprawiedliwość powstawała z popiołów, a Światło znów przynosiło życie na ogołocone pole, które zły duch pozostawi po sobie w obumarłym stanie. Mój Głos będzie usłyszany i wielu dozna szoku, gdy nastanie ten dzień. Rozlegnie się jak grzmot, a każdy sprawiedliwy człowiek przyklęknie na chwałę Boga. Najpierw przyjdę po tych, którzy najmniej zasługują na Moje Miłosierdzie. Są to ci, którzy powinni być ostatnimi, ze względu na sposób, w jaki Mnie traktowali. A jednak oni pierwsi zostaną przywołani do Mojego Królestwa. Sprawiedliwi przybędą jako ostatni. Nikczemnicy zostaną pominięci.

Poruszę wszystko co możliwe, działając aż do ostatniej sekundy i ci, którzy będą wołali o Moje Miłosierdzie, otrzymają je. Ci, którzy będą Mnie przeklinali, zostaną przeklęci.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone z wszystkich nieprawości

orędzie nr 1240 z serii Ostrzeżenie

12.10.2014, godz. 18:40

Moja najdroższa córko, nastąpi wiele zmian, gdy przybliża się czas nadejścia Powtórnego Przyjścia Mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Moje dzieci, nie lękajcie się tych rzeczy, które muszą się wydarzyć, aby Moje dzieci zostały oczyszczone, by mogły się radować, kiedy na świecie nastanie ten Dzień, gdy rozpocznie się świat bez końca. Moje Obietnice zawsze się spełniają i wszystko dobrze się zakończy.

Pragnę, abyście błagali o Miłosierdzie dla każdej pojedynczej duszy żyjącej w świecie, aby ludzkość mogła zjednoczyć się jako jedno w Moich Oczach. Wkrótce nienawiść, zło i niesprawiedliwość na świecie dojdzie do nagłego końca, a nad wami zajaśnieje Światło Mojego Królestwa. Zapanuje pokój, a miłość wypełni ziemię, gdy Nowy Raj odsłoni całą swoją wspaniałość. Moja Sprawiedliwość wykorzeni wszelkie zło, a ci, którzy mimo Moich Interwencji będą trzymali się diabła, zostaną odrzuceni. Wtedy nie będzie się już więcej wylewać łez i zakończy się ostatnia część Mojego Przymierza.

Powstańcie, Moje dzieci, podnieście swoje serca z nadzieją i ufnością. Zainterweniuję na wiele sposobów, by uchronić was od zniszczenia poprzez złe czyny, oszukańcze zdrady i herezje. Mój Czas nastał, a Moi wrogowie zostaną powaleni, gdyż dążę do ustawienia wszystkiego w odpowiedniej kolejności, aby wszystko było gotowe. Ziemia będzie oczyszczona, tak jak Moje dzieci zostaną oczyszczone ze wszystkich nieprawości i podniosę cichych, pokornych i tych o czułych sercach, by zajęli miejsce w Nowym Niebie i Nowej Ziemi.

Nigdy nie wolno tracić nadziei, ponieważ cała Moc należy do Mnie. Przyjdźcie do Mnie, Moje maleństwa i znajdujcie pocieszenie w Mojej bezwarunkowej Miłości do was. Ufajcie Mi, a cała chwała będzie wasza.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Boża Opatrzność zawsze zwycięży‬

orędzie nr 1239 z serii Ostrzeżenie

11.10.2014, godz. 20:30

Moja szczerze umiłowana córko, niech nikt nie lekceważy Potęgi Boga we wszystkich rzeczach, które w tych czasach mogą się kształtować. ‪Moc Boga jest nieskończona i żaden człowiek nie może pokonać Boskości ani Woli Bożej.‬ ‪Żaden Mój wróg nie może chełpić się tym, że jest większy od Boga, Który jednym oddechem może wylać swoją Sprawiedliwość na świat.‬ ‪Chociaż Bóg jest cierpliwy, prawy, sprawiedliwy i pełen bezwarunkowej Miłości dla wszystkich Jego dzieci, łącznie z nikczemnymi pośród nich, to jednak odpłaci On za niegodziwości człowieka, spowodowane złym wpływem szatana.

‪Przeklęci są ci, którzy powstają przeciwko Bogu buntując się przeciwko Świętemu Słowu.‬ ‪Zostaną oni ukarani w Bożym Czasie, po udzieleniu im wszelkiej sposobności, by zmienili swoje postępowanie.‬ ‪Ci, którzy uwielbiają zło i bestię zostaną uderzeni przez piorun, tak jak to było wtedy, gdy Lucyfer został rzucony w otchłań piekielną, jak błyskawica.‬

‪Kiedy Moi wrogowie krzywdzą innych; próbują ich zabić i okaleczyć, by zdobyć władzę nad słabymi, będą cierpieli straszliwe kary.‬ ‪Kiedy czciciele diabła dopuszczają się na niewinnych ludobójstwa jakiegokolwiek rodzaju, będą płonęli w Piekle i zostaną powstrzymani dopiero wtedy, gdy będą uważali, że im się powiodło.‬

‪Boża Opatrzność zawsze zwycięży, gdyż nie istnieje potężniejsza Moc niż Ten, Który stworzył wszystko z niczego.‬

‪Wasz Jezus‬

 

Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona

orędzie nr 1238 z serii Ostrzeżenie

11.10.2014, godz. 01:00

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Miłość do ludzkości jest nieskończona. Moja miłość jest potężna i opiekuńcza. Jest ona czysta i przymykam oczy na wiele błędów ze względu na Moje głębokie umiłowanie grzeszników.

Ogarniam dusze Moim Współczuciem i zrobię wszystko, aby je uratować, abym mógł zjednoczyć wszystkich, jako jedno we Mnie. Jednak w tym czasie Moje Łzy spływają wielkimi strumieniami z powodu sposobu, w jaki wrogowie Tego, Który stworzył świat ranią, wykorzystują, torturują, upokarzają, biczują i zabijają dzieci Boże. Ci, którzy powodują takie cierpienie są całkowicie pod wpływem złych duchów, które zatruwają umysły kłamstwami, nienawiścią i pogardą dla ludzkiego życia. Ani przez chwilę człowiek nie może powiedzieć, że działa w imię Boga, gdy zabija drugiego człowieka. Ci, którzy wywołują wojny i dokonują ludobójstw w jakiejkolwiek formie i którzy mówią, że pracują dla chwały Boga, oszukują nie tylko samych siebie, ale tych, których pozyskują, by realizować swoje nikczemne plany.

Moja Miłość jest tak potężna, że gdybyście modlili się za te biedne zagubione dusze, które uważają, że zabijanie innych w imię Boga jest dobrą rzeczą, która przyniesie im zaszczyt, to okażę im Moje Miłosierdzie poprzez obudzenie w nich Ducha Prawdy. Nie pozwólcie, aby wasze serca stały się ociężałe. Natomiast przyjmijcie do wiadomości, że chociaż te najpodlejsze czyny, popełniane przez tych, którzy niszczą życie są przerażające, to Ja, w swojej Boskiej Sprawiedliwości, położę kres tych okropnościom.

W jednej chwili uniosę was wszystkich, którzy macie ciepłe i czułe serca, do Mojego Najświętszego Serca i was uratuję, taka jest Moja Miłość do was. Moi umiłowani wyznawcy, nie będziecie musieli znosić bólu śmierci fizycznej. Obiecuję to, jeśli pomożecie Mi poprzez wasze modlitwy ocalić dusze tych, którzy najbardziej potrzebują Mojego Przebaczenia i Mojego Miłosierdzia.

Pomóżcie Mi w tym wielkim przedsięwzięciu, a wkrótce wszystko rozświetli się blaskiem i Chwałą Mojego Nowego Królestwa. Tutaj będziecie żyli wiecznie bez trosk tego świata. Miłość do Mnie, Mojego Ojca Przedwiecznego, waszych rodzin i przyjaciół będzie królować na całym świecie, który nie będzie miał końca.

Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Mi.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem

orędzie nr 1237 z serii Ostrzeżenie

10.10.2014, godz. 13:10

Moje drogie dzieci, Ukrzyżowanie mojego Syna było istotne pod wieloma względami. Został On zabity nie tylko rękami rzymskich żołnierzy, ale na rozkaz tych, którzy twierdzili, że są wybranymi wyznawcami Słowa Bożego.

Jego biczowanie, prześladowanie i śmierć zostały przeprowadzone zgodnie z poleceniami tych, którzy przewodzili wiernym w Świątyni Boga. Odrzucili oni wszystko to, o czym wiedzieli, że jest Prawdą, ponieważ odmówili przyjęcia faktu, że mój Syn, Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Wszelkie Prawo podane przez Boga zostało lekceważone, gdyż egzekucja mojego Syna sprawiła im przyjemność.

Zanim nadejdzie Dzień Pański powtórzą oni Jego Ukrzyżowanie. Będą Go biczowali poprzez zdradę Jego Świętego Słowa. Będą prześladowali tych, którzy pozostaną Mu wierni, a następnie będą bezcześcili Jego Ciało. Ale nie uda im się Go zabić ponieważ Jego Ciało - Jego Kościół - nie może umrzeć i choć osłabiony, utrzyma się aż do końca.

W tym czasie musicie pamiętać, że wszelkie życie pochodzi od Boga. Śmierć nie ma władzy nad Bogiem. Życie raz dane, nigdy nie może ustać. Śmierć wkrótce nie będzie miała żadnej władzy nad człowiekiem, a dzięki Zmartwychwstaniu mojego Syna człowiek również będzie miał Życie Wieczne z ciałem i duszą. Ci, którzy ufają Chrystusowi i pozostają Mu wierni, będą żyli. Tylko ci, którzy całkowicie Go odrzucają nie będą mieli życia.

Cieszcie się, bo wiecie, że chwalebne życie czeka wszystkich was, którzy trzymacie się Świętego Słowa Bożego, gdyż śmierć nigdy was nie zniszczy. 

Wasza Umiłowana Matka

 

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu, Czyściec nie będzie istniał

orędzie nr 1236 z serii Ostrzeżenie

09.10.2014, godz. 20:40

Moja szczerze umiłowana córko, jak wielkie jest moje pragnienie miłości ludzi i jak bardzo oni Mnie pragną. Ale rozłam, który oddziela człowieka ode Mnie, Dawcy Życia, jest największym wrogiem ludzkości.

Szatan ze swoimi przebiegłymi oszukańczymi metodami działania doprowadził do wielkiego rozłamu w świecie. To, że on się ukrywa, daje mu wielką moc nad ludzkimi duszami. Jego zły wpływ powoduje tworzenie się wątpliwości o Moim Istnieniu u tych, którzy mają małą wiarę. Innych, którzy nie wierzą we Mnie, przekonuje on, że człowiek nie jest odpowiedzialny za jakikolwiek wybór, którego dokonuje. Kiedy kusi on człowieka, jego uspakajający wpływ przekonuje tych, do których uzyskał dostęp, że zło jest dobre, a dobro złe. Przedstawia miłość jako pożądanie; nienawiść jako formę pragnienia; a zawiść i zazdrość jako środek służący do usprawiedliwienia niszczenia życia innej osoby.

Wszystkie idee, wszystkie pragnienia, wszystkie tęsknoty i pożądania, jakie rozsiewa on w duszach ludzi, prowadzą ich do grzechu. Tak wielkie skażenie, jakie jest w tym czasie wśród ludzi, oznacza, że czysta miłość, która pochodzi od Boga, została zastąpiona pożądaniem. Wszystko, co pochodzi od węża, będzie ukazywane w sercach grzeszników jako dobre. Grzesznicy, którzy ulegają diabłu, zawsze usprawiedliwiają grzech. Gdy tylko grzech zostanie usprawiedliwiony, jest potem wychwalany, aż w końcu będzie uchodził za wielki czyn - godny uznania.

Biada człowiekowi, który ośmieli się kwestionować tych, którzy gloryfikują grzech. Grzesznik, który z wielką uciechą otwiera się na grzech, będzie wpływał na innych, by robili to samo. Dzisiaj wpływ złego ducha można zobaczyć wszędzie. Podczas, gdy kiedyś grzeszne czyny starannie ukrywano, tak teraz bez żadnego wstydu pokazują je oni całemu światu. Wszystko, co jest dla Mnie odrażające jest przyjmowane z wielką rozkoszą. Zło jest przedstawiane jako słuszne, a wszystko co jest słuszne, zgodne z Prawami Boga, jest uznawane za niewłaściwe. Gdy działa diabeł, wszystko jest przedstawiane tyłem do przodu i jest dokładną odwrotnością tego, co pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że gdy Moje Słowo jest uznane za złe, to wpływ złego ducha osiągnął swój szczyt.

Pamiętajcie, że po Powtórnym Przyjściu, Czyściec nie będzie istniał. Niebo i ziemia staną się jednym, a Piekło stanie się mieszkaniem dla tych, którzy czczą diabła i wszystko, co od niego pochodzi. Opary jego zła i podłych machinacji skaziły już zarówno tych, którzy wierzą we Mnie, jak i tych, którzy Mnie odrzucają. Nikt nie jest bezpieczny.

Modlitwa, Moi umiłowani wyznawcy, jest waszą ucieczką. Podtrzymujcie Moje Słowo i módlcie się, nie za siebie, ale za tych, którzy zawarli pakt ze złym duchem. Oni potrzebują waszych modlitw, rano, w południe i wieczorem.

Wasz Jezus

 

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty

orędzie nr 1235 z serii Ostrzeżenie

08.10.2014, godz. 21:10

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce jest tak bardzo rozbite w tym czasie. Zdrajcy przebili Mój Bok, a ziemia jest teraz zalewana Moim Bólem, który jest tak intensywny, że nie mogę zaznać pocieszenia.

Pytam się teraz, który z Moich wyświęconych sług będzie na tyle silny, aby stać na straży Prawdy?

Daję wam ostatnią Modlitwę Krucjaty. Jest ona dla kapłanów. Proszę, aby Moi wyświęceni słudzy odmawiali ją codziennie.

Modlitwa Krucjaty (170) O podtrzymywanie Świętego Słowa Bożego.

O Drogi Panie, mój ukochany Jezu Chryste

Trzymaj mnie.

Chroń mnie.

Utrzymuj mnie w Światłości Twojego Oblicza, gdy moje prześladowanie się nasila, gdy moją jedyną winą jest podtrzymywanie Prawdy Świętego Słowa Bożego.

Pomóż mi zdobyć się na odwagę, by w każdej chwili wiernie Ci służyć.

Daj mi Twoją Odwagę i Twoją Siłę, gdy w obronie Twojego Nauczania walczę przeciwko silnej opozycji.

Nigdy nie opuszczaj mnie, Jezu, gdy będę w potrzebie i zapewnij mi wszystko, czego potrzebuję, abym nadal Ci służył

poprzez udzielanie Świętych Sakramentów i Twojego Najdroższego Ciała i Krwi w Najświętszej Ofierze Mszy.

Błogosław mi Jezu.

Chodź ze mną.

Odpoczywaj we mnie.

Zostań ze mną.

Amen.

 

Wasz Jezus

 

Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu

orędzie nr 1234 z serii Ostrzeżenie

08.10.2014, godz. 20:45

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Kościół zostanie obalony, a ci, którzy pozostaną wierni Prawom Boga będą z tego powodu bardzo cierpieli.

Mój Kościół, Mój Prawdziwy Kościół, będzie czołgał się na brzuchu, gdy będą w niego rzucane wszelkie zniewagi wobec Mojej Boskości i wobec Praw ustanowionych przez Mojego Ojca Przedwiecznego. Wielu moich sług zamkniętych w bramach pozłacanego więzienia będzie zmuszanych do przełknięcia herezji. Ale nie tylko to, oni będą także zmuszani do głoszenia ich i przekonywania niewinnych, że ponownie napisane Słowo Boże jest do przyjęcia w dzisiejszym świecie.

W tym czasie Gniew Mojego Ojca wywoła wkrótce oburzenie, Kościół - zmieniony nie do poznania - przygotuje nowe rytuały, nowe zasady i praktyki, tak, że nic nie będzie przypominało Kościoła zbudowanego przeze Mnie.

Wszystkie te rzeczy zostały dopuszczone przez Mojego Ojca, gdyż szatan wypróbowuje wiarę tych, którzy są Moi. Biada tym, którzy Mnie zdradzają, ponieważ oni zabiorą ze sobą dusze tych, których imiona były zachowywane dla Mnie. Będę walczył o te dusze. Ukarzę Moich wrogów, gdyż przez ich oszustwa i przebiegłość, uwiedli dusze i zabrali Mi je. Z powodu tych grzechów będą oni dla Mnie straceni.

Mój Kościół powstał z Moich Lędźwi. Poprzez śmierć dałem wam Moje Ciało i ono stało się Moim Kościołem. Teraz zostanie on zhańbiony, a Moje Ciało ponownie zostanie ukrzyżowane. Moi wrogowie nie poczują ani odrobiny wstydu, gdyż ich wyniosłe ambicje i samozadowolenie nie mają ze Mną nic wspólnego.

Jak łatwo zostali uprowadzeni ci, których wiara jest słaba. Jak łatwo uprowadzą i te dusze o silnej wierze, ponieważ będą się one bały bronić Prawdy. Tylko reszta i ci naprawdę wierni Mojemu Słowu pozostaną wierni Mojemu Kościołowi. I to dzięki nim Mój Kościół nigdy nie umrze. 

Wasz Jezus

 

Kiedy ubywa miłości, ubywa Boga w waszym życiu

orędzie nr 1233 z serii Ostrzeżenie

08.10.2014, godz. 20:25

Moja szczerze umiłowana córko, jak zimne stają się serca ludzi. Jak mało dbają oni o potrzeby innych lub o dar życia. Pozwolili, aby ich serca gniły, ponieważ nie mają już zdolności, by prawdziwa miłość królowała w ich duszach. Gdy miłość zostanie osłabiona i gdy troska o wzajemne potrzeby stanie się rzadkością, nie przyniesie to niczego innego oprócz niesprawiedliwości.

Kiedy ubywa miłości, ubywa Boga w waszym życiu. Zwracam się do tych, którzy może Mnie kiedyś kochali, a którzy już we Mnie nie wierzą, ich serca zamienią się w kamień. Gdy odwrócicie się od wzajemnej miłości, staniecie się jałowi i niespokojni. Wasz brak miłości doprowadzi was do przyjęcia wszelkiego rodzaju praktyk, które budzą we Mnie odrazę. Odrzucicie wszystko, co ustanowiłem. Całe życie, dane ludzkości przez moc Boga, zostanie przez was zakłócone, a w wielu przypadkach zniszczone. Wasz szacunek dla Bożych Praw i dla ludzkiego życia już nic nie znaczy. Wasze przywiązanie do wszystkich rzeczy ziemskich i dóbr doczesnych, których one dostarczają, nie dadzą wam zadowolenia.

Gdy zatwardzicie swoje serca przed Bogiem, ludzkość ogromnie ucierpi. Gdy moc zła zastąpi miłość, jaką świat kiedyś obdarzał Mnie, Jezusa Chrystusa, to wiedzcie, że te czasy już prawie nadeszły.

Porzućcie swoje samowolne i ryzykowne gonitwy za przyjemnościami. Nie próbujcie zmieniać Praw Bożych tak, by dopasować je do waszego grzesznego życia. Proście, proście, proście o Moją Interwencję, abym mógł pokazać wam drogę. Jeśli nie powrócicie na drogę Życia Wiecznego, która została wykuta dla każdego dziecka Bożego, to nigdy nie będziecie mogli stać się częścią Mojego Królestwa.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Prawa Boże wkrótce zostaną obalone przez miliony ludzi

orędzie nr 1232 z serii Ostrzeżenie

06.10.2014, godz. 13:55

Moje drogie dzieci, Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Boga, nigdy nie mogą być ponownie napisane, bo byłoby to świętokradztwo. Człowiek nigdy nie może fałszować Słowa i nadejdzie dzień, kiedy Gniew Boży spadnie na ludzkość, kiedy Dziesięć Przykazań zostanie przez człowieka uznanych za mylne. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie już dłużej czczone, a ludzkość będzie doprowadzona do poważnego błędu.

Żadnemu człowiekowi ani wyświęconemu słudze nie dano prawa do obalenia Dziesięciu Przykazań ani Słowa Bożego. Nigdy nie znajdzie się takie uzasadnienie, które pozwoli na zaprzeczenie Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże wkrótce zostaną obalone przez miliony ludzi. W wyniku tego wszyscy, którzy ulegną temu oszustwu, zostaną zaślepieni przez ciemności. Duch Święty nigdy nie może oświecić tych, którzy odrzucają Słowo lub którzy tolerują grzech. Gdy Duch Święty nie jest już obecny i gdy Słowo zostanie dostosowane do egoistycznych potrzeb człowieka, to jakiekolwiek nowe przepisy nic nie będą znaczyły w Oczach Boga.

Wrogowie Boga szybko będą zmierzali do obalenia Prawdy i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy niezłomnie będą bronili Prawdy zostaną przeklęci za jej głoszenie. Ci, którzy będą wypowiadali bluźnierstwa i nazywali je Prawdą, będą oklaskiwani. Duch zła zagnieździ się w sercach błądzących i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni zdolni stanąć przed moim Synem i oświadczyć, że odzyskali doskonałość, ponieważ odmówią uznania Prawdy danej im dzięki Miłosierdziu Bożemu.

Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to jak Go obrażają. To jest prawda, ale gdy Go obrażają, stawiając przed Nim wszelkie obrzydliwości i herezje, a następnie stwierdzając, że są one możliwe do przyjęcia przez Boga, On odwróci się od nich ze wstrętem.

Człowiek będzie tak pełen własnych pragnień pasujących do jego grzesznego życia, że będzie głosił, iż te bezprawne działania są pożądane w Oczach Boga. Będzie to równoznaczne z kłamstwem. I kiedy odważą się przedstawić je przed ołtarzami Boga, dusze te zostaną odrzucone. Gdy pozwolicie wprowadzić się w poważny błąd, narazicie swoje dusze na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Proszę, abyście odmawiali Dziesięć Przykazań tak często, jak to tylko możliwe. W ten sposób będziecie wiedzieli, czego wymaga się od was, aby prawdziwie służyć Bogu.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku

orędzie nr 1231 z serii Ostrzeżenie

03.10.2014, godz. 15:10

Moja szczerze umiłowana córko, wysłuchaj teraz Mojej Obietnicy. Przyjdę ponownie, aby zwiastować nowy początek, nowy świat bez końca. Ci wszyscy, którzy przyjmą Łaskę Bożą, gdy wyleję Moje Miłosierdzie na cały świat, staną się częścią Mojego Królestwa.

Dałem ludzkości wszelki znak, wszelkie ostrzeżenie i wszelką Łaskę, aby przygotowali swoje dusze. Niektórzy słuchali Słowa Bożego, tak jak zostało ono przekazane w Świętych Ewangeliach i rozważali je. Inni widzieli i słyszeli Prawdę, ale odmówili jej przyjęcia. Wkrótce nadejdzie dzień, gdy pełna Prawda i dowód na to, Kim Ja Jestem zostaną ujawnione, a grzesznicy będą mieli tylko tyle czasu, żeby podjąć decyzję zgodnie z ich własną wolą. Nikt z was nie będzie przymuszany do przyjęcia Mojego Miłosierdzia, gdyż tylko wy będziecie mogli podjąć taką decyzję. Niektórzy nie dadzą świadectwa Prawdzie, nawet jeśli wyraźnie ją zobaczą. Niestety, oni będą straceni. Inni będą potrzebowali czasu na to, aby przysiąc Mi wierność, ale czas po Ostrzeżeniu będzie krótki.

Przychodzę powiedzieć teraz o wydarzeniach, które odsłonią wam znaki tych czasów i znaki Mojej Obecności w tej Misji. W wielu krajach będą widoczne nawałnice, a będą one trwały tygodniami. Wkrótce doświadczycie powszechnych szczepień, o których mówiłem w 2010 roku. Widać będzie Rękę Boga, w Jego Boskiej Sprawiedliwości, kiedy dopuści On pokusy na tych, którzy służą Mu w Moim Kościele. Kiedy spełnią się te i wszystkie inne proroctwa, będę wyczekiwał. A następnie przyjdzie Ostrzeżenie. Ono nastąpi wkrótce przed Wielkim Dniem, kiedy ostatecznie zostanie spełniona Moja Obietnica ponownego przyjścia.

Musicie ufać Mojej Dobroci, Mojej Miłości i Mojemu Miłosierdziu. Jeśli zaufacie, będziecie na tyle silni, by stawić czoła każdej próbie; i zniewagom, które będą rzucone na was w Moje Imię i otrzymacie łaskę pozostania wiernym Mojemu Świętemu Słowu.

Pozostańcie w pokoju i nadziei, gdyż Moja Miłość do was i wasza miłość do Mnie zniszczy zło, które przejęło dusze tych, którzy odłączyli się ode Mnie.

Wasz Jezus

 

Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki

orędzie nr 1230 z serii Ostrzeżenie

02.10.2014, godz. 23:15

Moja szczerze umiłowana córko, Moi wrogowie mogą gardzić Moim Słowem - Prawdą - ale przyjdzie dzień, kiedy spuszczą oni głowy ze wstydu i wyrzutów sumienia, gdy staną przede Mną.

W czasach Noego, on sam i ci, którzy zostali wybrani, by mu pomagać w przygotowaniu się na sprawiedliwość Boga, byli wyśmiewani. Drwiono z nich, prześladowano i podejmowano wszelkie próby zdyskredytowania polecenia danego Noemu przez Boga. Posłuszny do końca Noe błagał o miłosierdzie dla ich dusz. Zachęcał ich, by wraz z nim szukali schronienia, ale go ignorowali. I tak będzie aż do Wielkiego Dnia Pańskiego. Tylko reszta będzie gotowa, by powitać Mnie razem z tymi wszystkimi, którzy posłuchają serca i przyjmą Moje Miłosierdzie podczas Ostrzeżenia.

Proszę wszystkich, którzy wierzą we Mnie i w Moją Obietnicę ponownego przyjścia w wielkiej chwale, aby modlili się za tych, którzy pogardzają tą Misją, wprawdzie otrzymali oni Dar Prawdy, ale zdecydowali się odrzucić Mi go w twarz. Wszyscy z ciepłymi i czułymi sercami i z pokorą w duszach, zostaną przyciągnięci w Moje Ramiona bez względu na swoją wiarę czy wyznanie, gdyż oni są Moi. Tym, którzy nie znają Słowa Bożego zostanie okazane wielkie miłosierdzie i ci, którzy nawrócą się podczas Ostrzeżenia również zamieszkają w Moich Ramionach. Dotrę do wszystkich dusz, których serca są ciepłe i które okazują miłość i miłosierdzie swoim braciom i siostrom.

Największa walka będzie miała miejsce wtedy, gdy dotrę do aroganckich i dumnych, którym brak prawdziwej miłości i wielkoduszności. To za te dusze przynaglam was do modlitwy. Ale najbardziej was proszę, byście błagali o Moje Miłosierdzie za tych, którzy sprzedali swoje dusze diabłu z pełną świadomością tego, co zrobili. Oni nie przyjdą do Mnie z własnej woli i tylko dzięki cierpieniom wybranych dusz, które Mi się poświęciły i dzięki waszym własnym ofiarom, mogą być uratowani. Proszę odmawiajcie tę modlitwę, aby uratować wszystkich grzeszników.

Modlitwa Krucjaty (169) O zbawienie tych, którzy odrzucają Chrystusa

Najdroższy Jezu, przez Twoje Współczucie i Miłosierdzie,

błagam o uratowanie tych, którzy Cię odrzucili;

Którzy zaprzeczają Twojemu Istnieniu;

Którzy świadomie sprzeciwiają się Twojemu Świętemu Słowu i których gorzkie serca zatruły ich dusze przeciwko Światłu i Prawdzie Twojej Boskości.

Zmiłuj się nad wszystkimi grzesznikami.

Przebacz tym, którzy bluźnią przeciwko Trójcy Świętej i

Pomóż mi na mój sposób i przez moje osobiste ofiary, zawrzeć w Twoich Kochających Ramionach tych grzeszników, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Obiecuję Ci, poprzez moje myśli, czyny i wypowiadane słowo służyć Ci najlepiej jak potrafię, w Twojej Misji Zbawienia.

Amen.

Idźcie wszyscy i łączcie się w modlitwie, gdyż świat wkrótce ujrzy i doświadczy Bożej sprawiedliwości. To właśnie z powodu niegodziwości człowieka, jego porywczych działań i nienawiści do bliźniego, Bóg powstrzyma go od zniszczenia, które jest właśnie aranżowane przeciwko rodzajowi ludzkiemu na wszelkie sposoby.

Odłóżcie swoją zbroję, gdyż zostanie ona skruszona na drobne kawałki Ręką Mojego Ojca Przedwiecznego. Gdy sprzeciwicie się Bogu będziecie z tego powodu cierpieli. Ale, gdy próbujecie zaszkodzić ludzkości na dużą skalę poprzez nadużywanie władzy, zostaniecie nagle powstrzymani. Nie będziecie mieli czasu, aby szukać Bożego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

 

Albo będziecie służyli Bogu albo ulegniecie ludzkiej głupocie

orędzie nr 1229 z serii Ostrzeżenie

01.10.2014, godz. 21:15

Moja szczerze umiłowana córko, wśród tych, którzy mówią, że Mi służą szerzy się zdrada wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Nawet ci, którzy mówią, że są Moimi wiernymi sługami, opuścili Mnie, a ich wiara jest ledwie przebłyskiem poprzedniego stanu. Co zaczęło się od miłości i współczucia dla Mnie, zostało zredukowane do ułamka tego, co było wcześniej, a zostało to spowodowane przez wiele rzeczy.

Tak wielka pogarda dla Mojego Kościoła powstała z powodu upadłych dusz wewnątrz Kościoła, które zostały doprowadzone do ciężkiego grzechu. Wielu Moich niewinnych wyświęconych sług ucierpiało z powodu grzechów innych i przyniosło im to wiele wstydu. Potem, gdy Prawa Boże zostały zepchnięte na bok i prawie o nich się nie mówi, wielu zapomniało, że Przykazania Boże muszą być podtrzymywane za wszelką cenę. Gdyby Moi wyświęceni słudzy przestali głosić Prawdę i przestali przywiązywać znaczenie do mówienia o istnieniu grzechu, to wtedy skąd dzieci Boże mogłyby o tym wiedzieć? Moi wyświęceni słudzy mają moralny obowiązek stać na straży Słowa Bożego i ostrzegać dzieci Boże przed niebezpieczeństwem grzechu. Ale oni postanowili tego nie robić. Wielu boi się głosić Prawdę z obawy przed prześladowaniem przez tych, którzy będą ich winić za grzechy innych.

W czasie Mojego czasu na ziemi nigdy nie wahałem się głosić o karach, które człowiek napotka, gdy nie będzie poszukiwał Bożego przebaczenia za swoje grzechy. Strach przed Bożą karą nie powinien być powodem unikania grzechu, ale tylko tak, wy grzesznicy możecie być zbawieni. Grzech to coś, z czym musicie żyć, ale nie wolno go wam akceptować. Musicie walczyć z nim, gdyż Ja pragnę ratować wasze dusze. Dlaczego nie miałbym pragnąć zbawienia waszych dusz bez względu na cenę? Czyż nie cierpiałem za was i nie umarłem w męczarniach na Krzyżu, abyście mogli być odkupieni w Bożych Oczach? Dlaczego więc Moi wyświęceni słudzy nie głoszą, że poszukiwanie życia wiecznego jest absolutną koniecznością? Jeśli nie poszukujecie życia wiecznego, to go nie znajdziecie.

Obowiązkiem tych wszystkich, którzy Mi służą, jest pomóc uratować człowieka od wiecznego potępienia. Prawda jest ukrywana od tak długiego czasu, że wiele dusz, z powodu swojego samozadowolenia, zostało dla Mnie utraconych. Wiedzcie, że w dniu ostatecznym poślę najpierw Moich Aniołów i że ludzie zostaną podzieleni na dwie części - tych, którzy popełniali okrucieństwa i tych, którzy są Moi. Proszę was, Moi wyświęceni słudzy, abyście mówili Prawdę, bo jeśli tego nie będziecie robili, to utracicie dla Mnie wiele dusz, czego wam nigdy nie wybaczę.

Albo będziecie służyli Bogu albo ulegniecie ludzkiej głupocie.

Wasz Jezus

 

Bóg Ojciec: Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść

orędzie nr 1228 z serii Ostrzeżenie

29.09.2014, godz. 20:50

Moja najdroższa córko, gdy akceptujecie Moją Miłość, rodzi ona wspaniałe owoce. Ale kiedy człowiek ją odrzuca, prowadzi to do obumierania ziemi. Bez Mojej Miłości nie ma życia, nie ma radości, nie ma pokoju. Odczuwanie Mojej Miłości wywołuje wielkie zdumienie, zachwyt i uczucie głębokiej wdzięczności w duszy osoby, której tego Daru udzielono.

Moje drogie dzieci, kiedy doświadczacie miłości od drugiego człowieka w jakiejkolwiek formie, to odczuwacie Moją Miłość. Ona może pochodzić jedynie ode Mnie, gdyż Ja Jestem Miłością. Miłość jest darem i trzeba ją przyjąć, kiedy poczujecie, że porusza ona wasze serca. Wy, którzy zaakceptujecie Moją Miłość, wiedzcie, że napełnię was obficiej Moim Darem, gdy podzielicie się nim z tymi, którym nie udzielono tej łaski.

Moja Miłość zwycięży zło i nienawiść. Miłość usuwa nienawiść, gdyż zły duch, cierń w boku człowieka, nie jest zdolny do miłości. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, to musicie mocno walczyć, aby nie dopuścić, aby jakiegokolwiek rodzaju nienawiść splamiła wasze dusze. Jeśli Mnie kochacie, wybaczycie swoim wrogom, ponieważ ujrzycie ich takimi, jakimi Ja ich widzę. To wymaga z waszej strony wytrwałości i dyscypliny, która was powstrzyma od krzywdzenia innej osoby, słownie czy fizycznie.

Gdy pozwolicie, by Moja Miłość popłynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwali pełnię pokoju i wolności. To dlatego, że nie będziecie czuli żadnej złośliwości, żadnej złości, żadnej urazy, ani żadnego pragnienia zemsty wobec innego Mojego dziecka. To jest Dar Mojej Miłości w jej najczystszej postaci. Przyjmijcie go ode Mnie poprzez odmawianie tej modlitwy.

Modlitwa Krucjaty (168) O Dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze,

O Przedwieczny Ojcze,

Boże Najwyższy,

Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.

Proszę, wybacz mi krzywdzenie innych i wszelki grzech,

który sprawił cierpienie któremuś z Twoich dzieci.

Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, jaką mogę odczuwać wobec innej osoby.

Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać Twoją Miłość wszędzie gdzie się udaję i pośród tych, których spotykam na co dzień.

Daj mi, Drogi Ojcze, Dary Wytrwałości i Ufności, abym mógł podtrzymywać Twoje Święte Słowo, a dzięki temu w ciemnym świecie utrzymywać żywym, płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.

Amen.

Dzieci, proszę czerpcie pociechę z wiedzy, że kocham was wszystkich, bez względu na to, kim jesteście, jakie grzechy popełniliście lub czy Mnie przeklinaliście czy nie. Moja Miłość do was jest bezwarunkowa.

Muszę jednak oddzielić tych, którzy starają się oślepić Moje dzieci na Prawdę o ich zbawieniu, od tych, którzy są Moi. Gdybym nie zainterweniował, wielu byłoby dla Mnie straconych, a nie jestem gotowy na to, by oddać te dusze tym, którzy pomimo wszelkich starań z Mojej strony, odrzucą Mnie w dniu ostatecznym.

Proszę, abyście całkowicie Mi zaufali i trzymali Moją Pieczęć Ochrony w jakiejkolwiek formie blisko siebie. Walka już się rozpoczęła i wymierzę sprawiedliwość karząc tych, którzy starają się zniszczyć Moje dzieci.

Nigdy nie zapominajcie, Kim Ja Jestem. Jestem początkiem i końcem. Wszyscy, którzy przyjdą do Mnie, znajdą Życie Wieczne. Pozwólcie Mi zabrać was do schronienia i do chwalebnego życia w jedności z Moją Wolą. Ujawnię Nowy Raj w Moim Własnym Czasie i pragnę, abyście okazali cierpliwość. Przeżywajcie swoje życie w harmonii z innymi. Opiekujcie się swoimi rodzinami, jak dotąd. Przychodźcie do Mnie w waszych kościołach, tak jak wcześniej. Ale zawsze pamiętajcie, że Prawda, Prawdziwe Słowo Boże nigdy nie może się zmienić, gdyż Ja Jestem Prawdą. Ja nigdy się nie zmienię, bo tak nigdy stać się nie może.

Kocham was. Błogosławię was. Chronię was.

Wasz Kochający Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Trzymajcie się Prawdy w każdym czasie, gdyż bez niej, będziecie żyli w kłamstwie‬

orędzie nr 1227 z serii Ostrzeżenie

28.09.2014, godz. 18:15

Moja szczerze umiłowana córko, Słowo Boga, ustanowione przez Niego i podyktowane Moim Świętym Apostołom było fundamentem, na którym Moje Mistyczne Ciało, Kościół, został zbudowany.‬

‪Odwieczne Słowo jest fundamentem, na którym jest osadzony Kościół.‬ ‪Nie odwrotnie.‬ ‪Słowo Boże jest Wieczne - jest wyryte w kamieniu.‬ ‪Ono jest fundamentem Prawdy.‬ ‪Fundament Mojego Kościoła nie może się zachwiać, ale budynek, który jest na nim, może zostać zmieniony i zmodyfikowany.‬ ‪Jednakże, gdy budynek się zmieni, to fundament może go nie utrzymać, jeśli będzie odbiegał od konstrukcji budynku, dla którego został zaprojektowany.‬

‪Słowo Boże nigdy nie może zostać zmodyfikowane, ponieważ ono nigdy nie może się zmienić.‬ ‪Bo jakże by mogło?‬ ‪Bóg nie powiedział czegoś, mając na myśli coś innego.‬ ‪Kościół musi być podporządkowany Słowu Bożemu.‬ ‪Słowo Boże nie jest podporządkowane tym członkom Mojego Kościoła, którzy mogą odczuwać inaczej. Gdy odważycie się ingerować w Słowo, zdradzicie Mnie, Jezusa Chrystusa.‬ ‪Ja Jestem Kościołem.‬ ‪Moim Ciałem jest Kościół, a wszystko, co wypływa ode Mnie jest święte.‬ ‪Tak długo, jak Prawda jest podtrzymywana przez was, Moje wyświęcone sługi, możecie Mnie reprezentować.‬ ‪Tak długo, jak Mi ufacie i oddajecie cześć oraz dokładacie starań, aby odpowiednie procedury były na swoim miejscu w Moim Kościele, to możecie mówić, że jesteście Moi.‬

‪Kiedy Bóg dyktował Ewangelię, przez moc Ducha Świętego, Słowo mogło być przedstawiane z użyciem różnych wyrażeń, ale tak czy inaczej, pozostało to samo.‬ ‪Gdy Bóg mówił przez proroków i tych Moich apostołów, którzy byli pobłogosławieni darem Ducha Świętego, język był jasny, prosty i autorytatywny.‬ ‪Tak samo jest dzisiaj, kiedy Bóg mówi do swoich proroków.‬ ‪Język jest jasny, prosty i przekazywany z autorytetem, ponieważ on pochodzi od Boga.‬ ‪Słowa wypowiedziane przeze Mnie, waszego Odkupiciela, są prawdziwe, gdyż Moje Święte Słowo zawarte w pismach pochodzi od tej samej Ręki.‬ ‪Dlatego uważajcie na każdego, kto daje wam nową wersję Prawdy, która jest trudna do zrozumienia, trudna do naśladowania i niejasna.‬ ‪Kiedy Prawda zostanie przekręcona, od niej będzie pochodzić fałszywa doktryna.‬ ‪Będzie ona pełna braków; nielogiczna i będzie dokładnym przeciwieństwem Świętego Słowa Bożego.‬

‪Kiedy mówią wam, że Bóg akceptuje grzech z powodu Jego Miłosierdzia, wiedzcie, że to jest kłamstwo.‬ ‪Bóg przyjmie skruszoną duszę, ale nigdy nie grzech, bo to jest niemożliwe.‬

‪Trzymajcie się Prawdy w każdym czasie, gdyż bez niej, będziecie żyli w kłamstwie.‬

‪Wasz Jezus‬

 

Matka Zbawienia: Grzech jest faktem. Istnieje i będzie nadal istniał do czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa

orędzie nr 1226 z serii Ostrzeżenie

27.09.2014, godz. 19:20

Moje kochane dzieci, jak bardzo boli mnie serce w tych okropnych czasach, kiedy człowiek powstaje, by przeciwstawić się Bogu na tak wiele sposobów.

Boże Prawa są łamane na całym świecie, ponieważ grzech nie jest już uznawany za zły. Jest natomiast przy każdej okazji usprawiedliwiany tak, że człowiek nie potrafi już odróżnić tego, co słuszne od tego, co błędne. Gdy obejmiecie grzech we wszystkich jego formach i stwierdzicie, że nie pociąga on za sobą żadnych skutków, wtedy nigdy nic was nie zadowoli. Gdy tylko grzech stanie się postrzegany jedynie jako ludzka ułomność, doprowadzi on do większego i poważniejszego grzechu, aż w końcu zaprowadzi do ciemności duchowych i oddzielenia się od Boga. To pozostawi próżnię w waszych duszach, która przyniesie pewnego rodzaju nędzę, z której trudno się wyrwać.

Ciemność pochodzi od złego ducha. Światło pochodzi od Boga. Grzech przynosi ciemność i jeśli nie uznacie grzechu i nie będziecie dążyli do pojednania, wówczas będzie on rósł i jątrzył się dopóki nie zadusi ducha. Nic na tym świecie nie przyniesie ani nie może przynieść duszy ulgi, za którą tęskni. Tylko pojednanie duszy z Bogiem może uwolnić ją od tego morderczego uścisku. 

Grzech jest faktem. Istnieje i będzie nadal istniał do czasu Powtórnego Przyjścia Chrystusa. Dzieci Boga, które rozumieją Dziesięć Przykazań ustanowionych przez Niego, będą wiedziały, że człowiek musi prosić Boga o przebaczenie za każdym razem, gdy zgrzeszy. Nic nie szkodzi, że stale na nowo odnajduje on Boga i błaga o Jego przebaczenie, ponieważ jest to jedyny sposób, aby pozostać z Nim w jedności. W ten sposób otrzymacie wiele Łask, dojrzejecie i zamieszkacie w Świetle Boga.

Człowiek musi zaakceptować swoją słabość z powodu istnienia grzechu. Musi przyjąć, że grzech może oddzielić go od Boga. Kiedy nie akceptuje tego faktu, to mówi, że jest równy Bogu. Bez wiary w istnienie grzechu człowiek nie może służyć Bogu. To właśnie wtedy rozdział pomiędzy duszą a jej Stwórcą staje się coraz większy, aż dojdzie do braku łączności między człowiekiem a Bogiem.

Jest to pragnieniem szatana, by przechwycić dusze i nie dopuścić do ich zbawienia. Dopóki człowiek nie uzna jak ważne jest przyjęcie Prawa Boga, będzie się Go zapierał. 

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Piękno człowieka, stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania

orędzie nr 1225 z serii Ostrzeżenie

24.09.2014, godz. 15:05

Moja szczerze umiłowana córko, tak jak Moja Umiłowana Matka została wybrana przez Boga, aby ogłosić przyjście Mesjasza, tak też ma ona przygotować ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.

Ona została wyniesiona do najwyższej Hierarchii w Niebie i Mój Przedwieczny Ojciec przyznał jej wielkie moce. Jednak pozostaje ona tą, którą była wcześniej, tą, którą jest teraz i tą, którą zawsze będzie, oddaną i pokorną służebnicą Bożą. Ona służy Mu w Jego Planie, aby podnieść człowieka do doskonałego stanu, jaki był mu przeznaczony.

Piękno człowieka stworzonego na Żywy Obraz Boga, jest nie do opisania. Żaden mężczyzna, kobieta ani dziecko na tej ziemi nie może się równać z tym, co zostało stworzone, gdy Bóg wydał na świat Adama i Ewę. Grzech był ich upadkiem, a Lucyfer ich wrogiem. Wówczas ten idealny stan został zniszczony. Człowiek zbrukany grzechem nigdy nie odzyska ponownie tego doskonałego stanu dopóki wąż i ci wszyscy, którzy go czczą nie zostaną wygnani. Dopóki ten dzień nie nadejdzie, piękno ludzkiego ciała i duszy pozostanie splamione.

Człowiek jest największą miłością Boga. Aniołowie są Jego sługami, dlatego oni też muszą okazywać miłość Stworzeniom Bożym. Miłość Boga do Jego rodziny przekracza wszystko, co stworzył i dopóki nie odzyska On dusz swoich dzieci, nigdy nie spocznie. Bóg zezwala na wiele cierpień, upokorzeń i tragedii, z których wszystkie są spowodowane przez nienawiść tego, dla którego miał najwyższy szacunek - byłego Archanioła Lucyfera, który stał się szatanem. Upadły z powodu swojej zazdrości, pychy i miłości własnej, zadał Ojcu największy niewyobrażalny ból. A dzisiaj, tak jak to było wtedy, on wciąż robi to samo.

Wierni aniołowie Mojego Ojca, wszyscy święci i Moja umiłowana Matka, utworzyli więź, która nigdy nie może zostać zerwana. Cokolwiek Mój Ojciec powie, jest wykonywane przez Jego Elitarną Hierarchię. Nigdy Mu się nie przeciwstawiają. Cokolwiek Mój Ojciec pragnie, stanowi prawidłową i najlepszą drogę. Jest to ten sposób w jaki ludzkość może być zbawiona od przekleństwa złego ducha. To ma dla Niego pierwszeństwo. Niech nikt nigdy nie waży się Jemu sprzeciwić. W swoim Ostatecznym Planie, na ostatecznym etapie, doprowadzając swój Plan Zbawienia do końca, będzie interweniował na wiele sposobów.

Tytuł Mojej Matki, "Matka Zbawienia", ostatni dany jej przez Ojca Przedwiecznego, Boga Najwyższego nie jest przypadkiem. Wysłano ją, by ostrzegła świat i przygotowała go na ostateczny atak złego ducha na ludzkość. To zadanie zostało jej przyznane i proszę, abyście to zaakceptowali i zawsze odpowiadali na jej wołanie o modlitwę.

Trójca Święta przyniesie wiele błogosławieństw dla tych, którzy odpowiedzą na tę ostatnią misję z Nieba - Misję Zbawienia. Przyjmijcie z dziękczynieniem, że taka łaska została okazana ludzkości z miłością i miłosierdziem.

Wasz Umiłowany Jezus

 

Łatwo jest powiedzieć, że jesteście chrześcijanami, gdy nie ma sprzeciwu wobec chrześcijan

orędzie nr 1224 z serii Ostrzeżenie

23.09.2014, godz. 23:30

Moja szczerze umiłowana córko, gdy docieram do dzieci Bożych wszystkich religii, niewierzących i chrześcijan, wiele z nich w wyniku Mojego Wołania nawraca się na chrześcijaństwo. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez Łaskę Bożą, przez moc Ducha Świętego.

Tymczasem chrześcijanie mający dobre intencje i Moi oddani wyznawcy przekonają się, że próby, którym będą musieli stawić czoła, będą bardzo trudne. Pytam was teraz. Kto z was jest tak silny, że w tym czasie będzie stał po Mojej Stronie i przestrzegał Prawdy bez Mojej interwencji? Wielu z was, o dobrych sercach, pozostanie Mi wiernymi, ale tylko będąc we własnych grupach. Kiedy wszyscy zgadzacie się ze sobą jest wam łatwiej Mi służyć. Ale gdy natraficie na opozycję ze strony Moich wrogów - a na pewnym etapie tak się stanie - przekonacie się, że nie będzie wam łatwo oprzeć się ich kuszeniu, by przyjąć fałszywą doktrynę.

Gdy będziecie krytykowani za zachowywanie wierności prawdziwemu Słowu Bożemu, wielu z was będzie zbyt słabych, aby je bronić. Gdy doświadczycie oporu ze strony swoich braci chrześcijan i gdy będziecie zmuszani do przyjęcia nowo dostosowanej, lecz sfałszowanej świętej księgi, pogrążycie się w smutku. Od tej pory wasza wiara będzie poddana prawdziwej próbie. Będziecie mieli do wyboru dwie możliwości. Wierzyć w Prawdę, ponieważ została ustanowiona przez Boga i wielu za nią przelało krew, aby pojednać człowieka z jego Stwórcą. Albo zaakceptować rozwodnioną wersję Mojego Słowa, nasączoną kłamstwami.

Pierwszy wybór przyniesie wam wiele bólu, smutku i cierpienia, gdyż pozostając Mi wiernymi będziecie w pogardzie u innych. Ale, wybierając drugą opcję - mimo iż prawdopodobnie będziecie obsypywani pochwałami, będziecie akceptowani w swoim środowisku i przez Moich wrogów - pogrążycie się w ciemnościach, a wasze dusze będą zagrożone.

Łatwo jest powiedzieć, że jesteście chrześcijanami, gdy nie ma sprzeciwu wobec chrześcijan. Ale jeśli będziecie pogardzani, wyszydzani, wyśmiewani lub oczerniani w Moje Imię, niektórzy z was nie będą na tyle silni, aby wytrzymać te próby. Wielu z was Mnie opuści i odejdzie z powodu obawy przed opinią publiczną. Wielu z was Mnie zdradzi. Wielu z was odwróci się plecami, ponieważ będziecie się za bardzo wstydzili nieść Mój Krzyż.

Nigdy nie zakładajcie, że bycie Moim wyznawcą jest łatwe, bo nie jest. Lecz przyjdzie czas, kiedy wasza wiara zostanie poddana ostatecznej próbie i wtedy poznam, kto jest Mój, a kto nie.

Wasz Jezus

 

Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną

orędzie nr 1223 z serii Ostrzeżenie

21.09.2014, godz. 17:45

Moja szczerze umiłowana córko, Moje Serce należy do wszystkich rodzin, a Moim Pragnieniem jest błogosławić w tej chwili każdej rodzinie, małej, średniej czy dużej. Kiedy miłość jest obecna w rodzinach, oznacza to, że Moc Boża stoi na straży tego, by wszystkie Jego dzieci należały do Niego. To On stworzył każde z nich.

Bóg zachowuje swoją Miłość do człowieka poprzez komórkę rodzinną, ponieważ w takich warunkach Jego miłość rozwija się w sposób naturalny. Miłość obecna w rodzinach, które są zjednoczone, przynosi wielkie łaski, ponieważ wzajemna miłość członków rodziny jest jednym z największych Darów od Boga. Bóg korzysta z miłości w rodzinie, aby rozwijać jej skrzydła, tak, by każdy członek kochającej rodziny pomógł rozpowszechniać tę miłość, dokądkolwiek pójdzie. Podobnie, jeśli komórka rodzinna ulegnie rozbiciu, będzie to miało bezpośredni wpływ na waszą lokalną społeczność, na wasze społeczeństwo i na wasze narody.

Gdy Bóg stworzył Adama i Ewę, pragnął mieć własną rodzinę, którą by hojnie wszystkim obdarowywał. On będzie zawsze dążył do ochrony rodziny, ponieważ jest to miejsce, w którym śmiertelny człowiek po raz pierwszy odkrywa miłość. Kiedy miłość kwitnie w rodzinach, wtedy będzie kwitła w narodach. Ponieważ miłość wzajemna powstaje i rozwija się w rodzinie, to właśnie z tego powodu rodzina jest atakowana przez szatana. Szatan wykorzysta wszelkie wpływy jakie tylko może, by skazić ludzi tak, aby usprawiedliwiali oni wszelkie przyczyny rozbicia komórki rodzinnej. Będzie uniemożliwiał tworzenie się rodzin i będzie starał się nie dopuszczać do ponownego jednoczenia się rodzin, jeśli taka byłaby Wola Boża.

Rodzina zrodzona z miłości do Boga zawsze będzie atakowana przez zło. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby chronić swoją rodzinę od złego ducha.

Modlitwa Krucjaty (167) Chroń moją rodzinę

O Boże, mój Ojcze Przedwieczny, przez łaskę Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, proszę, w każdym czasie chroń moją rodzinę od zła.

Daj nam siłę, abyśmy wznieśli się ponad złe intencje i pozostali zjednoczeni w naszej miłości do Ciebie i siebie nawzajem. 

Podtrzymuj nas podczas wszelkich prób i cierpień, jakich możemy doświadczać i ożywiaj miłość, jaką mamy dla siebie nawzajem, abyśmy pozostawali w jedności z Jezusem.

Błogosław nasze rodziny i daj nam Dar Miłości nawet w czasie konfliktów.

Wzmocnij naszą miłość, abyśmy mogli dzielić radość naszej rodziny z innymi, tak, by móc dzielić się Twoją Miłością z całym światem. Amen.

Pamiętajcie, że Bóg stworzył każdego z was na swoje Podobieństwo, aby mógł On stworzyć idealną rodzinę. Bądźcie wdzięczni za wasze rodziny, gdyż to jest jeden z największych Darów, jakim obdarzył On ludzki rodzaj. Kiedy cierpienie na ziemi dobiegnie końca i kiedy będzie usunięta nienawiść, Bóg zjednoczy ludzkość jako jedno w Nim. Staniecie się ponownie doskonali i Jego Rodzina będzie miała Życie Wieczne.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl