OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 64

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca

orędzie nr 1282 z serii Ostrzeżenie

02.12.2014, godz. 23:10

Moja szczerze umiłowana córko, pomimo dni ciemności, które was czekają, gdy świat będzie oczyszczany z grzechu i kiedy Ja zostanę odrzucony, jako już pozbawiony znaczenia, Ja nadal Jestem Bogiem Wielkiego Miłosierdzia.

Przypominam, że wybaczam łatwo i kocham wszystkich, każdą częścią Mojej Istoty, choć wielu dręczy Mnie swoją obojętnością i nienawiścią do Mnie. Przyjmuję fakt, że Ja nie Jestem kochany tak, jak niegdyś i że wiara Mojego ludu stała się zimna, gdyż to zostało przepowiedziane. Moim Obowiązkiem jest teraz uwolnić człowieka z niewoli narzuconej mu przez szatana poprzez kuszenie. Dopóki człowiek nie uwierzy w szatana - największej plagi, jaka spotkała ludzkość - nie zaakceptuje Mojej Boskości, Mojej Miłości czy Mojego Istnienia.

Jest to trudne dla was wszystkich, którzy Mnie znacie, aby pozostać w stanie łaski. Pomyślcie, jak bardzo zagubione są te dusze, które w ogóle nie zważają na Mnie; te, które dobrze wiedzą, Kim Ja Jestem, lecz które w ogóle nie poświęcają Mi swojego czasu; chodzi o te dusze, które otrzymały Sakramenty i Prawdę, ale które zrzekły się swego prawa do Mojego Królestwa. Wielu z nich ubóstwia fałszywych bogów i prawie codziennie udowadniają swoje dążenie do rzeczy, które nie pochodzą ode Mnie. Nikt z tych ludzi Mnie nie kocha, lecz Ja ich kocham i zawsze będę kochał, ponieważ są częścią Mojego Ciała.

Następnie są te dusze, które nie są Mi wierne, które Mnie zdradzają i które są gotowe uwierzyć w nowe objawienia, które podważają Moją Boskość. Oni też pozwolili, by ich miłość do Mnie osłabła, ale Ja kocham ich tak samo, jak kocham tych, którzy kochają Mnie z całego serca. Nigdy się nie poddam szukając miejsca w ich sercach, szukając chwili, w której mogliby Mi odpowiedzieć lub kiedy w końcu może przyjmą Moje Wielkie Miłosierdzie.

Człowiek jest uczyniony na Obraz Boży. Jak każdy rodzic, Bóg widzi siebie w swojej własności i to przynosi Mu wielką radość. Każdy człowiek posiada cechy Mojego Ojca. Dobro jest w każdym i właśnie ta dobroć udowadnia wam, że Bóg jest obecny. Cieszcie się, gdy jesteście świadkami dobroci, miłości, cierpliwości i wielkich dzieł miłosierdzia, gdyż możecie być pewni, że obecność Boga działa w duszach, które wykazują te cechy. To właśnie dobroć w sercach grzeszników jest tym, co pokona zło. Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ Ja Jestem wszechmiłosierny, a Moje Miłosierdzie jest wszechogarniające. Nigdy nie odrzucę nikogo, kto będzie do Mnie wołał. Ja tylko pragnę przynieść im Moją Miłość, Mój Pokój i Moje Chwalebne Królestwo.

Módlcie się, Moi drodzy wyznawcy, abym mógł rozpalić miłość w sercach tych, którzy odpadli ode Mnie. Będę walczył do samego końca, tak bym mógł zebrać wszystkie dzieci Boże, a zwłaszcza Moich wrogów i przynieść im wieczne zbawienie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Aniołowie Boży mogą być proszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie udzielą wam mocy

orędzie nr 1281 z serii Ostrzeżenie

30.11.2014, godz. 17:20

Moje drogie dzieci, nigdy nie wolno wam modlić się do aniołów Bożych, ponieważ są Jego sługami, lecz starajcie się tylko oddawać chwałę Bogu i wypełniać Jego Najświętszą Wolę. Modlitwa jest aktem kultu, a gdy wzywacie anioły Boże z Jego Niebiańskiej Hierarchii, zawsze powinniście to czynić z intencją proszenia ich, aby się za was modliły. Gdy próbujecie nawiązać kontakt z Niebiańską Hierarchią Aniołów, to musi to być tylko prośba o pomoc i prowadzenie, abyście potrafili  wypełniać Najświętszą Wolę Boga.

Wy, którzy wierzycie, że otrzymacie moce od Aniołów Boga, jesteście w błędzie. Moc dana aniołom może pochodzić jedynie od Boga i nie wolno wam wykorzystywać jej jako substytutu modlitwy do Niego. Tak wiele dusz próbuje dziś kontaktować się z aniołami z egoistycznych pobudek, by zyskać moce, co nie ma nic wspólnego z Bogiem. Obsesja na punkcie aniołów może prowadzić do straszliwej frustracji, ponieważ może ona przyciągnąć złego ducha, jeśli nie będziecie ostrożni.

Prosząc anioły Boże, aby wam pomogły, zawsze musicie przeżegnać się najpierw Wodą Święconą, a następnie poprosić o pomoc w Imię Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie zrobicie i użyjecie jakiegokolwiek przedmiotu, który nie jest związany z chrześcijaństwem, to kiedy prosicie anioły o pomoc, możecie zaprosić złego ducha do swojego życia. Gdy już tak się stanie, pozbycie się go okaże się prawie niemożliwe. 

Zbyt intensywnie dążenie do wejścia w kontakt z aniołami może doprowadzić do zajęcia się okultyzmem. Gdy tak się stanie, będziecie przyciągali te anioły, które Mój Ojciec Niebiański wyrzucił z nieba. Setki tysięcy ich błąka się teraz po ziemi, szukając domu. Dusze, które otworzą się na ich wpływ, szybko mogą popaść w świat duchowy, który nie jest z Boga. Gdy przylgniecie do świata podziemnego, nie będziecie mieli spokoju. Ci upadli aniołowie zwabią was w sieć fałszu. Najpierw z pomocą takich aniołów zyskacie poczucie nadziei, a następnie przekonanie, że można mieć kontrolę nad wszystkimi aspektami swojego życia. W końcu błędnie  uwierzycie, że macie pełną władzę nad własnym losem. Wasze umysły wypełni różnego rodzaju wrażenie fałszywego pokoju, lecz wkrótce potem poczujecie straszną rozpacz.

Interesowanie się tymi duchami, które uważają, że są aniołami Boga, ale nie należą do Jego Królestwa, doprowadzi was do zaangażowania się w okultyzm, który zaślepi was na Prawdę i zniszczy wasze dusze.

Bóg nie udziela pozwolenia swoim Aniołom, by dawali wam dary, ponieważ one mogą pochodzić tylko od Niego. Aniołowie Boży mogą być poproszeni o modlitwę za was, ale nigdy nie dadzą wam ziemskich dóbr i duchowych mocy. Kiedy ubóstwiacie anioły i gonicie za tego rodzaju rzeczami, jesteście winni łamania Pierwszego Przykazania Bożego.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem

orędzie nr 1280 z serii Ostrzeżenie

29.11.2014, godz. 14:25

Moja szczerze umiłowana córko, Moja Boskość objawia się poprzez słabych, bezbronnych, samotnych i pokornych. Moja Moc szerzy się przez takie dusze według Mojej Świętej Woli i to właśnie przez nich mogę osiągnąć Mój Plan zbawienia ludzkości.

Gdy ci, którzy zostali powołani przeze Mnie, aby głosić Moje Święte Słowo są odciągani od Świętego dzieła z powodu grzechu pychy, starając się definiować Moje Słowo z przesadnym szacunkiem dla własnego ludzkiego intelektu. Zapominają, że pójście za Mną, zostało już zdefiniowane i to, że Moje Święte Słowo musi być słyszane, a nie dźwięk ich własnego głosu. Właśnie przez grzech pożądania, odrzucą oni Moje Słowo w ambitnym dążeniu do przyćmienia Mnie i poszukiwania swojej chwały. Grzech bierności z powodu lenistwa sprawi, że będą oni winni ostatecznej zdrady, gdy nie dotrzymają Mi wierności z braku wiary i odwagi.

I tak będzie przy ostatecznym przygotowaniu do Mojego Powtórnego Przyjścia, że tych, którzy uważają się za bardziej godnych, bardziej zasługujących niż inni, lecz są pełni pychy, spotka gorzka nagana i upadną. Słabych, pokornych i skromnych, których wyznawcy w Moim Kościele uznają za mało ważnych, ale którzy będą trzymali się Prawdy, przygarnę tego Wielkiego Dnia. Przywołam ich i przyciągnę do siebie, gdy będę ich zbierał do Mojego Królestwa. Będą płakali łzami radości.

Następnie zbiorę tych, którzy Mnie nie znają, ale których obudzi Moje Światło - dobre dusze o złotych sercach - i powiem im "chodźcie tu, do Mojego Schronienia". A potem, grzesznicy, którzy dopuścili się strasznych okrucieństw, ale którzy prosili Mnie o Moje Miłosierdzie, zostaną wezwani i powiem im "chodźcie, wybaczam wam, gdyż szukaliście pojednania".

A następnie przyjdą ci, którzy Mnie zdradzili i choć kiedyś Mnie znali, odwrócili się ode Mnie, oni jednak nie będą w stanie spojrzeć Mi w oczy. Ani też nie będą szukali Mojego Miłosierdzia i tym powiem "precz ode Mnie, bo nie nadajecie się, by wejść do Mojego Królestwa".

Na koniec ci, którzy oddali bestii prawo przysługujące im z urodzenia, nigdy nie staną przed Moim Obliczem, ponieważ zostaną wrzuceni do pieca wraz z tymi, którzy pozbawili Mnie dusz tych w Moim Kościele na ziemi, którzy ślepo poszli za nimi w ciemność nocy.

Wtedy wszystko się zakończy i w ułamku sekundy nastanie nowy początek - nowy świat na ziemi, tak jak to miało być. Świat bez końca.

Wasz Jezus

 

Nazwy tytułów, które są związane ze Mną zostaną zmienione na nowe

orędzie nr 1279 z serii Ostrzeżenie

28.11.2014, godz. 23:50

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest przygotowywany do Mojego Powtórnego Przyjścia i zaangażowane są dwa oddzielne podmioty w wytyczanie drogi do tego Dnia.

Tak jak Ja, Jezus Chrystus, przez Moją Interwencję przygotowuję was do tego, tak też szatan przygotowuje swoją armię. Od wielu lat mnóstwo planów jest opracowywanych przez Moich wrogów, którzy znają Prawdę, a mimo to zdecydowali się zniszczyć Mój Plan Zbawienia. Wielu upadło, łącznie z wybranymi i oddało się okultyzmowi.

Moi wrogowie stworzyli wiele skomplikowanych planów, które obejmują ludobójstwo niewinnych bez ich wiedzy. Podczas gdy aranżują oni liczne nikczemne działania przeciwko ludzkości z powodu chciwości i żądzy władzy, najambitniejszy czyn uwidoczni się wtedy, kiedy w końcu przejmą oni władzę nad Moim Domem.

Plany rzucenia na kolana Mojego Świętego Domu są w toku. Przygotowania zostały poczynione, by bestia zajął swoją pozycję. Aby mieć pewność, że zostanie on z radością powitany przez świat, został wprowadzony szczegółowy plan, który obejmie każdy aspekt światowej polityki i religii. Jednak zanim nastąpi koronacja bestii i zasiądzie on na tronie w Moim Kościele, w tajemnicy odbędzie się wiele aktów profanacji na ołtarzach Mojego Kościoła. Czarne msze będą się szerzyły, dając tym samym wielkie moce szatanowi i jego hierarchii. Będą oni pożerali wszystko, co jest święte i zadadzą sobie wiele trudu, aby zniszczyć chrześcijaństwo, posuwając się do tego, co będzie największym oszustwem w historii Mojego Kościoła na ziemi. Dopuszczą się tego oszustwa, udając, że przyjmują chrześcijaństwo. Nic już nie będzie takie, jakie się będzie wydawało i tylko ci, którzy są pobłogosławieni darem rozeznania, zobaczą, co naprawdę się dzieje.

Każdy grzech zostanie uznany za dopuszczalny. Ja, Jezus Chrystus, będę przeklęty, ale Moje Imię zostanie wykorzystane, by uzyskać zgodę na akceptację grzechu śmiertelnego. Diabeł przez swoje wierne kohorty odwróci tyłem do przodu wszystko, co pochodzi ode Mnie. Nazwy tytułów, które są związane ze Mną i z tymi, którzy Mnie reprezentują, zostaną zmienione na nowe. Ich dawne tytuły zostaną zastąpione nowymi, które, jak będzie się mówiło światu, będą stanowić nowe, innowacyjne i pełne miłosierdzia podejście do równości.

Grzechy człowieka zostaną wyniesione na Moich Oczach i umieszczone przed Moimi Ołtarzami w geście wyzwania. Wiedzcie, że ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie to kłamcy, jeśli nie przestrzegają Mojego Świętego Słowa i jeśli odmawiają głoszenia Prawdy. To są oszuści. Mam być wyszydzany nie tylko przez same słowa, działania i zmiany w Świętej Doktrynie, ale także przez starannie inscenizowane rytuały, które będą się odbywały się na Moich Ołtarzach.

Nadejdzie dzień, kiedy Mój Ojciec wkroczy i powstrzyma tę ostateczną profanację. Próby wprowadzenia życia w te nowe, pogańskie obrzędy, podejmowane przez Moich wrogów, będą daremne. Zaprezentują oni wyszukane i rozrywkowe imprezy, by "oddawać cześć Bogu", ale nic dobrego nie będzie mogło z tego wyniknąć, ponieważ zabraknie Płomienia Ducha Świętego. Będą natomiast widoczne kłęby dymu z ognia nie dającego się rozpalić. To jest dym szatana, który będzie dusił dzieci Boże.

Wasz Jezus

 

Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają Mi czci

orędzie nr 1278 z serii Ostrzeżenie

27.11.2014, godz. 19:50

Moja szczerze umiłowana córko, wiele cierpień doświadczanych przez ludzi w najbliższych latach, będzie duchowych.

Duchowe cierpienia odczują nie tylko Moi wyznawcy, którzy pozostają wierni Słowu Bożemu, ale wszyscy ludzie bez względu na to, w co wierzą. Szatan i jego demony, od najwyższego rangą do najniższego, wędrują po świecie, szerząc nienawiść wśród dzieci Bożych. Nienawiść ogarnęła ludzki rodzaj i można ją ujrzeć w wielu jej przejawach. Gdy szatan kusi duszę by wciągnąć ją w kokon nienawiści, wybiera podatną na to osobę poprzez wywołanie uczucia zazdrości, które wkrótce obraca się w nienawiść. Nienawiść się rozszerza i ma wpływ na ludzi w każdym wieku.

Duch miłości i miłosierdzia niegdyś obecny w sercach ludzi osłabł, a to oznacza, że miłość, która łączyła społeczności, narody i kraje, wygasła. Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają Mi czci. Ja, Jezus Chrystus zostałem zapomniany. Są oni tak zajęci sprawami doczesnymi, że stworzyli sobie bardzo samotną egzystencję. Gdy brakuje miłości w waszym życiu, ogromna część waszej istoty usycha i więdnie jak roślina pozbawiona wody.

Bóg jest Miłością, a gdy miłość jest obecna w świecie, panuje większa harmonia i pokój. Przeciwieństwem miłości jest nienawiść, która pochodzi od diabła. Jeśli pozwolicie, aby nienawiść wypełniła wasze serca, będzie się ona w was jątrzyć i rozwijać jak rak, aż was pochłonie. Nienawiść niszczy życie i wytwarza straszliwe podziały. Zatruwa ona duszę. Wywołuje głębokie niezadowolenie w duszach tych, którzy pozwolili, by decydowała ona o każdym czynie podejmowanym przez nich. Nienawiść przenosi się bardzo szybko z jednej duszy na drugą, bo gdy zadajecie się z osobą, która jest przepełniona nienawiścią, zyskuje ona nad wami władzę kusząc, byście dawali posłuch każdemu argumentowi, by tę nienawiść usprawiedliwić.

Chrześcijanie, którzy pozwalają, by zawładnęła nimi nienawiść, nigdy nie mogą ulec pokusie wykorzystywania Mojego Świętego Imienia, by podżegać do nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej. Musicie Mnie prosić, abym uwolnił wasze dusze od nienawiści, ponieważ jeśli pozwolicie jej przejąć swoją duszę, nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza.

Wykorzystajcie czas wam dany, aby bardziej Mnie kochać, bowiem kiedy naprawdę Mnie kochacie, ta miłość zostanie odwzajemniona. Wtedy nie będziecie w stanie brać udziału w jakimkolwiek dialogu, w którym obecna jest nienawiść.

Kochajcie Mnie, a będzie wam łatwiej kochać innych. Jeśli nienawidzicie innej osoby, nie znacie Mnie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

orędzie nr 1277 z serii Ostrzeżenie

27.11.2014, godz. 08:40

Moje drogie dzieci, fałszywy kościół - ten, który zastąpi Kościół mojego Syna na ziemi - jest gotowy, a wszystkie herezje zostaną sprytnie ukryte między wierszami nowego mszału, który zastąpi stary.

Fałszywy kościół ciemności zostanie zbudowany po ogromnej pożodze w celu zastąpienia dotychczasowego Kościoła. Wszystko, co było obecne w Kościele Mojego Syna zostanie zastąpione tym wszystkim, co będzie nowe. Ale jedna rzecz nigdy się nie zmieni. Fundamenty, na których Kościół mojego Syna został zbudowany nie zostaną naruszone, ponieważ są one mocno osadzone w ziemi. Nikt nie będzie mógł ich naruszyć i nie naruszy dlatego, że Bóg na to nie pozwoli.

Kościół ciemności będzie pozbawiony życia. Nie wyda żadnych owoców, gdyż zostanie zbudowany na zepsutej glebie. Z ust tych, którzy będą głosili kazania ze swoich ambon, popłyną wszelkiego rodzaju herezje. Stanie się on jaskinią nieprawości i nic, co będzie głosił ustami tych, którzy będą przechwalali się jego wielkością, nie będzie miało jakiegokolwiek sensu.

Będą to dni, kiedy wielu chrześcijan już ponad miarę zastraszonych, zmęczonych i pozbawionych prawdziwej wiary, będzie oddawało cześć w jego murach. Nie będą czcili mojego Syna, lecz antychrysta, gdyż to on zasiądzie na tronie, który zostanie wzniesiony w jego murach.

Antychryst będzie rządził blisko miejsca, gdzie mój Syn zbudował swój Kościół i wielu ludzi uwierzy, że to jest od Niego, ale byłby to największy błąd. Każdy, kto się sprzeciwi temu kościołowi lub kto dostrzeże błąd, zostanie wyśmiany i oskarżony o herezję przez tych zdrajców mojego Syna, którzy sami będą największymi heretykami, jacy kiedykolwiek przeniknęli do Kościoła Bożego od dnia jego powstania.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby pozostała silna armia kapłanów mojego Syna, którzy nigdy nie poddadzą się naciskom, jakie nastąpią.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Zaroi się od herezji, a Moje Imię zaniknie

orędzie nr 1276 z serii Ostrzeżenie

26.11.2014, godz. 23:10

Moja szczerze umiłowana córko, Ja Jestem dla świata Tajemnicą i tylko ci, którzy są blisko Mnie poznają ogrom Miłości, jaką mam w swoim Sercu dla ludzkości.

Gdyby mogli ujrzeć Moją Twarz, poznaliby jak głęboka jest Moja Miłość; Moja troska; Moja frustracja; Mój gniew; Moje współczucie; Moja troska o wszystkich. To właśnie z powodu Mojej Miłości do was wszystkich odczuwam to wszystko i z powodu Mojej Boskości oraz tajemnicy Przymierza Mojego Ojca, człowiekowi dano tylko tyle informacji o Istnieniu Boga. Pełna Prawda o Moim Królestwie, które nadchodzi zostanie poznana tylko przez tych, którzy do niego wejdą. Do tego czasu, bądźcie pewni, że Moja Wielka Chwała objawi się w każdym z was, kiedy śmierć nie będzie już miała żadnej władzy nad wami.

Musicie ufać tym Orędziom całym sercem i wiedzieć, że zawierają one Źródło wszelkiego Życia. Moja Obecność wśród was, Moi umiłowani wyznawcy, staje się coraz silniejsza, a im silniejsza się staje, tym większą nienawiścią Jestem obrzucany i ci wszyscy, którzy odpowiadają na Moje Wołanie w zbawianiu dusz. Demony z każdej kategorii i hierarchii szatana skaziły dusze wielu dobrych ludzi, którzy Mnie kochają. Te biedne dusze zostały oszukane po to, by odrzuciły Mój Ostateczny Plan przygotowania Mojej Reszty. Zamiast tego wpływa się na nie, żeby stały się chętnymi uczestnikami armii szatana. W wielu przypadkach nie odnosi się wrażenia, że armia szatana otwarcie Mi się sprzeciwia. Nie. Szatan jest zbyt przebiegły, aby ujawnić swoją obecność, a więc każda jego taktyka walki przeciwko tej Misji będzie starannie przygotowana, ale będziecie w stanie rozpoznać jej cechy. Pycha, arogancja, subtelne apele wzywające do sprawiedliwości, które będą kamuflowały słowa herezji i bluźnierstwa, zostaną przedstawione ludzkości jako świadczące o wrażliwości oświadczenia i publiczne apele o uznawanie praw człowieka. Gdy Mój Kościół zacznie pruć się w szwach, Moi najbardziej oddani zwolennicy zrzucą to na karb zmieniających się czasów; na nową erę, gdy świat staje się bardziej ujednolicony, mimo różnic religijnych i na nowy początek.

Nowa era Kościoła będzie postrzegana jako powszechna ewangelizacja jakiej jeszcze nigdy nie widziano w Moim Kościele od czasów, kiedy Moi Apostołowie rozpoczęli swoją misję. Będzie to najpierw powitane z radością przez świecki świat. A gdy tylko świecki świat zaakceptuje ten plan, przywódcy w Moim Kościele będą zmuszeni przyklasnąć tej nowej erze, gdzie Kościół i świecki świat staną się jednym. Zaroi się od herezji, a Moje Imię zaniknie.

Ci, którzy należą do Mnie nigdy się nie poddadzą i zostaną im udzielone różnego rodzaju wielkie łaski. Strach nie zatrzyma ich w walce z armią szatana. Ich głosy będą głośno rozbrzmiewały, bo Duch Święty umocni ich w taki sposób, który zadziwi wielu. Będą oni podtrzymywali Prawdę za wszelką cenę, a niebiańska hierarchia, wszyscy aniołowie i święci będą maszerować z nimi. Będą na nich rzucane wszelkie zniewagi; stawiane przed nimi wszelkie przeszkody i będą opluwani wszelkimi przekleństwami. Ale nic ich nie powstrzyma, a Ja, Jezus Chrystus napełnię ich serca odwagą, determinacją i wolą, aby przeciwstawili się tym wszystkim, którzy Mnie zdradzą i którzy będą ich prześladowali za mówienie Prawdy.

Nigdy nie bójcie się powtarzać Świętego Słowa Bożego wciąż na nowo, bowiem miliony nie rozpoznają kłamstw, które wkrótce zastąpią Moje Święte Doktryny.

Wzbudzę wielu dzielnych mężczyzn i wiele kobiet z różnych zakątków świata, by głosili prawdziwe Słowo Boże, tak jak zostało ono przekazane w Najświętszej Biblii. Gdy będą wzmacniali Prawdę, kłamcy rzucą im wyzwanie używając pokrętnej logiki, by im zaprzeczyć. Moi wrogowie zjawią się w wielkiej liczbie i uzbrojeni w teologiczne argumenty, przy pomocy których będą podważać Słowo Boże w czasie prowadzącym do Mojego Powtórnego Przyjścia. Staną na czele wielu Moich zagubionych wyświęconych sług, którzy zostaną oszukani przez Mojego przeciwnika.

Głosy Moich wrogów będą brzmiały głośno, aż zachrypną, wykrzykując nieprzyzwoitości z nienawiścią płynącą z każdego poru ich ciał do tych, którzy prowadzą Moją Armię Reszty. Nigdy nie zrezygnują z prześladowania wszystkich chrześcijan, aż do Dnia, w którym przyjdę sądzić. I wtedy wszystko ucichnie - nie wydadzą oni żadnego dźwięku, ponieważ dopiero wtedy uświadomią sobie straszną prawdę i to jak Mnie zdradzili.

Wasz Jezus

Ziemia skażona przez ich nikczemne postępowanie, będzie jęczała z bólu

orędzie nr 1275 z serii Ostrzeżenie

24.11.2014, godz. 15:30

Moja szczerze umiłowana córko, jak wiele pocieszenia potrzebuję w tym czasie, gdy tak wielu odpadło ode Mnie. Moje Łzy płyną wielkimi strumieniami, gdy armia szatana skażona jednym z najbardziej podłych jego demonów, Jezebel, skusiła wielu spośród tych, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują. Ileż oni zapomnieli i jak słabo pamiętają o Mojej Obietnicy ponownego przyjścia.

Czas Mojego Powtórnego Przyjścia jest już bardzo bliski i armia szatana zebrała się już w ogromnych ilościach, gotowa do walki z tymi, których nazywam Moją Własnością. Ta nikczemna armia będzie prowadzona przez Moich wrogów i nie ma takiej rzeczy, której by nie uczynili, usiłując zmylić świat tak, by uwierzył w ich kłamstwa. Przemawiając w Moje Imię, przejmą świętych mężczyzn i kobiety i staną się siłą, z którą trzeba będzie się liczyć. Przyjmowani z wielkim entuzjazmem przez świecki świat, zmienią oni oblicze ziemi pozostawiając za sobą spustoszenie.

Ziemia skażona przez ich nikczemne postępowanie, będzie jęczała z bólu i doświadczy wielkiego wstrząsu. Każdy nikczemny akt profanacji, który będą zadawać Mojemu Ciału, będzie przejawiał się zmianami klimatu, uszkodzeniem upraw, zmianami w atmosferze i powodzią na taką skalę, że pozostanie kilka narodów na ziemi, które nie zostaną dotknięte ich działaniami. Mój Ojciec zada im wielkie cierpienie.

Każdy bowiem, kto potępia w Moje Imię, też będzie potępiony. Za każdy akt bólu, zadany dzieciom Bożym, oni też będą cierpieli ten sam ból. Piekło, które przyniosą milionom, pociągnie za sobą karę, porównywalną do ognia, który codziennie płonie w wiecznej otchłani.

Bramy Niebios zostaną zatrzaśnięte przed nimi i będą krzyczeli z bólu, gdy w Dzień Ostateczny zostaną oślepieni Moim Światłem. Będą uciekali jak tchórze, którymi są, próbując znaleźć schronienie przed Moją Sprawiedliwością, ale nie będą mogli znaleźć miejsca ukojenia. Oślepieni będą biegli, upadali i nie będą mieli gdzie się udać. Pozostaną z tyłu, bo żaden z nich nie będzie miał siły ani woli, by prosić Mnie o pomoc, bowiem całkowicie odcięli się od Życia, które mogli mieć, ale z którego już nie będą mogli korzystać.

Słuchajcie Mnie teraz, gdy uroczyście oświadczam, że człowiek, który żyje Moim Słowem i kto pozostaje Mi wierny, nie ma się czego obawiać. Człowiek, który Mnie przeklina i zdecydowanie zamyka za sobą drzwi do Mojego Królestwa, zostanie odrzucony.

Wasz Jezus

 

Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi

orędzie nr 1274 z serii Ostrzeżenie

23.11.2014, godz. 18:20

Moja szczerze umiłowana córko, zły duch Jezabel planuje wielki szturm na Moją Misję ratowania dusz.

Ta zdrajczyni i niszczycielka proroków Bożych, ustanowiła siebie na ziemi jako Bożą nauczycielkę i objawia się pośród Mojego ludu, aby ich uwieść i odciągnąć od Mojego Kościoła w tym, co będzie największą apostazją wszechczasów. Będzie ona odpowiedzialna za to, że Mój Kościół popełni cudzołóstwo z książętami świeckiego świata, co doprowadzi do unii, która jest wstrętna Bogu i jest obrzydliwością w Jego Oczach.

Obecna, zarówno w sercach mężczyzn jak i kobiet, Jezabel jest jednym z najbardziej złych, inteligentnych i przebiegłych demonów w hierarchii szatana i działa na wiele sposobów, aby wprowadzić w błąd Moich ludzi. Ona działa poprzez grupę ludzi, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie, ale którzy są zaangażowani w kult satanistyczny. Ten demoniczny duch, biegły w teologii, mówi do tej grupy za pomocą różnych języków i powoduje wielki zamęt, ból i rozłam wśród tych, którzy przyjęli Mój Kielich. Ci samozwańczy eksperci Mojego Słowa nie pochodzą ode Mnie. I chociaż ich nienawiść do Mnie jest oczywista przez ohydę, która wylewa się z ich ust, istnieją inne sposoby, za pomocą których będą próbowali zaszkodzić Mojej ostatniej Misji.

Rozpoznacie tego wroga Boga przez ciągłe usiłowanie, by oznajmiać, że jej wyznawcy są prorokami Boga. Wielu z nich wystąpi i stwierdzi, że Ja, Jezus Chrystus, mówię przez nich. Jezabel będzie rozkwitać i rodzić kłamstwa łącząc swojego nikczemnego i aroganckiego ducha z samozwańczymi prorokami, którzy następnie będą próbowali wykorzystać tę Misję, aby uwiarygodnić swoje głosy.

Zły duch Jezabel zrobi wszystko, co tylko może, aby przeniknąć Mój Kościół na ziemi, przy użyciu wszelkich możliwych taktyk. Przez swój wpływ, odciągnie wiele dobrych dusz ode Mnie w Moim Kościele i podważy Słowo Boże. Działając wśród mężczyzn i kobiet, będzie używała magii i czarów, aby wytworzyć wrażenie cudów. Jest jeszcze jeden Mój przeciwnik, który pod wpływem Baala będzie starał się zaszkodzić prawdziwym wizjonerom i prorokom Bożym w tej ostatecznej bitwie o dusze.

Strzeżcie się tych, którzy przechwalają się swoją wiedzą teologiczną i którzy ośmielają się twierdzić, że pochodzą ode Mnie, podczas gdy to wszystko, co mówią wypływa z zazdrości i zaciekłej nienawiści do proroków Bożych. Takie porażone dusze będą próbowały zmanipulować i zastraszyć każdego, kto im się sprzeciwi. Gdy nadal będziecie iść za Moją ostatnią Misją na ziemi, aby ocalić dusze, będą oni robili wszystko, co tylko potrafią, aby was złamać.

Ci, którzy znajdują się pod wpływem ducha Jezabel będą działać bez wytchnienia, by Mnie atakować. Ten zły duch, przez słabe dusze, które zdobył, użyje demonicznych środków, by szkalować, poniżać i podsycać nienawiść wobec tych, którzy idą za Mną. Uciekajcie, gdy macie do czynienia z tymi skażonymi duszami. Nie lekceważcie ich, ponieważ pod wpływem Jezabel, będą starali się wyrządzić niewyobrażalne szkody tym, którzy wchodzą z nimi w kontakt.

Uczcie się, jak rozpoznać złego ducha Jezabel, ponieważ będzie ona mówiła o Mnie z wielkim autorytetem, przez tych, których opętała. Będą oni mówili z głęboką wiedzą o Sakramentach Świętych używając fragmentów z Pisma Świętego, ale jedynie po to, by cytując je mylnie osłabiać Moje Słowo. Zobaczycie jak Jezabel atakuje tę Misję ze złośliwą rozkoszą. Jej oddani zwolennicy są uparci, apodyktyczni, pełni pychy i głęboko oddani Moim przeciwnikom, którzy uwiedli ich dusze pod jej silnym wpływem. Nigdy nie wolno wam zajmować się duchem Jezabel, bowiem jeśli tak zrobicie, ona was zniszczy, tak jak to uczyniła ze swoimi kohortami.

Uważajcie na każdego, kto pojawia się i mówi, że został wysłany przeze Mnie, aby pomóc rozpowszechniać Moje słowo. Wiedzcie, że nie powołałem żadnego proroka, aby głosił Moje Słowo światu od chwili rozpoczęcia tej Misji. Ale gdy masowo pojawią się ci fałszywi prorocy, każdy będzie starał się przewyższyć pozostałych. Potem będą oni próbowali wykorzystać tę Misję, aby uzyskać wsparcie, by móc szerzyć nieprawdę. Wszyscy ci, którzy mogą zostać uwiedzeni przez złego ducha Jezabel i którzy w jakikolwiek sposób odpowiedzą temu duchowi, wkrótce stwierdzą, że wszelka miłość do Mnie nagle się zakończy. Wystawicie swoje dusze na wielkie niebezpieczeństwo, gdy dacie się nabrać na kłamstwa Jezabel wysyłane z wnętrzności otchłani, by zniszczyć Mój Kościół i Moich Proroków w tych czasach.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Mam orędzie dla rzymskokatolickiego duchowieństwa

orędzie nr 1273 z serii Ostrzeżenie

21.11.2014, godz. 16:15

Jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga - Matką Zbawienia. Dziś mam orędzie do rzymskokatolickiego duchowieństwa i przychodzę do was w imieniu mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wzywam wszystkie wyświęcone sługi mojego Syna, którzy Mu służą w czasach wielkich doświadczeń w Kościele. Jesteście przednią strażą Jego Najświętszych Sakramentów i zostaliście powołani przez mojego Syna, aby służyć Mu w zbawieniu wszystkich dusz i dlatego macie wobec Niego wielką odpowiedzialność. Waszym obowiązkiem zawsze musi być służba mojemu Synowi i Jego Ciału - Jego Kościołowi - i zagwarantowanie, żeby Jego Najświętsze Słowo było przestrzegane w każdym czasie.

Nastaną czasy wielkiego bólu i prześladowań i już teraz musicie się do tego przygotować. W przyszłości wasza wiara będzie wystawiana na próbę do granic wytrzymałości i wymuszana będzie na was zgoda na złożenie nowego ślubowania, które będzie wymagało okazania wierności nowej doktrynie, nie pochodzącej od mojego Syna.

Ci z was, którzy rozpoznacie fałszywą doktrynę, gdy będzie ona wam przedstawiana, nie możecie się jej poddać. Kiedy zostaniecie pouczeni, by dostosować i zmienić Najświętszy Sakrament, musicie uciekać. Kościół Mojego Syna jest poddawany próbie ponad jego wytrzymałość. Ci z Was, którzy może odrzucicie Prawdę na rzecz nowej zmienionej doktryny - którzy powiecie, że jest to konieczne, by dostosować się do potrzeb ludzi - wiedzcie, że będzie to wielka zdrada Słowa Bożego.

Ze względu na Świętą przysięgę, którą złożyliście, by służyć mojemu Synowi, macie obowiązek wobec dzieci Bożych, aby karmić ich Ciałem i Krwią mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Jednak nadejdzie taki czas, gdy zostaniecie zmuszeni do zmiany Najświętszej Ofiary Mszy. Będą tacy wśród was, którzy od razu będą wiedzieli, że wielkie zło jest popełniane, więc musicie się od niego odwrócić.

Nadal musicie karmić Najświętszą Eucharystią dusze tych, którzy na was polegają. Jeśli pozostaniecie wierni mojemu Synowi i nadal będziecie służyli dzieciom Bożym, gdyż jest to wasz obowiązek, będziecie służyli Mu z wielką godnością. Proszę, abyście codziennie modlili się Moim Najświętszym Różańcem, by otrzymać siłę, jakiej potrzebujecie do ochrony przed szatanem, ponieważ najbliższy czas, który już niemal nadszedł, będzie nie do zniesienia. Trzymając modlitwę Pieczęci Boga Żywego blisko siebie w każdym czasie, otrzymacie dodatkową ochronę od złego.

Będzie wśród was wielu kapłanów, którzy nie zdobędą się na odwagę, by podtrzymywać Słowo Boże, ale wam nigdy nie wolno obawiać się okazywać wierności mojemu Synowi. Jeśli zdradzicie mojego Syna, pociągniecie za sobą niewinne dusze, które bez udziału ich świadomości doprowadzicie do błędu i do strasznej ciemności.

Szatan przenikał już Kościół mojego Syna na pewien czas, ale za każdym razem, gdy chaos i zamieszanie, które spowodował, stawały się nie do zniesienia, to były one rozpraszane dzięki wierze wyświęconych sług mojego umiłowanego Syna. Teraz jednak wiara wielu księży została osłabiona, a w niektórych przypadkach, całkowicie zniszczona, bramy piekieł otworzyły się i nadciąga wielkie niebezpieczeństwo.

Nigdy nie wolno wam ulec pokusie, by zrezygnować ze wszystkiego, czego nauczał mój Syn. Mój Syn nigdy się nie zmienia. Jego Słowo pozostaje zakorzenione w Skale, na której został zbudowany Jego Kościół. Jego sakramenty prowadzą dusze do Światła, którego potrzebują, aby podtrzymać życie. Jeśli zdradzicie mojego Syna, zniszczycie samo życie, ponieważ bez Obecności mojego Syna, świat by dziś nie istniał.

Błogosławieni, którzy szczerze kochają mojego Syna, bo oni będą tymi, którzy swoim przykładem będą wskazywali drogę.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym

orędzie nr 1272 z serii Ostrzeżenie

19.11.2014, godz. 14:47

Moje dziecko, pozwólcie mi nieść miłość i pocieszenie strapionym, a zwłaszcza tym, którzy cierpią z na straszne choroby.

Przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa od mojego umiłowanego Syna, który pragnie dotrzeć do tych, którzy cierpią w ten sposób. On pomoże wam, którzy jesteście zniszczeni przez cierpienia fizyczne, napełniając was swoją Świętą Obecnością. On was prosi, abyście zwrócili się do Niego w godzinie potrzeby i błagali Go, aby przyniósł wam pokój i spokój.

Proszę, poproście mojego Syna, aby wziął was w swoje Ramiona i uchronił was przed waszym bólem. Poproście Go, aby zabrał wasze cierpienie na swoje Ramiona i On wam pomoże. Mój Syn będzie interweniował na wiele sposobów, aby udowodnić światu, że mówi do was przez te orędzia.

Mój Syn odpowie tym wszystkim, którzy proszą o uzdrowienie duszy, jak i ciała i którzy odmawiają Modlitwę Krucjaty (94), przez tych, których wybrał, aby wypełniali Jego Świętą Wolę.

Nigdy nie wolno wam tracić nadziei, ponieważ kiedy całkowicie ufacie mojemu Synowi, On zawsze odpowie na wasze wołania o pomoc.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Modlitwa Krucjaty (94) O uleczenie ciała, umysłu i duszy

O drogi Jezu, padam przed Tobą, znużony, chory, w bólu i z tęsknotą za usłyszeniem Twojego Głosu. 

Niech dotknie mnie Twoja Boska Obecność, aby mój umysł, ciało i dusza zostały zalane Twoim Boskim Światłem.

Wierzę w Twoje Miłosierdzie.

Oddaję Tobie całkowicie mój ból i cierpienie i proszę o łaskę zaufania Ci, abyś wyleczył mnie z tego bólu i ciemności, bym ponownie był zdrowy i mógł kroczyć Drogą Prawdy i pozwolił Ci prowadzić mnie do życia w Nowym Raju.

Amen.

 

Wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie‬

orędzie nr 1271 z serii Ostrzeżenie

18.11.2014, godz. 12:18

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Głos jest jedynym Głosem, który usłyszycie na czterech krańcach ziemi, gdy przygotowuję ludzkość do wielkiego natarcia.‬ ‪Możecie usłyszeć wiele głosów z ust fałszywych wizjonerów i proroków, ale żaden z nich nie przeszyje waszych dusz tak, jak Płomień Ducha Świętego.‬

‪Musicie mieć się na baczności, ponieważ głosy fałszywego spirytualizmu, które choć nie pochodzą od Boga, to jednak będą wyczuwane w różnych częściach świata.‬ ‪Wpływ złych duchów będzie można zobaczyć w wojnach terrorystycznych, gdzie słodkie głosy promujące błędne ideologie będą próbowały usprawiedliwić nikczemne okrucieństwa, których dokonują w imię Boga.‬

‪Wkrótce głosy, które będą promować pogaństwo, będą słyszane w Domach, które oddają Mi cześć i będą bezcześcić Moje Ołtarze.‬ ‪Głosy, które pochodzą od złego ducha, będą postrzegane jako ekscytujące interpretacje aspiracji ludzi, którzy szukają spełnienia w życiu.‬ ‪Będą wznosić okrzyki, wychwalać fałszywych bogów, niszczyć dusze ludzi słabych i bluźnić przeciwko Mnie.‬ ‪Są to dusze, które wywołują mój największy Gniew, ponieważ są bardzo przekonujące i powodują wielkie zamieszanie.‬ ‪Będą działać jak magnes, odciągając wielu chrześcijan ode Mnie.‬

‪Moi wrogowie zaślepią Moich ludzi na Prawdę i wkrótce chrześcijanie staną się jak poganie.‬ ‪Zostanę wyrzucony do rynsztoka jak nędzarz, a drzwi Mojego Kościoła zostaną zatrzaśnięte przed Moim Obliczem.‬ ‪A kiedy będę pukał do drzwi, ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie zaryglują je od wewnątrz.‬

‪Ostrzegałem was przed tymi dniami, które już wkrótce będą nad wami.‬ ‪Ponownie wam mówię, Moje Słowo jest Świętością.‬ ‪Są to ostatnie orędzia z Nieba i dane są światu, który jest obojętny na Mnie, gdyż jest niewdzięczny.‬

‪Obudźcie się i spójrzcie Prawdzie w oczy.‬ ‪Jest tylko jeden Mistrz.‬ ‪Nie możecie pozostać Mi wierni, jeśli służycie więcej niż jednemu panu.‬

‪Wasz Jezus‬

 

Matka Zbawienia: Im więcej się modlicie, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem

orędzie nr 1270 z serii Ostrzeżenie

17.11.2014, godz. 19:20

Moje drogie dzieci, dla ogromnej większości ludzi modlitwa nie jest łatwa. Dla tych, małej wiary, może to być trudne zadanie, a wielu nie rozumie znaczenia modlitwy ani dlaczego jest ona ważna.

Kiedy jesteście w miłosnym związku z inną osobą, ważne jest, aby ze sobą rozmawiać. Bez komunikacji związek będzie kulał, aż w końcu wygaśnie. To samo dotyczy komunikowania się z Bogiem. Nie możecie Go zobaczyć, dotknąć, czy poczuć, ale gdy z Nim rozmawiacie, On odpowie. Taka jest tajemnica Boskości Boga. Z czasem ci, którzy rozmawiają z Bogiem przez Jego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, zbudują z Nim ścisłą więź.

Dzieci, kiedy wołacie do mojego Syna własnymi słowami, On słyszy każdy krzyk bólu i każdą prośbę skierowaną do Niego. Gdy wytrwale będziecie rozmawiali z moim Synem, na swój własny sposób, po pewnym czasie będziecie wiedzieli, że On was słyszy. Te dusze, które wołają o litość albo dla swoich własnych dusz albo dla zbawienia innych, zawsze otrzymują szczególne Dary z Nieba.

Modlitwa nie jest skomplikowana. Ona jest tak prosta jak zwracanie się do kogoś, kogo kochacie. A kiedy kochacie drugiego człowieka, to możecie mieć pewność, że Bóg jest obecny, ponieważ On jest Miłością. Kiedy kogoś naprawdę kochacie, zawsze w waszym sercu jest ufność. Jeśli kochacie mojego Syna, musicie Mu ufać. Jeśli Mu zaufacie, wtedy będziecie wiedzieli, że On zawsze czeka z miłością i czułością. On raduje się, gdy zwracacie się do Niego z prośbami, gdyż zrobi On wszystko, aby przynieść wam swój Pokój i Pocieszenie.

Nigdy nie wzbraniajcie się przed rozmową z moim Synem poprzez modlitwę. On bardzo pragnie waszego towarzystwa i wkrótce nie będziecie mieli wątpliwości co do Jego Istnienia. Im więcej będziecie się modlili, tym silniejszy będzie wasz związek z Bogiem. Osoby pobłogosławione taką głęboką i nieprzemijającą miłością do mojego Syna, będą miały pokój zaszczepiony w swoich sercach i żadne cierpienie na tej ziemi, nie będzie mogło go zakłócić.

Módlcie się każdego dnia. Rozmawiajcie z moim Synem podczas swoich codziennych obowiązków. Proście mnie, abym doprowadziła was bliżej mojego Syna. A gdy będziecie chcieli Go bardziej kochać, będę Go prosiła, aby wam błogosławił. Miłość do Boga z poczuciem głębokiej bliskości jest Darem od Boga i osiągniecie ją tylko dzięki regularnej modlitwie.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg nigdy nie podyktowałby żadnej innej doktryny, ponieważ On dał światu swoje Słowo

orędzie nr 1269 z serii Ostrzeżenie

16.11.2014, godz. 20:10

Moja szczerze umiłowana córko, szatan jest królem kłamstwa, mistrzem oszustwa i bez przeszkód krąży po ziemi w każdej sekundzie pożerając dusze. Jego moc jest wzmocniona przez fakt, że większość ludzi nie wierzy, że szatan istnieje. Przejął on serca i dusze wielu, a oto jak on działa.

Kłamie, aby tych, których atakuje zachęcić do grzechu. Przekonuje on duszę, że grzech jest nieszkodliwy i że dopuszczalne jest popełnienie każdego grzechu, szczególnie takiego, który jest z nim związany. Do tych grzechów należy usprawiedliwianie każdego złego czynu ciała, w tym rozwiązłości seksualnej; niemoralności; rozpusty i rozkładu. Kiedy ciało ludzkie będzie używane jako narzędzie do popełnienia takich czynów, które są haniebne w Oczach Boga, to będziecie wiedzieli, że jest to znak szatańskiego wpływu.

Gdy zły duch wpływa na dusze tych, którzy są odpowiedzialni za duchowe kierownictwo dusz w Moim Kościele, aby zachęcić ich do akceptacji grzechu, robi to w sprytny sposób. Będziecie upominani za osądzanie grzeszników, ale ani jedno słowo nie zostanie wypowiedziane, by potępić to, co w Oczach Boga jest grzechem.

Gdy szatan chce zniszczyć miłość, będzie to robił przez doprowadzanie do niezgody w związkach; będzie wywoływał nienawiść w sercach ludzi poprzez wypełnianie głów kłamstwami, podżegając ludzi do walk między sobą przez konflikty i wojny. Kusi on człowieka poprzez wpływ innych dusz, które już uległy jego pokusom.

Kłamstwa, bluźnierstwa i nienawiść są środkami, za pomocą których szatan poszerza swoje skażenie. On usypia dusze w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa, gdy jeden człowiek mówi drugiemu, że grzech nie jest przeciwko Prawom Boga, ponieważ jest rzeczą naturalną. Z tej przyczyny dzieci Boga mają wielki zamęt w głowie, bowiem prawa ustanowione przez Niego zostały wykorzenione i ludziom trudno się zdecydować jaka drogę obrać.

Macie tylko jeden wybór. Czytajcie Najświętszą Biblię i niech wam to przypomni Prawdę. To tam właśnie możecie ją odczytać, czarno na białym. Jeśli przyjmiecie Prawdę zawartą w Świętej Księdze Mojego Ojca i uwierzycie, że On podyktował Mojżeszowi swoje Dziesięć Przykazań, to nigdy już nie wolno wam przyjąć żadnej innej doktryny.

Bóg nigdy nie podyktowałby żadnej innej doktryny, ponieważ On dał światu swoje Słowo. Nic w nim nie może zostać zmienione. Człowiek, który ośmieli się je zmienić, by dostosować do życia grzeszników, będzie winny strasznego grzechu i będzie cierpiał, gdyż jest to obraza Ducha Świętego.

Wasz Jezus

 

Poganie, którzy trzymają się z dala Prawdy, wejdą do Mojego Domu

orędzie nr 1268 z serii Ostrzeżenie

15.11.2014, godz. 10:22

Moja szczerze umiłowana córko, niech będzie wiadomo, że każdy, kto odrzuca Księgę Apokalipsy zaprzecza Słowu Bożemu. Ona zawiera Prawdę i jeśli ktoś z niej coś usunie, zaprzeczy podanym proroctwom, czy doda coś do niej w jakikolwiek sposób, zostanie wyrzucony na pustynię.

Prawda zaprowadzi was do zbawienia, a droga do Nowego Raju prowadzi do Mnie. Zbawienie będzie ofiarowane człowiekowi jedynie przeze Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Ja Jestem Drogą i Światłem. Tylko dzięki Mnie i waszej akceptacji tego, Kim Ja Jestem, będziecie mogli ujrzeć Światło Boga. Nie ma innej możliwości. Możecie pójść jakąś inną drogą, którą wybierzecie, ale żadna nie doprowadzi was do Boga.

Jeśli jesteście Moi, musicie okazywać szacunek swoim braciom i siostrom poprzez miłość, życzliwość i cierpliwość. Nie wolno wam osądzać innych z powodu ich przekonań religijnych. Musicie ich kochać tak, jak Ja ich kocham. Nie znaczy to, że powinniście przyjąć ich przekonania czy okazywać im cześć, bo czyniąc tak, odrzucicie Mnie. Nie można dwom panom służyć. Nigdy nie wolno wam Mnie obrażać, okazując wierność fałszywym bogom stawianym przede Mną.

Dzień, w którym złożycie hołd fałszywym bogom pod Moim Dachem, będzie tym dniem, w którym rozbiję Moją Świątynię i zniszczę w niej wszystko. Jak bardzo letnia jest wiara niektórych Moich sług, którzy starają się zrobić wrażenie na tłumach, zabiegając o uznanie. Jak mało szacunku okazuje się Mi w Moim Własnym Domu, kiedy wszystko, co wam dałem jest z obojętnością odrzucane na bok, aż w końcu nic ze Mnie nie pozostanie w Moim Kościele.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy i wyświęceni słudzy, którzy pozostajecie wierni Słowu, zostaniecie obciążeni wielkim ciężarem. Będziecie musieli cierpieć ból i poniżenie, gdy staniecie się świadkami świętokradztwa, herezji i praktyk okultystycznych. Chociaż wiele z tych naruszeń Mojego Najświętszego Ciała zostanie sprytnie ukrytych, to ci z prawdziwym rozeznaniem doznają szoku, lecz będą bezsilni, gdy te rzeczy się wydarzą. Takie będzie to oszustwo, które odbije się wielokrotnym echem od każdej rozpadliny, że byłaby potrzebna armia dwóch tysięcy ludzi, aby powstrzymać tych oszustów od wyrządzania krzywd.

Ci oszuści są prowadzeni przez tych, którzy nie pochodzą ode Mnie. Oni przeniknęli Moje Ciało przy pomocy oszukańczych sposobów i zabierze im dużo czasu, aż ostatecznie i całkowicie przejmą Mój Kościół. Wkrótce ci, którzy są pobłogosławieni darem Ducha Świętego ujrzą ich działania takimi, jakie są.

Poganie, którzy trzymają się z dala od Prawdy, wejdą do Mojego Domu, gdzie zostaną powitani z otwartymi ramionami. Powiedzą wam, że musicie okazywać miłość wszystkim dzieciom Bożym, aby uciszyć tych, którzy mogliby się im przeciwstawić. Bardzo niewielu ludzi będzie bronić Mnie, Jezusa Chrystusa, a ci, którzy odważą się wyrazić sprzeciw wobec tych bluźnierczych ceremonii, które odbędą się na tych samych ołtarzach, na których odprawiano Moją Najświętszą Eucharystię, zostaną uciszeni.

Moi wrogowie mogą przejąć Mój Dom, ale nie Mój Kościół, ponieważ wszyscy chrześcijanie na całym świecie tworzą Mój Kościół. Wierni, składający się z tych, którzy odmówią odrzucenia Słowa Bożego i którzy nigdy nie zaakceptują żadnej ingerencji w Święte Słowo Boże, podtrzymają Mój Kościół na ziemi. Nic go nie pokona.

Wasz Jezus

 

Jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz

orędzie nr 1267 z serii Ostrzeżenie

13.11.2014, godz. 23:20

Moja szczerze umiłowana córko, Bóg przez prywatne objawienia dał swoim dzieciom lepsze zrozumienie tego, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Jeśli Bóg decyduje się dać swoim dzieciom dodatkowe Dary, to taki jest jego przywilej. Gdyby nie takie Dary jak Święty Różaniec, wtedy dusze byłyby dla Niego utracone.

Wy, Moi umiłowani wyznawcy musicie zrozumieć, że jedynym celem objawień prywatnych jest ratowanie dusz poprzez nawrócenie. Modlitwy zawsze są częścią objawień prywatnych i wtedy będziecie wiedzieli, że pochodzą one z Nieba.

Nie musicie słuchać Mnie teraz, gdyż wszystko, co Bóg chciał, żebyście wiedzieli, znajduje się w Najświętszych Ewangeliach. Niestety, bardzo niewielu z Moich wyznawców zrozumiało lekcje w nich zawarte. Prawda zawarta jest zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Pragnieniem Boga zawsze było, by interweniować w świecie ujawniając Prawdę wybranym duszom, jako środek dochodzenia przez was do lepszego zrozumienia czego wam potrzeba, abyście mogli ratować swoje dusze. Jest to również sposób, w jaki ostrzega On swoje dzieci, gdy Jego wrogowie prowadzą je na manowce.

Księga Mojego Ojca zawiera Prawdę i nigdy nie może być do niej nic dodane czy z niej usunięte. Ani nie może być zmieniana w jakikolwiek sposób. Moim obowiązkiem jest teraz wyjaśniać treść Księgi Apokalipsy, by pomóc wam zrozumieć, że wszelkie proroctwo w niej zawarte wydarzy się, gdyż Słowo zostało ogłoszone.

Treść tej Księgi sprawia, że trudno ją czytać, ponieważ zapowiada ona ostateczną zdradę Mnie, Jezusa Chrystusa przez tych, którzy twierdzą, że rządzą Moim Kościołem. Niech Prawda zostanie usłyszana, gdy została napisana, a to, co zostało napisane przez Boga, jest święte.

Wasz Jezus

 

Ubiczowali Mnie, bo zostałem uznany za złego człowieka i fałszywego proroka

orędzie nr 1266 z serii Ostrzeżenie

13.11.2014, godz. 11:10

Moja szczerze umiłowana córko, odkrywam wam dziś jedną z największych tajemnic czasów ostatecznych.

Ciąg wydarzeń prowadzących do dnia ostatecznego jest podobny do Mojego Ukrzyżowania, które ponownie się rozegra na każdym etapie, aż do tego dnia, kiedy przyjdę znowu, by ocalić świat.

Kiedy byłem w Ogrójcu byłem odosobniony, samotny i pogrążony w smutku, ponieważ bardzo niewielu uwierzyło, że mówiłem Prawdę. Moja Miłość do Mojego Ojca podtrzymywała Mnie, ale Moja Miłość do ludzkości sprawiła, że przyjąłem, choć z ogromnym wysiłkiem, męki, które znosiłem z rąk szatana, łącznie z duchowymi i fizycznymi torturami.

Jak bardzo cierpiałem w tym ogrodzie. Jak bardzo prosiłem Mojego Ojca o ulgę. Jak bardzo łamało Mi to serce, kiedy zły duch pokazał Mi jak skończy świat. On drwił ze Mnie, śmiał się ze Mnie, pluł na Mnie i Mnie wyśmiewał, gdy pokazywał Mi dusze Moich wrogów, którzy pewnego dnia powiedzą światu, że oni służą Mojemu Kościołowi. To było tak, jakby mi pokazano Moich umiłowanych apostołów, odrzucających Mnie, a następnie przyrzekających wierność szatanowi. Pokazał Mi dusze wiernych, których głosy zostaną uznane za głosy radykalnych fanatyków i którzy zostaną oskarżeni o straszne zbrodnie. Widziałem tych, którzy twierdzili, że Mnie reprezentują, a prześladowali proroków i wizjonerów, jak również tych, którzy dążyli do ich unicestwienia. Musiałem znieść wielkie ciemności, kiedy zobaczyłem, że ten świat, który kiedyś zamieszkiwałem, stał się nie tylko ślepym na to Kim Ja Jestem, ale któremu już nigdy nie będzie się o Mnie mówiło.

Szatan rzucił Mnie na ziemię, Moją Twarz wcisnął w ziemię, kopał, bił i zdarł ze Mnie ubranie. Dręczył Mnie ponad Moją ludzką wytrzymałość i do krańca fizycznej wytrzymałości ciała. Jednak otrzymałem siły, by dalej stawiać czoła Mojemu nieuchronnemu Ukrzyżowaniu, które Mnie przerażało. Ale Moja Miłość do człowieka wyparła Mój ludzki strach.

Moje wyświęcone sługi, którzy odmówią potępienia Mnie, również będą cierpieli podobne odizolowanie. Zostaną zhańbieni i odrzuceni. Mój Kościół nie potępi ich izolacji z powodu strachu, który będzie w nim panował.

Kiedy byłem biczowany, ci którzy dokonywali najbardziej okrutnych i podłych czynów na Moim Ciele, cieszyli się. Ubiczowali Mnie, bo zostałem uznany za złego człowieka i fałszywego proroka. Chełpili się swoją świętością, sprawiedliwością i znajomością Pisma Świętego, podczas gdy poniżali Moje Ciało. Nie przyjęli proroctwa, że ich Mesjasz przyjdzie, aby ich uratować. Ci, którzy będą głosili Moje Powtórne Przyjście będą traktowani tak samo.

Gdy rozebrali Mnie do naga, chcieli Mnie jeszcze bardziej upokorzyć i ubrali mnie w czerwoną łachman, który ledwo Mnie okrywał, aby bardziej zbezcześcić Moje Ciało. Ale, gdy wbili ciernie jak igły w Moją Głowę, ogłosili, że Syn Człowieczy jest oszustem, a więc nie wart jest uznania. Wyrwali Moje Oko z oczodołu, ale ten ból był nieistotny w porównaniu z ich oświadczeniem, że nie zostałem przyjęty jako Zbawiciel dzieci Bożych.

Wszystkie te rzeczy powtórzą się wkrótce, kiedy Ja, Jezus Chrystus, jako Głowa Mojego Kościoła zostanę odrzucony, a Moja Korona zostanie Mi zabrana. Fałszywy przywódca, antychryst, zastąpi Moją Głowę i w przeciwieństwie do Baranka Ofiarnego, będzie nosił błyszczącą koronę ze Złota. Pod tą fasadą będzie się kryło siedlisko zgnilizny i wraz z kłamstwami, fałszerstwami, bluźnierstwami i herezjami, które wyleją się z jego ust, przekaże on wszystko tak, jakby to był miód, który wylewa się z ula pszczelego. Nie dajcie się omamić, choć bestia będzie miał piękny wygląd, kojący głos, imponującą postawę. Będzie on przystojny i atrakcyjny, ale z jego ust, wyleje się jad, który będzie zatruwał wasze dusze.

Gdy niosłem Mój Krzyż, nie mogłem tego robić sam. Był on tak ciężki, że mogłem stawiać tylko jeden krok na raz i iść bardzo powoli. Moje ciało zostało rozdarte w wielu miejscach i z powodu utraty krwi mdlałem wielekroć, tak byłem słaby. Zostałem oślepiony na jedno oko, a ciernie na Mojej Głowie sprawiały, że krew, która płynęła z Moich Ran, stale musiała być wycierana przez tych, którzy szli obok Mnie. W przeciwnym razie, nigdy nie byłbym w stanie zrobić kolejnego kroku naprzód.

To samo będzie dotyczyć Mojej Reszty Kościoła, tej ostatniej stabilności Mojego Ciała. Będą maszerowali tak jak Ja z ciężkim krzyżem, ale mimo bólu, zniewag, cierpienia i rozlewu krwi, wytrwają do końca. Gdyż Moja Najdroższa Krew popłynie na ich dusze razem z Moim Własnym Cierpieniem - Moim Własnym Ukrzyżowaniem. A w dniu, kiedy nie będą już odprawiać codziennej Ofiary Mszy, Moja obecność zaniknie. Gdy nadejdzie ten dzień dla Mojego Ciała - Mojego Kościoła na ziemi - kiedy ma on zostać ostatecznie splądrowany, ukrzyżowany i zbezczeszczony, wszystko zmieni się na zawsze.

To Moje Ciało, Mój Kościół, kiedy nadal jeszcze żyje na ziemi, podtrzymuje życie. Ale gdy zostanie on zniszczony, życie, takie jakie znacie, skończy się. Kiedy Mój Kościół zostanie zdradzony, skazany na zagładę i odrzucony, tak jak przy Moim Ukrzyżowaniu, będzie to oznaczało koniec czasu.

Wasz Jezus

 

Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie

orędzie nr 1265 z serii Ostrzeżenie

12.11.2014, godz. 23:45

Moja szczerze umiłowana córko, to naturalne, że ludzie obawiają się nieznanego i dlatego boją się śmierci. Śmierć jest jedną z najbardziej przerażających rzeczy w umysłach ludzi, gdyż wielu z nich jest ślepych na Moją Obietnicę Życia Wiecznego. Gdyby ujrzeli oni Moje Chwalebne Królestwo, wówczas śmierć nie miałaby nad nimi władzy.

Serdecznie witam wszystkie dusze w Moim Królestwie. Nie rezerwuję miejsca tylko dla świętych i wybranych, choć dla nich jest szczególne miejsce w Moim Królestwie. Witam wszystkich grzeszników, w tym tych, którzy popełnili straszliwe grzechy, ponieważ Ja Jestem przede wszystkim Bogiem Wielkiej Miłości. Przyjmę z radością każdego kto woła do Mnie odczuwając wyrzuty sumienia i pragnienie pojednania. Kiedy tak się stanie, zanim nadejdzie śmierć, każda taka dusza będzie powitana przeze Mnie i wezmę ją w swoje ramiona. 

Jedyną barierą między duszą człowieka a Moim Królestwem jest grzech pychy. Pyszny człowiek nawet gdy wstydzi się swojego grzechu, zawsze będzie dążył do usprawiedliwienia go w jakiś sposób. Mówię teraz do niego. Dwie niewłaściwe rzeczy nie sprawią, że dany zły czyn stanie się sprawiedliwym. Pyszny człowiek będzie tracił zbyt wiele czasu na zastanawianie się czy potrzebuje on odkupienia przeze Mnie czy nie. Ale śmierć może przyjść w jednej chwili i to wtedy, gdy się jej najmniej spodziewa. Człowiek, który jest wolny od pychy padnie przede Mną i będzie prosił Mnie, abym Mu wybaczył i on zostanie wywyższony.

Nie bójcie się śmierci, gdyż jest ona bramą, która prowadzi do Mojego Królestwa. Proszę tylko, abyście przygotowali się na ten dzień, żyjąc tak, jak was nauczyłem. Nie proszę was, abyście powstrzymali się od tego wszystkiego, za co jesteście na co dzień odpowiedzialni. Macie obowiązki wobec innych; nigdy nie powinniście odczuwać, że musicie odizolować się od swoich bliskich, kiedy idziecie za Mną. Pragnę, abyście kochali swoje rodziny i przyjaciół i poświęcali im czas, którego potrzebują, aby miłość wzajemna mogła się między wami otwarcie wyrażać. Kochajcie wszystkich tak, jak Ja was kocham. Ujawnia się to poprzez sposób w jaki traktujecie ludzi; poprzez czas spędzany w harmonii z innymi; poprzez to, co mówicie o nich innym i jak pomagacie tym, którzy nie mogą sami sobie pomóc. Wasze życie na ziemi jest sprawdzianem waszej miłości do Mnie. Okazujcie swoją miłość do Mnie przez miłość, jaką okazujecie innym, także tym, którzy was przeklinają.

Zawsze jest ważne to, aby codziennie ze Mną rozmawiać, choćby przez kilka minut. W tym właśnie czasie Ja was Błogosławię. Proszę, nigdy nie pozwólcie, aby strach przed nowym światem, który nadchodzi, skłaniał was do odizolowania się od tych, którzy są przy was. Musicie skupić się na Mnie, a kiedy tak zrobicie, odnajdziecie pokój. Wtedy musicie zanieść ten Dar pokoju do waszych bliskich. Wiedzcie jednak, że będziecie cierpieli z powodu waszej miłości do Mnie i doświadczycie nienawiści od innych. Aby wznieść się ponad tę nienawiść, musicie odpowiadać na nią jedynie miłością. Zawsze.

Przynoszę wam wolność od więzów śmierci i nie będzie ona miała nad wami władzy. Przez Moje Zmartwychwstanie znów staniecie się zdrowi w doskonałym ciele i duszy w Moim Nowym Królestwie. Czego się bać, gdy przynoszę wam ten dar Życia Wiecznego?

Wasz umiłowany Jezus

 

Uratuję pięć miliardów dusz dzięki tej Misji

orędzie nr 1264 z serii Ostrzeżenie

09.11.2014, godz. 15:20

Moja szczerze umiłowana córko, wszystko , co zawsze chciałem zrobić, to uratować dusze dzieci Bożych. Wszystko, czego Mój Ojciec Przedwieczny pragnął dla swoich dzieci, to by Go kochały tak, jak On je kocha.

Nawet wtedy, gdy Jego pierworodny odrzucił Jego Miłość, Mój ukochany Ojciec ustanowił swoich Dziesięć Przykazań, aby umożliwić człowiekowi żyć według Jego Praw. Pragnieniem człowieka zawsze musi być służenie swojemu Panu i aby to czynić musi on okazywać miłość swoim braciom i siostrom. Przestrzegając Praw Boga, pozostanie Mu wierny i będzie coraz bliżej Niego. A odrzucając Dziesięć Przykazań, człowiek tworzy wielki dystans między sobą a Bogiem.

Moja Ostatnia Misja, by przynieść człowiekowi owoce jego zbawienia, przekazała już wiele Darów. Pragnę teraz, aby każdy z was od tego dnia i przez wszystkie następne dni, odmawiał Modlitwę Krucjaty (33) i by trzymał przy sobie kopię Pieczęci Boga Żywego. Wielu ludzi, którzy może nie są świadomi tej Misji, mogą również otrzymać Ochronę Pieczęci, gdy będziecie się za nich modlili, odmawiając tę modlitwę.

Wszystkie dzieci Boże, które mają Pieczęć Boga Żywego będą odporne na udręki, które nastąpią, gdy nasili się Wielki Ucisk. Proszę, abyście to robili już dziś, gdyż obiecuję wam potężną ochronę przed prześladowcami Wiary Chrześcijańskiej i wstrząsami, które będą przeżywane na czterech krańcach ziemi. Proszę, abyście nie pozwolili by jakikolwiek strach niepokoił wasze serca. A choć pragnę ocalić cały świat, przez Moje Miłosierdzie, oświadczam teraz, że uratuję pięć miliardów dusz dzięki tej Misji. Oświadczam, że jest to jeden z największych aktów Miłosierdzia, jakiego udzieliłem dzieciom Bożym w jakimkolwiek momencie w historii świata.

Wiedzcie także, że skrócę cierpienia, które zostaną zadane ludzkości przez bestię, takie jest Moje Miłosierdzie. Ale najpierw zostanie okazana kara Boża, gdyż została ona przepowiedziana i jest niezbędnym elementem ostatecznego oczyszczenia człowieka.

Ufajcie Mi. Podnieście swoje serca i nigdy nie bójcie się zła i niegodziwości, których wkrótce będziecie świadkami. Jeśli wierzycie we Mnie, pozwólcie, aby radość napełniła wasze dusze. Uratuję tych wszystkich, za których błagacie Mojego Miłosierdzia przez odmawianie Moich Modlitw Krucjaty. Jedynym grzechem, który nie może być wybaczony, jest wieczny grzech bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu.

Dziś jest dzień, w którym uroczyście obiecuję przynieść ludzkości miłość, pokój i radość w Moim Królestwie poprzez zbawienie pięciu miliardów dusz.

Kocham was wszystkich i miłuję. Nie ma takiej rzeczy, której bym dla was nie zrobił, jeśli jest to zgodne z Wolą Boga. Wszystko, co wy musicie uczynić, to prosić. 

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Księga Prawdy jest zawarta w Publicznym Objawieniu

orędzie nr 1263 z serii Ostrzeżenie

08.11.2014, godz. 17:05

Moje drogie dziecko, dziś jest wyjątkowy dzień, ponieważ Niebo świętuje rocznicę mojego pierwszego orędzia danego tobie, jako posłańcowi Boga. Przychodzę dzisiaj, aby przynieść wam wiadomość, że wiele milionów ludzi zostanie nawróconych dzięki tej misji.

Dałam światu Mesjasza, jako wybranego pokornego sługę Pana. Dostałam bardzo szczególną rolę w Jego Planie ratowania wszystkich Jego dzieci i dziś, jako Matka Zbawienia wołam do wszystkich Jego dzieci.

Nigdy nie wolno odrzucać Bożych starań, by przynieść wam Prawdę. On, Mój Przedwieczny Ojciec, kocha wszystkich, a ta Misja została przepowiedziana. On przynosi światu tajemnice zawarte w proroctwach przekazanych Danielowi, a później Jego wybranemu uczniowi Janowi Ewangeliście. Księga Prawdy zawarta jest w Publicznym Objawieniu i ważne jest, aby nie odrzucać tej Świętej Księgi.

Wielu ludzi przez te orędzia już się nawróciło i to właśnie dzięki tej misji Boże Miłosierdzie zostanie okazane tak dużej ilości ludzi. Nie odrzucajcie Jego Hojności, ponieważ Jego największym pragnieniem jest zgromadzić ludzkość w nadchodzącym nowym świecie.

Kiedy mój Syn został wskrzeszony z martwych, była to wiadomość dla świata. Ci, którzy pozostaną Mu wierni, tak jak mój Syn zmartwychwstaną w ciele jak również w duszy ostatniego dnia. Nikt, kto prosi o Jego Miłosierdzie, nie zostanie pominięty. Niestety, ci, którzy walczą z Bogiem, ze względu na swój upór i nienawiść, mogą przeszkadzać w Jego Dążeniu do zjednoczenia wszystkich Jego dzieci.

Bądźcie wdzięczni za Boże Miłosierdzie. Bądźcie wdzięczni za Modlitwy Krucjaty, gdyż niosą one ze sobą wielkie Błogosławieństwa. Proszę was, abyście pozwolili mnie, waszej ukochanej Matce, abym napełniła wasze serca radością. Musicie pozwolić, żeby szczęście, które może przyjść tylko jako Dar od Boga, zalało wasze dusze przez poznanie tego, co ma nadejść. Mój Syn przyjdzie wkrótce, by odzyskać Królestwo, które do Niego należy. Gdy to Nowe Królestwo wyłoni się z dymiących popiołów, przyniesie wszystkim i każdemu z was wielką radość i szczęście. Gdyż wtedy przybędziecie do domu w Otwarte Ramiona Króla, Mesjasza, który dla waszego zbawienia poniósł wielką ofiarę.

Proszę, przyjmijcie ten wielki Dar. Nie pozwólcie, aby te dusze, których serca zarażone są nienawiścią, odciągnęły was od Prawdy. Bez Prawdy nie może być żadnego życia.

Idźcie, moje drogie dzieci i proście mnie, abym zawsze was chroniła, gdyż moją misją jest pociągać was na trudnej drodze do Tronu mojego Umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl