OSTRZEŻENIE

strona poświęcona proroctwom zbliżających się czasów ostatecznych

powrót na:

strona główna

Wybrane ważne orędzia

 

wróć na poprzednią stronę

 

 

 

 

Bóg Ojciec – Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość

Orędzie nr 307 z serii Ostrzeżenie

Otrzymano niedziela, 8 styczeń 2012, godz.14.04

Ja Jestem Królem całego Stworzenia. Ja Jestem Alfa i Omega. Cała ludzkość uhonoruje Mnie, Boga Ojca, Stworzyciela ludzkości i Najwyższego Króla.

Moja najdroższa córko, moment dla ludzkości, aby uhonorować Mnie, waszego Niebieskiego Ojca w całej Mojej Chwale, jest w końcu bardzo blisko.

Modlitwy Moich ukochanych dzieci, tych Moich pokornych sług, ratują dusze i dużą część ludzkości przed siłami ciemności, która okrywa ziemię.

Patrzcie, Ja mówię do was, wszystkich Moich pokornych wyznawców i tych, którzy wierzą we Mnie, Stworzyciela całej ludzkości, zjednoczcie się. Musicie połączyć się w jedną siłę, aby uhonorować Mnie, waszego Ojca.

W jedności módlcie się teraz o globalne nawrócenie. Duch Święty został wylany przeze Mnie na cały świat 10 maja 2011 roku. Już to skłoniło tak wiele dobrych dusz, aby głosiły Moje Słowo.

Teraz, gdy moc szatana słabnie, zaatakuje on najwięcej dusz, jak to możliwe. Najgorsze ataki wymierzone będą w Moje Kościoły i wszystkich tych, którzy czczą Mnie, waszego Niebieskiego Ojca.

Wiara Mojego Kościoła będzie nadal słabnąć, ale wiara tych, którzy pochylają się przede Mną, wywrze wpływ na umysły dobrych chrześcijan na całym świecie i przybliży ich do Mnie.

Wiele zamieszania rozwija się wśród Moich dzieci. Wszyscy ci, którzy są rozpraszani w modlitwie do Mnie, Boga Najwyższego, usłyszcie teraz Mój apel do ludzkości.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odciągnął was od Prawdy Mojego Świętego Słowa dawanego ludzkości dla ratowania dusz.

Nie pozwólcie nigdy nikomu, aby odstraszył was od modlenia się za te słabe, dręczone dusze, które zostały pochwycone przez szatana.

Dzieci, zjednoczcie się jak Jedno i módlcie się o Miłosierdzie, jeden ostatni raz. Wasze modlitwy ofiarują Mi pomoc konieczną, aby uratować większość ludzkości.

Ty, Moja córko, jesteś prorokiem czasów ostatecznych, który cierpieć będzie najbardziej. Z powodu tej misji otrzymywać będziesz ostatnie takie przekazy tego rodzaju dla świata i będziesz głównym celem szatana i jego sługusów.

Obecnie jest wielu proroków, którym dana została usankcjonowana przeze Mnie święta misja, aby pomóc prowadzić ludzkość.

Po twojej misji nie będę wysyłał nikogo innego, aby przekazywał Moje Orędzia, ponieważ świat, taki jak go znacie, zostanie zmieniony na zawsze.

Twój głos, jako proroka czasów ostatecznych, najpierw zostanie najbardziej odrzucony przez wierzących. Oni sprzeciwią się tym Boskim przekazom w agresywny sposób, który cię zaskoczy i przerazi Moja córko.

Szatan zaatakuje te słabe, religijne dusze, jako sposób aby Mnie zranić. On już zaślepił serca wierzących dla Prawdy.

On przekręci Prawdę w umysłach tych, którzy oddają hołd Mnie, waszemu Niebieskiemu Ojcu i Mojemu ukochanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Radujcie się jednak, ponieważ wiele nawróceń został już osiągniętych z pomocą innych wizjonerów i proroków na świecie.

Tak wiele katastrofalnych wydarzeń zostało już zażegnanych dzięki ich pracy.

Jednakże pewna ilość kar nadal będzie dotykać ludzkość w celu oczyszczenia narodów.

Moja córko, moc węża zostanie zmiażdżona i to wkrótce. To dlatego Moje dzieci nie muszą się obawiać przyszłości. Wy, Moje ukochane dzieci, macie przed sobą chwalebną przyszłość.

Wszystko, co musicie zrobić, to modlić się za swoich braci i siostry, i całkowicie Mi zaufać.

Pomimo, że Ostrzeżenie, które odbędzie się wkrótce i niespodziewanie, uratuje dusze, nadal potrzebnych jest dużo modlitw.

Modlitwy, o które was teraz proszę, są specjalnie dla młodych ludzi we wszystkich częściach świata.

Są to dzieci usidlone przez podłe kłamstwa popełniane przez szatana. Są to dzieci, które spędzają większość swojego czasu żyjąc w fałszywym bałwochwalstwie i wymyślonym świecie.

Oni potrzebują waszych modlitw najbardziej.

Zjednoczcie się dzieci.

Odłóżcie na bok podziały.

Pozbądźcie się waszego płaszcza pychy.

Upadnijcie na ziemię w miłości i pokorze, aby prosić Mnie o potrzebne wam łaski.

Te łaski wypełnią wasze dusze Duchem Świętym. Tylko wtedy wasze modlitwy zostaną wysłuchane i otrzymacie odpowiedź.

Wasz ukochany Niebieski Ojciec

Najwyższy Bóg