OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

Wybrane ważne orędzia

 

wróć na poprzednią stronę

 

 

 

 

Jesteście teraz w środku ucisku – druga część z końcem 2012

Orędzie nr 145 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano środa, 20 lipiec 2011, godz. 23.00

Moja córko, jesteś jak wiesz, najbardziej nieprawdopodobnym wizjonerem z powodu braku wiedzy na temat świętych spraw. Jednak jesteś wybranym posłańcem.  Musisz zrozumieć, że nie będziesz w stanie bronić Moich orędzi z żadnym realnym autorytetem, dlatego milcz gdy będziesz proszona, by zdefiniować Moje orędzia.

Będziesz prowokowana i wyzwana, by zaangażować się w religijne a szczególnie eschatologiczne spory, ale już dłużej nie możesz odpowiadać lub podawać własnych interpretacji odpowiedzi. Z powodu tej pracy nie będziesz lubiana. Duchowa zazdrość wzrośnie wśród Moich wyznawców, szczególnie wśród teologów i tych, którzy studiowali pisma przez całe życie. Dlatego milcz, ponieważ nie masz ani wiedzy ani autorytetu, żeby to robić.

Postępuj tylko zgodnie z Moimi instrukcjami i zachowuj je dla siebie.
Odpowiadaj na prośby o modlitwę i pomagaj połączyć Moich wyznawców i czcicieli, którzy zobowiązali się wspierać tę pracę.

Zostało mało czasu. Wszystko będzie dziać się bardzo szybko.
Ostrzeżenie jest już blisko. Pozostało więc mało czasu na modlitwy za te biedne dusze, które zostaną stracone. Poprzez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia wiele milionów dusz zostanie uratowanych.
Jesteście w środku Ucisku, który został przepowiedziany w Piśmie Świętym. Druga część, Wielki Ucisk rozpocznie się z końcem 2012 roku. Nie chodzi o to, aby zaszczepić w tobie strach, Moja córko, ale o to, by uświadomić Moim dzieciom nagłą potrzebę modlitwy o Moją pomoc.

Już teraz z powodu modlitw Moich wizjonerów na całym świecie, siła Nowego Porządku Świata, kierowanego przez siły masońskie, zaczyna słabnąć i odkrywać się przed waszymi oczami. Wiele z tych żądnych władzy globalnych organizacji będzie sprowadzona na kolana w upokorzeniu, gdy odpowiedzą, nie tylko przed Bogiem Ojcem za ich nikczemności, ale też przed tymi, którzy są odpowiedzialni na tej ziemi.

Obserwuj teraz jak te potężne grupy próbują się wzajemnie prześcigać, ukrywając swoje własne grzechy i prawdę przed tymi, których się lękają, na wysokich stanowiskach. Moje dzieci , to wszystko powoduje modlitwa.
Bóg Ojciec sprowadza teraz karę na tych ludzi zanim będą mogli wprowadzić swój szatański plan, który przygotowują, aby kontrolować Moje dzieci.

To bolesny czas, Moje dzieci, ponieważ wpływ szatana nie był nigdy tak potężny w tych ostatnich dniach jego panowania na ziemi. Walczcie z jego złym działaniem, dzieci – wy wszystkie. Wystarczy spojrzeć na spustoszenie jakie wywołał, kiedy brat zwraca się przeciw bratu, kraj przeciw krajowi. Wprowadził nienawiść wśród was wszystkich i brak szacunku dla życia innych.

Jest także czysta nienawiść jaką wpaja Moim dzieciom przeciwko Mnie, ich ukochanym Zbawcą. Nienawiść jaką wznieca przeciwko Mojemu Ojcu osiągnęła rozmiary epidemii.

Najsilniejsza forma nienawiści okazywana Mojemu Ojcu to ta, kiedy człowiek zaprzecza, że On istnieje.
Jak musicie czuć ból, Moje dzieci, któremu musicie stawić czoło w dzisiejszym świecie. Żaden człowiek nie może ignorować tego głębokiego zatrważającego niepokoju spowodowanego przez szatana i miliony jego demonów na całym świecie. Udowodnię wam teraz Moją miłość. Przez Moje Ostrzeżenie przychodzę ponownie, aby was ocalić dzięki Miłosierdziu Boga Ojca. Wierzcie we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, a nie będziecie mieli się czego obawiać. Jeśli zignorujcie to co się teraz dzieje, nie uda wam się odpowiednio przygotować.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus Chrystus