OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

STRONA 65

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście

orędzie nr 1302 z serii Ostrzeżenie

30.12.2014, godz. 18:45

Moja szczerze umiłowana córko, świat należy do Mojego Ojca i Moje Królestwo powstanie, bez względu na wszystko.

Świat powstanie ponownie, bo taka jest Wola Mojego Ojca i Ja w swojej Chwale przyniosę wszystkim pokój, miłość i radość. Nie będzie już więcej zarazy grzechu, a wszystkie dzieci Boga, które akceptują Mnie, Jego umiłowanego Syna, będą miały życie wieczne.

Moje Powtórne Przyjście przyniesie wielkie szczęście i tego dnia będzie otarta każda łza. Moja Miłosierna Dłoń dotrze do was wszystkich i tylko nieliczni odrzucą Moje Królestwo. Ci, którzy je odrzucą, nie wejdą do niego, będą jednak bardzo żałowali swojej decyzji na wieczność.

Nie bójcie się wielkiego zamieszania, gdyż czas oczyszczenia zgnilizny się rozpoczął, a kiedy z gleby wyrośnie nowe życie, nowy świat, który nie będzie miał końca, zachwyci on każdą duszę, która przylgnie do Mnie. Ja Jestem Miłością i Miłość pójdzie za Mną i za każdą duszą, która zostanie przeszyta Duchem Świętym. Bądźcie silni Moi umiłowani wyznawcy, Moja Interwencja jest w tym czasie konieczna i wkrótce Nowe Jeruzalem zstąpi z Nieba, a świat, tak jak to miało być, powstanie z popiołów.

Nie pozwólcie, aby strach pochwycił wasze serca, ponieważ nie macie się czego obawiać, gdyż Ja nadchodzę i kocham was wszystkich. Pozwólcie Mi dotrzeć do każdego z was w tym czasie i pocieszyć wasze biedne serca. Moja Obecność jest pośród was, a Moje Obietnice dane ludzkości zostaną spełnione w Moim własnym, właściwym czasie. Bądźcie cierpliwi, pełni nadziei i pewni Mojej Miłości. Ale przede wszystkim zaufajcie Mi, ponieważ oddałem za was swoje Życie, więc nie ma takiej rzeczy, której bym nie mógł zrobić, aby doprowadzić was do Mojego Chwalebnego Królestwa.

Zostawcie wszystko w Moich Świętych Dłoniach. Idźcie w pokoju. Nigdy nie wątpcie w Moje Wielkie Współczucie.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wola Boga jest nie do pokonania

orędzie nr 1301 z serii Ostrzeżenie

29.12.2014, godz. 17:30

Moje drogie dzieci, nie bójcie się obietnic Chrystusa, gdyż one będą waszym czynnikiem zbawienia. Mój Syn, Jezus Chrystus jest obecny wśród was i nigdy was nie porzuci i zawsze będzie stał u waszego boku. Jego obietnica ocalenia świata zostanie spełniona, ponieważ taka jest Wola mojego Ojca Przedwiecznego.

Musicie wiedzieć, że Wola Boga jest nie do pokonania i bez względu na to, jak wielkie przeszkody będą stawiane przed wami, Bóg przez swoją Boskość zmiażdży wszystkich swoich przeciwników. Nigdy nie należy myśleć, że zło zatriumfuje ponieważ to jest niemożliwe. Dzięki wielkiej miłości Boga będziecie prowadzeni do Wiecznego Zbawienia i nic nie zawróci was z tej drogi. Gdy wrogowie mojego Syna próbują zmusić was do przyjęcia praw, które nie pochodzą od Boga, należy stawić im opór. Może to być trudne, ale otrzymacie siłę, by kontynuować swoją wędrówkę i będzie wam udzielona wszelkiego rodzaju pomoc z Nieba.

Nauczcie się rozpoznawać dzieła złego ducha w wojnach wybuchających wszędzie; w nikczemnych prawach wprowadzanych prawie w każdym kraju, który odrzuca Słowo Boże; i w zdradzie Jezusa Chrystusa przez tych, którzy twierdzą, że Go reprezentują, podczas gdy siedzą z tyłu i nic nie robią, aby głosić Jego Święte Słowo. Uczcie się również rozpoznawać nienawiść okazywaną duszom wybranym przez Boga, ponieważ wtedy poznacie jak trudna misja została im przydzielona, by mogli przypominać światu, że Boża Miłość jest wciąż żywa.

Musicie także dziękować Bogu Najwyższemu za życie, które dał ludzkości przez swojego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa. Gdyby nie narodziny mojego Syna i Jego Ukrzyżowanie, nie byłoby żadnego Nowego Przymierza przynoszącego wam życie chwalebne, które was czeka, jeśli zdecydujecie się je przyjąć.

To są czasy przygotowania się do nowego świata, nowego Nieba i nowej ziemi. Nie traćcie czasu próbując spierać się o to, co mój Syn teraz do was mówi. Zamiast tego uczcie się przyjmować Prawdę z wdzięcznością. Ja, wasza ukochana Matka poprowadzę was do mojego Syna, a wasze modlitwy was wzmocnią, na wszelki możliwy sposób, abyście stali się godnymi Obietnic Chrystusowych.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

Chrońcie Moje Słowo. Mówcie o Moim Słowie

orędzie nr 1300 z serii Ostrzeżenie

28.12.2014, godz. 18:30

Moja szczerze umiłowana córko, największy ból męki to ten, który istnieje w Prawach waszych narodów, sprzeciwiających się Prawom Boga we wszystkim, zarówno w sposób widzialny jak i niewidzialny. Bowiem każde Prawo Boże łamane przez tych, którzy prowadzą wasze narody, jest teraz zastępowane przez cichego zabójcę duszy. Wszelkie wykroczenia zostaną przedstawione jako dobre. Im bardziej niegodziwe czyny, tym większy zdobywają poklask. Nie będzie miejsca dla tych, którzy głoszą Prawdę - Prawdziwe Słowo Boga. Ich głosy w większości będą ignorowane. A kiedy dadzą się usłyszeć, będą potępiane jako niegodziwe.

Rzeczywiście nadszedł czas, aby Prawda została wywrócona na lewą stronę i przedstawiana jako kłamstwo. Większość uzna Słowo za dzieło oparte na fikcji - na kłamstwie. Jednak Boże Prawa są trudne do zignorowania, tak więc kiedy ci, którzy prowadzą wasze narody, będą wezwani by odpowiedzieli za swoje niegodziwe działania, będą twierdzili, że Słowo Boże jest niedoskonałe i przestarzałe.

Przebiegłość diabła oznacza, że dla zapewnienia akceptacji dla swojej nikczemności, należy uznać wszystkie działania i czyny moralne za nieludzkie i przeciwne wolności obywatelskiej. Ale ci, którzy są pobłogosławieni Darem Ducha Świętego nadal będą w stanie odróżniać dobro od zła. Od czasów Noego nigdy dotąd świat nie został objęty takim oszustwem. Nigdy wcześniej człowiek nie grzeszył tak jak teraz. I podobnie było za czasów Noego, obsesja człowieka na swoim punkcie zaszła tak daleko, że uwierzył on, iż ma władzę nad własnym losem, tak wielki jest jego narcyzm.

Grzech dzisiaj jest przyjmowany z rozkoszą i promowany jako prawo obywatelskie i dlatego oczekuje się od was, byście go szanowali. Jeśli nie okażecie szacunku wobec grzesznych czynów, wówczas może okazać się, że będziecie winni przestępstwa. Waszym przestępstwem będzie to, że będziecie podtrzymali Słowo Boże, a za to każą wam cierpieć.

Jak łatwo człowiek daje się zwieść globalnemu planowi pozbycia się jakiejkolwiek formy winy za grzeszne czyny, które są wpisywane w prawa waszych narodów. Wszystkie te rzeczy zostały przepowiedziane i wkrótce żadne niesprawiedliwe działanie, w tym morderstwo, eutanazja i aborcja nie będą uznawane za złe. Nadejdzie czas, kiedy ludobójstwo na wielką skalę pociągnie za sobą wprowadzenie przepisów, które zostaną tak przygotowane, aby dopuszczalne było legalne zabijanie ludzi dotkniętych niepełnosprawnością i innymi przewlekłymi chorobami.

Nikczemne prawa, zapisane w waszych krajach, doprowadzą do szerzej działających praw, które odbiorą wam wszystkie uprawnienia. Dajecie władzę tym, którzy Mnie odrzucają - którzy gardzą Prawami Boga - i dlatego wprowadzą oni jeszcze bardziej niegodziwe działania, które mogą spowodować niewyobrażalne cierpienia. To, co może wydawać się tylko prawami danego kraju, który promuje prawa cywilne i humanitarne, doprowadzi do takiej formy dyktatury, która uzna, że bycie chrześcijaninem jest przestępstwem.

Chrońcie Moje Słowo. Głoście Moje Słowo. Nie wpadajcie w pułapkę przyjmowania wszelkich powszechnych kampanii na rzecz praw obywatelskich, które są zaplanowane, by nawrócić świat na nową jedną światową religię. Moje wyświęcone sługi, wzywam was do głoszenia Słowa Bożego i odrzucenia niegodziwych działań, które objęły niemal każdy naród, a które zaprzeczają Słowu Bożemu.

Bardzo łatwo jest nawoływać do rozpowszechniania praw człowieka, ale powstanie i oświadczenie, że to, co dla Boga jest obrzydliwością, jest skierowane przeciwko Mnie, wymaga dzielności od Moich sług. Ponieważ takie działanie ściągnęłoby na was olbrzymią krytykę i uczyniłoby was niepopularnymi.

Pamiętajcie, co powiedziałem - człowiek, który naprawdę szczerze Mi służy, nigdy nie będzie się bał mówić Prawdy i nigdy nie będzie szukał popularności. Jego jedynym celem będzie ratowanie dusz.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wola Boga jest tajemnicą dla większości z was

orędzie nr 1299 z serii Ostrzeżenie

27.12.2014, godz. 12:55

Moje drogie dzieci, musicie zawsze ufać Świętej Woli mojego Syna, ponieważ tylko dlatego dopuszcza On, aby tyle zła pochłaniało świat, gdyż Jego Miłosierdzie jest tak wielkie.

Kiedy mój Syn ingeruje w dany czyn, który powoduje jakąś profanację, czyni to dla ochrony wiary. Słowo Mojego Syna jest święte, a Jego Wola jest Jego Własna, by robił to, czego pragnie. Wasza wola należy do was, ale jeśli jest dobrowolnie oddana Bogu, dopiero wtedy Jego Wola może się dokonać.

Ufajcie, ufajcie, ufajcie Mojemu Synowi, bo wszystko jest zgodne z Jego Wolą. Jeśli dopuszcza On, aby zło się rozwijało, a Jego wyznawcy byli oszukiwani przez Jego wrogów, to jest to Jego Wola i realizuje się, aby wypróbować wiarę wiernych. Wola Boga jest tajemnicą dla większości z was i On może decydować o tym, co w jest konieczne dla dobra ludzkości, w dowolnym czasie.

Pozwólcie, aby wasze serca pozostawały w pokoju w miłości i w zaufaniu do mojego Syna, Jezusa Chrystusa. On jest bardzo mocno obecny wśród was i bądźcie wdzięczni, ponieważ bez Jego Świętej Obecności, ciemności przykryłyby ziemię.

Wasza ukochana Matka, Matka Zbawienia

 

Grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia

orędzie nr 1298 z serii Ostrzeżenie

26.12.2014, godz. 14:00

Moja szczerze umiłowana córko, Mój Czas się przybliża i wkrótce zanikną cierpienia, nieszczęścia i ból spowodowany przez grzech.

W międzyczasie Moja Miłość podtrzyma świat i każdemu złemu postępowaniu i złym czynom popełnianym przez Moich wrogów, położę kres u jego źródła. Miłość którą zaszczepię w sercach dobrych dusz, wygra walkę ze złem. Ta miłość zachwyci wszystkich, którzy się z nią zetkną, a Ogień Ducha Świętego wypełni dusze wszystkich, którzy będą pobłogosławieni Miłością Boga.

To wylanie Ducha Świętego, a podobnego nie było od czasu, kiedy Moi Apostołowi zostali nim pobłogosławieni w dniu Pięćdziesiątnicy, obudzi ludzkość. Bardzo niewielu pozostanie nieporuszonych przez Moc Ducha Świętego i będą oni wobec niego bezsilni.

To dlatego, że Bóg kocha swoje dzieci, zsyła ludzkości ten wspaniały Dar. Dusze staną się czystsze, a grzech nie będzie tolerowany przez tych, którzy otrzymują Języki Ognia.

Zignorowanie Miłości, która będzie wspólna dla obdarzonych Mocą Ducha Pocieszyciela, będzie niemożliwe i z tego powodu moc szatana zostanie osłabiona, a uścisk w którym trzyma on świat będzie się rozluźniał, aż w końcu szatan spadnie z powrotem w otchłań.

Cieszcie się, Moi ukochani wyznawcy, ponieważ z powodu Mocy Mojej Miłości uratuję świat i tych wszystkich, którzy przyjmą Moje Miłosierdzie.

Idźcie w Mojej Miłości. Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg was miłuje.

Wasz Jezus

 

Humanizm jest obrazą Boga

orędzie nr 1297 z serii Ostrzeżenie

25.12.2014, godz. 15:10

Moja szczerze umiłowana córko, nie martwcie się duchem zła, który niszczy świat. Zostawcie to wszystko Mnie. Ponieważ dopóki Mnie kochacie, oddajecie Mi cześć i kochacie innych ludzi zgodnie z Moją Świętą Wolą, będę was chronił od bólu tego wszystkiego, co jest przeciwko Mnie.

Najgorszym bólem, jaki będziecie musieli znosić będzie doświadczanie tak zwanych działań dobroczynnych i akcji humanitarnych w skali globalnej, które będą maskować prawdziwe intencje Moich wrogów. Poznacie w swoich sercach, że oszust działa. Kiedy świecki świat i ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują będą mówili o polityce, działaniach humanitarnych, ale nie będą głosili znaczenia ochrony życia ludzkiego za wszelką cenę, to wiedzcie, że nie tego pragnę. Jeśli ci, którzy twierdzą, że Mnie reprezentują nie mówią z tym samym zaangażowaniem o złu aborcji, jak o innych ustawach przeciwko ludzkości, to miejcie się baczności, bo coś jest nie tak.

Mój Ojciec ukarze tych, którzy zabijają Jego dzieci, w tym dzieci, które są jeszcze żywione w łonach oczekując narodzin. Sprawcy takich zbrodni będą cierpieli straszliwe kary, chyba że odpokutują przed Nim za swoje grzechy. Ci, którzy należą do Mnie i którzy reprezentują Mój Kościół na ziemi, nie głoszą Prawdy. Morderstwo, w tym aborcja, jest jednym z największych grzechów przeciwko Bogu. Dla odpuszczenia tego grzechu konieczny jest niezwykły akt skruchy. Dlaczego więc Mój Kościół nie walczy z energią z tym grzechem - jednym z najbardziej haniebnych aktów nieposłuszeństwa wobec Mojego Ojca? Dlaczego odwracają oni waszą uwagę od uznania tego za najpoważniejszy z grzechów, głosząc kazania o doniosłości czynów humanitarnych?

Humanizm jest obrazą Boga, ponieważ skupia się na potrzebach człowieka, a nie na potrzebie pokuty za grzech przed Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Jeśli zignorujecie grzechy śmiertelne, jasno określone w Prawach ustanowionych przez Boga jako prowadzące do wiecznego potępienia, to żadna wielkość współczucia zawarta w prawach ludzkich i obywatelskich nie będzie w stanie zadośćuczynić za te grzechy.

Jeśli wierzycie we Mnie i jeśli Mi służycie, musicie mówić jedynie o Prawdzie. Prawda jest taka, że waszym największym wrogiem jest grzech - a nie ci, którzy was prześladują. Grzech śmiertelny, jeśli nie będziecie za niego żałowali, zaprowadzi was do piekła. Jeśli jesteście w stanie grzechu śmiertelnego i poświęcacie czas na wspieranie wielkich dzieł charytatywnych i humanitarnych czynów, a nie nawracacie się, to wasze dusze zostaną utracone.

Pamiętajcie o Prawdzie. Nie dajcie się zwieść przez dyskusje, działania lub uczynki miłosierdzia, gdyż najważniejszym zadaniem jest walka z grzechem śmiertelnym. Moi wyświęceni słudzy, który nie przypominają o konsekwencjach grzechu śmiertelnego, nie rozumieją swojej misji w Mojej służbie. Nie można zamiatać grzechu pod dywan, z dala od oczu, jakby nie istniał. Żadna skala empatii wobec ludzi, którzy są prześladowani w Moje Imię, nie zrekompensuje faktu, że grzesznicy nie jednają się ze Mną, Jezusem Chrystusem na odpuszczenie grzechów.

Wasz Jezus

 

Dzień, kiedy przyjdę w Moim Bożym Miłosierdziu będzie dniem oświecenia

orędzie nr 1296 z serii Ostrzeżenie

23.12.2014, godz. 16:55

Moja szczerze umiłowana córko, wołam do Moich ukochanych wyznawców w tym szczególnym czasie, aby przyszli do Mnie i pozwolili, bym ich osłonił Moją Najdroższą Krwią. Oddałem swoje Życie na ziemi jako znak Mojego Miłosierdzia i poruszę góry, oceany i wstrząsnę ziemią, gdy przyjdę ponownie, by przyprowadzić wszystkich do Mnie.

Kocham was i przynoszę wam wielkie Błogosławieństwa i pocieszenie, gdy przygotowuję się na Mój Czas. Niech wasze serca Mnie powitają. Pozwólcie, aby Moja Miłość do was przeniknęła serca wszystkich dzieci Bożych, w tym także tych, którzy was prześladują w Moje Święte Imię. W to Boże Narodzenie przynoszę wam pokój i zapewniam, że Mój Czas jest bardzo bliski. Przyjdę niebawem okazać wam Moje Miłosierdzie. Zwracam się do tych z was, którzy lekceważycie Mnie poprzez tę Misję: przeszyję wasze zatwardziałe serca darem Ducha Świętego. Wkrótce wszelkie wątpliwości, jakie może musicie odczuwać oraz wasz ciężar zostaną wam zabrane. Do tego czasu będziecie znosić ból rozłąki ze Mną, narzucony wam przez króla kłamstw, który raduje się waszym odrzuceniem Mnie. Nie stawiajcie Mi oporu, Moi umiłowani, ponieważ kocham was z nieustającą tęsknotą. Z gorzką słodyczą przychodzę do was, błagając tych z was, którzy mówicie, że Mnie kochacie, abyście się do Mnie zwrócili. Płaczę łzami smutku, ponieważ nie możecie Mnie przyjąć przez tę boską interwencję, gdy jest wam darmo dawana. Powinniście starać się głosić Prawdę, ale zamiast tego okrutnie Mnie odrzucacie i to w taki sposób, który uwłacza Mojej Boskości.

Dzień, kiedy przyjdę z Moim Bożym Miłosierdziem będzie dniem oświecenia. Natychmiast będziecie wiedzieli, że wprowadziłem was w czas całkowitego opuszczenia kiedy wszystko co zrobiliście musi zostać przed wami odkryte. Z powodu każdego aktu słabości z waszej strony, poczujecie ból Mojego Cierpienia, który stanie się waszym. Wyrzuty sumienia jakie odczujecie będą tylko tak silne, jak wiara, którą macie we Mnie. Tak wielu z was zrozumie, co ma zrobić, by zostać przeze Mnie przyjętym. Jednak niektórzy z was zaprzeczą Oświetleniu Sumienia, ponieważ wytworzyli tak wielki dystans między nami.

Tym dumnym i aroganckim spośród was, którzy będą ukrywali swoje twarze przede Mną podczas Ostrzeżenia, mam to do powiedzenia. Nie bójcie się, gdyż jesteście Moi. Ponieważ jesteście dziećmi Boga, stworzeni na Jego Obraz, okażę wam wielkie Miłosierdzie. Nie bójcie się tego, który was kocha - bójcie się jedynie tego, który wami gardzi, gdyż ten zły duch jest waszym największym wrogiem. Jeśli Mnie odrzucicie, staniecie się niewolnikami Mojego największego przeciwnika, ale jeśli go odrzucicie, Moja Moc was obejmie, ochroni i bezpiecznie przyprowadzi do Mojego Królestwa. Przekazuję wam te wiadomości, abyście wiedzieli, że kiedy mówię, że tak się stanie, to tak się stanie. A kiedy nadejdzie ten Dzień musicie przypomnieć sobie Moje Słowa. Nie bójcie się Mnie, bo czego macie się obawiać? Skoro oddałem Moje Życie za was, dlaczego chcielibyście oddać swoje życie diabłu, który pragnie tylko zniszczenia waszej nieśmiertelnej duszy?

Jest tylko jedna droga, którą możecie pójść, a prowadzi ona do Mnie, waszego Kochającego Zbawiciela i Odkupiciela. Ja Jestem waszą bezpieczną siecią. Nie uciekajcie od swojego zbawienia. Zawsze pamiętajcie o Moim Współczuciu, Mojej Miłości i Moim Wielkim Miłosierdziu. Moje Boże Miłosierdzie jest do wzięcia.

Wasz Umiłowany Jezus

 

O, co za radość by mi to sprawiło, gdyby się do Mnie zwrócili w Dniu Bożego Narodzenia

orędzie nr 1295 z serii Ostrzeżenie

22.12.2014, godz. 20:45

Moja szczerze umiłowana córko, to jest orędzie dla świata na Boże Narodzenie. Gdy wszyscy świętujecie Moje Narodziny, chciałbym w tym szczególnym dniu wejść do waszych serc - gdyż ten dzień należy do Mnie.

Zaproście Mnie do swoich domów jako uprzywilejowanego gościa i przedstawcie Mnie tym, spośród waszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów, którzy mogli już o Mnie zapomnieć. Boże Narodzenie może jest świętowaniem związanym ze Mną, ale Ja Jestem ignorowany pośród wielkiej radości, jaka ma miejsce. Pozwólcie by wspominanie Mnie, przyniosło radość waszym sercom i przyniosło wam nadzieję na przyszłość - przyszłość, którą zapewniłem wam od dnia Moich narodzin.

Przypominajcie tym, którzy już Mnie nie czczą, o Miłości, którą mam dla nich i jak bardzo tęsknię, bym ponownie stał się częścią ich życia. O, co za radość by mi to sprawiło, gdyby zwrócili się do Mnie w Dniu Bożego Narodzenia i poprosili Mnie, bym przyniósł im Mój Pokój i Moją Miłość. Gdyby przyszli do Mnie w Dzień Bożego Narodzenia otoczyłbym ich bezpieczeństwem Mojego Boskiego Schronienia i nigdy nie pozwoliłbym im ponownie odłączyć się ode Mnie.

Moi umiłowani wyznawcy, jesteście Moją Rodziną, a Ja jestem waszą rodziną. Dzięki Mojemu Miłosierdziu, zabiorę was na Łono Mojego Umiłowanego Ojca, który kocha was z żarliwością rodzica o wrażliwym sercu. O, jak bardzo On was kocha i jakie zadowolenie odczuwa, gdy Mnie przyjmujecie i wzywacie Mojej pomocy.

Jesteście dla Mnie wszystkim, a Moja Miłość do was jest daleko poza zasięgiem waszego pojmowania. Dlatego z żarliwym współczuciem i niepokonaną determinacją będę walczył o każdego z was, aby ocalić was od nikczemności Moich wrogów. Strzegę waszych dusz z wielką zazdrością i będę walczył zaciekle, by przywieść was bezpiecznie i cało do Mojego Królestwa. Bez względu na to, jak wielki jest opór wobec Mnie; jak wiele upokorzeń znoszą chrześcijanie w Moje Imię; jak wiele pokus stawia przed wami Mój przeciwnik - wygram tę walkę o dusze. Faktem jest bowiem, że nic nie może stanąć między Bogiem a Jego dziećmi, ponieważ On na to nie pozwoli. Ten, kto to robi, zostanie obalony. Nienawiść zostanie zniszczona, a kłamstwa ujawnione z powodu wątłej podstawy, na której zostały zbudowane. Prawda przetrwa próbę czasu.

Wkrótce przyjdę, by zjednoczyć dzieci Boga - Jego najdroższą rodzinę. Wznieście serca, nie pozwólcie Moim wrogom stłumić waszego ducha i niech nadzieja będzie waszą jedyną myślą. Zaufajcie w pełni Mojemu Miłosierdziu i bądźcie gotowi na przyjęcie Mnie, waszego Zbawiciela i Odkupiciela z powrotem do swojego życia. Radujcie się, bo Moje Obietnice niosą ze sobą powód do największej radości. To Boże Narodzenie będzie radosne, gdyż Mój Czas jest już bliski.

Wasz umiłowany Jezus

 

Matka Zbawienia: Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie

orędzie nr 1294 z serii Ostrzeżenie

20.12.2014, godz. 16:25

Moje drogie dzieci, miłość mojego Syna nigdy nie jest bardziej obecna, niż podczas Bożego Narodzenia.

W tym czasie, podczas świętowania Jego Narodzin, wylewa On na dusze swoją Miłość. W tym czasie musicie żyć Miłością, która została wam dana, oczywiście, jako dzieciom Bożym. Musicie pielęgnować Dar Miłości, który pochodzi od Boga i dzielić ten dar ze wszystkimi, których znacie.

Dar Miłości potęguje się w Boże Narodzenie w duszach wszystkich dzieci Bożych i to w tym czasie musicie uznać, że miłość zaczyna się w rodzinie. Mój Syn urodził się w rodzinie i nie było to bez powodu. Bóg objawił się - nie jako jednostka wysłana na Misję, bez bliskich Mu osób, ale w Świętej Rodzinie.

Miłujcie wasze rodziny i wybaczajcie przeszłe grzechy. Kochajcie wszystkich, także tych, którzy was nienawidzą. Możecie przezwyciężyć nienawiść poprzez dzielenie się miłością i choć czasem może to być trudne, staniecie się z tego powodu silniejsi i osiągniecie pokój. Nienawiść jest negatywną emocją i wyczerpuje duszę i czyniąc ją głęboko nieszczęśliwą. Zżera ona jądro duszy, aż ta nie umrze. Nie wolno wam dopuścić, aby nienawiść oddzieliła was od Daru Miłości, który jest najpotężniejszą Łaską, ponieważ pochodzi od Boga.

Miłujcie się wzajemnie, tak jak Bóg miłuje każdego z was w to Boże Narodzenie. Módlcie się za tych, którzy dokonali niegodziwych czynów przeciwko wam i proście mojego Syna, aby uwolnił was od ciężaru nienawiści.

Miłość Boga w całej swojej chwale jest doświadczana w rodzinie, która kwitnie Miłością. Takie rodziny, mające tyle szczęścia, by czuć miłość wzajemną, muszą szerzyć miłość wśród innych, którzy nie posiadają miłości w swoim życiu. Osoba, która wychowuje się w kochającej rodzinie i kocha czułym sercem, porusza dusze innych. W ten sposób miłość Boża się szerzy - z wnętrza łona rodziny.

To z serca kochającej się rodziny mój Syn, Jezus Chrystus, wyruszył w swoją Misję na ziemi, aby odkupić człowieka z grzechu. I tak, w to Boże Narodzenie, proszę, abyście się wzajemnie miłowali i prosili mojego Syna, aby błogosławił wszystkim rodzinom łaskami, byście się bardziej wzajemnie miłowali.

Miłość, która jest obecna w rodzinie może pokonać wszelkie przeszkody stawiane przed nią przez szatana. To właśnie rodziną - fundamentem Miłości Bożej - pogardza szatan. To rodzina jest celem złego ducha i zrobi on wszystko, aby zniszczyć komórkę rodzinną.

Miłość i jedność w rodzinie jest wielkim Darem z Nieba i musicie dążyć do tego, byście zawsze, w każdym czasie pozostawali w jedności.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Dokonawszy dobrego uczynku, nic o tym nie mówcie

orędzie nr 1293 z serii Ostrzeżenie

16.12.2014, godz. 23:00

Moja szczerze umiłowana córko, ci, którzy mówią, że pochodzą ode Mnie i są pobłogosławieni Duchem Świętym, są łatwo identyfikowani przez tych, którzy mają prawdziwe rozeznanie. Oni nigdy nie będą skupiali uwagi na sobie ani szukali pochlebstw. Nigdy nie będą gonili za popularnością, ani nie będą powszechnie lubiani, bowiem kiedy przemawiają Głosem Boga ściąga to na nich wiele krytyki, ponieważ Prawda jest znienawidzona przez świecki świat.

Słowo Boże zawsze będzie miało swoich krytyków i nigdy nie będzie przyjmowane z entuzjazmem przez świecki świat. Kiedy przyjdzie ten dzień, gdy będziecie świadkami zlania się Mojego Kościoła ze świeckim światem, miejcie się na baczności. Moi słudzy, którzy pozostają Mi wierni i którzy publicznie głoszą Słowo, tak jak je przekazano ludzkości w Świętej Biblii, nigdy nie są popularni. Mogą być tolerowani, ale ich głosy rzadko są wysłuchiwane, a Prawda jest zazwyczaj odrzucana z pogardą.

Są wśród was tacy, którzy promują siebie jako nauczycieli Mojego Słowa, a rozpowszechniają nieprawdę na temat Słowa Bożego, choć ukrywają ją za starannie dobranymi słowami. Wiem, dlaczego to robicie i nie jest to po to, aby pomóc Mi ratować dusze. Zamiast tego pragniecie odciągnąć dusze ode Mnie, bo jesteście przeciwko Mnie.

Do zdrajców Mojego Kościoła, także świeckich, mówię to. Zatroszczcie się o własny ogród, gdyż jest zaniedbany, a jego gleba jest nieurodzajna. Chwasty się zakorzeniły, a zdrowe rośliny nie będą rosły dopóki nie wykopiecie zgnilizny i nie wymienicie gleby na nową i użyźnioną. Dopiero wtedy, gdy odnowicie swój ogród i zaczniecie wszystko od nowa, wasz ogród będzie mógł ponownie rodzić życie. W przeciwnym razie nie będzie w nim żadnego życia i wszystko co w nim jest obumrze. Zniszczycie nie tylko swoje życie, lecz także tych, którzy są blisko was, gdyż Mój przeciwnik nie jest lojalny nawet względem tych, których chwyta jako niewolników do wykonywania na Mnie swojej zemsty.

Ci, którzy są Moi, pod wieloma względami są tacy jak Ja. Im bliżej są Mojego Serca, tym gorliwiej Mnie naśladują. Będą pokorni, ponieważ nigdy nie umieliby się chwalić swoją wiedzą o Mnie. Mówią tylko to, co Ja bym powiedział, a jest to Prawda, nawet wtedy, gdy ściąga ona na nich nienawiść. Czuliby się nieswojo, gdyby byli wywyższani czy chwaleni za dobre uczynki, które spełniają, gdyż nie to jest ich celem. Oni dążą jedynie do wykonywania Mojej Świętej Woli.

Głosy, które krzyczą "spójrzcie na mnie - jestem sługą Boga" i które dumnie ukazują dobre dzieła, które czynią w Moje Imię, tak aby je zobaczył cały świat, napawają Mnie wstrętem. Dokonawszy dobrego uczynku przejdźcie do kolejnego zadania - i nic o tym nie mówcie. Nie szukajcie pochwał, gdyż to Moje Dzieło wykonujecie. Wszystkie dobre uczynki dokonywane w Moje Imię muszą być Mi ofiarowane w pokornym poddaniu.

Nigdy nie wolno się wam wywyższać w Moje Imię, gdyż brzydzę się tym. Kiedy służycie Bogu, służycie Jego ludowi i musicie dziękować Mu, że daje wam łaskę, abyście to robili. Nie możecie mówić, że dokonujecie takich czynów w Moje Imię, jeśli szukacie podziękowań, uznania czy pochwał od innych. Jeśli tak postępujecie, jesteście hipokrytami.

Wasz Jezus

 

Zamiast tego, wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny

orędzie nr 1292 z serii Ostrzeżenie

15.12.2014, godz. 21:55

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy faryzeusze wysłali swoich ludzi do ataku na Mnie z wykorzystaniem wszystkich możliwych taktyk, w tym samym czasie głosili w świątyniach proroctwa o przyjściu Mesjasza. Podczas, gdy szydzili oni ze Mnie i starali się szerzyć nieprawdę o Mojej Moralności, cytowali Pismo Święte. Gdy faryzeusze prześladowali Mnie - używając względem Mnie wszelkich rodzajów przezwisk obrażających Mojego Ojca - jednocześnie nadal przygotowywali lud Boży na przyjście Mesjasza. Mimo, że byłem wśród nich obecny, nie chcieli Mnie uznać, chociaż nie mogli Mnie zignorować, gdyż byłem napełniony Duchem Świętym. Kiedy powstałem z martwych, faryzeusze mieli dowód Mojego Zmartwychwstania, ale zamiast tego wybrali szerzenie kłamstw, aby ukryć Prawdę. W wyniku swoich działań odciągnęli miliony dusz od ich prawowitego dziedzictwa - Daru Zbawienia Wiecznego.

W tym czasie, w którym teraz przygotowuję świat na Moje Powtórne Przyjście, Moi wyświęceni słudzy w Moim Kościele na ziemi będą postępować tak samo. Będą nauczali o Wielkim Dniu, kiedy ponownie przyjdę, ale będą zakładali, że ten dzień będzie miał miejsce w innym wieku. Oni nie przygotowują dusz w taki sposób, jaki pragnę. Nie będą wzywali Mojego ludu, by dążył do pojednania; modlitwy; do przyjmowania Sakramentów i ścisłego trzymania a się Słowa Spisanego. Zamiast tego wpadną w pułapkę oddzielania dogmatu od doktryny i odmówią przyjęcia orędzi danych Bożym prorokom.

Tak bardzo są zaślepieni, gdy mówię do nich teraz przez Księgę Prawdy. Jakże wielkimi ignorantami są ci, którzy mówią, że ukazują drogę do Mojego Królestwa, gdy naprawdę nie znają właściwej drogi, która do niego prowadzi. Najpierw muszą czytać Pismo Święte, studiować je i przyjąć treść w nim zawartą, bo jak inaczej mogą Mnie poznać? Przyjdę jak złodziej w nocy i nie będą oni gotowi, aby Mnie powitać, ponieważ nie czują potrzeby, by się przygotować.

Stoję teraz przed wami Moi wyświęceni słudzy i proszę was, byście Mnie posłuchali. Proszę, abyście uwierzyli w to Kim Ja Jestem, co zrobiłem, aby odkupić człowieka z grzechu i czym jest to, co muszę teraz zrobić, aby dokończyć Przymierze Mojego Ojca. W miarę przybliżania się czasu, będą wam dawane znaki, że Mój Dzień wkrótce nastąpi. Robię to, abyście obudzili się z letargu i usłyszeli Mój Głos. Nalegam byście głosili Prawdę o grzechu; Prawdę Świętego Słowa Bożego i mówili, że nigdy nie może być ona zmieniona, jak również nie może być zmieniona Prawda o Mojej Boskości.

Kiedy będziecie otrzymywali te znaki, uroczyście oświadczam, że Duch Święty będzie na was wylewany, a ci, którzy kochają Mnie w prostym posłuszeństwie natychmiast będą wiedzieli, że to Ja mówię do was w tym czasie. Wtedy napełnię was Moją Miłością i zobaczycie rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, z jasnością umysłu i wglądem w to, czego się od was wymaga, abyście pomogli Mi zrealizować Mój Plan ocalenia świata i każdego poszczególnego dziecka Bożego.

Słuchajcie. Przygotujcie się. Módlcie się o Moją Siłę; Moją Odwagę i nigdy nie zapominajcie do czego jesteście zobowiązani wobec Mnie.

Idźcie w pokoju, by kochać i służyć Mi teraz i na wieki.

 

Wasz Jezus

 

Wasza działalność na rzecz innych nic nie będzie dla Mnie znaczyła, gdyż będziecie sądzeni z waszej wierności Prawdzie

orędzie nr 1291 z serii Ostrzeżenie

14.12.2014, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, przez Moją śmierć na Krzyżu dałem Mojemu ludowi wielki dar. Ta Ofiara złożona dla odkupienia świata od pewnej śmierci jest częścią Ostatecznego Przymierza Mojego Ojca przed Wielkim Dniem, kiedy On ratuje resztę z tej ziemi.

Z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie Prawdę zawartą w Księdze Mojego Ojca, a Jego wyświęceni słudzy utwierdzali w Słowie Bożym. Jak wiele zapomnieliście i jak mało wiecie. Wielu z tych, którzy zostali wyznaczeni, by was prowadzić pobłądziło, a ich dumne głowy, podniesione wysoko, gdy zajmują się Słowem Bożym, będą opuszczone ze wstydu i strachu, gdy staną przed Ostrzeżeniem z Nieba. Tym wyświęconym sługom mówię to.

Wasza działalność na rzecz innych nic nie będzie dla Mnie znaczyła, gdyż będziecie sądzeni z waszej wierności Prawdzie. Ukarzę was, a Moja Sprawiedliwość będzie nieubłagana, dopóki nie podrzecie swoich pogańskich praw i nie będziecie głosili Słowa otrzymanego tak dawno temu. Przynosicie Mi wielki wstyd waszą pogardą dla Prawa Bożego, ale wasze oszustwo, które będzie Mnie kosztowało dusze, doprowadzi was do upadku. Ci z Mojego ludu, którzy żyją według Słowa Bożego, choć są oni niczym w waszych oczach, zasiądą na Miejscach Sędziowskich, kiedy zostaniecie wezwani, by się przede Mną rozliczyć z powodów, dla których wprowadziliście w błąd Mój Lud. Możecie sądzić, że wasza władza i wpływy stawiają was poza wszelką krytyką, ale wiedzcie, że wasza chwała gaśnie i wkrótce; złoto i białe płaszcze, które nosicie zamienią się w łachmany, a wasze połyskujące korony zostaną zastąpione chwastami.

Wśród wszystkich grzechów świata nie ma nic gorszego niż ci hipokryci, którzy kreują się na Moje sługi, ale Mi nie służą. Kiedy przyjdzie ten czas, że będziecie bluźnili przeciwko Mnie i karmili dzieci Boże kłamstwami o sensie grzechu, ześlę na was karę tak wielką, że trudno wam będzie złapać oddech. Grad wielkich rozmiarów będzie rzucany z nieba, a każdy Kościół, który został przekazany Moim wrogom, gdzie będą oni bezcześcić Moje ołtarze, zostanie zniszczony przez wielkie powodzie. Bowiem każde przestępstwo jakie popełniacie przeciwko Mnie, popełniacie przeciwko dzieciom Bożym. Tak więc będę wysyłał wam ostrzeżenie po ostrzeżeniu dopóki nie odrzucicie nowej fałszywej doktryny; dopóki nie zaczniecie mówić Prawdy - Świętego Słowa Bożego - i zachowywać Sakramenty, takimi jak was tego uczono na początku.

Przez te orędzia przypominam wam Prawdę i nadal będę was ostrzegał, aż do dnia, gdy zdecydujecie się kogo wybrać - Mnie czy tych, którzy głoszą, że są Moi, lecz są niewolnikami bestii.

Wasz Jezus

 

Sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy

orędzie nr 1290 z serii Ostrzeżenie

13.12.2014, godz. 00:15

Moja szczerze umiłowana córko, sumienie człowieka jest jak lustro dla jego duszy. Co odczuwa sumienie i w co wierzy odbija się w jego duszy. Oznacza to, że jeśli twoje sumienie ostrzega cię przed czymś, o czym wiesz w swoim sercu, że jest złe w oczach Boga, to musisz go słuchać.

Jeśli twoje sumienie prowadzi cię do obrony Słowa Bożego, kiedy jest ci ono przedstawiane jako zło, to musisz zareagować na to tak jak wiesz, że musisz. Gdy akceptujesz zło, kiedy sumienie wskazuje ci inaczej, to nie jesteś wierny Słowu Bożemu. Jeśli nazywasz siebie chrześcijaninem, to musisz pozwolić sumieniu, aby Cię poprowadziło. W duszy chrześcijańskiej, która jest pobłogosławiona darem Ducha Świętego, sumienie będzie w pełni świadome podstępów diabła we wszystkich jego formach.

Jeśli odrzucasz swoje sumienie, odrzucasz Boga. Odrzucając Boga, odrzucasz własne dziedzictwo. Nigdy nie usprawiedliwiaj przyjmowania czegokolwiek o czym wiesz, że nie pochodzi ode Mnie, ponieważ jeśli sumienie nakazuje ci jedną drogę, a ty wybierasz przeciwny kierunek, wówczas nie podejmujesz Mojego Kielicha. Co mam na myśli mówiąc Mój Kielich? Kiedy jesteś chrześcijaninem zawsze będziesz napotykał Moich wrogów. Ci, którzy nie pochodzą ode Mnie, pogardzają chrześcijanami. Może się tak zdarzać, że nie będziecie cierpieli z powodu jakichkolwiek uprzedzeń, ale zawsze przyjdzie taka chwila, kiedy będziecie postawieni przed wyzwaniem w Moje Imię. Kiedy ten dzień nadejdzie, czy opuścicie Mnie przez odrzucenie Mojego Świętego Słowa? 

Jak silna jest wasza wiara i wasza miłość do Mnie? Dopiero w obliczu wielkiego nieszczęścia będziecie wiedzieli jak daleko jesteście gotowi się posunąć, by odmówić przyjęcia jako złe tego, co jest dobre. Ci, którzy będą na tyle silni, by odmówić przyjęcia czegokolwiek, co zaprzecza dogmatowi, zapisanemu w Biblii, wezmą Mój Kielich. Ten Kielich przedstawia Moją Krew i Kielich, który ją zawiera. Ten Kielich oznacza cierpienie, które nieuchronnie przychodzi kiedy z wielkim zaufaniem maszerujecie, by zachować Słowo Boże.

Jeśli Bóg ustanowił swoje Prawa jako fakt, przez swoje Słowo zawarte w Biblii, to nigdy nie wolno wam zaakceptować niczego innego, co jest z nimi sprzeczne. Odrzucenie dogmatu w Moje Imię to wyparcie się Mnie. Nadejdzie dzień, kiedy na ziemi Mój Kościół odrzuci dogmat, który jest wyryty w kamieniu, w zamian za doktrynę ciemności. Jeśli przyjmiecie to oszustwo, chociaż sumienie powie wam inaczej, to będziecie winni herezji. Gdy to zrobicie, już nie będziecie mogli nazywać siebie chrześcijanami ani Moimi uczniami, gdyż wyprę się was, jeśli to uczynicie.

Wasz Jezus

 

Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania niechrześcijańskie

orędzie nr 1289 z serii Ostrzeżenie

11.12.2014, godz. 21:50

Moja szczerze umiłowana córko, przynoszę wam dziś wiadomości, które rozświetlą wasze serca. Wy, Moi umiłowani uczniowie, wierni Mojemu Świętemu Słowu, otrzymacie ode Mnie szczególne łaski. Te Łaski, które będą wylewane na tych wszystkich, którzy cierpią w Moje Święte Imię, przyniosą wam niezwykłe pocieszenie w próbach, które stoją przed wami.

Daję wam również Łaskę uratowania tych wszystkich biednych zdezorientowanych, wprowadzonych w błąd i niespokojnych dusz, które wyrzucają Mnie ze swojego życia. Wasze modlitwy i wasza wytrwałość jest wszystkim, czego potrzebuję, żebyście Mi ofiarowali na przebłaganie za takie dusze. Ten Dar jest niezwykły i przyznaję go, ponieważ wkrótce wśród wszystkich wyznań chrześcijańskich wytworzy się zamieszanie na tak wielką skalę, że wielu Mnie opuści.

Tak jak rekruci wstępują do armii, gotowi na wojnę, ludzie będą dołączać do nowej religii, udającej chrześcijańską i określanej jako religia dla ludu - religia przygarniająca silnych, słabych i wszystkich grzeszników, o której będzie się mówiło, że jest ponad wszelkimi politycznymi podziałami. Wielu będzie sądziło, że wspiera swoją własną religię, ale Mnie opuszczą. Droga do tego wielkiego oszustwa została przetarta, a przywódcy nowej religii już zostali wyznaczeni. Bez rozgłosu, pracowicie i zdecydowanie posiali nasiona w wielu krajach już jakiś czas temu i wkrótce będą widoczne efekty.

Ta nowa religia będzie postrzegana jako współczująca. Nowa religia dla wszystkich ludzi przyciągnie wyznania niechrześcijańskie i by obronić ten ruch, zostaną przedstawione wszelkie przekonujące kłamstwa. Boże prawa zostaną całkowicie zignorowane i zostaną podjęte wszelkie próby usprawiedliwienia tego nowego podejścia do powszechnej ewangelizacji.

Mowy wygłaszane przez nich w Moim Kościele, w obronie zmian, których wprowadzenie będzie niezbędne w pierwszej części tej nowej pseudo-doktryny, będą wykazywać wyraźne cechy fałszu. Słowa użyte do opisania Mojego Nauczania nie będą brzmiały znajomo dla chrześcijan, którzy naprawdę Mnie znają. Język używany, by mówić o Mnie będzie poniżał i obrażał Moją Boskość.

Znam Moich, a oni Mnie znają. Znam Moich wrogów, a oni powiedzą każdemu, kto będzie ich słuchał, że Mnie znają. Gdy Moi wrogowie, którzy będą twierdzić, że są ode Mnie, będą wyrażali się o Mnie lekceważąco, nie okażą szacunku Mojemu Słowu lub będą próbowali na nowo je zdefiniować, bądźcie czujni. Gdyż nawet Mój najbardziej przebiegły wróg potknie się, ponieważ wszystko, co pochodzi od Mojego przeciwnika zawsze wprowadza zamieszanie. Wszystko, co pochodzi od Boga i gdzie Duch Święty jest obecny, nigdy, w żaden sposób nie wyśmiewa Mnie, Jezusa Chrystusa.

Gdy będziecie świadkami zamieszania w Moim Kościele i świadkami nowej doktryny, która szanuje potrzeby i pragnienia ludzi, to nic, co ona przyniesie, nie będzie odczuwane jako dobre. Wy, Moi drodzy wyznawcy będziecie niespokojni, przestraszeni i przepełnieni smutkiem. To właśnie z powodu tych przyszłych rzeczy, dam tym z was, którzy naprawdę Mnie kochają, Łaski, aby pomóc Mi ratować dzieci Boże z tej wielkiej obrzydliwości, która wkrótce podniesie swój szkaradny łeb.

Przyjmijcie Moje Dary; Moją Obietnicę, którą wam teraz przynoszę, że wam pomogę i będę was prowadził. Moje Słowo zostało dane ludzkości dawno temu. To Słowo nie jest nowe. Człowiek, który coś do niego dodaje i je zmienia, bardzo będzie cierpiał. Zostało to przepowiedziane w Biblii i teraz dokładnie to się wydarzy. Moje Słowo zostanie zmanipulowane przez Mojego przeciwnika, a świat będzie łykał kłamstwa, które z tego wynikną.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę przez wszystkie wieki

orędzie nr 1288 z serii Ostrzeżenie

09.12.2014, godz. 17:00

Moje drogie dziecko, jestem Niepokalaną Dziewicą Maryją, Matką Boga i przychodzę wyjawić wam cel mojej misji na ziemi.

Jestem służebnicą Pańską i zostałam powołana przez mojego Ojca Niebiańskiego, by urodzić Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Tak, jak zostałam wezwana do wypełnienia Jego Najświętszej Woli, poprzez urodzenie Jego Jednorodzonego Syna, który został wysłany, aby dać życie wieczne wszystkim Jego dzieciom, nadano mi rolę Jego wysłanniczki przez wszystkie wieki. Wysyłano mnie jako Jego wysłanniczkę, abym odsłoniła tajemnice Jego Niebiańskiego Królestwa i w każdym czasie przychodzę w Jego Święte Imię, by przekazywać ważne orędzia dla świata. Nie przychodziłam na mocy swojego własnego prawa, ponieważ nigdy bym nie otrzymała takiej władzy. Przybywałam w Imieniu Boga, jako Jego wierna służebnica dla chwały Boga, aby On mógł wzywać dusze do swojego Bożego Miłosierdzia. Teraz powracam w tej ostatniej misji zbawiania dusz, usankcjonowanej przez Przenajświętszą Trójcę.

Odegrałam ważną rolę w przyjściu Mesjasza po raz pierwszy i przychodzę wreszcie jako Jego święta wysłanniczka w tych czasach końca, zanim Mój Syn, objawi się w swoim Powtórnym Przyjściu.

Przez wszystkie wieki, kiedy się objawiałam dawane były światu znaki. W wielu przypadkach ujawniłam istotne proroctwa poprzez dar wewnętrznego słyszenia, ale w niektórych przypadkach w ogóle nic nie zostało powiedziane. W to miejsce dawany był znak, a pobłogosławieni rozeznaniem pojmowali co Bóg chciał, aby Jego dzieci wiedziały. To właśnie z powodu swojej wielkiej hojności ustanowił On boskie interwencje, gdyż Jego jedynym pragnieniem jest zbawiać dusze.

Mój Ojciec Przedwieczny, Który stworzył wszystkie rzeczy z niczego, interweniuje tylko wtedy, gdy pragnie uratować swoje dzieci od oszustw, które są zasiewane w ich sercach. Wtedy, gdy zły duch dokonuje spustoszenia, Bóg zawsze wkracza, aby otworzyć serca swoich dzieci na Wielką Miłość, jaką ma On dla każdego z nich. Przyjmijcie tę misję, drogie dzieci, z wdzięcznością i dziękujcie Bogu za Jego Wielkie Miłosierdzie bez którego wiele dusz byłoby utraconych.

Wasza Umiłowana Matka

Matka Zbawienia

 

Matka Zbawienia: Mój Syn przyznał mi moc zmiażdżenia głowy węża

orędzie nr 1287 z serii Ostrzeżenie

08.12.2014, godz. 17:30

Moje drogie dzieci, kiedy usłyszycie pogłoski o nowych wojnach w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, musicie mieć świadomość, że już bliski jest czas realizacji proroctw zawartych w Księdze Apokalipsy.

Kiedy naturalny porządek na ziemi i zachowania ludzkie będą w czterech krańcach świata pogrążały się w chaosie, będzie to czas na przygotowanie. Wszystkie te rzeczy muszą się wydarzyć w ostatnim bastionie przeciwko temu wszystkiemu, co jest złe, a co rodzi się z niegodziwej inwazji złego ducha.

Człowiek zwróci się przeciwko człowiekowi, ludzie będą traktowali siebie nawzajem w okrutny sposób, bez najdrobniejszych wyrzutów sumienia i każdy zdradzi zaufanie drugiego. Taki jest skutek tego, kiedy miłość, która pochodzi od Boga, słabnie w sercach ludzkich. Nawet ci, którzy wierzą w Mojego Syna obrócą się przeciwko Jego Nauczaniu. Ci, którzy są Mu najbliżsi, choć Go kochają, zdradzą Go. Ci, którzy Go reprezentują przekażą Go swoim wrogom, tak jak zrobił to Judasz.

Niewielu jest na tyle silnych, aby powstać i głosić Prawdę Świętego Słowa Bożego. Człowiek jest słaby i z powodu grzechu nie może on odzyskać swojej pełni. Dopóki grzech nie zostanie wykorzeniony, będzie wiele bólu aż do ponownego przyjścia mojego Syna. Do tego czasu modlitwa będzie waszą jedyną bronią w walce z mocą szatana. Módlcie się zwłaszcza moim Najświętszym Różańcem każdego dnia, ponieważ posiada on moc do osłabienia siły szatana i tych wszystkich, których prowadzi on w końcowej walce przeciwko Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi na ziemi.

Powiem wam teraz, że ja, wasza ukochana Matka, niepokalana Dziewica Maryja, Matka Boga, wręczam wam dziś specjalny dar. Otrzymałam łaskę, by stać się opiekunką ludzkości. W czasach walki musicie uciekać się pod moją obronę. Ochronię każdego z was, kto będzie mnie wzywał wobec niegodziwości szatana. Pod moją ochroną otrzymacie ulgi od ataków, jakich dopuści się on przeciw każdemu chrześcijaninowi, który będzie się starał pozostać wierny mojemu Synowi w próbach, które stoją przed wami.

Mój Syn przyznał mi moc zmiażdżenia głowy węża, aby mógł przyprowadzić was bliżej siebie. Gdy przyjmiecie moją ochronę, odpowiem wszystkim, którzy poproszą mnie o pomoc.

Moja powinność jest wobec Boga, a moja wierność wobec mojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, który tak bardzo was wszystkich kocha. Nie ma niczego, czego bym nie zrobiła dla mojego Syna, i nie ma niczego, czego On by nie zrobił, aby przynieść wam wolność od bólu i cierpienia.

Dziękuję wam kochane dzieci za miłość, którą mi okazujecie, ale wiedzcie, że biorę tę miłość, którą mi dajecie i ofiaruję ją mojemu Synowi dla chwały Boga.

Pozostaję pokorną służebnicą Bożą.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Bóg Ojciec: Beze Mnie, niczego by nie było. Żadnego wszechświata. Żadnej miłości. Żadnego Życia

orędzie nr 1286 z serii Ostrzeżenie

07.12.2014, godz. 16:30

Moja najdroższa córko, niech nikt z was nie zapomni, Kim Ja Jestem. To Ja, wasz ukochany Ojciec, Stwórca wszystkiego, co było na początku i ten Który jest końcem. Wszystkie rzeczy pochodzą ode Mnie, a każdy człowiek pokłoni się przede Mną, jeśli nie chce być odrzucony przez Moją Najwyższą Niebiańską Hierarchię.

Wy, Moje kochane dzieci jesteście wszystkim, czego pragnie Moje Serce i każda walka na ziemi, której jesteście świadkami, jest dla zbawienia dusz. Wszystko, co złe, spowodowane jest przez Mojego przeciwnika, króla kłamstwa, uwodziciela, oskarżyciela, Mojego największego wroga, a w związku z tym i Moich dzieci. Kto jest przeciwko Mnie, jest przeciwko wam. Wszystko, co oddaje Mi Chwałę, oddaje chwałę wszystkiemu, co należy do Mnie. Łącznie z Moim jednorodzonym Synem i wami, Moje umiłowane potomstwo.

Człowiek, który prześladuje Moje dzieci, nie pochodzi ode Mnie. Wiedzcie, że każde cierpienie, ból i samotność, które znoszą ci z was, którzy są najbliżej Mnie, jest spowodowane przez szatana i hierarchię jego upadłych aniołów. Ich największym pragnieniem jest odebrać Mi was i z tego powodu będziecie cierpieli.

Ponieważ Ja nie zabieram tego, co dałem, wasza wolna wola będzie zarówno waszym triumfem, jak i upadkiem, w zależności od tego, którą ścieżkę wybierzecie. Oznacza to, że jeśli ofiarujecie Mi swoją wolną wolę dla dobra własnego i innych dusz, będziecie mogli pokonać i pokonacie największego wroga, diabła. Ale jeśli pozwolicie, aby zło przeniknęło waszą duszę, z własnej wolnej woli przetniecie wszelkie łączące was więzy ze Mną.

Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, gdyż to by oznaczało, że złamałem swoją Obietnicę. Nie mogę zmuszać was do dokonywania wyborów. Mogę jedynie wskazać wam drogę, drogę do wiecznego zbawienia. Wtedy będziecie musieli zdecydować, czego naprawdę chcecie. Wszystkie dary Mojej Niebiańskiej Hierarchii zostaną wam dane za darmo, jeśli zadecydujecie, że właśnie takiego życia pragniecie. Proszę dla waszego własnego dobra, nie opuszczajcie Mnie dla przepychu i wspaniałości, które są stawiane przed wami jako pokusy demonów.

Wielu z was nie ma pewności co do Mnie lub co do tego Kim Ja Jestem, gdyż szatan przez moce, które otrzymał, zaślepia was na Moje Istnienie. On jawnie wyśmiewa się z każdego rodzaju ludzkiej logiki i rozumu, aby zaprzeczyć Mojej Boskości. Będzie się o Mnie otwarcie dyskutować ze wzgardą, ale szatan jest przebiegłym tchórzem, a to oznacza, że on nigdy się nie ujawni, bo to by udaremniło jego zadanie. Dopóki nie wierzycie w istnienie diabła, dopóty jest mało prawdopodobne, abyście uwierzyli we Mnie. Ale ostrzegam was. Wierzcie w co chcecie o Mnie, ale nie zaprzeczajcie istnieniu zła, ponieważ ono jest wokół was. Jeśli zaprzeczycie złu, zaprzeczycie Mnie, gdyż zło jest przeciwieństwem wszystkiego, co Ja przedstawiam. Ja Jestem Miłością. Miłość jest Moja. Ci, którzy kochają, mogą Mnie nie uznawać, ale beze Mnie, niczego by nie było. Żadnego wszechświata. Żadnej miłości. Żadnego Życia.

Nie popełnijcie błędu wybierając ponad Moją Boskość roznosiciela zła. Wkrótce zaświta dzień, w którym zrozumiecie wszystko, co wam mówię. Kiedy pajęczyny zostaną zerwane z waszych oczu, musicie biec do Mnie. Będę czekał, by przygarnąć was do Mojego Schronienia i od tej chwili otrę wasze łzy, wygnam wszelkie cierpienie i doprowadzę was do Światła Mojego Królestwa na wieczność.

Kocham was, drogie dzieci. Czekam z utęsknieniem na ten dzień, gdy powrócicie w Moje Niebiańskie Objęcia.

Wasz ukochany Ojciec

Bóg Najwyższy

 

Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie

orędzie nr 1285 z serii Ostrzeżenie

06.12.2014, godz. 14:40

Moja szczerze umiłowana córko, jak to się dzieje, że ci, którzy nie przyjmują Mojego Istnienia czy Boskości Mojego Ojca Przedwiecznego, są tak chętni do przyjmowania wszystkich wymyślonych przez siebie fałszywych bogów?

Gdy Moja Obecność jest odczuwana przez dusze, które odrzucają Moje Istnienie, czują one potrzebę odwetu bez wyrzutów sumienia. Będą one kpiły, szydziły, drwiły z Mojej Obecności, czy to w Moim Kościele, w Księgach; czy w Słowie lub wtedy, gdy Ja Jestem obecny w innych duszach. Obecność Boga jest wszechmocna i jest odczuwana w najboleśniejszy sposób przez te dusze, które są w ciemności. To dlatego z takim jadem reagują na jakiekolwiek wzmianki o Mnie. Ci ludzie mają głęboko zakorzenioną nienawiść do Mnie i wymyka się to ich pojmowaniu, jak mogą nienawidzić kogoś, kto w ich oczach nie istnieje.

Ostrzegam tych, którzy przyjmą fałszywą duchowość i którzy ubóstwiają i mają obsesję na punkcie wszystkiego, co nie pochodzi ode Mnie. Jeśli otworzycie swoje dusze na jakąkolwiek sferę duchową, nie pochodzącą ode Mnie, możecie otworzyć drzwi demonom, które sprytnie zwabią was do swojego ciemnego świata. Jeżeli wierzycie, że spłynie na was jakiś spokój z praktyk New Age, to będzie on krótkotrwały. I kiedy będziecie pragnęli osiągnąć więcej, wtedy wejdziecie w stan, w którym wasze sumienie zostanie przejęte przez wrogów Boga, tak, że już nie będziecie w stanie uwolnić się spod ich władzy. Nigdy nie odnajdziecie spokoju, gdy będziecie czcili fałszywych bogów.

Świat przenikają fałszywe doktryny, bogowie i religie. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg i możecie przyjść do Niego tylko poprzez uznanie wielkiej ofiary, jakiej dokonał, gdy posłał Mnie, swojego jednorodzonego Syna, aby przynieść wam zbawienie od sideł złego ducha.

Wy, którzy Mnie znacie, ale którzy zajmujecie się innymi doktrynami, wiedzcie to. Jeśli oddacie się praktykom New Age, zaprzecie się Mnie. Gdy Mój Kościół uzna inne wyznania, które nie są ode Mnie, wtedy Mnie zdradzi.

Czas, kiedy obchodzone jest Moje Narodzenie, przez okazywanie przywiązania do innych religii, które nie są ode Mnie, będzie czasem największych zdrad Prawdy.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Bóg stworzył porządek naturalny dla ludzkości

orędzie nr 1284 z serii Ostrzeżenie

05.12.2014, godz. 21:50

Moje drogie dzieci, Bóg stworzył wszechświat w całej swojej doskonałości. Ponieważ pochodzi on od Boga, posiada precyzyjny i naturalny porządek zgodny ze Świętą Wolą Boga.

Prawa człowieka i prawa natury zostały stworzone przez Tego, Który jest ponad wszystkim. To dlatego wszystkie rzeczy, które zostały stworzone, muszą pozostać takimi, jakie są. Bóg stworzył porządek naturalny dla ludzkości; miejsce do życia; jedzenie do spożywania i dar wolnej woli. Wszystko, co jest naturalne, pochodzi od Boga. Bóg stworzył ten porządek, aby człowiek mógł przeżyć. Kiedy naturalny porządek wszechświata - jedzenie, które spożywacie, woda, którą pijecie i naturalna reprodukcja ludzkiego gatunku - jest zakłócany przez człowieka, wówczas ściąga to na siebie pomstę Boga.

Tak wielu próbowało zmienić porządek świata, który został stworzony przez Boga dla ludzkiego gatunku. Będą oni za to cierpieli, ponieważ Bóg opuści tych, którzy zamienili Prawdę Jego Dzieła Stworzenia na fałszywe substytuty. Jeśli człowiek nadal będzie służył swoim własnym korzyściom, wtedy Bóg pozwoli mu na degradację siebie dopuszczając, by zmienił wszystko, co jest naturalne na wszystko, co jest nienaturalne.

To z powodu wpływu szatana człowiek zmienił Prawa Boga i to przyniesie zniszczenie. Nic, co pochodzi od Boga, nie jest uważane za wystarczająco dobre i człowiek będzie starał się zmienić zasady natury, by zaspokoić swoje grzeszne żądze. Posunie się tak daleko, że spróbuje zaprzeczyć stworzeniu wszechświata przez przedstawianie fałszywych twierdzeń, jeśli chodzi o jego początek. Wszystko zaczęło się od Boga i wszystko zakończy się z Bogiem. Wszystkie dobre rzeczy zakończą się dla człowieka, który powstanie, by przeciwstawić się Bogu. Gdy już zostaną naruszone Prawa Stworzenia, na ziemi odczuje się wielką karę. Chociaż Bóg jest cierpliwy, On nigdy nie dopuści, aby człowiek dyktował jak ma On rządzić swoim Królestwem.

Gdy człowiek zdegraduje się do tak niskich poziomów i już nie będzie szanował życia; ludzkiego ciała; swoich współbraci i współsióstr ani Prawa Bożego, pojawią się w wielkiej liczbie potężne burze i będą trwać tygodniami. Huk  tych burz będzie odczuwany w wielu krajach. Gdy będziecie tego świadkami, wiedzcie, że gniew Boży już zstąpił i że człowiek jest karany za wielkie bluźnierstwa, które popełnił wobec Stwórcy.

Wasza Matka

Matka Zbawienia

 

Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży

orędzie nr 1283 z serii Ostrzeżenie

04.12.2014, godz. 22:55

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy nadejdzie czas na Moje Powtórne Przyjście, będzie słyszany potężny dźwięk jak huk grzmotu i niebiosa się otworzą, jak gdyby została podniesiona wielka kurtyna. Pojawię się w ogromnym białym świetle, jaśniejszym niż słońce i wiele osób będzie oślepionych tym Wspaniałym Światłem, które będzie Mnie otaczało. Im czystsze dusze, tym wyraźniej będą widziały i rozradują się, gdy zobaczą Moje Oblicze.

Moja Obecność zatrzęsie ziemią, która zadrży. Wtedy nastąpi wielka cisza i rozlegnie się Mój Głos, gdy oznajmię, że to Ja, Jezus Chrystus. Ci, których zawołam, bardzo się rozradują - ci, którzy zostali pobłogosławieni Moim Miłosierdziem. Ale pośród miłości i radości będzie również wielki smutek i trwoga. Ci, którzy nie posiadają niczego oprócz nienawiści do Mnie padną na kolana, jęcząc z bólu i rzucając się na wszystkie strony w gniewie i strachu na Mój widok.

Ci, którzy tego Dnia wyciągną do Mnie ręce i będą Mnie błagali, bym ich wziął w swoje Miłosierne Ramiona, zostaną zbawieni. Wyjdę naprzeciw niewiele znaczącym, zagubionym, a także tym, którzy będą zbyt słabi na to, by Mnie poszukać. Muszą oni jedynie wyszeptać te słowa "Jezu przebacz mi moje grzechy", a Ja porwę ich natychmiast do Mojego Wspaniałego Królestwa.

Wy wszyscy, którzy obawiacie się tego Wielkiego Dnia Mojego Powtórnego Przyjścia, wiedzcie, że jeśli Mnie kochacie, to ten Dzień przyniesie wam największą radość. Jeśli Mnie nie znacie i zobaczycie Mnie tego Dnia, przyjdziecie do Mnie i otworzycie ramiona, by Mnie powitać. Tylko ci, którzy Mnie nienawidzą, odrzucą Moją Miłosierną Dłoń. Proszę, abyście Mi zaufali, abym mógł przynieść wam pokój, gdyż nigdy nie jest Moim zamiarem wzbudzać w was lęk, ponieważ Ja Jestem Bogiem nieskończonej Miłości. Wy, którzy przyjmujecie Mój Wielki Dar Życia Wiecznego, wcale nie macie się czego obawiać, bo będę was prowadził tą drogą, aż do tego Wielkiego Dnia.

Moje Słowa mogą być trudne; Prawda może być bardzo trudna do przyjęcia; ale taki jest stan świata, spowodowany brzydotą grzechu, że gdybym was nie ostrzegł przed tym Dniem, nie bylibyście przygotowani. To właśnie z powodu szatana, ból grzechu powoduje niezgodę, smutek i cierpienie na świecie, ale już niedługo doprowadzę wszelki grzech do końca.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl