OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

Orędzia do przeczytania:

 

STRONA 67

 

tych którzy chcą czytać orędzia od początku zapraszam na stronę 1

spis wszystkich orędzi znajduje się w dziale index

 

strony:

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

Tekst objawień:

Moja Misja ocalenia ludzkość jest prawie ukończona

orędzie nr 1330 z serii Ostrzeżenie

13.02.2015, godz. 18:00

(tłumaczenie robocze)

Moja szczerze umiłowana córko, przez moc Trójcy Przenajświętszej, oświadczam, że dałem wam Prawdę. Napełniłem wasze serca i dusze Darami, obiecanymi ludzkości przez Księgę Prawdy.

Weźcie teraz Mój Dar Prawdy wraz ze wszystkimi innymi darami, udzielonymi wam przez tę Misję i przyjmijcie je z wdzięcznością. Żyjcie Słowem Bożym. Przyjmijcie te Orędzia i przeżywajcie życie w zgodzie z nimi.

Moja Misja ocalenia ludzkość jest prawie ukończona. Moja Reszta została utworzona. Otrzymaliście Dary Pieczęci Boga Żywego, Medalik Zbawienia i Modlitwy Krucjaty. Będą one waszą zbroją przeciwko Mojemu przeciwnikowi. Od teraz będę rozmawiał z wami tylko od czasu do czasu i poprzez Resztę. Jesteście gotowi na przyjęcie swojej zbroi, by walczyć o utrzymanie Mojego Słowa żywym w miejscu spustoszenia.

Moim Planem jest zapewnienie, aby wszyscy z was rozpowszechniali Moje Słowo i rozważali to, co wam dałem. Nigdy nie opuszczę Mojej ostatniej Misji, bo to jest niemożliwe. Bądźcie cierpliwi i całkowicie Mi zaufajcie. Te Orędzia przyniosą wam wielkie pocieszenie i ukojenie w czasach ogromnych doświadczeń duchowych. Bądźcie wdzięczni za Moje Miłosierdzie.

Duch Święty będzie was prowadził i chronił, a Ja dam wam pocieszenie, jakiego będziecie potrzebowali, by przetrzymać trudności, które staną przed wami w nadchodzących czasach.

Dziękuję wam Moje maleństwa za przyjęcie Mojej Interwencji. Teraz głoszenie Prawdy zależy od was. Kocham was, miłuję was i tęsknię za Wielkim Dniem Pańskim, kiedy zjednoczę świat i doprowadzę was do Mojego Nowego Królestwa na ziemi.

Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi.

Wasz umiłowany Jezus

Zbawiciel i Odkupiciel całej ludzkości.

 

Modlitwa przeraża złego ducha‬

orędzie nr 1329 z serii Ostrzeżenie

12.02.2015, godz. 18:00

Moja szczerze umiłowana córko, proszę wszystkich chrześcijan w każdej części świata, aby więcej czasu poświęcali modlitwie o moc pokonania grzechu, który dusi świat i przynosi cierpienie i wszelkiego rodzaju utrapienia.‬

‪Grzech może zostać zniszczony przez modlitwę.‬ ‪Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i im częściej się zwracacie do Mnie, waszego Jezusa, tym bardziej będę mógł pokonać Mojego przeciwnika.‬ Niczego od was nie żądam, co obciążałoby wasze serca, proszę jednak tylko o to, byście wołali do Mnie, bym pomagał grzesznikom unikać niegodziwości, które w każdej chwili mogą się rodzić w ich sercach.‬

‪Moc Szatana jest w obecnym czasie tak wielka, że z łatwością manipuluje on tymi, którym brak wiary czy zaufania do Boga. ‪Przy każdej okazji prowokuje ich on i kusi.‬ ‪Człowiek w oczach szatana jest lustrzanym odbiciem Boga, który stworzył człowieka na swój Obraz.‬ ‪Szatan nienawidzi każdego człowieka z intensywnością, która zaparłaby wam dech w piersiach.‬ ‪Tylko człowiek, który ma się na baczności przed jego taktykami, widzi Prawdę, kiedy zło przybiera różne formy.‬ ‪Tylko człowiek, który jest otwarty na Słowo Boga - który Go zna i kocha - może odeprzeć wpływ zwodziciela przez moc modlitwy.‬

‪Modlitwa przeraża złego ducha i osłabia uścisk w jakim trzyma on ludzkość.‬ ‪Modlitwa jest potężniejsza niż miecz, którego używamy w walce, bo nie tylko rani on wroga, ale go niszczy.‬

‪Wasz Jezus‬

Tylko tyle mogę wam ujawnić zanim oddzielę owce od kozłów

orędzie nr 1328 z serii Ostrzeżenie

11.02.2015, godz. 15:16

Moja szczerze umiłowana córko, tak wielu pluło Mi w Twarz, przeklinało Mnie i odrzucało Mnie podczas Mojego Czasu na ziemi i robią to do dziś dnia.

Każdy Dar, który został dany ludzkości poprzez widzących, wizjonerów i proroków od Boga, został przez większość odrzucony. Wkrótce trudno będzie człowiekowi znaleźć Płomień Prawdy, choćby nawet go poszukiwał. Moi wrogowie będą się radowali i świętowali, gdy Moi Świadkowie w świecie zostaną powaleni na ziemię i podeptani. O, jak niewdzięczne są zimne serca ludzi i jak mało miłości mają dla Mnie.

Moja kara jest nieuchronna i oddzielę tych, których miłość do Mnie pozostaje żywa, od dusz, które Mnie odrzucają. Moja Interwencja będzie szybka i biada człowiekowi, który Mnie przeklina, ponieważ odetnę go od wnętrza Mojego Najświętszego Serca i zostanie pozostawiony pośród bestii, które wędrują po ziemi szukając dusz, których pożądają, by je zniszczyć.

Dziś wasz Pan przemówił i dziś jest ten dzień, gdy rozpoczynają się zmiany, tak jak przepowiedziano. Moje Miłosierdzie popłynie do was wielkimi strumieniami, ale potem wybierzecie swój własny los. Ci, którzy pozwolili, aby nienawiść jątrzyła się w ich duszach, odrzucą Mnie całkowicie. Ci z oziębłymi duszami nie będą mieli Łask, by pozostać Mi wiernymi i oni też Mnie odrzucą.

Dałem wam Słowo, Prawdę, i wielu przeklina Mnie z tego powodu. Tylko tyle mogę wam dać przed tym Wielkim Dniem. A więc, weźcie to, co wam daję i pamiętajcie każde Słowo, gdyż Mój Czas jest bliski i tylko tyle mogę wam ujawnić, zanim oddzielę owce od kozłów.

Ci z was, którzy Mnie przeklinają, będą przeklęci. Ci, którzy wierzą we Mnie, będą mieli Życie Wieczne. Gdy będziecie cierpieli w Moje Imię, wywyższę was w Moim Królestwie, które nadchodzi.

Nadchodzi Dzień Pierwszego Zmartwychwstania i ci, którzy Mnie nie przyjmują zostaną odrzuceni na wieczność. Mój gniew jest obecnie wielki, a gdybyście mogli zobaczyć jak zszarzałe i ściemniałe są dusze tych, których serca są letnie, to byście się popłakali. Niestety, większość dusz pozostaje w ciemności i jeśli byście to zobaczyli, umarlibyście z powodu wstrząsu - taki jest stan dusz ludzkości.

Wasz Jezus

 

Matka Zbawienia: Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi

orędzie nr 1327 z serii Ostrzeżenie

10.02.2015, godz. 14:36

Moje kochane dzieci, ważne jest, abyście wszyscy odmawiali Modlitwy Krucjaty i mój Najświętszy Różaniec jako część swoich codziennych modlitw. Możecie wybrać dowolne modlitwy, niekoniecznie wszystkie modlitwy, lecz według waszego uznania. Mój Najświętszy Różaniec powinien być odmawiany codziennie, przeciwko wpływowi złego ducha.

Modlitwa zbliża was do Boga i chroni dusze tych wszystkich, którzy zwracają się o pomoc do mojego Syna przeciwko władzy oszusta. Modlitwa jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu i nigdy nie należy lekceważyć jej siły.

Módlcie się o ochronę Kościoła mojego Syna na ziemi i proście mojego Syna, aby obdarzył Miłosierdziem każdego, kto próbuje go ukrzyżować. Ten Kościół - Ciało i Świątynia mojego Syna - to droga, przez którą cała chwała będzie oddana Bogu. Nauczanie, Słowo i Eucharystia, to znaczy Ciało i Krew mojego Syna, Jezusa Chrystusa, były Darami danymi ludzkości dla zbawienia dusz. Musicie strzec Prawdy i przygotować się do przyjęcia Miłosierdzia mojego Syna.

Przynaglam was, abyście modlili się za dusze, które zaprzeczają Prawdzie i błagajcie mojego Syna, aby wylał swoje Miłosierdzie na ich dusze. Mój Syn jest Życiem. Wszelkie Życie pochodzi od Niego. Odrzucając mojego Syna, nie otrzymacie życia w Jego Królestwie, które nadejdzie.

Mój Syn prosi mnie, abym błagała o wasze modlitwy za dusze tych, którzy Go odrzucają. On wysłucha modlitw, jakie ofiarujecie za wszystkich swoich bliskich i za tych, którzy nie będą w stanie przyjąć Światła, kiedy zaświeci ono jak latarnia i okryje ludzkość.

Dusze, które są rozświetlone miłością i pokorą, niezbędnymi do przyjęcia mojego Syna, uradują się. Ci, z ciemnościami w duszach będą unikali tego Światła, ponieważ ujrzenie Prawdy będzie dla nich bolesne. Teraz i każdego dnia od tej chwili módlcie się z całego serca za te dusze, które najbardziej potrzebują Miłosierdzia Mojego Syna.

Bez waszych modlitw wielu będzie utraconych i na wieczność będą usychali z tęsknoty za przebywaniem w obecności mojego Syna, ale nigdzie nie będą mogli Go odnaleźć.

Zostawiam was z moją miłością, moją ochroną i moim pokojem. Proszę, odpowiedzcie na moje wezwanie do ratowania dusz.

Wasza ukochana Matka

Matka Zbawienia

 

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka

orędzie nr 1326 z serii Ostrzeżenie

08.02.2015, godz. 20:31

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te orędzia, Moje Słowo, to jest tak, jak było podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się on jak błyskawica. Szybkość z jaką Duch Święty rozprzestrzenia się jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas, gdy Paraklet przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła podąża wszędzie tam, gdzie jest on obecny.

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka, ale jest bezsilny wobec dzieci Boga, które Mu zaufały. Duch zła zawsze ma jeden motyw działania, a jest nim oszustwo. Szatan, wielki oszust, posłuży się pychą w duszy, aby przekonać człowieka, że jego błędne rozumowanie może dyktować mu, co jest dobre a co złe. Ofiara ta uwierzy, że ma kontrolę nad własnym losem,  dlatego wiara takiego człowieka, a ma jej niewiele, będzie drugorzędna.

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia istnienia Boga. Inne dusze, które przyjmują istnienie Boga, pozwolą, aby ich osobiste opinie dyktowały im własną interpretację tego  Kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg podchodzi do grzeszników.  Zarówno jedni jak i drudzy odrzucą Autorytet Boga na rzecz tego, w co będą chcieli uwierzyć. Pycha doprowadzi ich do upadku.

Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom "rób to, co mówi ci sumienie" i przekona ich, aby dali temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz więcej o Mnie ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać. Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.

Wszędzie, gdzie zachowywane jest  Moje Słowo, diabeł będzie krążył czając się, by pożreć dusze, które będą bardziej ceniły swoje własne poglądy niż  Słowo Boże. Każdy człowiek, który trwa mocno w Prawdzie dozna strasznych prób od oszusta, który nigdy nie ustanie w swoich wysiłkach, aby sprowadzić go na manowce. Wszędzie gdzie Duch Święty rozpostrze swoje skrzydła, tam zły duch podąży krok w krok. Nieugięty, sfrustrowany i zdeterminowany będzie dręczył te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.

Przekonacie się, że  duch zła nie próbuje  ingerować w dusze,  które  już opanował, ponieważ ich nie potrzebuje. Człowiek, który Mnie kocha i postępuje według Słowa Bożego jest na to narażony, bo to on jest najcenniejszą zdobyczą. Jednak nigdy nie wolno wam uwierzyć, że jesteście na tyle silni, abyście wytrzymali takie ataki na swoją wiarę, bo każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy, jeśli nie będziecie regularnie oczyszczali swoich dusz przez spowiedź, wy też Mnie zdradzicie, bo nie będziecie wystarczająco silni, żebyście sami z siebie mogli wytrzymać naciski, by Mnie odrzucić. 

Nigdy nie zapominajcie o tym, przed czym was ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej duchowej walki wszechczasów. Tylko najsprawniejsze, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przetrwają.

Wasz Jezus

 

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie

orędzie nr 1325 z serii Ostrzeżenie

07.02.2015, godz. 21:37

Moja szczerze umiłowana córko, wzmaga się Moja walka o przyniesienie pokoju wszystkim dzieciom Bożym i przyprowadzenie każdego człowieka do chwały Nowego Nieba i Ziemi. Będę walczył do końca, aby ocalić ludzkość od niegodziwości, która została im wyrządzona przez Mojego przeciwnika.

Proszę, abyście wszyscy, którzy Mnie miłujecie i podtrzymujecie Moje Słowo pozostali silni w obliczu nienawiści wobec Mojego Świętego Słowa, której będziecie musieli doświadczyć. Jeśli odrzucicie Moje Słowo, wtedy odrzucicie Mnie. Nie zrozumiecie sensu Mojej Śmierci na Krzyżu.

Przeżywanie swojego życia we Mnie wymaga wielkiej odwagi i wytrwałości, ponieważ nigdy nie pozostawią was w spokoju, kiedy otwarcie będziecie wyznawali swoją wiarę we Mnie.

Ja Jestem waszym jedynym prawdziwym pocieszeniem w świecie, który jest przeciwko Mnie. Ja Jestem waszą ostatnią deską ratunku w tych burzliwych czasach. Ja Jestem samym Życiem, a wszystkie rzeczy, które są dobre, pochodzą ode Mnie. Zło w jakiejkolwiek formie nie może pochodzić ode Mnie, bo to niemożliwe. Dopóki świat nie zaakceptuje, że szatan istnieje, to nigdy nie zaakceptuje też istnienia Boga.

Szatan i każdy upadły anioł wyrzucony z Nieba przez Mojego ukochanego Ojca wywołuje nienawiść w duszach tych, którzy pozwalają, aby dławił ich grzech. Z grzechu pychy powstają wszystkie inne grzechy. Pycha była upadkiem Lucyfera. Pycha jest grzechem, przez który człowiek zrównuje się ze złym duchem. Pycha będzie upadkiem ludzkości.

Jeśli macie Mnie kochać, to nie możecie stawiać warunków, a to nie jest łatwe. Kochać Mnie oznacza przestrzegać Słowa Bożego. Jeśli odchodzicie od tego, wasza miłość do Mnie będzie więdnąć, aż w końcu będziecie żyli według swoich własnych zasad.

Wasz Jezus

 

Wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami

orędzie nr 1324 z serii Ostrzeżenie

04.02.2015, godz. 20:06

Moja szczerze umiłowana córko, ogromna jest w tym czasie nienawiść do wszystkich dobrych rzeczy, które pochodzą od Boga, włącznie z Jego Świętym Słowem. Miłość w sercu człowieka, która w sposób naturalny jest obecna w duszy każdego dziecka przychodzącego na świat, oziębła w sercach ludzkości.

Dobroczynność i miłość wzajemna uleciała i jak przepowiedziano, człowiek zwróci się przeciwko swojemu bratu, siostrze, ojcu, matce i bliźniemu, gdy ostateczna bitwa o dusze sięgnie zenitu. Dobrzy, cisi i pokorni będą deptani, a złośliwcy o duszach pozbawionych miłości, będą tyranizowali tych, którzy ośmielą się mówić Prawdę.

Mój Ojciec, z którego Świętego Rozkazu przemawiam do świata, polecił Mi wydać to ostrzeżenie. Przygotujcie się na spotkanie ze Mną, gdyż wkrótce niebo rozdzieli się i Ogień Ducha Świętego znajdzie się nad wami. Ci o wrażliwych sercach, których dusze są pełne miłości do innych zostaną nagrodzeni Darami, które tego dnia Ja przyniosę ze sobą. Do pozostałych mówię to. Za każde nikczemne działanie, słowo lub uczynek, którego się dopuściliście wobec innych i za ból, który im zadaliście, doświadczycie bólu waszych nieprawości, tak jak są one widziane Moimi Oczami. Ponieważ tak wielu będzie w szoku, gdy zobaczą stan swoich dusz, proszę, abyście się nie lękali. Po prostu zaufajcie Mojemu Miłosierdziu. Nie przychodzę, by was karać czy sądzić, ale by obudzić w was miłość do Mnie, którą utraciliście.

Przyjdźcie wszyscy, gdyż czas Interwencji Boga jest bliski, a tym, którzy przygotują swoje dusze, poprzez akt pojednania i Spowiedzi, oszczędzony będzie ból oczyszczenia.

Wasz Jezus

 

Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci

orędzie nr 1323 z serii Ostrzeżenie

29.01.2015, godz. 21:30

Moja szczerze umiłowana córko, rzymscy katolicy i żydzi będą tymi, którzy napotkają największy sprzeciw w czasach, które są przed nami. Będą oni cierpieli dyskryminację, sprzeciw i nienawiść, gdy apostazja ściśnie ludzkość za gardło. Ich głosy będą tłumione, kiedy fałszerstwa będą pożerały umysły dzieci Bożych, a zły duch będzie zwodził świat, by odrzucił on Słowo Boże.

Ci dwaj świadkowie nadal będą głosili Prawdę przez tych, którzy będą na tyle silni, aby rozprzestrzeniać ogień Ducha Świętego, do czasu aż Wielki Dzień Pana zstąpi na ludzkość. Duchy Enocha i Eliasza napełnią dusze tych świadków i będą oni wywoływać wielkie zgorszenie, kiedy będą dawać świadectwo o Bogu, Prawdzie i Życiu, które odrzucą miliardy. Tak jak przepowiedziano, tych dwóch świadków spotka się ze sprzeciwem i będą oni zwalczani, ale biada człowiekowi, który będzie usiłował ich zniszczyć, gdyż Bóg ukarze swoich wrogów, aby pozwolić tym dwóm podtrzymywać żywy płomień Jego Miłości w świecie, który będzie pokryty ciemnością apostazji.

Henoch i Eliasz nie będą obecni w ludzkiej postaci, ale wiedzcie o tym. Będą oni obecni w duchu tych dwóch świadków i przez ich cierpienia Bóg odkupi tych, którzy są ślepi na Prawdę.

Nigdy nie bójcie się Prawdy, bójcie się jedynie tych, którzy są przepełnieni nienawiścią do Mnie, Jezusa Chrystusa, gdy zniżą się oni do wszelkiego niegodziwego czynu, by uciszyć tych dwóch świadków. Ale nie będą oni mieli wpływu na Ogień Ducha Świętego, który wyleje się z ust tych świadków niczym miecz i przeszyje serca tych, którzy najbardziej potrzebują Bożego Miłosierdzia. Potem, gdy nadejdzie czas, te dwie religie zostaną zakazane, a ci, którzy odważą się je otwarcie praktykować, zostaną oskarżeni o popełnienie przestępstwa. Świątynie spalone do gruntu staną się stosami popiołów, a świat będzie czerpał przyjemność z wyniszczania Wiernych Bożych i będzie świętował ich zagładę.

Gdy to nastąpi, w każdym zakątku świata rozlegnie się dźwięk Bożego Głosu, a z popiołów powstanie Nowy Początek, Nowe Jeruzalem, nowy czysty świat bez grzechu.

Wasz Jezus

 

strony:   67,   66,   65,   64,   63,   62,   61,   60,   59,   58,   57,   56,   55,   54,   53,   52,   51,   50,   49,   48,   47,   46,   45,   44,   43,   42,   41,   40,   39,   38,   37,   36,   35,   34,   33,   32,   31,   30,   29,   28,   27,   26,   25,   24,   23,   22,   21,   20,   19,   18,   17,   16,   15,   14,   13,   12,   11,   10,   9,   8,   7,   6,   5,   4,   3,   2,   1   index

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl